ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα: οι κρατικές ενισχύσεις Επιβλέπουσα: άφνη Βουδούρη Σπουδαστής: Βασίλειος Μαρτσάκης ΑΘΗΝΑ 2004

2 Περίληψη τελικής εργασίας ηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα: Οι κρατικές ενισχύσεις Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου. Το αντικείµενο µελέτης χωρίς να προσδιορίζεται αυστηρά χρονολογικά εξετάζεται κυρίως στην περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1980 µέχρι και το τρέχον έτος (2004). Η εξέταση του θέµατος βασίστηκε στη µελέτη, κυρίως της σχετικής ελληνόφωνης βιβλιογραφίας (µόνο σποραδικά υπήρξε καταφυγή σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα κείµενα). Τα βασικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο αντλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και την ΕΡΤ. Μελετήθηκαν οι σχετικές µε το θέµα νοµικές διατάξεις. Επιπλέον αναζητήθηκαν στοιχεία στο διαδίκτυο, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά συνεντεύξεων µε στελέχη διαφόρων φορέων και τέλος έγινε επιλεκτική αξιοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών δηµοσιευµάτων του αθηναϊκού Τύπου. Μετά από τη µελέτη του θέµατος προέκυψε ότι η δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα στη µορφή που έλαβε από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα αναπτύχθηκε για να αντιµετωπίσει τη βαθιά κρίση του ελληνικού κινηµατογράφου. Αυτή η πολιτική µπορεί να ενταχθεί στην τυπολογία των δικτύων πολιτικής και ιδιαίτερα στις κοινότητες δηµόσιας πολιτικής, καθώς χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα της συνεργασίας ανάµεσα σε δηµόσιους φορείς και ιδιωτικούς φορείς και δρώντες. Οι κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο είναι το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο αυτής της πολιτικής. Οι κρατικές ενισχύσεις παίρνουν διάφορες µορφές και χορηγούνται από φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισµού (επιστροφή φόρου και κρατικά βραβεία) το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (επιχορηγήσεις στην παραγωγή κυρίως αλλά και τη διανοµή, προβολή) και την ΕΡΤ (παραγωγή ταινιών). Οι κρατικές ενισχύσεις πέτυχαν να σταθεροποιήσουν τον ελληνικό κινηµατογράφο που κινδύνευε µε εξαφάνιση. Όµως για την πραγµατική του ανάπτυξη απαιτείται η αύξηση των δηµοσίων πόρων µε την παράλληλη αναζήτηση και ιδιωτικών επενδύσεων. Τέλος οι κρατικές ενισχύσεις στον ελληνικό κινηµατογράφο, είναι συµβατές µε το Κοινοτικό ίκαιο. λέξεις κλειδιά: ηµόσια πολιτική, κινηµατογράφος, κρατικές ενισχύσεις, πολιτισµός 2

3 Public cinema policy in Greece: state subsidies The aim of the present paper is to examine state subsidies in the framework of public policy in the domain of the cinema. The examination of this topic, while not being bounded within very strict chronological limits, is focused in the decades intervening between 1980 and the present time (2004). The investigation of the topic was based mainly on Greek language publications (with sporadic recourse to English or French publications). The bulk of the data on state subsidies towards Greek cinema were drawn from the archives of the Ministry of Culture, the Greek Center of Cinema and the Greek Radio and Television Company. Furthermore, the relevant legal statutes and ordinances were studies, and their evidence combined with data from internet searches, interviews with executives from relevant institutions and characteristic articles from the Athenian press. The study of the subject has shown that the form of state support policy that was developed in Greece after the 1980 aimed mainly to counterbalance the deep crisis in which Greek cinema was plunged. This policy can be classed as a type of policy network, and more precisely a public policy community, due to the fact that it is characterised by stability of collaboration between public and private agencies and individuals. State subsidies towards the cinema are the most important part of this policy. State subsidies come under various guises, and are sponsored by organisations such as the Ministry of Culture (tax returns and state prizes), the Greek Center for Cinema (sponsoring of film production, distribution and screening) and the National Television Company (film production). State subsidies have managed to ensure stability for Greek cinema, which was under threat of extinction. However, for its true and substantial development what is needed is the increase of public expenditure and the parallel search for private investments. Finally, state subsidies towards the cinema in Greece, are compatible with Community Law. Keywords Public policy, cinema, state subsidies, culture 3

4 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σ. 5 ΜΕΡΟΣ Α' 1. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ...σ. 7 Ο κινηµατογράφος ως παγκόσµιο φαινόµενο Ο ελληνικός κινηµατογράφος Βασικά µεγέθη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα 2. Η ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ...σ. 16 Κράτος και κινηµατογράφος Προς ένα µοντέλο δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου ΜΕΡΟΣ Β' 3. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ...σ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΠΟ...σ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΚ...σ. 34 Ιστορία του ΕΚΚ Όργανα, διοικητική δοµή, προσωπικό Τα οικονοµικά µεγέθη του ΕΚΚ Η παραγωγή ταινιών Η προώθηση 6. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΤ...σ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ...σ. 64 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...σ. 65 Βιβλιογραφία...σ. 67 Παράρτηµα 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι σκόπιµο από την αρχή κιόλας της εργασίας να γίνει αναφορά σε µια κοινοτοπία: κατά την εξέταση των κοινωνικών φαινοµένων, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτά είναι σύγχρονα και διαδραµατίζονται στη χώρα διαβίωσής µας, δεν υπάρχουν ουδέτεροι παρατηρητές και κατά συνέπεια ούτε ουδέτερες συµπεριφορές, τόσο κατά τον καθορισµό της άµεσης, βιωµένης τοποθέτησής µας απέναντι στα πράγµατα, όσο και στις γραπτές µελέτες που ενδεχοµένως πραγµατοποιούµε µετά από έρευνα και περισυλλογή. Φυσικά ο γράφων δεν αποτελεί εξαίρεση στην παραπάνω διαπίστωση. Ειδικότερα στην περίπτωση µιας µικρής ή και µεγάλης µελέτης η ψυχραιµία και η "εντιµότητα" µε την οποία επιλέγουµε τα θέµατα, προσεγγίζουµε τις διαστάσεις τους, εκτιµούµε τις πολυεπίπεδες διασυνδέσεις τους (µε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο υπάγονται) και αποτιµούµε τις συνέπειές τους γίνονται αναπόφευκτα το µέτρο για την αξιολόγηση της προσπάθειάς µας, µέσα στα όρια που θέτουν οι κάθε είδους περιορισµοί (χρόνου, αντοχών, επιστηµονικής γνώσης και επάρκειας, πρόσβασης στις απαραίτητες πηγές, κτλ). Στην περίπτωση της παρούσης εργασίας υπάρχει η επιπρόσθετη δυσκολία ότι αντικείµενο µελέτης γίνεται µια τέχνη, γεγονός που αυξάνει το βαθµό της υποκειµενικότητας στην αντιµετώπισή της, έστω κι αν εξετάζεται µια πλευρά της που δεν είναι αισθητική καλλιτεχνική αλλά κατά βάση οικονοµική, νοµική, διοικητική και γι' αυτό ουσιαστικά πολιτική. Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου. Γι' αυτό και το θέµα εξετάζεται αφού προηγουµένως ενταχθεί σε ένα µοντέλο το οποίο θα επιχειρήσει να περιγράψει, σε αδρές γραµµές, το πλέγµα της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Το αντικείµενο µελέτης δεν προσδιορίζεται αυστηρά χρονολογικά, όµως θα µπορούσαµε να πούµε ότι αναφερόµαστε κυρίως σε µια περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1980, µέχρι και το τρέχον έτος (2004). 5

6 Φυσικά δεν λείπουν οι απαραίτητες συνοπτικές αναφορές πάνω στην εξέλιξη του κινηµατογραφικού φαινοµένου γενικά, αλλά και την πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου ειδικότερα. Παράλληλα επιχειρείται και η εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον κινηµατογράφο σε συνάρτηση µε τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που απορρέουν από την ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ και µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελετήθηκε, κυρίως η σχετική ελληνόφωνη βιβλιογραφία 1 και µόνο σποραδικά υπήρξε καταφυγή σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα κείµενα. Σε καµία περίπτωση δεν εξαντλήθηκε η ελληνική και πολύ περισσότερο η διεθνής βιβλιογραφία. Τα βασικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο αντλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού ( ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων), το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (Απολογισµοί ράσεις, διάφορες εκδόσεις, δικτυακός τόπος) και την ΕΡΤ (αρχείο της Επιτροπής Κινηµατογράφου). Μελετήθηκαν ακόµη οι σχετικές µε το εξεταζόµενο θέµα νοµικές διατάξεις. Πραγµατοποιήθηκε µια αρκετά χρονοβόρα περιπλάνηση στο διαδίκτυο σε µια ποικιλία σχετικών δικτυακών τόπων, ενώ δεν έλειψε και η προσωπική επαφή µέσα από µια σειρά συνεντεύξεων µε στελέχη διαφόρων φορέων. Τέλος έγινε επιλεκτική αξιοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών σχετικών δηµοσιευµάτων του αθηναϊκού Τύπου. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως οι βιβλιοθήκες: του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Παντείου Πανεπιστηµίου. Αρκετές δυσκολίες στη συλλογή του απαραίτητου υλικού προκλήθηκαν από την έλλειψη ενός ενιαίου φορέα συλλογής των στοιχείων που αφορούν τον κινηµατογράφο στη χώρα µας, καθώς και από το γεγονός ότι συχνά οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν συγκεντρωτικά στοιχεία πάνω στους τοµείς της 1 Η ελληνόφωνη βιβλιογραφία για τον κινηµατογράφο γενικά κάθε άλλο παρά µικρή είναι. Μια πρώτη εικόνα µπορεί να σχηµατίσει κανείς µέσα από τις εκδόσεις: α) Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Ο Οπτικοακουστικός Τοµέας στην Ελλάδα Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τα Μ.Μ.Ε: Πρώτη βιβλιογραφική καταγραφή, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Αθήνα, Στις σελίδες καταγράφονται 173 βιβλία τα οποία εκδίδονται την περίοδο β) Καλαντίδης ηµήτρης, Ελληνική κινηµατογραφική βιβλιογραφία , Αιγόκερως, Αθήνα, Καταγράφονται 1097 βιβλία και 87 περιοδικά και εφηµερίδες. 6

7 δραστηριότητάς τους. Αντιστοίχως οι επαγγελµατικοί φορείς, επίσης συχνά, δεν διαθέτουν προσβάσιµα κείµενα στα οποία να διατυπώνεται η κριτική και οι προτάσεις τους πάνω στο θέµα των κρατικών ενισχύσεων. ΜΕΡΟΣ Α' 1. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1.α) Ο κινηµατογράφος ως παγκόσµιο φαινόµενο Ο κινηµατογράφος είναι η µορφή µαζικής τέχνης που κυριαρχεί τον 20 ου αιώνα. Όπως σηµειώνει ο Hauser: "Τα εκατοµµύρια και εκατοµµύρια που γεµίζουν τις πολλές χιλιάδες κινηµατογράφων σ' ολόκληρο τον κόσµο, από το Χόλλυγουντ στη Σαγκάη κι από τη Στοκχόλµη στο Κέιπ Τάουν, κάθε µέρα και κάθε ώρα, ο µοναδικός τούτος παγκόσµιος συνασπισµός των ανθρώπων, έχει κοινωνική δοµή πολύ συγκεχυµένη. Ο µόνος δεσµός, που υπάρχει µέσα σε τούτο τον κόσµο, είναι ότι όλοι συρρέουν στους κινηµατογράφους [...]" 2. Η θριαµβευτική πορεία της δηµοτικότητας του κινηµατογράφου, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, κορυφώνεται στη δεκαετία του 1950 (και για ορισµένες χώρες στη δεκαετία του 1960). Ο κινηµατογράφος γίνεται µια παγκόσµια γλώσσα επικοινωνίας. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, οι ταινίες µπορούν να "ταξιδέψουν" πολύ ευκολότερα από άλλες µορφές τέχνης και να καταναλωθούν σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Φυσικά ο κινηµατογράφος σαν η κατεξοχήν τέχνη της βιοµηχανικής εποχής έχει διττή υπόσταση, είναι τόσο βιοµηχανικό προϊόν όσο και καλλιτεχνικό έργο 3. Η οικονοµική παράµετρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή του κινηµατογραφικού φαινοµένου, καθώς ο κινηµατογράφος είναι εξαιρετικά δαπανηρή αλλά και ριψοκίνδυνη επένδυση. Παράλληλα είναι ανοιχτός στο διεθνή ανταγωνισµό καθώς οι εθνικές αγορές στην πράξη δεν µπορούν να περιχαρακωθούν. Ο δυνάµει έντονος ανταγωνισµός που είναι συνδεδεµένος µε το κινηµατογραφικό φαινόµενο, καθώς και οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που γνώρισε ο κλάδος φαίνεται ότι οδήγησαν την 2 Hauser Arnold, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Νατουραλισµός, Ιµπρεσσιονισµός, Κινηµατογράφος, τόµος, Κάλβος, χ.χ., σ Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 97 κ.ε. 7

8 κινηµατογραφική βιοµηχανία σε µεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου κυρίως στις ΗΠΑ και πολύ λιγότερο στην Ευρώπη 4. Σταδιακά όµως η παραδοσιακή µορφή του κινηµατογραφικού θεάµατος που καταναλώνεται µαζικά στις κινηµατογραφικές αίθουσες, αρχίζει να υποχωρεί κάτω από το βάρος του ανταγωνισµού, όχι απέναντι σε µια νέα τέχνη, αλλά ενός νέου µέσου, της τηλεόρασης 5. Η θέαση ταινιών στις κινηµατογραφικές αίθουσες µετά τη δεκαετία του 1950 (και σε ορισµένες περιπτώσεις του 1960) υφίσταται µια διαρκή µείωση παρά τις επιµέρους αυξοµειώσεις. Η κάµψη του αριθµού των εισιτηρίων στις αίθουσες είναι παγκόσµια 6. Σε αυτή την υποχώρηση της θέασης ο αµερικάνικος κινηµατογράφος κατορθώνει τελικά να ανταπεξέλθει πολύ πιο αποτελεσµατικά από τον ευρωπαϊκό, ο οποίος σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό υφίσταται µια πραγµατική καθίζηση. Ο αµερικάνικος κινηµατογράφος µάλιστα, συχνά βασίζει την υψηλή του κερδοφορία στην κυριαρχία του, πέρα από τις ΗΠΑ και στην ευρωπαϊκή αγορά (για ένα µέρος των ιδιαίτερα πολυδάπανων παραγωγών του το µεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους προέρχεται από τις εκτός ΗΠΑ εισπράξεις, οι οποίες µε τη σειρά τους αφορούν κυρίως τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού κοινού) 7. Ειδικά µετά την υποχώρηση της θέασης στις αίθουσες θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι στα πλαίσια κυρίως του δυτικού κόσµου είναι δυνατόν να 4 Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ Βαλούκος Στάθης, Ελληνική τηλεόραση: Οδηγός τηλεοπτικών σειρών, , Αιγόκερως, 1998, σ. 9 12, Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Σχετικός πίνακας στο: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Κιτσοπανίδου Κίρα, Το Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000, σ και Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

9 διακριθούν 2 βασικά µοντέλα κινηµατογράφου 8. Το πρώτο είναι το αµερικάνικο στο οποίο κυρίαρχη µορφή είναι ο παραγωγός (και λιγότερο ο σκηνοθέτης). Σε αυτό οι παραγωγές είναι εξαιρετικά πολυδάπανες, δηµιουργούνται από τα µεγάλα studios (Hollywood) και ανεξάρτητα από τη σηµασία των αισθητικών τους επιτευγµάτων αντιµετωπίζονται από τους παραγωγούς τους κυρίως σαν εµπορικά προϊόντα της ευρύτερης βιοµηχανίας του θεάµατος και λιγότερο σαν καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Το δεύτερο µοντέλο είναι το ευρωπαϊκό, στο οποίο κυρίαρχη µορφή είναι ο σκηνοθέτης δηµιουργός. Σε αυτό ο παραγωγός έχει δευτερεύοντα υποστηρικτικό ρόλο. Οι παραγωγές έχουν συνήθως µικρότερο προϋπολογισµό από αυτές του αµερικάνικου µοντέλου και, ανεξάρτητα από το αν παράγονται από µικρότερες ή µεγαλύτερες εταιρίες αντιµετωπίζονται από τους παραγωγούς τους κυρίως σαν καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα και δευτερευόντως σαν εµπορικά προϊόντα. Φυσικά το δύο αυτά µοντέλα δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ, και την Ευρώπη αντίστοιχα ως καθαρές µορφές, ούτε είναι αδύνατες οι µεταξύ τους συγκλίσεις. Η πραγµατικότητα ως συνήθως υπερβαίνει τις σχηµατοποιήσεις (π.χ. ο ρόλος του σκηνοθέτη στον ανεξάρτητο αµερικάνικο κινηµατογράφο). Βέβαια οι κινηµατογραφικές ταινίες σήµερα πια δεν προορίζονται µόνο για τις αίθουσες. Αντίθετα αφού ολοκληρώσουν αυτόν τον πρώτο κύκλο µπορούν να προβληθούν στην τηλεόραση (συνδροµητικά και ελεύθερα κανάλια) να πουληθούν ή να ενοικιαστούν (σε βιντεοκασέτες ή DVD) επιτρέποντας σε µεγάλη µερίδα του κοινού να τις γνωρίσει ή να τις απολαύσει εκ νέου, αυτή τη φορά όµως σε πλαίσια ιδιωτικού χώρου. Αυτές οι µεταγενέστερες µορφές κατανάλωσης καλό θα είναι να µην αγνοούνται καθώς έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε βάθος χρόνου και να συµβάλλουν τόσο στην απόσβεση του κόστους µιας ταινίας όσο και στη διάδοσή της στο κοινό. Βεβαίως στην παρούσα εργασία δεν είναι δυνατόν να εξετάσουµε την κίνηση των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών στην τηλεόραση και την αγορά βίντεο, DVD. Πάντως η πορεία µιας ταινίας στις αίθουσες φαίνεται να διατηρεί τον κεντρικό, αν 8 Ενδεικτικά: Κιτσοπανίδου Κίρα, Το Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000, σ. 101 κ.ε., 139 κ.ε. 9

10 και όχι αποκλειστικό πια, ρόλο στον καθορισµό της οικονοµικής επιτυχίας µιας ταινίας 9. 1.β) Ο Ελληνικός κινηµατογράφος 10 Η ανάπτυξη οργανωµένης κινηµατογραφίας στην Ελλάδα γίνεται µάλλον καθυστερηµένα, σε σχέση µε τις χώρες που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου. Τα πρώτα βήµατα είναι αποσπασµατικά και συχνά πρόχειρα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920, η χώρα µας γνωρίζει, ανάµεσα στ άλλα, και µια πρώτη µικρή άνθιση της κινηµατογραφικής της παραγωγής. Στη δεκαετία του 1930 όµως έχουµε οπισθοδρόµηση καθώς σηµειώνεται καθίζηση της εγχώριας κινηµατογραφικής παραγωγής την οποία επιδεινώνουν οι ιστορικές περιπέτειες της χώρας (β' Παγκόσµιος Πόλεµος, γερµανική κατοχή). Η ανάκαµψη του ελληνικού κινηµατογράφου ξεκινά µε δειλά βήµατα από τα µέσα της δεκαετίας του 1940 για να συνεχιστεί µε µεγαλύτερη σταθερότητα στη δεκαετία του 1950 οπότε και αρχίζει να υπάρχει µια αισιοδοξία για την ανοδική πορεία του. Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής. Οι ταινίες της περιόδου µπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) κάποιες άρτιες δηµιουργίες που µένουν στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου, β) ευπρόσωπες εµπορικές παραγωγές, γ) δακρύβρεχτα µελό, και προχειροφτιαγµένες κωµωδίες µε χαµηλούς προϋπολογισµούς. Στο εµπορικό επίπεδο κυριαρχούν οι µεγάλες παραγωγές του Φίνου, µε σχετικά υψηλούς προϋπολογισµούς και τεχνική αρτιότητα πρωτόφαντη για τον ελλαδικό χώρο. Στον αντίποδα βρίσκονται 9 Αυτή η παρατήρηση είναι κατά βάση εµπειρική και ανταποκρίνεται σε µια κλασική αντιµετώπιση της κινηµατογραφικής ταινίας. Αυτό βέβαια δεν αντιτίθεται στο γεγονός ότι στην αµερικάνικη κινηµατογραφική αγορά π.χ. τα έσοδα από τις υπόλοιπες µορφές εκµετάλλευσης µπορούν να ξεπεράσουν τα έσοδα από τις προβολές στις αίθουσες. Ενδεικτικά: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Το υποκεφάλαιο βασίζεται κυρίως στα βιβλία: Σολδάτος Γιάννης, Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος: Συνοπτική Ιστορία, Αιγόκερως, Αθήνα, 1995, Βαλούκος Στάθης, Φιλµογραφία του Ελληνικού Κινηµατογράφου ( ), Αιγόκερως, Αθήνα, 1998, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Ο Οπτικοακουστικός Τοµέας στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα, 2003, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου (ΠΕΚΚ), Κινηµατογράφος 2002, Κινηµατογράφος 2003, ΠΕΚΚ, Αθήνα 2003, 2004, καθώς και στο Μαρτσάκης Βασίλης / Καραγεώργου Μαρία / εµέστιχα Αικατερίνη, Μάνος Κατράκης: Στη ζωή, τη σκηνή και την οθόνη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, υπό έκδοση, (ιδίως κεφάλαιο "Ο Μάνος Κατράκης στη µεγάλη οθόνη"). 10

11 τα δακρύβρεχτα µελό µε πρόσφυγες και αδικηµένους, συνήθως µε χαµηλούς προϋπολογισµούς και ελλιπή µέσα, δεδοµένα που ωστόσο δεν αποµακρύνουν το ευρύ κοινό. εν θα πρέπει να µας φανεί περίεργο το γεγονός ότι ο κινηµατογράφος της περιόδου χρησιµοποιεί µερικές "πρωτόγονες" αλλά αποτελεσµατικές τεχνικές µάρκετινγκ, όπως θα τις χαρακτηρίζαµε ενδεχοµένως σήµερα. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι η τυποποίηση µιας σειράς ηθοποιών σε συγκεκριµένη κατηγορία πρωταγωνιστικών ή δευτεραγωνιστικών ρόλων. Η επιλογή, ή έστω πρακτική, της ανθούσας τότε κινηµατογραφικής µας βιοτεχνίας, είχε ευρεία διάδοση. Γενικός στόχος ήταν η δηµιουργία κάποιων αναγνωρίσιµων κινηµατογραφικών προσώπων, που λειτουργούσαν σαν σηµεία αναφοράς στη συνείδηση του κοινού έτσι ώστε να εγγυώνται την επιτυχή εµπορική πορεία µιας παραγωγής (παράλληλα µε τη χρήση κάποιων συγκεκριµένων συνταγών). Το πρώτο µισό της δεκαετίας του 70, σηµαδεύεται από τη σταδιακή υποχώρηση αυτού του κυρίαρχου µοντέλου κινηµατογράφου, κάτω από το βάρος της τηλεοπτικής επέλασης στο πεδίο του µαζικού λαϊκού θεάµατος. Η συνολική θέαση του κινηµατογράφου µειώνεται και µαζί της η κινηµατογραφική παραγωγή περιορίζεται δραστικά. Παράλληλα όµως κάνει δυναµικά την εµφάνισή του το ρεύµα του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, φέρνοντας ένα πνεύµα ανανέωσης βασισµένο στο ευρωπαϊκό µοντέλο του σκηνοθέτη δηµιουργού. Όµως ο νέος ελληνικός κινηµατογράφος παρά τα καλλιτεχνικά του επιτεύγµατα δεν κατορθώνει να κερδίσει το µεγάλο κοινό και η οικονοµική του επιβίωση συνήθως είναι οριακή (για να µην πούµε προβληµατική). Αντίστοιχη είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζουν και οι ταινίες µε καθαρά εµπορικό προσανατολισµό. Στη δεκαετία του 1980, η κινηµατογραφική παραγωγή της χώρας είναι µικρή και αντίστοιχη είναι η προσέλευση στις αίθουσες. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκινά σταδιακά η ανάκαµψη του ελληνικού κινηµατογράφου, τόσο σε αριθµό ταινιών όσο και σε αριθµό εισιτηρίων στις αίθουσες. Η τάση αυτή µε επιµέρους αυξοµειώσεις συνεχίζεται σε γενικές γραµµές µέχρι και σήµερα (2004). 11

12 1γ) Βασικά µεγέθη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα Η εξέλιξη του ελληνικού κινηµατογράφου φαίνεται πολύ παραστατικά µέσα από πίνακες που παρουσιάζουν τα βασικά µεγέθη του. Ο πίνακας 1.γ.1 που ακολουθεί αποδεικνύει την άνοδο και την πτώση της δηµοτικότητας του κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Τα εισιτήρια και η ετήσια θέαση ανά άτοµο φτάνουν στο απόγειό τους το 1970 στη συνέχεια µειώνονται ραγδαία µέχρι το 1993, 1994 (κατώτατο σηµείο). Από το 1995 ξεκινάει µια σταδιακή ανάκαµψη. Οι οθόνες του κινηµατογράφου στη χώρα διατηρούνται σε υψηλό αριθµό και µέχρι το 1980 οπότε ξεκινούν να µειώνονται δραµατικά για να φτάσουν στο κατώτερο σηµείο τους και αυτές το 1994 (η αύξηση που ακολουθεί είναι σχεδόν ασήµαντη). Πίνακας 1.γ.1 11 : Αίθουσες προβολής, εισιτήρια και συχνότητα παρακολούθησης κινηµατογράφου Έτος Οθόνες Εισιτήρια (εκατοµ.) Θέαση ανά άτοµο ,2 8, ,6 15, ,99 4, ,0 2, ,0 1, ,5 1, ,0 1, ,0 1, ,9 0,7 11 Ο πίνακας προέρχεται από διάφορες πηγές και παρατίθεται στο: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ

13 ,0 0, ,0 0, ,2 0, ,5 0, ,6 1, ,4 1,18 Ο πίνακας 1.γ.2 δείχνει ότι ο ελληνικός κινηµατογράφος ακόµη και στην περίοδο της εµπορικής του ακµής καταλάµβανε ένα µόνο µέρος της θέασης στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Στο απόγειό το φτάνει να καταλαµβάνει το 34,60% στο συνολικό ποσοστό των εισιτηρίων στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των εισιτηρίων ανήκει σταθερά στις ξένες ταινίες. Πίνακας 1.γ.2 12 : Ποσοστά εισιτηρίων ελληνικών και ξένων ταινιών στην Αθήνα και τα Προάστια ( ) Έτος (περίοδος) Ξένες ταινίες Ελληνικές ταινίες ,49 13, ,45 17, ,78 27, ,40 34, ,22 31,78 Στον πίνακα 1.γ.3 (που ακολουθεί) φαίνεται ότι το µερίδιο των αµερικανικών ταινιών στα εισιτήρια που κόβονται στην Ελλάδα από το 1980 µέχρι και το 1993 διαρκώς αυξάνεται για να φτάσει στο συντριπτικό ποσοστό του 89% (1993). Η πτώση που σηµειώνει το 1994, 1995 είναι ασήµαντη. Αντίθετα ο ελληνικός κινηµατογράφος 12 Ο παρόν πίνακας είναι µέρος ενός ευρύτερου πίνακα που παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

14 σταδιακά χάνει το καλό ποσοστό που είχε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και από το 33% πέφτει στο 5% (1993, 1994). Πίνακας 1.γ.3 13 : Μερίδιο των αµερικάνικων και των ελληνικών ταινιών στην ελληνική αγορά Έτος Αµερικάνικες ταινίες Ελληνικές ταινίες Ο πίνακας παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

15 Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.γ.4 (που ακολουθεί) η κινηµατογραφική παραγωγή στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά από το 1945 µέχρι και το 1966 οπότε φτάνει στο νούµερο ρεκόρ των 117 ταινιών. Μέχρι το 1971 σηµειώνει κάποια πτώση αλλά κινείται ακόµη σε υψηλά νούµερα. Το 1972 η ελληνική παραγωγή σηµειώνει αισθητή πτώση που συνεχίζεται µέχρι το Από το 1979 µέχρι το 1982 σηµειώνεται µια σχετική άνοδος. Το 1983, 1984 σηµειώνονται αξοµειώσεις ενώ από το 1985 ξεκινάει και πάλι η πτώση που θα καταλήξει στο αρνητικό ρεκόρ του 1990 (10 µόλις ταινίες). Στη συνέχεια παρά το πισωγύρισµα του 1992 σηµειώνεται άνοδος το 1991 και το Γενικά πάντως η σύγκριση ανάµεσα στις 117 ταινίες του 1966 και τις 10 του 1990 είναι συντριπτική. Πίνακας 2.γ.4 14 : Αριθµοί κινηµατογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα Έτος Αριθµός ταινιών Έτος Αριθµός ταινιών Έτος Αριθµός ταινιών Ο πίνακας παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

16 (συµπαραγωγές) (συµπαραγωγές) ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2.α) Κράτος και κινηµατογράφος Το ελληνικό κράτος στην πραγµατικότητα µάλλον ποτέ δεν απείχε από τα τεκταινόµενα στο χώρο του κινηµατογράφου εντός των ορίων της επικράτειάς του. Όµως η στάση του απέναντι στον κινηµατογράφο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν εχθρική, καθώς κυριαρχείται από δύο κύριες δράσεις: τη λογοκρισία και την υψηλή φορολογία 15 (µέχρι τη δεκαετία του 1980). Ο κινηµατογράφος αντιµετωπίζεται ως ένας χώρος που θα πρέπει να λογοκρίνεται προληπτικά προκειµένου να προστατεύονται τα χρηστά ήθη και τα ιδεολογικά στηρίγµατα της ελληνικής Πολιτείας. Παράλληλα µε τη λογοκρισία ο κινηµατογράφος υφίσταται υψηλή φορολογία µέσω της επιβολής του φόρου δηµοσίων θεαµάτων, καθώς και άλλων επιβαρύνσεων, στην τιµή του εισιτηρίου. Βεβαίως η υψηλή φορολογία εκτός των άλλων ανταποκρίνεται στην κρατική αντίληψη που θέλει τον κινηµατογράφο κυρίως βιοµηχανικό προϊόν µαζικής κατανάλωσης κι όχι τέχνη. Πάνω αντίληψη αυτή κινούνται οι πρώτοι ειδικοί νόµοι για τον κινηµατογράφο Ν 4208/1961 και Ν 58/1973 (ΦΕΚ 149/Α /1973) ενώ το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ιδρύεται ως θυγατρική της ΕΤΒΑ µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου. Το Ν 58/1973 "Περί µέτρων προς ανάπτυξιν της Κινηµατογραφικής Βιοµηχανίας και περί αντικαταστάσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν 4208/61 "περί µέτρων δια την ανάπτυξιν της Κινηµατογραφίας εν Ελλάδι..." φαίνεται ότι έρχεται να 15 Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Ελληνική Κινηµατογραφία: Θεσµικό πλαίσιο Οικονοµική κατάσταση, Θεµέλιο, Αθήνα, σ ,

17 απαντήσει στην πρωτοεµφανιζόµενη τότε κάµψη της κινηµατογραφικής δραστηριότητας στη χώρα. Βεβαίως ο κινηµατογράφος χαρακτηρίζεται σαφώς βιοµηχανία, όµως εκτός από κάποια γενικά µέτρα για τη στήριξή του, γίνεται λόγος και για "προστατευόµενες" ή "ενισχυόµενες" ταινίες µε προσόντα "καλλιτεχνικά" και "πνευµατικά" (άρθρο 2, παράγραφος 1). Προκειµένου να χαρακτηριστούν οι ταινίες "προστατευόµενες" ή "ενισχυόµενες", συγκροτούνται ειδικές επιτροπές (άρθρο 4) στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, του σχετικά νεότευκτου ΥΠΠΕ 16, καθηγητές Πανεπιστηµιακών Σχολών και ειδικοί του κινηµατογράφου. Αυτές οι ευεργετικές διατάξεις για τις "καλλιτεχνικές" ταινίες φαίνεται πως έµειναν τελικά ανεφάρµοστες 17. Όµως στην πραγµατικότητα, η στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στον κινηµατογράφο αλλάζει στη δεκαετία του 1980 όταν πια ο κίνδυνος για την εξαφάνιση του ελληνικού κινηµατογράφου είναι υπαρκτός. Ο κινηµατογράφος δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως βιοµηχανικό προϊόν αλλά ως καλλιτεχνική δηµιουργία, η οποία πρέπει να προστατεύεται και να ενισχύεται. Ήδη ο τίτλος του Ν 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) "Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και άλλες διατάξεις δείχνει την αλλαγή της κρατικής αντίληψης πάνω στα ζητήµατα του κινηµατογράφου. Τις προθέσεις του νοµοθέτη περιγράφει εύγλωττα η εισηγητική έκθεση στο σχετικό σχέδιο νόµου. Έτσι στην Εισαγωγή (Α µέρος) αναφέρεται ότι: α. "[...] η κυβέρνηση αποβλέπει στην εισαγωγή αρχών και ρυθµίσεων, που αντιµετωπίζουν το κινηµατογραφικό έργο ως πολιτιστικό προϊόν, καθιερώνουν ένα πλήρες λειτουργικό και αποτελεσµατικό σύστηµα προστασίας, ανάπτυξης, διάδοσης και απόλαυσής του και εξασφαλίζουν τη συνολική ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας σε µόνιµη βάση." Β. "Κεντρική αντίληψη του Ν.. είναι η αναγνώριση της υποχρέωσης του Κράτους να προστατεύει την τέχνη του κινηµατογράφου και να παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την καθολική ανάπτυξή της καθώς και για την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού." 16 Ιδρύεται µε το Ν 957/Α/ Περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων. 17 Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Ελληνική Κινηµατογραφία: Θεσµικό πλαίσιο Οικονοµική κατάσταση, Θεµέλιο, Αθήνα, σ

18 Γ. "Εκφράζει µια συνολική και ολοκληρωµένη άποψη για τον κινηµατογράφο, που βασίζεται στη συναίνεση και τη συµµετοχή όλων όσοι ασχολούνται µε αυτόν [...]." Στο Β µέρος της εισηγητικής έκθεσης οι προγενέστεροι νόµοι για τον κινηµατογράφο χαρακτηρίζονται "χρησιµοθηρικοί", "οικονοµίστικοι" κατηγορούνται για "ολοκληρωτική λογοκρισία", αποσπασµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα. Στο Γ µέρος της εισηγητικής έκθεσης αναφέρονται οι θεµελιώδεις αρχές του : α. Ο κινηµατογράφος αναγνωρίζεται ως τέχνη, το κράτος είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή του. β. Το τότε Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών αποκτά γενική αρµοδιότητα στα κινηµατογραφικά θέµατα. γ. Οι απασχολούµενοι στον Κινηµατογράφο συµµετέχουν ουσιαστικά στα όργανα που καθορίζουν την κρατική πολιτική κινηµατογράφου δ. Απαγορεύεται η λογοκρισία, διακηρύσσεται η ελευθερία της κινηµατογραφικής τέχνης ε. Ρυθµίζονται τα θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στ. Καθορίζονται κρίσιµες έννοιες όπως τι είναι κινηµατογραφικό έργο, διακρίσεις των ταινιών, εθνικότητα µιας ταινίας κ.α. ζ. Εισάγεται σύστηµα οικονοµικής ενίσχυσης του ελληνικού κινηµατογράφου. η. Επιδιώκεται (παραγωγή, διανοµή, προβολή) η διάδοση των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό. θ. Παίρνονται µέτρα ενίσχυσης των κινηµατογραφικών αιθουσών. ι. Αναδιοργανώνεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. ια. Ιδρύεται Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο. ιβ. Ενισχύονται οι ταινιοθήκες ιγ. Θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης των κινηµατογραφικών λεσχών. Ιδ. Αναδιοργανώνεται το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. κ. Αναθεωρείται η "αντιµετώπιση των αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής". Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο νόµος του 1986 επιχειρεί πράγµατι µια συνολική παρέµβαση στο χώρο του Ελληνικού Κινηµατογράφου. Η παρέµβαση είναι αναγκαία όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόµου (6ζ, παράγραφος 2): "για να αντιµετωπιστεί ριζικά, πραγµατικά, µόνιµα και αποφασιστικά η χρόνια κρίση του και να ανταποκριθεί στις οξύτατες συνθήκες ανταγωνισµού της τηλεόρασης και των 18

19 ξένων και κυρίως αµερικανικών ταινιών, που αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβληµα και επηρεάζει άµεσα όχι µόνο την πολιτιστική κατάσταση, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία και συµπεριφορά του κοινού". Ο νόµος 1597/1986 παραµένει επίκαιρος (το γενικό του πνεύµα δεν έχει ξεπεραστεί), καθώς παρά τις ελλείψεις του ξεκινάει από τον εντοπισµό των πραγµατικών κινδύνων για τον ελληνικό κινηµατογράφο 18 και διαµόρφωσε µια νέα κατάσταση, η οποία καθορίζει µέχρι σήµερα τα κινηµατογραφικά πράγµατα. Ο βασικός κορµός και κυρίως το πνεύµα των διατάξεών του ισχύουν µέχρι σήµερα. Μεταγενέστεροι νόµοι επέφεραν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, οι οποίες κινούνται κατά βάση πάνω στο ίδιο πνεύµα: α. Ν 1866/1989, άρθρο 7 (θέσπιση υποχρέωσης των τηλεοπτικών σταθµών να επενδύουν στην παραγωγή ταινιών). β. Ν 1876/1990, άρθρο 29 (τροποποίηση του Ν 1597 σχετικά µε τις διατάξεις για την επιστροφή φόρου και τα κριτήρια καθορισµού της ελληνικότητας των ταινιών). γ. Ν 2557/1997, άρθρο 4 (θεσµοθέτηση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως ΝΠΙ, ρυθµίσεις για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, τροποποίηση διατάξεων περί επιστροφής φόρου). δ. Ν 3057/2002, άρθρο 80 (παράγραφος 14, τροποποίηση διατάξεων για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παρ. 15, τροποποίηση των διατάξεων για την επιστροφή φόρου, παρ. 16, τροποποίηση των διατάξεων για το χαρακτηρισµό ταινιών ως ελληνικών, τροποποίηση των διατάξεων για τα κρατικά βραβεία). 2β) Προς τη διατύπωση ενός µοντέλου δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου Η απόπειρα διατύπωσης ενός µοντέλου δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου δεν είναι δυνατή χωρίς τον καθορισµό µιας σειράς παραδοχών: 1. Στην παρούσα εργασία ο όρος "δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου" δηλώνει το σύνολο των µέτρων, µεθοδεύσεων και ενεργειών που εφαρµόζονται στο χώρο του 18 Voudouri Dafni, L' action des pouvoirs publics dans le domaine du théâter et du cinéma en Grèce: These pour le doctorat d' état, Université de Droit, d' économie et de sciences socials de Paris (Paris 2), Paris, 1988, σ

20 κινηµατογράφου από συγκεκριµένους φορείς, οι οποίοι ανήκουν στο στενό, αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 2. εν συµµεριζόµαστε την ευρύτατα διαδεδοµένη άποψη ότι η δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου ουσιαστικά δεν υφίσταται, επειδή η ασκούµενη δηµόσια δράση συχνά δεν έχει συνοχή, µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σαφώς προσδιορισµένους στόχους, τόλµη στην παρέµβασή της κλπ 19. Παραταύτα, σε αυτή τη βάσιµη επιχειρηµατολογία µπορούµε να προσθέσουµε ότι απουσιάζει ένα πραγµατικό συντονιστικό κέντρο της ασκούµενης δηµόσιας δράσης, καθώς και ένας µηχανισµός τακτικής αξιολόγησης και αναπροσαρµογής της σε όλα τα επίπεδα. 3. Συντασσόµαστε υπέρ της γενικότερης τοποθέτησης ότι "για την ύπαρξη µιας δηµόσιας πολιτικής δεν είναι υποχρεωτική η συναρµογή όλων των σχετικών µέτρων σε ένα κανονιστικό και γνωστικό πλαίσιο απόλυτα συνεκτικό. Εάν συνέβαινε αυτό αναµφίβολα δεν θα υφίστατο ποτέ "αληθινή" δηµόσια πολιτική. Αντίθετα, αν θέλει να κατανοήσει κανείς τους µηχανισµούς της δηµόσιας δράσης, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει τον εγγενώς αντιφατικό χαρακτήρα κάθε πολιτικής" 20. Η ιστορική διαδροµή της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου στην Ελλάδα δείχνει ότι στη δεκαετία του 1980 εγκαταλείπεται το προηγούµενο παράδειγµα και ξεκινάει η παγίωση ενός νέου, µε βάση τις αρχές Ν.1597/1986 (όπως αναλύονται στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόµου). Το νέο αυτό παράδειγµα δηµόσιας πολιτικής εκφράζει τη ρήξη µε το προγενέστερό του και σηµατοδοτεί την αλλαγή της σχέσης του κράτους µε µια σειρά από άλλους δρώντες. Στα πλαίσια αυτής της νέας πολιτικής συµµετέχουν µια σειρά από φορείς του στενού, αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι αναπτύσσουν µία ποικιλία σχέσεων µε µια σειρά από ιδιωτικούς δρώντες. Στους δηµόσιους δρώντες µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φορείς του στενού δηµόσιου τοµέα, καθώς και τους εποπτευόµενους από αυτούς φορείς: 1. Το ΥΠΠΟ έχει τη γενική αρµοδιότητα στα θέµατα κινηµατογράφου και εποπτεύει φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως το ΕΚΚ και το Φεστιβάλ 19 Συνέντευξη µε τον πρόεδρο της ΕΤΕΚΤ, Τάσο Αλεξάκη στις 6/8/ Muller Pierre / Yves Surel, Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους: Ανάλυση των δηµόσιων πολιτικών. Τυπωθήτω Γιώργος άρδανος, Αθήνα, 2002, σ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1597 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 68 19860521 Τέθηκε σε ισχύ: 21.05.1986 Ημ.Υπογραφής: 12.05.1986 Τίτλος Προστασία και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θεματολογική εξέλιξη των ταινιών της περιόδου 1945 1986, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1995, σσ. 91, 93 2 Σωτηροπούλου, όπ.π., σ.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θεματολογική εξέλιξη των ταινιών της περιόδου 1945 1986, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1995, σσ. 91, 93 2 Σωτηροπούλου, όπ.π., σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΕΛΠ 44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ακαδημαϊκό Έτος: 2007-2008 4 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ: «Να αναφέρετε τις αλλαγές που παρατηρούνται στην χρηματοδότηση των ταινιών

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟ 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα