ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα: οι κρατικές ενισχύσεις Επιβλέπουσα: άφνη Βουδούρη Σπουδαστής: Βασίλειος Μαρτσάκης ΑΘΗΝΑ 2004

2 Περίληψη τελικής εργασίας ηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα: Οι κρατικές ενισχύσεις Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου. Το αντικείµενο µελέτης χωρίς να προσδιορίζεται αυστηρά χρονολογικά εξετάζεται κυρίως στην περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1980 µέχρι και το τρέχον έτος (2004). Η εξέταση του θέµατος βασίστηκε στη µελέτη, κυρίως της σχετικής ελληνόφωνης βιβλιογραφίας (µόνο σποραδικά υπήρξε καταφυγή σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα κείµενα). Τα βασικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο αντλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και την ΕΡΤ. Μελετήθηκαν οι σχετικές µε το θέµα νοµικές διατάξεις. Επιπλέον αναζητήθηκαν στοιχεία στο διαδίκτυο, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά συνεντεύξεων µε στελέχη διαφόρων φορέων και τέλος έγινε επιλεκτική αξιοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών δηµοσιευµάτων του αθηναϊκού Τύπου. Μετά από τη µελέτη του θέµατος προέκυψε ότι η δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου στην Ελλάδα στη µορφή που έλαβε από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα αναπτύχθηκε για να αντιµετωπίσει τη βαθιά κρίση του ελληνικού κινηµατογράφου. Αυτή η πολιτική µπορεί να ενταχθεί στην τυπολογία των δικτύων πολιτικής και ιδιαίτερα στις κοινότητες δηµόσιας πολιτικής, καθώς χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα της συνεργασίας ανάµεσα σε δηµόσιους φορείς και ιδιωτικούς φορείς και δρώντες. Οι κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο είναι το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο αυτής της πολιτικής. Οι κρατικές ενισχύσεις παίρνουν διάφορες µορφές και χορηγούνται από φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισµού (επιστροφή φόρου και κρατικά βραβεία) το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (επιχορηγήσεις στην παραγωγή κυρίως αλλά και τη διανοµή, προβολή) και την ΕΡΤ (παραγωγή ταινιών). Οι κρατικές ενισχύσεις πέτυχαν να σταθεροποιήσουν τον ελληνικό κινηµατογράφο που κινδύνευε µε εξαφάνιση. Όµως για την πραγµατική του ανάπτυξη απαιτείται η αύξηση των δηµοσίων πόρων µε την παράλληλη αναζήτηση και ιδιωτικών επενδύσεων. Τέλος οι κρατικές ενισχύσεις στον ελληνικό κινηµατογράφο, είναι συµβατές µε το Κοινοτικό ίκαιο. λέξεις κλειδιά: ηµόσια πολιτική, κινηµατογράφος, κρατικές ενισχύσεις, πολιτισµός 2

3 Public cinema policy in Greece: state subsidies The aim of the present paper is to examine state subsidies in the framework of public policy in the domain of the cinema. The examination of this topic, while not being bounded within very strict chronological limits, is focused in the decades intervening between 1980 and the present time (2004). The investigation of the topic was based mainly on Greek language publications (with sporadic recourse to English or French publications). The bulk of the data on state subsidies towards Greek cinema were drawn from the archives of the Ministry of Culture, the Greek Center of Cinema and the Greek Radio and Television Company. Furthermore, the relevant legal statutes and ordinances were studies, and their evidence combined with data from internet searches, interviews with executives from relevant institutions and characteristic articles from the Athenian press. The study of the subject has shown that the form of state support policy that was developed in Greece after the 1980 aimed mainly to counterbalance the deep crisis in which Greek cinema was plunged. This policy can be classed as a type of policy network, and more precisely a public policy community, due to the fact that it is characterised by stability of collaboration between public and private agencies and individuals. State subsidies towards the cinema are the most important part of this policy. State subsidies come under various guises, and are sponsored by organisations such as the Ministry of Culture (tax returns and state prizes), the Greek Center for Cinema (sponsoring of film production, distribution and screening) and the National Television Company (film production). State subsidies have managed to ensure stability for Greek cinema, which was under threat of extinction. However, for its true and substantial development what is needed is the increase of public expenditure and the parallel search for private investments. Finally, state subsidies towards the cinema in Greece, are compatible with Community Law. Keywords Public policy, cinema, state subsidies, culture 3

4 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σ. 5 ΜΕΡΟΣ Α' 1. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ...σ. 7 Ο κινηµατογράφος ως παγκόσµιο φαινόµενο Ο ελληνικός κινηµατογράφος Βασικά µεγέθη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα 2. Η ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ...σ. 16 Κράτος και κινηµατογράφος Προς ένα µοντέλο δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου ΜΕΡΟΣ Β' 3. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ...σ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΠΟ...σ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΚ...σ. 34 Ιστορία του ΕΚΚ Όργανα, διοικητική δοµή, προσωπικό Τα οικονοµικά µεγέθη του ΕΚΚ Η παραγωγή ταινιών Η προώθηση 6. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΤ...σ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ...σ. 64 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...σ. 65 Βιβλιογραφία...σ. 67 Παράρτηµα 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι σκόπιµο από την αρχή κιόλας της εργασίας να γίνει αναφορά σε µια κοινοτοπία: κατά την εξέταση των κοινωνικών φαινοµένων, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτά είναι σύγχρονα και διαδραµατίζονται στη χώρα διαβίωσής µας, δεν υπάρχουν ουδέτεροι παρατηρητές και κατά συνέπεια ούτε ουδέτερες συµπεριφορές, τόσο κατά τον καθορισµό της άµεσης, βιωµένης τοποθέτησής µας απέναντι στα πράγµατα, όσο και στις γραπτές µελέτες που ενδεχοµένως πραγµατοποιούµε µετά από έρευνα και περισυλλογή. Φυσικά ο γράφων δεν αποτελεί εξαίρεση στην παραπάνω διαπίστωση. Ειδικότερα στην περίπτωση µιας µικρής ή και µεγάλης µελέτης η ψυχραιµία και η "εντιµότητα" µε την οποία επιλέγουµε τα θέµατα, προσεγγίζουµε τις διαστάσεις τους, εκτιµούµε τις πολυεπίπεδες διασυνδέσεις τους (µε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο υπάγονται) και αποτιµούµε τις συνέπειές τους γίνονται αναπόφευκτα το µέτρο για την αξιολόγηση της προσπάθειάς µας, µέσα στα όρια που θέτουν οι κάθε είδους περιορισµοί (χρόνου, αντοχών, επιστηµονικής γνώσης και επάρκειας, πρόσβασης στις απαραίτητες πηγές, κτλ). Στην περίπτωση της παρούσης εργασίας υπάρχει η επιπρόσθετη δυσκολία ότι αντικείµενο µελέτης γίνεται µια τέχνη, γεγονός που αυξάνει το βαθµό της υποκειµενικότητας στην αντιµετώπισή της, έστω κι αν εξετάζεται µια πλευρά της που δεν είναι αισθητική καλλιτεχνική αλλά κατά βάση οικονοµική, νοµική, διοικητική και γι' αυτό ουσιαστικά πολιτική. Αντικείµενο της παρούσης εργασίας είναι οι κρατικές ενισχύσεις στα πλαίσια της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου. Γι' αυτό και το θέµα εξετάζεται αφού προηγουµένως ενταχθεί σε ένα µοντέλο το οποίο θα επιχειρήσει να περιγράψει, σε αδρές γραµµές, το πλέγµα της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Το αντικείµενο µελέτης δεν προσδιορίζεται αυστηρά χρονολογικά, όµως θα µπορούσαµε να πούµε ότι αναφερόµαστε κυρίως σε µια περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1980, µέχρι και το τρέχον έτος (2004). 5

6 Φυσικά δεν λείπουν οι απαραίτητες συνοπτικές αναφορές πάνω στην εξέλιξη του κινηµατογραφικού φαινοµένου γενικά, αλλά και την πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου ειδικότερα. Παράλληλα επιχειρείται και η εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον κινηµατογράφο σε συνάρτηση µε τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που απορρέουν από την ένταξη της χώρας µας στην ΕΟΚ και µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελετήθηκε, κυρίως η σχετική ελληνόφωνη βιβλιογραφία 1 και µόνο σποραδικά υπήρξε καταφυγή σε αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα κείµενα. Σε καµία περίπτωση δεν εξαντλήθηκε η ελληνική και πολύ περισσότερο η διεθνής βιβλιογραφία. Τα βασικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις στον κινηµατογράφο αντλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού ( ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων), το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (Απολογισµοί ράσεις, διάφορες εκδόσεις, δικτυακός τόπος) και την ΕΡΤ (αρχείο της Επιτροπής Κινηµατογράφου). Μελετήθηκαν ακόµη οι σχετικές µε το εξεταζόµενο θέµα νοµικές διατάξεις. Πραγµατοποιήθηκε µια αρκετά χρονοβόρα περιπλάνηση στο διαδίκτυο σε µια ποικιλία σχετικών δικτυακών τόπων, ενώ δεν έλειψε και η προσωπική επαφή µέσα από µια σειρά συνεντεύξεων µε στελέχη διαφόρων φορέων. Τέλος έγινε επιλεκτική αξιοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών σχετικών δηµοσιευµάτων του αθηναϊκού Τύπου. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως οι βιβλιοθήκες: του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Παντείου Πανεπιστηµίου. Αρκετές δυσκολίες στη συλλογή του απαραίτητου υλικού προκλήθηκαν από την έλλειψη ενός ενιαίου φορέα συλλογής των στοιχείων που αφορούν τον κινηµατογράφο στη χώρα µας, καθώς και από το γεγονός ότι συχνά οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν συγκεντρωτικά στοιχεία πάνω στους τοµείς της 1 Η ελληνόφωνη βιβλιογραφία για τον κινηµατογράφο γενικά κάθε άλλο παρά µικρή είναι. Μια πρώτη εικόνα µπορεί να σχηµατίσει κανείς µέσα από τις εκδόσεις: α) Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Ο Οπτικοακουστικός Τοµέας στην Ελλάδα Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τα Μ.Μ.Ε: Πρώτη βιβλιογραφική καταγραφή, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Αθήνα, Στις σελίδες καταγράφονται 173 βιβλία τα οποία εκδίδονται την περίοδο β) Καλαντίδης ηµήτρης, Ελληνική κινηµατογραφική βιβλιογραφία , Αιγόκερως, Αθήνα, Καταγράφονται 1097 βιβλία και 87 περιοδικά και εφηµερίδες. 6

7 δραστηριότητάς τους. Αντιστοίχως οι επαγγελµατικοί φορείς, επίσης συχνά, δεν διαθέτουν προσβάσιµα κείµενα στα οποία να διατυπώνεται η κριτική και οι προτάσεις τους πάνω στο θέµα των κρατικών ενισχύσεων. ΜΕΡΟΣ Α' 1. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1.α) Ο κινηµατογράφος ως παγκόσµιο φαινόµενο Ο κινηµατογράφος είναι η µορφή µαζικής τέχνης που κυριαρχεί τον 20 ου αιώνα. Όπως σηµειώνει ο Hauser: "Τα εκατοµµύρια και εκατοµµύρια που γεµίζουν τις πολλές χιλιάδες κινηµατογράφων σ' ολόκληρο τον κόσµο, από το Χόλλυγουντ στη Σαγκάη κι από τη Στοκχόλµη στο Κέιπ Τάουν, κάθε µέρα και κάθε ώρα, ο µοναδικός τούτος παγκόσµιος συνασπισµός των ανθρώπων, έχει κοινωνική δοµή πολύ συγκεχυµένη. Ο µόνος δεσµός, που υπάρχει µέσα σε τούτο τον κόσµο, είναι ότι όλοι συρρέουν στους κινηµατογράφους [...]" 2. Η θριαµβευτική πορεία της δηµοτικότητας του κινηµατογράφου, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, κορυφώνεται στη δεκαετία του 1950 (και για ορισµένες χώρες στη δεκαετία του 1960). Ο κινηµατογράφος γίνεται µια παγκόσµια γλώσσα επικοινωνίας. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, οι ταινίες µπορούν να "ταξιδέψουν" πολύ ευκολότερα από άλλες µορφές τέχνης και να καταναλωθούν σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Φυσικά ο κινηµατογράφος σαν η κατεξοχήν τέχνη της βιοµηχανικής εποχής έχει διττή υπόσταση, είναι τόσο βιοµηχανικό προϊόν όσο και καλλιτεχνικό έργο 3. Η οικονοµική παράµετρος είναι ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή του κινηµατογραφικού φαινοµένου, καθώς ο κινηµατογράφος είναι εξαιρετικά δαπανηρή αλλά και ριψοκίνδυνη επένδυση. Παράλληλα είναι ανοιχτός στο διεθνή ανταγωνισµό καθώς οι εθνικές αγορές στην πράξη δεν µπορούν να περιχαρακωθούν. Ο δυνάµει έντονος ανταγωνισµός που είναι συνδεδεµένος µε το κινηµατογραφικό φαινόµενο, καθώς και οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που γνώρισε ο κλάδος φαίνεται ότι οδήγησαν την 2 Hauser Arnold, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Νατουραλισµός, Ιµπρεσσιονισµός, Κινηµατογράφος, τόµος, Κάλβος, χ.χ., σ Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ. 97 κ.ε. 7

8 κινηµατογραφική βιοµηχανία σε µεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου κυρίως στις ΗΠΑ και πολύ λιγότερο στην Ευρώπη 4. Σταδιακά όµως η παραδοσιακή µορφή του κινηµατογραφικού θεάµατος που καταναλώνεται µαζικά στις κινηµατογραφικές αίθουσες, αρχίζει να υποχωρεί κάτω από το βάρος του ανταγωνισµού, όχι απέναντι σε µια νέα τέχνη, αλλά ενός νέου µέσου, της τηλεόρασης 5. Η θέαση ταινιών στις κινηµατογραφικές αίθουσες µετά τη δεκαετία του 1950 (και σε ορισµένες περιπτώσεις του 1960) υφίσταται µια διαρκή µείωση παρά τις επιµέρους αυξοµειώσεις. Η κάµψη του αριθµού των εισιτηρίων στις αίθουσες είναι παγκόσµια 6. Σε αυτή την υποχώρηση της θέασης ο αµερικάνικος κινηµατογράφος κατορθώνει τελικά να ανταπεξέλθει πολύ πιο αποτελεσµατικά από τον ευρωπαϊκό, ο οποίος σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό υφίσταται µια πραγµατική καθίζηση. Ο αµερικάνικος κινηµατογράφος µάλιστα, συχνά βασίζει την υψηλή του κερδοφορία στην κυριαρχία του, πέρα από τις ΗΠΑ και στην ευρωπαϊκή αγορά (για ένα µέρος των ιδιαίτερα πολυδάπανων παραγωγών του το µεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους προέρχεται από τις εκτός ΗΠΑ εισπράξεις, οι οποίες µε τη σειρά τους αφορούν κυρίως τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού κοινού) 7. Ειδικά µετά την υποχώρηση της θέασης στις αίθουσες θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι στα πλαίσια κυρίως του δυτικού κόσµου είναι δυνατόν να 4 Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ Βαλούκος Στάθης, Ελληνική τηλεόραση: Οδηγός τηλεοπτικών σειρών, , Αιγόκερως, 1998, σ. 9 12, Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Σχετικός πίνακας στο: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Κιτσοπανίδου Κίρα, Το Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000, σ και Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

9 διακριθούν 2 βασικά µοντέλα κινηµατογράφου 8. Το πρώτο είναι το αµερικάνικο στο οποίο κυρίαρχη µορφή είναι ο παραγωγός (και λιγότερο ο σκηνοθέτης). Σε αυτό οι παραγωγές είναι εξαιρετικά πολυδάπανες, δηµιουργούνται από τα µεγάλα studios (Hollywood) και ανεξάρτητα από τη σηµασία των αισθητικών τους επιτευγµάτων αντιµετωπίζονται από τους παραγωγούς τους κυρίως σαν εµπορικά προϊόντα της ευρύτερης βιοµηχανίας του θεάµατος και λιγότερο σαν καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Το δεύτερο µοντέλο είναι το ευρωπαϊκό, στο οποίο κυρίαρχη µορφή είναι ο σκηνοθέτης δηµιουργός. Σε αυτό ο παραγωγός έχει δευτερεύοντα υποστηρικτικό ρόλο. Οι παραγωγές έχουν συνήθως µικρότερο προϋπολογισµό από αυτές του αµερικάνικου µοντέλου και, ανεξάρτητα από το αν παράγονται από µικρότερες ή µεγαλύτερες εταιρίες αντιµετωπίζονται από τους παραγωγούς τους κυρίως σαν καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα και δευτερευόντως σαν εµπορικά προϊόντα. Φυσικά το δύο αυτά µοντέλα δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ, και την Ευρώπη αντίστοιχα ως καθαρές µορφές, ούτε είναι αδύνατες οι µεταξύ τους συγκλίσεις. Η πραγµατικότητα ως συνήθως υπερβαίνει τις σχηµατοποιήσεις (π.χ. ο ρόλος του σκηνοθέτη στον ανεξάρτητο αµερικάνικο κινηµατογράφο). Βέβαια οι κινηµατογραφικές ταινίες σήµερα πια δεν προορίζονται µόνο για τις αίθουσες. Αντίθετα αφού ολοκληρώσουν αυτόν τον πρώτο κύκλο µπορούν να προβληθούν στην τηλεόραση (συνδροµητικά και ελεύθερα κανάλια) να πουληθούν ή να ενοικιαστούν (σε βιντεοκασέτες ή DVD) επιτρέποντας σε µεγάλη µερίδα του κοινού να τις γνωρίσει ή να τις απολαύσει εκ νέου, αυτή τη φορά όµως σε πλαίσια ιδιωτικού χώρου. Αυτές οι µεταγενέστερες µορφές κατανάλωσης καλό θα είναι να µην αγνοούνται καθώς έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε βάθος χρόνου και να συµβάλλουν τόσο στην απόσβεση του κόστους µιας ταινίας όσο και στη διάδοσή της στο κοινό. Βεβαίως στην παρούσα εργασία δεν είναι δυνατόν να εξετάσουµε την κίνηση των ελληνικών κινηµατογραφικών ταινιών στην τηλεόραση και την αγορά βίντεο, DVD. Πάντως η πορεία µιας ταινίας στις αίθουσες φαίνεται να διατηρεί τον κεντρικό, αν 8 Ενδεικτικά: Κιτσοπανίδου Κίρα, Το Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Κινηµατογράφου, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000, σ. 101 κ.ε., 139 κ.ε. 9

10 και όχι αποκλειστικό πια, ρόλο στον καθορισµό της οικονοµικής επιτυχίας µιας ταινίας 9. 1.β) Ο Ελληνικός κινηµατογράφος 10 Η ανάπτυξη οργανωµένης κινηµατογραφίας στην Ελλάδα γίνεται µάλλον καθυστερηµένα, σε σχέση µε τις χώρες που πρωτοπορούν στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου. Τα πρώτα βήµατα είναι αποσπασµατικά και συχνά πρόχειρα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920, η χώρα µας γνωρίζει, ανάµεσα στ άλλα, και µια πρώτη µικρή άνθιση της κινηµατογραφικής της παραγωγής. Στη δεκαετία του 1930 όµως έχουµε οπισθοδρόµηση καθώς σηµειώνεται καθίζηση της εγχώριας κινηµατογραφικής παραγωγής την οποία επιδεινώνουν οι ιστορικές περιπέτειες της χώρας (β' Παγκόσµιος Πόλεµος, γερµανική κατοχή). Η ανάκαµψη του ελληνικού κινηµατογράφου ξεκινά µε δειλά βήµατα από τα µέσα της δεκαετίας του 1940 για να συνεχιστεί µε µεγαλύτερη σταθερότητα στη δεκαετία του 1950 οπότε και αρχίζει να υπάρχει µια αισιοδοξία για την ανοδική πορεία του. Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής. Οι ταινίες της περιόδου µπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) κάποιες άρτιες δηµιουργίες που µένουν στην ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου, β) ευπρόσωπες εµπορικές παραγωγές, γ) δακρύβρεχτα µελό, και προχειροφτιαγµένες κωµωδίες µε χαµηλούς προϋπολογισµούς. Στο εµπορικό επίπεδο κυριαρχούν οι µεγάλες παραγωγές του Φίνου, µε σχετικά υψηλούς προϋπολογισµούς και τεχνική αρτιότητα πρωτόφαντη για τον ελλαδικό χώρο. Στον αντίποδα βρίσκονται 9 Αυτή η παρατήρηση είναι κατά βάση εµπειρική και ανταποκρίνεται σε µια κλασική αντιµετώπιση της κινηµατογραφικής ταινίας. Αυτό βέβαια δεν αντιτίθεται στο γεγονός ότι στην αµερικάνικη κινηµατογραφική αγορά π.χ. τα έσοδα από τις υπόλοιπες µορφές εκµετάλλευσης µπορούν να ξεπεράσουν τα έσοδα από τις προβολές στις αίθουσες. Ενδεικτικά: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ Το υποκεφάλαιο βασίζεται κυρίως στα βιβλία: Σολδάτος Γιάννης, Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος: Συνοπτική Ιστορία, Αιγόκερως, Αθήνα, 1995, Βαλούκος Στάθης, Φιλµογραφία του Ελληνικού Κινηµατογράφου ( ), Αιγόκερως, Αθήνα, 1998, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Ο Οπτικοακουστικός Τοµέας στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Αθήνα, 2003, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου (ΠΕΚΚ), Κινηµατογράφος 2002, Κινηµατογράφος 2003, ΠΕΚΚ, Αθήνα 2003, 2004, καθώς και στο Μαρτσάκης Βασίλης / Καραγεώργου Μαρία / εµέστιχα Αικατερίνη, Μάνος Κατράκης: Στη ζωή, τη σκηνή και την οθόνη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, υπό έκδοση, (ιδίως κεφάλαιο "Ο Μάνος Κατράκης στη µεγάλη οθόνη"). 10

11 τα δακρύβρεχτα µελό µε πρόσφυγες και αδικηµένους, συνήθως µε χαµηλούς προϋπολογισµούς και ελλιπή µέσα, δεδοµένα που ωστόσο δεν αποµακρύνουν το ευρύ κοινό. εν θα πρέπει να µας φανεί περίεργο το γεγονός ότι ο κινηµατογράφος της περιόδου χρησιµοποιεί µερικές "πρωτόγονες" αλλά αποτελεσµατικές τεχνικές µάρκετινγκ, όπως θα τις χαρακτηρίζαµε ενδεχοµένως σήµερα. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι η τυποποίηση µιας σειράς ηθοποιών σε συγκεκριµένη κατηγορία πρωταγωνιστικών ή δευτεραγωνιστικών ρόλων. Η επιλογή, ή έστω πρακτική, της ανθούσας τότε κινηµατογραφικής µας βιοτεχνίας, είχε ευρεία διάδοση. Γενικός στόχος ήταν η δηµιουργία κάποιων αναγνωρίσιµων κινηµατογραφικών προσώπων, που λειτουργούσαν σαν σηµεία αναφοράς στη συνείδηση του κοινού έτσι ώστε να εγγυώνται την επιτυχή εµπορική πορεία µιας παραγωγής (παράλληλα µε τη χρήση κάποιων συγκεκριµένων συνταγών). Το πρώτο µισό της δεκαετίας του 70, σηµαδεύεται από τη σταδιακή υποχώρηση αυτού του κυρίαρχου µοντέλου κινηµατογράφου, κάτω από το βάρος της τηλεοπτικής επέλασης στο πεδίο του µαζικού λαϊκού θεάµατος. Η συνολική θέαση του κινηµατογράφου µειώνεται και µαζί της η κινηµατογραφική παραγωγή περιορίζεται δραστικά. Παράλληλα όµως κάνει δυναµικά την εµφάνισή του το ρεύµα του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, φέρνοντας ένα πνεύµα ανανέωσης βασισµένο στο ευρωπαϊκό µοντέλο του σκηνοθέτη δηµιουργού. Όµως ο νέος ελληνικός κινηµατογράφος παρά τα καλλιτεχνικά του επιτεύγµατα δεν κατορθώνει να κερδίσει το µεγάλο κοινό και η οικονοµική του επιβίωση συνήθως είναι οριακή (για να µην πούµε προβληµατική). Αντίστοιχη είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζουν και οι ταινίες µε καθαρά εµπορικό προσανατολισµό. Στη δεκαετία του 1980, η κινηµατογραφική παραγωγή της χώρας είναι µικρή και αντίστοιχη είναι η προσέλευση στις αίθουσες. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκινά σταδιακά η ανάκαµψη του ελληνικού κινηµατογράφου, τόσο σε αριθµό ταινιών όσο και σε αριθµό εισιτηρίων στις αίθουσες. Η τάση αυτή µε επιµέρους αυξοµειώσεις συνεχίζεται σε γενικές γραµµές µέχρι και σήµερα (2004). 11

12 1γ) Βασικά µεγέθη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα Η εξέλιξη του ελληνικού κινηµατογράφου φαίνεται πολύ παραστατικά µέσα από πίνακες που παρουσιάζουν τα βασικά µεγέθη του. Ο πίνακας 1.γ.1 που ακολουθεί αποδεικνύει την άνοδο και την πτώση της δηµοτικότητας του κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Τα εισιτήρια και η ετήσια θέαση ανά άτοµο φτάνουν στο απόγειό τους το 1970 στη συνέχεια µειώνονται ραγδαία µέχρι το 1993, 1994 (κατώτατο σηµείο). Από το 1995 ξεκινάει µια σταδιακή ανάκαµψη. Οι οθόνες του κινηµατογράφου στη χώρα διατηρούνται σε υψηλό αριθµό και µέχρι το 1980 οπότε ξεκινούν να µειώνονται δραµατικά για να φτάσουν στο κατώτερο σηµείο τους και αυτές το 1994 (η αύξηση που ακολουθεί είναι σχεδόν ασήµαντη). Πίνακας 1.γ.1 11 : Αίθουσες προβολής, εισιτήρια και συχνότητα παρακολούθησης κινηµατογράφου Έτος Οθόνες Εισιτήρια (εκατοµ.) Θέαση ανά άτοµο ,2 8, ,6 15, ,99 4, ,0 2, ,0 1, ,5 1, ,0 1, ,0 1, ,9 0,7 11 Ο πίνακας προέρχεται από διάφορες πηγές και παρατίθεται στο: Κουάνης Πάνος, Η Κινηµατογραφική Αγορά στην Ελλάδα : Καταναλωτικά πρότυπα στην αγορά των κινηµατογραφικών ταινιών στην Ελλάδα µετά το Β' παγκόσµιο πόλεµο, FINATEC A.E. - ΜEDIA DESK HELLAS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, Αθήνα, 2001, σ

13 ,0 0, ,0 0, ,2 0, ,5 0, ,6 1, ,4 1,18 Ο πίνακας 1.γ.2 δείχνει ότι ο ελληνικός κινηµατογράφος ακόµη και στην περίοδο της εµπορικής του ακµής καταλάµβανε ένα µόνο µέρος της θέασης στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Στο απόγειό το φτάνει να καταλαµβάνει το 34,60% στο συνολικό ποσοστό των εισιτηρίων στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των εισιτηρίων ανήκει σταθερά στις ξένες ταινίες. Πίνακας 1.γ.2 12 : Ποσοστά εισιτηρίων ελληνικών και ξένων ταινιών στην Αθήνα και τα Προάστια ( ) Έτος (περίοδος) Ξένες ταινίες Ελληνικές ταινίες ,49 13, ,45 17, ,78 27, ,40 34, ,22 31,78 Στον πίνακα 1.γ.3 (που ακολουθεί) φαίνεται ότι το µερίδιο των αµερικανικών ταινιών στα εισιτήρια που κόβονται στην Ελλάδα από το 1980 µέχρι και το 1993 διαρκώς αυξάνεται για να φτάσει στο συντριπτικό ποσοστό του 89% (1993). Η πτώση που σηµειώνει το 1994, 1995 είναι ασήµαντη. Αντίθετα ο ελληνικός κινηµατογράφος 12 Ο παρόν πίνακας είναι µέρος ενός ευρύτερου πίνακα που παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

14 σταδιακά χάνει το καλό ποσοστό που είχε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και από το 33% πέφτει στο 5% (1993, 1994). Πίνακας 1.γ.3 13 : Μερίδιο των αµερικάνικων και των ελληνικών ταινιών στην ελληνική αγορά Έτος Αµερικάνικες ταινίες Ελληνικές ταινίες Ο πίνακας παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

15 Όπως φαίνεται στον πίνακα 1.γ.4 (που ακολουθεί) η κινηµατογραφική παραγωγή στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά από το 1945 µέχρι και το 1966 οπότε φτάνει στο νούµερο ρεκόρ των 117 ταινιών. Μέχρι το 1971 σηµειώνει κάποια πτώση αλλά κινείται ακόµη σε υψηλά νούµερα. Το 1972 η ελληνική παραγωγή σηµειώνει αισθητή πτώση που συνεχίζεται µέχρι το Από το 1979 µέχρι το 1982 σηµειώνεται µια σχετική άνοδος. Το 1983, 1984 σηµειώνονται αξοµειώσεις ενώ από το 1985 ξεκινάει και πάλι η πτώση που θα καταλήξει στο αρνητικό ρεκόρ του 1990 (10 µόλις ταινίες). Στη συνέχεια παρά το πισωγύρισµα του 1992 σηµειώνεται άνοδος το 1991 και το Γενικά πάντως η σύγκριση ανάµεσα στις 117 ταινίες του 1966 και τις 10 του 1990 είναι συντριπτική. Πίνακας 2.γ.4 14 : Αριθµοί κινηµατογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα Έτος Αριθµός ταινιών Έτος Αριθµός ταινιών Έτος Αριθµός ταινιών Ο πίνακας παρουσιάζεται στο: Κολοβός Νίκος, Κινηµατογράφος: Η τέχνη της βιοµηχανίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2000, σ

16 (συµπαραγωγές) (συµπαραγωγές) ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2.α) Κράτος και κινηµατογράφος Το ελληνικό κράτος στην πραγµατικότητα µάλλον ποτέ δεν απείχε από τα τεκταινόµενα στο χώρο του κινηµατογράφου εντός των ορίων της επικράτειάς του. Όµως η στάση του απέναντι στον κινηµατογράφο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν εχθρική, καθώς κυριαρχείται από δύο κύριες δράσεις: τη λογοκρισία και την υψηλή φορολογία 15 (µέχρι τη δεκαετία του 1980). Ο κινηµατογράφος αντιµετωπίζεται ως ένας χώρος που θα πρέπει να λογοκρίνεται προληπτικά προκειµένου να προστατεύονται τα χρηστά ήθη και τα ιδεολογικά στηρίγµατα της ελληνικής Πολιτείας. Παράλληλα µε τη λογοκρισία ο κινηµατογράφος υφίσταται υψηλή φορολογία µέσω της επιβολής του φόρου δηµοσίων θεαµάτων, καθώς και άλλων επιβαρύνσεων, στην τιµή του εισιτηρίου. Βεβαίως η υψηλή φορολογία εκτός των άλλων ανταποκρίνεται στην κρατική αντίληψη που θέλει τον κινηµατογράφο κυρίως βιοµηχανικό προϊόν µαζικής κατανάλωσης κι όχι τέχνη. Πάνω αντίληψη αυτή κινούνται οι πρώτοι ειδικοί νόµοι για τον κινηµατογράφο Ν 4208/1961 και Ν 58/1973 (ΦΕΚ 149/Α /1973) ενώ το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ιδρύεται ως θυγατρική της ΕΤΒΑ µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου. Το Ν 58/1973 "Περί µέτρων προς ανάπτυξιν της Κινηµατογραφικής Βιοµηχανίας και περί αντικαταστάσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν 4208/61 "περί µέτρων δια την ανάπτυξιν της Κινηµατογραφίας εν Ελλάδι..." φαίνεται ότι έρχεται να 15 Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Ελληνική Κινηµατογραφία: Θεσµικό πλαίσιο Οικονοµική κατάσταση, Θεµέλιο, Αθήνα, σ ,

17 απαντήσει στην πρωτοεµφανιζόµενη τότε κάµψη της κινηµατογραφικής δραστηριότητας στη χώρα. Βεβαίως ο κινηµατογράφος χαρακτηρίζεται σαφώς βιοµηχανία, όµως εκτός από κάποια γενικά µέτρα για τη στήριξή του, γίνεται λόγος και για "προστατευόµενες" ή "ενισχυόµενες" ταινίες µε προσόντα "καλλιτεχνικά" και "πνευµατικά" (άρθρο 2, παράγραφος 1). Προκειµένου να χαρακτηριστούν οι ταινίες "προστατευόµενες" ή "ενισχυόµενες", συγκροτούνται ειδικές επιτροπές (άρθρο 4) στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, του σχετικά νεότευκτου ΥΠΠΕ 16, καθηγητές Πανεπιστηµιακών Σχολών και ειδικοί του κινηµατογράφου. Αυτές οι ευεργετικές διατάξεις για τις "καλλιτεχνικές" ταινίες φαίνεται πως έµειναν τελικά ανεφάρµοστες 17. Όµως στην πραγµατικότητα, η στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στον κινηµατογράφο αλλάζει στη δεκαετία του 1980 όταν πια ο κίνδυνος για την εξαφάνιση του ελληνικού κινηµατογράφου είναι υπαρκτός. Ο κινηµατογράφος δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως βιοµηχανικό προϊόν αλλά ως καλλιτεχνική δηµιουργία, η οποία πρέπει να προστατεύεται και να ενισχύεται. Ήδη ο τίτλος του Ν 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) "Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και άλλες διατάξεις δείχνει την αλλαγή της κρατικής αντίληψης πάνω στα ζητήµατα του κινηµατογράφου. Τις προθέσεις του νοµοθέτη περιγράφει εύγλωττα η εισηγητική έκθεση στο σχετικό σχέδιο νόµου. Έτσι στην Εισαγωγή (Α µέρος) αναφέρεται ότι: α. "[...] η κυβέρνηση αποβλέπει στην εισαγωγή αρχών και ρυθµίσεων, που αντιµετωπίζουν το κινηµατογραφικό έργο ως πολιτιστικό προϊόν, καθιερώνουν ένα πλήρες λειτουργικό και αποτελεσµατικό σύστηµα προστασίας, ανάπτυξης, διάδοσης και απόλαυσής του και εξασφαλίζουν τη συνολική ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας σε µόνιµη βάση." Β. "Κεντρική αντίληψη του Ν.. είναι η αναγνώριση της υποχρέωσης του Κράτους να προστατεύει την τέχνη του κινηµατογράφου και να παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την καθολική ανάπτυξή της καθώς και για την ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφίας και τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού." 16 Ιδρύεται µε το Ν 957/Α/ Περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων. 17 Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Ελληνική Κινηµατογραφία: Θεσµικό πλαίσιο Οικονοµική κατάσταση, Θεµέλιο, Αθήνα, σ

18 Γ. "Εκφράζει µια συνολική και ολοκληρωµένη άποψη για τον κινηµατογράφο, που βασίζεται στη συναίνεση και τη συµµετοχή όλων όσοι ασχολούνται µε αυτόν [...]." Στο Β µέρος της εισηγητικής έκθεσης οι προγενέστεροι νόµοι για τον κινηµατογράφο χαρακτηρίζονται "χρησιµοθηρικοί", "οικονοµίστικοι" κατηγορούνται για "ολοκληρωτική λογοκρισία", αποσπασµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα. Στο Γ µέρος της εισηγητικής έκθεσης αναφέρονται οι θεµελιώδεις αρχές του : α. Ο κινηµατογράφος αναγνωρίζεται ως τέχνη, το κράτος είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή του. β. Το τότε Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών αποκτά γενική αρµοδιότητα στα κινηµατογραφικά θέµατα. γ. Οι απασχολούµενοι στον Κινηµατογράφο συµµετέχουν ουσιαστικά στα όργανα που καθορίζουν την κρατική πολιτική κινηµατογράφου δ. Απαγορεύεται η λογοκρισία, διακηρύσσεται η ελευθερία της κινηµατογραφικής τέχνης ε. Ρυθµίζονται τα θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στ. Καθορίζονται κρίσιµες έννοιες όπως τι είναι κινηµατογραφικό έργο, διακρίσεις των ταινιών, εθνικότητα µιας ταινίας κ.α. ζ. Εισάγεται σύστηµα οικονοµικής ενίσχυσης του ελληνικού κινηµατογράφου. η. Επιδιώκεται (παραγωγή, διανοµή, προβολή) η διάδοση των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό. θ. Παίρνονται µέτρα ενίσχυσης των κινηµατογραφικών αιθουσών. ι. Αναδιοργανώνεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. ια. Ιδρύεται Εθνικό Κινηµατογραφικό Αρχείο. ιβ. Ενισχύονται οι ταινιοθήκες ιγ. Θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης των κινηµατογραφικών λεσχών. Ιδ. Αναδιοργανώνεται το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. κ. Αναθεωρείται η "αντιµετώπιση των αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής". Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο νόµος του 1986 επιχειρεί πράγµατι µια συνολική παρέµβαση στο χώρο του Ελληνικού Κινηµατογράφου. Η παρέµβαση είναι αναγκαία όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόµου (6ζ, παράγραφος 2): "για να αντιµετωπιστεί ριζικά, πραγµατικά, µόνιµα και αποφασιστικά η χρόνια κρίση του και να ανταποκριθεί στις οξύτατες συνθήκες ανταγωνισµού της τηλεόρασης και των 18

19 ξένων και κυρίως αµερικανικών ταινιών, που αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβληµα και επηρεάζει άµεσα όχι µόνο την πολιτιστική κατάσταση, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία και συµπεριφορά του κοινού". Ο νόµος 1597/1986 παραµένει επίκαιρος (το γενικό του πνεύµα δεν έχει ξεπεραστεί), καθώς παρά τις ελλείψεις του ξεκινάει από τον εντοπισµό των πραγµατικών κινδύνων για τον ελληνικό κινηµατογράφο 18 και διαµόρφωσε µια νέα κατάσταση, η οποία καθορίζει µέχρι σήµερα τα κινηµατογραφικά πράγµατα. Ο βασικός κορµός και κυρίως το πνεύµα των διατάξεών του ισχύουν µέχρι σήµερα. Μεταγενέστεροι νόµοι επέφεραν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, οι οποίες κινούνται κατά βάση πάνω στο ίδιο πνεύµα: α. Ν 1866/1989, άρθρο 7 (θέσπιση υποχρέωσης των τηλεοπτικών σταθµών να επενδύουν στην παραγωγή ταινιών). β. Ν 1876/1990, άρθρο 29 (τροποποίηση του Ν 1597 σχετικά µε τις διατάξεις για την επιστροφή φόρου και τα κριτήρια καθορισµού της ελληνικότητας των ταινιών). γ. Ν 2557/1997, άρθρο 4 (θεσµοθέτηση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως ΝΠΙ, ρυθµίσεις για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, τροποποίηση διατάξεων περί επιστροφής φόρου). δ. Ν 3057/2002, άρθρο 80 (παράγραφος 14, τροποποίηση διατάξεων για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παρ. 15, τροποποίηση των διατάξεων για την επιστροφή φόρου, παρ. 16, τροποποίηση των διατάξεων για το χαρακτηρισµό ταινιών ως ελληνικών, τροποποίηση των διατάξεων για τα κρατικά βραβεία). 2β) Προς τη διατύπωση ενός µοντέλου δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου Η απόπειρα διατύπωσης ενός µοντέλου δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου δεν είναι δυνατή χωρίς τον καθορισµό µιας σειράς παραδοχών: 1. Στην παρούσα εργασία ο όρος "δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου" δηλώνει το σύνολο των µέτρων, µεθοδεύσεων και ενεργειών που εφαρµόζονται στο χώρο του 18 Voudouri Dafni, L' action des pouvoirs publics dans le domaine du théâter et du cinéma en Grèce: These pour le doctorat d' état, Université de Droit, d' économie et de sciences socials de Paris (Paris 2), Paris, 1988, σ

20 κινηµατογράφου από συγκεκριµένους φορείς, οι οποίοι ανήκουν στο στενό, αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 2. εν συµµεριζόµαστε την ευρύτατα διαδεδοµένη άποψη ότι η δηµόσια πολιτική κινηµατογράφου ουσιαστικά δεν υφίσταται, επειδή η ασκούµενη δηµόσια δράση συχνά δεν έχει συνοχή, µακροπρόθεσµο ορίζοντα, σαφώς προσδιορισµένους στόχους, τόλµη στην παρέµβασή της κλπ 19. Παραταύτα, σε αυτή τη βάσιµη επιχειρηµατολογία µπορούµε να προσθέσουµε ότι απουσιάζει ένα πραγµατικό συντονιστικό κέντρο της ασκούµενης δηµόσιας δράσης, καθώς και ένας µηχανισµός τακτικής αξιολόγησης και αναπροσαρµογής της σε όλα τα επίπεδα. 3. Συντασσόµαστε υπέρ της γενικότερης τοποθέτησης ότι "για την ύπαρξη µιας δηµόσιας πολιτικής δεν είναι υποχρεωτική η συναρµογή όλων των σχετικών µέτρων σε ένα κανονιστικό και γνωστικό πλαίσιο απόλυτα συνεκτικό. Εάν συνέβαινε αυτό αναµφίβολα δεν θα υφίστατο ποτέ "αληθινή" δηµόσια πολιτική. Αντίθετα, αν θέλει να κατανοήσει κανείς τους µηχανισµούς της δηµόσιας δράσης, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει τον εγγενώς αντιφατικό χαρακτήρα κάθε πολιτικής" 20. Η ιστορική διαδροµή της δηµόσιας πολιτικής κινηµατογράφου στην Ελλάδα δείχνει ότι στη δεκαετία του 1980 εγκαταλείπεται το προηγούµενο παράδειγµα και ξεκινάει η παγίωση ενός νέου, µε βάση τις αρχές Ν.1597/1986 (όπως αναλύονται στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόµου). Το νέο αυτό παράδειγµα δηµόσιας πολιτικής εκφράζει τη ρήξη µε το προγενέστερό του και σηµατοδοτεί την αλλαγή της σχέσης του κράτους µε µια σειρά από άλλους δρώντες. Στα πλαίσια αυτής της νέας πολιτικής συµµετέχουν µια σειρά από φορείς του στενού, αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι αναπτύσσουν µία ποικιλία σχέσεων µε µια σειρά από ιδιωτικούς δρώντες. Στους δηµόσιους δρώντες µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φορείς του στενού δηµόσιου τοµέα, καθώς και τους εποπτευόµενους από αυτούς φορείς: 1. Το ΥΠΠΟ έχει τη γενική αρµοδιότητα στα θέµατα κινηµατογράφου και εποπτεύει φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως το ΕΚΚ και το Φεστιβάλ 19 Συνέντευξη µε τον πρόεδρο της ΕΤΕΚΤ, Τάσο Αλεξάκη στις 6/8/ Muller Pierre / Yves Surel, Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους: Ανάλυση των δηµόσιων πολιτικών. Τυπωθήτω Γιώργος άρδανος, Αθήνα, 2002, σ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας Κοινή τοποθέτηση ΣΔΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΔΕΕ στο υπό δημόσια διαβούλευση σ/ν του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου» Την Παρασκευή 1 η Ιουλίου 2016, ο Υπουργός Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ιστοσελίδα: http://www.creativecommons.gr/ 2 1 Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/1998 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, στην εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν νομοσχέδιο θέτει σε νέες βάσεις την εθνική κινηματογραφική πολιτική. Ο Νόμος 1579/1986,

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τι είναι Μόδα...σελ.3 -Ποιος ο ρόλος της Μόδας στη ζωή των ανθρώπων... σελ.4 -Ο αόρατος ρατσισμός της Μόδας. Αίτια..... σελ.5 -Η επίδραση της Μόδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195

Α. Ειδικότερα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ: 1195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στόχος: Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο: Την κινηματογραφική παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Παραχώρηση (Franchising) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καραβασίλης ηµήτρης Σύµβουλος Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 26/11/2011 Τελικά τι είναι marketing? Μια δουλειά αεριτζίδικη, όπως

Διαβάστε περισσότερα