ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Ο κινηµατογράφος ως simulacrum Γιάννης Γιαπάνης Λεµεσός 2013

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πτυχιακή εργασία Ο κινηµατογράφος ως simulacrum Γιάννης Γιαπάνης Σύµβουλος καθηγητής Δρ Αντώνης Δανός Λεµεσός 2013

4 Πνευµατικά δικαιώµατα Copyright Γιάννης Γιαπάνης, 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Πολυµεσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. ii

5 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δρα Αντωνη Δανο για την υποστήριξη και την πολύτιµη βοήθεια του, κατά τη διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας. iii

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κινηµατογράφος σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας και της πραγµατικότητας, αλλά και ως αυτόνοµη ύπαρξη, υπάρχει, επηρεάζει και επηρεάζεται από την καθηµερινότητα και τον τρόπο που την αντιλαµβανόµαστε. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει και να αναλύσει την 'πραγµατικότητα' του κινηµατογράφου µε βάση τη θεωρία των simulacra και simulation του Jean Baudrillard: µιας θεωρίας που πηγάζει από την καθηµερινότητα, η οποία έχει πάψει να υφίσταται ως πραγµατικότητα, αλλά ως προσοµοίωση, ως οµοίωµα, ένα υποκατάστατο, όπου οι συµµετέχοντες αδυνατούν να αντιληφθούν. Ο κινηµατογράφος δεν είναι η πραγµατικότητα αλλά ούτε και ένα µέρος της φαντασίας των δηµιουργών του. Είναι µια υπερ-πραγµατικότητα όπου απορρίπτεται η διαφοροποίηση του πραγµατικού από το φανταστικό, όπως δηλαδή είναι η αναπαράσταση που ζούµε καθηµερινά. Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν την εργασία, έχουν να κάνουν στο πρώτο µέρος, µε την εκτενή µελέτη µέρους του συγγραφικού έργου του Jean Baudrillard καθώς και αναλύσεων που αφορούν τον κινηµατογράφο µέσω της θεωρίας των simulacra και simulation, έτσι ώστε να επιχειρηθεί µια σύνθεση, βάση της οποίας ο κινηµατογράφος θα παρουσιαστεί ως αυτόνοµο simulacrum στο πλαίσιο της τέχνης αλλά και ως φτωχή και µίζερη προσοµοίωση της πραγµατικότητας. Ως δεύτερο µέρος έχει δηµιουργηθεί ένα µικρής διάρκειας οπτικό-ακουστικό έργο, όπου γίνεται µια προσπάθεια εφαρµογής της θεωρίας του Baudrillard και κατ επέκταση των όσων αναλυονται και προκύπτουν από τη συγγραφή της πτυχιακής εργασιας. iv

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιληψη... iv Πίνακας περιεχοµένων... v Απόδοση Όρων... vi Εισαγωγή... vii 1. Jean Baudrillard: Simulacra και Simulation Οι θεωριτικές προσεγγίσεις στον κινηµατογράφο Ο κινηµατογράφος και η σχέση του µε την πραγµατικότητα L' effet Beaubourg O κινηµατογράφος ως Simulacrum Ο κινηµατογράφος ως βιοµηχανία παραγωγής και κατανάλωσης νοηµάτων...13 Επίλογος...24 Βιβλιογραφία...27 v

8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Πραγµατικότητα (Reality): Η κατάσταση των πραγµάτων όπως αυτά υφίστανται σε διαφοροποίηση απο το εµφανές η τον τρόπο που µπορούµε να τα φανταστούµε. Η πραγµατικότητα περιέχει ολα αυτά που έχουν υπάρξει και ολα αυτά που πρόκειτε να υπάρξουν ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι παρατηρήσηµα η κατανοητά. Υπερπραγµατικότητα (Hyperreality): Αδυναµία της ανθρώπινης συνείδυσης να ξεχωρίσει την παραγµατικότητα απο την προσοµοίωση της πραγµατικότητας. Υπερπραγµατικότητα είναι η πραγµατικότητα που η συνείδηση µας αντιλαµβάνεται, όπου τα µέσα επικοινωνίας διαµορφώνουν ενα πραγµατικό γεγονός η µια εµπειρία. Προσοµοίωση (Simulation): Μίµηση µιας πραγµατικής εργασίας η ενός συστήµατος µε χρονική διάρκεια. Για να γίνει εφικτή η µίµηση πρέπει να προιγηθεί η ανάπτυξη ενος µοντέλου το οποίο θα φέρει τις συµπεριφορές και τα χαρακτιριστικά του επιλεγµένου πραγµατικού η φανταστικού συστήµατος εργασίας. Το µοντέλο εκπροσωπεί το σύστηµα ενώ η προσοµείωση εκπροσωπεί την διαδικασεία του συστήµατος στην χρονική του διάρκεια. Οµοίωµα (Simulacrum): Υπαρκτή εικόνα, κατασκευασµένη σαν θεότητα σαν άτοµο η αντικείµενο, κάτι που εµφανίζεται σαν ενα πράγµα, χωρίς να κατέχει την ουσία η τις ιδιότητες του. Σαν µια απλή εικόνα, ενα είδως αντιγράφου κάτι που να µοιάζει. vi

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πραγµατικότητα είναι κατασκευασµένη πάνω στις καθηµερινές ανάγκες των ανθρώπων, βάσει της συµβολικής ανταλλαγής αγαθών και συµπεριφορών. Τουλάχιστο αυτό ίσχυε µέχρι σήµερα. Η τεχνολογία µέσω της ικανότητας παραγωγής αντιγράφων χωρίς την ανάγκη αναφοράς στο όποιο πρωτότυπο, η µαζική συσσώρευση ανθρώπων σε αστικά κέντρα µε σκοπό µια καλύτερη ζωή, η προώθηση ενός διαφορετικού µοντέλου της πραγµατικότητας από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και κατ'επέκταση η ιδεολογία του κέρδους πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία, όλα αυτά έχουν αντικαταστήσει την ισχύουσα µέχρι τώρα πραγµατικότητα µε µια υπερπραγµατικότητα. Οι αναφορές σε σηµαινόµενα µέσω των συµβόλων και των συµπεριφορών έχουν αντικατασταθεί από µια κενού νοήµατος αντίληψη των πραγµάτων που οδηγούν στην κατασκευή µιας άγνωστης και χωρίς αναφορά στο παρελθόν πραγµατικότητας. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά µε µια σύντοµη αναφορά στο γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο του Jean Baudrillard, ακολουθούµενη από µια ανάλυση της κεντρικής ιδέας στο βιβλίο του Simulacra and Simulation. Μέσα από την ανάλυση θα παρουσιαστούν οι φάσεις εξέλιξης των συµβόλων καθώς και οι ιστορικές περίοδοι των οµοιωµάτων όπως παρουσιάζονται από τον Baudrillard. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε το βασικό σκεπτικό της θεωρίας του, της 'προπόρευση των µιµήσεων'. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση του κινηµατογράφου πριν αρχίσει η θεωρητική του ανάλυση, ακολουθεί ανάλυση της πρώτης περιόδου θεώρησης η οποία αφορούσε µια καθαρά αισθητική προσέγγιση µε επίκεντρο τον κινηµατογράφο ως τέχνη, και της δεύτερης περιόδου όπου η θεωρία παίρνει την κατεύθυνση της ανάλυσης του περιεχοµένου και την προσέγγιση ότι ο κινηµατογράφος µπορεί να περιγράψει ή ακόµα και να κατασκευάσει την πραγµατικότητα. Επίσης γίνεται και µια µικρή αναφορά στα κινήµατα που κινούνταν γύρω από τις εκάστοτε θεωρίες. Το τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος θα παραθέσω την κεντρική ιδέα της ανάλυσης του Baudrillard στο κείµενο «L effet Beaubourg» όπου χρησιµοποιεί την αρχιτεκτονική αλλά και την συµβολική κατάσταση του µουσείου Center Pompidou, ως χαρακτηριστικό παράδειγµα της σύµπτυξης της πραγµατικότητας και της φαντασίας που οδηγεί στην 'παρακµή' της εποχής µας. Στο δεύτερο µέρος θα γίνει µια παρουσίαση του κινηµατογράφου ως προσοµοίωση, που θα βασίζεται στη 'ροµαντική' σχολή, όπου οι θεωρίες ήταν επικεντρωµένες γύρω από τη σύµπτυξη του πραγµατικού µε το φανταστικό, τη γνώση και την εξέλιξη, µε απώτερο σκοπό την 'προσφορά' στον άνθρωπο. Τέλος στο τρίτο µέρος, βασιζόµενος στην ανάλυση του Baudrillard στο «L effet Beaubourg», θα χρησιµοποιήσω µεταφορικά την αρχιτεκτονική του κινηµατογράφου για να δείξω πως δια vii

10 µέσου αυτού του µέσου, η λογική του διαχωρισµού του πραγµατικού από το φανταστικό αλλάζει και δηµιουργεί µια καινούργια πραγµατικότητα χωρίς αναφορές στο παρελθόν. Αντίθετα µε την πραγµατικότητα που θολώνει τα όρια του πραγµατικού και του φανταστικού για να κατασκευάσει την καθηµερινότητα, ο σηµερινός κινηµατογράφος, διατηρώντας αυτή τη διαφορά, µιµείται την εξωτερική πραγµατικότητα µε αποτέλεσµα την κατασκευή ενός επιπρόσθετου οµοιώµατος της, τη λογική του οποιου, µπορει καποιος να βρει στις προσταγές του καπιταλισµού και της αδιαφορίας προς τον άνθρωπο. viii

11 1. Jean Baudrillard: Simulacra και Simulation O Jean Baudrillard, στα µέσα της δεκαετίας του '70, αφήνει οριστικά πίσω του τη θεωρία της οργάνωσης της κοινωνίας του Κarl Marx που βασίζεται στην παραγωγη, στην αξία του προϊόντος και στην ανταλλαγή βασικών αγαθών. Αφήνει πίσω τις Μαρξιστικές του καταβολές και την ιδέα της «προ µοντέρνας εποχής και την ανταλλαγή προϊόντων αλλά και την µοντέρνα εποχή όπου η κοινωνία ήταν οργανωµένη γύρω από την παραγωγή, και επικεντρώνεται στον µεταµοντερνισµό όπου η κοινωνία γίνεται αντιληπτή, ιστορικά από την προσοµοίωση» (Baudrillard, 2004). Σε αυτή τη φάση της ερευνάς του, υποστηρίζει ότι τα σύµβολα ως φορείς νοήµατος και εννοιών είναι αρκετά περιοριστικά. Μέσα από αυτή την περίοδο στα κείµενα του παρουσιάζεται η ιδέα της επίµονης ύπαρξης του κώδικα, µε αναφορά φυσικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι όµως που δεν περιορίζεται στον κόσµο των υπολογιστών αλλά υπάρχει και λειτουργεί σε όλους τους τοµείς της ερευνας. Παρατηρεί ότι ο κώδικας έχει τη δυνατότητα της τέλειας αναπαραγωγής αντικειµένων και καταστάσεων, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα να µη λαµβάνει υπόψη το πραγµατικό, το πρωταρχικό, κάθε φορά που αυτό αναπαράγεται. Αυτή του η προσέγγιση δηµιουργεί την έννοια της υπερ-πραγµατικότητας (κάτι που θα τον απασχολήσει µέχρι το τέλος της ζωής του). Οι παράµετροι που θα τον απασχολήσουν τα επόµενα χρόνια έχουν να κάνουν µε τη φύση της πραγµατικότητας όπως αυτή παρουσιάζεται, το νόηµα και τη λειτουργία των συµβόλων, καθώς και την έννοια της κοινωνίας όπως αυτή εξελίσσεται. Αποτέλεσµα και σταθµός αυτής του της έρευνας είναι η θεωρία περί Simulacra και Simulation. Η βασική ιδέα πίσω από την θεωρία στο Simulacra and Simulation έγκειται στο ότι η κοινωνία που ζούµε και η πραγµατικότητα που αντιλαµβανόµαστε, ουσιαστικά είναι µια προσοµοίωση συµβόλων και σηµείων. Αυτά τα οµοιώµατα δεν παρέχουν κάποιου είδους αναφορά σε κάποιο σηµαινόµενο παρελθόν αλλά ούτε και προσπαθούν να αποκρύψουν κάποια έννοια ή κατάσταση. Απλά παρουσιάζονται σαν αυτούσια και γίνονται αποδεκτά από την αντίληψη µας ως πραγµατικότητα: µια πραγµατικότητα που κατασκευάζεται καθηµερινά και είναι αναγκαία για την κατανόηση των σχέσεων και συµπεριφορών µας. Το ποσοστό αποδοχής αυτής της προσοµοίωσης είναι τόσο µεγάλο που έχει εξαφανίσει κάθε είδους προσπαθεια νοηµατοδότησης, λόγω της συνεχούς αλλαγής. Τα σύµβολα στο Simulacra and Simulation χωρίζονται σε τέσσερεις ιστορικές φάσεις. Πρώτη φάση είναι αυτή στην οποία η εικόνα είναι πιστή σε αυτό που 1

12 αντιπροσωπεύει και που αναφέρεται σε µια πραγµατικότητα «στην κατηγορία του µυστηριακού» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στη δεύτερη φάση η εικόνα παρουσιάζεται σαν όχι και τόσο πιστή σε σχέση µε το πραγµατικό, προσπαθώντας να κρύψει και να αλλοιώσει την πραγµατικότητα «σαν κακή παρουσία» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στην τρίτη φάση η εικόνα προτάσσει την απουσία της πραγµατικότητας και παρουσιάζει τον εαυτό της ως αντιγραφή που όµως δεν έχει αναφορά σε κάτι που ήδη έχει προϋπάρξει, κάτι δηλαδή σαν «αλχηµεία» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στην τέταρτη φάση έχουµε την καθαρή προσοµοίωση, το οµοίωµα χωρίς καµία αναφορά σε κάποιου είδους πραγµατικότητα αλλά ούτε και σε σχέση µε άλλες εικόνες και σύµβολα, που προφανώς «δεν ανήκει πλέον στην κατηγορία του φαίνεσθαι αλλά της προσοµοίωσης» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Από αυτές τις τέσσερεις κατηγορίες, θα αναπτυχθούν πιο κάτω, η τρίτη όσον αφορά στον κινηµατογράφο και η τέταρτη όσον αφορά στην πραγµατικότητα. Όσον αφορά στα οµοιώµατα χωρίζονται και αυτά σε τρία είδη µε τις αντίστοιχες τους ιστορικές περιόδους: η πρώτη αφορά στην προ-µοντέρνα περίοδο όπου η αντιπροσώπευση είναι φυσική και οµοιογενής, όπου παρουσιάζονται πραγµατικά και µε αναφορά στο πραγµατικό «..όπου στοχεύουν να αποκαταστήσουν την ιδανική συσχέτιση µε την φύση κατ εικόνα και καθ οµοίωση του θεού» (Baudrillard 1994, Simulacra and science fiction, σελ. 121). Η δεύτερη αφορά στη µοντέρνα εποχή, όπου αρχίζει η διαφοροποίηση της αντιπροσώπευσης της πραγµατικότητα λόγω της βιοµηχανίας και της εύκολης αναπαραγωγής των προϊόντων, «ένας Προµηθιακός σκοπός µιας συνεχόµενης παγκοσµιοποιηµένης επέκτασης, µιας απεριόριστης εκκένωσης ενέργειας» (Baudrillard 1994, «Simulacra and science fiction», σελ. 121). Η τρίτη περίοδος αφορά στον µεταµοντερνισµό, όπου η διαφορά αντιπροσώπευσης και πραγµατικότητας παύει να υφίσταται και αντικαθίσταται από τα οµοιώµατα που µεταφέρουν ένα κενό νοήµατος παρελθόν: «µιµήσεις και προσοµοιώσεις, δηµιουργούµενες από την πληροφορία, το µοντέλο, το παιχνίδι στο κυβερνοχώρο ολική λειτουργικότητα, υπερ-πραγµατικότητα, όπου σκοπός είναι ο απόλυτος έλεγχος» (Baudrillard 1994, «Simulacra and science fiction», σελ. 121). Από τις τρεις περιόδους οµοιωµάτων θα ασχοληθώ πιο κάτω µε την τρίτη, σε σχέση µε το πως ο κινηµατογράφος µιµείται την πραγµατικότητα αλλά και το πώς η πραγµατικότητα δηµιουργείται από τον κινηµατογράφο. Σε αυτή την τρίτη περίοδο ο Baudrillard υποστηρίζει ότι έχει καταστεί αδύνατος ο διαχωρισµός µεταξύ οµοιωµάτων και πραγµατικότητας, κάτι που οφείλεται στα µέσα 2

13 µαζικής επικοινωνίας όπως η τηλεόραση, τα γραπτά κείµενα, το διαδίκτυο, αλλά και ο κινηµατογράφος. Μέσω αυτών έχει δηµιουργηθεί µια εικονική ανάγκη προϊόντων µε στόχο τους καταναλωτές και το κέρδος, παραβλέποντας τις πραγµατικές ανάγκες επιβίωσης. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανταλλακτική αξία όπου οι συναλλαγές προϊόντων είναι βασισµένες στο χρήµα και όχι στην πραγµατική τους χρησιµότητα. Επίσης ένας άλλος λόγος που δίνει ρόλο στο δικαίωµα ύπαρξης των προσοµοιώσεων είναι η αστικοποίηση που συσσωρεύει τις µάζες και τις ωθεί στην παραγωγή και την αναπαραγωγή, προκαλώντας έτσι την αποξένωση. Στο Simulacra and Simulation ο Baudrillard αρχίζει µε µια αναφορά στο παραµύθι του Jorge Luis Borges, όπου οι χαρτογράφοι µιας αυτοκρατορίας κατασκευάζουν ένα χάρτη µε τόση µεγάλη ακρίβεια που καλύπτει ακριβώς όλη την περιοχή της. Με το πέρασµα του χρόνου όµως, η Αυτοκρατορία παρήκµασε και µαζί της ξέφτισε και ο χάρτης µέχρι που καταστράφηκε τελείως. Το µόνο που είχε αποµείνει από τον χάρτη ήταν µερικά ζώα και ζητιάνοι στις άκρες της αυτοκρατορίας. Για τον Baudrillard όµως, το παραµύθι λειτουργεί αντίθετα στην πραγµατικότητα, παρουσιάζοντας τους ανθρώπους ήδη να ζουν την προσοµοίωση του χάρτη µε τόση σιγουριά έτσι ώστε η πραγµατικότητα να είναι αυτή που εξαφανίζεται: «ο χώρος δεν προηγείται πλέον του χάρτη, ούτε καταφέρνει να επιβιώσει. Είναι ο χάρτης που προηγείται του χώρου (προπορεύονται τα οµοιώµατα) που γεννά την περιοχή, και εάν κάποιος πρέπει να επιστρέψει στο παραµύθι σήµερα, είναι ο χώρος που εξαφανίζεται και λιώνει στις άκρες του χάρτη. Είναι η πραγµατικότητα και όχι ο χάρτης, η δική µας ζάλη που περιφέρεται στην έρηµο και όχι αυτή της αυτοκρατορίας. Η έρηµος του πραγµατικού εαυτού» (Baudrillard 1994,«the precession of simulacra», σελ. 1 ). Στο The golf war did not take place (1995) ο Baudrillard πλέον παρουσιάζει καθαρά την απουσία εξέλιξης της ιστορίας της εικόνας και κατ επέκταση και της ίδιας της ιστορίας. Το σκηνικό που είχε στηθεί από τα τηλεοπτικά µέσα για τον πόλεµο, πριν από τον πόλεµο και χωρίς να δούµε τον πόλεµο, ήταν αυτό που ουσιαστικά σηµατοδοτούσε και την ύπαρξη του. Η πεποίθηση ότι υπάρχει ο πόλεµος δηµιουργήθηκε πολύ πιο πριν αρχίσουν καν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισµοί. Τα µέσα επικοινωνίας κατασκεύασαν τον πόλεµο στη συνείδηση της κοινωνίας πριν ακόµα αυτός ξεκινήσει, κάτι που δηµιούργησε και το ιστορικό γεγονός πριν ακόµα αυτό συµβεί. Αυτό αποτέλεσε σύµφωνα µε τον Baudrillard την «προπόρευση των µιµήσεων». 3

14 2. Οι θεωρητικες προσεγγισεις στον Κινηµατογράφο Από τα αρχικά στάδια της ζωής του κινηµατογράφου εµφανίστηκαν δυο προσεγγίσεις όσον αφορά στην αντιµετώπιση αυτού του µέσου. Η πρώτη ήταν από µεριάς των δηµιουργών της πρώτης κινηµατογραφικής µηχανής, των αδελφών Auguste και Louis Lumiere, και αφορούσε σε µια καθαρή αντιγραφή της πραγµατικότητας, ως φυσικό επακόλουθο, αφού οι αδελφοί Lumiere προέρχονταν από την πρακτική της φωτογραφίας. Η δεύτερη προσέγγιση εµφανίστηκε από έναν θαυµατοποιό του θεάτρου ονόµατι George Melies, o οποίος, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της τεχνικής του κινηµατογράφου, µετέφερε την τέχνη του πάνω στο φιλµ δηµιουργώντας έτσι πιο αληθοφανείς ψευδαισθήσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις πλαισιώθηκαν γρήγορα από δυο θεωρίες ή 'σχολές' κινηµατογράφου που µέχρι σήµερα αντιµάχονται. Η πρώτη ξεκινά από το τέλος της δεκαετίας του 1910 µέχρι και το 1945 και βρίσκει τους κύριους εκφραστές της στο πρόσωπο των Rudolf Arnheim, Bela Balazs και Siegfried Kracauer. Ο Rudolf Arnheim, στο βιβλίο του Film as Art (2006), παραθέτει ότι η πραγµατικότητα βρίσκεται στην εµπειρική και αντικειµενική αντίληψη του ανθρώπου και ότι ένα κινηµατογραφικό έργο δεν µπορεί να αντιγράψει πιστά την καθηµερινότητα. Η αντίληψη των πραγµάτων γίνεται από µια φορµαλιστική παρατήρηση των γραµµών των σκιών κτλ. Η ιδέα για το τι ακριβός βλέπουµε δηµιουργείται από κατασκευές του µυαλού µας, από τη φορµαλιστική παρατήρηση. Επίσης οι αισθητικές επιλογές που γίνονται κάθε φορά, καθώς και το παιχνίδι µε τον χώρο και τον χρόνο στο µοντάζ, αλλοιώνουν ή µεταθέτουν την εικόνα σε ένα άλλο στάδιο, πολύ διαφορετικό από την πραγµατικότητα. Ο Bela Balazs επαναφέρει τους µηχανισµούς της αισθητικής εµπειρίας για µια αποστασιοποιηµένη παρακολούθηση αντί µιας εµβύθισης στο θέαµα. Στo βιβλίo Visible Man and The Spirit of Film (2011) υποστηρίζει ότι το µέσο του κινηµατογράφου, δηλαδή µέσω της φυσιογνωµίας, των κοντινών πλάνων, του µοντάζ και της µουσικής, ο άνθρωπος µπορεί να ξαναέρθει στο προσκήνιο. Παρουσιάζει τον κινηµατογράφο ως ένα µέσο χωρίς προηγούµενο στην τέχνη, όπου ανοίγει δρόµους ύπαρξης ενός άλλου τρόπου αντίληψης της πραγµατικότητας καθώς και διαφορετικών τρόπων ανάλυσης ψυχολογικών συµπεριφορών. Ο Siegfried Kracauer πίστευε και αυτός ότι ο κινηµατογράφος παρέχει ένα νέο τρόπο αντίληψης των πραγµάτων που είναι αδύνατο να υπάρχει στην πραγµατικότητα. Για παράδειγµα διαµέσου σκηνών κυνηγητού δηµιουργείται µια συνεχής σωµατική δράση προς ένα εντυπωσιακό τέλος. Μια δράση που στην πραγµατικότητα δεν γίνεται αντιληπτή, λόγω των πολλαπλών άλλων ερεθισµάτων τη δεδοµένη στιγµή. Η κίνηση των χαρακτήρων αλλά και η ακινησία -- αυτή η 4

15 παύση που δεν γίνεται αντιληπτή στην καθηµερινότητα -- θα δηµιουργεί ένα σοκ. Αλλά και τα άψυχα αντικείµενα, σε σχέση µε το περιβάλλον τους, γίνονται φορείς νοήµατος µέσα από τη ροη του χρόνου, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα σχετικά µε την αντίληψη. Μέσα από την ανάλυση του για τον Καπιταλισµό ο Kracauer παρατήρησε ότι η πλήρης εµβύθιση των θεατών στο θέαµα τους κάνει συνεργούς στην αναπαραγωγή µιας νέας ιδεολογίας. Όπως γίνεται αντιληπτό όλοι αυτοί οι θεωρητικοί έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον Στρουκτουραλισµό, ο οποιος έχει ως πεποίθηση ότι, σύµφωνα µε τον Simon Blackburn, τα «φαινόµενα της ανθρώπινης ζωής µπορούν να γίνουν κατανοητά µόνο µέσα από αµοιβαίες σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις δηµιουργούν µια δοµή, που πέραν τον φαινοµενικών παραλλαγών και διαφορών υπάρχουν οι νόµοι µιας αφηρηµένης κουλτούρας» («Structuralism» 2013). Αυτό είναι που είχε καθορίσει και τη βάση της αντίληψης ότι ο κινηµατογράφος, ως µια κατασκευή µε πολύ διαφορετικούς κώδικες και εφαρµογές, δεν θα µπορούσε να ήταν µια απλή αντιγραφή της πραγµατικότητας αλλά µια καινούργια τέχνη. Μερικοί σκηνοθέτες όπως οι Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epstein, Sergei Eisenstein και Lev Kuleshov µέσω των ταινιών τους επηρέασαν αλλά και επηρεάστηκαν από την προσέγγιση του κινηµατογράφου ως τέχνη. Μερικά από τα κινήµατα που αναπτύχτηκαν κατά την περίοδο αυτή, λόγω αυτών των ιδεών, συµπεριλαµβάνουν τα Pure film, Futurism, Surrealism, French Impresionism και German Expresionism (Film Genres and Movements, 2007). Η δεύτερη περίοδος θεωρητικης αναλυσης του κινηµατογραφου ξεκινά αµέσως µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και φτάνει µέχρι τις µέρες µας. Απο τις πολλες θεωριες που αναπτύχθηκαν θα περιοριστώ στις βασικές οι οποίες προσεγγίζουν τον κινηµατογράφο σαν µια επέκταση της πραγµατικότητας. Ο πρώτος που παρουσίασε τον κινηµατογράφο ως αντιγραφή της πραγµατικότητας ήταν ο Andre Bazin (2004). Επηρεασµένος από τα ντοκιµαντέρ αλλά και το κίνηµα του ιταλικού Νεορεαλισµού προτάσσει τις ιδέες των µεγάλων σε διάρκεια πλάνων χωρίς µοντάζ, το µεγάλο βάθος πεδίου και τους εµβρυγώνιους φακούς ως µέσα αναπαράστασης της πραγµατικότητας. Θεωρεί ότι οποιοσδήποτε τρόπος υπερ-διαχείρισης του φωτός, του µοντάζ, αλλά και άλλων εργαλείων του κινηµατογράφου αποτρέπει το µέσο απο το να παρουσιάζει την πραγµατικότητα. Ερχόµενος σε ρήξη µε τους Κονστρουκτιβιστές, ο Bazin πίστευε ότι τα νοήµατα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα και στην κρίση του θεατή και όχι να προκαθορίζονται από τις τεχνικές και την αισθητική του σκηνοθέτη. Μια σηµαντική στροφή στη θεωρία του κινηµατογράφου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '70, όπου η ανάλυση πλέον γίνεται µέσο της ψυχανάλυσης βασιζόµενη 5

16 περισσότερο στο συγγραφικό έργο του Jacques Lacan. O Cristian Metz (1986) µέσω του Sigmund Freud και του Lacan, εµβαθύνει στην έρευνα της αναγνώρισης του εαυτού µέσα από την ταινία και ιδιαίτερα του τι βλέπει ο θεατής πως έχει κατασκευάσει ο δηµιουργός την όλη αντίληψη του χώρου και των γεγονότων. Επίσης, µέσω της σηµειωτικής του Ferdinand de Saussure, θέτει τις βάσεις της δοµής της αφήγησης, κάτι προφανώς που παραπέµπει σε µια πιο κοντινή στην πραγµατικότητα κατασκευή και κατανόηση των ταινιών. Η Laura Mulvey (2009), µεταφράζει τον Freud και τον Lacan µέσω µιας φεµινιστικής προσέγγισης, και επιρρίπτει την ευθύνη στην βιοµηχανία του Hollywood για την κατασκευή της αντίληψης ότι η γυναίκα είναι µόνο ένα στοιχείο πόθου. Ο τρόπος που κατασκευάζονταν τα πλάνα σε σχέση µε τις αντρικές φιγούρες δηµιουργειται ένα είδος απλανούς βλέµµατος (σαν να ψάχνει για το αντικείµενο γυναίκα) ή ακόµα και µια φετιχιστική εντύπωση παρουσιάζοντας τη γυναίκα ως έλλειψη. Έχοντας ήδη µπει οι βάσεις της φεµινιστικής θεώρησης του κινηµατογράφου ξεκινά µια ανάλυση βασισµένη στην κοινωνιολογία για το πως οι γυναίκες εµφανίζονται στον κινηµατογράφο, ως αποτέλεσµα στερεοτύπων της κοινωνίας αλλά και της θυµατοποίησης τους εκ µέρους της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Αργότερα ενσωµατώνεται και η µαρξιστική θεωρία αλλά και η σηµειωτική, για να γίνει µια έρευνα όσον αφορά στα νοήµατα και στο περιεχόµενο που αποβλέπει στην αντίληψη του θεατή καθώς και στο πώς οι µηχανισµοί (µεταξύ άλλων και η αγορά) επηρεάζουν το πως παρουσιάζεται η γυναίκα στον κινηµατογράφο. Σε αυτή τη δεύτερη περίοδο θεωρίας του κινηµατογράφου γίνεται ξεκάθαρο ότι πλέον το ενδιαφέρον µετακινείται από την κατασκευή της ταινίας ως τέχνη προς την κατασκευή της ταινίας ως πραγµατικότητας. Ο κινηµατογράφος προσλαµβάνεται µέσω του τι παρουσιάζει ως περιεχόµενο και για ποιο λόγο. Έχει ήδη γίνει κατανοητό ότι ο κινηµατογράφος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο προπαγάνδας και δηµιουργίας ιδεολογίας, αλλά το κυριότερο ότι έχει γίνει ένα µέσο ανάπτυξης της καπιταλιστικής κουλτούρας. Ο ρεαλισµός είναι αναπόφευκτος και οι θεωρίες παγιώνονται. Έχουν φυσικά υπάρξει και υπάρχουν άλλες θεωρίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου, όπως το Screen Theory, Auteur Theory, Neo Formalism («Film Genres and Movements», 2007) και η θεωρεία του Gilles Deleuze (1986), που πάει πίσω στην προ φιλµικής θεωρίας εποχή και αναπτύσσει τις ιδέες του Henri Bergson περί κίνησης της εικόνας. Πολλές από αυτές είναι ένα µίγµα θεωρίας και ανάλυσης του κινηµατογράφου κάτι που δεν θα µε απασχολήσει στο παρόν κείµενο. Τα κύρια κινήµατα που αντιπροσώπευαν ή κινούνταν σε παρόµοια πλαίσια και ειδαν τον 6

17 κινηµατογράφο ως επέκταση της πραγµατικότητα ήταν ο ιταλικός Νεορεαλισµός, το γαλλικό Νέο Κύµα, και το Δόγµα 95 («Film Genres and Movements», 2007). Φυσικά µέσα από αυτά τα κινήµατα υπάρχουν και ταινίες που ξεφεύγουν ηθεληµένα από τα πλαίσια του ρεαλισµού και πλησιάζουν περισσότερο στη θεώρηση του κινηµατογράφου ως τέχνη. 7

18 3. Ο Κινηµατογραφος και η σχεση του µε την πραγµατικοτητα 3.1 L effet Beaubourg Ο Baudrillard στο «L effet Beaubourg» (1994) βρίσκει την τέλεια εφαρµογή της θεωρίας του περί σύµπτυξης του πραγµατικού µε το φανταστικό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της εννοίας της υπέρ-πραγµατικότητας. Στην αρχιτεκτονική του περιεχοµένου του Centre Georges Pompidou παρατηρεί ότι «το κέντρο λειτουργεί σαν ένας κλίβανος που απορροφά και καταβροχθίζει όλη την ενεργεία της κουλτούρας κάπως σαν τον µονόλιθο στο Space Odyssey: µια παράφρων µετάβαση όλων των περιεχόµενων προς υλοποίηση, απορρόφηση και εξολόθρευση» (Baudrillard 1994, «L effet Beaubourg», σελ. 61). Παραθέτει µεταφορικά το Centre Georges Pompidou σαν την πυρηνική εποχή: «δηλαδή µε τον τρόµο ενός πυρηνικού ατυχήµατος που δεν έρχεται ποτέ λόγω της ασφάλειας που παρέχει η αποθάρρυνση και η αναχαίτιση αλλά και την εσωστρέφεια και εκρηκτικότητα προς τα µέσα αντί προς τα έξω, παρουσιάζοντας έτσι την σύγχρονη τέχνη και την χωρίς νόηµα ύπαρξη µας» (Killiam 2006). Θεωρεί ότι το κέντρο αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής µας, µιας και η λογική του είναι βασισµένη σε µια έκρηξη συµβόλων, ταυτοτήτων και συµπεριφορών µε κατεύθυνση προς τα µέσα, προς το σκότος και το κενό. Με αυτόν τον τρόπο εκπέµπει και µια ασφάλεια ως προς την απρόσκοπτή του λειτουργία και δηµιουργεί όχι µόνο το αίσθηµα αλλά και τη βεβαιότητα της αναχαίτισης οποιασδήποτε πιθανής επίθεσης εκ µέρους του νοήµατος της κουλτούρας η του διαφορετικού. Ο Baudrillard «ήταν ένας θεωρητικός που δεν θυσίαζε την τέχνη του γραψίµατος για τις έννοιες τις οποίες παρέθετε εάν το έκανε θα παρήγαγε απλά κοινωνιολογία µε αποτέλεσµα περιορισµένα ποιητικά νοήµατα και έννοιες, η θεωρία είναι εκλεπτυσµένη µόνο όταν παίρνει την φόρµα του φανταστικού η του παραµυθιού» (Coulter 2008, σελ. 149) Όσον αφορά στη θεωρία κινηµατογράφου είναι και αυτή όσο πολύπλοκη όσο και η θεωρίες περί πραγµατικότητας. Όταν ένα παραγωγικό σύστηµα (κινηµατογράφος) έχει τόσο ξεκάθαρες αναφορές στην πραγµατικότητα αλλά την ίδια στιγµή αυτές ανατρέπονται στις σκοτεινές αίθουσες και στο δισδιάστατο πανί όπου προβάλλονται, τότε αναπόφευκτα η θεώρηση περί πραγµατικότητας στον κινηµατογράφο αµέσως µπαίνει σε κρίση. Η πολυπλοκότητα του κινηµατογράφου δεν µπορεί να αναλυθεί ή να σπάσει σε κοµµάτια µιας και αναφέρεται στην εξωτερική πραγµατικότητα, µιας πραγµατικότητας-σύµβασης όπου όλα είναι κατασκευασµένα σαν οµοιώµατα. Ο κινηµατογράφος είναι ένας χώρος φανταστικός, και µια 8

19 προσέγγιση στο νόηµα του, µέσω του Baudrillard, δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά αλλά µόνο µέσω µιας µεταφορικής παρουσίασης σε σχέση µε την πραγµατικότητα. 3.2 Ο κινηµατογραφος ως Simulacrum Οι πρώτες θεωρίες περί κινηµατογράφου περιείχαν τα αποµεινάρια του ροµαντικού κινήµατος «το οποίο, εν µερει, ηταν µια αντίδραση ενάντια στη δύσκαµπτη λογική της διαφώτισης, και της στατικής νεοκλασικής τεχνης, για χάρη του αυθορµητισµού, του φανταστικού και του συναισθηµατικού» (Blackburn 2008), που µαζί µε τις ιδέες του Στρουκτουραλισµού δηµιούργησαν την τέχνη του κινηµατογράφου που φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Από την γέννηση του κινηµατογράφου γίνεται αντιληπτό ότι τα εργαλεία του µπορούν να παρέχουν νέους τρόπους αντίληψης της πραγµατικότητας, που θα είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο την ψυχαγωγία του κοινού αλλά και την πνευµατική του ανάπτυξη. Οι πρώτες θεωρίες σµίγουν την πραγµατικότητα µε το φανταστικό για να δηµιουργήσουν µια υπερ-πραγµατικότητα έξω από τα πλαίσια της καθηµερινότητας, αλλά µέσα στην σφαίρα της τέχνης. «Τελειοποιώντας ή ακόµα χρησιµοποιώντας ανορθόδοξα το carello, πλάνο σε κίνηση, ο Giovanni Pastrone έδειξε ότι ο ρόλος της κινηµατογραφικής µηχανής δεν ήταν µόνο να καταγράφει εικόνες (όπως για χρόνια έκαναν οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι) αλλά να χειραγωγεί και να παραποιεί τις διαστάσεις» (Virilio 2009, «Cinema isn t I see is I fly», σελ.21). Αντίθετα, γίνεται κατανοητό ότι, διαχωρίζοντας το πραγµατικό από το φανταστικό, όσον αφορά στην κατασκευή µιας ταινίας, το µόνο που θα επιτυγχανοταν θα ήταν η µίµηση της πραγµατικότητας. Δηµιουργώντας µια ιστορία µε αρχή µέση και τέλος ισοπεδώνεται η µαγική εµπειρία που προσφέρεται απο µια ταινία, διότι ουσιαστικά επικαλύπτεται όλη η κατασκευή αυτής της ψευδαίσθησης και λαθεµένα συντελειται µιµηση της πραγµατικότητας, την οποια οµως η γλώσσα αυτού του µέσου εκ φύσεως δεν µπορεί να παράγει. Ο Andre Bazin, ο Cristian Metz και η Laura Mulvey, κύριοι εκφραστές της δεύτερης περιόδου θεωριών του κινηµατογράφου, προέταξαν τον ρεαλισµό και την ανάλυση των χαρακτήρων µιας κινηµατογραφικής ταινίας, αλλά ανέδειξαν και τη γραµµική αφήγηση και κριτική, άθελα τους, προς το συµφέρον της βιοµηχανίας του σινεµά, και εις βάρος του κινηµατογράφου ως τέχνη. Αυτό που κατάφεραν µέσω των θεωριών τους, ήταν η ενισχυση της προσεγγισης του σινεµα ως µίµηση της πραγµατικότητας, η οποια µε τη σειρά είναι µια µίµηση συµβόλων χωρίς νόηµα. 9

20 Η µαγεία του κινηµατογράφου βρίσκεται στην κατασκευή του χρόνου, που µε τη σειρά του δηµιουργεί κίνηση και παράγει τη σύµπτυξη του πραγµατικού και του φανταστικού, µέσω του µοντάζ αλλά και µέσω των εικόνων: απλές γραµµές ως αφηρηµένα σχήµατα σε συνδυασµό µε τις φωτοσκιάσεις, αφήνονται στη φαντασία του θεατή για να τις µεταφράσει και να τις νοηµατοδοτήσει ως εικόνες και σύµβολα βάση των εµπειριών του. Μπροστά από τον θεατή δεν παρελαύνει τίποτα που να έχει σχέση µε την πραγµατικότητα αλλά µόνο εντυπώσεις και νύξεις. Ο κινηµατογράφος προτείνει σύµβολα και καταστάσεις που δεν υπάρχουν στην καθηµερινή εµπειρία. Από τη φύση του δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να κατασκευάζει πλάνο προς πλάνο, σκηνή προς σκηνή, µια 'πραγµατικότητα' που θα ήθελε να είναι µια ιδέα, µια εντύπωση η ακόµα και µια κατεύθυνση που θα µας βοηθούσε να δώσουµε µια απάντηση στις πιο περίεργες, πιο επικίνδυνες -- αλλά και αυτές που δεν έχουµε το θάρρος να ρωτήσουµε -- ερωτήσεις: «κλιµάκωση της αλήθειας, µιας εµπειρίας που έχουµε ζήσει, µια ανάσταση του εικονικού όπου το αντικείµενο και η ουσία έχουν εξαφανιστεί» (Baudrillard 1994, «the divine indifference of images», σελ. 7). Ο κινηµατογράφος είναι µια προσοµοίωση και καταληκτικά µια µίµηση. Είναι η στιγµή όπου τα σύµβολα χάνουν το νόηµα τους και προτάσσουν την απουσία της πραγµατικότητας. Παρουσιάζονται ως καινούργιες έννοιες, ως προσοµοιώσεις. Υπάρχει όµως και µια οµοιότητα µεταξύ του κινηµατογράφου και της πραγµατικότητας, που την ίδια στιγµή διαφοροποιεί και δηµιουργεί τη λογική των δυο πραγµατικοτήτων. Αυτή η διαφοροποίηση ονοµάζεται χρόνος. Στην 'πραγµατικότητα' που ζούµε, ο χρόνος είναι µια σύµβαση που έχει δηµιουργηθεί µε γνώµονα την εργασία αλλά και την κατανόηση των φενοµένων γύρω µας. Χωρίς τον χρόνο ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να οργανώσει τη ζωή του και κατ επέκταση την ύπαρξη του. Ακόµα, θα του ήταν αδύνατο να εξηγήσει τα φαινόµενα και τη λογική της αλληλουχίας των γεγονότων και των πράξεων του. Από τη µεριά του κινηµατογράφου, ο χρόνος είναι ανύπαρκτος εάν αναλογιστούµε µε πόσο µεγάλη ταχύτητα περνούν από µπροστά µας στατικές εικόνες που τις προσλαµβάνουµε σαν κίνηση. Η ψευδαίσθηση που δηµιουργεί ο χρόνος µέσω της κίνησης σε συνδυασµό µε τον εξωτερικό χρόνο (ο χρόνος που διαρκεί µια ιστορία στο σινεµά) δηµιουργούν την εντύπωση µιας όµοιας µε την πραγµατικότητα συνέχειας, όπου γίνεται αντιληπτή από τον θεατή ως πραγµατικός χρόνος και µε αληθινό περιεχόµενο. Επιλεκτικά ο σκηνοθέτης δηµιουργεί µια αλληλουχία από πλάνα µε διαφορετικές χρονικές διάρκειες έτσι ώστε να δηµιουργήσει µια λογική που θα πλησιάζει την εξωτερική εµπειρία. Αυτή η λογική είναι το ευαγγέλιο του εµπορικού κινηµατογράφου που θέλει τον άνθρωπο παθητικό και υποχείριο των προσταγών της αγοράς. 10

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός Μάθηµα 5 ο Κριτικός Εγγραµµατισµός Παραδοχή: Όση σχέση έχει ο γραπτός λόγος µε σύµβολα και κώδικες, άλλη τόση έχει µε αξίες, ιδεολογίες, υποκειµενικότητες, ερµηνείες, κρίσεις, ενδιαφέροντα, συµφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην διάθεση του ανθρώπου να ανακαλύψει την αποτύπωση της κινούµενης εικόνας, κυρίαρχο ρόλο αποτέλεσε ο κόσµος των

Διαβάστε περισσότερα

Monetary System... for dummies

Monetary System... for dummies Monetary System... for dummies Basics of a monetary system Diomides Skalistis Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα Τι είδους κρίση έχουμε Εθνική; Οικονομική; Πολιτιστική; Ανθρωπιστική; Περιβαλλοντολογική; Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς

ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς 50 ενδιάμεσοι χώροι χρόνοι π ε ρ ι π λ α ν ή σ ε ι ς μ η χ α ν ι σ μ ο ί σ κ έ ψ η ς Συναίσθημα, Γοητεία, Ενστικτο, Φαντασία, Επιθυμία... Εμπειρία... Αστικό και Ανθρώπινο σώμα... Μάζα... Υπάρχουν φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ περιοδικό Tέταρτο, No.11, 03/1986, σελ.22-3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσµου, επιδίωξη πολλών ζωγράφων από πολύ παλιά, κατορθώθηκε µε µοναδική επιτυχία µε την ανακάλυψη της

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοακουστικά Μέσα και Αρχιτεκτονική υπεύθυνος διδάσκων: Νίκος Τσινίκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οπτικοακουστικά Μέσα και Αρχιτεκτονική υπεύθυνος διδάσκων: Νίκος Τσινίκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ υπεύθυνος διδάσκων: Νίκος Τσινίκας Μάθημα 2 ο Η Γραμματική του Σινεμά Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (REFLECTION BY USING MOVIES) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του αναστοχαστικού εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στον τρόπο που

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία. Προετοιμασία του παιχνιδιού. Μια περιπετειώδης αποστολή στον παράδεισο.

Η Ιστορία. Προετοιμασία του παιχνιδιού. Μια περιπετειώδης αποστολή στον παράδεισο. Η Ιστορία Μια περιπετειώδης αποστολή στον παράδεισο. Ένα στρατηγικό τυροπαιχνίδι με ζάρια για 2-4 παιδία ηλικίας 4 ετών και άνω. Είδος Παιχνιδιού: Οικογενειακό Παίκτες: 2-4 παίκτες 4 ετών και άνω Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική Κυρίες και κύριοι, Καταρχήν να συγχαρώ την Ένωση Περιφερειών για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Researcher, University of Greenwich Scientific Director, Tetras Consultants. Στέφανος Μιχιώτης, 2010, cc by-nc-nd

Researcher, University of Greenwich Scientific Director, Tetras Consultants. Στέφανος Μιχιώτης, 2010, cc by-nc-nd ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Οργανωσιακή Κουλτούρα & Αλλαγή Στέφανος Μιχιώτης Researcher, University of Greenwich Scientific Director, Tetras Consultants Περιεχόμενο 1 ης συνάντησης Το σύστημα αντιλήψεων και η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) Στην ξένη δηµογραφική βιβλιογραφία ο όρος feriliy αναφέρεται στην έκταση και την ένταση των γεννήσεων ζώντων σε ένα πληθυσµό. Αφορά λοιπόν το µέρος εκείνο της δηµογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα