ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Ο κινηµατογράφος ως simulacrum Γιάννης Γιαπάνης Λεµεσός 2013

2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πτυχιακή εργασία Ο κινηµατογράφος ως simulacrum Γιάννης Γιαπάνης Σύµβουλος καθηγητής Δρ Αντώνης Δανός Λεµεσός 2013

4 Πνευµατικά δικαιώµατα Copyright Γιάννης Γιαπάνης, 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Πολυµεσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. ii

5 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δρα Αντωνη Δανο για την υποστήριξη και την πολύτιµη βοήθεια του, κατά τη διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας. iii

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κινηµατογράφος σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας και της πραγµατικότητας, αλλά και ως αυτόνοµη ύπαρξη, υπάρχει, επηρεάζει και επηρεάζεται από την καθηµερινότητα και τον τρόπο που την αντιλαµβανόµαστε. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει και να αναλύσει την 'πραγµατικότητα' του κινηµατογράφου µε βάση τη θεωρία των simulacra και simulation του Jean Baudrillard: µιας θεωρίας που πηγάζει από την καθηµερινότητα, η οποία έχει πάψει να υφίσταται ως πραγµατικότητα, αλλά ως προσοµοίωση, ως οµοίωµα, ένα υποκατάστατο, όπου οι συµµετέχοντες αδυνατούν να αντιληφθούν. Ο κινηµατογράφος δεν είναι η πραγµατικότητα αλλά ούτε και ένα µέρος της φαντασίας των δηµιουργών του. Είναι µια υπερ-πραγµατικότητα όπου απορρίπτεται η διαφοροποίηση του πραγµατικού από το φανταστικό, όπως δηλαδή είναι η αναπαράσταση που ζούµε καθηµερινά. Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν την εργασία, έχουν να κάνουν στο πρώτο µέρος, µε την εκτενή µελέτη µέρους του συγγραφικού έργου του Jean Baudrillard καθώς και αναλύσεων που αφορούν τον κινηµατογράφο µέσω της θεωρίας των simulacra και simulation, έτσι ώστε να επιχειρηθεί µια σύνθεση, βάση της οποίας ο κινηµατογράφος θα παρουσιαστεί ως αυτόνοµο simulacrum στο πλαίσιο της τέχνης αλλά και ως φτωχή και µίζερη προσοµοίωση της πραγµατικότητας. Ως δεύτερο µέρος έχει δηµιουργηθεί ένα µικρής διάρκειας οπτικό-ακουστικό έργο, όπου γίνεται µια προσπάθεια εφαρµογής της θεωρίας του Baudrillard και κατ επέκταση των όσων αναλυονται και προκύπτουν από τη συγγραφή της πτυχιακής εργασιας. iv

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιληψη... iv Πίνακας περιεχοµένων... v Απόδοση Όρων... vi Εισαγωγή... vii 1. Jean Baudrillard: Simulacra και Simulation Οι θεωριτικές προσεγγίσεις στον κινηµατογράφο Ο κινηµατογράφος και η σχέση του µε την πραγµατικότητα L' effet Beaubourg O κινηµατογράφος ως Simulacrum Ο κινηµατογράφος ως βιοµηχανία παραγωγής και κατανάλωσης νοηµάτων...13 Επίλογος...24 Βιβλιογραφία...27 v

8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Πραγµατικότητα (Reality): Η κατάσταση των πραγµάτων όπως αυτά υφίστανται σε διαφοροποίηση απο το εµφανές η τον τρόπο που µπορούµε να τα φανταστούµε. Η πραγµατικότητα περιέχει ολα αυτά που έχουν υπάρξει και ολα αυτά που πρόκειτε να υπάρξουν ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι παρατηρήσηµα η κατανοητά. Υπερπραγµατικότητα (Hyperreality): Αδυναµία της ανθρώπινης συνείδυσης να ξεχωρίσει την παραγµατικότητα απο την προσοµοίωση της πραγµατικότητας. Υπερπραγµατικότητα είναι η πραγµατικότητα που η συνείδηση µας αντιλαµβάνεται, όπου τα µέσα επικοινωνίας διαµορφώνουν ενα πραγµατικό γεγονός η µια εµπειρία. Προσοµοίωση (Simulation): Μίµηση µιας πραγµατικής εργασίας η ενός συστήµατος µε χρονική διάρκεια. Για να γίνει εφικτή η µίµηση πρέπει να προιγηθεί η ανάπτυξη ενος µοντέλου το οποίο θα φέρει τις συµπεριφορές και τα χαρακτιριστικά του επιλεγµένου πραγµατικού η φανταστικού συστήµατος εργασίας. Το µοντέλο εκπροσωπεί το σύστηµα ενώ η προσοµείωση εκπροσωπεί την διαδικασεία του συστήµατος στην χρονική του διάρκεια. Οµοίωµα (Simulacrum): Υπαρκτή εικόνα, κατασκευασµένη σαν θεότητα σαν άτοµο η αντικείµενο, κάτι που εµφανίζεται σαν ενα πράγµα, χωρίς να κατέχει την ουσία η τις ιδιότητες του. Σαν µια απλή εικόνα, ενα είδως αντιγράφου κάτι που να µοιάζει. vi

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πραγµατικότητα είναι κατασκευασµένη πάνω στις καθηµερινές ανάγκες των ανθρώπων, βάσει της συµβολικής ανταλλαγής αγαθών και συµπεριφορών. Τουλάχιστο αυτό ίσχυε µέχρι σήµερα. Η τεχνολογία µέσω της ικανότητας παραγωγής αντιγράφων χωρίς την ανάγκη αναφοράς στο όποιο πρωτότυπο, η µαζική συσσώρευση ανθρώπων σε αστικά κέντρα µε σκοπό µια καλύτερη ζωή, η προώθηση ενός διαφορετικού µοντέλου της πραγµατικότητας από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και κατ'επέκταση η ιδεολογία του κέρδους πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία, όλα αυτά έχουν αντικαταστήσει την ισχύουσα µέχρι τώρα πραγµατικότητα µε µια υπερπραγµατικότητα. Οι αναφορές σε σηµαινόµενα µέσω των συµβόλων και των συµπεριφορών έχουν αντικατασταθεί από µια κενού νοήµατος αντίληψη των πραγµάτων που οδηγούν στην κατασκευή µιας άγνωστης και χωρίς αναφορά στο παρελθόν πραγµατικότητας. Το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά µε µια σύντοµη αναφορά στο γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο του Jean Baudrillard, ακολουθούµενη από µια ανάλυση της κεντρικής ιδέας στο βιβλίο του Simulacra and Simulation. Μέσα από την ανάλυση θα παρουσιαστούν οι φάσεις εξέλιξης των συµβόλων καθώς και οι ιστορικές περίοδοι των οµοιωµάτων όπως παρουσιάζονται από τον Baudrillard. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε το βασικό σκεπτικό της θεωρίας του, της 'προπόρευση των µιµήσεων'. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση του κινηµατογράφου πριν αρχίσει η θεωρητική του ανάλυση, ακολουθεί ανάλυση της πρώτης περιόδου θεώρησης η οποία αφορούσε µια καθαρά αισθητική προσέγγιση µε επίκεντρο τον κινηµατογράφο ως τέχνη, και της δεύτερης περιόδου όπου η θεωρία παίρνει την κατεύθυνση της ανάλυσης του περιεχοµένου και την προσέγγιση ότι ο κινηµατογράφος µπορεί να περιγράψει ή ακόµα και να κατασκευάσει την πραγµατικότητα. Επίσης γίνεται και µια µικρή αναφορά στα κινήµατα που κινούνταν γύρω από τις εκάστοτε θεωρίες. Το τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος θα παραθέσω την κεντρική ιδέα της ανάλυσης του Baudrillard στο κείµενο «L effet Beaubourg» όπου χρησιµοποιεί την αρχιτεκτονική αλλά και την συµβολική κατάσταση του µουσείου Center Pompidou, ως χαρακτηριστικό παράδειγµα της σύµπτυξης της πραγµατικότητας και της φαντασίας που οδηγεί στην 'παρακµή' της εποχής µας. Στο δεύτερο µέρος θα γίνει µια παρουσίαση του κινηµατογράφου ως προσοµοίωση, που θα βασίζεται στη 'ροµαντική' σχολή, όπου οι θεωρίες ήταν επικεντρωµένες γύρω από τη σύµπτυξη του πραγµατικού µε το φανταστικό, τη γνώση και την εξέλιξη, µε απώτερο σκοπό την 'προσφορά' στον άνθρωπο. Τέλος στο τρίτο µέρος, βασιζόµενος στην ανάλυση του Baudrillard στο «L effet Beaubourg», θα χρησιµοποιήσω µεταφορικά την αρχιτεκτονική του κινηµατογράφου για να δείξω πως δια vii

10 µέσου αυτού του µέσου, η λογική του διαχωρισµού του πραγµατικού από το φανταστικό αλλάζει και δηµιουργεί µια καινούργια πραγµατικότητα χωρίς αναφορές στο παρελθόν. Αντίθετα µε την πραγµατικότητα που θολώνει τα όρια του πραγµατικού και του φανταστικού για να κατασκευάσει την καθηµερινότητα, ο σηµερινός κινηµατογράφος, διατηρώντας αυτή τη διαφορά, µιµείται την εξωτερική πραγµατικότητα µε αποτέλεσµα την κατασκευή ενός επιπρόσθετου οµοιώµατος της, τη λογική του οποιου, µπορει καποιος να βρει στις προσταγές του καπιταλισµού και της αδιαφορίας προς τον άνθρωπο. viii

11 1. Jean Baudrillard: Simulacra και Simulation O Jean Baudrillard, στα µέσα της δεκαετίας του '70, αφήνει οριστικά πίσω του τη θεωρία της οργάνωσης της κοινωνίας του Κarl Marx που βασίζεται στην παραγωγη, στην αξία του προϊόντος και στην ανταλλαγή βασικών αγαθών. Αφήνει πίσω τις Μαρξιστικές του καταβολές και την ιδέα της «προ µοντέρνας εποχής και την ανταλλαγή προϊόντων αλλά και την µοντέρνα εποχή όπου η κοινωνία ήταν οργανωµένη γύρω από την παραγωγή, και επικεντρώνεται στον µεταµοντερνισµό όπου η κοινωνία γίνεται αντιληπτή, ιστορικά από την προσοµοίωση» (Baudrillard, 2004). Σε αυτή τη φάση της ερευνάς του, υποστηρίζει ότι τα σύµβολα ως φορείς νοήµατος και εννοιών είναι αρκετά περιοριστικά. Μέσα από αυτή την περίοδο στα κείµενα του παρουσιάζεται η ιδέα της επίµονης ύπαρξης του κώδικα, µε αναφορά φυσικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι όµως που δεν περιορίζεται στον κόσµο των υπολογιστών αλλά υπάρχει και λειτουργεί σε όλους τους τοµείς της ερευνας. Παρατηρεί ότι ο κώδικας έχει τη δυνατότητα της τέλειας αναπαραγωγής αντικειµένων και καταστάσεων, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα να µη λαµβάνει υπόψη το πραγµατικό, το πρωταρχικό, κάθε φορά που αυτό αναπαράγεται. Αυτή του η προσέγγιση δηµιουργεί την έννοια της υπερ-πραγµατικότητας (κάτι που θα τον απασχολήσει µέχρι το τέλος της ζωής του). Οι παράµετροι που θα τον απασχολήσουν τα επόµενα χρόνια έχουν να κάνουν µε τη φύση της πραγµατικότητας όπως αυτή παρουσιάζεται, το νόηµα και τη λειτουργία των συµβόλων, καθώς και την έννοια της κοινωνίας όπως αυτή εξελίσσεται. Αποτέλεσµα και σταθµός αυτής του της έρευνας είναι η θεωρία περί Simulacra και Simulation. Η βασική ιδέα πίσω από την θεωρία στο Simulacra and Simulation έγκειται στο ότι η κοινωνία που ζούµε και η πραγµατικότητα που αντιλαµβανόµαστε, ουσιαστικά είναι µια προσοµοίωση συµβόλων και σηµείων. Αυτά τα οµοιώµατα δεν παρέχουν κάποιου είδους αναφορά σε κάποιο σηµαινόµενο παρελθόν αλλά ούτε και προσπαθούν να αποκρύψουν κάποια έννοια ή κατάσταση. Απλά παρουσιάζονται σαν αυτούσια και γίνονται αποδεκτά από την αντίληψη µας ως πραγµατικότητα: µια πραγµατικότητα που κατασκευάζεται καθηµερινά και είναι αναγκαία για την κατανόηση των σχέσεων και συµπεριφορών µας. Το ποσοστό αποδοχής αυτής της προσοµοίωσης είναι τόσο µεγάλο που έχει εξαφανίσει κάθε είδους προσπαθεια νοηµατοδότησης, λόγω της συνεχούς αλλαγής. Τα σύµβολα στο Simulacra and Simulation χωρίζονται σε τέσσερεις ιστορικές φάσεις. Πρώτη φάση είναι αυτή στην οποία η εικόνα είναι πιστή σε αυτό που 1

12 αντιπροσωπεύει και που αναφέρεται σε µια πραγµατικότητα «στην κατηγορία του µυστηριακού» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στη δεύτερη φάση η εικόνα παρουσιάζεται σαν όχι και τόσο πιστή σε σχέση µε το πραγµατικό, προσπαθώντας να κρύψει και να αλλοιώσει την πραγµατικότητα «σαν κακή παρουσία» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στην τρίτη φάση η εικόνα προτάσσει την απουσία της πραγµατικότητας και παρουσιάζει τον εαυτό της ως αντιγραφή που όµως δεν έχει αναφορά σε κάτι που ήδη έχει προϋπάρξει, κάτι δηλαδή σαν «αλχηµεία» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Στην τέταρτη φάση έχουµε την καθαρή προσοµοίωση, το οµοίωµα χωρίς καµία αναφορά σε κάποιου είδους πραγµατικότητα αλλά ούτε και σε σχέση µε άλλες εικόνες και σύµβολα, που προφανώς «δεν ανήκει πλέον στην κατηγορία του φαίνεσθαι αλλά της προσοµοίωσης» (Baudrillard 1994, «The precession of simulacra», σελ. 6). Από αυτές τις τέσσερεις κατηγορίες, θα αναπτυχθούν πιο κάτω, η τρίτη όσον αφορά στον κινηµατογράφο και η τέταρτη όσον αφορά στην πραγµατικότητα. Όσον αφορά στα οµοιώµατα χωρίζονται και αυτά σε τρία είδη µε τις αντίστοιχες τους ιστορικές περιόδους: η πρώτη αφορά στην προ-µοντέρνα περίοδο όπου η αντιπροσώπευση είναι φυσική και οµοιογενής, όπου παρουσιάζονται πραγµατικά και µε αναφορά στο πραγµατικό «..όπου στοχεύουν να αποκαταστήσουν την ιδανική συσχέτιση µε την φύση κατ εικόνα και καθ οµοίωση του θεού» (Baudrillard 1994, Simulacra and science fiction, σελ. 121). Η δεύτερη αφορά στη µοντέρνα εποχή, όπου αρχίζει η διαφοροποίηση της αντιπροσώπευσης της πραγµατικότητα λόγω της βιοµηχανίας και της εύκολης αναπαραγωγής των προϊόντων, «ένας Προµηθιακός σκοπός µιας συνεχόµενης παγκοσµιοποιηµένης επέκτασης, µιας απεριόριστης εκκένωσης ενέργειας» (Baudrillard 1994, «Simulacra and science fiction», σελ. 121). Η τρίτη περίοδος αφορά στον µεταµοντερνισµό, όπου η διαφορά αντιπροσώπευσης και πραγµατικότητας παύει να υφίσταται και αντικαθίσταται από τα οµοιώµατα που µεταφέρουν ένα κενό νοήµατος παρελθόν: «µιµήσεις και προσοµοιώσεις, δηµιουργούµενες από την πληροφορία, το µοντέλο, το παιχνίδι στο κυβερνοχώρο ολική λειτουργικότητα, υπερ-πραγµατικότητα, όπου σκοπός είναι ο απόλυτος έλεγχος» (Baudrillard 1994, «Simulacra and science fiction», σελ. 121). Από τις τρεις περιόδους οµοιωµάτων θα ασχοληθώ πιο κάτω µε την τρίτη, σε σχέση µε το πως ο κινηµατογράφος µιµείται την πραγµατικότητα αλλά και το πώς η πραγµατικότητα δηµιουργείται από τον κινηµατογράφο. Σε αυτή την τρίτη περίοδο ο Baudrillard υποστηρίζει ότι έχει καταστεί αδύνατος ο διαχωρισµός µεταξύ οµοιωµάτων και πραγµατικότητας, κάτι που οφείλεται στα µέσα 2

13 µαζικής επικοινωνίας όπως η τηλεόραση, τα γραπτά κείµενα, το διαδίκτυο, αλλά και ο κινηµατογράφος. Μέσω αυτών έχει δηµιουργηθεί µια εικονική ανάγκη προϊόντων µε στόχο τους καταναλωτές και το κέρδος, παραβλέποντας τις πραγµατικές ανάγκες επιβίωσης. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανταλλακτική αξία όπου οι συναλλαγές προϊόντων είναι βασισµένες στο χρήµα και όχι στην πραγµατική τους χρησιµότητα. Επίσης ένας άλλος λόγος που δίνει ρόλο στο δικαίωµα ύπαρξης των προσοµοιώσεων είναι η αστικοποίηση που συσσωρεύει τις µάζες και τις ωθεί στην παραγωγή και την αναπαραγωγή, προκαλώντας έτσι την αποξένωση. Στο Simulacra and Simulation ο Baudrillard αρχίζει µε µια αναφορά στο παραµύθι του Jorge Luis Borges, όπου οι χαρτογράφοι µιας αυτοκρατορίας κατασκευάζουν ένα χάρτη µε τόση µεγάλη ακρίβεια που καλύπτει ακριβώς όλη την περιοχή της. Με το πέρασµα του χρόνου όµως, η Αυτοκρατορία παρήκµασε και µαζί της ξέφτισε και ο χάρτης µέχρι που καταστράφηκε τελείως. Το µόνο που είχε αποµείνει από τον χάρτη ήταν µερικά ζώα και ζητιάνοι στις άκρες της αυτοκρατορίας. Για τον Baudrillard όµως, το παραµύθι λειτουργεί αντίθετα στην πραγµατικότητα, παρουσιάζοντας τους ανθρώπους ήδη να ζουν την προσοµοίωση του χάρτη µε τόση σιγουριά έτσι ώστε η πραγµατικότητα να είναι αυτή που εξαφανίζεται: «ο χώρος δεν προηγείται πλέον του χάρτη, ούτε καταφέρνει να επιβιώσει. Είναι ο χάρτης που προηγείται του χώρου (προπορεύονται τα οµοιώµατα) που γεννά την περιοχή, και εάν κάποιος πρέπει να επιστρέψει στο παραµύθι σήµερα, είναι ο χώρος που εξαφανίζεται και λιώνει στις άκρες του χάρτη. Είναι η πραγµατικότητα και όχι ο χάρτης, η δική µας ζάλη που περιφέρεται στην έρηµο και όχι αυτή της αυτοκρατορίας. Η έρηµος του πραγµατικού εαυτού» (Baudrillard 1994,«the precession of simulacra», σελ. 1 ). Στο The golf war did not take place (1995) ο Baudrillard πλέον παρουσιάζει καθαρά την απουσία εξέλιξης της ιστορίας της εικόνας και κατ επέκταση και της ίδιας της ιστορίας. Το σκηνικό που είχε στηθεί από τα τηλεοπτικά µέσα για τον πόλεµο, πριν από τον πόλεµο και χωρίς να δούµε τον πόλεµο, ήταν αυτό που ουσιαστικά σηµατοδοτούσε και την ύπαρξη του. Η πεποίθηση ότι υπάρχει ο πόλεµος δηµιουργήθηκε πολύ πιο πριν αρχίσουν καν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισµοί. Τα µέσα επικοινωνίας κατασκεύασαν τον πόλεµο στη συνείδηση της κοινωνίας πριν ακόµα αυτός ξεκινήσει, κάτι που δηµιούργησε και το ιστορικό γεγονός πριν ακόµα αυτό συµβεί. Αυτό αποτέλεσε σύµφωνα µε τον Baudrillard την «προπόρευση των µιµήσεων». 3

14 2. Οι θεωρητικες προσεγγισεις στον Κινηµατογράφο Από τα αρχικά στάδια της ζωής του κινηµατογράφου εµφανίστηκαν δυο προσεγγίσεις όσον αφορά στην αντιµετώπιση αυτού του µέσου. Η πρώτη ήταν από µεριάς των δηµιουργών της πρώτης κινηµατογραφικής µηχανής, των αδελφών Auguste και Louis Lumiere, και αφορούσε σε µια καθαρή αντιγραφή της πραγµατικότητας, ως φυσικό επακόλουθο, αφού οι αδελφοί Lumiere προέρχονταν από την πρακτική της φωτογραφίας. Η δεύτερη προσέγγιση εµφανίστηκε από έναν θαυµατοποιό του θεάτρου ονόµατι George Melies, o οποίος, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες της τεχνικής του κινηµατογράφου, µετέφερε την τέχνη του πάνω στο φιλµ δηµιουργώντας έτσι πιο αληθοφανείς ψευδαισθήσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις πλαισιώθηκαν γρήγορα από δυο θεωρίες ή 'σχολές' κινηµατογράφου που µέχρι σήµερα αντιµάχονται. Η πρώτη ξεκινά από το τέλος της δεκαετίας του 1910 µέχρι και το 1945 και βρίσκει τους κύριους εκφραστές της στο πρόσωπο των Rudolf Arnheim, Bela Balazs και Siegfried Kracauer. Ο Rudolf Arnheim, στο βιβλίο του Film as Art (2006), παραθέτει ότι η πραγµατικότητα βρίσκεται στην εµπειρική και αντικειµενική αντίληψη του ανθρώπου και ότι ένα κινηµατογραφικό έργο δεν µπορεί να αντιγράψει πιστά την καθηµερινότητα. Η αντίληψη των πραγµάτων γίνεται από µια φορµαλιστική παρατήρηση των γραµµών των σκιών κτλ. Η ιδέα για το τι ακριβός βλέπουµε δηµιουργείται από κατασκευές του µυαλού µας, από τη φορµαλιστική παρατήρηση. Επίσης οι αισθητικές επιλογές που γίνονται κάθε φορά, καθώς και το παιχνίδι µε τον χώρο και τον χρόνο στο µοντάζ, αλλοιώνουν ή µεταθέτουν την εικόνα σε ένα άλλο στάδιο, πολύ διαφορετικό από την πραγµατικότητα. Ο Bela Balazs επαναφέρει τους µηχανισµούς της αισθητικής εµπειρίας για µια αποστασιοποιηµένη παρακολούθηση αντί µιας εµβύθισης στο θέαµα. Στo βιβλίo Visible Man and The Spirit of Film (2011) υποστηρίζει ότι το µέσο του κινηµατογράφου, δηλαδή µέσω της φυσιογνωµίας, των κοντινών πλάνων, του µοντάζ και της µουσικής, ο άνθρωπος µπορεί να ξαναέρθει στο προσκήνιο. Παρουσιάζει τον κινηµατογράφο ως ένα µέσο χωρίς προηγούµενο στην τέχνη, όπου ανοίγει δρόµους ύπαρξης ενός άλλου τρόπου αντίληψης της πραγµατικότητας καθώς και διαφορετικών τρόπων ανάλυσης ψυχολογικών συµπεριφορών. Ο Siegfried Kracauer πίστευε και αυτός ότι ο κινηµατογράφος παρέχει ένα νέο τρόπο αντίληψης των πραγµάτων που είναι αδύνατο να υπάρχει στην πραγµατικότητα. Για παράδειγµα διαµέσου σκηνών κυνηγητού δηµιουργείται µια συνεχής σωµατική δράση προς ένα εντυπωσιακό τέλος. Μια δράση που στην πραγµατικότητα δεν γίνεται αντιληπτή, λόγω των πολλαπλών άλλων ερεθισµάτων τη δεδοµένη στιγµή. Η κίνηση των χαρακτήρων αλλά και η ακινησία -- αυτή η 4

15 παύση που δεν γίνεται αντιληπτή στην καθηµερινότητα -- θα δηµιουργεί ένα σοκ. Αλλά και τα άψυχα αντικείµενα, σε σχέση µε το περιβάλλον τους, γίνονται φορείς νοήµατος µέσα από τη ροη του χρόνου, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα σχετικά µε την αντίληψη. Μέσα από την ανάλυση του για τον Καπιταλισµό ο Kracauer παρατήρησε ότι η πλήρης εµβύθιση των θεατών στο θέαµα τους κάνει συνεργούς στην αναπαραγωγή µιας νέας ιδεολογίας. Όπως γίνεται αντιληπτό όλοι αυτοί οι θεωρητικοί έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον Στρουκτουραλισµό, ο οποιος έχει ως πεποίθηση ότι, σύµφωνα µε τον Simon Blackburn, τα «φαινόµενα της ανθρώπινης ζωής µπορούν να γίνουν κατανοητά µόνο µέσα από αµοιβαίες σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις δηµιουργούν µια δοµή, που πέραν τον φαινοµενικών παραλλαγών και διαφορών υπάρχουν οι νόµοι µιας αφηρηµένης κουλτούρας» («Structuralism» 2013). Αυτό είναι που είχε καθορίσει και τη βάση της αντίληψης ότι ο κινηµατογράφος, ως µια κατασκευή µε πολύ διαφορετικούς κώδικες και εφαρµογές, δεν θα µπορούσε να ήταν µια απλή αντιγραφή της πραγµατικότητας αλλά µια καινούργια τέχνη. Μερικοί σκηνοθέτες όπως οι Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epstein, Sergei Eisenstein και Lev Kuleshov µέσω των ταινιών τους επηρέασαν αλλά και επηρεάστηκαν από την προσέγγιση του κινηµατογράφου ως τέχνη. Μερικά από τα κινήµατα που αναπτύχτηκαν κατά την περίοδο αυτή, λόγω αυτών των ιδεών, συµπεριλαµβάνουν τα Pure film, Futurism, Surrealism, French Impresionism και German Expresionism (Film Genres and Movements, 2007). Η δεύτερη περίοδος θεωρητικης αναλυσης του κινηµατογραφου ξεκινά αµέσως µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και φτάνει µέχρι τις µέρες µας. Απο τις πολλες θεωριες που αναπτύχθηκαν θα περιοριστώ στις βασικές οι οποίες προσεγγίζουν τον κινηµατογράφο σαν µια επέκταση της πραγµατικότητας. Ο πρώτος που παρουσίασε τον κινηµατογράφο ως αντιγραφή της πραγµατικότητας ήταν ο Andre Bazin (2004). Επηρεασµένος από τα ντοκιµαντέρ αλλά και το κίνηµα του ιταλικού Νεορεαλισµού προτάσσει τις ιδέες των µεγάλων σε διάρκεια πλάνων χωρίς µοντάζ, το µεγάλο βάθος πεδίου και τους εµβρυγώνιους φακούς ως µέσα αναπαράστασης της πραγµατικότητας. Θεωρεί ότι οποιοσδήποτε τρόπος υπερ-διαχείρισης του φωτός, του µοντάζ, αλλά και άλλων εργαλείων του κινηµατογράφου αποτρέπει το µέσο απο το να παρουσιάζει την πραγµατικότητα. Ερχόµενος σε ρήξη µε τους Κονστρουκτιβιστές, ο Bazin πίστευε ότι τα νοήµατα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα και στην κρίση του θεατή και όχι να προκαθορίζονται από τις τεχνικές και την αισθητική του σκηνοθέτη. Μια σηµαντική στροφή στη θεωρία του κινηµατογράφου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '70, όπου η ανάλυση πλέον γίνεται µέσο της ψυχανάλυσης βασιζόµενη 5

16 περισσότερο στο συγγραφικό έργο του Jacques Lacan. O Cristian Metz (1986) µέσω του Sigmund Freud και του Lacan, εµβαθύνει στην έρευνα της αναγνώρισης του εαυτού µέσα από την ταινία και ιδιαίτερα του τι βλέπει ο θεατής πως έχει κατασκευάσει ο δηµιουργός την όλη αντίληψη του χώρου και των γεγονότων. Επίσης, µέσω της σηµειωτικής του Ferdinand de Saussure, θέτει τις βάσεις της δοµής της αφήγησης, κάτι προφανώς που παραπέµπει σε µια πιο κοντινή στην πραγµατικότητα κατασκευή και κατανόηση των ταινιών. Η Laura Mulvey (2009), µεταφράζει τον Freud και τον Lacan µέσω µιας φεµινιστικής προσέγγισης, και επιρρίπτει την ευθύνη στην βιοµηχανία του Hollywood για την κατασκευή της αντίληψης ότι η γυναίκα είναι µόνο ένα στοιχείο πόθου. Ο τρόπος που κατασκευάζονταν τα πλάνα σε σχέση µε τις αντρικές φιγούρες δηµιουργειται ένα είδος απλανούς βλέµµατος (σαν να ψάχνει για το αντικείµενο γυναίκα) ή ακόµα και µια φετιχιστική εντύπωση παρουσιάζοντας τη γυναίκα ως έλλειψη. Έχοντας ήδη µπει οι βάσεις της φεµινιστικής θεώρησης του κινηµατογράφου ξεκινά µια ανάλυση βασισµένη στην κοινωνιολογία για το πως οι γυναίκες εµφανίζονται στον κινηµατογράφο, ως αποτέλεσµα στερεοτύπων της κοινωνίας αλλά και της θυµατοποίησης τους εκ µέρους της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Αργότερα ενσωµατώνεται και η µαρξιστική θεωρία αλλά και η σηµειωτική, για να γίνει µια έρευνα όσον αφορά στα νοήµατα και στο περιεχόµενο που αποβλέπει στην αντίληψη του θεατή καθώς και στο πώς οι µηχανισµοί (µεταξύ άλλων και η αγορά) επηρεάζουν το πως παρουσιάζεται η γυναίκα στον κινηµατογράφο. Σε αυτή τη δεύτερη περίοδο θεωρίας του κινηµατογράφου γίνεται ξεκάθαρο ότι πλέον το ενδιαφέρον µετακινείται από την κατασκευή της ταινίας ως τέχνη προς την κατασκευή της ταινίας ως πραγµατικότητας. Ο κινηµατογράφος προσλαµβάνεται µέσω του τι παρουσιάζει ως περιεχόµενο και για ποιο λόγο. Έχει ήδη γίνει κατανοητό ότι ο κινηµατογράφος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο προπαγάνδας και δηµιουργίας ιδεολογίας, αλλά το κυριότερο ότι έχει γίνει ένα µέσο ανάπτυξης της καπιταλιστικής κουλτούρας. Ο ρεαλισµός είναι αναπόφευκτος και οι θεωρίες παγιώνονται. Έχουν φυσικά υπάρξει και υπάρχουν άλλες θεωρίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου, όπως το Screen Theory, Auteur Theory, Neo Formalism («Film Genres and Movements», 2007) και η θεωρεία του Gilles Deleuze (1986), που πάει πίσω στην προ φιλµικής θεωρίας εποχή και αναπτύσσει τις ιδέες του Henri Bergson περί κίνησης της εικόνας. Πολλές από αυτές είναι ένα µίγµα θεωρίας και ανάλυσης του κινηµατογράφου κάτι που δεν θα µε απασχολήσει στο παρόν κείµενο. Τα κύρια κινήµατα που αντιπροσώπευαν ή κινούνταν σε παρόµοια πλαίσια και ειδαν τον 6

17 κινηµατογράφο ως επέκταση της πραγµατικότητα ήταν ο ιταλικός Νεορεαλισµός, το γαλλικό Νέο Κύµα, και το Δόγµα 95 («Film Genres and Movements», 2007). Φυσικά µέσα από αυτά τα κινήµατα υπάρχουν και ταινίες που ξεφεύγουν ηθεληµένα από τα πλαίσια του ρεαλισµού και πλησιάζουν περισσότερο στη θεώρηση του κινηµατογράφου ως τέχνη. 7

18 3. Ο Κινηµατογραφος και η σχεση του µε την πραγµατικοτητα 3.1 L effet Beaubourg Ο Baudrillard στο «L effet Beaubourg» (1994) βρίσκει την τέλεια εφαρµογή της θεωρίας του περί σύµπτυξης του πραγµατικού µε το φανταστικό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της εννοίας της υπέρ-πραγµατικότητας. Στην αρχιτεκτονική του περιεχοµένου του Centre Georges Pompidou παρατηρεί ότι «το κέντρο λειτουργεί σαν ένας κλίβανος που απορροφά και καταβροχθίζει όλη την ενεργεία της κουλτούρας κάπως σαν τον µονόλιθο στο Space Odyssey: µια παράφρων µετάβαση όλων των περιεχόµενων προς υλοποίηση, απορρόφηση και εξολόθρευση» (Baudrillard 1994, «L effet Beaubourg», σελ. 61). Παραθέτει µεταφορικά το Centre Georges Pompidou σαν την πυρηνική εποχή: «δηλαδή µε τον τρόµο ενός πυρηνικού ατυχήµατος που δεν έρχεται ποτέ λόγω της ασφάλειας που παρέχει η αποθάρρυνση και η αναχαίτιση αλλά και την εσωστρέφεια και εκρηκτικότητα προς τα µέσα αντί προς τα έξω, παρουσιάζοντας έτσι την σύγχρονη τέχνη και την χωρίς νόηµα ύπαρξη µας» (Killiam 2006). Θεωρεί ότι το κέντρο αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής µας, µιας και η λογική του είναι βασισµένη σε µια έκρηξη συµβόλων, ταυτοτήτων και συµπεριφορών µε κατεύθυνση προς τα µέσα, προς το σκότος και το κενό. Με αυτόν τον τρόπο εκπέµπει και µια ασφάλεια ως προς την απρόσκοπτή του λειτουργία και δηµιουργεί όχι µόνο το αίσθηµα αλλά και τη βεβαιότητα της αναχαίτισης οποιασδήποτε πιθανής επίθεσης εκ µέρους του νοήµατος της κουλτούρας η του διαφορετικού. Ο Baudrillard «ήταν ένας θεωρητικός που δεν θυσίαζε την τέχνη του γραψίµατος για τις έννοιες τις οποίες παρέθετε εάν το έκανε θα παρήγαγε απλά κοινωνιολογία µε αποτέλεσµα περιορισµένα ποιητικά νοήµατα και έννοιες, η θεωρία είναι εκλεπτυσµένη µόνο όταν παίρνει την φόρµα του φανταστικού η του παραµυθιού» (Coulter 2008, σελ. 149) Όσον αφορά στη θεωρία κινηµατογράφου είναι και αυτή όσο πολύπλοκη όσο και η θεωρίες περί πραγµατικότητας. Όταν ένα παραγωγικό σύστηµα (κινηµατογράφος) έχει τόσο ξεκάθαρες αναφορές στην πραγµατικότητα αλλά την ίδια στιγµή αυτές ανατρέπονται στις σκοτεινές αίθουσες και στο δισδιάστατο πανί όπου προβάλλονται, τότε αναπόφευκτα η θεώρηση περί πραγµατικότητας στον κινηµατογράφο αµέσως µπαίνει σε κρίση. Η πολυπλοκότητα του κινηµατογράφου δεν µπορεί να αναλυθεί ή να σπάσει σε κοµµάτια µιας και αναφέρεται στην εξωτερική πραγµατικότητα, µιας πραγµατικότητας-σύµβασης όπου όλα είναι κατασκευασµένα σαν οµοιώµατα. Ο κινηµατογράφος είναι ένας χώρος φανταστικός, και µια 8

19 προσέγγιση στο νόηµα του, µέσω του Baudrillard, δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά αλλά µόνο µέσω µιας µεταφορικής παρουσίασης σε σχέση µε την πραγµατικότητα. 3.2 Ο κινηµατογραφος ως Simulacrum Οι πρώτες θεωρίες περί κινηµατογράφου περιείχαν τα αποµεινάρια του ροµαντικού κινήµατος «το οποίο, εν µερει, ηταν µια αντίδραση ενάντια στη δύσκαµπτη λογική της διαφώτισης, και της στατικής νεοκλασικής τεχνης, για χάρη του αυθορµητισµού, του φανταστικού και του συναισθηµατικού» (Blackburn 2008), που µαζί µε τις ιδέες του Στρουκτουραλισµού δηµιούργησαν την τέχνη του κινηµατογράφου που φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Από την γέννηση του κινηµατογράφου γίνεται αντιληπτό ότι τα εργαλεία του µπορούν να παρέχουν νέους τρόπους αντίληψης της πραγµατικότητας, που θα είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο την ψυχαγωγία του κοινού αλλά και την πνευµατική του ανάπτυξη. Οι πρώτες θεωρίες σµίγουν την πραγµατικότητα µε το φανταστικό για να δηµιουργήσουν µια υπερ-πραγµατικότητα έξω από τα πλαίσια της καθηµερινότητας, αλλά µέσα στην σφαίρα της τέχνης. «Τελειοποιώντας ή ακόµα χρησιµοποιώντας ανορθόδοξα το carello, πλάνο σε κίνηση, ο Giovanni Pastrone έδειξε ότι ο ρόλος της κινηµατογραφικής µηχανής δεν ήταν µόνο να καταγράφει εικόνες (όπως για χρόνια έκαναν οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι) αλλά να χειραγωγεί και να παραποιεί τις διαστάσεις» (Virilio 2009, «Cinema isn t I see is I fly», σελ.21). Αντίθετα, γίνεται κατανοητό ότι, διαχωρίζοντας το πραγµατικό από το φανταστικό, όσον αφορά στην κατασκευή µιας ταινίας, το µόνο που θα επιτυγχανοταν θα ήταν η µίµηση της πραγµατικότητας. Δηµιουργώντας µια ιστορία µε αρχή µέση και τέλος ισοπεδώνεται η µαγική εµπειρία που προσφέρεται απο µια ταινία, διότι ουσιαστικά επικαλύπτεται όλη η κατασκευή αυτής της ψευδαίσθησης και λαθεµένα συντελειται µιµηση της πραγµατικότητας, την οποια οµως η γλώσσα αυτού του µέσου εκ φύσεως δεν µπορεί να παράγει. Ο Andre Bazin, ο Cristian Metz και η Laura Mulvey, κύριοι εκφραστές της δεύτερης περιόδου θεωριών του κινηµατογράφου, προέταξαν τον ρεαλισµό και την ανάλυση των χαρακτήρων µιας κινηµατογραφικής ταινίας, αλλά ανέδειξαν και τη γραµµική αφήγηση και κριτική, άθελα τους, προς το συµφέρον της βιοµηχανίας του σινεµά, και εις βάρος του κινηµατογράφου ως τέχνη. Αυτό που κατάφεραν µέσω των θεωριών τους, ήταν η ενισχυση της προσεγγισης του σινεµα ως µίµηση της πραγµατικότητας, η οποια µε τη σειρά είναι µια µίµηση συµβόλων χωρίς νόηµα. 9

20 Η µαγεία του κινηµατογράφου βρίσκεται στην κατασκευή του χρόνου, που µε τη σειρά του δηµιουργεί κίνηση και παράγει τη σύµπτυξη του πραγµατικού και του φανταστικού, µέσω του µοντάζ αλλά και µέσω των εικόνων: απλές γραµµές ως αφηρηµένα σχήµατα σε συνδυασµό µε τις φωτοσκιάσεις, αφήνονται στη φαντασία του θεατή για να τις µεταφράσει και να τις νοηµατοδοτήσει ως εικόνες και σύµβολα βάση των εµπειριών του. Μπροστά από τον θεατή δεν παρελαύνει τίποτα που να έχει σχέση µε την πραγµατικότητα αλλά µόνο εντυπώσεις και νύξεις. Ο κινηµατογράφος προτείνει σύµβολα και καταστάσεις που δεν υπάρχουν στην καθηµερινή εµπειρία. Από τη φύση του δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να κατασκευάζει πλάνο προς πλάνο, σκηνή προς σκηνή, µια 'πραγµατικότητα' που θα ήθελε να είναι µια ιδέα, µια εντύπωση η ακόµα και µια κατεύθυνση που θα µας βοηθούσε να δώσουµε µια απάντηση στις πιο περίεργες, πιο επικίνδυνες -- αλλά και αυτές που δεν έχουµε το θάρρος να ρωτήσουµε -- ερωτήσεις: «κλιµάκωση της αλήθειας, µιας εµπειρίας που έχουµε ζήσει, µια ανάσταση του εικονικού όπου το αντικείµενο και η ουσία έχουν εξαφανιστεί» (Baudrillard 1994, «the divine indifference of images», σελ. 7). Ο κινηµατογράφος είναι µια προσοµοίωση και καταληκτικά µια µίµηση. Είναι η στιγµή όπου τα σύµβολα χάνουν το νόηµα τους και προτάσσουν την απουσία της πραγµατικότητας. Παρουσιάζονται ως καινούργιες έννοιες, ως προσοµοιώσεις. Υπάρχει όµως και µια οµοιότητα µεταξύ του κινηµατογράφου και της πραγµατικότητας, που την ίδια στιγµή διαφοροποιεί και δηµιουργεί τη λογική των δυο πραγµατικοτήτων. Αυτή η διαφοροποίηση ονοµάζεται χρόνος. Στην 'πραγµατικότητα' που ζούµε, ο χρόνος είναι µια σύµβαση που έχει δηµιουργηθεί µε γνώµονα την εργασία αλλά και την κατανόηση των φενοµένων γύρω µας. Χωρίς τον χρόνο ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να οργανώσει τη ζωή του και κατ επέκταση την ύπαρξη του. Ακόµα, θα του ήταν αδύνατο να εξηγήσει τα φαινόµενα και τη λογική της αλληλουχίας των γεγονότων και των πράξεων του. Από τη µεριά του κινηµατογράφου, ο χρόνος είναι ανύπαρκτος εάν αναλογιστούµε µε πόσο µεγάλη ταχύτητα περνούν από µπροστά µας στατικές εικόνες που τις προσλαµβάνουµε σαν κίνηση. Η ψευδαίσθηση που δηµιουργεί ο χρόνος µέσω της κίνησης σε συνδυασµό µε τον εξωτερικό χρόνο (ο χρόνος που διαρκεί µια ιστορία στο σινεµά) δηµιουργούν την εντύπωση µιας όµοιας µε την πραγµατικότητα συνέχειας, όπου γίνεται αντιληπτή από τον θεατή ως πραγµατικός χρόνος και µε αληθινό περιεχόµενο. Επιλεκτικά ο σκηνοθέτης δηµιουργεί µια αλληλουχία από πλάνα µε διαφορετικές χρονικές διάρκειες έτσι ώστε να δηµιουργήσει µια λογική που θα πλησιάζει την εξωτερική εµπειρία. Αυτή η λογική είναι το ευαγγέλιο του εµπορικού κινηµατογράφου που θέλει τον άνθρωπο παθητικό και υποχείριο των προσταγών της αγοράς. 10

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην διάθεση του ανθρώπου να ανακαλύψει την αποτύπωση της κινούµενης εικόνας, κυρίαρχο ρόλο αποτέλεσε ο κόσµος των

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ περιοδικό Tέταρτο, No.11, 03/1986, σελ.22-3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσµου, επιδίωξη πολλών ζωγράφων από πολύ παλιά, κατορθώθηκε µε µοναδική επιτυχία µε την ανακάλυψη της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006 Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands 1. Τι είναι τα Push Hands (Χέρια που Σπρώχνουν); Τα Push Hands είναι µια άσκηση η οποία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (REFLECTION BY USING MOVIES) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του αναστοχαστικού εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στον τρόπο που

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία

Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Η Έκπτωτη και η Άλλη Τόποι θηλυκότητας και σύγχρονη φωτογραφία Της Χρυσής Τσιώτα Θα ξεκινήσω κάνοντας μια προσπάθεια να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η Συραγώ Τσιάρα στο κείμενό - αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο

Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Δραστηριότητες από τον κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο Ενότητα 1: Διαλυτά και μη διαλυτά στερεά υλικά στο νερό και τα υγρά Ραβάνης Κωνσταντίνος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» εκπαίδευσης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτο µέρος. Η συνέχεια από το προηγούµενο

Πέµπτο µέρος. Η συνέχεια από το προηγούµενο 1 Πέµπτο µέρος Η συνέχεια από το προηγούµενο Στην αρχική αραβική περίοδο, τώρα, οι αστρολόγοι έµοιαζαν όντως να προσκολλώνται σ αυτήν τη διάκριση, αλλά σε κάποιο σηµείο στην πορεία, κατά το τέλος της αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης.

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Το βιβλίο της Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας, Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για την προετοιμασία μιας ομαδικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διάβασες το παραπάνω κείμενο. Να γράψεις μια περίληψη του κειμένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ Το θέατρο του παραλόγου Θέμα: το «παράλογον» της ανθρώπινης φύσης η ζωή χωρίς νόημα και ιδανικά Κυριότερα στοιχεία: λεκτική ασυναρτησία απογύμνωση της γλώσσας κλοουνέσκο στοιχείο σκηνές

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τα δώρα των Χριστουγέννων. Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο

Τα δώρα των Χριστουγέννων. Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο Τα δώρα των Χριστουγέννων Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο Οι ηµέρες των γιορτών έχουν φτάσει και µαζί µε αυτές και η εθιµοτυπική συνήθεια

Διαβάστε περισσότερα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ολιγόωρο workshop εκείνου του Σαββάτου (12/11/2011) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 59 σχεδίων, ένα (ή και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα