1 Το σχόλιο είναι από δηµοσίευµα στην Εφηµερίς της 18/11/1874 (Αλτουβά 2014, ). Κατ αντιστοιχίαν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Το σχόλιο είναι από δηµοσίευµα στην Εφηµερίς της 18/11/1874 (Αλτουβά 2014, 120-121). Κατ αντιστοιχίαν"

Transcript

1 Έλληνες ηθοποιοί στο Παρίσι σε αναζήτηση της δραµατικής τέχνης: Σηµεία επίδρασης στην ελληνική υποκριτική την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ού Αλεξία Αλτουβά Από τα µέσα ήδη του 19 ου αιώνα και σταδιακά πιο έντονα όσο προχωράµε προς το τέλος του και τις αρχές του 20 ού παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον από πλευράς τόσο των Ελλήνων διανοουµένων όσο και των ηθοποιών για την δραµατική τέχνη, τον τρόπο διδασκαλίας στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στο Παρίσι. Αφενός το όραµα του πνευµατικού κόσµου της εποχής για µια ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου της ελληνικής σκηνής κι αφετέρου η προσωπική φιλοδοξία για συνεχή βελτίωση και σφαιρικότερη γνώση της υποκριτικής, έθεσαν νέους προσανατολισµούς και γέννησαν καινούριες ανάγκες στους Έλληνες ηθοποιούς. Η τάση αυτή παγιώνεται µε την πάροδο του χρόνου, δηµιουργώντας προσδοκίες και νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του ελληνικού θεάτρου. Η έρευνα, στόχος της οποίας είναι η ανάδειξη σχέσεων επίδρασης και πιθανής ανταλλαγής ανάµεσα στο ελληνικό και το γαλλικό θέατρο σε θέµατα σκηνικής πράξης µε ιδιαίτερη έµφαση στην υποκριτική, εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν 1. τη διαµόρφωση των συνθηκών που οδήγησαν στη δηµιουργία τάσεων και την ανάγκη τελικά στους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου να στραφούν προς την γαλλική σκηνή και θεατρική παιδεία, καθώς και τις προσπάθειες που έγιναν από µέρους τους προκειµένου να πραγµατώσουν τα σχέδιά τους µε ή χωρίς τη συµβολή της πολιτείας, 2. το εύρος και το περιεχόµενο των σπουδών που πραγµατοποίησαν σε δραµατικές σχολές του Παρισιού σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και τις ποικίλες άλλες προσλαµβάνουσες που είχαν κατά το διάστηµα της παραµονής τους στην γαλλική πρωτεύουσα από την επαφή µε τον θεατρικό κόσµο ή τον εκεί κοινωνικό τους βίο, οι οποίες επηρέασαν την καλλιτεχνική τους φυσιογνωµία, και 3. Την επίδραση που άσκησαν η γνώση και οι εµπειρίες τους από την περίοδο αυτή της ζωής τους στην τέχνη τους, στις επαγγελµατικές επιλογές τους και στην επαφή τους µε την εγχώρια θεατρική πρακτική, το διάστηµα µετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Γιατί το Παρίσι; Για να εξηγήσουµε τον πρωταρχικό ρόλο που έπαιξε το Παρίσι στον καλλιτεχνικό προσανατολισµό των Ελλήνων ηθοποιών, πρέπει να αναφερθούµε περιληπτικά έστω στις συνθήκες εκείνες που το ανέδειξαν στη συνείδησή τους σε πόλο έλξης ως κέντρο θεατρικής παιδείας, δραστηριότητας και πρωτοπορίας. Δεν θα επεκταθώ στην παρούσα ανακοίνωσή µου στις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που επίσης έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγµάτων σε διαφορετικές ιστορικές στιγµές, αλλά θα περιοριστώ µόνο σε θέµατα προβολής προτύπων και στις επιδράσεις που δέχτηκε το ελληνικό θέατρο, ώστε να ακολουθήσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Η Αλεξία Αλτουβά είναι Λέκτορας στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. H ανακοίνωση στο Ε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΕΝΣ βασίστηκε σε έρευνα που έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ ΕΚΠΑ ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ. Πρόσφατη δηµοσίευση: Αλεξία Αλτουβά: Το φαινόµενο του γυναικείου βεντετισµού στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα. Ηρόδοτος Στοιχεία επικοινωνίας: https://uoa.academia.edu/alexiaaltouva

2 Πρώτη συνθήκη. Ο τρόπος οργάνωσης του παρισινού Conservatoire που προέβλεπε για τους µαθητές του τµήµατα τραγωδίας και κωµωδίας και ο a priori διαχωρισµός του πρωταγωνιστικού δυναµικού του ελληνικού θεάτρου σε comédiens και tragédiens σύµφωνα µε το πρότυπο του νεοκλασικισµού και τον τρόπο λειτουργίας της Comédie Française προβάλλονται εξ αρχής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής σκηνής. Ξεκινώντας από τον Τύπο του 19 ου αιώνα, συναντάµε συχνά παραινέσεις προς τους ηθοποιούς να αποφεύγουν να παίζουν αδιακρίτως ρόλους κάθε ύφους, σύµφωνα µε την τακτική που ακολουθούταν επί µακρόν προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες ρεπερτορίου των ελληνικών θιάσων, αλλά αντίθετα τους συστήνεται να επικεντρώνονται σε ένα µόνο δραµατικό τύπο, του/της τραγωδού ή του/της κωµωδού, ανάλογα µε την έφεση του καθενός, µε προτίµηση πάντως σε εκείνον του τραγωδού που θεωρείτο πιο αναγκαίος για την στήριξη και προβολή του λεγόµενου «σοβαρού θεάτρου» και της εγχώριας δραµατουργίας. Παραθέτω ενδεικτικά: «... η Πιπίνα Βονασέρα είναι τραγική ηθοποιός και εάν ήτο δυνατόν εν τω πτωχώ ηµών τόπω ν ακολουθήση µόνον ταύτην την γραµµήν, ως πράττουσιν αι εν τω Théâtre Français εισαγόµεναι, ήθελεν είσθαι σήµερον, δεν αµφιβάλλοµεν αρίστη τραγική. Αλλά πού παρ ηµίν είναι εφικτή τοιαύτη τελειότης» 1. Είναι αλήθεια ότι επί σειρά ετών οι Έλληνες ηθοποιοί αντιµετωπίζονταν µε όρους εντελώς ξένους για την εγχώρια θεατρική πραγµατικότητα. Καλούνταν σε καθηµερινή βάση να αποδείξουν κατά πόσο µπορούσαν ή όχι, να αναµετρηθούν µε πρότυπα που επέβαλε η διεθνής πρακτική, να τα αφοµοιώσουν και να τα καθιερώσουν στην ελληνική σκηνή, χωρίς όµως να υπάρχει το αντίστοιχο πλαίσιο που θα τους στήριζε και θα τους βοηθούσε να αναδειχθούν σκηνικά µε βασικότερο πρόβληµα τις οµαλές συνθήκες εργασίας. Αν συνεξετάσουµε την παράµετρο της παντελούς έλλειψης γενικής παιδείας που χαρακτήριζε το πλείστον -όχι όµως το όλον, όπως συχνά υποστηρίζεται- του δυναµικού των ελληνικών θιάσων, αντιλαµβανόµαστε αφενός το χάσµα που χώριζε την πραγµατικότητα της εγχώριας σκηνής από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, και άρα την προφανή δυσκολία προσαρµογής σε αντίστοιχα δεδοµένα, κι αφετέρου τις διαστάσεις που έπαιρνε η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου στην συνείδηση των Ελλήνων ηθοποιών και τις προσδοκίες που γεννούσε η υλοποίησή του. Δεύτερη συνθήκη. Καθώς επίµονο εξακολουθεί να είναι σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα το αίτηµα για στελέχωση του ελληνικού θεάτρου µε µορφωµένους ηθοποιούς, ως καλύτερη δυνατή λύση προβάλλεται η οργανωµένη αποστολή επαγγελµατιών στο εξωτερικό για σπουδές µε απώτερο στόχο να µεταλαµπαδεύσουν τις γνώσεις τους µετά την επιστροφή τους στην χώρα. Πρώτος προορισµός για την εκπλήρωση του σχεδίου αναδεικνύεται και πάλι το Παρίσι. Την ιδιαίτερα µεγάλη δαπάνη του ταξιδιού ανέλαβαν να καλύψουν κατά καιρούς άνθρωποι µε οικονοµική ευχέρεια και πολιτική επιρροή είτε µέσω του θεσµού των υποτροφιών είτε στο πλαίσιο ευεργετικών δράσεων. Θυµίζω τις υποτροφίες που είχε χορηγήσει ο Ανδρέας Συγγρός, του οποίου ήταν γνωστές οι φιλογαλλικές θέσεις, µε 1 Το σχόλιο είναι από δηµοσίευµα στην Εφηµερίς της 18/11/1874 (Αλτουβά 2014, ). Κατ αντιστοιχίαν οι βεντέτες του 19 ου αι. Ευαγγελία Παρασκευοπούλου και Αικατερίνη Βερώνη, όπως και οι µεταγενέστερες Μαρίκα Κοτοπούλη και Κυβέλη, ακολούθησαν άτυπα την ίδια γραµµή µε τις µεν πρώτες από κάθε ζεύγος να κατατάσσονται στις τραγωδούς της ελληνικής σκηνής, λόγω των τραγικών ηρωίδων που ερµήνευαν, σε αντίθεση µε τις ανταγωνίστριές τους που αντιµετωπίστηκαν ως εκπρόσωποι ενός ελαφρύτερου ρεπερτορίου στο οποίο κυριαρχούσαν διαφορετικά δραµατικά είδη (έργα µε θέση, θέατρο ιδεών, βουλεβάρτο).

3 αποδέκτες τους ηθοποιούς Κ. Χρύσανθο και Ελένη Αυγερινού 2, ενώ αντίστοιχη οικονοµική στήριξη παρείχε το 1894 η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας µε προεξέχουσες τις οικογένειες Συνοδινού, Μπενάκη, Σακελλαρίδη και Ταµβακόπουλου, στην Αικατερίνη Βερώνη προκειµένου να φοιτήσει σε ανώτερη δραµατική σχολή των Παρισίων 3. Τα ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν, όχι όµως και ο αρχικός τους στόχος, απογοητεύοντας τους θεατρόφιλους λόγιους, που περιορίστηκαν στο να ελπίζουν σε µία δηµιουργική αφοµοίωση των νέων ιδεών και τάσεων από τους καλλιτέχνες. Στην περίπτωση της Βερώνη π.χ. η παρακολούθηση των παραστάσεων στο Παρίσι και η σπουδή των «ζώντων προτύπων», σύµφωνα µε την Εικονογραφηµένη Εστία, αναµενόταν να αποβεί πολύτιµη για το εθνικό θέατρο µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, αναπαράγοντας την ιδέα περί µεταλαµπάδευσης της γνώσης 4. Τρίτη συνθήκη. Σε όλο το 19 ο αιώνα κυριαρχεί το προσωποκεντρικό σύστηµα που στήριζε την άνοδο του βεντετισµού, τάση που συνδέθηκε στενά µε την ροµαντική διάθεση των κορυφαίων πρωταγωνιστών της γαλλικής σκηνής. Την ιδέα εξάλλου της ταύτισης της γαλλικής θεατρικής παιδείας µε την επιτυχηµένη σκηνική παρουσία και την κατάκτηση της κορυφής επέτειναν οι ξένοι θίασοι και κυρίως οι Γάλλοι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες που µε τις εµφανίσεις τους εντός κι εκτός της ελληνικής επικράτειας παρέδιδαν µαθήµατα υποκριτικής στους Έλληνες ηθοποιούς 5. Πρωταγωνιστές όπως η Sarah Bernhardt, ο Mounet- Sully, ή η Gabrielle Rejane δηµιουργούσαν πρότυπα, επέβαλλαν νέες τάσεις στην υποκριτική τέχνη και αποτελούσαν συγκρίσιµα µεγέθη και πεδία αντιπαραβολής µε τους Έλληνες συναδέλφους τους. Ως φυσικό επακόλουθο οι Έλληνες ηθοποιοί κατέφευγαν στην µέθοδο της αναπαραγωγής προτύπων µέσω της µίµησης, µην έχοντας την οικονοµική δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν συστηµατικές σπουδές. Μόνη εναλλακτική λύση και ουσιαστικά η µοναδική οδός καταγραφής και µελέτης της υποκριτικής τέχνης των Ευρωπαίων πρωταγωνιστών -πέραν από τον Τύπο- σε αυτήν την φάση, υπήρξε η εκ του σύνεγγυς παρατήρηση της σκηνικής ερµηνείας των ρόλων, που συχνά θεωρούνταν εφάµιλλη µε την φοίτηση σε δραµατική σχολή του εξωτερικού. Αποτέλεσµα των ζυµώσεων αυτών υπήρξε τόσο η εισαγωγή νεωτερικών τάσεων στην υποκριτική και την θεατρική πράξη ευρύτερα, όσο και η πρόσληψη έργων της γαλλικής δραµατουργίας, που εντάχθηκαν και εµπλούτισαν το δραµατολόγιο των θιάσων 6. Καθώς το όραµα των σπουδών στο Παρίσι αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατωθεί, η ιδέα της σύστασης µιας αντίστοιχης Σχολής υποκριτικής στην Ελλάδα που θα ακολουθούσε τη δοµή λειτουργίας του γαλλικού Conservatoire, επανερχόταν συχνά στο προσκήνιο. Αναφέροµαι στις προσπάθειες του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, στη σύσταση και βραχύβια λειτουργία του Μουσικού και Δραµατικού Συλλόγου και τελικά στην Δραµατική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Σε όλες τις περιπτώσεις οδηγός υπήρξε το Conservatoire, 2 (Χατζηπανταζής 2012, 41, Ριτσάτου 2014, 353) 3 (Αλτουβά 2014, ) 4 Παραθέτω: «Φαντάζεται τις πόσον θα ωφελήσει την Ελληνίδα ηθοποιόν η σπουδή των ζώντων προτύπων τα οποία παρέχουν οι µεγάλοι της σκηνής καλλιτέχναι και πόσον πολύτιµος θ αποβή επανερχόµενη εις Ελλάδα διά το Εθνικόν Θέατρον, το οποίον από τούδε την θεωρεί ως ένα των πολυτιµοτέρων αυτού παραγόντων» (Εικονογραφηµένη Εστία 18 ( ): 143). 5 Σχετικά µε ζητήµατα µίµησης και αναπαραγωγής ξένων προτύπων από τους Έλληνες ηθοποιούς στο εγχώριο θέατρο βλ. ενδεικτικά: Δηµητριάδης 2004, Σχετικά µε το θέµα της πρόσληψης βλ. ειδικότερα το σύγγραµµα του Βάλτερ Πούχνερ (Πούχνερ 1999).

4 κυρίως ως προς την δοµή του που προέβλεπε την δηµιουργία χωριστών Τµηµάτων Μουσικής και Δραµατικής κατεύθυνσης 7. Πιο ολοκληρωµένη προσπάθεια εφαρµογής του γαλλικού µοντέλου επιχειρήθηκε στην περίπτωση του Βασιλικού 8. Υπενθυµίζω ότι το σχέδιο προέβλεπε να ακολουθηθεί η γραµµή της Comédie Française στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου και αντίστοιχα του Conservatoire στην Δραµατική Σχολή που ιδρύθηκε παράλληλα, προφανώς µε στόχο την συνεργασία των δύο φορέων για την καλύτερη στελέχωση της κεντρικής σκηνής. Η απόφαση αναδηµοσιεύεται από τον γαλλικό περιοδικό Τύπο της εποχής. Το περιοδικό Le Monde Artiste αναφέρεται σε σειρά πρωτοβουλιών του Γεωργίου Α µε στόχο την ανανέωση και τον εξευρωπαϊσµό της εγχώριας σκηνής, οι οποίες περιλαµβάνουν εισαγωγή νεωτερισµών στην κτηριακή υποδοµή του θεάτρου, µισθοδοσία των ηθοποιών σε τακτική βάση και οργάνωση του κανονισµού λειτουργίας στα πρότυπα της Comédie Française. Γίνεται επιπλέον αναφορά στον διορισµό του Άγγελου Βλάχου στη θέση του διευθυντή και της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου στη θέση της κεντρικής πρωταγωνίστριας. Η επιλογή της Παρασκευοπούλου, που επίσης αποτέλεσε πρωτοβουλία του Γεωργίου, συνδέεται µε το γενικό σχέδιο εφαρµογής του γαλλικού µοντέλου, δεδοµένου ότι η ίδια είχε ήδη καθιερωθεί ως βεντέτα της ελληνικής σκηνής, µιµούµενη το προφίλ της Sarah Bernhardt κι ακολουθώντας διεθνείς τακτικές βεντετισµού 9, ενώ για την εναρκτήρια παράσταση ανακοινώνεται η Φαύστα του Βερναρδάκη, έργο που συνδέθηκε µε την κορύφωση του φαινοµένου στα τέλη του 19 ου αιώνα 10. Αν και οι παραπάνω προσδοκίες δεν ευοδώθηκαν τελικά, η ανακοίνωσή τους όµως παραµένει ενδεικτική των προθέσεων της ελληνικής πολιτείας και των προτύπων που προβάλλονταν στο ελληνικό θεατρικό χώρο µέχρι το κλείσιµο του αιώνα. Αφήνοντας τον 19ο και µπαίνοντας στον 20ό, τα δεδοµένα αλλάζουν στο ελληνικό θέατρο και το αίτηµα για σπουδές στην υποκριτική αποτελεί αυτοσκοπό των περισσοτέρων από τους επίδοξους νέους ηθοποιούς. Άλλωστε έχει προηγηθεί το παράδειγµα του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου µε την οµάδα των µυστών της Νέας Σκηνής και η ίδρυση της Δραµατικής Σχολής του Βασιλικού που έχουν ανοίξει δρόµους και παγιώσει νέες καταστάσεις. Το Παρίσι όχι µόνο εξακολουθεί να διατηρεί την αίγλη της θεατρικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αλλά επιδιώκει να γίνει οικουµενικό πνευµατικό κέντρο, κάνοντας ακόµα πιο ελκυστική την ιδέα της φοίτησης στις περίφηµες σχολές Δραµατικής Τέχνης που λειτουργούν εκεί. Μέσω του εγχώριου Τύπου προβάλλονται και πάλι µε έµφαση ειδήσεις όπως η οργάνωση, στα 1926, των Διεθνών Συνεδρίων Δραµατικών και Μουσικών Κριτικών, και των Δραµατικών Συγγραφέων, η µόνιµη εγκατάσταση στην πόλη µε 7 (Βλ. Χατζηπανταζής 2005, , Ριτσάτου, , Σαπουνάκη-Δρακάκη/Τζόγια-Μοάτσου 2011, 43-48, Χατζηπανταζής 2012, 41-54, Ριτσάτου 2014, ). 8 (Βλ. ειδικότερα: Σαπουνάκη-Δρακάκη / Τζόγια / Πετρίτης / Μοάτσου 2011, ). 9 Το συγκεκριµένο θέµα έχω αναλύσει σε υπό δηµοσίευση ανακοίνωσή µου στο Ι Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (βλ. βιβλιογραφία τέλους). 10 Σηµειώνεται µεταξύ άλλων: «Les acteurs seront tous pensionnés et le règlement du théâtre sera élaboré sur le modèle de celui de la Comédie-Française. La direction sera confiée à M. Angelo Blanco (sic), un écrivain de valeur et la première actrice sera Mme Evangelica Paraskevopoulos dont le talent fut remarqué pa (sic) le roi en personne, lorsqu il eut l occasion de la voir jouer dans une troupe ambulante à Patrasso. Le Théâtre royal sera inaugure avec un drame historique du poète Demetrios Bernardoekis, intitulé Fausta» (Le Monde Artiste 48, 765).

5 επιχορήγηση της γαλλικής κυβέρνησης του Ινστιτούτου της Διεθνούς Πνευµατικής Συνεργασίας και η ιδέα ίδρυσης του Διεθνούς Θεάτρου, ως ανεξάρτητου φορέα 11. Το µεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο που προέβλεπε την λειτουργία µιας Διεθνούς Κωµωδίας, κατ αντιστοιχίαν της Γαλλικής Κωµωδίας, θα έδινε τη δυνατότητα σε ξένους θιάσους να κάνουν παραστάσεις στη γλώσσα τους, αλλά και να κρίνονται στο Παρίσι, ανοίγοντας νέες προοπτικές στους Έλληνες ηθοποιούς που ελκύονται από τη συγκεντρωτική τάση της γαλλικής πρωτεύουσας. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα η πολλά υποσχόµενη Επαγγελµατική Σχολή Θεάτρου του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών φαίνεται να υποστηρίζει την προσπάθεια εισαγωγής και διάδοσης της υποκριτικής τέχνης, όπως διδάσκεται στη Γαλλία, ακόµα και της γαλλικής ορολογίας. Το περιοδικό Τα Παρασκήνια δηµοσιεύει απόσπασµα της διάλεξης που έδωσε ο Νικόλαος Λάσκαρης ως διδάσκων Ιστορίας του Θεάτρου στη Σχολή, όπου υπογραµµίζει την αναγκαιότητα ακριβούς απόδοσης της γαλλικής ορολογίας στα ελληνικά, προκειµένου να γίνει απολύτως κατανοητή η σωστή εκµάθηση της εκφοράς του λόγου από τον ηθοποιό. Στο απόσπασµα του άρθρου που τιτλοφορείται «Τα προσόντα του καλού ηθοποιού» 12, ο Λάσκαρης χρησιµοποιεί τους γαλλικούς όρους diction, που αναφέρεται στον κατάλληλο τονισµό της φράσης, ώστε να αποδίδεται µε φυσικό τρόπο το νόηµά της, και pronοnciation για την σωστή εκφορά της, των οποίων η συνύπαρξη αποτελεί την débit, δηλαδή την έντεχνη από σκηνής οµιλία 13 του «τέλειου» ηθοποιού, όρος που µεταφραζόµενος στα ελληνικά θα έπρεπε να αντικαταστήσει την λανθασµένη κατά την άποψή του κοινή -για όλα τα παραπάνωχρήση της λέξης απαγγελία. Αντίστοιχα χρησιµοποιεί τον όρο situation για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δραµατικό πρόσωπο και που καλείται να αποδώσει ο ερµηνευτής. Είναι εποµένως προφανές ότι στην περίοδο του Μεσοπολέµου, ακόµα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ο γαλλικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας της υποκριτικής εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πρότυπο. Πόλος έλξης παραµένει η παγκοσµίου εµβέλειας σχολή του Ωδείου των Παρισίων, το ενδιαφέρον όµως στρέφεται σταδιακά και σε άλλους πυρήνες που εκφράζουν πρωτοποριακές ή περισσότερο σύγχρονες τάσεις και φυσικά στην πλούσια θεατρική δραστηριότητα της πόλης. Πιο συγκεκριµένα από την καταγραφή των βιογραφικών στοιχείων των Ελλήνων ηθοποιών της γενιάς µέχρι την περίοδο του Μεσοπολέµου 14, προκύπτει ότι κάποιοι κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν τις πολυπόθητες σπουδές στη Σχολή του Conservatoire 11 Στο άρθρο του Άλκη Θρύλου γίνονται εκτενή σχόλια για τις ανανεωτικές τάσεις που θέλει να εισάγει το Παρίσι στα πολιτιστικά και πολιτισµικά δρώµενα της εποχής, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τη σηµαντική θέση που κατέχει στη συνείδηση της εγχώριας διανόησης, η διασύνδεση µε την γαλλική κουλτούρα. Αναφέρεται: «[ ] η ευκολοδιάκριτη κολοσσαία προσπάθεια του Παρισιού να γίνει η πόλη που θα χρήζει όλες τις διεθνείς αξίες και θα τις επιβάλλει. Το Παρίσι ζητεί να γίνει και θα γίνει το κέντρο όπου όλες οι διεθνείς αξίες θα πρέπει να εµφανιστούν και να κριθούν για ν αποχτήσουν διεθνές κύρος» Ενώ το άρθρο καταλήγει: «Όταν µένει κανένας στο Παρίσι παρακολουθεί όλες τις ανώτερες και πιο χαρακτηριστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του κάθε λαού. Το Παρίσι αντικαθρεφτίζει πραγµατικά το ουσιαστικώτερο της κίνησης και της παραγωγής όλης της Οικουµένης, γίνεται µια Διεθνής πρωτεύουσα, διατηρεί την πρώτη του θέση.» (Θρύλος, 83-85). 12 Το απόσπασµα είναι από το β µέρος του δηµοσιεύµατος στα Παρασκήνια (Λάσκαρης, 1-8). 13 Σ.σ. Ο όρος εµπεριέχει επίσης την έννοια της µουσικότητας. 14 Για τα συνοπτικά βιογραφικά των ηθοποιών βλ. Έξαρχος και Θέατρο 67 (1967).

6 (αναφέρω ενδεικτικά τα ονόµατα των Αλίκη Θεοδωρίδη, Ελένη Χαλκούση 15, Άννα Παϊτατζή αργότερα, Σπύρου Καλογερά) άλλοι πάλι διδάχτηκαν την τέχνη του θεάτρου στις Σχολές των σηµαντικών ηθοποιών και σκηνοθετών του γαλλικού Μεσοπολέµου, κυρίως των Louis Jouvet και Charles Dullin, έχοντας δασκάλους του ίδιους ή ανθρώπους που ανήκαν στον κύκλο των µαθητών τους, όπως ήταν οι Jean Villar και Jean Louis Barrault (και πάλι αναφέρω ενδεικτικά τους Λάµπρο Κωνσταντάρα, που συνεργάστηκε και µαθήτευσε δίπλα στον Louis Jouvet, Άννα Κυριακού που φοίτησε στην Σχολή του Charles Dullin µε καθηγητή τον Jean Vilar, Τάκη Γαλανό, που επίσης φοίτησε στην Σχολή του Charles Dullin, όπως και η Ζωρζ Σαρρή αργότερα, κ.α.). Άλλες Δραµατικές Σχολές στη γαλλική πρωτεύουσα, στις οποίες φοίτησαν Έλληνες ηθοποιοί, και αξίζει να αναφερθούν είναι η Σχολή του Charles Le Bargy που παρακολούθησε η Ελένη Χαλκούση, η E.P.J.D. (Éducation Par le Jeu Dramatique) στην οποία φοίτησε ο Ανδρέας Βεντουράτος, η Σχολή του René Simon, µαθητή του Jules Truffier, που παρακολούθησαν οι νεότερες Πόπη Αλκουλή και Ζωή Σκουλούδη. Ο κατάλογος συµπληρώνεται από ανθρώπους του θεάτρου που ξεκινώντας από την ηθοποιία ασχολήθηκαν στην συνέχεια µε άλλους τοµείς της θεατρικής τέχνης, όπως είναι η περίπτωση του Κώστα Ζαρούκα, ο οποίος ειδικεύθηκε στους τοµείς της Σκηνοθεσίας Σκηνογραφίας και Ενδυµατολογίας υπό την καθοδήγηση των Jacques Copeau, Charles Dullin και Jean-Louis Barrault και ο Τάσος Αλκουλής που µελέτησε τη µέθοδο εργασίας του T.N.P. (Λαϊκό Θέατρο της Γαλλίας) υπό την καθοδήγηση του Jean Vilar. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί η φιλοπονία και φιλοµάθεια ορισµένων εξ αυτών που παράλληλα µε τις θεατρικές σπουδές ή πριν από αυτές πραγµατοποίησαν άλλες, πανεπιστηµιακού επιπέδου, στη Σορβόννη και αλλού. Η αρχική αυτή καταγραφή αφορά το διάστηµα µέχρι τα µισά σχεδόν του 20ού αιώνα και οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις που µπορούµε να κάνουµε είναι: 1. η Δραµατική Σχολή του Conservatoire εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς συνεχίζει να αποτελεί «θέσφατο» για τις θεατρικές σπουδές, ειδικά λόγω της στενής συνεργασίας µε τα επίτιµα µέλη της Comédie Française και µεγάλα ονόµατα του γαλλικού θεάτρου, που αναλάµβαναν κατά παράδοση το µάθηµα της υποκριτικής και 2. παρατηρείται µια έντονη ροπή προς τη νεωτερικότητα των εκπροσώπων του γαλλικού Μεσοπολέµου και των µαθητών και διαδόχων τους, που µπορεί να ερµηνευτεί είτε σαν αποδοχή ή συνταύτιση µε την αρχική ιδεολογία των µελών του Καρτέλ, η οποία εξέφραζε την ανάγκη εναντίωσης στην εµπορικότητα και δηµιουργίας ενός ποιητικού θεάτρου, είτε σαν αποτέλεσµα ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος για οτιδήποτε νέο και πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά και, πολλώ µάλλον, για τα ελληνικά δεδοµένα. Πέραν όµως των γενικών παρατηρήσεων, εστιάζοντας στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά διαπιστώνουµε διαφοροποιήσεις, όχι µόνο ως προς τις τελικές επιλογές του πλαισίου σπουδών και τα αποτελέσµατά τους, αλλά και την αφορµή για την πραγµατοποίησή τους, που φανερώνουν διαφορετικές επιδράσεις και προσεγγίσεις της υποκριτικής. Ως προς αυτό και µπαίνοντας στο τελευταίο µέρος της ανακοίνωσης θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία σε δύο σηµαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηµατογράφου, τους οποίους θα 15 Για την Ελένη Χαλκούση ειδικότερα και το σύνολο των σπουδών που πραγµατοποίησε κατά το διάστηµα της παραµονής της στο Παρίσι ( ) έχω αναφερθεί σε υπό δηµοσίευση ανακοίνωσή µου στο πλαίσιο Επιστηµονικής Ηµερίδας µε θέµα τη ζωή και το έργο της ηθοποιού (βλ. βιβλιογραφία τέλους).

7 χρησιµοποιήσω εδώ ως σύντοµα παραδείγµατα εργασίας, την Αλίκη Θεοδωρίδη ( ), και τον Λάµπρο Κωνσταντάρα ( ). Η Αλίκη, κόρη της Κυβέλης και του Κώστα Θεοδωρίδη, γεννηµένη το 1907 στο Παρίσι, επιστρέφει στη γενέτειρά της για σπουδές στο Conservatoire στα µέσα της δεκαετίας του Πέρα από τους προσωπικούς δεσµούς που την δένουν µε την πόλη, οι σχέσεις του ελληνικού θεάτρου µε το γαλλικό στην περίοδο του Μεσοπολέµου είναι ιδιαίτερα στενές τόσο σε επίπεδο δραµατουργικής πρόσληψης όσο και θεατρικής πρακτικής 16. Σε αυτό το πλαίσιο η Αλίκη φτάνει στο Παρίσι έχοντας ως διπλό στόχο, αφενός την περαίωση των σπουδών της στη δραµατική σχολή κι αφετέρου την αναζήτηση νέων δραµατικών έργων που να µπορούν να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα του ελληνικού κοινού. Η Ελένη Χαλκούση που συνέπεσε χρονικά µε την Αλίκη στο Conservatoire σηµειώνει στο Θεατρικό Ηµερολόγιο ότι ήταν εκείνη που πρώτη ξεχώρισε για λογαριασµό της µητέρας της, της Κυβέλης, το διάσηµο Ροµάντσο (Romance) των Robert de Flers και Francis de Croisset, όταν το είδε να παίζεται στο Παρίσι 17. Υπενθυµίζεται ότι το περιβόητο Ροµάντσο υπήρξε από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της Κυβέλης, το επανέλαβε επί σειρά ετών από σκηνής ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στο δραµατολόγιο κι άλλων ελληνικών θιάσων της περιόδου 18. Αναφορικά µε το κοµµάτι των σπουδών, την περίοδο που η Αλίκη φοιτά στη γαλλική πρωτεύουσα, η Δραµατική Σχολή του Conservatoire χαρακτηρίζεται από µια διάθεση ανανέωσης και στροφής προς το θέατρο συνόλου, χωρίς όµως να αποµακρύνεται σηµαντικά από την προσωποκεντρική τάση του βασικού πρωταγωνιστή. Το πλαίσιο αυτό ανταποκρίθηκε απόλυτα στα ζητούµενα της Αλίκης που αφενός είχε γαλουχηθεί µε τη mentalité της βεντετοκρατίας κι αφετέρου επιθυµούσε να γίνει φορέας νέων αντιλήψεων ως débutante της ελληνικής σκηνής. Στο ειδικό αφιερωµατικό 36σέλιδο τεύχος της Le Figaro µε τίτλο Le Figaro en Grèce που δηµοσιεύεται το 1929 και αποσκοπεί στο να προβάλει τους διαφορετικούς τοµείς ανάπτυξης και ανάδειξης της χώρας, τονίζοντας παράλληλα την επίδραση της Γαλλίας σε κάθε ένα από αυτούς, γίνεται εκτενής αναφορά στο ελληνικό θέατρο και ιδιαίτερα στο ανέβασµα γαλλικού ρεπερτορίου από τις δύο κυρίαρχες πρωταγωνιστικές µορφές της περιόδου. Ανάµεσα όµως στις φωτογραφίες της Κυβέλης και της Κοτοπούλη δηµοσιεύεται εκείνη της Αλίκης µε την επισήµανση ότι πρόκειται για την πρόσφατα αποφοιτήσασα του γαλλικού Conservatoire που αναµένεται να αναλάβει σύντοµα την θέση της τρίτης βεντέτας της ελληνικής σκηνής ανάµεσα στις άλλες δύο 19. Σηµειώνεται ότι ανάµεσα στις φωτογραφίες που δηµοσιεύονται απεικονίζεται η µεν Κυβέλη στο Ροµάντσο, η δε Αλίκη στο Άγουρο Φρούτο (Fruit Vert) των R. Gignoux και J. Théry που πρόσφατα είχε ανεβάσει ο θίασος Κυβέλης 20. Η πρόβλεψη που αποτυπώνει την µαταιοδοξία της ηθοποιού ή του αρθρογράφου, ή ίσως και των δύο, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά. Πίσω στην Ελλάδα η θεατρική κριτική δεν 16 (Γεωργοπούλου 2009, τ. Β : Το Γαλλόφωνο Θέατρο) 17 (Χαλκούση 1981, 27) 18 (Βασιλείου 2004, Παράρτηµα) 19 Σηµειώνει ο συντάκτης του άρθρου, Raoul Bertland: A vrai dire, aujourd hui, une troisième artiste recueille les suffrages du public athénien: une toute jeune fille, Mlle Alice Théodorides, fille de Mme Cybèle. Cette jeune artiste, qui fut naguère élève du Conservatoire de Paris, est une comédienne de talent, l espoir de la scène grecque et l on ne voit point encore se manifester celle de ses camarades qui, selon la tradition, lui disputera la première place dans les faveurs du public. (Bertland, 14) 20 (Βασιλείου 2004, Παράρτηµα: 158)

8 αντιµετώπισε την Αλίκη σαν νέα πρωταγωνίστρια, καθώς η ίδια έπαιζε ήδη στους θιάσους της µητέρας της από 16 ετών και συνέχιζε να εµφανίζεται στη διάρκεια των σπουδών της, στις περιόδους των θερινών διακοπών. Συνεπώς δεν παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση στην κριτικογραφία της περιόδου µετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιστροφή της στην Αθήνα. Οι κριτικές είναι άλλοτε θετικές και αναγνωρίζεται το πηγαίο καλλιτεχνικό ταλέντο της, ενώ άλλοτε της καταλογίζεται έλλειψη προσωπικού ύφους, αδυναµία ερµηνείας των δραµατικών ρόλων, ακόµα και υπερβολική µίµηση της µητέρας της κάποιες φορές 21. Παρατηρώντας τη συνολική εικόνα της ηθοποιού, διαπιστώνεται τελικά ότι οι δύο αντικρουόµενες τάσεις που συνυπάρχουν στο παρισινό Conservatoire κατά την φάση µετάβασης από την παράδοση στη νεωτερικότητα -που δεν είχε προλάβει ακόµα να ολοκληρωθεί στη δεκαετία του 20-, αποτυπώνονται στην µετέπειτα πορεία της Αλίκης τουλάχιστον µέχρι το 1939 που φεύγει για την Αµερική, καθώς σε αυτό το διάστηµα δείχνει να ακροβατεί ανάµεσα στο παραδοσιακό και το µοντέρνο, δηλαδή αφενός τις τακτικές της ηθοποιοκρατίας, την πρώτη περίοδο κυρίως µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, και αφετέρου την διαρκή επιθυµία για ανανέωση που εκδηλώνεται µέσα από την µετέπειτα θιασαρχική της δράση, και φυσικά την παρουσίαση νέου ρεπερτορίου, µε βασικό άξονα πάντα την σύγχρονη ελληνική και γαλλική δραµατουργική παραγωγή. Διαφορετική είναι η περίπτωση του Λάµπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος δεν επέλεξε το Παρίσι για να σπουδάσει θέατρο, αλλά οι συγκυρίες τον οδήγησαν στο να ασχοληθεί µε την τέχνη του ηθοποιού, κάνοντάς τον µέτοχο σηµαντικών γεγονότων για την µετέπειτα ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Σηµειώνω ότι σύµφωνα µε την δική του κατάθεση συµµετείχε ως κοµπάρσος στις εµβληµατικές παραστάσεις του Σχολείου των Γυναικών του Μολιέρου και της Ηλέκτρας του Jean Giraudoux, που αποτέλεσαν κορυφαίες στιγµές της σταδιοδροµίας του Louis Jouvet, τόσο ως σκηνοθέτη όσο και ως πρωταγωνιστή, ενώ κατάφερε να διακριθεί σε έναν µικρό ρόλο στον Κουρσάρο του Marcel Achard και να ξεχωρίσει τελικά ως ο ωραίος Έλλην Constan Daras 22. Την ίδια περίοδο ο Jouvet διευθύνει το Athénée, ασχολείται µε τον κινηµατογράφο, στον οποίο επίσης ντεµπουτάρει ο Κωνσταντάρας ενώ ακόµα είναι στο Παρίσι 23, και διδάσκει υποκριτική στο Conservatoire από το 1934 ήδη. Εστιάζοντας στο θέµα της υποκριτικής, των επιδράσεων που δέχτηκε από την διδασκαλία του Jouvet στο πλαίσιο της Σχολής του Athenée και τον βαθµό διαµόρφωσης του προσωπικού ύφους του Κωνσταντάρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ανατρέξουµε στις σηµειώσεις από τα µαθήµατα υποκριτικής του Jouvet στο Conservatoire National d Art Dramatique. Πρόκειται για δακτυλόγραφες σηµειώσεις της περιόδου , που ακολουθεί τα χρόνια αποφοίτησης του Κωνσταντάρα από τη Σχολή του στα 1937 και την επιστροφή του στην Αθήνα το καλοκαίρι του Τα στοιχεία έχει καταγράψει και µελετήσει η Eve Mascarau, ειδική ερευνήτρια των αρχείων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 24 και η µελέτη τους µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε σηµαντικές αντιστοιχίσεις ανάµεσα στα βασικά σηµεία της διδασκαλίας του 21 (Γεωργοπούλου 2009, τ. Α : 330, 366, 375, τ. Β : 22) 22 Στοιχεία για τη θεατρική παρουσία και την περίοδο παραµονής του Κωνσταντάρα στο Παρίσι περιλαµβάνονται στο βιογραφικό βιβλίο του Δηµήτρη Κωνσταντάρα για τον πατέρα του (Κωνσταντάρας 1997, ). 23 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέµα της πιθανής επίδρασης που άσκησε η τέχνη του Jouvet στον κινηµατογραφικό Κωνσταντάρα, που αποτελεί όµως αντικείµενο άλλης µελέτης. 24 (Mascarau)

9 Jouvet και την υποκριτική ιδιαιτερότητα του Λάµπρου Κωνσταντάρα, όπως αποτυπώνεται στη µετέπειτα παρουσία του στο ελληνικό θέατρο. Σύµφωνα µε αυτές, οι βασικοί άξονες της διδασκαλίας του Jouvet αφορούσαν αφενός τη φυσική κατάσταση και τη σκηνική παρουσία του ηθοποιού κι αφετέρου την απόδοση του κειµένου και την ερµηνεία του δραµατικού χαρακτήρα. Θεµελιώδες στοιχείο της τεχνικής του αποτελούσε το ζήτηµα της εισόδου στην σκηνή, που ο ίδιος περιέγραφε σαν το «αίνιγµα του να µπαίνεις στη σκηνή» (énigme de l entrée en scène), και που περιέκλειε για τον ίδιο την ουσία της θεατρικής τέχνης. Η Mascarau περιγράφει τα διαφορετικά στάδια της συγκεκριµένη τεχνικής, βασιζόµενη στην ορολογία που χρησιµοποιεί ο Jouvet στα µαθήµατά του. Αυτά ακολουθούν την εξής σειρά: 1. γρήγορη και σωστή είσοδος στη σκηνή (entrer vite et bien sur la scène), που έχει να κάνει µε την αµεσότητα µε την οποία ενδύεται ο ηθοποιός τον υποδυόµενο ρόλο, και που επιτυγχάνεται µέσω της αυτοσυγκέντρωσης (concentration), της φυσικής κατάστασης (sensation physique) αντίστοιχης του κάθε δραµατικού προσώπου και του ιδιαίτερου βαδίσµατος κάθε χαρακτήρα (marcher juste), 2. εις βάθος µελέτη και απόδοση του κειµένου (entrer dans le texte), που επιτυγχάνεται µέσω του εσωτερικού ρυθµού και της σωστής αναπνοής, 3. προοπτική (perspectives) που σχετίζεται µε το ζήτηµα της ενσάρκωσης του χαρακτήρα και την σκηνική εφαρµογή από τον Jouvet της θεωρίας του Παραδόξου του Diderot. Στην Αθήνα ο Κωνσταντάρας έγινε δεκτός ως ο «Ελληνογάλλος ηθοποιός Κωνστάν Νταράς», «µέλος του θιάσου Ζουβέ», «ο οποίος έχει ήδη επιβληθεί εις τα παρισινά θέατρα» 25. Η επιστροφή του γέννησε προσδοκίες για την επαγγελµατική του πορεία, στις οποίες δεν ανταποκρίθηκε αρχικά λόγω της απειρίας του ή της πιθανής δυσκολίας προσαρµογής στην εγχώρια σκηνική πραγµατικότητα. Διακρίθηκε όµως εξαρχής για την εκφραστικότητα, το συναίσθηµα, την καλή άρθρωση και το παράστηµά του, στοιχεία που παραπέµπουν στην παιδαγωγική του Jouvet, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εξάλλου, από τη συνολική κριτικογραφία που τον αφορά διαπιστώνεται ότι η τέχνη του Κωνσταντάρα χαρακτηριζόταν επιπλέον από συνέπεια στο πνεύµα του συγγραφέα, εσωτερικότητα και κυριαρχία κινήσεων, αρετές που µας επιτρέπουν άµεσους παραλληλισµούς µε την τεχνική υπόκρισης που διδάχτηκε στο Παρίσι. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η καταγραφή, µελέτη και ανάλυση αντίστοιχων περιπτώσεων, όπως των δύο ηθοποιών στους οποίους αναφέρθηκα εν συντοµία εδώ, αναδεικνύουν τον βαθµό επίδρασης της γαλλικής θεατρικής πρακτικής στην αντίστοιχη ελληνική, επιτρέποντας µας να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τους τρόπους και όρους διαµόρφωσης και ανάπτυξης της εγχώριας σκηνής, όπως αυτή επιτεύχθηκε διαχρονικά. Βιβλιογραφία «Un souverain qui aime le théâtre». Le Monde Artiste 48 (26/11/1899): 765. «Who s who του ελληνικού θεάτρου». Θέατρο 67 (1967): Bertland, Raoul: Le Théâtre. Le Figaro en Grèce 41 (10/2/1929): 14. Mascarau, Eve: L entrée en scène chez Louis Jouvet, Agôn [En ligne], N 5 : L'entrée en scène, Dossiers, Derrière la porte, mis à jour le: 26/01/2013, URL : 25 (Κωνσταντάρας 1997, )

10 Αλτουβά, Αλεξία: «Από το Παρίσι στην Αθήνα: Η Ελένη Χαλκούση στη νέα γενιά των µορφωµένων ηθοποιών». Ανακοίνωση (υπό δηµοσίευση) στην Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα: Ελένη Χαλκούση, Η ζωή και το έργο της (Μορφωτικός Σύνδεσµος Μακροχωρίου «το Έβδοµον του Βυζαντίου», Αθήνα, 9/12/2013). Αλτουβά, Αλεξία: «Διονύσιος Ταβουλάρης και Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Τακτικές βεντετισµού από δύο επτανήσιους πρωταγωνιστές του 19 ου αιώνα». Ανακοίνωση (υπό δηµοσίευση) στο Ι Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας Αθηνών (Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα, 30/4-4/5/2014). Αλτουβά, Αλεξία: Το φαινόµενο του γυναικείου βεντετισµού στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα. Ηρόδοτος Βασιλείου, Αρετή: Εκσυγχρονισµός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. Μεταίχµιο Γεωργοπούλου, Βαρβάρα: Η θεατρική κριτική στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 2 τόµοι. Αιγόκερως Δηµητριάδης, Αντρέας. «Ευρωπαίοι πρωταγωνιστές στην Αθήνα: Η επίδρασή τους στο νεοελληνικό θέατρο του 19 ου αιώνα». Στο: Κωνστάντζα Γεωργακάκη (Επιµ.), Σχέσεις του Νεοελληνικού Θεάτρου µε το Ευρωπαϊκό: Πρακτικά Β Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου. Αθήνα: Ergo, 2004: Έξαρχος, Θόδωρος: Έλληνες ηθοποιοί: Αναζητώντας τις ρίζες. 6 τόµοι. Δωδώνη Θρύλος, Άλκης: «Το ξένο θέατρο στο Παρίσι». Φιλότεχνος ( ): Κωνσταντάρας, Δηµήτρης: Λάµπρος Κωνσταντάρας: Μέσα από τα δικά µου µάτια. Καστανιώτης Λάσκαρης, Νικόλαος: «Η Επαγγελµατική Σχολή Θεάτρου: Τα προσόντα του καλού ηθοποιού». Τα Παρασκήνια 8 (9/11/1924): 1-8. Πούχνερ, Βάλτερ: Η πρόσληψη της γαλλικής δραµατουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (17 ος -20 ος αιώνας): Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση. Ελληνικά Γράµµατα Ριτσάτου, Κωνσταντίνα: "Με των Μουσών τον έρωτα...": Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και το νεοελληνικό θέατρο. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης Ριτσάτου, Κωνσταντίνα: «Εθνικός Σύλλογος ή Εθνικός Δραµατικός Σύλλογος: Μια προσπάθεια σύστασης σχολής υποκριτικής στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα». Παράβασις 7 (2006): Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λυδία / Τζόγια, Μαρία-Λουίζα / Πετρίτης, Σπύρος / Μοάτσου, Όλγα: «Ηθοποιοί του Βασιλέως : Η βραχύβια λειτουργία της Δραµατικής Σχολής του Βασιλικού Θεάτρου την αυγή του 20ού αιώνα. Ένας προποµπός». Στο: Γρηγόρης Ιωαννίδης (Επιµ.), Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής. Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν: Πρακτικά Επιστηµονικής Διηµερίδας. Αθήνα: Ergo, 2011: Σαπουνάκη-Δρακάκη, Λυδία / Τζόγια-Μοάτσου, Μαρία-Λουίζα: Η Δραµατική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης Χαλκούση, Ελένη: Θεατρικό Ηµερολόγιο. Κάκτος Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως: Το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τόµ. Β 1 : Σηµαιοφόροι ιεραπόστολοι του εθνικισµού, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως: Το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τόµ. Α 1 : Ως φοίνιξ εκ της τέφρας του...: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 2005.

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή]

Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] 41 Διαγώνισµα 121 Κριτική Κείµενο [Η αξιολόγηση του µαθητή] Η αξιολόγηση των µαθητών στο σχολείο είναι µια διαδικασία στενά συνυφασµένη µε τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση µε τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδοτική Επιτροπή ΥΠΠΟΤ. Πρόγραμμα Υποστήριξης της Θεατρικής Τέχνης: Επιχορηγήσεις Ελεύθερου Θεάτρου

Γνωμοδοτική Επιτροπή ΥΠΠΟΤ. Πρόγραμμα Υποστήριξης της Θεατρικής Τέχνης: Επιχορηγήσεις Ελεύθερου Θεάτρου Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Γνωμοδοτική Επιτροπή ΥΠΠΟΤ Πρόγραμμα Υποστήριξης της Θεατρικής Τέχνης: Επιχορηγήσεις Ελεύθερου Θεάτρου Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Συμπεράσματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πολύ σημαντική (μέσος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP62 / Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP62 / Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP62 / Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP62 «Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

25 1. « , ) , , ) «

25 1. « , ) , , ) « ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Όταν µιλούµε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως τυφλής συναισθηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 7: Βασικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του χορού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Μέθοδος μίμησης προτύπου Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP51 Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά της Δραματικής Σχολής σε μεγαλύτερο κτίριο με σύγχρονες προδιαγραφές και δυνατότητες.

Η μεταφορά της Δραματικής Σχολής σε μεγαλύτερο κτίριο με σύγχρονες προδιαγραφές και δυνατότητες. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Έγιναν όλα σωστά αυτά τα έξι χρόνια; Φυσικά όχι. Και λάθη έγιναν, και παραλείψεις. Όμως πάντα μέλημά μας ήταν να προλαβαίνουμε, ώστε οι επιπτώσεις των λαθών να είναι ελεγχόμενες και αναστρέψιμες

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Από το 1975 στο Μαρούσι ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Από το 1975 στο Μαρούσι ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ Αγαπητοί γονείς, Μαρούσι, 10.11.2013 Στόχος του εκπαιδευτηρίου μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε πρωτοποριακά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ελένη Φτιάκα, Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Μοδεστίνα Μοδέστου Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα