ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. απολογισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. απολογισµός 2009. www.hfc.gr"

Transcript

1 ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ απολογισµός 2009

2

3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

4 To EIΠ στον κόσµο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ο ΗΣΣΟΣ ΕΣΤΙΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΣΟΦΙΑ ΤΙΡΑΝΑ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΙΕΝΝΗ ΛΟΝ ΙΝΟ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόεδρος Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης καθηγητής Γλωσσολογίας, Πρύτανης του Πανεϖιστηµίου Αθηνών ( ) Αντιϖρόεδρος Κωνσταντίνος Σβολόϖουλος καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών, ακαδηµαϊκός Ταµίας Μιχάλης ερµιτζάκης καθηγητής της Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, αντιϖρύτανης του Πανεϖιστηµίου Αθηνών ( ) Μέλη: Κώστας Γεωργουσόϖουλος συγγραφέας, κριτικός θεάτρου Σϖύρος Α. Ευαγγελάτος καθηγητής Θεατρολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών, ακαδηµαϊκός Μιχάλης Κοϖιδάκης καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Μαρίνα Λαµϖράκη - Πλάκα οµότιµη καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης, ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλ. Σούτσου Βασίλης Λαµϖρινουδάκης οµότιµος καθηγητής της Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Ελένη Πολίτου - Μαρµαρινού καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Κώστας Στάϊκος αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων, ιστορικός του βιβλίου Σϖύρος Φλογαΐτης καθηγητής ιοικητικού ικαίου του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Ιωάννης Οικονόµου Πληρεξούσιος Υϖουργός Α του Υϖουργείου Εξωτερικών Στέφανος Βλαστός Ειδικός Γραµµατέας Θεµάτων Εκϖαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκϖαίδευσης Ελληνοϖαίδων Εξωτερικού, ιαϖολιτισµικής Εκϖαίδευσης και Αϖοκέντρωσης του Υϖουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5 -3-

6 αφίσα της έκθεσης Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη Παράρτηµα ΕΙΠ Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 αφίσα της έκθεσης Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη ΕΙΠ Τιράνων Μάρτιος - Αϖρίλιος

7 αφίσα της ϖοιητικής βραδιάς Με το Φως των Κεριών Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Ιανουάριος 2009 αφίσα της έκθεση Αφίσες αϖό το ελληνικό σινεµά Αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης «Φιλοξενία» Τεργέστη Ιούνιος - Ιούλιος

8 αφίσα της συναυλίας Balkan Mosaic Βιβλιοϖωλείο Carturesti Green Hours Jazz Club Βουκουρέστι Ιούνιος 2009 αφίσα της συναυλίας Ο γύρος του κόσµου σε... Οκτάβες Εθνικό Θέατρο Βουκουρεστίου Βιβλιοϖωλείο Cărtureşti Βουκουρέστι Ιούλιος

9 αφίσα της συναυλίας του µουσικού συνόλου Αργώ Θέατρο της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών Τίρανα Μάρτιος 2009 αφίσα του αφιερώµατος Ο εικαστικός Ρίτσος Αµφιθέατρο Πνευµατικού Κέντρου Στρατού Ακαδηµία Καλών Τεχνών Τιράνων Κρατική Όϖερα Τιράνων Τίρανα εκέµβριος

10 αφίσα του αφιερώµατος στο Ελληνικό σινεµά στην Αίγυϖτο Βιβλιοθήκη Μουµϖάρακ, Νταµανχούρ Μέγαρο Πολιτισµού (Σίντι Γκάµϖερ), Αλεξάνδρεια Σχολή Κινηµατογράφου της Ακαδηµίας Τεχνών, Κάιρο Φεβρουάριος - Αϖρίλιος 2009 αφίσα της έκθεσης Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Βιβλιοϖωλείο Cărtureşti Βουκουρέστι Ιούνιος - Ιούλιος

11 Το 2010 στην Κωνσταντινούϖολη 9 Ιανουαρίου - 9 Φεβρουαρίου BASIN BÜLTENİ Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi Beyoğlu Municipality Art Gallery İstiklal Cad. No: 217 Tünel, Beyoğlu, İstanbul,

12 στα Παραρτήµατα και στις Εστίες του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού Σε όλα τα Παραρτήµατα και στις Εστίες του ΕΙΠ λειτουργούν Τµήµατα ιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Οι σϖουδαστές καταβάλλουν δίδακτρα χαµηλού σχετικά ύψους, τα οϖοία ϖοικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα. Στο Α Τρίµηνο του τρέχοντος σχολικού έτους ενεγράφησαν και ϖαρακολουθούν µαθήµατα συνολικά σϖουδαστές. Στις νεοϊδρυθείσες Εστίες του ΕΙΠ Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου, Σόφιας, Τεργέστης και Τιράνων τα Τµήµατα γλώσσας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές του 2009 και σε σύντοµο xρονικό διάστηµα έγιναν ϖόλος έλξεως σηµαντικού αριθµού σϖουδαστών. Στο Α Τρίµηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, στις ϖέντε νέες Εστίες ενεγράφησαν και ϖαρακολουθούν 582 σϖουδαστές. Στις εξετάσεις ϖιστοϖοίησης ελληνοµάθειας Μαΐου 2009, ϖου διεξάγονται µε την εϖοϖτεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, συµµετέχουν τα Παραρτήµατα Αλεξανδρείας, Βερολίνου και Οδησσού. Στις εξετάσεις ϖέτυχαν συνολικά 93 σϖουδαστές. Στα Παραρτήµατα και τις Εστίες του ΕΙΠ ϖαρέχεται η δυνατότητα ϖαρακολούθησης µαθηµάτων για την αρχαία ελληνική γλώσσα, µε έµφαση στις σχέσεις της µε τη νέα ελληνική, καθώς και µαθήµατα για τη γλώσσα των ευαγγελίων την αλεξανδρινή κοινή. Σεµινάρια για διδάσκοντες την ελληνική οργανώνονται σε τακτά διαστήµατα αϖό τα Παραρτήµατα, τα οϖοία είναι εντεταλµένα εξεταστικά κέντρα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την αϖόκτηση αναγνωρισµένου τίτλου ϖιστοϖοίησης της ελληνοµάθειας

13 Tο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο διαδίκτυο H ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού ϖαρουσιάζει τις δραστηριότητες και τα ϖρογράµµατα ϖου αναϖτύσσονται στα Παραρτήµατα και τις Εστίες του Ιδρύµατος. Συνδέεται µε τις ιστοσελίδες των Παραρτηµάτων και των Εστιών αϖ όϖου ο κάθε ενδιαφερόµενος µϖορεί να ϖάρει αναλυτικές ϖληροφορίες για τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας και για τις εκδηλώσεις ϖου οργανώνονται κατά τόϖους. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος υϖάρχει ειδική στήλη ενηµέρωσης για τη δράση ϖου αναϖτύσσουν άλλοι φορείς στο εξωτερικό µε αντικείµενο τον ελληνικό ϖολιτισµό. Είναι «Ο ελληνικός ϖολιτισµός στον κόσµο» -στήλη η οϖοία ϖαραϖέµϖει σε εκθέσεις, κινηµατογραφικά αφιερώµατα, εκδόσεις, συναυλίες, συνέδρια κ.ά ϖου οργανώνονται ανά τον κόσµο και εϖιβεβαιώνουν την αϖήχηση του ελληνικού ϖολιτισµού σήµερα. Στη σελίδα µε τα link ο ενδιαφερόµενος µϖορεί να γνωρίσει την ϖολιτιστική ζωή της Ελλάδας, να ϖεριηγηθεί στα µουσεία τις ϖινακοθήκες, στα φεστιβάλ (µουσικής, κινηµατογράφου, θεάτρου κ.ά), να εϖισκεφτεί τις ιστοσελίδες των ϖανεϖιστηµίων και τους εϖιστηµονικούς και µορφωτικούς φορείς στην Ελλάδα

14 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Η Κλοϖή της Ιστορίας Έκθεση ϖολυµέσων για την ϖαράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων και τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό. Τεργέστη (2007), Λισσαβόνα (2008), ουβλίνο (2008), Βρυξέλλες (2009), Βελιγράδι (2009). Με την αρχαιολογική έκθεση «Η Αθηναϊκή ηµοκρατία µιλάει µε τις εϖιγραφές της» ο ϖρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, καθηγητής κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης, εγκαινίασε στις 19 Μαρτίου 2009, στη Μελβούρνη, την Εστία του Ιδρύµατος η οϖοία στεγάζεται στο Ελληνικό Μουσείο. Η Αθηναϊκή ηµοκρατία στην Αυστραλία Τα Αναστηλωτικά έργα της Ακρόϖολης Η έκθεση ϖαρουσιάζει καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµµάτη ϖου τεκµηριώνουν τα έργα αναστήλωσης των µνηµείων. Βερολίνο (2008), Χαϊδελβέργη ( ), Λονδίνο (2008), Φρανκφούρτη (2009), Φράιµϖουργκ (2009) Το Νέο Μουσείο Ακροϖόλεως Η έκθεση ϖαρουσιάζει το νέο Μουσείο ϖου δηµιουργήθηκε στην Αθήνα στους ϖρόϖοδες του βράχου για να φιλοξενήσει εκθέµατά των µνηµείων µαζί µε αντιϖροσωϖευτικά ευρήµατα των ανασκαφών ϖου έγιναν στο χώρο ανέγερσης του νέου Μουσείου. Χαϊδελβέργη ( ), Λονδίνο (2008), Φρανκφούρτη (2009), Βασιλεία (2009). Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Με την έκθεση αυτή το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖιχειρεί να ϖροωθήσει τον διαϖολιτισµικό διάλογο και να συµβάλει στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύϖαρξης και στη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Βελιγράδι (2009), Βουκουρέστι (2009). Με την Έκθεση «Η Αθηναϊκή ηµοκρατία µιλάει µε τις εϖιγραφές της» το ΕΙΠ εγκαινίασε στις 19 Μαρτίου 2009, την Εστία Ελληνικού Πολιτισµού στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Με την έκθεση αυτή ϖου αναδεικνύει την Αθήνα ως "λίκνο τής ηµοκρατίας" στον κόσµο, µε τρόϖο τεκµηριωµένο µέσα αϖό τα κείµενα των αρχαίων ελληνικών εϖιγραφών, το ΕΙΠ φωτίζει τη δηµιουργία και τη σηµασία τής δη- µοκρατίας ως θεµελιώδους θεσµού στις αϖαρχές τής γέννησής της. Τα εγκαίνια έγιναν αϖό τον ϖρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού καθηγητή κ. Γ. Μϖαµϖινιώτη και τον Γενικό Γραµµατέα του υϖουργείου Πολιτισµού κ. Θοδωρή ραβίλλα. Η έκθεση για την αθηναϊκή δηµοκρατία οργανώνεται αϖό το Εϖιγραφικό Μουσείο στην Αθήνα σε συνεργασία µε το Πανεϖιστήµιο Αθηνών, µε στόχο να ϖροσφέρει στο ευρύτερο κοινό τη δυνατότητα να αντιληφθεί την ϖολιτική συγκρότηση και τη λειτουργία της ϖρώτης και γνησιότερης δηµοκρατίας στον κόσµο - της Αθηναϊκής ηµοκρατίας, µέσω των εϖιγραφών, των κειµένων δηλαδή τα οϖοία αφορούσαν στη λειτουργία της και καταγράφονταν στο ανθεκτικό υλικό του λίθου. Ενεϖίγραφες στήλες (ϖρωτότυϖες και σε αντίγραφα) αναδεικνύουν τη φύση της αθηναϊκής δηµοκρατίας ενώ τα κείµενα των ψηφισµάτων ϖου εξέδωσε η Βουλή και η Εκκλησία του ή- µου την ϖερίοδο αϖό τα τέλη του 6ου αιώνα ϖ.χ. έως και τον 3ο αιώνα µ.χ. δείχνουν την ϖορεία και την εξέλιξη της αθηναϊκής δηµοκρατίας στο χρόνο. Παρουσιάζουν τη λειτουργία του δηµοκρατικού ϖολιτεύµατος, την οργάνωση και τις αρ- µοδιότητες των αρχών του αθηναϊκού κράτους, τους κλάδους της δηµόσιας οργάνωσης, τη µέριµνα για τα δηµόσια έργα και την εξωτερική ϖολιτική της Αθήνας. Οι εϖιγραφές ϖλαισιώνονται αϖό ϖλούσιο εϖοϖτικό υλικό (ϖήλινα δηµόσια σύµβολα, κλεψύδρα - υδραυλικό ρολόϊ, δικαστικοί ψήφοι, δικαστικό ϖινάκιο, όστρακα οστρακισµού και φωτογραφίες). Την έκθεση συνοδεύει ϖλήρης εϖιστηµονικός κατάλογος (156 σελίδων) µε εισαγωγικά κεφάλαια για τις εϖιµέρους εκθεσιακές ενότητες, φωτογραφίες των εϖιγραφών, µεταγραφή και νεοελληνική αϖόδοση των κειµένων καθώς και σχολιασµό. Η Εστία του ΕΙΠ στη Μελβούρνη στεγάζεται στο Ελληνικό Μουσείο, "Ναυσικά Σταµούλη"- ϖρώην Βασιλικό Νοµισµατοκο- ϖείο σε χώρο ϖου ϖαραχώρησε δωρεάν η διοίκηση του Μουσείου. Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης, 19 Μαρτίου - 26 Ιουνίου

15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Το Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης «Ναυσικά Σταµούλη» και το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στεγάζονται στο κτίριο του ϖρώην Βασιλικού Νοµισµατοκοϖείου της ϖόλης. Σκοϖός του ΕΙΠ είναι η ϖολιτιστική ενηµέρωση της µείζονος αυστραλιανής κοινωνίας και η ανάδειξη στοιχείων του ελληνικού ϖολιτισµού µε σύνθετες εκδηλώσεις ϖου στόχο θα έχουν να ϖροβάλουν στοιχεία του διαχρονικού ελληνικού ϖολιτισµού και της συµβολής του στη διαµόρφωση του ευρωϖαϊκού κόσµου. Hellenic Museum 280 William street Melbourne 3086 Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ, καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης στη Μελβούρνη, στη συνέντευξη Τύϖου για την έκθεση της Αθηναϊκής ηµοκρατίας Η κ. Μ. Λαγογιάννη, διευθύντρια του Εϖιγραφικού Μουσείου της Αθήνας ξεναγεί το κοινό στην έκθεση

16 Με την έκθεση ϖολυµέσων για το ϖαράνοµο εµϖόριο αρχαιοτήτων ανά τον κόσµο εγκαινιάστηκε, αϖό τους Προέδρους της ηµοκρατίας Ελλάδας και Σερβίας κ. κ. Κάρολο Παϖούλια και Boris Tadić, η Εστία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στο Βελιγράδι. Εντός του 2009 η έκθεση αυτή, ϖαρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο µε τη συνδροµή της Προέδρου της Εϖιτροϖής Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κατερίνα Μϖατζελή. Η έκθεση ϖαρουσιάζει τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό. Είναι εµϖλουτισµένη µε αντίγραφα αρχαιολογικών ευρηµάτων ϖου εϖεστράφησαν - κατόϖιν διεκδικήσεων - στην Ελλάδα και την Κύϖρο τα τελευταία χρόνια και ταξίδευσε τον εϖισκέϖτη αϖό την λεηλασία του αρχαιολογικού µουσείου της Βαγδάτης και τον τεµαχισµό ιερών αγαλµάτων σε ναούς της Καµϖότζης έως την ϖώληση αρχαίων αντικειµένων αϖό χώρες της Μεσογείου σε οίκους δηµοϖρασίας των ΗΠΑ. Στόχος της έκθεσης είναι να δείξει ότι οι αρχαιότητες ϖου εµφανίζονται στο διεθνές εµϖόριο τέχνης σήµερα ϖροέρχονται, στην ϖλειοψηφία τους, αϖό λαθρανασκαφές. εν θα µάθουµε ϖοτέ την ϖροέλευση αυτών των αντικειµένων, γιατί δηµιουργήθηκαν και τι έχουν να ϖουν για το ϖαρελθόν µας. Αϖοκοµµένες αϖό το συγκεκριµένο ϖλαίσιο της ανασκαφής τους, έχουν χάσει την ιστορική τους αξία. Παραδείγµατα αϖό την Ελλάδα, την Κύϖρο, την Ιταλία και την Τουρκία, χώρες οι οϖοίες τα τελευταία χρόνια διεκδίκησαν µε εϖιτυχία την εϖιστροφή αρχαίων αντικειµένων ϖου µεταφέρθηκαν και ϖουλήθηκαν ϖαράνοµα στο εξωτερικό, συµϖεριλαµβάνονταν στην έκθεση, η οϖοία στο Βελιγράδι ϖαρουσιάστηκε στα αγγλικά και τα γαλλικά και συνοδεύτηκε αϖό ντοκιµαντέρ και διαδραστικά ϖαιχνίδια µε θέ- µα την αρχαιοκαϖηλία. «Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού θεωρεί ότι η έκθεση δεν αφορά µόνο στις χώρες ϖροέλευσης των διακινούµενων έργων. Αϖοτελεί ϖροσφορά στην διεθνή ϖολιτιστική κοινότητα, γιατί τα ϖαρανόµως διακινούµενα έργα ϖροέρχονται αϖό όλες τις χώρες, η ενθάρρυνση της αρχαιοκαϖηλίας είναι διεθνής και η αϖώλεια της ιστορικής γνώσης αφορά σε κάθε λαό και σε ολόκληρη την ανθρωϖότητα» αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΙΠ, καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης στον κατάλογο της έκθεσης. Η «Κλοϖή της Ιστορίας» έχει εµϖλουτισθεί µε αντίγραφα ϖου εϖεστράφησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (Θησαυρός Αηδονιών, Χρυσό στεφάνι αϖό τη Μακεδονία, Μαρµάρινη κεφαλή ιονύσου αϖό την Κόρινθο, Μαρµάρινη αρχαϊκή κόρη αϖό ϖαριανό εργαστήριο 530 ϖ.χ. κ.ά.). Έχει ϖαρουσιαστεί στη Λευκωσία, στην Αθήνα, στην Αρχαία Νεµέα (2006), στην Τεργέστη (2007),

17 τη Λισαβόνα (2008), το ουβλίνο (2008) και στο Ευρωκοινοβούλιο (2009). Παραγωγός της έκθεσης είναι η Anemon Productions σε συνεργασία µε το Illicit Antiquities Research Centre του Πανεϖιστηµίου του Cambridge, το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύϖρου, την 37η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Κορίνθου, το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Εϖικοινωνίας του Πανεϖιστηµίου Αιγαίου και µε την υϖοστήριξη του Προγράµµατος «Culture 2000» της Ευρωϖαϊκής Ένωσης. Τα κείµενα έγραψαν ο αρχαιολόγος καθηγητής του ϖανεϖιστηµίου του Καί- µϖριτζ Neil Brodie, ο Έλληνας συγγραφέας αστυνοµικών µυθιστορηµάτων Αντρέας Αϖοστολίδης και ο Βρετανός ϖολιτιστικός συντάκτης Peter Watson. Βελιγράδι 3 Ιουλίου - 30 Σεϖτεµβρίου 2009 Η Κλοϖή της Ιστορίας στο Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο Η έκθεση ϖολυµέσων «Κλοϖή της Ιστορίας» για την ϖαράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων και τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό ϖαρουσιάστηκε το 2009 στο Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Την έκθεση διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού µε τη συνδροµή της Προέδρου της Εϖιτροϖής Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κατερίνα Μϖατζελή. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Yehudi Menuhin, του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου, στο διάστηµα 9-13 Φεβρουαρίου Στα εγκαίνια, στις 10 Φεβρουαρίου 2009, µίλησαν η κ. Κατερίνα Μϖατζελή (ϖρόεδρος της εϖιτροϖής ϖολιτισµού και ϖαιδείας), ο κ. Gérard Onesta, αντιϖρόεδρος του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου, η κα Odile Quintin, γενική διευθύντρια της γενικής διεύθυνσης της εϖιτροϖής θέµατα εκϖαίδευσης, κατάρτισης, ϖολιτισµού & νεολαίας, ο κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. Ακολούθησε ϖροβολή σύντοµης ταινίας ϖαρουσίασης της έκθεσης, οµιλία αϖό τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας - µέλος του.σ του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ. Βασίλη Λαµϖρινουδάκη και οµιλία αϖό τον ϖρόεδρο του Οργανισµού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης, κ. ηµήτρη Παντερµαλή ο οϖοίος ϖαρουσίασε το Νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και αναφέρθηκε στο ελληνικό αίτηµα για την εϖιστροφή των Μαρµάρων του Παρθενώνα ϖου βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Βρυξέλλες, Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο, 9-13 Φεβρουαρίου

18 Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού ϖαρουσίασε αϖό τις 12 Μαΐου, στη Γλυϖτοθήκη της Βασιλείας, στην Ελβετία, την έκθεση για το νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και ϖροανήγγειλε τα εϖίσηµα εγκαίνια στην Αθήνα (20 Ιουνίου 2009). Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στη Γλυπτοθήκη της Βασιλείας Η έκθεση αναφέρεται στο Μουσείο και στην ανασκαφή ϖου έγινε στο οικόϖεδό του για την ϖροετοιµασία της θεµελίωσης. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ένα πρόϖλασµα ϖου ϖαρουσιάζει τη σχέση του Νέου Μουσείου µε τον Ιερό Βράχο της Ακρόϖολης και µε το αστικό ϖεριβάλλον στο οϖοίο έχει ενταχθεί. Ένα δεύτερο ϖρόϖλασµα ϖου δείχνει τη θεµελίωση του µουσείου και την ϖροσαρµογή του στον ανασκαφικό χώρο. Την έκθεση συµϖληρώνουν τµήµα της ζωφόρου του Παρθενώνα, λήκυθοι του 5 ου ϖ. Χ αιώνα, οινοχόοι, κάνθαροι, κύλικες, θραύσµατα µε ϖαραστάσεις αϖό συµϖόσια, ϖαιδικά ϖαιχνίδια. Ακόµη τέσσερα εκµαγεία αρχαίων γλυϖτών ϖου βρέθηκαν στην ανασκαφή: δύο ϖροτοµές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, χαρακτηριστικές για την ϖαρουσία και δράση των φιλοσόφων σε αυτή την ϖεριοχή της αρχαίας Αθήνας και δύο αγάλµατα θεοτήτων της Ανατολής, του ία Ηλιοϖολίτη και της Ίσιδας Πανθέας, ϖου φανερώνουν την είσοδο της λατρείας τους σε ιδιωτικά σϖίτια της Αθήνας. Το νέο Μουσείο της Ακρόϖολης - έργο του Γαλλοελβετού αρχιτέκτονα Berchard Tschumi σε συνεργασία µε τον Έλληνα αρχιτέκτονα Μιχάλη Φωτιάδη - ϖαρουσιάζει εκθέµατα. Έχει συνολική έκταση τ. µ, και ο εκθεσιακός του χώρος εκτείνεται σε τ. µ. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2004 και το συνολικό κόστος ανήλθε στα 130 εκ. Τα εγκαίνια έγιναν στις 20 Ιουνίου 2009, ϖαρουσία αρχηγών κρατών, ϖροέδρων, ϖρωθυϖουργών, υϖουργών και βασιλέων. Παραβρέθηκαν, εϖίσης, ϖολλοί εϖιστήµονες, διευθυντές µουσείων, ϖολιτιστικών οργανισµών και εκϖρόσωϖοι ΜΜΕ

19 Στο Πανεϖιστήµιο του Freiburg ϖαρουσιάστηκαν οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµάτη µε τα έργα στην Ακρόϖολη Ηµερίδα για το Μουσείο Τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόϖολης Την ηµέρα των εγκαινίων, οργανώθηκε στο ϖανεϖιστήµιο της Βασιλείας εϖιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Το Νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και τα εκθέµατά του», σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, µε τον Οργανισµό για την Ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης, την Πρώτη Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Αθήνας και το Πανεϖιστήµιο της Βασιλείας. Οµιλητές: Dr. Antonio Loprieno Πρύτανης του Πανεϖιστηµίου της Βασιλείας, Dr. Peter Blome ιευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου, της Συλλογής Ludwig και της Γλυϖτοθήκης της Βασιλείας, Καθ. ηµήτρης Παντερµαλής, Πρόεδρος ΟΑΝΜΑ, Dr. Tomas Lochman ιευθυντής της Γλυϖτοθήκης της Βασιλείας, Αλέξανδρος Μάντης, Προϊστάµενος Α Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χριστίνα Βλασοϖούλου, Αρχαιολόγος, Αναϖληρώτρια Προϊσταµένη Α Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Σταµατία Ελευθεράτου, Αρχαιολόγος. Η έκθεση οργανώθηκε αϖό την Υϖηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόϖολης (ΥΣΜΑ) και ϖεριλάµβανε καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµµάτη ϖου τεκµηριώνουν τα έργα αναστήλωσης των µνηµείων. Με ϖρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού και µε τη συνεργασία του Πανεϖιστηµίου του Freiburg, ενός αϖό τα ϖαλαιότερα ϖανεϖιστήµια της Ευρώϖης, οι φωτογραφίες ϖαρουσιάστηκαν στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Πανεϖιστηµίου. Πανεϖιστήµιο του Freiburg 29 Αϖριλίου - 10 Ιουνίου 2009 OΡΓΑΝΩΣΗ: Οργανισµός Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης (ΟΑΝΜΑ) ΙΑΡΚΕΙΑ: 12 Μαΐου- 10 Ιουνίου 2009

20 Με την έκθεση αυτή το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖιχειρεί να ϖροωθήσει τον διαϖολιτισµικό διάλογο και να συµβάλει στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύϖαρξης και στη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Μεγάλη έκθεση φωτογραφίας οκτώ νέων φωτογράφων αϖό ισάριθµες χώρες των Βαλκανίων οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο Βελιγράδι, στο χώρο της Εστίας του, µε στόχο την ϖροώθηση του διαϖολιτισµικού διαλόγου, την ειρηνική συνύϖαρξη και τη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Στο στόχο αυτό συµϖαρίστανται οι φωτογράφοι Στέλιος Ευσταθόϖουλος (Ελλάς), Νίνα Νικόλοβα (Βουλγαρία), Μϖέβις Φούσσα(Αλβανία), Στάνκο Άµϖατζιτς (Κροατία), Ίµρε Σάµϖο (Σερβία), Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα (Ρουµανία), Τιµουρτάς Ονάν (Τουρκία), Μίλοµιρ Κοβάτσεβιτς (Βοσνία), οι οϖοίοι µε τη συµµετοχή τους στην έκθεση «Φως και Σκιές στα Βαλκάνια» εκφράζουν τη θέληση για συνεργασία, για ανταλλαγή αϖόψεων και ϖαρουσίαση των κοινών στοιχείων του ϖολιτισµού µας, σε µια ϖροσϖάθειά τους για την ϖροσέγγιση των λαών, µέσω του ϖολιτισµού και της τέχνης. Η έκθεση ϖρογραµµατίζεται να ϖεριοδεύσει στις ϖρωτεύουσες των Βαλκανίων. Μετά το Βελιγράδι, ήδη, ϖαρουσιάστηκε στο Βουκουρέστι στο διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου «Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού αναζήτησε το Φως στα Βαλκάνια χωρίς να εϖιχειρήσει να κρύψει τις Σκιές»- σηµειώνει στον κατάλογο της έκθεσης ο ϖρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης. «Σ αυτή την έκθεση η ελϖίδα συνυϖάρχει µε την αϖογοήτευση, το όνειρο µε τη διάψευση, η αϖογοήτευση µε την ϖροσδοκία, η οργή µε το ϖάθος. Αρκεί όµως ένα «κλικ» της µηχανής, για να αναχθεί η βαλκανική ϖραγµατικότητα σε τέχνη, να εξαλειφθούν τα σύνορα και να βρουν οι

21 Βελιγράδι, άνοιξη 2009 άνθρωϖοι τη θέση τους στο φως, αφήνοντας στη σκιά το µερίδιο ϖου της ϖρέϖει». «Αν είµαι σίγουρος για κάτι, αυτό είναι ότι ϖαρόµοιες ϖολυµερείς ϖολιτιστικές δράσεις µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην αϖόσυρση των αόρατων ψυχολογικών συνόρων ϖου ακόµα χωρίζουν τους λαούς των Βαλκανίων ενός ϖανάρχαιου και ταυτόχρονα νέου, ενιαίου και αναϖόσϖαστου τµήµατος της Ευρώϖης» - συµϖληρώνει στην εισαγωγή του στον κατάλογο, ο κ. Ιορντάν Μϖάεφ, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στη Σόφια. Ο κάθε φωτογράφος συµµετείχε µε δέκα φωτογραφίες (συνολικά ογδόντα) ϖου δείχνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα και δηµιουργικότητα, τη ζωή και τις ιστορικές εξελίξεις σε µια ϖεριοχή ϖου συνεχώς µεταβάλλεται αϖό τα γεγονότα, στιγµιότυϖα της καθηµερινής ζωής των ανθρώϖων των Βαλκανίων. Χωριστά και µαζί οι φωτογραφίες αϖό τις µικρές κοινότητες της ϖεριοχής ϖου ζουν η µια κοντά στην άλλη εκατό και ϖλέον χρόνια, έρχονται να εϖιβεβαιώσουν την ιδιαιτερότητα του κάθε λαού, ενώ ταυτόχρονα µαρτυρούν τον κοινό ϖαρονοµαστή ϖροέλευσης αυτής της τέχνης, όϖως αϖοτυϖώνεται στιγµιαία αϖό το φακό, και δεν είναι άλλος αϖό τον άνθρωϖο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας. «Η εϖιλογή των έργων στοχεύει στον εϖαναϖροσδιορισµό του χώρου µέσα αϖό την καταγραφή του χρόνου και των ϖροσώϖων»- σηµειώνει η εϖιµελήτρια κ. Μαγδαλένα Μιχαηλίδου. «Σαν µέσα σε όνειρο, αναδύονται φόβοι, ανασφάλειες και

22 βαθιές ανησυχίες. Αδροί ασϖρόµαυροι τόνοι δηµιουργούν ένα άγρια τρυφερό σκηνικό. Η θεµατική τους αϖορρέει αϖό τα ϖροσωϖικά βιώµατα του κάθε φωτογράφου. Το ύφος του κάθε δηµιουργού συνδέεται άµεσα µε το χώρο ϖου ο ίδιος ζει και κινείται. Η σύνθεση αυτών των διαφορετικών οϖτικών γωνιών αναδεικνύει την «ϖαµβαλκανική» ενότητα του χώρου.» Είµαστε Ευρωϖαίοι ή Βαλκάνιοι; Ανήκουµε στη ύση ή στην Ανατολή; Quo Vadis? Αυτά είναι µερικά αϖό τα ερωτήµατα ϖου θέτουν οι φωτογράφοι. Στην έκθεση ϖαρουσιάζονται οι σουρεαλιστικές εικόνες του Στέλιου Ευσταθόϖουλου (Ελλάς), οι ρεαλιστικές και ταυτόχρονα ονειρικές εικόνες του Μϖέβις Φούσα (Αλβανία), οι ϖροσωϖικές αναζητήσεις και στοχασµοί του Στάνκο Άµϖατζιτς (Κροατία) για την ϖροέλευσή µας διανθισµένες συχνά µ ένα ιδιαίτερα λεϖτό χιούµορ, οι αϖοτυϖώσεις του Μίλοµιρ Κοβάτσεβιτς (Βοσνία), αδιάψευστες µαρτυρίες των γεγονότων του Σαράγεβο, τα ϖερασµένα µεγαλεία και η ϖεζή καθηµερινότητα της Κωνσταντινούϖολης υϖό το φακό του Τιµουρτάς Ονάν (Τουρκία), τα ϖορτραίτα του Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα (Ρουµανία), ϖου εκφράζουν την ϖορεία της Ιστορίας στη Ρουµανία, ο ροµαντικός ρεαλισµός της Νίνα Νικόλοβα (Βουλγαρία) εν αναµονή της ϖραγµατοϖοίησης του ευρωϖαϊκού οράµατος στη χώρα της και τέλος οι φωτογραφίες του Ίµρε Σάµϖο (Σερβία) µε τα ϖαιχνίδια της σκιάς και του φωτός, την ηρεµία και την ϖαιδική αθωότητα ϖου αϖοϖνέουν Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα / Ρουµανία Βουκουρέστι, καλοκαίρι 2009 Ίµρε Σάµϖο / Σερβία ενώ ϖροσϖαθούν να εϖαναδιατυϖώσουν το ερώτηµα Quo Vadis? «καθεµιά αϖό τις φωτογραφίες ϖου εϖελέγησαν αναδεικνύει το «φως και τις σκιές» της συσσωρευµένης µας εµϖειρίας των όλο λαχτάρα ϖροσδοκιών µας και των οδυνηρών αϖογοητεύσεών µας, της βιωµένης µας σοφίας, ακόµα και την ακόµα και την κρυµµένη µας οργή ή το ϖάθος. Αν είµαι σίγουρος για κάτι, αυτό είναι ότι ϖαρόµοιες ϖολυµερείς ϖολιτιστικές δράσεις µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην αϖόσυρση των αόρατων ψυχολογικών συνόρων ϖου ακόµα χωρίζουν τους λαούς των Βαλκανίων ενός ϖανάρχαιου και ταυτόχρονα νέου, ενιαίου και αναϖόσϖαστου τµήµατος της Ευρώϖης.» Στο Βουκουρέστι η έκθεση φιλοξενήθηκε στο βιβλιοϖωλείο Carturesti - ϖολυσύχναστο ϖολιτιστικό κέντρο της ρουµανικής ϖρωτεύουσας. Η ρουµανική ϖρωτεύουσα ήταν ο δεύτερος σταθµός της βαλκανικής ϖεριοδείας της έκθεσης µετά τη θερµή υϖοδοχή ϖου έτυχε στο Βελιγράδι, όϖου ϖαρουσιάστηκε στους χώρους της Εστίας του ΕΙΠ. Η έκθεση Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Οκτώ Βαλκάνιοι Φωτογράφοι συνοδεύεται αϖό οµώνυµο κατάλογο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε ογδόντα ασϖρόµαυρες φωτογραφίες της έκθεσης, κείµενα, βιογραφικά και σηµειώµατα των καλλιτεχνών για το έργο τους. Βελιγράδι, Εστία ΕΙΠ 9 Αϖριλίου - 24 Μαΐου 2009 Βουκουρέστι, Βιβλιοϖωλείο Carturesti 11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου

23 Τιµουρτάς Ονάν / Τουρκία

24 Έκθεση χαρακτικών, σχεδίων και ζωγραφικής, έκθεση βιβλίου καβαφικής ϖοίησης σε µετάφραση, ϖροβολές και αναγνώσεις ϖοιηµάτων, ϖαρτουσίασε, µεταξύ άλλων, το αφιέρωµα στον ϖοιητή Κ.Π. Καβάφη ϖου οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού το 2009 στην Αλεξάνδρεια και τα Τίρανα. Στην έκθεση ϖαρουσιάστηκαν 16 σχέδια και χαρακτικά της µορφής του ϖοιητή έργα της Ασϖασίας Παϖαδοϖεράκηγλύϖτρια της ϖροτοµής του Καβάφη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Εκτέθηκαν εϖίσης ϖίνακες του Ανδρέα Κάραγιαν ϖροσφορά του ζωγράφου ϖρος το Μουσείο Καβάφη και σχέδια διαφόρων καλλιτεχνών ϖου ϖαραχώρησε το Μουσείο ειδικά για την έκθεση. Μια συλλογή βιβλίων µε µεταφράσεις ϖοιηµάτων του Καβάφη σε 25 γλώσσες εϖιχείρησε να ϖαρουσιάσει την αϖήχηση της ϖοίησης του αλεξανδρινού ϖοιητή σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα βιβλία ϖροέρχονταν αϖό τη συλλογή του ΕΚΕΒΙ και αϖό το Μουσείο Καβάφη. ΕΙΠ Αλεξανδρείας, 29 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2009 Παράλληλες εκδηλώσεις Προβολή του ντοκιµαντέρ C.P. Cavafy της σειράς Modern Greeks, ϖαραγωγή της NOVA Multichoice Hellas S.A. για το History Channel. ΕΙΠ, 29 Ιανουαρίου 2009 Με το φως των κεριών Ποιητική βραδιά µε τη συµµετοχή Αιγύϖτιων ϖοιητών. ιαβάστηκαν έργα του αλεξανδρινού ϖοιητή στα ελληνικά και τα αραβικά καθώς και τέσσερα καβαφογενή ϖοιήµατα των Αιγύϖτιων ϖοιητών στο ϖρωτότυϖο και σε ελληνική µετάφραση. Ακολούθησε µουσική εκδήλωση. Μουσείο Καβάφη, 30 Ιανουαρίου 2009 Για τον Κ. Καβάφη Ποιητική βραδιά στο νεανικό στέκι Clay café, µε θέµα «Οι νέοι Αλεξανδρείς αϖαγγέλουν Καβάφη». Οι αϖαγγελίες έγιναν στην ελληνική, αραβική, αγγλική, γαλλική και άλλες ευρωϖαϊκές γλώσσες. Προβλήθηκε το ντοκιµαντέρ του History Channel για τον ϖοιητή. Clay café, Αλεξάνδρεια, 29 Αϖριλίου

25 «Για τον Αλεξανδρινό ϖοιητή είναι ϖάντα λίγο οτιδήϖοτε εϖιχειρήσει κανείς να ϖράξει και να ϖει. Η φήµη του, ιδιαίτερα αϖό την εϖοχή ϖου η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ δηµοσιεύει τον ϖερίφηµο ϖρόλογο στην έκδοση µεταφρασµένων ϖοιηµάτων του Κ. Καβάφη, ϖερνά σταδιακά και αθόρυβα και γίνεται κτήµα ενός συνεχώς αυξανόµενου κοινού στον διεθνή χώρο, ϖου ϖροβληµατίζεται για το νόηµα της ζωής, του έρωτα, του θανάτου αλλά και για την ουσία της ϖολιτικής και της φιλοσοφίας. Αυτή τη ευρύτερη ϖνευµατική ϖαρουσία του Κωνσταντίνου Καβάφη θέλησε να δώσει το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στις Εστίες του και οργάνωσε την έκθεση «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη» - µια έκθεση βιβλίου µε τις µεταφράσεις ϖου έχουν γίνει κατά καιρούς σε είκοσι ϖέντε γλώσσες. Οι εκδοτικές ϖροσϖάθειες αϖοτελούν αδιάψευστο τεκµήριο για τη µεγάλη αγάϖη µεταφραστών και εκδοτών αϖ' όλο τον κόσµο στο έργο του Καβάφη.» «Ο εϖισκέϖτης της έκθεσης θα δει εκδόσεις - εκτός αϖό τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ιταλικά και τα Ισϖανικά (ϖου είναι και οι ϖερισσότερες) - στα Καταλανικά, τα Βασκικά, τα Ιαϖωνικά, τα Αλβανικά, τα Σερβικά, τα Ρουµανικά, τα Γεωργιανά, τα Φινλανδικά κ.ά., ϖου µαρτυρούν αδιάψευστα την αϖήχηση ϖου έχει η ϖοίηση του Καβάφη στον σηµερινό άνθρωϖο. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖέλεξε την Αλεξάνδρεια για να ξεκινήσει την ϖαρουσίαση της έκθεσης βιβλίου «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη», η οϖοία ϖρόκειται να ϖεριοδεύσει και στις Εστίες του ΕΙΠ στα Βαλκάνια (Βουκουρέστι, Σόφια, Τίρανα και Βελιγράδι) το 2009, ϖάντα στο ϖλαίσιο αφιερωµάτων και εκθέσεων µε θέµα τον Κωνσταντίνο Καβάφη.» (* ϖρόλογος αϖό τον κατάλογο της έκθεσης) Καθηγητής Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού

26 - 24 -

27 Ευµενή σχόλια του ελληνικού και αλβανικού Τύϖου αϖέσϖασε η ϖαρουσία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στην Αλβανία Εγκαίνια της Εστίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στα Τίρανα µε την έκθεση Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη Στους χώρους της Εστίας, η οϖοία στεγάζεται στο Αρσάκειο Τιράνων, εγκαινιάστηκε στις 5 Μαρτίου, το αφιέρωµα «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη». Περιλάµβανε έκθεση µε αρχειακό υλικό (ϖαραγωγή του Σϖουδαστηρίου του Νέου Ελληνισµού/Αρχείου Καβάφη για το ΕΙΠ) και έκθεση βιβλίου µε µεταφράσεις του έργου του ϖοιητή σε διάφορες γλώσσες (ϖαραγωγή ΕΙΠ σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Μουσείο Καβάφη της Αλεξάνδρειας). Στη διάρκεια των εγκαινίων η χορωδία του Αρσάκειου Τιράνων ϖαρουσίασε σύντοµο µουσικό ϖρόγραµµα µε αλβανικά και ελληνικά τραγούδια, ενώ ϖοιήµατα του Καβάφη στα αλβανικά διάβασε η ηθοϖοιός Έµα Αντρέα, γνωστή αϖό την ερµηνεία της στο ρόλο της Μήδειας, σε σκηνοθεσία Μ. Καλέµι, ϖου ϖαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του το καλοκαίρι του 2008 στο Φεστιβάλ Αθηνών. «Ο Καβάφης ϖίστευε ότι η ϖοίησή του είναι «η ϖοίηση του µέλλοντος»- σηµειώνει στον κατάλογο της έκθεσης, ο ϖρόεδρος του Ιδρύµατος, καθηγητής κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης. «Σήµερα, 75 χρόνια αϖό το θάνατό του, η ϖαγκόσµια αναγνώριση και ο θαυµασµός στην καβαφική ϖοίηση, ϖου έχει ϖάρει ϖλέον διαστάσεις φαινοµένου, δικαίωσε τις ϖροβλέψεις του. Ο Καβάφης διαβάζεται σήµερα ως ένας σύγχρονος ϖοιητής και έχει αϖοκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός οικουµενικού ϖοιητή. Αυξάνονται συνεχώς οι µεταφράσεις και εκδόσεις των ϖοιηµάτων του Καβάφη σε ξένες γλώσσες, δηµοσιεύονται µελέτες και αναλύσεις των ϖοιηµάτων του, διδάσκονται σε ϖανεϖιστηµιακά Τµήµατα Νεοελληνικών Σϖουδών καθώς και σε Τµήµατα Συγκριτικής Φιλολογίας στα ξένα ϖανεϖιστήµια. Και δεν είναι µόνο το αναγνωστικό κοινό στο εξωτερικό ϖου φανερώνει την ϖροτίµησή του στον Έλληνα ϖοιητή αλλά βρίσκουµε τον ίδιο ενθουσιασµό και στους οµοτέχνους του στις διάφορες χώρες. Σε 153 ϖοιήµατα συγχρόνων νέων ϖοιητών βρίσκει κανείς αναφορές στον Καβάφη µε διάφορους τρόϖους. Είναι ϖοιήµατα γραµµένα κατά το ϖρότυϖο του Καβάφη, ϖοιήµατα µε θέµα τον ίδιο τον Καβάφη ή και εµϖνευσµένα αϖ την ϖοίησή του». ΕΙΠ Τιράνων, 6 Μαρτίου - 5 Αϖριλίου 2009 Εδώ, ευτυχώς, είναι Βαλκάνια Tου ηµήτρη Ρηγόϖουλου...Και την ϖερασµένη Πέµϖτη εγκαινιάστηκε εϖισήµως στα Τίρανα η Εστία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού κάνει ό, τι κάνουν το Βρετανικό Συµβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, η Κάζα ντ Ιτάλια στην Ελλάδα: είναι το «ϖρόσωϖο» της χώρας µας στο εξωτερικό. Ορθώς η διοίκηση του ΕΙΠ (υϖό τον καθηγητή Γιώργο Μϖαµϖινιώτη) δίνει το βάρος της τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια. Μόνο τους τελευταίους έξι µήνες ιδρύθηκαν εστίες στο Βουκουρέστι, στη Σόφια και, τώρα, στα Τίρανα...Το τι µϖορεί να εκϖροσωϖήσει το 2009 την Ελλάδα είναι µια ϖολύ µεγάλη κουβέντα. Οι εϖιλογές των εκδηλώσεων στις τρεις βαλκανικές ϖρωτεύουσες ασφαλώς και µας εκϖροσωϖούν αξιοϖρεϖώς στα ϖρώτα αυτά βήµατα γνωριµίας µε τους γείτονές µας. Αξιοϖρεϖείς εϖιλογές µεν, χαµηλού ρίσκου δε. Κινούνται στην ασφαλή εϖικράτεια του αναµενοµένου, µε ό, τι αυτό µϖορεί να σηµαίνει. εν το καταλαβαίνουµε ζώντας εδώ, αλλά εκεί έξω, στην Αλβανία, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, υϖάρχει ϖραγµατική δίψα για Ελλάδα. Είµαστε υϖοχρεωµένοι να ανταϖοκριθούµε, δίνοντας όσο ϖερισσότερη Ελλάδα µϖορούµε. Χωρίς στεγανά και ϖροκαταλήψεις. Ελλάδα είναι σίγουρα ο Καβάφης, αλλά και ένα συγκρότηµα χιϖ χοϖ ϖου µϖορεί να ακούγεται σε κάϖοιο club των Τιράνων. Η ευθύνη ανήκει φυσικά στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, αλλά και σε όσους αϖοφασίζουν την αναιµική του χρηµατοδότηση. Καθηµερινή,

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 68 Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα Σημείωμα Δραστηριότητες Υποτρόφων Επιτυχίες...2 Σκηνοθεσία...4 Χορός...5 Εικαστικά...7 Ειδήσεις του Συνδέσμου Η εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα. Σουζάνα Χούλια ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 6 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2009 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2007 4 Συνέδρια και Ημερίδες 6 24η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ Τo όραμα που οδηγεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της παιδείας μας κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης;

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης; 28 Οκτωβρίου 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Την αισιοδοξία του για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λυκειου 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χι μόνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ελλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ντοκιµαντέρ: ένας κόσµος άπειρες αναγνώσεις

Ντοκιµαντέρ: ένας κόσµος άπειρες αναγνώσεις Ντοκιµαντέρ: ένας κόσµος άπειρες αναγνώσεις Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση ή αναπαραγωγή κειµένων του περιοδικού, υπό τον όρο της αναφοράς της πηγής και της µη παραποίησης των κειµένων. Aπαγορεύεται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι µέρη: Μέρος 1 Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο - Αρχές και έννοιες - Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 18 Ιανουαρίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 18 Ιανουαρίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ διαδρομές ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013

Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μαρτίος 2013 Περιοδικό ΑΩ Τεύχος 59 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα Σημείωμα Δραστηριότητες Υποτρόφων Απώλεια...2 Επιτυχίες...3 Μουσική...4 Εικαστικά...6 Σκηνοθεσία...7 Ειδήσεις του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

3 Editorial 4 Ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες της Εταιρείας 6 Το Βραβείο «ιδώ Σωτηρίου» στον Εµµανουήλ Κριαρά 7 Εκδηλώσεις της Εταιρείας για την

3 Editorial 4 Ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες της Εταιρείας 6 Το Βραβείο «ιδώ Σωτηρίου» στον Εµµανουήλ Κριαρά 7 Εκδηλώσεις της Εταιρείας για την 3 Editorial 4 Ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες της Εταιρείας 6 Το Βραβείο «ιδώ Σωτηρίου» στον Εµµανουήλ Κριαρά 7 Εκδηλώσεις της Εταιρείας για την Ηµέρα Ποίησης 8 ασ.π.ί.α Πλατφόρµα ηλεκτρονικής αδειοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν i s s n 1 7 9 1-3 8 9 6 α Π ρ ι Λ Ι ο σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο σ 2 0 1 0 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Νόμος 3028/2002 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 1 Περιεχόμενα 1 Νόμος 3028/2002 1 20 χρόνια Ελληνικό Τμήμα του ICOM 2 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2003 «Μουσεία και Φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

#11. editorial Ιούνιος - Αύγουστος/08

#11. editorial Ιούνιος - Αύγουστος/08 #11 editorial Ιούνιος - Αύγουστος/08 Πριν λίγο καιρό ένας φίλος µού έλεγε πως τελευταία το Κέντρο εγκρίνει προτάσεις επηρεασµένο από έναν «ηλικιακό ρατσισµό». Οµολογώ δεν κατάλαβα αν το σχόλιό του είχε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Φ Υ Λ Λ Ο 1 2 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Φ Υ Λ Λ Ο 1 2 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γι α τ ι ς κ υ β ερν ητ ι κ ές προτεραιότητες στο θέμα τ η ς λι μ ε ν ι κ ή ς πολι τ ι κ ή ς μιλάει σε συνέντευξή του ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σελ. 7 σελ. 4-5 σελ. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ 2013 2014 Πασχαλίδου Μαρία Πρόεδρος Πασχαλίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TELLAS ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΜΟΣ 1, Νο 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008 Τιμή 5 ευρώ

Ην-Ων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TELLAS ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΜΟΣ 1, Νο 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008 Τιμή 5 ευρώ ΤΟΜΟΣ 1, Νο 3 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008 Τιμή 5 ευρώ Ην-Ων Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση www.e-inon.gr ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ TELLAS ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Kωνσταντίνος Πριγκιπάκης ISSN 1791-019 17 1-4019 ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ GRIECHISCHE MEINUNG ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ.. - ΕΤΟΣ 12ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 135 - ΕΔΡΑ DUSSELDORF ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ZEITUNG FUER DIE GRIECHEN

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Χρήστο Γρηγοριάδη Τ Ε Υ ΧΟ Σ 4, Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Συνέντευξη με τον Χρήστο Γρηγοριάδη Τ Ε Υ ΧΟ Σ 4, Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Συνέντευξη με τον Χρήστο Γρηγοριάδη Τ Ε Υ ΧΟ Σ 4, Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2012 Διανέμεται Δωρεάν ISSN 1450-3174

Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2012 Διανέμεται Δωρεάν ISSN 1450-3174 Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2012 Διανέμεται Δωρεάν ISSN 1450-3174 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μήνυμα του Δημάρχου Ανδρέα Χρίστου Σελ. 3 ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Σελ. 4,5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΘΗΝΑΙ Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό του Aπολογισμού Xρήσεως 2013. 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 02 se περιεχόμενα το εξώφυλλο Στο εξώφυλλο του serious φιλοξενείται

Διαβάστε περισσότερα