ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. απολογισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. απολογισµός 2009. www.hfc.gr"

Transcript

1 ELLHNIKO I ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ απολογισµός 2009

2

3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

4 To EIΠ στον κόσµο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ο ΗΣΣΟΣ ΕΣΤΙΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΣΟΦΙΑ ΤΙΡΑΝΑ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΙΕΝΝΗ ΛΟΝ ΙΝΟ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόεδρος Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης καθηγητής Γλωσσολογίας, Πρύτανης του Πανεϖιστηµίου Αθηνών ( ) Αντιϖρόεδρος Κωνσταντίνος Σβολόϖουλος καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών, ακαδηµαϊκός Ταµίας Μιχάλης ερµιτζάκης καθηγητής της Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, αντιϖρύτανης του Πανεϖιστηµίου Αθηνών ( ) Μέλη: Κώστας Γεωργουσόϖουλος συγγραφέας, κριτικός θεάτρου Σϖύρος Α. Ευαγγελάτος καθηγητής Θεατρολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών, ακαδηµαϊκός Μιχάλης Κοϖιδάκης καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Μαρίνα Λαµϖράκη - Πλάκα οµότιµη καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης, ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλ. Σούτσου Βασίλης Λαµϖρινουδάκης οµότιµος καθηγητής της Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Ελένη Πολίτου - Μαρµαρινού καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Κώστας Στάϊκος αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων, ιστορικός του βιβλίου Σϖύρος Φλογαΐτης καθηγητής ιοικητικού ικαίου του Πανεϖιστηµίου Αθηνών Ιωάννης Οικονόµου Πληρεξούσιος Υϖουργός Α του Υϖουργείου Εξωτερικών Στέφανος Βλαστός Ειδικός Γραµµατέας Θεµάτων Εκϖαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκϖαίδευσης Ελληνοϖαίδων Εξωτερικού, ιαϖολιτισµικής Εκϖαίδευσης και Αϖοκέντρωσης του Υϖουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5 -3-

6 αφίσα της έκθεσης Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη Παράρτηµα ΕΙΠ Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 αφίσα της έκθεσης Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη ΕΙΠ Τιράνων Μάρτιος - Αϖρίλιος

7 αφίσα της ϖοιητικής βραδιάς Με το Φως των Κεριών Μουσείο Καβάφη Αλεξάνδρεια Ιανουάριος 2009 αφίσα της έκθεση Αφίσες αϖό το ελληνικό σινεµά Αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης «Φιλοξενία» Τεργέστη Ιούνιος - Ιούλιος

8 αφίσα της συναυλίας Balkan Mosaic Βιβλιοϖωλείο Carturesti Green Hours Jazz Club Βουκουρέστι Ιούνιος 2009 αφίσα της συναυλίας Ο γύρος του κόσµου σε... Οκτάβες Εθνικό Θέατρο Βουκουρεστίου Βιβλιοϖωλείο Cărtureşti Βουκουρέστι Ιούλιος

9 αφίσα της συναυλίας του µουσικού συνόλου Αργώ Θέατρο της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών Τίρανα Μάρτιος 2009 αφίσα του αφιερώµατος Ο εικαστικός Ρίτσος Αµφιθέατρο Πνευµατικού Κέντρου Στρατού Ακαδηµία Καλών Τεχνών Τιράνων Κρατική Όϖερα Τιράνων Τίρανα εκέµβριος

10 αφίσα του αφιερώµατος στο Ελληνικό σινεµά στην Αίγυϖτο Βιβλιοθήκη Μουµϖάρακ, Νταµανχούρ Μέγαρο Πολιτισµού (Σίντι Γκάµϖερ), Αλεξάνδρεια Σχολή Κινηµατογράφου της Ακαδηµίας Τεχνών, Κάιρο Φεβρουάριος - Αϖρίλιος 2009 αφίσα της έκθεσης Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Βιβλιοϖωλείο Cărtureşti Βουκουρέστι Ιούνιος - Ιούλιος

11 Το 2010 στην Κωνσταντινούϖολη 9 Ιανουαρίου - 9 Φεβρουαρίου BASIN BÜLTENİ Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi Beyoğlu Municipality Art Gallery İstiklal Cad. No: 217 Tünel, Beyoğlu, İstanbul,

12 στα Παραρτήµατα και στις Εστίες του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού Σε όλα τα Παραρτήµατα και στις Εστίες του ΕΙΠ λειτουργούν Τµήµατα ιδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Οι σϖουδαστές καταβάλλουν δίδακτρα χαµηλού σχετικά ύψους, τα οϖοία ϖοικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα. Στο Α Τρίµηνο του τρέχοντος σχολικού έτους ενεγράφησαν και ϖαρακολουθούν µαθήµατα συνολικά σϖουδαστές. Στις νεοϊδρυθείσες Εστίες του ΕΙΠ Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου, Σόφιας, Τεργέστης και Τιράνων τα Τµήµατα γλώσσας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές του 2009 και σε σύντοµο xρονικό διάστηµα έγιναν ϖόλος έλξεως σηµαντικού αριθµού σϖουδαστών. Στο Α Τρίµηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, στις ϖέντε νέες Εστίες ενεγράφησαν και ϖαρακολουθούν 582 σϖουδαστές. Στις εξετάσεις ϖιστοϖοίησης ελληνοµάθειας Μαΐου 2009, ϖου διεξάγονται µε την εϖοϖτεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, συµµετέχουν τα Παραρτήµατα Αλεξανδρείας, Βερολίνου και Οδησσού. Στις εξετάσεις ϖέτυχαν συνολικά 93 σϖουδαστές. Στα Παραρτήµατα και τις Εστίες του ΕΙΠ ϖαρέχεται η δυνατότητα ϖαρακολούθησης µαθηµάτων για την αρχαία ελληνική γλώσσα, µε έµφαση στις σχέσεις της µε τη νέα ελληνική, καθώς και µαθήµατα για τη γλώσσα των ευαγγελίων την αλεξανδρινή κοινή. Σεµινάρια για διδάσκοντες την ελληνική οργανώνονται σε τακτά διαστήµατα αϖό τα Παραρτήµατα, τα οϖοία είναι εντεταλµένα εξεταστικά κέντρα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την αϖόκτηση αναγνωρισµένου τίτλου ϖιστοϖοίησης της ελληνοµάθειας

13 Tο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο διαδίκτυο H ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού ϖαρουσιάζει τις δραστηριότητες και τα ϖρογράµµατα ϖου αναϖτύσσονται στα Παραρτήµατα και τις Εστίες του Ιδρύµατος. Συνδέεται µε τις ιστοσελίδες των Παραρτηµάτων και των Εστιών αϖ όϖου ο κάθε ενδιαφερόµενος µϖορεί να ϖάρει αναλυτικές ϖληροφορίες για τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας και για τις εκδηλώσεις ϖου οργανώνονται κατά τόϖους. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος υϖάρχει ειδική στήλη ενηµέρωσης για τη δράση ϖου αναϖτύσσουν άλλοι φορείς στο εξωτερικό µε αντικείµενο τον ελληνικό ϖολιτισµό. Είναι «Ο ελληνικός ϖολιτισµός στον κόσµο» -στήλη η οϖοία ϖαραϖέµϖει σε εκθέσεις, κινηµατογραφικά αφιερώµατα, εκδόσεις, συναυλίες, συνέδρια κ.ά ϖου οργανώνονται ανά τον κόσµο και εϖιβεβαιώνουν την αϖήχηση του ελληνικού ϖολιτισµού σήµερα. Στη σελίδα µε τα link ο ενδιαφερόµενος µϖορεί να γνωρίσει την ϖολιτιστική ζωή της Ελλάδας, να ϖεριηγηθεί στα µουσεία τις ϖινακοθήκες, στα φεστιβάλ (µουσικής, κινηµατογράφου, θεάτρου κ.ά), να εϖισκεφτεί τις ιστοσελίδες των ϖανεϖιστηµίων και τους εϖιστηµονικούς και µορφωτικούς φορείς στην Ελλάδα

14 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Η Κλοϖή της Ιστορίας Έκθεση ϖολυµέσων για την ϖαράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων και τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό. Τεργέστη (2007), Λισσαβόνα (2008), ουβλίνο (2008), Βρυξέλλες (2009), Βελιγράδι (2009). Με την αρχαιολογική έκθεση «Η Αθηναϊκή ηµοκρατία µιλάει µε τις εϖιγραφές της» ο ϖρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, καθηγητής κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης, εγκαινίασε στις 19 Μαρτίου 2009, στη Μελβούρνη, την Εστία του Ιδρύµατος η οϖοία στεγάζεται στο Ελληνικό Μουσείο. Η Αθηναϊκή ηµοκρατία στην Αυστραλία Τα Αναστηλωτικά έργα της Ακρόϖολης Η έκθεση ϖαρουσιάζει καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµµάτη ϖου τεκµηριώνουν τα έργα αναστήλωσης των µνηµείων. Βερολίνο (2008), Χαϊδελβέργη ( ), Λονδίνο (2008), Φρανκφούρτη (2009), Φράιµϖουργκ (2009) Το Νέο Μουσείο Ακροϖόλεως Η έκθεση ϖαρουσιάζει το νέο Μουσείο ϖου δηµιουργήθηκε στην Αθήνα στους ϖρόϖοδες του βράχου για να φιλοξενήσει εκθέµατά των µνηµείων µαζί µε αντιϖροσωϖευτικά ευρήµατα των ανασκαφών ϖου έγιναν στο χώρο ανέγερσης του νέου Μουσείου. Χαϊδελβέργη ( ), Λονδίνο (2008), Φρανκφούρτη (2009), Βασιλεία (2009). Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Με την έκθεση αυτή το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖιχειρεί να ϖροωθήσει τον διαϖολιτισµικό διάλογο και να συµβάλει στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύϖαρξης και στη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Βελιγράδι (2009), Βουκουρέστι (2009). Με την Έκθεση «Η Αθηναϊκή ηµοκρατία µιλάει µε τις εϖιγραφές της» το ΕΙΠ εγκαινίασε στις 19 Μαρτίου 2009, την Εστία Ελληνικού Πολιτισµού στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Με την έκθεση αυτή ϖου αναδεικνύει την Αθήνα ως "λίκνο τής ηµοκρατίας" στον κόσµο, µε τρόϖο τεκµηριωµένο µέσα αϖό τα κείµενα των αρχαίων ελληνικών εϖιγραφών, το ΕΙΠ φωτίζει τη δηµιουργία και τη σηµασία τής δη- µοκρατίας ως θεµελιώδους θεσµού στις αϖαρχές τής γέννησής της. Τα εγκαίνια έγιναν αϖό τον ϖρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού καθηγητή κ. Γ. Μϖαµϖινιώτη και τον Γενικό Γραµµατέα του υϖουργείου Πολιτισµού κ. Θοδωρή ραβίλλα. Η έκθεση για την αθηναϊκή δηµοκρατία οργανώνεται αϖό το Εϖιγραφικό Μουσείο στην Αθήνα σε συνεργασία µε το Πανεϖιστήµιο Αθηνών, µε στόχο να ϖροσφέρει στο ευρύτερο κοινό τη δυνατότητα να αντιληφθεί την ϖολιτική συγκρότηση και τη λειτουργία της ϖρώτης και γνησιότερης δηµοκρατίας στον κόσµο - της Αθηναϊκής ηµοκρατίας, µέσω των εϖιγραφών, των κειµένων δηλαδή τα οϖοία αφορούσαν στη λειτουργία της και καταγράφονταν στο ανθεκτικό υλικό του λίθου. Ενεϖίγραφες στήλες (ϖρωτότυϖες και σε αντίγραφα) αναδεικνύουν τη φύση της αθηναϊκής δηµοκρατίας ενώ τα κείµενα των ψηφισµάτων ϖου εξέδωσε η Βουλή και η Εκκλησία του ή- µου την ϖερίοδο αϖό τα τέλη του 6ου αιώνα ϖ.χ. έως και τον 3ο αιώνα µ.χ. δείχνουν την ϖορεία και την εξέλιξη της αθηναϊκής δηµοκρατίας στο χρόνο. Παρουσιάζουν τη λειτουργία του δηµοκρατικού ϖολιτεύµατος, την οργάνωση και τις αρ- µοδιότητες των αρχών του αθηναϊκού κράτους, τους κλάδους της δηµόσιας οργάνωσης, τη µέριµνα για τα δηµόσια έργα και την εξωτερική ϖολιτική της Αθήνας. Οι εϖιγραφές ϖλαισιώνονται αϖό ϖλούσιο εϖοϖτικό υλικό (ϖήλινα δηµόσια σύµβολα, κλεψύδρα - υδραυλικό ρολόϊ, δικαστικοί ψήφοι, δικαστικό ϖινάκιο, όστρακα οστρακισµού και φωτογραφίες). Την έκθεση συνοδεύει ϖλήρης εϖιστηµονικός κατάλογος (156 σελίδων) µε εισαγωγικά κεφάλαια για τις εϖιµέρους εκθεσιακές ενότητες, φωτογραφίες των εϖιγραφών, µεταγραφή και νεοελληνική αϖόδοση των κειµένων καθώς και σχολιασµό. Η Εστία του ΕΙΠ στη Μελβούρνη στεγάζεται στο Ελληνικό Μουσείο, "Ναυσικά Σταµούλη"- ϖρώην Βασιλικό Νοµισµατοκο- ϖείο σε χώρο ϖου ϖαραχώρησε δωρεάν η διοίκηση του Μουσείου. Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης, 19 Μαρτίου - 26 Ιουνίου

15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Το Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης «Ναυσικά Σταµούλη» και το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στεγάζονται στο κτίριο του ϖρώην Βασιλικού Νοµισµατοκοϖείου της ϖόλης. Σκοϖός του ΕΙΠ είναι η ϖολιτιστική ενηµέρωση της µείζονος αυστραλιανής κοινωνίας και η ανάδειξη στοιχείων του ελληνικού ϖολιτισµού µε σύνθετες εκδηλώσεις ϖου στόχο θα έχουν να ϖροβάλουν στοιχεία του διαχρονικού ελληνικού ϖολιτισµού και της συµβολής του στη διαµόρφωση του ευρωϖαϊκού κόσµου. Hellenic Museum 280 William street Melbourne 3086 Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ, καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης στη Μελβούρνη, στη συνέντευξη Τύϖου για την έκθεση της Αθηναϊκής ηµοκρατίας Η κ. Μ. Λαγογιάννη, διευθύντρια του Εϖιγραφικού Μουσείου της Αθήνας ξεναγεί το κοινό στην έκθεση

16 Με την έκθεση ϖολυµέσων για το ϖαράνοµο εµϖόριο αρχαιοτήτων ανά τον κόσµο εγκαινιάστηκε, αϖό τους Προέδρους της ηµοκρατίας Ελλάδας και Σερβίας κ. κ. Κάρολο Παϖούλια και Boris Tadić, η Εστία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στο Βελιγράδι. Εντός του 2009 η έκθεση αυτή, ϖαρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο µε τη συνδροµή της Προέδρου της Εϖιτροϖής Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κατερίνα Μϖατζελή. Η έκθεση ϖαρουσιάζει τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό. Είναι εµϖλουτισµένη µε αντίγραφα αρχαιολογικών ευρηµάτων ϖου εϖεστράφησαν - κατόϖιν διεκδικήσεων - στην Ελλάδα και την Κύϖρο τα τελευταία χρόνια και ταξίδευσε τον εϖισκέϖτη αϖό την λεηλασία του αρχαιολογικού µουσείου της Βαγδάτης και τον τεµαχισµό ιερών αγαλµάτων σε ναούς της Καµϖότζης έως την ϖώληση αρχαίων αντικειµένων αϖό χώρες της Μεσογείου σε οίκους δηµοϖρασίας των ΗΠΑ. Στόχος της έκθεσης είναι να δείξει ότι οι αρχαιότητες ϖου εµφανίζονται στο διεθνές εµϖόριο τέχνης σήµερα ϖροέρχονται, στην ϖλειοψηφία τους, αϖό λαθρανασκαφές. εν θα µάθουµε ϖοτέ την ϖροέλευση αυτών των αντικειµένων, γιατί δηµιουργήθηκαν και τι έχουν να ϖουν για το ϖαρελθόν µας. Αϖοκοµµένες αϖό το συγκεκριµένο ϖλαίσιο της ανασκαφής τους, έχουν χάσει την ιστορική τους αξία. Παραδείγµατα αϖό την Ελλάδα, την Κύϖρο, την Ιταλία και την Τουρκία, χώρες οι οϖοίες τα τελευταία χρόνια διεκδίκησαν µε εϖιτυχία την εϖιστροφή αρχαίων αντικειµένων ϖου µεταφέρθηκαν και ϖουλήθηκαν ϖαράνοµα στο εξωτερικό, συµϖεριλαµβάνονταν στην έκθεση, η οϖοία στο Βελιγράδι ϖαρουσιάστηκε στα αγγλικά και τα γαλλικά και συνοδεύτηκε αϖό ντοκιµαντέρ και διαδραστικά ϖαιχνίδια µε θέ- µα την αρχαιοκαϖηλία. «Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού θεωρεί ότι η έκθεση δεν αφορά µόνο στις χώρες ϖροέλευσης των διακινούµενων έργων. Αϖοτελεί ϖροσφορά στην διεθνή ϖολιτιστική κοινότητα, γιατί τα ϖαρανόµως διακινούµενα έργα ϖροέρχονται αϖό όλες τις χώρες, η ενθάρρυνση της αρχαιοκαϖηλίας είναι διεθνής και η αϖώλεια της ιστορικής γνώσης αφορά σε κάθε λαό και σε ολόκληρη την ανθρωϖότητα» αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΙΠ, καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης στον κατάλογο της έκθεσης. Η «Κλοϖή της Ιστορίας» έχει εµϖλουτισθεί µε αντίγραφα ϖου εϖεστράφησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (Θησαυρός Αηδονιών, Χρυσό στεφάνι αϖό τη Μακεδονία, Μαρµάρινη κεφαλή ιονύσου αϖό την Κόρινθο, Μαρµάρινη αρχαϊκή κόρη αϖό ϖαριανό εργαστήριο 530 ϖ.χ. κ.ά.). Έχει ϖαρουσιαστεί στη Λευκωσία, στην Αθήνα, στην Αρχαία Νεµέα (2006), στην Τεργέστη (2007),

17 τη Λισαβόνα (2008), το ουβλίνο (2008) και στο Ευρωκοινοβούλιο (2009). Παραγωγός της έκθεσης είναι η Anemon Productions σε συνεργασία µε το Illicit Antiquities Research Centre του Πανεϖιστηµίου του Cambridge, το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύϖρου, την 37η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Κορίνθου, το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Εϖικοινωνίας του Πανεϖιστηµίου Αιγαίου και µε την υϖοστήριξη του Προγράµµατος «Culture 2000» της Ευρωϖαϊκής Ένωσης. Τα κείµενα έγραψαν ο αρχαιολόγος καθηγητής του ϖανεϖιστηµίου του Καί- µϖριτζ Neil Brodie, ο Έλληνας συγγραφέας αστυνοµικών µυθιστορηµάτων Αντρέας Αϖοστολίδης και ο Βρετανός ϖολιτιστικός συντάκτης Peter Watson. Βελιγράδι 3 Ιουλίου - 30 Σεϖτεµβρίου 2009 Η Κλοϖή της Ιστορίας στο Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο Η έκθεση ϖολυµέσων «Κλοϖή της Ιστορίας» για την ϖαράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων και τις εϖιϖτώσεις της αρχαιοκαϖηλίας στην κοινωνία και τον ϖολιτισµό ϖαρουσιάστηκε το 2009 στο Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Την έκθεση διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού µε τη συνδροµή της Προέδρου της Εϖιτροϖής Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κατερίνα Μϖατζελή. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Yehudi Menuhin, του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου, στο διάστηµα 9-13 Φεβρουαρίου Στα εγκαίνια, στις 10 Φεβρουαρίου 2009, µίλησαν η κ. Κατερίνα Μϖατζελή (ϖρόεδρος της εϖιτροϖής ϖολιτισµού και ϖαιδείας), ο κ. Gérard Onesta, αντιϖρόεδρος του Ευρωϖαϊκού Κοινοβουλίου, η κα Odile Quintin, γενική διευθύντρια της γενικής διεύθυνσης της εϖιτροϖής θέµατα εκϖαίδευσης, κατάρτισης, ϖολιτισµού & νεολαίας, ο κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. Ακολούθησε ϖροβολή σύντοµης ταινίας ϖαρουσίασης της έκθεσης, οµιλία αϖό τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας - µέλος του.σ του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ. Βασίλη Λαµϖρινουδάκη και οµιλία αϖό τον ϖρόεδρο του Οργανισµού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης, κ. ηµήτρη Παντερµαλή ο οϖοίος ϖαρουσίασε το Νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και αναφέρθηκε στο ελληνικό αίτηµα για την εϖιστροφή των Μαρµάρων του Παρθενώνα ϖου βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Βρυξέλλες, Ευρωϖαϊκό Κοινοβούλιο, 9-13 Φεβρουαρίου

18 Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού ϖαρουσίασε αϖό τις 12 Μαΐου, στη Γλυϖτοθήκη της Βασιλείας, στην Ελβετία, την έκθεση για το νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και ϖροανήγγειλε τα εϖίσηµα εγκαίνια στην Αθήνα (20 Ιουνίου 2009). Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στη Γλυπτοθήκη της Βασιλείας Η έκθεση αναφέρεται στο Μουσείο και στην ανασκαφή ϖου έγινε στο οικόϖεδό του για την ϖροετοιµασία της θεµελίωσης. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ένα πρόϖλασµα ϖου ϖαρουσιάζει τη σχέση του Νέου Μουσείου µε τον Ιερό Βράχο της Ακρόϖολης και µε το αστικό ϖεριβάλλον στο οϖοίο έχει ενταχθεί. Ένα δεύτερο ϖρόϖλασµα ϖου δείχνει τη θεµελίωση του µουσείου και την ϖροσαρµογή του στον ανασκαφικό χώρο. Την έκθεση συµϖληρώνουν τµήµα της ζωφόρου του Παρθενώνα, λήκυθοι του 5 ου ϖ. Χ αιώνα, οινοχόοι, κάνθαροι, κύλικες, θραύσµατα µε ϖαραστάσεις αϖό συµϖόσια, ϖαιδικά ϖαιχνίδια. Ακόµη τέσσερα εκµαγεία αρχαίων γλυϖτών ϖου βρέθηκαν στην ανασκαφή: δύο ϖροτοµές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, χαρακτηριστικές για την ϖαρουσία και δράση των φιλοσόφων σε αυτή την ϖεριοχή της αρχαίας Αθήνας και δύο αγάλµατα θεοτήτων της Ανατολής, του ία Ηλιοϖολίτη και της Ίσιδας Πανθέας, ϖου φανερώνουν την είσοδο της λατρείας τους σε ιδιωτικά σϖίτια της Αθήνας. Το νέο Μουσείο της Ακρόϖολης - έργο του Γαλλοελβετού αρχιτέκτονα Berchard Tschumi σε συνεργασία µε τον Έλληνα αρχιτέκτονα Μιχάλη Φωτιάδη - ϖαρουσιάζει εκθέµατα. Έχει συνολική έκταση τ. µ, και ο εκθεσιακός του χώρος εκτείνεται σε τ. µ. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2004 και το συνολικό κόστος ανήλθε στα 130 εκ. Τα εγκαίνια έγιναν στις 20 Ιουνίου 2009, ϖαρουσία αρχηγών κρατών, ϖροέδρων, ϖρωθυϖουργών, υϖουργών και βασιλέων. Παραβρέθηκαν, εϖίσης, ϖολλοί εϖιστήµονες, διευθυντές µουσείων, ϖολιτιστικών οργανισµών και εκϖρόσωϖοι ΜΜΕ

19 Στο Πανεϖιστήµιο του Freiburg ϖαρουσιάστηκαν οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµάτη µε τα έργα στην Ακρόϖολη Ηµερίδα για το Μουσείο Τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόϖολης Την ηµέρα των εγκαινίων, οργανώθηκε στο ϖανεϖιστήµιο της Βασιλείας εϖιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Το Νέο Μουσείο της Ακρόϖολης και τα εκθέµατά του», σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, µε τον Οργανισµό για την Ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης, την Πρώτη Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Αθήνας και το Πανεϖιστήµιο της Βασιλείας. Οµιλητές: Dr. Antonio Loprieno Πρύτανης του Πανεϖιστηµίου της Βασιλείας, Dr. Peter Blome ιευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου, της Συλλογής Ludwig και της Γλυϖτοθήκης της Βασιλείας, Καθ. ηµήτρης Παντερµαλής, Πρόεδρος ΟΑΝΜΑ, Dr. Tomas Lochman ιευθυντής της Γλυϖτοθήκης της Βασιλείας, Αλέξανδρος Μάντης, Προϊστάµενος Α Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χριστίνα Βλασοϖούλου, Αρχαιολόγος, Αναϖληρώτρια Προϊσταµένη Α Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Σταµατία Ελευθεράτου, Αρχαιολόγος. Η έκθεση οργανώθηκε αϖό την Υϖηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόϖολης (ΥΣΜΑ) και ϖεριλάµβανε καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Σωκράτη Μαυροµµάτη ϖου τεκµηριώνουν τα έργα αναστήλωσης των µνηµείων. Με ϖρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού και µε τη συνεργασία του Πανεϖιστηµίου του Freiburg, ενός αϖό τα ϖαλαιότερα ϖανεϖιστήµια της Ευρώϖης, οι φωτογραφίες ϖαρουσιάστηκαν στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Πανεϖιστηµίου. Πανεϖιστήµιο του Freiburg 29 Αϖριλίου - 10 Ιουνίου 2009 OΡΓΑΝΩΣΗ: Οργανισµός Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόϖολης (ΟΑΝΜΑ) ΙΑΡΚΕΙΑ: 12 Μαΐου- 10 Ιουνίου 2009

20 Με την έκθεση αυτή το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖιχειρεί να ϖροωθήσει τον διαϖολιτισµικό διάλογο και να συµβάλει στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύϖαρξης και στη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Μεγάλη έκθεση φωτογραφίας οκτώ νέων φωτογράφων αϖό ισάριθµες χώρες των Βαλκανίων οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στο Βελιγράδι, στο χώρο της Εστίας του, µε στόχο την ϖροώθηση του διαϖολιτισµικού διαλόγου, την ειρηνική συνύϖαρξη και τη συνεργασία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης. Στο στόχο αυτό συµϖαρίστανται οι φωτογράφοι Στέλιος Ευσταθόϖουλος (Ελλάς), Νίνα Νικόλοβα (Βουλγαρία), Μϖέβις Φούσσα(Αλβανία), Στάνκο Άµϖατζιτς (Κροατία), Ίµρε Σάµϖο (Σερβία), Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα (Ρουµανία), Τιµουρτάς Ονάν (Τουρκία), Μίλοµιρ Κοβάτσεβιτς (Βοσνία), οι οϖοίοι µε τη συµµετοχή τους στην έκθεση «Φως και Σκιές στα Βαλκάνια» εκφράζουν τη θέληση για συνεργασία, για ανταλλαγή αϖόψεων και ϖαρουσίαση των κοινών στοιχείων του ϖολιτισµού µας, σε µια ϖροσϖάθειά τους για την ϖροσέγγιση των λαών, µέσω του ϖολιτισµού και της τέχνης. Η έκθεση ϖρογραµµατίζεται να ϖεριοδεύσει στις ϖρωτεύουσες των Βαλκανίων. Μετά το Βελιγράδι, ήδη, ϖαρουσιάστηκε στο Βουκουρέστι στο διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου «Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού αναζήτησε το Φως στα Βαλκάνια χωρίς να εϖιχειρήσει να κρύψει τις Σκιές»- σηµειώνει στον κατάλογο της έκθεσης ο ϖρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού καθηγητής κ. Γ. Μϖαµϖινιώτης. «Σ αυτή την έκθεση η ελϖίδα συνυϖάρχει µε την αϖογοήτευση, το όνειρο µε τη διάψευση, η αϖογοήτευση µε την ϖροσδοκία, η οργή µε το ϖάθος. Αρκεί όµως ένα «κλικ» της µηχανής, για να αναχθεί η βαλκανική ϖραγµατικότητα σε τέχνη, να εξαλειφθούν τα σύνορα και να βρουν οι

21 Βελιγράδι, άνοιξη 2009 άνθρωϖοι τη θέση τους στο φως, αφήνοντας στη σκιά το µερίδιο ϖου της ϖρέϖει». «Αν είµαι σίγουρος για κάτι, αυτό είναι ότι ϖαρόµοιες ϖολυµερείς ϖολιτιστικές δράσεις µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην αϖόσυρση των αόρατων ψυχολογικών συνόρων ϖου ακόµα χωρίζουν τους λαούς των Βαλκανίων ενός ϖανάρχαιου και ταυτόχρονα νέου, ενιαίου και αναϖόσϖαστου τµήµατος της Ευρώϖης» - συµϖληρώνει στην εισαγωγή του στον κατάλογο, ο κ. Ιορντάν Μϖάεφ, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στη Σόφια. Ο κάθε φωτογράφος συµµετείχε µε δέκα φωτογραφίες (συνολικά ογδόντα) ϖου δείχνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα και δηµιουργικότητα, τη ζωή και τις ιστορικές εξελίξεις σε µια ϖεριοχή ϖου συνεχώς µεταβάλλεται αϖό τα γεγονότα, στιγµιότυϖα της καθηµερινής ζωής των ανθρώϖων των Βαλκανίων. Χωριστά και µαζί οι φωτογραφίες αϖό τις µικρές κοινότητες της ϖεριοχής ϖου ζουν η µια κοντά στην άλλη εκατό και ϖλέον χρόνια, έρχονται να εϖιβεβαιώσουν την ιδιαιτερότητα του κάθε λαού, ενώ ταυτόχρονα µαρτυρούν τον κοινό ϖαρονοµαστή ϖροέλευσης αυτής της τέχνης, όϖως αϖοτυϖώνεται στιγµιαία αϖό το φακό, και δεν είναι άλλος αϖό τον άνθρωϖο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας. «Η εϖιλογή των έργων στοχεύει στον εϖαναϖροσδιορισµό του χώρου µέσα αϖό την καταγραφή του χρόνου και των ϖροσώϖων»- σηµειώνει η εϖιµελήτρια κ. Μαγδαλένα Μιχαηλίδου. «Σαν µέσα σε όνειρο, αναδύονται φόβοι, ανασφάλειες και

22 βαθιές ανησυχίες. Αδροί ασϖρόµαυροι τόνοι δηµιουργούν ένα άγρια τρυφερό σκηνικό. Η θεµατική τους αϖορρέει αϖό τα ϖροσωϖικά βιώµατα του κάθε φωτογράφου. Το ύφος του κάθε δηµιουργού συνδέεται άµεσα µε το χώρο ϖου ο ίδιος ζει και κινείται. Η σύνθεση αυτών των διαφορετικών οϖτικών γωνιών αναδεικνύει την «ϖαµβαλκανική» ενότητα του χώρου.» Είµαστε Ευρωϖαίοι ή Βαλκάνιοι; Ανήκουµε στη ύση ή στην Ανατολή; Quo Vadis? Αυτά είναι µερικά αϖό τα ερωτήµατα ϖου θέτουν οι φωτογράφοι. Στην έκθεση ϖαρουσιάζονται οι σουρεαλιστικές εικόνες του Στέλιου Ευσταθόϖουλου (Ελλάς), οι ρεαλιστικές και ταυτόχρονα ονειρικές εικόνες του Μϖέβις Φούσα (Αλβανία), οι ϖροσωϖικές αναζητήσεις και στοχασµοί του Στάνκο Άµϖατζιτς (Κροατία) για την ϖροέλευσή µας διανθισµένες συχνά µ ένα ιδιαίτερα λεϖτό χιούµορ, οι αϖοτυϖώσεις του Μίλοµιρ Κοβάτσεβιτς (Βοσνία), αδιάψευστες µαρτυρίες των γεγονότων του Σαράγεβο, τα ϖερασµένα µεγαλεία και η ϖεζή καθηµερινότητα της Κωνσταντινούϖολης υϖό το φακό του Τιµουρτάς Ονάν (Τουρκία), τα ϖορτραίτα του Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα (Ρουµανία), ϖου εκφράζουν την ϖορεία της Ιστορίας στη Ρουµανία, ο ροµαντικός ρεαλισµός της Νίνα Νικόλοβα (Βουλγαρία) εν αναµονή της ϖραγµατοϖοίησης του ευρωϖαϊκού οράµατος στη χώρα της και τέλος οι φωτογραφίες του Ίµρε Σάµϖο (Σερβία) µε τα ϖαιχνίδια της σκιάς και του φωτός, την ηρεµία και την ϖαιδική αθωότητα ϖου αϖοϖνέουν Βιρτζίλ Μλέσσνιτσα / Ρουµανία Βουκουρέστι, καλοκαίρι 2009 Ίµρε Σάµϖο / Σερβία ενώ ϖροσϖαθούν να εϖαναδιατυϖώσουν το ερώτηµα Quo Vadis? «καθεµιά αϖό τις φωτογραφίες ϖου εϖελέγησαν αναδεικνύει το «φως και τις σκιές» της συσσωρευµένης µας εµϖειρίας των όλο λαχτάρα ϖροσδοκιών µας και των οδυνηρών αϖογοητεύσεών µας, της βιωµένης µας σοφίας, ακόµα και την ακόµα και την κρυµµένη µας οργή ή το ϖάθος. Αν είµαι σίγουρος για κάτι, αυτό είναι ότι ϖαρόµοιες ϖολυµερείς ϖολιτιστικές δράσεις µϖορούν να συµβάλλουν αϖοτελεσµατικά στην αϖόσυρση των αόρατων ψυχολογικών συνόρων ϖου ακόµα χωρίζουν τους λαούς των Βαλκανίων ενός ϖανάρχαιου και ταυτόχρονα νέου, ενιαίου και αναϖόσϖαστου τµήµατος της Ευρώϖης.» Στο Βουκουρέστι η έκθεση φιλοξενήθηκε στο βιβλιοϖωλείο Carturesti - ϖολυσύχναστο ϖολιτιστικό κέντρο της ρουµανικής ϖρωτεύουσας. Η ρουµανική ϖρωτεύουσα ήταν ο δεύτερος σταθµός της βαλκανικής ϖεριοδείας της έκθεσης µετά τη θερµή υϖοδοχή ϖου έτυχε στο Βελιγράδι, όϖου ϖαρουσιάστηκε στους χώρους της Εστίας του ΕΙΠ. Η έκθεση Φως και Σκιές στα Βαλκάνια Οκτώ Βαλκάνιοι Φωτογράφοι συνοδεύεται αϖό οµώνυµο κατάλογο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε ογδόντα ασϖρόµαυρες φωτογραφίες της έκθεσης, κείµενα, βιογραφικά και σηµειώµατα των καλλιτεχνών για το έργο τους. Βελιγράδι, Εστία ΕΙΠ 9 Αϖριλίου - 24 Μαΐου 2009 Βουκουρέστι, Βιβλιοϖωλείο Carturesti 11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου

23 Τιµουρτάς Ονάν / Τουρκία

24 Έκθεση χαρακτικών, σχεδίων και ζωγραφικής, έκθεση βιβλίου καβαφικής ϖοίησης σε µετάφραση, ϖροβολές και αναγνώσεις ϖοιηµάτων, ϖαρτουσίασε, µεταξύ άλλων, το αφιέρωµα στον ϖοιητή Κ.Π. Καβάφη ϖου οργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού το 2009 στην Αλεξάνδρεια και τα Τίρανα. Στην έκθεση ϖαρουσιάστηκαν 16 σχέδια και χαρακτικά της µορφής του ϖοιητή έργα της Ασϖασίας Παϖαδοϖεράκηγλύϖτρια της ϖροτοµής του Καβάφη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Εκτέθηκαν εϖίσης ϖίνακες του Ανδρέα Κάραγιαν ϖροσφορά του ζωγράφου ϖρος το Μουσείο Καβάφη και σχέδια διαφόρων καλλιτεχνών ϖου ϖαραχώρησε το Μουσείο ειδικά για την έκθεση. Μια συλλογή βιβλίων µε µεταφράσεις ϖοιηµάτων του Καβάφη σε 25 γλώσσες εϖιχείρησε να ϖαρουσιάσει την αϖήχηση της ϖοίησης του αλεξανδρινού ϖοιητή σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα βιβλία ϖροέρχονταν αϖό τη συλλογή του ΕΚΕΒΙ και αϖό το Μουσείο Καβάφη. ΕΙΠ Αλεξανδρείας, 29 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2009 Παράλληλες εκδηλώσεις Προβολή του ντοκιµαντέρ C.P. Cavafy της σειράς Modern Greeks, ϖαραγωγή της NOVA Multichoice Hellas S.A. για το History Channel. ΕΙΠ, 29 Ιανουαρίου 2009 Με το φως των κεριών Ποιητική βραδιά µε τη συµµετοχή Αιγύϖτιων ϖοιητών. ιαβάστηκαν έργα του αλεξανδρινού ϖοιητή στα ελληνικά και τα αραβικά καθώς και τέσσερα καβαφογενή ϖοιήµατα των Αιγύϖτιων ϖοιητών στο ϖρωτότυϖο και σε ελληνική µετάφραση. Ακολούθησε µουσική εκδήλωση. Μουσείο Καβάφη, 30 Ιανουαρίου 2009 Για τον Κ. Καβάφη Ποιητική βραδιά στο νεανικό στέκι Clay café, µε θέµα «Οι νέοι Αλεξανδρείς αϖαγγέλουν Καβάφη». Οι αϖαγγελίες έγιναν στην ελληνική, αραβική, αγγλική, γαλλική και άλλες ευρωϖαϊκές γλώσσες. Προβλήθηκε το ντοκιµαντέρ του History Channel για τον ϖοιητή. Clay café, Αλεξάνδρεια, 29 Αϖριλίου

25 «Για τον Αλεξανδρινό ϖοιητή είναι ϖάντα λίγο οτιδήϖοτε εϖιχειρήσει κανείς να ϖράξει και να ϖει. Η φήµη του, ιδιαίτερα αϖό την εϖοχή ϖου η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ δηµοσιεύει τον ϖερίφηµο ϖρόλογο στην έκδοση µεταφρασµένων ϖοιηµάτων του Κ. Καβάφη, ϖερνά σταδιακά και αθόρυβα και γίνεται κτήµα ενός συνεχώς αυξανόµενου κοινού στον διεθνή χώρο, ϖου ϖροβληµατίζεται για το νόηµα της ζωής, του έρωτα, του θανάτου αλλά και για την ουσία της ϖολιτικής και της φιλοσοφίας. Αυτή τη ευρύτερη ϖνευµατική ϖαρουσία του Κωνσταντίνου Καβάφη θέλησε να δώσει το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στις Εστίες του και οργάνωσε την έκθεση «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη» - µια έκθεση βιβλίου µε τις µεταφράσεις ϖου έχουν γίνει κατά καιρούς σε είκοσι ϖέντε γλώσσες. Οι εκδοτικές ϖροσϖάθειες αϖοτελούν αδιάψευστο τεκµήριο για τη µεγάλη αγάϖη µεταφραστών και εκδοτών αϖ' όλο τον κόσµο στο έργο του Καβάφη.» «Ο εϖισκέϖτης της έκθεσης θα δει εκδόσεις - εκτός αϖό τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ιταλικά και τα Ισϖανικά (ϖου είναι και οι ϖερισσότερες) - στα Καταλανικά, τα Βασκικά, τα Ιαϖωνικά, τα Αλβανικά, τα Σερβικά, τα Ρουµανικά, τα Γεωργιανά, τα Φινλανδικά κ.ά., ϖου µαρτυρούν αδιάψευστα την αϖήχηση ϖου έχει η ϖοίηση του Καβάφη στον σηµερινό άνθρωϖο. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού εϖέλεξε την Αλεξάνδρεια για να ξεκινήσει την ϖαρουσίαση της έκθεσης βιβλίου «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη», η οϖοία ϖρόκειται να ϖεριοδεύσει και στις Εστίες του ΕΙΠ στα Βαλκάνια (Βουκουρέστι, Σόφια, Τίρανα και Βελιγράδι) το 2009, ϖάντα στο ϖλαίσιο αφιερωµάτων και εκθέσεων µε θέµα τον Κωνσταντίνο Καβάφη.» (* ϖρόλογος αϖό τον κατάλογο της έκθεσης) Καθηγητής Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού

26 - 24 -

27 Ευµενή σχόλια του ελληνικού και αλβανικού Τύϖου αϖέσϖασε η ϖαρουσία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στην Αλβανία Εγκαίνια της Εστίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού στα Τίρανα µε την έκθεση Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη Στους χώρους της Εστίας, η οϖοία στεγάζεται στο Αρσάκειο Τιράνων, εγκαινιάστηκε στις 5 Μαρτίου, το αφιέρωµα «Ταξιδεύοντας µε τον Καβάφη». Περιλάµβανε έκθεση µε αρχειακό υλικό (ϖαραγωγή του Σϖουδαστηρίου του Νέου Ελληνισµού/Αρχείου Καβάφη για το ΕΙΠ) και έκθεση βιβλίου µε µεταφράσεις του έργου του ϖοιητή σε διάφορες γλώσσες (ϖαραγωγή ΕΙΠ σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Μουσείο Καβάφη της Αλεξάνδρειας). Στη διάρκεια των εγκαινίων η χορωδία του Αρσάκειου Τιράνων ϖαρουσίασε σύντοµο µουσικό ϖρόγραµµα µε αλβανικά και ελληνικά τραγούδια, ενώ ϖοιήµατα του Καβάφη στα αλβανικά διάβασε η ηθοϖοιός Έµα Αντρέα, γνωστή αϖό την ερµηνεία της στο ρόλο της Μήδειας, σε σκηνοθεσία Μ. Καλέµι, ϖου ϖαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του το καλοκαίρι του 2008 στο Φεστιβάλ Αθηνών. «Ο Καβάφης ϖίστευε ότι η ϖοίησή του είναι «η ϖοίηση του µέλλοντος»- σηµειώνει στον κατάλογο της έκθεσης, ο ϖρόεδρος του Ιδρύµατος, καθηγητής κ. Γεώργιος Μϖαµϖινιώτης. «Σήµερα, 75 χρόνια αϖό το θάνατό του, η ϖαγκόσµια αναγνώριση και ο θαυµασµός στην καβαφική ϖοίηση, ϖου έχει ϖάρει ϖλέον διαστάσεις φαινοµένου, δικαίωσε τις ϖροβλέψεις του. Ο Καβάφης διαβάζεται σήµερα ως ένας σύγχρονος ϖοιητής και έχει αϖοκτήσει το κύρος και την αίγλη ενός οικουµενικού ϖοιητή. Αυξάνονται συνεχώς οι µεταφράσεις και εκδόσεις των ϖοιηµάτων του Καβάφη σε ξένες γλώσσες, δηµοσιεύονται µελέτες και αναλύσεις των ϖοιηµάτων του, διδάσκονται σε ϖανεϖιστηµιακά Τµήµατα Νεοελληνικών Σϖουδών καθώς και σε Τµήµατα Συγκριτικής Φιλολογίας στα ξένα ϖανεϖιστήµια. Και δεν είναι µόνο το αναγνωστικό κοινό στο εξωτερικό ϖου φανερώνει την ϖροτίµησή του στον Έλληνα ϖοιητή αλλά βρίσκουµε τον ίδιο ενθουσιασµό και στους οµοτέχνους του στις διάφορες χώρες. Σε 153 ϖοιήµατα συγχρόνων νέων ϖοιητών βρίσκει κανείς αναφορές στον Καβάφη µε διάφορους τρόϖους. Είναι ϖοιήµατα γραµµένα κατά το ϖρότυϖο του Καβάφη, ϖοιήµατα µε θέµα τον ίδιο τον Καβάφη ή και εµϖνευσµένα αϖ την ϖοίησή του». ΕΙΠ Τιράνων, 6 Μαρτίου - 5 Αϖριλίου 2009 Εδώ, ευτυχώς, είναι Βαλκάνια Tου ηµήτρη Ρηγόϖουλου...Και την ϖερασµένη Πέµϖτη εγκαινιάστηκε εϖισήµως στα Τίρανα η Εστία του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού κάνει ό, τι κάνουν το Βρετανικό Συµβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, η Κάζα ντ Ιτάλια στην Ελλάδα: είναι το «ϖρόσωϖο» της χώρας µας στο εξωτερικό. Ορθώς η διοίκηση του ΕΙΠ (υϖό τον καθηγητή Γιώργο Μϖαµϖινιώτη) δίνει το βάρος της τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια. Μόνο τους τελευταίους έξι µήνες ιδρύθηκαν εστίες στο Βουκουρέστι, στη Σόφια και, τώρα, στα Τίρανα...Το τι µϖορεί να εκϖροσωϖήσει το 2009 την Ελλάδα είναι µια ϖολύ µεγάλη κουβέντα. Οι εϖιλογές των εκδηλώσεων στις τρεις βαλκανικές ϖρωτεύουσες ασφαλώς και µας εκϖροσωϖούν αξιοϖρεϖώς στα ϖρώτα αυτά βήµατα γνωριµίας µε τους γείτονές µας. Αξιοϖρεϖείς εϖιλογές µεν, χαµηλού ρίσκου δε. Κινούνται στην ασφαλή εϖικράτεια του αναµενοµένου, µε ό, τι αυτό µϖορεί να σηµαίνει. εν το καταλαβαίνουµε ζώντας εδώ, αλλά εκεί έξω, στην Αλβανία, στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, υϖάρχει ϖραγµατική δίψα για Ελλάδα. Είµαστε υϖοχρεωµένοι να ανταϖοκριθούµε, δίνοντας όσο ϖερισσότερη Ελλάδα µϖορούµε. Χωρίς στεγανά και ϖροκαταλήψεις. Ελλάδα είναι σίγουρα ο Καβάφης, αλλά και ένα συγκρότηµα χιϖ χοϖ ϖου µϖορεί να ακούγεται σε κάϖοιο club των Τιράνων. Η ευθύνη ανήκει φυσικά στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, αλλά και σε όσους αϖοφασίζουν την αναιµική του χρηµατοδότηση. Καθηµερινή,

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011

Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Απολογισμός Εκθέσεων και Δρώμενων 2011 Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων ξεκίνησε την λειτουργία της το 2003 και από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ culture.uop.gr «Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, μια πολυεπίπεδη συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 στο ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Μουσεία για μια Βιώσιμη Κοινωνία» 17, 18 και 19 Μαΐου Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης

αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης ζωγραφική - κόσμημα Η Ρουμπίνα Σαρελάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στους ζωγράφους Π. Σαραφιανό, Ν.Νικολάου και Γ. Μόραλη. Τελείωσε το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Παρασκευή 24/05 ΡΕΣΕΨΙΟΝ 19.00 Τελετή εγκαινίων 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Περιφερειάρχης Κρήτης 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ, Γενικός ιευθυντής PromExpo.gr - Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

LAB2ART : Festivart 2014

LAB2ART : Festivart 2014 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ LAB2ART : Festivart 2014 To FestivArt είναι ένας ετήσιος θεσμός επικοινωνίας των τεχνών και της δημιουργικής έκφρασης που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες,

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014 Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014 A VISIONARY FILM ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ ΜΆΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΏΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ A visionary film Η ταινία PROMAKHOS παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η CarouselFILMS παρουσιάζει το πολυβραβευµένο ντοκιµαντέρ του Βασίλη Λουλέ. Φιλιά εις τα παιδιά

Η CarouselFILMS παρουσιάζει το πολυβραβευµένο ντοκιµαντέρ του Βασίλη Λουλέ. Φιλιά εις τα παιδιά Η CarouselFILMS παρουσιάζει το πολυβραβευµένο ντοκιµαντέρ του Βασίλη Λουλέ Φιλιά εις τα παιδιά στην ΑΘΗΝΑ από την ΠΕΜΠΤΗ 7 Φεβρουαρίου ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Ιερά Οδός 48 καθηµερινά, ώρες 18:00-20:00-22:00

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, Κυρίες και Κύριοι του πολιτιστικού κόσμου,

Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, Κυρίες και Κύριοι του πολιτιστικού κόσμου, Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, Κύριοι Πρέσβεις, Κυρίες και Κύριοι του πολιτιστικού κόσμου, Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Είμαι πολύ ευτυχής που σας υποδέχομαι απόψε στο καινούργιο κτήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00 Ξάνθη: 23/8/2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Και φέτος το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, µε ποικίλες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ ΣΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Η παιδική χαρά Η τραπεζαρία Η κοινή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής για σχολικές ομάδες Σχολικό έτος 2015 2016 Οι εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Μουσείο Σχολείο Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές Με τον όρο εκπαιδευτική μουσειοσκευή ονομάζουμε μια «βαλίτσα» που περιέχει ένα σύνολο από ποικίλα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.) ΤΙΜ. ΒΑΣΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ. (210) 6432419 FAX (210) 6434093 e-mail: bios@otenet.gr www.biopolitics.gr 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 Αγ. Πετρούπολη, 17 21 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Σάββατο 10 Ιουλίου έως Κυριακή 25 Ιουλίου Έκθεση αγιογραφίας από 25 Αγιογράφους - μέλη της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) Στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή»

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» εγκαίνια: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 20:00 Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μανόλη Γιανναδάκη, καθηγητή χαρακτικής στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΓ-Α7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΓ-Α7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ5Γ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ5Γ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π 7.24.09.1.8 (Πρ) 20 Αυγούστου 2012 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 11:00 18:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Φάληρο - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κόλπος Αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 36ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 36ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα 06-09-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 36ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Την παρουσίαση του 36ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας 20 14 Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Όμορφες βραδιές καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες

Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες Το ημερολόγιο με τις δράσεις μας, λίγα λόγια,πολλές εικόνες Θέμα Φυτά και δένδρα με ρίζες στο μακρινό παρελθόν μας. Σχολική χρονιά 2012 2013 ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 Αναδάσωση στην Πεντέλη Συμμετείχαμε

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.6.2 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 5 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ! Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Press Release June, 2013 1

Press Release June, 2013 1 1 Αυτό το καλοκαίρι, το νησί της Σάµου φιλοξενεί ένα σηµαντικό γεγονός του παγκόσµιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Από τις 20 Ιουλίου, η παραθαλάσσια κωµόπολη του Πυθαγορείου θα αποτελέσει το επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β.

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. STUDIO V ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η / 2011-12 ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. ΘΕΜΑ Δοχείο δωρεών για Μουσείο Μπενάκη ΠΛΑΙΣΙΟ Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση»

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ανοίγει τις πύλες της σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 η Παγκρήτια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα