Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 8 Bρέφος με βαριά σταφυλοκοκκική πνευμονία Νεδελκοπούλου Ναταλία Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή Η πνευμονία αποτελεί μία από τις συνηθέστερες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας. Κάθε χρόνο υπολογίζονται περίπου 150 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις πνευμονίας παγκοσμίως σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών. Η πνευμονία παραμένει και ένα σημαντικό αίτιο θνησιμότητας στα παιδιά κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το είδος του παθογόνου μικροοργανισμού που προκαλεί την πνευμονία έχει σχέση με την ηλικία, την εποχή και την α- νοσολογική κατάσταση του ασθενούς (1,2). Η σταφυλοκοκκική πνευμονία συνήθως εξελίσσεται βαρέως, ενώ προσβάλλει συχνότερα τα βρέφη και τα ανοσοκατεσταλμένα παιδιά. Συχνά συνδυάζεται με πνευματοκήλες, πνευμοθώρακα και αποστήματα που θεωρούνται, ωστόσο, μέρος της νόσου και όχι ε- πιπλοκές. Περιγραφή περίπτωσης Βρέφος άρρεν ηλικίας 7 μηνών προσκομίστηκε στην κλινική μας λόγω αναπνευστικής δυσχέρειας, εμπυρέτου, γογγυσμού και μειωμένης λήψης τροφής. Από 7ημέρου ο μικρός ασθενής εμφάνισε ρινίτιδα, βήχα και μέτρια πυρετική κίνηση. Η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε 24 ώρες πριν την εισαγωγή με προεξέχoν σύμπτωμα την αναπνευστική δυσχέρεια. Το βρέφος, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ήταν σε επηρεασμένη γενική κατάσταση με αναπνευστική δυσχέρεια, ταχύπνοια (70 αναπνοές/λεπτό), γογγυσμό και αγγειοκινητικές διαταραχές. Από την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος διαπι-

2 ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΛΕΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ στώθηκαν υγροί ρόγχοι στο αριστερό ημιθωράκιο με σύστοιχη ε- λάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Η εξέταση των υπόλοιπων συστημάτων δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πύκνωση αριστερού άνω λοβού και διάσπαρτες πνευμονικές διηθήσεις αριστερά (εικ.1). Ο αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος έδειξε αυξημένους δείκτες λοίμωξης: λευκοκυττάρωση ( λευκά) με πολυμορφωπυρήνωση (77,1%). Η ΤΚΕ ήταν 130, ενώ η CRP 216 mg/l. Τα αέρια αίματος έδειξαν ph: 7.4, po 2 : 149 mmhg με χορήγηση οξυγόνου, pco 2 : 27mmHg HCO 3 :19,7mmol/L. H καλλιέργεια αίματος, η δερμοαντίδραση Mantoux και το αντιγόνο πνευμονιοκόκκου στα ούρα ήταν αρνητικά. Εικόνα 1: Πύκνωση αριστερού άνω λοβού και διάσπαρτες πνευμονικές διηθήσεις αριστερά. Η κλινική εικόνα του βρέφους σε συνδυασμό με την ακτινολογική απεικόνιση και τα ευρήματα του εργαστηριακού ελέγχου έθεσαν την ισχυρή υπόνοια της μικροβιακής επιλοίμωξης του α- ναπνευστικού συστήματος σε έδαφος ιογενούς λοίμωξης. Ο ασθε- 52

3 BΡΕΦΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ νής τέθηκε σε συνεχή χορήγηση οξυγόνου με headbox και σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με κεφτριαξόνη. Ένα εικοσιτετράωρο μετά την εισαγωγή, το βρέφος παρουσίασε οξεία επιδείνωση της κλινικής εικόνας και της αναπνευστικής δυσχέρειας με περιστοματική κυάνωση, νωθρότητα και αγγειοκινητικές διαταραχές. Το αναπνευστικό ψιθύρισμα στο πάσχον ημιθωράκιο (ΑΡ) ήταν πλήρως καταργημένο. Στη δεύτερη ακτινογραφία θώρακα (εικ.2) διαπιστώθηκε επιδείνωση της ακτινολογικής εικόνας με κατάληψη ολόκληρου του αριστερού ημιθωρακίου από συλλογή πλευριτικού υγρού με μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την υγιή δεξιά πλευρά. Στο υπερηχογράφημα απεικονίστηκε ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο κατειλημμένο με υγρό, το οποίο είχε χαρακτήρες εμπυήματος με πολλαπλά διαφραγμάτια και η- χοανακλάσεις, ενώ το υποκείμενο πνευμονικό παρέγχυμα και των δύο λοβών ήταν ατελεκτασικό. Εικόνα 2. Κατάληψη του αριστερού ημιθωρακίου από πλευριτικό υγρό και μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς τα δεξιά. 53

4 ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΛΕΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ Τοποθετήθηκε σωλήνας θωρακοστομίας Bullau για την παροχέτευση του πλευριτικού υγρού. Η καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού ανέδειξε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και στην αντιβιοτική αγωγή προσετέθη βανκομυκίνη. Μετά την παροχέτευση του πλευριτικού υγρού ο πνεύμονας επανεπτύχθη, παρουσίαζε όμως ταινιοειδείς ατελεκτασίες και ύ- παρξη αέρα εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Η αξονική τομογραφία θώρακα έδειξε πνευματοκήλες στον αριστερό κάτω λοβό και εγκυστωμένο πνευμοθώρακα (εικ.3). Εικόνα 3. Εικόνα πνευματοκηλών στον αριστερό κάτω λοβό και εγκυστωμένος πνευμοθώρακας στην αξονική τομογραφία. Η κλινική εικόνα του βρέφους παρουσίασε προοδευτική βελτίωση. Απυρέτησε το τρίτο εικοσιτετράωρο μετά την τοποθέτηση του Bullau με εμφανή πλέον βελτίωση της διάθεσης και της σίτισης. Ο ακτινολογικός έλεγχος μέχρι το τέλος της νοσηλείας κατέδειξε συνεχή βελτίωση της ακτινολογικής εικόνας (εικ.4,5). Το βρέφος εξήλθε σε πολύ καλή γενική κατάσταση μετά από νοσηλεία διάρκειας 23 ημερών με οδηγίες για τακτική παρακολούθηση στο παιδοπνευμονολογικό ιατρείο της κλινικής μας. 54

5 BΡΕΦΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Εικόνα 4. Ακτινογραφία θώρακος την 17 η ημέρα νόσου: παρουσία πνευμονοκηλών και εγκυστωμένου πνευμοθώρακα. Εικόνα 5. Βελτιωμένη ακτινολογική εικόνα του ασθενούς πριν την έξοδο. 55

6 ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΛΕΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ Συζήτηση Η σταφυλοκοκκική πνευμονία είναι μια βαριά και ταχέως εξελισσόμενη νόσος. Είναι λιγότερο συχνή από την πνευμονιοκοκκική και την ιογενή. Συνήθως προηγείται ιογενής λοίμωξη του α- νώτερου αναπνευστικού, όπως συνέβη και με το δικό μας ασθενή. Η τροποποίπηση των τοπικών αμυντικών μηχανισμών του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αδενοϊό και κυρίως από τον ιό της γρίππης κατά τους χειμερινούς μήνες ενοχοποιείται για την αυξημένη συχνότητα της σταφυλοκοκκικής πνευμονίας αυτή την περίοδο του έτους (3, 4). Στην πρωτοπαθή σταφυλοκοκκική πνευμονία, το μικρόβιο προσβάλλει το κατώτερο αναπνευστικό και προκαλεί νόσο μετά τη είσοδό του απ ευθείας δια της αναπνευστικής οδού. Η μορφή αυτή προσβάλλει συνήθως παιδιά προηγουμένως υγιή, ηλικίας < 1 έ- τους, όπως συνέβη και στο δικό μας περιστατικό. Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν οι χρόνιες πνευμονοπάθειες, η κυστική ί- νωση, οι ανοσοανεπάρκειες και η παρουσία ξένου σώματος. Η δευτεροπαθής σταφυλοκοκκική πνευμονία, λιγότερο συχνή, προκαλείται από αιματογενή διασπορά κατά τη διαδρομή σηψαιμίας ή ενδοκαρδίτιδας και συνήθως συνυπάρχει σταφυλοκοκκική εστία στο δέρμα ή τα μαλακά μόρια. Τα τελευταία χρόνια έχει ταυτοποιηθεί βαρύτατη μορφή σταφυλοκοκκικής πνευμονίας σε παιδιά, η νεκρωτική σταφυλοκοκκική πνευμονία, που χαρακτηρίζεται από shock, λευκοπενία, αιμόπτυση και υψηλή θνητότητα. Οφείλεται σε στέλεχος του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου που παράγει τη λευκοτοξίνη Panton Valentine (5,6). Κλινικά, η πνευμονία από σταφυλόκοκκο εισβάλει με αναπνευστική δυσχέρεια, αναπέταση ρινικών πτερυγίων, εισολκές μεσοπλεύριων διαστημάτων και κυάνωση. Αυτή ήταν η εικόνα με την οποία προσκομίστηκε ο ασθενής μας στα επείγοντα.η ακτινολογική εικόνα στην έναρξη της νόσου μπορεί να είναι φυσιολογική ή να απεικονίζονται διάσπαρτες, συνήθως ετερόπλευρες, βρογχοπνευμονικές διηθήσεις. Η επιδείνωση τόσο της κλινικής, όσο και της ακτινολογικής εικόνας είναι ραγδαία. Εντός ωρών οι βλάβες εξελίσσονται και σχηματίζονται πυκνώσεις, πνευματοκήλες, πλευριτική συλλογή ακόμα και αυτόματος πνευμοθώρακας. Η επιβάρυνση της αναπνευστικής λειτουργίας απαιτεί συχνά την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Στο δικό μας ασθενή, η ταχύτατη επιδείνωση της κλινικής εικόνας οφειλόταν στη δημιουργία πλευριτικής συλλογής και ε- 56

7 BΡΕΦΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ μπυήματος, το οποίο παροχετεύτηκε άμεσα. Κατά την πορεία της νόσου ακτινολογικά απεικονίστηκε εγκυστωμένος πνευμοθώρακας και πνευματοκήλες που σταδιακά υποχώρησαν. Ο σχηματισμός πνευματοκηλών είναι συχνός στην σταφυλοκοκκική πνευμονία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί παθογνωμονικό σημείο (7). Εμφανίζονται σε ποσοστό 50% και είναι αποτέλεσμα νέκρωσης κυψελίδων και βρογχιολίων. Ακτινολογικά μπορεί να παραμείνουν ακόμα και μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και σπάνια απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης πραγματοποιείται με την απομόνωση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου στην καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού ή στο υλικό των αναρροφήσεων των βρογχικών εκκρίσεων. Θεραπευτικά, στις περιπτώσεις που απομονωθεί χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χορηγείται τεϊκοπλανίνη ή βανκομυκίνη για 3-4 εβδομάδες, ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί κλινταμυκίνη. Η αναταπόκριση στην αγωγή συνήθως είναι βραδεία. Η αντιμετώπιση παιδιού με σταφυλοκοκκική πνευμονία, ό- μως, απαιτεί εκτός από την αντιβιοτική αγωγή και την άμεση αντιμετώπιση των επιπλοκών, κυρίως της πλευριτικής συλλογής και του πνευμοθώρακα που επιβαρύνουν δραματικά την πρόγνωση. Οι πλευριτικές συλλογές πρέπει πάντα να παροχετεύονται με ευρύ σωλήνα θωρακοστομίας, αφού αυτό ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης βρογχοπνευμονικού συριγγίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αγωγή παρατείνεται έως και 6 εβδομάδες. Η πρόγνωση της νόσου ποικίλει και κυμαίνεται από πλήρη αποθεραπεία, όπως συνέβη με το δικό μας ασθενή, μέχρι πολυσυστηματική δυσλειτουργία και θάνατο. Βιβλιογραφία 1. Ματσανιώτης ΝΣ, Καρπάθιος ΘΕ και συν. Σταφυλοκοκκική πνευμονία. Παιδιατρική; Τόμος 3. σελ Melish ME, Campbell KA. Coagulase-positive staphylococcal infections. Textbook of Pediatric Infectious Diseases. Forth ed. Philadelphia: WB Saunders; p Jain A, Ben-Ami T, Daum RS. Staphylococcal infections in children: part 2. Pediatr Rev Jul;20(7): Mahabee-Gittens EM. Pediatric pneumonia. Clin Pediatr Emerg Med 2002q3:

8 ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΛΕΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ 5. Gillet Y, Issartel B, Vanhems P, Lina G, Vandenesch F, Etienne J, et al. Severe staphylococcal pneumonia in children. Arch Pediatr. 2001; Suppl 4:742s-6s. 6. Cunnington A, Brick T, Cooper M, Danin J, Hunt D, Jeanes A, et al. Severe invasive Panton-Valentine Leucocidin positive Staphylococcus aureus infections in children in London, UK. J Infect Jul;59: Sectish T, Prober CG. Pneumonia. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2000:

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή περίπτωσης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε βρέφος με βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Περιγραφή περίπτωσης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε βρέφος με βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 18 Περιγραφή περίπτωσης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε βρέφος με βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας Χατζηδημητρίου Βενιζέλος Πρίντζα Νικολέτα Εισαγωγή Μια από τις σοβαρές

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2008 2009 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το διάβασμα κάνει τον πολυμαθή, η συζήτηση τον ετοιμόλογο και η συγγραφή τον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ; ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι "στρατηγικά" τοποθετημένα στην είσοδο των αεροφόρων οδών στο σημείο εκείνο απ' όπου εισέρχονται στον οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004)

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ Κριτήρια Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς 1, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη 1, Εμμανουήλ Φερδούτσης 1, Γεώργιος Μελέτης 1, Μαρία Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά

Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Ανασκόπηση Τα σύνδρομα εισρόφησης ως αίτιο αποικισμού του κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά Μάριος Μ. Παπαδόπουλος, 1 Κώστας Δούρος, 1 Μιχάλης Β. Ανθρακόπουλος, 2 Mark Everard, 3 Κώστας Ν. Πρίφτης 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] Βιβλίο Περιλήψεων - Posters ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ POSTER [1] ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (POSTER) 7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Γιώργος Πέππας Χειρουργός. Εισαγωγή

There are no translations available. Γιώργος Πέππας Χειρουργός. Εισαγωγή There are no translations available. Γιώργος Πέππας Χειρουργός Εισαγωγή Οι λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Εδώ θα ξεκινήσουμε με τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων 2007 ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Λ ο ί μ ω ξ η 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Μετά 11 χρόνια, η «Λοίμωξη» αλλάζει μορφή. Το επιβάλλουν οι καιροί και βασικότερα η οικονομική κρίση. Και στη νέα περίοδο, η έκδοση συνεχίζει με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Λ ο ί μ ω ξ η 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 1. Και ξαφνικά σου έρχεται ο λογαριασμός (το χαρτί της μισθοδοσίας) και βλέπεις ότι όλη σου η ζωή πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Και να ήταν έτσι, καλά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Streptococcus pneumoniae ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ SEPTIC ARTHRITIS DUE TO Streptococcus pneumoniae IN A IMMUNOCOMPROMISED

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ http://www.npiatrikis.gr 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού

Διαβάστε περισσότερα