Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Λιβαδοπονία», Πρόεδρος Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας ΦΕΚ διορισμού 160/Γ / (Δ1), ΦΕΚ αναπληρωτή καθηγητή 886/Γ / ) (Δ2) Διεύθυνση εργασίας Διεύθυνση κατοικίας ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρόεδρος Τμήματος) Τέρμα Μαυρομιχάλη, T.K , Καρδίτσα Κ. Καραμανλή 7, Τ.Κ , Καρδίτσα Τηλέφωνο Κινητό fax Σελίδα 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

2 Α. Εκπαίδευση Πτυχιούχος Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988). (Δ3) Διδάκτορας Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000). (Δ4) Β. Υποτροφίες Υποτροφία (εσωτερικού) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ( ). (Δ5) Υποτροφία από το International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) μέσω του Instituto Agronomico Mediterraneo de Zaragoza για συμμετοχή στο short course: Tools for Statistical and Process-Based Modelling in Agriculture (6-17 Μαΐου 1996) στη Zaragoza της Ισπανίας. (Δ6) Γ. Διδακτικό Έργο Εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης στα γνωστικά αντικείμενα: Βοτανική Ι (Μορφολογία, Φυσιολογία), Μετεωρολογία Κλιματολογία και Ορεινοί Βοσκότοποι του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Δράμα) του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ( ). (Δ7) Επιστημονικός συνεργάτης στα γνωστικά αντικείμενα: Βοτανική Ι (Μορφολογία Φυσιολογία), Βοτανική ΙΙ (Γυμνόσπερμα), Βοτανική ΙΙΙ (Αγγειόσπερμα), Δασική Εργασία Δασικός Συνεργατισμός, Πρόληψη Ατυχημάτων, Εδαφολογία, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές, Αυτοφυή Αρωματικά Φυτά, Ορεινοί Βοσκότοποι, Λιβαδική Οικολογία, Μορφολογία Φυσιολογία, Συστηματική Βοτανική Γυμνόσπερμα, του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Παράρτημα Καρπενησίου) ( ). (Δ8) Από το 2003 η απασχόληση στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος του ΤΕΙ Λαμίας έγινε βάση του Ν.1404/83 άρθ. 19, παρ. 1, εδ. Β. (Δ8) Αντίστοιχη χρήση του ίδιου νόμου έγινε και στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος του ΤΕΙ Λάρισας (πρόσληψη το 2005). (Δ9) Εκτός αυτής της διδακτικής εμπειρίας και μέχρι του διορισμού του στο ΤΕΙ Λάρισας έχει και την παρακάτω εμπειρία: Επιστημονικός συνεργάτης στα γνωστικά αντικείμενα: Λιβαδοπονία, Δασική Γενετική, Δασική Αναψυχή - Τουρισμός, του Τμήματος Δασοπονίας& Διαχ. Φυσ. Περ/ντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας) ( ). (Δ9) Σελίδα 2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

3 Με το ΦΕΚ αριθ. 160/ (Τεύχος Γ ) ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης διορίστηκε ως μέλος του Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Δ1), με ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων Λιβαδοπονίας και Δεοντολογίας Επαγγέλματος και Σεμιναρίου. Από το διορισμό του και μετά δίδαξε τα μαθήματα Λιβαδοπονία, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σεμινάριο, Δασική Οικονομική. (Δ9) Πρόσκληση και διδασκαλία σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal, της Σχολής Ingenierías Agrarias, του Πανεπιστημίου της Extremadura, Badajoz, Spain από 26 έως 28 Φεβρουαρίου (Δ10-Δ11) Δ. Eπαγγελματική εμπειρία Δασαρχείο Σκοπέλου (Πρακτική Άσκηση ως φοιτητής, 1986) Δασαρχείο Δράμας (1998) (Δ12) Μόνιμος Εκπαιδευτικός του ΤΕΙ Λάρισας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Διορίστηκε με την αρίθμ. 111/ Πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 160 τ.γ / και ανέλαβε υπηρεσία στις 14/03/2008. Έχει αναγνωρίσει προϋπηρεσία 13,5 έτη, και έχει συμπληρώσει μέχρι σήμερα συνολική υπηρεσία 18 έτη, 5 μήνες. (Δ13) Ε. Ερευνητικό & Επιστημονικό Έργο Ε1. Εργαστήριο Το Εργαστήριο Λιβαδοπονίας αναδιοργανώθηκε εκ νέου και αναβαθμίστηκε βελτιώθηκε με την προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Το παραπάνω εργαστήριο είναι σε πλήρη λειτουργία, βελτιώνεται συνεχώς και καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων Λιβαδικής Οικολογίας και Διαχείρισης Λιβαδιών. (Δ14) Ε2. Συντονισμός ερευνητικών έργων Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης συντόνισε τα παρακάτω Ερευνητικά Έργα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας: (Δ15) 1. Απογραφή Παρόχθιας Δασικής και Ψευδαλπικής Λιβαδικής και Δασικής Βλάστησης στην Περιοχή των Πρεσπών Ελλάδας-FYROM (κωδ. EEE-TEI/Λ: 557) Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Σελίδα 3 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

4 Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας Φορέας Διαχείρισης: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχνάκης Διάρκεια: 01/09/ /07/2010 Προϋπολογισμός: ,00 2. Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και Δασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR )» και «Όρη Βαρνούντα (GR )» (κωδ. EEE-TEI/Λ: 3770) Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας Φορέας Διαχείρισης: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχνάκης Διάρκεια: 08/06/ /11/2011 Προϋπολογισμός: ,00 (συμπερ. ΦΠΑ) 3. Καταγραφή και αξιολόγηση της χλωριδικής ποικιλότητας των καλαμιώνων του Αλβανικού Τμήματος της Μικρής Πρέσπας, στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασία στην Πρέσπα: Υποστήριξη του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία ( Transboundary Biosphere Reserve Prespa: Support to Prespa National Park in Albania, με κωδικό BMZ- Nr ) (κωδ. EEE-TEI/Λ: 3736) Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας Φορέας Διαχείρισης: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχνάκης Διάρκεια: 01/04/ /09/2012 Προϋπολογισμός: 1800,00 4. Έρευνα στην Αποκατάσταση Δασολίβαδων του τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας (κωδ. EEE-TEI/Λ: 3823) Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας Φορέας Διαχείρισης: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχνάκης Διάρκεια: 22/08/ /06/2017 Προϋπολογισμός: ,00 (συμπερ. ΦΠΑ) Ε3. Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης συμμετείχε στα παρακάτω Ερευνητικά Έργα (Δ16 Δ21): Σελίδα 4 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

5 1. Έρευνα για τη δημιουργία σταθερών και ευγενών τύπων κρασιών. κωδ. 2582, Α.Π.Θ. ( ). 2. Έρευνα διαχείρισης βοσκοτόπων Κοινότητας Μεταξά νομού Κοζάνης. κωδ. 4566, Α.Π.Θ. (1996). 3. Λιβαδική ανάπτυξη στη ζώνη της Σουδανικής σαβάνας της πολιτείας Sokoto της Νιγηρίας η οποία κινδυνεύει να καταστραφεί. E.U. - STD3 NoT53*-CT , κωδ. 2894, Α.Π.Θ. (1996). 4. A European Approach for Assessing Regrowth Potential of Woody Plants. E.U. - FAIR PL , Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης ( ). 5. Οικοφυσιολογία της παραγωγικής αποτελεσματικότητας σε βοσκόμενα ποολίβαδα της χαμηλής ζώνης σε διάφορα στάδια διαδοχής. Π.ΕΝ.Ε.Δ. κωδ. 1774, Α.Π.Θ. ( ). 6. Αγρομετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης του ύψους της παραγωγής και της ποιότητας διαφόρων βοσκοτόπων. Υποπρόγραμμα 8 του Β Κ.Π.Σ της Ε.Ε., Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης ( ). 7. Husbandry Systems and Sustainable Social/Environmental Quality in Less Favoured Areas. E.U. - FAIR1. PL , Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης ( ). 8. Συμπόσιο για τα λιβάδια και την ξυλώδη βλάστηση. κωδ. 7746, Α.Π.Θ. (1999). 9. Ταυτοποίηση μειγμάτων σπόρων για προστασία εδαφών στο νέο αερολιμένα Αθηνών. κωδ. 9244, Α.Π.Θ. (1999). 10. Desertification Risk Assessment in Silvopastoral Mediterranean Ecosystems, (DRASME). E.U. IC18-CT κωδ. 9105, Α.Π.Θ. ( ). 11. Βελτίωση και Παραγωγή Λιβαδικών Σπόρων. κωδ. Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών /9, Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (2000). 12. Δείκτες καταπόνησης από βόσκηση σε Μεσογειακά θαμνολίβαδα. Διμερής συνεργασία Ελλάδας Ισπανίας. κωδ. 1970, Α.Π.Θ. ( ). 13. Ειδική λιβαδοπονική μελέτη των υπαλπικών λιβαδιών Γράμμου. κωδ , Α.Π.Θ. ( ). 14. GEORANGE Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands. E.U. EVK κωδ , Α.Π.Θ. ( ). 15. VISTA - Vulnerability of ecosystem services to land use change in traditional agricultural landscapes ( ). E.U. - EVK κωδ , Α.Π.Θ. (2003). 16. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης (MONITORING) της χλωριδικής ποικιλότητας των λιβαδιών της προστατευόμενης περιοχής του Γράμμου. Για το πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΥΠΕΧΩΔΕ. κωδ , Α.Π.Θ. ( ). 17. Ρόλος της κτηνοτροφίας στην προστασία και ανάπτυξη των λιβαδικών οικοσυστημάτων και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνειας του νομού Θεσσαλονίκης. Για το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. ΥΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ II, κωδ , Α.Π.Θ. ( ). 18. Οικολογία των δασών βελανιδιάς στην Ελλάδα. ( ). ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ). Επ. υπεύθυνη: Καθ. Αναστασία Παντέρα (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, ΤΕΙ Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου). Σελίδα 5 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

6 19. Επίδραση των κλιματικών μεταβλητών στην οικοφυσιολογική συμπεριφορά και στο λήθαργο και βιωσιμότητα των σπόρων των αυτοφυών ψυχανθών. ( ). ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ). Επ. υπεύθυνη: Καθ. Θεοδώρα Μέρου (Τμήμα Δασοπονίας& Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Δράμα) ΤΕΙ Καβάλας. 20. Συμβολή των Δασολιβαδικών Συστημάτων Βελανιδιάς της Δυτικής Ελλάδας στην Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. ( ). ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ). Επ. υπεύθυνη: Καθ. Αναστασία Παντέρα (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, ΤΕΙ Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου). Ε4. Συμμετοχή σε έργα εκπαίδευσης Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης συμμετείχε στα παρακάτω Έργα Εκπαίδευσης (Δ15, Δ19, Δ21): 1. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Λαμίας. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. ( ). Επ. υπεύθυνος: Αναπληρωτής καθηγητής Γεράσιμος Γουδέλης (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, ΤΕΙ Λαμίας). (Δ19, Δ21) 2. "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας" του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Επ. υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Περικλής Μπίρτσας (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, ΤΕΙ Θεσσαλίας). (Δ15) 3. " Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας". Επ. υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσάφης Χαρτώνας (ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ε5. Συμμετοχή σε Ειδικές Διαχειριστικές Μελέτες Πριν το διορισμό του στο ΤΕΙ Λάρισας ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης συμμετείχε στην εκπόνηση δεκατεσσάρων (14) ειδικών μελετών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. (Δ16, Δ20-Δ22, Μ1-Μ13) Σελίδα 6 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

7 Κωδικός Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Τίτλος μελέτης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Οικοτόπου Κοπρίνιτσας, κοιν. Μακρινίτσας Ν. Σερρών Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Οικοτόπου Καρυών Ν. Φλωρίνης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Κατάφουρκου Ν. Αιτωλ/νίας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Εκβολών Καλαμά Ν. Θεσπρωτίας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως Βιοτόπου του Λόφου Σαλαώρας Ν. Άρτας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Οικοτόπου Νέας Κεσσάνης Ν. Ξάνθης Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Οικοτόπου Πελέσι, κοιν. Συκιάς Ν. Φωκίδας Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Βιοτόπου Οικοτόπου Κεντητής Περιοχής Δέλτα Νέστου Ν. Ξάνθης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εγκατάσταση Oικίσκου και Πυλώνα της ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ. στη Θέση Οξυά Κοινότητας Καλοχωρίου Ν. Ιωαννίνων (Σταθμός 237) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας PANAFON ΑΕ. Σ.Β. 511 Σταυρού Μεσογείων Αττικής Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας π. Κοινοτικού Δάσους Βαρβάρας Μελέτη Καλλιεργητικών Επεμβάσεων σε Δάσος Πλατυφύλλων του Δάσους Βαρβάρας Μελέτη Βελτίωσης Βατότητας Δασόδρομων Δάσους Βαρβάρας Έτος Φορέας ανάθεσης ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΕΥΡΩΧΩΡΑ Ε.Π.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε. Δήμος Αρναίας Χαλκιδικής Δήμος Αρναίας Χαλκιδικής Δήμος Αρναίας Χαλκιδικής Πρόγραμμα/ Κανονισμός Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 2078/92 Αμοιβή (δρχ.) Επιπλέον συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης της μελέτης: Παπαναστάσης Β., Ι. Ισπικούδης, Μ. Βραχνάκης, Κ. Ιώβη, Γ. Τσουγκράκης και Δ. Μπούσμπουρας Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη Αλπικών Λιβαδιών Γράμμου. Πρόγραμμα Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων στις Περιοχές Γράμμου και Ροδόπης. Life 99NAT/GR/ σελ. 79 (+Παραρτήματα) (Μ14). Μετά το διορισμό του συμμετείχε ως ειδικός (χωρίς αμοιβή) στις παρακάτω Ειδικές Διαχειριστικές Μελέτες (Μ15-Μ19): Recommended Strategic Plan. For maintaining favourable conservation status of Natura 2000 areas in the Axios Delta in Greece ( ). Σελίδα 7 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

8 UNDP GEF Prespa Regional Project - Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lakes Basin of Albania, FYR of Macedonia and Greece ( ) - Development of a Transboundary Monitoring System for the Prespa Park area - Expert Study. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Λιμνών Βεγορίτιδας Πετρών (2011). Σύνταξη: Γ. Ηλιάδης, Β. Κουτάλου, Α. Σπυρίδης, Δ. Μπούσμπουρας. Αναπτυξιακή Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Έδεσσας, 366 σελ. Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Πρεσπών Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Φλώρινας Τμήμα Μελετών Κατασκευών Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φορέας Υλοποίησης: γραφεία μελετών "Δ. Μπούσμπουρας", "Δ. Αργυρόπουλος" και "PLAS Ε.Π.Ε." Project LIFE09NAT/GR/ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Action A.2: Action Plan for Agropastoral Ecosystems. March Municipality of Skyros. Ε6. Δημοσιευμένο έργο Το δημοσιευμένο έργο του κ. Μιχαήλ Βραχνάκη έχει ως εξής: Διδακτορική Διατριβή Βραχνάκης Μ.Σ Μαθηματικά Μοντέλα Μελέτης της Δυναμικής της Λιβαδικής Βλάστησης. σελ Διδακτορική διατριβή. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη (MV1). Δημοσιεύσεις σε Citation Index (σύμφωνα με το Science Citation Index και το Conference Proceedings Citation Index του Thomson Reuters Web of Science) 1. Vrahnakis M.S., Z. Koukoura and A. Patakas Influence of irrigation and density in the production of two legume species under mixed conditions. Acta Horticulturae, 449(2): (MV2) 2. Patakas A., D. Stavrakas and M.S. Vrahnakis Influence of two different training systems on W.U.E. of grapevines. Acta Horticulturae, 449(2): (MV3) 3. Vrahnakis M.S., B. Noitsakis and Z. Koukoura The analysis of dynamic interaction in a legume binary mixture under controlled conditions of irrigation and clipping. Proceedings of XVIII International Grassland Congress. June 8-19, Winnipeg, Manitoba, Canada. Vol. I(7): (MV4) Σελίδα 8 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

9 4. Koukoura Z., M.S. Vrahnakis and M. Karatassiou Effect of Dactylis glomerata and Festuca ovina on Pinus brutia seedling survival. Grassland Science in Europe, 4: (MV5) 5. Merou Th. and M.S. Vrahnakis Effects of kermes oak (Quercus coccifera L.) on understorey plant species diversity and evenness in a Mediterranean-type shrubland. Grassland Science in Europe, 4: (MV6) 6. Lazaridou M. and M.S. Vrahnakis Combined effects of irrigation and cutting regimes on lucerne forage production. Cahiers Options Mediterraneennes, 45: (MV7) 7. Papanastasis V.P., M.S. Vrahnakis, K. Iovi, P. Platis, A. Karalazos and I. Hatziminaoglou Dynamics of herbage production in a grazed mountain grassland in Greece. Grassland Science in Europe, 7: (MV8) 8. Sirkou D., C.L. Alados, M.S. Vrahnakis, V.P. Papanastasis, K. Iovi, M.L. Ginner and I. Ispikoudis Assessment of grazing effects on Mediterranean shrubs Phillyrea latifolia L. and Cistus monspeliensis L. by developmental instability and fractal dimension. Journal of Mediterranean Ecology, 3(4): (MV9) 9. Papanastasis V.P., M.S. Vrahnakis, D. Chouvardas, K. Iovi, M.M. Berdeli and I. Ispikoudis Role of altitude and soil depth in the productive potential of natural grasslands of Macedonia, northern Greece. Grassland Science in Europe, 8: (MV10) 10. Vrahnakis M.S Modelling competition in annual clovers. Grassland Science in Europe, 8: (MV11) 11. Alados C.L., A. El Aich, V.P. Papanastasis, H. Ozbek, T. Navarro, H. Freitas, M. Vrahnakis, D. Larrosi and B. Cabezudo Change in plant spatial patterns and diversity along the successional gradient of Mediterranean grazing ecosystems. Ecological Modelling, 180: (MV12) 12. Vrahnakis M.S., G. Goudelis, E. Papanikolaou and P. Voulgari Changes of plant species diversity due to slope exposure in the core area of Mount Parnassos National Park, Greece. In: Proceedings (CD format) of the 10 th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Μ. Arianoutsou, and V.P. Papanastasis (eds). 25 April 1 May 2004, Rhodes Island, Greece. (MV13) 13. Vrahnakis M.S., C.L. Alados, V.P. Papanastasis, K. Iovi, M.M. Berdeli and D. Sirkou Fire impact on plant species distribution in grazed maquis shrublands. In: Proceedings (CD format) of the 10 th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems. Μ. Arianoutsou, and V.P. Papanastasis (eds). 25 April 1 May 2004, Rhodes Island, Greece. (MV14) 14. Vrahnakis M.S., A. Kyriazopoulos, G. Fotiadis, A. Sidiropoulou and Α. Dionisopoulou Changes in components of floristic diversity in three adjacent rangeland types. Grassland Science in Europe, 10: (MV15) 15. Vrahnakis M.S., G. Fotiadis, D. Chouvardas, K. Mantzanas and V.P. Papanastasis Components of floristic diversity in kermes oak shrublands. Grassland Science in Europe, 10: (MV16) 16. Lazaridou M. and M.S. Vrahnakis Cutting effects on persistence and sustainability of an alfalfa-tall fescue mixture. Grassland Science in Europe, 10: (MV17) 17. Imrichová Z. and M.S. Vrahnakis Revealing changes in biodiversity pattern by means of PFTs. Grassland Science in Europe, 10: (MV18) Σελίδα 9 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

10 18. Vrahnakis M.S., G. Fotiadis, Th. Merou and S. Plastargia Genus Trifolium L. in Greece: distributional aspects and life traits. Grassland Science in Europe, 11: (MV19) 19. Vrahnakis M.S., P. Kostopoulou, M. Lazaridou, Th. Merou and G. Fotiadis Modelling growth responses of annual legumes to water shortage. Options Mediterraneennes, A(79): (MV20) 20. Chouvardas D. and M.S. Vrahnakis A semi-empirical model for the near-future evolution of the lake Koronia landscape. Journal of Environmental Protection and Ecology, 10(3): (MV21) 21. Vrahnakis M.S., M. Kadroudi, E. Kyriazi, D. Vasilakis, Y. Kazoglou and P. Birtsas Variation of structural and functional characteristics of grasslands in the foraging areas of the Eurasian black vulture (Aegypius monachus L.). Grassland Science in Europe, 14: (MV22) 22. Kostopoulou P., M.S. Vrahnakis, Th. Merou and M. Lazaridou Perennial-like adaptation mechanisms of annual legumes to limited irrigation. Journal of Environmental Biology, 31: (MV23) 23. Fotiadis G., M.S. Vrahnakis, Th. Merou and K. Vidakis Ecology, chorology and commonness of the Trifolium taxa in Greece. Feddes Repertorium, 121(1-2): (MV24) 24. Vrahnakis M.S., G. Fotiadis, Th. Merou and Y.E. Kazoglou Improvement of plant diversity and methods for its evaluation in Mediterranean basin grasslands. Options Mediterranéennes (A), 92: (MV25) 25. Kazoglou Y., G. Fotiadis, M. Vrahnakis, I. Koutseri and A. Crivelli Assessment of riparian forest vegetation of rivers supporting the Prespa Trout in the Transboundary Prespa Park. Ecohydrology & Hydrobiology, 11(1-2): (MV26) 26. Chouvardas D., M.S. Vrahnakis, D. Bousbouras, Ch. Evangelou, E. Lampou and L. Georgiadis Modelling habitat suitability of agrosilvopastoral landscapes for brown bear (Ursus arctos). Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(1): (MV27) 27. Fotiadis G., M. Vrahnakis, Y. Kazoglou and I. Tsiripidis Dry grassland types in the Prespa National Park (NW Greece), including the southernmost occurrence of the priority habitat type Pannonic sand steppes (code 6260). Haqcuetia 13(1):. 28. Vrahnakis M.S., G. Fotiadis, A. Pantera, G. Goudelis, A. Papadopoulos and V.P. Papanastasis Floristic diversity of valonia oak silvopastoral woodlands in Greece. Agroforestry Systems (accepted for publication). Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνικά περιοδικά 1. Ραδόγλου K., Ι. Ραυτογιάννης, Γ. Χαλυβόπουλος και Μ.Σ. Βραχνάκης Επίδραση του τρόπου και χρόνου αποθήκευσης φυταρίων Acer pseudoplatanus L. και οι επιπτώσεις τους στη ζωτικότητα και τη μεταφυτευτική επιτυχία τους. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος Αφιέρωμα προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Τόμος ΜΑ/1, Vol. 41/1: (MV28) 2. Φωτιάδης Γ., Μ.Σ. Βραχνάκης, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Β.Π. Παπαναστάσης Διερεύνηση της βλάστησης των pseudomaquis του Quercus coccifera στην περιοχή του Λαγκαδά της κεντρικής Μακεδονίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Σελίδα 10 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

11 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος Αφιέρωμα προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ.κ. Αθανασιάδη, 44: (MV29) 3. Παπαϊωάννου Α.Γ., Μ.Σ. Βραχνάκης, Δ.Α. Αλιφραγκής, Β.Π. Παπαναστάσης, Ι. Ισπικούδης και Δ.Γ. Σεϊλόπουλος Επίδραση της βόσκησης στα εδάφη της ζώνης αειφύλλων πλατυφύλλων στη βόρεια Ελλάδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 13(1): (MV30) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (με σύστημα κριτών) 1. Moridou D., A. Patakas and M. Brachnakis The clipping effects on leaves productivity of Lotus corniculatus L. during the drought period. In: Proceedings of the International Conference: Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach. Vol. II pp K. Radoglou (ed.). 27 August 1 September 2001, Thessaloniki, Greece. (MV31) 2. Lazaridou M., M.S. Vrahnakis, B. Noitsakis and S. Koutroumbas Interference effects within legume-grass association in the field under drought. In: Proceedings of the VII Congress of the European Society of Agronomy. July 15-18, Cordoba, Spain. pp (MV32) 3. Vrahnakis M.S., R. Fanlo and V.P. Papanastasis Effects of goat grazing on maquistype shrublands. In: Proceedings of International Symposium on Animal Production and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas pp June 2003, Ioannina, Greece. (MV33) 4. Fotiadis G., A. Pantera, A. Papadopoulos and M. Vrahnakis The vascular flora of Quercus ithaburensis ssp. macrolepis (Fagaceae) forest remnants found in Thrace (NE Greece). pp In: Proceedings of IV Balcan Botanical Congress, June 2006, Sofia, Bulgaria. (MV34) 5. Kazoglou Y.E. and M.S. Vrahnakis Networking of five LIFE-Nature projects in Greek Ramsar wetlands: Lessons learnt from vegetation management and monitoring activities. In: Proceedings (DVD format) of the 6th European Conference on Ecological Restoration. Towards a Sustainable Future for European Ecosystems: Providing Restoration Guidelines for Natura 2000 Habitats and Species, 8-12 September 2008, Ghent, Belgium. (MV35) 6. Kazoglou Υ., G. Fotiadis, I. Koutseri and M. Vrahnakis Assessment of structural components of riparian forest vegetation of the Prespa basin with the means of the QBR index. In: Balwois 2010 Conference on Water Observation and Information System for Decision Support. Ohrid, FYROM, May (MV36) 7. Fotiadis G., Υ. Kazoglou, I. Koutseri, G. Efthymiou and M. Vrahnakis Assessment of functional components of riparian forest of the Prespa basin with the means of the modified RMP protocol. In Balwois 2010 Conference on Water Observation and Information System for Decision Support. Ohrid, FYROM, May (MV37) 8. Vrahnakis M. and S. Nasiakou Description of Business Model for innovative Agroforestry Consulting Co. In Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment, 1st International Conference on Applied Innovation, 13-14/09/2013, Arta, Greece. Σελίδα 11 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

12 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων (με σύστημα κριτών) 1. Βραχνάκης Μ.Σ., Β. Νοϊτσάκης και Ζ. Κούκουρα Η συναρτησιακή προσέγγιση κατά τη μελέτη των αυξητικών παραμέτρων των ετήσιων λιβαδικών φυτών. Στο: Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Η Λιβαδοπονία στο Κατώφλι του 20 ου Αιώνα. 4-6 Οκτωβρίου, Ιωάννινα. (MV38) 2. Βραχνάκης Μ.Σ., Κ. Ιώβη και Μ.Μ. Μπερδελή Διαχείριση ψευδαλπικών λιβαδιών Γράμμου. Στο: Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Π.Δ. Πλατής, και Θ.Γ. Παπαχρήστου (επ. έκδ.) 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, Καρπενήσι, σελ (MV39) 3. Βραχνάκης Μ.Σ., Α. Παπαγεωργίου, Ε. Μίγδου, Κ. Ιώβη και Μ.Μ. Μπερδελή Μεταβολή της φυτοποικιλότητας λιβαδιών του Τυμφρηστού κατά την υψομετρική διαβάθμιση. Στο: Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Π.Δ. Πλατής, και Θ.Γ. Παπαχρήστου (επ. έκδ.) 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, Καρπενήσι, σελ (MV40) 4. Ιώβη Κ., Μ.Σ. Βραχνάκης και Β.Π. Παπαναστάσης Χλωριδική ποικιλότητα ψευδαλπικών λιβαδιών Γράμμου. Στο: Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Π.Δ. Πλατής, και Θ.Γ. Παπαχρήστου (επ. έκδ.) 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, Καρπενήσι, σελ (MV41) 5. Βραχνάκης Μ.Σ. και Α. Κοντογιάννη Εμπειρικά μοντέλα εποχιακής πρόγνωσης δυναμικού παραγωγής-κάλυψης υπέργειας βιομάζας σε σχέση με κλιματικές παραμέτρους σε ψευδαλπικό ποολίβαδο του Τυμφρηστού Ν. Ευρυτανίας. Στο: Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου: Λιβάδια των Πεδινών και Ημιορεινών Περιοχών: Μοχλός Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Ι. Τσιόντσης (επ. έκδ.) Νοεμβρίου 2004, Βόλος, σελ (MV42) 6. Φωτιάδης Γ., Μ.Σ. Βραχνάκης και Θ. Μέρου Βιοτική, οικολογική και χωρολογική ανάλυση των εκπροσώπων του γένους Trifolium στην Ελλάδα. Στο: Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου: Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών. Β.Π. Παπαναστάσης και Ζ.Μ. Παρίση (επ. έκδ.) 1-3 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο, σελ (MV43) 7. Χουβαρδάς Δ., Μ. Βραχνάκης, Κ. Μαντζανάς, Ι. Ισπικούδης και Β. Παπαναστάσης Βραχυχρόνια πρόγνωση της εξέλιξης των μονάδων χρήσεων/κάλυψης γης του τοπίου της Λίμνης Κορώνειας με τη χρήση του ημι-εμπειρικού μοντέλου CLUE-S. Στο: Πρακτικά 3 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2008 (Δημοσίευση σε CD). (MV44) 8. Βραχνάκης Μ.Σ. και Β.Π. Παπαναστάσης Από τη λιβαδική κατάσταση στη λιβαδική υγεία: Νέες προοπτικές στην ποιοτική εκτίμηση των Μεσογειακών λιβαδιών. Στο: Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου: Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές. Κ.Θ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης (επ. έκδ.) 2-4 Οκτωβρίου 2008, Λεωνίδιο Αρκαδίας, σελ (MV45) 9. Βραχνάκης Μ.Σ Χλωριδική ποικιλότητα και κάλυψη θάμνων πουρναριού. Σελ Στο: 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής. Δ. Καντάς (επ. έκδ.). Λάρισα, 30/6-1/ (MV46) 10. Βραχνάκης Μ Χρησιμότητα και αξία των taxa του γένους Trifolium της χλωρίδας της β. Ελλάδας. Σελ Στο: Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής. Α. Σιδηροπούλου, Κ. Σελίδα 12 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

13 Μαντζανάς και Ι. Ισπικούδης (επιμ. έκδοσης). Πρακτικά 7 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ξάνθη, Οκτωβρίου (MV47) 11. Τσίτρα Ι., Τάξος Α., Φωτιάδης Γ., Καζόγλου Ι. και Μ. Βραχνάκης Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας. Σελ Στο: Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής. Α. Σιδηροπούλου, Κ. Μαντζανάς και Ι. Ισπικούδης (επιμ. έκδοσης). Πρακτικά 7 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ξάνθη, Οκτωβρίου (MV48) 12. Χουβαρδάς Δ., Μ. Βραχνάκης, Δ. Μπούσμπουρας, Χ. Ευαγέλου, Ε. Λάμπου και Λ. Γεωργιάδης Μοντέλα καταλληλότητας βιοτόπου της καφέ αρκούδας (Ursus arctos L.) στα αγροδασολιβαδικά τοπία του οδικού άξονα Ε65 και της Εγνατία Οδού. Στο: Πρακτικά 4 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2011 (σε CD). (MV49) 13. Βραχνάκης Μ., Γ. Φωτιάδης και Ι. Καζόγλου Επιπτώσεις στην ποιότητα των λιβαδικών και δασικών ενδιαιτημάτων της ενδημικής πέστροφας των Πρεσπών από τη βελτίωση δασικού δρόμου. Στο: Πρακτικά 4 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2011 (σε CD). (MV50) 14. Νασιάκου Σ., Γ. Μπλάνας, Μ. Βραχνάκης και Β. Κλεφτογιάννη Εταιρία Συμβούλων σε θέματα Αγροδασοπονίας: Μία εναλλακτική επαγγελματική προοπτική των Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ελλάδα Ισπανία). Στο Οικονομική της Ευτυχίας, 7ο Εθνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας (ΕΣΔΟ), 8-10 Ιουνίου 2013, σ Νασιάκου Σ., Βραχνάκης Μ. και Γ. Αραμπατζής Επιχειρηματικό μοντέλο προώθησης της Αγροδασοπονίας στην Ελλάδα. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής Οικονομίας «Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2014 (υπό δημοσίευση). Δημοσιεύσεις σε περιλήψεις πρακτικών συνεδρίων (με σύστημα κριτών) 1. Vrahnakis M.S Prediction of flowering time in annual plants by an asymptotic non-linear growth model. In: Book of Abstracts of the Proceedings of 2002 World Conference on Natural Resource Modeling, June 23-26, 2002, Lesvos, Greece. Book of Abstracts. p. 59. (MV51) 2. Vrahnakis M.S. G. Fotiadis, D. Chouvardas, K. Mantzanas, S. Plastargia and V.P. Papanastasis Species richness and diversity evolution along a secondary successional gradient. In: Book of Abstracts of the International Conference on Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Mountain Areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research September, 2005, Ioannina, Greece, (Book of Abstracts). (MV52) 3. Chuvardas D., M.S. Vrahnakis, K. Mantzanas, I. Ispikoudis and V.P. Papanastasis Simulating land cover/use changes in a Mediterranean landscape with CLUE-S semiempirical model. Conservation and Sustainable Development in Mountain Areas of Europe: The challenge of interdisciplinary research. Book of Abstracts, September, 2005, Ioannina, Greece, (Book of Abstracts). (MV53) 4. Vrahnakis M.S., G. Fotiadis, A. Pantera, A. Papadopoulos and V.P. Papanastasis Components of floristic diversity of the remaining valonia oak silvopastoral grasslands of Greece. In: Book of Abstracts of the 7 th European Dry Grassland Meeting. M. Janišová, M. Budzáková and M. Petrašová (eds) May 2010, Smolenice, Slovak Republic. (MV54) Σελίδα 13 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

14 5. Dengler J., M. Janišova, S. Rūsiņa and M.S. Vrahnakis European Dry Grassland Group (EDGG) join the network of dry grassland researchers and conservationists. In: Book of Abstracts of the 7 th European Dry Grassland Meeting. M. Janišová, M. Budzáková and M. Petrašová (eds) May 2010, Smolenice, Slovak Republic. (MV55) 6. Fotiadis G., A. Kyriazopoulos, E.M. Abraham, I. Fraggakis, A. Panogeorgos and M.S. Vrahnakis Floristic diversity of grazed kermes oak stands, adjacent grasslands and phryganic communities. In: Book of Abstracts of the 7 th European Dry Grassland Meeting. M. Janišová, M. Budzáková and M. Petrašová (eds) May 2010, Smolenice, Slovak Republic. (MV56) 7. Fotiadis G., M. Vrahnakis and Y. Kazoglou Habitats of endemic and rare plant taxa of Prespa National Park, northwestern Greece. In: Book of Abstracts of the 8 th European Dry Grassland Meeting. A. Kuzemko (ed.), June 2011, Uman, Ukraine. (MV57) 8. Βραχνάκης Μ., Γ. Φωτιάδης και Ι. Καζόγλου Ποικιλότητα βλάστησης στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Στο: Πρακτικά του 12 ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011, Ρέθυμνο. (MV58) 9. Φωτιάδης Γ., Ι. Καζόγλου Ι. και Μ. Βραχνάκης Σημαντικά χλωριδικά στοιχεία του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Στο: Πρακτικά του 12 ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011, Ρέθυμνο. (MV59) 10. Vrahnakis M., G. Fotiadis and Y. Kazoglou Plant diversity of dry grasslands in Prespa National Park, NW Greece. In: Book of Abstracts of the 9 th European Dry Grassland Meeting. M. Vrahnakis, A. Kyriazopoulos, Y. Kazoglou, D. Chouvardas and G. Fotiadis (eds) May 2012, Prespa, Greece. (MV60) 11. Fotiadis G., M. Vrahnakis, Y. Kazoglou and I. Tsiripidis First report of the priority Natura 2000 habitat type *Xeric sand calcareous grasslands (6120) in Greece. In: Book of Abstracts of the 9 th European Dry Grassland Meeting. M. Vrahnakis, A. Kyriazopoulos, Y. Kazoglou, D. Chouvardas and G. Fotiadis (eds) May 2012, Prespa, Greece. (MV61) 12. Sidiropoulou Α., K. Mantzanas, M.S. Vrahnakis and I. Ispikoudis Inventory of agrosilvopastoral systems in Florina Prefecture and landscape structure analysis. In: Book of Abstracts of the 9 th European Dry Grassland Meeting. M. Vrahnakis, A. Kyriazopoulos, Y. Kazoglou, D. Chouvardas and G. Fotiadis (eds) May 2012, Prespa, Greece. (MV62) 13. Nasiakou S. and M. Vrahnakis Exploring the Possibilities to Run Agroforestry Business in Greece. In: Book of Abstracts of the 1 st European Agroforestry Conference. M.R. Mosquera-Losada, A. Pantera, A. Rosati, J. Amaral, J. Smith, A. Rigueiro-Rodrνguez, J. Watté and C. Dupraz (eds) October 2012, Brussels, Belgium. (Extended Abstract). p. 54. (MV63) 14. Vrahnakis M., G. Fotiadis, V. Kleftoyanni and S. Nasiakou A thematic Action Plan related to the conservation of agro pastoral biodiversity through the rationalization of grazing pressure for Aegean island, Skyros, Greece. In: Book of Abstracts of the 10th EDGG Meeting, May 2013, Zamosć, Poland, p Vrahnakis M. and S. Nasiakou Current condition of the Greek xeric grasslands in terms of flora and management. In Brandenburg Academy Concepts for Modern Management of Xeric Grasslands between Nature Conservation and Agriculture September, 2013, Criewen, Germany. 16. Mantzanas K., A. Pantera, M. Vrahnakis, G. Fotiadis, V. Papanastasis, I. Ispikoudis, A. Papadopoulos and D. Alifragis Livestock grazing effect on understory biomass in a Σελίδα 14 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

15 valonia oak silvopastoral system. In Integrating & Policy to Promote Agroforestry in Practice, 2nd EURAF Conference, 4-6 June 2014, Cottbus, Germany. (extended abstract). Βιβλία 1. Μέρου Θ., Γ. Φωτιάδης, Σπ. Τσιφτσής, Κ. Βιδάκης, Μ. Βραχνάκης, Ι. Τσιριπίδης και Β. Παπαναστάσης Ψυχανθή της Βόρειας Ελλάδας Πόες, Θάμνοι. Θ. Μέρου (Εποπτεία έκδοσης), Έκδοση Photo/Graphs Studio, O.E., Δράμα. ISBN: , σελ (MV64) 2. Βραχνάκης Μ., Γ. Φωτιάδης και Ιωάννης Καζόγλου Τύποι Οικοτόπων Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (επ. έκδοσης), ISBN: , σελ Παραρτήματα. (MV65) Τεχνικοί οδηγοί CD εφαρμογής 1. Βραχνάκης Μ.Σ. και Β.Π. Παπαναστάσης Τεχνικός Οδηγός Συστήματος Παρακολούθησης (Monitoring) Μέσω της Χλωριδικής Ποικιλότητας των Λιβαδιών της Προστατευόμενης Περιοχής του Γράμμου. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. σελ. 54. (MV66) 2. Βραχνάκης Μ.Σ. και Β.Π. Παπαναστάσης Επιμέλεια έκδοσης CD στη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Συστήματος Παρακολούθησης (Monitoring) Μέσω της Χλωριδικής Ποικιλότητας των Λιβαδιών της Προστατευόμενης Περιοχής του Γράμμου. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. (MV67) 3. Βραχνάκης Μ.Σ Επιμέλεια έκδοσης CD για τη διδασκαλία του μαθήματος Λιβαδική Οικολογία στα πλαίσια του προγράμματος Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Λαμίας. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Επ. υπεύθυνος επ. καθ. Γεράσιμος Γουδέλης (Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, ΤΕΙ Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου). (MV68) Δημοσιεύσεις σε Τόμους Βιβλίων Επιμέλεια Έκδοσης 1. Lazaridou M., M.S. Vrahnakis and B. Noitsakis Performance of legume-grass association in the field under drought and cutting conditions. In: Lowland and Grasslands of Europe: Utilization and Development. Fisher and B. Frankow - Lindberg (comps), FAO/CIHEAM, Lowland Grasslands Subnetwork, pp (MV69) 2. Pantazopoulos Ch.I., M.S. Vrahnakis, D. Chouvardas, M. Papadimitriou and V.P. Papanastasis Rangeland health assessment in silvopastoral systems of northern Greece. In: Silvopastoralism and Sustainable Land Management. International Congress. M.R. Mosquera-Losada, J. McAdam and A. Rigueiro-Rodríguez (eds). CAB International, Oxfordshire, UK, pp (MV70) Losada/dp/ Σελίδα 15 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

16 3. Κυριαζόπουλος Α.Π., Ε.Μ. Αβραάμ, Μ.Σ. Βραχνάκης και Ζ.Μ. Παρίση Λιβαδικά οικοσυστήματα και προοπτικές αειφορικής διαχείρισης. Στο: Δάσος: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Α.Χ. Παπαγεωργίου, Γ. Καρέτσος και Γ. Κατσαδωράκης (επιμ. έκδοσης), WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ (MV71) 4. Kazoglou Υ.Ε., M.S. Vrahnakis and G.P. Fotiadis Wet grasslands of Lake Mikri Prespa, NW Greece: decline, restoration, maintenance and monitoring. In: Collins S. and G. Beaufoy (eds). Improving the targeting, monitoring and management of semi-natural grasslands across Europe. Annex 7.2. EFNCP, BCE. 5. Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis (eds) Dry grasslands of Europe: Grazing and Ecosystems Services. Greek Ministry of Environment, Energy and Climate Change, Hellenic Rangeland and Pasture Society, ISBN , p Vrahnakis M.S., M. Janisová, S. Rusina, P. Török, S. Venn and J. Dengler The European Dry Grassland Group (EDGG): stewarding Europe s most diverse habitat type. - In: H. Baumbach (ed.): Steppenlebensräume Europas - Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz. Erfurt. pp Δημοσιεύσεις και Αρθρογραφία σε Ειδικά Επιστημονικά Περιοδικά Συνεχής παρουσία με δημοσιεύσεις και αρθρογραφία στα περιοδικά (α) Λιβάδι, ετήσιο περιοδικό που εκδίδει η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (http://www.elet.gr/pages/?cat=5), (β) Αγροδασικά, εξαμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο (http://www.agroforestry.gr/pages/), και (γ) EDGG Bulletin, τριμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει η επιστημονική εταιρεία European Dry Grassland Group (EDGG), που αποτελεί official group του International Association for Vegetation Science. (http://www.edgg.org/publications.htm). Ειδικότερα στο EDGG Bulletin έχουν δημοσιευτεί τα παρακάτω άρθρα του: 1. Vrahnakis M Initiation of the Mediterranean Dry Grassland subgroup. EDGG Bulletin, 5:3-5. (MV72) 2. Vrahnakis M Mediterranean Type Ecosystems (MTEs): a brief introduction. EDGG Bulletin, 6: (MV73) 3. Vrahnakis M Dry grassland habitat types of Greece. EDGG Bulletin, 6: (MV74) 4. Vrahnakis M Minutes from the General Assembly of the EDGG. EDGG Bulletin, 7: (MV75) 5. Vrahnakis M., E. Papadatou and Y. Kazoglou Grass-lands as bat-lands: evidence from Mount Varnous, Greece. EDGG Bulletin, 8:7-9. (MV76) 6. Vrahnakis M Potential EDGG Meeting in Greece (June 2012) - A short introduction to the Prespa area. EDGG Bulletin, 9: (MV77) 7. Vrahnakis M The donkey a friend of grassland resources that patiently faces Σελίδα 16 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

17 extinction. EDGG Bulletin, 10: (MV78) 8. Vrahnakis M Minutes from the General Assembly of the EDGG at the 8 th European Dry Grassland Meeting, Uman, Ukraine, 13 June EDGG Bulletin, 11: (MV79) 9. Vrahnakis M Smolenice Grassland Declaration the past, the present, the future. EDGG Bulletin, 11: (MV80) 10. Vrahnakis M. and I. Smelansky News from policy activities of SPC-EDGG. EDGG Bulletin, 12: (MV81) 11. Vrahnakis M., I. Smelansky and L. Sutcliffe News from policy-related activities of the Special Policy Committee (SPC-EDGG). EDGG Bulletin, 13: (MV82) 12. Vrahnakis M., G. Fotiadis and Y. Kazoglou Skyros: a very dry grassland Greek island. EDGG Bulletin, 14: (MV83) 13. Vrahnakis M The 9th European Dry Grassland Meeting in Greece (19-23 May 2012). EDGG Bulletin, 16: (MV84) 14. Vrahnakis M Resolution on Common Agricultural Policy. EDGG Bulletin, 17: (MV85) Δημοσιεύσεις Τελικών Αναφορών Ερευνητικών Έργων Μελετών (Final Reports) (μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή): 1. Vrahnakis M.S. and G. Fotiadis Inventory and Assessment of Riparian Forest Vegetation of the Prespa Area of Greece and FYROM with the use of the (i) QBR (Qualitat del Bosc de Ribera / Riparian Forest Quality) Index, and (ii) Riparian Macrophyte Protocol (RMP). Final Report. TEI of Larissa, Society for the Protection of Prespa, 84 p. (+ Annexes). (MV86) 2. Βραχνάκης Μ., Γ. Φωτιάδης και Ι. Καζόγλου Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και Δασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR )» και «Όρη Βαρνούντα (GR )» όπως και Περιοχών Πέριξ Αυτών. Τελική Έκθεση. TEI Λάρισας, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. (MV87) 3. Φωτιάδης Γ. και Μ. Βραχνάκης Σχέδιο Δράσης Αγρολιβαδικών Οικοσυστημάτων. Τελική Έκθεση. Project LIFE09NAT/GR/ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros». Δήμος Σκύρου. (MV88) 4. Vrahnakis M.S Inventory, Record and Evaluation of Reedbed Floristic Diversity of Albanian Micro Prespa Lake. Final Report. TEI of Larissa, Society for the Protection of Prespa. (MV89) 5. Βραχνάκης Μ Χλωριδική Ποικιλότητα των Δασολίβαδων Αρκεύθου της Περιοχής των Πρεσπών (τύπος οικοτόπου προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae)). Αναφορά στα πλαίσια του Έργου LIFE12 NAT/GR/ Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562. σ Βραχνάκης Μ Ρύθμιση Βόσκησης σε Επιλεγμένες Θέσεις στα Δασολίβαδα του Τύπου Οικότοπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) ως Μέτρου Αποκατάστασης και Διατήρησης. Αναφορά στα πλαίσια του Έργου LIFE12 NAT/GR/ Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562. σ Φωτιάδης, Γ., Π. Κακούρος και Μ. Βραχνάκης Κατευθύνσεις Διατήρησης και Σελίδα 17 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

18 Αποκατάστασης των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην Περιοχή των Πρεσπών. Αναφορά σταπλαίσια του Έργου LIFE12 NAT/GR/ Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). σ. 75. Συγγραφή Διδακτικών Σημειώσεων: 1. Βραχνάκης Μ.Σ Λιβαδοπονία. Διδακτικές Σημειώσεις Θεωρίας, β έκδοση. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, σελ (MV90) 2. Βραχνάκης Μ.Σ. και Π. Κωστοπούλου Λιβαδοπονία. Διδακτικές Σημειώσεις για το Εργαστηριακό Μάθημα. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, σελ (MV91) 3. Βραχνάκης Μ Δεοντολογία Επαγγέλματος. Διδακτικές Σημειώσεις. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περ/ντος, σελ. 45. (MV92) Ε7. Έργο υπό δημοσίευση 1. Vrahnakis Μ., G. Fotiadis and Y. Kazoglou. Rangeland and forest habitat quality of the Prespa endemic trout after road improvement works. Journal of Environmental Protection and Ecology (submitted for publication) (MV96) 2. Vrahnakis Μ., S. Nasiakou and G. Blanas. Business Model for Agroforestry Consulting Company. Agroforestry Systems (submitted for publication) 3. Kleftoyanni V., A. Dimalexis and M. Vrahnakis. Envisaging participatory management in Skyros Island, Greece: response to proposed conservation actions in relation to local community s environmental orientation. Journal of Environmental Management (submitted for publication) 4. Νασιάκου Σ. και Μ. Βραχνάκης. Αγροδασοπονία Προοπτικές Ανάπτυξης για την Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης. Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη. Επετηρίδα Τμήματος Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (δεκτή προς δημοσίευση) 5. Νασιάκου Σ., Μ. Βραχνάκης και Γ. Αραμπατζής. Επιχειρηματικό μοντέλο προώθησης της Αγροδασοπονίας στην Ελλάδα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2014 (δεκτή προς δημοσίευση) 6. Βραχνάκης Μ., Γ. Φωτιάδης, Ε. Κουτσερή, Σ. Νασιάκου και Κ. Σούτσας. Ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων του Juniperus excelsae. 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (δεκτή προς δημοσίευση) 7. Σιδηροπούλου Α., M. Βραχνάκης, Γ. Φωτιάδης και Δ. Μπούσμπουρας. Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων. 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (δεκτή προς δημοσίευση) 8. Γιαννακοπούλου Α., Μ. Βραχνάκης, Α, Σιδηροπούλου, Ε. Γιαννακοπούλου και Ι. Ισπικούδης. Αξιολόγηση και ερμηνεία τοπίου κατά μήκος νομαδικών διαδρομών στη βόρεια Πίνδο. 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (δεκτή προς δημοσίευση) 9. Φωτιάδης Γ., M. Βραχνάκης, Π. Κακούρος και Ε. Κουτσερή. Αξιολόγηση του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, κωδ. *9562» στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και Σελίδα 18 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

19 προτάσεις για την ανόρθωση και διατήρησή του. 8 ο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (δεκτή προς δημοσίευση) Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Ε8. Αναγνώριση επιστημονικού έργου Βιβλιογραφικές Αναφορές (citations) του δημοσιευμένου έργου του κ. Μιχαήλ Βραχνάκη Σύμφωνα με το Harzing s Publish or Perish online software (http://www.harzing.com/pop.htm) το δημοσιευμένο έργο του κ. Μ. Βραχνάκη (ημερομηνία αναζήτησης 15/04/2014) έχει 119 αναφορές (citations). Τα στατιστικά αυτών των αναφορών (citation statistics) έχουν ως: Query date: Papers: 37 Citations: 119 Years: 18 Cites/year: 6.61 Cites/paper: 3.22/1.0/0 (mean/median/mode) Cites/author: Cites/author/year: 1.55 Papers/author: Authors/paper: 3.62/4.0/4 (mean/median/mode) h-index: 4 g-index: 9 e-index: 8.12 hc-index: 4 hi-index: 0.80 hi,norm: 2 hi,annual: 0.11 hm-index: 2.00 AW-index: 4.27 AWCR: AWCRpA: 4.13 Hirsch a=7.44, m=0.22 Contemporary ac=4.56 Αναπαράσταση σε πίνακα των citations δίνεται στο τέλος του παρόντος βιογραφικού. Προσκλήσεις ως ομιλητής σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις Προσκεκλημένος ομιλητής στην επιστημονική ημερίδα «Λιβάδια και περιβάλλον στην Επαρχία Λαγκαδά», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (Α.Π.Θ.) στις 9 Δεκεμβρίου 2005, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που διεξήχθη στο Επιμελητήριο Τρικάλων στις 20 Μαρτίου 2009 με θέμα: Η Ελληνική Δασοπονία τον 21 ο Αιώνα. Την ημερίδα διοργάνωσε ο Δασολογικός Σύλλογος Τρικάλων. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στις 23 Φεβρουαρίου 2010, όπου ανάπτυξε το θέμα: Εμπειρίες από την Εφαρμογή των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Σελίδα 19 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

20 Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας. Προσκεκλημένος ομιλητής (invited speaker) στο 13 ο Meeting of the FAO CIHEAM Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops: The Contributions of Grasslands to the Conservation of the Mediterranean Biodiversity. Alicante (Spain), 7-10 April Κύριος ομιλητής στο SESSION IV: Improvement of Biodiversity and Methods for its Evaluation in Mediterranean Grasslands αναπτύσσοντας σχετική εισήγηση. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα για τον εορτασμό του Παγκόσμιου Έτους Βιοποικιλότητας που διεξήχθη στο Πάρκο Παυσίλυπου της Καρδίτσας στις 4 Μαΐου 2010 με θέμα: Η Ελληνική Δασοπονία τον 21 ο Αιώνα. Την ημερίδα διοργάνωσε το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στις 16 Νοεμβρίου 2010, όπου ανάπτυξε το θέμα: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας. Πρόσκληση στο workshop της 13 th International Week του North Karelia University of Applied Sciences που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Joensuu της Φινλανδίας από τις Φεβρουαρίου 2011 (http://www.pkamk.fi/eng/index.php/ajankohtaista /index.php?option=com_content&view=article&id=329). Στο workshop αναπτύχθηκαν θέματα υπό τον τίτλο: What kinds of internationalisation opportunities does online-education/virtual mobility offer to adult learners? Ο κ. Μ. Βραχνάκης στο workshop συμμετείχε με την παρουσίαση Department of Forestry and Management of Natural Environment, Karditsa GREECE: Department s profile. Προσκεκλημένος ομιλητής στο τριήμερο (6-8 Μαΐου 2011) Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βάλια Κάλντα Γρεβενών που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γρεβενών, με θέμα Βάλια Κάλντα (Βιοποικιλότητα - Υδάτινοι πόροι). Ο κ. Μ. Βραχνάκης συμμετείχε με την παρουσίαση Βιοποικιλότητα και Ανθρώπινες Δραστηριότητες. Προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδήλωση στο Λαιμό Πρεσπών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ξενοδόχων Πρεσπών στις 9 Απριλίου 2012, όπου ο κ. Μ. Βραχνάκης ανάπτυξε το θέμα: The 9th EDGG Meeting in Prespa, Greece. Προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Σκύρο ο ομώνυμος Δήμος στις 11 Ιουνίου 2012, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE09NAT/GR/ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros», όπου ο κ. Μ. Βραχνάκης ανάπτυξε το θέμα: Σχέδιο Δράσης Αγρολιβαδικών Οικοσυστημάτων. Προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το περιοδικό ΑΡΔΗΝ - ΡΗΞΗ στις 22 Σεπτεμβρίου 2012, όπου ο κ. Μ. Βραχνάκης ανάπτυξε το θέμα: Ελληνικά λιβάδια: Παρεξηγήσεις Προοπτικές. Προσκεκλημένος ομιλητής στο τριήμερο (5-7 Απριλίου 2013) Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μουζάκι Καρδίτσας που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, με θέμα Δυνατότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δάσος Πολυλειτουργική Αξιοποίηση των Δασικών Πόρων. Ο κ. Μ. Βραχνάκης συμμετείχε με την παρουσίαση Ελληνικά φυσικά λιβάδια: Η εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Προσκεκλημένος ομιλητής (invited speaker) στο 3rd Annual World Congress of Agriculture (WCA-2013), September, 2013, Hangzhou, China. Σελίδα 20 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

21 Προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας στα πλαίσια της 3 ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης (03/05/2014) όπου ανέπτυξε το θέμα Υποβάθμιση Φυσικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινη Υγεία. Κριτής (reviewer) σε εθνικά και διεθνή περιοδικά Έχει διατελέσει κριτής εργασιών προς δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά Rangeland Ecology and Management Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα Tuexenia International Journal of Science and Technology Education Research Journal of Agronomy and Crop Science Biodiversity and Conservation Συμμετοχή σε ομάδες ειδικών (experts) Ειδήμων (Expert) στην ομάδα ειδικών επιστημόνων για την Ανάπτυξη Συστήματος Προσαρμοσμένης Διαχείρισης (Adaptive Management) της Προστατευόμενης Περιοχής του Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα. Η ομάδα συγκλήθηκε σε τρεις γύρους θεματικών συναντήσεων (workshops) που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 4-6 Μαρτίου Οι συναντήσεις αυτές υποστηρίχτηκαν από το Φορέα Διαχείρισης της παραπάνω Προστατευόμενης Περιοχής, το Eurosite, το Διεθνές Ίδρυμα Foundation of Success, και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εθνικός Ειδήμων (National Expert) στην ομάδα ειδικών επιστημόνων για την Ανάπτυξη ενός Διασυνοριακού Συστήματος Παρακολούθησης της Περιοχής του Πάρκου των Πρεσπών (Development of a Transboundary Monitoring System in the Prespa Park Area). Η ομάδα συγκλήθηκε σε δύο γύρους θεματικών συναντήσεων (workshops) που πραγματοποιήθηκαν ο πρώτος στην Κορυτσά της Αλβανίας στις 20 Φεβρουαρίου 2009, και ο δεύτερος στην πόλη Struga της FYROM στις 15 Μαΐου Οι συναντήσεις αυτές υποστηρίχτηκαν από το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών (Prespa Park), την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, το Βιολογικό Σταθμό Tour du Valat, το Ίδρυμα Global Environmental Facility (GEF), και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (United Nation Development Programme UNDP). Ως Ειδήμων (Expert) στην ομάδα ειδικών επιστημόνων της 5 ης Θεματικής Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ 5) στο αντικείμενο Δασοπονία Κλιματική Αλλαγή βάση του υπ. αριθμ /9/2012 εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ με θέμα Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου Σύσταση Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012). Πρόσκληση ως Ειδήμων (Expert) στο Mediterranean Natura 2000 Seminar, May 2014, Thessaloniki, Greece στο Working Group των Grasslands/ Heaths and Scrubs. Σελίδα 21 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

22 Επιμέλεια έκδοσης επιστημονικών περιοδικών Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης συμμετέχει στις ομάδες που επιμελούνται την έκδοση των περιοδικών (α) Λιβάδι, ετήσιο περιοδικό που εκδίδει η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (http://www.elet.gr/pages/?cat=5) Επιμέλεια έκδοσης: Μ. Βραχνάκης, Ε. Αβραάμ, Κ. Μαντζανάς (β) Αγροδασικά, εξαμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο (http://www.agroforestry.gr/pages/), Επιμέλεια έκδοσης: Μ. Βραχνάκης (γ) EDGG Bulletin, τριμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει η επιστημονική εταιρεία European Dry Grassland Group (EDGG), που αποτελεί official group του International Association for Vegetation Science. (http://www.edgg.org/publications.htm). Επιμέλεια έκδοσης: Monika Janišová (Editor-in-Chief), Michael Vrahnakis, Jürgen Dengler, Solvita Rūsiņa, Péter Török, Stephen Venn (Laura Sutcliffe, linguistic proof-reading) Συμμετοχή σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2010) President of the Organizing Committee and member of the Scientific Committee of the 9 th European Dry Grassland Meeting, co-organized by the European Dry Grassland Group and the Hellenic Rangeland and Pasture Society in Prespa from May Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1 ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Σκιάθο από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου Member of the Organizing and Scientific Committees of the 10 th European Dry Grassland Meeting, organized by the European Dry Grassland Group in May 2013, Zamosć, Poland. Επιμέλεια έκδοσης Πρακτικών Editor του Book of Abstracts και του Βιβλίου Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services που αμφότερα αναφέρονται στο 9 th European Dry Grassland Σελίδα 22 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

23 Meeting, co-organized by the European Dry Grassland Group and the Hellenic Rangeland and Pasture Society in Prespa, Greece from May Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Σωματείων Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης έχει διατελέσει Ταμίας ( ), Αντιπρόεδρος ( ), και Γενικός Γραμματέας ( ) της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας (100 μέλη) είναι Ιδρυτικό μέλος και Μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Αγροδασικού Δικτύου ( ) (50 μέλη) is member of the 6-chaired Executive Committee of the European Dry Grassland Group (www.edgg.org) (950 members, 57 countries), an official group of International Association for Vegetation Science (www.iavs.org), as: (a) Responsible (contact person) for the Mediterranean Dry Grassland sub-group (MedDG, 300 members), (b) Meeting coordinator, (c) Officer of the Special Policy Committee Συμμετοχή σε ειδικές διεθνείς επιστημονικές αποστολές Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητική αποστολή στη βόρεια Νιγηρία (27 Σεπτέμβρη 3 Οκτωβρίου 1996), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Λιβαδική ανάπτυξη στη ζώνη της Σουδανικής σαβάνας της πολιτείας Sokoto της Νιγηρίας η οποία κινδυνεύει να καταστραφεί. E.U. - STD3 NoT53*-CT Σκοπός της αποστολής ήταν η αξιολόγηση της επέκτασης της ερήμου Σαχάρα στη σαβάνα και η συλλογή σπόρων αυτοφυών ειδών για εργαστηριακό έλεγχο της απόκρισής τους σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. στην ηπειρωτική Ελλάδα (23 Ιουλίου 3 Αυγούστου 2013) με σκοπό τη συλλογή σπόρων αυτοφυών ειδών (κυρίως ψυχανθών και αγρωστωδών). Η αποστολή ήταν τριμερής και αποτελούνταν από εκπροσώπους (α) της Ελληνικής Τράπεζα Γενετικού Υλικού, (β) του Margot Forde Forage Germplasm Centre του AgResearch της Νέας Ζηλανδίας, και (γ) του International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) με έδρα το Χαλέπι της Συρίας. Η αποστολή αναπτύχθηκε κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (έγκριση 2293/70003/ ) και συντονίσθηκε από τους κ.κ. Μιχαήλ Βραχνάκη και Γεώργιο Φωτιάδη (επιστημονικό συνεργάτη ΤΕΙ Καβάλας). Αρθρογραφία σε εφημερίδες Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης έχει αρθρογραφήσει κατόπιν προσκλήσεως στις εφημερίδες Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και Ελευθερία (Λάρισας), ενώ άρθρα του που έχουν αποσταλεί Σελίδα 23 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

24 στο Ανεξάρτητο Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) έχουν αναδημοσιευτεί σε διάφορα ΜΜΕ. Ε9. Μέλος 3μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης είναι μέλος των παρακάτω Συμβουλευτικών Επιτροπών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής των υποψηφίων διδακτόρων: Όνομα: Αγγελική Καλοβελώνη Πανεπιστήμιο: Αιγαίου Τμήμα: Γεωγραφίας Θέμα: Μοντελοποίηση Κατανομής σπάνιων φυτών και δικτύων επικονιαστών υπό διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής Έγκριση θέματος: Απόφαση 14/ Τριμελής επιτροπή: 1. Θ. Πετανίδου, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα) 2. Ν. Σουλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος) 3. Μ. Βραχνάκης, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος) Όνομα: Σταματία Νασιάκου Πανεπιστήμιο: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα: Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέμα: Γνωστικό αντικείμενο της Αγροδασοπονία Έγκριση θέματος: Απόφαση 5/ Τριμελής επιτροπή: 1. Κ. Σούτσας, Καθηγητής (επιβλέπων) 2. Α. Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος) 3. Μ. Βραχνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος) Ε10. Μέλος Επιστημονικών Εταιριών Ο κ. Μιχαήλ Βραχνάκης είναι μέλος των παρακάτω Επιστημονικών Εταιριών: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Δ22) Ελληνική Δασολογική Εταιρεία Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο European Dry Grassland Group Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ελληνική Βοτανική Εταιρεία International Association of Vegetation Science (IAVS) Σελίδα 24 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

25 Αναφορές του δημοσιευμένου έργου του κ. Μ. Βραχνάκη (σύμφωνα με το Harzing s Publish or Perish) Σελίδα 25 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Μιχαήλ Βραχνάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Ονοματεπώνυμο: MΙΧΑΗΛ Σ. ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 17 Οκτωβρίου 1964 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Μ. Βραχνάκης 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ε. Κουτσερή 3, Σ. Νασιάκου 4 και Κ. Σούτσας 4 1 Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ Αναπληρωτή Ερευνητή Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461 141-3 (220),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Ζ. Κούκουρα και Μ. Καρατάσιου Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γεωτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το έτος 1980. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Μέρου Ημερομηνία γέννησης: 3 Φεβρουαρίου 1955 Τόπος γέννησης: Κοζάνη Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000»

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Ε. Γκανάτσου, Δ. Ράπτη και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνική Βοτανική Εταιρεία 13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Πρόγραμμα και Περιλήψεις Διοργάνωση Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Hellenic Botanical Society

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Δ. Χουβαρδάς 1, Χ. Ευαγγέλου 1, U. Helldén 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054).

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Χ. Καρακώστα, Κ. Θ. Μαντζανάς και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΘΑ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γεωπόνος, Ph.D. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα K. Καραγιάννης, I. Θεοδωρίδης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο LIFE+ AdaptFor

Το Έργο LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Το Έργο LIFE+ AdaptFor Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη Το Έργο LIFE+ AdaptFor πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμ. Προτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες: Αφρ. Κουτούκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων E. Καπαξίδη 1, Χ. Τζιάλλα 2, Χ. Αυγουλάς 3 και Ν. Εμμανουήλ 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Π.Α. Τσιώρας, Κ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Οικολογία και διαχείριση των ψευδαλπικών λιβαδιών Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη Περίληψη Τα ψευδαλπικά λιβάδια είναι τα γνησιότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους V. Mine, T. Mako και R. Peka Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρης του Πεντελικού όρους, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τα λιβάδια είναι οικοσυστήματα με πλούσια χλωριδική και πανιδική

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικά μοντέλα εποχιακής πρόγνωσης δυναμικού παραγωγής κάλυψης υπέργειας βιομάζας σε σχέση με. κλιματικές παραμέτρους σε ψευδαλπικό ποολίβαδο του

Εμπειρικά μοντέλα εποχιακής πρόγνωσης δυναμικού παραγωγής κάλυψης υπέργειας βιομάζας σε σχέση με. κλιματικές παραμέτρους σε ψευδαλπικό ποολίβαδο του Εμπειρικά μοντέλα εποχιακής πρόγνωσης δυναμικού παραγωγής κάλυψης υπέργειας βιομάζας σε σχέση με κλιματικές παραμέτρους σε ψευδαλπικό ποολίβαδο του Τυμφρηστού Ν. Ευρυτανίας Εμπειρικά μοντέλα εποχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1,2014. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1,2014. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα τεύχος 1,2014 Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα