Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising"

Transcript

1 Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

2 Στόχοι έρευνας Οι στόχοι της έρευνας αυτής είναι: 1. Να βρούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις τω Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο Mobile Advertising. 2. Nα εκτιμήσουμε και να αναλύσουμε τις στάσεις, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορικές προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο Mobile Advertising. 3. Να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του Έλληνα χρήστη

3 Ορισμός Mobile Advertising «Κάθε πληρωμένο μήνυμα που μεταφέρεται μέσω κινητών τηλεφώνων, με σκοπό να επηρεάσει την στάση, τις προθέσεις και την συμπεριφορά των αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων» (Leppaniemi et al., 2004). «Ένα αναπτυσσόμενο κανάλι, το οποίο είναι κατάλληλο για την μεταφορά μηνυμάτων μάρκετινγκ στους καταναλωτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και την περιοχή που βρίσκονται» (Kurkovsky and Harihar, 2006).

4 Χαρακτηριστικά των σύγχρονων κινητών συσκευών Φορητότητα (Portability) Ευκινησία (Mobility) Ασφάλεια (Secutity) Προσωποποίηση (Personalization) Ενημέρωση πλαισίου (Context-aware) Ενημέρωση θέσης (Location-awareness) *(Mahmoud Q.h, 2006)

5 Τύποι Mobile Διαφημίσεων Σύντομα μηνύματα κειμένου (sms, s) ΕΜS (Enhanced Messaging Service) MMS (Μultimedia Μessaging Service) Contextual Advertisements Flash SMS Costumer Relationship Premium rate SMS Management Κουπόνια Mobile Web banner ads Location Based Ads Full-screen interstitials *(Bai et al. 2005; Metz 2005a)

6 Βιβλιογραφική Επισκοπηση Καταναλωτικοί παράγοντες (Consumer factors) Παράγοντες του μέσου (medium factors) Βιομηχανικοί Παράγοντες (Industry factors) Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των καταναλωτών απέναντι στο Mobile Advertising (Leppäniemi et al, 2005)

7 Μοντέλα Προηγουμενων Ερευνών The Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1980) Attitude towards Act or Behavior Behavioral Behavior Subjective Intention Norm Technology Acceptance Model (V. Venkatesh et al., 2000) Perceived Usefulness Perceived Ease of Use Attitude Toward the Behavior Innovation Diffusion Theory Behavioral Intention Behavior (Rogers,1983)

8 Attitude toward Advertising in general Ερευνητικό Μοντέλο Consumer innovativeness Utility Perceived Risk Perceived Control Context Trust Η4 Η2 Η1 Η3 Attitudes toward Mobile Advertising Η5 Intention to use Mobile Advertising Η7 Behavior Subjective norm Η6 Attitude towards Mobile Commerce

9 Ερευνητική Μεθοδολογία Είδος Έρευνας: Περιγραφική Έρευνα (Descriptive) Ερευνητική μέθοδος: Βιβλιογραφική Έρευνα, για την διεξοδική κατανόηση του θέματος Ποσοτική μέθοδος Δειγματοληπτικό πλαίσιο & προσδιορισμός μεγέθους του δείγματος: Δείγμα 171 ατόμων, Ενήλικες ετών, χωρίς περιορισμό φύλου, κάτοχοι κινητού τηλεφώνου οι οποίοι έχουν λάβει ή απαντήσει μέσω του κινητού τους τηλεφώνου έστω και μία φορά σε κάποιο διαφημιστικό μήνυμα. Διάρκεια Έρευνας: 18/10/ /10/2012

10 Ερευνητική Μεθοδολογία Προέλεγχος (pretesting): Εντοπισμός Σφαλμάτων Αναδιατύπωση Ερωτήσεων Μεθοδολογία σχεδιασμού ερωτηματολογίου: 3 ενότητες, 14 ομάδες ερωτήσεων, 48 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Πολλαπλής επιλογής & 5-βάθμιας κλίμακας Likert Μέσο Συλλογής Δεδομένων: Ερωτηματολόγιο (Ηλεκτρονική μορφή) Διανομή Ερωτηματολογίου: Ηλεκτρονική Μορφή, Μέσω ανάρτησης στο Facebook. Μέθοδος ανάλυσης στοιχείων:χρήση του στατιστικού πακέτου κοινωνικών επιστημών (spss 17.0)

11 Χαρακτηριστικά του δείγματος (Ν=171) Φύλο: 43% Άνδρες - 57 % Γυναίκες Ηλικία: 56% Ετών- 34% Ετών- 10% Ετών Επάγγελμα: 33% Δημόσιος/Ιδιωτικός Τομέας, 18% Ελεύθερος Επαγγελματίας/Επιχειρηματίας, 40% Φοιτητής- 5% Άνεργος- 2% Οικιακά Μορφωτικό Επίπεδο: 88 % Ανώτερη-Ανώτατη εκπαίδευση (Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) Οικον. Κατάσταση:54% Εισόδημα % Οικογενειακή κατάσταση: 87% Άγαμοι- 11% Έγγαμοι Βαθμός Εξοικείωσης: Το 62% του δείγματος είναι εξοικειωμένο με τις Mobile υπηρεσίες Συχνότητα έκθεσης:to 38% του δείγματος λαμβάνει ή εκτίθεται συχνά σε Mobile διαφημιστικά μηνύματα.

12 Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis) Παράγοντες Αριθμός υποερωτήσεων (Items) Δείκτης Αξιοπιστίας Cronbach s a Χρησιμότητα παράγοντες a>0,7 Αντιληπτός Έλεγχος 4 0,716 Πλαίσιο (Context) Αντιληπτός Κίνδυνος 4 0,835 Εμπιστοσύνη 4 0,808 3 παράγοντες Υποκειμενικός Κανόνας 3 0,798 Στάση απέναντι στο Mobile <a<0.7 Commerce Βαθμός Καινοτομίας του χρήστη Στάση απέναντι στην διαφήμιση γενικά Στάση απέναντι στο Mobile Advertising γενικά παράγοντες Πρόθεση χρήσης του Mobile 3 0.5<a<0.6 0,679 Advertising Γενική Συμπεριφορά 2 0,557

13 Model Στατιστική σημαντικότητα των «Βασικών» παραγόντων Unstandardized Coefficients B Std. Error Standardized Coefficients Beta t Sig. Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές (Constant) Χρησιμότητα Πλαίσιοcontextual Utility Αντιληπτός έλεγχος Αντιληπτός κίνδυνος Εμπιστοσύνη

14 Έλεγχος Υποθέσεων H 1 :Η χρησιμότητα, ο αντιληπτός κίνδυνος, ο αντιληπτός έλεγχος, η εμπιστοσύνη και context των διαφημίσεων μέσω κινητού τηλεφώνου επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στο Mobile Advertising. Στάση M.A.= (χρησιμότητα) (Αντιληπτός κίνδυνος) (Sig.0.00<0.05, Adj.R square: 36.6%< 60% F= ) Χρησιμότητα, Αντιληπτό κίνδυνο Αντιληπτό έλεγχο, Εμπιστοσύνη,Context (Sig.>0.05) H 2 :Το μεγάλο ενδιαφέρον των καταναλωτών για καινοτομία καθορίζει το βαθμό επιρροής των βασικών παραγόντων στην στάση απέναντι στο Mobile Advertising. (Moderation) Υψηλός βαθμός καινοτομία /Χαμηλός βαθμός καινοτομίας +Χρησιμότητα Αντιληπτός κίνδυνος (-) M.Reg1:sig.0.00<0.05,Adj.RSquare 29.5 M.Reg2:sig.0.00<0.05, Adj.Rsquare 39.9% S.reg: sig 0.02<0.05,Adj.Rsquare 93% T-test :sig(2tailed)=0.002

15 Έλεγχος Υποθέσεων Η 3 :Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών για το Mobile Commerce καθορίζει το βαθμό επιρροής των βασικών παραγόντων στην στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising. (Moderation) Θετική στάση απέναντι στο M.C Χρησιμότητα (+) Αρνητική στάση απέναντι στο M.C Χρησιμότητα (+) Αντιληπτός κίνδυνος - M.Reg1:Sig0.00<0.05,Adj.Rsq 35.1%, M.Reg2:Sig 0.00<0.05.Ad.Rsq 35.9%, S.Reg:Sig.0.00<0.05,Ad.Rsq 67.2%, t-test:sig(2-tailed)=0.00 H 4 : Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαφήμιση γενικά καθορίζει το βαθμό επιρροής των βασικών παραγόντων στην στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising.(Moderation) Θετική στάση απέναντι στη Διαφήμιση Χρησιμότητα (+) Αρνητική στάση απέναντι στη Διαφήμιση Χρησιμότητα (+) Αντιληπτός κίνδυνος(-) M.Reg1:sig0.00<0.05,Adj.Rsq 33,6%, M.Reg2:sig0.00<0.05.Ad.Rsq 44,8%, S.Reg sig.0.00<0.05,ad.rsq 68,3%, t-test:sig(2-tailed)=0.00

16 Έλεγχος Υποθέσεων H 5 : Η στάση των καταναλωτών απέναντι στο Mobile Advertising επηρεάζει τις προθέσεις τους να λάβουν διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό τους. S.Reg Adj.R Square 25.1%,sig <0.05, F=5.057 Πρόθεση χρήσης M.A. = (Στάση Μ.Α.) Η 6 : Οι υποκειμενικές κανόνες (subjunctive norms) επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν το Mobile Advertising. S.Reg Adj.R Square 23.9%, sig.0.00<0.05,f= Πρόθεση χρήσης M.A. = (Υποκειμενικοί κανόνες) *Μ.Reg Adj.Rsqr 37.5%,sig. 0.00<0.05 H 7 : Οι προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Mobile Advertising επηρεάζουν την συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά ΜΑ = (η πρόθεση χρήσης της υπηρεσίας MA S.Reg Adj.R Square 25.1%,sig <0.05, F=58.002

17 Συμπεράσματα Οι Έλληνες χρήστες: 1. Παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό καινοτομίας 2. Τηρούν μια ουδέτερη-θετική στάση απέναντι στην διαφήμιση γενικά, αλλά αρνητική ως προς το Mobile Advertising 3. Θεωρούν ότι το Mobile Advertising τους παρέχει διασκέδαση και εξοικονόμηση χρόνου, αλλά δεν τους παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και εξοικονόμηση χρημάτων 4. Η ενόχληση των καταναλωτών από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων στο κινητό τους, καθώς και ότι δεν τηρούνται οι ισορροπίες μεταξύ σπιτιού, δουλειάς και ελεύθερου χρόνου όταν λαμβάνουν διαφημιστικό μήνυμα στο κινητό τους δείχνει να τον Αντιληπτό κίνδυνο του Mobile Advertising

18 Συμπεράσματα 5. Ο Αντιληπτός κίνδυνος, η Χρησιμότητα, η Καινοτομία, η Στάση τους απέναντι στη διαφήμιση και το Mobile Commerce την Στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising 6. Είτε παρουσιάζουν υψηλό είτε χαμηλό βαθμό καινοτομίας, η στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising επηρεάζεται μόνο από την Χρησιμότητα (+)και τον Αντιληπτό κίνδυνο(- ) 7. Όσοι έχουν θετική Στάση απέναντι στη Διαφήμιση γενικά, τότε η στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising επηρεάζεται θετικά μόνο από την Χρησιμότητα 8. Όσοι έχουν αρνητική Στάση απέναντι ση Διαφήμιση γενικά, τότε η στάση τους απέναντι στο Mobile Advertising επηρεάζεται την Χρησιμότητα (+) και τον Αντιληπτό κίνδυνο (-) Επηρεάζουν

19 Θεωρητική και πρακτική συνεισφορά Προτάσεις προς τη Διοίκηση Διαφορετικοί τύποι Mobile Διαφημίσεων (χρηματικά κίνητρα) Προσωποποιημένα μηνύματα Υιοθέτηση της «κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου» (Permission based marketing) Location based services μηνύματα Θεωρητική Συνεισφορά Επιβεβαίωση βιβλιογραφίας Contextually valid διαφημιστικά Κατανόηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σε υπηρεσίες Mobile Marketing Αποσαφήνιση ρόλου και επίδρασης των μεταβλητών στη συμπεριφορά των καταναλωτών

20 Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα Περιορισμοί Έρευνας Έλλειψη σχετικής με το αντικείμενο ελληνικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας Μικρό δείγμα Διαδικτυακή έρευνα - μη δυνατότητα παρακολούθησης (monitoring) Χαμηλό Cronbach alpha σε κάποιες ομάδες ερωτήσεων Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις Διεξαγωγή της έρευνας σε άλλες χώρες Να συμπεριληφθούν περισσότεροι παράγοντες στο ερευνητικό μοντέλο Να εξεταστεί η αποδοχή των καταναλωτών για το Mobile Advertising, χρησιμοποιώντας διάφορα είδη διαφήμισης

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου

Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου Η Αποδοχή του Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing): Η Ανάπτυξη ενός Εννοιολογικού Πλαισίου Δήμητρα Γκοσιοπούλου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

The effects of trust, security and privacy in social network services

The effects of trust, security and privacy in social network services The effects of trust, security and privacy in social network services Dr. Dimitrios I. Maditinos Technological Education Institute (TEI) of Kavala School of Business and Economics Department of Business

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Διαδικτυακή διαφήμιση: μια εμπειρική έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών Δημήτριος Χατζούδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης dchatzoudes@yahoo.gr Ειρήνη Χαρατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ MOBILE INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοιτήτρια: Σταυρούλα Φαλέκα ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Δρ Δημήτριος Μαδυτινός

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Δεβετζής Χρήστος Καβάλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Ονοματεπώνυμο: Κατταβενός Κωνσταντίνος Σειρά: MSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Πατσουράτης Βασίλειος Δεκέμβριος 2011 1 Εισαγωγή Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer.

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer. Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: 2005-6 Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model:

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Η Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα: η Σημασία του Διαδικτυακού Καναλιού Διανομής και οι Προοπτικές του σε Σχέση με το Φυσικό Κανάλι Διανομής των Τραπεζικών Προϊόντων 1 Δ. Τζήμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Factors that influence the participation in online games: an empirical research

Factors that influence the participation in online games: an empirical research Factors that influence the participation in online games: an empirical research Abstract Dimitrios A. Chatzoudes Democritus University of Thrace Faculty of Engineering Department of Production and Management

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

www.antonopoulos.info

www.antonopoulos.info Πληροφορίες: Συνέδριο: Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 6 με 8 Μαΐου 2015. Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. https://mediadevel.wordpress.com/ Η χρήση των cookies

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο ως μέσο άντλησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα