Εισηγητής: Άννα Ταμπακάκη, Επιβλέπων: <Μαστοράκης Γιώργος> <2013>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητής: Άννα Ταμπακάκη, 1077. Επιβλέπων: <Μαστοράκης Γιώργος> <2013>"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ IMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Άννα Ταμπακάκη, 1077 Επιβλέπων: <Μαστοράκης Γιώργος> <2013>

2 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMERCE & MARKETING A STUDY OF INTEGRATION OF MOBILE TECHNOLOGY AND IMS FOR DATA EXPLOITATION AND INNOVATING MARKETING STRATEGIES DEVELOPMENT DIPLOMA THESIS Student : Anna Tampakaki, 1077 Supervisor : < Mastorakis George> <2013>

3 Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών μάρκετινγκ που προκύπτουν μέσα από την ενοποίηση του IMS και των τεχνολογιών που προσφέρει η κινητή τηλεφωνία. Για αυτό το σκοπό η εργασία χρησιμοποιεί τρία βασικά εργαλεία, το IMS, το κινητό μάρκετινγκ και τις νέες τεχνολογίες της κινητής τηλεφωνίας. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο στάδιο μελετάει την έννοια, τη σημασία και τα πλεονεκτήματα των παραπάνω εργαλείων. Στο δεύτερο στάδιο προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη σύγκλιση του IMS και των κινητών δικτύων. Στο τρίτο στάδιο προτείνεται μία καινοτόμα στρατηγική ενοποίησης του IMS και του κινητού μάρκετινγκ με σκοπό τη δημιουργία στοχευόμενων προφίλ χρηστών και στοχευόμενης διαφήμισης. Οι στρατηγικές που θα αναπτυχθούν θα βασισθούν σε ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις, οι οποίες θα μελετηθούν και θα τροποποιηθούν για τη συγκεκριμένη μελέτη και θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία νέας γνώσης στον τομέα του κινητού μάρκετινγκ. Λέξεις Κλειδιά : κινητό μάρκετινγκ, IMS, κινητά δίκτυα, ενοποίηση. i

5 ABSTRACT This thesis focuses on the study and development of innovative marketing strategies that result from the integration of IMS and new mobile technologies. For this purpose, the thesis uses three basic tools, IMS, mobile marketing and new mobile technologies. More specifically, in the first step studies the meaning, the importance and the benefits of these tools. In the second step proposes alternative strategies that can be developed through the convergence of mobile and IMS networks. In the third step it proposes an innovative strategy of integration of IMS and mobile marketing in order to create targeted user profiles and target advertising. The strategies that developed will build on existing approaches, which will be designed and modified for this study and will form the basis for the creation of new knowledge in the field of mobile marketing. Key Words : mobile marketing, IMS, mobile networks, integration ii

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....ii v ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...v ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ......vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... MOBILE MARKETING ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Παρούσα κατάσταση Mobile marketing έννοια και σημασία του mobile marketing χαρακτηριστικά και προυποθέσεις εφαρμογής εργαλεία mobile marketing στρατηγικές κινητής διαφίμησης τεχνολογία IMS η έννοια και η σημασία του IMS Η ανάγκη για την υιοθέτηση του IMS Υπηρεσίες και εφαρμογές IMS, Προοπτικές εξέλιξης της IMS τεχνολογίας Η επανάσταση από τα δίκτυα της τρίτης γενιάς στα δίκτυα τέταρτης γενιάς Δίκτυα τρίτης γενιάς η παρούσα κατάσταση Η επανάσταση των δικτύων τέταρτης γενιάς Χαρακτηριστικά του δικτύου 4G Εμπόδια που συναντά η νέα τεχνολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 IMS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η σημασία του IMS για τα κινητά δίκτυα Μοντέλα σύγκλισης δικτύων με βάση το IMS Η ενοποίηση του IMS και των δικτύων WSNs στο μελλοντικό ίντερνετ Σύγκλιση IMS και (LTE/ SAE) για τα δίκτυα επόμενης γενιάς Στρατηγικά και τεχνολογικά ζητήματα..27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ IMS MOBILE ΜΕ ΤΟ MOBILE MARKETING Η αδυναμία πρόκληση του mobile marketing Κινητή και στοχευόμενη διαφήμιση Αξιοποίηση του mobile marketing για την υποστήριξη συστημάτων CRM Σύγκλιση IMS και mobile marketing.32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...35 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.... Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ.36 Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ...40 iii

7 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σχεδιάγραμμα 2.1 σελ. 16 Σχεδιάγραμμα 4.1 σελ. 35 iv

8 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ANS (Autonomic Networking System) CDMA (Code Division Multiple Access) CRM (Custom Relationship Management) DSL (Digital Subscribe Line) EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) GGSN (Gateway GPRS Support Node) GPRS (General Packet Radio Service) GPS (Global Positioning System) GSM (Global System for Mobile Communications) IMS (IP Multimedia Subsystem) IP (Internet Protocol) IPTV (Internet Protocol Television) issee LAN (Local Area Network) LCSCW2 LTE (Long Term Evolution) MIP (Mega-frame Initialization Packet) MMS (Multimedia Message Service) NGN (New Generation Networks) PDA (Personal Digital Assistant) P2P (Peer-to-Peer) QoS (Quality of Service) SAE (System Architecture Evolution) SGSN (Serving GPRS Support Node) SIM (Subscriber Identification Module) SIP (Session Initiation Protocol) SMS (Short Message Service) TCSW2 TISPAN (Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) VoIMS (Voice over IMS) VoLGA (Voice over LGA) VPN (Virtual Private Network) WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) WSN (Wireless Sensor Network) v

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μαστοράκη Γιώργο για την εποπτεία και τη σωστή καθοδήγηση που μου παρείχε, καθώς και όσους καθηγητές με βοήθησαν να φτάσω στο στόχο μου, Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου που στάθηκαν δίπλα μου, για την υποστήριξη και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας. vi

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου. Ολοένα και περισσότερες τεχνολογίες αναπτύσσονται συνεχώς με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών. Έτσι το μάρκετινγκ αναζητά νέους τρόπους και εφαρμογές ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Υπό την αιγίδα της αδιάκοπης τεχνολογικής ανάπτυξης που παρατηρείται οι marketers προχωρούν ένα βήμα παραπέρα την επιστήμη του μάρκετινγκ και ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά πρότυπα αναπτύσσουν το mobile marketing. Τα κινητά τηλέφωνα εξελίσσονται στο πιο υποσχόμενο μέσο επικοινωνίας όπως δείχνουν οι πιο πρόσφατες μελέτες και η αγορά αναζητά τρόπους να προσεγγίσει τους χρήστες τους που συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Πολύτιμος σύμμαχος σε αυτήν τη διαρκή αναζήτηση δημιουργικών τρόπων προσέγγισης είναι ασφαλώς τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα τα λεγόμενα Smartphones, η ανάπτυξη των οποίων υποκινεί ντόμινο εξελίξεων για το μάρκετινγκ. Με τη βοήθεια των κινητών τηλεφώνων και την παρουσία τεχνολογιών όπως είναι το IMS και τα κινητά δίκτυα οι marketers προσπαθούν να δώσουν τη δυνατότητα στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών τους που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε αυτοί το επιθυμούν. Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε 5 κεφάλαια με σκοπό να καλύψει το ζήτημα του mobile marketing και της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του. Πιο αναλυτικά τα κεφάλαια που ακολουθούν είναι τα παρακάτω: 1

11 Κεφάλαιο 2: mobile marketing και νέες τεχνολογίες Το δεύτερο κεφάλαιο κάνει αρχικά μία επισκόπηση της παρούσας κατάστασης. Αναλύει τη σημασία και την προσφορά του mobile marketing καθώς και επίσης τις στρατηγικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια παρουσιάζει δύο τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβάλλουν στην παρουσία και την ανάπτυξη του mobile marketing, την τεχνολογία IMS και το δίκτυο 4G. Έπειτα, δίνει απαντήσεις για το πώς η κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες μεμονωμένα συμβάλει στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των χρηστών κινητών τηλεφώνων. Κεφάλαιο 3: IMS και κινητά δίκτυα Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στη σύγκλιση του IMS με τα διάφορα κινητά δίκτυα. Αναφέρει πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές που έρχονται στο φως μέσα από αυτή τη σύγκλιση. Κεφάλαιο 4: IMS και mobile marketing Το τέταρτο κεφάλαιο, πραγματεύεται την ιδέα της ενοποίησης του IMS και του mobile marketing, μία ιδέα που θα δώσει τη λύση στους marketers να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών και να πετύχουν αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο του mobile marketing: προσωποποιημένη στόχευση διαφήμισης. Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο κάνει μία σύνοψη των ανωτέρω κα παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα που απορρέουν μετά το πέρας της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 2

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 MOBILE MARKETING ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 2.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το μέλλον του μάρκετινγκ φαίνεται να βρίσκεται στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων καθώς τα διάφορα smartphones, η νέα γενιά κινητών τηλεφώνων που βασίζεται σε διάφορα λειτουργικά όπως το Android και το IOS, έχει μπει πλέον δυναμικά στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας και στη ζωή των καταναλωτών. Με την παρουσία τους το μάρκετινγκ και η διαφήμιση εξατομικεύονται, με βάση τις προτιμήσεις, αλλά και τη γεωγραφική θέση των χρηστών. Το mobile marketing (μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών) κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του. Το mobile marketing αποτελεί ένα θέμα με ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους marketers, καθώς τα ποσά που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δραστηριότητες πάνω σε κινητά μέσα αυξάνονται συνεχώς. Το κινητό μάρκετινγκ έχει δημιουργήσει πολλές προκλήσεις στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Οι δυναμικοί χρήστες του ίντερνετ έχουν αρχίσει να απαιτούν νέες καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ μακριά από τους υπολογιστές τους, από τις εταιρίες. Ο Wexler (1999) αναφέρει τρεις τρόπους που επιδρούν στον πολλαπλασιασμό των συσκευών κινητής τηλεφωνίας, την κάλυψη, την ευκολία χρήσης και το κόστος [22]. Οι χρήστες απαιτούν πλέον πρόσβαση στην επικοινωνία και στην αναζήτηση πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή τους εξυπηρετεί την προκειμένη στιγμή. Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν τεχνολογία αγοράζουν οφέλη. Μία πελατοκεντρική προσέγγιση που στηρίζεται σε μία συσκευή που μπορεί να παρέχει στο χρήστη αμεσότητα, διαφάνεια, απλότητα και οικειότητα αποτελεί για εκείνον μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική επιχειρηματική λύση. Έτσι, η μεγάλη ανάπτυξη του κινητού μάρκετινγκ που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται αφενός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσδώσουν αξία στον πελάτη, παρέχοντας του νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που του δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και στην ανάγκη που δημιουργείται για 3

13 προσαρμοσμένο μάρκετινγκ ξεχωριστά στον κάθε πελάτη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του, το ψυχογραφικό και δημογραφικό του προφίλ. Με βάση την έκθεση της εταιρείας μελετών «Berg Insight» (Δεκέμβριος 2011), υπολογίζεται πως μέχρι και το 2016 η συνολική αξία της παγκόσμιας αγοράς μάρκετινγκ και διαφήμισης στις κινητές τηλεπικοινωνίες θα αυξηθεί στα 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της που θα αγγίζει το 37%. Το ποσό αυτό είναι τεράστιο και μπορεί να αντιληφθεί κάποιος τη σημασία του εάν αναλογιστεί πως αντιστοιχεί στο 15,2% της συνολικής αγοράς της online διαφήμισης ή στο 3,8% της συνολικής παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης σε όλα τα μέσα [44]. Μία κινητή συσκευή αποτελεί μία πρόκληση για εφαρμογή του πεδίου του μάρκετινγκ καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στον marketer να απευθύνεται κάθε φορά σε ένα μεμονωμένο άτομο αλλά και την δυνατότητα να μπορεί να εντοπίσει αυτό το άτομο που βρίσκεται οποιαδήποτε στιγμή και να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν το κινητό μάρκετινγκ μία αληθινή πρόκληση. Χάρη στη χρήση των smartphones (έξυπνα κινητά τηλέφωνα) και των tablets, ξεκινάει μια νέα εποχή για το μάρκετινγκ το οποίο πλέον γίνεται πολύ πιο στοχευόμενο και το αποτέλεσμά του μετρήσιμο. Όπως αναφέρει ο διευθυντής Βορείου Ελλάδος της εταιρείας «Atcom» Κώστας Κατσιούλης «Αν η προηγούμενη δεκαετία ήταν του ίντερνετ, η τρέχουσα ανήκει στο mobile marketing. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το άμεσο μέλλον στρέφεται σίγουρα γύρω από τις τεχνολογίες κινητών» [44]. Ωστόσο αν και το κινητό μάρκετινγκ παρέχει κάποιες δυνατότητες όπως αυτές που περιγράψαμε παραπάνω, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που δεν καθιστούν τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε την έναν προς έναν επικοινωνία με τον πελάτη. Η μεγαλύτερη αδυναμία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή κατά την εφαρμογή του κινητού μάρκετινγκ είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου προφίλ του κάθε χρήστη. Όταν για παράδειγμα ένας πελάτης εκδίδει μία κάρτα αγορών από ένα σουπερμάρκετ αυτόματα το σουπερμάρκετ με την παράδοση της κάρτας στον πελάτη έχει αποθηκεύσει πληροφορίες που αφορούν τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, κάθε φορά που ο πελάτης 4

14 κάνει μία αγορά χρησιμοποιώντας την εν λόγω κάρτα αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφορίες σχετικά και με τις αγορές του πελάτη, τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μάρκες, τη συχνότητα αγορών κλπ. Έτσι ο marketer καταφέρνει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο προφίλ για τον κάθε πελάτη. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα είναι που απουσιάζει αυτή τη στιγμή από το κινητό μάρκετινγκ. Ο marketer μπορεί να επικοινωνήσει οπουδήποτε με τον κάθε πελάτη μεμονωμένα αποστέλλοντας του για παράδειγμα τη στιγμή που βρίσκεται κοντά στο κατάστημα μία προσφορά που ισχύει για αγορές την τρέχουσα ημέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζει το προφίλ του ατόμου με το οποίο επικοινωνεί. Έτσι η επικοινωνία με έναν χρήστη που το προφίλ του είναι κατάλληλο για τον marketer μπορεί να είναι αποτελεσματική για κάποιον άλλον όμως χρήστη με διαφορετικό προφίλ μπορεί να είναι άκρως ενοχλητική. Για παράδειγμα έστω ότι ένα κατάστημα καλλυντικών έχει για την τρέχουσα ημέρα προσφορές σε καλλυντικά προσώπου και θέλει να επικοινωνήσει το μήνυμα αυτό στους δυνητικούς πελάτες που τυγχάνει να βρίσκονται σε μικρή εμβέλεια από το κατάστημα. Μη γνωρίζοντας το προφίλ του κάθε χρήστη που βρίσκεται τριγύρω το μήνυμα θα αποσταλεί σε όλους τους πιθανούς παραλήπτες. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των παραληπτών θα είναι και άντρες, τους οποίους ένα μήνυμα για προσφορές σε ένα κατάστημα καλλυντικών τους αφήνει μάλλον αδιάφορους. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι η μη προσωποποιημένη στόχευση διαφήμισης. Όταν η προσπάθεια για προσωποποιημένη στόχευση αποτυγχάνει αυτό σημαίνει πως οι μη δυνητικοί πελάτες που δέχτηκαν το επικοινωνιακό μήνυμα στην καλύτερη περίπτωση μένουν αδιάφοροι, στη χειρότερη περίπτωση χαρακτηρίζουν το μήνυμα ως spam κάτι προφανώς αρνητικό για την εικόνα της επιχείρησης. Οι marketers από την άλλη δεν μπορούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εφόσον δεν γνωρίζουν τι ποσοστό των παραληπτών δεν αποτελούν δυνητικούς πελάτες για την επιχείρηση. Με βάση λοιπόν την παρούσα κατάσταση οι επιχειρήσεις μελετούν τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν τα προφίλ των χρηστών, ώστε να έχουν ένα μίγμα κινητού μάρκετινγκ πραγματικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε χρήστη, με σκοπό να τους προσδώσουν μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερη ικανοποίηση και να δημιουργήσουν σχέσεις πιστότητας μαζί του. 5

15 2.2 MOBILE MARKETING ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ MOBILE MARKETING Μία από τις βασικές αρμοδιότητες ενός marketer είναι να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους πιθανούς πελάτες σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί μια επαναστατική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου. Οι Scharl et al ορίζουν το κινητό μάρκετινγκ ως «τη χρήση ενός ασύρματου μέσου για να παρέχουν στους καταναλωτές εξατομικευμένες πληροφορίες σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιδεών τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει όφελος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» [38]. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει το κινητό μάρκετινγκ βασίζεται στο ότι μπορεί να προσεγγίσει τους καταναλωτές την ακριβή στιγμή που είναι πιθανότερο να κάνουν μια αγορά. Για παράδειγμα, μία διαφήμιση για ένα λαχταριστό burger δεν θα προσεγγίσει τον καταναλωτή που την παρούσα στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του αλλά εκείνον που βρίσκεται δίπλα σε ένα κατάστημα γρήγορης εστίασης φαγητού, ο οποίος θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ότι το συγκεκριμένο κατάστημα προσφέρει το συγκεκριμένο burger στη μισή τιμή σε απόσταση χ μέτρων από το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Οι marketers επιδιώκουν με τη χρήση του κινητού μάρκετινγκ να δημιουργήσουν ένα κινητό εμπορικό σήμα. Με τη συνεχή πρόσβαση σε κάθε πελάτη, οι πύλες του κινητού εμπορικού σήματος μπορούν να οικοδομήσουν διαδρασιακές σχέσεις με τους πελάτες τους οποίους μπορούν να εντοπίσουν όχι μόνο μέσω της προσωπικής τους ταυτότητας αλλά και μέσω της εμπορικής τους συμπεριφοράς, της γεωγραφικής τους θέσης και τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους συνήθειες. Όταν οι καταναλωτές εγγραφούν σε ένα κανάλι κινητού εμπορικού σήματος, αποκτούν πρόσβαση σε μια ποικιλία από διαφορετικές προσφορές οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και εφαρμογές, παιχνίδια, ειδικές ευκαιρίες, κίνητρα, και συναισθηματικές εμπειρίες. Όλα αυτά στοχεύουν στη βαθύτερη δέσμευση με τους καταναλωτές, στην αυξημένη εμπιστοσύνη στο σήμα, καθώς και την ενισχυμένη αξία της διάρκειας ζωής του πελάτη. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα για κινητό μάρκετινγκ μετατρέπουν το κινητό τηλέφωνο σε μία εμπορική - αποκλειστική πλατφόρμα. 6

16 2.2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το κινητό μάρκετινγκ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Η πανταχού παρουσία (Ubiquity) είναι το κυριότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζει το κινητό μέσο και αναφέρεται στην δυνατότητα των χρηστών να λαμβάνουν πληροφορίες σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο επιθυμούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια κινητή συσκευή είναι φορητή και ενεργοποιημένη τον περισσότερο χρόνο. Σήμερα, οι άνθρωποι δεν αφήνουν το σπίτι χωρίς τα κινητά τους τηλέφωνα, όπως επίσης δεν τα αφήνουν χωρίς επίβλεψη. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η εξατομίκευση (personalization). Το κινητό τηλέφωνο είναι μία συσκευή προσωπική που χρησιμοποιείται σπάνια από άλλα άτομα πέραν του κατόχου του. Είναι εξοπλισμένο με μια κάρτα SIM (Subscriber Identification Module) κάρτα που μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία και την ταυτότητα του. Η αμφίδρομη επικοινωνία (two - way communication) είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που τεκμηριώνει τις δυνατότητες των κινητών συσκευών στην αγορά. Οι κινητές συσκευές επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η τοπική προσαρμογή (localization), δηλαδή η ικανότητα να προσδιορίσει τη γεωγραφική θέση ενός κινητού χρήστη τοποθετώντας το σημείο που βρίσκεται η κινητή συσκευή. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μέσω διαφόρων τεχνολογιών όπως αυτή του GPS (Global Positioning System). Με αυτή την τεχνολογία, οι έμποροι είναι σε θέση να στοχεύσουν μέσω τοποθεσίας συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε πιθανούς πελάτες. Επίσης, η Φορητότητα (Portability) αποτελεί σημαντικό όφελος μιας κινητής συσκευής. Αυτή η ιδιότητα καθιστά ευκολότερη για τους εμπόρους την επικοινωνία με το χρήστη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέλος, η ασύρματη λειτουργία (wireless) μπορεί να προωθήσει την αυξημένη χρήση, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους εμπόρους να μεταφέρουν τα μηνύματα μάρκετινγκ. Το κινητό μάρκετινγκ ως εκ τούτου για να λειτουργήσει πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ένα «πανταχού παρόν δίκτυο. Ένα πανταχού παρόν δίκτυο δεν είναι κατ 'ανάγκη ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά μπορεί να είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών 7

17 δικτύων. Ένας χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να συνδεθεί στο σπίτι μέσω ενός ασύρματου LAN, να μεταβεί σε 3G όταν βγει από το σπίτι και στη συνέχεια να συνδεθεί σε ένα δίκτυο WiMAX στο χώρο εργασίας. Ο σημαντικός παράγοντας δεν είναι το ίδιο το δίκτυο, αλλά η αλλαγή μεταξύ των διαφόρων δικτύων να γίνεται με ομαλό και αόρατο τρόπο. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει συνεχή πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο. Για ένα κινητό τηλέφωνο η συνθήκη αυτή, είναι σχεδόν δεδομένη, εάν αναλογιστούμε πως οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας δε θα έφευγαν από το σπίτι χωρίς το κινητό τους τηλέφωνο. Η τελευταία προϋπόθεση περιλαμβάνει τη χρήση μίας προσωπικής κινητής συσκευής. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν και άλλες συσκευές οι οποίες είναι φορητές όπως για παράδειγμα το netbook. Ωστόσο για να έχει νόημα το κινητό μάρκετινγκ αυτή η φορητή συσκευή θα πρέπει να είναι καθαρά προσωπική και να μη μοιράζεται με κανέναν άλλο. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε χρήστης έχει τη δική του συσκευή η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μοναδικά, όπως μέσω μιας ενσωματωμένης κάρτας SIM ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MOBILE MARKETING Το κινητό μάρκετινγκ χρησιμοποίει διάφορα εργαλεία με σκοπό να έρθει σε επαφή με τον πελάτη. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: Η κινητή διαφήμιση: Ένα βασικό συστατικό της επικοινωνίας του κινητού μάρκετινγκ με τους χρήστες των κινητών τηλεφώνων είναι η διαφήμιση. Μπορεί να έχει δύο μορφές, τη διαφήμιση ώθησης και τη διαφήμιση έλξης. Οι λιανοπωλητές με τη βοήθεια της κινητής διαφήμισης μπορούν να στέλνουν SMS (Short Message Services) και MMS (Multimedia Message Service) σε δυνητικούς πελάτες τους ενημερώνοντας τους για τυχόν προσφορές στα καταστήματα τους. Αυτός ο τρόπος τις σχέσεις ανάμεσα στον πελάτη και την επιχείρηση. Η κινητή διαφήμιση μπορεί να πετύχει υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης σε σχέση με τις παραδοσιακές διαφημίσεις, επειδή όλες οι διαφημίσεις μπορεί να είναι αποστέλλονται προσωπικά σε κάθε χρήστη. 8

18 η κινητή προώθηση πωλήσεων: τα κινητά κουπόνια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση των πωλήσεων και η χρήση τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα έντυπα. Διαθέτουν τουλάχιστον τρία πλεονεκτήματα: τον εντοπισμό μέσω κινητού τηλεφώνου, ευαισθησία χρόνου και αποτελεσματικό χειρισμό με σάρωση του κουπονιού στο σημείο πώλησης με τη βοήθεια του γραμμωτού κώδικα. οι κινητές υπηρεσίες ψυχαγωγίας: Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει μία σημαντική πλατφόρμα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Οι κινητές υπηρεσίες ψυχαγωγίας υποστηρίζουν λειτουργίες όπως η μουσική, τα παιχνίδια, η παρακολούθηση προγραμμάτων της τηλεόρασης και πολλές παρεμφερείς ακόμα λειτουργίες. οι υπηρεσίες με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη («location based services»): οι υπηρεσίες τέτοιου τύπου παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο κινητό εμπόριο. Οι περισσότερες υπηρεσίες από αυτές είναι εμπορικές. Αυτό συνεπάγεται την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ατομικά προφίλ του κάθε χρήστη. η θέση ενός ατόμου χρησιμοποιείται για να διαμορφωθεί η υπηρεσία. Η ικανότητα αναγνώρισης του πελάτη σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία είναι μία από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές του κινητού εμπορίου. Με τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών, τη θέση, το χρόνο πρόσβασης και τα προφίλ τους, οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και οι λιανοπωλητές μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες βέλτιστες υπηρεσίες. το κινητό ίντερνετ: Με τη χρήση των νέων browsers και των διαφόρων κινητών εφαρμογών η νέα κινητή τεχνολογία προσφέρει το διαδίκτυο στην τσέπη του χρήστη. Οι κινητές εφαρμογές είναι ατελείωτες για κάθε χρήστη, όπως τη δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών, την κράτηση ή αγορά εισιτηρίων, τις αγορές και ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη χρήση του mobile internet, οι χρήστες του κινητού τηλεφώνου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες μέσω κινητού τηλεφώνου χωρίς υπολογιστή. Ειδικότερα για την κινητή διαφήμιση, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Emarketer.com, έδειξε την μεγάλη αύξηση του μεριδίου της κινητής διαφήμισης στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 76% διαβάζει πάντα ή σχεδόν πάντα τα μηνύματα που λαμβάνει, ενώ το 6% δεν τα διαβάζει 9

19 καθόλου. Το 62% απάντησε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει μέσω των SMS είναι πολύ ή αρκετά χρήσιμες, το 29% λίγο χρήσιμες και ένα 7%, καθόλου χρήσιμες. Τέλος, το 11.4% απάντησε ότι θα επιθυμούσε να λαμβάνει συχνότερα SMS, το 61,1% θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική η συχνότητα, το 22,2% θα επιθυμούσε να λαμβάνει SMS σπανιότερα και μόλις το 4.6% δεν θα ήθελε να ξαναπάρει κάποιο μήνυμα [45] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Για να είναι επιτυχημένη μία κινητή διαφήμιση, το κλειδί είναι να ξεκαθαρίσει ο marketer ποιος είναι ο στόχος και τι προσπαθεί να επιτύχει από την ενέργεια που προτίθεται να υλοποιήσει, για παράδειγμα να προσεγγίσει νέους πελάτες, ή να οικοδομήσει το εμπορικό σήμα. Κάθε διαφορετική τακτική φέρνει και διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά για να μεγιστοποιήσει κανείς τα οφέλη θα πρέπει να αναπτύξει μια -κατά το δυνατόνολοκληρωμένη προσέγγιση. Η βιβλιογραφία αναφέρει δύο κύριες στρατηγικές κινητής διαφήμισης που μπορεί να επιλέξει ένας marketer: α) στρατηγική ώθησης και β) στρατηγική έλξης (push and pull strategies) [26]. Η στρατηγική ώθησης είναι το μοντέλο όπου οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στέλνουν ειδοποιητήρια sms στον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου σχετικά με τις προσφορές στα καταστήματα τους. Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει το θέμα της συγκατάθεσης του παραλήπτη εφόσον η επιχείρηση είναι εκείνη που επιδιώκει την επικοινωνία. Η στρατηγική έλξης από την άλλη ορίζεται ως οποιοδήποτε περιεχόμενο στέλνεται στον κινητό χρήστη κατόπιν αιτήματος του ίδιου (για παράδειγμα ζητάει να μάθει ποιο είναι το πλησιέστερο φαρμακείο). 10

20 2.3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IMS ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ IMS Το IMS είναι μια αρχιτεκτονική που παρέχει ένα σύνολο τυποποιημένων διεπαφών και στοιχείων, δημιουργώντας ένα καλό πλαίσιο του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών με σκοπό να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών και συστημάτων να αναπτύσσουν και να προσφέρουν γρήγορα επιχειρηματικές λύσεις. Πρόκειται για ένα διεθνές, αναγνωρισμένο πρότυπο, ορισμένο αρχικά από το έργο κοινοπραξίας τρίτης γενιάς (3GPP/3GPP2) και στην πορεία και από άλλους οργανισμούς προτύπων συμπεριλαμβανομένου του ETSI / TISPAN. Σχεδιασμένο για να καλύψει το κενό μεταξύ των υφιστάμενων παραδοσιακών τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου, το IMS παρέχει τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι νέες υπηρεσίες IP μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των περιορισμών των πολυμέσων καθώς επίσης και την κινητικότητα και την πληθώρα των αναδυόμενων εφαρμογών Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ IMS Οι ανάγκες των χρηστών αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυξάνονται συνεχώς. Οι χρήστες επιθυμούν να κάνουν πλέον περισσότερα μέσα από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και με χαμηλότερο κόστος. Έτσι προσελκύονται από υπηρεσίες, φιλικές προς το χρήστη που προσφέρουν πληροφορίες και ψυχαγωγία και ταυτόχρονα είναι οικονομικές για τον ίδιο. Έτσι οι σημερινοί πάροχοι χρειάζονται ένα τρόπο για να κάνουν τις υπηρεσίες τους πιο προσιτές προς τους χρήστες και παράλληλα να ενισχύσουν τις σχέσεις τους μαζί τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η υιοθέτηση του IMS είναι η λύση στα ζητήματα που προαναφέρθηκαν. Το IMS παρέχει έναν τυποποιημένο, καλά δομημένο τρόπο παροχής υπηρεσιών, αλληλεπιδρά με τα παλιά 11

21 συστήματα και προσφέρει καθορισμένη κινητή σύγκλιση. Έτσι παρέχει μία αρχιτεκτονική που απλοποιεί και επιταχύνει τα διαδικασία της δημιουργίας και της πρόβλεψης υπηρεσιών. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το IMS σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες είναι τα εξής: Απλή πρόσβαση στις υπηρεσίες Εμπιστοσύνη και ευκολία χρήσης Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Αλληλεπίδραση με τα παλιά δίκτυα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IMS Το IMS παρέχει ένα καλά καθορισμένο περιβάλλον, υποστηρίζοντας τερματικές εφαρμογές (π.χ., τη φωνητική κλήση και το διαμοιρασμό βίντεο) και εφαρμογές δικτύου (π.χ., φωνητικό ταχυδρομείο) με αυστηρά ελεγχόμενη την ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια, την κινητικότητα, τη φόρτιση και τις δίκτυο προς δίκτυο διασυνδέσεις. Το IMS αποτελεί μία τυποποιημένη, επαναχρησιμοποιήσιμη πλατφόρμα που παρέχει έναν καλύτερο τρόπο για να πειραματιστεί κανείς με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και την επέκταση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών όσον αφορά τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Το IMS προσφέρει υπηρεσίες Push-to-talk-over-Cellular, διαμοιρασμού βίντεο σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικά παιχνίδια, υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, φωνητικών μηνυμάτων, φωνητική τηλεφωνία και βίντεο, καθώς και βίντεο - διασκέψεων [1]. Παρακάτω αναφέρονται κάποια παραδείγματα με σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι παραπάνω εφαρμογές: Προβολή κοινής χρήσης : αυτή η λειτουργία μπορεί να επεξηγηθεί με ένα παράδειγμα. Ο χρήστης στέκεται στην κορυφή ενός βουνού ή κολυμπάει σε μία πισίνα. Μπορεί να καλέσει κάποιον στο κινητό και εκείνος να δει τι μπορεί να δει εκείνη τη στιγμή το τηλέφωνο του χρήστη. 12

22 Βίντεο διάσκεψη : Μία βίντεο διάσκεψη είναι ένα σύνολο τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών αλληλεπίδρασης που επιτρέπουν σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες να αλληλεπιδρούν μέσω της διπλής κατεύθυνσης τηλεοπτικών και ηχητικών μεταδόσεων ταυτόχρονα. Άμεσο φωνητικό μήνυμα : αντί να καλεί ο χρήστης κάποιον και να περιμένει αφού δεν απαντήσει στην κλήση να αφήσει μήνυμα στον προσωπικό τηλεφωνητή, αφήνει φωνητικό μήνυμα απευθείας στο τηλέφωνο. Υπηρεσίες Push-to-talk-over-Cellular : αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές IMS που είναι διαθέσιμες σε ασύρματο δίκτυο. Προσφέρει υπηρεσίες για πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία καθώς και για ομαδική επικοινωνία Λειτουργεί αποκλειστικά στο πακέτο μεταγωγής του τομέα και βασίζεται σε IMS ενεργοποιητές υπηρεσιών και σε κοινές λειτουργίες (ομάδα, λίστα και διαχείριση παρουσίας, πολυτμηματική συνομιλία κλπ). Οι χρήστες μπορούν να αυτοδιατάξουν τις δικές τους ομάδες κλήσης, κάνοντας αλλαγές και αναπροσαρμογές ανά πάσα στιγμή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή που θα αυξήσει τα έσοδα στην αγορά των επιχειρήσεων είναι η IP Centrex. Συνδυάζοντας κάποιος IMS υπηρεσίες πολυμέσων με IP Centrex μπορεί να δημιουργήσει προηγμένες υπηρεσίες που θα στοχεύουν τόσο στην αγορά των μεσαίων όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων. Η συνδυασμένη αυτή λύση θα φιλοξενήσει ένα πλήρες σύνολο των προσωπικών και ομαδικών υπηρεσιών, με την προσθήκη της υποστήριξης πολυμέσων, όπως βίντεο επικοινωνίας, διασκέψεις, τη συνεργασία, τη διαχείριση παρουσιάσεων την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, καθώς και την υποστήριξη για εργαζόμενους από απόσταση [12] ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ IMS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η τεχνολογία IMS χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και επεκτασιμότητα. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον και το IMS δεν είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για τη φιλοξενία πολυμέσων και συνεργατικών μοντέλων υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι το IMS από μόνο του δεν θα μπορούσε να είναι το συνολικό δίκτυο 13

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Elgg.com (http://elgg.com/index.php) Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Χαρακτηριστικά (http://elgg.com/features.php) Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Όπως εξετάζουμε το μέλλον του Διαδικτύου,

Όπως εξετάζουμε το μέλλον του Διαδικτύου, 4 Το Διαδίκτυο του Μέλλοντος πρέπει Είμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης, όπου η ανάπτυξη και η καινοτομία στο Διαδίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Διαδικτύου για να αντιμετωπίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα