Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM"

Transcript

1 Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Κωδικός:09119YΣ Ονοματεπώνυμο: 1-ΣΥΜΕΟΥ ΣΙΜΟΣ (503702) 2-ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(504206) Υπεύθυνος Καθηγητής: ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημ ανάληψης:20/02/2009 Ημ. Παράδοσης: 06/09/2010

2 Περιεχόμενα: Πρόλογος.. 1 Περίληψη...2 Summary...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή-Γενικές αρχές Γεωμετρική μέθοδος προσδιορισμού θέσης Νόμοι του Kepler...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το σύστημα GPS ορυφορικό τμήμα ορυφορικά σήματα συστήματος GPS Χρονόμετρα ορυφόρων-χρόνος συστήματος Σφάλματα του Συστήματος ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης ορυφορικοί έκτες Περιγραφή άλλων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης..21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι είναι κινιτή τηλεφωνία Τι είναι GSM Ζώνες Συχνοτήτων Αρχιτεκτονική..30

3 3.4. Handover - Αλλαγή κυψέλης Χωρητικότητα ικτύων GSM Erlang Πιστοποίηση και Ασφάλεια Υπηρεσίες ικτύου Πριν το GSM - 1η Γενιά Κάρτα SIM..41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά ιαστάσεις Συχνότητες λειτουργίας Κεραία Τροφοδοσία Οθόνη Σχεδιασμός κυκλωμάτων στην πλακέττα Τελική μορφή κατασκευής Κεντρικός επεξεργαστής Λογισμικό προγραμματισμού Επίλογος Βιβλιογραφία.61 ιαδικτυακές πηγές..61

4 Πρόλογος Στις μέρες μας, η κλοπή οχημάτων και γενικότερα οι κλοπές είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Με το φόβο για το δικό μας όχημα, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε κάτι πρωτότυπο για να έχουμε από το σπίτι την ακριβή τοποθεσία του οχήματος μας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε. Η μελέτη, ανάπτυξη και κατασκευή της πτυχιακής μας εργασίας καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των γνώσεών μας που διδαχτήκαμε ενώ φοιτούσαμε στο τμήμα ηλεκτρονικής, όπως θα αναλύσουμε στις ακόλουθες σελίδες. 1

5 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε και θα υλοποιήσουμε ένα πλήρης σύστημα προστασίας οχημάτων το οποίο θα είναι τοποθετημένο μέσα στο όχημα χωρίς να ξέρει κανένας ότι υπάρχει τέτοιο σύστημα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι η χρήση της τεχνολογίας GSM και της τεχνολογίας παγκόσμιου εντοπισμού θέσης GPS οι οποίες παρέχουν ανά πάσα στιγμή στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα παρακολούθησης του οχήματος του. Η πτυχιακή αυτή χωρίζεται σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε την εισαγωγή και γενικές αρχές για τις λειτουργιές του συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η μελέτη και λειτουργία του GPS πότε το ανακάλυψαν και πώς εξελίχτηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάμε την κινητή τηλεφωνία GSM, πώς λειτουργεί η κυψελοειδής δομή, η ζώνη συχνοτήτων και η αρχιτεκτονική του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνετε μια λεπτομερής μελέτη και ανάλυση για το πώς λειτουργεί η πλακέτα μας και πώς καταφέραμε να την φέρουμε εις πέρας στην τελική της μορφή. 2

6 Summary In this paper we will study and implement a comprehensive system for protecting vehicles. The system is designed to be set up in the vehicle, without other people knowing its existance. The biggest advantage of having such a system relates to the fact that it makes use of the Global System for Mobile Communications (GSM), as well as Global Positioning System (GPS) technologies. These services allow the owner to locate and observe their vehicle at any time. This thesis consists of four main chapters. The first chapter serves as an introduction to the thesis and sets out the general principles of the system s functions. In the second chapter, the emergence and development of GPS is examined. In the third chapter, we look into GSM; how the cellular structure works, the frequency bands and its architecture. In the final chapter, a detailed analysis of how our pcb board works is carried out. Also, we discuss how we managed to get it in its final form. 3

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1Εισαγωγή-Γενικές αρχές Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS, GLONASS, Galileo) δίνουν την δυνατότητα σε απεριόριστο αριθμό χρηστών να έχουν ακριβή καθορισμό θέσης, ταχύτητας και διεύθυνσης κίνησης, σε οποιοδήποτε σημείο της Γης, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, μέρα και νύκτα. Τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης, καθορίζουν την θέση ενός σημείου πάνω ή κοντά στην επιφάνεια της γης με την βοήθεια δορυφόρων. Οι τροχιές των δορυφόρων είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ένας δέκτης να μπορεί να παρατηρεί τουλάχιστον 4 δορυφόρους κάθε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο. Αντίθετα με τα επίγεια συστήματα ναυτιλίας, όπου οι σταθμοί εκπομπής του συστήματος είναι σταθεροί και βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, στα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης οι σταθμοί εκπομπής, οι δορυφόροι, δεν έχουν σταθερή θέση, αλλά μεταβάλλουν την θέση τους συνεχώς, λόγω του ότι κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές. Για το λόγο αυτό πρέπει για εφαρμογή των γενικών αρχών καθορισμού θέσης κάποιου σημείου μέσω δορυφόρου, να προσδιορίζεται σε κάθε χρονική στιγμή η ακριβής θέση των δορυφόρων με βάση τους νόμους του Kepler. Ο δορυφορικός προσδιορισμός της θέσης ενός συγκεκριμένου σημείου στην επιφάνεια της γης είναι βασισμένος στις πιο κάτω αρχές: > Οι δορυφόροι είναι πομποδέκτες ραδιοσημάτων. > Οι δορυφορικοί δέκτες λαμβάνουν τα ραδιοσήματα που εκπέμπουν οι δορυφόροι. > Η θέση του δέκτη προκύπτει ύστερα από επεξεργασία των λαμβανόμενων ραδιοσημάτων και καθορίζεται σε σχέση με τις ακριβείς θέσεις των δορυφόρων. 4

8 1.2 Γεωμετρική μέθοδος προσδιορισμού θέσης Οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα προσδιορισμού θέσης είναι : Μέθοδος μέτρησης απόστασης δέκτη-δορυφόρων Στη μέθοδο αυτή οι συντεταγμένες ΧΕ,ΥΕ,ΖΕ ενός δέκτη καθορίζονται από το διάνυσμα RE του δέκτη, το οποίο έχει σαν αρχή το κέντρο μάζας της Γης, όπου είναι και η αρχή των αξόνων Χ,Υ,Ζ και τέλος την θέση που βρίσκεται ο δέκτης (Ε). Οι συντεταγμένες Χ1,Υ1,Ζ1, Χ2,Υ2,Ζ2 και Χ3,Υ3,Ζ3 των δορυφόρων προσδιορίζονται από τα διανύσματα ρ1,ρ2 και ρ3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν αρχή τους το κέντρο μάζας της Γης και σαν τέλος τις θέσεις 1, 2, 3 των δορυφόρων. Τα r Ε1,r Ε2 και r Ε3 είναι τα διανύσματα της απόστασης μεταξύ δέκτη και του κάθε δορυφόρου αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η θέση ΧΕ,ΥΕ,ΖΕ του δορυφορικού δέκτη μπορεί να προσδιοριστεί όταν γνωρίζουμε το διάνυσμα θέσης r κάποιου δορυφόρου και το διάνυσμα της απόστασης r Ε του δορυφόρου με τον δέκτη. Όταν είναι γνωστά π.χ. τα r 1 και r Ε1, τότε το διάνυσμα θέσης του δέκτη είναι : RE=r 1-r Ε1. Σχ.1 ιάνυσμα θέσης του δεκτή. 5

9 Με βάση την πιο πάνω σχέση, για να προσδιοριστεί το διάνυσμα θέσης RE του δέκτη, πρέπει να είναι γνωστές οι αποστάσεις από 3 δορυφόρους. Η μέτρηση της απόστασης του κάθε δορυφόρου από τον δέκτη γίνεται με την μέτρηση του χρόνου διάδοσης των σημάτων που εκπέμπονται από τους δορυφόρους, πολλαπλασιασμένη με την ταχύτητα διάδοσης, από χρονόμετρα υψηλής ακρίβειας τα οποία υπάρχουν και στους δορυφόρους και στους δορυφορικούς δέκτες. Τα χρονόμετρα των δορυφόρων παράγουν μεταβαλλόμενους παλμοκώδικες που εκπέμπονται μαζί με τα δορυφορικά σήματα. Από την άλλη, τα χρονόμετρα των δεκτών αποκωδικοποιούν τα λαμβανόμενα δορυφορικά σήματα, τα οποία περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της θέσης Μέτρηση Ψευδοαποστάσεων Για να μετρηθεί ο χρόνος διάδοσης των σημάτων που εκπέμπονται από τους δορυφόρους, ο δέκτης παράγει ένα ακριβές αντίγραφο του σήματος και υπολογίζεται ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται ώστε να ταυτιστεί με το δορυφορικό σήμα. Ο χρόνος ταύτισης πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του φωτός και μετατρέπεται σε μια ψευδοαπόσταση. Ο χρόνος όμως ο οποίος χρειάζεται το σήμα για να φτάσει από τον δορυφόρο στον δέκτη περιέχει και σφάλματα, όπως οι καθυστερήσεις λόγω μη ακριβού συντονισμού των ρολογιών των δορυφόρων και του δέκτη και η διάθλαση των κυμάτων στην ιονόσφαιρα και την τροπόσφαιρα. Για τους λόγους αυτούς γίνεται και μια τέταρτη μέτρηση από άλλο δορυφόρο ώστε να προσδιοριστούν τα σφάλματα. Το σφάλμα Σ και οι συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ του δέκτη υπολογίζονται από την επίλυση του παρακάτω συστήματος τεσσάρων εξισώσεων : R^2 1 = [( t1-σ).c]2=(x-x1)^2+(y-y1)2+(z-z1)^2 R^2 2 = [( t2-σ).c]2=(x-x2)^2+(y-y2)2+(z-z2)^2 R^2 3 = [( t3-σ).c]2=(x-x3)^2+(y-y3)2+(z-z3)^2 R^2 4 = [( t4-σ).c]2=(x-x4)^2+(y-y4)2+(z-z4)^2 Όπου: R1,2,3,4 είναι οι ψευδοαποστάσεις από τους 4 δορυφόρους, Χ1,2,3,4, Υ1,2,3,4, Ζ1,2,3,4 οι θέσεις των δορυφόρων και c η ταχύτητα διάδοσης των ραδιοκυμάτων. 6

10 1.2.3 Στίγμα 3 διαστάσεων Με την μέτρηση των αποστάσεων του δέκτη από τους 4 δορυφόρους, οι συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ του δέκτη μετατρέπονται σε γεωδαιτικές συντεταγμένες και η θέση του δέκτη καθορίζεται από την τομή τεσσάρων σφαιρικών επιφανειών, που έχουν κέντρο την θέση του κάθε δορυφόρου και ακτίνα την απόσταση μεταξύ δέκτη- κάθε δορυφόρου Στίγμα 2 διαστάσεων Όταν ένας δέκτης βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, για τον καθορισμό θέσης απαιτούνται 3 δορυφόροι (αντί 4). Η θέση του δέκτη καθορίζεται από την τομή των σφαιρικών επιφανειών των 3 δορυφόρων και μιας τέταρτης σφαιρικής επιφάνειας,που έχει σαν κέντρο το κέντρο της γης και ακτίνα ίση με την ακτίνα της γης. Σχ.2 Απόσταση δορυφόρων γης. 1.3 Νόμοι του Kepler O προσδιορισμός της θέσης των δορυφόρων που χρησιμοποιούνται στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης βασίζεται στους νόμους του Kepler. Οι 7

11 νόμοι του Kepler δίνουν παραμέτρους για τον προσδιορισμό των θέσεων των δορυφόρων. Στην πράξη όμως, οι τροχιές των δορυφόρων αποκλίνουν ελάχιστα από τις τροχιές βάση των νόμων του Kepler λόγω της ατμοσφαιρικής τριβής και της πίεσης λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας ος Νόμος του Kepler Η τροχιά που εκτελεί κάθε δορυφόρος, ο οποίος κινείται γύρω από την Γη, είναι ελλειπτική, της οποίας η μια εστία είναι το κέντρο μάζας της Γης. Το σημείο της δορυφορικής τροχιάς που η απόσταση του βρίσκεται κοντά στην γη ονομάζεται περίγειο ενώ το σημείο της δορυφορικής τροχιάς που βρίσκεται μακριά από τη γη ονομάζεται απόγειο. Τροχία της γης. Σχ.3 Σχεδιαστική επεξήγηση του 1ου Νόμου του Kepler ος Νόμος του Kepler Το διάνυσμα κάθε δορυφόρου που κινείται σε ελλειπτική τροχιά, το οποίο έχει αρχή το κέντρο μάζας της γης και τέλος την αντίστοιχη θέση του δορυφόρου, (η οποία ονομάζεται επιβατική ακτίνα) διαγράφει ίσα εμβαδά σε ίσους χρόνους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα διανύσματα δεν έχουν μεν σταθερό ύψος, αφού παίρνουν μέγιστη ακτίνα στο απόγειο και ελάχιστη στο περίγειο, αλλά η ταχύτητα του κάθε δορυφόρου είναι μεγαλύτερη όταν βρίσκεται στο περίγειο και μικρότερη όταν είναι στο απόγειο. Επομένως τα τόξα είναι άνισα μεταξύ τους, αλλά με ίσα εμβαδά, ανάλογα με τους χρόνους στους οποίους γράφονται. 8

12 Σχ.4 Τροχία της γης. Σχεδιαστική επεξήγηση του 2ου Νόμου του Kepler ος Νόμος του Kepler Τα τετράγωνα των χρόνων των δορυφορικών περιφορών είναι ανάλογα των κύβων των διανυσμάτων με αρχή το κέντρο μάζας της γης και τέλος την εκάστοτε θέση του κάθε δορυφόρου. (T2/a3)=(4π2/μ) όπου: το μ είναι η σταθερά παγκόσμιας έλξης επί την μάζα της Γης. Βάση του νόμου αυτού, αν είναι γνωστός ο χρόνος που χρειάζεται ένας δορυφόρος για να συμπληρώσει μια περιφορά γύρω από την Γη, τότε μπορεί να βρεθεί η μέση απόσταση του δορυφόρου από την Γη Προσδιορισμός της κίνησης ενός δορυφόρου Με βάση τους 3 Νόμους του Kepler, ο προσδιορισμός της κίνησης ενός δορυφόρου ορίζεται από τα παρακάτω κεπλέρια στοιχεία: >την ορθή αναφορά του συνδέσμου ανάβασης N, δηλαδή την γωνία που σχηματίζει ο σύνδεσμος ανάβασης με τον άξονα x >το μέτρο του περιγείου ω >την κλίση της τροχιάς i τα οποία προσδιορίζουν τον προσανατολισμό της δορυφορικής τροχιάς, > τον μεγάλο ημιάξονα α και 9

13 > την εκκεντρότητα e τα οποία προσδιορίζουν το ακριβές γεωμετρικό σχήμα και τις διαστάσεις της έλλειψης, και > τον χρόνο tp στον οποίο διανύει ο δορυφόρος το περίγειο. Το μέτρο του περιγείου ω και η αληθής ανωμαλία f, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από την επιβατική ακτίνα του δορυφόρου και την διεύθυνση του περιγείου μας δίνει το πλάτος του δορυφόρου. u=ω+f Με βάση τα πιο πάνω κεπλέρια στοιχεία και με : > την αληθή ανωμαλία f, >την έκκεντρη ανωμαλία Ε >και την μέση ανωμαλία Μ μπορεί να προσδιοριστεί η θέση ενός δορυφόρου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η αληθής ανωμαλία f είναι η γωνία που είναι η γωνία που σχηματίζεται από την επιβατική ακτίνα του δορυφόρου και την διεύθυνση του περιγείου Η μέση ανωμαλία Μ είναι μια γωνία σε κυκλική δορυφορική τροχιά η οποία μεταβάλλεται με τον χρόνο σύμφωνα με την σχέση: M=n(t-tp) όπου: n είναι η μέση κίνηση(ταχύτητα) του δορυφόρου και n=2π/τ ( Τ είναι η περίοδος του δορυφόρου) και tp ο χρόνος διέλευσης του δορυφόρου από το περίγειο. Η ακριβής θέση ενός δορυφόρου προσδιορίζεται από την επιβατική ακτίνα r και την αληθή ανωμαλία f συναρτήσει του χρόνου. Η εξίσωση της δορυφορικής τροχιάς είναι: [cos f ] a(1-e2)/(1-e.cos f) [ Sin f] [ 0 ] όπου: 10

14 α είναι ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης, r η επιβατική ακτίνα του δορυφόρου φ η αληθής ανωμαλία και e η εκκεντρότητα της ελλειπτικής τροχιάς. 11

15 2.1 Το σύστημα GPS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Τι είναι το σύστημα εντοπισμού θέσης Από πολύ παλιά, στα αρχαία ακόμη χρόνια, οι άνθρωποι έψαχναν τρόπους για τον προσανατολισμό τους ώστε να βρουν τη σωστή πορεία τους. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τα σημεία του ορίζοντα, ή ακόμη και τα αστέρια. Για παράδειγμα, ένα σταθερό άστρο, με γνωστή γεωγραφική θέση ως προς το σημείο παρατήρησης, αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες. Αργότερα, καθώς οι επιστήμες και η τεχνολογία αναπτύσσονταν, καινούρια μέσα προσανατολισμού, όπως η πυξίδα, συνέβαλαν στην διευκόλυνση οδοιπόρων και ναυτικών, αν και ακόμη όλα ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ένα σύστημα εντοπισμού (Tracking System) συνδυάζει τρείς πρωτοποριακές τεχνολογίες: το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM, το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού GPS καθώς επίσης και το διαδίκτυο (Internet). Η τοποθεσία της συσκευής εντοπισμού μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο διακομιστεί (server) της εταιρίας μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί αν υπάρχουν νέες αιτήσεις εντοπισμού και αν έχουν έρθει νέα μηνύματα με GPS περιεχόμενο. Ο server της εταιρίας μας επίσης αναλαμβάνει όλη τη δουλειά της διαχείρισης SMS μηνυμάτων και των στιγμάτων εντοπισμού. Η υπηρεσία εντοπισμού (π.χ. eyetrace.gr) αναλαμβάνει τη δουλειά της οπτικοποίησης των δεδομένων στο χάρτη (π.χ. Google Maps) και της διεπαφής μεταξύ χρήστη και συστήματος για νέες αιτήσεις εντοπισμού (trace requests). Συνοπτικά, ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα μέσω της eyetrace υπηρεσίας (λογισμικό) από όπου μπορεί να υποβάλει νέες αιτήσεις εντοπισμού της συσκευής GPS εντοπισμού (υλικό) που έχει προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το σύστημα είναι υπεύθυνο να "ζητήσει" από την συσκευή εντοπισμού μέσω του δικτύου GSM να του φέρει την τοποθεσία της συσκευής, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να αναζητήσει από 12

16 τους δορυφόρους το στίγμα μέσω του συστήματος GPS και να to μεταδώσει πίσω στο διακομιστή μας μέσω του δικτύου GSM. Η υπηρεσία eyetrace.gr στη συνέχεια οπτικοποιεί αυτή τη πληροφορία (GPS στίγμα) στο χάρτη, μαζί με κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως ώρα, ταχύτητα και ισχύ σήματος. Το σύστημα εντοπισμού eyetrace.gr αποτελεί στην πραγματικότητα μια πλατφόρμα για Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τοποθεσία (Location Based Services - LBS). Ο σχεδιασμός του συστήματος εντοπισμού eyetrace έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει ταυτόχρονα αιτήματα από πολλαπλούς χρήστες την ίδια χρονική στιγμή. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό χρηστών (large-scale) με σκοπό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλες εταιρίες με πολλούς χρήστες ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα μέσα του 18 ου αιώνα, ο Άγγλος ωρολογοποιός Τζον Χάρισσον (John Harrison), ύστερα από προσπάθειες πολλών χρόνων, κατασκεύασε το γνωστό σημερινό χρονόμετρο, για το όποιο κέρδισε τελικά το χρηματικό ποσό των 10,000. Την τότε εποχή αποτέλεσε πολύ σημαντικό όργανο πλοήγησης για τον υπολογισμό πορείας, ειδικότερα των ναυτικών. Πολλά χρόνια μετά, κάπου στα μέσα του 20 ου αιώνα, δημιουργήθηκαν τα πρώτα συστήματα εντοπισμού θέσης που βασίζονταν σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ραντάρ). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα κατά τη διάρκεια του ευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τα πρώτα συστήματα εντοπισμού θέσης αποτελούνταν από ένα δίκτυο σταθμών βάσης και κατάλληλους δέκτες. Ανάλογα με την ισχύ του σήματος που λάμβανε κάθε δέκτης από σταθμούς γνωστής γεωγραφικής θέσης, σχηματίζονταν δύο ή περισσότερες συντεταγμένες, μέσω των οποίων προσδιοριζόταν η θέση των σημείων ενδιαφέροντος επάνω σε ένα χάρτη. Συχνά, δημιουργούνταν διάφορα προβλήματα, όπως χαμηλή εμβέλεια εντοπισμού ή χαμηλή ακρίβεια τοποθέτησης. Το αμερικανικό σύστημα GPS είναι το μοναδικό σύστημα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης που είναι πλήρως λειτουργικό σήμερα, γι αυτό και θα γίνει 13

17 αναλυτικότερη αναφορά σε αυτό. Αποτελείται από ένα σύστημα 24 δορυφόρων και παρέχει στους χρήστες του ακριβείς πληροφορίες θέσης, ταχύτητας κατεύθυνσης κίνησης και ώρας σε οποιοδήποτε σημείο της γης και ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών, αρκεί ο δέκτης GPS να βρίσκεται σε ανοικτό χώρο, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με τους δορυφόρους Περιγραφή δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης GPS Το δορυφορικό σύστημα GPS αποτελείται από 3 κύρια τμήματα: >το δορυφορικό τμήμα >το τμήμα ελέγχου >το τμήμα χρηστών 2.2 ορυφορικό τμήμα Το δορυφορικό τμήμα αποτελείται από 24 βασικούς και 3 εφεδρικούς δορυφόρους σε ύψος περίπου 21000Km, οι οποίοι βρίσκονται σε 6 τροχιακά επίπεδα, με κλίση 55 ο με το επίπεδο του Ισημερινού και γωνία 60ο μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται παγκόσμια κάλυψη της τάξης του 99%, ώστε έτσι ένας δέκτης να μπορεί να βλέπει τουλάχιστον 4 δορυφόρους σε οποιοδήποτε σημείο της Γης. Κάθε δορυφόρος περιλαμβάνει 4 υψηλής ακρίβειας ρολόγια (χρονόμετρα) καθώς και άλλα, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα. Το ένα χρονόμετρο του δορυφόρου, που είναι το βασικό, χρησιμοποιείται για την παραγωγή της θεμελιώδους συχνότητας των 10,23MHz, ενώ τα άλλα 3 είναι εφεδρικά. Σχ.5 Κύρια μέρη δορυφορικού συστήματος GPS. 14

18 2.2.1 Τμήμα Ελέγχου Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από 1 κύριο επίγειο σταθμό ελέγχου και 5 επίγειους σταθμούς ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος, οι οποίοι καταγράφουν: >τις μετρούμενες ψευδοαποστάσεις των δορυφόρων και την ταχύτητα μεταβολής τους στις συχνότητες L1 και L2 (1575,42ΜΗz και 1227,6MHz αντίστοιχα) >τον χρόνο των χρονομέτρων (ατομικά ρολόγια) των δορυφόρων >μετεωρολογικά στοιχεία και τα μεταδίδουν στον κύριο σταθμό ελέγχου. Ο κύριος σταθμός ελέγχου υπολογίζει τις τροχιές των δορυφόρων και τις αποκλίσεις των χρονομέτρων των δορυφόρων, αλλά και τις αποκλίσεις των 5 σταθμών ελέγχου-παρακολούθησης. Ανάλογα με τις αποκλίσεις γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις και στέλνονται στους δορυφόρους για να γίνει ρύθμιση των παραμέτρων τους κάθε 8 ώρες. Ρυθμίσεις-διορθώσεις στους δορυφόρους μπορούν να κάνουν μόνο 3 από τους 5 σταθμούς ελέγχου και παρακολούθησης. Για να βελτιωθεί περισσότερο το σύστημα, τα τελευταία χρόνια συνδέθηκαν άλλοι 11 επίγειοι σταθμοί των ΗΠΑ στο σύστημα GPS Τμήμα Χρηστών Το τμήμα χρηστών αποτελείται από όλους τους δέκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα, για πολιτικούς, στρατιωτικούς ή άλλους σκοπούς. Οι δέκτες λαμβάνουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δορυφορικές μετρήσεις για προσδιορισμό θέσης, ταχύτητας και χρόνου με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Όλοι οι δέκτες GPS χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων, που ονομάζεται almanac και περιλαμβάνει όλες τις βασικές τροχιές των δορυφόρων του συστήματος. Το σύστημα GPS βρίσκει εφαρμογή σε στρατιωτικούς σκοπούς, αφού αυτός ήταν και ο πρωταρχικός λόγος σχεδιασμού του, σε πολιτική χρήση για καθορισμό στίγματος, καταγραφή πορείας, πλοήγηση και μέτρηση ταχύτητας σε θαλάσσια σκάφη, αεροσκάφη, οχήματα εδάφους, για επιχειρησιακούς σκοπούς όπως ομάδες διάσωσης και δυνάμεις ασφαλείας και σε γεωδαιτικές, τοπογραφικές και χαρτογραφικές εφαρμογές. 15

19 2.3. ορυφορικά σήματα συστήματος GPS Κάθε δορυφόρος εκπέμπει δύο φέρουσες συχνότητες, την L1 που είναι 1575,42MHz και την L2 που είναι 1227,6MHz και οι οποίες παράγονται από την θεμελιώδη συχνότητα των 10,23MHz που παράγουν τα χρονόμετρα των δορυφόρων. L1= ,23MHz=1575,42MHz L2= ,23MHz=1227,6MHz Οι πιο πάνω συχνότητες συνεισφέρουν στην μέτρηση της απόστασης και της ταχύτητας του δέκτη και διαμορφώνονται από 3 κωδικοποιημένα σήματα. >Τον κώδικα D ή ναυτιλιακό μήνυμα, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των δορυφόρων συναρτήσει του χρόνου, πληροφορίες για διόρθωση των χρονομέτρων και πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα των δορυφόρων. >Το σήμα ψευδοτυχαίας σειράς ή κώδικας χαμηλής ακρίβειας C/A (coarse acquisition code) >και τον κώδικα ψευδοτυχαίας σειράς ή κώδικας υψηλής ακρίβειας P (precision code). Σχ.6 Συχνότητες. 16

20 Ο κώδικας χαμηλής ακρίβειας C/A και ο κώδικας υψηλής ακρίβειας P μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δορυφόρου και χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του χρόνου διάδοσης των δορυφορικών σημάτων από τον δορυφόρο στον δέκτη. Ο κώδικας Ρ, σε περίπτωση παρεμβολής από έναν μη εξουσιοδοτημένο δέκτη, μετατρέπεται σε έναν κρυπτογραφημένο κώδικα (Υ) στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι έγκυροι δέκτες. Έτσι ο μη εξουσιοδοτημένος δέκτης δεν έχει πρόσβαση στον κώδικα Υ, με αποτέλεσμα να έχει λάθος δεδομένα και υπολογισμούς ιαμόρφωση BPSK Κατά την διαμόρφωση BPSK ένα ψηφιακό σήμα b(t) της μορφής π.χ. b(t)=( ),όπου: όταν το b(t)=1 βρίσκεται στην λογική στάθμη 1 ενώ όταν b(t)=0 βρίσκεται στην λογική στάθμη 0, πολλαπλασιάζεται με ένα φέρον ημιτονοειδές σήμα και το διαμορφώνει. UBPSK=b(t).cos(2πfct) Ο πολλαπλασιασμός όμως του σήματος b(t) με το φέρον σήμα θα μας δώσει ή το ίδιο το σήμα, ή το σήμα πολλαπλασιασμένο με -1. Άρα κάθε αλλαγή από 0 σε 1 ή από 1 σε 0 μας δίνει το ίδιο φέρον με μια αλλαγή φάσης κατά 180ο ιαμόρφωση Direct Sequence Στο δορυφορικό σήμα προστίθεται μια επιπλέον διαμόρφωση φάσης στο φέρον ημιτονοειδές σήμα, με χρήση κωδικών ψευδοτυχαίας σειράς, η διαμόρφωση Direct Sequence. Η μόνη διαφορά της με την διαμόρφωση BPSK είναι ότι οι διάδικοι αριθμοί του κώδικα έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια. Με την προσθήκη των 2 αυτών διαμορφώσεων στο δορυφορικό σήμα έχουμε σαν αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του παλμού, τόσο λιγότερο εύρος συχνοτήτων να καταλαμβάνει, ενώ όσο μικραίνει η διάρκεια του παλμού, να καταλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένας έγκυρος, νόμιμος δέκτης να αντιλαμβάνεται το σήμα, ενώ ένας μη εξουσιοδοτημένος-εγκεκριμένος δέκτης να το αντιλαμβάνεται σαν θόρυβο. 17

21 2.4. Χρονόμετρα ορυφόρων-χρόνος συστήματος Η ακριβής μέτρηση του χρόνου έχει μεγάλη σημασία, αφού ο προσδιορισμός θέσης βασίζεται στην μέτρηση του χρόνου διάδοσης του δορυφορικού σήματος από τον δορυφόρο στον δέκτη. Όλες οι λειτουργίες του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης έχουν σαν αναφορά τον χρόνο του συστήματος που εκτελείται από ένα συνδυασμό ατομικών χρονομέτρων υψηλής ακρίβειας στον κύριο σταθμό ελέγχου του συστήματος. Οι δορυφόροι του συστήματος περιλαμβάνουν επίσης ατομικά χρονόμετρα ακριβείας, που λειτουργούν στην βασική συχνότητα των 10,23MHz και τα οποία σε συνεργασία με τους επίγειους σταθμούς ελέγχου παραμένουν συγχρονισμένα με τον χρόνο του συστήματος, χωρίς να έχουν αποκλίσεις. Η επίδραση της σχετικότητας, σύμφωνα και με την θεωρεία του Αϊνστάιν, έχει σαν αποτέλεσμα το χρονόμετρο ενός δορυφόρου όταν παρακολουθείται από την Γη να παρουσιάζει μια απόκλιση από την συχνότητα λειτουργίας του. Επειδή οι δορυφορικές τροχιές έχουν ακτίνα περίπου 4 φορές μεγαλύτερη από την ακτίνα της Γης, τα χρονόμετρα των δορυφόρων παρουσιάζουν κάποια χρονική αύξηση. Λόγω λοιπόν των επιδράσεων από την σχετικότητα, η συχνότητα λειτουργίας των χρονομέτρων αυξάνεται κατά 0,00455Hz όταν ο δορυφόρος εκτελεί τροχιά. Γι αυτό τα χρονόμετρα των δορυφόρων λειτουργούν στην συχνότητα των 10, MHz, ώστε ο χρήστης να λαμβάνει την βασική συχνότητα των 10,23MHz Σφάλματα του Συστήματος ορυφορικού Εντοπισμού Θέσης Ανάλογα με το μέγεθος των σφαλμάτων στο δορυφορικό σήμα και στις μετρήσεις του συστήματος έχουμε αποκλίσεις στο πόσο ακριβής είναι ο προσδιορισμός της θέσης (στίγματος) στον δέκτη. Τα σφάλματα οφείλονται στα: > ορυφορικά(τροχιακά) σφάλματα >Σφάλματα των χρονομέτρων των δορυφόρων >Σφάλματα χρονομέτρου του δέκτη >Σφάλματα στην διάδοση των δορυφορικών σημάτων Στα σφάλματα του συστήματος περιλαμβάνεται και το σφάλμα επιλεκτικής 18

22 διαθεσιμότητας. Το σφάλμα αυτό είναι μια θεμιτή, ελεγχόμενη τεχνική μείωσης της ακρίβειας του συστήματος από τους διαχειριστές του συστήματος σε περιπτώσεις πολιτικών ή στρατιωτικών συμφερόντων ορυφορικά σφάλματα Τα δορυφορικά-τροχιακά σφάλματα οφείλονται στις δορυφορικές εφημερίδες, οι οποίες αποτελούνται από πληροφορίες σχετικά με την τροχιά των δορυφόρων. Οι δορυφορικές εφημερίδες δίνουν με προσεγγιστικό τρόπο την θέση των δορυφόρων, με σφάλμα περίπου 5m σε σχέση με την πραγματική θέση τους. Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται σε όλους τους δέκτες του συστήματος Σφάλματα των χρονομέτρων των δορυφόρων Το σφάλμα των χρονομέτρων των δορυφόρων οφείλεται στην απόκλιση των ατομικών χρονομέτρων των δορυφόρων σε σχέση με τον χρόνο αναφοράς του συστήματος. Αν και τα χρονόμετρα των δορυφόρων είναι υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, παρουσιάζουν ένα σφάλμα της τάξης των 8-18ns κάθε μέρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δορυφορικά σήματα ταξιδεύουν από τον δορυφόρο στον δέκτη με την ταχύτητα του φωτός(300000km/h) τότε το σφάλμα των 8ns και το σφάλμα των 18ns μεταφράζονται σε σφάλμα στον προσδιορισμό θέσης 2,4m και 5,4m αντίστοιχα Σφάλμα χρονομέτρου του δέκτη Το σφάλμα του χρονομέτρου του δέκτη είναι περίπου 200ns και οφείλεται στην απόκλιση που παρουσιάζει το χρονόμετρο του δέκτη σε σχέση με τον χρόνο του συστήματος. Η τιμή του σφάλματος είναι μεγαλύτερη από το σφάλμα των χρονομέτρων των δορυφόρων γιατί τα χρονόμετρα του δέκτη δεν είναι τόσο ακριβή και τέλεια σχεδιαστικά, σε σχέση με τα ατομικά χρονόμετρα των δορυφόρων, κυρίως λόγω κόστους και όγκου στον δέκτη. Από το σφάλμα των περίπου 200ns προκύπτει ένα σφάλμα των 60m στον προσδιορισμό θέσης. Η μείωση του σφάλματος επιτυγχάνεται με την μέτρηση της απόστασης από 4 δορυφόρους αντί 3. 19

23 2.5.4 Σφάλματα στην διάδοση των δορυφορικών σημάτων Τα σφάλματα που παρουσιάζονται κατά την διάδοση των δορυφορικών σημάτων οφείλονται στην διάθλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και την μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης τους(καθυστερήσεις) κατά την διέλευση τους από την ιονόσφαιρα και την τροπόσφαιρα. - Όταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στην ιονόσφαιρα διαθλώνται, με αποτέλεσμα να έχουν μια απόκλιση από την ευθύγραμμη διάδοση και επομένως ο μετρούμενος χρόνος ο οποίος προσδιορίζει τις αποστάσεις των δορυφόρων να περιλαμβάνει ένα σφάλμα. Η μεταβολή της ταχύτητας στην διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (Ιονοσφαιρικές καθυστερήσεις) εξαρτάτε από την περιεκτικότητα των φορτισμένων ηλεκτρονίων που περιέχει η Ιονόσφαιρα κατά την πορεία του σήματος σε σχέση με την συχνότητά του. Για την εξάλειψη των σφαλμάτων των ιονοσφαιρικών καθυστερήσεων ο δέκτης χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα συγκρίνει τα μετρούμενα σήματα με τις συχνότητες εκπομπής L1 και L2. - Κατά την διάδοση των δορυφορικών σημάτων στην τροπόσφαιρα, δημιουργούνται σφάλματα που προκαλούν διάθλαση και μεταβολές στην ταχύτητα διάδοσης-καθυστερήσεις στα δορυφορικά σήματα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδρατμών και άλλων μετεωρολογικών φαινομένων. Το σφάλμα λόγω των τροποσφαιρικών καθυστερήσεων εξαλείφεται με την χρήση μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν σαν παραμέτρους τις τιμές της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης, της υγρασίας και το γωνιακό ύψος του δορυφόρου ορυφορικοί έκτες Σκοπός ενός δέκτη του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης είναι να λαμβάνει τα εκπεμπόμενα δορυφορικά σήματα και να υπολογίζει, με την μέτρηση ψευδοαποστάσεων ή με την μέτρηση της διαφοράς φάσης της φέρουσας συχνότητας μεταξύ δορυφόρου δέκτη, την απόσταση μεταξύ δορυφόρου δέκτη (όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1) και μέσω του λογισμικού που διαθέτει να 20

24 απεικονίζει στην οθόνη του με ακρίβεια την τρέχουσα γεωγραφική θέση του χρήστη, την κατεύθυνση και την ταχύτητα με την οποία κινείται. Ένας δέκτης αποτελείται κυρίως από: >Την κεραία με προενισχυτή >Επεξεργαστή δορυφορικών σημάτων >Μικροεπεξεργαστή >Χρονόμετρο ακριβείας >Μονάδα ελέγχου >Μονάδα αποθήκευσης Κάθε δέκτης μπορεί να παρακολουθεί τουλάχιστον 4 δορυφόρους, με δυνατότητα παρακολούθησης και περισσότερων και χρησιμοποιεί ανάλογο αριθμό παράλληλων ή εναλλασσόμενων διαύλων. Στους παράλληλους διαύλους, ο κάθε δίαυλος παρακολουθεί ένα δορυφόρο κάθε φορά ξεχωριστά, ενώ στους εναλλασσόμενους ο κάθε δίαυλος σαρώνει όλους τους δορυφόρους που είναι διαθέσιμοι στο δέκτη, εναλλάσσοντας τους δορυφόρους σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Κατηγορίες δεκτών Οι δέκτες του συστήματος χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με: >Τις δυνατότητες λήψης και επεξεργασίας των δορυφορικών σημάτων >τον αριθμό των καναλιών λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών σημάτων >την χρήση για την οποία προορίζονται Σχ.7 έκτες της εταιρίας GARMI Περιγραφή άλλων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης Το σύστημα GLOTASS Το ρωσικό σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης GLONASS σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με σκοπό να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του GPS. ιαχειρίζεται από το ρωσικό υπουργείο άμυνας και έχει τα 21

25 ίδια σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά με το GPS. Το σύστημα GLONASS είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με 21 ενεργούς δορυφόρους και 3 εφεδρικούς, οι οποίοι βρίσκονται περίπου στα Km σε 3 τροχιακά επίπεδα περιόδου 11 ωρών και 15 λεπτών. Σε κάθε τροχιακό επίπεδο περιστρέφονται 7 βασικοί δορυφόροι και 1 εφεδρικός. Τα 3 αυτά τροχιακά επίπεδα έχουν κλίση 64,6ο ως προς το Ισημερινό επίπεδο και μεταξύ τους γωνία 120ο. Η ακρίβεια του GLONASS, όταν βρίσκονται και οι 24 δορυφόροι σε τροχιά, είναι περίπου μέτρα. Κύρια διαφορά του GLONASS σε σχέση με το GPS είναι ότι τα δορυφορικά σήματα εκπέμπονται σε διαφορετικές συχνότητες από κάθε δορυφόρο. Οι συχνότητες εκπομπής του συστήματος προκύπτουν αν προσθέσουμε τις αρχικές συχνότητες με τον αριθμό του κάθε δορυφόρου: fl1=l1+m. fl1 όπου m=(1,2,3,.,24)αριθμός κάθε δορυφόρου L1=1602MHz και fl1=562,5khz Ο πρώτος δορυφόρος του GLONASS εκτοξεύθηκε το Αν και από το 1995 το σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία, δεν προσφέρει απολύτως παγκόσμια κάλυψη λόγω του περιορισμένου αριθμού δορυφόρων, αφού σήμερα μονό 14 χρησιμοποιούνται. Μέσα στα σχέδια της ομάδας υποστήριξης του GLONASS είναι η αναβάθμιση του συστήματος με την προσθήκη νέων δορυφόρων τελευταίας γενιάς μέχρι το 2015, οι οποίοι θα προσφέρουν πλήρη κάλυψη παγκοσμίως με μεγάλη ακρίβεια θέσης για πολιτική χρήση και εφαρμογές έρευνας και διάσωσης Το σύστημα Galileo Το σύστημα Galileo, ευρωπαϊκής μελέτης και υλοποίησης, έθεσε σε τροχιά τον πρώτο του δορυφόρο το2005και μέχρι το τέλος του 2010 φιλοδοξεί να συναγωνιστεί το GPS και το GLONASS. Κύριο πλεονέκτημα του Galileo είναι ότι προορίζεται αποκλειστικά για πολιτική χρήση, με μεγάλη ακρίβεια έως 1 μέτρο και παγκόσμια κάλυψη 99%, σε σχέση με τα άλλα 2 συστήματα, που χρησιμοποιούνται και για στρατιωτικούς σκοπούς και κατά περιόδους στρατιωτικών επιχειρήσεων επηρεάζουν την ακρίβεια αλλά και την κάλυψη ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους. 22

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο GPS. 1.1. Γενικά για το G.P.S.

1. Εισαγωγή στο GPS. 1.1. Γενικά για το G.P.S. 1. Εισαγωγή στο GPS 1.1. Γενικά για το G.P.S. Η εποχή που διανύουµε χαρακτηρίζεται από σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα των εφαρµογών του διαστήµατος. Ειδικά στην επιστήµη της Γεωδαισίας οι εφαρµογές του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικότερες έννοιες των δορυφορικών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων

2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων 2. Τύποι εκτών Είδη Μετρήσεων 2.1 Τύποι δεκτών - Είδη µετρήσεων Οι δέκτες του συστήµατος GPS (Σχ. 2.1) λαµβάνουν τα σήµατα των δορυφόρων και στη συνέχεια υπολογίζουν την απόσταση µεταξύ δορυφόρου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Κυψελοειδή δίκτυα αρχιτεκτονική σχεδίαση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS ΤΕΠΑΚ Τμήμα Πολιτικών Μηχ. / Τοπογράφων Μηχ. και Μηχ. Γεωπληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS Δημήτρης Δεληκαράογλου Επισκ. Καθ. Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ 2012 Σύντομο ιστορικό και σημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης Περίληψη Εισαγωγή Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Κατηγορίες υπηρεσιών θέσης Μοντελοποίηση υπηρεσιών θέσης Αρχιτεκτονική LBS Μέθοδοι προσδιορισμού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. ΤΑΞΗ: Α 2.

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. ΤΑΞΗ: Α 2. ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ. ΤΑΞΗ: Α 2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΔΩΡΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2013-2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ..

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Εισαγωγή O Οργανισμός ITU σχεδίασε το σύστημα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System) με σκοπό να συγκεράσει τα πλεονεκτήματα του GSM και

Διαβάστε περισσότερα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4.1. Μέθοδοι µετρήσεων. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό θέσης µε το GPS εξαρτάται κυρίως από την ακρίβεια που απαιτείται σε κάθε εφαρµογή και από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM/GPRS - UMTS), των κινητών τηλεφώνων και άλλων ασυρμάτων διατάξεων μικρής εμβέλειας (Bluetooth, WLAN) Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Μετρήσεων Ποιότητας Υπηρεσιών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα