Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Εισαγωγή"

Transcript

1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 770SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω διεύθυνση Internet µπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της αυθεντικής δήλωσης συµµόρφωσης:

2 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για το νέο σας τηλέφωνο 3G/UMTS 770SH. Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε προσεκτικά για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, γρήγορα και αποτελεσµατικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σας συνιστούµε να κρατήσετε χωριστά αντίγραφα από όλα τα σηµαντικά δεδοµένα που περιέχονται στη συσκευή σας. Υπό ορισµένες συνθήκες, µπορεί να χαθούν ή να τροποποιηθούν δεδοµένα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για απώλεια ή αχρήστευση δεδοµένων, ως συνέπεια είτε µη προβλεπόµενης χρήσης, επισκευής, βλαβών, αντικατάστασης µπαταρίας, χρήσης µετά τη λήξη της καθορισµένης διάρκειας ζωής της µπαταρίας είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας. εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη, έµµεσα ή άµεσα, για οικονοµικές απώλειες ή διεκδικήσεις τρίτων από τη χρήση αυτού του προϊόντος και των λειτουργιών του, όπως κλοπή αριθµών πιστωτικών καρτών, απώλεια ή τροποποίηση αποθηκευµένων δεδοµένων, κλπ. Όλες οι επωνυµίες εταιρειών και/ή προϊόντων αποτελούν εµπορικά σήµατα και/ή κατατεθέντα σήµατα των αντίστοιχων κατόχων. Οι απεικονίσεις της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάζονται στον οδηγό χρήσης. Οι πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισµένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να µην υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για περιεχόµενο, πληροφορίες, κλπ. που έχουν ληφθεί από το διαδίκτυο. Είναι πιθανό, περιστασιακά, να παρουσιαστούν στην οθόνη µερικά µαύρα ή φωτεινά pixels. Παρακαλούµε, σηµειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει καµία από τις λειτουργίες ή την απόδοση. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων, η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση υλικού που προστατεύεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων (µουσική, φωτογραφίες, κλπ.) επιτρέπεται µόνον για προσωπική ή ιδιωτική χρήση. Αν ο χρήστης δεν είναι κάτοχος εκτεταµένων πνευµατικών δικαιωµάτων ή δεν διαθέτει ρητή έγκριση από τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων για αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση αντιγράφων που δηµιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο, τότε η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση του υλικού θεωρείται ότι αντιτίθεται στη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων και παρέχεται στον ιδιοκτήτη πνευµατικών δικαιωµάτων το δικαίωµα έγερσης απαιτήσεων αποζηµίωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποφυγή παράνοµης χρήσης του υλικού που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

3 Powered by JBlend Copyright Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries. Powered by Mascot Capsule /Micro3D Edition Mascot Capsule is a registered trademark of HI Corporation HI Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863: 4,779,262: 4,785,450: 4,811,420: 5,228,056: 5,420,896: 5,799,010: 5,166,951: 5,179,571 & 5,345,467 T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No ; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT.ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide. microsd is a trademark of the SD Card Association. Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations ; 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338 CP8 PATENT 2 Εισαγωγή

4 Το προϊόν αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για προσωπική και µη εµπορική χρήση από τον καταναλωτή για (α) κωδικοποίηση βίντεο σύµφωνα µε το MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") και/ή (β) αποκωδικοποίηση MPEG-4 Video το οποίο έχει κωδικοποιηθεί από τον καταναλωτή στα πλαίσια προσωπικής και µη εµπορικής δραστηριότητας και/ή αποκτήθηκε από έναν αδειοδοτηµένο παροχέα βίντεο. εν παρέχεται ούτε υπονοείται καµία άδεια για καµία άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες µπορούν να δοθούν από την MPEG LA. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Το προϊόν έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Systems Patent Portfolio License για κωδικοποίηση βίντεο σύµφωνα µε το MPEG-4 Systems Standard, εκτός εάν απαιτείται πρόσθετη άδεια και καταβολή δικαιωµάτων για την κωδικοποίηση σχετικά µε (α) δεδοµένα αποθηκευµένα ή αντιγραµµένα σε φυσικά µέσα τα οποία είναι πληρωµένα σε µία βάση τίτλο προς τίτλο και/ή (β) δεδοµένα τα οποία αποτελούν βοήθεια σε µία βάση τίτλο προς τίτλο και µεταδίδονται στον τελικό χρήστη για µόνιµη αποθήκευση και/ή χρήση. Τέτοιες πρόσθετες άδειες µπορούν να δοθούν από την MPEG LA, LLC. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για πρόσθετες πληροφορίες. MPEG Layer-3 τεχνολογία κωδικοποίησης µουσικής αδειοδοτηµένη από τις Fraunhofer IIS και Thomson. Χρήσιµες Λειτουργίες και Υπηρεσίες Το τηλέφωνό σας προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες: Κλήσεις Video. Μπορείτε να συνοµιλείτε και ταυτόχρονα να βλέπετε ο ένας τον άλλο στις οθόνες σας. 3D και έγχρωµα παιχνίδια Java. Μπορείτε ακόµη να κατεβάσετε διάφορα παιχνίδια και εφαρµογές από το Vodafone live! Έγχρωµη κύρια οθόνη LCD από Τρανζίστορ Λεπτού Στρώµατος (TFT) για καθαρότερες εικόνες και βελτιωµένη προβολή. Ενσωµατωµένη ψηφιακή βιντεοκάµερα για τη λήψη φωτογραφιών και video clips. Λειτουργία για την ανάγνωση και τη δηµιουργία µηνυµάτων SMS. Μηνύµατα MMS (Multimedia Messaging Services) για την αποστολή µηνυµάτων φωτογραφίας, ήχου και video για να "φτιάξετε" την ηµέρα κάποιου. για αποστολή µέχρι και 300 KB και λήψη αλληλογραφίας µε επισυνάψεις. Έγχρωµος WAP browser για πρόσβαση στις πληροφορίες του Vodafone live! Τους προσωπικούς σας ήχους και video clip κουδουνίσµατος. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αρχεία ήχων ή video clip ως ήχο ή video clip κουδουνίσµατος. Λειτουργία αναπαραγωγής µουσικής, η οποία µπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου µορφής MP3, MPEG-4 και 3GPP (οι κωδικοποιητές υποστήριξης των MPEG-4 ή 3GPP είναι AMR, AAC, AAC+, και AAC+e). Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και video clip που έχετε κατεβάσει. Λειτουργία ηχογράφησης φωνής για αναπαραγωγή και ηχογράφηση φωνητικών αποσπασµάτων. Θύρα ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth για την επικοινωνία και τη µεταφορά δεδοµένων µε ορισµένες συσκευές. Μπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα µε χαρακτηριστικά OBEX. Λειτουργία συγχρονισµού δεδοµένων για την ενηµέρωση των καταχωρίσεων της Λίστας Επαφών µε το Internet. Λειτουργία χρονοδιαγράµµατος για τη δηµιουργία και την αποστολή καταχωρίσεων χρονοδιαγράµµατος µε ρυθµίσεις ειδοποίησης. Υποδοχή κάρτας µνήµης microsd, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητες σύνδεσης µε υπολογιστή χρησιµοποιώντας την κάρτα µνήµης. Εισαγωγή 3

5 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 1 Το Τηλέφωνό σας... 7 Προαιρετικά Αξεσουάρ... 7 Ξεκινώντας... 8 Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας Φόρτιση της Μπαταρίας Τοποθέτηση/Αφαίρεση της Κάρτας Μνήµης Σύνδεση των Φορητών Ακουστικών Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας Κλείδωµα Πληκτρολογίου Ενδείξεις Οθόνης (Κύρια Οθόνη) Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη) Λειτουργίες Πλοήγησης Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video Πραγµατοποίηση µίας Φωνητικής Κλήσης Ταχεία Κλήση Επανάκληση Απάντηση µίας Φωνητικής Κλήσης Στο Μενού Κλήσεων (Φωνητική Κλήση) Πραγµατοποίηση µίας Κλήσης Video Απάντηση σε µία Κλήση Video Μενού Κλήσεων (Κλήση Video) Εισαγωγή Χαρακτήρων...33 Αλλαγή της Γλώσσας Εισαγωγής Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής Το Λεξικό µου Χρήση Προτύπων Χρήση του Μενού...36 Κύριο µενού Πλήκτρα Συντόµευσης Λίστα Επαφών...37 Αλλαγή της Σειράς Ονοµάτων Αλλαγή της Εµφανιζόµενης Λίστας Επιλογή της Μνήµης Αποθήκευσης Ταξινόµηση των Καταχωρίσεων Λίστας Επαφών Αποθήκευση ενός Μη Καταχωρισµένου Αριθµού Προσθήκη Νέας Επαφής Προβολή Λεπτοµερειών στις Επαφές µου Περιεχόµενα

6 Αντιγραφή Καταχωρίσεων Λίστας Επαφών µεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής Εύρεση Ονόµατος Κλήση από τη Λίστα Επαφών...39 Επεξεργασία Καταχωρίσεων της Λίστας Επαφών Αντιστοίχηση Ήχου Κουδουνίσµατος ή Video Clip Κουδουνίσµατος σε Κάθε Καταχώριση Καταχώρηση Στοιχείου Γενεθλίων στο Ηµερολόγιο ιαγραφή Καταχωρίσεων της Λίστας Επαφών ιαχείριση Κατηγορίας Οµάδες Επαφών Κατάσταση Μνήµης Λίστα Ταχείας Κλήσης Αποστολή µίας Καταχώρισης Λίστας Επαφών Λήψη µίας Καταχώρισης Λίστας Επαφών Αποστολή Μηνύµατος Φωνητικού Αποσπάσµατος ή Μηνύµατος Video Clip Χρησιµοποιώντας µία ιεύθυνση από τη Λίστα Επαφών...44 Συγχρονισµός Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών µε αυτές που υπάρχουν στο Internet Κλήση Αριθµού Τηλεφώνου µίας Υπηρεσίας...46 Φωτογραφική µηχανή...47 Λήψη Φωτογραφιών...47 Εγγραφή Video Clips...48 Κοινές Λειτουργίες στις υνατότητες Φωτογραφικής Μηχανής και Βιντεοκάµερας...48 Λειτουργίες Φωτογραφικής Μηχανής...51 Λειτουργίες Βιντεοκάµερας...53 Μηνύµατα...54 SMS...54 MMS ηµιουργία Νέου Μηνύµατος...55 Vodafone Messenger...62 Ρυθµίσεις Μηνυµάτων...67 Vodafone live!...71 Περιήγηση σε µία Σελίδα WAP...72 Μουσική...75 Αναπαραγωγή Μουσικής...75 Vodafone live! DJ...77 Η λίστα µου...80 Το υλικό µου...81 Εικόνες...81 Ήχοι & Κουδουνίσµατα...82 Videos...83 Θέµατα...84 Περιεχόµενα 5

7 Άλλα αρχεία Κοινά Μενού Επιλογών Παιχνίδια & Εφαρµογές Πρότυπα Κειµένου Κατάσταση Μνήµης ιασκέδαση Παιχνίδια & Εφαρµογές Ρυθµίσεις live! TV Ροή εδοµένων (Video Streaming) Videos Ηµερολόγιο Ατζέντα Ξυπνητήρια Αριθµοµηχανή Φωνητική εγγραφή Χρονόµετρο Εργασίες Παγκόσµια Ώρα Αντίστροφη Μέτρηση Ηλεκτρονικό Βιβλίο Σηµείωση Εξόδων Βοήθεια Τηλεφώνου Vodafone Menu Ρυθµίσεις Ρυθµίσεις Τηλεφώνου Συνδεσιµότητα Ρυθµίσεις Κλήσεων Ρυθµίσεις ικτύου Αρχείο Κλήσεων Μετρητές Κλήσεων Μετρητής εδοµένων Κόστος Κλήσεων Σύνδεση του 770SH µε τον Υπολογιστή Σας Απαιτήσεις Συστήµατος Μόντεµ 3G/GSM Handset Manager Sync Manager Εγκατάσταση Λογισµικού Υποστήριξη λογισµικού Αντιµετώπιση Προβληµάτων Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ SAR ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ FCC Ευρετήριο Λίστα Λειτουργιών Μενού Περιεχόµενα

8 Το Τηλέφωνό σας Παρακαλούµε, ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω. Το πλήρες πακέτο παράδοσης του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει τα εξής: Τηλέφωνο 3G (UMTS)/GSM 900/1800/1900 GPRS Επαναφορτιζόµενη Μπαταρία Ιόντων Λιθίου Φορτιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) Σετ Στερεοφωνικών Φορητών Ακουστικών CD-ROM Κάρτα Μνήµης microsd * Οδηγός Χρήσης Σύντοµος Οδηγός Χρήσης* * Τα εξαρτήµατα αυτά δεν παρέχονται σε κάποιες περιοχές. Προαιρετικά Αξεσουάρ Εφεδρική Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (XN-1BT77) Φορτιστής Αυτοκινήτου (XN-1CL30) Καλώδιο για Μεταφορά εδοµένων USB (XN- 1DC30) Φορτιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) (XN- 1QC31 ή XN-1QC30) Φορητή Μονάδα Μικροφώνου (XN-1HU90) Στερεοφωνικά Ακουστικά (XN-1HS90) Τα προαναφερόµενα αξεσουάρ ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµα σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τον εµπορικό σας αντιπρόσωπο. Το Τηλέφωνό σας 7

9 Ξεκινώντας Ξεκινώντας

10 1. Ακουστικό/Ηχείο 2. Πλήκτρα Πλοήγησης (Πλήκτρα Βέλους): Μετακινούν το δροµέα για το µαρκάρισµα ενός στοιχείου του µενού, κλπ.* Πλήκτρα βέλους Επάνω/Κάτω: a b Εµφανίζουν τις καταχωρίσεις της Λίστας Επαφών στην κατάσταση αναµονής. Το a και το b υποδηλώνουν αυτά τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο. Πλήκτρο αριστερού βέλους: c Πλήκτρο δεξιού βέλους: d 3. Κεντρικό Πλήκτρο: B Εµφανίζει την οθόνη " ηµιουργία µηνύµατος" στην κατάσταση αναµονής. Το c υποδηλώνει αυτό το πλήκτρο σε αυτό το εγχειρίδιο. Εµφανίζει το µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο στην κατάσταση αναµονής. Το d υποδηλώνει αυτό το πλήκτρο σε αυτό το εγχειρίδιο. Εµφανίζει το Κύριο µενού στην κατάσταση αναµονής και εκτελεί τις λειτουργίες. 4. Αριστερό Πλήκτρο Ελέγχου: A Εκτελεί τη λειτουργία που εµφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη. Εµφανίζει το Κύριο µενού στην κατάσταση αναµονής.* 5. Πλήκτρο Αποστολής/Επανάκλησης: D Πραγµατοποιεί φωνητικές κλήσεις ή αποδέχεται κλήσεις και εµφανίζει τα αρχεία κλήσεων στην κατάσταση αναµονής. 6. Πλήκτρο Video-Τηλεφώνου: S Πραγµατοποιεί video κλήσεις ή αποδέχεται κλήσεις και εµφανίζει την οθόνη video κλήσης στην κατάσταση αναµονής. 7. Πλήκτρο Τηλεφωνητή: G Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για σύνδεση µε το κέντρο Φωνητικού Ταχυδροµείου. (Εξαρτάται από την κάρτα SIM.) 8. * /Πλήκτρο Πολλαπλών Αλλαγών: P Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων µεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc στην οθόνη εισαγωγής κειµένου. Πιέστε στην κατάσταση αναµονής για να εισάγετε P,?, ή *. Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο στην κατάσταση αναµονής για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα πληκτρολογίου. 9. Κύρια Οθόνη 10.Βοηθητική Φωτογραφική Μηχανή (Εσωτερική Φωτογραφική Μηχανή) Ξεκινώντας 9

11 11. εξί Πλήκτρο Ελέγχου: C Εκτελεί τη λειτουργία που εµφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη. Χρησιµοποιείται για πρόσβαση στο "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser στην κατάσταση αναµονής.* 12.Πλήκτρο Τερµατισµού και Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης: F Τερµατίζει µία κλήση και ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το τηλέφωνο. 13.Πλήκτρο Μουσικής: T Εµφανίζει το µενού Μουσικής στην κατάσταση αναµονής. 14.Πλήκτρο Συντόµευσης: U Ανοίγει το µενού Συντοµεύσεις από την κατάσταση αναµονής.* Το µενού Συντοµεύσεις (σελ. 125) σάς επιτρέπει να αλλάζετε την προεπιλεγµένη αντιστοίχηση του Πλήκτρου Πλοήγησης, του Αριστερού και εξιού Πλήκτρου Ελέγχου και των Πλήκτρων Συντοµεύσεων στην κατάσταση αναµονής (2, 4, 11 και 14). 15.Πληκτρολόγιο 16.Πλήκτρο #/Σιωπηλό: R Εµφανίζει την οθόνη συµβόλων στην οθόνη εισαγωγής κειµένου. Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για εναλλαγή των γλωσσών στην οθόνη εισαγωγής κειµένου. Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο στην κατάσταση αναµονής για εναλλαγή µεταξύ των ρυθµίσεων των Προφίλ που ενεργοποιήθηκαν πιο πρόσφατα και του τρόπου λειτουργίας Σιωπηλό. 17.Μικρόφωνο 18.Ενσωµατωµένη Κεραία: Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε µε το χέρι σας το κάτω µέρος του τηλεφώνου όταν το χρησιµοποιείτε γιατί µπορεί να προκληθούν παρεµβολές στην απόδοση της ενσωµατωµένης κεραίας. 19.Φωτογραφική Μηχανή (Εξωτερική Φωτογραφική Μηχανή) 20.Κάλυµµα Μπαταρίας 21.Φορητά Ακουστικά/Υποδοχή Μικροφώνου 22.Εξωτερική Οθόνη 10 Ξεκινώντας

12 23.Εξωτερική Υποδοχή: Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση είτε του φορτιστή είτε του καλωδίου µεταφοράς δεδοµένων USB. 24.Πλευρικά Πλήκτρα (V/W): Μετακινούν το µαρκαρισµένο στοιχείο επάνω ή κάτω. Πιέστε στην κατάσταση αναµονής ή κατά τη διάρκεια µίας κλήσης για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ακουστικού. Πιέστε κατά τη διάρκεια της εισερχόµενης κλήσης για σίγαση του κουδουνίσµατος ή ακύρωση της λειτουργίας δόνησης (όταν είναι ενεργή). * Η προεπιλεγµένη αντιστοίχηση στην κατάσταση αναµονής µπορεί να αλλαχθεί από το µενού Συντοµεύσεις. είτε "Συντοµεύσεις" στη σελίδα 125. Ξεκινώντας 11

13 Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας 1. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας ( ) Κρατήστε την µπαταρία έτσι ώστε οι µεταλλικές επαφές της να κοιτούν προς τα κάτω, σύρετε τους οδηγούς στο επάνω τµήµα της µπαταρίας µέσα στην υποδοχή µπαταρίας και στη συνέχεια τοποθετήστε µέσα την µπαταρία Σύρετε την κάρτα SIM µέσα στην υποδοχή SIM. 4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυµµα της µπαταρίας. Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε µόνον κάρτες SIM των 3V. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε την µπαταρία που περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό. Κάρτα SIM 12 Ξεκινώντας

14 Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο και ότι ο φορτιστής και τα άλλα αξεσουάρ έχουν αποσυνδεθεί. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 2. Ανασηκώστε την µπαταρία από την προεξοχή και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο. 3. Σύρετε την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή SIM. Απόρριψη της Μπαταρίας Η συσκευή τροφοδοτείται από την µπαταρία. Παρακαλούµε, διαβάστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην απόρριψη της µπαταρίας προκειµένου να προστατέψετε το περιβάλλον: Παραδώστε για ανακύκλωση την µεταχειρισµένη µπαταρία στο κέντρο αποκοµιδής απορριµµάτων της περιοχής σας, στο κατάστηµα αγοράς ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Μην εκθέτετε την µεταχειρισµένη µπαταρία σε γυµνή φλόγα, µην την πετάτε µέσα σε νερό ή µην την απορρίπτετε στα κοινά οικιακά απορρίµµατα. 4. Κρατήστε την µπαταρία έτσι ώστε οι µεταλλικές επαφές να βλέπουν κάτω και σπρώξτε τις προς τις υποδοχές. Κλείστε το κάλυµµα. Ξεκινώντας 13

15 Φόρτιση της Μπαταρίας Θα πρέπει να φορτίσετε την µπαταρία τουλάχιστον για 150 λεπτά πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας. Χρήση του Φορτιστή 1. Ανοίξτε και περιστρέψτε το κάλυµµα της εξωτερικής σύνδεσης µισή στροφή και συνδέστε το φορτιστή οριζόντια στην εξωτερική υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου έως ότου κάνει κλικ. Αποσύνδεση του Φορτιστή Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το εικονίδιο ένδειξης της µπαταρίας εµφανίζει την κατάσταση πλήρους φόρτισης. 1. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος AC. 2. Πιέστε και κρατήστε πιεσµένα τα πλευρικά κουµπιά του φορτιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φορτιστή από την εξωτερική υποδοχή του τηλεφώνου. 2. Συνδέστε το φορτιστή σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος AC. Όταν το τηλέφωνο φορτίζεται, το εικονίδιο ένδειξης της µπαταρίας ( ) εµφανίζει την τρέχουσα κατάσταση. Τυπικός χρόνος φόρτισης: Περίπου 150 λεπτά Σηµείωση Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε την κατάσταση της µπαταρίας και διάφορες άλλες συνθήκες. ( είτε "Μπαταρία" στη σελίδα 154.) 3. Κλείστε το κάλυµµα. Σηµείωση Μη χρησιµοποιείτε µη εγκεκριµένους φορτιστές, γιατί µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο τηλέφωνό σας µε αποτέλεσµα να ακυρωθεί η εγγύηση, δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 154 για λεπτοµέρειες. Η εξαναγκασµένη αποσύνδεση του φορτιστή µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Φόρτιση µε Χρήση του Φορτιστή Αυτοκινήτου Ο προαιρετικός φορτιστής αυτοκινήτου τροφοδοτεί το τηλέφωνο µε ρεύµα για φόρτιση από τον αναπτήρα αυτοκινήτου. 14 Ξεκινώντας

16 Ένδειξη Στάθµης Φόρτισης Μπαταρίας Η τρέχουσα στάθµη φόρτισης της µπαταρίας εµφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της κύριας και στο µέσο της εξωτερικής οθόνης. Χαµηλή Μπαταρία κατά τη Χρήση Όταν η µπαταρία αρχίζει να εξαντλείται, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και εµφανίζεται το εικονίδιο " " στην κύρια και την εξωτερική οθόνη. Αν, ενώ χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο, ακούσετε την ηχητική προειδοποίηση χαµηλής µπαταρίας, συνδέστε το φορτιστή σας το συντοµότερο δυνατό. Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά. Ενδείξεις Μπαταρίας Στάθµη Φόρτισης Επαρκής φόρτιση της µπαταρίας Συνιστάται φόρτιση της µπαταρίας Απαιτείται φόρτιση της µπαταρίας Τοποθέτηση/Αφαίρεση της Κάρτας Μνήµης Σηµείωση Μην σπρώξετε ή τραβήξετε υπερβολικά την υποδοχή της κάρτας επειδή µπορεί να σπάσει. Η υποδοχή είναι λεπτή και ιδιαίτερα εύθραυστη. Μην αγγίζετε τους µεταλλικούς ακροδέκτες µε τα χέρια σας ή µε µεταλλικά αντικείµενα. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο πριν τοποθετήσετε/αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα στη σωστή κατεύθυνση και πλευρά. Φυλάξτε όλες τις κάρτες µνήµης µακριά από µικρά παιδιά. Τοποθέτηση της Κάρτας Μνήµης 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. 2. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας. Άδεια Ξεκινώντας 15

17 3. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας όπως δείχνεται παρακάτω στο (OPEN ) και βάλτε µέσα την κάρτα µνήµης όπως δείχνεται στο έως. Αφαίρεση της Κάρτας Μνήµης 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο. 2. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας. 3. Ενώ πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω το κάλυµµα, σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας όπως φαίνεται παρακάτω στην (OPEN ) και αφαιρέστε την κάρτα µνήµης όπως φαίνεται στην έως. 4. Κλείστε το κάλυµµα. Συµβουλή Θα δείτε τις παρακάτω ενδείξεις όταν χρησιµοποιείτε την κάρτα µνήµης: : Εµφανίζεται όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα. : Εµφανίζεται όταν η κάρτα είναι κατεστραµµένη ή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα είναι σωστά τοποθετηµένη. : Εµφανίζεται κατά την ανάγνωση ή εγγραφή της κάρτας. : Εµφανίζεται όταν η κάρτα διαµορφώνεται. 4. Κλείστε το κάλυµµα. 16 Ξεκινώντας

18 Σύνδεση των Φορητών Ακουστικών 1. Ανοίξτε και περιστρέψτε το κάλυµµα υποδοχής της σύνδεσης κατά µισή στροφή. 2. Συνδέστε τα φορητά ακουστικά. Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το F για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Εισαγωγή του Κωδικού PIN Αν ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) είναι ενεργοποιηµένος, κάθε φορά που θέτετε το τηλέφωνο σε λειτουργία θα σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση του κωδικού PIN, ανατρέξτε στην "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα Πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ. Ο κωδικός PIN αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. 2. Πιέστε B. Σηµείωση Αν πληκτρολογήσετε λανθασµένα τον κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνεται. είτε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα 125. Αν δεν έχουν εισαχθεί οι ρυθµίσεις του ρολογιού, θα εµφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ηµεροµηνίας και ώρας (σελ. 123). Ξεκινώντας 17

19 Αντιγραφή Όλων των Καταχωρίσεων της Λίστας Επαφών από την Κάρτα SIM Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρµογή της Λίστας Επαφών, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρίσεις της Λίστας Επαφών που περιέχονται στην κάρτα SIM. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ή πραγµατοποιήστε την αντιγραφή αργότερα χρησιµοποιώντας το µενού Λίστας Επαφών ως εξής: "Επαφές" " ιαχείριση επαφών" "Αντιγραφή Όλων" 1. Επιλέξτε "Από SIM σε Συσκευή". Συµβουλή Οι αριθµοί έκτακτης ανάγκης (112, κλπ.) µπορούν να εισαχθούν και να κληθούν ανεξάρτητα από το κλείδωµα του πληκτρολογίου. Κλείδωµα Πληκτρολογίου Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το κατά λάθος πάτηµα των πλήκτρων. Κλείδωµα του Πληκτρολογίου 1. Στην κατάσταση αναµονής, πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το P. Ξεκλείδωµα του Πληκτρολογίου 1. Στην κατάσταση αναµονής, πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το P. 18 Ξεκινώντας

20 Ενδείξεις Οθόνης (Κύρια Οθόνη) Αριστερό πλήκτρο ελέγχου Περιοχή ενδείξεων Κεντρικό πλήκτρο εξί πλήκτρο ελέγχου 1. / : Ισχύς λαµβανόµενου σήµατος/εκτός εµβέλειας του δικτύου : 3G (UMTS)/GPRS / : Ενεργοποίηση GPRS/ Απενεργοποίηση GPRS : Περιαγωγή εκτός του δικτύου 2. : Λειτουργία σε πτήση 3. : Ανταλλαγή δεδοµένων µε εξωτερική συσκευή 4. / : Σύνδεση µε το διακοµιστή [πραγµατοποιήθηκε/επικοινωνεί] 5. / : Φωνητική κλήση [εισερχόµενη/σε εξέλιξη] 6. / / :Η λειτουργία επικοινωνίας video κλήσης είναι ενεργοποιηµένη [φωνή/ video/φωνή και video] 7. / / :Ειδοποιήσεις [γραπτό µήνυµα και µήνυµα πολυµέσων/ /instant Messenger] 8. / / : Η θυρίδα αλληλογραφίας είναι γεµάτη [µόνο στην κάρτα SIM/µόνο στη συσκευή/ και στην κάρτα SIM και στη συσκευή] 9. : Σύνδεση στο Instant Messenger 10. : Οι εκτροπές για "Φωνητικές κλήσεις" έχουν οριστεί σε "Πάντα" 11. / / / / : Κατάσταση σύνδεσης [Καλώδιο USB/ασύρµατη ρύθµιση Bluetooth [ενεργοποιηµένο (στην κατάσταση αναµονής)/ανταλλαγή πληροφοριών/επικοινωνία µε το ακουστικό Bluetooth/Μη Ανιχνεύσιµο]] 12. / / : Εφαρµογή Java [εκτελείται (έγχρωµο)/σε αναστολή (γκρι)]/ Αναπαραγωγή Μουσικής Ξεκινώντας 19

21 13. : Εµφανίζεται µία ασφαλής σελίδα WAP 14. / / / : Ρύθµιση σιωπηλού/δόνησης [Σιωπηλό/ Αυξανόµενη Ένταση/δόνηση ενεργοποιηµένη/σιωπηλό και δόνηση ενεργοποιηµένη] 15. / / :Λειτουργία ηχείου [ηχείο τηλεφώνου/ ηχείο ενεργό/σίγαση µικροφώνου] 16. : Κάρτα µνήµης τοποθετήθηκε 17. : Επίπεδο µπαταρίας 18. : Καθηµερινό ξυπνητήρι ενεργοποιηµένο 19. / : Καταχώριση χρονοδιαγράµµατος ενεργοποιηµένη [µε/χωρίς υπενθύµιση] 20. : Τα Εξερχόµενα περιέχουν µη απεσταλµένα µηνύµατα [γραπτό µήνυµα/πολυµέσα/ ] 21. / / :Αυτόµατες ειδοποιήσεις WAP/OTA [ειδοποίηση WAP/αυτόµατη ειδοποίηση OTA/αυτόµατες ειδοποιήσεις WAP και OTA] 22. : Ειδοποίηση µηνύµατος τηλεφωνητή 23. : Η λειτουργία "Εµφάν. Μυστ. εδοµ." είναι ρυθµισµένη σε "Ενεργό" 24. : Κλείδωµα Τηλεφώνου ενεργοποιηµένο 25. : Κλείδωµα Πληκτρολογίου ενεργοποιηµένο 26. (Καµία οθόνη)/ / / / / : Τρέχον προφίλ [Κανονικό/Συνάντηση/ ραστηριότητα/αυτοκίνητο/ Ακουστικό/Σιωπηλό] 27. : Η µουσική αναπαράγει στο παρασκήνιο 20 Ξεκινώντας

22 Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη) Ενδείξεις Κατάστασης 1. / : Ισχύς λαµβανόµενου σήµατος/εκτός εµβέλειας του δικτύου 2. : Επίπεδο Μπαταρίας 3. : Αναπάντητη κλήση 4. : Εισερχόµενη κλήση φωνής 5. : Εισερχόµενη κλήση video 6. : Κλήση σε εξέλιξη 7. / / : Ειδοποιήσεις [µηνύµατα/ασύρµατες ρυθµίσεις (OTA Provisiοning)/Instant Messenger] 8. : Υπηρεσία WAP Push 9. : Ενεργό το κτύπηµα ξυπνητηριού ή η αναβολή Ξεκινώντας 21

23 Λειτουργίες Πλοήγησης Η πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές πραγµατοποιείται από το Κύριο µενού. Για να ανοίξετε το Κύριο µενού πιέστε το κεντρικό πλήκτρο B στην κατάσταση αναµονής. Για να εκκινήσετε τις εφαρµογές θα πρέπει να µαρκάρετε τα στοιχεία του µενού και να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του µενού (εµφανίζεται σε εισαγωγικά), µετακινήστε το δροµέα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα a, b, c και d και στη συνέχεια πιέστε B για να επιλέξετε. Σε ορισµένες διαδικασίες, θα χρειαστεί να πιέσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (εµφανίζονται µέσα σε αγκύλες), τα οποία εµφανίζονται κάτω αριστερά και δεξιά στην οθόνη. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ελέγχου (A ή C). Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου αν αυτό εµφανίζει την ένδειξη Πίσω. Για να κλείσετε το Κύριο µενού, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου αν αυτό εµφανίζει την ένδειξη Έξοδος. Κάθε ενότητα σ' αυτό τον οδηγό χρήσης ξεκινά µε µία λίστα των στοιχείων (εµφανίζονται µε πλάγια γραφή) που θα χρειαστεί να επιλέξετε στη σειρά πριν εκτελέσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται. Επιλέξτε κάθε στοιχείο για να αποκαλύψετε την επόµενη οµάδα στοιχείων από όπου πρέπει να επιλέξετε. Ανοίξτε τα στοιχεία της υποενότητας αφού ανοίξετε αυτά που παρουσιάζονται στην κύρια ενότητα. Παράδειγµα: "Επαφές" "Λίστα Επαφών" "Προσθ. Nέας Επ." 22 Λειτουργίες Πλοήγησης

24 Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/ Κλήσης Video Πραγµατοποίηση µίας Φωνητικής Κλήσης 1. Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πιέστε D για να καλέσετε. Αν πληκτρολογήσετε λανθασµένο αριθµό, πιέστε [ ιαγρ.] για να διαγράψετε τον αριθµό αριστερά από το δροµέα. Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης 1. Εισάγετε τον αριθµό 112 (διεθνής αριθµός έκτακτης ανάγκης) χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε D για να καλέσετε. Σηµείωση Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να µην είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες υπηρεσίες δικτύου και/ή λειτουργίες του τηλεφώνου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό τον αριθµό έκτακτης ανάγκης για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, µε ή χωρίς την κάρτα SIM τοποθετηµένη στο τηλέφωνο, εφ' όσον βρίσκεστε εντός εµβέλειας ενός δικτύου 3G (UMTS)/GSM. ιεθνείς Κλήσεις 1. Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το Q µέχρι να εµφανιστεί ένα σύµβολο + (πρόθεµα διεθνών κλήσεων). 2. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, ακολουθούµενο από τον κωδικό περιοχής (χωρίς το αρχικό µηδέν) και τον αριθµό τηλεφώνου και πιέστε D για να καλέσετε. Προσθήκη Ενός Καταχωρισµένου Αριθµού Τηλεφώνου στη Λίστα Επαφών 1. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθµό τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθήκ. Αριθµού". Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία µίας νέας καταχώρισης, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 38. Εµφάνιση ή Απόκρυψη του Αριθµού Μου στην Οθόνη του Καλούµενου Συνδροµητή 1. Αφού πληκτρολογήσετε έναν αριθµό τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.], επιλέξτε "Εµφάνιση Αριθµού" ή "Απόκρ. Αριθµού" και πιέστε D για να πραγµατοποιηθεί η κλήση. Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video 23

25 Ταχεία Κλήση Μπορείτε να αντιστοιχίσετε για ταχεία κλήση έως και 8 αριθµούς τηλεφώνου από την µνήµη Λίστας Επαφών (µνήµη Συσκευής και Κάρτας SIM). Μπορείτε να καλέσετε τους αριθµούς χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα (G έως O). Ο αριθµός τηλεφώνου του κέντρου Φωνητικού ταχυδροµείου είναι αντιστοιχισµένος στο G. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση της λίστας ταχείας κλήσης, δείτε "Λίστα Ταχείας Κλήσης" στη σελίδα Για να καλέσετε έναν αριθµό χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, πιέστε και κρατήστε πιεσµένο ένα από τα αριθµητικά πλήκτρα (G έως O). Ο αριθµός τηλεφώνου που είναι αποθηκευµένος στη λίστα ταχείας κλήσης καλείται. Επανάκληση Μπορείτε να κάνετε επανάκληση αριθµών από το αρχείο κλήσεων. Επιλέξτε από µία συγκεκριµένη κατηγορία ή "Όλες οι κλήσεις". Κάθε µία από τις συγκεκριµένες κατηγορίες περιέχει έως και 30 αριθµούς και η λίστα "Όλες οι κλήσεις" περιέχει έως και 90 αριθµούς. 1. Πιέστε D στην κατάσταση αναµονής. 2. Επιλέξτε µία από τις κατηγορίες "Όλες οι κλήσεις", "Κληθέντες Αριθµοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" ή "Εισερχόµενες". Για εναλλαγή µεταξύ των αρχείων, πιέστε c ή d. 3. Μαρκάρετε τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. 4. Πιέστε D για επανάληψη µιας φωνητικής κλήσης ή S για επανάληψη µιας video κλήσης. Απάντηση µίας Φωνητικής Κλήσης Το τηλέφωνο κουδουνίζει όταν ανιχνεύσει µία εισερχόµενη κλήση. 1. Πιέστε D, B ή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απάντ." για να απαντήσετε στην κλήση. Ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των F, [Επιλ.] ή [Απασχ.] όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία "Απάντ. κάθε Πλήκτ.". Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Απάντησης µε Κάθε Πλήκτρο στο προφίλ κάθε τρόπου λειτουργίας (σελ. 118). Συµβουλή Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος µεταδίδει τον αριθµό τηλεφώνου, τότε ο αριθµός του καλούντος θα εµφανιστεί στην οθόνη. Αν ο αριθµός και το όνοµα του καλούντος είναι αποθηκευµένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου θα εµφανιστεί το όνοµα του καλούντος. Αν πρόκειται για απόρρητο αριθµό, στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα "Απόκρ. αριθµού". Όταν δέχεστε µια κλήση από ένα άτοµο του οποίου τη φωτογραφία έχετε καταχωρίσει στη Λίστα Επαφών, τότε η φωτογραφία,και το όνοµα αυτού του ατόµου εµφανίζονται στην οθόνη. 24 Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video

Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πνευµατικά ικαιώµατα Εισαγωγή

Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πνευµατικά ικαιώµατα Εισαγωγή ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 550SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πνευµατικά ικαιώµατα Εισαγωγή

Εισαγωγή Σχετικά µε Αυτό τον Οδηγό Χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πνευµατικά ικαιώµατα Εισαγωγή ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ GX40 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX25 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ήλωση συµβατότητας ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX20 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Εικόνα 1 Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα έτσι ώστε οι εσοχές του

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 880SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support D450 D455 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Προειδοποίηση Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση

MOTOROLA CD3. Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304. Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση MOTOROLA CD3 Για τα μοντέλα CD301, CD302, CD303 και CD304 Προσοχή: Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν την πρώτη χρήση 1 Καλωσορίσατε Στο νέο σας ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Motorola CD301 100 θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Group 2015. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών Vodafone που Group αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 turbo

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 turbo Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 turbo Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Για λεπτομέρειες, ρωτήστε στο κατάστημα. Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com Δήλωση συμμόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX18 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Jabra HALO2. Εγχειρίδιο χρήσης. www.jabra.com

Jabra HALO2. Εγχειρίδιο χρήσης. www.jabra.com Jabra HALO2 Εγχειρίδιο χρήσης www.jabra.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ............................................ 2 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ.................................. 2 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΣΑΣ...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επανεκκίνηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 power Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες. Το Android είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ GX33 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Περιεχόμενα ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ........................................... 2 Σχετικά με το JABRA EASYGO................................ 2 Τι ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ..................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G

Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και Λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ. Safeguards 2 Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου New Windows Mobile Smartphone 2003! Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Προειδοποιήσεις!

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για την ασφαλή Λειτουργία και παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου με GPS TRACKER

Εγχειρίδιο χρήσης για την ασφαλή Λειτουργία και παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου με GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης για την ασφαλή Λειτουργία και παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου με GPS TRACKER 1. Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία μας! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5500. Οδηγός χρήστηv1.0. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Lenovo A5500. Οδηγός χρήστηv1.0. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Lenovo A5500 Οδηγός χρήστηv1.0 Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις σημαντικές σημειώσεις στο παρεχόμενο εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Κεφάλαιο 01 Επισκόπηση του Lenovo A5500 1-1 Εμφάνιση 1-2 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SE888 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 6 2 Το δικό σας SE888 8 Τι περιλαμβάνει η συσκευασία 8 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GT-B2710. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-B2710. Εγχειρίδιο χρήσης GT-B2710 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Το τηλέφωνο αυτό θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...4 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...6 Βοήθεια...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...8 Εικονίδια οθόνης...9 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών. Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ: Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 200

Οδηγός χρήσης Nokia 200 Οδηγός χρήσης Nokia 200 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 6 Το τηλέφωνό σας με δύο SIM 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας

Διαβάστε περισσότερα