ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012"

Transcript

1

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα 5 Ακαδημαϊκό Προσωπικό 71 Ενότητα 6 Διοικητικές Υπηρεσίες 79 Ενότητα 7 Διεθνείς Σχέσεις 85 Ενότητα 8 Σημαντικά Γεγονότα 95 Ενότητα 9 Φοιτητικά Θέματα 111 Ενότητα 10 Πανεπιστημιούπολη 127 Ενότητα 11 Δωρεές 133 Ενότητα 12 Οικονομική Διαχείριση 137 Παραρτήματα 144

4 ΜΗΝΥΜΑ Μύνημα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Το 2012 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την Κύπρο, η οποία συνοδεύτηκε από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς, ως αποτέλεσμα των πολλών οικονομικών προβλημάτων τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στα δημόσια οικονομικά. Η προσφυγή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Όργανα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για οικονομική βοήθεια και η καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας, συνέτειναν στη δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης, την αύξηση της ανεργίας και του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου κλήθηκε να εργαστεί με ένα προϋπολογισμό, πολύ μειωμένο, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου με σειρά αποφάσεων και διαμόρφωση του προυπολογισμού του, συνέβαλε στο να υλοποιηθούν πλήρως τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και να επηρεαστεί μόνο η κτηριακή ανάπτυξη. Με αξιοποίηση των ιδίων εσόδων βοήθησε άπορους φοιτητές, με παραχώρηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακές σπουδές, με χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, με εισφορές στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών και με άλλους τρόπους. Ακόμα κατέβαλε από τα ίδια έσοδα τον 12ο και 13ο μισθό του προσωπικού, στη θέση κρατικής χορηγίας που δεν κατεβλήθει στον ουσιώδη χρόνο. Διεκδικεί φυσικά το μη καταβληθέν υπόλοιπο της κρατικής χορηγίας του 2012, με τους προϋπολογισμούς του Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου με δεκάδες αποφάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό και τις Διοικητικές Υπηρεσίες, ανταποκρίθηκε στη δυναμική του Πανεπιστημίου και στις ανάγκες που αυτή δημιουργεί. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2

5 ΜΗΝΥΜΑ Πέραν της σταθερής ενασχόλησης του με τη διοίκηση, διαχείρηση και εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έλαβε και πολλές θεσμικές αποφάσεις όπως διορισμός Συμβουλίου για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου και του ΘΕΠΑΚ, τη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, τον τρόπο προώθησης του έργου του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ρύθμιση διαδικασιών ανελίξεων των ακαδημαϊκών, σε συνεργασία με τη Σύγκλητο, κ.ά. Παρά το δυσμενές γενικό κλίμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε την ανοδική του πορεία και τη προσφορά του στους φοιτητές και γι αυτό ευχαριστώ τον Πρύτανη, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Εύχομαι ακόμα στους φοιτητές μας κάθε πρόοδο. Χαιρετισμούς, Χάρης Χαραλάμπους Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

6 ΜΗΝΥΜΑ Μύνημα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Το 2012 ήταν ακόμη μία δύσκολη χρονιά για την Κύπρο, όπως και για την Ευρώπη. Η παγκόσμια οικονομική κρίση συνέχισε να επηρεάζει την κυπριακή κοινωνία, αποδυναμώνοντας περαιτέρω όλους τους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Οι δυσμενείς της συνέπειες και η επιβεβλημένη οικονομική περισυλλογή έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου να επαναπροσδιορίσει τόσο τους στρατηγικούς του αναπτυξιακούς στόχους, όσο και τα μέσα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του για τη μεθοδική τους υλοποίηση και εν γένει την ακάθεκτη αναπτυξιακή του πορεία. Οι εν λόγω στόχοι, όπως είναι γνωστό, απορρέουν από το όραμα του Ιδρύματος, καθώς και την αποστολή που του έχει αναθέσει η κυπριακή κοινωνία, να αφουγκράζεται αφενός τις ανάγκες των πολιτών της και να ανταποκρίνεται αφετέρου στις προσδοκίες των νέων. Η πρόκληση λοιπόν, που αποτέλεσε και το μεγάλο στοίχημα για το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, ήταν να συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς και με την ίδια συνέπεια την εκπλήρωση της αποστολής του. Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι εξαιρετικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Πανεπιστήμιο προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα την προσφορά βελτιωμένου έργου, όπως αυτό αναδεικνύεται στην ετήσια έκθεση του υπό ανασκόπηση έτους. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012, στην οποία σας παρατίθεται το απολογιστικό υλικό που αφορά στους τέσσερεις άξονες της λειτουργίας του Πανεπιστημίου: α) την εκπαίδευση, β) την έρευνα και την καινοτομία, γ) την ώσμωση με την κοινωνία και δ) το εργασιακό περιβάλλον του Ιδρύματος. Με αίσθημα ευθύνης, θέτουμε στη διάθεση του κάθε αναγνώστη την αποτιμημένη πορεία του προγραμματισμού του Ιδρύματος. Κατά το 2012, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη, με απώτερο σκοπό τόσο την ανοικοδόμηση ενός πρωτοπόρου εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος, το οποίο να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, όσο και την εδραίωση και συνεχή του διάκριση στο διεθνή χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως καταγράφεται στις σελίδες της έκδοσης, το Πανεπιστήμιο πέτυχε σημαντικά δείγματα αριστείας στο υπό αναφορά έτος. Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης συγκροτήθηκαν νέα προπτυχιακά και μετα- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 4

7 ΜΗΝΥΜΑ πτυχιακά προγράμματα σπουδών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητά τους, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών και διευρύνθηκε η δεξαμενή των νεοεισερχομένων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι καταληκτικές εργασίες για την έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, η οποία δέχεται τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του Το Πανεπιστήμιο προχώρησε σταθερά με το πρόγραμμα ανάπτυξης των κτηριακών του υποδομών, καθώς και του ερευνητικού εξοπλισμού, ως αναπόσπαστης υποστηρικτικής υποδομής σε θέματα διδασκαλίας, εκπαίδευσης, έρευνας, εργασίας, αλλά και γενικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας. Εντατικοποιήθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη λειτουργίας της που έχει προγραμματιστεί για το Με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του, εν μέσω των δύσκολων συνθηκών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κατά το 2012, το Πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ερευνητικού του έργου, αυξάνοντας την εσωτερική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιδιώκοντας, παράλληλα, την προσέλκυση και αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και εντέλει την εξωτερική χρηματοδότηση. Με την ενεργό συμμετοχή του σε πλειάδα διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα πέτυχε να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή του στην έρευνα, κάτι το οποίο συνέβαλε ιδιαίτερα στη σημαντική αύξηση του αριθμού των διεθνών δημοσιευμάτων των ακαδημαϊκών του μελών, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να εργοδοτήσει περισσότερους νέους επιστήμονες και ερευνητές. Όπως επιτάσσουν οι εξαιρετικά δύσκολες οικονομικο-κοινωνικές συγκυρίες, το Πανεπιστήμιο συνέχισε και κατά το 2012 την ώσμωση με την κοινωνία, εντείνοντας τον διάλογο μαζί της. Ο διάλογος αυτός ανιχνεύεται έμπρακτα μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαλέξεις, τα συνέδρια και τα σεμινάρια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι εκδόσεις και η συμμετοχή των ακαδημαϊκών σε συμβούλια και επιτροπές. Εξίσου μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον άξονα του εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που επετεύχθη, όχι μόνο μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών και του εργασιακού εξοπλισμού, αλλά, κυρίως μέσω της προσέλκυσης άριστων ακαδημαϊκών και φοιτητών, αλλά, και άρτια καταρτισμένου διοικητικού προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που εισήχθησαν. Όλα αυτά συνέτειναν στο έπακρο στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, απευθύνω σε όλους τους ευεργέτες, τους δωρητές, τους υποστηρικτές και τους φίλους του, οι οποίοι, για ακόμη μία χρονιά, Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

8 ΜΗΝΥΜΑ στήριξαν έμπρακτα το Πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές του Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης και της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού, για την ανέγερση των δύο Φωτοβολταικών Πάρκων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που θα μετατρέψουν την Πανεπιστημιούπολη σε ηλεκτρικά αυτόνομη πολιτεία. Το Πανεπιστήμιο είναι πραγματικά ευλογημένο και περήφανο που τα ονόματα των φίλων του είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ορόσημα της πορείας του. Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως η έλλειψη μιας τέτοιας στήριξης θα δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό την επιτέλεση του έργου του. Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελέσθηκε αξίζουν και οι τρεις συνιστώσες του Πανεπιστημίου, δηλαδή οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα, με αποφασιστικότητα και σε πνεύμα συνεργασίας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στους δύο Αντιπρυτάνεις, καθώς και στα μέλη των συλλογικών σωμάτων Συμβουλίου, Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, αλλά και στους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών, τόσο για τη δημιουργική τους συνεργασία, όσο και για τη δέσμευση και προσήλωσή τους στην υλοποίηση των στόχων του Πανεπιστημίου. Mε εκτίμηση, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6

9

10

11 ENOTHTA 1 Εισαγωγή

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή Κατά το 2012, το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε 20 χρόνια διαδρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών ως το κατ εξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Κατά το 2012, το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε είκοσι χρόνια διαδρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς. Το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όπως καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου. Η αποστολή του επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Κοινωνική Προσφορά. Εκπαίδευση Επιδιώκεται: Η προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου ως συνόλου, που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και καλλιεργούν την προοπτική της διά βίου μάθησης, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν αποφοίτους ικανούς να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς κύρους. Η ανάπτυξη πρωτοποριακών και εξειδικευμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, που, αφενός καθιστούν τους φοιτητές κοινωνούς και ενεργούς μετόχους των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και, αφετέρου, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης. Η δημιουργία μιας δραστήριας φοιτητικής κοινότητας, πολυσυλλεκτικής στη σύνθεσή της, τα μέλη της οποίας θα μαθαίνουν να σέβονται την ετερότητα, να καλλιεργούν την κριτική και πρωτότυπη σκέψη και να ολοκληρώνουν το χαρακτήρα τους. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 10

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή ακαδημαϊκών και φοιτητών. Έρευνα Επιδιώκεται: Η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς. Η συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής οργάνωσης και της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου. Η διερεύνηση του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας, η μελέτη και κατανόηση της μακράς ελληνικής παράδοσης και των άλλων πολιτισμικών της παραδόσεων, και της αλληλεπίδρασής τους με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών. Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

14 ENOTHTA 1 Μέσα στο 2012 ιδρύθηκε η Ιατρική Σχολή και πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της το Σεπτέμβριο του 2013 για να δεχτεί τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές Κοινωνική Προσφορά Επιδιώκεται: Η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας των κοινοτήτων και μειονοτήτων του νησιού, με επίγνωση της παράδοσης της καθεμίας. Η συμβολή, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής, στην αναβάθμιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. Η ενίσχυση και η επέκταση των πρωτοβουλιών για συνεργασίες με οικονομικούς οργανισμούς, με στόχο την καινοτομία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης, με τρόπο που να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να συνάδει με την επιστημονική και ηθική δεοντολογία. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που θα επιδιώκουν το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης. Εργασιακό Περιβάλλον Παράλληλα με τους πιο πάνω τρεις βασικούς στόχους του, την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία της ανάπτυξης ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος. Επιδιώκεται: Η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορούμε να ελκύουμε και να διατηρούμε άρτια καταρτισμένο, δυναμικό και ενθουσιώδες ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, ικανό για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών. Η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, που να αποτελεί πρότυπο και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού να συνεισφέρει στην επιδίωξη των κοινών στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Αναπτυξιακές Δραστηριότητες Η μεγαλύτερη εξέλιξη όσον αφορά τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ίδρυση και η οργάνωση της Ιατρικής Σχολής. Η Ιατρική Σχολή, μετά από 15 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων με το Κράτος, πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της το Σεπτέμβριο του 2013 και να δεχτεί τους πρώτους 30 προπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 12

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα θα είναι εξαετές με έδρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα συνδεδεμένα ή προσαρτημένα σε αυτό νοσοκομεία, κυρίως στην περιοχή της Λευκωσίας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ιατρική, οι οποίοι, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά απo ένα προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου ή και αλλού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, τη διά βίου μάθηση και την αριστεία στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής με επίκεντρο τον ασθενή και την προσφορά στους φοιτητές των κατάλληλων εφοδίων, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να ασκήσουν την ιατρική στον 21ο αιώνα, μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών και με τη σφραγίδα της Ακαδημαϊκής Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τεχνολογική Πρόοδος Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε προηγμένες υπηρεσίες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, που απορρέουν από την εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Κατά την περίοδο , σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες εξελίξεις: Έχει αρχίσει η ουσιαστική υλοποίηση του έργου H-Πανεπιστήμιο με την έναρξη υλοποίησης των πιο κάτω νομικών δεσμεύσεων: Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτυακής Υποδομής: Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Δικτύου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ταυτοτήτων και Δικαιωμάτων Πρόσβασης Σύμβουλος Υποστήριξης Έργου Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

16 ENOTHTA 1 Παράλληλα, έχει προχωρήσει σημαντικά και η διαδικασία προσφορών για τις υπόλοιπες νομικές δεσμεύσεις. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και αρκετά συστήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν εσωτερικά από το Πανεπιστήμιο. Τα συστήματα αυτά είναι: Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της ΥΠΣ Σύστημα Διαχείρισης Λογισμικών για ΕΠΣ Σύστημα Καταγραφής Εργαστηρίων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για ΕΠΣ Σύστημα Παρακολούθησης Απορρόφησης Προϋπολογισμού για ΕΠΣ Σύστημα Παρακολούθησης Πορείας Υλοποίησης Διαγωνισμών Σύστημα Διαχείρισης Καταλόγων Προγραμμάτων Σπουδών ECTS Δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Επιβεβαίωσης Προσωπικών Στοιχείων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου Επεκτάθηκε το ιδιωτικό σύννεφο (private cloud) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο βασίζεται στην Εικονική Υποδομή (virtual infrastructure) Τέθηκαν σε λειτουργία οι ακόλουθες νέες υπηρεσίες: Εσωτερική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για ελεγχόμενη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πολυλειτουργικά μηχανήματα, μηχανήματα τηλεομοιοτύπων και εφαρμογές Υπηρεσία αποστολής μεγάλων εγγράφων Υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τοποθεσίες εκτός του δικτύου του ΠΚ, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με την υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων Ολοκληρώθηκε το έργο εισαγωγής του ηλεκτρονικού τηλεομοιοτύπου Έγινε μελέτη και εισήγηση για την επέκταση της ενιαίας ανάπτυξης ασύρματης επικοινωνίας Έγινε επέκταση της ασφαλισμένης μεθόδου ασύρματης πρόσβασης UCYwifi με τη χρήση του πρωτοκόλλου 802.1x σε νέους χώρους Έγινε επέκταση δικτύου, μέσω εγκατάστασης καρτών (network modules) ή/και μεταγωγέων δικτύου (switches), στα κτήρια GreenPark, Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, CTF02, SBD, Φωτοβολταϊκό, εργαστήρια Πτέρυγας «Μ» και αίθουσα Α023 Έγινε αντικατάσταση του λογισμικού υποστήριξης της υπηρεσίας αντιμετώπισης ιών με το νέο ιομορφικό λογισμικό Symantec Endpoint Protection ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγκαταστάθηκε, σε πιλοτικό περιβάλλον, το εργαλείο NfSen προς αντικατάσταση του εργαλείου Lobster για την παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου Αναβαθμίστηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες/συστήματα: Υπηρεσία Μετάδοσης Εικονοροών σε Πραγματικό Χρόνο Υπηρεσία Καταλόγου Υπηρεσίας Εφεδρικών Αρχείων Υπηρεσίες Φιλοξενίας στα Κέντρα Δεδομένων Σύστημα Blackboard Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Σύστημα Ωρομέτρησης Σύστημα Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Σύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύστημα Ανακοινώσεων (News Banner) Σύστημα Maximo για τις Τεχνικές Υπηρεσίες για Καταγραφή Βλαβών και Αιτημάτων Χρηστών Μικροϋπολογιστές Εργαστηρίων Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

18 ENOTHTA 1 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Χάρης Χαραλάμπους Πρόεδρος (διορίστηκε Πρόεδρος στις 28/05/2011) Αναστάσιος Λεβέντης Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης Αθανάσιος Γαγάτσης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Μάριος Μαυρονικόλας Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Πόλα Κυπριανίδου Μέλος Παναγιώτης Γιάλλουρος Μέλος Συμεών Μάτσης Μέλος Χρήστος Παπαέλληνας Μέλος Ανδρέας Χρυσάνθου Μέλος Παναγιώτης Αγαπητός Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Χαράλαμπος Χαραλάμπους Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ. Mέλος Χαράλαμπος Κίτσιος Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Mέλος Αντρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) - Γραμματέας Σημείωση: Κατά το έτος 2012 είχαν διατελέσει μέλη του Συμβουλίου και οι ακόλουθοι: Μιχάλης Σαρρής (μέχρι 02/05/2012) Στέλιος Κοιλιάρης (μέχρι 21/10/2012) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος 2. Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 3. Μάριος Μαυρονικόλας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 4. Ανδρέας Παπαπαύλου, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 5. Ευστάθιος Παπαροδίτης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 6. Στέλιος Ν. Γεωργίου, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 7. Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 8. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής 9. Γιώργος Καζαμίας, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 10. Χάρης Ρ. Θεοχάρης, Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών 11. Μαίη Σεχάμπ, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 12. Αντώνης Μπαλασόπουλος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 13. Θεοχάρης Σταυρίδης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 14. Αλέκος Βίδρας, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 15. Κωνσταντίνος Δέλτας, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 16. Χαράλαμπος Παναγόπουλος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 17. Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 18. Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 19. Αθανάσιος Ραφτόπουλος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 20. Νίκος Βαφέας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 21. Σωφρόνης Κληρίδης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 22. Θεοφάνης Μαμουνέας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 23. Σταύρος Κάσινος, Πολυτεχνική Σχολή 24. Μάριος Πολυκάρπου, Πολυτεχνική Σχολή 25. Μάριος Φωκάς, Πολυτεχνική Σχολή 26. Παντελής Βουτουρής, Φιλοσοφική Σχολή 27. Μιχάλης Πιερής, Φιλοσοφική Σχολή 28. Δημήτρης Πορτίδης, Φιλοσοφική Σχολή 29. Δημήτρης Ηρακλέους, Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.) 30. Γιώργος Ινιάτης, Φ.Ε.ΠΑΝ. 31. Σάββας Λάμπρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. 32. Χριστόδουλος Νικολάου, Φ.Ε.ΠΑΝ. 33. Ελένη Ομήρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. 34. Μαρία Σταύρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. 35. Απόστολος Τσακιστός, Φ.Ε.ΠΑΝ. 36. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 37. Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) - Γραμματέας Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

20 ENOTHTA 1 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (συνέχεια) Σημείωση: Κατά το 2012 είχαν διατελέσει μέλη της Συγκλήτου και οι ακόλουθοι: Ιωάννης Ιωάννου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Kleanthes K. Grohmann, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Thomas Sinclair, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Κυριάκος Δημητρίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Φώφη Κωνσταντινίδου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Ανδρέας Αλεξάνδρου, Πολυτεχνική Σχολή Παναγιώτα Πύλα, Πολυτεχνική Σχολή Μάριος Φωκάς, Πολυτεχνική Σχολή Χριστόφορος Χατζηκωστής, Πολυτεχνική Σχολή Γιώργος Γεωργής, Φιλοσοφική Σχολή Γεώργιος Ξενής, Φιλοσοφική Σχολή Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Φιλοσοφική Σχολή Έλενα Αναστασίου, Φ.Ε.ΠΑΝ. Μάριος Ηλία, Φ.Ε.ΠΑΝ. Σάββας Λάμπρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. Χρίστος Μακρής, Φ.Ε.ΠΑΝ. Σιλουανός Νικολάου, Φ.Ε.ΠΑΝ. Χρυσοβαλάντης Περιάνδρου, Φ.Ε.ΠΑΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 18

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Ανδρέας Παπαπαύλου Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Thomas Sinclair Τμήμα Πρόεδρος Αγγλικών Σπουδών Αντώνης Μπαλασόπουλος (από 06/05/2012) Kleanthes Grohmann (μέχρι 05/05/2012) Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών May Chehab Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Martin Strohmeier ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοσμήτορας: Ευστάθιος Παπαροδίτης Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Άγγελος Ευσταθίου Τμήμα Πρόεδρος Βιολογικών Επιστημών Ανδρέας Κωνσταντίνου Μαθηματικών και Στατιστικής Θεοφάνης Σαπατίνας (μέχρι 05/06/2012) Αλέκος Βίδρας (μέχρι 18/12/2012) Χριστόδουλος Σοφοκλέους (από 19/12/2012) Πληροφορικής Μάριος Δικαιάκος Φυσικής Ανδρέας Όθωνος (μέχρι 07/03/2012) Γιώργος Αρχοντής (από 08/03/2012) Χημείας Αθανάσιος Νικολαΐδης (μέχρι 07/03/2012 Ιωάννης Πασχαλίδης (από 08/03/2012) ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Κοσμήτορας: Στέλιος Ν. Γεωργίου Αναπληρώτρια Κοσμήτορας: Ελένη Φτιάκα Τμήμα Πρόεδρος Επιστημών της Αγωγής Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μαρία Χατζηπαύλου (από 17/12/2011 μέχρι 25/05/2012) Γιάννης Παπαδάκης (από 26/05/2012) Ψυχολογίας Φώφη Κωνσταντινίδου(μέχρι 06/05/2012 Ειρήνη-Άννα Διακίδου (από 07/05/2012) Νομικής Ανδρέας Καπαρδής (Προσωρινός Πρόεδρος) Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

22 ENOTHTA 1 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (συνέχεια) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κοσμήτορας: Χαρίδημος Τσούκας Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Θεοφάνης Μαμμουνέας (μέχρι 04/11/2012) Τμήμα Πρόεδρος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλής Βλαδιμήρου Οικονομικών Μιχάλης Μιχαήλ (μέχρι 03/11/2012) Θεοφάνης Μαμμουνέας (από 04/11/2012) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Πάνος Παπαναστασίου Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Χρίστος Παναγιώτου Πρόεδρος Μάριος Φωκάς (Προσωρινός Πρόεδρος) Σταύρος Ιεζεκιήλ Σταύρος Κάσινος Συμεών Χριστοδούλου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Γεώργιος Καζαμίας Aναπληρωτής Κοσμήτορας: Alexander Beihammer Τμήμα Πρόεδρος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Παντελής Βουτουρής (από 5/4/2012) Ιστορίας και Αρχαιολογίας Chris Schabel Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Ιωάννης Ταϊφάκος ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κοσμήτορας: Αντρέας Αδάμ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κοσμήτορας: Χάρης Ρ. Θεοχάρης (από 26/01/2012) Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (από 26/01/2012) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

24

25 ENOTHTA 2 Σπουδές

26 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Σπουδές Κατά το ακαδημαϊκό έτος , ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανήλθε στους 4838, σε σύγκριση με το 4684 το Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τα πανεπιστήμια, στη σύγχρονη εποχή, είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της οικοδόμησης της κοινωνίας του 21ου αιώνα, της οποίας βάση αποτελούν οι νέοι άνθρωποι. Η οικοδόμηση της σύγχρονης αυτής κοινωνίας της γνώσης αρχίζει με την προπτυχιακή εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εντάσσει στην αποστολή του την προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί αποτυπώνονται στα συνεχή βήματα ανάπτυξης που κάνει το Πανεπιστήμιο. Το στίγμα του ακαδημαϊκού έτους δίνουν η περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών και η άνοδος του επιπέδου σπουδών. Προπτυχιακές Σπουδές Κατά το ακαδημαϊκό έτος , λειτούργησαν 6 σχολές και 21 τμήματα, τα οποία προσέφεραν 28 προγράμματα σπουδών (βλ. Παράρτημα 1, Πίνακας Α, Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σ. 146). Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανερχόταν στους 4838, που κατανέμονταν ως εξής: Ελληνοκύπριοι 4504 Τουρκοκύπριοι 5 Ελλαδίτες 282 Φοιτητές από άλλες χώρες της Ε.Ε. 14 Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε. 33 Σύνολο 4838 Οι 64 από το σύνολο των 4838 φοιτητών προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Σημειώνεται ότι στους αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται οι 98 φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS, οι οποίοι, κατά το , φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκριτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, , ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ήταν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 24

27 ΣΠΟΥΔΕΣ Στο Παράρτημα 1, ο Πίνακας Β, σ. 147, παρουσιάζει τους Προπτυχιακούς Φοιτητές κατά Φύλο ανά Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (οι γλώσσες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας). Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος επικουρεί το φοιτητή και τον συμβουλεύει, κυρίως αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του. Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα για τους ξένους φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα ανά εξάμηνο. Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012, με τον διορισμό των εκπροσώπων των τμημάτων του Πανεπιστημίου και των μεταπτυχιακών φοιτητών, και την εκλογή του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Η Σχολή δεν αποτελείται από τμήματα αλλά από τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Δεν έχει, επίσης, δικό της ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά παρέχει διοικητική υποστήριξη και συντονίζει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε όλο το Πανεπιστήμιο, με σεβασμό στην ανεξαρτησία και ιδιομορφία του κάθε τμήματος. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών διοικείται από Κοσμήτορα, Αναπληρωτή Κοσμήτορα και το Συμβούλιο της Σχολής, το οποίο αποτελείται από: Τον Καθηγητή Χάρη Ρ. Θεοχάρη, Κοσμήτορα της Σχολής (Πρόεδρο) Τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Π. Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ένα μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών από κάθε ακαδημαϊκό τμήμα Εφτά εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών Ε ΚΘ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ ΓΜ Ε ΝΩ Ν

28 ENOTHTA 2 Οι στόχοι της Σχολής για την πρώτη τριετία δράσης της είναι οι πιο κάτω: Απλοποίηση των Πανεπιστημιακών Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα τμήματα θα μπορούν να ρυθμίζουν από μόνα τους πολλά θέματα, που αφορούν τα ίδια, και να ρυθμίζουν τη λειτουργία τους με κανόνες που θα εγκρίνει η Σχολή, και των οποίων την εφαρμογή τους θα παρακολουθεί και θα διαπιστώνει. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει σαφής διαχωρισμός των μεταπτυχιακών ερευνητικών προγραμμάτων από τα προγράμματα ειδίκευσης. Η διατύπωση και εφαρμογή δεικτών ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ενθάρρυνση σχεδιασμού περισσοτέρων διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων και ερευνητικών. Η ενθάρρυνση περισσότερης συνεργασίας των τμημάτων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να υπάρχουν συνέργειες. Η συγκρότηση κεντρικών δομών, στις οποίες θα μπορεί να στεγάζεται εξοπλισμός ή άλλο υλικό που ενδιαφέρει περισσότερα από ένα τμήμα, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση πόρων. Η υποστήριξη τμημάτων στη διεκδίκηση περισσότερης οικονομικής στήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας από πηγές εκτός Πανεπιστημίου. Άλλοι στόχοι της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αναβάθμιση και ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθορισμός ενιαίας πολιτικής αναφορικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα, η ανάπτυξη της έρευνας και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκά προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ίδρυση της Σχολής αναμένεται ότι θα προσφέρει αναβαθμισμένη ποιοτική στήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ακόμη, θα ενοποιήσει το τυπικό μέρος των διαδικασιών εισδοχής των φοιτητών, θα υποβοηθήσει τα τμήματα για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος και θα βοηθήσει στον συντονισμό των διαδικασιών για διεθνή προσέλκυση φοιτητών. Παράλληλα, θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τόσο των φοιτητών όσο και των ακαδημαϊκών με την κοινωνία και θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα στο χώρο της έρευνας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 26

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Φεβρουάριος 2014 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής, Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2015 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2013 ISSN 1450-0698 Copyright 2013 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1450-0612 2010-2011. ƒ À Ã π ø. À ø Ô ËÁÔÛ

ISSN 1450-0612 2010-2011. ƒ À Ã π ø. À ø Ô ËÁÔÛ ISSN 1450-0612 Ô ËÁÔÛ ƒ À Ã π ø 2010-2011 À ø Έκδοση Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Ιούλιος 2010 ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2010 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Ιανουάριος 2010 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γενική ευθύνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΕΒΕ ΓΙΑ ΤΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΕ Ιδρύματα, φορείς, άτομα που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ASIMO ΚΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ASIMO ΚΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 7 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ASIMO ΚΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ Είχαμε πρόσφατα την τύχη να παρακολουθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 29 ΔΥΟ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Δερύνειας απέσπασαν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 41 Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε το προφίλ της Noble Energy την Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα