Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ εκατ , , , , ,5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ εκατ , , , , ,1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εκατ , , , , ,3 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ εκατ. 431,6 532,0 519,9 440,4 525,0 ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ εκατ. 55,6 90,0 99,4 84,3 165,3 1

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ καλούνται στην 38 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο - Λευκωσία, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 5:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη 1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του. 2. Μελέτη και έγκριση των Λογαριασμών, του Ισολογισμού και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου. 3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν. 4. Έγκριση Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ Γραμματέας Λευκωσία, 30 Μαρτίου, 2012 Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 83 του Καταστατικού της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και να έχει κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Τράπεζας. Σημείωση: Η Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας Επίσης αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς πληρωμή, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος Λευκωσία, (Τηλέφωνα: / , Φαξ: , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ) Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη, σε έντυπη μορφή, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 2

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Μ. Μουσιούττας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιάκωβος Γ. Ιακώβου Αντώνης Ι. Πιερίδης (αφυπηρέτησε στις 25 Μαΐου ) Σωτήρης Ζ. Καλλής, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου Ιωάννης Χ. Χαριλάου Γεώργιος Κ. Παύλου Κυριάκος Ε. Γεωργίου Μάκης Κεραυνός Κυριάκος Ι. Δρουσιώτης Γλαύκος Γ. Μαύρος (παραιτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου ) Σταύρος Κρεμμός Μάριος Κληρίδης (διορίστηκε την 1 η Ιανουαρίου 2012) ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μάκης Κεραυνός ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Μάριος Κληρίδης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Γλαύκος Γ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής (αφυπηρέτησε στις 31 Δεκεμβρίου ) Αντώνης Ρούβας, Γενικός Διευθυντής Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου, Γενικός Διευθυντής Κυριάκος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής (από 1 η Ιανουαρίου 2012) Αικατερίνη Σιακαλλή, Γενική Διευθύντρια Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Αντώνης Ρούβας ΕΛΕΓΚΤΕΣ KPMG Limited ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Κώστας Χ. Βελάρης Αλέκος Φ. Μαρκίδης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαμπος Μουσουλίδης ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1394 Λευκωσία, Κύπρος 3

6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί Μέτοχοι, Δρ Ανδρέας Π. Παναγιώτου Πρόεδρος Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου για τη χρονιά που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Αναμφίβολα το ήταν ένα δύσκολο έτος για τον Όμιλό μας, την Κυπριακή αλλά και την Ευρωπαϊκή οικονομία. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας με τα οικονομικά αποτελέσματα του επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα κέρδη, να διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας και ισχυρό ισολογισμό πράγμα που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων. Τα κέρδη του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου πριν τις προβλέψεις (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) ανήλθαν στα 132,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, με την οριστικοποίηση των όρων του εθελοντικού σχεδίου συμμετοχής των ιδιωτών (PSI+) αναφορικά με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ο Όμιλος προχώρησε σε επιπρόσθετη απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατείχε. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ύψος της απομείωσης στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 77 εκατ. και αντιπροσώπευε το 70% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία ύψους 86,9 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 15,3 εκατ. το. Στην Ελλάδα, η παρατεταμένη οικονομική κρίση επηρέασε πολύ αρνητικά τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Μέσα σ αυτό το δύσκολο περιβάλλον, συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες για μείωση των λειτουργικών εξόδων, η αξιοποίηση των συνεργιών και η εναρμόνιση με τον Όμιλο. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην προσεκτική ανάπτυξη σε υγιείς επιχειρήσεις και στη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου LLC CB «Hellenic Bank» ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στη Ρωσία. H νέα Τράπεζα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Ομίλου σε κεντρική τοποθεσία στη Μόσχα και έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των Ρώσων πελατών του Ομίλου καθώς και των Κυπριακών, Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων πελατών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Έχοντας πλήρη αντίληψη των προκλήσεων δραστηριοποίησης σε μια μεγάλη αγορά με νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διαφέρει από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όμιλος σχεδιάζει την πορεία του με προσεκτικά και σταθερά βήματα ανάπτυξης, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα της Ρωσικής αγοράς. Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας συνέχισαν την επιτυχημένη εκπροσώπηση του Ομίλου στο εξωτερικό, βοηθώντας την εδραίωσή του στο διεθνή χώρο. Η δυναμική τους παρουσία στη Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Κίεβο και Γιοχάνεσμπουργκ διεύρυνε το δίκτυο συνεργατών, προώθησε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και έφερε τον Όμιλο πιο κοντά στους διεθνείς πελάτες του, γεφυρώνοντας έτσι τις αποστάσεις. Κύρια και συνεχής προσπάθειά μας είναι η σταθερή κερδοφορία, η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού μας. Επίσης, μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες είναι να αναδεικνύουμε την ποιότητα και τη φιλική εξυπηρέτηση ως τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του οργανισμού, να βελτιώνουμε την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά του και να προσφέρουμε νέα καινοτόμα προϊόντα. Η Ελληνική Τράπεζα, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, μεταξύ άλλων, ενθάρρυνε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και στήριξε Κύπριους καλλιτέχνες, συμβάλλοντας στην προβολή των Τεχνών και του Πολιτισμού. Ως κύριος υποστηρικτής της 4

7 Κυπριακής χαρακτικής, συνέχισε την ετήσια χορηγία προς τη «Σχολή-Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», χορηγώντας όλες τις δραστηριότητές της. Παράλληλα, συνέχισε την ενίσχυση των δυο πρωτοποριακών Μουσείων, του Δημοτικού Μουσείου Παλαιοντολογίας και του Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής Τορναρίτη- Πιερίδη. Πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο Διοίκησης η έκθεση Κυπρίων χαρακτών με θέμα «Δυνατότητες της εκτύπωσης με διάφορα υλικά και μικτές τεχνικές» και η έκθεση χαρακτικής-ζωγραφικής-φωτογραφίας 11 καταξιωμένων καλλιτεχνών με θέμα την «Πέτρα του Ρωμιού». Συνεχίστηκε η συνεργασία με την εταιρεία Παπαδόπουλος και Σχοινής όπου η Τράπεζα χορήγησε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο Διάσταση και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Avantgarde καθώς επίσης οι διαχρονικές συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως το Θέατρο Ριάλτο, το Ίδρυμα Μαυρέλη και το Ίδρυμα Φάρος. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της έρευνας για τον Πολιτισμό, η Τράπεζα επιχορήγησε ακόμη μια έκδοση της Ιστορικού Τέχνης Δρος Ρίτας Σεβέρη με θέμα «Τα κάστρα και τα φρούρια της Κύπρου» της σειράς «Μνημεία και Μνήμες». Επίσης, στηρίχθηκε οικονομικά η επανέκδοση του λευκώματος του Χαμπή Τσαγγάρη «Ανεράδα» και «Το Βασιλόπουλο της Βενεδιάς». Στον τομέα του περιβάλλοντος, συνεχίστηκε η χορηγία του προγράμματος των Οικολογικών Σχολείων σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση CYMEPA. Αγαπητοί Μέτοχοι, Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η ικανότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί αυξημένα επαναλαμβανόμενα κέρδη από συνήθεις εργασίες, να διατηρεί άνετο επίπεδο ρευστότητας και ισχυρό ισολογισμό μας επιτρέπει να νιώθουμε αισιοδοξία. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τους κινδύνους και τους διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. Αξιολογούμε προσεκτικά τις προκλήσεις που εμφανίζονται και σχεδιάζουμε τις μελλοντικές μας ενέργειες με λεπτομέρεια και σοβαρότητα. Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας έχει αποδείξει ότι είναι ικανό να αντεπεξέρχεται των δυσκολιών και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. τις προκλήσεις της δύσκολης εποχής που διανύουμε. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τη βαθιά μου εκτίμηση στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Μάκη Κεραυνό, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Μουσιούττα, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, στους Προέδρους και στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρειών και στους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων για το εξαίρετο έργο που επιτελούν και την άψογη και παραγωγική συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης σε όλους τους μετόχους, συνεργάτες και πελάτες μας. Η σταθερή εμπιστοσύνη και η στήριξή τους μας δίνουν δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τους μέλλοντος. Ευχαριστώ επίσης τους Νομικούς Συμβούλους κ.κ. Κ. Βελάρη και Α. Μαρκίδη και τους Ελεγκτές του Ομίλου κ.κ. KPMG για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στον Όμιλο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ομίλου για την αφοσίωση, την εργατικότητα και την προσήλωσή τους στους στόχους του Ομίλου. Δρ Ανδρέας Π. Παναγιώτου Πρόεδρος Λευκωσία, 30 Μαρτίου, 2012 Έχοντας συνετή στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα και καταβάλλοντας προσπάθειες να διατηρήσουμε την ευρωστία μας πάνω σε γερά και υγιή θεμέλια εργαζόμαστε συστηματικά για να αντιμετωπίσουμε όλες 5

8 ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ανάπτυξη τραπεζικών εργασιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Ρωσία, επιτεύχθηκε η ομαλή έναρξη των τραπεζικών εργασιών τον Ιανουάριο του. Αγαπητοί Μέτοχοι, Μάκης Κεραυνός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται πέτυχε αύξηση των ετήσιων κερδών από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις και εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, διαφύλαξε την άνετη ρευστότητά του και τον ισχυρό ισολογισμό του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Το επικρατούσαν δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το διεθνές περιβάλλον παρέμεινε ασταθές και οι προκλήσεις πολλές. Η ανάπτυξη στην Κύπρο παρουσίασε επιβράδυνση, με το ρυθμό ανάπτυξης να κυμαίνεται σε μηδενική βάση. Ο μέσος όρος της ανεργίας ανήλθε στο 7,7% και ο πληθωρισμός κινήθηκε σε ανοδική τάση και έφθασε στο 3,3%. Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι ενέργειες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα: Σε επίπεδο Ομίλου, έμφαση δόθηκε στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Στην Κύπρο, δεδομένου του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου με κύριους άξονες τη βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και την πολύ επιλεκτική Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη 132,6 εκατ. πριν τις προβλέψεις και εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) παρουσιάζονται αυξημένα κατά 12% και τα έξοδα μειωμένα κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία ύψους 86,9 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 15,3 εκατ. το. Το η αποδοτικότητα του Ομίλου παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το, διαμορφώνοντας το δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 56% (εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου) από 67% το λόγω βελτίωσης των εσόδων και μείωσης των εξόδων. Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 70%. Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Ομίλου είναι η μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Όμιλος παρουσίασε μεικτές χορηγήσεις και καταθέσεις αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το Δεκέμβριο. Συνολικά, στις 31 Δεκεμβρίου οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις και οι καταθέσεις ανήλθαν σε 5,6 δισ. και 7,1 δισ. αντίστοιχα. Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και ειδικά στην Ελλάδα, αύξησε την χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων η οποία ανήλθε σε 142 εκατ. 6

9 Ενεργώντας προληπτικά και λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας διαχειρίζεται συνετά τις επενδύσεις του και στρέφεται σε πιο βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, σε ομόλογα κύριου χρέους και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ανήλθε σε 13%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10% και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 7%. O Όμιλος ήδη μελετά Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Παράλληλα, προβαίνει και σε άλλες ενέργειες για ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης με κέρδη, με σκοπό να υπερβαίνει όλους τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο ισχυρός ισολογισμός και τα αυξημένα επαναλαμβανόμενα κέρδη από συνήθεις εργασίες του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις έντονες προκλήσεις που παρουσιάζονται στο οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος, διατήρησε καθ όλη τη διάρκεια του έτους ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας καθώς και ικανοποιητική κεφαλαιακή βάση εχέγγυα που του επιτρέπουν να απορροφά τους κραδασμούς των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων. τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, αναμένεται ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα διαρκέσει περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας και τη διατήρηση υψηλού δείκτη ανεργίας. Οι προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα ενδεχομένως να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας και κατ επέκταση τα αποτελέσματα του Ομίλου. Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, οι ισχυροί δείκτες του Ομίλου επιτρέπουν την ορθολογική ανάπτυξη των εργασιών με επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο, Ελλάδα και Ρωσία. Η συνέπεια, η συνετή διαχείριση και η υγιής ρευστότητα σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη στρατηγική του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας και τη σκληρή εργασία όλων, Διοίκησης, Διεύθυνσης και Προσωπικού αποτελούν τα απαραίτητα εφόδια για την υλοποίηση των στόχων του Ομίλου και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία και τη στήριξή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στους μετόχους και πελάτες μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη τους. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τη Διεύθυνση και όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου για το αποδοτικό τους έργο, την αφοσίωσή τους και τη συμβολή τους στη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του Ομίλου. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι κατά το 2012 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονομία με πιθανό ενδεχόμενο την ύφεση της οικονομίας με συνεπακόλουθα τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης και της κατανάλωσης και Μάκης Κεραυνός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Λευκωσία, 30 Μαρτίου,

10

11

12 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου το κέρδος πριν τις προβλέψεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 132,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 47% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με την οριστικοποίηση των όρων του σχεδίου συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κράτους και των ιδιωτών πιστωτών στις 21 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο αποπληρωμής του Ελληνικού χρέους, η Τράπεζα προχώρησε σε πρόβλεψη απομείωσης ύψους 22,0 εκατ. των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε, επιπρόσθετη του ποσού των 55,0 εκατ. που είχε συμπεριληφθεί στη συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ύψος της πρόβλεψης για απομείωση ανέρχεται σε 77 εκατ. και αντιπροσωπεύει το 70% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ύψους 110 εκατ. που κατείχε η Τράπεζα και τα οποία είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «Διακρατούμενα μέχρι τη Λήξη». Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος μετά το κόστος της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου που ανήλθαν σε 86,9 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 15,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του. Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το. Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων παρουσίασε μείωση 6%, φθάνοντας τα 168,6 εκατ. σε σύγκριση με 178,7 εκατ. για το έτος. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα, εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης, διαμορφώθηκε στο 56,0% και είναι μειωμένος από τα επίπεδα του 66,5% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 142,5 εκατ. και αυξήθηκε κατά 67,8 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου σε 644,9 εκατ. (Δεκέμβριος : 534,2 εκατ.) και αποτελούσαν το 11,5% (Δεκέμβριος : 9,9%) των συνολικών μεικτών χορηγήσεων. Στην Ελλάδα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των αρνητικών επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία και κατ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας, η ζημία πριν τη φορολογία αυξήθηκε στα 100,3 εκατ. σε σύγκριση με ζημία 45,6 εκατ. το Δεκέμβριο. Το σύνολο της κατάστασης οικονομικής θέσης του Ομίλου ανήλθε σε 8,3 δισ. σε σύγκριση με 8,2 δισ. το Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1%, ενώ οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση 4% και ανήλθαν σε 5,6 δισ. σε σύγκριση με 5,4 δισ. το Δεκέμβριο. Οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 4%, φθάνοντας τα 7,1 δισ. σε σύγκριση με 6,9 δισ. το Δεκέμβριο. Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παρέμεινε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 79,2% (Δεκέμβριος : 79,1%), ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 70,2% (Δεκέμβριος : 71,3%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Ομίλου είναι η μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε 1,2 δισ. (Δεκέμβριος : 1,7 δισ.) και αποτελείτο κυρίως από χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τραπεζικά χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εισηγμένα σε διεθνή χρηματιστήρια. Το 72% των ομολόγων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχει ο Όμιλος λήγουν εντός των επόμενων 12 μηνών εκ των οποίων ποσοστό πέραν του 99% αποτελείται από ομόλογα κύριου χρέους (senior bonds). Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 431,6 εκατ. σε σύγκριση με 531,9 εκατ. το Δεκέμβριο. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου με βάση τα αποτελέσματα του έτους 10

13 διαμορφώθηκε στο -20,9% (Δεκέμβριος : 1,7%). Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 13% (Δεκέμβριος : 15%), ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10% (Δεκέμβριος : 12%) και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 7% (Δεκέμβριος : 9%). Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο Τομέας έχει ως πάγιο και διαχρονικό στόχο τη συνεχή προσφορά αναβαθμισμένων ποιοτικών υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καθώς και σε ημικρατικούς οργανισμούς. Βασικός συντελεστής της επίτευξης του στόχου αυτού παραμένει η φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών καθώς και η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις άμεσες και μελλοντικές τους ανάγκες, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένης της οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη και ανάλυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες και τις ταμιακές ροές των επιχειρήσεων έτσι ώστε να καθοριστούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων της κάθε χρηματοδότησης. Ο Τομέας αποτελείται από τρία Κέντρα σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, τα οποία είναι στελεχωμένα από έμπειρους, κατάλληλα καταρτισμένους και προσοντούχους λειτουργούς και έχουν ως κύριο σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Το Κέντρο της Επαρχίας Αμμοχώστου και το Κέντρο Λάρνακας ενώθηκαν κάτω από την ίδια Διεύθυνση και μεταστεγάστηκαν σε καινούργιες εγκαταστάσεις στη Λάρνακα για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της περιοχής καθώς επίσης το Κέντρο Πάφου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Λεμεσού. Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πελατών τέθηκε σε λειτουργία μέσα στον Οκτώβριο του η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Πελατών κάτω από τη δικαιοδοσία του Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων. Σκοπός της νέας Υπηρεσίας είναι η παρακολούθηση και διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων δανειακών πελατειακών σχέσεων. Ο Τομέας, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Ομίλου παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου και συνάδουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών. εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ ,0 εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ ,1 εκατ ,9 εκατ ,6 εκατ ,8 εκατ ,7 εκατ ,3 εκατ ,8 εκατ ,7 εκατ ,7 εκατ ,0 εκατ. 525,0 εκατ. 440,4 εκατ. 519,9 εκατ. 532,0 εκατ. 431,6 εκατ. 165,3 εκατ. 84,3 εκατ. 99,4 εκατ. 90,0 εκατ. 55, KATAΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 11

14 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το ήταν ακόμη μία δύσκολη χρονιά για την Κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης επηρέασε σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Κυπριακής οικονομίας. Ο Τομέας Επιχειρήσεων με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό συνέχισε να στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Τομέας Επιχειρήσεων αποτελείται από επτά Κέντρα Επιχειρήσεων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, δύο στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα, ένα στην Επαρχία Αμμόχωστου και ένα στην Πάφο. Είναι στελεχωμένος από προσοντούχους, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους Λειτουργούς, οι οποίοι αξιοποιώντας το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου καθώς και τα συνεχώς αναβαθμισμένα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα συστήματα είναι δίπλα στους πελάτες. Με επαγγελματισμό βοηθούν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τις ιδιάζουσες συνθήκες, παρέχοντας συμβουλές και προσφέροντας ολοκληρωμένες και προνομιακές λύσεις προσαρμοσμένες ανάλογα για να ικανοποιήσουν τις τραπεζικές τους ανάγκες. Ο Τομέας συνέχισε να προσφέρει σύγχρονες και διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν στόχο να ικανοποιήσουν και να καλύψουν πλήρως τις τραπεζικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όσο και των διευθυντών και μετόχων τους. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η δημιουργία και η διατήρηση μιας διαχρονικής, επαγγελματικής και ταυτόχρονα ανθρώπινης σχέσης με τους πελάτες μέσω ποιοτικής, φιλικής και άμεσης εξυπηρέτησης. ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ Η επιδείνωση του Κυπριακού οικονομικού περιβάλλοντος το λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης είχε σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της ανεργίας. Επιπλέον, οι αυξήσεις στα καύσιμα, οι νέες φορολογίες και το αυξανόμενο κόστος ζωής γενικότερα οδήγησαν στην ουσιαστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Με τον αρνητικό αυτό αντίκτυπο βρέθηκαν αντιμέτωπες και οι μικρές επιχειρήσεις πελάτες του Τομέα Ιδιωτών Κύπρου, η ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας. Το προσωπικό και τα στελέχη του Τομέα με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού κλήθηκαν να διαχειριστούν τα νέα αυτά αρνητικά δεδομένα που επηρέασαν άμεσα τους πελάτες. Σε συνεργασία μαζί τους, αναζητήθηκαν λύσεις και έγιναν προσπάθειες για μετριασμό των επιπτώσεων στο δανειοδοτικό τους χαρτοφυλάκιο. Συνεχίστηκε και κατά το η αναβάθμιση του Δικτύου Καταστημάτων και η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Διαμέσου της συνεχούς αναβάθμισης, ενδυναμώνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων προτάσεων τόσο προς τους ιδιώτες πελάτες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η προσπάθεια για συγκράτηση των εξόδων συνεχίστηκε με ουσιαστικά αποτελέσματα. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η τεχνολογική αναβάθμιση των τραπεζικών συστημάτων, η αυτοματοποίηση εργασιών και η εναλλαξιμότητα καθηκόντων μεταξύ των μελών του προσωπικού είχαν θετική επίδραση. Ο διαχρονικός στόχος για προσφορά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και υπηρεσιών προς όλο το πελατολόγιο επιτεύχθηκε. Οι πρωτοποριακές εκστρατείες πωλήσεων αύξησαν τις διασταυρωμένες πωλήσεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων της Τράπεζας. Οι στοχευμένες πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων τόσο του γενικού κλάδου διαμέσου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής όσο και των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής διαμέσου της Hellenic Alico Life συνεχίστηκαν με επιτυχία. Έμφαση δόθηκε επίσης σε υπηρεσίες και προϊόντα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, καθώς και σε πρωτοποριακές τεχνολογικές υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και την ουσιαστική μείωση των λειτουργικών εξόδων. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής, παρά την παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας και τις δυσοίωνες προκλήσεις, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις των καιρών και παρουσίασε αύξηση κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχύοντας την οικονομική θέση του Ομίλου. Το αποτέλεσε ακόμη μια χρονιά επιτυχίας και ανάπτυξης αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας, 12

15 της ομαδικότητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας προσαρμογής του Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μια κερδοφόρα πορεία μέσα από την εδραίωση αλλά και την προσέλκυση νέων συνεργατών/πελατών και την επικέντρωση στην εξυπηρέτησή τους. Το συνεχίστηκε η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών. Διατηρήθηκε η υφιστάμενη ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, αλλά πρωτίστως εδραιώθηκε η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας και πελάτη. Η δέσμευση ως προς το υψηλό επίπεδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά μέσα από την επαναπιστοποίηση των τριών Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών παρακολουθεί στενά την πορεία της Κυπριακής οικονομίας και διερευνά τις ανάγκες των πελατών μέσω εξειδικευμένων ερευνών αγοράς και ανάλυσης των εισηγήσεων και παραπόνων τους. Η Υπηρεσία προχώρησε στη δημιουργία και στον επανασχεδιασμό αριθμού προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ενώ συνέχισε να προσφέρει υποστήριξη στα καταστήματα και στα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας. Κατά το, η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένων πακέτων ενοικιαγοράς αυτοκινήτου όπου υπήρχε η δυνατότητα εξαγοράς του σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και ποσοστό από την εταιρεία εισαγωγής, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον πελάτη να καταβάλλει χαμηλότερη δόση. Δημιουργήθηκε η νέα υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών καταστάσεων λογαριασμών/πιστωτικών καρτών με την ονομασία e-statement που παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να λαμβάνει δωρεάν, άμεσα και με ασφάλεια τις καταστάσεις του στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η Υπηρεσία e-statement, προστατεύει το περιβάλλον, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες αποθήκευσης των καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων των καταστημάτων και Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών της Τράπεζας στην Υπηρεσία Google Maps and GPS, μέσω της οποίας οι πελάτες με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets, συσκευών GPS ή ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να εντοπίσουν σε ειδικούς χάρτες τις τοποθεσίες των καταστημάτων και Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών της Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση των πελατών και κυρίως τουριστών προς τα καταστήματα και τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές της Τράπεζας για ανάληψη μετρητών ή διενέργεια άλλων συναλλαγών. Βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας Περί Καταναλωτικής Πίστης προχώρησε η κατασκευή αυτοματισμού για εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτικών δανείων, καθώς και η εκτύπωση των προσυμβατικών συμφωνιών μέσω του προγράμματος Consumer Credit Act Calculators. Διεξήχθηκαν επίσης οι έρευνες Ικανοποίησης Πελατών Τομέα Επιχειρήσεων και Ικανοποίησης Πελατών Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ο Όμιλος συμμετείχε στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Δείκτη EPSI, ο οποίος αποδίδει τις αιτίες και τις συνέπειες του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και τη μεταξύ τους συσχέτιση. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε ότι η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών τραπεζών σε ότι αφορά το επίπεδο ικανοποίησης και πιστότητας των ιδιωτών πελατών. Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος, συνεχίστηκε για ενδέκατη χρονιά η έρευνα του «Μυστικού Πελάτη», ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία παρακολούθησης της παρεχόμενης ποιότητας εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, διεξήχθηκε το τέταρτο κύμα της έρευνας Ικανοποίησης Ιδιωτών Πελατών, η οποία απευθύνεται στους πελάτες του κάθε καταστήματος ξεχωριστά παγκύπρια. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι διάφορες Υπηρεσίες του Ομίλου, έγινε και κατά το σημαντικός αριθμός εσωτερικών ερευνών με τη χρήση εξειδικευμένου πακέτου διεξαγωγής ερευνών ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 13

16 Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εισηγήσεων και Παραπόνων Πελατών συνέχισε να διαχειρίζεται με επαγγελματισμό τα παράπονα και τις εισηγήσεις των πελατών του Ομίλου. Ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και ενημέρωσε τους πελάτες για τα θέματα που έγειραν. Προωθήθηκαν και υιοθετήθηκαν εισηγήσεις πελατών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η Υπηρεσία είναι πάντοτε στη διάθεση όλων των πελατών που θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον Όμιλο και τη λειτουργία του. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου έχει την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης και της διαχείρισης των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (Assets and Liability Management Committee - ALCO). Κατά το η αγορά ήταν δύσκολη και συνεχώς μεταβαλλόμενη με την κρίση χρέους των χωρών της Ευρωζώνης να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίκεντρο της κρίσης ήταν η Ελλάδα και η αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους. Η Υπηρεσία παρακολουθούσε καθημερινά τις εξελίξεις και συμμετείχε ενεργά στις εσωτερικές διεργασίες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση της κρίσης. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντική μείωση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της κυρίως μέσω των λήξεων υφιστάμενων ομολόγων αλλά και την επιλεκτική πώληση ομολόγων, μειώνοντας έτσι τον πιστωτικό κίνδυνο. Στον τομέα του συναλλάγματος, η Υπηρεσία διατήρησε την πολύ ικανοποιητική κερδοφορία από τις πελατειακές πράξεις συναλλάγματος καθώς και από την εμπορία συναλλάγματος για ίδιο λογαριασμό. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία παροχής υψηλού επιπέδου τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες μεγάλης οικονομικής εμβέλειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Υπηρεσία δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές και υλοποιεί διαχρονικά μια στρατηγική που στηρίζεται στους εξής τρείς πυλώνες: (1) στη σωστή αξιολόγηση και ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών των πελατών της (2) στη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη των στελεχών της Υπηρεσίας και (3) στην πρόσβαση σε πληθώρα διεθνών επενδυτικών επιλογών μέσω μιας ευέλικτης πολιτικής και ευρείας συνεργασίας με γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού «Open Architecture». Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία παρέχει και τις ακόλουθες επενδυτικές και τραπεζικές υπηρεσίες: Αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων οίκων του εξωτερικού Δομημένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου Χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες διεθνείς αγορές Συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χρυσού Καταθετικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων Fiduciary Deposits Δανειοδοτήσεις έναντι χαρτοφυλακίου Παρά το γεγονός ότι το χαρακτηρίστηκε από έντονη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που ξεκίνησε στην Ευρωζώνη την Άνοιξη του και που απειλεί πλέον να εξαπλωθεί σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές, τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και τα κεφάλαια υπό διαχείριση παρουσίασαν αύξηση. Παράλληλα, η Υπηρεσία πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τη διαφύλαξη της αξίας των χαρτοφυλακίων υπό τη διαχείρισή της. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής έχει καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν Θεματοφύλακας της Κυπριακής αγοράς. Η Υπηρεσία συνέχισε και κατά το τις προσπάθειές της για διεύρυνση των εργασιών της τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνή χώρο. Παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση και την αστάθεια η οποία συνεχίζει να παρατηρείται στις χρηματιστηριακές αγορές, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής διατήρησε τα επίπεδα κερδοφορίας της, πετυχαίνοντας τη διεύρυνση του πελατολογίου της. Η πλειοψηφία των Διεθνών Συλλογικών Σχεδίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο καθώς και των οργανωμένων Σχεδίων Συντάξεως 14

17 και των Ταμείων Προνοίας έχουν εμπιστευθεί τη φύλαξη των επενδύσεών τους στην Ελληνική Τράπεζα. Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, η οποία έχει πρωτοστατήσει στην υιοθέτηση του θεσμού της Θεματοφυλακής στην Κύπρο συμμετέχει ως γενικός εκκαθαριστής και Θεματοφύλακας στα συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Ελλάδας. Με τη δημιουργία ενός προσεκτικά επιλεγμένου δικτύου υπό-θεματοφυλάκων στις πλείστες διεθνείς αγορές, της δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών των πελατών της, ντόπιων και ξένων θεσμικών και άλλων επενδυτών, στα πρότυπα των μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του εξωτερικού. Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν καθιερωμένες υπηρεσίες Θεματοφυλακής όπως φύλαξη, εκκαθάριση συναλλαγών, διαχείριση μετρητών, εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων, υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ξένους θεματοφύλακες, διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, υπηρεσίες Escrow Agent και Fiduciary Deposits. Η Ελληνική Τράπεζα παρέχει πρόθυμα την τεχνογνωσία της στους διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων και σε όλους τους πελάτες της, βοηθώντας στην ασφαλή διαχείριση των επενδύσεών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ Το αποτέλεσε ακόμη μια δύσκολη χρονιά για τον επενδυτικό τομέα κατά την οποία επικράτησε έντονη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς, απόρροια της οποίας υπήρξαν οι αρνητικές κυρίως εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του έτους. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στις επιμέρους αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής, με την αγορά των ΗΠΑ να αποτελεί εξαίρεση αφού έκλεισε τη χρονιά με θετικό πρόσημο. Δυστυχώς, οι εξελίξεις σχετικά με την Ελληνική οικονομία και οι συνέπειες των αποφάσεων που λήφθηκαν σε επίπεδο Ευρωζώνης είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις χρηματιστηριακές αγορές Κύπρου και Ελλάδας, οι οποίες κατέγραψαν πολύ μεγάλες απώλειες (-72,0% και -51,9% αντίστοιχα). Παράλληλα, αρνητικά επηρεάστηκε και η επενδυτική ψυχολογία και κατ επέκταση η συναλλακτική δραστηριότητα. Η Εταιρεία πέτυχε κατά το αυξημένα μερίδια αγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ). Παράλληλα, η σταδιακή δραστηριοποίηση της Εταιρείας το τελευταίο τρίμηνο του έτους σε χρηματιστηριακές συναλλαγές σε διεθνείς αγορές μέσω του δικτύου XNET του ΧΑ είχε θετική επίδραση. Η ομάδα των χρηματιστών συνέχισε με επαγγελματισμό και με την ακεραιότητα που τη χαρακτηρίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Απρόσκοπτα συνεχίστηκε και η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίων, το πελατολόγιο στην κατηγορία Ταμείων Προνοίας/ Συντάξεως διευρύνθηκε, ενώ η έμπειρη και άρτια καταρτισμένη ομάδα διαχειριστών κατάφερε για ακόμη μια χρονιά να επιτύχει ικανοποιητικές αποδόσεις στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια. Κατά το επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν, δηλαδή, ο σημαντικός περιορισμός της έκθεσης των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων στις εγχώριες αγορές, η μειωμένη έκθεση σε μετοχικές αξίες και η διαμόρφωση χαρτοφυλακίων χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις εξωτερικού, κυρίως στις βασικότερες αναπτυγμένες αγορές, όπου το τελευταίο τρίμηνο του όλες οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου XNET του ΧΑ, καθώς και στη στενή παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων. Η πλήρης υλοποίηση του έργου με το οποίο προσφέρεται από τις αρχές του 2012 σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές καθώς επίσης και η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πελατειακής βάσης της εταιρείας. Αξίζει να τονιστεί ότι η διενέργεια συναλλαγών σε ΧΑΚ, ΧΑ και διεθνείς αγορές πραγματοποιείται πλέον απλά και εύκολα με τη χρήση της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών της Τράπεζας (HBI etrade) κάτω από ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο και χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους λογαριασμούς διαπραγμάτευσης (trading accounts) που διατηρούνται στην Ελληνική Τράπεζα. 15

18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΦΑΚΤΟΡΙΓΚ) Κατά το συνεχίστηκε η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών Φάκτοριγκ σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιχειρήσεων και τα Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας. Με δεδομένο το ασταθές οικονομικό περιβάλλον δόθηκε έμφαση στην ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στην αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών, καθώς και στον περιορισμό των δαπανών. Η νέα οργανωτική δομή της Τράπεζας αναμένεται να δράσει καταλυτικά και οι στόχοι που έχουν τεθεί να επιτευχθούν, τόσο για τη διατήρηση της κερδοφορίας, τη θωράκιση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία παραμένει ενεργό μέλος του International Factors Group (IFG) και παρέχει στους πελάτες όλη την γκάμα προϊόντων Διεθνούς Φάκτοριγκ. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό και η τεχνογνωσία του προϊόντος αποτελούν τη διασφάλιση για ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) Μετά από πολυετή μελέτη και διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Υπουργεία και τις εποπτικές αρχές, τα Νομοσχέδια που διέπουν τη Χρηματοδοτική Μίσθωση εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 9 Δεκεμβρίου κατατέθηκαν ως δέσμη Νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο χρηματοδότησης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σε γενικές γραμμές, τα βασικά πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι: Η δυνατότητα χρηματοδότησης παραγωγικών μέσων-παγίων χωρίς τη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων. Η ρευστότητα της επιχείρησης χρησιμοποιείται για την περαιτέρω ανάπτυξή της ή και εξυγίανσή της, ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα περίοδο λόγω της περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά. Η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης εταιρειών και κατά συνέπεια της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Η απελευθέρωση και ενεργοποίηση χρηματικών πόρων από ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία (στις περιπτώσεις πώλησης και επαναμίσθωσης επαγγελματικών ακινήτων ή sale & lease back). Τα μισθώματα δύναται να θεωρηθούν δαπάνες και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. Η Τράπεζα έχει αρχίσει τις αναγκαίες εσωτερικές εργασίες για μελέτη και επεξεργασία των σχετικών Νομοσχεδίων, ώστε να είναι έτοιμη τόσο για τη συμμόρφωση όσο και για την παροχή προϊόντων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική το, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε αρνητικά σχεδόν όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία (αγορά μηχανοκινήτων, κατασκευές, εισαγωγές/εξαγωγές κλπ.), τις καταστροφικές συνέπειες της έκρηξης στο Μαρί αλλά και του έντονου ανταγωνισμού έχει διατηρήσει το μερίδιό της στην αγορά και την κερδοφορία της στα ικανοποιητικά επίπεδα του. Η Εταιρεία, με έμφαση πάντοτε στην πελατοκεντρική προσέγγιση, συνεχίζει να δημιουργεί και να προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες της με επαγγελματισμό και σύγχρονες τραπεζοασφαλιστικές μεθόδους, πάντοτε στα πλαίσια υγιών ασφαλιστικών αρχών. Κατά το δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των χρεωστών και στην αναδιάρθρωση των τομέων Απαιτήσεων και Αποδοχής Κινδύνων. Επίσης, εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από την εφαρμογή νέων διαδικασιών, αυτοματοποίησης και τεχνολογικής αναβάθμισης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και του πελατολογίου της Εταιρείας. Μέσα στους στόχους για το ήταν επίσης η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση των μελών του προσωπικού του Ομίλου σε ασφαλιστικά θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέλη του προσωπικού της πρώτης γραμμής με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα 16

19 και αποδοτικότερα στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Η Εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί πολύ ισχυρή κεφαλαιουχική βάση, η οποία καλύπτει τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Φερεγγυότητας (Solvency II) και η οποία είναι αναγκαία για υγιή και κερδοφόρα ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία της Εταιρείας για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II τόσο για τις ανάγκες του Πυλώνα Ι όσο και του Πυλώνα ΙΙ. HELLENIC ALICO LIFE INSURANCE COMPANY LTD Η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd συνέχισε και το την ανοδική της πορεία παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούσαν. Το για ακόμα μια χρονιά είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στο βαθμό διείσδυσης νέων πελατών, όσο και στην επικερδότητα γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά της στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου. Η Εταιρεία διαχρονικά έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία της παροχής προϊόντων που χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την ευκολία προώθησής τους προς τους πελάτες από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Τράπεζας και πετυχαίνει συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει και η πρωτοποριακή φύση των προϊόντων της, αλλά και ο τρόπος προώθησής τους. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην Εταιρεία ξεχωριστή θέση στην Κυπριακή Ασφαλιστική Βιομηχανία. Βασικός παράγοντας στη δημιουργία των προϊόντων της Εταιρείας είναι οι ανάγκες των πελατών και η οικονομική εξασφάλιση τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους στις περιπτώσεις εκείνες που ένα απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να τους αφήσει οικονομικά εκτεθειμένους. Τα προϊόντα της Εταιρείας χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες, τα Προϊόντα Δανειοασφάλισης (Συνδεδεμένα) και τα Άλλα Προϊόντα (Ανεξάρτητα). ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ Η Υπηρεσία Καρτών παρά τη δύσκολη οικονομική χρονιά, συνέχισε τη σημαντική συνεισφορά της, τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και των εισοδημάτων του Ομίλου. Λειτουργώντας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν καθ όλη τη διάρκεια του. Η παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών διαμέσου της τεχνολογικής υποδομής της Υπηρεσίας, η συνεχής αναβάθμιση προϊόντων για να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πελατών, η παροχή κινήτρων και ειδικών προσφορών προς τους κατόχους καρτών συνεισφέρουν στα πολύ καλά αποτελέσματα της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Καρτών, αναγνωρίζοντας τη διεθνή τάση που δημιουργείτο, ότι σε περιόδους κρίσης οι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση στη χρήση χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονταν. Διαμέσου ενημερωτικής καμπάνιας με το πρωτοποριακό σλόγκαν «Ο Έξυπνος Τρόπος Να Κινείστε Με Μετρητά Χωρίς Μετρητά!!!», προώθησε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους καταναλωτές η αντικατάσταση της χρήσης μετρητών με κάρτες (καλύτερος έλεγχος των εξόδων, μεγαλύτερη ασφάλεια & ευκολία στις συναλλαγές, άμεση πληροφόρηση μέσω SMS και συμμετοχή στο εκπτωτικό σχέδιο more4u). Παρουσιάστηκε η νέα Προπληρωμένη Κάρτα «P Card +», η οποία ενώ διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά των προπληρωμένων καρτών της Ελληνικής Τράπεζας προσφέρεται με δώρο ένα USB 4GB. Η επιτυχία του προϊόντος αυτού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι προπληρωμένες κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας είναι ανώνυμες και αποκτούνται άμεσα από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Για περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της χρήσης των προπληρωμένων καρτών (ιδιαίτερα από νεαρότερες ηλικιακές ομάδες), η Υπηρεσία προώθησε το διαγωνισμό «Super Goal Game» μέσω ηλεκτρονικών καναλιών, όπου προσκαλούνταν οι χρήστες του διαδικτύου να παίξουν το παιχνίδι στο com. Τα Σχέδια Πιστότητας Καρτών more4u (Εκπτωτικό Σχέδιο) και points 4U (Σχέδιο Συλλογής Βαθμών) συνέχισαν και κατά το να προσφέρονται δωρεάν στους πελάτες, χωρίς καμία επιβάρυνση ή επιπλέον συνδρομή. Επίσης, δημιουργήθηκε η ειδική ιστοσελίδα η οποία είναι προσβάσιμη 17

20 από ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι πελάτες έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη, συνεχή και άμεση ενημέρωση για τα Σχέδια Πιστότητας που μπορούν να χρησιμοποιούν για όφελός τους. Καθ όλη τη διάρκεια του υπήρχαν διάφορες άλλες προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμοί (κυρίως κατά τις περιόδους του καλοκαιριού και των Χριστουγέννων) όπου 105 συνολικά τυχεροί κάτοχοι καρτών είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν αξιόλογα χρηματικά ποσά. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Πρωταρχικοί στόχοι της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Hellenic NetBanking) παρέμειναν και κατά τη διάρκεια του η προσφορά ποιοτικής, ασφαλούς και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών όλο το εικοσιτετράωρο, απ όπου και αν βρίσκονται ανά τον κόσμο. Ο αριθμός των συνδρομητών/πελατών που χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Τραπεζική σημείωσε σημαντική αύξηση και ο αριθμός των συναλλαγών, καθώς και η χρήση άλλων υπηρεσιών έφθασαν σε νέα πολύ υψηλά επίπεδα. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι κατά το ένα πολύ αυξημένο ποσοστό των τραπεζικών συναλλαγών που διεξήχθησαν (εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνουν μετρητά) έγιναν μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Μεταξύ των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του περιλαμβάνονται: Η δημιουργία νέου ιστοχώρου για τον Όμιλο στην Κύπρο με ένα πιο τεχνολογικά αναβαθμισμένο και φιλικό προς τους χρήστες πρόσωπο. Η ανάπτυξη μιας καινούργιας, μοντέρνας και φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής, ειδικά σχεδιασμένης για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία Mobile Banking (m.hellenicbank.com). Το Mobile Banking προσφέρεται σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά) με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού πελατών, οι οποίοι μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο φάσμα τραπεζικών εργασιών μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο επανασχεδιασμός του συστήματος Hellenic NetBanking για ιδιώτες με τρόπο που να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του χρήστη και ταυτόχρονα να συνάδει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το αναβαθμισμένο Hellenic NetBanking έχει εμπλουτιστεί με χρήσιμες πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των πελατών. Επακόλουθο των πιο πάνω ήταν η σημαντική αύξηση των πελατών που χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική και ταυτόχρονα η σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών και άλλων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από το σύστημα Hellenic NetBanking, με αποτέλεσμα την αύξηση των εργασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αναφορά πρέπει να γίνει και στην Υπηρεσία Γραμμής Εξυπηρέτησης Πελατών που προσφέρει υποστήριξη και πληροφορίες σε μεγάλο αριθμό πελατών, κυρίως εκτός των κανονικών ωρών εργασίας της Τράπεζας. Η επιτυχία της Υπηρεσίας επιβεβαιώνεται με τη συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών που την χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εισερχομένων κλήσεων παρουσιάζει συνεχή αύξηση, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα καθώς και όλα τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το επηρέασαν πολύ αρνητικά τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα τη σημαντική εκροή καταθέσεων προς το εξωτερικό και την έλλειψη ρευστότητας. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, πρωταρχικός στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου χορηγήσεων με ρευστοποιήσεις προβληματικών λογαριασμών, η μείωση των ορίων επίφοβων πελατών και εταιρειών με μεγάλη έκθεση στο Ελληνικό Δημόσιο και οι αυξήσεις στις εξασφαλίσεις της Τράπεζας με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών χορηγήσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μειώθηκαν οι καταθέσεις σε μια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους χρήματος, έχοντας τη στήριξη του Ομίλου μέσω της ενιαίας ρευστότητας. 18

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 6 10 30 36 53 60 62 63 64 65-66 67 68 69 70 71-72 73 74 176 178 179 183 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα