QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS"

Transcript

1 1

2 QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2 ο Εξάµηνο MIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Περίληψη Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην ανάπτυξη νέων εφαρµογών. Οι εφαρµογές αυτές, όπως οι τηλεσυνδιασκέψεις, η τηλεφωνία µέσω ΙΡ, το video on demand κ.α., έχουν νέες παραµέτρους εξυπηρέτησης και σαν αποτέλεσµα το διαδίκτυο πρέπει να ακολουθήσει τις αλλαγές, παρέχοντας επαρκή ποιότητα υπηρεσιών (Quality of service QoS). Η σηµερινή αρχιτεκτονική του διαδικτύου θα πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα. Το υπόβαθρο υπάρχει. Η τεχνολογία ΑΤΜ περικλείει στην φιλοσοφία της την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών, παρέχοντας εγγυήσεις για την µετάδοση των δεδοµένων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πρωτόκολλα και τις αρχιτεκτονικές που έχουν προταθεί για την παροχή QoS στα υπάρχοντα δίκτυα. Εµπορικές εφαρµογές αναφέρονται και κρίσεις γίνονται γύρω από την τρέχουσα έρευνα σε αυτό το πεδίο. Τέλος παρουσιάζονται οι τάσεις και οι προοπτικές για τα µελλοντικά δίκτυα υπηρεσιών. 2

3 QUALITY OF SERVICE GUARANTEES IN NETWORKS VOGIATZIS SOTIRIOS 2 nd Semester MIS UNIVERCITY OF MACEDONIA Abstract The continual growth of the Internet use the last years, lead to the development of new applications. These applications, like teleconferencing, voice-over-ip, videoon-demand etc., have new serving parameters and as a result the Internet must follow the changes providing adequate Quality of Service (QoS). Today s Internet architecture must be appropriated formed. The background exists. The ATM technology contains in its philosophy the quality of service concept, providing guarantees for data delivery. This paper presents the protocols and the architectures proposed for the provision of QoS in existing networks. Commercial applications are mentioned and judgments are made about the surveys in this field. Finally the tendencies and the perspectives are presented about the future service networks. 3

4 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις εγγυήσεις για ποιότητα υπηρεσιών (Quality of Service QoS guarantees) και οργανώνεται ως εξής. Αρχικά γίνεται αναφορά στους λόγους που κάνουν απαραίτητη την ύπαρξη QoS στα σηµερινά δίκτυα. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η τεχνολογία ATM και οι εγγυήσεις στην µεταφορά δεδοµένων που αυτή παρέχει. Η επόµενη ενότητα αναφέρεται στα πρωτόκολλα και τις αρχιτεκτονικές QoS, που υλοποιούνται σε δίκτυα που υποστηρίζουν το Internet Protocol (IP). Ακολούθως γίνεται αναφορά σε τρέχουσες εργασίες και εξελίξεις και η εργασία ολοκληρώνεται µε τις απαιτήσεις QoS που θα έχουν τα δίκτυα της επόµενης δεκαετίας. Η ανάγκη για εγγυήσεις QoS To Internet Protocol (IP) έχει την δυνατότητα να τρέχει ιδεατά πάνω από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς και από οποιαδήποτε πλατφόρµα. Με την τεράστια αύξηση του διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια, νέες εφαρµογές εµφανίστηκαν µε συνέπεια την τεράστια αύξηση της κίνησης του δικτύου, τόσο σε όγκο όσο και σε χαρακτήρα. Οι νέες εφαρµογές έχουν νέες παραµέτρους εξυπηρέτησης και σαν αποτέλεσµα το διαδίκτυο πρέπει να παρακολουθήσει τις αλλαγές. Η αύξηση του διαθέσιµου bandwidth για την αποφυγή συµφόρησης στους συνδέσµους είναι η προφανής λύση. Όµως το πρόβληµα είναι κάτι παραπάνω από ένα θέµα χωρητικότητας[ur13]. Κάποιες από τις νέες εφαρµογές του διαδικτύου είναι πολυµεσικές και απαιτούν µεγάλο bandwidth. Άλλες έχουν αυστηρές χρονικές απαιτήσεις. Όλες αυτές απαιτούν υπηρεσίες δικτύου πέρα από την απλή καλύτερης προσπάθειας (best effort), που παρέχει το IP. Απαιτούν τα σηµερινά δίκτυα να αποκτήσουν εξυπνάδα. Για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα η πραγµάτωση τους µέσω IP έχει ξεκινήσει µεν, αλλά έχει να διανύσει πολύ δρόµο ακόµη. Επειδή για λόγους bandwidth η µετάδοση unicast από τις εταιρίες στους πελάτες είναι απαγορευτική, η εφαρµογή multicast µετάδοσης πρέπει να αναπτυχθεί. Οι προστιθέµενη αξία που τα ΙΡ δίκτυα µπορούν να παρέχουν σε αυτές τις πολυµεσικές εφαρµογές είναι τεράστια. 4

5 Επιτρέπουν νέες διαστάσεις στο περιεχόµενο των πολυµέσων. Όµως πριν αυτές οι τροµερές δυνατότητες εκπληρωθούν, είναι κάποιες απαιτήσεις υπηρεσιών δικτύου να εκπληρωθούν πέρα από τη multicast µετάδοση. Σήµερα η πιο περιζήτητη εφαρµογή είναι η τηλεφωνία πάνω από ΙΡ(voice over IP). Παρότι δεν έχει υψηλές απαιτήσεις σε bandwidth, γύρω στα 8kbps, έχει απαιτήσεις καθυστέρησης. Οι καθυστερήσεις και πτώσεις κλήσης είναι παρατηρήσιµες από τα άτοµα και ενοχλητικές, ενώ καθυστερήσεις στη µετάδοση της πληροφορίας πάνω από 0.5 δευτερόλεπτα, µπορούν να τις καταστήσουν αχρησιµοποίητες. Ταυτόχρονα η ίδια η φύση των ΙΡ δικτύων µε τις εκρήξεις(burst) κίνησης καταλήγει σε απόρριψη πακέτων και απρόβλεπτους χρόνους µετάδοσης, µε συνέπεια τον περιορισµό της ευχρηστίας της τηλεφωνικής υπηρεσίας µέσω ΙΡ. Εφόσον η πλειονότητα των συστηµάτων υιοθετούν το ΙΡ πρωτόκολλο η διαλειτουργικότητα(interoperability) µεταξύ του ΙΡ και των υψηλών-ταχυτήτων τεχνολογιών επικοινωνίας ΑΤΜ, Gigabit Ethernet, Frame Relay, SONET, WDM, SMDS και xdsl-- και πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη. Παρότι το ΙΡ είναι ανεξάρτητο µέσου, κάποια από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των παραπάνω µέσων δεν αντιστοιχούν καλά µε τους µηχανισµούς του ΙΡ. Σηµαντικής σπουδαιότητας είναι το ATM, που παίζει σηµαντικό ρόλο στα τηλεφωνικά δίκτυα υποστήριξης(backbones), και το σηµαντικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η υποστήριξη QoS. Με την κατανοµή πόρων σε ένα virtual circuit κατά την αρχικοποίηση της σύνδεσης, που παραµένει αφιερωµένο (dedicated) κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, το ΑΤΜ µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πραγµατικού χρόνου για την δύο κατευθύνσεων τηλεφωνική συνοµιλία. Παρότι υπάρχουν προβλήµατα συµβατότητας η δουλειά που έχει γίνει, έχει εξασφαλίσει ότι το ΙΡ µπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα ΑΤΜ. Η ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service--QoS) είναι η ικανότητα ενός τµήµατος του δικτύου να έχει κάποιο επίπεδο διαβεβαίωσης ότι η κίνηση και οι απαιτήσεις υπηρεσιών του θα ικανοποιηθούν. Για την επίτευξη QoS απαιτείται η συνεργασία κάθε στοιχείου του δικτύου από άκρη σε άκρη(end-to-end). Κάθε διαβεβαίωση QoS είναι τόσο καλή όσο ο ασθενέστερος σύνδεσµος στην αλυσίδα µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Η ποιότητα υπηρεσίας µόνο διαχειρίζεται το bandwidth µε βάση τις απαιτήσεις της εφαρµογής. Εποµένως QoS µε εγγυηµένο(guaranteed) επίπεδο υπηρεσιών απαιτεί την κατανοµή πόρων σε ανεξάρτητους συρµούς (streams) δεδοµένων. 5

6 Το bandwidth που δεσµεύεται σε µια εφαρµογή που απαιτεί QoS δεν είναι πλέον διαθέσιµο για χρήση από άλλες εφαρµογές. Θεωρώντας ότι το bandwidth είναι περιορισµένο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εφαρµογές µικρής προτεραιότητας δεν θα απενεργοποιούνται από αυτές που απαιτούν εγγυηµένοqos. Στην χειρότερη περίπτωση θα πρέπει απλώς να έχουν χειρότερη εξυπηρέτηση. Γενικά υπάρχουν δύο τύποι QoS διαθέσιµοι: Κράτηση πόρων (Resource reservation): οι πόροι του δικτύου ανατίθενται µε βάση την απαίτηση µιας εφαρµογής για QoS και µε βάση την πολιτική διαχείρισης του bandwidth. Το πρωτόκολλο RSVP παρέχει τέτοιους µηχανισµούς[ur12]. Προτεραιότητες (Prioritization): Η κίνηση του δικτύου κατηγοριοποιείται και οι πόροι του δικτύου ανατίθενται µε κριτήρια πολιτικής διαχείρισης του bandwidth. Έτσι εφαρµογές µε υψηλότερες προτεραιότητες τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης. Οι κατηγορίες αυτές QoS δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά αντίθετα είναι συµπληρωµατικές. Για την επιτυχία της ποιότητας υπηρεσιών είναι σηµαντικές τρεις συµπληρωµατικές υπηρεσίες H Πολιτική ιαχείρισης (Policy Management), η Πιστοποίηση Αυθεντικότητας (Authentication) και η Χρέωση (Accounting/Billing) [UR15]. Επιπλέον µια θεώρηση που πρέπει να εφαρµόζεται και στις τρεις αυτές υπηρεσίες είναι η διαχείριση των διακανονισµών µεταξύ των διαφόρων Internet Service Providers (ISPs), που θα καθορίζουν τις ευθύνες τους για την επίτευξη τελικώς του επιθυµητού QoS. Η τεχνολογία ΑΤΜ και οι εγγυήσεις που αυτή παρέχει Στα δίκτυα ΑΤΜ γίνεται πρώτη φορά αναφορά σε ποιότητα υπηρεσιών QoS. Ο όρος, που αναφέρεται στην εικόνα που παρουσιάζει το δίκτυο στον τελικό χρήστη,χρησιµοποιείται στα δίκτυα ΑΤΜ για τις κυψελίδες που βρίσκονται στο στάδιο της µεταφοράς τους και περιλαµβάνει ένα σύνολο από παραµέτρους όπως: Λόγος εσφαλµένων κυψελίδων(cell Error Ratio): Εκφράζεται από τον λόγω των εσφαλµένων προς τις συνολικές κυψελίδες που εστάλησαν. 6

7 Λόγος απώλειας κυψελίδων: Εκφράζεται από τον λόγο των χαµένων προς τις µεταδιδόµενες κυψελίδες. Λόγος λανθασµένης εισαγωγής κυψελίδων: Ορίζεται ως ο λόγος των κυψελίδων που έχουν λανθασµένα εισαχθεί ανά χρονικό διάστηµα. Καθυστέρηση µεταφοράς κυψελίδας: Ορίζεται ως ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στην είσοδο και την έξοδο µιας κυψελίδας από δύο σηµεία µέτρησης. Μέση καθυστέρηση µεταφοράς κυψελίδων(mean Cell Transfer Delay). ίνει το µέσο όρο ενός συγκεκριµένου αριθµού µετρήσεων καθυστερήσεων για µια ή περισσότερες συνδέσεις. Μεταβολή καθυστερήσεων(cell Delay Variation). Εκφράζει τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας µιας οµάδας µετρήσεων καθυστέρησης. Τα δίκτυα ΑΤΜ µπορούν να υποστηρίξουν καθορισµένες κλάσεις QoS. Έτσι για κάθε µια από τις ακόλουθες κλάσεις υπηρεσιών: Κλάση Α: για προσοµοίωση κυκλώµατος και Constant Bit Rate (CBR) υπηρεσίες Κλάση Β: για Virtual Bit Rate (VRB) video και φωνή Κλάση C: για µεταφορά δεδοµένων προσανατολισµένα στις συνδέσεις Κλάση D: για µεταφορά δεδοµένων χωρίς σύνδεση υπάρχουν και οι αντίστοιχες κλάσεις QoS(1,2,3 και 4). Κάθε µια από τις παραπάνω κλάσεις χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες τιµές για κάθε παράµετρο που χρησιµοποιείται. Οι τιµές αυτές έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν QoS. Για τη διατήρηση QoS πολλές φορές τα δίκτυα ΑΤΜ, που από τη φύση τους λειτουργούν µε βάση της αρχή της στατιστικής πολυπλεξίας, περιλαµβάνουν διαδικασίες που αποµονώνουν τα ρεύµατα κίνησης. Η πιο ενδιαφέρουσα, από αυτές τις διαδικασίες, είναι η εισαγωγή προτεραιοτήτων, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό µετάδοσης κυψελίδων που βρίσκονται σε αναµονή. Για κάθε ανταλλαγή δεδοµένων µέσω δικτύου ΑΤΜ, πρέπει να γίνει µια συµφωνία µεταξύ χρήστη και δικτύου, όπου θα καθοριστούν οι αριθµητικοί παράµετροι της ροής των κυψελίδων, καθώς και η ζητούµενη ποιότητα υπηρεσιών. Την ευθύνη για την παραπάνω διαδικασία αναλαµβάνει ειδικό λογισµικό, που βρίσκεται πάνω σε ένα µεταγωγό ΑΤΜ. Ο µηχανισµός ελέγχου απόδοσης σύνδεσης (connection admission control) αποδέχεται µια αίτηση, µόνον εάν µπορεί να 7

8 εξασφαλίσει στη σύνδεση την αιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας και µόνον εάν η αποδοχή της συγκεκριµένης κλήσης δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα υπηρεσίας, όλων των υφιστάµενων συνδέσεων( για τις οποίες υπάρχει εξασφαλισµένη ποιότητα υπηρεσίας). Παράλληλα για την οµαλή λειτουργία του δικτύου υπάρχουν εποπτικές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το δίκτυο δεν θα αντιµετωπίσει προβλήµατα συµφόρησης. Παρότι οι µηχανισµοί για την παροχή QoS εγγυήσεων υπάρχουν στο πλαίσιο ανάπτυξης της τεχνολογίας ATM, στοιχεία ερευνών έχουν δείξει ότι οι απαιτήσεις των χρηστών δεν ικανοποιούνται πάντοτε αποτελεσµατικά. Στην πιο αντιπροσωπευτική από αυτές, πειράµατα έγιναν στα δίκτυα της NASA και πραγµατοποιήθηκαν για να εξετάσουν αν το QoS που υπόσχονται τα ATM δίκτυα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών αποτελεσµατικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι προσδοκίες και η πραγµατικότητα δεν συµβαδίζουν. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν: 1. Με τον καθορισµό προτεραιοτήτων µε βάση συµβόλαια QoS, το διαθέσιµο bandwidth περιορίζεται. Συγκεκριµένα οι πηγές δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλο το διαθέσιµο bandwidth όταν το δίκτυο δεν υπόκειται συµφόρηση. 2. Τα συµβόλαια για CBR και VBR επιβάλλονται αυστηρά, µε αποτέλεσµα τη µη πλήρη χρήση της χωρητικότητας των συνδέσµων. 3. Τα συµβόλαια QoS πρέπει να υλοποιούνται από άκρο σε άκρο, µε συνέπεια η πηγή και ο προορισµός να περιορίζονται στις τιµές του συµβολαίου. 4. Από οικονοµικής απόψεως, η στατιστική πολυπλεξία µε χρήση ΑΤΜ, µπορεί να αποβεί αρκετά ακριβή αν σηµαντική πληροφορία κίνησης χαθεί. Η παροχή λοιπόν QoS σε ΑΤΜ έρχεται µε ένα τίµηµα. Η έρευνα αποκάλυψε ότι για την παροχή εγγυήσεων από άκρο σε άκρο, όλα τα εµπλεκόµενα µέρη πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό µεταφράζεται σε διαµόρφωση της κίνησης και µείωση της δυνατότητας για εκρηκτική κίνηση. Επιπλέον για την επίτευξη VBR κίνησης σε σύστηµα TCP είναι απαραίτητη η υλοποίηση ελέγχου rate στις πηγές της κίνησης, δηµιουργώντας έτσι ένα αυστηρό πλαίσιο δικτύου για µεταφορά δεδοµένων[ur4]. Τα παραπάνω προβλήµατα προσπαθούν να υπερκεράσουν νεότερες έρευνες. Μάλιστα οι προτάσεις των ερευνών αυτών καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει η ανάγκη, πρώτον για την ύπαρξη ευφυέστερων εποπτικών µέσων για την µέτρηση QoS και δεύτερον για τη δηµιουργία νέων αλγορίθµων QoS δροµολόγησης. 8

9 Παράλληλα ανεξάρτητες έρευνες ασχολούνται µε την τεχνική πλευρά του ζητήµατος, προσπαθώντας να αυξήσουν την χωρητικότητα των δικτύων, οδηγούµενοι από συγκεκριµένες ανάγκες. Στην επίλυση της πρώτης ανάγκης κινείται η εργασία [AR11]. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η εφαρµογή στατιστικών µοντέλων κίνησης για την παροχή µετρήσεων QoS είναι δύσκολη, λόγω του µεγάλου πλήθους των κατηγοριών κίνησης που θα υπάρχουν στο µέλλον. Προτείνουν λοιπόν η πληροφορία που µπαίνει στο δίκτυο, να περιγράφεται από τους περιγραφείς σύνδεσης κίνησης( connection traffic descriptors), όπως έχουν καθοριστεί από το ATM forum. Στην συνέχεια µε την χρήση αποτελεσµατικών µοντέλων προσοµοίωσης Monte Carlo και δειγµατοληψίας που αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της προσοµοίωσης, θα µπορούν να αναπτυχθούν και να ελέγχονται κατάλληλοι µεταγωγείς για ΑΤΜ δίκτυα. Όσον αφορά την κάλυψη της δεύτερης ανάγκης, την δηµιουργία δηλαδή νέων αλγορίθµων QoS δροµολόγησης, εκτενείς αναλύσεις παρέχονται στην εργασία [UR2]. Η δροµολόγηση QoS αναφέρεται σε αλγόριθµους που υπολογίζουν µονοπάτια που ικανοποιούν ένα σύνολο από άκρο σε άκρο QoS απαιτήσεων. Στα δίκτυα ΑΤΜ, µια κλήση γίνεται σε ένα µονοπάτι αν ο QoS χαρακτηρισµός του µονοπατιού ικανοποιεί τις QoS απαιτήσεις του χρήστη. Για την σχεδίαση αποτελεσµατικών αλγόριθµων, η ποσότητα του χρόνου για την εύρεση του µονοπατιού πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Αν το µονοπάτι δεν βρεθεί µέσα σε κάποια χρονικά όρια η κλήση απορρίπτεται. Οι αλγόριθµοι QoS δροµολόγησης βασίζονται στην κατάσταση των συνδέσµων, όπου κάθε κόµβος διατηρεί πληροφορία κατάστασης για την τοπολογία του. Σήµερα τα πλαίσια που έχουν τεθεί από τα ΑΤΜ forum επιτρέπουν τη χρήση δύο αλγορίθµων για τη δροµολόγηση κλήσεων. Ο πρώτος αφορά προϋπολογισµένα µονοπάτια. Ο δεύτερος χρησιµοποιείται για την δυναµική εύρεση µονοπατιού, σε περίπτωση που κανένα από τα προκαθορισµένα µονοπάτια, δεν ικανοποιεί τις QoS απαιτήσεις της κλήσης. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι οι δύο αλγόριθµοι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα. Ο πρώτος αλγόριθµος µπορεί να κρατά χαµηλό τον χρόνο εγκαθίδρυσης της κλήσης, αφού η πλειονότητα των κλήσεων θα δροµολογείται από προκαθορισµένα µονοπάτια. Ο δεύτερος αλγόριθµος θα κρατά τις συχνότητες απόρριψης µιας κλήσεως σε µικρά επίπεδα, αφού θα ανακατευθύνει τις κλήσεις που οι απαιτήσεις τους δεν καλύπτονται από τα προκαθορισµένα µονοπάτια. Το στοιχείο 9

10 αυτό είναι σηµαντικό σε δυναµικά δίκτυα, αφού τα προκαθορισµένα µονοπάτια εύκολα γίνονται εκπρόθεσµα.. Η προσέγγιση που προτείνεται είναι η κατανοµή των στατιστικών που παρέχουν τα ATM δίκτυα, στους αλγόριθµους. Έτσι η επιλογή των προκαθορισµένων µονοπατιών γίνεται µε βάση την καθυστέρηση και το bandwidth. Ο δυναµικός αλγόριθµος από την άλλη στηρίζεται αρχικά σε απαιτήσεις απώλειας και bandwidth αποκλείοντας τα µη ικανοποιητικά µονοπάτια και στη συνέχεια υπολογίζει µονοπάτια που ικανοποιούν περιορισµούς καθυστέρησης. Ο καθορισµός των προκαθορισµένων µονοπατιών είναι ένα σηµαντικό θέµα σχεδίασης για την QoS δροµολόγηση. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη εναλλακτικών µονοπατιών, που διαµοιράζονται όσο το δυνατό λιγότερους κοινούς συνδέσµους. Ταυτόχρονα οι ερευνητές προτείνουν οι διαφορετικές κατηγορίες µονοπατιών να µην έχουν διαφορετικά προκαθορισµένα µονοπάτια, για να µην αυξηθεί ο αποθηκευτικός χώρος. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών έχουν αρκετές κοινές παραµέτρους, έτσι ώστε οι παράµετροι µιας υπηρεσίας να εγγυούνται και τις κινήσεις µιας άλλης. Βέβαια είναι και συγκεκριµένες ανάγκες που οδηγούν τις εξελίξεις. Προβληµατισµένοι από τα προβλήµατα δέσµευσης bandwidth και ελέγχου αποδοχής που εµφάνιζαν οι κωδικοποιηµένοι συρµοί video, σαν αποτέλεσµα των VRB χαρακτηριστικών τους, οι ερευνητές της εργασίας [AR1], οδηγήθηκαν στην ανάπτυξη ενός σχήµατος που εγγυάται QoS. Το σχήµα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, περιλαµβάνει µια διαδικασία δύο βηµάτων πριν την αποστολή VΒR, για την παραγωγή ενός σήµατος µε σχεδόν σταθερό bandwidth. Έτσι είναι δυνατή η δέσµευση σταθερού bandwidth για κάθε συρµό, που καταλήγει στην µεγαλύτερη χρήσης της χωρητικότητας των καναλιών, εγγυάται ντετερµινιστικό QoS και δεν παρουσιάζει απώλειες κυψελίδων. Τα πειράµατα έχουν δείξει ότι µε το προτεινόµενο σχήµα η χρήση του bandwidth ξεπερνά το 90%, γεγονός που επιτρέπει των αριθµό των πελατών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα να είναι µεγάλος. 10

11 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές QoS σε ΙΡ ίκτυα Για την παροχή επαρκών υπηρεσιών σε πολυµεσικές εφαρµογές- δηλαδή κάποιο επίπεδο ποσοτικού και ποιοτικού ντετερµινισµού, οι υπηρεσίες του ΙΡ πρέπει να συµπληρωθούν. Αυτό θα γίνει µε κάποιες άλλες έξυπνες υπηρεσίες που θα ξεχωρίζουν την κίνηση µε χρονικές απαιτήσεις, απ αυτήν που ανέχεται την καθυστέρηση και τις απώλειες. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν τα πρωτόκολλα QoS. Σκοπός του QoS είναι να παρέχει κάποιο βαθµό προβλεψιµότητας και ελέγχου πάνω στην υπάρχουσα ΙΡ υπηρεσία best effort Τα QoS πρωτόκολλα Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα δύο γενικού τύποι QoS είναι διαθέσιµοι[ur13]. Οι εφαρµογές, η τοπολογία του δικτύου και η πολιτική δεικνύουν ποιος τύπος QoS είναι πιο κατάλληλος για απλές ροές( απλός κατευθυνόµενος συρµός δεδοµένων) και για aggregates(δύο οι περισσότερες ροές µε κάποιο κοινό στοιχείο). Η ανάγκη για την ικανοποίηση αυτών των διαφορετικών τύπων QoS οδήγησε στην δηµιουργία διαφορετικών QoS πρωτοκόλλων και αλγορίθµων[ur12]: Reservation Protocol(RSVP): Παρέχει σηµατοδοσία για να επιτρέψει την κράτηση πόρων δικτύου. Χρησιµοποιείται για την κράτηση πόρων τόσο απλών ροών όσο και aggregates. Differentiated Services (DiffServ):Παρέχει ένα απλό τρόπο για την κατηγοριοποίηση και την ανάθεση προτεραιοτήτων στην κίνηση δικτύου. Multi Protocol Labeling Switching (MPLS): Παρέχει διαχείριση bandwidth για aggregates µέσω ελέγχου δροµολόγησης µε βάση ετικέτες επικεφαλίδων πακέτων. Subnet Bandwidth Management (SBM): Επιτρέπει κατηγοριοποίηση και ανάθεση προτεραιοτήτων στο δεύτερο επίπεδο( το επίπεδο δεδοµένων στο µοντέλο OSI) σε διαµοιραζόµενα και δίκτυα µεταγωγής IEEE

12 Εικόνα Error! Unknown switch argument.: είχνει τους διαφορετικούς αλγόριθµους και πρωτόκολλα διαχείρισης bandwidth, τα σχετικά τους επίπεδα QoS και αν ενεργοποιούνται από στοιχεία του δικτύου(νεt) ή/και εφαρµογές(app) Η εικόνα 1 συγκρίνει τα QoS πρωτόκολλα σε όρους επιπέδου QoS που παρέχουν και που η υπηρεσία και ο έλεγχος υλοποιούνται. RSVP - Resource reservation Το RSVP είναι ένα πρωτόκολλο σηµατοδοσίας, που παρέχει αρχικοποίηση και έλεγχο κράτησης πόρων για την υλοποίηση ολοκληρωµένων υπηρεσιών, που σκοπό έχουν την παροχή προσοµοίωσης µεταγωγής σε ΙΡ δίκτυα. Παρέχει το υψηλότερο επίπεδο QoS,σε όρους εγγύησης υπηρεσιών και γραµµικότητας στην κράτηση πόρων από όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Το πρωτόκολλο λειτουργεί ως εξής( Εικόνα 2): Οι αποστολείς χαρακτηρίζουν την εξερχόµενη κίνηση µε όρους ορίων bandwidth και καθυστέρησης. Το RSVP στέλνει ένα PATH µήνυµα από τον αποστολέα που περιέχει την πληροφορία για την κίνηση και τον προορισµό. Το µήνυµα αυτό µεταδίδεται στον παραλήπτη. Για να κάνει κράτηση πόρων ο παραλήπτης στέλνει ένα µήνυµα RESV (reservation request) προς την κατεύθυνση του αποστολέα, µε τον τύπο της υπηρεσίας που θέλει είτε Εγγυηµένης είτε Controlled Load 12

13 Αν έστω και ένας δροµολογητής, στην διαδροµή προς τον αποστολέα, δεν µπορεί να εξασφαλίσει τους ζητούµενους πόρους στέλνει µήνυµα λάθους στον παραλήπτη. Ειδάλλως το µήνυµα προωθείται στον επόµενο δροµολογητή. Όταν ο πιο κοντινός στον αποστολέα δροµολογητής µπορεί να εξασφαλίσει τους πόρους στέλνει ένα µήνυµα επιβεβαίωσης στον αποστολέα. Κατόπιν αρχίζει η µετάδοση. Εικόνα Error! Unknown switch argument.: Τα µηνύµατα του RSVP PATH και SEND χρησιµοποιούνται για την εγκαθίδρυση κράτησης πόρων µεταξύ παραλήπτη και αποστολέα. Το RSVP επιτρέπει ολοκληρωµένες υπηρεσίες δύο τύπων: Εγγυηµένες: Προσπαθούν να µιµηθούν ένα dedicated virtual circuit. Το RSVP παρέχει µαθηµατικά αποδεδειγµένα όρια για τις καθυστερήσεις από άκρη σε άκρη, συνδυάζοντας τις παραµέτρους από τα διάφορα στοιχεία του δικτύου σε ένα µονοπάτι., εξασφαλίζοντας επιπλέον τη διαθεσιµότητα bandwidth µε βάση τις πληροφορίες του αποστολέα. Controlled Load: Είναι ισοδύναµη µε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία σε συνθήκες µη συµφόρησης. εν παρέχει όµως εγγυηµένα όρια. 13

14 DiffServ Prioritization Το πρωτόκολλο αυτό παρέχει µια απλή µέθοδο για την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών διαφόρων εφαρµογών. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή δύο συµπεριφορές καθορισµένες που αναπαριστούν δύο επίπεδα υπηρεσιών(κατηγορίες κίνησης): Expedited Forwarding(EF):Παίρνει µια τιµή(codepoints). Η EF ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση και παρέχει το µεγαλύτερο επίπεδο QoS σε aggregate κινήσεις. Κάθε κίνηση που ξεπερνά κάποιο όριο, που καθορίζεται από την πολιτική, απορρίπτεται Assured Forwarding (AF): Έχει τέσσερις κατηγορίες και τρεις προτεραιότητες σε κάθε κατηγορία. Συνολικά 12 τιµές. Αν µια κίνηση ξεπερνά κάποιο όριο, δεν απορρίπτεται αλλά απλώς υποβιβάζεται. Ο στόχος των DiffServ είναι η παροχή µέσων για την προσφορά φάσµατος υπηρεσιών στο διαδικτυο χωρίς την ανάγκη για-κάθε-κίνηση κατάστασης σηµατοδοσίας, σε κάθε δροµολογητή. Με την προσεκτική οµαδοποίηση των κινήσεων σε ένα µικρό αριθµό agrregates που τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης µέσα στο δίκτυο, το πρωτόκολλο DiffServ εξαφανίζει την ανάγκη για αναγνώριση και αποθήκευση πληροφορίας για κάθε κίνηση στους δροµολογητές πυρήνα. Κάθε κίνηση DiffServ µαρκάρεται και της ανατίθεται πολιτική (polished) στον πρώτο δροµολογητή του δικτύου µε βάση ένα προφίλ υπηρεσίας. Στη συνέχεια σχηµατίζει µε παρόµοιες κινήσεις DiffServ ένα aggregate. Κατόπιν όλες οι επόµενες κινήσεις προώθησης και policing πραγµατοποιείται πάνω σε aggregates[ur10]. Οι συµπεριφορές per-hop behaviours (PHBs)όπως αναφέρθηκε παραπάνω εφαρµόζονται από τον conditioner της κίνησης σε ένα σηµείο ορίου του δικτύου σύµφωνα µε προσυµφωνηµένα κριτήρια πολιτικής. Η κίνηση µαρκάρεται (χαρακτηρίζεται) σε αυτό το σηµείο και δροµολογείται µε βάση αυτόν τον χαρακτηρισµό. Τελικά αποχαρακτηρίζεται στην έξοδο του δικτύου, όπως φαίνεται και παρακάτω[ur10]. 14

15 Το DiffServ προϋποθέτει την ύπαρξη συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας (service level agreement SLA), µεταξύ των δικτύων που µοιράζονται το όριο. Η SLA ορίζει τα κριτήρια πολιτικής και καθορίζει το προφίλ της κίνησης. Αναµένεται ότι η κίνηση θα λαµβάνει την πολιτική στα σηµεία εξόδου σύµφωνα µε την SLA και κάθε κίνηση εκτός προφίλ, δηλαδή πάνω από τα ανώτατα όρια χρήσης bandwidth όπως αυτά ορίζονται από την SLA, σε ένα σηµείο εισόδου δεν έχει εγγυήσεις. Το ίδιο το περιεχόµενο της κίνησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή πολιτικής. Οι τρέχουσες προτάσεις για το µαρκάρισµα των πακέτων καθορίζουν τις PHB που τα πακέτα είναι να πάρουν, µε την ανάθεση µερικών bit στο DS-byte,είτε στην επικεφαλίδα IΡv4 στην οκτάδα Type-of-service (TOS), είτε στην επικεφαλίδα IΡv6 στην οκτάδα Traffic Class, όπως φαίνεται και παρακάτω 15

16 Οι PHBs αναµένεται να είναι απλές. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν drop me last ή forward me first. Κρατώντας τον αριθµό των PHBs µικρό και τις συµπεριφορές απλές θα επιτρέψει στους σχεδιαστές δροµολογητών να σχεδιάσουν προωθητές DiffServ πακέτων, που θα λειτουργούν σε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες µετάδοσης. Με την χρήση aggregates θα απλοποιηθεί η κατασκευή από άκρο σε άκρο υπηρεσιών, αφού τα ξεχωριστά τµήµατα δικτύων θα συνεργάζονται µεταξύ τους για την παροχή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σε aggregates κίνησης και όχι ξεχωριστές ροές. Η απλότητα του DiffServ, να αναθέτει προτεραιότητες στην κίνηση, αποτελεί και την µεγάλη του δύναµη. Όταν το DiffServ κάνει χρήση παραµέτρων του RSVP ή συγκεκριµένων τύπων εφαρµογών για την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση CBR κίνησης, θα είναι δυνατή η υλοποίηση καλώς ορισµένων aggregate κινήσεων, που θα µπορούν να κατευθύνονται σε σωλήνες σταθερού bandwidth. Το αποτέλεσµα θα είναι ο αποτελεσµατικός διαµοιρασµός των πόρων µε ταυτόχρονη παροχή εγγυηµένων υπηρεσιών. MPLS - Label Switching To Multi-Protocol Label Switching (MPLS) είναι παρόµοιο µε το DiffServ αφού χαρακτηρίζει και αποχαρακτηρίζει την πληροφορία στα όρια ενός δικτύου. Ταυτόχρονα όµως διαφέρει από αυτό, διότι ο χαρακτηρισµός της πληροφορίας έχει σαν στόχο την εύρεση του επόµενου hop δροµολογητή. Το MPLS βρίσκεται στους δροµολογητές, στοιχείο που το κάνει ανεξάρτητο από εφαρµογές και πρωτόκολλα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί δηλαδή και µε άλλα πρωτόκολλα πέρα του ΙΡ. Η δροµολόγηση του MPLS χρησιµοποιείται για την επίτευξη συνδέσεων σταθερού bandwidth ανάλογες µε τα virtual circuit του ΑΤΜ. Τα πακέτα του MPLS διαθέτουν µια ετικέτα, την οποία διαβάζουν οι δροµολογητές και επιλέγουν τον επόµενο δροµολογητή µε κριτήρια προορισµού και πολιτικής, τροποποιώντας παράλληλα και την ετικέτα. Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται η δοµή της ετικέτας 16

17 Εικόνα Error! Unknown switch argument.: Η ετικέτα που χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο MPLS. SBM - Subnet Bandwidth Management Οι διαβεβαιώσεις για QoS πρέπει να υπάρχουν όχι µόνο στη διαδροµή από τον αποστολέα στον χρήστη αλλά και στην αλυσίδα από πάνω-προς-κάτω (των επιπέδων OSI). Συγκεκριµένα οι τελικοί host πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κάθε επίπεδο OSI από την εφαρµογή και κάτω υποστηρίζει QoS. Οι QoS αρχιτεκτονικές Το µοντέλο από άκρο σε άκρο των πρωτοκόλλων RSVP και DiffServ Το µοντέλο που αναπτύσσεται αυτή την στιγµή από την κοινότητα IETF συνδυάζει τα πρωτόκολλα RSVP και DiffServ. Το RSVP παρέχει τους πόρους για την κίνηση δικτύου, ενώ το DiffServ απλώς µαρκάρει και δίνει προτεραιότητες στην πληροφορία. Επειδή το RSVP είναι πιο πολύπλοκο και έχει απαιτήσεις επιδρά αρνητικά στην λειτουργία των backbone δροµολογητών. Για το λόγο αυτό σε αυτούς τους δροµολογητές χρησιµοποιείται το DiffServ. Οι τελικοί host µπορούν να χρησιµοποιούν αιτήσεις RSVP. Στα όρια εισόδου σε δίκτυα backbone,αυτές οι αιτήσεις κράτησης πόρων θα αντιστοιχούνται σε κατηγορίες υπηρεσιών του DiffServ. Στην έξοδο θα µετατρέπονται και πάλι σε αιτήσεις RSVP. Τα πρώτα αποτελέσµατα της αρχιτεκτονικής αυτής έχουν δείξει αρκετά καλά αποτελέσµατα. Στην [AR5] προτείνεται µια αντικειµενοστραφής αρχιτεκτονική µεταφοράς που επιτρέπει την δυναµική σύνδεση διαφορετικών πρωτοκόλλων κατά τη διάρκεια κάθε κίνησης. Με την σύνδεση των διαφορετικών πρωτοκόλλων οι ειδικές ανάγκες 17

18 µιας εφαρµογής µπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς την ανάγκη επανεγγραφής του κώδικα. Η αρχιτεκτονική αυτή διαφέρει σηµαντικά από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική µεταφοράς που προϋποθέτει ότι ο κώδικας του πρωτοκόλλου µεταφοράς δεν µπορεί να µετατραπεί. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει ήδη εφαρµοστεί για την υλοποίηση του τµήµατος µεταφοράς του ISO MPEG-4 4 Delivery Multimedia Integration Framework. Τρέχουσες εργασίες για την παροχή εγγυήσεων QoS Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει κάποιες έρευνες, γύρω από την παροχή εγγυήσεων QoS, οι οποίες δεν έχουν κοινά στοιχεία µαζί τους. Στην εργασία [AR10] ο συγγραφέας ασχολείται µε το πρόβληµα του QoS σε πολυµεσικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Η ποσοτικοποιήση του QoS γίνεται µε την πιθανότητα excessive delays και την πιθανότητα απώλειας. Επιθυµητό είναι να µείνουν αυτές σε πολύ µικρά επίπεδα, π.χ. σε επίπεδα Για την εύρεση αυτών των πιθανοτήτων γίνεται χρήση της θεωρίας large deviations. Γίνεται εισαγωγή του µοντέλου ενός κόµβου πολλών κατηγοριών, όπου οι χρήστες που ανήκουν σε πολλαπλές κατηγορίες υπηρεσιών ζητούν να συνδεθούν. Μια κατηγορία υπηρεσίας χαρακτηρίζεται από τις στατιστικές ιδιότητες της εισερχόµενης κίνησης( µια κατανοµή περιγράφει και µοντελοποιεί την κίνηση) και τις απαιτήσεις QoS. ιαφορετικοί τύποι κίνησης(φωνή, βίντεο, δεδοµένα) έχουν διαφορετικές στατιστικές ιδιότητες και άρα διακριτές QoS απαιτήσεις, ανήκοντας σε διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών. Αφού βρεθεί η κατάλληλη κατανοµή για κάθε κατηγορία κίνησης, µια διαδικασία call admission υλοποιείται η οποία παρέχει για κάθε κατηγορία συγκεκριµένες εγγυήσεις QoS. Ο ελεγκτής εισόδου(admission controller) προσπαθεί να χρησιµοποιήσει όλο το bandwidth εξετάζοντας εναλλακτικές πολιτικές κατανοµής του, ανάµεσα στις κατηγορίες και αρνείται την είσοδο µόνο όταν δεν είναι δυνατή κατανοµή που εγγυάται QoS σε όλες τις συνδέσεις. Στην εργασία [AR9] οι συγγραφείς προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ορθής µετάδοση µηνυµάτων εφαρµογών πραγµατικού χρόνου. Πιστεύουν ότι αποτελεί κρίσιµο παράγοντα να υποστηριχτεί το σύνολο αυτών των 18

19 διαδικασίων µε σηµαντικό επίπεδο υπηρεσιών QoS, συµπεριλαµβανοµένου και της ταξινοµηµένης παράδοσης των µηνυµάτων. Στην εργασία ορίζεται mia νέα causality η *-causality µεταξύ των µηνυµάτων, που θα τα χαρακτηρίζει στο παγκόσµιο περιβάλον. Γίνεται λόγος για την µετάδοση µηνυµάτων στις διαδικασίες προορισµού υποστηρίζοντας την *-causality. Η *-causality αποτελεί το µέγιστο χρόνο καθυστέρησης µεταξύ των διαδικασίων που απαιτούνται από την εφαρµογή. Για την εύρεση της απαιτούνται στοιχεία για κανάλια επικοινωνίας που µεσολαβούν ανάµεσα στα δύο άκρα της εφαρµογής, όπως ο χρόνος καθυστέρησης και η συχνότητα απώλειας µηνυµάτων. Στη συνέχεια εισάγεται ένα νέο πρωτόκολλο που υποστηρίζει την *-causality και µειώνει τον χρόνο καθυστέρησης στην παράδοση των µηνυµάτων και τον αριθµό αυτών που µεταδίδονται ξανά. Στην εργασία [AR7] προτείνεται και αναλύεται ένας αποτελεσµατικός αλγόριθµος προγραµµατισµού, που επιτρέπει σε switches υψηλών ταχυτήτων να κάνουν δίκαια διαίρεση του bandwidth συνδέσµων, ανάµεσα σε ανταγωνιστικές συνδέσεις. Ο αλγόριθµος αυτός µαζί µε τον έλεγχο αποδοχής σύνδεσµος µπορεί να εγγυηθεί QoS για τις συνδέσεις. Ο αλγόριθµος που προτείνεται ονοµάζεται Virtual- Time-based Round Robin (VTTR). Αντιστοιχεί τις προτεραιότητες των πακέτων σε κατηγορίες και παρέχει υπηρεσία στην πρώτη µη άδεια κατηγορία. Για να βρει την πρώτη µη άδεια κατηγορία ο VTRR υιοθετεί ένα σύστηµα ουράς, χρησιµοποιώντας ένα bitvector που ελαττώνει τον αριθµό των ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν κατά το χρόνο µετάδοσης ενός πακέτου. Αυτές οι πολιτικές επιτρέπουν την υλοποίηση του VTRR σε λογισµικό δύνοντας την δυνατότητα για µετέπειτα µετεξέλιξη του αλγορίθµου. Η ανάλυση των ερευνητών έδειξε ότι ο VTRR παρέχει πολύ καλές αποδόσεις και επειδή είναι απλός αλγόριθµος είναι κατάλληλος για B- ISDN δίκτυα. Στην εργασία [AR6] καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι δύο απαιτήσεις για να µπορούν τα πρωτόκολλα να παρέχουν QoS εγγυήσεις είναι, πρώτον ο αποτελεσµατικός προγραµµαισµός του επεξεργαστή που χειρίζεται το πρωτόκολλο και δεύτερον αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για τη µεταφορά δεδοµένων. Ο προγραµµατισµός απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα του πρωτοκόλλου που σχετίζονται µε την επεξεργασία κάθε κίνησης εκτελούνται σε αµελητέο χρόνο και µε τρόπο δίκαιο. Ένας µηχανισµός λειτουργικού συστήµατος 19

20 που καλείται real-time upcall (RTU), έχει σχεδιαστεί για την παροχή τέτοιων εγγυήσεων στις εφαρµογές. Για την αποτελεσµατική µετακίνηση δεδοµένων έχουν σχεδιαστεί τεχνικές όπως η οµαδοποίηση λειτουργιών εισόδου εξόδου για τον περιορισµό των context switces, απευθείας µετάδοση των δεδοµένων µεταξύ της εφαρµογής και του adaptor. Τα πρωτόκολλα µε βάση το RTU που έχουν αναπτυχθεί παρέχουν εγγυήσεις bandwidth για συνδέσεις bulk δεδοµένων. Η σποραδική κίνηση και τα µικρά µηνύµατα υποστηρίζονται επίσης από την υλοποίηση κατά τρόπο που προγραµµατίζονται µε πολύ µικρή καθυστέρηση. Οι δύο τελευταίες εργασίες αυτής της ενότητας σχετίζονται µε ασύρµατα δίκτυα επικοινωνιών. Στην [AR4] γίνεται λόγος για την παροχή QoS µε την µορφή συµβολαίων κίνησης µέσω δορυφόρων. Οι ερευνητές προσπαθούν να υλοποιήσουν µια υψηλής ποιότητας κύρια υπηρεσία (guaranteed handover GH) που θα εγγυάται την επιτυχία της διαδικασίας handover, καθώς και µια χαµηλότερου κόστους υπηρεσία όπου οι αποτυχίες handover δεν θα ξεπερνούν µια συγκεκριµένη τιµή. Προτείνεται µια στρατηγική που εξαλείφει τους τερµατισµούς κλήσεων λόγω handover, επιτρέποντας έτσι την υπηρεσία GH. Η διαδικασία εφαρµόζεται σε σχηµατισµούς δορυφόρων χαµηλής τροχιάς και απαιτεί την αύξηση της υπάρχουσας χωρητικότητας των δορυφόρων για την πλήρη εφαρµογή της. Τέλος στην [AR3] γίνεται προσπάθεια να διαµορφωθεί το σχήµα CSMA, µε τους κατάλληλους µηχανισµούς ώστε να παρέχει QoS εγγυήσεις, σε ασύρµατα δίκτυα. Προτείνεται το σχήµα black-burst (BB), µε το οποίο οι κόµβοι φιλονικούν για πρόσβαση στο κανάλι µε παλµούς ενέργειες τους BBs η διάρκεια των οποίων είναι µεταβλητή. Αποδεικνύεται ότι τα πακέτα που ανήκουν σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου δεν υπόκεινται σε συγκρούσεις και έχουν προτεραιότητα πρόσβασης από τα απλά πακέτα δεδοµένων στο κανάλι. Σε ασύρµατα δίκτυα το σχήµα BB εγγυάται και µέγιστα όρια στην καθυστέρηση. Η ανάλυση του σχήµατος παρέχει διάφορες καταστάσεις και προτάσεις ώστε το σύστηµα να παραµένει σταθερό. Τα αποτελέσµατα συµπληρώνονται και µε προσοµοιώσεις λειτουργίας ασύρµατου δικτύου µε δεδοµένα διαφόρων µορφών. 20

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα ΒΛΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ:10740 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Τί είναι Ποιότητα Με τον όρο ποιότητα εννοούµε την διαδικασία της παράδοσης δεδοµένων µε έναν αξιόπιστο τρόπο ή µε κάποιο τρόπο καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων Και Εικόνων Μεταπτυχιακή Εργασία Θέµα Υλοποίηση Της Υπηρεσίας ιαλειτουργικότητας µεταξύ τεχνικών Circuit Cross Connect & Any Transport over

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυα τους σε επιμέρους υποδίκτυα, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. 128. 6. 5. x 128.6. x. x 128. 6. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

QoS: Queuing disciplines

QoS: Queuing disciplines Εργαστήριο 7 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ QoS: Queuing disciplines Στόχος Σειρά των πακέτων μετάδοσης και απόρριψης πακέτων Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να εξετάσει την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα