ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet."

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Χάρης Γεωργίου, ΑΜ: Μ-177 Γιάννης Κούτσιας, ΑΜ: Μ-187 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet. Αθήνα, Ιούνιος 1998

2 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ Ή ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 3 ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασική ιδέα: απεικόνιση Α στο Β ( Α > Β ), µε πιθανή απώλεια πληροφορίας. Συµπίεση: Χωρίς απώλεια πληροφορίας: εκµετάλλευση χαρακτηριστικών των δεδοµένων. Με απώλεια πληροφορίας: αποδοχή παραµόρφωσης ή απώλειας πληροφορίας. Απαιτήσεις: Το σύνολο δεδοµένων Β να έχει συνολικά µικρότερο µήκος σε σχέση µε τα δεδοµένα στο αρχικό σύνολο Α. Η απεικόνιση «συµπίεσης» να είναι αντιστρεπτή, δηλαδή να υπάρχει η αντίστοιχη αντίστροφη απεικόνιση «αποσυµπίεσης».

4 4 Θεωρητικό όριο συµπίεσης: ΕΡ: Για συγκεκριµένο συµπιεστή, ποια η καλύτερη πιθανή συµπίεση χωρίς απώλεια πληροφορίας? ΑΠ: ΕΝ υπάρχει συµπιεστής χωρίς απώλειες που να µπορεί σίγουρα να συµπιέσει όλα τα δυνατά τυχαία strings. ΕΡ: Για συγκεκριµένο string πληροφορίας, ποια η καλύτερη δυνατή συµπίεσή του χωρίς απώλειες? ΑΠ: Μερικά strings δεν είναι δυνατό να συµπιεστούν χωρίς απώλεια πληροφορίας. Αυτό ισχύει πάντα στις περιπτώσεις ήδη συµπιεσµένων strings, τα οποία δεν είναι δυνατό να συµπιεστούν περαιτέρω.

5 5 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Αρχεία εικόνων: ψηφιακή αναπαράσταση εικόνων του πραγµατικού κόσµου, µε αντιστοίχηση στοιχειώδους φάσµατος των πραγµατικών χρωµάτων σε ακέραιες τιµές. Ψηφιακές εικόνες: Raster: απεικόνιση επίπεδης εικόνας µε πίνακα pixels. Vector: απεικόνιση γραφηµάτων µε µορφή διανυσµάτων. Άλλη ενδιάµεση µορφή (PostScript,κτλ.) Συµπίεση: εκµετάλλευση φυσικών ιδιοτήτων του ανθρώπινου µατιού χαρακτηριστικών της ψηφιακής εικόνας επιλογών σχετικά µε την πιστότητα, το βάθος χρώµατος, την ποιότητα κτλ.

6 6 Ανθρώπινο µάτι: 1,5x106 διαβαθµίσεις χρώµατος (24-bit value)ευαισθησία στη φωτεινότητα παρά στο χρώµα Γενική µορφή αλγορίθµων συµπίεσης εικόνας: Μετασχηµατισµός: µετασχηµατισµός των δεδοµένων µέσω ενός συνόλου συναρτήσεων. Κβαντοποίηση: απεικόνιση του συνόλου των τιµών εισόδου σε ένα µικρότερο σύνολο τιµών εξόδου. Κωδικοποίηση: κωδικοποίηση των κβαντωµένων συντελεστών. Ποιότητα (συµπιεσµένης) εικόνας: καθορίζεται από τον βαθµό συµπίεσης

7 7 Κβαντοποίηση χρωµάτων (color quantization): επιλογή συνόλου αντιπροσωπευτικών χρωµάτων και αντιστοίχηση (mapping) των χρωµάτων της αρχικής εικόνας σε αυτά. προφανώς απώλεια πληροφορίας. δεν υπάρχει αλγόριθµος για βέλτιστη κβαντοποίηση οποιασδήποτε εικόνας. Αλγόριθµοι κωδικοποίησης: Κωδικοποίηση Huffman Στατιστική τεχνική Κωδικοποίηση µέσω δοµής δυαδικού δένδρου. Σχήµατα-παραλλαγές: Bottom-up: τοποθέτηση των συµβόλων σε σειρά µε βάση την πιθανότητα (συχνότητα) εµφάνισης και διαδοχικός συνδυασµός δύο συµβόλων µε την πιο χαµηλή πιθανότητα. Top-down (Shannon-Ferno): συνεχής διαίρεση του συνόλου των συµβόλων σε δύο ίσα (περίπου) υποσύνολα µε βάση την πιθανότητα εµφάνισης κάθε συµβόλου, µέχρι τα υποσύνολα να είναι της τάξης του ενός συµβόλου.

8 8 Αριθµητική κωδικοποίηση (arithmetic coding) Βασική ιδέα: αντιστοίχηση ενός αριθµού σε ένα διάστηµα πραγµατικών τιµών από 1 ως 0. Μήνυµα µεγαλώνει διάστηµα µικραίνει τα bits που το περιγράφουν αυξάνουν. Πιο πιθανά σύµβολα ελαττώνουν λιγότερο το διάστηµα και έτσι προσθέτουν λιγότερα bits. Μοντέλα υλοποίησης: Στατικό µοντέλο υλοποίησης: χρησιµοποιεί προϋπολογισµένο πίνακα συχνοτήτων εµφάνισης των συµβόλων. υναµικό µοντέλο υλοποίησης: ο πίνακας συχνοτήτων εµφάνισης υπολογίζεται κατά την επεξεργασία του µηνύµατος. Επέκταση µοντέλου: αλυσίδες Markov και pattern matching για παράθυρα µήκους N (µεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο και χώρο).

9 9 Συµπίεση µε αντικατάσταση/λεξικογραφική Βασική ιδέα: Αντικατάσταση µιας «φράσης» (string δεδοµένων) από µια αναφορά (indexing) σε προηγούµενη εµφάνιση αυτής. Σχήµατα-παραλλαγές (Jacob Ziv-Abraham Lempel): LZW (Terry Welch): εισαγωγή πρωτοεµφανιζόµενων φράσεων σε ένα λεξικό και αντικατάσταση επόµενων εµφανίσεων µε αναφορές στο λεξικό. LZ77: χρησιµοποίηση look-ahead buffer (N-byte window) και εκτέλεση patternmatching µέγιστου µήκους στα τα δεδοµένα εισόδου, για δηµιουργία αναφορών στο λεξικό.

10 10 ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ Ή ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Αρχεία BMP Bitmap (raw data) αρχεία Παραλλαγές: MS-Windows BMP, IBM-OS/2 BMP Μορφή αποθήκευσης: απλή RGB (red-green-blue values) συµπιεσµένη µε µορφή RLEx (run-length encoding: αντικατάσταση συνεχόµενων τιµών µε index-counters).

11 11 Αρχεία WMF Αρχεία αποθήκευσης εντολών σχεδίασης (GDI/DC commands) Βασική ιδέα: αποθήκευση όχι του ίδιου του γραφικού αλλά του συνόλου εντολών που το σχεδίασε. Σκοπός: οικονοµία χώρου και τη συνέπεια στην παρουσίαση. Κατάλληλο: για σχεδιασµένα γραφικά (όχι για εικόνες) και για την επικοινωνία µεταξύ πολλών εφαρµογών (DDE). Αρχεία DIB Απεικόνιση ανεξάρτητη συσκευής (device-independent bitmap) Μορφή: βασικό BMP-RGB format, χωρίς συµπίεση. Χρησιµότητα: παραλλαγή των κλασικών bitmaps (BMP) για ενιαία αναπαράσταση σε οποιαδήποτε γραφική συσκευή (οθόνη, εκτυπωτή, κτλ.).

12 12 ΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Αρχεία MAC MacPaint αρχεία γραφικών, 1-bit χρώµατος (άσπρο-µαύρο). Μορφή: η εικόνα έχει προκαθορισµένες διαστάσεις (576x720), µε αναπαράσταση 1- bit ανά pixel. Συµπίεση: συνδυασµός τεχνικών RLE και indexing. Χρησιµότητα: κατασκευασµένα εν γένει για ασπρόµαυρα γραφικά, δεν χρησιµοποιούνται πλέον παρά ως εσωτερικό αντικείµενο σε συστήµατα Macintosh.

13 13 Αρχεία IMG/GEM Βελτιωµένη έκδοση του MacPaint (Vectura-Digital Research). Μορφή: παρόµοια υλοποίηση µε τα αρχεία MacPaint, µε µεταβλητό όµως µέγεθος εικόνας. Συµπίεση: συµβατή µε τεχνικές RLE. Χρησιµότητα: Desktop publishing (παλαιότερα), εναλλακτική λύση αντί των κλασικών αρχείων MacPaint. Αρχεία PIC Μορφή αριθµητικής κωδικοποίησης (radiance-based render file). Μορφή: η RGB πληροφορία του χρώµατος κωδικοποιείται σε µια τριάδα floatingpoint αριθµών µε κοινό συντελεστή εκθέτη (exponent), δηµιουργώντας συνολικά ένα block 4 bytes για κάθε pixel. Συµπίεση: γίνεται χρησιµοποιώντας τεχνικές RLE.

14 14 ΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩN: TIFF PCX GIF JPEG JBIG

15 15 ΑΡΧΕΙΑ TIFF TIFF (Tagged Image File Format): Γενικευµένο format αρχείων για εικόνες µεταβλητού µεγέθους, ασπρόµαυρες ή έγχρωµες (24-bit). Πλεονεκτήµατα: Εύκολη µεταφορά σε διαφορετικά συστήµατα Εξελιγµένοι αλγόριθµοι συµπίεσης Μεγάλη ευελιξία, γενικευµένη χρησιµότητα. Μειονεκτήµατα: Πολυπλοκότητα επεξεργασίας

16 16 Μορφή: ευέλικτη υλοποίηση dictionary-based κωδικοποίησης µε χρήση ετικεττώνπεδίων (tags) αριθµητική κωδικοποίηση σε κάθε block δεδοµένων. Συµπίεση: δυναµικός καθορισµός (µέσω tag) δυνατότητα πολλαπλών επιπέδων συµπίεσης (CCITT Huffman encoder/decoder) Χρησιµότητα: εφαρµόστηκε παλαιότερα ως ενιαίο format ανταλλαγής εικόνων µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων, καθώς και ως ευρύτατα χρησιµοποιούµενου format αρχείων εφαρµογών (προεπισκόπιση αρχείων PostScript).

17 17 ΑΡΧΕΙΑ PCX PCX (ZSoft): ηµοφιλές format εικόνων για εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας. Μορφή: εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σύστηµα (hardware) αποτελείται από µια οµάδα παραλλαγών χρησιµοποιούνται «παλέτες» (palettes) πολλαπλά επίπεδα (planes) αποχρώσεων Συµπίεση: ιδιόµορφο σχήµα συµπίεσης βασισµένο σε τεχνικές RLE ελαφρώς πιο πολύπλοκος αλγόριθµος για βελτίωση του ρυθµού αποσυµπίεσης διαφοροποίηση ανάλογα µε το βάθος χρώµατος, την παλέτα χρωµάτων, τα απαιτούµενα επίπεδα (planes) απόχρωσης, κτλ. Χρησιµότητα: Ευρέως διαδεδοµένο format αρχείων εικόνας για χρήση σε πολλές εφαρµογές. Σήµερα έχει εγκαταληφθεί λόγω της χαµηλής απόδοσης (συµπίεση, χρωµατική απόδοση, εξειδίκευση σεh/w).

18 18 ΑΡΧΕΙΑ GIF GIF (CompuServe): Μαζί µε τα αρχεία JPEG και τις παραλλαγές τους, τα πιο διαδεδοµένα formats εικόνων στο Internet. Χαρακτηριστικά: «public domain» format µεταφορά αρχείων εικόνων σε διαφορετικά συστήµατα µετάδοση µέσω επικοινωνιακών συνδέσεων αποδοτικά από άποψη ποιότητας και χρωµατικής απόδοσης Μορφή: επιτρέπει την αποθήκευση πολλών εικόνων στο ίδιο αρχείο animated GIFs transparent background interlaced scanlines επιπλέον µετα-πληροφορίες παρουσίασης και συµπεριφοράς, σχολίων, κτλ. συνδυασµός ενός global color table και πολλών local color tables

19 19 Συµπίεση: σχήµα συµπίεσης βασισµένο σε κάποια παραλλαγή της οικογένειας αλγορίθµων LZW χρησιµοποιείται 12-bit συµπίεση, µε πίνακα συµβόλων µήκους 4096 δυναµική αρχικοποίηση του πίνακα συµβόλων, µε ανακατασκευή του ανά τακτά διαστήµατα συµπίεση δεδοµένων χωρίς απώλεια πληροφορίας Χρησιµότητα: δεύτερο ευρύτατα χρησιµοποιούµενο στο Internet, µετά τα JPEGs. αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (animated & transparent GIFs) σε εφαρµογές WWW. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι τα GIF87a και GIF89a.

20 20 ΑΡΧΕΙΑ JPEG JPEG: Joint Photographic Experts Group (Baseline JPEG/Progressive JPEG) Χρήση του JPEG: Μικρές διαφορές στο χρώµα γίνονται λιγότερο αντιληπτές (από τον άνθρωπο) από οτι διαφορές στην ένταση (φωτεινότητα). Γι αυτο το JPEG είναι καλό για συµπίεση εικόνων που θα χρησιµοποιήσουν άνθρωποι. Χρησιµοποιείται για «φυσικές» εικόνες (π.χ. φωτογραφίες) Όχι τόσο καλό για απλά γραφικά (γραµµικό σχέδιο), cartoons κ.λ.π. Συµπίεση εγχρώµων: 24 bits/pixel (8 bits/color sample [RGB]) για RGB εικόνες µε 16M χρώµατα 32 bits/pixel για CMYK εικόνες Συµπίεση grayscale: 8 bits/pixel (256 χρώµατα) Επέκταση: 12 bits/sample για µεγαλύτερη ακρίβεια (π.χ. ιατρικές grayscale εικόνες).

21 21 ιαδικασία συµπίεσης JPEG: 1.Αρχική είσοδος (δηµιουργία blocks των 8x8 pixels). 2. ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourrier DCT (συνηµιτόνου) για κάθε στοιχείο σε ένα block (αποµάκρυνση πλεονάζουσας πληροφορίας). 3.Κβαντοποίηση συντελεστών Fourrier (εδώ γίνεται η µεγαλύτερη απώλεια). 4.Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων κβαντοποίησης (Huffman - Αριθµητική κωδικοποίηση) Παρατήρηση: Αριθµητική κωδικοποίηση δηµιουργεί µικρότερα αρχεία (5-10% µικρότερο από Huffman) δεν υποστηρίζεται από τον βασικό (baseline) αλγόριθµο JPEG είναι αργότερη σε κωδικιποίηση/αποκωδικοποίηση

22 22 Υπάρχει απώλεια πληροφορίας: Η αποσυµπιεσµένη εικόνα δεν είναι ακριβώς ίδια µε την αρχική. (Παρόλο που αυτό µπορεί να µην είναι ορατό στο µάτι). Υπάρχει και JPEG χωρίς απώλεια: Συµπιέζει εικόνα από 2-16 bits/pixel µόνο περίπου 2:1. Σύγκριση κάθε pixel µε τα γειτονικά του (το πολύ 3) για δηµιουργία µίας πρόβλεψης. Συλλογή και συµπίεση των προβλέψεων όλων των pixels (π.χ. Huffman). Ειδικά χαρακτηριστικά του JPEG: υνατότητα trade-off µεταξύ µεγέθους αρχείου / ποιότητας ανάλυσης υνατότητα trade-off (κατά την αποσυµπίεση) µεταξύ ταχύτητας αποσυµπίεσης/ ποιότητας

23 23 Βαθµός Συµπίεσης: JPEG παρέχει δυνατότητα συµπίεσης από 10:1 εώς 20:1 έγχρωµης εικόνας ( ενώ GIF 5:1) χωρίς ορατή απώλεια, από 30-50:1 µε εµφανή απώλεια και µέχρι 100:1 για εικόνα χαµηλής ποιότητας. Grayscale εικόνα συµπιεσµένη µε JPEG είναι µέχρι 5:1 (όριο ορατής απώλειας). Προβλήµατα/Αδυναµίες του JPEG: Πρόβληµα µε απότοµες ακµές. Ποτέ JPEG για εικόνες 2 χρωµάτων (1 bit/pixel). Το ελάχιστο 16 αποχρώσεις. Όχι καλή συµπίεση σε εικόνες που περιέχουν µεγάλες περιοχές του ιδίου χρώµατος. ύσκολη και σχετικά αργη υλοποίηση µόνο σε software. Παρουσιάζονται «τετραγωνισµένες» εικόνες σε µεγάλη συµπίεση (επειδή αρχική εικόνα διαρείται σε blocks των 8x8 pixels στα οποία εφαρµόζεται ο DCT). Κβαντοποίηση χρωµάτων: Επηρρεάζει πολύ το αποτέλεσµα της συµπίεσης (περισσότερο από το βασικό JPEG αλγόριθµο). ηµιουργείται συσσώρευση απώλεια πληροφορίας σε διαδοχικές συµπιέσεις/αποσυµπιέσεις.

24 24 Χρήση FPU (Floating Point Unit)/ DSP (Digital Signal Processing ) chip: FPU: εν βελτιώνει (περισσότερες πράξεις είναι µεταξύ ακεραίων), ενώ DSP: Μπορεί να επιφέρει µεγάλη ταχύτητα (ιδανικό για επαναληπτικές πράξεις µεταξύ ακεραίων). Προοδευτικό (Progressive) JPEG: Η εικόνα παρουσιάζεται σε πολλά επίπεδα ανάλυσης (ουσιαστικά καµµία διαφορά ποιότητας ή µεγέθους από το Baseline JPEG).

25 25 ΑΡΧΕΙΑ JBIG JBIG: Joint Bi-level Experts Group Πολύ καλή συµπίεση χωρίς απώλειες bi-level (1 bit/pixel) εικόνων. Συσχετισµός µεταξύ των pixels της εικόνας για αποµάκρυνση πλεονάζουσας πληροφορίας. Χρησιµοποιείται και σε grayscale και εγχρωµες εικόνες (εφαρµόζεται ξεχωριστά για κάθε επίπεδο bits). Βασικά χαρακτηριστικά αλγορίθµου: Συµβατή προοδευτική/σειριακή συµπίεση. Συµπίεση χωρίς απώλειες. Συµπίεση: Τελικά γίνεται µε βάση πιθανότητα εµφάνισης pixel (σαν Huffman)

26 26 Προοδευτική συµπίεση: Εικόνα λαµβάνεται µε διαδοχική αυξανόµενη ανάλυση. Το JBIG σε κάθε βήµα διπλασιάζει ανάλυση. Συµβατή προοδευτική/σειριακή κωδικοποίηση: Εικόνα χωρίζεται σε λουρίδες (οριζόντια) Από προοδευτική συµπίεση σε σειριακή αποσυµπίεση: Κάθε λουρίδα ξεχωριστά (στην καλύτερη ανάλυση). Προοδευτική αποσυµπίεση Όλες λουρίδες µαζί σε αυξανόµενα επίπεδα ανάλυσης υνατότητες του JBIG: ίνει δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε πολλά αντίγραφα διαφορετικών αναλύσεων (χωρίς έξτρα κόστος αποθήκευσης).

27 27 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: IFS - FRACTALs ANNs - ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ BTPC - BINARY TREE PREDICTIVE CODING WAVELETs

28 28 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΩ FRACTALS IFS - Iterated Function Systems (Επαναληπτικά συστήµατα): Συνάρτηση που αντιστοιχεί µία αρχική είσοδο τελικά σε µία έξοδο. Σε διαδοχικές επαναλήψεις, η προηγούµενη έξοδος ξαναδίνεται σαν είσοδος (feedback) στην συνάρτηση. Ιδιότητα της σύγκλισης: Έξοδος πάντα µικρότερη από την είσοδο. Μοναδικό σηµείο σύγκλισης (είσοδος = έξοδος) ανεξάρτητο από την αρχική είσοδο. Συµπίεση µε χρήση fractals: Τα fractals που χρησιµοποιούνται είναι IFS. Συµπίεση µε απώλεια πληροφορίας. Μεγάλες δυνατότητες στην βελτιστοποίησης της ανάλυσης. Αργή συµπίεση, γρήγορη αποσυµπίεση. Πατενταρισµένη τεχνολογία. Γιά δύο διαστάσεις: Εύρεση κατάλληλων IFS (έχουν βρεθεί IFS που µε απλούς γραµµικούς µετασχηµατισµούς µετατρέπουν απλά γεωµετρικά σχήµατα, όπως τετράγωνα, σε εικόνες που µοιάζουν µε φύλλα, νιφάδες χιονιού κ.λ.π) Tελικά είναι µία προηγµένη µορφή παρεµβολής.

29 29 Η Βασική Ιδέα για την εκµετάλλευση των ιδιοτήτων των IFS: Να βρεθεί IFS του οποίου το σηµείο σύγκλισης να µοιάζει µε µία τυχαία δοθείσα αρχική εικόνα. Αυτό θα σηµαίνει οτι η εικόνα είναι όµοια πρός τον εαυτό της, δηλαδή µικρά τµήµατα της εικόνας µοιάζουν µε µεγαλύτερα τµήµατα της ίδιας εικόνας (fractal εικόνες). Πολλές φυσικές εικόνες έχουν αυτή την ιδιότητα (πχ. µία εικόνα µε σύννεφα) Μπορεί να βρεθεί IFS που να δηµιουργεί την εκτίµηση µίας εικόνας (µία εικόνα όµοια περίπου αυτήν που θέλουµε) χρησιµοποιώντας λίγους µετασχηµατισµούς. PIFS (Partitioned IFS) - IFS µε τµηµατοποίηση: Χρήση των IFS σε συνδυασµό µε το γεγονός οτι µία εικόνα µπορέι να αποτελείται από διαφορετικές περιοχές (π.χ. µία εικόνα του ουρανού αποτελείται από τµήµατα µε σύνεφα και τµήµατα µε καθαρό ουρανό). Χωρισµός εικόνας σε τµήµατα (π.χ. τµήµατα-γονείς των 8x8 pixels και τµήµαταπαιδιά των 4x4 pixels). Σύγκριση τµηµάτων-παιδιών µε τµήµατα-γονείς για εύρεση εκείνων µε τις περισσότερες οµοιότητες). Βαθµός Συµπίεσης µε χρήση fractals: από 4:1-100:1, ενώ γενικότερα έγχρωµη εικόνα συµπιέζεται καλύτερα από grayscale (µε ίδιες τις άλλες παραµέτρους).

30 30 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Γιατί νευρωνικά δίκτυα; Προσπάθεια προσοµοίωσης του ανθρώπου (το µάτι συµπιέζει 100 φορές τις εικόνες που δέχεται πριν τις µεταδώσει στον εγκέφαλο). Προσοµοιάζουν τον εγκέφαλο, άρα µπορούν να απορρίπτουν τις πληροφορίες που δεν γίνονται αντιληπτές στον εγκέφαλο. Τύπος νευρωνικού δικτύου: Νευρώνες εισόδου όσοι και εξόδου και περισσότεροι από νευρώνες κάθε κρυµµένου επιπέδου. Ν είναι οι νευρώνες εισόδου και εξόδου, Μ είναι οι νευρώνες κάθε κρυµµένου στρώµατος (µε Μ<Ν). Βαθµός συµπίεσης ορίζεται ως Μ:Ν. Συµπίεση από στρώµα είσοδου στα κρυµµένα (ακριβώς επειδή Μ<Ν), αποσυµπίεση από τα κρυµµένα στρώµατα στο στρώµα εξόδου.

31 31 ιαδικασία: 1. ιαίρεση εικόνας εισόδου σε τµήµατα 8x8 pixels. 2.Κάθε τµήµα δίνεται σαν είσοδος στο νευρωνικό δίκτυο. 3.Μάθηση µε εποπτεία. Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την συµπίεση: Συµπίεση: Είσοδος Ν ακέραιοι (pixels) - Έξοδος κρύµµενου στρώµατος Μ πραγµατικοί αριθµοί. Γίνεται κβαντοποίηση τιµών. Κάθε πραγµατική τιµή αντιστοιχίζεται σε ένα πεδίο τιµών (οµαδοποίηση). Κάθε πεδίο κωδικοποιείται µε µία ακέραια τιµή. Σχετικά µε έγχρωµη συµπίεση (πixels µε χρώµατα - RGB) Ένα δίκτυο εκπαιδεύεται στο να «µαντεύει» τις τιµές των δύο χρωµάτων του pixel δοθείσας της τρίτης. Συµπεράσµατα: Για grayscale εικόνες συµπίεση µέχρι 250:1 Για έγχρωµες, κοντά στο JPEG Νευρωνικά δίκτυα είναι γρήγορα και αποδοτικά Σε µία εργασία αποδεικνύεται οτι µπορεί να επιτευθχεί συµπίεση µέχρι 250:1

32 32 BPTC: BINARY TREE PREDICTIVE CODING Συµπίεση εγχρώµων και grayscale εικόνων Συµπίεση µε ή και χωρίς απώλεια πληροφορίας Αποτελεσµατικό τόσο για φωτογραφίες όσο και για γραφικά Κατάλληλο για συµπίεση εικόνων που εµπεριέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά οπτικά αντικείµενα (όπως κείµενο µε εικόνα, φωτογραφία µε γραπτά σχόλια). υνατότητα συµπίεσης κατώτερη ή ίση του GIF µε µη εµφανή απώλεια για grayscale. υνατότητα συµπ. καλύτερη του JPEG σε όλες περίπου τις εικόνες και πολύ καλύτερη στα γραφικά. Συµπίεση χωρίς απώλεια για έγχρωµες εικόνες έχει µεγαλύτερο κόστος από GIF.

33 33 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΩ WAVELETS Υπάρχουν δύο είδη µετασχηµατισµών (2ο Βήµα Στην Γενική Μεθοδολογία Συµπίεσης Εικόνας): 1. Κλασσική Fourrier ανάλυση (π.χ. Discrete Cosine Transform σε JPEG) 2. Wavelet µετασχηµατισµός Wavelets: Αντίστοιχα µε συναρτήσεις ηµιτόνου/συνηµιτόνου στον Fourier µετασχηµατισµό (µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για να περιγράψουν άλλες συναρτήσεις). Απαίτηση: Το βασικό wavelet (βασικής συχνότητας) έχει ολοκλήρωµα 0, παλινδροµώντας πάνω και κάτω από τον άξονα των (x).

34 34 ιαφορές µεταξύ Fourier/Wavelets: Fourier έχει µεγάλη πολυπλοκότητα. Wavelets έχουν µικρότερη πολυπλοκότητα και δεν παρουσιάζουν το φαινόµενο των «τετραγωνισµένων» εικόνων. Μία εικόνα που έχει διαφορετική λεπτοµέρεια σε διαφορετικές περιοχές µπορεί να συµπιεστεί καλύτερα, χωρίς το παραπάνω φαινόµενο. Πολλά είδη εικόνων µπορούν να παρουσιαστούν µε πιο συµπαγή τρόπο χρησιµοποιώντας wavelets. Εικόνες µε ασυνέχειες ή πολύ «µυτερές» ακµές συµπιέζονται σε καλή ποιότητα και µε λιγότερο υπολογιστικό κόστος µε wavelets. Συµπίεση µε wavelets είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη αντίληψη (για ίδιο βαθµό συµπίεσης µε Fourier, οι αποσυµπιεσµένες εικόνες φαίνονται καλύτερες στον άνθρωπο).

35 35 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχετικά µε µεθόδους συµπίεσης µε απώλεια πληροφορίας (όπως JPEG): ιαδοχική συµπίεση και αποσυµπίεση έχει σαν αποτέλεσµα συσσώρευση απώλειας πληροφορίας. To ανθρώπινο µάτι είναι πιο ευαίσθητο σε αλλαγές φωτεινότητας από οτι σε αλλαγές χρώµατος. Εποµένως µπορεί να γίνει πιο αποδεκτή κάποια απώλεια χρωµατικής πληροφορίας χωρίς εµφανείς αλλοιώσεις. Σχετικά µε Huffman / Shannon-Ferno / Αριθµητική κωδικοποίηση: Huffman: Εύκολη υλοποίηση αλλά καλά αποτελέσµατα µόνο όταν υπάρχουν σειρές µε επανάληψη των ίδιων συµβόλων. Huffman & Shannon-Ferno: Οι δύο µέθοδοι είναι βέλτιστες όταν οι πιθανότητες εφµάνισης των συµβόλων είναι δυνάµεις του 2. Αντίθετα, η Αριθµητική κωδικοποίηση πετυχαίνει ίδια αποτελέσµατα σε κάθε περίπτωση.

36 36 Σύγκριση JPEG / GIF: Λόγος δυνατότητας συµπίεσης JPEG:GIF είναι 4:1. JPEG καλύτερο για έγχρωµη φωτογραφία (µε απώλεια). GIF καλύτερο για απλά γραµµικά σχέδια ή εικόνες µε λίγα και διακριτά µεταξύ τους χρώµατα (χωρίς απώλεια). JPEG αποσυµπίεση πιο αργή από GIF. JPEG αποθηκεύει 24 bits/pixel (16 εκατοµµύρια χρώµατα) ενώ GIF 8 bits/pixel (256 ή λιγότερα) Ο LZW αλγόριθµος συµπίεσης που χρησιµοποιεί το GIF δεν είναι καλός για σκαναρισµένες φυσικές φωτογραφίες. GIF χωρίς απώλεια για µέχρι 256 αποχρώσεις του γκρίζου ενώ JPEG µε απώλεια. Μετατροπή από GIF σε JPEG δεν δίνει ποτε καλύτερη ανάλυση από απευθείας µετατροπή 24-bit εικόνας σε JPEG.

37 37 Σύγκριση Binary Trees Predictive Coding µε JPEG / GIF: JPEG καλό για συµπίεση εγχρώµων εικόνων (µε απώλεια), GIF καλό για γραφικά (χωρίς απώλεια), ενώ BTPC καλό και για εικόνες και για γραφικά (µε χρώµα ή όχι), µε ή και χωρίς απώλεια. BTPC καλό για εικόνες που συνδυάζουν τόσο κείµενο όσο και φωτογραφία (π.χ. φωτογραφία µε σχόλια) Χωρίς απώλεια, για φωτογραφίες grayscale: BTPC πολύ καλύτερο από JPEG & GIF. Mε απώλεια, για φωτογραφίες grayscale: BTPC όµοιο και συνήθως ανώτερο του JPEG. Xωρίς απώλεια, για γραφικά: BTPC λίγο κατώτερο του GIF. Με απώλεια, για γραφικά: BTPC όµοιο ή και ελαχίστως καλύτερο από JPEG. Για grayscale εικόνες: υνατότητα συµπίεσης BTPC κατώτερη ή ίση του GIF µε µη εµφανή απώλεια. Για έγχρωµες εικόνες: Συµπίεση χωρίς απώλεια έχει µεγαλύτερο κόστος από GIF, ενώ συµπίεση µε απώλεια είναι καλύτερη από JPEG. Για έγχρωµα γραφικά: Πολύ ανώτερο του JPEG.

38 38 Σύγκριση JPEG - Fractals: Για χαµηλό βαθµό συµπίεσης καλύτερο το JPEG (µέχρι 40:1), για µεγάλους βαθµούς συµπίεσης καλύτερα τα Fractals (µεγαλύτερα από 40:1). Η διαστρέβλωση (παραµόρφωση) της εικόνας λόγω συµπίεσης δείχνει πιο «φυσική» µε τα fractals παρά µε το JPEG, τόσο σε χαµηλούς όσο και σε υψηλούς βαθµούς συµπίεσης. Σύγκριση JPEG - Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα Νευρωνικά ίκτυα συγκρίσιµα µε JPEG σε έγχρωµη εικόνα.

39 39 Βιβλιογραφικές πηγές: Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως αναφορές και δηµοσιεύσεις σε sites στο Internet, υπό µορφή white papers ή πρακτικών εφαρµογών. Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν έντυπες δηµοσιεύσεις (βιβλία, περιοδικά) σχετικά µε κάποια από τα αντικείµενα της µελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, επικοινωνήστε: (Χάρης Γεωργίου) (Γιάννης Κούτσιας) WWW: Η παρουσίαση σε ηλεκτρονική µορφή (MS-PowerPoint 7.0) βρίσκεται: ΤΕΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Εισηγητής και Επιβλέπων καθηγητής: Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Σύγκριση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνας Βασισµένης στο Περιεχοµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων.

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ. των εικόνων. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ Η/Υ Οι συνηθισµένες µέθοδοι για την προετοιµασία έργων και εικονογραφήσεων (µε το χέρι) απαιτούν χρόνο και υποµονή, και κάτω από χρονικούς περιορισµούς οι αλλαγές είναι περιορισµένες. Αντίθετα,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εισαγωγή Εξαρτάται από την εικόνα και τις λέξεις φυσικά!

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα Α.Ε.Μ. 173 & Κακαγιάννη Μαρία Α.Ε.Μ. 252 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών

Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών Οδηγός εκτύπωσης ψηφιακών φωτογραφιών NPD3329-00 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήματα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Διπλωματική Εργασία «Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση κωδικοποιητών βίντεο με τα στάνταρ Η.264 και VP8» Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ME ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ME ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ME ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 86 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΠΙΝΤΕΛΑΣ ΠΑΤΡΑ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που παρουσιάζεται αποτελεί µια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010 Εισαγωγή Διδάσκων: Δρ. email: cpanag@csd.uoc.gr webpage: www.csd.uoc.gr/~cpanag Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου eschoollib ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΥΓΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα