ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet."

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Χάρης Γεωργίου, ΑΜ: Μ-177 Γιάννης Κούτσιας, ΑΜ: Μ-187 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ «Compressed Image File Formats» Παρουσίαση των γνωστότερων τύπων αρχείων εικόνας που χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet. Αθήνα, Ιούνιος 1998

2 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ Ή ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 3 ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασική ιδέα: απεικόνιση Α στο Β ( Α > Β ), µε πιθανή απώλεια πληροφορίας. Συµπίεση: Χωρίς απώλεια πληροφορίας: εκµετάλλευση χαρακτηριστικών των δεδοµένων. Με απώλεια πληροφορίας: αποδοχή παραµόρφωσης ή απώλειας πληροφορίας. Απαιτήσεις: Το σύνολο δεδοµένων Β να έχει συνολικά µικρότερο µήκος σε σχέση µε τα δεδοµένα στο αρχικό σύνολο Α. Η απεικόνιση «συµπίεσης» να είναι αντιστρεπτή, δηλαδή να υπάρχει η αντίστοιχη αντίστροφη απεικόνιση «αποσυµπίεσης».

4 4 Θεωρητικό όριο συµπίεσης: ΕΡ: Για συγκεκριµένο συµπιεστή, ποια η καλύτερη πιθανή συµπίεση χωρίς απώλεια πληροφορίας? ΑΠ: ΕΝ υπάρχει συµπιεστής χωρίς απώλειες που να µπορεί σίγουρα να συµπιέσει όλα τα δυνατά τυχαία strings. ΕΡ: Για συγκεκριµένο string πληροφορίας, ποια η καλύτερη δυνατή συµπίεσή του χωρίς απώλειες? ΑΠ: Μερικά strings δεν είναι δυνατό να συµπιεστούν χωρίς απώλεια πληροφορίας. Αυτό ισχύει πάντα στις περιπτώσεις ήδη συµπιεσµένων strings, τα οποία δεν είναι δυνατό να συµπιεστούν περαιτέρω.

5 5 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Αρχεία εικόνων: ψηφιακή αναπαράσταση εικόνων του πραγµατικού κόσµου, µε αντιστοίχηση στοιχειώδους φάσµατος των πραγµατικών χρωµάτων σε ακέραιες τιµές. Ψηφιακές εικόνες: Raster: απεικόνιση επίπεδης εικόνας µε πίνακα pixels. Vector: απεικόνιση γραφηµάτων µε µορφή διανυσµάτων. Άλλη ενδιάµεση µορφή (PostScript,κτλ.) Συµπίεση: εκµετάλλευση φυσικών ιδιοτήτων του ανθρώπινου µατιού χαρακτηριστικών της ψηφιακής εικόνας επιλογών σχετικά µε την πιστότητα, το βάθος χρώµατος, την ποιότητα κτλ.

6 6 Ανθρώπινο µάτι: 1,5x106 διαβαθµίσεις χρώµατος (24-bit value)ευαισθησία στη φωτεινότητα παρά στο χρώµα Γενική µορφή αλγορίθµων συµπίεσης εικόνας: Μετασχηµατισµός: µετασχηµατισµός των δεδοµένων µέσω ενός συνόλου συναρτήσεων. Κβαντοποίηση: απεικόνιση του συνόλου των τιµών εισόδου σε ένα µικρότερο σύνολο τιµών εξόδου. Κωδικοποίηση: κωδικοποίηση των κβαντωµένων συντελεστών. Ποιότητα (συµπιεσµένης) εικόνας: καθορίζεται από τον βαθµό συµπίεσης

7 7 Κβαντοποίηση χρωµάτων (color quantization): επιλογή συνόλου αντιπροσωπευτικών χρωµάτων και αντιστοίχηση (mapping) των χρωµάτων της αρχικής εικόνας σε αυτά. προφανώς απώλεια πληροφορίας. δεν υπάρχει αλγόριθµος για βέλτιστη κβαντοποίηση οποιασδήποτε εικόνας. Αλγόριθµοι κωδικοποίησης: Κωδικοποίηση Huffman Στατιστική τεχνική Κωδικοποίηση µέσω δοµής δυαδικού δένδρου. Σχήµατα-παραλλαγές: Bottom-up: τοποθέτηση των συµβόλων σε σειρά µε βάση την πιθανότητα (συχνότητα) εµφάνισης και διαδοχικός συνδυασµός δύο συµβόλων µε την πιο χαµηλή πιθανότητα. Top-down (Shannon-Ferno): συνεχής διαίρεση του συνόλου των συµβόλων σε δύο ίσα (περίπου) υποσύνολα µε βάση την πιθανότητα εµφάνισης κάθε συµβόλου, µέχρι τα υποσύνολα να είναι της τάξης του ενός συµβόλου.

8 8 Αριθµητική κωδικοποίηση (arithmetic coding) Βασική ιδέα: αντιστοίχηση ενός αριθµού σε ένα διάστηµα πραγµατικών τιµών από 1 ως 0. Μήνυµα µεγαλώνει διάστηµα µικραίνει τα bits που το περιγράφουν αυξάνουν. Πιο πιθανά σύµβολα ελαττώνουν λιγότερο το διάστηµα και έτσι προσθέτουν λιγότερα bits. Μοντέλα υλοποίησης: Στατικό µοντέλο υλοποίησης: χρησιµοποιεί προϋπολογισµένο πίνακα συχνοτήτων εµφάνισης των συµβόλων. υναµικό µοντέλο υλοποίησης: ο πίνακας συχνοτήτων εµφάνισης υπολογίζεται κατά την επεξεργασία του µηνύµατος. Επέκταση µοντέλου: αλυσίδες Markov και pattern matching για παράθυρα µήκους N (µεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο και χώρο).

9 9 Συµπίεση µε αντικατάσταση/λεξικογραφική Βασική ιδέα: Αντικατάσταση µιας «φράσης» (string δεδοµένων) από µια αναφορά (indexing) σε προηγούµενη εµφάνιση αυτής. Σχήµατα-παραλλαγές (Jacob Ziv-Abraham Lempel): LZW (Terry Welch): εισαγωγή πρωτοεµφανιζόµενων φράσεων σε ένα λεξικό και αντικατάσταση επόµενων εµφανίσεων µε αναφορές στο λεξικό. LZ77: χρησιµοποίηση look-ahead buffer (N-byte window) και εκτέλεση patternmatching µέγιστου µήκους στα τα δεδοµένα εισόδου, για δηµιουργία αναφορών στο λεξικό.

10 10 ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ Ή ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Αρχεία BMP Bitmap (raw data) αρχεία Παραλλαγές: MS-Windows BMP, IBM-OS/2 BMP Μορφή αποθήκευσης: απλή RGB (red-green-blue values) συµπιεσµένη µε µορφή RLEx (run-length encoding: αντικατάσταση συνεχόµενων τιµών µε index-counters).

11 11 Αρχεία WMF Αρχεία αποθήκευσης εντολών σχεδίασης (GDI/DC commands) Βασική ιδέα: αποθήκευση όχι του ίδιου του γραφικού αλλά του συνόλου εντολών που το σχεδίασε. Σκοπός: οικονοµία χώρου και τη συνέπεια στην παρουσίαση. Κατάλληλο: για σχεδιασµένα γραφικά (όχι για εικόνες) και για την επικοινωνία µεταξύ πολλών εφαρµογών (DDE). Αρχεία DIB Απεικόνιση ανεξάρτητη συσκευής (device-independent bitmap) Μορφή: βασικό BMP-RGB format, χωρίς συµπίεση. Χρησιµότητα: παραλλαγή των κλασικών bitmaps (BMP) για ενιαία αναπαράσταση σε οποιαδήποτε γραφική συσκευή (οθόνη, εκτυπωτή, κτλ.).

12 12 ΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Αρχεία MAC MacPaint αρχεία γραφικών, 1-bit χρώµατος (άσπρο-µαύρο). Μορφή: η εικόνα έχει προκαθορισµένες διαστάσεις (576x720), µε αναπαράσταση 1- bit ανά pixel. Συµπίεση: συνδυασµός τεχνικών RLE και indexing. Χρησιµότητα: κατασκευασµένα εν γένει για ασπρόµαυρα γραφικά, δεν χρησιµοποιούνται πλέον παρά ως εσωτερικό αντικείµενο σε συστήµατα Macintosh.

13 13 Αρχεία IMG/GEM Βελτιωµένη έκδοση του MacPaint (Vectura-Digital Research). Μορφή: παρόµοια υλοποίηση µε τα αρχεία MacPaint, µε µεταβλητό όµως µέγεθος εικόνας. Συµπίεση: συµβατή µε τεχνικές RLE. Χρησιµότητα: Desktop publishing (παλαιότερα), εναλλακτική λύση αντί των κλασικών αρχείων MacPaint. Αρχεία PIC Μορφή αριθµητικής κωδικοποίησης (radiance-based render file). Μορφή: η RGB πληροφορία του χρώµατος κωδικοποιείται σε µια τριάδα floatingpoint αριθµών µε κοινό συντελεστή εκθέτη (exponent), δηµιουργώντας συνολικά ένα block 4 bytes για κάθε pixel. Συµπίεση: γίνεται χρησιµοποιώντας τεχνικές RLE.

14 14 ΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩN: TIFF PCX GIF JPEG JBIG

15 15 ΑΡΧΕΙΑ TIFF TIFF (Tagged Image File Format): Γενικευµένο format αρχείων για εικόνες µεταβλητού µεγέθους, ασπρόµαυρες ή έγχρωµες (24-bit). Πλεονεκτήµατα: Εύκολη µεταφορά σε διαφορετικά συστήµατα Εξελιγµένοι αλγόριθµοι συµπίεσης Μεγάλη ευελιξία, γενικευµένη χρησιµότητα. Μειονεκτήµατα: Πολυπλοκότητα επεξεργασίας

16 16 Μορφή: ευέλικτη υλοποίηση dictionary-based κωδικοποίησης µε χρήση ετικεττώνπεδίων (tags) αριθµητική κωδικοποίηση σε κάθε block δεδοµένων. Συµπίεση: δυναµικός καθορισµός (µέσω tag) δυνατότητα πολλαπλών επιπέδων συµπίεσης (CCITT Huffman encoder/decoder) Χρησιµότητα: εφαρµόστηκε παλαιότερα ως ενιαίο format ανταλλαγής εικόνων µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων, καθώς και ως ευρύτατα χρησιµοποιούµενου format αρχείων εφαρµογών (προεπισκόπιση αρχείων PostScript).

17 17 ΑΡΧΕΙΑ PCX PCX (ZSoft): ηµοφιλές format εικόνων για εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας. Μορφή: εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σύστηµα (hardware) αποτελείται από µια οµάδα παραλλαγών χρησιµοποιούνται «παλέτες» (palettes) πολλαπλά επίπεδα (planes) αποχρώσεων Συµπίεση: ιδιόµορφο σχήµα συµπίεσης βασισµένο σε τεχνικές RLE ελαφρώς πιο πολύπλοκος αλγόριθµος για βελτίωση του ρυθµού αποσυµπίεσης διαφοροποίηση ανάλογα µε το βάθος χρώµατος, την παλέτα χρωµάτων, τα απαιτούµενα επίπεδα (planes) απόχρωσης, κτλ. Χρησιµότητα: Ευρέως διαδεδοµένο format αρχείων εικόνας για χρήση σε πολλές εφαρµογές. Σήµερα έχει εγκαταληφθεί λόγω της χαµηλής απόδοσης (συµπίεση, χρωµατική απόδοση, εξειδίκευση σεh/w).

18 18 ΑΡΧΕΙΑ GIF GIF (CompuServe): Μαζί µε τα αρχεία JPEG και τις παραλλαγές τους, τα πιο διαδεδοµένα formats εικόνων στο Internet. Χαρακτηριστικά: «public domain» format µεταφορά αρχείων εικόνων σε διαφορετικά συστήµατα µετάδοση µέσω επικοινωνιακών συνδέσεων αποδοτικά από άποψη ποιότητας και χρωµατικής απόδοσης Μορφή: επιτρέπει την αποθήκευση πολλών εικόνων στο ίδιο αρχείο animated GIFs transparent background interlaced scanlines επιπλέον µετα-πληροφορίες παρουσίασης και συµπεριφοράς, σχολίων, κτλ. συνδυασµός ενός global color table και πολλών local color tables

19 19 Συµπίεση: σχήµα συµπίεσης βασισµένο σε κάποια παραλλαγή της οικογένειας αλγορίθµων LZW χρησιµοποιείται 12-bit συµπίεση, µε πίνακα συµβόλων µήκους 4096 δυναµική αρχικοποίηση του πίνακα συµβόλων, µε ανακατασκευή του ανά τακτά διαστήµατα συµπίεση δεδοµένων χωρίς απώλεια πληροφορίας Χρησιµότητα: δεύτερο ευρύτατα χρησιµοποιούµενο στο Internet, µετά τα JPEGs. αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (animated & transparent GIFs) σε εφαρµογές WWW. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι τα GIF87a και GIF89a.

20 20 ΑΡΧΕΙΑ JPEG JPEG: Joint Photographic Experts Group (Baseline JPEG/Progressive JPEG) Χρήση του JPEG: Μικρές διαφορές στο χρώµα γίνονται λιγότερο αντιληπτές (από τον άνθρωπο) από οτι διαφορές στην ένταση (φωτεινότητα). Γι αυτο το JPEG είναι καλό για συµπίεση εικόνων που θα χρησιµοποιήσουν άνθρωποι. Χρησιµοποιείται για «φυσικές» εικόνες (π.χ. φωτογραφίες) Όχι τόσο καλό για απλά γραφικά (γραµµικό σχέδιο), cartoons κ.λ.π. Συµπίεση εγχρώµων: 24 bits/pixel (8 bits/color sample [RGB]) για RGB εικόνες µε 16M χρώµατα 32 bits/pixel για CMYK εικόνες Συµπίεση grayscale: 8 bits/pixel (256 χρώµατα) Επέκταση: 12 bits/sample για µεγαλύτερη ακρίβεια (π.χ. ιατρικές grayscale εικόνες).

21 21 ιαδικασία συµπίεσης JPEG: 1.Αρχική είσοδος (δηµιουργία blocks των 8x8 pixels). 2. ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourrier DCT (συνηµιτόνου) για κάθε στοιχείο σε ένα block (αποµάκρυνση πλεονάζουσας πληροφορίας). 3.Κβαντοποίηση συντελεστών Fourrier (εδώ γίνεται η µεγαλύτερη απώλεια). 4.Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων κβαντοποίησης (Huffman - Αριθµητική κωδικοποίηση) Παρατήρηση: Αριθµητική κωδικοποίηση δηµιουργεί µικρότερα αρχεία (5-10% µικρότερο από Huffman) δεν υποστηρίζεται από τον βασικό (baseline) αλγόριθµο JPEG είναι αργότερη σε κωδικιποίηση/αποκωδικοποίηση

22 22 Υπάρχει απώλεια πληροφορίας: Η αποσυµπιεσµένη εικόνα δεν είναι ακριβώς ίδια µε την αρχική. (Παρόλο που αυτό µπορεί να µην είναι ορατό στο µάτι). Υπάρχει και JPEG χωρίς απώλεια: Συµπιέζει εικόνα από 2-16 bits/pixel µόνο περίπου 2:1. Σύγκριση κάθε pixel µε τα γειτονικά του (το πολύ 3) για δηµιουργία µίας πρόβλεψης. Συλλογή και συµπίεση των προβλέψεων όλων των pixels (π.χ. Huffman). Ειδικά χαρακτηριστικά του JPEG: υνατότητα trade-off µεταξύ µεγέθους αρχείου / ποιότητας ανάλυσης υνατότητα trade-off (κατά την αποσυµπίεση) µεταξύ ταχύτητας αποσυµπίεσης/ ποιότητας

23 23 Βαθµός Συµπίεσης: JPEG παρέχει δυνατότητα συµπίεσης από 10:1 εώς 20:1 έγχρωµης εικόνας ( ενώ GIF 5:1) χωρίς ορατή απώλεια, από 30-50:1 µε εµφανή απώλεια και µέχρι 100:1 για εικόνα χαµηλής ποιότητας. Grayscale εικόνα συµπιεσµένη µε JPEG είναι µέχρι 5:1 (όριο ορατής απώλειας). Προβλήµατα/Αδυναµίες του JPEG: Πρόβληµα µε απότοµες ακµές. Ποτέ JPEG για εικόνες 2 χρωµάτων (1 bit/pixel). Το ελάχιστο 16 αποχρώσεις. Όχι καλή συµπίεση σε εικόνες που περιέχουν µεγάλες περιοχές του ιδίου χρώµατος. ύσκολη και σχετικά αργη υλοποίηση µόνο σε software. Παρουσιάζονται «τετραγωνισµένες» εικόνες σε µεγάλη συµπίεση (επειδή αρχική εικόνα διαρείται σε blocks των 8x8 pixels στα οποία εφαρµόζεται ο DCT). Κβαντοποίηση χρωµάτων: Επηρρεάζει πολύ το αποτέλεσµα της συµπίεσης (περισσότερο από το βασικό JPEG αλγόριθµο). ηµιουργείται συσσώρευση απώλεια πληροφορίας σε διαδοχικές συµπιέσεις/αποσυµπιέσεις.

24 24 Χρήση FPU (Floating Point Unit)/ DSP (Digital Signal Processing ) chip: FPU: εν βελτιώνει (περισσότερες πράξεις είναι µεταξύ ακεραίων), ενώ DSP: Μπορεί να επιφέρει µεγάλη ταχύτητα (ιδανικό για επαναληπτικές πράξεις µεταξύ ακεραίων). Προοδευτικό (Progressive) JPEG: Η εικόνα παρουσιάζεται σε πολλά επίπεδα ανάλυσης (ουσιαστικά καµµία διαφορά ποιότητας ή µεγέθους από το Baseline JPEG).

25 25 ΑΡΧΕΙΑ JBIG JBIG: Joint Bi-level Experts Group Πολύ καλή συµπίεση χωρίς απώλειες bi-level (1 bit/pixel) εικόνων. Συσχετισµός µεταξύ των pixels της εικόνας για αποµάκρυνση πλεονάζουσας πληροφορίας. Χρησιµοποιείται και σε grayscale και εγχρωµες εικόνες (εφαρµόζεται ξεχωριστά για κάθε επίπεδο bits). Βασικά χαρακτηριστικά αλγορίθµου: Συµβατή προοδευτική/σειριακή συµπίεση. Συµπίεση χωρίς απώλειες. Συµπίεση: Τελικά γίνεται µε βάση πιθανότητα εµφάνισης pixel (σαν Huffman)

26 26 Προοδευτική συµπίεση: Εικόνα λαµβάνεται µε διαδοχική αυξανόµενη ανάλυση. Το JBIG σε κάθε βήµα διπλασιάζει ανάλυση. Συµβατή προοδευτική/σειριακή κωδικοποίηση: Εικόνα χωρίζεται σε λουρίδες (οριζόντια) Από προοδευτική συµπίεση σε σειριακή αποσυµπίεση: Κάθε λουρίδα ξεχωριστά (στην καλύτερη ανάλυση). Προοδευτική αποσυµπίεση Όλες λουρίδες µαζί σε αυξανόµενα επίπεδα ανάλυσης υνατότητες του JBIG: ίνει δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων σε πολλά αντίγραφα διαφορετικών αναλύσεων (χωρίς έξτρα κόστος αποθήκευσης).

27 27 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: IFS - FRACTALs ANNs - ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ BTPC - BINARY TREE PREDICTIVE CODING WAVELETs

28 28 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΩ FRACTALS IFS - Iterated Function Systems (Επαναληπτικά συστήµατα): Συνάρτηση που αντιστοιχεί µία αρχική είσοδο τελικά σε µία έξοδο. Σε διαδοχικές επαναλήψεις, η προηγούµενη έξοδος ξαναδίνεται σαν είσοδος (feedback) στην συνάρτηση. Ιδιότητα της σύγκλισης: Έξοδος πάντα µικρότερη από την είσοδο. Μοναδικό σηµείο σύγκλισης (είσοδος = έξοδος) ανεξάρτητο από την αρχική είσοδο. Συµπίεση µε χρήση fractals: Τα fractals που χρησιµοποιούνται είναι IFS. Συµπίεση µε απώλεια πληροφορίας. Μεγάλες δυνατότητες στην βελτιστοποίησης της ανάλυσης. Αργή συµπίεση, γρήγορη αποσυµπίεση. Πατενταρισµένη τεχνολογία. Γιά δύο διαστάσεις: Εύρεση κατάλληλων IFS (έχουν βρεθεί IFS που µε απλούς γραµµικούς µετασχηµατισµούς µετατρέπουν απλά γεωµετρικά σχήµατα, όπως τετράγωνα, σε εικόνες που µοιάζουν µε φύλλα, νιφάδες χιονιού κ.λ.π) Tελικά είναι µία προηγµένη µορφή παρεµβολής.

29 29 Η Βασική Ιδέα για την εκµετάλλευση των ιδιοτήτων των IFS: Να βρεθεί IFS του οποίου το σηµείο σύγκλισης να µοιάζει µε µία τυχαία δοθείσα αρχική εικόνα. Αυτό θα σηµαίνει οτι η εικόνα είναι όµοια πρός τον εαυτό της, δηλαδή µικρά τµήµατα της εικόνας µοιάζουν µε µεγαλύτερα τµήµατα της ίδιας εικόνας (fractal εικόνες). Πολλές φυσικές εικόνες έχουν αυτή την ιδιότητα (πχ. µία εικόνα µε σύννεφα) Μπορεί να βρεθεί IFS που να δηµιουργεί την εκτίµηση µίας εικόνας (µία εικόνα όµοια περίπου αυτήν που θέλουµε) χρησιµοποιώντας λίγους µετασχηµατισµούς. PIFS (Partitioned IFS) - IFS µε τµηµατοποίηση: Χρήση των IFS σε συνδυασµό µε το γεγονός οτι µία εικόνα µπορέι να αποτελείται από διαφορετικές περιοχές (π.χ. µία εικόνα του ουρανού αποτελείται από τµήµατα µε σύνεφα και τµήµατα µε καθαρό ουρανό). Χωρισµός εικόνας σε τµήµατα (π.χ. τµήµατα-γονείς των 8x8 pixels και τµήµαταπαιδιά των 4x4 pixels). Σύγκριση τµηµάτων-παιδιών µε τµήµατα-γονείς για εύρεση εκείνων µε τις περισσότερες οµοιότητες). Βαθµός Συµπίεσης µε χρήση fractals: από 4:1-100:1, ενώ γενικότερα έγχρωµη εικόνα συµπιέζεται καλύτερα από grayscale (µε ίδιες τις άλλες παραµέτρους).

30 30 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Γιατί νευρωνικά δίκτυα; Προσπάθεια προσοµοίωσης του ανθρώπου (το µάτι συµπιέζει 100 φορές τις εικόνες που δέχεται πριν τις µεταδώσει στον εγκέφαλο). Προσοµοιάζουν τον εγκέφαλο, άρα µπορούν να απορρίπτουν τις πληροφορίες που δεν γίνονται αντιληπτές στον εγκέφαλο. Τύπος νευρωνικού δικτύου: Νευρώνες εισόδου όσοι και εξόδου και περισσότεροι από νευρώνες κάθε κρυµµένου επιπέδου. Ν είναι οι νευρώνες εισόδου και εξόδου, Μ είναι οι νευρώνες κάθε κρυµµένου στρώµατος (µε Μ<Ν). Βαθµός συµπίεσης ορίζεται ως Μ:Ν. Συµπίεση από στρώµα είσοδου στα κρυµµένα (ακριβώς επειδή Μ<Ν), αποσυµπίεση από τα κρυµµένα στρώµατα στο στρώµα εξόδου.

31 31 ιαδικασία: 1. ιαίρεση εικόνας εισόδου σε τµήµατα 8x8 pixels. 2.Κάθε τµήµα δίνεται σαν είσοδος στο νευρωνικό δίκτυο. 3.Μάθηση µε εποπτεία. Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την συµπίεση: Συµπίεση: Είσοδος Ν ακέραιοι (pixels) - Έξοδος κρύµµενου στρώµατος Μ πραγµατικοί αριθµοί. Γίνεται κβαντοποίηση τιµών. Κάθε πραγµατική τιµή αντιστοιχίζεται σε ένα πεδίο τιµών (οµαδοποίηση). Κάθε πεδίο κωδικοποιείται µε µία ακέραια τιµή. Σχετικά µε έγχρωµη συµπίεση (πixels µε χρώµατα - RGB) Ένα δίκτυο εκπαιδεύεται στο να «µαντεύει» τις τιµές των δύο χρωµάτων του pixel δοθείσας της τρίτης. Συµπεράσµατα: Για grayscale εικόνες συµπίεση µέχρι 250:1 Για έγχρωµες, κοντά στο JPEG Νευρωνικά δίκτυα είναι γρήγορα και αποδοτικά Σε µία εργασία αποδεικνύεται οτι µπορεί να επιτευθχεί συµπίεση µέχρι 250:1

32 32 BPTC: BINARY TREE PREDICTIVE CODING Συµπίεση εγχρώµων και grayscale εικόνων Συµπίεση µε ή και χωρίς απώλεια πληροφορίας Αποτελεσµατικό τόσο για φωτογραφίες όσο και για γραφικά Κατάλληλο για συµπίεση εικόνων που εµπεριέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά οπτικά αντικείµενα (όπως κείµενο µε εικόνα, φωτογραφία µε γραπτά σχόλια). υνατότητα συµπίεσης κατώτερη ή ίση του GIF µε µη εµφανή απώλεια για grayscale. υνατότητα συµπ. καλύτερη του JPEG σε όλες περίπου τις εικόνες και πολύ καλύτερη στα γραφικά. Συµπίεση χωρίς απώλεια για έγχρωµες εικόνες έχει µεγαλύτερο κόστος από GIF.

33 33 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΣΩ WAVELETS Υπάρχουν δύο είδη µετασχηµατισµών (2ο Βήµα Στην Γενική Μεθοδολογία Συµπίεσης Εικόνας): 1. Κλασσική Fourrier ανάλυση (π.χ. Discrete Cosine Transform σε JPEG) 2. Wavelet µετασχηµατισµός Wavelets: Αντίστοιχα µε συναρτήσεις ηµιτόνου/συνηµιτόνου στον Fourier µετασχηµατισµό (µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για να περιγράψουν άλλες συναρτήσεις). Απαίτηση: Το βασικό wavelet (βασικής συχνότητας) έχει ολοκλήρωµα 0, παλινδροµώντας πάνω και κάτω από τον άξονα των (x).

34 34 ιαφορές µεταξύ Fourier/Wavelets: Fourier έχει µεγάλη πολυπλοκότητα. Wavelets έχουν µικρότερη πολυπλοκότητα και δεν παρουσιάζουν το φαινόµενο των «τετραγωνισµένων» εικόνων. Μία εικόνα που έχει διαφορετική λεπτοµέρεια σε διαφορετικές περιοχές µπορεί να συµπιεστεί καλύτερα, χωρίς το παραπάνω φαινόµενο. Πολλά είδη εικόνων µπορούν να παρουσιαστούν µε πιο συµπαγή τρόπο χρησιµοποιώντας wavelets. Εικόνες µε ασυνέχειες ή πολύ «µυτερές» ακµές συµπιέζονται σε καλή ποιότητα και µε λιγότερο υπολογιστικό κόστος µε wavelets. Συµπίεση µε wavelets είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη αντίληψη (για ίδιο βαθµό συµπίεσης µε Fourier, οι αποσυµπιεσµένες εικόνες φαίνονται καλύτερες στον άνθρωπο).

35 35 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχετικά µε µεθόδους συµπίεσης µε απώλεια πληροφορίας (όπως JPEG): ιαδοχική συµπίεση και αποσυµπίεση έχει σαν αποτέλεσµα συσσώρευση απώλειας πληροφορίας. To ανθρώπινο µάτι είναι πιο ευαίσθητο σε αλλαγές φωτεινότητας από οτι σε αλλαγές χρώµατος. Εποµένως µπορεί να γίνει πιο αποδεκτή κάποια απώλεια χρωµατικής πληροφορίας χωρίς εµφανείς αλλοιώσεις. Σχετικά µε Huffman / Shannon-Ferno / Αριθµητική κωδικοποίηση: Huffman: Εύκολη υλοποίηση αλλά καλά αποτελέσµατα µόνο όταν υπάρχουν σειρές µε επανάληψη των ίδιων συµβόλων. Huffman & Shannon-Ferno: Οι δύο µέθοδοι είναι βέλτιστες όταν οι πιθανότητες εφµάνισης των συµβόλων είναι δυνάµεις του 2. Αντίθετα, η Αριθµητική κωδικοποίηση πετυχαίνει ίδια αποτελέσµατα σε κάθε περίπτωση.

36 36 Σύγκριση JPEG / GIF: Λόγος δυνατότητας συµπίεσης JPEG:GIF είναι 4:1. JPEG καλύτερο για έγχρωµη φωτογραφία (µε απώλεια). GIF καλύτερο για απλά γραµµικά σχέδια ή εικόνες µε λίγα και διακριτά µεταξύ τους χρώµατα (χωρίς απώλεια). JPEG αποσυµπίεση πιο αργή από GIF. JPEG αποθηκεύει 24 bits/pixel (16 εκατοµµύρια χρώµατα) ενώ GIF 8 bits/pixel (256 ή λιγότερα) Ο LZW αλγόριθµος συµπίεσης που χρησιµοποιεί το GIF δεν είναι καλός για σκαναρισµένες φυσικές φωτογραφίες. GIF χωρίς απώλεια για µέχρι 256 αποχρώσεις του γκρίζου ενώ JPEG µε απώλεια. Μετατροπή από GIF σε JPEG δεν δίνει ποτε καλύτερη ανάλυση από απευθείας µετατροπή 24-bit εικόνας σε JPEG.

37 37 Σύγκριση Binary Trees Predictive Coding µε JPEG / GIF: JPEG καλό για συµπίεση εγχρώµων εικόνων (µε απώλεια), GIF καλό για γραφικά (χωρίς απώλεια), ενώ BTPC καλό και για εικόνες και για γραφικά (µε χρώµα ή όχι), µε ή και χωρίς απώλεια. BTPC καλό για εικόνες που συνδυάζουν τόσο κείµενο όσο και φωτογραφία (π.χ. φωτογραφία µε σχόλια) Χωρίς απώλεια, για φωτογραφίες grayscale: BTPC πολύ καλύτερο από JPEG & GIF. Mε απώλεια, για φωτογραφίες grayscale: BTPC όµοιο και συνήθως ανώτερο του JPEG. Xωρίς απώλεια, για γραφικά: BTPC λίγο κατώτερο του GIF. Με απώλεια, για γραφικά: BTPC όµοιο ή και ελαχίστως καλύτερο από JPEG. Για grayscale εικόνες: υνατότητα συµπίεσης BTPC κατώτερη ή ίση του GIF µε µη εµφανή απώλεια. Για έγχρωµες εικόνες: Συµπίεση χωρίς απώλεια έχει µεγαλύτερο κόστος από GIF, ενώ συµπίεση µε απώλεια είναι καλύτερη από JPEG. Για έγχρωµα γραφικά: Πολύ ανώτερο του JPEG.

38 38 Σύγκριση JPEG - Fractals: Για χαµηλό βαθµό συµπίεσης καλύτερο το JPEG (µέχρι 40:1), για µεγάλους βαθµούς συµπίεσης καλύτερα τα Fractals (µεγαλύτερα από 40:1). Η διαστρέβλωση (παραµόρφωση) της εικόνας λόγω συµπίεσης δείχνει πιο «φυσική» µε τα fractals παρά µε το JPEG, τόσο σε χαµηλούς όσο και σε υψηλούς βαθµούς συµπίεσης. Σύγκριση JPEG - Τεχνητά Νευρωνικά ίκτυα Νευρωνικά ίκτυα συγκρίσιµα µε JPEG σε έγχρωµη εικόνα.

39 39 Βιβλιογραφικές πηγές: Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως αναφορές και δηµοσιεύσεις σε sites στο Internet, υπό µορφή white papers ή πρακτικών εφαρµογών. Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν έντυπες δηµοσιεύσεις (βιβλία, περιοδικά) σχετικά µε κάποια από τα αντικείµενα της µελέτης. Περισσότερες πληροφορίες: Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, επικοινωνήστε: (Χάρης Γεωργίου) (Γιάννης Κούτσιας) WWW: Η παρουσίαση σε ηλεκτρονική µορφή (MS-PowerPoint 7.0) βρίσκεται: ΤΕΛΟΣ

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Εισαγωγή Προετοιµασία της εικόνας ρυθµός Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Εκτεταµένος απωλεστικός ρυθµός Μη απωλεστικός ρυθµός Ιεραρχικός ρυθµός Τεχνολογία Πολυµέσων 09-1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης Περιεχόµενα ΕΠΛ : Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εδοµένων: Τεχνικές Συµπίεσης Βιβλιογραφία Κατηγορίες Τεχνικών Συµπίεσης Τεχνικές Εντροπίας Τεχνικές Μήκους ιαδροµής Στατιστικές Κωδικοποίηση Πηγής Μετασχηµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 3 η Παρουσίαση : Συμπίεση Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή 2 Συμπίεση πληροφορίας πολυμέσων 3 Γιατί χρειάζεται συμπίεση? 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Συµπίεση/κωδικοποίηση βίντεο Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2009 1 Εφαρµογή Απαίτηση Παρα- µόρφωση Μετάδοση Πρότυπο ικτυακό βίντεο 1,5 Mbps Υψηλή Internet

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο - Εικόνα 2. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Εισαγωγή

Κείµενο - Εικόνα 2. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Εισαγωγή Κείµενο - Εικόνα ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή Αδυναµία των αρχικών υπολογιστών να χειριστούν αποτελεσµατικά ήχο, εικόνες και video

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1 Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορικά Ιστορική ανασκόπηση : 2 Ιστορικά (2) Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU 3 Εφαρμογές Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης

Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Εισαγωγή, χρωµατικά µοντέλα, βασικές τεχνικές συµπίεσης Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εισαγωγή Εξαρτάται από την εικόνα και τις λέξεις φυσικά!

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Επιστημονικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού Υλικού ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΤΡΑ, 1 Φεβρουαρίου 2012 Έκδοση 1.0 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 4 : Δειγματοληψία και κβάντιση (Sampling and Quantization) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7 Οπτική Πληροφορία Μέρος Β TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Θέματα για σήμερα Επανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κεφ. 2 Διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου 2.1 Ψηφιακή Παράσταση Πληροφορίας Αναλογικά και τα ψηφιακά δεδομένα. Τα αναλογικά δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9

Πρόλογος 1. 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 Πρόλογος 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 7 1 Μαθηµατικό υπόβαθρο 9 1.1 Η αριθµητική υπολοίπων.............. 10 1.2 Η πολυωνυµική αριθµητική............ 14 1.3 Θεωρία πεπερασµένων οµάδων και σωµάτων.... 17 1.4 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Τι είναι η ψηφιακή εικόνα 1/67 Το μοντέλο της εικόνας ΜίαεικόναπαριστάνεταιαπόέναπίνακαU που κάθε στοιχείο του u(i,j) ονομάζεται εικονοστοιχείο pixel (picture element). Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΨΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 5 6 Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΑ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπ. Καθηγητής & Marie Curie Chair Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών eleft@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Εικόνα ηµιουργία εικόνας Αναπαράσταση Εικόνας Στοιχεία θεωρίας χρωµάτων Χρωµατικά µοντέλα Σύνθεση χρωµάτων Αρχές λειτουργίας οθονών υπολογιστών Βιβλιογραφία Καγιάφας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Σ. Φωτόπουλος ΨΕΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΗΕΠ 1/46

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Σ. Φωτόπουλος ΨΕΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΗΕΠ 1/46 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Σ. Φωτόπουλος ΨΕΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΜΣ ΗΕΠ 1/46 Περιλαμβάνει: Βελτίωση (Enhancement) Ανακατασκευή (Restoration) Κωδικοποίηση (Coding) Ανάλυση, Κατανόηση Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων 2η Δραστηριότητα Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων Περίληψη Οι υπολογιστές απομνημονεύουν τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλα σχήματα, χρησιμοποιώντας μόνον αριθμούς. Με την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του

Photoshop CS6. Πλάνο Μαθημάτων. 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6 Πλάνο Μαθημάτων 1. Εισαγωγή στη Χρωματική Θεωρία, την Ψηφιακή εικόνα και Γνωριμία με το Περιβάλλον του Photoshop CS6. Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει βασικές έννοιες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Ψηφιακό βίντεο Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούµενα σχέδια Έλεγχος κινουµένων σχεδίων Μετάδοση κινουµένων σχεδίων Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία)

1η Οµάδα Ασκήσεων. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Θεωρία) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ /5/007 η Οµάδα Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ (Θεωρία). α) Έστω fl() x η παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 11 Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.teilam.gr/di288 1 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η πληροφορία ως σήµα ειγµατοληψία Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές:

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές: VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουσες εφαρμογές: Αναπαραγωγή αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές π.χ. video on demand) Οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (ένας-προς-έναν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα