ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΈΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΝ ΟΦΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ Σ. ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 5-6

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΈΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΝ ΟΦΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ Σ. ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 5-6 Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως µέρος των υποχρεώσεων για την απονοµή του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στην Τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τους:. Παλλήκαρη Ιωάννη. Πλαίνη Σωτήρη 3. Κυµιωνή Γιώργο

3 ΈΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΝ ΟΦΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός : Στόχος της µελέτης είναι να εκτιµηθεί η οπτική απόδοση, η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του περιθλαστικού πολυεστιακού ενδοφακού Acrysof Resor (Alcon) µε υποκειµενικές (οπτική οξύτητα και αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας) και αντικειµενικές (ανάλυση µετώπου κύµατος) µεθόδους. Μέθοδος : εκατέσσερις οφθαλµοί µε προχωρηµένο καταρράκτη (χωρίς άλλη οφθαλµόπαθολογία) δέκα ασθενών ηλικίας από 55 έως 83 ετών και προ-εγχειρητικής οπτικής οξύτητας, έως,3 (δεκαδική κλίµακα), υπέστησαν αντικατάσταση του καταρρακτικού φακού µε τον πολυεστιακό ενδοφακό Acrysof Restor. Σε τρεις από τους δέκα η ένθεση ήταν και στους δύο οφθαλµούς, ενώ στους υπόλοιπους µόνο στον ένα οφθαλµό. Η προ-εγχειρητική εξέταση περιλάµβανε την µέγιστη µακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (UCVA) και µε διόρθωση (BSCVA) σε δεκαδική κλίµακα, την µέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (σε κλίµακα Jaeger) και την µέτρηση της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας στο σύστηµα Optek Vision Tester 65 (σε δύο ασθενείς). Για την επιλογή των ασθενών έγιναν επιπλέον τοπογραφία κερατοειδούς, βιοµετρία µε υπερήχους και εξέταση στην σχισµοειδή λυχνία, του προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου του οφθαλµού. Η µετεγχειρητική εξέταση περιλάµβανε επιπλέον ανάλυση του µετώπου κύµατος (µετά από µυδρίαση και για 5mm κόρης) στον αναλυτή COAS (Wavefront Sciences), που στηρίζεται στην αρχή κατά Shack-Hartmann. Η επέµβαση έγινε από τον ίδιο χειρουργό µε βάση την τυπική διαδικασία της φακοθρυψίας. Οι µετεγχειρητικές µετρήσεις των ασθενών έγιναν στο µήνα και στο τρίµηνο. Αποτελέσµατα: Η µέση µέγιστη τιµή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (UCVA) στον µήνα ήταν,74 (διακύµανση,5-,), η µέση µέγιστη οπτική οξύτητα µε διόρθωση (BSCVA) ήταν,84 (διακύµανση,6-,) και η µέση µέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν Jaeger,93 (διακύµανση -6). Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στο τρίµηνο παρουσίαζαν βελτίωση, µε την UCVA στα,8 (διακύµανση,5-), την BSCVA στα,9 (διακύµανση,6-) και την µέση µέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα στο Jaeger χωρίς διακύµανση. Τα διαθλαστικά σφάλµατα παρουσίασαν µείωση µετεγχειρητικά και στο τρίµηνο το µέσο σφαίρωµα ήταν +,34D και ο αστιγµατισµός -,73D. Η αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας παρουσίασε βελτίωση από την προ-εγχειρητική µέτρηση στον µήνα και επιπλέον στο τρίµηνο, σε όλες τις συνθήκες φωτισµού. Στις φωτοπικές συνθήκες πλησίαζε την φυσιολογική καµπύλη της αντίστοιχης 3

4 ηλικιακής οµάδας χωρίς καταρράκτη, µε χαµηλότερες τιµές στις υψηλές συχνότητες ( και 8 κύκλους ανά µοίρα). Στις µεσοπικές συνθήκες υπήρχε µείωση της καµπύλης σε σχέση µε τις φωτοπικές, για όλες τις συχνότητες. Η ανάλυση µετώπου κύµατος έδειξε φυσιολογικές τιµές για τις εκτροπές υψηλής τάξης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες πληθυσµιακές µελέτες. Υπήρξε µια διακύµανση από τον µήνα στο τρίµηνο, πιθανώς λόγω της µετεγχειρητικής επουλωτικής διαδικασίας του οφθαλµού. Η µέτρηση του τριµήνου έδειξε ποσοτική αύξηση στο κόµα και φυσιολογική σφαιρική εκτροπή σε σχέση µε τις πληθυσµιακές µελέτες, ενώ συγκριτικά µε τις µελέτες για τους µονοεστιακούς ενδοφακούς παρατηρήθηκε αύξηση στο κόµα και µείωση της σφαιρικής εκτροπής. Η αύξηση αυτή µπορεί να αποδοθεί σε µετατόπιση του ενδοφακού µετεγχειρητικά, η οποία φαίνεται και από την υψηλή του αστιγµατισµού. εν επηρέασε, όµως, την οπτική οξύτητα και την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης των ασθενών. Οι ασθενείς µε αµφοτερόπλευρη ένθεση του ενδοφακού δεν χρειάζονταν διαθλαστική διόρθωση για µακριά ή κοντά, κανείς ασθενής δεν παραπονέθηκε για µείωση της όρασης την νύχτα και από αυτούς ανέφεραν φαινόµενα περίθλασης (άλως) γύρω από τις φωτεινές πηγές. Συµπεράσµατα: Ο πολυεστιακός ενδοφακός Acrysof Restor προσφέρει ικανοποιητική µακρινή και καλή κοντινή όραση χωρίς διόρθωση. Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης είναι µέσα στα φυσιολογικά όρια σε φωτοπικές συνθήκες φωτισµού, ενώ σε µεσοπικές συνθήκες παρουσιάζεται µείωση αυτής, πιθανώς λόγω των υψηλών εκτροπών σε µεγάλης διαµέτρου κόρη. Μακρινά ή κοντινά γυαλιά δεν ήταν αναγκαία και ο βαθµός ικανοποίησης των ασθενών ήταν υψηλός σε όλους τους ασθενείς. DIFFRACTIVE MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENSES INSERT AFTER CATARACT SURGERY. SAFETY AND EFFICIENCY. ABSTRACT Purpose: Το evaluate the optical performance, safety and efficiency of the Acrysof Restor multifocal diffractive intraocular lens, with subjective (visual acuity and contrast sensitivity) and objective (wavefront analysis) methods. Method: Fourteen eyes, out of ten patients aged 55 to 83, with advanced cataract (no other pathology of the eyes) and pre-operative visual acuity from, to,3, underwent replacement of the cataract crystalline lens with the Acrysof Restor (Alcon Laboratories) multifocal intraocular lens. In three out of the ten patients the insertion of the lens was binocular and in the seven left was monocular. The pre-operative examination included the maximum distant uncorrected visual acuity (UCVA), the maximum distant best spectacle corrected visual acuity (BSCVA) in decimal score, the maximum near uncorrected visual acuity (in Jaeger scores) and evaluation of the contrast sensitivity function using the Optek 65 Vision Tester (in two patients). The pre-operative selection of the 4

5 patients also included corneal topography, ultrasound biometry and slit lamp examination of the anterior and posterior segment of the eye. In the postoperative examination wavefront aberrations analysis (after pupil dilation, for a 5mm pupil diameter) was additionally performed with the COAS analyzer (Wavefront Sciences), which is based on the Shack-Hartmann principle. The operation was performed by the same surgeon under the typical procedure of phacoemulcification. The post-operative examinations performed one and three months after the operation. Results: The average maximum UCVA was,74 (variance,5 -), BSCVA was,84 (variance,6-) and the average maximum near UCVA was Jaeger,93 (variance -6) at the first month. In the third month there was an improvement in UCVA:,8 (variance,5-), BCVA:,9 (variance,6-) and near UCVA: Jaeger with no variance. The refractive errors showed a reduction postoperatively: specifically, three months following the operation the average sphere was +,34 D and astigmatism -,73 D. The contrast sensitivity function showed improvement post-operatively and further improvement between the first and third month, under all lighting conditions. Under photopic conditions the contrast sensitivity function was approaching the normal one for the same age group (with no cataract), with lower measurements in the higher frequencies ( & 8 cycl/deg). Under mesopic conditions there was a reduction in relation to the photopic conditions for all frequencies. The wavefront analysis revealed normal higher order aberrations, as compared to age-matced data from population studies. There were fluctuations between one and three months, possibly due to the ocular post-operative healing. An increase in coma-like aberrations and normal spherical aberration values was also observed at three months post-operatively. In comparison with the studies concerning monofocal intraocular lenses implantation, the Restor group showed an increase in coma-like aberration and a reduction in spherical aberration. The former is probably due to a post-operatively decentration or tilt of the lens, which is further supported by the increased values in astigmatism. The increased aberrations do not have a strong effect on either visual acuity or the contrast sensitivity function. Patients with binocular implantation of the lens did not need any refractive correction for distant or near vision. No patient complained about visual reduction during the night and only two of them experienced halos around light sources. Conclusions: The Acrysof Restor multifocal apodized diffractive IOL provides satisfactory uncorrected distant visual acuity with an improved near uncorrected visual acuity. The contrast sensitivity under photopic conditions is within normal limits, but under mesopic conditions a reduction was observed, which may be due to higher order aberrations at large pupil sizes. Distant or near glasses were not needed and the patients were satisfied with the IOL visual performance. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Εισαγωγή. Το οπτικό σύστηµα του ανθρώπου...8. Η ποιότητα της όρασης λόγοι µείωσης της όρασης.3. µέγεθος κόρηςπερίθλαση εκτροπές µονοχρωµατικές και χρωµατικές α απλά διαθλαστικά σφάλµατα µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης β µονοχρωµατικές εκτροπές υψηλής τάξης και χρωµατικές εκτροπές Σκέδαση στα οπτικά µέσα του οφθαλµού Πυκνότητα κωνίων και λειτουργικότητα οπτικής οδού Η εκτίµηση της ποιότητας της όρασης.4.. οκιµασία οπτικής οξύτητας Ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης Ανάλυση µετώπου κύµατος Ανάλυση της σκέδασης των οπτικών του µατιού Οξύτητα σε έντονο φωτισµό (θάµβος-glare) οκιµασία οπτικών πεδίων.3.5 Καταρράκτης.5. Ιστορική αναδροµή.3.5. Επιδηµιολογία του καταρράκτη Ανατοµία του κρυσταλλοειδή φακού Γήρανση του φακού: απώλεια της προσαρµογής και παθοφυσιολογία του καταρράκτη Κλινική εκτίµηση του καταρράκτη σε ενηλίκους Είδη καταρράκτη Αντιµετώπιση του καταρράκτη 4.6 Ενδοφακοί Είδη και ιστορική εξέλιξη των ενδοφακών..4 6

7 .6. Χαρακτηριστικά των ενδοφακών Σχεδιασµός των πολυεστιακών ενδοφακών.47 Σκοπός της εργασίας 58 Κεφάλαιο ο Μεθοδολογία. Ο Restor apodized πολυεστιακός ενδοφακός..58. Συµµετέχοντες 65.3 ιαδικασία καταγραφής.66 Κεφάλαιο 3 ο Ανάλυση αποτελεσµάτων.7 3. Ανάλυση οπτικής οξύτητας Ανάλυση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης Ανάλυση εκτροπών µετώπου κύµατος Υποκειµενική εκτίµηση των ασθενών για την οπτική απόδοση του φακού..89 Κεφάλαιο 4 ο Συµπεράσµατα 4. Συµπεράσµατα από την ανάλυση της οπτικής οξύτητας Συµπεράσµατα από την ανάλυση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης Συµπεράσµατα από την ανάλυση των εκτροπών µετώπου κύµατος Συµπεράσµατα από την υποκειµενική εκτίµηση των ασθενών 97 Κεφάλαιο 5 ο Συζήτηση και µελλοντικές ερευνητικές εργασίες 98 Βιβλιογραφία. Παράρτηµα.. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εισαγωγή. Το οπτικό σύστηµα του ανθρώπου Το πρώτο βήµα στην αντίληψη της όρασης του ανθρώπου επιτυγχάνεται µε την σύλληψη του φωτός από τους οφθαλµούς. Ο οφθαλµός είναι ένα οπτικό σύστηµα, δηλαδή αποτελείται από µία σειρά φακών που προσλαµβάνουν τις φωτεινές ακτίνες του περιβάλλοντος, τις συγκεντρώνουν και τις εστιάζουν στον νευροαισθητήριο αµφιβληστροειδή, το ανθρώπινο φιλµ. Το οπτικό αυτό σύστηµα σχηµατίζεται από έξω προς τα µέσα, από τις εξής δοµές: α. τον κερατοειδή και β. τον κρυσταλλοειδή φακό, ανάµεσά τους βρίσκεται το υδατοειδές υγρό (γ.) και από τον φακό µέχρι τον αµφιβληστροειδή το υαλοειδές σώµα (δ.). Ο κερατοειδής είναι υπεύθυνος για την µεγαλύτερη διοπτρική ισχύ του οφθαλµού (ολικές διοπτρίες οφθαλµού: 6), δηλαδή έχει την µεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης των προσπιπτόντων ακτινών, η οποία αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε 43 διοπτρίες. Ο φακός προσφέρει στο σύστηµα περίπου διοπτρίες και οι υπόλοιπες διοπτρίες παρέχονται από το υδατοειδές υγρό και το υαλοειδές σώµα τα οποία έχουν πολύ µικρή διοπτρική ισχύ. Το δεύτερο βήµα στην δηµιουργία της όρασης είναι η σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τον αµφιβληστροειδή και η µετατροπή της, µέσα σε αυτόν, σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία µε αυτήν την µορφή µπορεί να µεταφερθεί στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα για επεξεργασία. Το τρίτο και τελικό βήµα είναι η επεξεργασία του οπτικού σήµατος από τα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα για την αντίληψη του ως εικόνας (καταγραφή χρώµατος - σχήµατος- φωτεινότητας) και η συσχέτιση αυτής µε τις αποθηκευµένες εικόνες-εµπειρίες του κάθε ατόµου, ώστε αυτό να συνδέσει την προσλαµβανόµενη εικόνα µε το περιβάλλον του. Η όραση δηλαδή επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό τριών τοµέων: της ανατοµίας, της νευροφυσιολογίας και της ψυχοφυσικής, για την αντίληψη των αντικειµένων που µας περιβάλλουν και την κίνηση µας µέσα σε αυτά. 8

9 ºˆÙÔ ¾Ô Ô Â Φωτοϋποδοχείς Οπτικός K ÓÙÚÔ φλοιός ¼Ú ÛË V V Φως ºˆ OΟπτικό ¾ÙÈμ νεύρο Ó ÚÔ KÈÓËÙÈÎÔ Κινητικοί Ó ÚÒÓ νευρώνες M  Μύες ΕΙΚΟΝΑ. Ποιότητα της όρασης Η ποιότητα της όρασης εξαρτάται από τρεις παράγοντες, την απόδοση των οπτικών µέσων του µατιού που επηρεάζουν την ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου στον αµφιβληστροειδή, την φυσιολογική λειτουργία του αµφιβληστροειδή και την επεξεργασία της εικόνας αυτής στον εγκέφαλο σε συνδυασµό µε την ψυχοφυσική αντίληψη του κάθε ατόµου. Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού επηρεάζει την ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου στον αµφιβληστροειδή. ΕΙΚΟΝΑ Συγκεκριµένα, η απεικόνιση του ειδώλου, καθορίζεται από το µέγεθος της κόρης (άµεση σχέση µε την περίθλαση), τις εκτροπές και την σκέδαση των οπτικών µέσων. Όλα αυτά τα στοιχεία προκαλούν αδυναµία παραγωγής ενός τέλειου ειδώλου, καθώς εµποδίζουν την τέλεια απεικόνιση ενός σηµείου του αντικειµένου σε ένα αντίστοιχο σηµείο του ειδώλου. Έτσι ποτέ µέσα από ένα οπτικό σύστηµα δεν επιτυγχάνεται η τέλεια σηµειακή απεικόνιση µιας πηγής, αλλά απεικονίζεται ένα σχέδιο µε ένα κεντρικό φωτεινότερο δακτύλιο ο οποίος περιβάλλεται από οµόκεντρους δακτυλίους σταδιακά ελαττωµένης φωτεινότητας (airy disc). 9

10 ΕΙΚΟΝΑ 3. ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ Η ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου και η διακριτική ικανότητα του οφθαλµού επηρεάζονται και από ανατοµικούς και φυσιολογικούς παράγοντες του αµφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού, δηλαδή την µέγιστη πυκνότητα φωτουποδοχέων στο κεντρικό βοθρίο και την φυσιολογική λειτουργικότητα αυτών, καθώς και την ακεραιότητα και φυσιολογική λειτουργία της οπτικής οδού από το οπτικό νεύρο µέχρι το οπτικό κέντρο στον ινιακό λοβό. Ο τρίτος παράγοντας της ποιότητας όρασης είναι η ψυχοφυσική επεξεργασία της εικόνας, που γίνεται σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου, και στοχεύει στην αντίληψη αυτής, δηλαδή των χρωµάτων, του µεγέθους, της θέσης της στο χώρο και στον συνδυασµό της µε παλαιότερες εικόνες, ώστε το άτοµο να αντιλαµβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. 5,6.3 Λόγοι µείωσης της όρασης.3. µέγεθος κόρης-περίθλαση Το µέγεθος της κόρης επηρεάζει τη ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου µέσω της περίθλασης που δηµιουργείται στα όρια της κόρης, έστω και αν το υπόλοιπο οπτικό σύστηµα είναι τέλειο. Περίθλαση είναι το φαινόµενο της απόκλισης του φωτός από την αρχικά ευθύγραµµη πορεία του όταν προσπέσει σε ένα εµπόδιο και προκαλεί την διασπορά του σε περισσότερα σφαιρικά κύµατα. Όταν µια δέσµη φωτός προσπέσει σε ένα αντικείµενο (πχ, φράγµα περίθλασης), τα επιµέρους κυµατικά σηµεία της προσπίπτουσας περιοχής αλλάζουν σε πλάτος ή φάση άρα και κατεύθυνση οπότε δηµιουργούνται δευτερεύοντα κύµατα. Τα πολλαπλά αυτά κύµατα που είναι κοµµάτια του πρώτου κύµατος, συµβάλλουν µεταξύ τους, δηλαδή ενώνονται και προκαλούν δευτερεύουσες εστίες. Έτσι από ένα κύµα δηµιουργούνται πολλά διαφορετικά, που διαδίδονται σε µια σφαιρική διανοµή και εστιάζονται σε διαφορετικά σηµεία. Το κεντρικό κύµα λέγεται µηδενικής τάξης (m=), ενώ τα αµέσως επόµενα αυτής, δεξιά και αριστερά, λέγονται πρώτης τάξης (m=), τα επόµενα δεύτερης (m=) και ούτω κάθε εξής.

11 ΕΙΚΟΝΑ 4. Όταν το φως διέρχεται από µια µικρή κόρη περιθλάται στα όρια αυτής και αλλάζει πορεία ενώ τα σηµεία της ακτίνας που είναι προς το κέντρο δεν επηρεάζονται. Όποτε το κεντρικό τµήµα της εισερχόµενης στον οφθαλµό ακτίνας δεν αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς το κεντρικό βοθρίο στην ωχρά, ενώ τα περιφερικά σηµεία, που έρχονται σε επαφή µε τα τοιχώµατα της κόρης αλλάζουν πορεία και κατευθύνονται σε διάφορα σηµεία µέσα στον οφθαλµό. Το φαινόµενο αυτό επηρεάζει την σηµείο προς σηµείο απεικόνιση του αντικειµένου στο είδωλο, οπότε δεν έχουµε την τέλεια σηµειακή απεικόνιση και το είδωλο που δηµιουργείται δεν είναι ένα σηµείο, αλλά µια κυκλική επιφάνεια µε µεγαλύτερη φωτεινότητα στο κέντρο, η οποία σταδιακά ελαττώνεται (airy disc). Το φαινόµενο της περίθλασης µειώνεται όσο µεγαλώνει η κόρη αφού οι φωτεινές ακτίνες επηρεάζονται λιγότερο από τα τοιχώµατα αυτής. ΕΙΚΟΝΑ 5. Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΕΙ ΩΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΡΗΣ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. Το καλύτερα σχηµατιζόµενο είδωλο (ισορροπία περίθλασης-εκτροπών) εµφανίζεται όταν η κόρη έχει διάµετρο 3χιλιοστών. Σε αυτή την διάµετρο η επιρροή της περίθλασης είναι µικρότερη από ότι στις µικρότερες διαµέτρους και η επιρροή των σφαιρικών εκτροπών είναι µικρότερη από ότι σε µεγαλύτερες διαµέτρους. ηλαδή στην διάµετρο των 3χιλιοστών, στο οπτικό σύστηµα του ανθρώπινου οφθαλµού, συµβαίνει µια

12 ισορροπία περίθλασης-εκτροπών που προκαλούν την µικρότερη δυνατή θόλωση του ειδώλου εκτροπές µονοχρωµατικές και χρωµατικές Κάθε οπτικό σύστηµα, έτσι και ο οφθαλµός πάσχει από εκτροπές, δηλαδή η γεωµετρία των οπτικών του προκαλεί παραµόρφωση των εισερχοµένων ακτινών και παραµόρφωση του σχηµατιζόµενου ειδώλου. ιακρίνουµε τις µονοχρωµατικές εκτροπές, χαµηλής και υψηλής τάξης, και τις χρωµατικές εκτροπές. Στην πρώτη κατηγορία αναφερόµαστε στις εκτροπές που εµφανίζονται όταν εξετάζουµε ένα µήκος κύµατος, ενώ στην δεύτερη κατηγορία εξετάζουµε τις επιπλέον εκτροπές που εµφανίζονται όταν εξετάζουµε τα χρωµατικά αποτελέσµατα της διασποράς του φωτός, όταν διέρχεται από διάφορα οπτικά µέσα. Πρέπει να γνωρίζουµε όµως ότι οι µονοχρωµατικές εκτροπές για ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος είναι διαφορετικές από αυτές για ένα άλλο µήκος κύµατος. Οι µονοχρωµατικές εκτροπές χωρίζονται σε χαµηλής και υψηλής τάξης ανάλογα µε τον Zernike συντελεστή τους (αναφέρεται παρακάτω) και αυτές που έχουν συντελεστή έως το δύο είναι χαµηλής τάξης και από δύο και πάνω υψηλής. Οι µονοχρωµατικές εκτροπές εµφανίζουν µεγάλη διακύµανση στον πληθυσµό, η πλειοψηφία αυτών καταλαµβάνεται από τις εκτροπές δεύτερης τάξης, ενώ οι υψηλότερες τάξεις εµφανίζονται σε µικρότερο µέγεθος και είναι περίπου συµµετρικές στα δύο µάτια..3..α απλά διαθλαστικά σφάλµατα-µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης Στις µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης (έως δεύτερης) ανήκουν τα απλά διαθλαστικά σφάλµατα, δηλαδή η µυωπία, η υπερµετρωπία και ο αστιγµατισµός. Η ύπαρξη των απλών διαθλαστικών σφαλµάτων (µυωπία- υπερµετρωπία- αστιγµατισµός) επηρεάζει την ακριβή εστίαση των ακτινών πάνω στο κεντρικό βοθρίο του αµφιβληστροειδή και κατά συνέπεια την ευκρίνεια του ειδώλου. Όσο µεγαλύτερο ποσό ενός απλού διαθλαστικού σφάλµατος έχει ένα άτοµο τόσο περισσότερο επηρεάζεται η ευκρίνεια του ειδώλου. Το φαινόµενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό στον αστιγµατισµό ο οποίος λόγω της φύσης του διορθώνεται πιο δύσκολα µε τα υπάρχοντα µέσα. Συγκεκριµένα: Μυωπία: είναι η αδυναµία µακρινής όρασης, λόγω ανατοµικά µεγαλύτερης προσθοπίσθιας διαµέτρου του οφθαλµού ή αυξηµένης διαθλαστικής δύναµης των οπτικών µέσων του, που προκαλεί εστίαση των ακτινών µπροστά από τον αµφιβληστροειδή. ιορθώνεται επαρκώς µε αρνητικούς φακούς είτε σε γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, ενδοφακούς ή µε διαθλαστική χειρουργική.

13 ΕΙΚΟΝΑ 6. ΜΥΩΠΙΑ Υπερµετρωπία: είναι η αδυναµία µακρινής και κοντινής όρασης, λόγω ανατοµικά µικρότερης προσθοπίσθιας διαµέτρου του οφθαλµού ή µικρότερης διαθλαστικής δύναµης των οπτικών του οφθαλµού, που προκαλεί εστίαση των ακτινών πίσω από τον αµφιβληστροειδή. ιορθώνεται επαρκώς µε θετικούς φακούς σε γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, ενδοφακούς ή µε διαθλαστική χειρουργική, αλλά είναι γενικά πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί οπτικά ο ασθενής σε σχέση µε την µυωπία. ΕΙΚΟΝΑ 7. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ Αστιγµατισµός: Είναι η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού κατά την οποία η διαθλαστική ισχύς του οπτικού συστήµατος (κερατοειδούςκρυσταλλοειδούς) δεν είναι ίδια σε όλους τους µεσηµβρινούς µε συνέπεια να µην εστιάζονται όλες οι ακτίνες σε ένα σηµείο. Στο µεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στις διαφορετικές ακτίνες καµπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, που προκαλεί µια µέγιστη τιµή σε έναν µεσηµβρινό και µια ελάχιστη σε έναν άλλο, οι οποίοι συνήθως έχουν διαφορά 9 µοιρών µεταξύ τους. Σε µικρότερο ποσοστό οφείλεται στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και στις πρόσθιεςοπίσθιες επιφάνειες του φακού. ιορθώνεται µε γυαλιά οράσεως µέχρι κάποιες διοπτρίες, µε φακούς επαφής είναι πιο ικανοποιητικό το οπτικό αποτέλεσµα, ενώ µε την διαθλαστική χειρουργική επιτυγχάνεται (εκεί που είναι εφικτό) το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 3

14 ΕΙΚΟΝΑ 8. ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Οι µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης αποτελούν την πλειοψηφία των εκτροπών (περίπου 93%),8,9,.3..β µονοχρωµατικές υψηλής τάξης και χρωµατικές εκτροπές Στις µονοχρωµατικές εκτροπές υψηλής τάξης, αναφέρονται οι παραµορφώσεις που υφίστανται οι φωτεινές ακτίνες όταν διέρχονται µέσα από ένα οπτικό σύστηµα, στο οποίο έχουν διορθωθεί τα απλά διαθλαστικά σφάλµατα. Σε αυτές ανήκουν η σφαιρική εκτροπή, το κόµα, η παραµόρφωση πεδίου και η καµπύλωση πεδίου. εν υπάρχει το τέλειο οπτικό σύστηµα από το οποίο, το διερχόµενο φως να παραµένει αναλλοίωτο, αλλά πάντα συµβαίνει µια διαφορετικού βαθµού παραµόρφωση, ανάλογα µε τις ιδιότητες του εκάστοτε συστήµατος. Οι εκτροπές οφείλονται κυρίως στον κερατοειδή και στον φακό, αφού αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαθλαστικά µέσα του µατιού. Οι εκτροπές αυξάνονται όσο αυξάνεται η διάµετρος της κόρης, διότι µεγαλύτερη έκταση του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού εισέρχεται στο οπτικό πεδίο, οπότε το φως υφίσταται µεγαλύτερη παραµόρφωση. Συνήθως είναι µικρές για διάµετρο κόρης 3χιλιοστών και αυξάνονται όσο αυξάνεται η διάµετρος. Η σφαιρική εκτροπή: είναι το φαινόµενο κατά το οποίο οι ακτίνες που διαθλώνται σε διαφορετικά ύψη µιας σφαιρικής επιφάνειας, τέµνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σηµεία. Υπάρχει η θετική και η αρνητική σφαιρική εκτροπή, θετική είναι όταν οι ακτίνες από την περιφέρεια της σφαιρικής επιφάνειας εστιάζονται πιο µπροστά από αυτές από το κέντρο και αρνητική όταν συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή οι περιφερικές ακτίνες εστιάζονται πιο µακριά από τις κεντρικές. Η σφαιρική εκτροπή είναι θετική στον κερατοειδή και στον φακό είναι αρνητική σε κατάσταση µη προσαρµογής, ενώ όσο προσαρµόζουµε σε κοντινά αντικείµενα, τόσο µεταβάλλεται προς αρνητική, ώστε να εστιαστεί καλύτερα το είδωλο. ηλαδή, υπάρχει µια ανταγωνιστική δράση εκτροπών φακού-κερατοειδή µε στόχο την καλύτερη δυνατή εστίαση της εικόνας στον αµφιβληστροειδή και την µικρότερη παραµόρφωση. 4

15 ΕΙΚΟΝΑ 9. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ Το κόµα: µπορεί να ορισθεί ως η απόκλιση, που συµβαίνει σε µια δέσµη ακτινών όταν αυτές διέρχονται από σηµείο του φακού, που σχηµατίζει γωνία µε τον οπτικό του άξονα. Είναι µια παρά τον άξονα οπτική εκτροπή. Η απεικόνιση της δέσµης έχει το σχήµα κοµήτη, διότι οι ακτίνες που διέρχονται (υπό γωνία) από το κέντρο του φακού εστιάζονται πάνω από τις ακτίνες που διέρχονται από την περιφέρεια αυτού. 5

16 ΚΟΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Η παραµόρφωση πεδίου: είναι η ανικανότητα ενός οπτικού συστήµατος να αναπαράγει σε πανοµοιότυπο σχήµα ένα είδωλο που είναι πιστό αντίγραφο του αντικειµένου. Τα σηµεία του ειδώλου θα καταλαµβάνουν θέσεις µακρύτερα ή κοντύτερα από τον άξονα από ότι οι ιδανικές τους θέσεις. ΕΙΚΟΝΑ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ και η καµπύλωση πεδίου: είναι η ικανότητα ενός οπτικού συστήµατος να εστιάζει τα σηµεία του ειδώλου σε µια καµπύλη επιφάνεια (και όχι ευθεία), δηλαδή το είδωλο ενός επίπεδου αντικειµένου, στην πραγµατικότητα, είναι καµπύλο. ΕΙΚΟΝΑ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ Οι χρωµατικές εκτροπές οφείλονται στο γεγονός ότι ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το µήκος κύµατος, οπότε κάθε µήκος κύµατος έχει διαφορετική εστία. Έτσι όταν το λευκό φως διέρχεται από ένα οπτικό σύστηµα κάθε µήκος κύµατος αυτού εστιάζεται σε διαφορετικό σηµείο, προκαλώντας θόλωση του σχηµατιζόµενου ειδώλου. 6

17 ΕΙΚΟΝΑ 3. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Οι χρωµατικές εκτροπές προκαλούν θόλωση στο είδωλο ακόµα και όταν το σύστηµα είναι διορθωµένο από τα απλά διαθλαστικά σφάλµατα. Από µελέτες των ολικών εκτροπών σε φυσιολογικούς οφθαλµούς φαίνεται ότι υπάρχει µια τάση των οφθαλµών να είναι ελεύθεροι από τις περισσότερες εκτροπές υψηλής τάξης, εκτός από την σφαιρική εκτροπή, η οποία δείχνει µια µικρή θετική τιµή όσον αφορά την ολική της τιµή. Οι τιµές των εκτροπών παρουσιάζουν µεταβλητότητα στον πληθυσµό και υπάρχει σχετική συµµετρία µεταξύ των δύο οφθαλµών του ίδιου ατόµου. Οι ίδιες µελέτες έχουν δείξει ότι το 93% όλων των εκτροπών αποτελούνται από τις µονοχρωµατικές χαµηλής τάξης και το υπόλοιπο ποσοστό από τις υψηλές, δηλαδή οι πρώτες επηρεάζουν περισσότερο την µεταβλητότητα του µετώπου κύµατος, ενώ όσο υψηλότερης τάξης η εκτροπή τόσο µικρότερη η επιρροή της στο µέτωπο κύµατος. Με την ηλικία υπάρχει αλλαγή των εκτροπών υψηλής τάξης. 9, Συγκεκριµένα από τις µελέτες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι µε την ηλικία αυξάνεται το κόµα και η σφαιρική εκτροπή του οφθαλµού. Το κόµα αυξάνεται κυρίως στον κερατοειδή: ΕΙΚΟΝΑ 4. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙ Η. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΟΤΙ Η ΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙ Η. η σφαιρική εκτροπή παίρνει πιο θετικές τιµές µε την αύξηση της ηλικίας και φαίνεται να οφείλεται στον φακό, γιατί η σφαιρική εκτροπή του κερατοειδή δεν αυξάνεται. (δεν µπορούµε να µετρήσουµε την σφαιρική εκτροπή του φακού, αλλά µπορούµε του κερατοειδή) 8,9, 7

18 ΕΙΚΟΝΑ 5. ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ Η Η ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΡΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ. ΕΙΚΟΝΑ 6. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΠΛΟΥ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ στις ΗΛΙΚΙΕΣ -3, 4-5 ΚΑΙ 6-7 ΜΕ ΚΟΡΗ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙ ΩΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 7. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙ ΟΥΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΝΩ ΟΙ ΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΑΚΟ) ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ (Atchison 4-5) 8

19 .3.4 Σκέδαση στα οπτικά µέσα του οφθαλµού Η σκέδαση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο τα σωµατίδια του φωτός εκτρέπονται σε τυχαίες κατευθύνσεις εξαιτίας κρούσεων µε άλλα σωµατίδια ύλης. Έτσι όταν µια δέσµη φωτός διέρχεται από ένα οπτικό σύστηµα µη οµοιογενές (µε διαφορετικούς δείκτες διάθλασης σε διάφορα σηµεία του), αλλάζει η πορεία αυτής. Η κρούση µεταξύ των σωµατιδίων φωτός-ύλης προκαλεί ταλάντωση αυτών, η οποία λειτουργεί σαν πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από την οποία παράγεται η σκεδαζόµενη ακτινοβολία. Αυτή έχει µικρότερη ένταση από την αρχική γιατί κάποιο ποσοστό χάνεται κατά την διάρκεια της κρούσης. Ένα οπτικό σύστηµα που µπορεί να δηµιουργήσει σκέδαση είναι ο κερατοειδής µετά από κάποιο τραυµατισµό αυτού, που έχει προκαλέσει αλλαγή στην δοµή και διάταξη των κολλαγόνων ινών του ή ένας κρυσταλλοειδής φακός µε καταρράκτη (φυσιολογικά ούτε ο κερατοειδής, ούτε ο φακός σκεδάζουν το φως). Οπότε η δέσµη που διέρχεται από ένα τέτοιο σύστηµα αλλάζει πορεία και δεν εστιάζεται ακριβώς πάνω στον αµφιβληστροειδή, µειώνοντας την ευκρίνεια του ειδώλου. Στον καταρράκτη η σκέδαση είναι τόσο έντονη που επηρεάζει -µειώνει- τόσο την οπτική οξύτητα όσο και την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης του ατόµου, προκαλώντας δυσκολίες στην καθηµερινότητά του, αφού το αποτέλεσµα είναι µια θολή εικόνα µε ξεθωριασµένα χρώµατα. Το `φαινόµενο της σκέδασης είναι πιο χαρακτηριστικό σε εντοπισµένους καταρράκτες πχ., φλοιώδη, πυρηνικό ή υποκαψικό, όπου ανάλογα µε την εντόπιση εµφανίζεται και η µειωµένη οπτική οξύτητα και ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης. Ειδικά στους δύο τελευταίους το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο γιατί καταλαµβάνουν το κέντρο του οπτικού πεδίου και για αυτόν τον λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις έχουµε µεγάλη και απότοµη απώλεια της όρασης., Πυκνότητα κωνίων και λειτουργικότητα οπτικής οδού Το κεντρικό βοθρίο είναι το σηµείο που έχουµε το καλύτερο δυνατόν σχηµατιζόµενο είδωλο, γιατί εκεί εστιάζονται οι φωτεινές ακτίνες και εκεί υπάρχει ανατοµικά η µεγαλύτερη πυκνότητα των φωτουποδοχέων υπεύθυνων για την µέγιστη διακριτική ικανότητα. Οι φωτοευαίσθητοι υποδοχείς της περιοχής αυτής είναι τα κωνία, που είναι υπεύθυνα για την όραση στο έντονο φως και σε αυτό το σηµείο, είναι µικρά σε µέγεθος για να έχουν την µέγιστη πυκνότητα καταλαµβάνοντας τον µικρότερο δυνατόν χώρο. Τα κωνία µετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε χηµική µέσω µιας διαδικασίας που ονοµάζεται φωτοµεταγωγή. Το χηµικό αυτό σήµα µεταφέρεται στα γαγγλιακά κύτταρα τα οποία το µετατρέπουν σε ηλεκτρικό σήµα για να προωθηθεί µε αυτήν την µορφή, στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα. 9

20 ΕΙΚΟΝΑ 8. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ Κάθε κωνίο σε αυτήν την περιοχή συνδέεται µε ένα γαγγλιακό κύτταρο, γεγονός το οποίο συµβάλλει στην επίτευξη της µέγιστης οπτικής οξύτητας του κεντρικού βοθρίου, γιατί κάθε διεγερµένο κωνίο, προκαλεί µια ξεχωριστή ηλεκτρική απόκριση. Όµως για να γίνουν αντιληπτές δύο παρακείµενες σηµειακές πηγές ως ξεχωριστές πρέπει να ερεθίζουν δύο κωνία και ενδιάµεσα σε αυτά να υπάρχει ένα ανερέθιστο κωνίο (όριο Nyquist). Συνεπώς όσο υψηλή και να είναι η ευκρίνεια του οπτικού συστήµατος η τελική διακριτική ικανότητα του οφθαλµού περιορίζεται από την µέση απόσταση µεταξύ των κωνίων και το περιοριστικό όριο του Nyquist. Οι µικρές σακκαδικές κινήσεις που µετατοπίζουν το είδωλο, ώστε το φως να ερεθίζει περισσότερα κωνία πιθανόν να συµβάλλουν στην αύξηση αυτής της διακριτικής ικανότητας. Άρα, οποιεσδήποτε αλλοιώσεις στον αµφιβληστροειδή ή στους υποστηρικτικούς ιστούς του, προκαλεί παραµορφώσεις στο σχηµατιζόµενο είδωλο. Αυτές οι ασθένειες µπορεί να αφορούν την φυσιολογική λειτουργία των κωνίων, ή των γαγγλιακών κυττάρων της περιοχής ή την σύνδεση µεταξύ τους, επίσης µπορεί να αφορούν την αιµάτωση της περιοχής ή την µειωµένη λειτουργία του µελαγχρόου επιθηλίου, στο οποίο βασίζεται ο µεταβολισµός των κωνίων. Επιπλέον οποιαδήποτε αλλοίωση των γαγγλιακών κυττάρων από το οπτικό νεύρο µέχρι τον οπτικό λοβό του εγκεφάλου (εξωτερική πίεση, µειωµένη αιµάτωση κτλ) µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ειδώλου. 6 Συµπερασµατικά, σε έναν υγιή οφθαλµό η ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου εξαρτάται από το µέγεθος της κόρης (περίθλαση), από τις εκτροπές του οπτικού συστήµατος και την πυκνότητα των κωνίων στο κεντρικο βοθρίο.

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα)

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Περίληψη ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab Αξιολόγηση οπτικής συµπεριφοράς Οπτική οξύτητα Ελάχιστη γωνία α ευκρίνειας περιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα 1. Εισαγωγή Ψυχοφυσική της Όρασης (Visual Psychophysics) Η αίσθηση της όρασης αποτελεί ένα αµάλγαµα µιας οµάδας διαφορετικών ικανοτήτων, που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957 Polyak 1957 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Hubel & Weisel ήδη από το 1959 πειραµατιζόµενοι σε γάτες έδειξαν ότι πολλοί από τούς νευρώνες του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1 αποκρίνονται διαφορετικά σε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ/ΚΟ : ΟΠTIKH ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η µείωση, µετριασµός ή εξάλειψη διαθλαστικών ανωµαλιών µε χρήση φακών επαφής. Μέχρι σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD Ιωάννης Παλλήκαρης, MD, PhD Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL

Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL ηµητρίου Αρχοντία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ

δ) Αν ένα σηµείο του θετικού ηµιάξονα ταλαντώνεται µε πλάτος, να υπολογίσετε την απόσταση του σηµείου αυτού από τον πλησιέστερο δεσµό. ΑΣΚΗΣΗ 4 Μονοχρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά µήκος µιας ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους που το ένα άκρο της είναι ακλόνητα στερεωµένο, διαδίδονται δύο κύµατα, των οποίων οι εξισώσεις είναι αντίστοιχα: και, όπου και είναι µετρηµένα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

DARK ADAPTATION. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου

DARK ADAPTATION. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου DARK ADAPTATION Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ήταν το 1866 όταν ιστολογικές µελέτες του Max Schultze σε αµφιβληστροειδείς διαφόρων ειδών θηλαστικών οδήγησαν στο συµπέρασµα της ύπαρξης δύο διαφορετικών τύπων

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13 Συναπτική ολοκλήρωση Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα http://www.mpg.de/13795/learning_memory_perception?print=yes 2 Τοποθεσία συνάψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ Θεόδωρος Μουσαφειρόπουλος Οπτομέτρης Workshop 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Αστιγματισμός είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, μια διαθλαστική ανωμαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΛΤΣΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ EΤΟΣ: 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

Το οπτικό μικροσκόπιο II

Το οπτικό μικροσκόπιο II Το οπτικό μικροσκόπιο II Παρατήρηση βιολογικών δειγμάτων Τα βιολογικά δείγματα (κύτταρα, βακτήρια, ζύμες, ιστοί, κ.λ.π.) και τα συστατικά τους είναι σχεδόν διαφανή Για την παρατήρησή τους πρέπει να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Αισθητικά συστήματα Σωματοαισθητικό σύστημα Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση Σιδηροπούλου - Νευροβιολογία!1 1 Δομή αισθητικών συστημάτων Υποδοχέας Πρωτοταγής

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ Ε. Καραγεωργιάδης, Ε. Γεωργιάδου ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2007 ΒΟΛΟΣ ΑΜΕΡΟΣ Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα