Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεταβατική περίοδο: προκλήσεις και προοπτικές για τα ελληνικά αεροδρόμια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεταβατική περίοδο: προκλήσεις και προοπτικές για τα ελληνικά αεροδρόμια"

Transcript

1 Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεταβατική περίοδο: προκλήσεις και προοπτικές για τα ελληνικά αεροδρόμια Παντελής Δ. Σκάγιαννης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας * *** ***** **** * Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (2008 υπό έκδοση) Περιφερειακά Αεροδρόμια στην Ελλάδα: προοπτικές και προκλήσεις. Στο Γοσποδίνη, Α. (επιμ.) 25 Κείμενα για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη. Αθήνα: Κριτική.

2 Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεταβατική περίοδο: προκλήσεις και προοπτικές για τα ελληνικά αεροδρόμια 1. Εισαγωγή Σε μια χωρική δομή κατανομής των αεροδρομίων σε κομβικά (hub) και ακτινικά (spoke), τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια παγκοσμίως, είναι ακτινικά. Στην τρέχουσα περίοδο μετά την απελευθέρωση των αερομεταφορών, το μέλλον και η βιωσιμότητα τέτοιων αεροδρομίων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι των οποίων απεικονίζονται στο διάγραμμα (1). Εάν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μια αλληλουχία αλληλοεπιδράσεων θα συμπεράνουμε ότι οι όροι λειτουργίας των αεροδρομίων επηρεάζονται από: α) τις πολιτικές των αερογραμμών που αποκρυσταλλώνονται σε επιχειρηματικά μοντέλα και συμμαχίες, διασυνδεδεμένα και επηρεασμένα με και από β) τις προτιμήσεις των επιβατών, γ) τις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές που στην περίπτωση της Ευρώπης συναρτώνται με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές. Η λειτουργία των αεροδρομίων επηρεάζεται επίσης από δ) άλλους παράγοντες συμπεριλαμβάνοντας σε χώρες όπως η Ελλάδα παράγοντες εθνικής άμυνας που υπόκεινται στην επιρροή γενικότερων εθνικών πολιτικών. Η λειτουργία των αεροδρομίων, με τη σειρά της καθορίζει το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των αεροδρομίων που κυρίως εξυπηρετούν τη μεταφορά προσώπων και αγαθών για τις ευρύτερες διασυνδεδεμένες οικονομικές δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας και της αναψυχής. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν σε στρατηγικές συμμαχίες των αεροδρομίων με τους αερομεταφορείς (που μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές), και συνεπώς στην τοποθέτηση και θέση αυτών των αεροδρομίων σε ένα δίκτυο. Επιχειρηματικά μοντέλα και συμμαχίες Στρατηγικές συμμαχίες αεροδρομίων και αερομεταφορέων Σχεδιασμός αεροδρομίων/ χωροθέτηση/ λειτουργία Προτιμήσεις καταναλωτών Λειτουργία Αεροδρομίων Εργασίες (επιβάτες/ φορτία) Περιφερειακέςτοπικές πολιτικές Τουρισμός/ αναψυχή (επιβάτες) Ευρωπαϊκές/ εθνικές πολιτικές Άλλοι παράγοντες (π.χ. άμυνα) Διάγραμμα (1): Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων

3 2. Οι βασικοί τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων 2.1. Επιχειρηματικά μοντέλα και συμμαχίες Μετά από την 11 Σεπτέμβρη, το SARS κλπ. έχει παρατηρηθεί μείωση της ζήτησης στο πλαίσιο της βιομηχανίας αερομεταφορών, που είναι στη φύση της κυκλική. Υπάρχει μια «μακροπρόθεσμη μείωση στην οικονομική απόδοση των αερομεταφορών, που εκτιμάται ως συνάρτηση της απελευθέρωσης, του ανταγωνισμού, της υπερβάλλουσας ικανότητας (αριθμός αεροσκαφών) της υποβάθμισης των υπηρεσιών και της ανάπτυξης των Αερομεταφορέων Χαμηλού Κόστους» (Low Cost Carriers- LCCs) (Mason, 2005), οι οποίες έχουν πάρει ένα σημαντικό μερίδιο των αγορών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, επί πλέον των προϋπαρχόντων τσάρτερ. Όπως επισημαίνει ο Graham, η ζήτηση των αερογραμμών ωριμάζει. Στις ανεπτυγμένες χώρες η μεγέθυνση οδηγείται από τις μειώσεις των τιμών παρά από τις αλλαγές των εισοδημάτων. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της κίνησης, καθώς οι LCCs σήμερα χρησιμοποιούνται και από τα ευπορότερα τμήματα του πληθυσμού (Graham, 2006). Στο πλαίσιο αυτό οι αερομεταφορείς εγκαινίασαν ένα αριθμό αλλαγών στις πολιτικές τους, οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι, σύμφωνα με τον Dennis, οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, τα franchise, οι κοινές λειτουργίες, οι συμφωνίες χρήσης κοινών κωδικών, και οι συμμαχίες αερογραμμών (Dennis, 2005), όπως η Star Alliance (επί κεφαλής της οποίας είναι η Lufthansa). Σύμφωνα με τους Gudmundsson και Lechner, οι συμμαχίες είναι δυαδικές, ή πολυμερείς, προσπαθώντας στην τελευταία περίπτωση να εκμεταλλευτούν οικονομίες στόχου και συγκέντρωσης παρά οικονομίες κλίμακας (Gudmundsson and Lechner, 2006). Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, η εμφάνιση των LCCs γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, και απειλεί τη ζήτηση για τις αερογραμμές πλήρους εξυπηρέτησης (Full Service Airlines - FSAs). Οι Gillen και Morrison ισχυρίζονται ότι ένα σημαντικό μέρος της αερομεταφορικής βιομηχανίας είναι ο δεσμός μεταξύ των επιχειρηματικών στρατηγικών των αερομεταφορέων και των δομών των δικτύων. Αυτό συνδέεται με την επιλογή μεταξύ των FSAs ή των LCCs. Είναι γενικά δεκτό ότι η επιλογή των FSAs είναι μια επιλογή ενός δικτύου της μορφής (Hub and Spoke: HS), ενώ η επιλογή των of LCCs είναι της μορφής σημείο προς σημείο (Point to Point: PP) (Gillen and Morrison, 2005). Αυτό προφανώς συνδέεται με τις πολιτικές που οι αερομεταφορείς διαφόρων τύπων ασκούν σε σχέση με τα αεροδρόμια Οι εξελισσόμενες προτιμήσεις των επιβατών (καταναλωτών) Οι επιβάτες, ως καταναλωτές, τείνουν να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους. Το ερώτημα είναι με τι σχετίζεται αυτό και που κατατείνουν οι αλλαγές σήμερα. Ο Njegovan στην έρευνά του παρουσιάζει δύο ευρήματα: (1) Η ζήτηση για αεροπορική μετακίνηση είναι αρκετά ευαίσθητη σε αλλαγές της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, αλλά εξεταζόμενη συνολικά, μετρίως ανελαστική σε σχέση μόνο με τις τιμές των εισιτηρίων. (2) Οι διαντιδράσεις μεταξύ (α) δαπάνης για αεροπορική μετακίνηση, (β) άλλων εξόδων μετακίνησης προς το «εξωτερικό», και (γ) δαπάνης για δραστηριότητες αναψυχής [στο Ηνωμένο Βασίλειο] περιλαμβάνουν μεγάλη ελαστικότητα μεταξύ των τιμών (Njegovan, 2006). Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το εισιτήριο ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή, αλλά ολόκληρο το «πακέτο» που υπολογίζουν οι επιβάτες, ειδικά οι επιβάτες

4 αναψυχής (τουρίστες). Παράλληλα, οι επιβάτες για επαγγελματικούς λόγους επιλέγοντας μεταξύ FSA και LCC τείνουν να αποφασίζουν σύμφωνα με παράγοντες όπως αυτοί που αναφέρονται από τους Fourie και Lubbe δηλ.: 1) μέγεθος εταιρείας, 2) προγράμματα πίστης (τακτικού πελάτη) 3) εξυπηρέτηση μέσα στην πτήση, 4) σαλόνια και άλλες εξυπηρετήσεις αεροδρομίου. Οι LCCs προσφέρουν άμεση διανομή, μειωμένες εξυπηρετήσεις εντός πτήσης, χαμηλές τιμές αλλά όχι προγράμματα τακτικού πελάτη (Fourie and Lubbe, 2006). Ο χρόνος προσπέλασης φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, αποκαλύπτοντας σύμφωνα με τους Hess και Polak διαφοροποίηση στις προτιμήσεις: α) «νομοτελειακή μεταβλητότητα ανάμεσα σε ομάδες ταξιδιωτών», β) «τυχαία μεταβλητότητα μέσα σε ομάδες ταξιδιωτών». Το εύρημα των Hess και Polak είναι ότι οι «επιβάτες για επαγγελματικούς σκοπούς είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις ανατιμήσεις των εισιτηρίων». Έτσι, «είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για μείωση του χρόνου προσπέλασης» και αύξηση της συχνότητας. Το αντίθετο ισχύει για τους επιβάτες αναψυχής (Hess and Polak, 2005). Έτσι, φαίνεται να υπάρχει μια τάση προς τις χαμηλότερες τιμές. Από τη μία, σύμφωνα με τους O Connell και Williams, οι μετακινούμενοι με τους LCCs εστιάζουν αποκλειστικά στην τιμή του εισιτηρίου, και από την άλλη, όπως ισχυρίζεται ο Mason, τα πρότυπα χαμηλότερου κόστους είναι πλέον περισσότερο αποδεκτά από τους μετακινούμενους για επαγγελματικούς σκοπούς (Mason, 2005). Οι O Connell and Williams περαιτέρω ισχυρίζονται ότι ένα ιδανικό σενάριο θα ήταν ένας συνδυασμός σε ένα επίπεδο αερογραμμών χωρίς πολλές-πολλές πολυτέλειες (O Connell and Williams, 2005). Συχνά οι επιβάτες πρέπει να διαλέξουν ένα αεροδρόμιο. Οι Zhang και Xie υποστηρίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως διαπιστώνεται σε περιοχές με πολλά αεροδρόμια, τη διαφορά κάνουν οι τιμές των εισιτηρίων, η απόσταση από το αεροδρόμιο και ο προγραμματισμός των πτήσεων δηλαδή οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων, όπως και οι κατ ευθείαν πτήσεις (Zhang and Xie, 2005). Από τεχνική άποψη όμως, σύμφωνα με τον Dresner, τόσο οι επιβάτες αναψυχής όσο και οι επαγγελματίες επικαλούνται παρόμοιους λόγους για τις επιλογές τους και έχουν παρόμοιες απόψεις σε τεχνικά ζητήματα. Έτσι, για τους μάνατζερς των αερογραμμών και των αεροδρομίων, εάν ένα αεροδρόμιο χρησιμοποιείται κυρίως από τους LCCs, ή από τις FSAs δεν έχει σημαντική διαφορά. Αντίθετα, αλλαγές στην επιλογή αεροδρομίου μπορούν να προκληθούν από την αύξηση του αριθμού των επιβατών που προκαλείται από τις προσφορές χαμηλών τιμών εισιτηρίων (Dresner, 2006) Οι Ευρωπαϊκές περιφερειακές και τοπικές πολιτικές στην περίπτωση των μικρών αεροδρομίων Η βάση των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τα αεροδρόμια και τις αερογραμμές συγκροτείται από τις Οδηγίες του 1992 και 1995 για την εφαρμογή των Άρθρων 92 και 93 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και του άρθρου 61 της Συμφωνίας ΕΕΑ για την κρατική βοήθεια στον τομέα των αερομεταφορών (OJ C 350, ), καθώς και από την Οδηγία του 2005 (OJ EU- 2005/C 312/01). Η γενική κατεύθυνση των οδηγιών αυτών είναι η απελευθέρωση του τομέα κάτω από ένα σύνολο κανόνων που διασφαλίζουν τον έντιμο ανταγωνισμό. Σημαντικό για το θέμα που διαπραγματεύεται το άρθρο αυτό είναι το κείμενο (OJ EU-2005/C 312/01) το οποίο θέτει τις «Οδηγίες της Κοινότητας για τη Χρηματοδότηση των Αεροδρομίων και της Αρχικής Ενίσχυσης για Αερογραμμές που έχουν Αναχωρήσεις από Περιφερειακά Αεροδρόμια». Στο κείμενο αυτό γίνεται ευρέως παραδεκτό ότι η αεροπορική βιομηχανία είναι στενά συνδεδεμένη με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Το κείμενο αποτελεί μια συνέπεια της απόφασης της 03 Φεβρουαρίου 2004 για το αεροδρόμιο του Charleroi, εν σχέσει με την έκνομη υποστήριξη που παρασχέθηκε στην εταιρεία Ryanair. Το κείμενο κάνει διαφοροποίση μεταξύ της κρατικής βοήθειας για αεροδρόμια και της αρχικής ενίσχυσης νέων αερογραμμών. Σχετικά με τα αεροδρόμια, η κρατική βοήθεια μπορεί να παρέχεται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, για τη λειτουργία της υποδομής του και των υπηρεσιών του, αλλά δεν μπορεί να παρέχεται για άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Τα

5 αεροδρόμια χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες όπου η τελευταία (Δ) αφορά στα «μικρά περιφερειακά αεροδρόμια» με ετήσια κίνηση επιβατών μικρότερη του ενός εκατομμυρίου. Τα αεροδρόμια αυτά είναι εκείνα τα οποία η Επιτροπή είχε κατ αρχήν σκοπό να ενισχύσει με την υιοθέτηση των Οδηγιών. Επιπρόσθετα, οι Οδηγίες αναφέρουν ότι αρχική ενίσχυση για νέες γραμμές και συχνότητες πτήσεων μπορεί να παρασχεθεί κάτω από ορισμένους περιορισμούς για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Οδηγίες αυτές αντιμετωπίστηκαν με κάποια επιφύλαξη από τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (OJEU-2006 C031/06; AER, 2005) αλλά και από την Ένωση Αερογραμμών των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ERA, 2005), ειδικά όσον αφορά στην ευελιξία των περιφερειών να συνάπτουν συμφωνίες με τους αερομεταφορείς και το εύρος της εφαρμογής των Οδηγιών που αφορούν στα αεροδρόμια. Αντίθετα, η Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών (ΑΕΑ) που εκπροσωπεί 30 μεγάλους αερομεταφορείς καλωσόρισε τις Οδηγίες «κατ αρχήν». 3. Πολιτικές των Αερομεταφορέων και αεροδρόμια: στρατηγικές συμμαχίες Οι τρεις παράγοντες που αναλύθηκαν προηγουμένως, έχουν επίπτωση στους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα αεροδρόμια. Ένα σημείο κλειδί είναι ο ρόλος του αεροδρομίου (κομβικό ή ακτινικό). Αυτό συνδέεται με τη θέση του μέσα σε μια δικτυακή δομή (που συνδέεται με την πολιτική των αερομεταφορέων), και φυσικά με τη θέση του, το μέγεθός του το σχεδιασμό του, και τις λειτουργικές του δυνατότητες. Όμως, η λειτουργία των αεροδρομίων ολοένα και περισσότερο έχει συσχετιστεί με τη λειτουργία των αερομεταφορέων. Σύμφωνα με τους Albers, Koch και Ruff, οι συμμαχίες των αερομεταφορέων αποτελούν μια μορφή συνεργασίας για τον περιορισμό της αβεβαιότητας, αποσκοπώντας να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παράλληλα με τις κύριες στρατηγικές της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους, του μάρκετινγκ και της ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς εφαρμόζουν πρόσθετες πολιτικές όπως τη μεταφορά κίνησης σε άλλους αερομεταφορείς κοντινών αποστάσεων, η σε παρακείμενα περιφερειακά αεροδρόμια (Albers, Koch and Ruff, 2005). Στην περίπτωση αυτή, τα περιφερειακά αεροδρόμια μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις συμμαχίες των αερομεταφορέων, και ανοίγεται ένας δρόμος για τέτοια αεροδρόμια ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμα. Οι Αερογραμμές Πλήρους Εξυπηρέτησης FSAs και οι συμμαχίες των αερογραμμών διαμορφώνουν διαφορετικές σχέσεις με τα αεροδρόμια, αν συγκριθούν με τους LCCs. Οι πρώτες οργανώνονται σε δίκτυα, χρησιμοποιώντας κομβικά και ακτινικά αεροδρόμια και γραμμές τροφοδότησης κατά κύματα, ιδιαίτερα στις διηπειρωτικές πτήσεις, η στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η σύνδεση εξερχόμενης και εισερχόμενης κίνησης. Οι Burghouwt και de Wit υποστηρίζουν ότι στη μετα-απορρυθμιστική εποχή, οι αερομεταφορείς και οι συμμαχίες έχουν υιοθετήσει εντατικές δομές συστήματος κυμάτων που με τη σειρά τους έχουν προσομοιώσει άμεση διασυνδεσιμότητα. Υπάρχει χρονική συγκέντρωση στα Ευρωπαϊκά δίκτυα αερομεταφορών, σχεδιασμένη διασυνδεσιμότητα πτήσεων και δυνατότητες μετεπιβιβάσεων. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για ορισμένες γεωγραφικές αγορές και τμήματα αγορών (ομάδες προορισμών), ιδιαιτέρα για τις διηπειρωτικές αγορές (Burghouwt and de Wit, 2005). Έτσι, η αρχιτεκτονική του δικτύου με κομβικά και ακτινικά αεροδρόμια, γίνεται προφανής. Στην πραγματικότητα, όπως ισχυρίζονται οι Alderighi, Cento, Nijkamp και Rietvel, διαφορετικά στοιχεία επηρεάζουν την επιλογή της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου. Η επιλογή κόμβων ακτίνων συσχετίζεται με τη χωρική κατανομή της ζήτησης για κατ ευθείαν πτήσεις ανάμεσα σε πόλεις, κάτω από την ορθολογική παραδοχή ότι υπάρχει μια άνιση χωρική κατανομή, και ότι οι κόμβοι μπορούν να χωροθετηθούν σε μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, λαμβάνοντας υπ όψη το συνολικό μέγεθος της αγοράς και τις ευκαιρίες για οικονομίες συγκέντρωσης (Alderighi, Cento, Nijkamp and Rietvel, 2005).

6 Οι στρατηγικές των LCCs σχετικά με τα αεροδρόμια είναι επίσης σημαντικές. Οι Alderighi, Cento, Nijkamp και Rietvel επίσης ισχυρίζονται ότι όταν οι αγορές είναι μεγάλες, οι LCCs εξωθούνται σε μικρότερα αεροδρόμια. Οι δομές «κόμβοι-ακτίνες» και «σημείο-σημείο» συνυπάρχουν μέσα στα Ευρωπαϊκά συστήματα αερομεταφορών. Η αρχιτεκτονική «σημείοσημείο» αποδεικνύεται κατάλληλη για τους LCCs, και συχνά εξωθείται σε δευτερεύοντα αεροδρόμια (Alderighi, Cento, Nijkamp and Rietvel, 2005). Έτσι, σύμφωνα με τους Warnock-Smith και Potter, «η επιλογή αεροδρομίου είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση της επιτυχίας ή της αποτυχίας» των LCCs. «Η ζήτηση για υπηρεσίες χαμηλού κόστους είναι σημαντικότερος παράγων για την επιλογή, ενώ τα αεροναυτικά τέλη έρχονται μόλις τέταρτα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαφοροι αερομεταφορείς έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τα αεροδρόμια. Έτσι, «οι μάνατζερς των αεροδρομίων πρέπει να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους στους εκάστοτε συγκεκριμένους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους» (Warnock-Smith and Potter, 2005). Με την έννοια αυτή, τα αεροδρόμια αποτελούν εργαλείο που χρησιμοποιούν τα διάφορα μοντέλα αερομεταφορέων με στόχο την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Αυτό εισάγει στη συζήτηση τη σχέση των αρχών των αεροδρομίων με τους αερομεταφορείς και καθ όσον αφορά στις περιφέρειες, τον ρόλο των περιφερειακών αρχών. Στην πραγματικότητα έχει γίνει μεγάλη σπέκουλα σε σχέση με το ποια θα μπορούσε να είναι η φύση αυτής της σύνδεσης (σχέσης), και έχουν γίνει πολλές απόπειρες να δημιουργηθούν διάφορα μοντέλα. Οι Gillen και Morrison μας θυμίζουν ότι στον Καναδά πολλά περιφερειακά αεροδρόμια πουλήθηκαν στις τοπικές αρχές των αεροδρομίων, «αντιμετωπίζοντας τα αεροδρόμια ως ένα σύστημα franchise». Εξ ίσου πασίγνωστες είναι οι συμφωνίες του αεροδρομίου Charleroi των Βρυξελών με την εταιρεία Ryanair (LCC), από το 2001, όπως επίσης και η διαφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το 2004 κατέληξε στο ότι οι συμφωνίες αυτές αποτέλεσαν μια έκνομη μορφή κρατικής βοήθειας. Η ΕΕ κατόπιν έβαλε κανόνες για παρόμοιες μελλοντικές συμφωνίες (διαφάνεια, ίσοι όροι για όλους τους αερομεταφορείς, κλπ) (Gillen and Morrison, 2005). Τέτοια περιστατικά και διαμάχες κάνουν φανερό ότι πρέπει να υπάρξει μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ αερομεταφορέων και αεροδρομίων. Το κάθε μέρος πρέπει να κατανοήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα σχέδια και τις πολιτικές του άλλου, με σκοπό να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά. Από την παραπάνω σύντομη παρουσίαση, μπορεί να συναχθεί ότι η λειτουργία των αεροδρομίων είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές των αερομεταφορέων. Διαφορετικοί αερομεταφορείς (και οι τυχόν συμμαχίες τους), όπως και διαφορετικά μοντέλα αερογραμμών (όπως τα πλήρους εξυπηρέτησης, του χαμηλού κόστους, τα τσάρτερ) καθορίζουν μέσα από το σχηματισμό της αρχιτεκτονικής των δικτύων τους, τους ρόλους των διαφόρων αεροδρομίων και επιλέγουν ανάμεσα σε συστήματα «κόμβου-ακτίνας» ή «σημείου-σημείου». Οι προτιμήσεις των επιβατών παίζουν επίσης ρόλο μέσω των επιλογών αεροδρομίων και αερομεταφορέων που κάνουν. Οι επαγγελματικοί επιβάτες τείνουν να διευρύνουν τις επιλογές τους επιλέγοντας επίσης LCCs. Η σύγχρονη διακυβέρνηση του τομέα απαιτεί από τις αρχές των αεροδρομίων και τους αερομεταφορείς να αναπτύξουν μια αμοιβαία κατανόηση των εκατέρωθεν επιχειρηματικών μοντέλων και να συνεργαστούν. Υπό το φως των τελευταίων εμπειριών, οι αρχές των αεροδρομίων θα έπρεπε να κάνουν συμμαχίες και να εξετάζουν προσεκτικά τα επιχειρηματικά μοντέλα των αερομεταφορέων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα βαθμό αυτονομίας των πολιτικών τους, αλλά θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και να αντιμετωπίζουν τους αερομεταφορείς επί ίσοις όροις. Θα πρέπει να διασφαλίζουν άνετη προσπέλαση στα αεροδρόμια και να παρέχουν τη δυνατότητα της λειτουργίας των αεροδρομίων κατά τη νύχτα

7 αν θέλουν να προσελκύσουν εμπορευματική κίνηση, και να παρέχουν την απαραίτητη υποδομή ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, όπως αναφέρεται από τους Biegera και Wittmer, για την προσγείωση μεγαλύτερων αεροσκαφών σε όλες τις καιρικές συνθήκες (Biegera and Wittmer, 2006). Για τους σκοπούς αυτούς, τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν ενίσχυση είτε για τη λειτουργία και την υποδομή τους, ή για να ξεκινήσουν νέα δρομολόγια και συχνότητες. Τούτο μάλιστα εμπίπτει στις πολιτικές ενίσχυσης των περιφερειακών οικονομιών. 4. Τουρισμός και περιφερειακά αεροδρόμια Στην περίπτωση των περιφερειακών αεροδρομίων, οι περιφερειακές αρχές είναι ένας σημαντικός «παίκτης», υπό την προϋπόθεση ότι αντιπροσωπεύουν την τοπική κοινωνία. Η σύνδεση μεταξύ τουρισμού και αερομεταφορών είναι ευρέως αναγνωρισμένη (Biegera and Wittmer, 2006; Papatheodorou and Lei, 2006). Αυτή έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική σήμερα, που όπως ισχυρίζονται οι Biegera και Wittmer, οι αερομεταφορές έχουν ανοίξει νέους προορισμούς και είδη τουρισμού (Biegera and Wittmer, 2006). Όπως σημειώνουν οι Tretheway και Mak Long, οι πτήσεις μακρινών προορισμών για αναψυχή αναπτύσσονται διαρκώς καθώς υπάρχουν νέες χώρες που έχουν αρχίσει να εξάγουν τουρίστες, όπως η Κίνα και η Ινδία που τώρα ξεκινά (Tretheway and Mak, 2006). Αυτό αποτελεί πρόκληση τόσο για τους αερομεταφορείς, όσο και για τους τουριστικούς προορισμούς (Biegera and Wittmer, 2006). Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο γενικοί όροι για την υλοποίηση αυτής της σύνδεσης. Πρώτον, και ισοδύναμα με την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε αερομεταφορείς και αεροδρόμια, όπως προτείνεται από τους Biegera and Wittmer, πρέπει να υπάρξει και μια αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στα επιχειρηματικά μοντέλα των αερομεταφορέων και στους τουριστικούς προορισμούς (Biegera and Wittmer, 2006). Δεύτερον, σύμφωνα με τους Papatheodorou και Lei, τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να βελτιώσουν την προσπελασιμότητα και να μην επιδιώκουν συμμαχίες αποκλειστικά με τις εταιρείες χαμηλού κόστους διότι και οι εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης και τα τσάρτερ, μπορούν να «έχουν μια σημαντική αν όχι σημαντικότερη συμβολή τόσο στο αεροναυτικό όσο και στο μη αεροναυτικό εισόδημα των αεροδρομίων» (Papatheodorou and Lei, 2006). Εάν τέτοιες προϋποθέσεις διασφαλίζονται, υπάρχουν οι πιθανότητες οι προορισμοί να απολαύσουν οφέλη από τη χρησιμοποίηση των αεροδρομίων. Φυσικά, υπάρχει πάντα η περίπτωση ότι η επιδίωξη μιας τουριστικής πολιτικής βασισμένης στις αερομεταφορές μπορεί να καταλήξει σε κερδισμένους και χαμένους. Όπως υποστηρίζει ο Forsyth, πρώτον, οι επιτυχημένες τουριστικές περιοχές μπορούν να δρέψουν οφέλη, αλλά αυτό να μη κάνει μεγάλη διαφορά στην οικονομία ως σύνολο, διότι οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να συγκρατήσουν άλλες περιφέρειες προς τα πίσω, επειδή η συνολική δαπάνη για τον τουρισμό είναι σχετικά σταθερή. Δεύτερον, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των περιφερειών για να προσελκύσουν τουριστική δαπάνη. Οι ανταγωνιζόμενες περιφέρειες επιδοτούν τα αεροδρόμια ή ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές σε διαφορετικές χώρες (Forsyth, 2006). 5. Το Ελληνικό σύστημα των αεροδρομίων τα μικρά αεροδρόμια Η Ελλάδα έχει 63 αεροδρόμια με επιστρωμένους διαδρόμους προσαπογείωσης, από τα οποία τα 39 λειτουργούν σήμερα για την πολιτική αεροπορία. Αυτό δίνει στην Ελλάδα ένα σχετικά υψηλό ποσοστό αεροδρομίων σε σχέση με τη συνολική έκταση της χώρας. Η πυκνότητα των αεροδρομίων στην Ελλάδα είναι 0.5% των αεροδρομίων με επιστρωμένους διαδρόμους στην συνολική έκταση και η χώρα έρχεται δεύτερη στα Βαλκάνια μετά την Κροατία (0.9%). Αυτή η σχετικά ανεπτυγμένη υποδομή αεροδρομίων της χώρας οφείλεται στο γεγονός ότι το ανάγλυφο του εδάφους σε αρκετές περιοχές δεν ευνοεί τις χερσαίες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση του μεγάλου αριθμού των νήσων, και έτσι η εγκατάσταση αεροδρομίων

8 είναι τόσο ζήτημα εξυπηρέτησης απομονωμένων περιοχών, όσο και ένα θέμα εθνικής άμυνας (Skayannis, 2001). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην Ελλάδα λειτουργούν 15 διεθνή αεροδρόμια, 13 πύλες εισόδου (θεσμοθετημένες ή υπό θεσμοθέτηση), 10 εθνικά αεροδρόμια, και 7 κλειστά, σύνολο 45. Από αυτά, 4 είναι δημοτικά και ένα (το Ελ. Βενιζέλος) με ιδιωτική συμμετοχή. Τα περισσότερα αεροδρόμια είναι μικτά (έχουν τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική χρήση). Το ισοζύγιο της χρήσης διαφέρει κατά αεροδρόμιο. Επιπροσθέτως υπάρχουν και άλλα καθαρά στρατιωτικά αεροδρόμια. Αυτά είναι 17 στην ηπειρωτική χώρα 6 από τα οποία είναι κλειστά, ενώ υπάρχουν και 28 στα νησιά από τα οποία 1 είναι κλειστό (www.ypa.gr). Τα αεροδρόμια-κόμβοι είναι πρωτίστως αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να θεωρηθούν ως ακτινικά (Stefanou, 1998). Πολλά όμως αεροδρόμια λειτουργούν με βάση το μοντέλο «σημείο-σημείο» με τα τσάρτερ και τους LCCs, απ ευθείας συνδεδεμένα με τα αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης. Τα αεροδρόμια που έχουν κίνηση μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου επιβατών κατ έτος (σύνολο αφικνυομένων και αναχωρούντων) είναι της Αθήνας (περισσότεροι από 10 εκατομμύρια), της Θεσσαλονίκης του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας της Κω, και της Ζακύνθου (όλα μεταξύ του ενός και των πέντε εκατομμυρίων επιβατών) (στοιχεία ΥΠΑ). Το 2004, έξι αεροδρόμια σε νησιά είχαν περισσότερη εθνική κίνηση επιβατών, ενώ από την ηπειρωτική χώρα σε αυτή την κατηγορία υπάγεται μόνο το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι ακόμη και τα ηπειρωτικά αεροδρόμια προσελκύουν διεθνείς τουρίστες. Από την άλλη πλευρά, λόγω της απόστασης και της σχετικής απομόνωσης των νησιών, ακόμα και των ελκτικών για τον τουρισμό, αρκετά αεροδρόμια χρησιμοποιούνται για εθνικές πτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ορισμένα από αυτά τα αεροδρόμια εξυπηρετούν και διοικητικά κέντρα στο Αιγαίο (έδρες νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων) ή φιλοξενούν τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπως στη Λέσβο και στη Χίο). Τρία αεροδρόμια της ηπειρωτικής χώρας και δέκα της νησιωτικής είχαν μόνο εθνικές πτήσεις το 2004, αλλά ακόμη και αυτά, ιδιαίτερα τα νησιωτικά στην πραγματικότητα λειτουργούν για τον τουρισμό ως καθαρά ακτινικά αεροδρόμια του κόμβου της Αθήνας, άρα κατά ένα ποσοστό η κίνησή τους είναι και διεθνής μέσω μετεπιβιβάσεων. 6. Τα Αεροδρόμια της Πελοποννήσου (Άραξος, Ανδραβίδα, Καλαμάτα) και της Μαγνησίας (Ν.Αγχίαλος και Σκιάθος) Το ζήτημα των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων συχνά ενδιαφέρει τον χωρικό σχεδιασμό. Τα αεροδρόμια αυτά είναι σχεδόν εξ ορισμού ακτινικά, συνδεδεμένα με τους κόμβους που διαχειρίζονται την κορμική κυκλοφορία. Ένα μεγάλο ποσοστό των μικρών αεροδρομίων σε πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό. Με την έννοια αυτή, αυτά λειτουργούν σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων με αναφορά τον τουρισμό εκτός από αυτά που βρίσκονται κοντά σε μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις. Το ζήτημα με αυτά τα αεροδρόμια δεν είναι η γενική τους προσπελασιμότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, και ο γενικός τους ρόλος, αλλά, κατ εξοχήν, η σύνδεσή τους με τουριστικούς προορισμούς και ο ειδικός τους ρόλος στον τομέα του τουρισμού στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Skyrgiannis and Skayannis, 2003). Στη Θεσσαλία, ένα τέτοιο ρόλο παίζουν τα αεροδρόμια της Ν.Αγχιάλου και της νήσου Σκιάθου. Αυτά τα αεροδρόμια είναι χωροθετημένα στο Νομό Μαγνησίας που στην πραγματικότητα προσελκύει την τεράστια πλειοψηφία του διεθνούς τουρισμού της περιφέρειας (Skyrgiannis and Skayannis, 2003). Το αεροδρόμιο της Σκιάθου (νησί των περίπου κατοίκων) βασικά εξυπηρετεί τουρίστες για τη Σκιάθο και σε μικρότερο βαθμό για τα γειτονικά νησιά (ιδιαίτερα τη Σκόπελο). Η

9 Σκιάθος αποτελεί μείζονα τουριστικό προορισμό (περίπου αφίξεις από αέρος), αγγίζοντας το σημείο της συμφόρησης και τα όρια της φέρουσας ικανότητάς της ως νησί. Επιπρόσθετα, η Σκιάθος έχει κάποια εθνική κίνηση συνδεδεμένη με το αεροδρόμιο της Αθήνας, η οποία όμως έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια (ΤΜΧΠΠΑ, 2000a, 2000b, και Ο τελικός προορισμός της τεράστιας πλειοψηφίας των τουριστών που αφίκνυνται στο αεροδρόμιο της Ν.Αγχιάλου (περίπου αφίξεις) είναι οι περιοχές που άπτονται του Πηλίου ενός βουνού εξέχουσας φυσικής ομορφιά και ποιότητας δομημένου περιβάλλοντος που συνδυάζει τουρισμό βουνού και θάλασσας, ενώ εδώ και κάποια χρόνια (περίπου από το 1996) προσπαθεί να αναπτύξει τη φυσιογνωμία του και ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού. Η Ν.Αγχίαλος βρίσκεται κοντά στην πόλη του Βόλου ( κάτοικοι) και στην πόλη της Λάρισας ( κάτοικοι), τις δυο μεγαλύτερες πόλεις της Θεσσαλίας. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες στην Ν.Αγχίαλο να δρομολογηθούν τακτικές πτήσεις με δρομολόγιο Αθήνα Ν.Αγχίαλος - Λέσβος, πράγμα που απέτυχε λόγω του πολύ μικρού αριθμού επιβατών (που οφείλεται κατά κάποιους στις ημέρες και ώρες των δρομολογίων). Με την έννοια αυτή τα δύο αεροδρόμια παραμένουν ακόμη σχεδόν αποκλειστικά τουριστικά. Ο επανασχεδιασμός του αεροδρομίου της Ν.Αγχιάλου σε συνδυασμό με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό της ευρύτερης περιοχής και να αποφέρει καρπούς. Ο διατοπικός ρόλος του αεροδρομίου, εκτεινόμενος στους γειτονικούς νομούς αναμένεται να ενισχυθεί, πέραν του τομέα του τουρισμού, όπως αναφέρεται και στο σχετικό μαστερπλαν (Skyrgiannis and Skayannis, 2003). Το γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Ν.Αγχιάλου είναι βασικά προσανατολισμένο στον τουρισμό εγείρει το ερώτημα εάν το αεροδρόμιο αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και για άλλους σκοπούς, ιδιαίτερα για επιχειρηματικούς. Τούτο εγείρει ένα επόμενο ερώτημα, εάν η επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής χρειάζεται αυτό το αεροδρόμιο, και εάν η χρήση του (ως προς άλλους σκοπούς) θα ήταν βιώσιμη. Τα δεδομένα είναι, ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας κείται στο μέσον της Ελλάδας, σε μια απόσταση τεσσάρων ωρών από την Αθήνα και τριών από τη Θεσσαλονίκη που φιλοξενούν και τους διεθνείς αεροπορικούς κόμβους. Η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας και τα στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ένα νέο και δυναμικό ίδρυμα) σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για τακτικές πτήσεις προς κόμβους της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης (π.χ. κομβικά Γερμανικά αεροδρομια), ούτως ώστε οι μετακινήσεις για επιχειρηματικούς και συνεδριακούς λόγους προς και από διαφόρους προορισμούς να μειώνονταν χρονικά παρακάμπτοντας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από το ερευνητικό πρόγραμμα «Αναπτύσσοντας τις Οικονομίες των Περιφερειών που έχουν Αεροδρόμια» (Developing the Economies of Airport Regions (DEAR), περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ανθρώπων που ερωτήθηκαν θα επέλεγαν να ταξιδέψουν από αυτό το αεροδρόμιο με την προϋπόθεση ενός οικονομικού εισιτηρίου και περίπου το 33% θα χρησιμοποιούσε το αεροδρόμιο ακόμη και για να μεταβεί στην Αθήνα. Ποια θα ήταν λοιπόν η κατάλληλη πολιτική εάν ένα τέτοιο σχέδιο έμπαινε στην ατζέντα; Το πρόγραμμα DEAR πρότεινε τέσσερα σενάρια (να αφεθεί στην αγορά, να ιδρυθεί μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για να διαπραγματευθεί με τους αερομεταφορείς, να ιδρυθεί μια κερδοσκοπική για τον ίδιο λόγο, και να ιδιωτικοποιηθεί το αεροδρόμιο) (DEAR, 2006). Φυσικά υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, ενώ η στρατηγική θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερής όταν λαμβάνει υπ όψη της τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, και ως νοητή συνέχεια του προγράμματος DEAR, Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας το 2007 αποφάσισε τη συμμετοχή της σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, στο Interreg IIIB CADSES, συγκεκριμένα στο έργο RAIRDev στο πλαίσιο του

10 οποίου ιδρύεται το δίκτυο European Regional Airports and stakeholders Network (ERAN), με εταίρους παλαιά και νέα μέλη της ΕΕ, καθώς και δύο χώρες μη μέλη. Χάρτης (1) Τα αεροδρόμια της Ν.Αγχιάλου και της Σκιάθου και οι κύριοι τουριστικοί τους προορισμοί. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν αρκετά αεροδρόμια αλλά η πολιτική αεροπορία στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί αυτά του Αράξου και της Καλαμάτας. Η περιφέρεια (με τη γεωγραφική έννοια διότι η Πελοπόννησος συμμετέχει σε δυο διοικητικές Περιφέρειες) χαρακτηρίζεται από ανώμαλο γεωμορφολογικό ανάγλυφο φυσικό κάλλος έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και σημαντικές συγκεντρώσεις οικισμών και αστικών κέντρων, όπως και της παραγωγής, καθώς και από τουρισμό και πολιτισμική δραστηριότητα στις παράλιες περιοχές. Το αναπτυξιακό δυναμικό της περιφέρειας επηρεάζεται από το εθνικό οδικό δίκτυο Αθηνών-Πατρών-Καλαμάτας, Αθηνών-Τρίπολης-Καλαμάτας, Τρίπολης- Σπάρτης, και από την προοπτική του υπό μελέτη Ιονίου διαδρόμου που περιλαμβάνει τη γέφυρα Ρίου-Αντίρριου. Έναντι της περιφέρειας βρίσκονται τα Ιόνια νησιά στα οποία σημειώνεται σημαντική αεροπορική κίνηση κατά τις υψηλές περιόδους (Tsouka, Skayannis, και Matsoukis, 2003). Ο ρόλος της πόλης της Πάτρας είναι σημαντικός στην περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας (πληθυσμός και ευρύτερη περιοχή ) χαρακτηρίζεται ως μητροπολιτικό κέντρο με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου. Άλλες περιοχές της Πελοποννήσου (όπως η Ερμιονίδα, η Μονεμβασία, η Μάνη, και η Μεσσηνία) προσελκύουν επίσης σημαντικά μεγέθη τουρισμού. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καλαμάτας (πληθυσμός ) είναι πρωτίστως τουριστική. Λόγω της καλής χερσαίας σύνδεσης ειδικά μεταξύ Αθήνας και Πελοποννήσου (κυρίως της Πάτρας), η εθνική αεροπορική κίνηση στη διάρκεια του χρόνου έχει μειωθεί καταλήγοντας σε ασήμαντη, ενώ η διεθνής κίνηση (δηλ. η σχετιζόμενη με τον τουρισμό) είναι επίσης χαμηλή σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το αεροδρόμιο του Αράξου έχει περίπου αφίξεις το χρόνο ενώ της Καλαμάτας Αυτό, σε σχέση με τον στάσιμο αριθμό των τουριστών στην περιοχή, και δεδομένου του πραγματικού δυναμικού,

Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ

Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ., ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;

Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης; στην Κοινωνία της Γνώσης; Παντελής. Σκάγιαννης Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθ όλη την µεταπολεµική περίοδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ "Αερομεταφορές και Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών email: naniopou@civil.auth.gr Περίληψη Οι µεταφορές προσώπων και αγαθών, µε όλα τα µέσα, χερσαία, υδάτινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4320 2011 Επόπτρια καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 1-9. 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα 2-12. 3 Το πλαίσιο θαλάσσιων μεταφορών και κρατικών ενισχύσεων 3-33

1 Εισαγωγή 1-9. 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα 2-12. 3 Το πλαίσιο θαλάσσιων μεταφορών και κρατικών ενισχύσεων 3-33 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1-9 1.1 Το αντικείμενο του έργου 1-9 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 1ης Φάσης του Έργου 1-10 1.3 Δομή του 1ου Παραδοτέου 1-11 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών

ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ιερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ρ. Σεραφείμ Πολύζος Αν. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΤEΛΗΣ. ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΜΧΠΠΑ * *** ***** Βιβλιογραφική αναφορά Σκάγιαννης,Π. (1999) Πόλεις και Τηλεπικοινωνίες. Στο Πετράκος,Γ. και Οικονόµου,. (επιµ.). Πόλεις και Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα