22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, Δήμητρα Ζουρούδη Μια αεροπορική πτήση είναι μια επικοινωνιακή σύνοδος σε ένα περιβάλλον υψηλής πολυπλοκότητας και αλληλεπίδρασης πιλότων- ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το υπόδειγμα «μιλάω- ακούωκαταλαβαίνω- εφαρμόζω». Η παρούσα εργασία εξηγεί την κρισιμότητα της γλώσσας στη αεροπορική ασφάλεια μέσα από γλωσσικά φαινόμενα - όπως προφορική εκφορά, ομόηχα, στίξη, δισημία, επαγωγή και επανάληψη - και εστιάζει στο έργο της νεοσύστατης Ομάδας Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) της ΥΠΑ για την ελληνική μεταφρασεολογία. Η ΟΜΕΟΔΕΚ ασχολείται με κριτήρια εξελληνισμού όρων και με ορολογία για τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και διερευνά νεολογισμούς. Η εργασία αυτή συνδυάζει την ερευνητική γλωσσική ασφάλεια με την παραγωγή ορολογικών πόρων από ένα επαγγελματικό όργανο ορολογίας για την αεροπλοΐα, στοιχεία κλειδιά για τη χώρα στο πλαίσιο του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» της ΕΕ, μέσα από πραγματικά λειτουργικά παραδείγματα εννοιών και όρων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Τέλος, αναπτύσσονται και οι προκλήσεις ελληνικής ορολογίας στην αεροπορική εκπαίδευση, στη διερεύνηση συμβάντων, αλλά και στην πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής αεροπορικής γλώσσας κατ αναλογία με την Αγγλική, τομείς που ενισχύουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στην αεροπλοΐα. Aviation terminology: literal sense, safety and semantic-oriented translatology in Greek aviation communication ABSTRACT Theodoros Katerinakis, Nikos Papadopoulos, Dimitra Zouroudi An airplane flight is a communication session in the high complexity environment of the flight deck during the interaction of air traffic controllers and pilots following the model: spoken- heard-understoodapplied. This paper explains the criticality of language use in aviation safety using linguistic phenomena like vocalization, homophony, punctuation, ambiguity, inference and repetition; the focus is the newly established OMEODEK (National Task Force for Air Traffic Management Terminology) of Hellenic Civil Aviation Authority for Greek translatology at large. OMEODEK deals with criteria and terminology for Greek air traffic management phraseology and neologism identification. This paper combines linguistic security research with the production of terminological resources from a professional terminological body, in the field of air traffic management that is crucial for Greek public policy towards the implementation of the EU s Single European Sky framework, using operational concepts presented for the first time. The paper concludes with the implications of Greek air traffic terminology in aviation training, accident investigation, and the certification of Airspeak Greek analogically to Airspeak English; all these are topics that cultivate safety and trust in air transportation. 294

2 0 Eισαγωγή 1 Η επικοινωνία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο ολοκλήρωσης μιας πτήσης, με κύριο στοιχείο την προφορική εκφορά [1], την προτυποποίηση και το πρωτόκολλό της. Μια αεροπορική αποστολή/μεταφορική πτήση είναι μια επικοινωνιακή σύνοδος που λαμβάνει χώρα με πυρήνα ένα πιλοτήριο ένα περιβάλλον υψηλής διαμεσολάβησης τεχνικών μέσων και διαλόγων. Ο διαλογικός χώρος του πιλοτηρίου περιλαμβάνει ενεργούντες που ασκούν ρόλους και εφαρμόζουν κανόνες για να διεκπεραιώσουν εργασίες που έχουν συλλογικό χαρακτήρα. Ο διάλογος περιορίζεται από καταστάσεις κρισιμότητας και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ιχνηλατούν, με ακρίβεια, τη μια απάντηση μετά την άλλη. Οι ενεργούντες πιλότοι, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το σύστημα στο σύνολό του, να ασκούν το ρόλο τους σε κάθε χρονική στιγμή και να παραμένουν σε εγρήγορση για τα επακόλουθα από στιγμή σε στιγμή. Η χρήση της γλώσσας είναι αδιαίρετο στοιχείο της αποστολής της πτήσης, καθώς πρέπει να επιτυγχάνεται ένα συγκροτημένο επίπεδο κατανόησης συμφραζομένων καθώς εξελίσσεται μια πτήση. Η γλώσσα και η ενέργεια που απορρέει από τη γλώσσα πηγαίνουν βήμα- βήμα. Η επικοινωνία συμβαίνει όχι απλώς για την αλληλεπίδραση αλλά επειδή οι συμμετέχοντες σε μία πτήση χρειάζεται να οικοδομήσουν ένα επίπεδο σχέσης για να υλοποιήσουν μια πτήση στο ακέραιο. Η συζήτηση που εκστομίζεται σε μικρά κλάσματα χρόνου μιας πτήσης αποτελείται από πράξεις λόγου σε πραγματικό χρόνο (real-time speech acts [2]). Οι συμμετέχοντες εκτελούν αυτό για το οποίο συζητούν, αλλά ακόμη και όταν αναφέρουν γεγονότα μετα-επικοινωνούν με επιβεβαιώσεις ολοκληρωμένων και εξελισσόμενων ενεργειών, καθώς τις εκτελούν. Ο γλωσσικός παράγοντας είναι κρίσιμος, καθώς αυθόρμητες ενέργειες αλληλεπίδρασης μπορεί να αποκλίνουν από τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (Standard Operating Procedures- SOPs) και κανόνες εμπλοκής (Rules of Engagement- RoE) στα εγχειρίδια πλοήγησης, αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο στην Αγγλική γλώσσα ή με εναλλαγές με άλλη μητρική γλώσσα. Η αεροπορική συνομιλία είναι πλήρως διαμεσολαβούμενη, με αυστηρούς κανόνες κρίσιμης αποστολής, με ενεργούντες πιλότους και ελεγκτές που συνυπάρχουν σε διαφορετικά οργανωσιακά περιβάλλοντα και δομές, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα [3]. 1 Ευχαριστήρια αναγνώριση: οι συγγραφείς επιθυμούν να υπογραμμίσουν τη συμβολή των υπολοίπων μελών της ΟΜΕΟΔΕΚ, Επαμεινώνδα Αμωράτη, Χρήστου Φασιά, Νικόλαου Πούσιου και Κωνσταντίνου Πατούρα, οι οποίοι με ευαισθησία, ενθουσιασμό, επαγγελματικό ζήλο και πέραν της καθημερινής εργασίας τους συνεργάζονται για τον εντοπισμό και δόκιμη απόδοση της φρασεολογίας και ορολογίας της αεροπλοΐας για την ΥΠΑ. 295

3 Εθνική κουλτούρα Κλαδική κουλτούρα Επαγγελματική κουλτούρα Οργανωσιακή κουλτούρα Σχήμα 1: Τέσσερα επίπεδα δομής και κουλτούρας Θέματα σχετιζόμενα με τη συζήτηση στο πιλοτήριο αποτελούν ένα διαρκές ενδιαφέρον της διεθνούς αεροπορικής κοινότητας ανεξάρτητα από την αεροπορική αποστολή, τύπο ή κατασκευαστή αεροπλάνου, χειριστή ή γεωγραφική περιοχή [4]. Παρά το γεγονός ότι η αεροπλοΐα θεωρείται έντονα διαδικαστική λειτουργία για την πρόληψη σφαλμάτων και λαθών, το σφάλμα θεωρείται αναπόφευκτο λόγω των ορίων του ανθρώπινου χειρισμού [5, 6]. 1 Ειδική ορολογία στην αεροπλοΐα Μείζονα ατυχήματα και ελάσσονα συμβάντα που αναφέρονται στις Ευρωπαϊκές Αρχές (Eurocontrol repositories, [7]) και στο σύστημα Ανώνυμων Αναφορών (Aviation Safety anonymous Reporting System [8]) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (Federal Aviation Administration- FAA) αποκαλύπτουν προβλήματα επικοινωνίας σε ποσοστό άνω του 60% των περιπτώσεων 2 [9]. Η προβληματική της γλώσσας περιλαμβάνει προβλήματα αναφοράς, επανάληψης, επαγωγής, πολυσήμαντου, ομόηχου και 2 Αρχικές μελέτες από τη δεκαετία του 1980 αποκαλύπτουν περιπτώσεις προβληματικής μεταφοράς πληροφοριών (σε ποσοστό 73% των δεδομένων), καθώς και γλωσσικές ασυμβατότητες και κοινωνικές διαφορές [10]. 296

4 μητρικής γλώσσας (reference, repetition, inference, ambiguity, homophony, mother tongue), μεταξύ άλλων. Η εξειδικευμένη φρασεολογία μπορεί να ταυτοποιεί συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους και να τους διαφοροποιεί από άλλους τομείς και εργασιακά περιβάλλοντα. Ο τομέας της αεροπλοΐας συνιστά ένα περιβάλλον στο οποίο, εκτός από την καθιερωμένη ορολογία, είναι απαραίτητη και η χρήση ειδικής φρασεολογίας, διότι πρόκειται για έναν τομέα με υψηλή εξειδίκευση και αυστηρότητα κυρίως ως προς τις επικοινωνίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ελεγκτών ή ΕΕΚ) και χειριστών αεροσκαφών (εφεξής πιλότων). Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο του τομέα αυτού δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό αποτελεί, ωστόσο, ένα περιβάλλον υψηλής ευθύνης, όπου οι πιλότοι και οι ελεγκτές επικοινωνούν σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη, διεθνώς εγκεκριμένη και με αυστηρούς κανόνες φρασεολογία [11]. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριζόμενα ως περιβάλλοντα κρίσιμης αποστολής (mission critical environments). 1.1 Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και το έργο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ, Air traffic management ATM) αποτελεί έναν τομέα της αεροπλοΐας που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (ΥΕΚ- Air Traffic Services ATS), τη διαχείριση του εναέριου χώρου (ΔΕΧ, Airspace Management ASM) και τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΙΡΕΚ, Air Traffic Flow Management ATFM). Oρίζεται ως η δυναμική και ολοκληρωμένη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας και του εναέριου χώρου με τρόπο ασφαλή, οικονομικό και αποδοτικό, μέσω της παροχής διευκολύνσεων και απρόσκοπτων υπηρεσιών. σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς και περιλαμβάνοντας επίγειες αλλά και εναέριες λειτουργίες [12, 13]. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας συνίσταται στη διασφάλιση της ομαλής, ταχείας και κανονικής αεροπορικής κυκλοφορίας. Για την περίπτωση της Ελλάδας, η παροχή των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσα στα όρια της ελληνικής Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης (αναφερόμενης ως FIR -Flight Information Region Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης). Οι ελεγκτές έχουν την ευθύνη των αεροσκαφών από τη στιγμή που θα ζητήσουν να εκκινήσουν τους κινητήρες τους ενώ βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης κάποιου αεροδρομίου, μέχρι τη στιγμή που θα περάσουν από την περιοχή πληροφοριών μιας χώρας σε μια άλλη. Κατά το διάστημα αυτό κάθε ελεγκτής έχει στη (γεωγραφικά και χωρικά καθορισμένη) περιοχή ευθύνης του δεκάδες αεροσκάφη, τα οποία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις εντολές του, αφού αυτός αποτελεί «τα μάτια και τα αφτιά του πιλότου» στο έδαφος. 297

5 1.2 Η σημασία της φρασεολογίας στο έργο του ΕΕΚ Για τη διεκπεραίωση του έργου του, ο ελεγκτής αποκτά επίγνωση της κυκλοφορίας με τη χρήση διαφόρων μέσων και μεθόδων επιτήρησης (οπτικής ή/και ηλεκτρονικής) και εξασφαλίζει τον απαιτούμενο διαχωρισμό μεταξύ των αεροσκαφών, μεταβιβάζοντας τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό οδηγίες και εντολές στους πιλότους. Η μεταβίβαση αυτή επιτυγχάνεται μέσω ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας και με τη χρήση της ειδικής για το σκοπό αυτό φρασεολογίας. Σε κάθε επικοινωνία μεταξύ ελεγκτή και πιλότου, η σαφήνεια και η ακρίβεια της εκφοράς των εξουσιοδοτήσεων είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια της συγκεκριμένης πτήσης, καθώς τα περιθώρια για λάθη είναι εξαιρετικά στενά. Η ορθή χρήση της φρασεολογίας αποτελεί στοιχείο κρισιμότητας λόγω του ανθρώπινου διακυβεύματος των επιβατών. Η ομαλή διεξαγωγή της πτήσης αισθητοποιείται μέσα από την ποιότητα της φρασεολογίας μια και ανταλλάσσονται ένα πλήθος μηνυμάτων μεταξύ του πιλότου και των εκάστοτε ελεγκτών. Το έργο των ΕΕΚ διέπεται από ένα αυστηρά καθορισμένο διεθνές και εθνικό νομοθετικό/ κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο περιγράφεται σε μία πληθώρα σχετικών εγχειριδίων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένη ορολογία αλλά και την επίσημη και εγκεκριμένη φρασεολογία στην αγγλική γλώσσα [14]. Πρόκειται για τη φρασεολογία που χρησιμοποιούν στις μεταξύ τους επικοινωνίες οι ΕΕΚ με τους πιλότους και από τη σωστή ή μη χρήση της διασφαλίζεται ή υποβαθμίζεται αντίστοιχα η ασφάλεια των πτήσεων. Η ανοιχτή γλώσσα αποφεύγεται, προκειμένου να μην πλατειάζουν χωρίς νόημα οι συνεννοήσεις πιλότων και ελεγκτών, να επιτυγχάνεται οικονομία των διαθέσιμων πόρων, να ελαχιστοποιούνται οι παρανοήσεις ή παρερμηνείες, αλλά και για να εξασφαλίζεται ένα παγκόσμιο τυποποιημένο πλαίσιο επικοινωνιών εδάφους - αέρος. Ωστόσο, η ανοικτή γλώσσα δεν μπορεί να αποφευχθεί σε περιπτώσεις που η τυποποιημένη φρασεολογία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες ασυνήθιστων καταστάσεων. Η σωστή χρήση της φρασεολογίας αεροναυτιλίας (ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας όπως αποκαλείται στον κλάδο, [15]), πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με δεξιότητες που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν ποιοτικά την επικοινωνία πιλότου και ΕΕΚ, όπως οι ακόλουθες: ο ρυθμός ομιλίας, ο οποίος πρέπει να είναι ούτε πολύ γρήγορος (όχι πάνω από 100 λέξεις το λεπτό), ούτε πολύ αργός (ανάλογα και με την απαίτηση για καταγραφή ή όχι των πληροφοριών), η σωστή άρθρωση και η σωστή χρήση του μικροφώνου, ο ήρεμος, σταθερός και ψύχραιμος τόνος φωνής, 298

6 η αποφυγή εκφράσεων διστακτικότητας ή αμφιβολίας, η τμηματοποίηση μεγάλων μηνυμάτων κ.ά. Η επίσημη γλώσσα της αεροναυτιλίας είναι η αγγλική από το 1951 [16], αλλά παραμένουν σημαντικές οι διαφορές στην αντίληψη της ασφάλειας και των καθημερινών συνηθειών, στην επαγγελματική συμπεριφορά, την επιχειρησιακή εκπαίδευση, τη συμμόρφωση και την τυποποίηση [17]. Σε κάθε χώρα χρησιμοποιείται και η επίσημη ομιλούμενη γλώσσα και στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ένα διαχρονικό κενό στην επίσημη μεταφορά της φρασεολογίας στη Ελληνική γλώσσα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι εδώ και πολλά έτη χρησιμοποιείται άτυπα στις επικοινωνίες μεταξύ ελληνικών πληρωμάτων και ελεγκτών, όταν την συχνότητα δεν συνακροώνται πληρώματα άλλης μητρικής γλώσσας. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η χρήση της καταλληλότερης λέξης ή έκφρασης είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια της στιγμής είναι δυνατή η μετάβαση σε μια οικεία (αν και μη προβλεπόμενη) εκφορά και επιλογή όρου. 2 Φρασεολογία ΕΕΚ και ασφάλεια των πτήσεων Ένα σημαντικό μέρος τυχόν συμβάντων ή ακόμα και ατυχημάτων που έχουν συμβεί στην αεροπλοΐα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε παρανοήσεις των οδηγιών που έχουν δοθεί σε πιλότους από ΕΕΚ [18]. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το πιο θανατηφόρο ατύχημα στην ιστορία της αεροπλοΐας, στην Τενερίφη (1977) 3, όπου λόγω παρανόησης στη χρήση φρασεολογίας δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στο διάδρομο προσγείωσης. Μετά από αυτό το ατύχημα συντελέστηκαν πολλές αλλαγές στην ειδική φρασεολογία των ΕΕΚ, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον. Για παράδειγμα, καταργήθηκε η φρασεολογία go ahead (με την έννοια του «προβήτε/προχωρήστε σε αυτό που θέλετε να πείτε») ως απάντηση σε κλήση αεροσκάφους, γιατί τελικά δημιουργούσε σύγχυση με τη χωρική διάσταση και έννοια του «προχωρήστε». Επίσης, η λέξη cleared (με την έννοια του «εξουσιοδοτείστε, είστε ελεύθερος για..») χρησιμοποιείται πλέον μόνο για έκδοση εξουσιοδότησης προσγείωσης ή απογείωσης ή εναέριας διαδρομής και όχι για οποιαδήποτε άλλη οδηγία στο έδαφος ενός αεροδρομίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παρερμηνεία. Αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφές, είναι ότι η φρασεολογία που χρησιμοποιείται στην εναέρια κυκλοφορία δε συνιστά μόνο ένα εργαλείο για τη δουλειά των ΕΕΚ, προκειμένου αυτή να οριοθετείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά είναι 3 Το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Τενερίφης είχε 583 θύματα και εκτεταμένη βιβλιογραφία όπως την αναφορά: Civil Aviation Accidents and Incidents Investigation Commission (CIAIAC). (1978). KLM, B-747,PH-BUF and Pan Am B-747, N736, Collision at Tenerife Airport, Spain, on 27 March1977. Report Number CIAIAC A-102/1977. Madrid: Secretary of Civil Aviation. 299

7 πολλά περισσότερα [19]. Πρόκειται για το μέσο διασφάλισης της ασφάλειας των πτήσεων σε ένα περιβάλλον πίεσης, κρισιμότητας και υψηλής επικινδυνότητας, όπου η ειδική φρασεολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δικλίδες ασφαλείας για τις πτήσεις. Η ροή της επικοινωνίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 2: Σχήμα 2: Γλώσσα και φρασεολογία στην αεροπλοΐα4 Η σημασία της φρασεολογίας στην αεροπλοΐα συνίσταται όχι μόνο στην επιχειρησιακή και υπηρεσιακή της σημασία, αλλά και στην κοινωνική της αξία. Η κοινή γνώμη συχνά αγνοεί τον κρίσιμο ρόλο της ορθής επικοινωνίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή στην ασφάλεια μιας πτήσης, καθώς πρόκειται για ένα επικοινωνιακό περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για λάθη και παρανοήσεις. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει και αυτή τη διάσταση μέσα από τη χρήση ειδικής φρασεολογίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. 3 Σύσταση ομάδας εργασίας ορολογίας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) στην ΥΠΑ 3.1 Σύσταση ΟΜΕΟΔΕΚ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συναισθανόμενη τη σχετική ανάγκη, παρακολουθώντας τη συστηματική προσέγγιση της ΕΛΕΤΟ για την ορολογία και την ερευνητική δραστηριότητα του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Drexel 5 των ΗΠΑ προέκρινε τη δημιουργία της σχετικής ομάδας εργασίας. Συγκεκριμένα 4 Το διάγραμμα βασίζεται σε αρχικό σχέδιο του ΕΕΚ Δρ. Στάθη Μαλάκη, σε σχετικές παρουσιάσεις του για την ΥΠΑ (2001, 2012). 5 Το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Drexel στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ είναι το μοναδικό στις ΗΠΑ με έμφαση τη σύγχρονη Ελλάδα και διευθύνεται από τη Δρ. Μαρία Χναράκη. 300

8 έλαβε υπόψη τα παρακάτω: i) την ανάγκη ριζικής και μόνιμης αντιμετώπισης του προβλήματος της ελληνικής ορολογίας στο πεδίο της ΔΕΚ, που μπορεί να αναλυθεί ως ανάγκη για: οριστικοποίηση και επίσημη καθιέρωση των ήδη χρησιμοποιούμενων δόκιμων όρων και επιβολή χρησιμοποίησής τους από όλες της Υπηρεσίες της ΥΠΑ απόδοση στα ελληνικά των όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή τους δημιουργία μόνιμου μηχανισμού άμεσης αντιμετώπισης της εισαγωγής νέων όρων στο εν λόγω πεδίο διάδοση των καθιερωμένων και προς καθιέρωση ελληνικών όρων στο πεδίο της Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας σε κάθε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο και εκτός ΥΠΑ έκδοση Λεξικού Ορολογίας ΔΕΚ και συνεχή ένταξη των προς καθιέρωση όρων για τη διατήρησή του σε διαρκή ενημερότητα καθιέρωση ενιαίας μετάφρασης στα κάθε είδους εκπαιδευτικά βοηθήματα (εγχειρίδια, σημειώσεις, παρουσιάσεις κλπ) της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), όσον αφορά στους όρους που σχετίζονται με το εν λόγω πεδίο (ΔΕΚ) ii) την υποχρέωση για πιστοποίηση των ΕΕΚ στην επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας (σε αντιστοιχία με την Αγγλική) και την συνεπαγόμενη ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου «γλωσσικού περιβάλλοντος» στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τη ΔΕΚ, iii) την καθιέρωση του νομοθετικού - κανονιστικού πλαισίου στο πεδίο της ΔΕΚ από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς (EU, EASA, ICAO, Eurocontrol κλπ), και την ανάγκη μετάφρασής του στην Ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας ενιαία ορολογία, iv) το θεμελιακό ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και τη σχετική διαρκή συνεισφορά της ΕΛΕΤΟ. Η ΥΠΑ συγκρότησε τον Δεκέμβριο του 2012 ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ΕΕΚ με αντικείμενο τα ακόλουθα [20]: Π.χ. Directory/Katerinakis_Theodore/, 301

9 συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη χρησιμοποιούμενων ελληνικών όρων στο εν λόγω πεδίο (ΔΕΚ) με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών, εξελληνισμό των όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή τους, σύμφωνα με τις σχετικές με το αντικείμενο αρχές ορολογίας άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων όρων, την απόδοσή τους με νεολογισμούς και τη διάδοση αυτών, σταδιακή σύνταξη και διαρκή ενημέρωση ενός «Δυναμικού Λεξικού Ορολογίας Αεροπλοΐας» και την περιοδική έκδοση στιγμιοτύπων του. Η ΟΜΕΟΔΕΚ αποφασίστηκε να συνεργάζεται με την ΕΛΕΤΟ όσον αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, τη μέθοδο, και την εν γένει παροχή συμβουλών στη διεκπεραίωση του έργου της. Το έργο της ΟΜΕΟΔΕΚ αναπτύσσεται σε δύο άξονες: συμβολή στην βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων με την επίσημη χρήση και της ελληνικής γλώσσας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας αλλά και ανάπτυξη ενός πεδίου αναφοράς για την πιστοποίηση των ελεγκτών και στην ελληνική γλώσσα αεροναυτιλίας (εκτός από την αγγλική όπως ήδη γίνεται), με βάση μια επίσημη και έγκυρη ποιοτικά μετάφραση του αγγλικού κειμένου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη σχετική εξέταση των ελεγκτών αλλά και των πιλότων. 3.2 Το έργο της ΟΜΕΟΔΕΚ και οι προκλήσεις ορολογίας Η διαδικασία μετάφρασης εξειδικευμένης ορολογίας εστιάζεται στο μορφολογικό ισοδύναμο στη γλώσσα στόχου, το οποίο πρέπει να διατηρεί τη σημασιολογική έννοια του αρχικού κειμένου. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα στον κλάδο της αεροπλοΐας έγκειται στο ότι εμπλέκεται στην ασφάλεια των πτήσεων. Κατά συνέπεια, η κυριολεκτική μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η διασφάλιση της ακριβούς και χωρίς παρανοήσεις επικοινωνίας πιλότων και ελεγκτών. Έτσι, το έργο της ομάδας εργασίας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από την επεξεργασία της κάθε λέξης μεμονωμένα (σε σημασιολογικό επίπεδο) αλλά και από την επικοινωνιακή αξία της, τη θέση της στο σύνολο του μεταφράσματος και αλλά και τις πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που παίρνουν μέρος τόσο στην παραγωγή, όσο και στην πρόσληψή τους. Απώτερος στόχος είναι η ασφάλεια των πτήσεων με τη χρήση και της ελληνικής πλέον γλώσσας αλλά και η πιστοποίηση των ελεγκτών και στα ελληνικά εκτός από τα αγγλικά (το οποίο ήδη γίνεται) με 302

10 βάση μια επίσημη και πιστοποιημένη μετάφραση του αγγλικού κειμένου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την εξέταση αυτή των ελεγκτών αλλά και των πιλότων μέσα και από μια διαδικασία ελέγχου ποιότητας-πιστότητας και αποτελεσματικότητας στην πράξη, πριν από την καθιέρωση κάθε όρου. Στο πλαίσιο αυτής της μετάφρασης, η ΟΜΕΟΔΕΚ έλαβε υπόψη της πολλούς παράγοντες όπως: η χρήση ενικού ή πληθυντικού στις επικοινωνίες με τους πιλότους (πληθυντικός ευγενείας ή αμεσότερη συνομιλία σε ενικό αριθμό). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου διλήμματος ήταν η φρασεολογία when ready climb to.. το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί τόσο ως «όταν έτοιμος ανέβα στο..» όσο ως «όταν έτοιμος ανεβείτε στο..» το οποίο και τελικά προκρίθηκε ως επιλογή, προκειμένου να διατηρηθεί και ένα επίπεδο ευγένειας. η χρήση καθομιλούμενων τύπων ή τύπων καθαρεύουσας που προσιδιάζουν στην επισημότητα. Παράδειγμα είναι το monitor frequency το οποίο μεταφράστηκε «ακροασθείτε τη συχνότητα..» αντί για «βάλτε τη συχνότητα ή ακούστε τη συχνότητα». η χρήση προστακτικής ή μη. Η χρήση προστακτικής προτιμήθηκε ως αμεσότερη και πιο ξεκάθαρη ως προς την οδηγία που δίνεται. Παράδειγμα η φρασεολογίας confirm η οποία μεταφράστηκε «επιβεβαιώστε» ή το report το οποίο μεταφράστηκε «αναφέρατε». η εκλέπτυνση ορισμένων όρων προκειμένου να επιτυγχάνεται το εύηχο ή η αυτούσια χρήση τους η οποία έκρυβε έναν πιο απότομο τόνο. Π.χ. στην πρώτη περίπτωση, η έκφραση taxi slower μεταφράστηκε «τροχοδρομήστε βραδύτερα» αντί για «τροχοδρομήστε αργότερα» ή το enter controlled airspace το οποίο μεταφράστηκε «εισέλθετε σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο...» αντί για «μπείτε σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο...». Για τη δεύτερη περίπτωση χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φρασεολογία stop immediately η οποία μεταφράστηκε «σταματήστε αμέσως» αντί για «σταματήστε άμεσα» λόγω της άμεσης αναγκαιότητας να σταματήσει το αεροσκάφος. η αλλαγή της σειράς των λέξεων ή η αποφυγή μετάφρασης ορισμένων, προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το νόημά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκφραση keep runway heading η οποία μεταφράστηκε «συνεχίστε ευθεία διαδρόμου» αποφεύγοντας να εξηγήσουμε μέσω της μετάφρασης τη λέξη heading προκειμένου να υπάρξει οικονομία λέξεων για πιο εύκολη κατανόηση της οδηγίας. 303

11 κάποιες καθιερωμένες μεταφράσεις της φρασεολογίας, οι οποίες εδραιώθηκαν έπειτα από χρόνια χρήσης στις συνομιλίες μεταξύ ελεγκτών και (ελλήνων) πιλότων στα ελληνικά, μεταφράζοντας την ειδική ορολογία όσο καλύτερα θεωρούσαν οι ίδιοι. Τέθηκε λοιπόν το δίλημμα, να παραμείνουν ορισμένες εξουσιοδοτήσεις ή εκφράσεις όπως είχε ήδη (άτυπα) καθιερωθεί, ή να αλλάξουν και να επιχειρηθεί μια πιο σωστή μετάφρασή τους, με το ρίσκο όμως να ξενίσει τους χρήστες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της πρακτικής συνιστούν οι εκφράσεις: line up and wait η οποία μεταφράστηκε «γραμμή και κράτηση» (αντί του πιο δόκιμου «ευθυγραμμιστείτε και αναμείνατε») και hold short of the runway που μεταφράστηκε ως «κρατηθείτε εκτός διαδρόμου» αντί του πιο δόκιμου «κρατήστε τη θέση σας εκτός διαδρόμου»). Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά και η έκφραση vacate the runway το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί ίσως ορθότερα «εκκενώστε το διάδρομο» όμως προκρίθηκε η επιλογή του «ελευθερώστε το διάδρομο» για λόγους συνήθους χρήσης της συγκεκριμένης φρασεολογίας και προκειμένου να μην γίνει κανενός είδους παρανόηση. η φρασεολογία που προβλημάτισε σε μεγάλο βαθμό την ΟΜΕΟΔΕΚ ήταν η μετάφραση των πρωταρχικών όρων cleared και clearance. Υπήρξε έντονη διαβούλευση για το αν θα πρέπει ως όροι να μεταφραστούν «εξουσιοδοτείστε» ή «ελεύθερος» και «εξουσιοδότηση» ή «άδεια» αντίστοιχα, καθότι η συγκεκριμένη έκφραση συνιστά την επιτομή του ελέγχου και τη βασική φρασεολογία, όταν δίνεται η άδεια σε ένα αεροσκάφος να κινηθεί υπό τους όρους που θα του υποδειχθούν. Η τελική επιλογή καθορίστηκε από εκείνη τη μετάφραση, η οποία δίνει στους όρους αυτούς τη δυναμική της σημασίας του μηνύματος που μεταδίδεται, διατηρώντας τον επιτακτικό του χαρακτήρα. 4 Επιλογικά Ένας ακόμη παράγοντας που ελήφθη υπόψη και ο οποίος πολλές φορές οδηγεί, όχι μόνο σε παρανοήσεις από πλευράς πιλότων, αλλά και σε αδυναμία συμμόρφωσης στις εντολές των ΕΕΚ, είναι και η τάση που παρατηρείται στους πιλότους, ορισμένες φορές, να νομίζουν ότι άκουσαν μία εντολή ή μια οδηγία, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν τη λήψη αυτής (readback). Γι αυτό και η χρήση της ελληνικής φρασεολογίας πρέπει να αποτρέπει μηνύματα «κατά προσδοκία». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί: α) με την επανάληψη της εντολής δύο φορές, β) με την εκφώνησή της σε επιτακτικό τόνο, ή γ) με απαίτηση από τον ελεγκτή να την επαναλάβει ο πιλότος. Η κατά προσδοκία αναμονή απάντησης (what he was expected 304

12 to listen) αυτή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή επικοινωνία και επιβάλει τη χρήση της γλώσσας με τον κατάλληλο- επιτακτικό τρόπο, κατά περίπτωση. Τέλος, στην ΟΜΕΟΕΔΚ αποφασίστηκε κάποιοι όροι να παραμείνουν αμετάφραστοι, διότι η μετάφρασή τους στα ελληνικά θα υπονόμευε από πλευράς ασφάλειας τις επικοινωνίες μεταξύ ΕΕΚ και πιλότων, καθώς τα μεταφραστικά ισοδύναμα θα δυσχέραιναν παρά θα διευκόλυναν την επικοινωνία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την περίπτωση αυτή συνιστούν: η περίφραση backtrack η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «κινηθείτε αντίθετα με την κατεύθυνση του διαδρόμου», αλλά προτιμήθηκε να παραμείνει ως έχει για καλύτερη κατανόησή της και οι όροι inbound και outbound των οποίων τα μεταφραστικά ισοδύναμα «προσερχόμενος και απερχόμενος» θα δημιουργούσαν σύγχυση ως προς την οδηγία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι όροι που παρέμειναν αμετάφραστοι στο πλαίσιο της φρασεολογίας με στόχο την καλύτερη επικοινωνία ΕΕΚ-πιλότου, έχουν μεταφραστεί στο πλαίσιο της ορολογίας και της σύνταξης σχετικού λεξικού όρων. Τέτοιες περιπτώσεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο γόνιμης επεξεργασίας στα πλαίσια της ΕΛΕΤΟ. Η σύνδεση της γλώσσας με την εφαρμογή διαδικασιών εγχειριδίων και σεναρίων αποτελεί στοιχείο περαιτέρω έρευνας στη θεωρία της επικοινωνίας [21], καθώς και η σημασία της μητρικής γλώσσας σε σχέση με στιγμές κρίσης σε μηνύματα προειδοποίησης ή πραγματικά συμβάντα. 5 Βιβλιογραφία [ 1] Βαλεοντής Κ. (1999). Η εγκαταλειμμένη προφορική ελληνική γλώσσα, ΕΛΕΤΟ-ΠΕΕΛ [ 2] Habermas J. (1984). The Theory of Communicative Action, Volume One, Reason and the Rationalization of Society, Beacon Press, Boston. [ 3] Braithwaite, G.R. (2001). Attitude or Latitude? Australian Aviation Safety. Ashgate, UΚ [ 4] Garzone G. Catino M., Gobo G., Bait M., Catenaccio P., Degano C., and Rozzi S. (2010). Towards an Integrated Model for the Understanding of Communication Failures in Aviation Accidents: Tenuous Identities under Pressure. In Garzone, Giuliana/ Archibald James (eds) Discourse, Identities and Roles in Specialized Communication. Bern- Switzerland: Peter Lang Int. Acad. Publishers, pp: [ 5] Helmreich R. L., and Davies Jan M. (2004). Culture, threat, and error: lessons from aviation, Canadian Journal of Anesthesia, Vol 51, Supplement 1, R1-R4. [ 6] Loukopoulos L. D., Dismukes R. K., Barshi I. (2009) The Multitasking Myth: Handling Complexity in Real-World Operations, Farnham: Ashgate. 305

13 [ 7] Skybrary (2010). Socio-Culture (OGHFA BN). Eurocontrol Electronic Repository/Human Factors/Flight Safety. At: <http://www.skybrary.aero/index.php/socio- Culture_%28OGHFA_BN%29 [ 8] ASRS (Aviation Safety Reporting System) (2011). Aviation Safety Reporting System Database. NASA Aviation Safety Reporting System. Online Available HTTP: <http://akama.arc.nasa.gov/asrsdbonline/querywizard_filter.aspx> (November 3, 2011). [ 9] Tompkins, P. K. (1991). Organizational Communication and Technological Risk. In Wilkins, Lee/Patterson, Philip (eds) Risky Business: Communicating Issues of Science, Risk, and Public policy. New York: Greenwood press, pp [10] Billings, C. E./Cheaney, E. S. (1981). Information Transfer Problems in the Aviation system. (NASA TP 1875) Moffet Field, CA: NASA- Ames Research Center. [11] ΥΠΑ/Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας/ Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών, Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδας, Ιουν 2013 [12] ICAO Annex 11 to the convention on civil aviation, Air Traffic Services, 11th Edn, Jul 2011 [13] ICAO Annex 1 to the convention on civil aviation, Personnel licensing, 13th Edn Jul 2001 [14] ICAO Annex 10 to the convention on civil aviation, Aeronautical Telecommunications Volume II - Communication procedures including those with PANS status, 6th Edn, Oct 2001 [15] ICAO Doc 9432, Manual of Radiotelephony, 4th Edn 2007 [16] Rubenbauer, F. (2009). Linguistics and flight safety: Aspects of Οral English communication in aviation. Aachen, Germany: Shaker. [17] Seidlhofer, B. (2005). English as a lingua franca. ELT Journal 59 (4) [18] ICAO (2000). Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, 1st Edn/Doc 9756, AN/965. Montréal, Quebec: ICAO. [19] Cushing, S. (1995). Pilot-air traffic control communications: It s not (only) what you say, it s how you say it. Flight Safety Digest, 14/7. [20] Παπαδημητροπούλου Φ. (2012). Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ), Υπουργική Απόφαση Δ4/38654/1084/ΥΠΑ. 306

14 [21] Commission Regulation (EU) No 805/2011 of 10 Aug 2011 laying down detailed rules for air traffic controllers licences and certain certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council. Θεόδωρος Κατερινάκης Πληροφορικός, MSc, ABD, Dept of C & C, Greek Studies, Drexel University, 3141 Chestnut, Philadelphia, PA 19104, USA, Ηλ-ταχ.: Νίκος Παπαδόπουλος ΜΔΕ, ΠΕ2/ΕΕΚ-ΥΠΑ, Προϊστάμενος Επιμόρφωσης ΕΕΚ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) Συντονιστής ΟΜΕΟΔΕΚ Ηλ-ταχ.: Δήμητρα Ζουρούδη ΜΔΕ, ΕΕΚ-ΥΠΑ, Μέλος ΟΜΕΟΔΕΚ Ηλ-ταχ.: 307

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι»

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

VFR Phraseology Manual

VFR Phraseology Manual VFR Phraseology Manual Εγχειρίδιο VFR Φρασεολογίας Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν θα πετάξουν VFR.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διαχείριση κινδύνου πρόσκρουσης ζώων σε αεροσκάφη Διονύσιος Νταμπάκης Ειδικός Παρακολούθησης Πανίδας και Χλωρίδας Ενέργεια που απελευθερώνεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10

PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS HLPCE HELLENIC LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Παρασκευάς Κορφιάτης EUROCONTROL Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ιήµερο συνέδριο µε θέµα: «Οι Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο» 20-21 Απριλίου 2010 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΕΓΙΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή.

Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή. Παράδειγμα σωστής φρασεολογίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή. Φίλε πιλότε, Με αυτο το απλό παράδειγμα θα καταλάβεις πως γίνετε μία σωστή επικοινωνία μεταξύ πιλότου και ελεκτή. Πριν όμως ξεκινήσουμε, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Precautionary Landings

Precautionary Landings Προσγειώσου και Ζήσε!!! Πρόσφατα η οργάνωση Helicopter Association International (HAI), εκπόνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία Land and Live. Το παρόν φυλλάδιο της IHST, με τίτλο δηλαδή άμεση κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ JETS 1965-1999 All Accidents Hull Loss/Fatal 25 Aircraft Design 20 Airway System FAA Initiatives

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Aircraft Ground Icing

Aircraft Ground Icing Aircraft Ground Icing http://ntsb.gov/alerts/sa_006.pdf Pilots urged to beware of aircraft upper wing Surface ice accumulation before takeoff. (μεταφρασμένο από τον Στέφανο Άτσαλο) Παγοποίηση των αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία

Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία Ραδιοεπικοινωνίες Φρασεολογία IVAO HELLAS Υπεύθυνος Τμήματος Μελών Ευάγγελος Χαλατσόπουλος 1 Εισαγωγή: Το παρόν έχει δημιουργηθεί με σκοπό να βοηθήσει όλα τα μέλη αλλά πιο συγκεκριμένα τα νέα μέλη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας

Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Χειριστής Πολιτικής Αεροπορίας AVIATION CAREER DAY Κυβ. Δημήτρης Γιαννουλάτος Αεροπορικές Μεταφορές-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Αθήνα, 10-11 Οκτωβρίου 2014 Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ynoypfeio METAOPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN

ynoypfeio META<I>OPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN ynoypfeio METAOPQN & EllIKOI;.IQ;.IlQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο υπεύθυνος για την ασφαλή, ομαλή και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας Κώστας ΠΑΤΟΥΡΑΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Τί δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

4 th AVIATION CAREER DAY

4 th AVIATION CAREER DAY 4 th AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είναι ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού αφιερωμένη στον αεροπορικό κλάδο και στα συναφή

Διαβάστε περισσότερα