Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές"

Transcript

1 Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές Άρης Σαπουνάκης Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Έλληνας εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για θέµατα έλλειψης στέγης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 Περίγραµµα παρουσίασης Ιστορική αναδροµή Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Έλλειψη στέγης - Διαστάσεις του προβλήµατος Η σηµερινή συγκυρία Κατηγορίες ατόµων που διαφεύγουν του πλέγµατος προστασίας Συµπεράσµατα

3 Ιστορική αναδροµή 20ός αιώνας: µεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης (περίπου 80%) µε βασικά χαρακτηριστικά όµως την παλαιότητα και κακή κατάσταση 1921: 80% κατοικίες ενός δωµατίου στην Αθήνα και Πειραιά 53,6% ανθυγιεινές ή εντελώς ακατάλληλες (σε δείγµα 2000 κατ.) δεκαετία 20: µαζική εισροή προσφύγων, αναλογία: 1,5 προς 5,0 (το 48% σε Αθήνα και Πειραιά) στέγαση µε µέριµνα της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)

4 Ιστορική αναδροµή 1940: 1/3 των ελληνικών κατοικιών του ενός δωµατίου άλλο 1/3 των ελληνικών κατοικιών των δύο δωµατίων δείκτης πυκνοκατοίκησης: 1,8 άτοµα/δωµάτιο και όµως το 1953: αύξηση πυκνοκατοίκησης (2,2 άτοµα/δωµάτιο) καθώς: η µεγάλης κλίµακας µεταπολεµική εσωτερική µετανάστευση (λόγω ανάγκης για εργασία και εµφύλιου) δηµιουργεί εκτεταµένες περιοχές αυθαιρέτων στις παρυφές των µεγάλων αστικών κέντρων Όλη σχεδόν η αλλαγή αυτή διενεργείται ιδιωτικά και σε µεγάλο ποσοστό παράνοµα Αυτοστέγαση: παραδοσιακά κύριος τρόπος απόκτησης κατοικίας Ελάχιστη στεγαστική συνδροµή από δηµόσιο φορέα πριν το 50 εκτός ΕΑΠ

5 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα : Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 95% της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας του Δηµόσιου Τοµέα Δικαιούχοι: εργατοϋπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι Αυτόνοµος οικονοµικά κινείται µε πόρους από εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων

6 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Έργο ΟΕΚ: Δραστηριοποιείται το 1954 µε: Ø έτοιµη κατοικία σε οργανωµένους αυτοτελείς οικισµούς Ø (τιµή κόστους, χαµηλό επιτόκιο, αποπληρωµή σε 30 χρόνια) Ø επιδοτούµενα στεγαστικά δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας Ø άτοκα στεγαστικά δάνεια για αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας Ø επιδότηση ενοικίου Ø ειδικά προγράµµατα για πολύτεκνες οικογένειες Συνολικά: στεγαστική αποκατάσταση δικαιούχων Προβλήµατα: 1. ελλιπής καταγραφή δικαιούχων 2. διακοπές εξυπηρέτησης, όπως το τελευταίο εξάµηνο 3. µεριµνά µόνο για τους δικαιούχους, δηλαδή για όσους έχουν επαρκές ιστορικό εργασίας

7 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Υπουργείο Υγείας/Πρόνοιας Δραστηριοποιείται προπολεµικά ως Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Κύριο µέληµα η αποκατάσταση των προσφύγων µέσω Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) στο διάστηµα : πάνω από κατοικίες 1964: νόµος που προωθεί το πρόγραµµα Λαϊκή κατοικία για τις ασθενείς εισοδηµατικά οµάδες του πληθυσµού µέσω: Ø οργανωµένη δόµηση Ø αυτοστέγαση µέσω δανειοδότησης Έως 1960: επείγουσα στεγαστική συνδροµή λόγω σεισµών + θεοµηνιών Μετά: παροχή στέγης σε αστέγους πολύ περιορισµένη δραστηριότητα (20000 κατοικίες)

8 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Άλλοι δηµόσιοι φορείς κοινωνικής κατοικίας 1976: ΔΕΠΟΣ (Δηµόσιας Επιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης) Ανάπλαση προσφυγικών της Καισαριανής και του Ταύρου στην Αθήνα αλλά ελάχιστο στεγαστικό έργο παύει να λειτουργεί το : ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ως υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Στόχος η στεγαστική και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων Παροχή κατοικιών για οµάδα στόχο πάνω από ατόµων σε διάστηµα µίας δεκαετίας Μεγάλα οργανωτικά + διαχειριστικά προβλήµατα

9 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Συνολική θεώρηση δοµών και υπηρεσιών στεγαστικής στήριξης Κεντρική διοίκηση: µηδαµινή συνδροµή Υπαγωγή του θέµατος στο Υπουργείο Προνοίας αντί ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΚΑ Μεσογειακό πρότυπο: από τον εθελοντικό τοµέα και τα άτυπα οικογενειακά δίκτυα (προίκα κλπ) Στις µεγάλες πόλεις λειτουργούν γηροκοµεία και πτωχοκοµεία, στέγες γερόντων στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, υποστηρικτικές δράσεις από Δήµους, εκκλησία, εθελοντικούς φορείς κλπ

10 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Συνολική θεώρηση δοµών και υπηρεσιών στεγαστικής στήριξης Το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας οργανώνει και επιβλέπει αρκετές δοµές όπως νυχτερινά καταφύγια (shelters), µονάδες προσωρινής ηµερήσιας διαµονής, ξενώνες για άστεγους µε προσωρινή διαµονή έως 3 µήνες, αλλά και µε διαµονή µεγαλύτερη από 3 µήνες, γηροκοµεία, πτωχοκοµεία όπως επίσης: καταφύγια για γυναίκες θύµατα κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας κλπ Λειτουργούν ακόµη: τα λεγόµενα Κέντρα υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο, Δοµές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευµένα διαµερίσµατα του προγράµµατος Ψυχαργώς), Υποστηρικτικές δοµές για πρώην φιλοξενούµενους Προνοιακού Τύπου Ιδρυµάτων (π.χ. ορφανοτροφεία, στέγες προστασίας ανηλίκων κ.α.) και άλλα στεγαστικά προγράµµατα για ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, όπως για µέλη των κοινοτήτων ροµ κ.ά.

11 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Στεγαστική και κοινωνική στήριξη µεταναστών Από το 1990: πλήρης ανατροπή µεταναστευτικού προφίλ Τώρα: πάνω από µετανάστες εισέρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο Είτε οικονοµικοί είτε πολιτικοί πρόσφυγες Αιτήσεις ασύλου: σπάνια >4%, πριν λίγα χρόνια δεκτές µόνο 0,4% Αρχική προσωρινή στέγαση σε κέντρα υποδοχής µεταναστών (<4000 ατ.) µε κακές στεγαστικές συνθήκες + χωρίς κοινωνική στήριξη 2010: επαναπροώθηση και απέλαση µεταναστών

12 Κρατική µέριµνα µε στόχο την στεγαστική συνδροµή και αποκατάσταση Στεγαστική και κοινωνική στήριξη µεταναστών Η µεγάλη πλειοψηφία αναγκάζεται να στεγαστεί (α) στην ελεύθερη αγορά ενοικιαζόµενης κατοικίας (β) καταπατώντας γη ή εγκαταλειµµένα κτίσµατα (γ) σε αυτοσχέδιους καταυλισµούς χωρίς στοιχειώδεις υποδοµές

13 Έλλειψη στέγης - Διαστάσεις του προβλήµατος Κατηγορίες ατόµων µε στεγαστικό πρόβληµα Βάσει της τυπολογίας ETHOS (European Τypology of Homelessness and Housing Exclusion) που ανέπτυξε η FEANTSA (Federation d Associations Travaillantes avec les Sans-abri) 3 διαστάσεις της κατοίκησης: φυσική, κοινωνική και νοµική διάσταση Βάσει αυτών, η σχέση µε την κατοικία διακρίνεται σε 4 ενότητες: α. αδυναµία εξασφάλισης έστω και στοιχειώδους καταλύµατος β. έλλειψη κανονικής κατοικίας γ. επισφαλείς συνθήκες στέγασης δ. ανεπαρκές κατάλυµα Στόχος: στεγαστική αλλά κυρίως εργασιακή και κοινωνική ένταξη Έγινε όµως ποτέ προσπάθεια να καταγραφούν ικανοποιητικά οι διαστάσεις του προβλήµατος;

14 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙ ΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Άστεγοι 1 Άνθρωποι που ζουν στον δρόµο 1.1. Χωρίς πρόσβαση σε κατάλυµα για όλο το 24ωρο Άνθρωποι που διαµένουν σε νυχτερινά καταφύγια 2.1. κατάλυµα µόνο για µία διανυκτέρευση Στερούµενοι κατοικίας 3 Άνθρωποι που διαµένουν σε ξενώνες για αστέγους 3.1. Ξενώνες αστέγων (βραχύχρονη παραµονή) 3.2. Προσωρινή διαµονή / κατοικία για ανθρώπους που ζουν στο δρόµο Γυναίκες ή µητέρες που διαµένουν σε καταφύγια γυναικών 4.1. Καταφύγια για γυναίκες θύµατα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας κλπ Ζευγάρια ή µονογονεϊκές οικογένειες που διαµένουν σε ξενώνες 24 5 Άνθρωποι που αποφυλακίζονται ή παίρνουν εξιτήριο από Νοσοκοµεία 5.1. Εξιτήριο από σωφρονιστικά καταστήµατα ή νοσοκοµεία

15 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙ ΚΗ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ Άτοµα που διαβιούν σε µη ασφαλή / επισφαλή καταλύµατ α Άτοµα που διαβιούν σε µη ανεπαρκή καταλύµατ α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 6 Άτοµα που διαβιούν σε µη ασφαλή / επισφαλή καταλύµατα (χωρικά ή χρονικά) 7 Άνθρωποι που διαµένουν σε προσωρινά / ακατάλληλα καταλύµατα 8 Άνθρωποι που διαµένουν σε ακατάλληλα καταλύµατα ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 6.1. Προσωρινά φιλοξενούµενοι σε συγγενείς και φίλους 6.2. Παράνοµη υπενοικίαση Παράνοµη χρήση χώρου ή κτιρίου / κατάληψη / χρήση εγκαταλελειµµένων κτιρίων Καταπάτηση γης Διαµονή σε τροχόσπιτα / µετακινούµενοι πληθυσµοί 7.2. Διαµονή σε πρόχειρα καταλύµατα (π.χ. containers, καταυλισµοί κλπ) 7.3. Διαµονή σε προσωρινές κατασκευές (σκηνές, παραπήγµατα, οικισµοί θυµάτων φυσικών καταστροφών) 8.1. Ακατάλληλα καταλύµατα για διαµονή σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς (π.χ. καταστήµατα, αποθήκες, µαντριά κλπ) ΣΥΝΟΛΟ 7720

16 Έλλειψη στέγης - Διαστάσεις του προβλήµατος Ελλείψεις πρόσφατης καταγραφής ΕΚΚA Δεν υπολογίζονται επαρκώς: α. αναγκαστικά συγκατοικούντες (µόνο 1856?) β. παράνοµα υπενοικιάζοντες (57 σε όλη την χώρα?) γ. καταπατητές γης (οµοίως µόνο 110?) δ. τα θιγόµενα µέλη της ROM κοινότητας (µόνο 925?) ε. όσοι βρίσκονται στην διαδικασία από - ασυλοποίησης (µαζί µε αποφυλακισθέντες µόνο 446?) Δεν υπολογίζονται καθόλου οι µετανάστες Μερικά ερωτήµατα: Πώς µετρήθηκαν οι άστεγοι που ζουν στον δρόµο? Πώς µετρήθηκαν οι προσωρινά φιλοξενούµενοι? Πώς µετρήθηκαν οι καταπατητές? Τι γίνεται µε τις επικαλύψεις κατηγοριών?

17 Η σηµερινή συγκυρία Τις τελευταίες δύο δεκαετίες: σηµαντικές διαφοροποιήσεις Αλλαγές στα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας + ιδιαίτερα ισχυρό µεταναστευτικό ρεύµα Μεγάλες πιέσεις στην αγορά εργασίας + αγορά κατοικίας αλλά και στην κεντρική και τοπική διοίκηση Πρόσθετο πρόσφατο πρόβληµα: η νέα διεθνής οικονοµική κρίση Ανησυχητικές ενδείξεις: Ø αλµατώδης άνοδος ανεργίας (ιδίως νέοι, γυναίκες) Ø ιδιαίτερα κακή εξυπηρέτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

18 Κατηγορίες ατόµων που διαφεύγουν του πλέγµατος προστασίας Ø άτοµα που διαβιούν στον δρόµο Ø παράνοµοι µετανάστες (πρώτη φάση, επόµενες φάσεις) Ø νέοι 18+ που δεν καλύπτονται από προνοιακές πολιτικές Ø άτοµα ηλικίας 55+ µε δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας Ø µονογονεϊκές οικογένειες µε αρχηγό γυναίκα Ø σηµαντικά ποσοστά ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπως Ροµ Ø απειλούµενοι µε έξωση λόγω µη τακτικής καταβολής ενοικίων Ø απειλούµενοι µε κατάσχεση ιδιόκτητων κατοικιών λόγω δυσκολίας στην αποπληρωµή δανείων

19 Συµπεράσµατα Ανάγκη για ολοκληρωµένη θεώρηση του ζητήµατος πρόσβαση σε κανονική κατοικία. σε επίπεδο ανάλυσης Δηµιουργία δοµής πανελλαδικής εµβέλειας µε αντικείµενο την πρόσβαση σε κανονική κατοικία και χρηµατοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων Ικανοποιητική καταγραφή και ανάλυση των διαστάσεων του φαινοµένου Καταγραφή και άρση της αποσπασµατικότητας των υφιστάµενων πολιτικών σε επίπεδο πρόβλεψης Έµφαση στην στεγαστική, εργασιακή και κοινωνική επανένταξη Επεξεργασία και υλοποίηση προληπτικών µέτρων Ανάπτυξη περισσότερο στοχευµένων πολιτικών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των θιγοµένων πληθυσµιακών οµάδων Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εθελοντικού τοµέα Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, οι ανάγκες για στεγαστική στήριξη αναµένεται να ενταθούν ανησυχητικά τα αµέσως επόµενα χρόνια

Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια

Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια 1. Στοιχεία για την προσέγγιση των στεγαστικών προβληµάτων 2. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων του Δήμου Καλλιθέας»

«Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή αναγκών των αστέγων του Δήμου Καλλιθέας» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Ερευνητική Ομάδα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητριών «Θυματοποίηση, ανασφάλεια και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Εισηγητής: κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ενότητα 1 Στρατηγικός σχεδιασμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αντί Προλόγου Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στους τυπικούς και άτυπους φορείς της κοινωνίας πολιτών στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης και οι νέοι περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ(ΠΑ.Κ.Ε) ΜΑΚΕ Ο- ΝΙΑΣ Ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ-

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -- ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα