Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Αµοιβές ειδικών συµβούλων του ηµάρχου κατηγορίας ΠΕ (2 άτοµα). πρόκειται για µετακλητούς υπαλλήλους. Αµοιβές στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων (δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών , , , ,28 Εισήγηση Εισφορές επί της αντιµισθίας ηµάρχου Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΕΑ Υ , (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΠ Υ (άρθρα , ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Εισήγηση Πρόβλεψη για καθαρές αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων προκειµένου για χειρισµό νοµικών υποθέσεων του ήµου καθώς και για αγορές ακινήτων. Ιδιαίτερα φέτος λόγω των σχεδιαζόµενων απαλλοτριώσεων θα απαιτηθούν περισσότερες πιστώσεις για τη σχετική δαπάνη. Σηµειώνεται ότι έχουν γίνει αναθέσεις σε νοµικούς κατά τα έτη, 2008, 2009, 2010,2011 και 2012 που είναι σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει ακόµη προσκοµιστεί πίνακας αµοιβών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προκειµένου να ενταχθούν στα έξοδα ΠΟΕ. Οι παραπάνω δαπάνες αναγκαστικά θα βαρύνουν τον παρόντα ΚΑ Αµοιβές µεταφραστών 30 Εισήγηση απάνες µεταφράσεων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Εισήγηση απάνες επιδόσεων δικογράφων απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα παράστασεως ηµάρχου (άρθρο 136 του , , , ,96 ν.3463/06) Εισήγηση Αντιµισθία ηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ (άρθρο 136 του ν /06) Εισήγηση Αντιµισθία προέδρου Σ σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Α Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν , /06) Εισήγηση Αντιµισθία Α' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Β Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) , Σελίδα 1 από 35

2 Εισήγηση Αντιµισθία Β' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Γ Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν , , , , /06) Εισήγηση Πρόκειται για δαπάνες κάλυψης της µισθοδοσίας της οργανικής θέσης άµισθης αντιδηµάρχου η οποία είναι δηµόσιος υπάλληλος και µε τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4093/12 και της ΠΝΠ 256 τευχος Α ο ήµος υποχρεούται να καλύψει τη σχετική δαπάνη Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Εισήγηση Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων σύµφωνα µε την ΥΑ 74447/ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) , , , ,96 Εισήγηση Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ του δηµάρχου και της Γ' αντιδηµάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ- ΕΗ 9.050, , , ,64 (δηµάρχου) Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου σύνταξης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 2.350, ,80 329,04 329,04 επί των αποδοχών θέσης δηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής 1.851, , , ,36 ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του ηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου επικουρικής ασφάλισης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 30 Εισήγηση Αποζηµίωση υπαλλήλων και ιδιωτών για συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του Σ προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες, γνωµοδοτήσεις κλπ (Ν.3463/06 αρ100 και Ν.3205/03 αρ 17) Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών Εισήγηση Αποζηµίωση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβές Ορκωτών εκτιµητών Εισήγηση Για την εκτίµηση των προς αγορά ακινήτων κυρίως αυτών που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα και έχουν αξία πλέον του ορίου εκτίµησης από την ΕΕΑ του ήµου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών , και φόρων Εισήγηση Προµήθεια επί των συνεισπραττόµενων ποσώναπό τους αντίστοιχους λογαριασµούς των καταναλωτών ρεύµατος - υποκείµενους σε τέλη, ηµ φόρο και ΤΑΠ Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προµήθεια Τ.Π , Εισήγηση απάνη απόδοσης παρακρατήσεων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων κατά την κατάθεση των ΚΑΠ και των λοιπών χρηµατοδοτήσεων Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Εισήγηση απάνες αποστολής διυπηρεσιακών εγγράφων µέσω ΕΛΤΑ και οι αποστολές αλληλογραφίας µε τους πολίτες γίνονται αποκλειστικά µέσω ταχυδροµείου Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , εσωτερικού Εισήγηση Τηλεφωνικά τέλη και λοιπές δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (περιλαµβάνονται και οι δαπάνες των δύο Κέντρων Πρόσβασης στο ιαδίκτυο). Σελίδα 2 από 35

3 Κινητή τηλεφωνία , Εισήγηση απάνες για πληρωµή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/ Λοιπες Επικοινωνίες Εισήγηση απάνες ταχείας αποστολής εγγράφων και δεµάτων µέσω ταχυµεταφορών εταιρειών (courier) Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Εισήγηση Φόροι τόκων καταθέσεων (ποσοστό επί των τόκων καταθέσεων) Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων , αιρετών Εισήγηση Έξοδα κίνησης και αποζηµίωση των ηµοτικών συµβούλων για τις µετακινήσεις τους εκτός έδρας ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου (λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας) Εισήγηση ηµοσιεύσεις ραστηριοτήτων, ενηµέρωση δηµοτών, προβολή δηµοτικής δράσης, αναδόµηση - ενηµέρωση ιστοσελίδας (γνωστοποίηση αποφάσεων οργάνων του ήµου, δηµοτικών κανονισµών κλπ, λοιπές ανακοινώσεις) Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Εισήγηση Συνδροµές σε εφηµερίδες του τοπικού τύπου, του αθηναϊκού τύπου που αφορούν τα θέµατα των ήµων και δαπάνες για πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων Συνδροµές Internet Συνδροµές Internet 40 56, Εισήγηση Περιλαµβάνονται συνδροµές για πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο δύο το ελάχιστο χρηστών και οι συνδροµές στα Κέντρα Πρόσβασης στο διαδίκτυο Λοιπές συνδροµές Λοιπές Συνδροµές Εισήγηση Συνδροµές σε έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων νοµικού, διοικητικού, τεχνικού κλπ χαρακτήρα Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εισήγηση απάνες δηµοσιεύσεων αποφάσεων ηµοτικών οργάνων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , ,07 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Εισήγηση Αποζηµιώσεις πολιτών για φθορές σε περιουσιακά τους στοιχεία ή λόγω µη τήρησης των προθεσµιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τη διοίκηση, αποζηµίωση και καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεων σε εργολάβους - προµηθευτές - παροχείς υπηρεσιώ για οφειλόµενα. Το προϋπολογισθέν ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδικαζόµενων υποθέσεων µέχρι και το 2013 και αναµενοµένων προς δηµοσίευση δικαστικών αποφάσεων των προηγούµενων χρόνων εντός του απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο , , ,06 παρ. 2 Ν 2372/1940) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Έξοδα νοµικών, συµβολαιογράφων και δικαστικών , επιµελητών Εισήγηση Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών που πραγµατοποιούν κατά την άσκηση του έργου τους για την εξυπηρέτηση του ήµου (φωτοαντίγραφα, λοιπά αντίγραφα, θεωρήσεις, σήµανσης, χαρτόσηµα κλπ). εν αφορά το κύριο µέρος της αµοιβής τους το οποίο έχει εγγραφεί σε άλλους κωδικούς αριθµούς εξόδων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίµων κλπ Σελίδα 3 από 35

4 Εισήγηση απάνες φωτοαντιγράφων εκτός ήµου, χαρτόσηµα, επικυρώσιµα κλπ Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών Εισήγηση Επιστροφές αξίας των διπλοτύπων που καταβάλλουν αλλοδαποί σε περίπτωση που η αίτησή τους για άδεια παραµονής απορρίπτεται από την αρµόδια αρχή Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών , δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων Εισήγηση Επιστροφές τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποχρέων που δικαιώθηκαν από τα αρµόδια όργανα Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα Εισήγηση Κοινόχρηστα και λοιποά έξοδα συντήρησης της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται ακινητο ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ ,90 144,70 (πρώην ήµος Αρχανών) Εισήγηση Tόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην ήµος Αρχανών) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ , ,77 855,61 855,61 λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 1.087,88 502,00 51,83 51,83 αριθ.λογ/σµου (πρώην δήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκ ) , , ,70 Εισήγηση Τόκοι των δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, πλέον του νέου δανείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο του Ν.4038/2012 η εξυπηρέτηση του οποίου υπολογίζεται µερικώς. Επίσης δεν υπολογίζονται τα δάνεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηµα υπαγωγής στο Ν.4093/ Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 8.538, , , ,54 λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 15 45,82 22,00 22,00 λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ , ,30 Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ , , , ,05 λογ/σµου Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας , , , ,45 αριθλογ/σµου Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠ , , , ,10 Εισήγηση Τόκοι των επτά δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής , , , ,42 τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Σελίδα 4 από 35

5 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 1.844,50 915,37 945,47 945,47 τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,64 Εισήγηση Ισόποση εγγραφή µε το άθροισµα των ΚΑ εσόδων 0614 και Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Ετήσια επιχορήγηση Οργανισµου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ το οποίο συνεστήθη έπειτα από συγχώνευση όλων των ΝΠ των πρώην καποδιστριακών ήµων Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟ ΣΑ (ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ -ΦΟΣ Α Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν , , , /54 Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόµενου ΤΑΠ , , , ,50 Εισήγηση Το ποσό παρακρατείται από τη ΕΗ και αποδίδεται απευθείας στο Υπουργείο Οικ/κων και αποτελεί το 15% του εγγεγραµένου στον ΚΑ 0441 έσοδο Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης , Εισήγηση Φορολογικά πρόστιµα νεοεφαρµοζόµενου ΦΠΑ και πρόστιµα τακτοποίησης φορολογικών εκκρεµοτήτων ΕΤΑΚ, ηλώσεων κλπ καποδιστριακών ήµων Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , Εισήγηση ιακανονισµένη οφειλή στο ΙΚΑ Τόκοι υπερηµερίας χρήσης Εισήγηση Πρόβλεψη για περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθολογική δαπάνη 26 µόνιµων υπαλλήλλων Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες , ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου Σ Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Σ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αµοιβή ληξιάρχου Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εργασίας ληξιάρχων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,48 Σελίδα 5 από 35

6 Εισήγηση Αποδοχές 9 υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ τακτικών , , , ,94 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ τακτικών , , ,52 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου , , ,76 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου , , , ,77 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ιενέργεια επιµορφωτικων σεµιναρίων διοικητικών, οικονοµικών υπαλλήλων Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές λογιστών Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών , , ,40 Εισήγηση Η δαπάνη αφορά τρία µέρη α) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αρχανών, β) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αστερουσίων γ) τον έλεγχο του ήµου Ν. Καζαντζάκη του έτους 2010 και δ) το έλεγχο του έτους 2011 του καλλικταρικού ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Αµοιβή εκκαθαριστή ΑΕ Α (πρ. ήµου 6.888, , ,00 Αστερουσίων) Εισήγηση Αµοιβή εκκαθαριστή της δηµοτικής επιχείρησης που διαλύθηκε Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών που προορίζεται για Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών οικονοµικής και ταµιακής υπηρεσίας και συγκεκριµένα την ενηµερωµένη µετάπτωση των οικονοµικών δεδοµένων των πρώην ήµων Αρχανών και Αστερουσίων, έπειτα από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, στο νέο λογισµικό όπου λειτουργεί το λογιστικό σύστηµα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα σε κοινόχρηστους κτιρίων όλων των δηµοτικών ενοτήτων, πρώην δηµοτικών καταστηµάτων, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου κτιρίων συνεδρίασης ΣΤΚ κλπ Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 Εισήγηση Μίσθωµα κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του ήµου (πρώην ήµος Αστερουσίων: υπάρχει σύµβαση µίσθωσης για τη στέγαση δηµοτικής βιβλιοθήκης) Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing µηχανηµάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων , Εισήγηση Χρηµατοδοτική µίσθωση τριων φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Ασφάλιστρα Σελίδα 6 από 35

7 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.755, , , ,14 Εισήγηση απάνη ασφαλίστρων οχηµάτων αστικής ευθύνης κλπ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Εισήγηση απάνες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ηµοτικών Κτιρίων που χρήζουν άµεσης ανάγκης (αντικατάσταση πινάκων, προσθήκες δικτύου και λοιπές εγκαταστάσεις) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση των 32 εκτυπωτών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων του ήµου και του ΚΕΠ, καθώς και επισκευές των εκτυπωτικών µηχανηµάτων (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 6 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων του ήµου, και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών του ήµου και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Εισήγηση Συντήρηση και επισκευές των καυστήρων κεντρικής θέρµανσης των δηµοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές ανελκυστήρα καταστήµατος έδρας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Εισήγηση Επισκευές επίπλων, αντικαταστάσεις στόφας καρεκλών, καναπέδων και καθισµάτων, αντικαταστάσεις κλειδαριών ντουλαπιών κλπ Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Εισήγηση απάνες για συντήρηση, επέκταση, διαµόρφωση του τηλεφωνικού δικτύου (αφορά το τηλεφωνικό κέντρο, τη καλωδιακή δικτύωσή του και των τηλεφωνικών συσκευών Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος , οικονοµικής υπηρεσίας, δηµοτολογίου, µητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικής µέτρησης τελών Εισήγηση Συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων). Το ποσό είναι µεγαλύτερο συγκριτικά µε το έτος 2006 διότι µε τις προµήθειες "ολοκλήρωση λογισµικού και συστηµάτων µηχανογράφησης" και "προγράµµατος µισθοδοσίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 προστέθηκαν νέες εφαρµογές οι οποίες χρήζουν συµβολαίου συντήρησης.συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων) και προσθήκης νέων δεδοµένων και ιδιοτήτων Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών Εισήγηση απάνες για µηχανογραφική υποστήριξη των πάσης φύσεως µηχανογραφικών εργασιών και διαδικασιών που πιθανόν να προκύψεις, κυριότερα όµως πρόκειται για δαπάνες λειτουργικής προσαρµογής - ανάπτυξης και παραµετροποίησης των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών, καθώς και αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων Συντήρηση ασύρµατου και ενσύρµατου δικτύου Η/Υ Εισήγηση απάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρµατης σύνδεσης των δηµοτικών καταστηµάτων Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 7 από 35

8 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για , δικές τους υπηρεσίες Εισήγηση απάνες καθαρισµού γραφείων δηµοτικών κτιρίων καθώς και πρώην κοινοτικών καταστηµάτων που στεγάζονται τα τοπικά συµβούλια και αφορούν το έτος απάνες καθαρισµού γραφείων απάνες καθαρισµού Γραφείων , , , ,84 Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για απάνες καθαρισµού Γραφείων απάνες καθαρισµού γραφείων , , , ,98 Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για απάνες καθαρισµού γραφείων Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016, , ,00 Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων , υπαλλήλων Εισήγηση απάνες µετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού ηµοσίευση προκυρήξεων ηµοσίευση προκηρύξεων Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εισήγηση ηµοσίευσης σχετικές µε τη διοικητική διαδικασία (αποφάσεων επιβολής τελών, απαλλοτριώσεις,µητρώο αρρένων, δηµοτολόγιο, γνωστοποιήσεις κλπ) απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Εισήγηση Γραφική ύλη, είδη αρχειοθέτησης, σφραγίδες κλπ Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού , Εισήγηση απάνη για αντίστοιχη προµήθεια Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων , και µηχανογράφησης Εισήγηση απάνες προµήθειαςαναλωσίµων ειδών εκτυπωτικών µηχανηµάτων δηλαδή γραφιτών, µονάδων εκτύπωσης, φυσίγγων µελανιού κλπ Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης Εισήγηση απάνες εντύπων εσωτεριής διακίνησης, καρτελλών αποθήκης κλπ Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Είδη υγιεινής και καθαριότας Σελίδα 8 από 35

9 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού , Εισήγηση Μικροαναλώσιµα είδη ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , ,00 Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων της υπηρεσίας Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Εισήγηση Προµήθεια λιπαντκών για τα οχήµατα της υπηρεσίας Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων που είναι σε χρήση. Εκτιµάται και η δαπάνη ενσωµάτωσης του ΕΦΚ Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Εισήγηση Προµήθεια υλικού για την καταγραφή παραβάσεων δηµοτικών κανονισµών Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού Εισήγηση Προµήθεια σηµαιών για τα δηµοτικά κτίρια 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου 4.803, ,22 πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πρ. ήµος Ν.Καζαντζάκης) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο που επιχορηγείται εξολοκλήρου από το πρόγραµµα Θησέας. (αρ. µελέτης 609/2008 και αποφ. Αναθ. 7/2009.Ε. ήµου Ν. Κζαντζάκη) Το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύµβασης. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων για ποσό 4.803, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης Σ Ανω Αρχανών ήµου ,28 Αρχανών Ν.Ηρακλείου Εισήγηση Υπόλοιπο έργο που χρηµατοδοτείται από ΟΣΚ (Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, , , ,00 συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης Εισήγηση Χρηµατοδότηση του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ /ΨΣ9539-Α2/ απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόµενος σχετ ΚΑ εσόδων Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,16 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , , , ,41 Σελίδα 9 από 35

10 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου 1.20 Εισήγηση Ανατεθιµµένη υπηρεσία/προµήθεια κατά το έτος 2011 η οποία θα παραδοθεί στο Λοιπός εξοπλισµός Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας , , ,01 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια , , ,94 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προµήθεια εξοπλισµού" Εισήγηση απάνη προµήθειας εξοπλισµού ενταγµένη στο Π Ε (αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων ). Η υπογραφείσα σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των , Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισµού του δήµου Ν ,90 Καζαντζάκη Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο (αρ. µελέτης 383/2009 και αποφ. Αναθ. 164/2009.Σ.) Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" πλην ποσού 5.824,95 αναθεώρησης που καλύπτεται από ΣΑΤΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια ,07 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισµού" Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο Π Ε αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , ,93 "Τουρισµός και Υγεία" (τµήµα Γ) Εισήγηση ηµοπρατηµένο κτιριακό έργο που χρηµατοδοτείται από ΣΑΕΠ 002/ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια , , ,11 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: " ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" Εισήγηση Υπόλοιπο συµβασιοποιηµένου έργου το οποίο είναι χρηµατοδοτούµενο από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , ,47 τουρισµός και υγεία (ΤΜΗΜΑ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο από Π Ε. αντικυζόµενος ΚΑ εσόδων Πλατείες πάρκα παιδότοποι ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο στο πλαίσιο του εν γένει έργου: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" όπου αποτελεί το 9ο υποέργο του µε τίτλο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (Αθλητικών κοινοχρήστων χώρων)". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" , , ,42 Σελίδα 10 από 35

11 Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε, αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,00 υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυµναστήριο)" Εισήγηση Εργο δηµοπρατηµένο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση προσβασιµότητας -αντιπληµµυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ Εισήγηση Συνεχιζόµένο έργο αρ.απ.ανάθεσης 145/2010 Σ Ν. Καζαντζάκη Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,61 (βελτίωση χλοοτάπητα) Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,10 (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)" Εισήγηση Χρηµατοδότούµενο έργο από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) το οποίο έχει γενικό τίτλο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" στο οποίο περιλαµβάνεται το υποέργο 4ο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)", βάσει της 56591/20828/ αποφ. του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τους ΚΑ , , ) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4.584,25 Εισήγηση Υπόλοιπο έργου που καλύπτεται από ΣΑΤΑ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας , , ,38 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου , , ,09 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Χρηµατοδούµενη προµήθεια από ΕΤΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ εξ ) Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου , , ,98 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου, το οποίο αποτελεί το υποέργο 2 και είναι χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ και έχει τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ εξόδων όπου έχει εγγραφεί το υποέργο 1) ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση απάνες διοργάνωσης αγώνων ορεινής ποδηλασίας οι οποίες χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σήµανση ενιαίου δικτύου Φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών ήµου Αρχανών Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτηµένη προµήθεια µε την 1925/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης από το ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ), αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων ηµιουργία χώρου υποδοχής και ενηµέρωσης , , ,50 επισκεπτών και φιλοξενία δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο ΕΣΠΑ το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/ απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Σελίδα 11 από 35

12 Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου , , ,87 υποδοχής και ενηµέρωσης επισκεπτών και φιλοξενίας δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων-Εθιά Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη πεοµήθεια από ΕΣΠΑ η οποία αποτελεί το 2ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/ απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη Β/Σ Πύργου του ήµου 4.515,29 Αρχανών-Αστερουσίων Εισήγηση Συµβασιοποιηµένες µελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί µέσα στο Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ , , , ,86 ήµου Αστερουσίων Εισήγηση Συµβατικό υπόλοιπο µελέτης χρηµατοδοτούµενης εξολοκλήρου από ίδια έσοδα Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου , , , ,32 Αστερουσίων Εισήγηση Μελέτη χρηµατοδοτούµενη από "ΘΗΣΕΑΣ" µε υπόλοιπο επιχορήγησης ,12 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ).Για την κάλυψη του υπόλοιπου συµβατικού αντιτίµου προβλέπεται ποσό 9465,32 εκ του το οποίου χρηµατοδότηση ΘΗΣΕΑΣ αποτελεί το ποσό των 2.241,57 και από τακτικά έσοδα το ποσό των 7.223,75. Λόγω µεταβολής ΦΠΑ από 19% στο 23% προστίθεται επιπλέον του αρχικού συµβατικό το ποσό 1.351, Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην δηµαρχείου Αρχανών (Π Ε) Εισήγηση Χρηµατοδότούµενη από Π Ε µελέτη που εντάσεται στο εν γένει έργο "Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" όπου και αποτελεί το υποέργο 4ο µε τίτλο"μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών". Λεπτοµέρειες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του ΚΑ εσόδων όπου υπάρχουν και οι αντικρυζόµενες πιστώσεις Επικαιροποίηση µελετών τµήµατος για ανανέωση οικοδοµικής άδειας (Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και υγεία) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενες µελέτες από το Π..Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο δώδεκα µόνιµων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,12 Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο τεσσάρων υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην , , υπηρεσία καθαριότητας Εισήγηση απάνες µισθοδοσίας πέντε εργατών οι οποίοι ήδη υπηρετούν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, πλέον των εργατών για τους οποίους αναµαίνεται έγκριση πρόσληψης εντός του έτους Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 3.360, , Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Σελίδα 12 από 35

13 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑ , , , ,24 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Ειδική πρόσθετη εισφορά 850,36 544,24 925,00 925,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , ,62 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου , , , ,06 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού , προσωπικού κ.λ.π.) Εισήγηση Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης Εισήγηση απάνες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που χρίζουν άµεσης επέµβασης λόγω κινδύνου της δηµόσιας υγείας Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα φωτισµού οδών πλατειών κλπ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , Εισήγηση Ασφάλιση των οχηµάτων της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης , , ,99 χώρων ρίψης απορριµµάτων Εισήγηση απάνες σχετικές µε την αποτροπή ρίψης µπαζών και λοιπών αποβλήτων σε ρυάκια, ρέµατα και λοιπούς χώρους παράνοµης απόθεσης Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 147,60 147, Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ ,82 488,82 Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση µηχανηµάτων καθαρισµού και αποψίλωσης Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επισκευή κάδων απορριµµάτων Εισήγηση Απαραίτητες επισκευές κάδων απορριµµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η εκ νέου αγορά και αντικατάστασή τους Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Εισήγηση Τέλη κυκλοφορίας χρήσης Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου , Σελίδα 13 από 35

14 Εισήγηση Τέλη χρήσης χωµατουργικών µηχανηµάτων ιάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων , Εισήγηση Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας Εισήγηση Απαραίτητη προµήθεια υλικών καθαρισµού - απολύµανσης και εξωραϊσµού κοινοχρήστων χώρων (σακούλες, ασβέστης, µικροεργαλεία, κλπ) Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων , , Εισήγηση Καύσιµα για την υπηρεσία καθαριότητας Προµήθεια λιπαντικών Εισήγηση Λιπαντικά για τα οχήµατα της υπηρεσίας Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Εισήγηση Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και µικροεργαλείων για την αντιµετώπισης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών , Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τα απορριµµατοφόρα και τα λοιπά οχήµατα της υπηρεσίας Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων Εισήγηση Προµήθεια φωτιστικών επιστηλίων Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού Εισήγηση Προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας για τον εξωτερικό ηλεκτροφωτισµό 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Εισήγηση Προµήθεια κάδων στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των οικισµών και να προληφθούν καταστάσεις κινδύνου της δηµόσιας υγείας Έργα απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Συµπλήρωση - επέκταση δηµοτικού φωτισµού , , Εισήγηση απάνες συµπλήρωσης δηµοτικού φωτισµού οι οποίες διενεργούνται στις περιπτώσεις που υφίσταται δικτυο της ΕΗ Μετατόπιση στύλου ΕΗ (Π Ε στον οικισµό Μυρτιάς) , , ,11 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από Π Ε παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης , ,26 απορριµµάτων Σελίδα 14 από 35

15 Εισήγηση Εργασία άµεσης αποκατάστασης των εναποµείναντων σκουπιδότοπων στο ήµο µας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της , , , ,57 Τ.Κ. Λιγορτ θνου του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ (η διαφορά εσ 'οδου και εξόδου βρίσκεται στο ταµειακό υπόλοιπο καθώς έχει δοθεί προκαταβολή) Μετατόπιση στύλου ΕΗ (στον οικισµό Μυρτιάς) , , Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε) παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ). Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 το έρτο είχε λάβει τον ΚΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία τριων µονίµων υπαλλήλων µε το ενιαίο µισθολόγιο Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,84 Εισήγηση Μισθοδοσία πέντε υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι ΑΧ σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 19 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ 4.250, , , ,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 4.536, , , ,61 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς 19 56,96 86,00 86,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 2.345,38 728, , ,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ , , ,06 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου , , , ,25 χρόνου Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης Αρ απ.380/2011οε Σελίδα 15 από 35

16 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού , ,65 Εισήγηση απάνες χρήσης για χηµικό έλεγχο λυµάτων βιολογικών καθαρισµών "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών ύδρευσης άρδευσης Εισήγηση Ατιµολόγητες συµβασιοποιηµένες δαπάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών από τα ΕΛΤΑ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το (σχετικη απ.115/2011οε) Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών , , ,38 ύδρευσης άρδευσης 2012 Εισήγηση απάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών χρήσης Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας ύδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας άδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύµα βιολογικών καθαρισµών) Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα µονάδων επεξερασίας λυµάτων και αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα Οχηµάτων 5.422, , Εισήγηση απάνες ασφάλισης οχηµάτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών , Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης (σχετικη απ.230/2011οε) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών. Η εγγραφή γίνεται σε µικρότερο ποσό από το ετησίως εκτιµώµενο, καθώς εξετάζεται η προµήθεια αποφρακτικού µηχανήµατος µέσω υποβολής σχετικού αιτήµατος σε αντίστοιχο πρόγραµµα χρηµατοδότηασης Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων Επισκευές µονάδων βιολογικού καθαρισµού Εισήγηση απάνες επισκευών µονάδων βιολογικών καθαρισµών Αρχανών, Πεζών Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης , Σελίδα 16 από 35

17 Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων , άδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης , Εισήγηση Τακτική συντήρηση εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση συστήµατος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης Εισήγηση Τακτική συντήρηση ειδικού συστήµατος Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης Εισήγηση Προµήθεια νερού από αρδευτικούς συνεταιρισµούς ή ιδιώτες για την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισµών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Εισήγηση Ετήσια τέλη κυκλοφορίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων , (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια χλωρίου και αναλωσίµων µέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας Εισήγηση Προµήθεια χλωρίου για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιµου νερού Προµήθεια υλικών φασµατοφωτοµετρικών αναλύσεων νερού Εισήγηση Αναλώσιµο υλικό φωτοµετρικών αναλύσεων πόσιµου νερού Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων , Εισήγηση απάνες καυσίµων οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας Προµήθεια λιπαντικών Εισήγηση απάνες λιπαντικών οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση ηλεκτρογεννήτριων αντλιοστασίων Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για τη λειρουργία των εφεδρικών πηγών ενέργειας των µονάδων των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών και µικροεργαλείων συντήρησης Εισήγηση απάνες µικροεργαλείων συντήρησης των υδραυλικών Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Σελίδα 17 από 35

18 Αναλώσιµα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού , , Εισήγηση απάνες αναλωσίων υλικών συντήρησης των µονάδων βιολογικών καθαρισµών Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Προµήθεια υδραυλικών σωλήνων και εξαρτηµάτων που 3.242, , ,40 καταστράφηκαν από θεοµηνίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από το ΠΕΠ Κρήτης (Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων ) Σηµειώνεται ότι µαζί µε τον παρόντα ΚΑ χρηµατοδοτείται από το ίδιο έσοδο και ο ΚΑ εξόδων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας 25-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης τ.δ.αστριτσίου Εισήγηση Απαλλοτρίωση εκτάσεων (οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν συναινέσει για άµεση πώληση) προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή του εν λόγω έργου Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων , , ,54 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 3: "Αγορά γης" Εισήγηση Αγορες ενταγµένες σε έργο χρηµατοδοτούµενες από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Αγορά γης για την κατασκευή και αξιοποίηση , ,34 Χαλαυριανού χειµάρου δ.ε. Αρχανών Εισήγηση απάνη για την αγορά γης η οποία χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Προµήθειες παγίων Μεταφορικά µέσα Προµήθεια οχηµάτων υπηρεσίας ύδρευσης , Εισήγηση Προµήθεια δύο ηµιφορτηγών οχηµάτων διπλού δυαφορικού πέντε θέσεων έκαστο Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια χλωριωτών ύδρευσης Εισήγηση Προµήθεια η οποία έχει δηµοπρατηθεί στο έτος 2011 και θα παραδοθεί στο Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Έργα Σελίδα 18 από 35

19 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 2: "Σχεδιασµός αρδευτικής αξιοποίησης του Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο καθόλα από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Αντικατάση υδροµέτρων άρδευσης , , Εισήγηση Έργο το οποίο θα εκτελεστεί προκειµένου να αντικατασταθούν χαλασµένα υδρόµετρα παροχών άρδευσης και δηµιουργία περισσότερο λειτουργικών κολεκτέρ, ώστε να γίνονται ορθές καταµετρήσεις και κατά συνέπεια χρεώσεις Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν , , ,29 Καζαντζάκη - συµπληρωµατικές εργασίες Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο αριθµός µελέτης 478/09. Χηµατοδοτείται από έσοδα ΣΑΤΑ απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη επενδυτική δαπάνη από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων µε ΕΗ και εργασίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο ηλεκτροδότησης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού ,00 χειµµάρου : υποέργο 1 Αρδευτικό δίκτυο Εισήγηση Συνεχιζόµεονο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού ,69 χειµµάρου : υποέργο 3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των , ωστόσο το υπολοιπόµενο συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,86. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2011 και αποµένει προς είσπραξη υπολοιπόµενο ποσό (93.822,03 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδου Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού , χειµµάρου : υποέργο 4 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Αρχανών (τ.δ Κάτω Αρχανών) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος" της δ.ε. Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε , , ,46 Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εκσυγχρονισµός δικτύων ύδρευσης Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείται από ΟΠΑΑΧ (Π Ε) δεν έχει ανατεθεί. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επέκταση αρδευτικών δικτύων Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείταιν από ΟΠΑΑΧ (µέσω Π Ε). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων Σελίδα 19 από 35

20 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" και ειδικά το 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαµενής και δίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ 4.316, , ,98 Τεφελίου - Λιγορτύνου Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 2.032,80 (αντικυζόµενος ΚΑΕσόδων ). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 2.284,18 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά , , ,14 νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά ,51 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 1.122,63 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4886/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την , , ,30 εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) έργο άρδευσης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ ) Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σελίδα 20 από 35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα