Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Αµοιβές ειδικών συµβούλων του ηµάρχου κατηγορίας ΠΕ (2 άτοµα). πρόκειται για µετακλητούς υπαλλήλους. Αµοιβές στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων (δεν περιλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών , , , ,28 Εισήγηση Εισφορές επί της αντιµισθίας ηµάρχου Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΕΑ Υ , (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΠ Υ (άρθρα , ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Εισήγηση Πρόβλεψη για καθαρές αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων προκειµένου για χειρισµό νοµικών υποθέσεων του ήµου καθώς και για αγορές ακινήτων. Ιδιαίτερα φέτος λόγω των σχεδιαζόµενων απαλλοτριώσεων θα απαιτηθούν περισσότερες πιστώσεις για τη σχετική δαπάνη. Σηµειώνεται ότι έχουν γίνει αναθέσεις σε νοµικούς κατά τα έτη, 2008, 2009, 2010,2011 και 2012 που είναι σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει ακόµη προσκοµιστεί πίνακας αµοιβών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προκειµένου να ενταχθούν στα έξοδα ΠΟΕ. Οι παραπάνω δαπάνες αναγκαστικά θα βαρύνουν τον παρόντα ΚΑ Αµοιβές µεταφραστών 30 Εισήγηση απάνες µεταφράσεων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Εισήγηση απάνες επιδόσεων δικογράφων απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα παράστασεως ηµάρχου (άρθρο 136 του , , , ,96 ν.3463/06) Εισήγηση Αντιµισθία ηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ (άρθρο 136 του ν /06) Εισήγηση Αντιµισθία προέδρου Σ σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Α Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν , /06) Εισήγηση Αντιµισθία Α' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Β Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) , Σελίδα 1 από 35

2 Εισήγηση Αντιµισθία Β' αντιδηµάρχου σύµφωνα µε το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α Εξοδα παράστασης Γ Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν , , , , /06) Εισήγηση Πρόκειται για δαπάνες κάλυψης της µισθοδοσίας της οργανικής θέσης άµισθης αντιδηµάρχου η οποία είναι δηµόσιος υπάλληλος και µε τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4093/12 και της ΠΝΠ 256 τευχος Α ο ήµος υποχρεούται να καλύψει τη σχετική δαπάνη Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Εισήγηση Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων σύµφωνα µε την ΥΑ 74447/ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) , , , ,96 Εισήγηση Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΕΚ, ΟΕΕ του δηµάρχου και της Γ' αντιδηµάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ- ΕΗ 9.050, , , ,64 (δηµάρχου) Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου σύνταξης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 2.350, ,80 329,04 329,04 επί των αποδοχών θέσης δηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής 1.851, , , ,36 ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του ηµάρχου Εισήγηση Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταµείου επικουρικής ασφάλισης του ηµάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το ήµο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/ ) Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 30 Εισήγηση Αποζηµίωση υπαλλήλων και ιδιωτών για συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του Σ προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες, γνωµοδοτήσεις κλπ (Ν.3463/06 αρ100 και Ν.3205/03 αρ 17) Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών Εισήγηση Αποζηµίωση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβές Ορκωτών εκτιµητών Εισήγηση Για την εκτίµηση των προς αγορά ακινήτων κυρίως αυτών που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα και έχουν αξία πλέον του ορίου εκτίµησης από την ΕΕΑ του ήµου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών , και φόρων Εισήγηση Προµήθεια επί των συνεισπραττόµενων ποσώναπό τους αντίστοιχους λογαριασµούς των καταναλωτών ρεύµατος - υποκείµενους σε τέλη, ηµ φόρο και ΤΑΠ Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προµήθεια Τ.Π , Εισήγηση απάνη απόδοσης παρακρατήσεων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων κατά την κατάθεση των ΚΑΠ και των λοιπών χρηµατοδοτήσεων Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Εισήγηση απάνες αποστολής διυπηρεσιακών εγγράφων µέσω ΕΛΤΑ και οι αποστολές αλληλογραφίας µε τους πολίτες γίνονται αποκλειστικά µέσω ταχυδροµείου Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , εσωτερικού Εισήγηση Τηλεφωνικά τέλη και λοιπές δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (περιλαµβάνονται και οι δαπάνες των δύο Κέντρων Πρόσβασης στο ιαδίκτυο). Σελίδα 2 από 35

3 Κινητή τηλεφωνία , Εισήγηση απάνες για πληρωµή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/ Λοιπες Επικοινωνίες Εισήγηση απάνες ταχείας αποστολής εγγράφων και δεµάτων µέσω ταχυµεταφορών εταιρειών (courier) Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Εισήγηση Φόροι τόκων καταθέσεων (ποσοστό επί των τόκων καταθέσεων) Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων , αιρετών Εισήγηση Έξοδα κίνησης και αποζηµίωση των ηµοτικών συµβούλων για τις µετακινήσεις τους εκτός έδρας ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου (λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας) Εισήγηση ηµοσιεύσεις ραστηριοτήτων, ενηµέρωση δηµοτών, προβολή δηµοτικής δράσης, αναδόµηση - ενηµέρωση ιστοσελίδας (γνωστοποίηση αποφάσεων οργάνων του ήµου, δηµοτικών κανονισµών κλπ, λοιπές ανακοινώσεις) Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Εισήγηση Συνδροµές σε εφηµερίδες του τοπικού τύπου, του αθηναϊκού τύπου που αφορούν τα θέµατα των ήµων και δαπάνες για πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων Συνδροµές Internet Συνδροµές Internet 40 56, Εισήγηση Περιλαµβάνονται συνδροµές για πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο δύο το ελάχιστο χρηστών και οι συνδροµές στα Κέντρα Πρόσβασης στο διαδίκτυο Λοιπές συνδροµές Λοιπές Συνδροµές Εισήγηση Συνδροµές σε έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων νοµικού, διοικητικού, τεχνικού κλπ χαρακτήρα Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εισήγηση απάνες δηµοσιεύσεων αποφάσεων ηµοτικών οργάνων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , ,07 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Εισήγηση Αποζηµιώσεις πολιτών για φθορές σε περιουσιακά τους στοιχεία ή λόγω µη τήρησης των προθεσµιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τη διοίκηση, αποζηµίωση και καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζηµιώσεων σε εργολάβους - προµηθευτές - παροχείς υπηρεσιώ για οφειλόµενα. Το προϋπολογισθέν ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδικαζόµενων υποθέσεων µέχρι και το 2013 και αναµενοµένων προς δηµοσίευση δικαστικών αποφάσεων των προηγούµενων χρόνων εντός του απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο , , ,06 παρ. 2 Ν 2372/1940) Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Έξοδα νοµικών, συµβολαιογράφων και δικαστικών , επιµελητών Εισήγηση Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών που πραγµατοποιούν κατά την άσκηση του έργου τους για την εξυπηρέτηση του ήµου (φωτοαντίγραφα, λοιπά αντίγραφα, θεωρήσεις, σήµανσης, χαρτόσηµα κλπ). εν αφορά το κύριο µέρος της αµοιβής τους το οποίο έχει εγγραφεί σε άλλους κωδικούς αριθµούς εξόδων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίµων κλπ Σελίδα 3 από 35

4 Εισήγηση απάνες φωτοαντιγράφων εκτός ήµου, χαρτόσηµα, επικυρώσιµα κλπ Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών Εισήγηση Επιστροφές αξίας των διπλοτύπων που καταβάλλουν αλλοδαποί σε περίπτωση που η αίτησή τους για άδεια παραµονής απορρίπτεται από την αρµόδια αρχή Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών , δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων Εισήγηση Επιστροφές τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποχρέων που δικαιώθηκαν από τα αρµόδια όργανα Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα Εισήγηση Κοινόχρηστα και λοιποά έξοδα συντήρησης της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται ακινητο ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ ,90 144,70 (πρώην ήµος Αρχανών) Εισήγηση Tόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην ήµος Αρχανών) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ , ,77 855,61 855,61 λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 1.087,88 502,00 51,83 51,83 αριθ.λογ/σµου (πρώην δήµου Αρχανών) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών)σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκ ) , , ,70 Εισήγηση Τόκοι των δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, πλέον του νέου δανείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο του Ν.4038/2012 η εξυπηρέτηση του οποίου υπολογίζεται µερικώς. Επίσης δεν υπολογίζονται τα δάνεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηµα υπαγωγής στο Ν.4093/ Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 8.538, , , ,54 λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 15 45,82 22,00 22,00 λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) Εισήγηση Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση αποπληρωµής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής µεταβολής επιτοκίου Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ , ,30 Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ , , , ,05 λογ/σµου Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας , , , ,45 αριθλογ/σµου Εισήγηση Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠ , , , ,10 Εισήγηση Τόκοι των επτά δανείων που αποµένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής , , , ,42 τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Σελίδα 4 από 35

5 Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 1.844,50 915,37 945,47 945,47 τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Εισήγηση Χρεωλυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,64 Εισήγηση Ισόποση εγγραφή µε το άθροισµα των ΚΑ εσόδων 0614 και Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Ετήσια επιχορήγηση Οργανισµου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ το οποίο συνεστήθη έπειτα από συγχώνευση όλων των ΝΠ των πρώην καποδιστριακών ήµων Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟ ΣΑ (ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Εισήγηση Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠ -ΦΟΣ Α Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν , , , /54 Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόµενου ΤΑΠ , , , ,50 Εισήγηση Το ποσό παρακρατείται από τη ΕΗ και αποδίδεται απευθείας στο Υπουργείο Οικ/κων και αποτελεί το 15% του εγγεγραµένου στον ΚΑ 0441 έσοδο Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης , Εισήγηση Φορολογικά πρόστιµα νεοεφαρµοζόµενου ΦΠΑ και πρόστιµα τακτοποίησης φορολογικών εκκρεµοτήτων ΕΤΑΚ, ηλώσεων κλπ καποδιστριακών ήµων Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , Εισήγηση ιακανονισµένη οφειλή στο ΙΚΑ Τόκοι υπερηµερίας χρήσης Εισήγηση Πρόβλεψη για περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθολογική δαπάνη 26 µόνιµων υπαλλήλλων Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες , ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου Σ Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου Σ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αµοιβή ληξιάρχου Εισήγηση Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εργασίας ληξιάρχων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,48 Σελίδα 5 από 35

6 Εισήγηση Αποδοχές 9 υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ τακτικών , , , ,94 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ τακτικών , , ,52 υπαλλήλων Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου , , ,76 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου , , , ,77 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταµείου απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ιενέργεια επιµορφωτικων σεµιναρίων διοικητικών, οικονοµικών υπαλλήλων Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές λογιστών Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών , , ,40 Εισήγηση Η δαπάνη αφορά τρία µέρη α) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αρχανών, β) τον έλεγχο του έτους 2010 του ήµου Αστερουσίων γ) τον έλεγχο του ήµου Ν. Καζαντζάκη του έτους 2010 και δ) το έλεγχο του έτους 2011 του καλλικταρικού ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Αµοιβή εκκαθαριστή ΑΕ Α (πρ. ήµου 6.888, , ,00 Αστερουσίων) Εισήγηση Αµοιβή εκκαθαριστή της δηµοτικής επιχείρησης που διαλύθηκε Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών που προορίζεται για Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών οικονοµικής και ταµιακής υπηρεσίας και συγκεκριµένα την ενηµερωµένη µετάπτωση των οικονοµικών δεδοµένων των πρώην ήµων Αρχανών και Αστερουσίων, έπειτα από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, στο νέο λογισµικό όπου λειτουργεί το λογιστικό σύστηµα του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα σε κοινόχρηστους κτιρίων όλων των δηµοτικών ενοτήτων, πρώην δηµοτικών καταστηµάτων, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου κτιρίων συνεδρίασης ΣΤΚ κλπ Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 Εισήγηση Μίσθωµα κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του ήµου (πρώην ήµος Αστερουσίων: υπάρχει σύµβαση µίσθωσης για τη στέγαση δηµοτικής βιβλιοθήκης) Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing µηχανηµάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων , Εισήγηση Χρηµατοδοτική µίσθωση τριων φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Ασφάλιστρα Σελίδα 6 από 35

7 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.755, , , ,14 Εισήγηση απάνη ασφαλίστρων οχηµάτων αστικής ευθύνης κλπ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Εισήγηση απάνες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ηµοτικών Κτιρίων που χρήζουν άµεσης ανάγκης (αντικατάσταση πινάκων, προσθήκες δικτύου και λοιπές εγκαταστάσεις) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση των 32 εκτυπωτών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων του ήµου και του ΚΕΠ, καθώς και επισκευές των εκτυπωτικών µηχανηµάτων (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 6 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων του ήµου, και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων Εισήγηση απάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών του ήµου και των ΚΕΠ (περιλαµβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Εισήγηση Συντήρηση και επισκευές των καυστήρων κεντρικής θέρµανσης των δηµοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων , Εισήγηση Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές ανελκυστήρα καταστήµατος έδρας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Εισήγηση Επισκευές επίπλων, αντικαταστάσεις στόφας καρεκλών, καναπέδων και καθισµάτων, αντικαταστάσεις κλειδαριών ντουλαπιών κλπ Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Εισήγηση απάνες για συντήρηση, επέκταση, διαµόρφωση του τηλεφωνικού δικτύου (αφορά το τηλεφωνικό κέντρο, τη καλωδιακή δικτύωσή του και των τηλεφωνικών συσκευών Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος , οικονοµικής υπηρεσίας, δηµοτολογίου, µητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικής µέτρησης τελών Εισήγηση Συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων). Το ποσό είναι µεγαλύτερο συγκριτικά µε το έτος 2006 διότι µε τις προµήθειες "ολοκλήρωση λογισµικού και συστηµάτων µηχανογράφησης" και "προγράµµατος µισθοδοσίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 προστέθηκαν νέες εφαρµογές οι οποίες χρήζουν συµβολαίου συντήρησης.συµβόλαιο συντήρησης µηχανογραφικών εφαρµογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων) και προσθήκης νέων δεδοµένων και ιδιοτήτων Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών Εισήγηση απάνες για µηχανογραφική υποστήριξη των πάσης φύσεως µηχανογραφικών εργασιών και διαδικασιών που πιθανόν να προκύψεις, κυριότερα όµως πρόκειται για δαπάνες λειτουργικής προσαρµογής - ανάπτυξης και παραµετροποίησης των υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών, καθώς και αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων Συντήρηση ασύρµατου και ενσύρµατου δικτύου Η/Υ Εισήγηση απάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρµατης σύνδεσης των δηµοτικών καταστηµάτων Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 7 από 35

8 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για , δικές τους υπηρεσίες Εισήγηση απάνες καθαρισµού γραφείων δηµοτικών κτιρίων καθώς και πρώην κοινοτικών καταστηµάτων που στεγάζονται τα τοπικά συµβούλια και αφορούν το έτος απάνες καθαρισµού γραφείων απάνες καθαρισµού Γραφείων , , , ,84 Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για απάνες καθαρισµού Γραφείων απάνες καθαρισµού γραφείων , , , ,98 Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για απάνες καθαρισµού γραφείων Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016, , ,00 Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχηµάτων της υπηρεσίας Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων , υπαλλήλων Εισήγηση απάνες µετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού ηµοσίευση προκυρήξεων ηµοσίευση προκηρύξεων Εισήγηση απάνες δηµοσίευσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εισήγηση ηµοσίευσης σχετικές µε τη διοικητική διαδικασία (αποφάσεων επιβολής τελών, απαλλοτριώσεις,µητρώο αρρένων, δηµοτολόγιο, γνωστοποιήσεις κλπ) απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Εισήγηση Γραφική ύλη, είδη αρχειοθέτησης, σφραγίδες κλπ Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού , Εισήγηση απάνη για αντίστοιχη προµήθεια Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων , και µηχανογράφησης Εισήγηση απάνες προµήθειαςαναλωσίµων ειδών εκτυπωτικών µηχανηµάτων δηλαδή γραφιτών, µονάδων εκτύπωσης, φυσίγγων µελανιού κλπ Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης Εισήγηση απάνες εντύπων εσωτεριής διακίνησης, καρτελλών αποθήκης κλπ Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ Εισήγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Είδη υγιεινής και καθαριότας Σελίδα 8 από 35

9 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού , Εισήγηση Μικροαναλώσιµα είδη ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , ,00 Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων της υπηρεσίας Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Εισήγηση Προµήθεια λιπαντκών για τα οχήµατα της υπηρεσίας Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων που είναι σε χρήση. Εκτιµάται και η δαπάνη ενσωµάτωσης του ΕΦΚ Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Εισήγηση Προµήθεια υλικού για την καταγραφή παραβάσεων δηµοτικών κανονισµών Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού Εισήγηση Προµήθεια σηµαιών για τα δηµοτικά κτίρια 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου 4.803, ,22 πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πρ. ήµος Ν.Καζαντζάκης) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο που επιχορηγείται εξολοκλήρου από το πρόγραµµα Θησέας. (αρ. µελέτης 609/2008 και αποφ. Αναθ. 7/2009.Ε. ήµου Ν. Κζαντζάκη) Το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύµβασης. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων για ποσό 4.803, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης Σ Ανω Αρχανών ήµου ,28 Αρχανών Ν.Ηρακλείου Εισήγηση Υπόλοιπο έργο που χρηµατοδοτείται από ΟΣΚ (Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, , , ,00 συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης Εισήγηση Χρηµατοδότηση του οµώνυµου έργου σύµφωνα µε την ΑΠ /ΨΣ9539-Α2/ απόφαση του ειδικού γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόµενος σχετ ΚΑ εσόδων Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,16 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , , , ,41 Σελίδα 9 από 35

10 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου 1.20 Εισήγηση Ανατεθιµµένη υπηρεσία/προµήθεια κατά το έτος 2011 η οποία θα παραδοθεί στο Λοιπός εξοπλισµός Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας , , ,01 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισµός ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών") Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια , , ,94 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προµήθεια εξοπλισµού" Εισήγηση απάνη προµήθειας εξοπλισµού ενταγµένη στο Π Ε (αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων ). Η υπογραφείσα σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των , Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισµού του δήµου Ν ,90 Καζαντζάκη Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο (αρ. µελέτης 383/2009 και αποφ. Αναθ. 164/2009.Σ.) Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" πλην ποσού 5.824,95 αναθεώρησης που καλύπτεται από ΣΑΤΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια ,07 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισµού" Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο Π Ε αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , ,93 "Τουρισµός και Υγεία" (τµήµα Γ) Εισήγηση ηµοπρατηµένο κτιριακό έργο που χρηµατοδοτείται από ΣΑΕΠ 002/ΚΑ 2010ΕΠ Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια , , ,11 εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: " ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" Εισήγηση Υπόλοιπο συµβασιοποιηµένου έργου το οποίο είναι χρηµατοδοτούµενο από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο , , ,47 τουρισµός και υγεία (ΤΜΗΜΑ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο από Π Ε. αντικυζόµενος ΚΑ εσόδων Πλατείες πάρκα παιδότοποι ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν Καζαντζάκη (αθλητικών κοινοχρήστων χώρων) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο στο πλαίσιο του εν γένει έργου: "Βελτίωση προσβασιµότητας οδικού δικτύου - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήµου Ν.Καζαντζάκης" όπου αποτελεί το 9ο υποέργο του µε τίτλο: " ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ήµου Ν. Καζαντζάκη (Αθλητικών κοινοχρήστων χώρων)". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" , , ,42 Σελίδα 10 από 35

11 Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο, χρηµατοδοτούµενο από Π Ε, αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,00 υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυµναστήριο)" Εισήγηση Εργο δηµοπρατηµένο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Βελτίωση προσβασιµότητας -αντιπληµµυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ Εισήγηση Συνεχιζόµένο έργο αρ.απ.ανάθεσης 145/2010 Σ Ν. Καζαντζάκη Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,61 (βελτίωση χλοοτάπητα) Εισήγηση Συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών , , ,10 (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)" Εισήγηση Χρηµατοδότούµενο έργο από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 µε ΚΑ 2010ΕΠ ) το οποίο έχει γενικό τίτλο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών" στο οποίο περιλαµβάνεται το υποέργο 4ο: "Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών (προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων και στεγάστρου δηµοτικού σταδίου Αρχανών)", βάσει της 56591/20828/ αποφ. του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τους ΚΑ , , ) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4.584,25 Εισήγηση Υπόλοιπο έργου που καλύπτεται από ΣΑΤΑ Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας , , ,38 ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου , , ,09 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Χρηµατοδούµενη προµήθεια από ΕΤΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ εξ ) Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου , , ,98 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου, το οποίο αποτελεί το υποέργο 2 και είναι χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ και έχει τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ εξόδων όπου έχει εγγραφεί το υποέργο 1) ιοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο ήµο Αρχανών - Αστερουσίων Εισήγηση απάνες διοργάνωσης αγώνων ορεινής ποδηλασίας οι οποίες χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σήµανση ενιαίου δικτύου Φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδροµών ήµου Αρχανών Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτηµένη προµήθεια µε την 1925/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης από το ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ), αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων ηµιουργία χώρου υποδοχής και ενηµέρωσης , , ,50 επισκεπτών και φιλοξενία δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο έργο ΕΣΠΑ το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/ απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Σελίδα 11 από 35

12 Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου , , ,87 υποδοχής και ενηµέρωσης επισκεπτών και φιλοξενίας δραστηριοτήτων για τη φύση και τον πολιτισµό των Αστερουσίων-Εθιά Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη πεοµήθεια από ΕΣΠΑ η οποία αποτελεί το 2ο υποέργο του συνολικού έργου µε τίτλο: "Προστασία ανάδειξη και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων: Γιούχτας και Αστερούσια Όρη. Η ένταξη της πράξης πραγµατοποιήθηκε µε την 1164/ απόφ. της Ειδικής Υπηρεσίας ΠΕΠ Κρήτης και η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται δυνάµει της 40930/15142/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη Β/Σ Πύργου του ήµου 4.515,29 Αρχανών-Αστερουσίων Εισήγηση Συµβασιοποιηµένες µελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί µέσα στο Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ , , , ,86 ήµου Αστερουσίων Εισήγηση Συµβατικό υπόλοιπο µελέτης χρηµατοδοτούµενης εξολοκλήρου από ίδια έσοδα Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου , , , ,32 Αστερουσίων Εισήγηση Μελέτη χρηµατοδοτούµενη από "ΘΗΣΕΑΣ" µε υπόλοιπο επιχορήγησης ,12 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ).Για την κάλυψη του υπόλοιπου συµβατικού αντιτίµου προβλέπεται ποσό 9465,32 εκ του το οποίου χρηµατοδότηση ΘΗΣΕΑΣ αποτελεί το ποσό των 2.241,57 και από τακτικά έσοδα το ποσό των 7.223,75. Λόγω µεταβολής ΦΠΑ από 19% στο 23% προστίθεται επιπλέον του αρχικού συµβατικό το ποσό 1.351, Μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου πρώην δηµαρχείου Αρχανών (Π Ε) Εισήγηση Χρηµατοδότούµενη από Π Ε µελέτη που εντάσεται στο εν γένει έργο "Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" όπου και αποτελεί το υποέργο 4ο µε τίτλο"μελέτη για την ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού κτιρίου του πρώην ηµαρχείου Αρχανών". Λεπτοµέρειες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του ΚΑ εσόδων όπου υπάρχουν και οι αντικρυζόµενες πιστώσεις Επικαιροποίηση µελετών τµήµατος για ανανέωση οικοδοµικής άδειας (Κέντρο σεµιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο τουρισµός και υγεία) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενες µελέτες από το Π..Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο δώδεκα µόνιµων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,12 Εισήγηση Μισθοδοσία µε το ενιαίο µισθολόγιο τεσσάρων υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην , , υπηρεσία καθαριότητας Εισήγηση απάνες µισθοδοσίας πέντε εργατών οι οποίοι ήδη υπηρετούν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, πλέον των εργατών για τους οποίους αναµαίνεται έγκριση πρόσληψης εντός του έτους Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 3.360, , Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Σελίδα 12 από 35

13 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑ , , , ,24 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Ειδική πρόσθετη εισφορά 850,36 544,24 925,00 925,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , ,62 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές επί της µισθοδοσίας υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου , , , ,06 χρόνου Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού , προσωπικού κ.λ.π.) Εισήγηση Μέσα ατοµικής προστασίας εργαζοµένων Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης Εισήγηση απάνες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που χρίζουν άµεσης επέµβασης λόγω κινδύνου της δηµόσιας υγείας Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Εισήγηση απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα φωτισµού οδών πλατειών κλπ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , Εισήγηση Ασφάλιση των οχηµάτων της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης , , ,99 χώρων ρίψης απορριµµάτων Εισήγηση απάνες σχετικές µε την αποτροπή ρίψης µπαζών και λοιπών αποβλήτων σε ρυάκια, ρέµατα και λοιπούς χώρους παράνοµης απόθεσης Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 147,60 147, Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ ,82 488,82 Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση µηχανηµάτων καθαρισµού και αποψίλωσης Εισήγηση Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειµένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επισκευή κάδων απορριµµάτων Εισήγηση Απαραίτητες επισκευές κάδων απορριµµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η εκ νέου αγορά και αντικατάστασή τους Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Εισήγηση Τέλη κυκλοφορίας χρήσης Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου , Σελίδα 13 από 35

14 Εισήγηση Τέλη χρήσης χωµατουργικών µηχανηµάτων ιάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων , Εισήγηση Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας Εισήγηση Απαραίτητη προµήθεια υλικών καθαρισµού - απολύµανσης και εξωραϊσµού κοινοχρήστων χώρων (σακούλες, ασβέστης, µικροεργαλεία, κλπ) Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων , , Εισήγηση Καύσιµα για την υπηρεσία καθαριότητας Προµήθεια λιπαντικών Εισήγηση Λιπαντικά για τα οχήµατα της υπηρεσίας Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Εισήγηση Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και µικροεργαλείων για την αντιµετώπισης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών , Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τα απορριµµατοφόρα και τα λοιπά οχήµατα της υπηρεσίας Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων Εισήγηση Προµήθεια φωτιστικών επιστηλίων Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού Εισήγηση Προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας για τον εξωτερικό ηλεκτροφωτισµό 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Εισήγηση Προµήθεια κάδων στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των οικισµών και να προληφθούν καταστάσεις κινδύνου της δηµόσιας υγείας Έργα απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Συµπλήρωση - επέκταση δηµοτικού φωτισµού , , Εισήγηση απάνες συµπλήρωσης δηµοτικού φωτισµού οι οποίες διενεργούνται στις περιπτώσεις που υφίσταται δικτυο της ΕΗ Μετατόπιση στύλου ΕΗ (Π Ε στον οικισµό Μυρτιάς) , , ,11 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από Π Ε παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης , ,26 απορριµµάτων Σελίδα 14 από 35

15 Εισήγηση Εργασία άµεσης αποκατάστασης των εναποµείναντων σκουπιδότοπων στο ήµο µας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Παχειά Λιβάδια της , , , ,57 Τ.Κ. Λιγορτ θνου του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ. Αντικρυζόµενος ΚΑ (η διαφορά εσ 'οδου και εξόδου βρίσκεται στο ταµειακό υπόλοιπο καθώς έχει δοθεί προκαταβολή) Μετατόπιση στύλου ΕΗ (στον οικισµό Μυρτιάς) , , Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη από ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε) παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό Μυρτιάς προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση δρόµων Μυρτιάς". Λεπροµέριες για τη χρηµατοδότηση στην εισηγητική έκθεση του αντικρυζόµενου ΚΑ εσόδων (µαζί µε τον ΚΑ ). Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 το έρτο είχε λάβει τον ΚΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , , ,28 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Μισθοδοσία τριων µονίµων υπαλλήλων µε το ενιαίο µισθολόγιο Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,84 Εισήγηση Μισθοδοσία πέντε υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι ΑΧ σύµφωνα µε το ενιαίο µισθολόγιο Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 19 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ 4.250, , , ,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε 4.536, , , ,61 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς 19 56,96 86,00 86,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου 2.345,38 728, , ,00 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ , , ,06 Εισήγηση Εργοδοτικές εισφορές υπερ του συγκεκριµένου ταµείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου , , , ,25 χρόνου Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης Αρ απ.380/2011οε Σελίδα 15 από 35

16 Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού , ,65 Εισήγηση απάνες χρήσης για χηµικό έλεγχο λυµάτων βιολογικών καθαρισµών "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης) Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών ύδρευσης άρδευσης Εισήγηση Ατιµολόγητες συµβασιοποιηµένες δαπάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών από τα ΕΛΤΑ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το (σχετικη απ.115/2011οε) Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµή λογαριασµών , , ,38 ύδρευσης άρδευσης 2012 Εισήγηση απάνες οµαδικών αποστολών λογαριασµών χρήσης Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας ύδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας άδρευσης Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας , υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύµα βιολογικών καθαρισµών) Εισήγηση Ηλεκτρικό ρεύµα µονάδων επεξερασίας λυµάτων και αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα Οχηµάτων 5.422, , Εισήγηση απάνες ασφάλισης οχηµάτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών , Εισήγηση Ατιµολόγητο υπόλοιπο σύµβασης (σχετικη απ.230/2011οε) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών. Η εγγραφή γίνεται σε µικρότερο ποσό από το ετησίως εκτιµώµενο, καθώς εξετάζεται η προµήθεια αποφρακτικού µηχανήµατος µέσω υποβολής σχετικού αιτήµατος σε αντίστοιχο πρόγραµµα χρηµατοδότηασης Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης 2013 Εισήγηση Απαραίτητες εργασίες συντρησης και επισκευής αντλιοστασίων Επισκευές µονάδων βιολογικού καθαρισµού Εισήγηση απάνες επισκευών µονάδων βιολογικών καθαρισµών Αρχανών, Πεζών Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης , Σελίδα 16 από 35

17 Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων , άδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη δαπάνη του έτους Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης , Εισήγηση Τακτική συντήρηση εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση συστήµατος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης Εισήγηση Τακτική συντήρηση ειδικού συστήµατος Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης Εισήγηση Προµήθεια νερού από αρδευτικούς συνεταιρισµούς ή ιδιώτες για την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισµών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Εισήγηση Ετήσια τέλη κυκλοφορίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων , (ΚΤΕΟ) Εισήγηση Ο ΚΑ προορίζεται για Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια χλωρίου και αναλωσίµων µέτρησης χλωρικής περιεκτικότητας Εισήγηση Προµήθεια χλωρίου για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιµου νερού Προµήθεια υλικών φασµατοφωτοµετρικών αναλύσεων νερού Εισήγηση Αναλώσιµο υλικό φωτοµετρικών αναλύσεων πόσιµου νερού Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων , Εισήγηση απάνες καυσίµων οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας Προµήθεια λιπαντικών Εισήγηση απάνες λιπαντικών οχηµάτων της συγκεκριµένης υπηρεσίας Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση ηλεκτρογεννήτριων αντλιοστασίων Εισήγηση Προµήθεια καυσίµων για τη λειρουργία των εφεδρικών πηγών ενέργειας των µονάδων των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών και µικροεργαλείων συντήρησης Εισήγηση απάνες µικροεργαλείων συντήρησης των υδραυλικών Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Σελίδα 17 από 35

18 Αναλώσιµα υλικά λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού , , Εισήγηση απάνες αναλωσίων υλικών συντήρησης των µονάδων βιολογικών καθαρισµών Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άδρευσης 2013 Εισήγηση απάνες υδραυλικών υλικών για τα οποία γίνεται ετήσια ενιαία προµήθεια Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων αποχέτευσης 2014 Εισήγηση Ατιµολόγητη προµήθεια η οποία διενεργήθηκε το έτος Προµήθεια υδραυλικών σωλήνων και εξαρτηµάτων που 3.242, , ,40 καταστράφηκαν από θεοµηνίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από το ΠΕΠ Κρήτης (Αντικρυζόµενος ΚΑ εξόδων ) Σηµειώνεται ότι µαζί µε τον παρόντα ΚΑ χρηµατοδοτείται από το ίδιο έσοδο και ο ΚΑ εξόδων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών Εισήγηση Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας 25-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης τ.δ.αστριτσίου Εισήγηση Απαλλοτρίωση εκτάσεων (οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν συναινέσει για άµεση πώληση) προκειµένου να προχωρήσει η κατασκευή του εν λόγω έργου Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων , , ,54 Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 3: "Αγορά γης" Εισήγηση Αγορες ενταγµένες σε έργο χρηµατοδοτούµενες από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Αγορά γης για την κατασκευή και αξιοποίηση , ,34 Χαλαυριανού χειµάρου δ.ε. Αρχανών Εισήγηση απάνη για την αγορά γης η οποία χρηµατοδοτείται από το Π Ε (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Προµήθειες παγίων Μεταφορικά µέσα Προµήθεια οχηµάτων υπηρεσίας ύδρευσης , Εισήγηση Προµήθεια δύο ηµιφορτηγών οχηµάτων διπλού δυαφορικού πέντε θέσεων έκαστο Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια χλωριωτών ύδρευσης Εισήγηση Προµήθεια η οποία έχει δηµοπρατηθεί στο έτος 2011 και θα παραδοθεί στο Προµήθεια και εγκατάσταση γεωπληροφοριακών συστηµάτων και για τον τηλεέλεγχο των διαρροών υδάτων (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη προµήθεια από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Έργα Σελίδα 18 από 35

19 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αξιοποίηση αδρευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής. Υποέργο 2: "Σχεδιασµός αρδευτικής αξιοποίησης του Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο καθόλα από το Π Ε. Αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων Αντικατάση υδροµέτρων άρδευσης , , Εισήγηση Έργο το οποίο θα εκτελεστεί προκειµένου να αντικατασταθούν χαλασµένα υδρόµετρα παροχών άρδευσης και δηµιουργία περισσότερο λειτουργικών κολεκτέρ, ώστε να γίνονται ορθές καταµετρήσεις και κατά συνέπεια χρεώσεις Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής αµανίων ήµου Ν , , ,29 Καζαντζάκη - συµπληρωµατικές εργασίες Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο αριθµός µελέτης 478/09. Χηµατοδοτείται από έσοδα ΣΑΤΑ απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της γεώτρησης στα Ανεµόσπηλια (Π Ε ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ) Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενη επενδυτική δαπάνη από Π Ε (ΣΑΕΠ 002, ΚΑ2004ΕΠ ). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 6ο υποέργο: "Σύνδεση αντλιοστασίων µε ΕΗ και εργασίες Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. έργο ηλεκτροδότησης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού ,00 χειµµάρου : υποέργο 1 Αρδευτικό δίκτυο Εισήγηση Συνεχιζόµεονο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού ,69 χειµµάρου : υποέργο 3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε την 5594/ απόφαση του ΓΓ της ς Κρήτης για διάθεση πιστώσεων του έργου (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2004ΕΠ ) από το ΠΕΠ Κρήτης. Η αρχική έγκριση ανήλθε στο ποσό των , ωστόσο το υπολοιπόµενο συµβατικό ποσό µετά την ανάθεση διαµορφώθηκε στα ,86. Ακολούθησαν πληρωµές του έργου εντός του 2011 και αποµένει προς είσπραξη υπολοιπόµενο ποσό (93.822,03 ) το οποίο και εγγράφεται ως αναµενόµενο έσοδο στον προϋπολογισµό. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδου Κατασκευή και αξιοποίηση φράγµατος Χαλαυριανού , χειµµάρου : υποέργο 4 Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Αρχανών (τ.δ Κάτω Αρχανών) Εισήγηση Συνεχιζόµενο έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε το οποίο αντικρύζεται µε τον ΚΑΕσόδων Αντικατάσταση και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση "Κάµπος" της δ.ε. Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επέκταση και εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων δ.ε , , ,46 Αρχανών Εισήγηση Έργο χρηµατοδοτούµενο από Π Ε (ΚΑ 2004ΕΠ ΣΑΕΠ 002). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εκσυγχρονισµός δικτύων ύδρευσης Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείται από ΟΠΑΑΧ (Π Ε) δεν έχει ανατεθεί. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επέκταση αρδευτικών δικτύων Εισήγηση Το έργο χρηµατοδοτείταιν από ΟΠΑΑΧ (µέσω Π Ε). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων Σελίδα 19 από 35

20 Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο: "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" και ειδικά το 4ο υποέργο: "Εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων". Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Αξιοποίηση αρδευτικού νερού των υδροταµιευτήρων Αρµανωγείων και αµανίων του ήµου Ν.Καζαντζάκης - Αντιπληµµυρική προστασία ευρύτερης περιοχής" 5ο υποέργο: "Κατασκευή δεξαµενής και δίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από το Π..Ε. για το έργο. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δδ 4.316, , ,98 Τεφελίου - Λιγορτύνου Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά 2.032,80 (αντικυζόµενος ΚΑΕσόδων ). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 2.284,18 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων και µεταφορά , , ,14 νερού στα τδ Τεφελίου, Χαρακίου, Λιγορτύνου, Πραιτωρίων Εισήγηση Υπόλοιπο συνεχιζόµενου έργου το οποίο χρηµατοδοτείται από "ΘΗΣΕΑΣ" κατά ,51 (αντικρυζόµενος ΚΑΕσόδων ). Το υπόλοιπο συµβατικό ποσό 1.122,63 θα καλυφθεί από έσοδα ΣΑΤΑ Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής του ΕΕΛ ήµου Αρχανών (δίκτυα αποχέτευσης) Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4886/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την , , ,30 εξυπηρέτηση των οικισµών της.ε. Αστερουσίων Εισήγηση Έργο ενταγµένο στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ δυνάµει της 4383/ απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης που κοινοποιήθηκε µέσω της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εκσυγχρονισµός αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κάτω Αρχανών, ήµου Αρχανών - Αστερουσίων" Εισήγηση Χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ (ΕΓΤΑΑ) έργο άρδευσης. Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ (µέσω Π Ε ΣΑΕΠ002/8 ΚΑ2012ΕΠ ) Σωστικές εργασίες-αρχαιολογική επίβλεψη του έργου "Εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς λυµάτων (Κουνάβοι-Πεζά, Αλάγνι-Μελέσες) και αντλιοστάσια Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη για το έργο "εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση των οικισµών της δηµοτικής ενότητας Αστερουσίων" Εισήγηση Εργασίες αρχαιολογικής επίβλεψης οι οποίες χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ. αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Εισήγηση Χρηµατοδότηση δαπάνης από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για το υποέργο : "Σωστικές εργασίες - αρχαιολογική επίβλεψη" του συνολικού έργου "Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης οικισµού Άνω Αρχανών και τριτοβάθµιας επεξεργασίας εκροής στην ΕΕΛ ήµου Αρχανών ( ίκτυα Αποχέτευσης). Αντικρυζόµενος ΚΑ εσόδων Σελίδα 20 από 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000,00 1.000,00 2.138,39 2.138,39 0461.01 Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Πέραµα 3-10- 2016 Αριθ. πρωτ. -717- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εως 9ο - 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μάιος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 446.500,00 87.229,99 87.229,99 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 40.688.963,26 40.688.963,26 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 10.551.999,40 10.551.999,40 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα