ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

3 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Μσθώματα από "ΕΠ.ΑΝ. ΑΕ" Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο Κ.Α , , , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος από Εμποροπανήγυρη Τέλος από Λαϊκή Αγορά Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια , ,26 Σύνολο Κ.Α , Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Εσοδα από την εκμετάλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 ν 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ) Σελίδα 2 από 19

4 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα και κοινόχρηστους χώρους Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοπών περιπτώσεων 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Ειδικό τέλος γιά την συλλογή και μεταφορά ογκοδών αντικειμένων Εσοδα από Δημοτικό τέλος Εσοδα από μάντρες Βιοτεχνίες,Βιομηχανίες κ.λ.π Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτρο , , , , Σύνολο Κ.Α ,67 11, Σύνολο Κ.Α , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος υδρευσης οικιών & βιομηχανιών 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό υδροληπτών Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/ Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσία αρδεύσεως Σελίδα 3 από 19

5 Σύνολο Κ.Α Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/ Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δικαίωμα Σύνδεσης Αποχέτευσης Τέλος αποχέτευσης Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , Τέλη χρήσεως υπονόμων Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Εσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων Εσοδα από το 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ επί των κατασκευών Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0414 Τέλος ανακομιδής 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 042 Εσοδα από σφαγεία Σύνολο Κ.Α Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων Σύνολο Κ.Α Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδκούς χώρους στάθμευσης 0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα ( άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σελίδα 4 από 19

6 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , Σύνολο Κ.Α , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά δυνητικά τέλη Δυνητικά τέλη Δυνητικά τέλη στον ΕΣΔΚΝΑ για ρύπανση & υποβάθμιση περιβάλλοντος Τέλη από την τέλεση πολιτικών γάμων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , , ,00 Σελίδα 5 από 19

7 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0523 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0524 Λοιπές εισφορές , , , Σύνολο Κ.Α , , Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/ Λοπές Δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ΚΑΠ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , , ,86 Σύνολο Κ.Α , , ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , , , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Λοιπά έσοδα από ΤΑΠ 15% απο παρακράτηση μέσω ΥΠΕΣΔΔΑ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα Σελίδα 6 από 19

8 0711 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0717 Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Αντισταθμιστικά έσοδα Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων σετον οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών Καταβολή αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Φυλής δυνάμει της αρ.5364/27/2/08, Αποφ.Γ.Γ.Αττικής ΦΕΚ 91/5/3/08,όπως τροποποιήθηκε με την αρ.30511/36455/31/12/08(φεκ 12/20/1/09, Απ Σύνολο Κ.Α Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) , , , Εσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α , , , Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Σελίδα 7 από 19

9 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς σκοπούς Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών γιά πολιτική προστασία Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτερικών γιά μερική απασχόληση Επιχορήγηση για πολιτική προστασία Επιχορήγηση για πολιτική προστασία (θεομηνίες) Επιχορήγηση για λειτουργικές ανάγκες από ΥΠΕΣΔΔΑ , , Σύνολο Κ.Α , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτερικώνγια υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας του ΚΕΠ Επιχορήγηση για Δράση 1.4 Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγ/μαΕκμάθησης Ελληνικών μέσα από τη Μουσική και το Τραγούδι πέραν του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Εσοδα από πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" Λοιπές επιχορηγήσεις Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για ΚΕΠ Σχολικοί Φύλακες Σύνολο Κ.Α , , , , , Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του ΚΕΠ Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για την μερική απασχόλη Εσοδα για την πραγματοποίηση του προγράμματος ΥΓΕΙ Εσοδα από τον ΕΣΔΚΝΑ Επιχορήση από Απασχόλησης για το egual Επιχορήγηση για την μισθοδοσία σχολικών φυλάκων Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα lifelong Επιχορήγηση από την ΤΕΔΚΝΑ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αύξηση κεφαλαίου Δημ.Ε , , , , , , Σελίδα 8 από 19

10 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα Integrow Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ πληθυσμιακά) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ αντισταθμιστικά) Κεντ. Αυτοτ. πόροι από το Πρ/μα Δημοσ. ΣΑΤΑ , , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο , , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 1314 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα " Θησέας" (άρθρ Ν. 3274/04) Επιχορηγηση απο πρόγραμμα Θησέας για καταβολή απαλλοτριώσεων ακινήτων Επιχ/σεις από πρόγραμμα ''ΘΗΣΕΑΣ'' Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , , Λοιπά ειδικά προγράμματα Εσοδα από Ν.Α.Δ.Α. Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχηριησιακά προγράμματα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Αττική , , , Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 9 από 19

11 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς Χρηματοδοτήσεις από Νομαρχία (για έργα) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΣΚ ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΟΕΚ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Π.Δ.Ε ΥΠΕΣΔΔΑ ΘΗΣΕΑΣ Χρηματοδοτήσεις από λοιπούς Κεντρικούς φορείς ΥΠΕΚΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Επιχορήγηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Εσοδα απο ΑΣΔΑ Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση γιά κατασκευή δικτύου ύδρευσης ΥΠΕΧΩΔΕ Επιχορήγηση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γιά κατεδάφιση ετοιμ. κτισμάτων Επιχορήγηση από Υπ. Εθν. Οικονομίας Επιχορήγηση από Υπ. Πολιτισμού Επιχορήγηση από ΔΕΠΑ Επιχορήγηση από Υπ. Γεωργίας Δ.Κ.Π.Σ Επιχορηγηση από ΓΓ Αθλητισμού για ολοκλήρωση προπονητικού κέντρου Δ. Φυλής Σελίδα 10 από 19

12 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για οριζόντιες δράσεις Επιχορήγηση Επιχορήγηση από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γιά κατεδάφιση ετοιμ. κτισμάτων Επιχορήγηση από Υπ. Εθν. Οικονομίας Επιχορήγηση από Υπ. Πολιτισμού Επιχορήγηση από ΔΕΠΑ Επιχορήγηση από Υπ. Γεωργίας Δ.Κ.Π.Σ Επιχορηγηση από ΓΓ Αθλητισμού για ολοκλήρωση προπονητικού κέντρου Δ. Φυλής Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για οριζόντιες δράσεις Επιχορήγηση για επενδύσεις από το ΥΠΕΣΔΔΑ Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ για το πρόγραμμα Βελτίω Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για καθαρισμό φρεατίων Επιχορήγηση από το Απασχόλησης , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών ,19 Σύνολο Κ.Α , Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , , Σελίδα 11 από 19

13 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , Παράβολα Σύνολο Κ.Α , , , Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Λοιπά Παράβολα Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσε , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , Εσοδα από επιχειρήσεις 1611 Εσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχ/σεις 1612 Εσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές/διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχ/σεις 1613 Εσοδα από λοιπές δημοτικές επιχ/σεις 1614 Εσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχ/σεις Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων % ΥΠΕΡ ΕΥΔΑΠ Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρνόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν.2218/1994) Σελίδα 12 από 19

14 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων(κυα /67/2002) Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 ν. 2130/1993) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων-εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν. 1188/1981) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Εσοδα υπέρ ΕΥΔΑΠ (22%) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ , , , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 ν. 1650/1986) Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώτων (άρθρο 16 ν. 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα απο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβαλταικό σύστημα) , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , Σελίδα 13 από 19

15 2113 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Δικαίωμα σύνδεσης Εσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , , Σύνολο Κ.Α , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Μισθώματα ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων Δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών Δάνεια από Τ.Π.& Δανείων για τα ασφαλιστικά των Δημοτικών Επιχ/σεων ΔΕΤΕΑΛΑ & ΔΕΑΔΑΛ Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για Σύνολο Κ.Α Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α Σελίδα 14 από 19

16 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων Δάνειο από το Τ.Π.Δ. Για την κάλυψη επενδυτικών ,62 Σύνολο Κ.Α , Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Δάνειο από την Ελληνικη τράπεζα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,62 Σύνολο Κ.Α , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα Ανταποδοτικά τέλη καθ\τας και φωτισμού Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Προσκύρωση Μισθώματα Δυνητικά τέλη Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα Σελίδα 15 από 19

17 Εκτακτα γενικά έσοδα , , , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) , , , Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης αιρετων 10% Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξο , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Σύνολο Κ.Α , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ ΦΟΡΟΣ 20% ΦΟΡΟΣ 1% ΦΟΡΟΣ 4% ΦΟΡΟΣ 8% ΦΟΡΟΣ 3% ΦΟΡΟΣ 10% Φόρος αμοιβών εργολάβων Φόρος προμηθευτών 4% Φόρος προμηθευτών 8% Φόρος μελετών 10% Φόρος αμοιβών επαγγελματιών 15% , , , , , , Σελίδα 16 από 19

18 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% Λοιποί φόροι Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ , , Σύνολο Κ.Α , Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο μισθωμάτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 10 25,00 25, Σύνολο Κ.Α ,00 25, Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ετήσια Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Ετήσια Εισφορά υπέρ ΚΥΤ Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ( εργοδ.) Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ (εισφορά ασφαλ) Ετήσια εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ Ετήσια εισφορά υπέρτπδυ Χαρτόσημο ΟΓΑ Εισφορά υπέρ Ταμείου Υγειονομικών Εισφορά υπέρ συντάξεως μισθοδοσίας Εισφορά υπέρ Χαρτοσήμου μισθοδοσίας Κράτηση υπερ ΕΜΠ Κρατησεις υπερ ΤΥΔΚ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 75% ΠΡΟΜ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 25% ΠΡΟΜ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΑ 1,5% ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 0,5% ΕΝΟΙΚΙΑ Κράτηση υπέρ Τ.Ε.Ε Εισπράξεις υπέρ ΙΚΑ Εισπράξεις υπέρ ΚΥΤ Εισπράξεις υπέρ ΤΑΔΚΥ Εισπράξεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , , , Σελίδα 17 από 19

19 Αποδόσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ Εισπραξεις υπερ ΤΣΕΠΕΑΘ Εισπράξεις υπερ ΕΔΟΕΑΠ Εισπράξεις υπερ ΕΣΗΕΑ Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ Λοιπές εισπράξεις υπέρ ταμείων , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ Δάνειο Τ.Π.Δ Δάνειο Ταχ. Ταμ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργιών -απουσιών Κράτηση υπερ συλλόγου εργαζομένων Ρύθμιση παρακρατούμενων φόρων στη ΔΟΥ Ανω Λιοσίων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργιών Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , , Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , Σελίδα 18 από 19

20 4214 Επιστροφή νε γένει χρημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Ανειδίκευτα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Eιδίκευμένα Χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από έκτακτα ανει Χρηματικό υπόλοιπο που προέρχετ;αι από έκτακτα ειδ , ,46 792,00 792, , , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 9.058,21 ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , Σελίδα 19 από 19

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα