ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ετών , βάσει της αριθ. 2/2015 απόφασης-εισήγησης της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 2/2015 απόφασης-εισήγησης της"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :34:3 EEST Reason: Location: Athens ΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ «ΔΙΥΓΕΙ» ΚΙ ΣΤΗ «ΕΦΗΜΕΡΙΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ» ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΤΡΩΜΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΤΙΚΗΣ ρ. πόφασης: 38/205 ρ. Πρωτοκόλλου: 3244/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΣ-ΧΛΚΗΔΟΟΣ Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : ΠΟΣΠΣΜ πό τα Πρακτικά της από Συνεδρίασης ο. 7/205 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΘΕΜ: «Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ετών , βάσει της αριθ. 2/205 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης αυτού» Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης Λαχανά), σήμερα στις , ημέρα Δευτέρα ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2432/ έγγραφη πρόσκληση (ρ. Πρόσκλησης 7/205) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του. 3852/200 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΤΟΣ

2 ΣΥΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΚΟΥΜΡΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 2. ΚΛΜΠΟΚΗΣ ΙΩΗΣ 3. ΓΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΒΡΙΗΛ 4. ΙΔΗΣ ΙΚΟΛΟΣ 5. ΛΛΟΣ-ΓΩΣΤΟΥ ΜΙΧΗΛ 6. ΠΠΛΟΥΚ ΕΥΤΥΧΙ 7. ΓΩΣΤΟΥ-ΚΡΚΗ ΤΩΙ 8. ΠΠΚΩΣΤΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΠΡΕΛΟΡΕΤΖΟΣ ΡΣΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.ΤΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ.ΤΩΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΡΟΚΟΥ ΧΡΙΚΛΕΙ 3. ΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5.ΚΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΓΛΖΟΥΛ ΛΙΚΗ 7. ΧΡΜΡ ΓΕΩΡΓΙ 8. ΜΩΛΕΔΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9. ΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙ 20. ΓΕΩΡΓΜΛΗΣ ΛΥΣΣΔΡΟΣ 2. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΗΣ 22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23. ΡΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΠΛΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25 ΚΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΚΟΤΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 27. ΠΠΙΚΟΛΟΥ ΙΚΟΛΟΣ 28. ΤΤΣΗΣ ΚΩΣΤΤΙΟΣ 29. ΓΪΤ-ΠΟΣΤΟΛΚΗ ΕΥΤΥΧΙ 30. ΚΟΥΤΣΚΗΣ ΜΙΧΗΛ 3. ΓΓΙΩΤΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ 32. ΣΙΩΡΗΣ ΙΚΟΛΟΣ 33. ΓΚΟΥΜ ΔΗ-ΕΥ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα λίκη Μολακίδου, ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, υπάλληλος ορ. Χρόνου, από την έναρξη της Συνεδρίασης μέχρι τη συζήτηση ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον κ. Πλέσσα Κων/νο, ΤΕ Διοικητικού, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για το υπόλοιπο της Συνεδρίασης μέχρι τη λήξη αυτής. φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του. 3852/200 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες 7 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΡΧΟΣ : ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΣ ΠΟΤΕΣ Κουμαριανός Ευάγγελος Γεωργαμλής Λύσσανδρος Τομπούλογλου Ιωάννης Παπανικολάου ικόλαος Γαϊτανά-ποστολάκη Ευτυχία Κουτσάκης Μιχαήλ γαγιώτου Βασιλική Σιώρης ικόλαος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ νανιάδης ικόλαος Λάλος ναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία ναγνώστου Καρκάνη ντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος ρσένιος - Γεώργιος ντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος ντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος 2

3 Γαλαζούλα λίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος νδρέου Χριστίνα Κοπελούσος Χρήστος ράπογλου Γεώργιος Πλάτανος Ελευθέριος Κανταρέλης Δημήτριος Κόντος πόστολος τάτσης Κωνσταντίνος Γκούμα Δανάη-Εύα Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα θανασίου, ενώ ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. Προσελεύσεις-ποχωρήσεις : Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ.. Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία επί του 0ου θέματος της Η.Δ.. πουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν διολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 0ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του. 3852/200), τον εισηγητή τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. 3

4 0ο ΘΕΜ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 0ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης με βάση το υπ αριθμ. πρωτ. 2385/ έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου την υπ αρ. 2/205 διαβιβασθείσα πόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. 2/205 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία διαβιβάσθηκε στο Δ.Σ. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ετών ΠΟΣΠΣΜ πό το πρακτικό της αριθ. 2/205 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. ριθ. πόφασης :2/205 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (παρ. 8 άρθρο 2 Π.Δ. 85/07 (ΦΕΚ 22/ τεύχος )» Σήμερα Τρίτη , στο Γραφείο Δημάρχου το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 στη έα Φιλαδέλφεια, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα του.3852/200 ( «ΚΛΛΙΚΡΤΗΣ») μετά την υπ αριθ. πρωτ. 20/ πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ριστείδη Βασιλόπουλου η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Μολακίδου λίκη. φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν : ΠΡΟΤΕΣ ριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος Μιχαήλ Λάλος - ναγνώστου, ντιδήμαρχος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Καλαμπόκης, ντιδήμαρχος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ικόλαος νανιάδης, ντιδήμαρχος της Δ/σης Καθαριότητας νακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού & Δ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου. 5. Ευάγγελος Κουμαριανός, ντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγούμενος το ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής : 4

5 Σύμφωνα με Την παρ. του άρθρου 266 του.3852/200: "Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα" Το άρθρο της απόφασης 479/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., όπου ορίζονται τα εξής: "Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:. Στρατηγικό Σχέδιο. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 3. Δείκτες Παρακολούθησης ξιολόγησης.. Στρατηγικό Σχέδιο Στο Στρατηγικό Σχέδιο: α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ., τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.. των ομικών Προσώπων του, ως οργανισμών αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.. οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ. προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.. διατυπώνονται με τη μορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα, β. κάθε μέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρμοδίως σχέδια δράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών των οργάνων διοίκησης, γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σημασίας προώθησης διαδημοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.. των ομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι σύνδεσμοι Ο.Τ.. στους οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του Ο.Τ.. με άλλους φορείς. δ. ομαδοποιούνται ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου, ε. ιεραρχούνται προγραμματίζονται οι δράσεις καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, στ. συσχετίζονται οι δράσεις με οικονομικές πηγές συμπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραμματισμού, ζ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, η. εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.. των ομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας, θ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος για κάθε έτος της πενταετίας, ι. καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά έτος πηγή χρηματοδότησης. 3. Δείκτες Παρακολούθησης ξιολόγησης του προγράμματος 5

6 Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης ξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών ποτελέσματος. Οι Δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή - στόχος για κάθε δράση." Το άρθρο 7 της απόφασης 479/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., όπου ορίζονται τα εξής: "Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επιροποίηση αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤ α' βαθμού παρακολούθησης, αξιολόγησης επιροποίησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών." Τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2007 (ΦΕΚ 22/ τεύχος ) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/20 (ΦΕΚ 23/ τεύχος '),όπου ορίζονται τα εξής: "5. (4). Οι υπηρεσίες του δήμου των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε ομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας () εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους τις δράσεις που το αφορούν. 7. (6).Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή. 8. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου." Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή με το υπ αριθ. 2009/ έγγραφό της. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την παρ. του άρθρου 266, την περίπτ. β του άρθρου 63 του.3852/200 τις διατάξεις του Π.Δ. 85/07 (ΦΕΚ 22/ τεύχος ) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/20 (ΦΕΚ 23/ τεύχος ) την υπ αριθ. 479/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 6

7 την αριθ. πρωτ. 2009/ εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, νάπτυξης Οργάνωσης ΠΟΦΣΙΖΕΙ ομόφωνα Καταρτίζει εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ετών , όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 2/205 κολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται με την αριθ. 2/205 απόφαση της Ε.Ε. σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Κατά του θέματος δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.ράπογλου Ε.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου : Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του. 3852/0 («Καλλικράτης») την παρ. του άρθρου 266, την περίπτ. β άρθρο 63, τις παρ.4 5 του άρθρου 86 του.3852/200 Το άρθρο 79 παρ. του.472/203 Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/07 (ΦΕΚ 22/ τεύχος ) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/20 (ΦΕΚ 23/ τεύχος ) Την Υπουργική πόφαση 5694/3-2-20, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Υ 883/ Την υπ αριθ. 479/ (ΦΕΚ 2970/ τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Την αριθ. πρωτ. 2009/ εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού, νάπτυξης Οργάνωσης Την αριθ. 2/205 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. έπειτα από διαλογική συζήτηση ΠΟΦΣΙΖΕΙ ΚΤ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ (2 ΥΠΕΡ-2 ΠΟΧΕΣ) Ψηφίζει το υποβληθέν με την αριθ. 2/205 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ετών εγκρίνει την Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης αυτού, όπως τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής. 7

8 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/205. φού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΜΜΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΤΟΣ Τ ΠΡΟΤ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης νανιάδης ικόλαος Λάλος ναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία ναγνώστου Καρκάνη ντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος ρσένιος - Γεώργιος ντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος ντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα λίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος νδρέου Χριστίνα Κοπελούσος Χρήστος ράπογλου Γεώργιος Κόντος πόστολος τάτσης Κωνσταντίνος κριβές ντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως ρχείου-πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΣ-ΧΛΚΗΔΟΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣ Λεβαντή Εμμανολία 8

9 Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Προέδρου Ε.Ε. ντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών ντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής ντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού θλητισμού ντιδήμαρχο Καθ/τας, νακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Περιβάλλοντος & Πρασίνου Γραφείο Γεν.Γραμματέα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ/νση Καθαριότητας, νακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου Δ/νση Κ.Ε.Π. Γραφείο Προγραμματισμού, νάπτυξης Οργάνωσης υτοτελές Γραφείο ομικής ς Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συν.: - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος ετών Έκθεση Διαδικασιών Κατάρτισης αυτού. 9

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΣ ΧΛΚΗΔΟΟΣ

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΕΙΣΓΩΓΗ 3. Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Η γενική εικόνα του Δήμου Στοιχεία πληθυσμού Μορφωτικό επίπεδο Υποδομές Μεταφορών Υποδομές εκπαίδευσης Υποδομές υγείας Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θλητικοί Φορείς Σωματεία Οργάνωση τοπικής κοινωνίας Διάρθρωση τομέων Επιχειρηματικότητα Οικονομική Δραστηριότητα πασχόληση - νεργία Βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα Βιοποικιλότητα Προστατευόμενες περιοχές Άλσος έας Φιλαδέλφειας Ύδατα Θόρυβος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Χαρακτηριστικά στοιχεία βιομηχανικών ζωνών Η περιοχή του Δήμου οι κάθετες υπηρεσίες στους τομείς «Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός θλητισμός», «Τοπική Οικονομία απασχόληση» Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης - Πρόνοιας Πολιτιστική Υποδομή Δραστηριότητες θλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - γώνες Συνοπτική Περιγραφή των ομικών Προσώπων του Δήμου Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες Προσωπικό Εξοπλισμός Δήμου & Εποπτευόμενων νομικών Προσώπων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση []

12 ..4.4 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πολίτη Φυσικοί Πόροι Προβλήματα Ρύπανσης Υποδομές Εξυπηρέτησης Δικτύων Καθαριότητα Δραστηριότητες & Διαδικασίες Οικονομικά Στοιχεία κίνητη Περιουσία SWOT νάλυση ξιολόγηση της περιοχής του Δήμου της οργάνωσης λειτουργίας του Κρίσιμα ζητήματα Δυνατά αδύνατα σημεία - Ευρίες απειλές Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης Κρίσιμες διεργασίες Κατευθυντήριες αρχές Βασικοί Άξονες Λειτουργίας του Δήμου Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου...88 Εισαγωγή Το όραμα οι βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου (Άξονες, Μέτρα Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου) Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας για κάθε στόχο των ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων για την επίτευξη των στόχων...92 ΕΟΤΗΤ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Σχέδια δράσης (στόχοι δράσεις) : Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων : Οικονομικός προγραμματισμός χρηματοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος53 2.4: Δείκτες παρακολούθησης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος...55 Πηγές 6 Παράρτημα 62 [2]

13 ΕΙΣΓΩΓΗ Γενικά Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων ( 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) από τους πρωτοβάθμιους ΟΤ. Με το άρθρο 266 του 3852/200 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης ΕΠ από τους ΟΤ βαθμού, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. του άρθρου 79 του.472/203). Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣΔΔ) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤ βαθμού για την κατάρτιση των ΕΠ, όπως με:. την Υ 883/2007, στην οποία καθορίστηκε η δομή το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤ, 2. την υπ αριθ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση τους στόχους των ΕΠ, 3. την υπ αριθ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ ΟΤ βαθμού, 4. το ΠΔ 85/2007 «Όργανα διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (ΟΤ) βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 5. την Υ 5694/20 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Υ 883/2007, 6. το ΠΔ 89/20 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ85/2007 «Όργανα διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (ΟΤ) βαθμού», Σκοπός του ΕΠ Ο γενικός σκοπός των ΕΠ είναι η προώθηση της τοπικής εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα - κατ αντιστοιχία με τα παραπάνω - για το Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ο σκοπός του ΕΠ είναι η κατάρτιση ενός σαφούς χρονικά όσο το δυνατόν ακριβούς από άποψη κόστους μεσοπρόθεσμου σχεδίου υλοποίησης έργων δράσεων για την περιοχή το Δήμο ως. Τα έργα δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο ΕΠ θα απαντούν στα σχετικά άμεσα τοπικά αλλά εσωτερικά προβλήματα του Δήμου θα κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των τοπικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε όλα τα επίπεδα (ανθρώπινοι πόροι, φυσικό κεφάλαιο, ιστορία, πολιτισμός, κ.λπ.). Συνέπεια του παραπάνω σκοπού είναι ότι το ΕΠ του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος θα πρέπει: - να αποτελέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤ προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, - να είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας διοίκησης του Δήμου μέρος του προγραμματικού του κύκλου, - να είναι εύχρηστο, σύντομο περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση την επιροποίησή του, - να δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, [3]

14 - να δίνει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες τις δυνατότητές του ως οργανισμού. - οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού να είναι προκαθορισμένοι σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες(4 άξονες) ( 3852/200). - ο επιχειρησιακός σχεδιασμός να αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.). - διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα. - συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό του Δήμου. - υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή. - αξιοποιεί δείκτες επίδοσης. Δομή περιεχόμενα του ΕΠ Το παρόν ΕΠ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες κεφάλαια: Εισαγωγή Γενικά - Σκοπός του ΕΠ - Δομή περιεχόμενα του ΕΠ - Διαδικασία κατάρτισης ΕΠ - Όργανα κατάρτισης ΕΠ Μεθοδολογία κατάρτισης ΕΠ - Προβλήματα κατάρτισης ΕΠ - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΕΠ ΕΟΤΗΤ : ΣΤΡΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο.: Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.. Εισαγωγή..2 Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου..3 Η περιοχή του Δήμου στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός θλητισμός» «Τοπική οικονομία απασχόληση»..4 Συνοπτική Περιγραφή των ομικών Προσώπων του Δήμου..5 Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου οι οριζόντιες υπηρεσίες..6 ξιολόγηση της περιοχής του Δήμου της οργάνωσης λειτουργίας του Κεφάλαιο.2: Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου.2. Εισαγωγή.2.2 Το όραμα οι βασικές κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του Δήμου.2.3 Η στρατηγική του Δήμου (Άξονες, Μέτρα Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου).2.4 Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας για κάθε στόχο των ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων για την επίτευξη των στόχων ΕΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.: Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Σχέδια δράσης (στόχοι δράσεις) 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων 2.3: Οικονομικός προγραμματισμός χρηματοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2.4: Δείκτες παρακολούθησης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυνάμει του ΠΔ 89/20, η κατάρτιση του ΕΠ του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό το οικείο Γραφείο Προγραμματισμού νάπτυξης συντάσσει σχέδιο ΕΠ σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου τα ομικά Πρόσωπα του Δήμου. [4]

15 Το οικείο Γραφείο Προγραμματισμού νάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου των ομικών Προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης αξιολόγησης του ΕΠ των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το ΕΠ. Σε θέματα που αφορούν στο ΕΠ, το Προγραμματισμού νάπτυξης συνεργάζεται με υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου των ομικών Προσώπων του, που δύνανται να συμβάλλουν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας. Όργανα Κατάρτισης Για την εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος η μεθοδολογία που περιγράφεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ. της Ε.Ε.Τ....Ε. Η στενή συνεργασία η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοτικής ρχής, της Ομάδας Έργου, των ομικών Προσώπων των Υπηρεσιών του Δήμου είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πορείας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Μεθοδολογία Κατάρτισης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιείται σε 9 βήματα, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω: Βήμα 9: Έγκριση ΕΠ Βήμα 8: Δείκτες Βήμα 7: Προγραμματισμός ΕΠ Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Βήμα 5: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βήμα 4: Συνεργασία με Όμορους Δήμους Βήμα 3: Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου Βήμα 2: ξιολόγηση Υφιστάμενης Καταστασης Βήμα : Προετοιμασία Οργάνωση Σχήμα : Ιεραρχία Βημάτων Κατάρτισης ΕΠ Δ. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Βήμα : Προετοιμασία Οργάνωση Σκοπός του συγκεκριμένου βήματος ήταν η προετοιμασία η οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις εξής ενέργειες : Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής ρχής Προγραμματισμό του έργου Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών των Π του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βήμα 2: Συνοπτική Περιγραφή ξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης [5]

16 Σκοπός του βήματος ήταν η αποτύπωση αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου του Δήμου ως Οργανισμού ο εντοπισμός των κυριοτέρων προβλημάτων, ελλείψεων ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη πενταετία, ώστε να διαφανούν οι ανάγκες στήριξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος κυρίως στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός θλητισμός», «Τοπική οικονομία απασχόληση» του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου των οριζόντιων υπηρεσιών. Το γραφείο προγραμματισμού, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου τα ομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων συνεντεύξεων συγκέντρωσε παρουσίασε συνοπτικά: την οργανωτική δομή τα συστήματα λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναμικό τις συνεργασίες διαδικασίες, συστήματα πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την κτιριακή υποδομή τον τεχνικό εξοπλισμό οικονομικά στοιχεία περιουσία. Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου της οργάνωσης λειτουργίας του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων (σε μία S.W.O.T. ανάλυση) τα εξής: Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. Τα μειονεκτήματα τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου. Τις δυνατότητες τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου των ομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου των ομικών Προσώπων του. Τις ευρίες τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές ευρωπαϊκές πολιτικές χρηματοδοτήσεις). Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Σκοποί του συγκεκριμένου βήματος ήταν η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού στόχων δράσεων της Δημοτικής ρχής, η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής ρχής για την επόμενη περίοδο, η διατύπωση του οράματος τέλος ο προσδιορισμός των Μέτρων (ναπτυξιακές Προτεραιότητες) των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η στρατηγική του Δήμου οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες: Άξονας ος: «Περιβάλλον ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός θλητισμός», Άξονας 3ος : «Τοπική Οικονομία πασχόληση» Άξονας 4ος : «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» Οι ναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής ρχής που θα καθοδηγούν θα προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων. Κατόπιν της έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ακολουθούν : Βήμα 4: Συνεργασία με Όμορους Δήμους την Περιφέρεια [6]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2014-2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης... 10 1.1.1 Η γενική εικόνα του Δήμου... 10 1.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚΑ-Β4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη-Μπελώνη Π., Μπακατσέλος Ι., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α.,Τριανταφυλλίδης Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1.Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ..3 Βήμα 1: Προετοιμασία και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα