ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010"

Transcript

1 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

2 2

3 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο ικηγόρος, ως άµισθος και ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός, συµµετέχοντας στην εκλογική διαδικασία ως ικαστικός Αντιπρόσωπος, αποτελεί εχέγγυο της ελεύθερης και αδιάβλητης αποτύπωσης της λαϊκής βούλησης. Η ανάληψη όµως των σχετικών καθηκόντων προϋποθέτει υψηλό αίσθηµα ευθύνης απ όλους, καθόσον παραλείψεις, παρατυπίες, απλουστεύσεις ή επιπολαιότητα, οδηγούν συχνά σε ακυρότητες µε ό,τι αυτές συνεπάγονται. Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών οργάνωσε, για µια ακόµα φορά, ειδικά Σεµινάρια ικαστικών Αντιπροσώπων ιδιαίτερα αναγκαία σήµερα, µιας και για πρώτη φορά διεξάγονται οι ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές µετά το Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». Στόχος µας, αφενός να ενηµερωθούν οι δικηγόροι για τις τροποποιήσεις της εκλογικής νοµοθεσίας που αφορά στην ανάδειξη των ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών και για τις διαφοροποιήσεις στη σχετική εκλογική διαδικασία, αφετέρου να µεταδοθεί η γνώση και η εµπειρία παλαιότερων συναδέλφων προς τους νεώτερους. Στο πλαίσιο των σεµιναρίων αυτών συντάχθηκε, εκδόθηκε και θα διανεµηθεί ο «Πρακτικός Οδηγός του ικαστικού Αντιπροσώπου για τις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010», ως ένα χρηστικό βοήθηµα. Επίσης για τυχόν προβλήµατα που θα ανακύψουν στους ικαστικούς Αντιπροσώπους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λειτουργήσει στα γραφεία του.σ.α. και Υπηρεσία Επίλυσης Προβληµάτων ικαστικών Αντιπροσώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, που πρόθυµα ζήτησαν να επιτελέσουν τα καθήκοντα του ικαστικού 3

4 Αντιπροσώπου στις ηµοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του 2010, τα οποία από τη φύση τους απαιτούν σηµαντική πνευµατική και σωµατική καταπόνηση. Τέλος, ευχαριστώ τους συναδέλφους κκ. Σπύρο Λάλα, που, για µια ακόµα φορά, συνέταξε τον «Πρακτικό Οδηγό» και την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, που επωµίσθηκε την ευθύνη της επιµέλειάς του, ενώ ανέλαβαν και την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων. Αθήνα, Οκτώβριος 2010 Ο Πρόεδρος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Εκλογές ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών έχουν οριστεί για την 7 η Νοεµβρίου Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου απαιτηθούν, θα γίνουν την 14 η Νοεµβρίου Οι πιθανότητες διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών εµφανίζονται πλέον ως ιδιαίτερα πιθανές εξ αιτίας του απαιτούµενου ουσιωδώς υψηλότερου ποσοστού (πλέον του 50%), για την εκλογή ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών από την πρώτη Κυριακή, που ορίσθηκε αντίστοιχα α) µε τη διάταξη του άρθρου 31 1 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) και β) µε τη διάταξη του άρθρου του άνω Ν. 3852/2010. Η χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας είναι σταθερή από τις ως τις (άρθρο 132 Ν. 3852/2010). Η διαδικασία των ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και τα συναφή καθήκοντα των ικαστικών Αντιπροσώπων καθορίζονται αντίστοιχα: α) από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 13, 17, 22 έως 29, 42 και 43 του N. 3852/2010 για τις εκλογές ηµοτικών Αρχών β) από τις διατάξεις των άρθρων 116, 120 έως 139 του ίδιου Νόµου (3852/2010) για τις εκλογές των Περιφερειακών Αρχών. Συµπληρωµατικώς, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νο- µοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α ). Το κείµενο των σηµαντικότερων από τις παραπάνω διατάξεις, µαζί µε άλλες χρήσιµες διατάξεις και οδηγίες βρίσκονται: α) στις δύο (2) Εγκυκλίους µε αριθµ. 18 και 19/2010 (ανά µία για τις η- µοτικές και Περιφερειακές εκλογές), που έχει εκδώσει ειδικώς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και περιέχονται στον εκλογικό σάκο κάθε εκλογικού τµή- µατος. Οι σχετικές Εγκύκλιοι και το έντυπο των πληροφοριών 5

6 περιέχονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (www.ypes.gr/ ekloges) και από 1 η Οκτωβρίου 2010 θα αναζητούνται στο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα (http://sites.diavgeia. gov.gr/ypes). Στις Εκλογές ανάδειξης ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες δηµότες του ήµου ή της Κοινότητας που σωρευτικά: Ι) έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί µέχρι , ΙΙ) είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του ήµου (ή Κοινότητας), ΙΙΙ) δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωµα. Μόνο στις Εκλογές ανάδειξης ηµοτικών Αρχών ψηφίζουν και οι πολίτες: α) των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) οι οµογενείς και γ) οι νοµίµως διαµένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (άρθρο 14 του Ν. 3838/2010), οι οποίοι είναι γραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 10 Ν. 3852/2010). Στις Εκλογές ανάδειξης ηµοτικών Αρχών θα αναδειχθούν (άρθρο 18 Ν. 3852/2010) ήµαρχοι και ηµοτικοί Σύµβουλοι (κατά εκλογική περιφέρεια, όπου υπάρχει τέτοια), Σύµβουλοι η- µοτικής Κοινότητας (όπου υπάρχει), Σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας (όπου υπάρχει) ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όπου υπάρχει). Στις εκλογές ανάδειξης Περιφερειακών Αρχών θα αναδειχθούν (άρθρο 120 Ν. 3852/2010) Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύµβουλοι. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των ηµοτικών Αρχών, θα γίνουν µε ενιαίο (κοινό) ψηφοδέλτιο, ένα φάκελο (λευκό) και αυτοτελή κάλπη. Η εκλογή των Περιφερειακών Αρχών θα γίνει µε δεύτερο ψηφοδέλτιο, φάκελο (γαλάζιο) και αυτοτελή (δεύτερη) κάλπη. Η βασική δυσκολία για το δικαστικό αντιπρόσωπο, ιδιαίτερα 6

7 µάλιστα στους ήµους όπου προβλέπεται και η εκλογή Συµβούλων ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, εντοπίζεται κυρίως: α) σε επίπεδο προετοιµασίας των βιβλίων και πρακτικών, στο µεγάλο αριθµό των υποψήφιων που πρέπει να καταγραφούν όλοι ανά µία φορά στα Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και στα Βιβλία ιαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων, και β) σε επίπεδο διαλογής στο µεγάλο αριθµό των υποψήφιων σε συνδυασµό µε την πολυσταυρία, όπου αυξάνονται οι πιθανότητες λαθών ή παραλείψεων. Πάντως, µε τη διάσπαση των µεγάλων Περιφερειών και τον περιορισµό του αριθµού των σταυρών προτίµησης η εργασία του ικαστικού Αντιπροσώπου στις µεγάλες πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πειραιάς) και στην επαρχία τείνει να εξισωθεί. Η ανακήρυξη των Περιφερειακών Αρχών, γίνεται πάντοτε από τα αρµόδια δικαστήρια. Η ανακήρυξη των ηµοτικών Αρχών γίνεται από τα αρµόδια δικαστήρια (Πρωτοδικείο), εφόσον αφορά µονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελείται από περισσότερα των πέντε (5) εκλογικών τµηµάτων. Στους ήµους που έχουν ως πέντε (5) Εκλογικά Τµήµατα η ανακήρυξη γίνεται µε κοινό Πρακτικό των αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, που συνεδριάζουν αµέσως µετά τη διαλογή στην έδρα του οικείου ήµου (άρθρο 42 Ν. 3852/2010). Αν πρόκειται για ήµο, εφόσον από το κοινό Πρακτικό των Εφορευτικών Επιτροπών προκύψει ότι οποιοσδήποτε συνδυασµός δεν συγκεντρώνει την απαιτούµενη πλειοψηφία (δηλαδή άνω του 50% των εγκύρων ψηφοδελτίων στα οποία δεν προσµετρούνται τα λευκά - άρθρο 1 Ν. 3434/2010), δεν γίνεται ανακήρυξη στις , αλλά µετά τις επαναληπτικές εκλογές στις Στις 14 Νοεµβρίου 2010 θα διεξαχθούν επαναληπτικές η- µοτικές ή/και Περιφερειακές εκλογές, εκεί όπου οποιοσδήποτε συνδυασµός δεν συγκέντρωσε την προβλεπόµενη πλειοψηφία 7

8 άνω των πενήντα εκατοστιαίων µονάδων (50%), µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους συνδυασµών, ενώπιον της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής. Στις επαναληπτικές εκλογές θα χρησιµοποιηθούν τα ίδια ψηφοδέλτια, χωρίς σταυρούς προτίµησης. Στον ανά χείρας Πρακτικό Οδηγό επιχειρήθηκε η ταξινόµηση και η κωδικοποίηση των εργασιών του ικαστικού Αντιπροσώπου, κατά χρονολογικά στάδια, ώστε να αποτελέσει εύχρηστο βοήθηµα. Τα χαρακτηριστικά του Πρακτικού Οδηγού παραµένουν ίδια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης εργασιών, ενώ στο τέλος ο οδηγός ολοκληρώνεται µε παράρτηµα υποδειγµάτων. Επισηµαίνεται ότι, όσο αφορά το καίριο ζήτηµα των άκυρων ψηφοδελτίων έγινε προσπάθεια συστηµατικής καταγραφής, συνοπτικά, της νοµολογίας των δικαστηρίων (κυρίως του Α.Ε.. και του ΣτΕ), χωρίς τη διατύπωση προσωπικών απόψεων. Ο Πρακτικός Οδηγός είναι δηµοσιευµένος και στην ιστοσελίδα του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr). Αθήνα, Οκτώβριος 2010 Σπύρος Π. Λάλας ικηγόρος Αθηνών 8

9 Α ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.- ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 2.- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ 1.- ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Την ευθύνη του διορισµού των ικαστικών Αντιπροσώπων στις Περιφερειακές/ ηµοτικές Εκλογές έχει κατά το νόµο το αρ- µόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο εκδίδει τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών η αντίστοιχη Εισαγγελία Πρωτοδικών εκδίδει τα διοριστήρια έγγραφα, τα οποία και επιδίδει στους ικαστικούς Αντιπροσώπους. Στην πράξη ο ικαστικός Αντιπρόσωπος µεταβαίνει εκουσίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ευθύς µόλις ανακοινωθούν οι διορισµοί, από όπου παραλαµβάνει αυτοπροσώπως το διοριστήριό του (συντασσόµενης έκθεσης επίδοσης) από τον αρµόδιο (στην Αθήνα κατά εκλογική περιφέρεια) ικαστικό επιµελητή. εν θα πρέπει να αναµένεται επίδοση του διοριστηρίου, καθόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διαδικασία. εν θα πρέπει να αναµένεται επίδοση του διοριστηρίου, καθόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διαδικασία. 9

10 2.- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ή και Ο ΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟ- ΩΝ) Στις Περιφερειακές/ ηµοτικές εκλογές, οι ικαστικοί Αντιπρόσωποι διορίζονται κατ αρχήν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ στην περιφέρεια άλλων Πρωτοδικείων διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι, µόνο εφόσον ζητηθούν από τα Πρωτοδικεία αυτά. Ανάλογα µε τον τόπο διορισµού (εντός ή εκτός έδρας) διαφορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης (αλλά και το ύψος της). Ειδικότερα: α) ιορισµός εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου που είναι διορισµένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούµενος δικηγόρος): Στην περίπτωση αυτή: Ι) απαιτείται έκδοση διατακτικής από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών τόσο για την αποζηµίωση, όσο και για τα οδοιπορικά, ΙΙ) η αποζηµίωση καταβάλλεται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων εκ µέρους του ικαστικού Αντιπροσώπου. Προς τούτο θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Ι) Κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου για έκδοση διατακτικής Αφού ο ικαστικός Αντιπρόσωπος εκδώσει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του διοριστηρίου του (ατελώς), το καταθέτει στο αρµόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (ορίζεται µε σχετικές ανακοινώσεις) για την έκδοση της σχετικής διατακτικής πληρωµής της αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος τους καθορίζεται µε σχετική Υπουργική Απόφαση. ΙΙ) Παραλαβή διατακτικής Η διατακτική παραλαµβάνεται δύο (2) ηµέρες µετά την κατάθεση του διοριστηρίου, (πριν την αναχώρηση του ικαστικού αντιπροσώπου) από το αρµόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτο- 10

11 δικών (αναγράφεται σε σχετικές ανακοινώσεις ανάλογα µε τον αριθµό κατάθεσης). ΙΙΙ) Είσπραξη Οδοιπορικών-Αποζηµίωσης Η αποζηµίωση εισπράττεται από τη.ο.υ. όπου ο δικαστικός αντιπρόσωπος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση εισοδήµατός του. β) ιορισµός εντός της έδρας του Πρωτοδικείου που είναι διορισµένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούµενος δικηγόρος). Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη της αποζηµίωσης γίνεται µετά τις εκλογές από τις παραπάνω.ο.υ., χωρίς διατακτική. Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος για να εισπράξει την αποζη- µίωση θα πρέπει να φέρει τα εξής δικαιολογητικά: Ι) το διορισµό του (πρωτότυπο), ΙΙ) βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του και ΙΙΙ) την απόδειξη της παράδοσης του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο (αν ήταν τακτικός ικαστικός Αντιπρόσωπος) ή αντίστοιχη βεβαίωση του Εφόρου ικαστικών Αντιπροσώπων της περιφερείας του ότι εµφανίστηκε χωρίς να χρησιµοποιηθεί (αν ήταν αναπληρωτής ικαστικός Αντιπρόσωπος). Σηµείωση: Στους αναπληρωτές ικαστικούς Αντιπροσώπους καταβάλλεται µειωµένη αποζηµίωση. Εφόσον Αναπληρωτής διορισθεί εκτός περιφερείας του ως τακτικός και εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τη ευτέρα, 8/15 Νοεµβρίου 2010, πρέπει να ζητήσει από τον Έφορο ικαστικών Αντιπροσώπων της περιφέρειάς του να του εκδώσει συµπληρωµατική διατακτική, η οποία µπορεί να εισπραχθεί από την άνω αρµόδια.ο.υ. Οι διορισµένοι εντός της περιφέρειάς τους, δεν χρειάζονται διατακτική, αλλά θα πρέπει κατά την πληρωµή τους να καταθέσουν και αντίγραφο της πράξης διορισµού τους ως τακτικών από τον Έφορο ικαστικών Αντιπροσώπων. 11

12 3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Κατά το νόµο (άρθρο Π.. 96/2007) ο ικαστικός Αντιπρόσωπος-τακτικός ή αναπληρωτής-οφείλει να βρίσκεται στον τόπο που θα ασκήσει τα καθήκοντά του δύο (2) ηµέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή, 5 Νοεµβρίου 2010 (και Παρασκευή αντίστοιχα). Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µέσο µαζικής µεταφοράς (κυρίως αεροπλάνο, αλλά και πλοίο, τραίνο ή λεωφορείο) αµέσως µετά την παραλαβή του διορισµού πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την εξασφάλιση θέσης. Οι ικαστικοί Αντιπρόσωποι έχουν απόλυτη προτεραιότητα. 4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να φέρει οπωσδήποτε µαζί του: α.- Το διοριστήριο έγγραφο και β.- Την αστυνοµική του ταυτότητα. Πρόσθετα, για διευκόλυνσή του, είναι σκόπιµο να έχει µαζί του και τα παρακάτω είδη: α.- Απαραίτητα β.- Χρήσιµα Ι.- Υγρό διαγραφής (blanco) I.- έκα (10) τουλάχιστον ΙΙ.- Καρµπόν χειρός (5-6 φύλλα) φακέλους µεγάλου της καλύτερης δυνατής µεγέθους (Α4 ή ποιότητας µεγαλύτερους) ΙΙΙ.- Aναπτήρα II.- Σειρά µαρκαδόρων ΙV.- Λαστιχάκια διαφόρων χρωµάτων V.- Ψαλίδι ΙΙΙ.-Μικρό Ευαγγέλιο VI.- Κολλητική ταινία (για τυχόν ανάκριση) (σελοταίηπ) VII.- Kόλλα stick VIII.- Αριθµοµηχανή (κοµπιουτεράκι) 12

13 Β ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5/ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ 2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.- ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να ειδοποιήσει τους: α) Έφορο ικαστικών Αντιπροσώπων (που είναι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του αντίστοιχου Πρωτοδικείου), (άρθρο 66 παρ.3 του Π..96/2007), β) τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και γ) το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο του Π.. 96/2007) για την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Εφόσον είναι διορισµένος στην έδρα του Πρωτοδικείου ή διέρχεται από εκεί, συνήθως το δηλώνει αυτοπροσώπως στον εντεταλµένο προς τούτο υπάλληλο. Αλλιώς αποστέλλει τηλεγράφηµα µε το εξής περιεχόµενο: «Ανέλαβα τα καθήκοντά µου ως Αντιπρόσωπος της ικαστικής Αρχής στο υπ' αριθµ. Εκλογικό Τµήµα του ήµου. Μετά τιµής ονοµατεπώνυµο» Όλα τα εκλογικά τηλεγραφήµατα αποστέλλονται ατελώς. 13

14 2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Κατά το νόµο (άρθρο 63 του Π.. 96/2007), τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται από την Εφορευτική Επιτροπή σε δηµόσιο ή δηµοτικό υπάλληλο, ή αν δεν µπορεί να εξευρεθεί τέτοιος σε εκλογέα. Στην πράξη ο Γραµµατέας εξευρίσκεται εκ των προτέρων από το ικαστικό Αντιπρόσωπο συνήθως µε τη βοήθεια του ήµου ή της Κοινότητας (ή στα µεγάλα αστικά κέντρα και από τη Γραµµατεία του Εφόρου). Από τις µέχρι σήµερα εγκυκλίους δεν προβλέπεται δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου Γραµµατέα. 3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος ενηµερώνεται: α.- Από τη Γραµµατεία του Εφόρου για τους αριθµούς των τηλεφωνικών κλήσεων του Εφόρου, του Εισαγγελέα, της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας, της Νοµαρχίας και του ήµου ή της Κοινότητας (για τυχόν συνεννόηση, όποτε χρειαστεί). β.- Από τη Γραµµατεία του Εφόρου (ή από το ήµο) για την ακριβή διεύθυνση του εκλογικού καταστήµατος. Τα εκλογικά τµή- µατα (δυναµικότητας 450 ατόµων για την περιφέρεια και 400 για την Αττική) και τα αντίστοιχα εκλογικά καταστήµατα αναφέρονται στο Πρόγραµµα Εκλογής που είναι τοιχοκολληµένο σε κεντρικά σηµεία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 23 και 125 αντίστοιχα Ν. 3852/2010). γ.- Από τη Γραµµατεία του αρµόδιου Πρωτοδικείου (προφορικά ή τηλεφωνικά) για τα ονόµατα των λοιπών µελών της εφορευτικής επιτροπής (τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωµατικών - άρθρο 58 του Π.. 96/2007) και τις διευθύνσεις κατοικίας τους (αναγράφονται στη σχετική δικαστική απόφαση περί διορισµού εφορευτικών επιτροπών). δ.- Από τη Γραµµατεία της αρµόδιας Εισαγγελίας για τις επιδόσεις των παραπάνω διοριστηρίων στα Μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών. 14

15 4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τηλεφωνική συνεννόηση µε τον αρµόδιο ήµο ή Κοινότητα για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του εκλογικού υλικού (που γίνεται το αργότερο µέχρι το Σάββατο 6/ το µεσηµέρι (άρθρο 78 1 Π 96/2007). ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Οι αναπληρωτές ικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει, πέρα από την άφιξή τους, να δηλώσουν στον Έφορο ικαστικών Αντιπροσώπων: α.- Τη διεύθυνση της διαµονής τους στην έδρα του Εφόρου και β.- Tον αριθµό της τηλεφωνικής τους κλήσης, για να τους αναζητήσει, όταν και εφόσον τους χρειαστεί. 15

16 Γ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ, 6/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μετάβαση στο εκλογικό κατάστηµα, παραλαβή του εκλογικού τµήµατος καθώς και του σάκου µε το εκλογικό υλικό από τον αρ- µόδιο δηµοτικό (ή κοινοτικό) υπάλληλο (συνήθως µε απόδειξη) (άρθρο 78 1 του Π.. 96/2007). 2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρέπει να ελεγχθεί: Ι.- Αν υπάρχουν δύο (2) κάλπες και αν αυτές διαθέτουν κατάλληλο κλείστρο ώστε να µπορεί να ασφαλιστεί µε εξωτερική κλειδαριά (λουκέτο). ΙΙ.- Αν υπάρχουν δύο (2) ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) για την ψηφοφορία. ΙΙΙ.- Αν υπάρχουν τα απαραίτητα τραπέζια (ή θρανία) και τουλάχιστον δέκα (10) καρέκλες (για την Εφορευτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους των συνδυασµών). 16

17 Ο έλεγχος αυτός είναι απλός γι αυτό και είναι σκόπιµο να γίνεται κατά την παραλαβή του εκλογικού τµήµατος, οπότε και ζητείται αµέσως από τον παρόντα υπάλληλο του ήµου η σχετική συµπλήρωση ή αντικατάσταση. 3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος ενηµερώνεται από τα σχετικά έγγραφα του σάκου. Πέρα από τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη διεξαγωγή των Εκλογών, στο σάκο υπάρχουν διάφορες αποφάσεις Υπουργών, του Νοµάρχη ή άλλων Αρχών ή/και τηλεγραφήµατα, που αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών. 4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ α.- Έλεγχος εκλογικών εγγράφων β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων γ.- Έλεγχος απαραίτητου υλικού δ.- Έλεγχος υπόλοιπου υλικού Καταρχάς, πρέπει να επισηµανθεί ότι το εν γένει εκλογικό υλικό που περιέχεται στον εκλογικό σάκο αναφέρεται σε αναλυτική κατάσταση, που υπάρχει µέσα σε αυτόν και καθιστά τον έλεγχο ευχερέστερο. α.- Έλεγχος εκλογικών εγγράφων Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν: Ι.- Ο εκλογικός κατάλογος. ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας (είναι διπλότυπο, ανά ένα για τις Περιφερειακές Εκλογές και για τις ηµοτικές Εκλογές). ΙΙΙ.- Τα δύο (2) Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτρο- 17

18 πής (ανά ένα για τις Περιφερειακές και για τις ηµοτικές αντίστοιχα εκλογές) στα οποία έχουν ενσωµατωθεί (µε τη µορφή τριπλότυπου ή τετραπλότυπου αντίστοιχα) και τα σχετικά αντίγραφα του Πρακτικού αρ. 2. ΙV.-Το Βιβλίο ιαλογής Ψήφων (υπέρ συνδυασµών και υπέρ υποψηφίων) για τις Περιφερειακές Εκλογές. V.-Το Βιβλίο ιαλογής Ψήφων (υπέρ συνδυασµών και υπέρ υποψηφίων) για τις ηµοτικές Εκλογές. Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής για τις ηµοτικές Εκλογές έχει εκτυπωθεί στις εξής παραλλαγές: α) Για τους ήµους µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους. β) Για τους ήµους µε πληθυσµό µέχρι κατοίκους. Οι δύο παραπάνω παραλλαγές διαφέρουν ως προς τον αριθµό των σελίδων. γ) Για τις Κοινότητες (που απέµειναν) και έχουν είτε ένα εκλογικό τµήµα είτε περισσότερα από πέντε. δ) Για τις Κοινότητες που έχουν από δύο ως πέντε εκλογικά τµήµατα. Στα Βιβλία Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής των Κοινοτήτων έχουν ενσωµατωθεί και τα Βιβλία ιαλογής Ψήφων υπέρ συνδυασµών και υπέρ υποψηφίων. Αποκλειστικά για την περίπτωση ήµου ή Κοινότητας µε δύο (2) ως πέντε (5) εκλογικά τµήµατα, στο σάκο του 1ου εκλογικού τµήµατος εκτός από αυτά πρέπει να υπάρχει και το Κοινό Πρακτικό των Εφορευτικών Επιτροπών για την έκδοση των αποτελεσµάτων και την ανάδειξη των εκλεγέντων). VΙ.- Τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγραφήµατα (για τις δύο εκλογές αντίστοιχα όσο αφορά τους συνδυασµούς και τους υποψήφιους). VII.- Την προκήρυξη των Περιφερειακών και των ηµοτικών Εκλογών (έντυπο που περιλαµβάνει τους συνδυασµούς και τους υποψήφιους στη συγκεκριµένη περιφέρεια, ήµο κλπ.). 18

19 VIII.- Έντυπα δηλώσεων εκλογέων. IX.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν. Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα (ιδιαίτερα ένα από τα υπό στοιχεία Ι-V) ζητείται από το ήµο ή/και από τη Νοµαρχία (αρχικά τηλεφωνικά και εν ανάγκη και τηλεγραφικά) η άµεση αποστολή του. Αν η αποστολή καθυστερεί πρέπει να γίνει και σχετική έγγραφη (ή τηλεγραφική) αναφορά στον Έφορο και στον Εισαγγελέα. Η έλλειψη των εγγράφων µε στοιχεία VI-ΙΧ µπορεί να καλυφθεί και µε φωτοαντίγραφα από τα σχετικά έντυπα των παρακείµενων εκλογικών τµηµάτων. β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο βρίσκονται τα ορθά ψηφοδέλτια (της συγκεκριµένης εκλογικής περιφέρειας ήµου, ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), σε επαρκή ποσότητα και σε καλή κατάσταση) όλων των συνδυασµών, που αναφέρονται στην προκήρυξη του ήµου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, καθώς και λευκά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια ή- µου, ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα. Συνεπώς, εφόσον στο συγκεκριµένο εκλογικό τµήµα προβλέπεται εκλογή και συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας θα πρέπει να υπάρχουν στο σάκο τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού που περιλαµβάνουν τους υποψηφίους της συγκεκριµένης περιφέρειας ήµου, ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 19

20 Ενδεχόµενα συνήθη προβλήµατα και αντιµετώπισή τους: Ι.- εν υπάρχουν (καθόλου) ψηφοδέλτια συνδυασµών που αναφέρονται στην προκήρυξη ή υπάρχει προφανώς µικρός αριθ- µός τους. Συνήθως αφορά µικρούς συνδυασµούς και η έλλειψή τους οφείλεται σε µη αποστολή εκ µέρους τους, οπότε το γεγονός αναφέρεται σε κάποιο από τα ενηµερωτικά έγγραφα του σάκου. Αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί αµέσως σχετικό αίτηµα για συµπλήρωσή τους στο ήµο ή στη Νοµαρχία. Γενικά θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η διαδικασία της διανοµής των λευκών ψηφοδελτίων του άρθρου 74 του Π.. 96/2007. ΙΙ.- Μεγάλο µέρος των ψηφοδελτίων είναι κακοποιηµένα (τσαλακωµένα, σχισµένα ή λερωµένα ή κακέκτυπα), ώστε τα υπόλοιπα δεν επαρκούν για την ψηφοφορία. Ζητείται άµεσα η συµπλήρωσή τους. ΙΙΙ.- Τα ψηφοδέλτια συνδυασµού αντιστοιχούν σε άλλο δηµοτικό συµβούλιο ή τοπική κοινότητα ή έχουν προφανώς (όχι κατά λίγα χιλιοστά) διάφορη διάσταση ή χρώµα (όχι κατά τόνους του µπεζ) από τα άλλα. Ζητείται άµεσα η αποστολή κανονικών. ΙV.- Μικρός αριθµός ψηφοδελτίων ενός ή περισσότερων συνδυασµών είναι κακοποιηµένα (τσαλακωµένα, σχισµένα ή λερω- µένα). Αφαιρούνται αµέσως και καταστρέφονται. γ.- Έλεγχος απαραίτητου υλικού Πρέπει να ελεγχθεί αν µέσα στο σάκο υπάρχουν: I.- Η σφραγίδα του εκλογικού τµήµατος (άρθρο 65 του Π.. 96/2007). II.- Φάκελοι ψηφοφορίας (δύο χρωµάτων, λευκοί για τις η- µοτικές και γαλάζιοι για τις Περιφερειακές εκλογές) σε επαρκή (σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων) ποσότητα (συνή- 20

21 θως είναι σηµαντικά περισσότεροι) και σε καλή κατάσταση. III.- Κλειδαριές (λουκέτα) δύο (2) (ανά ένα για κάθε κάλπη ή τέσσερα (4) ανά δύο (2) ανάλογα µε τα κλείστρα της κάλπης- σε λειτουργία και τα αντίστοιχα κλειδιά). IV.- Ταινία (γάζα) για τη σφράγιση κάθε κάλπης. V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι) για τη σφράγιση κάθε κάλπης. VI.- Ταµπόν και µελάνη σφραγίδας. Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω εκλογικά υλικά πρέπει αµέσως να απαιτηθεί από το ήµο η προσκόµισή τους. Τα υπό στοιχεία ΙΙΙ-VI υλικά υπάρχουν και στο εµπόριο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής µια τέτοια (στρογγυλή) άλλης αρχής (άρθρο 65 του Π.. 96/2007), αλλά θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά της απόφασης, στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής. δ.- Έλεγχος υπόλοιπου υλικού Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει µέσα στο σάκο: αα.- Χάρακας (για τη διαγραφή των ψηφισάντων από τον εκλογικό κατάλογο), ββ.- Στυλό διαρκείας για τις διάφορες εγγραφές (και για τα παραβάν). 5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μετά τον έλεγχο της κάλπης είναι σκόπιµο να προετοιµασθεί το εκλογικό κατάστηµα για τη διενέργεια της ψηφοφορίας: α.- Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη της τακτοποίησης ανήκει στο ικαστικό Αντιπρόσωπο και συναρτάται µε τη µορφή του κτιρίου του συγκεκριµένου εκλογικού καταστήµατος (θέση πόρτας, παραθύρων). Στην πράξη οι υπάλληλοι του αντίστοιχου ήµου φροντίζουν για τη στοιχειώδη διαρρύθµισή του (άρθρο 57 του Π.. 96/2007). Γενικά, κατά τη διαρρύθµιση της αίθουσας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράµετροι, που συµβάλλουν στην 21

22 οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας: Ι.- Το εκλογικό κατάστηµα πρέπει να έχει µόνο µια είσοδοέξοδο. Αν υπάρχει δεύτερη ενδείκνυται να αποκλειστεί. II.- Οι εκλογείς θα πρέπει κατά τα στάδια της ψηφοφορίας να ακολουθούν σταθερά προκαθορισµένη πορεία, ώστε να µη δη- µιουργείται σύγχυση, ειδικά στις συγκεκριµένες εκλογές που είναι διπλές. ΙΙΙ.- Ο ικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να κάθεται σε θέση από όπου θα ελέγχει πλήρως όλα τα στάδια της ψηφοφορίας. ΙV.- Οι δύο (2) κάλπες θα πρέπει να βρίσκονται µπροστά από το τραπέζι του ικαστικού Αντιπροσώπου και η επιφάνειά τους οπωσδήποτε πάνω από αυτό (άρθρο 57 2 του Π.. 96/2007) (στην πράξη οι κάλπες τοποθετούνται πάνω σε καθίσµατα). V.- Τα διαχωρίσµατα (παραβάν) πρέπει να είναι σε αποµονωµένη θέση. VI.- Οι Αντιπρόσωποι των συνδυασµών πρέπει να κάθονται σε τέτοια θέση που ενώ ελέγχουν την όλη εκλογική διαδικασία, δεν την παρακωλύουν. β.- Σε κάθε παραβάν πρέπει να υπάρχει: Ι.- Τραπέζι, ΙΙ.- Στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε ή µαύρου για τη χάραξη των σταυρών προτίµησης (άρθρο 27 5 και Ν. 3852/2010) µόνο κατά την Κυριακή, (Ενδείκνυται τα στυλό να δεθούν µε σπάγκο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξή τους) και ΙΙΙ.- σάκος (πλαστικός ή χάρτινος) για τα άχρηστα ψηφοδέλτια. γ.- Είναι σκόπιµο να τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία της αίθουσας (και µέσα στο παραβάν) ανακοινώσεις µε τον αριθµό των επιτρεποµένων κατά περίπτωση σταυρών προτίµησης, ειδικά σε αυτές τις εκλογές που υπάρχουν πολλές κατηγορίες, παρ όλο που οι επιτρεπόµενοι κατά περίπτωση σταυροί 22

23 προτίµησης αναγράφονται πλέον και στο ψηφοδέλτιο. Ο αριθµός των επιτρεπόµενων, κατά περίπτωση, σταυρών προτίµησης αναφέρεται παρακάτω. 6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφηµάτων β.- Προετοιµασία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας γ.- Προετοιµασία Βιβλίων Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και των αντιγράφων του πρακτικού αρ. 2 δ.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασµών ε.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ υποψηφίων στ.- Αναπαραγωγή βεβαιώσεων ζ.- Προετοιµασία λοιπών εγγράφων α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφηµάτων Είναι σκόπιµο, όπου υπάρχει δυνατότητα φωτοαντιγραφής (στα καταστήµατα του εµπορίου ή και στα Γραφεία των ήµων και Κοινοτήτων), να αναπαράγονται πέντε (5) - έξι (6) φωτοαντίγραφα των τεσσάρων (4) τηλεγραφηµάτων, ώστε να χορηγηθούν µετά το τέλος της διαλογής στους Αντιπροσώπους όλων των συνδυασµών, αφού είναι βέβαιο ότι θα ζητήσουν. β.- Προετοιµασία Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Για να αποφευχθούν λάθη στην αρίθµηση του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας (που συµβαίνουν συχνότατα, µε αποτέλεσµα την ασυµφωνία των ψηφισάντων µε τους φακέλους που βρίσκονται στην κάλπη), είναι σκόπιµο το βιβλίο να αριθµηθεί εκ των προτέρων, τουλάχιστον στον τελευταίο αριθµό κάθε σελίδας (δηλαδή 23

24 30, 60, 90, 120 κοκ), ώστε αν προκύψει λάθος να εντοπισθεί έγκαιρα. γ.- Προετοιµασία του Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής Είναι σκόπιµο, (για τις συγκεκριµένες εκλογές αναγκαίο), να συµπληρωθεί το Πρακτικό 2 του Βιβλίου εκ των προτέρων κάθε εκλογής ( ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών), µε την καταγραφή των ονοµάτων όλων των συνδυασµών και κυρίως των υποψηφίων των συνδυασµών που µετέχουν στις εκλογές αυτές, µε τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη στην οικεία θέση. Κατά το παρελθόν, συνήθως, αντί της καταγραφής των υποψηφίων (ιδιαίτερα στις µεγάλες Περιφέρειες και ήµους που είναι πολλοί) στη σχετική θέση του Πρακτικού αρ. 2 και των αντιγράφων του επικολλούνταν είτε τα τµήµατα των σχετικών ψηφοδελτίων µε τα ονόµατα των υποψηφίων είτε τα σχετικά τµήµατα από φωτοαντίγραφα των τηλεγραφηµάτων. Όµως, στις εκλογές αυτές, λόγω της διαµόρφωσης του Πρακτικού 2 και των αντιγράφων του ως «τριπλότυπου» ή «τετραπλότυπου» προβάλλει ως απλούστερη η καταγραφή των ονοµάτων µε τη χρησιµοποίηση καρµπόν (καλής ποιότητας) για τα αντίγραφα. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι όλα τα εκλογικά Βιβλία είναι θεωρηµένα και σφραγισµένα κατά φύλλο από την οικεία Νο- µαρχία. Συνεπώς, δεν είναι νόµιµη η χρησιµοποίηση ασφράγιστων Βιβλίων, που διατίθενται στην αγορά µε προεκτυπωµένα τα ονόµατα των υποψηφίων. δ.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασµών Είναι σκόπιµο να συµπληρωθούν από το Σάββατο και στα Βιβλία αυτά τα ονόµατα των συνδυασµών επίσης µε τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη (αφήνοντας σχετικά ελεύθερα τε- 24

25 τραγωνίδια µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την εκτιµώµενη δύναµή τους). ε.- Προετοιµασία Βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ υποψηφίων Είναι επίσης σκόπιµο (για τις συγκεκριµένες διπλές εκλογές αναγκαίο) να συµπληρωθούν από το Σάββατο, τα ονόµατα των υποψηφίων στο σχετικό πρωτόκολλο διαλογής (αφήνοντας σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την εκτιµώµενη δύναµή τους). στ.- Αναπαραγωγή Βεβαιώσεων Εκλογέων Μετά την κατάργηση του Εκλογικού Βιβλιαρίου, πολλοί εκλογείς µπορεί να ζητήσουν βεβαίωση ότι ψήφισαν, την οποία ο ικαστικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να εκδώσει (άρθρο 83 6 του Π.. 96/2007). Προς τούτο είναι σκόπιµο να συµπληρωθεί από το Σάββατο σε όλα τα στοιχεία της (εκλογική περιφέρεια, ήµος, Εκλογικό Τµήµα, τόπος, ηµεροµηνία και ονοµατεπώνυµο ικαστικού Αντιπροσώπου) µία σχετική βεβαίωση και να αναπαραχθεί σε φωτοαντιγραφικό αρκετές φορές, ώστε να αποµένει µόνο προς συµπλήρωση το ονοµατεπώνυµο του εκλογέα. ζ.- Προετοιµασία λοιπών εγγράφων Θα πρέπει επίσης να ετοιµασθούν και τα εξής έγγραφα: I.- Απόσπασµα του Πρακτικού 1 για το διορισµό του Γραµ- µατέα (βλ. Παράρτηµα). ΙΙ.- Βεβαίωση ότι ο Γραµµατέας εκτέλεσε τα καθήκοντά του (βλ. Παράρτηµα). III.- Υπεύθυνη δήλωση του ικαστικού Αντιπροσώπου για να ψηφίσει (Βλ. Παράρτηµα), εφόσον ο συγκεκριµένος ικαστικός Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραµµένος στους Εκλογικούς Καταλόγους άλλου ήµου απ αυτόν στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τµήµα που ασκεί τα καθήκοντά του, της οικείας σε κάθε περί- 25

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις ηµοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 7 ης Νοεµβρίου 2010 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014 4 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014 5 Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Δημοτικές - Περιφερειακές και Ευρωεκλογές της 18/25 Μαΐου 2014 Επιμέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 Επιμέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. του ικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ του ικαστικού Αντιπροσώπου στις Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009 Επιµέλεια Σύνταξης ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ ικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 2 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελεί κοινωνική κατάκτηση του σύγχρονου κόσμου. Η έκφραση της λαϊκής βούλησης στις γενικές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. Στη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προς χρήση των Δικαστικών Αντιπροσώπων των Βουλευτικών Εκλογών της 17 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Σύνταξη ΣΠΥΡΟΣ Π. ΛΑΛΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2012 2 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνολο Εκλογέων: 778.460 Εκλογικά Τμήματα 1.774 Βασικοί εκλογείς : 777.363 Ευρωπαίοι πολίτες: 454

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 15694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Τις περιφερειακές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006 ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Τηλ.: (0030) 210 3665348, 5310 / Fax: (0030) 210 3665035 Χαρ. Τρικούπη 50, 106 80 Αθήνα Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Των Βουλευτικών εκλογών της 20 ης Σεπτεµβρίου 2015. Φίλη-Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ.: 32148 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β 24)

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β 24) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. 1620 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 31393/9.9.2015 (ΦΕΚ Β 1929)

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 31393/9.9.2015 (ΦΕΚ Β 1929) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α. Αριθμ. πρωτ. 32023 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός ΤΜΗΜΑ Α Φ. 151/49778/ Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 996 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με fax & ταχυδρ.

Αποστολή με fax & ταχυδρ. Αποστολή με fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 30359 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ& ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.:22518 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες : Ε. Κάβουρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης

ΠΡΟΣ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010).

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7//204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ. 225728 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Πληροφορίες: Σπυράτου Μαρίνα Τηλ: 232065057

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 31-3-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 66361 ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 31-3-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 66361 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 23 2065057 Αθήνα 3-3-204 Αρ. Πρωτ. οικ. 6636 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε  και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο, η οποία εγκρίθηκε από την Κ.ΕΦ.Ε. και τις λοιπές αποφάσεις της εξειδικεύεται η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

46723/ / Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 46723/19.8.2007/19.8.2007 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 46723/19.8.2007 Αριθ. Εγκυκλίου: 61 Θέμα :Πληροφορίες και οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα