Σηµείωση:το προηγούµενο δελτίο (03/99) είχε εκ παραδροµής ηµεροµηνία αντί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµείωση:το προηγούµενο δελτίο (03/99) είχε εκ παραδροµής ηµεροµηνία 30.4.99 αντί 30.6.99"

Transcript

1 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ 04/99 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Σηµείωση:το προηγούµενο δελτίο (03/99) είχε εκ παραδροµής ηµεροµηνία αντί ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Εχουν περάσει έξι χρόνια από την έναρξη της επεξεργασίας και τρία χρόνια από την ψήφιση του νέου οικιστικού νόµου (2508/97) ο οποίος κατά κοινήν οµολογία έρχεται να συµπληρώσει βασικά κενά του πολεoδοµικού θεσµικού πλασίου που δεν κάλυπτε ο ν 1337/83, λόγω του µεταβατικού του χαρακτήρα,τα βασικώτερα από το οποία είναι: Η αναβάθµιση των ΓΠΣ από σχέδια επεκτάσεων σε σχέδια συνολικής ρύθµισης των εντός και εκτός σχεδίου περιοχών των δήµων Η θέσπιση νέων διαδικασιών και εργαλείων για την προώθηση προγραµµάτων αστικών αναπλάσεων Παρά ταύτα ουδεµία κίνηση έχει γίνει για την εφαρµογή του νέου νόµου µε βασική εκκρεµότητα τις προδιαγραφές των νέων µελετών και την επεξεργασία βασικών εκτελεστικών ιαταγµάτων.ο ΣΕΠΟΧ έχει θέσει το θέµα στον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ Ε σε συνάντηση που είχε το Σ µαζύ του τον Φεβρουάριο, και µε επιστολή στην συνέχεια, όπου επεσήµανε την αναγκαιότητα της κατάλληλης προετοιµασίας του νέου πλαισίου πολεοδοµικού σχεδιασµού. εν όψει του σχεδιασµού του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Είναι περιττό να τονισθεί η σηµασία του θέµατος τόσο για την επαγγελµατική αναβάθµιση του κλάδου όσο και για την βελτίωση της πολεοδοµικής πολιτικής στην χώρα.για τον λόγο αυτό οργανώνεται συνάντηση εργασίας µε αντικείµενο τις προδιαγραφές των νέων ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ και µελετών αναπλάσεων. Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ Ε, του ΤΕΕ και του ΣΑ ΑΣ. Εκ µέρους του Σ θα εισηγηθούν οι συνάδελφοι Κωστης Γκάρτζος και Μάρω Ευαγγελίδου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, ώστε να κατατεθούν οι απόψεις των µελών του ΣΕΠΟΧ και να οργανωθεί η στάση του Συλλόγου πάνω στο θέµα Οι θέσεις του Συλλόγου για τον νόµο καθώς και η επιστολή προς τον Γενικό Γραµµατέα µε θέµα τις προδιαγραφές, έχουν δηµοσιευτεί στο δελτίο του Συλλόγου 02/99 Η αυνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στις 14/12/1999, ώρα , στην αίθουσα της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Το.Σ. του ΣΕΠΟΧ µε τη συνδροµή του συναδέλφου Θύµιου Παπαγιάννη, έχει επισταµένα ασχοληθεί µε την επεξεργασία του εσωτερικού κανονισµού, η έγκριση του οποίου θα ολοκληρώσει την µορφή και λειτουργία του Συλλόγου, όπως αυτή προβλέπεται από το νέο αναθεωρηµένο καταστατικό. Το πρώτο κείµενο επεξεργασίας θα διανεµηθεί κατά την συνάντηση της ώστε να διατυπωθούν παρατηρήσεις από τα µέλη. Στόχος µας είναι να συζητηθεί και ει δυνατόν να εγκριθεί ο εσωτερικός κανονισµός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται αλλά δεν θα παραστούν στην συνάντηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την γραµµατεία του Συλλόγου ή µε τα µέλη του.σ.

2 iuussσστστστιςστάλθηeerrrtrκε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Στάλθηκε στους αρµόδιους Υπουργούς και τον ηµερήσιο τύπο Ο σεισµός της κατέδειξε µε πολύ πιο γλαφυρό και έντονο τρόπο σε σύγκριση µε προηγούµενες φυσικές καταστροφές (πληµµύρες, πυρκαγιές) τις τραγικές συνέπειες του πλέον ανορθόδοξου και παγιωµένου τρόπου πολεοδοµικής οργάνωσης που ισχύει στην χώρα µας. Ανορθόδοξου βάσει κάθε παραδοσιακής λογικής κόστους οφέλους αφού στηρίζεται σε έναν παρωχηµένο τρόπο υπολογισµού του πολιτικού οφέλους, αγνοώντας την ολοένα αυξανόµενη σηµασία των συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος σε ένα αναπτυσσόµενο οικονοµικό βιοτικό επίπεδο. Παγιωµένου σε αντίθεση µε κάθε διατυµπανιζόµενη αρχή οικιστικής πολιτικής και περιβαλλοντικού σχεδιασµού και χωρίς να έχει λάβει ποτέ υπόψη τις υϊοθετηµένες εδώ και χρόνια πρακτικές πολεοδοµικών παρεµβάσεων µε στόχο την βελτίωση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και της αισθητικής όλων των ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες ας σηµειωθεί έχουν εξαιρετικά αποδώσει στους τοµείς του αστικού τουρισµού, της προσέλκυσης επενδύσεων και της ποιότητας ζωής. Θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και αξίζει να καταγραφεί από τους αρµόδιους φορείς αναλυτικά το γεγονός ότι η «νόµιµη αυθαιρεσία» έχει ένα υψηλότατο κόστος µε την εκ των υστέρων παροχή υποδοµών λειτουργιών και εξυπηρετήσεων, ενώ παράλληλα παράγεται ένα υποβαθµισµένο οικιστικό περιβάλλον µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η συντριπτική πλειοψηφία των σεισµόπληκτων ακινήτων αφορά νοµιµοποιηµένα αυθαίρετα. Συγχρόνως, η παντελής έλλειψη κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων δηµιουργεί εκτός από λειτουργικά προβλήµατα, δυσεπίλυτες καταστάσεις σε περιόδους έκτακτων αναγκών. Η λογική της συνεχούς ένταξης περιοχών στο σχέδιο, που επίσης δεν εφαρµόζεται ποτέ στην πράξη µε την κατάργηση των προβλεποµένων κοινοχρήστων χώρων, πρέπει σσσυυυ να σταµατήσει από την στιγµή που αυτοαναιρείται ο κάθε φορά επικαλούµενος στόχος της, όπως εξεύρεση χώρων για εξυπηρετήσεις, εν γένει στέγαση και απροσδιόριστες κοινωνικές ανάγκες. Η ετοιµότητα και ο αριθµός των φορέων που ανέλαβαν δράση για τις προσφάτως σεισµόπληκτες περιοχές χαρακτηρίστηκε από αµεσότητα και επάρκεια. Ιδιαίτερη ανησυχία όµως προκαλούν η αποσπασµατικότητα και µικροκλίµακα των µέτρων που ανακοινώνονται παράλληλα µε τις προθέσεις επίσπευσης των εντάξεων αυθαιρέτων. Η ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτεί άµεσα και παράλληλα ένα σύνολο παρεµβάσεων και διαδικασιών πολεοδοµικού, οικονοµικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, δεδοµένου του χαρακτήρα της περιοχής ως ζωτικού περιαστικού χώρου, της ιστορικότητας του, του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, των ασθενών οικονοµικά πληθυσµιακών οµάδων που επλήγησαν, των ήδη χωροθετηµένων εγκαταστάσεων για τους Ολυµπιακούς αγώνες και φυσικά της σεισµογένειας. Οι αρνητικές επιπτώσεις νέων εντάξεων άρα, θα είναι πολλαπλές. Πιστεύουµε ότι δίνεται η ευκαιρία η περιοχή να αποτελέσει πρότυπο και έναυσµα για την εφαρµογή του νέου οικιστικού νόµου ο οποίος προβλέπει σχέδια αναπλάσεων και κινδυνεύει να µείνει ανενεργός. Συγκεκριµένα προτείνουµε : Επανέλεγχο και τυχόν αναθεωρήσεις των σχεδίων, ώστε να εξαιρεθούν από τη δόµηση οι ακατάλληλες περιοχές. Την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση του θεσµικού πλαισίου αναπλάσεων (Ν.2508/97), ώστε να γίνει η χρήση του άµεσα στις πληγείσες περιοχές. Καµία νέα εσπευσµένη ένταξη στο σχέδιο και νοµιµοποίηση αυθαιρέτων ακολουθώντας και τη βασική αρχή του Ν. 2508/97 περί οικονοµίας στην οικιστική

3 εξάπλωση και µε πλήρη σεβασµό του δασικού χώρου. Συγκέντρωση των πόρων που αντιστοιχούν σε δικαιούχους δανείων σεισµοπλήκτων και χρησιµοποίησή τους για στεγαστικά προγράµµατα αντί της µεµονωµένης αποκατάστασης. Κάθε οικιστική ανάπτυξη να γίνεται µε γεωδυναµικά κριτήρια και να καταργηθούν άµεσα όλες οι διατάξεις νοµιµοποιήσεων αυθαίρετων κτισµάτων και εξαιρέσεων από τις κατεδαφίσεις. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 2508/97 Οι επιστολές που στάλθηκαν για την συνάντηση εργασίας στις έχουν ως εξής: 1.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΕΧΩ Ε Αθήνα Α.Π. 49 ΠΡΟΣ τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε κ. Ηλία Μπεριάτο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. κ. Κώστα Λιάσκα Πρόεδρο Σ.Α..Α.Σ. κ. Αγγελο Γαβαλά Θ Ε Μ Α : Προδιαγραφές του νόµου 2508/97 Κύριε Γενικέ, Στην ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνάντηση που είχαµε µαζί σας τον Φεβρουάριο 99, συζητήθηκε µεταξύ άλλων το θέµα των προδιαγραφών του Ν. 2508/97, και επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα άµεσης έκδοσής τους. Μάλιστα στην πρότασή µας για εκπόνηση πιλοτικών µελετών (µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών στελεχών, µελετητών του ιδιωτικού τοµέα και πανεπιστηµιακών) επί των οποίων θα στηριχθεί η επεξεργασία τους, προβάλλατε την ένσταση της στενότητας χρόνου. Εκτοτε έχουν παρέλθει 8 µήνες και δεν υπάρχει καµµία ανακοίνωση πάνω στο θέµα, παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΠΟΧ σας απέστειλε τη συνηµµένη επιστολή µε συγκεκριµένες προτάσεις για τη µεθόδευση του όλου ζητήµατος. Η επιστολή µας, όπως µας διαβεβαιώσατε σε άτυπη συνάντηση, εστάλει στις Υπηρεσίες µε παρατηρήσεις σας. Παρά ταύτα µετά από επανειλληµµένες επισκέψεις της αντιπροέδρου του Συλλόγου στο γραφείο σας, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν τα ίχνη της. Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, εκπονούνται ήδη προδιαγραφές από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ Ε, χωρίς ενηµέρωση των επιστηµονικών Συλλόγων που όφειλαν να συµµετάσχουν στην επεξεργασία τους, κατά πάγια τακτική αφ ενός, αλλά και λόγω της σχετικής απόφασης του προκατόχου σας, που συστήνει ειδική οµάδα εργασίας µε εκπροσώπους των φορέων των Τεχνικών. Κύριε Γενικέ, Συνάδελφε, Σας είναι γνωστό το γενικότερο ενδιαφέρον του Συλλόγου του οποίου είστε εξάλλου εκλεκτό µέλος για την πορεία του σχεδιασµού στην χώρα µας αλλά και για την επαγγελµατική αναβάθµιση του κλάδου, δύο ζητήµατα στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Θεωρούµε κατά συνέπεια αυτονόητο ότι πρόθεσή σας είναι να µας αποσταλεί το σχέδιο προδιαγραφών που ετοιµάζεται από την υπηρεσία καθώς και στους άλλους φορείς για γνωµοδότηση προ της οριστικής έκδοσής του σαν Υπουργική Απόφαση. Για το λόγο αυτό ζητάµε να επισπευθεί η παραπάνω διαδικασία. Παράλληλα σας ενηµερώνουµε ότι το Σ του ΣΕΠΟΧ αποφάσισε τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας µε αντικείµενο τις προδιαγραφές των νέων ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ και µελετών αναπλάσεων, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρες λόγω του πρόσφατου

4 σεισµού, ώστε να κατατεθούν οι απόψεις των µελών του και να οργανωθεί η τοποθέτηση του Συλλόγου πάνω στο θέµα. Η συνάντηση ορίστηκε στις 14/12/1999, ώρα , στην αίθουσα αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Παρακαλούµε να µας σταλεί εγκαίρως το απαραίτητο υλικό καθώς και να συµµετάσχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ Ε ώστε να παρουσιάσουν τις προτάσεις σας. Σας πληροφορούµε, ότι έχουν επίσης προσκληθεί, εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. και του Σ.Α..Α.Σ. Ευελπιστούµε στη συνεργασία σας ώστε να υπάρξει έστω και καθυστερηµένα ένας εποικοδοµητικός διάλογος πάνω στο ύψιστης επιστηµονικής και πολιτικής σηµασίας αυτό ζήτηµα που θα καθορίσει, όπως είχαµε συµφωνήσει στη συνάντηση µας, την πορεία του πολεοδοµικού σχεδιασµού στη χώρα τουλάχιστον για την επόµενη πενταετία 2.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑ ΑΣ-ΠΕΑ Αθήνα Α.Π. 50 / 99 ΠΡΟΣ Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. κ. Κώστα Λιάσκα Πρόεδρο ΣΑ ΑΣ κ. Αγγελο Γαβαλά ΘΕΜΑ : Συνάντηση εργασίας Σ.Ε.ΠΟ.Χ. για τις προδιαγραφές των µελετών του Ν / 97. Συνάδελφοι, Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τις επιστολές που στείλαµε στον Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ Ε κ. Ηλία Μπεριάτο, για το θέµα της επεξεργασίας των προδιαγραφών του Ν / 97. Πιστεύουµε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέµατος για την πορεία του πολεοδοµικού σχεδιασµού στη χώρα µας και την επαγγελµατική αναβάθµιση του κλάδου, απαιτείται κοινή δράση. Στα πλαίσια αυτά, σας καλούµε σε συνάντηση εργασίας που οργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.) για το θέµα, στην αίθουσα αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (Καραγιώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος), την Τρίτη και ώρα µ.µ. και παρακαλούµε να παρουσιάσετε τις θέσεις σας. Εκ µέρους του.σ. του Σ.Ε.ΠΟ.Χ. θα εισηγηθούν οι συνάδελφοι κ. Κ. Γκάρτζος και κα Μ. Ευαγγελίδου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Στις έγινε στην αίθουσα αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η συνάντηση εργασίας µε θέµα τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό των ολυµπιακών έργων. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Γ.Πυργιώτης εκ µέρους της ΑΕ 2004, ο Κ. Στάµου εκ µέρους της ΓΓΑ, και η Λ. Πάλλα εκ µέρους του ΟΡΣΑ. Παρά την περιορισµένη προσέλευση -λόγω του καλοκαιριού αλλά και της καθυστέρησης αποστολής του δελτίου- η συνάντηση ήταν εποικοδοµητική, και πλούσια σε προβληµατισµό. Την εισήγηση του Σ παρουσίασε η Μάρω Ευαγγελίδου η οποία ανέπτυξε τις θέσεις του Συλλόγου (που δηµοσιεύτηκαν στο

5 προηγούµενο δελτίο του ΣΕΠΟΧ), ενώ οι εκπρόσωποι των κρατικών φορέων τοποθετήθηκαν σε ορισµένα από τα ζητήµατα που έθετε η εισήγηση και ενηµέρωσαν τα µέλη του Συλλόγου για τα προγράµµατα τους. Ο Γιάννης Πυργιώτης αφού παρατήρησε οτι οι ολυµπιακοί αγώνες είναι µια πρόκληση για την χώρα, και οτι πρέπει να αντιµετωπισθούν όλα τα αρνητικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας διατύπωσε την άποψη οτι έχει υπερεκτιµηθεί ο ρόλος των ολυµπιακών έργων και της χωροθέτησης τους για την αναβάθµιση της Αθήνας και οτι αυτά είναι µικρό µέρος του όλου ζητήµατος. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός οτι ο νέος νόµος θεσπίζει µια ασφάλεια δικαίου για την τήρηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και επεσήµανε οτι η οργανωτική επιτροπή χρειάζεται την υποστήριξη των επιστηµονικών φορέων για να αντιµετωπίσει τον κοινωνικό διάλογο. Τέλος συµφώνησε οτι σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί ιδιαίτερα υψηλοί Σ και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται µε τις διεθνείς οµοσπονδίες ώστε να µειωθούν οι απαιτήσεις τους σε χωρητικότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο κ Στάµου επίσης αναφέρθηκε στον νόµο τονίζοντας οτι έχει λύσει το πλέγµα των αοριστιών που επικρατεί στο διοικητικό επίπεδο, και οτι δεν ήταν στις προθέσεις ούτε στις δυνατότητες του να απαντήσει σε όλα τα θέµατα. Τόνισε την ανάγκη αποτελεσµατικής δράσης έναντι των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, έδωσε διευκρινίσεις σε διάφορα ζητήµατα (πχ χρηµατοδοτήσεις, λυόµενες κατασκευές, αδυναµία αποκέντρωσης έργων εκτός Αθήνας) και αναφέρθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης µεταξύ των λειτουργικών απαιτήσεων των αγώνων και των πολεοδοµικών αναγκών της Αθήνας. Η Λίλιαν Πάλλα τέλος αναφέρθηκε στην συστηµατική συνεργασία που είχε ο ΟΡΣΑ για την προετοιµασία του νόµου και οτι, παρά το γεγονός οτι δεν επετεύχθει η αρχική πρόθεση να ενταχθούν οι ρυθµίσεις των ολυµπιακών αγώνων στην επικαιροποίηση του ΡΣΑ, λήφθηκαν υπόψη οι επεξεργασίες που είχαν ήδη γίνει σ αυτή την κατεύθυνση, και το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του 3ου ΚΠΣ. Κατά την συζήτηση διατυπώθηκε αφ ενός έντονη κριτική για την µεγάλη καθυστέρηση µέχρι τώρα καθώς και δυσπιστία για το αποτέλεσµα που µπορούν να έχουν ορισµένα έργα για το περιβάλλον της Αττικής, αφ εταίρου τονίστηκε η ανάγκη συµπληρωµατικών έργων και πρωτοβουλιών για την προάσπιση των στόχων του ΡΣΑ και την εφαρµογή ενός ορθολογικού και αποτελεσµατικού σχεδιασµού. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν θέµατα όπως η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης, η εφαρµογή πολιτικής γης, η ένταξη των πολιτών σε µια πρακτική δασοπροστασίας και άλλα. Μάρω Ευαγγελίδου 2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα Α.Π. 35 ΠΡΟΣ την Υπουργό Πολιτισµού κα Ελισάβετ Παπαζώη Κυρία Υπουργέ, Σε συνέχεια προηγούµενης επιστολής µας και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την γραµµατεία σας, παρακαλούµε να έχουµε συνάντηση µαζί σας για τα εξής θέµατα: 1ον. Ολυµπιακοί Αγώνες

6 2ον. Αίτηµα παραχώρησης χώρου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ. για µόνιµη στέγαση του ΣΕΠΟΧ. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα, το αρχικό κείµενο θέσεων του Συλλόγου για το πρώτο θέµα, βάσει του οποίου έγινε η συνάντηση εργασίας µε εκπροσώπους της Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 2004 και της Γ.Γ.Α. Στη συνάντηση διευκρινίσθηκαν ορισµένα ζητήµατα και υπήρξε γενικώς σύγκλιση απόψεων πάνω στα βασικά θέµατα που θέτει ο ΣΕΠΟΧ για τον σχεδιασµό των ολυµπιακών έργων. Ευελπιστούµε ότι η συνάντηση αυτή θα εγκαινιάσει µια εποικοδοµητική συνεργασία του Συλλόγου µαζί σας όπως εξάλλου και στο παρελθόν πάνω στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Λόγω του φορτωµένου προγράµµατος της κας Παπαζώη το Σ του Συλλόγου συναντήθηκε µε τον κο Καρτάλη Ειδικό Γραµµατέα ολυµπιακών έργων 3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στις το προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε µε τον Ειδικό Γραµµατέα ολυµπιακών έργων κο Καρτάλη. Στην συνάντηση τέθηκαν τα θέµατα που περιλαµβάνονται στις θέσεις του Σ της και η συζήτηση επικεντρώθηκε στα παρακάτω: 1. Εγινε µια σύντοµη αναφορά στις προηγούµενες θέσεις του Συλλόγου, εκφράστηκε ικανοποίηση για την µερική υιοθέτηση ορισµένων απ αυτές µέσα απο το νέο νόµο, µε παράλληλη επισήµανση όµως οτι ακόµα δεν έχουν δοθεί δείγµατα νέας πρακτικής. 2. Επισηµάνθηκαν τα εξής ανοικτά θέµατα στα οποία ο ΣΕΠΟΧ προτίθεται να παρέµβει. 2.1 ιαδικασίες κοινωνικού διαλόγου Ζητήθηκε να γίνεται έγκαιρη ενηµέρωση των ΟΤΑ και της κοινής γνώµης, δηµόσιοποίηση των διεργασιών προώθησης των έργων (πχ workshop µε ξένους εµπειρογνώµονες στο Ζάππειο), και άµεση αποσαφήνιση του ρόλου των περιφερειακών ολυµπιακών πόλων. Ο Ειδικός Γραµµατέας παραδέχθηκε το κενό που υπάρχει σ αυτόν τον τοµέα, αναφέρθηκε σε συνεργασίες που ήδη γίνονται µε ηµάρχους και ανακοίνωσε την πρόθεση ίδρυσης ενός «forum περιβάλλοντος» µε θεσµοθετηµένη νοµικά µορφή που θα παίξει ρόλο διαλόγου και εξασφάλισης συνέναισης στο οποίο θα συµµετέχουν επιστηµονικοί φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Την εποµένη (23.11) ανακοινώθηκε στον τύπο ο κατάλογος των ολυµπιακών έργων. 2.2 Θέµατα χρηµαταδότησης έργων και προστασίας ελεύθερων χώρων Αναπτύχθηκαν οι θέσεις του Συλλόγου για το θέµα της αυτοχρηµατοδότησης και της ανάγκης συνδιασµένης χρηµατοδότησης µε δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους ώστε να µην γίνει υπερεκµετάλλευση της δηµόσιας γης. Ιδιαίτερα τονίστηκε το θέµα των υψηλών προβλεπόµενων Σ σε ορισµένες περιπτώσεις, και η θέση του Συλλόγου να µήν εξανληθούν, καθώς και η ανάγκη έγκαιρης αποσαφήνισης του εύρους παρέµβασης στούς λεγόµενους ολυµπιακούς πόλους. Εγινε αναφορά στον ρόλο του Συλλόγου στην επιτροπή προστασίας των ελέυθερων χώρων, και στην γενικώτερη θέση οτι τα ολυµπιακά έργα θα πρέπει να είναι αφορµή για αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα µε έµφαση στο δίκτυο ελεύθερων χώρων όπως προβλέπει το ΡΣΑ. Τέλος επισηµάνθηκε το θέµα της τροποποίησης του καθεστώτος περι απαλλοτριώσεων και εκφράστηκε η επιφύλαξη του Σ επ αυτού. Ο Εδικός Γραµµατέας ανακοίνωσε ορισµένες εξελίξεις στην πορεία των έργων, και κυρίως την απόφαση µη ενεργοποίησης της ιδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας ολυµπιακά έργα ΑΕ, δεδοµένου οτι τα περισσότερα έργα θα γίνουν µε ευθύνη υφισταµένων δηµόσιων φορέων: ΓΓΑ, ΟΕΚ (ολυµπιακό χωριό), Ο ΙΕ (νέοι Ιππόδροµοι,και ανάπλαση παλαιού), ΕΥ ΑΠ (κανάλι Φαλήρου). Τέλος ανακοίνωσε τον περιορισµό της κάλυψης,της δόµησης, του ύψους και των µεταολυµπιακών χρήσεων

7 (π.χ. όχι εµπορικό κέντρο), στον χώρο του σηµερινού Ιππόδροµου την απελευθέρωση του Φαληρικού όρµου µε την µεταφορά ορισµένων λυοµένων αθλητικών εγκαταστάσεων στον χώρο του Αεροδροµίου του Ελληνικού, και την πρόθεση πλήρους απελευθέρωσης της παραλίας του Αγ. Κοσµά. Ο ΣΕΠΟΧ τόνισε οτι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να τεθούν εγκαίρως στο υπο ίδρυση γνωµοδοτικό forum και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί αυτών των ζητηµάτων όταν δοθούν περισσότερα στοιχεία στα πλαίσια του forum, στο οποίο θα συµµετέχει. 2.2 Θέµατα µελετών (διαδικασίες ανάθεσης, προδιαγραφές) και στελέχωσης υπηρεσιών Τονίστηκε η κάθετη διαφωνία του Συλλόγου µε την πρακτική των απευθείας αναθέσεων που έχει ακολουθηθεί ως τώρα, αναφέρθηκαν οι θέσεις µας για το θέµα του διαγωνισµού του ολυµπιακού χωριού και κυρίως το γεγονός οτι δεν προκύπτει µε ποιό τρόπο θα εκπονηθούν οι ολοκληρωµένες µελέτες πολεοδοµικής παρέµβασης που προβλέπονται από τον νόµο και είναι απαραίτητες για την οργανική ενσωµάτωση των ολυµπιακών έργων στον αστικό ιστό. Το θέµα επικεντρώθηκε στο πακέττο των Ιπποδρόµων που θα δηµοσιοποιηθεί σύντοµα σαν επενδυτικός διαγωνισµός ( ) και ο ΣΕΠΟΧ ζήτησε να προηγηθεί ανακοίνωση του θέµατος στα πλαίσια του forum, ή/και διαδικασία γνωµοδότησης των ΟΤΑ ώστε να εξετασθεί εγκαίρως η πολεοδοµική προσέγγιση. Προτάθηκε επίσης να προηγηθεί γνωµοδότηση των επιστηµονικών φορέων επί των προδιαγραφών του διαγωνισµού. Επισηµάνθηκαν από τον ειδικό γραµµατέαοι χρονικοί περιορισµοί, αλλά τονίστηκε -από το προεδρείο του ΣΕΠΟΧ- οτι αν δεν εξασφαλιστεί κοινωνική συνέναιση επί του προγράµµατος θα υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις και παλινδροµήσεις. Εγινε αναφορά σε προηγούµενη εµπειρία από το καζίνο του Φλοίσβου και την acqualand της Βούλας, έργα που καταργήθηκαν ενώ είχαν προηγηθεί δηµόσιοι διαγωνισµοί γεγονός που εξέθεσε την χώρα. Τέλος συζητήθηκε το θέµα της στελέχωσης της ειδικής γραµµατείας (µε πολεοδόµους) και του τιτάνιου συντονιστικού ρόλου που έχει να επιτελέσει. Ανακοινώθηκε οτι έχουν ορισθεί ολυµπιακοί υπεύθυνοι από καθε υπουργείο ώστε να αντιµετωπίζουν µε αµεσότητα κάθε ζήτηµα της αρµοδιότητάς τους, και να συνεργάζονται τακτικά για τον γενικώτερο συντονισµό του όλου έργου. Μάρω Ευαγγελίδου 4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ -ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η εκτίµηση του Σ είναι οτι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επικοδοµητική και οτι θα πρέπει ο ΣΕΠΟΧ να επιστρατεύσει τις δυνάµεις του για να ανταποκριθεί στον ρόλο του επιστηµονικού φορέα που καλείται να γνωµοδοτήσει επι των αποφάσεων που θα κρίνουν το µέλλον της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η σύσταση οµάδων εργασίας που θα ασχοληθούν µε τα επι µέρους έργα των ολυµπιακών αγώνων ώστε να υπάρξει ετοιµότητα εκ µέρους µας οταν θα τεθούν τα θέµατα αυτά στο forum. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σ αυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την Αντιπρόεδρο ή την Γραµµατέα του Συλλόγου: Μάγδα Φωτεινού (τηλ: ) και Μάρω Ευαγγελίδου (τηλ: , ή ). Τέλος στο Σ του Συλλόγου ετέθη το θέµα της εκπόνησης των ολοκληρωµένων πολεοδοµικών µελετών για τους λεγόµενους ολυµπιακούς πόλους, που προβλέπονται από τον Νόµο 2370 /99, και αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση από την Πρόεδρο του ΟΡΣΑ Αυγή Μαρκοπούλου, ώστε να τεθεί το ζήτηµα

8 5. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» Αθήνα Α.Π. 38 /99 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» κ. Παναγιώτη Θωµόπουλο Ζάππειο Μέγαρο, ΑΘΗΝΑ FAX ΘΕΜΑ : «ιαγωνισµός για Ολυµπιακό Χωριό» Κύριε Πρόεδρε, Σχετικά µε την προκήρυξη κλειστού Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού ιαγωνισµού, για τον σχεδιασµό του Ολυµπιακού Χωριού, που δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ τεύχος του Ενηµερωτικού ελτίου του Τ.Ε.Ε., εκφράζουµε τις αντιρρήσεις και ανησυχίες µας, για τον τρόπο ανάθεσης, σε συνδιασµό µε έναν γενικότερο σκεπτικισµό, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την οργάνωση των απαιτούµενων εργασιών, για την πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων. Θεωρούµε ότι το αντικείµενο της µελέτης αυτής είναι πολύ αξιόλογο, και θα ήταν σκόπιµο να εκφρασθούν, πολύ περισσότερες απόψεις και προτάσεις, ώστε να υπάρξει δυνατότητα της καλύτερης επιλογής ανάµεσα από πολλές ιδέες. Εξάλλου λίγες φορές δίνεται ευκαιρία στους Ελληνες Πολεοδόµους και Αρχιτέκτονες να εκφράσουν απόψεις και προτάσεις, για ένα αντικείµενο ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Η οµάδα µελέτης του Ολυµπιακού Χωριού έχει παλαιότερα εκφράσει τη θέση, για ευρεία συµµετοχή επιστηµόνων, µέσω ιαγωνισµού, µε πλαίσιο συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης, για να είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ποικιλότητα και πλουραλισµός στην πολεοδοµική και αρχιτεκτονική διάρθρωση του οικισµού, ώστε να δηµιουργηθούν πολύµορφες ενότητες οικιστικών µονάδων µε ιδιαίτερο χαρακτήρα (τεύχος 2061 του Ενηµερωτικού ελτίου του Τ.Ε.Ε.). Με τη θέση αυτή ο Σύλλογός µας συµφωνεί. Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ ενός Ανοιχτού Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού ιαγωνισµού και όχι υπέρ ενός ιαγωνισµού κλειστού τύπου, ο οποίος είναι θεµιτό να χρησιµοποιείται µόνον στις περιπτώσεις σπανιότητας γραφείων ή επιστηµόνων των απαιτούµενων ειδικοτήτων, γεγονός που όπως όλοι γνωρίζουµε δεν συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση. Τέλος εκφράζουµε τη ριζική αντίθεσή µας στα εξής δύο θέµατα: Στο γεγονός ότι ενώ το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι κατ εξοχήν πολεοδοµικό, δεν προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπου του ΣΕΠΟΧ στην κριτική επιτροπή Στη διατύπωση του κριτηρίου «εµπειρία σε ολυµπιακά έργα» σαν πρώτο κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων γραφείων. Το ολυµπιακό χωριό είναι κυρίως ένα οικιστικό συγκρότηµα και όχι ένα αθλητικό κτίριο ειδικών προδιαγραφών. Το κριτήριο αυτό, κατά συνέπεια, περιορίζει αναιτιολόγητα τις υποψηφιότητες ακόµα και από τον διεθνή χώρο στον οποίο υπάρχει συσσωρευµένη µεγάλη εµπειρία πολεοδοµικού σχεδιασµού (urban design), βιοκλιµατικών και οικολογικών κατασκευών που δεν συνδέεται αναγκαστικά µε ολυµπιακά έργα. Κατόπιν τούτων παρακαλούµε να επανεξετάσετε τη συγκεκριµένη προκήρυξη και να φροντίσετε ώστε στις επόµενες ανάλογες προκηρύξεις να ακολουθηθούν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. 05/1999 8

9 6. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προς το Σ του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών ΣΕΠΟΧ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1999 Θέµα: ιαγωνισµός για τον Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό του Ολυµπιακού Χωριού Σχετικά µε την επιστολή σας προς τον Πρόεδρο της Αθήνα 2004, την παραµονή της ηµεροµηνίας λήξεως του διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε ότι: 1) Ο συνολικός σχεδιασµός (master plan, οικιστικές µονάδες, τύποι κατοικιών) των νέων Ολυµπιακών Χωριών, θερινών και χειµερινών Ολυµπιάδων (Βαρκελώνη, Nagano, Σίδνεϋ), δεν αποτέλεσε αντικείµενο ανοιχτού διαγωνισµού. Αντίθετα, η διαδικασία διαγωνισµού προεπιλογής που ακολουθήθηκε για το Ολυµπιακό Χωριό της Αθήνας, δίνει τη δυνατότητα σε µεγάλο αριθµό ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, πολεοδόµων και µηχανικών να συµµετέχουν στο πρώτο στάδιο του διαγωνισµού. Οι 36 συµµετοχές γραφείων, που υπολογίζονται σε περισσότερες από 400 παρουσίες ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων µηχανικών πολεοδόµων, επιβεβαιώνουν την µέχρι στιγµής αποδοχή και επιτυχία της διαδικασίας. 2) Ο σχεδιασµός του Ολυµπιακού Χωριού δεν είναι θέµα διαγωνισµού ιδεών για έκφραση απόψεων και προτάσεων. Αντίθετα, µε δεδοµένες τις ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΟΕ και την διαδικασία υλοποίησης του έργου µέσω παραχωρησιούχου, που είναι ο ΟΕΚ, απαιτείται η επιλογή γραφείων µε µεγάλη πείρα σε θέµατα οργανωµένης δόµησης, όχι θεωρητική αλλά εφαρµοσµένη. 3) Σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση του ΣΕΠΟΧ, σας υπενθυµίζουµε ότι η κριτική επιτροπή είναι 7µελής µε τρεις θεσµικούς εκπροσώπους (ΤΕΕ, ΕΜΠ και ΣΑ ΑΣ) ακολουθώντας το πνεύµα της Ελληνικής νοµοθεσίας για τους διαγωνισµούς. 4) Στη διατύπωση του κριτηρίου εµπειρία σε Ολυµπιακά Εργα, εννοείται εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο (master plan ολυµπιακών χωριών, µονάδες τµηµατικές, τύποι κατοικιών σε ολυµπιακά χωριά). Είναι κατανοητό ότι το κριτήριο αυτό έχει το ίδιο σχεδόν ειδικό βάρος όσο και το δεύτερο που αφορά στην εµπειρία σε οικιστικά συγκροτήµατα, όπως σωστά αναφέρετε. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Ολυµπιακό Χωριό δεν είναι απλώς ένα οποιοδήποτε οικιστικό συγκρότηµα µεγάλου µεγέθους, αλλά ότι προϋποθέτει εµπειρία σε ότι αφορά στην ευελιξία και την προσαρµοστικότητα του master plan, των µονάδων και των τύπων κατοικίας από την Ολυµπιακή στη µετα-ολυµπιακή χρήση. Ελπίζουµε, ότι οι προηγούµενες διευκρινίσεις θα συµβάλουν στην ευρύτερη ενηµέρωσή σας και στην αναθεώρηση των απόψεων σας σε σχέση µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Με προθυµία είµαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουµε για οτιδήποτε κριθεί σκόπιµο, αρκεί φυσικά να έχουµε την έγκαιρη επαφή σε σχέση µε το τρέχον χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και εκτέλεσης των έργων. Με εκτίµηση Γ.Ε. Λεβέντης Γενικός ιευθυντής Ολυµπιακών Εργων 05/1999 9

10 Στις έγιναν ταυτοχρόνως οι κηδείες δύο εκλεκτών συναδέλφων του Χρήστου Ανταχόπουλου, µέλους του Συλλόγου µας και του Αριστοµένη Προβελλέγγιου. Τα «νέα του ΣΕΠΟΧ» αφιερώνουν λίγο χώρο στην µνήµη τους. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χρήστος Ανταχόπουλος ήταν άνθρωπος σεµνός, αγωνιστής, προσηλωµένος στο ιδεώδες του και πολεοδόµος µε οράµατα γιά την πόλη. Τον θυµόµατε στους κοινούς αγώνες της µεταπολίτευσης, στα πλαίσια του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, γιά τη ρίξη µε τους κατεστηµένους θεσµούς, το διάλογο µε το λαό και την αποκάλυψη των πολιτικών διαστάσεων της πολεοδοµία, των µόνων ικανών να ερµηνεύσουν σε βάθος τα φαινόµενα και να κατευθύνουν σωστά τις παρεµβάσεις γιά την καλυτέρεψη της ζωής στην πόλη. Από την άποψη αυτή ο Χρήστος συνέβαλε δραστικά στην κοινή επιδίωξη να διαµορφωθεί ένας ουσιαστικός και αποτελεσµατικός ρόλος γιά τους Ελληνες πολεοδόµους, όπου η γνώση δεν περιορίζεται σε µία θεωρητική ανακύκλωση µεταξύ ειδικών, αλλά προσανατολίζεται στην παρέµβαση και ανατροφοδοτείται από αυτήν, µία παρέµβαση µε συνειδητούς στόχους και οράµατα που συζητιώνται µε τους χρήστες και τους κινητοποιούν. Επιπλέον ο Ανταχόπουλος ήταν άνθρωπος µε ήθος. Αγωνιζόταν γι αυτά που πίστευε, αλλά σεβόταν τη γνώµη των άλλων, µίλαγε λίγο, άκουγε και σκεπτόταν. Είχε το χάρισµα του στοχασµού και της µετριοφροσύνης που µας προστατεύει από την αλαζόνεια. Γειά σου Χρήστο, θά είµαστε πάντα µαζί. Κωστής Γκάρτζος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Ο θάνατος του Αριστοµένη Προβελέγγιου, εκτός από τη βαθύτατη λύπη που µας προκάλεσε, µας επέβαλε την υποχρέωση να κρατήσουµε ζωντανές στη µνήµη µας τις αρετές ενός πρωτοπόρου µαχητή, που είχε εµποτισθεί από τις ιδέες της Σχολής, Le Corbusier, και άλλων σηµαντικών της νεότητός του και να διοχετεύσουµε στις νεώτερες γενιές τις αξίες που ενστερνίστηκε και τίµησε σε όλη του τη ζωή, για την Πολεοδοµία και την Αρχιτεκτονική. Γιατί η παρουσία του στο χώρο αυτό, άφησε πολύ βαθιά ίχνη στις ιδέες, τη γνώση, την ποιητική έκφραση και το σπάνιο ήθος. Τις αρχές αυτές υπερασπίσθηκε µέχρι τέλους, µε παραδειγµατικό για την εποχή µας θάρρος, τόλµη και παρρησία. Σαν ελάχιστη τιµή στη µνήµη του, παραθέτουµε αποσπάσµατα από το βιβλίο «Ο Οδοιπόρος προς την πηγή» (Εκδ. Γαβριηλίδης 1990). 1ον. Από διάλεξη στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων «Θάθελα τώρα να κάνω και µιά παράκληση: Στη χτεσινή διάλεξη, µ ενός λεπτού σιγή τιµήθηκε η µνήµη του καλού δασκάλου και καλού συναδέλφου Θουκιδίδη Βαλεντή. Εγώ θα ήθελα, αν η συνεργασία µας για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι συνεχής, θα ήθελα να µε θυµηθείτε έστω και µετά 10 χρόνια. Καί να δώσουµε κι ένα ραντεβού, κι εύχοµαι νάσαστε όλοι, καλά, και κυρίως δυνατοί ψυχικά, για να ξανασυναντηθούµε καί σε 20 χρόνια. Εάν όµως κάτι συµβεί στο µεταξύ, ζητώ µια υπόσχεση: να µη γίνει αυτή η άδικη στιγµή του ενός λεπτού σιγής, θα έλεγα δεν αξίζει τον κόπο. Οι στιγµές της σιγής είναι καλύτερα ν αντικαθίστανται µε στιγµές δράσης και αδελφοσύνης κατά τη διάρκεια της ζωής». 2ον. Από το κείµενο «Θεέ Προστάτη και εκδικητή αυτής της Αγίας Γης» που πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Τέταρτο ( ) και απαντά στο ερώτηµα «Πώς περιµένουµε την Αθήνα του 2000»

11 «ίχως άλλο θα προκαλεί έκπληξη και αγανάκτηση ο τρόπος πού διαχειρίζοµαι µιά ερώτηση λογική, µιά προβληµατική για την προοπτική της Αθήνας στο σύντοµο χρονικό διάστηµα των 12 ετών, ως το κατώφλι του Μα αυτό το αύριο «εν ριπή οφθαλµού» θα γίνει σήµερα, και γρήγορα χθές, και τα παζαρέµατα γύρω στον αφανισµό και τη σήψη της πολιτείας του µισού πληθυσµού της χώρας, θα συνεχίζονται. Αυτή είναι δυστυχώς η προδιαγραφή, η «κατάρα» που γαντζώθηκε πάνω σ αυτή την πόλη, γιατί ανεύθυνο και ατιµώρητο έγκληµα δεν συγχωρεί η Φύση, και φυσικά γι αυτό προσκολλώµαι στό ζωτικό, τόν πηγαίο µύθο, που είναι η δοµή του λογισµού µας του ποιητικού, έστω, και του σωστού ορθολογισµού µας, που δεν στέκεται ίσιος χωρίς ιερότητα: φύση δίκαιο ηθική. Χωρίς αυτό το τριώνυµο, θα ήταν παράλογο να περιµένουµε από το σύστηµα δηµοκοπία κερδοσκοπία αυθαιρεσία να οργανώσει µ επιτυχία την κοινωνική ευρυθµία και πρόοδο, παρά τις οικονοµίστικες, κοινωνικίστικες και τεχνικίστικες καινοτοµίες και πιθηκισµούς. «Α υτό που αγνοούµ ε είναι ίσως τροµ ερό», λέει ο Ρεµπώ σ ένα στίχο του. Μα είναι δυνατόν να αγνοούµε; Η πόλη αυτή, που πριν από τριάντα χρόνια ειδοποιήσαµε πώς είναι χωροβόρα και θα γίνει εθνοκτόνος, κυριαρχείται (όπως και η χώρα), κατά πάγιο σύστηµα (άσχετα µε την οξύτητα εφαρµογής), από το πιο συγκεντρωτικό και αυταρχικό κυβερνητικό διοικητικό σύστηµα, που στοιχείο του εξύµωρο είναι και τα παράλληλα «κενά εξουσίας» όχι από συσχετισµούς και σύγκρουση πνευµατικών (επιστηµονικών) ή λαϊκών δηµοκρατικών δυνάµεων, αλλά κενά εξουσίας (vacation du pouvoir) ως σύστηµ α παγίδα για την καθιέρωση του πιο απόλυτου αυταρχισµού, µε θύµα την ιερή Γη, την ιερή Πόλη, και τη µάζα των πολιτών. Οι τελευταίοι διαπαιδαγωγήθηκαν και σπρώχτηκαν σε µια νευρωτική απάθεια, µπροστά σε απαράδεκτες, για κάθε σύνεση και αξιοπρέπεια, συνθήκες λειτουργίας, ασχήµιας, δυσλειτουργίας, µόλυνσης, ρύπανσης, συσσώρευσης σε συνθήκες βιολογικής πτώσης, σε ό, τι αφορά νόηση, συµπεριφορά, πολιτιστική φυσιογνωµία, αρετή, σεβασµός, απαίτηση και συνθήκες κοινωνικής ανασφάλειας (νέφος στρές), αλλά και οικονοµικής ανασφάλειας (µεταπρατισµός, κερδοσκοπισµός, παρασιτισµός, αλλά και ανικανοποίηση, αποπροσανατολισµός, ανεργία, µη παραγωγικότητα, εγκατάλειψη νόµιµων ζωτικών κινήτρων, αναξιοκρατία και ατσιδισµός). Το φυσικό πλαίσιο αυτού του σκηνικού είναι η κατασπατάληση του χώρου και άθλια οικοδόµηση τεράστιων µαζών, οδοποϊίας, εργοστασίων, αποθηκών τοξικών ουσιών, σκουπιδοτόπων, σε ολοένα καθηµερινά µεγαλύτερες εκτάσεις της Γης της Αττικής µε εξαφάνιση κάθε παράδοσης, κάθε αρχαιολογικού και ιστορικού στοιχείου και µορφής (η Ακρόπολη µένει τραγικά έρηµη, κρεµασµένη πάνω αλλά και µέσα στο «νέφος της ντροπής»). Τα ποτάµια έγιναν οχετοί, τα δάση αποψιλώθηκαν, κάηκαν και µαράθηκαν, τα ακρογιάλια κατακτήθηκαν βρωµίστηκαν, µολύνθηκαν. Ποιό είναι το σήµερα; Υπάρχουν τόσες υποκρισίες, τόσα ψεύδη, τόσα κενά στις απαντήσεις, ώστε τόσο η παθητική παραδοχή, όσο και η οργισµένη διαµαρτυρία, στηρίζονται στον εµπειρισµό, στη σύγκριση, στο έτσι θέλω, ή στην, παράνοµη πια, διαίσθηση». «Οµως, για να µην κατηγορηθώ απότοµα για αφελή ροµαντικό ονειρισµό, λέω µονάχα πώς µαζικές εξάρσεις συνειδήσεων και πλατιά κινήµατα και προσανατολισµοί κοινωνικών µαζών είναι µιά δυνατότητα στην ιστορία των Λαών και πηγάζει από βιοκυβερνητικούς κανόνες του «κοινωνικού γίγνεσθαι». Παραδείγµατα υπάρχουν από την προϊστορία µέχρι σήµερα». 3ον. Από Συνέντευξη στον σκηνοθέτη Κωστή Ζώη (1975) µε θέµα την καταστροφή της Πεντέλης. «Απαισιόδοξος; αφάνταστα, γιατί στερέψαν οι πηγές της ιστορίας µας. Οµως µια ηθική και νοητικά ανέγερση ίσως θα έφερναν σε κάποιο δρόµο, ίσως κάποιο επίπονο και γενναίο θαύµα...

12 Χαίροµαι κύριε Προβελέγγιε που µιλάτε σαν προφήτης, αλλά θα ξέρετε ασφαλώς ότι οι προφήτες θυσιαστήκανε όλοι στον Μαµωνά των κατά καιρούς κατεστηµένων; εν θυσιάζονται. Θα σας πώ ένα µυστικό, αφού είχατε την καλοσύνη να µε ρωτάτε. Κανένας άνθρωπος δε θυσιάζεται όταν παραµένει συνεπής σ αυτό που είναι. Του µένει µια µερίδα ευτυχίας, δική του, που τα κατεστηµένα είναι έξω απ αυτήν, δεν την ελέγχουν, δεν την αγγίζουν. Η ελευθερία του ατόµου είναι ανυπέρβλητη. Ναι, αλλά µαζί µε την ελευθερία έχει και µια πίκρα για το αδιέξοδο των προσπαθειών του. Πίκρα; Γιατί µήπως τυχόν οι άλλοι τρόποι ζωής δεν στοιχίζουν; Πραγµατικά δεν υπάρχει πίκρα για το ελεύθερο πνεύµα. Επιµέλεια: Α. Νικολάου Μ. Ευαγγελίδου Μ. Φωτεινού ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ιαχείριση και βελτίωση παράκτιων ζωνών» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Αθήνα, Νοεµβρίου 1999, Ευγενίδειο Ιδρυµα. ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Η Πολεοδοµία στην Ελλάδα από το 1949 έως το 1974» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, σε συνεργασία µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ. Βόλος, 3-4 εκεµβρίου 1999, Αµφιθέατρο Σαρατση, Κτίριο «Παπαστράτου». ΣΑ ΑΣ Το νέο τηλέφωνο & fax του Συλλόγου, είναι: (προσωρινά εκτός λειτουργείας) Ωρες λειτουργίας Γραµµατείας ΣΕΠΟΧ: ευτέρα & Πέµπτη, ώρες Υπεύθυνη Γραµµατείας : κα Ε. Γιαννακοπούλου

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Θέμα: Πρωτοβουλίες-ενέργειες για την άρση των εμποδίων προώθησης και θεσμοθέτησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) http://www.sepox.gr Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr Αθήνα, 27.07.2008 Αρ.Πρωτ. 302

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη 1 Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη Θανάσης Κ. Παππάς Αρχιτέκτων EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΑΜΟΝΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΣΙΓΓΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 22/01/2010 Αρ. Πρωτ.: Εξ./367/2010 Προς : Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας Κύριο Αχιλλέα Μητσό Θέµα : Υπόµνηµα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών Κύριε Γενικέ, Η υπαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη 19 Μαρτίου 2010 H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες Βιβή Μπάτσου, Αρχ. Πολεοδόμος Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128 Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα 21. 4. 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΣ ΘΕΜΑ : Περιφερειακή Στρατηγική για την Ένταξη των ROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε) Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 157 80, Αθήνα, 772 1734 Fax 772 2236 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο νόµος για την ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Α. Ο νόµος για την ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (αρµοδιότητες λειτουργία διαφάνεια) Εισηγητής : ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΑΡΑΣ Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α. Ο νόµος για την ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών».

3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». www.dkmtkm.com/wordpress 3/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ και Μηχανικοί: «Λέοντες αντί αμνών». Την Παρασκευή 26/9 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΕΘΙΑΓΕ ΑΒΚ 218. Πρακτικό υπ αριθμ 03/2014. Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο δήμαρχος κ. Μαυρίδης Αναστάσιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΕΘΙΑΓΕ ΑΒΚ 218. Πρακτικό υπ αριθμ 03/2014. Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο δήμαρχος κ. Μαυρίδης Αναστάσιος ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΕΘΙΑΓΕ ΑΒΚ 218 Πρακτικό υπ αριθμ 03/2014 Στην Πεύκη σήμερα 24/09/2014 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) / Συνόδου του Ελληνικού ικτύου LEADER+

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) / Συνόδου του Ελληνικού ικτύου LEADER+ H ell as ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) / Συνόδου του Ελληνικού ικτύου LEADER+ Α/Α Πρακτικού : 7 Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 08-09/07/2006 Τόπος : Ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς / Χαλκιδική Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Σύστημα αναγνώρισης των μουσείων και στην Ελλάδα Τον Οκτώβριο 2011 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/ 30-9-2011 Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των κοινωφελών υποδοµών της χώρας (τόσο των µεταφορικών υποδοµών, όσο και των υποδοµών «ποιότητας ζωής») αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα