ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι 7.800 προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων σελ. 4 OAE θέσεις για ανέργους σελ.12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους Σ ε τέσσερις κατηγορίες προσωπικού επιτρέπει το υπουργείο Εσωτερικών προσλήψεις συµβασιούχων για φέτος στους δήµους. Σύµφωνα µε επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε, υπενθυµίζει στους ΟΤΑ ότι τα αιτήµατά τους για νέες προσλήψεις θα πρέπει να είναι µειωµένα σε σχέση µε το Σύµφωνα µε υπολογισµούς, οι προσλήψεις εποχικών για το 2013 δεν θα ξεπεράσουν τις Από αυτές, οι θα διατεθούν για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι για προσωπικό παιδικών σταθµών, οι για συµβασιούχους έργου και οι 300 για καλλιτεχνικό προσωπικό σε δηµοτικές επιχειρήσεις. σελ. 5 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 415 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε Γερµανία και Ελβετία Οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα προσόντα σελ ΑΠΟΦΑΣΗ θέσεις για ένα έτος στο υπ. Πολιτισµού σελ. 16 ΑΙΤΗΣΕΙΣ θέσεις σε ΟΤΑ, ΙΚΑ, υπουργεία, µουσεία σελ. 2-7, 16

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ο δρόµος του εξωτερικού Η 15η ιεθνής Εκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία, που πραγµατοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, µε περισσότερους από επισκέπτες, επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά µε εµφατικό τρόπο ότι οι νέοι ψάχνουν για δουλειά στο εξωτερικό, επειδή δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι θεωρούν ως µονόδροµο πλέον και τις σπουδές στο εξωτερικό, τουλάχιστον για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, µε την προοπτική της εγκατάστασης, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης. Οπως κατέγραψε το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, µάλιστα, τα κριτήρια επιλογής των χωρών για σπουδές έχουν αλλάξει και οι νέοι εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χώρες όπως η Σουηδία, η ανία, ακόµα και η Τουρκία, προσπερνώντας πιο κλασικούς προορισµούς για σπουδές και δουλειά, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εντονο είναι το ενδιαφέρον και για την Αυστραλία, η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες εργασίας, όµως, στην πραγµατικότητα, λίγοι είναι αυτοί που την επιλέγουν, καθώς βρίσκεται πολύ µακριά. Είναι φανερό ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα µας και είναι ανάγκη να βρεθούν επειγόντως λύσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 26 κτηνίατροι και εργάτες σε εννέα περιφέρειες Στην πρόσληψη 26 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν εννέα περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι κτηνίατροι, υπάλληλοι ζωικής παραγωγής και εργάτες. Για τις θέσεις των κτηνιάτρων ζητούνται: άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου και πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή ταυτόση- µο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότι- µος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ζωικής παραγωγής οφείλουν να υποβάλουν: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Αιτήσεις Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δη- µοσίευσης στις εφηµερίδες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας Κατηγορία/Ειδικότητα Θέσεις Πληροφορίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σύντοµες ειδήσεις Θέσεις στο Ινστιτούτο Πληροφορικής Το Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόµενους επιστήµονες µε κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: µία θέση επιστήµονα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση υπηρεσιών παρόχων δεδοµένων (µεταπτυχιακό στην επιστήµη υπολογιστών) και µία θέση επιστήµονα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση περιβάλλοντος στατιστικής επεξεργασίας (διδακτορικό σε επιστήµη υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή εφαρµοσµένων µαθηµατικών). Καταληκτική ηµεροµηνία: 15/03/2013. Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο ΙΙΒΕΑΑ Το Ιδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη- µίας Αθηνών προτίθεται να προσλάβει ένα µεταδιδακτορικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράµ- µατος ATHEROREMO µε τίτλο «Inflammation in arterial remodeling and atherosclerosis» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαµβάνονται το πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχηµείας, το διδακτορικό δίπλωµα στον τοµέα της Βιοπληροφορικής, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/3. Εξωτερικοί συνεργάτες στο ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π. & Τ.) του ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος «USEFIL (Unobtrusive Smart Environments for Independent Living)» (Ε-1669), προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν µε σύµβαση µίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα παράτασης. Οι θέσεις έχουν ως εξής: 1 ΠΕ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών (MSc) και 1 Μηχανικού ή ΠΕ/ΤΕ Συστηµάτων Πληροφορικής. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/3/2013. Πληροφορίες: τηλ και dat.demokritos.gr ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται από την Πέμπτη η 1K/2013 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις είναι: ΠΕ ΕΦΟΡΙ- ΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 60 και ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Οικονομικών) 126. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρει ΦΕΚ ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Το υπουργείο επιδιώκει το νέο προσωπικό να πιάσει δουλειά τον Ιούνιο. Προσόντα Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο ή στην Πολιτική Δικονομία ή στο Αστικό Δικονομικό ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ για το υπ. οικονομικων Τα πτυχία που απαιτούνται για τις 186 θέσεις εφοριακών ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Δίκαιο ή στην Ελεγκτική ή Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή διετής εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου ή της Πολιτικής Δικονομίας ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ή της Ελεγκτικής ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής. Υπενθυμίζουμε ότι το νέο προσωπικό θα στελεχώσει κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και θα έχει τη μορφή ενός ανεξάρτητου οργανισμού ή φορέα, θα διοικείται από μη πολιτικό πρόσωπο με θητεία συγκεκριμένης διάρκειας και θα αποτελείται ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 60 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Οικονομικών) 126 από έμπειρους ελεγκτές και χιλιάδες υπαλλήλους που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τις διαδικασίες είσπραξης των φορολογικών εσόδων. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διενέργεια ελέγχου «πόθεν έσχες», ο υπολογισμός ΦΠΑ στους φορολογουμένους που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, ο έλεγχος μεγάλων επιχειρήσεων και ο έλεγχος εύπορων φορολογουμένων. Ποιοι τίτλοι σπουδών γίνονται δεκτοί ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής): Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Οικονομικών): Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος ) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από τον Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πρόγραμμα για άνεργους νέους ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων, από 18 έως 30 ετών m Tο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχεδίασε και θέτει σε εφαρμογή, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα σε άνεργους νέους ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία επί πλοίου, να λάβουν ικανοποιητική αποζημίωση και να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες τους ώστε να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα, συνολικού ποσού της τάξης των ευρώ, θα ωφελήσει περίπου άνεργους νέους ναυτικούς, όλων των ειδικοτήτων, από 18 έως 30 ετών. Δικαιούχος του προγράμματος είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εργασίας. Από τους ωφελουμένους, 200 θα είναι αξιωματικοί και 800 θα είναι κατώτερα πληρώματα λοιπών ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση εκατό ωρών από αδειοδοτημένους παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και πεντάμηνη πρακτική άσκηση επί πλοίου. Το πρόγραμμα είναι το πρώτο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών. Θα ξεκινήσει εντός του Μαρτίου του 2013 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους για τη θεωρητική κατάρτιση και σε πέντε κύκλους για την πρακτική άσκηση επί πλοίου. 43 υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης m Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 - Α όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά: φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία), αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Μαρτίου Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης τη 15η και ημερομηνία λήξης τη 15η , χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

4 24 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Αιτήσεις στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους έως 29 ετών» Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της Δράσης Σκοπός της Δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες). Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη και θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης ωφελούμενοι Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της παρούσης πρόσκλησης. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε Μητρώο Ωφελουμένων και θα παραλάβει την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: θα είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων/τει και θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των , εκ των οποίων το ποσό των θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. 120 θέσεις για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δημιουργικής Επανεκκίνησης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης». Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 120 μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με «χαμηλά» τυπικά προσόντα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται έως τις 15/03/2013, Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα ακόλουθα: Αίτηση για συμμετοχή στην Πράξη (σε ειδικό έντυπο που δίνεται στο σημείο ενημέρωσης), μία πρόσφατη φωτογραφία, αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (εκκαθαριστικό έτους 2012 που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011), αντίγραφο τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει), αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν και ειδικότερα από εργασίες σχετικές με τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης) και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού (εάν υπάρχουν). Τηλ.: , φύλακες και αρχαιολόγοι στην Πρέβεζα m Ο φορέας Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο Οι θέσεις είναι: ΔΕ Φυλάκων 12, ΥΕ Εργατοτεχνιτών 2, ΠΕ Αρχαιολόγων 1, ΥΕ Καθαριστών 2 και ΔΕ Νυχτοφυλάκων 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧΠ1 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών, Παράρτημα Αδριατικής & Ιονίου (Culturepolis) στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεποχώρι Καμάρας, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ, απευθύνοντάς τη στο ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟ- ΛΙΤΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ (για Π.Ε. Πρέβεζας), υπ όψιν κ. Παπαχατζή ή κ. Λαοπόδη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και λήγει στις 15/03/2013. Τηλ ,

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 Με επείγουσα εγκύκλιο, που απέστειλε το υπ. Εσωτερικών πριν από λίγες μέρες, υπενθυμίζει στους ΟΤΑ τις επιτρεπόμενες για το 2013 προσλήψεις, οι οποίες είναι μειωμένες σε σχέση με το 2012, ενώ παράλληλα τους καλεί να στείλουν τα αιτήματά τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάγραμμα. Υπολογίζεται ότι για το 2013 θα εγκριθούν περίπου προσλήψεις προκειμένου να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικές των δήμων (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός), παιδικών σταθμών, δημοτικών ωδείων και γυμναστικών συλλόγων. Σε αυτές προστίθενται και οι συμβασιούχοι έργου οι προσλήψεις των οποίων θα γίνουν φέτος με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που περιλαμβάνεται σε πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Με τη ρύθμιση ουσιαστικά αίρεται η απαγόρευση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου σε περίπτωση που σε κάποιον δήμο υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προβλέπεται η σύμβαση. Αναλυτικά, για τις ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα θα γίνουν περίπου προσλήψεις, στους παιδικούς σταθμούς θα γίνουν προσλήψεις, στις δημοτικές επιχειρήσεις (καλλιτεχνικό προσωπικό, γυμναστές) θα γίνουν 300 περίπου προσλήψεις και τέλος θα απασχοληθούν και συμβασιούχοι έργου για ένα έτος. Ενδεικτικό του περιορισμού των προσλήψεων είναι η εισαγωγή της εγκυκλίου ως εξής: «Οπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων». Ποιοι εξαιρούνται από το «πάγωμα» Το υπουργείο καλεί τους φορείς να στείλουν τα αιτήματά τους έγκαιρα προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ Οι προσλήψεις που θα γίνουν στους ΟΤΑ μέσα στο 2013 ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς μας θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2013 σε σχέση με το Επειδή όμως σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η περιστολή της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται: το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, οι πάσης φύσεως συμβασιούχοι που απασχολούνται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αθληση για Ολους». Οι εισηγήσεις των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί των αιτημάτων των φορέων πρέπει να συνταχθούν λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο αυτή, περικόπτοντας τον αριθμό των ατόμων στις περιπτώσεις που προβλέπεται τουλάχιστον κατά 20%, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Οσον αφορά στους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι: Οι ΟΤΑ α βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δήμοι εργάτες, οδηγοί, (ανταποδοτικές υπηρεσίες) 8 μήνες χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες Παιδικοί σταθμοί 8-11 μήνες βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, μάγειρες Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ 1 έτος διοικητικοί, μηχανικοί, τεχνίτες Ωδεία, Πολιτιστικοί οργανισμοί, Κοινωφελείς επιχειρήσεις 8 μήνες καλλιτεχνικό προσωπικό, γυμναστές 300 αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ). Οι ΟΤΑ β βαθμού (Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών). Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010 όπως ισχύει). Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρίες κ.λπ. των ΟΤΑ α και β βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ. 20α του Ν. 4057/2012). Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιτρεπόμενες προσλήψεις για το τρέχον έτος είναι: α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι έγκριση απαιτείται και για την ανανέωση των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους. γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.). δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελουμένους (π.χ. δημοτικά ωδεία). 100 θέσεις για ανέργους σε Δυτική Αττική και Δυτικό Τομέα Αθηνών m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Πολιτεία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής», που εντάσσεται στη Δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελουμένους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στην ανωτέρω Πράξη. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες - RΟΜ (Ελλήνων Τσιγγάνων), που διαβιούν στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής (π.χ. Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών κ.λπ.), μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελουμένους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα/τοποθέτησης σε επιχειρήσεις της περιοχής. Αιτήσεις έως 29/3. Τηλ.: , υγειονομικοί γιατροί στο ΙΚΑ για ένα έτος m Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί από το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων η προκήρυξη για την πρόσληψη 400 υγειονομικών γιατρών για τη στελέχωση και η λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠ). Ηδη, στο ΙΚΑ έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία κατανομής των θέσεων και αναμένουν να ανάψει το πράσινο φως από τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Εργασίας με την έκδοση της σχετικής απόφασης. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα καλυφθούν: 150 θέσεις Νευρολόγων ΠΕ, 150 θέσεις Ψυχιάτρων ΠΕ και 100 θέσεις Καρδιολόγων ΠΕ. Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας έξι ή δώδεκα μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΠ στο οποίο θα τοποθετηθούν. Η προκήρυξη θα είναι ενιαία για όλες τις θέσεις και θα εκδοθεί από το ΙΚΑ. Οι προσλήψεις θα γίνουν εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Οσοι προσληφθούν θα απορροφηθούν στα κατά τόπους Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με σκοπό να αποσυμφορηθεί η λίστα αναμονής για την επανεξέταση των δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας, η οποία μέχρι σήμερα αριθμεί συνταξιούχους σε αναμονή. Διασώστες στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου», έληξε στις 8/3 και όχι στις 12/3 όπως δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος της Αγοράς Εργασίας.

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 42 µουσικοί και γυµναστές στο. Ωρωπού Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ωρωπού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 8 µήνες, συνολικού αριθµού 42 ατόµων -ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό- προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για την υλοποίηση τµηµάτων αθλητισµού και για την υλοποίηση τµηµάτων µουσικής παιδείας, θεάτρου και εικαστικών. Απαραίτητα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού, αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχει), υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ηµοτικής Επιχείρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επο- µένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ήµου Ωρωπού και της επιχείρησης, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη των δηµοσιεύσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Θέσεις ΠΕ Γυµναστές 2 ΠΕ Γυµναστής (ειδικότητα πετοσφαίριση) 1 ΠΕ Γυµναστής (ειδικότητα καλαθοσφαίριση) 1 ΠΕ Γυµναστής (ειδικότητα ρυθµικής αγωνιστικής ρυθµικής) 1 Ε Εκπαιδευτής ρυθµικής 1 Ε Μοντέρνου χορού 1 Ε/ΠΕ Εκπαιδευτές pilates - ασκήσεις ευεξίας 1 Ε/ΠΕ Εκπαιδευτές αεροβικής 2 ΠΕ Γυµναστές (ειδικότητα παραδοσιακοί χοροί) 2 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα πιάνου) 4 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα αρµονίου) 2 Καθηγητής Μουσικής (ειδικότητα κρουστά - ντραµς) 1 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα φωνητικής) 2 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα εγχόρδων - κιθάρα) 6 Καθηγητής Μουσικής (ειδικότητα ακορντεόν) 1 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα πνευστών) 2 Καθηγητής Μουσικής (ειδικότητα βιολί) 1 Καθηγητής Μουσικής (ειδικότητα παραδοσιακά όργανα - µπουζούκι) 1 Καθηγητές Μουσικής (ειδικότητα θεωρία) 4 Καθηγητής Μουσικής (ειδικότητα βυζαντινή µουσική) 1 Ε Καθηγηές Εικαστικών (ειδικότητα αγιογραφία, βιτρό, ζωγραφική) 3 Ε Καθηγητές Θεάτρου άνεργοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη Αιτήσεις έως 5/4 για 29 θέσεις στο υπ. ηµόσιας Τάξης Η Αναπτυξιακή Σύ- µπραξη «ίκτυο Προώθησης ανέργων στην απασχόληση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία» προσκαλεί τους/τις κατοίκους των ήµων, Καλαµαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης που ανήκουν σε µία από τις παρακάτω οµάδες δυνητικών ωφελουµένων: άνεργοι/ες µεταδευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, νέοι/ες επιστήµονες (γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι πανεπιστηµιακών και πολυτεχνικών σχολών) και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να καταθέσουν αίτηση στο πρόγραµµα. Οι αιτήσεις συµµετοχής µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 09:00-16:00, έως τις 31 Μαρτίου. Οι υποψήφιοι/ες ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να προµηθεύονται το έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής και να πληροφορούνται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων και τις ράσεις του Σχεδίου από τα γραφεία των παραπάνω εταιριών, τις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και την ιστοσελίδα Eκδόθηκε η 1Σ/2013 πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/ , τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων Πανεπιστηµιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και ευτεροβάθµιας ( Ε) Εκπαίδευσης µε τακτικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας) του υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι θέσεις είναι: 4 ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού, 2 ΠΕ Ιατρών, 1 ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού, 1 ΠΕ Ψυχολόγου, 3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 4 ΤΕ Νοσηλευτών, 10 Ε ιοικητικού-λογιστικού, 2 Ε Τεχνικών και 2 Ε Οδηγών. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής λήγει µε την πάροδο της 5ης Απριλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή. Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ µόνο ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή σε φάκελο µεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέµεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Πρόσκληση: 1Σ/2013, Τ.Θ , Τ.Κ , Αθήνα. 7 εποχικοί στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, που εδρεύει στο ήµο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 7 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 µηνών, ως εξής: 2 ΠΕ Λαογράφων, 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων, 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 2 Ε Φύλαξης Πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία της Υπηρεσίας µας, Βασ. Ολγας αριθ. 68, κατά τις ώρες από έως 13.00, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσης. Τηλ. πληροφοριών: Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 14 Μαρτίου. 6 εποχικοί στη ΕΥΑ Λαγκαδά Η ΕΥΑ Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε ατό- µων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του δήµου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Οδηγού βυτίου 1, Ε Υδραυλικών 3 και Ε Καταµετρητών 2. Για τις θέσεις καταµετρητών ζητούνται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις των υδραυλικών οφείλουν να προσκοµίσουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλο ισότιµο ή οµώνυµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Τηλ.:

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΕΠΟΧΙΚΟΙ 55 οδηγοί, τεχνίτες και µηχανικοί στη ΕΥΑ Λάρισας Στην πρόσληψη 55 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης στη Λάρισα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2, Ε Βοηθών Υδραυλικών 5, ΥΕ Εργατών 5, Ε Χειριστών µηχανηµάτων 4, Ε Υδραυλικών 20, Ε Οδηγών 5, Ε Μηχανοτεχνιτών 3, Ε Ηλεκτρολόγων 7 και Ε Καταµετρητών 4. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Κτηγορία/Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 Ε ΒΟΗΘΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑ ΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ) 4 Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ 20 Ε Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 4 τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις των υδραυλικών οφείλουν να προσκοµίσουν άδεια άσκησης επαγγέλ- µατος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικών επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ ή άλλο ισότιµο ή οµώνυµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ υπάλληλοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση Ιεράπετρας έκα θέσεις θα καλυφθούν στην Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Ιεράπετρας. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Μάγειρα 1, Ε Βοηθών Βρεφοκόµων 2, ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 5 και ΥΕ Καθαριστών εσωτερικών χώρων 2. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Για τις θέσεις Ε Βοηθών Βρεφοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκό- µων - Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Τηλ.: οικονοµολόγοι στο Περιφερειακό Ταµεί ο Ανά πτυξης Ιονί ων Νή σων 2 ηλεκτροτεχνίτες δικτύου στη Ε ΗΕ (Κοµοτηνή) To Περιφερειακό Ταµεί ο Ανά πτυξης Ιονί ων Νή σων ανακοινώνει ό τι θα συναφθού ν, µεταξύ του Ταµεί ου και πέ ντε (5) ατό µων κατηγορί ας ΠΕ Οικονο- µολό γων, συµβά σεις µί σθωσης έ ργου για χρονικό διά στηµα µέ χρι έ να (1) έ τος. Στα απαιτού µενα προσό ντα περιλαµβάνονται: πτυχί ο ή δί πλωµα η- µό σιας ιοί κησης µε κατεύ θυνση στη ηµό σια Οικονοµική, ιεθνώ ν και Ευρωπαϊ κώ ν Οικονοµικώ ν Σπουδώ ν, ιοί κησης Επιχειρή σεων, Λογιστική ς και Χρηµατοοικονοµική ς, Οικονο- µική ς Επιστή µης, Οικονοµική ς και Περιφερειακή ς Ανά πτυξης, Οικονοµικώ ν Επιστηµώ ν, Οργά νωσης και ιοί κησης Επιχειρή σεων, Χρηµατοοικονοµική ς και Τραπεζική ς ιοικητική ς ΑΕΙ ή ταυτό σηµο κατά περιεχό µενο ειδικό τητας πτυχί ο ή δί πλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµί ου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµ- µά των Σπουδώ ν Επιλογή ς (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπή ς ή ισό τιµος τί τλος σχολώ ν της αλλοδαπή ς, αντί στοιχης ειδικό τητας, γνώ ση χειρισµού Η/Υ στα αντικεί µενα: α) επεξεργασί ας κειµέ νων, β) υπολογιστικώ ν φύ λλων και γ) υπηρεσιώ ν ιαδικτύ ου και άριστη γνώ ση αγγλική ς γλώ σσας. Οι ενδιαφερό µενοι µπορού ν να υποβά λουν την αί τησή τους εί τε αυτοπροσώ πως εί τε µε ά λλο εξουσιοδοτηµέ νο από αυτού ς πρό σωπο, εφό σον η εξουσιοδό τηση φέ ρει την υπογραφή τους θεωρηµέ νη από δηµό σια αρχή, εί τε ταχυδροµικά µε συστηµέ νη επιστολή, στα γραφεί α της υπηρεσί ας στην ακό λουθη διεύ θυνση: Περιφερειακό Τα- µεί ο Ανά πτυξης Ιονί ων Νή σων, Αλυκέ ς Ποταµού, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ, απευθύ νοντά ς τη στο Περιφερειακό Ταµεί ο Ανά πτυξης µε την επισή µανση «για τη σύ ναψη µί σθωσης έ ργου µε αντικεί µενο το έ ργο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟYΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG» (τηλ. επικοινωνί ας: , 61630). Η Ε ΗΕ Α.Ε. - ιαχειριστής του Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κοµοτηνής που εδρεύει στο Νοµό Ροδόπης. Οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτροτεχνικοί ικτύων 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή (ώρες κατάθεσης αιτήσεων έως 12.00), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε ΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοµοτηνής, Σισµάνογλου 69Α, Τ.Κ , Κοµοτηνή (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 6/3/2013 έως 15/3/2013.

8 28 8 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχαν Μ έσω της Grecruitment, που είναι µια διεθνής συµβουλευτική εταιρία, από το 2009 παρέχονται ευέλικτες και αποτελεσµατικές λύσεις στον τοµέα της στελέχωσης επιχειρήσεων µε αποφοίτους, νεαρούς και έµπειρους επαγγελµατίες. Ευκαιρίες προσφέρονται σε Ελληνες γιατρούς και µηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων σε Γερµανία και Ελβετία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσε- ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ λίδας com για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Παρακάτω καταγράφουµε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com υπόψη της κ. Ελένης Τακίδου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα πρέπει να επισυνάψουν πρόσφατη επαγγελµατική φωτογραφία. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντίγραφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισµένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές, εφόσον είναι διαθέσιµες. Οι θέσεις γιατρών Ειδικευµένος γιατρός µε ειδικότητα στην Ακτινολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία Π Λ Η ΡΟ Φ Ο Ρ Ι Ε Σ : Η µονάδα Screening αποτελείται από σταθερά ιατρεία και βανάκια Mammomobil για περιοχές οι οποίες βρίσκονται µακριά από τα ιατρικά κέντρα. Ο υποψήφιος γιατρός θα πρέπει να µπορεί να χειρίζεται πλήρως ψηφιακά συστήµατα, όπως το Mamma Screening Program, MRT, VAB και υπερήχους υψηλής ανάλυσης που αποτελούν καθηµερινά εργαλεία. Ο υποψήφιος γιατρός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στην Ακτινολογία και να έχει εµπειρία στον τοµέα της Μαστογραφίας και ιάγνωσης. αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές Ειδικευόµενος γιατρός για την ειδικότητα της Πνευµονολογίας ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική διαθέτει ειδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που φιλοξενεί ασθενείς και από άλλες περιοχές, προσφέροντας τη δυνατότητα εξισορρόπησης µετά την αποµάκρυνση της συσκευής τεχνητής αναπνοής. Το κέντρο Weaning συνεργάζεται µε 350 κλινικές πανευρωπαϊκά. Ο υποψήφιος γιατρός έχει τη δυνατότητα πλήρους µετεκ- Ειδικευµένος γιατρός µε ειδικότητα στην ΠαιδιατρικήΙατρική Εφήβων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει εµπειρία ως παιδίατρος και ως γιατρός εφήβων. Το Ιατρικό Κέντρο διαθέτει καινοτόµο εξοπλισµό και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. παίδευσης στην Πνευµονολογία, στην Παθολογία ΜΕΘ, στη Θεραπεία Υπνου, στην Αλλεργιολογία και δύο έτη σε Εσωτερική Παθολογία. αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές Ειδικευµένος γιατρός στην Καρδιολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το νοσοκοµείο διαθέτει Τµήµα Χειρουργικής Κοιλιακής Χώρας, Γενικής Χειρουργικής, Ορθοπαιδικής Τραυµατολογίας, Εσωτερι- κής Παθολογίας, Παθολογίας ΜΕΘ, Γηριατρικής, Αναισθησιολογίας και Ακτινολογίας. Το νοσοκοµείο δραστηριοποιείται σε διάγνωση και θεραπεία καρδιολογικών, γαστρεντερολογικών και πνευµονολογιών νοσηµάτων. αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές Ειδικευόµενος γιατρός για την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργική ή Common Trunk ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φρανκφούρτη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική θεραπεύει ετησίως ασθενείς µε αγγειακά νοσήµατα και δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στους τοµείς: στένωση της καρωτίδας και νοσήµατα των αρτηριών. Ο υποψήφιος γιατρός θα εκπαιδευτεί στην αντιµετώπιση και τη φροντίδα ασθενών µε πολλαπλές παθήσεις στη διαγνωστική αγγειακών παθήσεων και σε νέα µέθοδο φροντίδας τραυµάτων και πληγών. αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές Επιµελητής γιατρός µε ειδικότητα την Ψυχιατρική ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σεν Γκάλεν, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η Ιδιωτική Κλινική Αποκατάσταση Καρδιακών, Ψυχοσωµατικών Νοσηµάτων και Ψυχοθεραπείας αναζητά επιµελητή γιατρό µε ειδικότητα την Ψυχιατρική για το τµήµα Ψυχοσωµατικής Θεραπείας και Αποκατάστασης. Η κλινική αποτελείται από 154 κλίνες Μονάδας Αποκατάστασης Ψυχοσωµατικών Ασθενειών, Κατάθλιψης, Φόβου, Προσαρµογής και Ψυχικής Υπερκόπωσης. Η κλινική εφαρµόζει καινοτόµους θεραπευτικές µεθόδους, όπως τη Μουσική Θεραπεία πλησιάζοντας τους ασθενείς αποτελεσµατικά και προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσµατική θεραπεία.

9 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Αγορά Eργασίας 9 37 νικοί σε Γερµανία και Ελβετία Οι θέσεις µηχανικών Ο υποψήφιος επιµελητής γιατρός θα είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία των ασθενειών και το συντονισµό των ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών του τµήµατος. Η κλινική προσφέρει πρόγραµµα µετεκπαίδευσης δύο ετών για Ψυχοσωµατικά, ενός έτους για Γενική Ιατρική και έξι µήνες για Καρδιολογία. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές Ειδικευµένος γιατρός µε ειδικότητα στην Οφθαλµολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βίντερτουρ, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο κάτοχος της θέσης είναι ιδανικός να έχει εµπειρία σε κλινικές ή οφθαλµολογικά ιατρεία. Το Οφθαλµολογικό Κέντρο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα της Οφθαλµολογίας και διαθέτει καινοτόµο εξοπλισµό και εξαιρετικό εργασιακό κλίµα. Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει χρηµατοδοτούµενη µετεκπαίδευση και πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Application Engineer Modeling/Simulation & Real-time HiL ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή στον τοµέα της επιστήµης υπολογιστών. Απαραίτητη είναι η εµπειρία σε προγράµµατα C και C++. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και γερµανικά, καθώς και να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Production Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως µηχανικοί. Η αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία θα συνεκτιµηθεί. Απαραίτητες είναι η άριστη γνώση των αγγλικών και η καλή γνώση γερµανικών, καθώς και η γνώση χρήσης του MS Office. Project Engineer Electrical/SCADA ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ανόβερο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών, η καλή γνώση γερµανικών και η επαγγελµατική εµπειρία σε σχετικό τοµέα. Junior Solid Process Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως µηχανολόγοι ή σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η προϋπηρεσία από ένα έως δύο έτη. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά (επίπεδο C1) και γερµανικά (επίπεδο Β1). Project Engineer-High Voltage Substations ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ανόβερο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστηµιακό τίτλο ως πολιτικοί µηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η προηγούµενη εµπειρία και ικανότητες SAP, καθώς και η άπταιστη γνώση αγγλικών και γερµανικών. Mechanical CAD Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ ως µηχανολόγοι µηχανικοί και να έχουν εµπειρία από τέσσερα έως έξι έτη. Απαραίτητες είναι η άριστη γνώση αγγλικών και η καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). Project Engineer-Piping ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως µηχανολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Απαραίτητη είναι η προϋπηρεσία από τρία έως πέντε έτη, καθώς η άπταιστη γνώση αγγλικών και γερµανικών. και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας Electrical HV Enginee Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φρίµπουργκ, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα µε ειδικότητα στη Φυσική και την Εφαρµοσµένη Φυσική. Απαραίτητη είναι η προϋπηρεσία από τρία έως τέσσερα έτη, καθώς και η άριστη γνώση αγγλικών και τουλάχιστον η καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). Project Engineer-Power Electronics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα µε ειδίκευση στην ενέργεια. Απαραίτητη είναι η επαγγελµατική εµπειρία από τρία έως τέσσερα έτη. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και καλά γερµανικά (επίπεδο Β2).

10 38 10 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Τεχνικοί, διοικητικοί, γραµµατείς, ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Θ έσεις εργασίας προσφέρει το ΝΑΤΟ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ευκαιρίες στον Οργανισµό Βορειοατλαντικού Συµφώνου αφορούν, µεταξύ άλλων, σε τεχνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους, συµβούλους, λογιστές, βοηθούς, µηχανικούς, γραµµατείς και συντονιστές. Οι νεοπροσληφθέντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο Βέλγιο, στη Νορβηγία, στο Λουξεµβούργο, στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Οι υποψήφιοι µπορούν µέσω της ιστοσελίδας να ενηµερωθούν για το σύνολο των θέσεων που προσφέρονται. Analyst Programmer (System SW) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κόλσας, Νορβηγία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: SSC ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: www. nato.int/structur/recruit/documents/analyst - Programmer (System SW).pdf Traffic Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερσαλλίες, Γαλλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α (01)2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/traffic Officer.pdf Head of Business Department ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερσαλλίες, Γαλλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A(02)2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/head of Business Department.pdf Security Guard ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γαλλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CSO-CSY-0050/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης Οι θέσεις εργασίας στο Λουξεµβούργο Technician (Ammunition) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 17/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: Technician (Ammunition) LG-70.pdf Consultant - Transportation Subject Matter CO-358 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CSLT-LS ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: Consultant - Transportation Subject Matter CO-358.pdf Technical Officers (RLS) - Engineering and Utilities ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CSLT-LO ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: Technical Officers (RLS) - Engineering and Utilities, CO-385, CO-386, CO-387 and CO-389.pdf Senior Technical Officer, LG-18 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 20/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Απριλίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: Senior Technical Officer, LG-18.pdf Administrative Officer, LL-13 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 21/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Απριλίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/administrative Officer, LL-13.pdf εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: recruit/documents/security Guard.pdf Staff Assistant (Accounting) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νόρθγουντ, Ηνωµένο Βασίλειο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ZMC BAX 0040 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαρτίου 2013

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Θέσεις εξωτερικού Αγορά Eργασίας ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ λογιστές και µηχανικοί στο ΝΑΤΟ να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/staff Assistant (Accounting), B-4.pdf Staff Officer (CIS Capabilities) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A24(2013) (MON) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/staff Officer (CIS Capabilities).pdf Accountant (ACO Accounting Management) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A03/0213 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: recruit/documents/accountant (ACO Accounting Management).pdf Assistant - ACO PITT Controller ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B04/0313 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/assistant -ACO PITT Controller.pdf Branch Head - Civil Military Interaction ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A01/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/branch Head - Civil Military Interaction.pdf Broad Cast Journalist ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B02/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/broad Cast Journalist.pdf Project Controller-Inspector-Electrical ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B01/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: www. nato.int/structur/recruit/documents/project Controller-Inspector-Electrical.pdf Special Advisor (Crisis Management and OPS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A02/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/special Advisor (Crisis Management and OPS).pdf Staff Officer - Intelligence Production ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B03/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/staff Officer - Intelligence Production..pdf Assistant1 (Administration) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B05/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/assistant1 (Administration).pdf Engineer (CRO Configuration Control) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A16(2013)(MON) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/engineer (CRO Configuration Control).pdf Assistant Secretary General (ASG), Defence Investment ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: U 03(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: Assistant Secretary General (ASG), Defence Investment.pdf Assistant Secretary General (ASG), Defence Policy and Planning Division (DPP) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: U 02(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: www. nato.int/structur/recruit/documents/assistant Secretary General (ASG), Defence Policy and Planning Division (DPP).pdf Assistant Secretary General (ASG), Emerging Security Challenges ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: U 05(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: www. nato.int/structur/recruit/documents/assistant Secretary General (ASG), Emerging Security Challenges.pdf Assistant Secretary General (ASG), Executive Management (EM) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: U 04(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: recruit/documents/assistant Secretary General (ASG), Executive Management (EM).pdf Assistant Secretary General (ASG), Political Affairs and Security Policy (PASP) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: U 01(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 27 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: documents/assistant Secretary General (ASG), Political Affairs and Security Policy (PASP).pdf Deputy Director ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A20(2013)(BRX) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Μαρτίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: www. nato.int/structur/recruit/documents/deputy Director.pdf Standardization Policy Coordinator ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: NSA 01(2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Απριλίου 2013 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/standardization Policy Coordinator.pdf Staff Officer - PCUL-NIWS ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A04/0213 να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις της θέσης εργασίας και για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων µέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/staff Officer - PCUL-NIWS.pdf

12 Ιδιωτικός τομέας 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΑΕΔ θέσεις για ανέργους Τις διαδικασίες πρόσληψης νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, κωδικό, εκπαιδευτική βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Οι υποψήφιοι, αφού εντοπίσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους ΟΑΕΔ με τον κωδικό που αναγράφεται σε κάθε θέση. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: υπάλληλοι γραφείου, εμποροϋπάλληλοι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, διδακτικό προσωπικό και καθαριστές. Οι περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Γλυφάδα, στη Δάφνη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα, στη Θήβα, στην Καλαμάτα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στην Κοζάνη, στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στους Αμπελοκήπους και την Κόρινθο. Τα επιπρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις περισσότερες θέσεις που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον πίνακα του Οργανισμού. Χρήσιμες πληροφορίες Οι παρακάτω θέσεις έχουν σταλεί από τον ΟΑΕΔ και ενδέχεται κάποιες από αυτές να έχουν καλυφθεί μέχρι τη δημοσίευσή τους. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κοντινό τους ΟΑΕΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΕΣ-ΒΥΘΟΣΚΟΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΜΟΝΩΔΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΟΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΤΕΣ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 2 ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΤΑΒΕΡΝΕΣ Κ.ΛΠ. (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 3 ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 2 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΑΕΙ 1 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΟΙΝΟΧΟΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΟΠΤΟΜΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 3 Μικρές Αγγελίες Ζητούνται 2 σοβαρά άτομα για εργασία μέσω υπολογιστή-εξυπηρέτηση πελατών, εισόδημα πάνω από το βασικό, τηλ.: , site Ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω υπολογιστή, μερική ή ολική απασχόληση, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: , www. successstep.gr ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό, υπεύθυνο, με βασικές γνώσεις υπολογιστή, για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: , βιογραφικά: ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα, άτομο σοβαρό μέχρι 55 ετών απο πολυεθνική εταιρία για 2-3 ώρες απασχόληση, καθημερινά, ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Απαραίτητη βασική γνώση Η/Υ. Ζητούνται 3 άτομα οργανωτικά, δραστήρια, διδάξιμα, σοβαρά, για πλήρη απασχόληση. Στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης internet, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα απεριορίστου εξέλιξης. Πληροφορίες στο τηλ.: & στο ZHTOYNTAI υπάλληλοι γραφείου ανεξαρτήτως ηλικίας για εµπορική εταιρία µε ή χωρίς προϋπηρεσία για ωράρια 8ωρα, 915, ή 4ωρα, 445, πρωινά ή απογευµατινά - ευέλικτα. Δεκτοί συνταξιούχοι - φοιτητές - αλλοδαποί. Τηλ.: ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρικής ενέργειας προσλαµβάνει για τη στελέχωση των νέων γραφείων της 4 άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Αµεση πρόσληψη. Ευέλικτα ωράρια. Αµοιβή 8ώρου 915, 4ώρου 445. Τηλ.: ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως ηλικίας ζητούνται από εταιρία πράσινης ενέργειας ως υπάλληλοι γραφείου για στελέχωση του εµπορικού τµήµατος. Ωράρια: πρωινά ή απογευµατινά, 8ωρο 1.100, 5ωρο 680. Τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ γραφείου ζητούνται από εµπορική εταιρία ανεξαρτήτως ηλικίας και προσόντων για στελέχωση νέου υποκαταστήµατος. Ωράρια ευέλικτα. 8ωρο 915, 4ωρο 445. Τηλ.: ΑΝΩΝΥΜΗ πολυεθνική εταιρία ηλεκτρικών συστηµάτων προσλαµβάνει άτοµα µε ή χωρίς προϋπηρεσία ως υπαλλήλους γραφείου, για 8ωρο αµοιβή 915, για 4ωρο αµοιβή 445 (δεκτοί και συνταξιούχοι, φοιτητές, αλλοδαποί). Τηλ.: ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαµβάνει άτοµα ως υπαλλήλους γραφείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, µε ή χωρίς προϋπηρεσία, για ωράρια 8ωρα αµοιβή 915, ή 4ωρα αµοιβή 445, καθώς και ευέλικτα πρωινά ή απογευµατινά. Τηλ.:

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Εκπαίδευση Αγορά Eργασίας ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗ 15η ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Στροφή των νέων για σπουδές και δουλειά σε χώρες της Ευρώπης Σουηδία, ανία, Τουρκία αλλά και Ολλανδία µπαίνουν πλέον στο «στόχαστρο» των Ελλήνων φοιτητών, αφήνοντας πια σε δεύτερη µοίρα τις «παραδοσιακές» επιλογές των νέων για µεταπτυχιακό, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αυτά είναι µερικά µόνο από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 15η έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία» που πραγµατοποιήθηκε µε τη χορηγία του «Ε.Τ.» από την περασµένη Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σχεδόν άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία», αναζητώντας το κατάλληλο µεταπτυχιακό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. «Φέτος είναι πιο δυναµική η παρουσία των ξένων πανεπιστηµίων στην έκθεση και µεγαλύτερο το ενδιαφέρον του κόσµου γι αυτά», λέει στον «Ε.Τ.» ο Αλέξης Κανιάρης, διοργανωτής της έκθεσης. «Οι ελληνικές συµµετοχές βρίσκονται σε µια φάση επαναπροσανατολισµού, λόγω του σχεδίου Αθηνά, και οι νέοι ανησυχούν για το µέλλον τους», επισηµαίνει. Ο κ. Κανιάρης τονίζει το αυξηµένο ενδιαφέρον του κοινού που επισκέφθηκε την έκθεση αυτές τις µέρες, σηµειώνοντας πως η πλειοψηφία γονιών, KATEPINA ΜΥΓΙΑΚΗ µαθητών και φοιτητών επικεντρωνόταν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. «Οι περισσότεροι νέοι σκέφτονται ένα µεταπτυχιακό στο εξωτερικό και έχουν πια νέους προορισµούς, και όχι µόνο τις παραδοσιακές χώρες, δηλαδή την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία», αναφέρει ο κ. Κανιάρης. «Σκέφτονται πλέον µακροπρόθεσµα και όχι µόνο για την εκπαίδευσή τους, οπότε κοιτάζουν να επιλέξουν µια χώρα που θα τους προσφέρει όχι µόνο σωστή εκπαίδευση, αλλά και περισσότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες, όπως και ένα καλό επίπεδο ζωής. Γι αυτό και βλέπουµε και νέες χώρες να µπαίνουν στο στόχαστρο των νέων, όπως είναι η ανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τουρκία, αλλά και η Ιρλανδία», επισηµαίνει. Λογική, αλλά και καλή για τα νέα παιδιά θεωρεί ο κ. Κανιάρης την επαγγελµατική µετανάστευσή τους στο εξωτερικό: «Πιστεύω ότι οι νέοι που θα φύγουν στο εξωτερικό θα αυξηθούν τα επόµενα χρόνια. Για µένα όµως δεν είναι απαραίτητα κακό να φύγει κάποιος ούτε για τον ίδιο αλλά ούτε και για τη χώρα, καθώς όταν επιστρέψει θα έχει έρθει σε επαφή µε µια άλλη εργασιακή νοοτροπία και µε νέες εµπειρίες. Τέτοιοι εργαζόµενοι θα βοηθήσουν την Ελλάδα στο µέλλον», τονίζει ο διοργανωτής της έκθεσης. Ευκαιρίες και στην Αυστραλία Την τιµητική της είχε η Αυστραλία στην έκθεση, καθώς Ελληνοαυστραλοί του γραφείου Australian Education Career Consultance (AECC) έδωσαν το παρών, προκειµένου να ενηµερώσουν τους νέους για τις ευκαιρίες σπουδών αλλά και απασχόλησης στη χώρα. «Νοµίζω ότι οι Ελληνες πιστεύουν ότι η Αυστραλία είναι πολύ µακριά και γι αυτό, αν και δείχνουν ενδιαφέρον, τελικά δεν την επιλέγουν», λέει στον «Ε.Τ.» η Ελένη Κώνστας, µέλος του.σ. του AECC. «Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγµή η οικονοµική κατάσταση της Αυστραλίας είναι πολύ καλή, και, από το να µείνουν εδώ ή να πάνε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα που περνάει τα ίδια, είναι καλύτερο να πάνε κάπου πολύ µακριά, αλλά να έχουν µια καλύτερη τύχη», επισηµαίνει. Βλέποντας ιδιαίτερα αυξηµένο το ενδιαφέρον του κόσµου για σπουδές, αλλά και εργασιακές ευκαιρίες στην Αυστραλία, η κ. Κώνστας τονίζει πως πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν περίπλοκη τη γραφειοκρατία: «Αν τους εξηγήσεις, όµως, βλέπουν και οι ίδιοι ότι τα πράγµατα είναι πολύ πιο απλά και θεωρούν την Αυστραλία ως µια δυνατή επιλογή», καταλήγει, συµπληρώνοντας πως αναµένει αύξηση των Ελλήνων µεταναστών στη χώρα το επόµενο χρονικό διάστηµα. Φωτό: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Επιµόρφωση για επιχειρηµατίες, εργαζοµένους και ανέργους 1 Μια σειρά σεµιναρίων και προγραµµάτων επιµόρφωσης επιχειρη- µατιών και στελεχών υλοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αυτή την περίοδο. Η εκπαίδευση αφορά στη χρήση του ιαδικτύου, στις τεχνικές πωλήσεων, στη διαφήµιση και προβολή, στην αναβάθµιση των φαρµακείων, την υγιεινή τροφίµων κ.ά. Τέσσερα προγράµµατα που θα τρέξουν άµεσα είναι τα εξής: Α. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Σεµινάρια σε Ρόδο, Κω, Κάλυµνο και Κάρπαθο Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει προγράµ- µατα διά βίου εκπαίδευσης στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυµνο και την Κάρπαθο. Η δράση γίνεται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» - «Προγράµ- µατα ιά Βίου Μάθησης για το Ανθρώπινο υναµικό» του υπουργείου Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εθνικών πόρων. Τα προγράµµατα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους και συνβοηθούντα ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ µέλη µικρών βιοτεχνικών και εµπορικών επιχειρήσεων και η συµµετοχή σε αυτά θα είναι δωρεάν. Για τη ωδεκάνησο, η εκπαίδευση υλοποιείται σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων ωδεκανήσου και µε τη στήριξη της ΕΤΑΠ. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι µέλη της Οµοσπονδίας ή να απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη της Οµοσπονδίας. Εχουν εγκριθεί τα παρακάτω αντικείµενα διά βίου εκπαίδευσης και η διάρκειά τους σε ώρες και αριθµό εκπαιδευοµένων είναι: Ρόδος: Η χρήση του ιαδικτύου στη λειτουργία της µικρής επιχείρησης - 36 ώρες - 12 εκπαιδευόµενοι Κως: Οψεις της επιχειρηµατικότητας στη µικρή επιχείρηση - 50 ώρες - 20 εκπαιδευόµενοι Κάρπαθος: Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών - 32 ώρες - 20 εκπαιδευόµενοι Κάλυµνος: ιαφήµιση και προβολή της µικρής επιχείρησης - 32 ώρες - 20 εκπαιδευόµενοι Για αιτήσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΤΑΠ, ή την ιστοσελίδα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www. imegsevee.gr ή να επισκεφθούν το Παράρτηµα Κρήτης, Βασιλείου Πατρικίου 11, Τ.Κ , Ηράκλειο, τηλ & , φαξ , πρόσωπο επαφής: Μανώλης Φραγκιαδουλάκης. Β. Επιµελητήριο Ηρακλείου: Πρόγραµµα Συµβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων Το Επιµελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία µε την ΕΕ Ε και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει δύο επιδοτούµενα προγράµµατα Συµβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων «2η Ευκαιρία» διάρκειας 280 ωρών ανά πρόγραµµα. Προϋπόθεση συµµετοχής είναι οι ενδιαφερόµενοι να είναι απολυµένοι-άνεργοι από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: λιανικό εµπόριο, εµπορία, διακίνηση και συντήρηση αυτοκινήτων και κατασκευές/δοµικά υλικά. Η επιδότηση ανέργου είναι 5,00 ευρώ µικτά ανά ώρα κατάρτισης, ενώ η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο, τηλ Γ. Πρόγραµµα κατάρτισης για την Υγιεινή Τροφίµων στην Κρήτη Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης θα υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίµων, διάρκειας 10 ωρών. Η δράση απευθύνεται σε κάθε εργαζόµενο επιχείρησης τροφίµων. Το κάθε τµήµα θα αποτελείται από 22 άτοµα και οι εκπαιδευτές συµπεριλαµβάνονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Το κόστος παρακολούθησης επιβαρύνει το συµµετέχοντα ή την επιχείρηση. Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν µέσα στον Μάρτιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚΑΠΕΡ Περιφέρειας Κρήτης ή στα τηλέφωνα ΕΕ Ε: Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για φαρµακοποιούς σε 3 πόλεις Ενα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραµµα 28 ωρών για φαρµακοποιούς διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) σε συνεργασία µε το περιοδικό «Pharmacy management» σε δύο Σαββατοκύριακα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Το σεµινάριο απευθύνεται σε φαρµακοποιούς, βοηθούς και συνεργάτες τους, σε στελέχη εταιριών που εξειδικεύονται στις πωλήσεις και στο marketing και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρµακείου. Το πρόγραµµα των σεµιναρίων έχει ήδη ανακοινωθεί για την Πάτρα και θα διεξαχθεί ως εξής: Σάββατο 20 Απριλίου: Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Επικοινωνίας Κυριακή 21 Απριλίου: Εµπορική Αρχιτεκτονική για Αποτελεσµατική Προβολή Προϊόντων Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ΕΕ Ε, κ. Ρούλα Ιωάννου, Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα, τηλέφωνο: , φαξ: ,

14 Αγορά Eργασίας 4214 Ιδιωτικός τομέας Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 415 ευκαιρίες για καριέρα σε 17 γνωστές εταιρίες Θέσεις εργασίας σε 415 νεοεισερχόμενους και έμπειρους επαγγελματίες προσφέρουν, αυτήν την εβδομάδα, 17 γνωστές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Οι ευκαιρίες καριέρας αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου, των φυτικών καλλυντικών και της φαρμακοβιομηχανίας. Καυκάς. Η εταιρία Καυκάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού, Φωτισμού, Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων, διαθέτει ανοιχτές θέσεις για τεχνικούς υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, η γνώση αγγλικών και η γνώση πληροφοριακών συστημάτων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Public. Ανοιχτές θέσεις σε τρεις διαφορετικές ειδικότητες διαθέτει η εταιρία Public. Συγκεκριμένα, αναζητά ταμίες καταστήματος και συμβούλους πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας για την Αθήνα και τεχνικούς Η/Υ για τη Λευκωσία. Οι πωλητές και οι ταμίες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 1-2 ετών, ευγένεια και ενθουσιασμό, ενώ βασικά προσόντα για τους τεχνικούς Η/Υ είναι το πτυχίο σχολής AEΙ - TEI, ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου, η προϋπηρεσία 3-4 ετών σε ανάλογη θέση, η πολύ καλή γνώση συναρμολόγησης - επισκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, η καλή γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software / Hardware με εξοικείωση στον εντοπισμό σφαλμάτων, η ευχάριστη προσωπικότητα και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του www. kariera.gr. Apivita. Παρασκευαστή πλήρους απασχόλησης για το χειρισμό καζανιού παραγωγής στην Αθήνα αναζητά η ελληνική εταιρία φυτικών καλλυντικών Apivita. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης, εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε Τμήμα Παραγωγής με πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανημάτων, πολύ καλή γνώση αγγλικών και MS Office. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση Apivita, Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων, Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου Μεσογαίας/Μαρκόπουλο Αττικής Τ.Κ , ή στο φαξ Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: Shell. Το δίκτυο των πρατηρίων Shell επεκτείνεται και αναζητά συνεργάτες - επιχειρηματίες για τη διαχείρισή τους στο Αργος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λιβαδειά, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και τα Ιωάννινα. Βασικά προσόντα για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι το απολυτήριο Λυκείου, η εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών και οι βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πτυχίο, η γνώση αγγλικών και η ηλικία μεταξύ ετών θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οσον αφορά στο ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για τη διαχείριση ενός πρατηρίου, κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση Coral A.E., Αγίας Κυριακής 6-8 & Χαρίτων, Π. Φάληρο, ή στο φαξ Θέσεις σε Αθήνα και Ιωάννινα ALOUETTE. Η ALOU- ETTE Α.Ε. ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της δύο υπεύθυνους καταστήματος για την Αθήνα και τα Ιωάννινα. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στο χώρο της λιανικής (προϋπηρεσία σε παιδικά είδη ένδυσης θα προτιμηθεί), να είναι ευχάριστοι, ευγενικοί και επικοινωνιακοί, να διακρίνονται για το ομαδικό πνεύμα, τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του Ελιών loft. Εναν web developer/designer προσλαμβάνει η Ελιών loft. Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι το πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ, η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση εταιρίας ή ως freelancer, οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, η άριστη γνώση σε frond και back page προγράμματα HTML5, PHP, ΧHTML, CSS3 JavaScript, xml, web2, jquery, οι γνώσεις Photoshop και Illustrator, η εμπειρία σε σχεδιασμό social media campaigns, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας κ.λπ. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται μέσω του www. skywalker.gr. Media Plus. Ανοιχτές θέσεις για merchandisers, διανεμητές εντύπων, προϊσταμένους διανομής και προωθητές/ προωθήτριες διαθέτει η Media Plus. Ο ιδανικός υποψήφιος για το πρώτο πόστο θα πρέπει να είναι έως 35 ετών, να διακρίνεται για τη θετική προσωπικότητα και θέληση για εξωτερική εργασία, τις επικοινωνιακές ικανότητες και να διαθέτει μηχανάκι και άδεια οδήγησης. Για τη δεύτερη ειδικότητα κρίνονται απαραίτητα η θετική προσωπικότητα και η θέληση για εξωτερική εργασία. Αντίστοιχα οι προϊστάμενοι διανομής θα πρέπει να διαθέτουν ηλικία από 20 έως 27 ετών, απολυτήριο Λυκείου, βασικές γνώσεις Η/Υ, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Τέλος, οι προωθητές/προωθήτριες θα πρέπει να έχουν θετική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια επικοινωνίας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του www. skywalker.gr. Emergy Products. Η φαρμακευτική εταιρία Emergy Products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρμακείων στους Nομούς Αττικής και Ηρακλείου Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Vario Clean. H Vario Clean A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσλαμβάνει ένα βοηθό λογιστή για 4μηνη απασχόληση. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι έως 27 ετών, να διαθέτει πτυχίο Λογιστικής (ΤΕΙ)/Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ), 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, καλή γνώση του ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, πολύ καλή γνώση του ΕΓΛΣ και της

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Η εταιρία συµβούλων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυµεί να εντάξει στο δυναµικό της για τα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συµβούλους χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτί- µηση πολυτεχνικών ή οικονοµικών σχολών), η αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη σύνταξη Οικονοµοτεχνικών Μελετών και στη µετέπειτα διαχείριση των Επενδυτικών Προγραµµάτων, η άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και η καλή επικοινωνία µε πελάτες. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Ελληνικής Φορολογικής Νοµοθεσίας, άριστη γνώση MS Οffice (Excel, Word, Powerpoint) και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω Flora super market. Η τοπική αλυσίδα σούπερ µάρκετ της Μυκόνου Flora αναζητά προσωπικό. Συγκεκριµένα, διαθέτει ανοιχτές θέσεις για ένα διευθυντή καταστήµατος, έναν υπάλληλο γραφείου για το τµή- µα χονδρικής, έναν αποθηκάριο και έναν υπεύθυνο για το τµήµα µαναβικής. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των τροφίµων, η χρήση Η/Υ, οι εκπλη- το εξωτερικό. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Bee Polis. Συµβούλους ακινήτων για τη Θεσσαλονίκη αναζητά η Bee Polis. Απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριµένες θέσεις είναι οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, η θέληση για καριέρα στο χώρο του real estate µε εξαιρετικές προοπτικές, οι οργανωτικές ικανότητες, η εξωστρέφεια και η άνεση στην επικοινωνία. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, έπειτα από εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, θα σταδιοδροµήσουν ως σύµβουλοι ακινήτων - ανεξάρτητοι συνεργάτες στο χώρο του real estate. Η Bee Polis προσφέρει ισχυρό brand name, σύγχρονη εκπαίδευση, γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Teleperformance Hellas. Ο πολυεθνικός όµιλος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Teleperformance Hellas, για λογαριασµό πελατών του, επιθυµεί να προσλάβει για οκτάωρη απασχόληση άτοµα για γραµµατειακή υποστήριξη. Οι ιδανικοί υποψήφιοι, ανάλογα µε την περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ισπανικά, ιταλικά, αγγλικά ή αραβικά, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για εργασία, γνώση της αγγλικής γλώσσας, άνεση στην πληκτρολόγηση, οµαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: Aluminco. Η Aluminco A.E., Βιοµηχανία Αλουµινίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας, προσλαµβάνει έναν υπεύθυνο Τµήµατος Εξαγωγών. Βασικά προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι η προϋπηρεσία σε κλάδο οικοδοµικών υλικών, το πτυχίο Οικονοµικής Σχολής ή Μηχανολογίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, η άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών, η 5ετής προϋπηρεσία σε Τµήµα Εξαγωγών σε εταιρία Αλουµινίου ή Οικοδοµικών Υλικών, η άριστη γνώση του software Αuto Cad, Η/Υ (Ms Office, Ηλεκτρ. Αλληλογραφία), οι ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 45 έτη. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Bee One. Συµβούλους ακινήτων για τη Θεσσαλονίκη αναζητά η Bee One. Απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριµένες θέσεις είναι οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες, η θέληση για καριέρα στο χώρο του real estate µε εξαιρετικές προοπτικές, οι οργανωτικές ικανότητες, οι γνώσεις Η/Υ και Ιντερνετ, η άνεση στην επικοινωνία και η ηλικία που πρέπει να είναι από 25 έως 55. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, έπειτα από εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, θα σταδιοδροµήσουν ως σύµβουλοι ακινήτων - ανεξάρτητοι συνεργάτες στο χώρο του real estate. Η Bee One προσφέρει ισχυρό brand name, σύγχρονη εκπαίδευση, γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται στο φαξ ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: ρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες και οι συστάσεις. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Wave Organization. Η Wave Organization, που δραστηριοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, επιθυµεί να εντάξει στο δυνα- µικό της ικανά και δραστήρια άτοµα που θα στελεχώσουν τα τµήµατα: πωλήσεων, ανθρώπινου δυναµικού και µάρκετινγκ και customer service. Βασικά προσόντα για τους υποψηφίους είναι οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ΙΕΚ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Η εταιρία προσφέρει πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα τµήµατα και προοπτικές εξέλιξης µε ταξίδια στην Ελλάδα και Στελέχη τουρισµού για τη Θεσσαλονίκη Meli Tours. Το Meli Tours, όµιλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσλαµβάνει στελέχη πωλήσεων και operations executives στη Θεσσαλονίκη για τις αγορές Ρωσίας, Ουκρανίας και της Τουρκίας. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η καλή γνώση των αντίστοιχων ξένων γλωσσών, οι άριστες ικανότητες συνεργασίας σε επίπεδο οµάδας, η πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ, η φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα κ.λπ. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται µέσω του

16 44 16 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ αρχαιολόγοι, μηχανικοί και συντηρητές στο υπ. Πολιτισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ Α ΕΠΚΑ 2 Β ΕΠΚΑ 83 Γ ΕΠΚΑ 14 Δ ΕΠΚΑ 40 Ε ΕΠΚΑ 127 ΣΤ ΕΠΚΑ 45 Ζ ΕΠΚΑ 40 Η ΕΠΚΑ 24 Θ ΕΠΚΑ 31 Ι ΕΠΚΑ 7 ΙΑ ΕΠΚΑ 29 ΙΒ ΕΠΚΑ 27 ΙΓ ΕΠΚΑ 67 ΙΔ ΕΠΚΑ 50 ΙΕ ΕΠΚΑ 56 ΙΣΤ ΕΠΚΑ 321 ΙΖ ΕΠΚΑ 250 ΙΗ ΕΠΚΑ 45 ΙΘ ΕΠΚΑ 46 Κ ΕΠΚΑ 60 ΚΑ ΕΠΚΑ 38 ΚΒ ΕΠΚΑ 91 ΚΓ ΕΠΚΑ 124 ΚΔ ΕΠΚΑ 70 ΚΕ ΕΠΚΑ 100 ΚΣΤ ΕΠΚΑ 108 Στην πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240) ατόμων θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το ΕΣΠΑ. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘΠΑ θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης ΚΖ ΕΠΚΑ 106 ΚΗ ΕΠΚΑ 7 ΚΘ ΕΠΚΑ 31 Λ ΕΠΚΑ 495 ΛΑ ΕΠΚΑ 4 ΛΒ ΕΠΚΑ 2 ΛΓ ΕΠΚΑ 96 ΛΔ ΕΠΚΑ 131 ΛΕ ΕΠΚΑ 46 ΛΣΤ ΕΠΚΑ 31 ΛΖ ΕΠΚΑ 18 ΛΗ ΕΠΚΑ 25 ΛΘ ΕΠΚΑ 29 2η ΕΒΑ 9 3η ΕΒΑ 8 4η ΕΒΑ 26 5η ΕΒΑ 28 6η ΕΒΑ 54 7η ΕΒΑ 15 8η ΕΒΑ 18 9η ΕΒΑ 14 10η ΕΒΑ 72 11η ΕΒΑ 81 12η ΕΒΑ 68 13η ΕΒΑ η ΕΒΑ 46 15η ΕΒΑ 23 16η ΕΒΑ 68 αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.11/18/1847/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, ζωγράφοι, εθνολόγοι, αρχιτέκτονες, γεωλόγοι, εργατοτεχνίτες, τοπογράφοι μηχανικοί. 17η ΕΒΑ 18 18η ΕΒΑ 17 19η ΕΒΑ 34 20ή ΕΒΑ 19 21η ΕΒΑ 74 22η ΕΒΑ 17 23η ΕΒΑ 38 24η ΕΒΑ 37 25η ΕΒΑ 78 26η ΕΒΑ 33 28η ΕΒΑ 25 Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Ν. Ελλάδος 29 Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 6 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών 1 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών 24 Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 4 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 6 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο 2 Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2 Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 4 Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 85 Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων 69 Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας 6 Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 4 33 μουσικοί στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας 3 εποχικοί στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αβδήρων Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας 33 καθηγητών Μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα σε τμήματα και σχολές: Σύγχρονο Τμήμα 5 άτομα: Αρμόνιο 2, Ηλεκτρική κιθάρα 1, Ηλεκτρικό μπάσο 1, Ακορντεόν 1, Μουσική προπαιδεία 1, Λαϊκή & Παραδοσιακή Μουσική 1, Θεωρητικά & Ανώτερα Θεωρητικά 5, Νυκτών (κιθάρα) 5, Εγχόρδων 4 άτομα, Βιολί 3, Βιολοντσέλο 1, Βυζαντινή Μουσική 1, Κλασικά κρουστά: 1, Πληκτροφόρα (πιάνο) 5, Μονωδία 2, Πνευστά 3 άτομα: Φλάουτο 1, Κλαρινέτο 1, Τρομπέτα 1. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Βενιζέλου 67) κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα- Παρασκευή, 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας, δηλαδή μέχρι και τις 19 Μαρτίου H Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1, ΔΕ Νοσοκόμων 1 και ΥΕ Εργατών 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αβδηρα Ξάνθης Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 4 θέσεις στο Δήμο Αθηναίων Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγος 1, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 και ΥΕ Καθαριστών 2. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , , , και

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ. EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 09.04.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #179 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα προσόντα για 400 γιατρούς στο ΙΚΑ σελ. 5 OAE 3.142 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις σε περισσότερα τουριστικά καταλύµατα σελ. 13 OAE 2.322 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 230 γιατροί και νοσηλευτές στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.03.2015 #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε 7.150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177 ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 215 µονίµους σε 2 υπουργεία OAE σελ. 4, 16 2.902 θέσεις για ανέργους Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ σελ.12 440 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.05.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #235 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου Μ έσα στον Μάιο αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 14.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, 15-16 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.06.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #240 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 230, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: 119, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 1.025 Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία Μ έσω έξι διαγωνισµών θα προσληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.06.2012 #136 ΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, Ο ΗΓΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΑΕ 1.845 θέσεις σε επιχειρήσεις σελ. 13 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης Σ υµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.217 θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΚΕΠ σελ. 2-3, 5, 7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.07.2012 #139 400 ΣΤΟ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 500 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, 150 ΣΤΟ ΕΤΑΑ 3 προκηρύξεις για 1.050 εργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. σε δήµους, νοσοκοµεία και #171. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4 πακέτα για 6.143 θέσεις

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. σε δήµους, νοσοκοµεία και #171. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4 πακέτα για 6.143 θέσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.02. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #171 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 415 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 1.997 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ποιες επιχειρήσεις µπορούν να επιχορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Nέες ευκαιρίες εργασίας «ανοίγονται» #109. ιοικητικοί και εργάτες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ε.Ε.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Nέες ευκαιρίες εργασίας «ανοίγονται» #109. ιοικητικοί και εργάτες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ε.Ε. EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.12.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #109 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16 προγράµµατα για 267.300 ανέργους σελ.7 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.200 άνεργοι πτυχιούχοι για 27 µήνες σε ιδιωτικές εταιρίες σελ. 13 ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα