ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε."

Transcript

1 ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Κατασκευαστικά έργα Συµβάσεις τεχνικών και οικοδοµικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µία οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Τυποποιηµένα συµβόλαια (standard form contracts) ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Συνήθως, για τις συµβάσεις έργων χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι όροι συµβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συµβολαίου που δεν διαµορφώνονται από τα µέρη µέσω διαπραγµατεύσεων, αλλά έχουν ετοιµαστεί από οργανισµούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις µηχανικών, είτε κοινές πλατφόρµες. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων περιορίζονται σε συγκεκριµένους µόνον όρους της προς σύναψη σύµβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγµα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). A Σύµβαση B ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Τύποι συµβάσεων κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συµβάσεις τύπου Μελέτη Κατασκευή Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Συµβάσεις Παραχώρησης 1. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό 2. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών 3. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους 1

2 Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει ένα συνολικό έργο για ένα συγκεκριµένο (κατ αποκοπή) ποσό. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι ποσού Εάν το σπίτι συµπληρωθεί σε κάθε λεπτοµέρεια που καθορίζεται στη σύµβαση (συνήθως σε σχέδια και προδιαγραφές specs & drawings) τότε θα λάβει τις Εάν ο ιδιοκτήτης ζητήσει πρόσθετες εργασίες τότε ο εργολάβος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή. Εάν ο εργολάβος παραλείψει να συµπληρώσει το σπίτι, τότε η σύµβαση µπορεί να προβλέπει το ποσό που θα πρέπει να του αποκοπεί. Γενικά, οι συµβάσεις δεν προβλέπουν πάντα τι γίνεται σε περίπτωση παράβασής τους. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό µπορεί να είναι: (α) µε προµετρηµένες και προκαθορισµένες ποσότητες, περιλαµβανόµενες σε ελτία Ποσοτήτων, (β) χωρίς ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση, ως εκτελεστική υποχρέωση του Εργολάβου παραµένουν τα Σχέδια και οι Προδιαγραφές. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών Η σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών, η «επαναµετρούµενο συµβόλαιο», ή «συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες» ( measurement and value contract, schedule of rates contracts, contracts with approximate quantities ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση µοναδιαίες τιµές. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι µοναδιαίων τιµών για κάθε εργασία που συνθέτει το σπίτι. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους FIDIC 1999 Conditions of Contract Η σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους ( cost plus percentage contracts ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση το πραγµατικό κόστος των εργατικών και υλικών που «ειλικρινά και κατάλληλα» ( honestly and properly ) θα υποστεί + ένα ποσοστό για να καλύψει γενικά έξοδα και κέρδος. 2

3 FIDIC 1992 Conditions of Contract Συµβάσεις ηµοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συµβολαίου µε κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρούµενο) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδοµικά Έργα Όροι Συµβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (έκδοση 1η Σεπτεµβρίου 2006) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων έργων πολιτικής µηχανικής vs Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) Επιµετρητής Ποσοτήτων Ελάχιστο ποσό πιστοποιητικού ιαφορετικό VOP κλπ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων Με κατά προσέγγιση ποσότητες vs Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) (δ) Εδάφιο 5.1 (Σειρά προτεραιότητας εγγράφων) Εδάφιο 51.2 (Οδηγίες για τροποποιήσεις) Εδάφιο 55.1 (Ποσότητες) Εδάφιο 56.1 (Επιµέτρηση, µόνον όπου καθορίζεται) (ε) Εδάφιο 60.5 και 60.6 (Τελικός Λογαριασµός) 3

4 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Γενικές πρόνοιες ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργολάβου Γενικές πρόνοιες Ο ρόλος του Μηχανικού ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργοδότη Ορισµοί Γλώσσα επικοινωνίας και νοµικό περιβάλλον Υποχρέωση για συµµόρφωση µε νοµοθεσία Εκχώρηση και ανάθεση Έκδοση σχεδίων Ασφάλιση έργου και ευθύνης για βλάβες σε τρίτα πρόσωπα Προθεσµίες υποβολής απαιτήσεων ιαδικασία επίλυσης διαφορών Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη ικαιώµατα: να παραλάβει το έργο του έγκαιρα, στην προκαθορισµένη ποιότητα και στην προκαθορισµένη τιµή. να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη Υποχρεώσεις: Ο διορισµός του Μηχανικού Η παραχώρηση του Εργοταξίου Η παραχώρηση εγκρίσεων και ειδοποιήσεων, όπου τούτο απαιτείται από το Συµβόλαιο Η µη παρακώλυση της προόδου των εργασιών Η εκτέλεση εκείνων των εργασιών που στο Συµβόλαιο καθορίζονται ως τέτοιες (π.χ. µε δικά του συνεργεία) Ο διορισµός των ιορισµένων Υπεργολάβων Η έγκαιρη εξόφληση των Πιστοποιητικών Πληρωµής Η εξασφάλιση οικοδοµικής άδειας (συνήθως). Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου ικαιώµατα: ικαίωµα να λάβει κατοχή του εργοταξίου ικαίωµα να πληρώνεται έγκαιρα το ποσό που συµφωνήθηκε ικαίωµα για πρόσθετη πληρωµή ή/και παράταση χρόνου εάν υποστεί έξοδα ή καθυστέρηση από πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη ή του Μηχανικού ή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Εργοδότης. ικαίωµα να µην υποστεί «τιµωρία» εάν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας («force majeure») ή γεγονότα για τα οποία ο κίνδυνος (risk) ανήκει στον Εργοδότη (π.χ. απρόβλεπτες δράσεις της φύσης κλπ). ικαίωµα να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου Υποχρεώσεις: Κατά τη διάρκεια των προσφορών, να επιθεωρήσει το εργοτάξιο, να εξετάσει πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το Έργο, και να ικανοποιήσει τον εαυτό του για την επάρκεια της προσφοράς του Να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο έγκαιρα και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου Να χρησιµοποιήσει υλικά και τεχνουργία όπως καθορίζονται στο Συµβόλαιο και να διασφαλίσει ότι το Έργο θα ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (fit for its purpose) Να παρέχει τις απαιτούµενες ασφάλειες και εγγυήσεις Να φροντίζει το Έργο και να αποκαθιστά βλάβες και ζηµιές στο Έργο (εκτός από κινδύνους που βαραίνουν τον Εργοδότη) Να παρέχει πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις Να επιδιορθώνει ελαττώµατα µετά την Παραλαβή του Έργου 4

5 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Ο ρόλος του Μηχανικού Να επιβλέπει τις εργασίες και να ελέγχει την ποιότητα τους. Να πιστοποιεί τις πληρωµές Να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών Να παραχωρεί παράταση χρόνου και να εξετάζει απαιτήσεις για πρόσθετη πληρωµή Να εκδίδει οδηγίες για τροποποιήσεις του Έργου και να κοστολογεί αυτές Να παραλαµβάνει το Έργο εν δικαιούται να απαλλάξει οποιοδήποτε µέρος από δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ορισµένες από τις εξουσίες του Μηχανικού µπορεί να δεσµεύονται ώστε να έχει δικαίωµα να τις ασκήσει µόνον εάν λάβει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη (π.χ. έκδοση οδηγιών για τροποποιήσεις). Τούτο είναι συνηθέστερο σε δηµόσιες συµβάσεις. οµή Όρων Συµβολαίου Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαµβάνουν: (α) τους ορισµούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξοµειώσεων τιµών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή µεταλλική κατασκευή). Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι, για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη: (i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.12.2, (ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, (iii) για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου, (iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής, (v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 51, (vi) για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και των τιµών µονάδος, Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... (vii) για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση, (viii) για την έκδοση οδηγιών σχετικά µε ποσά προνοίας, (ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο, (x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, και (xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.70.2 συνέχεια... Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη την έγκριση του Εργοδότη. 5

6 Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει εξουσία να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. (Παράδειγµα: Ο Μηχανικός αποδέχεται ελαττωµατική εργασία, δες εδάφια 49.2 και 7.1) Αµεροληψία του Μηχανικού (Εδάφιο 2.6) Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του: (α) δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του, (β) παρέχοντας έγκριση, (γ) προσδιορίζοντας τιµή, ή (δ) λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου, οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο άρθρο 67. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Ο Εργολάβος οφείλει να σχεδιάζει (στον βαθµό που καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για το σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το Συµβόλαιο. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο: Ο Εργολάβος οφείλει να... εκτελέσει το Έργο µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ποια η σηµασία της φράσης αυτής; Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο (συνέχεια): Καθίσταται σαφές στον Εργολάβο ότι ο Εργοδότης δεν ενδιαφέρεται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα (τελικό προϊόν) αλλάκαιγια τοντρόποκαιµεθόδουςπου θα ακολουθήσει ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η πρόνοια αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι από τον Εργολάβο εάν παραβεί συµβατικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγµα, εάν κάποιο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο έργο αποδειχθεί ελαττωµατικό δεν µπορεί να αποποιηθεί της ευθύνης του έστω και εάν αποδείξει ότι κατά την επιλογή του υλικού είχε επιδείξει τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια. Εξ ου και η...ουρά «και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου». Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (Άρθρο 10) Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του. Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου δεν υποβληθεί εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων του, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε το Συµβόλαιο. 6

7 Επιθεώρηση Εργοταξίου (Εδάφιο 11.1) Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά. Επάρκεια της προσφοράς (Εδάφιο 12.1) Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς και των τιµών µονάδος των ελτίων Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και κάθε άλλο θέµα ή πράγµα που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) Εάν ο Εργολάβος συναντήσει στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του, δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό και να δώσει πλήρεις λεπτοµέρειες των αναµενόµενων καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) συνέχεια... Ο Μηχανικός οφείλει, εάν κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος, και (β) το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, και µε οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς περιορισµούς καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt) στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Σχόλια: Σκοπός του προγράµµατος είναι: (α) η παρακολούθηση της πραγµατικής προόδου των εργασιών σε σχέση µε την προγραµµατιζόµενη ώστε να διαφανεί έγκαιρα ο κίνδυνος καθυστερηµένης συµπλήρωσης του Έργου, (β) ο καθορισµός του χρόνου στον οποίο οφείλει ο Μηχανικός να συµπληρώσει τυχόν λεπτοµερή σχέδια που αναµένεται να δοθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής, (γ) η διευκόλυνση του Μηχανικού στη διεξαγωγή της επίβλεψης, (δ) η καθοδήγηση του Εργοδότη για το χρόνο στον οποίο θα οφείλει να έχει εκπληρώσει δικές του υποχρεώσεις (π.χ. ιορισµός Υπεργολάβων, παραχώρηση µερών του εργοταξίου που δεν έχουν ακόµα δοθεί κλπ), 7

8 Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) ιάγραµµα Χρηµατικής Ροής (Εδάφιο 14.3) Σχόλια (συνέχεια): Σκοπός του προγράµµατος είναι: (ε) η παροχή µέσου για ορθολογιστική αξιολόγηση και υπολογισµό των επιπτώσεων από την πραγµατοποίηση «συµβάντων» για τα οποία τίθεται θέµα παραχώρησης παράτασης χρόνου. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το πρόγραµµα το οποίο έχει υποβάλει στο Μηχανικό, πάντοτε νοουµένου ότι η υποχρέωση του αυτή «κάµπτεται» εάν ακολουθώντας το πρόγραµµά του θα παραβίαζε υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Συµβόλαιο ή εάν θα παραβίαζε άλλες πρόνοιες του Συµβολαίου (π.χ. καθορισµένους στο Συµβόλαιο χρόνους τµηµατικής παραχώρησης του Εργοταξίου). Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση και σχετικό διάγραµµα της χρηµατικής ροής στα οποία θα παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα, αναµενόµενες πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία, στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό. ποσό S-curve χρόνος Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό. Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Σχόλια: Η 2 η πρόταση του εδαφίου αυτού δεν περιλαµβάνεται στο FIDIC. Εάν το πρόγραµµα καταστεί µέρος του Συµβολαίου, οποιαδήποτε αδυναµία για εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή από τον Εργολάβο απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή και παράταση χρόνου (π.χ. Yorkshire Water Authority vs Sir Alfred McAlpine: Το πρόγραµµα του Εργολάβου για κατασκευή φράγµατος προέβλεπε την ανάντη εκτέλεση εργασιών. Τούτο αποδείχθηκε αδύνατο και αναγκαστικά ο Εργολάβος εργάστηκε κατάντη. Κρίθηκε ότι τούτο συνιστούσε τροποποίηση και µπορούσε να δικαιολογήσει πρόσθετη πληρωµή και χρόνο.) Γεγονότα που προκαλούν καθυστέρηση (Εδάφιο 14.6) Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος (Εδάφιο 14.7) Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή καταστάσεις αυτές. Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα οποία δικαιούται ο Εργολάβος, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το 5% του Ποσού Συµβολαίου. Με την υποβολή του προγράµµατος, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας. 8

9 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 20.1 Φροντίδα του Έργου 20.2 Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς 20.3 Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη 20.4 Κίνδυνοι του Εργοδότη 21.1 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου 21.2 Κάλυψη ασφάλειας Έργου 21.3 Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου 22.1 Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 22.2 Εξαιρέσεις 22.3 Ευθύνη Εργοδότη 49 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 23.1 Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 23.2 Ελάχιστο ποσό ασφάλισης 23.3 Αµφοτεροβαρής ευθύνη 24.1 Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί 24.2 Ασφάλεια για ατυχήµατα 25.1 Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες 25.2 Επάρκεια των ασφαλειών 25.3 Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει 25.4 Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών 25.5 Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί 50 Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον Εργοδότη. Νοείται ότι: στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε παραµενουσών εργασιών και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49. Σχόλια: Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) «Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου...» Η ευθύνη του Εργολάβου δεν είναι απλώς να επιδείξει (λογική) επιµέλεια. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη, ανεξάρτητα εάν φταίει ή όχι για αυτό που θα συµβεί. Με επιφύλαξη πάντοτε των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι: (α) πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση.. ), (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση... ), (ε) βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου, Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) (στ) απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, (ζ) απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου, εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος γι αυτήν, και (η) οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος εργολάβος: (i) δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή (ii) θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και αναγκαίων προφυλάξεων. 9

10 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων (Εδάφιο 21.1) Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 20, να ασφαλίσει: (α) το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας), και (β) τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο µε το κόστοςαποκατάστασης τους στο Εργοτάξιο. Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες (Εδάφιο 22.1) Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση και ζηµιά, σχετικά µε τα πιο κάτω (µε επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2): (α) το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή (β) την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο), τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των εργασιών. Εξαιρέσεις (Εδάφιο 22.2) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι: (α) η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού, (β) το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού, επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη, (γ) η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό οδοστρωτήρα, και (δ) ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται από τον Εργολάβο. Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί (εδάφιο 24.1) Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή πληρωτέες αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε εργοδοτούµενο του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του. Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα πιο πάνω. Ασφάλεια και ατυχήµατα (εδάφιο 24.2) Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αναφορικά µε εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο ώστε τελικά ο Εργοδότης να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί (εδάφιο 25.5) Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια, πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο. 10

11 Γενικές υποχρεώσεις Εργολάβου (Άρθρα 26-33) 26.1 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς 27 Αρχαιότητες 28.1 ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας 28.2, 28.3 και 28.4 Προνόµια λατοµείων, εναπόθεση υλικών και υλικά εκσκαφής 29.1 Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων περιουσιών 30 Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους 31 Ευκαιρίες και διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 32.1 Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό 33.1 Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση ΕΡΓΑΤΙΚΑ 61 Εργατικά θέµατα (Άρθρα 34 και 35) 34.1 Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών 34.2 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία 34.3 Εργατικά ταµεία 34.4 Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη 34.5 Πρώτες βοήθειες 34.6 Ωράριο εργασίας 34.7 Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία 34.8 ιαγωγή προσωπικού 35.1Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων Εργολάβου 35.2 Αναφορά ατυχηµάτων 63 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία (εδάφιο 34.2) Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτου- µένων των Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους Κανόνες που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 30/9/1977. Νοείται ότι η διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µή συµµόρφωση του ίδιου ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς. Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε αναγνωρισµένες Συντεχνίες. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο 34.7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη και οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του κλπ, κλπ. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο συνέχεια) Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει: (α) να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 στάδιο εκτέλεσης. Νοείται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, (β) να ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, ως «Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου»... (ε) να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας Κανονισµούς του 2002, 11

12 Έλεγχος υλικών και εργασίας (Άρθρα 36 έως 39) ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36.1 Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας 36.2 και 36.3 Έξοδα δειγµάτων και έξοδα δοκιµών 36.4 και 36.5 Έξοδα δοκιµών που δεν προνοούνται στο Συµβόλαιο 36.6 οκιµές σε εγκεκριµένα εργαστήρια Επιθεώρηση εργασιών, χρόνος επιθεώρησης και ελέγχου 37.4 Απόρριψη 37.5 Ανεξάρτητος επιθεωρητής 38.1 Εξέταση αφανών εργασιών 38.2 Αποκάλυψη αφανών εργασιών 39.1 Αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή εργασίας 39.2 Υπαιτιότητα Εργολάβου για µή συµµόρφωση 68 Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας (Εδάφιο 36.1) Όλα τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός και τεχνουργία πρέπει: (α) να είναι όπως προδιαγράφονται στο Συµβόλαιο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού, και (β) να υπόκεινται, από καιρού εις καιρό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού, σε δοκιµές στο χώρο παραγωγής ή κατασκευής ή στο Εργοτάξιο ή αλλού, όπως ορίζεται στο Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια, εργασία, ηλεκτρισµό, καύσιµα, αποθήκες, συσκευές, εργαλεία και όργανα που απαιτούνται για την εκτέλεση των δοκιµών και να προµηθεύει έγκαιρα δείγµατα των υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο Έργο. Τα δείγµατα αυτά πρέπει να επιλέγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού. Ο Επιθεώρηση εργασιών (Εδάφιο 37.1) Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν δικαίωµα να εισέλθουν ανά πάσα στιγµή στο Εργοτάξιο και σε όλα τα εργαστήρια και χώρους στους οποίους κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή προετοιµάζονται ή από τους οποίους προέρχονται υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός που προορίζονται για το Έργο και ο Εργολάβος οφείλει να τους παρέχει προς τούτο κάθε δυνατή διευκόλυνση. Έναρξη εργασιών, αναστολή και καθυστερήσεις (Άρθρα 40 έως 48) 40 Αναστολή εργασιών 41.1 Έναρξη Έργου 42.1 Παραχώρηση Εργοταξίου και πρόσβασης 42.2 Παράλειψη παραχώρησης του Εργοταξίου 42.3 ικαιώµατα πρόσβασης και διευκολύνσεις 43.1 Χρόνος Αποπεράτωσης 44 Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης 45.1 Περιορισµοί στις ώρες εργασίας 46.1 Πρόοδος Έργου 47 Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις 48 Παραλαβή του Έργου 71 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 12

13 Έναρξη Έργου (Εδάφιο 41.1) Ο Εργολάβος οφείλει να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ή εάν δεν καθορίζεται, το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήψη εντολής έναρξης από το Μηχανικό. Η εντολή έναρξης πρέπει να εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς. Μετά την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί τις εργασίες µε την απαιτούµενη πρόοδο και χωρίς καθυστερήσεις. Παραχώρηση εργοταξίου και πρόσβασης (Εδάφιο 42.1) Ο Εργοδότης, µε την έκδοση από το Μηχανικό της εντολής έναρξης, οφείλει να παραχωρεί για κατοχή στον Εργολάβο τέτοιο µέρος του Εργοταξίου το οποίο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, πρέπει να παραχωρηθούν από τον Εργοδότη ώστε να µπορέσει ο Εργολάβος να αρχίσει και συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 14 Χρόνος Αποπεράτωσης (Εδάφιο 43.1) Ολόκληρο το Έργο και, εάν εφαρµόζεται, οποιοδήποτε Τµήµα απαιτείται να έχει συµπληρωθεί εντός καθορισµένου στο Παράρτηµα Προσφοράς χρονικού διαστήµατος, πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 48, εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς για ολόκληρο το Έργο ή για το Τµήµα αυτό (ανάλογα µε την περίπτωση), υπολογιζόµενου από το Χρόνο Έναρξης, και λαµβανοµένης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει παραχωρηθεί µε βάση το άρθρο 44. Πρόοδος Έργου (Εδάφιο 46.1) Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος δεν δικαιολογεί την παραχώρηση παράτασης χρόνου, ο ρυθµός προόδου εκτέλεσης του Έργου είναι καθ οποιαδήποτε στιγµή, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, τόσο αργός ώστε να διαφαίνεται µη συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, τότε ο Μηχανικός θα ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο ο οποίος οφείλει αµέσως µετά να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, υπό τον όρο της συναίνεσης του Μηχανικού, για την επίσπευση της προόδου ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης. Ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο Εργολάβος για τη λήψη των µέτρων αυτών. Εάν ο Εργολάβος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί στη διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας τότε έχει δικαίωµα να ζητήσει τη συναίνεση του Μηχανικού προς τούτο. Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Όταν ολόκληρο το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί και έχει επιτύχει οποιεσδήποτε οκιµές κατά τη Συµπλήρωση που προβλέπονται στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος οφείλει να δίνει στο Μηχανικό, µε αντίγραφο στον Εργοδότη, σχετική ειδοποίηση συνοδευόµενη από γραπτή δέσµευση του ότι θα συµπληρώσει κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα, µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε παραµένουσα εργασία. Η ειδοποίηση µαζί µε τη δέσµευση αυτή θα θεωρούνται ως αίτηση του Εργολάβου προς το Μηχανικό για έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής σε σχέση µε το Έργο. Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Ο Μηχανικός οφείλει, εντός 21 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης, είτε να εκδώσει προς τον Εργολάβο το Πιστοποιητικό Παραλαβής δηλώνοντας την ηµεροµηνία στην οποία, κατά τη γνώµη του, το Έργο είχε ουσιαστικά συµπληρωθεί σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στον Εργολάβο καθορίζοντας όλη την εργασία που, κατά τη γνώµη του, απαιτείται να γίνει από τον Εργολάβο προτού εκδοθεί το Πιστοποιητικό αυτό. Ο Μηχανικός οφείλει επίσης να ειδοποιήσει τον Εργολάβο για οποιαδήποτε ελαττωµατική εργασία παρουσιαστεί στο Έργο µετά την έκδοση των οδηγιών αυτών η οποία επηρεάζει την ουσιαστική συµπλήρωση του Έργου. Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λάβει το Πιστοποιητικό Παραλαβής εντός 21 ηµερών από τη συµπλήρωση, προς ικανοποίηση του Μηχανικού, όλων των εργασιών που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα πιο πάνω και την επιδιόρθωση όλων των ελαττωµάτων για τα οποία έχει ειδοποιηθεί από το Μηχανικό. 13

14 Σχόλια: Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Πότε θεωρείται ότι το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί; Όπως αναφέρεται στο γνωστό σύγγραµµα «Keating on building contracts» the relevant criterion for accepting substantial completion is whether the Works have reached a state when they are fit to be taken into use by the Employer. Επίσης, ο E.C. Corbet στο σχόλιο του για το FIDIC, µε αναφορά στην υπόθεση Hoenig v. Isaacs (1952), αναφέρει: substantial completion is generally taken to refer to a sufficient degree of completion to enable the Employer to take beneficial use of the works concerned. Μεταγενέστερη νοµοθεσία (Εδάφιο 70.2) Εάν, µετά την ηµεροµηνία 14 ηµέρες πριν την τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών, δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας η εισαγωγή ή τροποποίηση νόµου ή κανονισµού ή άλλη ιοικητική Πράξη και ως αποτέλεσµα προκληθεί αύξηση ή µείωση των εξόδων του Εργολάβου στην εκτέλεση του Συµβολαίου, εξαιρουµένων εξόδων λόγω διακύµανσης του κόστους οποιωνδήποτε εργατικών ή υλικών, τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει το ποσό που θα πρέπει να προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό Συµβολαίου για την αύξηση ή µείωση αυτή αντίστοιχα. Μεταγενέστερη νοµοθεσία (Εδάφιο 70.2) Σχόλια: Όπως λέει ο Corbett στο σύγγραµµα του για το FIDIC, the Employer is generally better placed to predict and to allow for changes to the local law which will affect the project. Thus it makes sense for the Employer to take this particular risk. If the Employer is part of the government, then it is obvious that a Contractor would be taking a very brave risk by accepting any fundamental amendment to this clause ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 8.1, η ποιότητα και ποσότητα των εργασιών η οποία περιλαµβάνεται στο Ποσό Συµβολαίου είναι αυτή η οποία περιγράφεται ή αναφέρεται στα ελτία Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν σε αυτά καθορίζεται ρητά οποιαδήποτε επιφύλαξη για συγκεκριµένο είδος εργασίας, θα θεωρείται ότι έχουν ετοιµασθεί σύµφωνα µε τους Κανόνες Μετρήσεως που ορίζονται σε αυτά. Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Συνέχεια... Το Ποσό Συµβολαίου δεν θα ρυθµιστεί ή µεταβληθεί καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παρόντων Όρων και, µε βάση τις πρόνοιες της προηγούµενης παραγράφου, οποιοδήποτε λάθος, είτε αριθµητικό είτε µη, το οποίο ενδεχοµένως να είχε συµβεί στον υπολογισµό του Ποσού Συµβολαίου, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τα µέρη στο παρόν Συµβόλαιο. 14

15 Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 8.1, η ποιότητα και ποσότητα των εργασιών η οποία περιλαµβάνεται στο Ποσό Συµβολαίου είναι αυτή η οποία περιγράφεται ή αναφέρεται στα Σχέδια και τις Προδιαγραφές. Το Ποσό Συµβολαίου δεν θα ρυθµιστεί ή µεταβληθεί καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παρόντων Όρων και, µε βάση τις πρόνοιες της προηγούµενης παραγράφου, οποιοδήποτε λάθος, είτε αριθµητικό είτε µη, το οποίο ενδεχοµένως να είχε συµβεί στον υπολογισµό του Ποσού Συµβολαίου, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τα µέρη στο παρόν Συµβόλαιο. Συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στα ελτία Ποσοτήτων είναι οι εκτιµηµένες ποσότητες για το Έργο, και δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι ακριβείς και ορθές ποσότητες του Έργου που θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο προς συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη και τον Επιµετρητή Ποσοτήτων, µετά το πέρας κάθε µήνα, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ένα µήνα µετά το Χρόνο Έναρξης, αντίγραφο λογαριασµού, υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του Εργολάβου που έχει εγκριθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1 και σε τέτοια µορφή όπως ο Μηχανικός ήθελε καθορίσει από καιρού εις καιρό. Στο λογαριασµό αυτό πρέπει να παρουσιάζονται τα ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ότι δικαιούται µέχρι το πέρας του µήνα αυτού αναφορικά µε: Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) (α) την αξία των Μόνιµων Έργων που εκτελέστηκαν, (β) οποιαδήποτε άλλα άρθρα των ελτίων Ποσοτήτων περιλαµβανοµένων αυτών για Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα, εργασιών µε απολογισµό και τα λοιπά, (γ) τo 85% της επί τιµολογίου αξίας αγοράς, νοουµένου ότι τούτη συνάδει µε τις τιµές και τιµές µονάδος του Συµβολαίου άλλως η αξία που θα λαµβάνεται υπόψη θα διαφοροποιείται κατάλληλα, των υλικών και του Μηχανικού Εξοπλισµού, τα οποία παραδόθηκαν σε εύλογο χρόνο και όχι πρόωρα από τον Εργολάβο στο Εργοτάξιο για ενσωµάτωση στα Μόνιµα Έργα αλλά δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί σε αυτά, και νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας τους από τις καιρικές συνθήκες ή άλλους κινδύνους, (δ) αναπροσαρµογές τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 70, και (ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Εργολάβος ενδεχοµένως να δικαιούται σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς. Σχόλια: Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) 1. Σύµφωνα µε τους Ορισµούς (εδάφιο 1.1) «Μόνιµα Έργα σηµαίνει τα µόνιµα έργα και κατασκευές (περιλαµβανοµένου του Μηχανικού Εξοπλισµού) τα οποία θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο». Συνεπώς, για να δικαιούται πληρωµής ο Εργολάβος, οι εργασίες που θα έχει εκτελέσει θα πρέπει να είναι «σύµφωνα µε το Συµβόλαιο». 2. Η πληρωµή µίας εργασίας δεν υπονοεί την έγκρισή της. Σχετικά είναι τα εδάφια 60.4 και Ελλείψει ειδικής πρόνοιας, ο Εργολάβος δεν δικαιούται πληρωµή για «επιτόπου» υλικά ή για υλικά που αποθηκεύονται εκτός Εργοταξίου. 15

16 ιόρθωση Πιστοποιητικών (Εδάφιο 60.4) Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός (Εδάφιο 60.5) Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα µέσω οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Ενδιάµεσης Πληρωµής να διορθώνει ή τροποποιεί οποιοδήποτε προηγούµενο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής που έχει εκδοθεί από αυτόν και έχει την εξουσία, εάν οποιαδήποτε εργασία δεν εκτελείται προς ικανοποίηση του, να παραλείψει ή µειώσει την αξία της εργασίας αυτής και οποιασδήποτε άλλης επηρεαζόµενης εργασίας σε οποιοδήποτε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής. Όχι αργότερα από 84 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο Μηχανικό οκτώ αντίγραφα ενός Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα δείχνουν σε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός: Ο ρόλος και ευθύνη του Μηχανικού στις πιστοποιήσεις πληρωµών In Sutcliffe v Chippendale & Edmondson (1982) αποφασίστηκε ότι «while a prolonged or detailed inspection was impractical for the purposes of interim certification, "more than a glance round" was needed, together with close liaison with the Quantity Surveyor.» Στην υπόθεση Townsend v Stone Toms & Partners (1984) αποφασίστηκε ότι εάν ο Αρχιτέκτονας σκόπιµα πιστοποιήσει για πληρωµή όλη την εργασία, χωρίς καµία αποκοπή για ελαττωµατική εργασία την οποία γνωρίζει, επικαλούµενος την ύπαρξη του ποσού κράτησης, τότε ο Αρχιτέκτονας έχει παραβεί το καθήκον του έναντι του Εργοδότη αφού στο συµβόλαιο δεν προβλέπεται συγκεκριµένη πρόνοια για χρήση του ποσού κράτησης για τέτοιο σκοπό. Ο ρόλος και ευθύνη του Μηχανικού στις πιστοποιήσεις πληρωµών Στην υπόθεση Tyrer v District Auditor of Monmouthshire, 1973 το δικαστήριο αποδέχθηκε αριθµό απαιτήσεων του Εργοδότη εναντίον του Επιµετρητή Ποσοτήτων, µεταξύ των οποίων και γιατί ο Επιµετρητής Ποσοτήτων ενέκρινε εξαιρετικά αυξηµένες τιµές µονάδος που οδήγησαν σε µη ανακτήσιµες πληρωµές στον Εργολάβο (που στο µεταξύ χρεοκόπησε). Στην ίδια υπόθεση έγινε επίκληση απλού µαθηµατικού λάθους στην έκδοση ενός ενδιάµεσου Πιστοποιητικού Πληρωµής. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι «the error could have happened at any time, but the obligation was on the appellant [δηλαδή στον Επιµετρητή Ποσοτήτων] to ensure that adequate checks were made.» Έγκριση του Έργου (Εδάφιο 61.1) Έγκριση του Έργου (Εδάφιο 61.1) Μόνο το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 62, θα θεωρείται ότι αποτελεί έγκριση για το Έργο. Σχόλια: Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων συνιστά αναγνώριση ότι ο Εργολάβος έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση να εκτελέσει το Έργο και να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό σύµφωνα µε το Συµβόλαιο και τις οδηγίες του Μηχανικού. Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από την ευθύνη του για «λανθάνοντα» (κρυµµένα) ελαττώµατα (latent defects) για τα οποία ο Εργοδότης δικαιούται να ανακτήσει τις ζηµιές που θα υποστεί ως συνέπεια παράβασης της σύµβασης. Ούτε φυσικά και απαλλάσσει τον Εργολάβο από την ευθύνη του για τα «εµφανή» ελαττώµατα (patent defects) τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείµενο οδηγίας του Μηχανικού. ες και το εδάφιο

17 Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων (Εδάφιο 62.1) Το Συµβόλαιο δεν θα θεωρείται συµπληρωµένο µέχρι το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων να υπογραφεί από το Μηχανικό, αναφέροντας την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος έχει εκπληρώσει την υποχρέωση του να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων πρέπει να δοθεί από το Μηχανικό εντός 28 ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα για το τελευταίο Τµήµα του Έργου, ή το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή ώστε οποιεσδήποτε εργασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, να έχουν συµπληρωθεί προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Νοείται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή στον Εργολάβο του δεύτερου µέρους του Ποσού Κράτησης. Σχόλια: Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων (Εδάφιο 62.1) 1. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων µπορεί να καθυστερήσει εάν γίνονται διορθωτικές εργασίες ή έρευνες σύµφωνα µε το εδάφιο Με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων τερµατίζεται το δικαίωµα του Εργολάβου να εκτελέσει διορθωτικές εργασίες ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων λήγει η ισχύς της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου. Μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις (Εδάφιο 62.2) Ανεξάρτητα από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων ο Εργολάβος και ο Εργοδότης παραµένουν υπεύθυνοι για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης προέκυψε µε βάση τις πρόνοιες του Συµβολαίου πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων η οποία παραµένει µη εκπληρωθείσα τη χρονική στιγµή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και, για σκοπούς προσδιορισµού της φύσης και έκτασης της υποχρέωσης αυτής, το Συµβόλαιο θα θεωρείται ότι παραµένει σε ισχύ µεταξύ των µερών του Συµβολαίου. Αξιολόγηση της απόδοσης του Εργολάβου (Εδάφιο 71.1) Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Εργολάβου ως αναδόχου σύµβασης δηµοσίου, η αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόµου, έχει δικαίωµα, µετά την έκδοση από το Μηχανικό του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, να ετοιµάζει έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης του Εργολάβου, στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους. Νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ετοιµάζει τέτοιες εκθέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, πριν και/ή µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού. Κάθε τέτοια έκθεση πρέπει να κοινοποιείται στον Εργολάβο. Λύση Εργοδότησης του Εργολάβου Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) Εάν ο Εργολάβος: κηρυχθεί δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου σε κατάσταση πτώχευσης, ή χρεοκοπήσει, ή εάν διοριστεί διαχειριστής, κηδεµόνας ή εκκαθαριστής επί οποιουδήποτε ουσιώδους µέρους των περιουσιακών του στοιχείων, ή ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 3.1, ή ενέχεται σε υπόθεση διαφθοράς ή δωροδοκίας ή προσφοράς προµήθειας ή φιλοδωρήµατος, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αµοιβή ή κίνητρο για την εκτέλεση πράξης ή την παράλειψη ή αποχή από την εκτέλεση πράξης που σχετίζεται µε το Συµβόλαιο, ή εάν ο Μηχανικός πιστοποιήσει στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στον Εργολάβο, ότι, κατά τη γνώµη του, ο Εργολάβος: 17

18 Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) συνέχεια... (α) έχει υπαναχωρήσει από το Συµβόλαιο, (β) χωρίς εύλογη δικαιολογία έχει παραλείψει: (i) να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το εδ. 41.1, ή (ii) να λάβει τα µέτρα, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο 46.1, για επίσπευση της προόδου εκτέλεσης του Έργου εντός 28 ηµερών από τη λήψη ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 46.1, (γ) έχει παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση που δόθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 37.4 ή µε οδηγία που εκδόθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 39.1, εντός 28 ηµερών από τη λήψη τους, (δ) παρά την προηγούµενη γραπτή προειδοποίηση του Μηχανικού, κατ εξακολούθηση ή κατάφωρα αµελεί να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ή (ε) έχει ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 4.1, Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) συνέχεια... τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργολάβο 14 ηµερών προειδοποίηση, να εισέλθει στο Εργοτάξιο και στο Έργο και να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν από το Συµβόλαιο, και χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώµατα και εξουσίες που παρέχονται στον Εργοδότη ή το Μηχανικό από το Συµβόλαιο. Ο Εργοδότης έχει τότε δικαίωµα να συµπληρώσει ο ίδιος το Έργο ή να εργοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο εργολάβο για να συµπληρώσει το Έργο. Ο Εργοδότης ή ο άλλος εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν για τη συµπλήρωση αυτή τόσο µέρος των Μηχανηµάτων Εργολάβου, Προσωρινών Έργων και υλικών όσο θα κρίνουν κατάλληλο. Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργοδότης (Εδάφιο 69.1) Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση που ο Εργοδότης: (α) παραλείψει να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό που είναι οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο εδάφιο ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το Συµβόλαιο έχει δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης, (β) χωρίς λόγο παρεµποδίζει ή αρνείται οποιαδήποτε απαιτούµενη έγκριση για την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού, ή (γ) επιδώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ότι για απρόβλεπτους οικονοµικούς λόγους είναι αδύνατο γι αυτόν να συνεχίσει να εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότηση του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό. Η λύση αυτή καθίσταται ενεργός 14 ηµέρες µετά την επίδοση της ειδοποίησης. 106 Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη διαιτησίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Οποιαδήποτε διαφορά για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός εντός 56 ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης θα επιλύεται οριστικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ιαιτησίας Νόµου (Κεφ. 4) από δύο διαιτητές, ανά ένα διοριζόµενο από το κάθε µέρος, και ένα επιδιαιτητή διοριζόµενο από τους δύο διαιτητές. Νοείται ότι τα δύο µέρη έχουν δικαίωµα να συµφωνήσουν από κοινού όπως η παραποµπή σε διαιτησία γίνει σε ένα µόνο διαιτητή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ιαιτησίας Νόµου (Κεφ. 4). 18

19 συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Σε κάθε περίπτωση, οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής θα έχουν εξουσία να επανανοίγουν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού αναφορικά µε τη διαφορά. Νοείται ότι ουδένα µέρος θα περιορίζεται κατά τη διαδικασία ενώπιον των διαιτητών και του επιδιαιτητή στα τεκµήρια ή επιχειρήµατα τα οποία είχε προηγουµένως θέσει ενώπιον του Μηχανικού. Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε δεν θα αποκλείει το Μηχανικό από τη δυνατότητα να κληθεί ως µάρτυρας και να παραθέσει ενώπιον των διαιτητών και του επιδιαιτητή τεκµήρια για οποιοδήποτε θέµα που µε οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τη διαφορά. συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Η διαιτησία µπορεί να αρχίσει είτε πριν είτε µετά τη συµπλήρωση του Έργου, νοείται δε ότι οι υποχρεώσεις του Εργοδότη, του Μηχανικού και του Εργολάβου δεν θα µεταβληθούν λόγω του γεγονότος ότι η διαιτησία διεξάγεται πριν τη συµπλήρωση του Έργου. Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη διαιτησίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Επίλυση διαφορών Βασικά στάδια επίλυσης µίας διαφοράς ιαπραγµάτευση (φιλικός διακανονισµός) Ενδιάµεση (µη τελεσίδικη) διαδικασία Τελεσίδικη διαδικασία Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ΣΤΑ ΙΟ 1: ιαπραγµατεύσεις ιαµεσολάβηση (Mediation) ΣΤΑ ΙΟ 2: Συµβιβασµός (Conciliation) Ουδέτερη αποτίµηση (Neutral evaluation) Κριτική διαδικασία (Adjudication) ΣΤΑ ΙΟ 1: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ιαπραγµατεύσεις: Η συνηθέστερη µέθοδος επίλυσης διαφορών, στην οποία τα µέρη επιχειρούν να επιλύσουν µόνα τους τη διαφορά. Πραγµατογνωµοσύνη (Expert determination) ΣΤΑ ΙΟ 3: ιαιτησία ικαστήριο 19

20 ΣΤΑ ΙΟ 2: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ιαµεσολάβηση: Ιδιωτική και δοµηµένη µη δεσµευτική διαπραγµάτευση, επικουρούµενη από τρίτο πρόσωπο. Εάν επέλθει διευθέτηση της διαφοράς συµφωνία, τότε τα µέρη µπορεί να περιλάβουν αυτή σε ειδική γραπτή συµφωνία. Συµβιβασµός: Όπως τη διαµεσολάβηση, αλλά το τρίτιο πρόσωπο µπορεί να προτείνει λύσεις. Ουδέτερη αποτίµηση: Ιδιωτική και µη δεσµευτική τεχνική στην οποία κάποιο τρίτο πρόσωπο, συνήθως µε νοµική κατάρτιση, εκφέρει τη γνώµη του επί της πιθανής έκβασης µίας δικαστικής απόφασης για τη διαφορά, ως βάση για τις διαπραγµατεύσεις των µερών. Κριτική διαδικασία: Ιδιωτική συνοπτική εκδίκαση της υπόθεσης από κριτή (ως οιονεί διαιτητή) ο οποίος σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα π.χ. 40 ηµερών οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η απόφαση είναι δεσµευτική ή µη (ανάλογα µε την περίπτωση), αλλά όχι τελεσίδικη. ΣΤΑ ΙΟ 3: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Πραγµατογνωµοσύνη: Ιδιωτική διαδικασία στην οποία ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας µε εξουσίες να διερευνά ο ίδιος τα υπό εξέταση θέµατα αποφασίζει τελεσίδικα επί τεχνικώς κυρίως διαφορών. ιαιτησία: Ιδιωτική, επίσηµη διαδικασία στην οποία οι διαιτητές αποφασίζουν τελεσίδικα επί της διαφοράς, µε βάση σχετικό νόµο (π.χ. περί ιαιτησίας Νόµος, Κεφ. 4). Ακύρωση της απόφασης από δικαστήριο γίνεται πρακτικά µόνον σε περιπτώσεις κακοδικίας ή παρατυπίας στη διαδικασία ή στην απόφαση. ικαστήριο: Πρωτόδικη επίλυση της διαφοράς στο αρµόδιο επαρχιακό δικαστήριο. ικαίωµα έφεσης στο Ανώτατο ικαστήριο. Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Μέθοδος Ταχύτητα Κόστος Εµπιστευτικότητα εσµευτικότητα Εχθρότητα ιαπραγµατεύσεις Ποικίλει Μικρό Ναι Όχι Όχι ιαµεσολάβηση (Mediation) Συµβιβασµός (Conciliation) Ουδέτερη αποτίµηση (Neutral evaluation) Κριτική ιαδικασία (Adjudication) Πραγµατογνωµοσύνη (ExpertDetermination) ιαιτησία Μεγάλη Μικρό Ναι Μεγάλη Μικρό Ναι Μεγάλη Μικρό Ναι Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι Όχι Όχι Μεγάλη Μικρό Ναι Ναι/Όχι Ναι Μεγάλη Μέτριο Ναι Ναι/Όχι Ναι Απρόβλε πτη Απρόβλε πτο Ναι Ναι Ναι 117 ικαστήριο Μικρή Μικρό Όχι Ναι Ναι 118 Ορισµός των Ποσών Προνοίας Ποσά Προνοίας Ποσό Προνοίας σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο και καθορίζεται ως τέτοιο στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου για την εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την προµήθεια εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ή για απρόβλεπτα, και το οποίο ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει ή καθόλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού. Ο Εργολάβος θα δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση εργασίας, προµήθεια των πιο πάνω, ή απρόβλεπτα, εκείνα µόνο τα ποσά στα οποία αντιστοιχούν τα σχετικά Ποσά Προνοίας όπως ο Μηχανικός θα προσδιορίσει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 20

ΤΟΜΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Μέρος I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (General Conditions) Μέρος II ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Particular Conditions)

ΤΟΜΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Μέρος I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (General Conditions) Μέρος II ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Particular Conditions) ΤΟΜΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέρος I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (General Conditions) Μέρος II ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Particular Conditions) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β: Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

ΤΟΜΟΣ Β: Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΜΟΣ Β: Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 200.000) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 1 η Ιουνίου 2012 2 Πρόλογος Το παρόν κείµενο ετοιµάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Error! Bookmar ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ενοικιαζόμενο ακίνητο μονοκατοικία /διαμέρισμα/ κατάστημα/ γραφείο/ αποθηκευτικός χώρος/οικόπεδο που θα αναφέρεται στη συνέχεια σαν «κτήμα» βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα