ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε."

Transcript

1 ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Κατασκευαστικά έργα Συµβάσεις τεχνικών και οικοδοµικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µία οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Τυποποιηµένα συµβόλαια (standard form contracts) ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Συνήθως, για τις συµβάσεις έργων χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι όροι συµβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συµβολαίου που δεν διαµορφώνονται από τα µέρη µέσω διαπραγµατεύσεων, αλλά έχουν ετοιµαστεί από οργανισµούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις µηχανικών, είτε κοινές πλατφόρµες. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων περιορίζονται σε συγκεκριµένους µόνον όρους της προς σύναψη σύµβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγµα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). A Σύµβαση B ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Τύποι συµβάσεων κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συµβάσεις τύπου Μελέτη Κατασκευή Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Συµβάσεις Παραχώρησης 1. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό 2. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών 3. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους 1

2 Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει ένα συνολικό έργο για ένα συγκεκριµένο (κατ αποκοπή) ποσό. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι ποσού Εάν το σπίτι συµπληρωθεί σε κάθε λεπτοµέρεια που καθορίζεται στη σύµβαση (συνήθως σε σχέδια και προδιαγραφές specs & drawings) τότε θα λάβει τις Εάν ο ιδιοκτήτης ζητήσει πρόσθετες εργασίες τότε ο εργολάβος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή. Εάν ο εργολάβος παραλείψει να συµπληρώσει το σπίτι, τότε η σύµβαση µπορεί να προβλέπει το ποσό που θα πρέπει να του αποκοπεί. Γενικά, οι συµβάσεις δεν προβλέπουν πάντα τι γίνεται σε περίπτωση παράβασής τους. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό µπορεί να είναι: (α) µε προµετρηµένες και προκαθορισµένες ποσότητες, περιλαµβανόµενες σε ελτία Ποσοτήτων, (β) χωρίς ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση, ως εκτελεστική υποχρέωση του Εργολάβου παραµένουν τα Σχέδια και οι Προδιαγραφές. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών Η σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών, η «επαναµετρούµενο συµβόλαιο», ή «συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες» ( measurement and value contract, schedule of rates contracts, contracts with approximate quantities ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση µοναδιαίες τιµές. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι µοναδιαίων τιµών για κάθε εργασία που συνθέτει το σπίτι. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους FIDIC 1999 Conditions of Contract Η σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους ( cost plus percentage contracts ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση το πραγµατικό κόστος των εργατικών και υλικών που «ειλικρινά και κατάλληλα» ( honestly and properly ) θα υποστεί + ένα ποσοστό για να καλύψει γενικά έξοδα και κέρδος. 2

3 FIDIC 1992 Conditions of Contract Συµβάσεις ηµοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συµβολαίου µε κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρούµενο) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδοµικά Έργα Όροι Συµβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (έκδοση 1η Σεπτεµβρίου 2006) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων έργων πολιτικής µηχανικής vs Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) Επιµετρητής Ποσοτήτων Ελάχιστο ποσό πιστοποιητικού ιαφορετικό VOP κλπ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων Με κατά προσέγγιση ποσότητες vs Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) (δ) Εδάφιο 5.1 (Σειρά προτεραιότητας εγγράφων) Εδάφιο 51.2 (Οδηγίες για τροποποιήσεις) Εδάφιο 55.1 (Ποσότητες) Εδάφιο 56.1 (Επιµέτρηση, µόνον όπου καθορίζεται) (ε) Εδάφιο 60.5 και 60.6 (Τελικός Λογαριασµός) 3

4 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Γενικές πρόνοιες ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργολάβου Γενικές πρόνοιες Ο ρόλος του Μηχανικού ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργοδότη Ορισµοί Γλώσσα επικοινωνίας και νοµικό περιβάλλον Υποχρέωση για συµµόρφωση µε νοµοθεσία Εκχώρηση και ανάθεση Έκδοση σχεδίων Ασφάλιση έργου και ευθύνης για βλάβες σε τρίτα πρόσωπα Προθεσµίες υποβολής απαιτήσεων ιαδικασία επίλυσης διαφορών Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη ικαιώµατα: να παραλάβει το έργο του έγκαιρα, στην προκαθορισµένη ποιότητα και στην προκαθορισµένη τιµή. να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη Υποχρεώσεις: Ο διορισµός του Μηχανικού Η παραχώρηση του Εργοταξίου Η παραχώρηση εγκρίσεων και ειδοποιήσεων, όπου τούτο απαιτείται από το Συµβόλαιο Η µη παρακώλυση της προόδου των εργασιών Η εκτέλεση εκείνων των εργασιών που στο Συµβόλαιο καθορίζονται ως τέτοιες (π.χ. µε δικά του συνεργεία) Ο διορισµός των ιορισµένων Υπεργολάβων Η έγκαιρη εξόφληση των Πιστοποιητικών Πληρωµής Η εξασφάλιση οικοδοµικής άδειας (συνήθως). Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου ικαιώµατα: ικαίωµα να λάβει κατοχή του εργοταξίου ικαίωµα να πληρώνεται έγκαιρα το ποσό που συµφωνήθηκε ικαίωµα για πρόσθετη πληρωµή ή/και παράταση χρόνου εάν υποστεί έξοδα ή καθυστέρηση από πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη ή του Μηχανικού ή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Εργοδότης. ικαίωµα να µην υποστεί «τιµωρία» εάν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας («force majeure») ή γεγονότα για τα οποία ο κίνδυνος (risk) ανήκει στον Εργοδότη (π.χ. απρόβλεπτες δράσεις της φύσης κλπ). ικαίωµα να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου Υποχρεώσεις: Κατά τη διάρκεια των προσφορών, να επιθεωρήσει το εργοτάξιο, να εξετάσει πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το Έργο, και να ικανοποιήσει τον εαυτό του για την επάρκεια της προσφοράς του Να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο έγκαιρα και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου Να χρησιµοποιήσει υλικά και τεχνουργία όπως καθορίζονται στο Συµβόλαιο και να διασφαλίσει ότι το Έργο θα ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (fit for its purpose) Να παρέχει τις απαιτούµενες ασφάλειες και εγγυήσεις Να φροντίζει το Έργο και να αποκαθιστά βλάβες και ζηµιές στο Έργο (εκτός από κινδύνους που βαραίνουν τον Εργοδότη) Να παρέχει πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις Να επιδιορθώνει ελαττώµατα µετά την Παραλαβή του Έργου 4

5 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Ο ρόλος του Μηχανικού Να επιβλέπει τις εργασίες και να ελέγχει την ποιότητα τους. Να πιστοποιεί τις πληρωµές Να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών Να παραχωρεί παράταση χρόνου και να εξετάζει απαιτήσεις για πρόσθετη πληρωµή Να εκδίδει οδηγίες για τροποποιήσεις του Έργου και να κοστολογεί αυτές Να παραλαµβάνει το Έργο εν δικαιούται να απαλλάξει οποιοδήποτε µέρος από δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ορισµένες από τις εξουσίες του Μηχανικού µπορεί να δεσµεύονται ώστε να έχει δικαίωµα να τις ασκήσει µόνον εάν λάβει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη (π.χ. έκδοση οδηγιών για τροποποιήσεις). Τούτο είναι συνηθέστερο σε δηµόσιες συµβάσεις. οµή Όρων Συµβολαίου Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαµβάνουν: (α) τους ορισµούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξοµειώσεων τιµών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή µεταλλική κατασκευή). Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι, για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη: (i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.12.2, (ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, (iii) για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου, (iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής, (v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 51, (vi) για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και των τιµών µονάδος, Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... (vii) για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση, (viii) για την έκδοση οδηγιών σχετικά µε ποσά προνοίας, (ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο, (x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, και (xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.70.2 συνέχεια... Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη την έγκριση του Εργοδότη. 5

6 Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει εξουσία να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. (Παράδειγµα: Ο Μηχανικός αποδέχεται ελαττωµατική εργασία, δες εδάφια 49.2 και 7.1) Αµεροληψία του Μηχανικού (Εδάφιο 2.6) Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του: (α) δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του, (β) παρέχοντας έγκριση, (γ) προσδιορίζοντας τιµή, ή (δ) λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου, οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο άρθρο 67. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Ο Εργολάβος οφείλει να σχεδιάζει (στον βαθµό που καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για το σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το Συµβόλαιο. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο: Ο Εργολάβος οφείλει να... εκτελέσει το Έργο µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ποια η σηµασία της φράσης αυτής; Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο (συνέχεια): Καθίσταται σαφές στον Εργολάβο ότι ο Εργοδότης δεν ενδιαφέρεται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα (τελικό προϊόν) αλλάκαιγια τοντρόποκαιµεθόδουςπου θα ακολουθήσει ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η πρόνοια αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι από τον Εργολάβο εάν παραβεί συµβατικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγµα, εάν κάποιο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο έργο αποδειχθεί ελαττωµατικό δεν µπορεί να αποποιηθεί της ευθύνης του έστω και εάν αποδείξει ότι κατά την επιλογή του υλικού είχε επιδείξει τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια. Εξ ου και η...ουρά «και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου». Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (Άρθρο 10) Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του. Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου δεν υποβληθεί εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων του, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε το Συµβόλαιο. 6

7 Επιθεώρηση Εργοταξίου (Εδάφιο 11.1) Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά. Επάρκεια της προσφοράς (Εδάφιο 12.1) Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς και των τιµών µονάδος των ελτίων Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και κάθε άλλο θέµα ή πράγµα που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) Εάν ο Εργολάβος συναντήσει στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του, δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό και να δώσει πλήρεις λεπτοµέρειες των αναµενόµενων καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) συνέχεια... Ο Μηχανικός οφείλει, εάν κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος, και (β) το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, και µε οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς περιορισµούς καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt) στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Σχόλια: Σκοπός του προγράµµατος είναι: (α) η παρακολούθηση της πραγµατικής προόδου των εργασιών σε σχέση µε την προγραµµατιζόµενη ώστε να διαφανεί έγκαιρα ο κίνδυνος καθυστερηµένης συµπλήρωσης του Έργου, (β) ο καθορισµός του χρόνου στον οποίο οφείλει ο Μηχανικός να συµπληρώσει τυχόν λεπτοµερή σχέδια που αναµένεται να δοθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής, (γ) η διευκόλυνση του Μηχανικού στη διεξαγωγή της επίβλεψης, (δ) η καθοδήγηση του Εργοδότη για το χρόνο στον οποίο θα οφείλει να έχει εκπληρώσει δικές του υποχρεώσεις (π.χ. ιορισµός Υπεργολάβων, παραχώρηση µερών του εργοταξίου που δεν έχουν ακόµα δοθεί κλπ), 7

8 Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) ιάγραµµα Χρηµατικής Ροής (Εδάφιο 14.3) Σχόλια (συνέχεια): Σκοπός του προγράµµατος είναι: (ε) η παροχή µέσου για ορθολογιστική αξιολόγηση και υπολογισµό των επιπτώσεων από την πραγµατοποίηση «συµβάντων» για τα οποία τίθεται θέµα παραχώρησης παράτασης χρόνου. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το πρόγραµµα το οποίο έχει υποβάλει στο Μηχανικό, πάντοτε νοουµένου ότι η υποχρέωση του αυτή «κάµπτεται» εάν ακολουθώντας το πρόγραµµά του θα παραβίαζε υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Συµβόλαιο ή εάν θα παραβίαζε άλλες πρόνοιες του Συµβολαίου (π.χ. καθορισµένους στο Συµβόλαιο χρόνους τµηµατικής παραχώρησης του Εργοταξίου). Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση και σχετικό διάγραµµα της χρηµατικής ροής στα οποία θα παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα, αναµενόµενες πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία, στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό. ποσό S-curve χρόνος Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό. Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Σχόλια: Η 2 η πρόταση του εδαφίου αυτού δεν περιλαµβάνεται στο FIDIC. Εάν το πρόγραµµα καταστεί µέρος του Συµβολαίου, οποιαδήποτε αδυναµία για εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή από τον Εργολάβο απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή και παράταση χρόνου (π.χ. Yorkshire Water Authority vs Sir Alfred McAlpine: Το πρόγραµµα του Εργολάβου για κατασκευή φράγµατος προέβλεπε την ανάντη εκτέλεση εργασιών. Τούτο αποδείχθηκε αδύνατο και αναγκαστικά ο Εργολάβος εργάστηκε κατάντη. Κρίθηκε ότι τούτο συνιστούσε τροποποίηση και µπορούσε να δικαιολογήσει πρόσθετη πληρωµή και χρόνο.) Γεγονότα που προκαλούν καθυστέρηση (Εδάφιο 14.6) Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος (Εδάφιο 14.7) Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή καταστάσεις αυτές. Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα οποία δικαιούται ο Εργολάβος, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το 5% του Ποσού Συµβολαίου. Με την υποβολή του προγράµµατος, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας. 8

9 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 20.1 Φροντίδα του Έργου 20.2 Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς 20.3 Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη 20.4 Κίνδυνοι του Εργοδότη 21.1 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου 21.2 Κάλυψη ασφάλειας Έργου 21.3 Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου 22.1 Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 22.2 Εξαιρέσεις 22.3 Ευθύνη Εργοδότη 49 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 23.1 Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 23.2 Ελάχιστο ποσό ασφάλισης 23.3 Αµφοτεροβαρής ευθύνη 24.1 Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί 24.2 Ασφάλεια για ατυχήµατα 25.1 Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες 25.2 Επάρκεια των ασφαλειών 25.3 Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει 25.4 Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών 25.5 Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί 50 Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον Εργοδότη. Νοείται ότι: στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε παραµενουσών εργασιών και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49. Σχόλια: Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) «Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου...» Η ευθύνη του Εργολάβου δεν είναι απλώς να επιδείξει (λογική) επιµέλεια. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη, ανεξάρτητα εάν φταίει ή όχι για αυτό που θα συµβεί. Με επιφύλαξη πάντοτε των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι: (α) πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση.. ), (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση... ), (ε) βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου, Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) (στ) απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, (ζ) απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου, εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος γι αυτήν, και (η) οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος εργολάβος: (i) δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή (ii) θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και αναγκαίων προφυλάξεων. 9

10 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων (Εδάφιο 21.1) Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 20, να ασφαλίσει: (α) το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας), και (β) τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο µε το κόστοςαποκατάστασης τους στο Εργοτάξιο. Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες (Εδάφιο 22.1) Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση και ζηµιά, σχετικά µε τα πιο κάτω (µε επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2): (α) το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή (β) την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο), τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των εργασιών. Εξαιρέσεις (Εδάφιο 22.2) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι: (α) η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού, (β) το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού, επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη, (γ) η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό οδοστρωτήρα, και (δ) ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται από τον Εργολάβο. Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί (εδάφιο 24.1) Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή πληρωτέες αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε εργοδοτούµενο του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του. Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα πιο πάνω. Ασφάλεια και ατυχήµατα (εδάφιο 24.2) Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αναφορικά µε εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο ώστε τελικά ο Εργοδότης να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί (εδάφιο 25.5) Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια, πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο. 10

11 Γενικές υποχρεώσεις Εργολάβου (Άρθρα 26-33) 26.1 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς 27 Αρχαιότητες 28.1 ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας 28.2, 28.3 και 28.4 Προνόµια λατοµείων, εναπόθεση υλικών και υλικά εκσκαφής 29.1 Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων περιουσιών 30 Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους 31 Ευκαιρίες και διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 32.1 Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό 33.1 Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση ΕΡΓΑΤΙΚΑ 61 Εργατικά θέµατα (Άρθρα 34 και 35) 34.1 Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών 34.2 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία 34.3 Εργατικά ταµεία 34.4 Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη 34.5 Πρώτες βοήθειες 34.6 Ωράριο εργασίας 34.7 Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία 34.8 ιαγωγή προσωπικού 35.1Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων Εργολάβου 35.2 Αναφορά ατυχηµάτων 63 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία (εδάφιο 34.2) Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτου- µένων των Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους Κανόνες που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 30/9/1977. Νοείται ότι η διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µή συµµόρφωση του ίδιου ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς. Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε αναγνωρισµένες Συντεχνίες. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο 34.7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη και οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του κλπ, κλπ. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο συνέχεια) Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει: (α) να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 στάδιο εκτέλεσης. Νοείται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, (β) να ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, ως «Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου»... (ε) να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας Κανονισµούς του 2002, 11

12 Έλεγχος υλικών και εργασίας (Άρθρα 36 έως 39) ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36.1 Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας 36.2 και 36.3 Έξοδα δειγµάτων και έξοδα δοκιµών 36.4 και 36.5 Έξοδα δοκιµών που δεν προνοούνται στο Συµβόλαιο 36.6 οκιµές σε εγκεκριµένα εργαστήρια Επιθεώρηση εργασιών, χρόνος επιθεώρησης και ελέγχου 37.4 Απόρριψη 37.5 Ανεξάρτητος επιθεωρητής 38.1 Εξέταση αφανών εργασιών 38.2 Αποκάλυψη αφανών εργασιών 39.1 Αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή εργασίας 39.2 Υπαιτιότητα Εργολάβου για µή συµµόρφωση 68 Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας (Εδάφιο 36.1) Όλα τα υλικά, Μηχανικός Εξοπλισµός και τεχνουργία πρέπει: (α) να είναι όπως προδιαγράφονται στο Συµβόλαιο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού, και (β) να υπόκεινται, από καιρού εις καιρό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού, σε δοκιµές στο χώρο παραγωγής ή κατασκευής ή στο Εργοτάξιο ή αλλού, όπως ορίζεται στο Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια, εργασία, ηλεκτρισµό, καύσιµα, αποθήκες, συσκευές, εργαλεία και όργανα που απαιτούνται για την εκτέλεση των δοκιµών και να προµηθεύει έγκαιρα δείγµατα των υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο Έργο. Τα δείγµατα αυτά πρέπει να επιλέγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού. Ο Επιθεώρηση εργασιών (Εδάφιο 37.1) Μηχανικός, και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ή αντιπρόσωπος του Εργοδότη, έχουν δικαίωµα να εισέλθουν ανά πάσα στιγµή στο Εργοτάξιο και σε όλα τα εργαστήρια και χώρους στους οποίους κατασκευάζονται, δηµιουργούνται ή προετοιµάζονται ή από τους οποίους προέρχονται υλικά ή Μηχανικός Εξοπλισµός που προορίζονται για το Έργο και ο Εργολάβος οφείλει να τους παρέχει προς τούτο κάθε δυνατή διευκόλυνση. Έναρξη εργασιών, αναστολή και καθυστερήσεις (Άρθρα 40 έως 48) 40 Αναστολή εργασιών 41.1 Έναρξη Έργου 42.1 Παραχώρηση Εργοταξίου και πρόσβασης 42.2 Παράλειψη παραχώρησης του Εργοταξίου 42.3 ικαιώµατα πρόσβασης και διευκολύνσεις 43.1 Χρόνος Αποπεράτωσης 44 Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης 45.1 Περιορισµοί στις ώρες εργασίας 46.1 Πρόοδος Έργου 47 Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις 48 Παραλαβή του Έργου 71 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 12

13 Έναρξη Έργου (Εδάφιο 41.1) Ο Εργολάβος οφείλει να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς, ή εάν δεν καθορίζεται, το ενωρίτερο δυνατό µετά τη λήψη εντολής έναρξης από το Μηχανικό. Η εντολή έναρξης πρέπει να εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς. Μετά την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να εκτελεί τις εργασίες µε την απαιτούµενη πρόοδο και χωρίς καθυστερήσεις. Παραχώρηση εργοταξίου και πρόσβασης (Εδάφιο 42.1) Ο Εργοδότης, µε την έκδοση από το Μηχανικό της εντολής έναρξης, οφείλει να παραχωρεί για κατοχή στον Εργολάβο τέτοιο µέρος του Εργοταξίου το οποίο σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, πρέπει να παραχωρηθούν από τον Εργοδότη ώστε να µπορέσει ο Εργολάβος να αρχίσει και συνεχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 14 Χρόνος Αποπεράτωσης (Εδάφιο 43.1) Ολόκληρο το Έργο και, εάν εφαρµόζεται, οποιοδήποτε Τµήµα απαιτείται να έχει συµπληρωθεί εντός καθορισµένου στο Παράρτηµα Προσφοράς χρονικού διαστήµατος, πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 48, εντός του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στο Παράρτηµα Προσφοράς για ολόκληρο το Έργο ή για το Τµήµα αυτό (ανάλογα µε την περίπτωση), υπολογιζόµενου από το Χρόνο Έναρξης, και λαµβανοµένης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει παραχωρηθεί µε βάση το άρθρο 44. Πρόοδος Έργου (Εδάφιο 46.1) Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος δεν δικαιολογεί την παραχώρηση παράτασης χρόνου, ο ρυθµός προόδου εκτέλεσης του Έργου είναι καθ οποιαδήποτε στιγµή, κατά τη γνώµη του Μηχανικού, τόσο αργός ώστε να διαφαίνεται µη συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, τότε ο Μηχανικός θα ειδοποιεί σχετικά τον Εργολάβο ο οποίος οφείλει αµέσως µετά να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, υπό τον όρο της συναίνεσης του Μηχανικού, για την επίσπευση της προόδου ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε το Χρόνο Αποπεράτωσης. Ουδεµίας πρόσθετης πληρωµής θα δικαιούται ο Εργολάβος για τη λήψη των µέτρων αυτών. Εάν ο Εργολάβος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εργαστεί στη διάρκεια της νύκτας ή τις Κυριακές ή τις επίσηµες ηµέρες αργίας τότε έχει δικαίωµα να ζητήσει τη συναίνεση του Μηχανικού προς τούτο. Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Όταν ολόκληρο το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί και έχει επιτύχει οποιεσδήποτε οκιµές κατά τη Συµπλήρωση που προβλέπονται στο Συµβόλαιο, ο Εργολάβος οφείλει να δίνει στο Μηχανικό, µε αντίγραφο στον Εργοδότη, σχετική ειδοποίηση συνοδευόµενη από γραπτή δέσµευση του ότι θα συµπληρώσει κατά την Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώµατα, µε τη δέουσα επιµέλεια και προθυµία, οποιαδήποτε παραµένουσα εργασία. Η ειδοποίηση µαζί µε τη δέσµευση αυτή θα θεωρούνται ως αίτηση του Εργολάβου προς το Μηχανικό για έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής σε σχέση µε το Έργο. Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Ο Μηχανικός οφείλει, εντός 21 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της ειδοποίησης, είτε να εκδώσει προς τον Εργολάβο το Πιστοποιητικό Παραλαβής δηλώνοντας την ηµεροµηνία στην οποία, κατά τη γνώµη του, το Έργο είχε ουσιαστικά συµπληρωθεί σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στον Εργολάβο καθορίζοντας όλη την εργασία που, κατά τη γνώµη του, απαιτείται να γίνει από τον Εργολάβο προτού εκδοθεί το Πιστοποιητικό αυτό. Ο Μηχανικός οφείλει επίσης να ειδοποιήσει τον Εργολάβο για οποιαδήποτε ελαττωµατική εργασία παρουσιαστεί στο Έργο µετά την έκδοση των οδηγιών αυτών η οποία επηρεάζει την ουσιαστική συµπλήρωση του Έργου. Ο Εργολάβος έχει δικαίωµα να λάβει το Πιστοποιητικό Παραλαβής εντός 21 ηµερών από τη συµπλήρωση, προς ικανοποίηση του Μηχανικού, όλων των εργασιών που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα πιο πάνω και την επιδιόρθωση όλων των ελαττωµάτων για τα οποία έχει ειδοποιηθεί από το Μηχανικό. 13

14 Σχόλια: Παραλαβή (Εδάφιο 48.1) Πότε θεωρείται ότι το Έργο έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί; Όπως αναφέρεται στο γνωστό σύγγραµµα «Keating on building contracts» the relevant criterion for accepting substantial completion is whether the Works have reached a state when they are fit to be taken into use by the Employer. Επίσης, ο E.C. Corbet στο σχόλιο του για το FIDIC, µε αναφορά στην υπόθεση Hoenig v. Isaacs (1952), αναφέρει: substantial completion is generally taken to refer to a sufficient degree of completion to enable the Employer to take beneficial use of the works concerned. Μεταγενέστερη νοµοθεσία (Εδάφιο 70.2) Εάν, µετά την ηµεροµηνία 14 ηµέρες πριν την τελευταία ηµεροµηνία που ορίστηκε για την υποβολή των προσφορών, δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας η εισαγωγή ή τροποποίηση νόµου ή κανονισµού ή άλλη ιοικητική Πράξη και ως αποτέλεσµα προκληθεί αύξηση ή µείωση των εξόδων του Εργολάβου στην εκτέλεση του Συµβολαίου, εξαιρουµένων εξόδων λόγω διακύµανσης του κόστους οποιωνδήποτε εργατικών ή υλικών, τότε ο Μηχανικός οφείλει, αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει το ποσό που θα πρέπει να προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Ποσό Συµβολαίου για την αύξηση ή µείωση αυτή αντίστοιχα. Μεταγενέστερη νοµοθεσία (Εδάφιο 70.2) Σχόλια: Όπως λέει ο Corbett στο σύγγραµµα του για το FIDIC, the Employer is generally better placed to predict and to allow for changes to the local law which will affect the project. Thus it makes sense for the Employer to take this particular risk. If the Employer is part of the government, then it is obvious that a Contractor would be taking a very brave risk by accepting any fundamental amendment to this clause ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 8.1, η ποιότητα και ποσότητα των εργασιών η οποία περιλαµβάνεται στο Ποσό Συµβολαίου είναι αυτή η οποία περιγράφεται ή αναφέρεται στα ελτία Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν σε αυτά καθορίζεται ρητά οποιαδήποτε επιφύλαξη για συγκεκριµένο είδος εργασίας, θα θεωρείται ότι έχουν ετοιµασθεί σύµφωνα µε τους Κανόνες Μετρήσεως που ορίζονται σε αυτά. Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Συνέχεια... Το Ποσό Συµβολαίου δεν θα ρυθµιστεί ή µεταβληθεί καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παρόντων Όρων και, µε βάση τις πρόνοιες της προηγούµενης παραγράφου, οποιοδήποτε λάθος, είτε αριθµητικό είτε µη, το οποίο ενδεχοµένως να είχε συµβεί στον υπολογισµό του Ποσού Συµβολαίου, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τα µέρη στο παρόν Συµβόλαιο. 14

15 Συµβόλαιο για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου 8.1, η ποιότητα και ποσότητα των εργασιών η οποία περιλαµβάνεται στο Ποσό Συµβολαίου είναι αυτή η οποία περιγράφεται ή αναφέρεται στα Σχέδια και τις Προδιαγραφές. Το Ποσό Συµβολαίου δεν θα ρυθµιστεί ή µεταβληθεί καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παρά µόνο σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παρόντων Όρων και, µε βάση τις πρόνοιες της προηγούµενης παραγράφου, οποιοδήποτε λάθος, είτε αριθµητικό είτε µη, το οποίο ενδεχοµένως να είχε συµβεί στον υπολογισµό του Ποσού Συµβολαίου, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τα µέρη στο παρόν Συµβόλαιο. Συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες Ποσότητες (Εδάφιο 55.1) Οι ποσότητες που παρουσιάζονται στα ελτία Ποσοτήτων είναι οι εκτιµηµένες ποσότητες για το Έργο, και δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι ακριβείς και ορθές ποσότητες του Έργου που θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο προς συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει στο Μηχανικό, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη και τον Επιµετρητή Ποσοτήτων, µετά το πέρας κάθε µήνα, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία ένα µήνα µετά το Χρόνο Έναρξης, αντίγραφο λογαριασµού, υπογραµµένο από τον αντιπρόσωπο του Εργολάβου που έχει εγκριθεί από το Μηχανικό σύµφωνα µε το εδάφιο 15.1 και σε τέτοια µορφή όπως ο Μηχανικός ήθελε καθορίσει από καιρού εις καιρό. Στο λογαριασµό αυτό πρέπει να παρουσιάζονται τα ποσά που ο Εργολάβος θεωρεί ότι δικαιούται µέχρι το πέρας του µήνα αυτού αναφορικά µε: Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) (α) την αξία των Μόνιµων Έργων που εκτελέστηκαν, (β) οποιαδήποτε άλλα άρθρα των ελτίων Ποσοτήτων περιλαµβανοµένων αυτών για Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα, εργασιών µε απολογισµό και τα λοιπά, (γ) τo 85% της επί τιµολογίου αξίας αγοράς, νοουµένου ότι τούτη συνάδει µε τις τιµές και τιµές µονάδος του Συµβολαίου άλλως η αξία που θα λαµβάνεται υπόψη θα διαφοροποιείται κατάλληλα, των υλικών και του Μηχανικού Εξοπλισµού, τα οποία παραδόθηκαν σε εύλογο χρόνο και όχι πρόωρα από τον Εργολάβο στο Εργοτάξιο για ενσωµάτωση στα Μόνιµα Έργα αλλά δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί σε αυτά, και νοουµένου ότι ο Εργολάβος έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας τους από τις καιρικές συνθήκες ή άλλους κινδύνους, (δ) αναπροσαρµογές τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 70, και (ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο ο Εργολάβος ενδεχοµένως να δικαιούται σύµφωνα µε το Συµβόλαιο ή αλλιώς. Σχόλια: Μηνιαίοι Λογαριασµοί (Εδάφιο 60.1) 1. Σύµφωνα µε τους Ορισµούς (εδάφιο 1.1) «Μόνιµα Έργα σηµαίνει τα µόνιµα έργα και κατασκευές (περιλαµβανοµένου του Μηχανικού Εξοπλισµού) τα οποία θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το Συµβόλαιο». Συνεπώς, για να δικαιούται πληρωµής ο Εργολάβος, οι εργασίες που θα έχει εκτελέσει θα πρέπει να είναι «σύµφωνα µε το Συµβόλαιο». 2. Η πληρωµή µίας εργασίας δεν υπονοεί την έγκρισή της. Σχετικά είναι τα εδάφια 60.4 και Ελλείψει ειδικής πρόνοιας, ο Εργολάβος δεν δικαιούται πληρωµή για «επιτόπου» υλικά ή για υλικά που αποθηκεύονται εκτός Εργοταξίου. 15

16 ιόρθωση Πιστοποιητικών (Εδάφιο 60.4) Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός (Εδάφιο 60.5) Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα µέσω οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Ενδιάµεσης Πληρωµής να διορθώνει ή τροποποιεί οποιοδήποτε προηγούµενο Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής που έχει εκδοθεί από αυτόν και έχει την εξουσία, εάν οποιαδήποτε εργασία δεν εκτελείται προς ικανοποίηση του, να παραλείψει ή µειώσει την αξία της εργασίας αυτής και οποιασδήποτε άλλης επηρεαζόµενης εργασίας σε οποιοδήποτε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής. Όχι αργότερα από 84 ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλει στο Μηχανικό οκτώ αντίγραφα ενός Προσωρινού Τελικού Λογαριασµού συνοδευόµενου µε υποστηρικτικά έγγραφα που θα δείχνουν σε λεπτοµέρεια, στη µορφή που θα έχει εγκρίνει ο Μηχανικός: Ο ρόλος και ευθύνη του Μηχανικού στις πιστοποιήσεις πληρωµών In Sutcliffe v Chippendale & Edmondson (1982) αποφασίστηκε ότι «while a prolonged or detailed inspection was impractical for the purposes of interim certification, "more than a glance round" was needed, together with close liaison with the Quantity Surveyor.» Στην υπόθεση Townsend v Stone Toms & Partners (1984) αποφασίστηκε ότι εάν ο Αρχιτέκτονας σκόπιµα πιστοποιήσει για πληρωµή όλη την εργασία, χωρίς καµία αποκοπή για ελαττωµατική εργασία την οποία γνωρίζει, επικαλούµενος την ύπαρξη του ποσού κράτησης, τότε ο Αρχιτέκτονας έχει παραβεί το καθήκον του έναντι του Εργοδότη αφού στο συµβόλαιο δεν προβλέπεται συγκεκριµένη πρόνοια για χρήση του ποσού κράτησης για τέτοιο σκοπό. Ο ρόλος και ευθύνη του Μηχανικού στις πιστοποιήσεις πληρωµών Στην υπόθεση Tyrer v District Auditor of Monmouthshire, 1973 το δικαστήριο αποδέχθηκε αριθµό απαιτήσεων του Εργοδότη εναντίον του Επιµετρητή Ποσοτήτων, µεταξύ των οποίων και γιατί ο Επιµετρητής Ποσοτήτων ενέκρινε εξαιρετικά αυξηµένες τιµές µονάδος που οδήγησαν σε µη ανακτήσιµες πληρωµές στον Εργολάβο (που στο µεταξύ χρεοκόπησε). Στην ίδια υπόθεση έγινε επίκληση απλού µαθηµατικού λάθους στην έκδοση ενός ενδιάµεσου Πιστοποιητικού Πληρωµής. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι «the error could have happened at any time, but the obligation was on the appellant [δηλαδή στον Επιµετρητή Ποσοτήτων] to ensure that adequate checks were made.» Έγκριση του Έργου (Εδάφιο 61.1) Έγκριση του Έργου (Εδάφιο 61.1) Μόνο το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων, που αναφέρεται στο άρθρο 62, θα θεωρείται ότι αποτελεί έγκριση για το Έργο. Σχόλια: Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων συνιστά αναγνώριση ότι ο Εργολάβος έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση να εκτελέσει το Έργο και να επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό σύµφωνα µε το Συµβόλαιο και τις οδηγίες του Μηχανικού. Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από την ευθύνη του για «λανθάνοντα» (κρυµµένα) ελαττώµατα (latent defects) για τα οποία ο Εργοδότης δικαιούται να ανακτήσει τις ζηµιές που θα υποστεί ως συνέπεια παράβασης της σύµβασης. Ούτε φυσικά και απαλλάσσει τον Εργολάβο από την ευθύνη του για τα «εµφανή» ελαττώµατα (patent defects) τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείµενο οδηγίας του Μηχανικού. ες και το εδάφιο

17 Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων (Εδάφιο 62.1) Το Συµβόλαιο δεν θα θεωρείται συµπληρωµένο µέχρι το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων να υπογραφεί από το Μηχανικό, αναφέροντας την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εργολάβος έχει εκπληρώσει την υποχρέωση του να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Το Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων πρέπει να δοθεί από το Μηχανικό εντός 28 ηµερών από τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώµατα για το τελευταίο Τµήµα του Έργου, ή το ενωρίτερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία αυτή ώστε οποιεσδήποτε εργασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50, να έχουν συµπληρωθεί προς ικανοποίηση του Μηχανικού. Νοείται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή στον Εργολάβο του δεύτερου µέρους του Ποσού Κράτησης. Σχόλια: Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων (Εδάφιο 62.1) 1. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων µπορεί να καθυστερήσει εάν γίνονται διορθωτικές εργασίες ή έρευνες σύµφωνα µε το εδάφιο Με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων τερµατίζεται το δικαίωµα του Εργολάβου να εκτελέσει διορθωτικές εργασίες ηµέρες µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων λήγει η ισχύς της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου. Μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις (Εδάφιο 62.2) Ανεξάρτητα από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων ο Εργολάβος και ο Εργοδότης παραµένουν υπεύθυνοι για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης προέκυψε µε βάση τις πρόνοιες του Συµβολαίου πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων η οποία παραµένει µη εκπληρωθείσα τη χρονική στιγµή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και, για σκοπούς προσδιορισµού της φύσης και έκτασης της υποχρέωσης αυτής, το Συµβόλαιο θα θεωρείται ότι παραµένει σε ισχύ µεταξύ των µερών του Συµβολαίου. Αξιολόγηση της απόδοσης του Εργολάβου (Εδάφιο 71.1) Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Εργολάβου ως αναδόχου σύµβασης δηµοσίου, η αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του Νόµου, έχει δικαίωµα, µετά την έκδοση από το Μηχανικό του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, να ετοιµάζει έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης του Εργολάβου, στη µορφή του εντύπου που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους. Νοείται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ετοιµάζει τέτοιες εκθέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, πριν και/ή µετά την έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού. Κάθε τέτοια έκθεση πρέπει να κοινοποιείται στον Εργολάβο. Λύση Εργοδότησης του Εργολάβου Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) Εάν ο Εργολάβος: κηρυχθεί δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου σε κατάσταση πτώχευσης, ή χρεοκοπήσει, ή εάν διοριστεί διαχειριστής, κηδεµόνας ή εκκαθαριστής επί οποιουδήποτε ουσιώδους µέρους των περιουσιακών του στοιχείων, ή ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 3.1, ή ενέχεται σε υπόθεση διαφθοράς ή δωροδοκίας ή προσφοράς προµήθειας ή φιλοδωρήµατος, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αµοιβή ή κίνητρο για την εκτέλεση πράξης ή την παράλειψη ή αποχή από την εκτέλεση πράξης που σχετίζεται µε το Συµβόλαιο, ή εάν ο Μηχανικός πιστοποιήσει στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στον Εργολάβο, ότι, κατά τη γνώµη του, ο Εργολάβος: 17

18 Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) συνέχεια... (α) έχει υπαναχωρήσει από το Συµβόλαιο, (β) χωρίς εύλογη δικαιολογία έχει παραλείψει: (i) να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε το εδ. 41.1, ή (ii) να λάβει τα µέτρα, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο 46.1, για επίσπευση της προόδου εκτέλεσης του Έργου εντός 28 ηµερών από τη λήψη ειδοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο 46.1, (γ) έχει παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση που δόθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 37.4 ή µε οδηγία που εκδόθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 39.1, εντός 28 ηµερών από τη λήψη τους, (δ) παρά την προηγούµενη γραπτή προειδοποίηση του Μηχανικού, κατ εξακολούθηση ή κατάφωρα αµελεί να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, ή (ε) έχει ενεργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου 4.1, Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργολάβος (Εδάφιο 63.1) συνέχεια... τότε ο Εργοδότης έχει δικαίωµα, αφού δώσει στον Εργολάβο 14 ηµερών προειδοποίηση, να εισέλθει στο Εργοτάξιο και στο Έργο και να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες του που απορρέουν από το Συµβόλαιο, και χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώµατα και εξουσίες που παρέχονται στον Εργοδότη ή το Μηχανικό από το Συµβόλαιο. Ο Εργοδότης έχει τότε δικαίωµα να συµπληρώσει ο ίδιος το Έργο ή να εργοδοτήσει οποιοδήποτε άλλο εργολάβο για να συµπληρώσει το Έργο. Ο Εργοδότης ή ο άλλος εργολάβος θα έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν για τη συµπλήρωση αυτή τόσο µέρος των Μηχανηµάτων Εργολάβου, Προσωρινών Έργων και υλικών όσο θα κρίνουν κατάλληλο. Λύση εργοδότησης -Υπαίτιος ο Εργοδότης (Εδάφιο 69.1) Επίλυση διαφορών Σε περίπτωση που ο Εργοδότης: (α) παραλείψει να καταβάλει στον Εργολάβο το ποσό που είναι οφειλόµενο σύµφωνα µε οποιοδήποτε πιστοποιητικό πληρωµής εντός 56 ηµερών µετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο εδάφιο ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωµής, αυτής υποκείµενης σε οποιαδήποτε µείωση που σύµφωνα µε το Συµβόλαιο έχει δικαίωµα να εφαρµόσει ο Εργοδότης, (β) χωρίς λόγο παρεµποδίζει ή αρνείται οποιαδήποτε απαιτούµενη έγκριση για την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου πιστοποιητικού, ή (γ) επιδώσει ειδοποίηση στον Εργολάβο ότι για απρόβλεπτους οικονοµικούς λόγους είναι αδύνατο γι αυτόν να συνεχίσει να εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, ο Εργολάβος θα έχει δικαίωµα να λύσει την εργοδότηση του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο δίνοντας ειδοποίηση στον Εργοδότη, µε κοινοποίηση στο Μηχανικό. Η λύση αυτή καθίσταται ενεργός 14 ηµέρες µετά την επίδοση της ειδοποίησης. 106 Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη διαιτησίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Οποιαδήποτε διαφορά για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός διακανονισµός εντός 56 ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της πιο πάνω ειδοποίησης θα επιλύεται οριστικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ιαιτησίας Νόµου (Κεφ. 4) από δύο διαιτητές, ανά ένα διοριζόµενο από το κάθε µέρος, και ένα επιδιαιτητή διοριζόµενο από τους δύο διαιτητές. Νοείται ότι τα δύο µέρη έχουν δικαίωµα να συµφωνήσουν από κοινού όπως η παραποµπή σε διαιτησία γίνει σε ένα µόνο διαιτητή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί ιαιτησίας Νόµου (Κεφ. 4). 18

19 συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Σε κάθε περίπτωση, οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής θα έχουν εξουσία να επανανοίγουν, επανεξετάζουν και αναθεωρούν οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού αναφορικά µε τη διαφορά. Νοείται ότι ουδένα µέρος θα περιορίζεται κατά τη διαδικασία ενώπιον των διαιτητών και του επιδιαιτητή στα τεκµήρια ή επιχειρήµατα τα οποία είχε προηγουµένως θέσει ενώπιον του Μηχανικού. Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε δεν θα αποκλείει το Μηχανικό από τη δυνατότητα να κληθεί ως µάρτυρας και να παραθέσει ενώπιον των διαιτητών και του επιδιαιτητή τεκµήρια για οποιοδήποτε θέµα που µε οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται µε τη διαφορά. συνέχεια... Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Η διαιτησία µπορεί να αρχίσει είτε πριν είτε µετά τη συµπλήρωση του Έργου, νοείται δε ότι οι υποχρεώσεις του Εργοδότη, του Μηχανικού και του Εργολάβου δεν θα µεταβληθούν λόγω του γεγονότος ότι η διαιτησία διεξάγεται πριν τη συµπλήρωση του Έργου. Φιλικός διακανονισµός και διαιτησία (Εδάφιο 67.1) Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου σε σχέση µε, ή ως αποτέλεσµα, του Συµβολαίου ή της εκτέλεσης του Έργου, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ή µετά τη συµπλήρωση του και είτε πριν ή µετά από υπαναχώρηση ή λύση του Συµβολαίου, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε απόφαση, γνώµη, οδηγία, προσδιορισµό, πιστοποίηση ή εκτίµηση του Μηχανικού, τότε είτε ο Εργοδότης είτε ο Εργολάβος έχουν δικαίωµα να δώσουν ειδοποίηση στο άλλο µέρος για τη διαφορά αυτή, στη δε περίπτωση αυτή τα µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν για τις επόµενες 56 ηµέρες όπως τακτοποιήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή πριν την έναρξη διαιτησίας. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δίνεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Επίλυση διαφορών Βασικά στάδια επίλυσης µίας διαφοράς ιαπραγµάτευση (φιλικός διακανονισµός) Ενδιάµεση (µη τελεσίδικη) διαδικασία Τελεσίδικη διαδικασία Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ΣΤΑ ΙΟ 1: ιαπραγµατεύσεις ιαµεσολάβηση (Mediation) ΣΤΑ ΙΟ 2: Συµβιβασµός (Conciliation) Ουδέτερη αποτίµηση (Neutral evaluation) Κριτική διαδικασία (Adjudication) ΣΤΑ ΙΟ 1: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ιαπραγµατεύσεις: Η συνηθέστερη µέθοδος επίλυσης διαφορών, στην οποία τα µέρη επιχειρούν να επιλύσουν µόνα τους τη διαφορά. Πραγµατογνωµοσύνη (Expert determination) ΣΤΑ ΙΟ 3: ιαιτησία ικαστήριο 19

20 ΣΤΑ ΙΟ 2: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) ιαµεσολάβηση: Ιδιωτική και δοµηµένη µη δεσµευτική διαπραγµάτευση, επικουρούµενη από τρίτο πρόσωπο. Εάν επέλθει διευθέτηση της διαφοράς συµφωνία, τότε τα µέρη µπορεί να περιλάβουν αυτή σε ειδική γραπτή συµφωνία. Συµβιβασµός: Όπως τη διαµεσολάβηση, αλλά το τρίτιο πρόσωπο µπορεί να προτείνει λύσεις. Ουδέτερη αποτίµηση: Ιδιωτική και µη δεσµευτική τεχνική στην οποία κάποιο τρίτο πρόσωπο, συνήθως µε νοµική κατάρτιση, εκφέρει τη γνώµη του επί της πιθανής έκβασης µίας δικαστικής απόφασης για τη διαφορά, ως βάση για τις διαπραγµατεύσεις των µερών. Κριτική διαδικασία: Ιδιωτική συνοπτική εκδίκαση της υπόθεσης από κριτή (ως οιονεί διαιτητή) ο οποίος σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα π.χ. 40 ηµερών οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η απόφαση είναι δεσµευτική ή µη (ανάλογα µε την περίπτωση), αλλά όχι τελεσίδικη. ΣΤΑ ΙΟ 3: Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Πραγµατογνωµοσύνη: Ιδιωτική διαδικασία στην οποία ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας µε εξουσίες να διερευνά ο ίδιος τα υπό εξέταση θέµατα αποφασίζει τελεσίδικα επί τεχνικώς κυρίως διαφορών. ιαιτησία: Ιδιωτική, επίσηµη διαδικασία στην οποία οι διαιτητές αποφασίζουν τελεσίδικα επί της διαφοράς, µε βάση σχετικό νόµο (π.χ. περί ιαιτησίας Νόµος, Κεφ. 4). Ακύρωση της απόφασης από δικαστήριο γίνεται πρακτικά µόνον σε περιπτώσεις κακοδικίας ή παρατυπίας στη διαδικασία ή στην απόφαση. ικαστήριο: Πρωτόδικη επίλυση της διαφοράς στο αρµόδιο επαρχιακό δικαστήριο. ικαίωµα έφεσης στο Ανώτατο ικαστήριο. Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Επίλυση διαφορών (Οι διάφορες µέθοδοι) Μέθοδος Ταχύτητα Κόστος Εµπιστευτικότητα εσµευτικότητα Εχθρότητα ιαπραγµατεύσεις Ποικίλει Μικρό Ναι Όχι Όχι ιαµεσολάβηση (Mediation) Συµβιβασµός (Conciliation) Ουδέτερη αποτίµηση (Neutral evaluation) Κριτική ιαδικασία (Adjudication) Πραγµατογνωµοσύνη (ExpertDetermination) ιαιτησία Μεγάλη Μικρό Ναι Μεγάλη Μικρό Ναι Μεγάλη Μικρό Ναι Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι (εκτός εάν συµφωνηθεί) Όχι Όχι Όχι Μεγάλη Μικρό Ναι Ναι/Όχι Ναι Μεγάλη Μέτριο Ναι Ναι/Όχι Ναι Απρόβλε πτη Απρόβλε πτο Ναι Ναι Ναι 117 ικαστήριο Μικρή Μικρό Όχι Ναι Ναι 118 Ορισµός των Ποσών Προνοίας Ποσά Προνοίας Ποσό Προνοίας σηµαίνει ποσό που περιλαµβάνεται στο Συµβόλαιο και καθορίζεται ως τέτοιο στο Έντυπο Ανάλυσης Ποσού Συµβολαίου για την εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους του Έργου ή για την προµήθεια εµπορευµάτων, υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, ή για απρόβλεπτα, και το οποίο ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει ή καθόλου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μηχανικού. Ο Εργολάβος θα δικαιούται, σε σχέση µε την εκτέλεση εργασίας, προµήθεια των πιο πάνω, ή απρόβλεπτα, εκείνα µόνο τα ποσά στα οποία αντιστοιχούν τα σχετικά Ποσά Προνοίας όπως ο Μηχανικός θα προσδιορίσει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. Ο Μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί τον Εργολάβο για κάθε προσδιορισµό του σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο, µε κοινοποίηση στον Εργοδότη. 20

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Το συνυποσχετικό είναι ανέκκλητο και έχει ισχύ ως διάταγµα ικαστηρίου. 4. Το συνυποσχετικό δεν λύεται µε το θάνατο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 Ν. 34(Ι)/2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 27.6.2012, σ.1. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

156 Ν. 23(Ι)/93. E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93

156 Ν. 23(Ι)/93. E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93 E.E. Παρ. I (I) Αρ. 2796,14.5.93 156 Ν. 23(Ι)/93 Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα