ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε."

Transcript

1 ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Κατασκευαστικά έργα Συµβάσεις τεχνικών και οικοδοµικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µία οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Τυποποιηµένα συµβόλαια (standard form contracts) ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Συνήθως, για τις συµβάσεις έργων χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι όροι συµβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συµβολαίου που δεν διαµορφώνονται από τα µέρη µέσω διαπραγµατεύσεων, αλλά έχουν ετοιµαστεί από οργανισµούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις µηχανικών, είτε κοινές πλατφόρµες. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων περιορίζονται σε συγκεκριµένους µόνον όρους της προς σύναψη σύµβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγµα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). A Σύµβαση B ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Τύποι συµβάσεων κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συµβάσεις τύπου Μελέτη Κατασκευή Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Συµβάσεις Παραχώρησης 1. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό 2. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών 3. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους 1

2 Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει ένα συνολικό έργο για ένα συγκεκριµένο (κατ αποκοπή) ποσό. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι ποσού Εάν το σπίτι συµπληρωθεί σε κάθε λεπτοµέρεια που καθορίζεται στη σύµβαση (συνήθως σε σχέδια και προδιαγραφές specs & drawings) τότε θα λάβει τις Εάν ο ιδιοκτήτης ζητήσει πρόσθετες εργασίες τότε ο εργολάβος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή. Εάν ο εργολάβος παραλείψει να συµπληρώσει το σπίτι, τότε η σύµβαση µπορεί να προβλέπει το ποσό που θα πρέπει να του αποκοπεί. Γενικά, οι συµβάσεις δεν προβλέπουν πάντα τι γίνεται σε περίπτωση παράβασής τους. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό µπορεί να είναι: (α) µε προµετρηµένες και προκαθορισµένες ποσότητες, περιλαµβανόµενες σε ελτία Ποσοτήτων, (β) χωρίς ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση, ως εκτελεστική υποχρέωση του Εργολάβου παραµένουν τα Σχέδια και οι Προδιαγραφές. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών Η σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών, η «επαναµετρούµενο συµβόλαιο», ή «συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες» ( measurement and value contract, schedule of rates contracts, contracts with approximate quantities ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση µοναδιαίες τιµές. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι µοναδιαίων τιµών για κάθε εργασία που συνθέτει το σπίτι. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους FIDIC 1999 Conditions of Contract Η σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους ( cost plus percentage contracts ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση το πραγµατικό κόστος των εργατικών και υλικών που «ειλικρινά και κατάλληλα» ( honestly and properly ) θα υποστεί + ένα ποσοστό για να καλύψει γενικά έξοδα και κέρδος. 2

3 FIDIC 1992 Conditions of Contract Συµβάσεις ηµοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συµβολαίου µε κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρούµενο) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδοµικά Έργα Όροι Συµβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (έκδοση 1η Σεπτεµβρίου 2006) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων έργων πολιτικής µηχανικής vs Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) Επιµετρητής Ποσοτήτων Ελάχιστο ποσό πιστοποιητικού ιαφορετικό VOP κλπ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων Με κατά προσέγγιση ποσότητες vs Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) (δ) Εδάφιο 5.1 (Σειρά προτεραιότητας εγγράφων) Εδάφιο 51.2 (Οδηγίες για τροποποιήσεις) Εδάφιο 55.1 (Ποσότητες) Εδάφιο 56.1 (Επιµέτρηση, µόνον όπου καθορίζεται) (ε) Εδάφιο 60.5 και 60.6 (Τελικός Λογαριασµός) 3

4 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Γενικές πρόνοιες ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργολάβου Γενικές πρόνοιες Ο ρόλος του Μηχανικού ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργοδότη Ορισµοί Γλώσσα επικοινωνίας και νοµικό περιβάλλον Υποχρέωση για συµµόρφωση µε νοµοθεσία Εκχώρηση και ανάθεση Έκδοση σχεδίων Ασφάλιση έργου και ευθύνης για βλάβες σε τρίτα πρόσωπα Προθεσµίες υποβολής απαιτήσεων ιαδικασία επίλυσης διαφορών Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη ικαιώµατα: να παραλάβει το έργο του έγκαιρα, στην προκαθορισµένη ποιότητα και στην προκαθορισµένη τιµή. να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη Υποχρεώσεις: Ο διορισµός του Μηχανικού Η παραχώρηση του Εργοταξίου Η παραχώρηση εγκρίσεων και ειδοποιήσεων, όπου τούτο απαιτείται από το Συµβόλαιο Η µη παρακώλυση της προόδου των εργασιών Η εκτέλεση εκείνων των εργασιών που στο Συµβόλαιο καθορίζονται ως τέτοιες (π.χ. µε δικά του συνεργεία) Ο διορισµός των ιορισµένων Υπεργολάβων Η έγκαιρη εξόφληση των Πιστοποιητικών Πληρωµής Η εξασφάλιση οικοδοµικής άδειας (συνήθως). Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου ικαιώµατα: ικαίωµα να λάβει κατοχή του εργοταξίου ικαίωµα να πληρώνεται έγκαιρα το ποσό που συµφωνήθηκε ικαίωµα για πρόσθετη πληρωµή ή/και παράταση χρόνου εάν υποστεί έξοδα ή καθυστέρηση από πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη ή του Μηχανικού ή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Εργοδότης. ικαίωµα να µην υποστεί «τιµωρία» εάν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας («force majeure») ή γεγονότα για τα οποία ο κίνδυνος (risk) ανήκει στον Εργοδότη (π.χ. απρόβλεπτες δράσεις της φύσης κλπ). ικαίωµα να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου Υποχρεώσεις: Κατά τη διάρκεια των προσφορών, να επιθεωρήσει το εργοτάξιο, να εξετάσει πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το Έργο, και να ικανοποιήσει τον εαυτό του για την επάρκεια της προσφοράς του Να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο έγκαιρα και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου Να χρησιµοποιήσει υλικά και τεχνουργία όπως καθορίζονται στο Συµβόλαιο και να διασφαλίσει ότι το Έργο θα ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (fit for its purpose) Να παρέχει τις απαιτούµενες ασφάλειες και εγγυήσεις Να φροντίζει το Έργο και να αποκαθιστά βλάβες και ζηµιές στο Έργο (εκτός από κινδύνους που βαραίνουν τον Εργοδότη) Να παρέχει πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις Να επιδιορθώνει ελαττώµατα µετά την Παραλαβή του Έργου 4

5 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Ο ρόλος του Μηχανικού Να επιβλέπει τις εργασίες και να ελέγχει την ποιότητα τους. Να πιστοποιεί τις πληρωµές Να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών Να παραχωρεί παράταση χρόνου και να εξετάζει απαιτήσεις για πρόσθετη πληρωµή Να εκδίδει οδηγίες για τροποποιήσεις του Έργου και να κοστολογεί αυτές Να παραλαµβάνει το Έργο εν δικαιούται να απαλλάξει οποιοδήποτε µέρος από δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ορισµένες από τις εξουσίες του Μηχανικού µπορεί να δεσµεύονται ώστε να έχει δικαίωµα να τις ασκήσει µόνον εάν λάβει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη (π.χ. έκδοση οδηγιών για τροποποιήσεις). Τούτο είναι συνηθέστερο σε δηµόσιες συµβάσεις. οµή Όρων Συµβολαίου Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαµβάνουν: (α) τους ορισµούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξοµειώσεων τιµών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή µεταλλική κατασκευή). Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι, για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη: (i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.12.2, (ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, (iii) για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου, (iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής, (v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 51, (vi) για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και των τιµών µονάδος, Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... (vii) για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση, (viii) για την έκδοση οδηγιών σχετικά µε ποσά προνοίας, (ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο, (x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, και (xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.70.2 συνέχεια... Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη την έγκριση του Εργοδότη. 5

6 Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει εξουσία να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. (Παράδειγµα: Ο Μηχανικός αποδέχεται ελαττωµατική εργασία, δες εδάφια 49.2 και 7.1) Αµεροληψία του Μηχανικού (Εδάφιο 2.6) Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του: (α) δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του, (β) παρέχοντας έγκριση, (γ) προσδιορίζοντας τιµή, ή (δ) λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου, οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο άρθρο 67. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Ο Εργολάβος οφείλει να σχεδιάζει (στον βαθµό που καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για το σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το Συµβόλαιο. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο: Ο Εργολάβος οφείλει να... εκτελέσει το Έργο µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ποια η σηµασία της φράσης αυτής; Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο (συνέχεια): Καθίσταται σαφές στον Εργολάβο ότι ο Εργοδότης δεν ενδιαφέρεται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα (τελικό προϊόν) αλλάκαιγια τοντρόποκαιµεθόδουςπου θα ακολουθήσει ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η πρόνοια αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι από τον Εργολάβο εάν παραβεί συµβατικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγµα, εάν κάποιο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο έργο αποδειχθεί ελαττωµατικό δεν µπορεί να αποποιηθεί της ευθύνης του έστω και εάν αποδείξει ότι κατά την επιλογή του υλικού είχε επιδείξει τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια. Εξ ου και η...ουρά «και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου». Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (Άρθρο 10) Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του. Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου δεν υποβληθεί εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων του, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε το Συµβόλαιο. 6

7 Επιθεώρηση Εργοταξίου (Εδάφιο 11.1) Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά. Επάρκεια της προσφοράς (Εδάφιο 12.1) Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς και των τιµών µονάδος των ελτίων Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και κάθε άλλο θέµα ή πράγµα που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) Εάν ο Εργολάβος συναντήσει στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του, δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό και να δώσει πλήρεις λεπτοµέρειες των αναµενόµενων καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) συνέχεια... Ο Μηχανικός οφείλει, εάν κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος, και (β) το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, και µε οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς περιορισµούς καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt) στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Σχόλια: Σκοπός του προγράµµατος είναι: (α) η παρακολούθηση της πραγµατικής προόδου των εργασιών σε σχέση µε την προγραµµατιζόµενη ώστε να διαφανεί έγκαιρα ο κίνδυνος καθυστερηµένης συµπλήρωσης του Έργου, (β) ο καθορισµός του χρόνου στον οποίο οφείλει ο Μηχανικός να συµπληρώσει τυχόν λεπτοµερή σχέδια που αναµένεται να δοθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής, (γ) η διευκόλυνση του Μηχανικού στη διεξαγωγή της επίβλεψης, (δ) η καθοδήγηση του Εργοδότη για το χρόνο στον οποίο θα οφείλει να έχει εκπληρώσει δικές του υποχρεώσεις (π.χ. ιορισµός Υπεργολάβων, παραχώρηση µερών του εργοταξίου που δεν έχουν ακόµα δοθεί κλπ), 7

8 Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) ιάγραµµα Χρηµατικής Ροής (Εδάφιο 14.3) Σχόλια (συνέχεια): Σκοπός του προγράµµατος είναι: (ε) η παροχή µέσου για ορθολογιστική αξιολόγηση και υπολογισµό των επιπτώσεων από την πραγµατοποίηση «συµβάντων» για τα οποία τίθεται θέµα παραχώρησης παράτασης χρόνου. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το πρόγραµµα το οποίο έχει υποβάλει στο Μηχανικό, πάντοτε νοουµένου ότι η υποχρέωση του αυτή «κάµπτεται» εάν ακολουθώντας το πρόγραµµά του θα παραβίαζε υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Συµβόλαιο ή εάν θα παραβίαζε άλλες πρόνοιες του Συµβολαίου (π.χ. καθορισµένους στο Συµβόλαιο χρόνους τµηµατικής παραχώρησης του Εργοταξίου). Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση και σχετικό διάγραµµα της χρηµατικής ροής στα οποία θα παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα, αναµενόµενες πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία, στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό. ποσό S-curve χρόνος Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό. Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Σχόλια: Η 2 η πρόταση του εδαφίου αυτού δεν περιλαµβάνεται στο FIDIC. Εάν το πρόγραµµα καταστεί µέρος του Συµβολαίου, οποιαδήποτε αδυναµία για εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή από τον Εργολάβο απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή και παράταση χρόνου (π.χ. Yorkshire Water Authority vs Sir Alfred McAlpine: Το πρόγραµµα του Εργολάβου για κατασκευή φράγµατος προέβλεπε την ανάντη εκτέλεση εργασιών. Τούτο αποδείχθηκε αδύνατο και αναγκαστικά ο Εργολάβος εργάστηκε κατάντη. Κρίθηκε ότι τούτο συνιστούσε τροποποίηση και µπορούσε να δικαιολογήσει πρόσθετη πληρωµή και χρόνο.) Γεγονότα που προκαλούν καθυστέρηση (Εδάφιο 14.6) Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος (Εδάφιο 14.7) Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή καταστάσεις αυτές. Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα οποία δικαιούται ο Εργολάβος, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το 5% του Ποσού Συµβολαίου. Με την υποβολή του προγράµµατος, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας. 8

9 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 20.1 Φροντίδα του Έργου 20.2 Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς 20.3 Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη 20.4 Κίνδυνοι του Εργοδότη 21.1 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου 21.2 Κάλυψη ασφάλειας Έργου 21.3 Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου 22.1 Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 22.2 Εξαιρέσεις 22.3 Ευθύνη Εργοδότη 49 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 23.1 Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 23.2 Ελάχιστο ποσό ασφάλισης 23.3 Αµφοτεροβαρής ευθύνη 24.1 Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί 24.2 Ασφάλεια για ατυχήµατα 25.1 Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες 25.2 Επάρκεια των ασφαλειών 25.3 Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει 25.4 Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών 25.5 Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί 50 Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον Εργοδότη. Νοείται ότι: στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε παραµενουσών εργασιών και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49. Σχόλια: Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) «Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου...» Η ευθύνη του Εργολάβου δεν είναι απλώς να επιδείξει (λογική) επιµέλεια. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη, ανεξάρτητα εάν φταίει ή όχι για αυτό που θα συµβεί. Με επιφύλαξη πάντοτε των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι: (α) πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση.. ), (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση... ), (ε) βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου, Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) (στ) απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, (ζ) απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου, εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος γι αυτήν, και (η) οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος εργολάβος: (i) δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή (ii) θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και αναγκαίων προφυλάξεων. 9

10 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων (Εδάφιο 21.1) Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 20, να ασφαλίσει: (α) το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας), και (β) τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο µε το κόστοςαποκατάστασης τους στο Εργοτάξιο. Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες (Εδάφιο 22.1) Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση και ζηµιά, σχετικά µε τα πιο κάτω (µε επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2): (α) το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή (β) την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο), τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των εργασιών. Εξαιρέσεις (Εδάφιο 22.2) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι: (α) η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού, (β) το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού, επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη, (γ) η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό οδοστρωτήρα, και (δ) ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται από τον Εργολάβο. Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί (εδάφιο 24.1) Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή πληρωτέες αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε εργοδοτούµενο του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του. Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα πιο πάνω. Ασφάλεια και ατυχήµατα (εδάφιο 24.2) Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αναφορικά µε εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο ώστε τελικά ο Εργοδότης να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί (εδάφιο 25.5) Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια, πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο. 10

11 Γενικές υποχρεώσεις Εργολάβου (Άρθρα 26-33) 26.1 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς 27 Αρχαιότητες 28.1 ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας 28.2, 28.3 και 28.4 Προνόµια λατοµείων, εναπόθεση υλικών και υλικά εκσκαφής 29.1 Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων περιουσιών 30 Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους 31 Ευκαιρίες και διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 32.1 Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό 33.1 Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση ΕΡΓΑΤΙΚΑ 61 Εργατικά θέµατα (Άρθρα 34 και 35) 34.1 Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών 34.2 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία 34.3 Εργατικά ταµεία 34.4 Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη 34.5 Πρώτες βοήθειες 34.6 Ωράριο εργασίας 34.7 Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία 34.8 ιαγωγή προσωπικού 35.1Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων Εργολάβου 35.2 Αναφορά ατυχηµάτων 63 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία (εδάφιο 34.2) Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτου- µένων των Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους Κανόνες που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 30/9/1977. Νοείται ότι η διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µή συµµόρφωση του ίδιου ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς. Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε αναγνωρισµένες Συντεχνίες. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο 34.7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη και οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του κλπ, κλπ. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο συνέχεια) Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει: (α) να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 στάδιο εκτέλεσης. Νοείται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, (β) να ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, ως «Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου»... (ε) να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας Κανονισµούς του 2002, 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων. Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Συμβάσεις και το δίκαιο των συμβάσεων Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Γενική θεώρηση του δικαίου Με τον όρο δίκαιο εννοούμε το σύνολο των υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς

συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς ALPHA ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ALPHA INSURANCE LTD («η Εταιρία) συμφωνεί (με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό ή που οπισθογραφούνται ή που με άλλο τρόπο διατυπώνονται σ αυτό και που,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα