ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε."

Transcript

1 ιαδικασίες Χρηµατοροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων ηµοσίων Συµβάσεων που Συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. Κατασκευαστικά έργα Συµβάσεις τεχνικών και οικοδοµικών έργων Ως έργο νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού, το οποίο προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό µία οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Τυποποιηµένα συµβόλαια (standard form contracts) ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Συνήθως, για τις συµβάσεις έργων χρησιµοποιούνται τυποποιηµένοι όροι συµβολαίου («standard form contract») δηλαδή τύποι συµβολαίου που δεν διαµορφώνονται από τα µέρη µέσω διαπραγµατεύσεων, αλλά έχουν ετοιµαστεί από οργανισµούς που είτε εκπροσωπούν ενώσεις εργοληπτών, είτε ενώσεις µηχανικών, είτε κοινές πλατφόρµες. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων περιορίζονται σε συγκεκριµένους µόνον όρους της προς σύναψη σύµβασης (π.χ. εργολαβικό αντάλλαγµα, χρόνος κατασκευής, ρήτρα σε περίπτωση καθυστέρησης κλπ). A Σύµβαση B ικαιώµατα / Υποχρεώσεις Τύποι συµβάσεων κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συνήθεις συµβάσεις κατασκευαστικών έργων Συµβάσεις τύπου Μελέτη Κατασκευή Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Συµβάσεις Παραχώρησης 1. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό 2. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών 3. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους 1

2 Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό (lump sum contract) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει ένα συνολικό έργο για ένα συγκεκριµένο (κατ αποκοπή) ποσό. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι ποσού Εάν το σπίτι συµπληρωθεί σε κάθε λεπτοµέρεια που καθορίζεται στη σύµβαση (συνήθως σε σχέδια και προδιαγραφές specs & drawings) τότε θα λάβει τις Εάν ο ιδιοκτήτης ζητήσει πρόσθετες εργασίες τότε ο εργολάβος θα δικαιούται πρόσθετη πληρωµή. Εάν ο εργολάβος παραλείψει να συµπληρώσει το σπίτι, τότε η σύµβαση µπορεί να προβλέπει το ποσό που θα πρέπει να του αποκοπεί. Γενικά, οι συµβάσεις δεν προβλέπουν πάντα τι γίνεται σε περίπτωση παράβασής τους. Σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό Η σύµβαση για ένα κατ αποκοπή ποσό µπορεί να είναι: (α) µε προµετρηµένες και προκαθορισµένες ποσότητες, περιλαµβανόµενες σε ελτία Ποσοτήτων, (β) χωρίς ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση, ως εκτελεστική υποχρέωση του Εργολάβου παραµένουν τα Σχέδια και οι Προδιαγραφές. Σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών Η σύµβαση στη βάση µοναδιαίων τιµών, η «επαναµετρούµενο συµβόλαιο», ή «συµβόλαιο µε κατά προσέγγιση ποσότητες» ( measurement and value contract, schedule of rates contracts, contracts with approximate quantities ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση µοναδιαίες τιµές. Για παράδειγµα, ένας εργολάβος αναλαµβάνει να κτίσει ένα σπίτι έναντι µοναδιαίων τιµών για κάθε εργασία που συνθέτει το σπίτι. Σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους FIDIC 1999 Conditions of Contract Η σύµβαση στη βάση κόστους + ποσοστού κέρδους ( cost plus percentage contracts ) είναι η σύµβαση µε βάσει την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει να συµπληρώσει εργασίες (ή ένα συνολικό έργο) και να πληρώνεται µε βάση το πραγµατικό κόστος των εργατικών και υλικών που «ειλικρινά και κατάλληλα» ( honestly and properly ) θα υποστεί + ένα ποσοστό για να καλύψει γενικά έξοδα και κέρδος. 2

3 FIDIC 1992 Conditions of Contract Συµβάσεις ηµοσίων Έργων Έργα Πολιτικής Μηχανικής Όροι Συµβολαίου µε κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρούµενο) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Οικοδοµικά Έργα Όροι Συµβολαίου: Με κατά προσέγγιση ποσότητες (επαναµετρ.) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Συµβόλαιο ιορισµένης Υπεργολαβίας: Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Για ένα κατ αποκοπή ποσό (χωρίς ποσότητες) Γενικό Λογιστήριο: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (έκδοση 1η Σεπτεµβρίου 2006) Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31 η Μαρτίου 2007 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων έργων πολιτικής µηχανικής vs Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων (µε κατά προσέγγιση ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) Επιµετρητής Ποσοτήτων Ελάχιστο ποσό πιστοποιητικού ιαφορετικό VOP κλπ Όροι Συµβολαίου για κατασκευή δηµοσίων οικοδοµικών έργων Με κατά προσέγγιση ποσότητες vs Για ένα κατ αποκοπή ποσό (µε ποσότητες) Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες: (α) (β) (γ) (δ) Εδάφιο 5.1 (Σειρά προτεραιότητας εγγράφων) Εδάφιο 51.2 (Οδηγίες για τροποποιήσεις) Εδάφιο 55.1 (Ποσότητες) Εδάφιο 56.1 (Επιµέτρηση, µόνον όπου καθορίζεται) (ε) Εδάφιο 60.5 και 60.6 (Τελικός Λογαριασµός) 3

4 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Γενικές πρόνοιες ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργολάβου Γενικές πρόνοιες Ο ρόλος του Μηχανικού ικαιώµατα/ Υποχρεώσεις Εργοδότη Ορισµοί Γλώσσα επικοινωνίας και νοµικό περιβάλλον Υποχρέωση για συµµόρφωση µε νοµοθεσία Εκχώρηση και ανάθεση Έκδοση σχεδίων Ασφάλιση έργου και ευθύνης για βλάβες σε τρίτα πρόσωπα Προθεσµίες υποβολής απαιτήσεων ιαδικασία επίλυσης διαφορών Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη ικαιώµατα: να παραλάβει το έργο του έγκαιρα, στην προκαθορισµένη ποιότητα και στην προκαθορισµένη τιµή. να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργοδότη Υποχρεώσεις: Ο διορισµός του Μηχανικού Η παραχώρηση του Εργοταξίου Η παραχώρηση εγκρίσεων και ειδοποιήσεων, όπου τούτο απαιτείται από το Συµβόλαιο Η µη παρακώλυση της προόδου των εργασιών Η εκτέλεση εκείνων των εργασιών που στο Συµβόλαιο καθορίζονται ως τέτοιες (π.χ. µε δικά του συνεργεία) Ο διορισµός των ιορισµένων Υπεργολάβων Η έγκαιρη εξόφληση των Πιστοποιητικών Πληρωµής Η εξασφάλιση οικοδοµικής άδειας (συνήθως). Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου ικαιώµατα: ικαίωµα να λάβει κατοχή του εργοταξίου ικαίωµα να πληρώνεται έγκαιρα το ποσό που συµφωνήθηκε ικαίωµα για πρόσθετη πληρωµή ή/και παράταση χρόνου εάν υποστεί έξοδα ή καθυστέρηση από πράξεις ή παραλείψεις του Εργοδότη ή του Μηχανικού ή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Εργοδότης. ικαίωµα να µην υποστεί «τιµωρία» εάν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας («force majeure») ή γεγονότα για τα οποία ο κίνδυνος (risk) ανήκει στον Εργοδότη (π.χ. απρόβλεπτες δράσεις της φύσης κλπ). ικαίωµα να λύσει τη σύµβαση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Κυριότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις Εργολάβου Υποχρεώσεις: Κατά τη διάρκεια των προσφορών, να επιθεωρήσει το εργοτάξιο, να εξετάσει πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε το Έργο, και να ικανοποιήσει τον εαυτό του για την επάρκεια της προσφοράς του Να εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο έγκαιρα και µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου Να χρησιµοποιήσει υλικά και τεχνουργία όπως καθορίζονται στο Συµβόλαιο και να διασφαλίσει ότι το Έργο θα ικανοποιεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται (fit for its purpose) Να παρέχει τις απαιτούµενες ασφάλειες και εγγυήσεις Να φροντίζει το Έργο και να αποκαθιστά βλάβες και ζηµιές στο Έργο (εκτός από κινδύνους που βαραίνουν τον Εργοδότη) Να παρέχει πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις Να επιδιορθώνει ελαττώµατα µετά την Παραλαβή του Έργου 4

5 Βασικές πρόνοιες σύµβασης έργου Ο ρόλος του Μηχανικού Να επιβλέπει τις εργασίες και να ελέγχει την ποιότητα τους. Να πιστοποιεί τις πληρωµές Να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών Να παραχωρεί παράταση χρόνου και να εξετάζει απαιτήσεις για πρόσθετη πληρωµή Να εκδίδει οδηγίες για τροποποιήσεις του Έργου και να κοστολογεί αυτές Να παραλαµβάνει το Έργο εν δικαιούται να απαλλάξει οποιοδήποτε µέρος από δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ορισµένες από τις εξουσίες του Μηχανικού µπορεί να δεσµεύονται ώστε να έχει δικαίωµα να τις ασκήσει µόνον εάν λάβει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη (π.χ. έκδοση οδηγιών για τροποποιήσεις). Τούτο είναι συνηθέστερο σε δηµόσιες συµβάσεις. οµή Όρων Συµβολαίου Μέρος Ι : Γενικοί Όροι Χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση από τις αναθέτουσες αρχές. Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι Περιλαµβάνουν: (α) τους ορισµούς (Εργοδότης, Μηχανικός κλπ) (β) τις διευθύνσεις αλληλογραφίας και (γ) τροποποιήσεις του Μέρους Ι ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ενός έργου (π.χ. διαφοροποίηση του τυπικού τύπου αυξοµειώσεων τιµών εάν πρόκειται για έργο συντήρησης ή µεταλλική κατασκευή). Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες του που καθορίζονται ή εξυπακούονται στο Συµβόλαιο. Νοείται όµως ότι, για τα πιο κάτω θέµατα, οφείλει να λαµβάνει προηγουµένως την έγκριση του Εργοδότη: (i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.12.2, (ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, (iii) για τον προσδιορισµό τυχόν παράτασης χρόνου, (iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής, (v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 51, (vi) για την εκτίµηση των τροποποιήσεων και των τιµών µονάδος, Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... (vii) για τον προσδιορισµό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση, (viii) για την έκδοση οδηγιών σχετικά µε ποσά προνοίας, (ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωµής στον Εργολάβο, (x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων, και (xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδ.70.2 συνέχεια... Οποιαδήποτε εκτίµηση, προσδιορισµός ή ενέργεια του Μηχανικού σχετικά µε τα πιο πάνω κοινοποιηθεί στον Εργολάβο θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί µε την έγκριση του Εργοδότη. Νοείται όµως ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο άρθρο 67 εάν ο Μηχανικός κοινοποιήσει στον Εργολάβο εκτίµηση, προσδιορισµό ή ενέργεια για τα οποία δεν έχει προηγουµένως λάβει στην πράξη την έγκριση του Εργοδότη. 5

6 Καθήκοντα και εξουσίες Μηχανικού (Εδάφιο 2.1) συνέχεια... Εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο Συµβόλαιο, ο Μηχανικός δεν έχει εξουσία να απαλλάσσει τον Εργολάβο από οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη του που απορρέει από το Συµβόλαιο. (Παράδειγµα: Ο Μηχανικός αποδέχεται ελαττωµατική εργασία, δες εδάφια 49.2 και 7.1) Αµεροληψία του Μηχανικού (Εδάφιο 2.6) Οποτεδήποτε ο Μηχανικός καλείται να ασκήσει την κρίση του: (α) δίνοντας την απόφαση, γνώµη ή συναίνεση του, (β) παρέχοντας έγκριση, (γ) προσδιορίζοντας τιµή, ή (δ) λαµβάνοντας οποιαδήποτε δράση που µπορεί να επηρεάσει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Εργοδότη ή του Εργολάβου, οφείλει να ασκεί την κρίση αυτή αµερόληπτα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, γνώµη, συναίνεση, έγκριση, προσδιορισµός ή λήψη δράσης µπορεί να αµφισβητηθούν ή διορθωθούν όπως προβλέπεται στο άρθρο 67. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Ο Εργολάβος οφείλει να σχεδιάζει (στον βαθµό που καθορίζεται στο Συµβόλαιο), εκτελέσει και συµπληρώσει το Έργο και επιδιορθώσει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε αυτό, µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ο Εργολάβος οφείλει να παρέχει όλη την αναγκαία επιστασία, εργατικά, υλικά και οτιδήποτε άλλο, µόνιµης ή προσωρινής φύσης, που χρειάζεται για το σχεδιασµό, εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, στο βαθµό που η ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω καθορίζεται ή εύλογα συµπεραίνεται από το Συµβόλαιο. Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο: Ο Εργολάβος οφείλει να... εκτελέσει το Έργο µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου. Ποια η σηµασία της φράσης αυτής; Γενικές Υποχρεώσεις Εργολάβου (Εδάφιο 8.1) Σχόλιο (συνέχεια): Καθίσταται σαφές στον Εργολάβο ότι ο Εργοδότης δεν ενδιαφέρεται µόνο για το τελικό αποτέλεσµα (τελικό προϊόν) αλλάκαιγια τοντρόποκαιµεθόδουςπου θα ακολουθήσει ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η πρόνοια αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι από τον Εργολάβο εάν παραβεί συµβατικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγµα, εάν κάποιο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο έργο αποδειχθεί ελαττωµατικό δεν µπορεί να αποποιηθεί της ευθύνης του έστω και εάν αποδείξει ότι κατά την επιλογή του υλικού είχε επιδείξει τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια. Εξ ου και η...ουρά «και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συµβολαίου». Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης (Άρθρο 10) Ο Εργολάβος οφείλει να εξασφαλίσει Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου για ποσό ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα Προσφοράς εφαρµοζόµενου επί του Ποσού Συµβολαίου. Ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Συµβόλαιο µέχρι η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου υποβληθεί από τον Εργολάβο και τύχει της έγκρισης του. Σε περίπτωση που η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου δεν υποβληθεί εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, ο Εργοδότης έχει το απόλυτο δικαίωµα, χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων του, να λύσει την εργοδότηση του Εργολάβου και να κατάσχει την Εγγύηση Συµµετοχής χωρίς πλέον να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Εργολάβου για οποιοδήποτε ζήτηµα ή θέµα οποιασδήποτε µορφής σχετικά µε το Συµβόλαιο. 6

7 Επιθεώρηση Εργοταξίου (Εδάφιο 11.1) Ο Εργοδότης αναµένεται να έχει θέσει στη διάθεση του Εργολάβου, πριν την υποβολή από τον Εργολάβο της Προσφοράς, τα υδρολογικά εκείνα δεδοµένα και στοιχεία για τις συνθήκες του υπεδάφους που ο ίδιος έχει εξασφαλίσει από έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά µε το Έργο, ο Εργολάβος όµως είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που αυτός θα ερµηνεύσει τα στοιχεία αυτά. Επάρκεια της προσφοράς (Εδάφιο 12.1) Νοείται ότι ο Εργολάβος έχει ικανοποιήσει τον εαυτό του για την ορθότητα και επάρκεια της Προσφοράς και των τιµών µονάδος των ελτίων Ποσοτήτων τα οποία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το Συµβόλαιο (περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν την προµήθεια υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή υπηρεσιών, αυτών που αφορούν απρόβλεπτα για τα οποία υπάρχουν Ποσά Προνοίας, και αυτών που αφορούν Ποσά Βασικού Κόστους) και κάθε άλλο θέµα ή πράγµα που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου και επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) Εάν ο Εργολάβος συναντήσει στο Εργοτάξιο φυσικά ή τεχνητά εµπόδια ή φυσικές συνθήκες, άλλες από κλιµατικές συνθήκες ή συνθήκες υπεδάφους (στις συνθήκες υπεδάφους µη περιλαµβανοµένων συνθηκών που σχετίζονται µε τη στάθµη των υπογείων υδάτων), τα οποία εµπόδια ή συνθήκες, κατά τη γνώµη του, δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο, τότε οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Μηχανικό και να δώσει πλήρεις λεπτοµέρειες των αναµενόµενων καθυστερήσεων και άλλων επιπτώσεων στην εκτέλεση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτείνει για αντιµετώπιση του προβλήµατος και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια (Εδάφιο 12.2) συνέχεια... Ο Μηχανικός οφείλει, εάν κατά τη γνώµη του τέτοια εµπόδια ή συνθήκες δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο Εργολάβο και αφού διαβουλευθεί µε τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, να προσδιορίσει: (α) τυχόν παράταση χρόνου που δικαιούται ο Εργολάβος, και (β) το ποσό το οποίο θα προστεθεί στο Ποσό Συµβολαίου αναφορικά µε τα έξοδα τα οποία έχει υποστεί ή θα υποστεί ο Εργολάβος ως αποτέλεσµα της ύπαρξης των φυσικών αυτών εµποδίων ή συνθηκών, στο βαθµό που αυτά δεν θα µπορούσαν να έχουν εύλογα προβλεφθεί από ένα έµπειρο εργολάβο. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό για τη συναίνεση του λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας που θα δείχνει τη σειρά µε την οποία προτείνει όπως εκτελεστεί το Έργο. Το πρόγραµµα πρέπει να συνάδει µε το Χρόνο Αποπεράτωσης, και µε οποιουσδήποτε άλλους χρονικούς περιορισµούς καθορίζονται στο Συµβόλαιο. Πρέπει επίσης να είναι τύπου χρόνος/θέση των διάφορων εργασιών και να συνοδεύεται από ευθύγραµµο γράφηµα (διάγραµµα Gantt) στο οποίο να παριστάνεται η σειρά εκτέλεσης των εργασιών και οι κρίσιµες δραστηριότητες των εργασιών. Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) Σχόλια: Σκοπός του προγράµµατος είναι: (α) η παρακολούθηση της πραγµατικής προόδου των εργασιών σε σχέση µε την προγραµµατιζόµενη ώστε να διαφανεί έγκαιρα ο κίνδυνος καθυστερηµένης συµπλήρωσης του Έργου, (β) ο καθορισµός του χρόνου στον οποίο οφείλει ο Μηχανικός να συµπληρώσει τυχόν λεπτοµερή σχέδια που αναµένεται να δοθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής, (γ) η διευκόλυνση του Μηχανικού στη διεξαγωγή της επίβλεψης, (δ) η καθοδήγηση του Εργοδότη για το χρόνο στον οποίο θα οφείλει να έχει εκπληρώσει δικές του υποχρεώσεις (π.χ. ιορισµός Υπεργολάβων, παραχώρηση µερών του εργοταξίου που δεν έχουν ακόµα δοθεί κλπ), 7

8 Πρόγραµµα εργασίας (Εδάφιο 14.1) ιάγραµµα Χρηµατικής Ροής (Εδάφιο 14.3) Σχόλια (συνέχεια): Σκοπός του προγράµµατος είναι: (ε) η παροχή µέσου για ορθολογιστική αξιολόγηση και υπολογισµό των επιπτώσεων από την πραγµατοποίηση «συµβάντων» για τα οποία τίθεται θέµα παραχώρησης παράτασης χρόνου. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το πρόγραµµα το οποίο έχει υποβάλει στο Μηχανικό, πάντοτε νοουµένου ότι η υποχρέωση του αυτή «κάµπτεται» εάν ακολουθώντας το πρόγραµµά του θα παραβίαζε υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Συµβόλαιο ή εάν θα παραβίαζε άλλες πρόνοιες του Συµβολαίου (π.χ. καθορισµένους στο Συµβόλαιο χρόνους τµηµατικής παραχώρησης του Εργοταξίου). Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 28 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής, να υποβάλει στο Μηχανικό λεπτοµερή κατάσταση και σχετικό διάγραµµα της χρηµατικής ροής στα οποία θα παρουσιάζονται οι προγραµµατισµένες, ανά µήνα, αναµενόµενες πληρωµές που θα δικαιούται ο Εργολάβος σύµφωνα µε το Συµβόλαιο. Ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει αναθεωρηµένα τα πιο πάνω στοιχεία, στην ίδια µορφή, όποτε τούτο του ζητείται από το Μηχανικό. ποσό S-curve χρόνος Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Η υποβολή προγραµµάτων και λεπτοµερειών από τον Εργολάβο και η παροχή συναίνεσης από το Μηχανικό δεν απαλλάσσουν τον Εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση του που απορρέει από το Συµβόλαιο. Νοείται ότι η παραχώρηση τέτοιας συναίνεσης σε ουδεµία περίπτωση θα θεωρείται ότι καθιστά το υποβληθέν πρόγραµµα µέρος του Συµβολαίου, ή ότι συνιστά οδηγία για εκτέλεση των εργασιών όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα αυτό. Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται (Εδάφιο 14.5) Σχόλια: Η 2 η πρόταση του εδαφίου αυτού δεν περιλαµβάνεται στο FIDIC. Εάν το πρόγραµµα καταστεί µέρος του Συµβολαίου, οποιαδήποτε αδυναµία για εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα µπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή από τον Εργολάβο απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή και παράταση χρόνου (π.χ. Yorkshire Water Authority vs Sir Alfred McAlpine: Το πρόγραµµα του Εργολάβου για κατασκευή φράγµατος προέβλεπε την ανάντη εκτέλεση εργασιών. Τούτο αποδείχθηκε αδύνατο και αναγκαστικά ο Εργολάβος εργάστηκε κατάντη. Κρίθηκε ότι τούτο συνιστούσε τροποποίηση και µπορούσε να δικαιολογήσει πρόσθετη πληρωµή και χρόνο.) Γεγονότα που προκαλούν καθυστέρηση (Εδάφιο 14.6) Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος (Εδάφιο 14.7) Ο Εργολάβος οφείλει να ειδοποιεί, το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό, το Μηχανικό για γεγονότα ή καταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν καθυστέρηση ή διαταραχή ή να εµποδίσουν τη συµπλήρωση του Έργου, αναφέροντας ταυτόχρονα τα µέτρα που προτίθεται να λάβει για αντιµετώπιση και/ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα γεγονότα ή καταστάσεις αυτές. Μέχρι ο Εργολάβος να υποβάλει στο Μηχανικό το πρόγραµµα του εδαφίου 14.1, στο οποίο να περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, ο Μηχανικός οφείλει να αφαιρεί ως κράτηση από κάθε Πιστοποιητικό Ενδιάµεσης Πληρωµής το ποσό που υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15 τοις εκατό επί των ποσών τα οποία δικαιούται ο Εργολάβος, εξαιρουµένου του ποσού της προκαταβολής, µέχρι το κρατηθέν αυτό ποσό φθάσει το 5% του Ποσού Συµβολαίου. Με την υποβολή του προγράµµατος, και νοουµένου ότι τούτο θα συµβεί το αργότερο 56 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής έναρξης από το Μηχανικό, το κρατηθέν ποσό πρέπει να πιστοποιηθεί από το Μηχανικό για πληρωµή στον Εργολάβο. Σε διαφορετική περίπτωση η κράτηση που έχει επιβληθεί λαµβάνει τη µορφή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας. 8

9 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 20.1 Φροντίδα του Έργου 20.2 Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς 20.3 Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη 20.4 Κίνδυνοι του Εργοδότη 21.1 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου 21.2 Κάλυψη ασφάλειας Έργου 21.3 Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου 22.1 Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 22.2 Εξαιρέσεις 22.3 Ευθύνη Εργοδότη 49 Φροντίδα Έργου Ασφάλειες (Άρθρα 20-25) 23.1 Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες 23.2 Ελάχιστο ποσό ασφάλισης 23.3 Αµφοτεροβαρής ευθύνη 24.1 Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί 24.2 Ασφάλεια για ατυχήµατα 25.1 Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες 25.2 Επάρκεια των ασφαλειών 25.3 Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει 25.4 Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών 25.5 Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί 50 Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου και του Μηχανικού Εξοπλισµού και υλικών που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, από το Χρόνο Έναρξης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, οπότε και η ευθύνη για τη φροντίδα αυτή µεταφέρεται στον Εργοδότη. Νοείται ότι: στην περίπτωση που ο Μηχανικός εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για οποιοδήποτε Τµήµα ο Εργολάβος παύει να έχει ευθύνη για τη φροντίδα του Τµήµατος αυτού από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Παραλαβής, και ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα οποιωνδήποτε παραµενουσών εργασιών και η ευθύνη αυτή παραµένει µέχρι οι παραµένουσες αυτές εργασίες συµπληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49. Σχόλια: Φροντίδα Έργου (Εδάφιο 20.1) «Ο Εργολάβος έχει πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του Έργου...» Η ευθύνη του Εργολάβου δεν είναι απλώς να επιδείξει (λογική) επιµέλεια. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη, ανεξάρτητα εάν φταίει ή όχι για αυτό που θα συµβεί. Με επιφύλαξη πάντοτε των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) Οι κίνδυνοι του Εργοδότη είναι: (α) πόλεµος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεµος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών δυνάµεων, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση τις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο), (β) εξέγερση, τροµοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εµφύλιος πόλεµος ή παράνοµη κατάληψη εξουσίας, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση.. ), (γ) ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή µόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικά υλικά, ή από πυρηνικά απόβλητα, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), (δ) κύµατα πιέσεως από αεροσκάφη που ταξιδεύουν µε ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση... ), (ε) βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία ή αναταραχή, εντός της Κύπρου (µε εξαίρεση...), εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουµένους του Εργολάβου ή των Υπεργολάβων του και προκύπτει από τη διεξαγωγή του Έργου, Κίνδυνοι του Εργοδότη (Εδάφιο 20.4) (στ) απώλεια ή ζηµιά λόγω χρήσης ή κατοχής από τον Εργοδότη οποιουδήποτε Τµήµατος ή µέρους των Μόνιµων Έργων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Συµβόλαιο, (ζ) απώλεια ή ζηµιά στο βαθµό που οφείλεται στη µελέτη του Έργου, εκτός εάν η µελέτη υποβάλλεται από τον Εργολάβο ή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος γι αυτήν, και (η) οποιαδήποτε δράση των δυνάµεων της φύσης (στο βαθµό που αυτή συµβαίνει στο Εργοτάξιο), την οποία ένας έµπειρος εργολάβος: (i) δεν θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, ή (ii) θα µπορούσε εύλογα να αναµένει, αλλά δεν θα µπορούσε εύλογα να είχε εµποδίσει την πρόκληση απώλειας ή ζηµιάς σε φυσική περιουσία µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και αναγκαίων προφυλάξεων. 9

10 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων (Εδάφιο 21.1) Ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από το άρθρο 20, να ασφαλίσει: (α) το Έργο, µαζί µε το Μηχανικό Εξοπλισµό και τα υλικά που θα ενσωµατωθούν σε αυτό, για ποσό ίσο µε την αξία αποκατάστασης αυτών (συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό για κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων εξόδων όπως για αµοιβή µελετών, κατεδάφιση και αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέρους του Έργου και λοιπών εξόδων, πάντοτε νοουµένου ότι η παρεχόµενη κάλυψη δεν θα είναι για ποσό µικρότερο από το Ποσό Συµβολαίου αυξηµένο κατά ένα ποσοστό 20 τοις εκατό (πλέον του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας), και (β) τα Μηχανήµατα Εργολάβου και άλλα υλικά και αντικείµενα τα οποία έχουν µεταφερθεί στο Εργοτάξιο από τον Εργολάβο, για ποσό ίσο µε το κόστοςαποκατάστασης τους στο Εργοτάξιο. Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες (Εδάφιο 22.1) Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση και ζηµιά, σχετικά µε τα πιο κάτω (µε επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο 22.2): (α) το θάνατο ή τραυµατισµό οποιουδήποτε προσώπου, ή (β) την απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, περιλαµβανοµένης της περιουσίας του Εργοδότη (άλλης από το Έργο), τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή να οφείλονται στην εκτέλεση και συµπλήρωση του Έργου ή στην επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων και περιλαµβανοµένων τυχόν περιόδων αναστολής των εργασιών. Εξαιρέσεις (Εδάφιο 22.2) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 22.1 είναι: (α) η µόνιµη χρήση ή κατοχή γης από το Έργο ή µέρος αυτού, (β) το δικαίωµα του Εργοδότη να εκτελέσει το Έργο ή µέρος αυτού, επί, υπό, διαµέσου, ή µέσα σε οποιαδήποτε γη, (γ) η ζηµιά σε περιουσία όταν η ζηµιά αυτή είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της εκτέλεσης και συµπλήρωσης του Έργου και της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε ελαττωµάτων σε αυτό, σύµφωνα µε το Συµβόλαιο, εκτός ζηµιάς που οφείλεται σε δόνηση από δονητικό οδοστρωτήρα, και (δ) ο θάνατος ή τραυµατισµός οποιουδήποτε προσώπου ή η απώλεια ή ζηµιά σε οποιαδήποτε περιουσία, στο βαθµό που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του, ή άλλων εργολάβων που δεν εργοδοτούνται από τον Εργολάβο. Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί (εδάφιο 24.1) Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή πληρωτέες αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε εργοδοτούµενο του Εργολάβου ή οποιουδήποτε Υπεργολάβου του, εκτός στην περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Εργοδότη, εργοδοτουµένων ή αντιπροσώπων του. Ο Εργολάβος οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη για κάθε τέτοια βλάβη ή αποζηµίωση, εκτός των προαναφεροµένων περιπτώσεων ευθύνης του Εργοδότη, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε µορφής αναφορικά και σχετικά µε τα πιο πάνω. Ασφάλεια και ατυχήµατα (εδάφιο 24.2) Ο Εργολάβος οφείλει να ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αυτής και να διατηρήσει την ασφάλεια για όσο καιρό εργοδοτεί υπαλλήλους στο Έργο. Όσον αφορά τους εργοδοτουµένους των Υπεργολάβων του, η προαναφερθείσα υποχρέωση του Εργολάβου να ασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό θεωρείται ως εκπληρωθείσα µόνον εάν κάθε Υπεργολάβος ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι της ευθύνης του αναφορικά µε εκείνα τα πρόσωπα και µε εκείνο τον τρόπο ώστε τελικά ο Εργοδότης να καλύπτεται και εξασφαλίζεται σύµφωνα µε το έγγραφο σύµβασης ασφάλισης όπως προνοείται στο εδάφιο Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθεί (εδάφιο 25.5) Ουδεµία πρόνοια στα άρθρα περί ασφαλειών θα περιορίζει τις υποχρεώσεις ή ευθύνες των µερών, όπως αυτές καθορίζονται στους άλλους όρους του παρόντος Συµβολαίου ή άλλως πως. Οποιαδήποτε ποσά δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ανακτηθεί από την ασφάλεια, πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο και/ή τον Εργοδότη ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους αυτές. Παραταύτα, στην περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει και διατηρήσει εν ισχύ οποιαδήποτε ασφάλεια η οποία είναι διαθέσιµη και η οποία προβλέπεται στο Συµβόλαιο να τεθεί και διατηρηθεί εν ισχύ, χωρίς ο Εργοδότης να έχει συναινέσει ρητώς στην παράλειψη αυτή και/ή να έχει ασκήσει το δικαίωµα του µε βάση το εδάφιο 25.3 να θέσει και να διατηρήσει ο ίδιος εν ισχύ την ασφάλεια αυτή, τότε οποιαδήποτε ποσά θα είχαν ανακτηθεί από την ασφάλεια αυτή πρέπει να καταβάλλονται από τον Εργολάβο. 10

11 Γενικές υποχρεώσεις Εργολάβου (Άρθρα 26-33) 26.1 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς 27 Αρχαιότητες 28.1 ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας 28.2, 28.3 και 28.4 Προνόµια λατοµείων, εναπόθεση υλικών και υλικά εκσκαφής 29.1 Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων περιουσιών 30 Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους 31 Ευκαιρίες και διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 32.1 Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό 33.1 Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση ΕΡΓΑΤΙΚΑ 61 Εργατικά θέµατα (Άρθρα 34 και 35) 34.1 Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών 34.2 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία 34.3 Εργατικά ταµεία 34.4 Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη 34.5 Πρώτες βοήθειες 34.6 Ωράριο εργασίας 34.7 Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία 34.8 ιαγωγή προσωπικού 35.1Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων Εργολάβου 35.2 Αναφορά ατυχηµάτων 63 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία (εδάφιο 34.2) Ο Εργολάβος οφείλει να συµµορφώνεται σε ό,τι αφορά τους εργοδοτουµένους του, περιλαµβανοµένων των εργοδοτου- µένων των Υπεργολάβων του, µε τους Πρότυπους Κανόνες που δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 30/9/1977. Νοείται ότι η διασφάλιση της συµµόρφωσης των Υπεργολάβων µε τους εν λόγω Κανόνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου ο οποίος γενικά θα καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζηµιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις για µή συµµόρφωση του ίδιου ή Υπεργολάβων του µε τους Κανόνες αυτούς. Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι του οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωµα των εργοδοτουµένων τους να ανήκουν σε αναγνωρισµένες Συντεχνίες. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο 34.7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαµβανοµένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη και οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του κλπ, κλπ. Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία (εδάφιο συνέχεια) Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει: (α) να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Φάση 2 στάδιο εκτέλεσης. Νοείται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει δικαίωµα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή των εργασιών στο Έργο ή µέρος αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο 40.1, (β) να ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, ως «Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου»... (ε) να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας Κανονισµούς του 2002, 11

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών

ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011. Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών ΟI ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996-2011 Ν.89(Ι)/96-2011 Παρουσίαση - Ανάλυση των κυριοτέρων προνοιών Στέλιος Θεοφάνους Εκπαιδευτής Οικοδομικής www.mlsi.gov.cy/dli 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Το συνυποσχετικό είναι ανέκκλητο και έχει ισχύ ως διάταγµα ικαστηρίου. 4. Το συνυποσχετικό δεν λύεται µε το θάνατο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4435, 14.3.2014 Ν. 34(Ι)/2014 34(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 167, 27.6.2012, σ.1. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα