Κοινωνικές υπηρεσίες για ανηλίκους: Ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικές υπηρεσίες για ανηλίκους: Ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας"

Transcript

1 12 ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ Κοινωνικές υπηρεσίες για ανηλίκους: Ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας Η εμπειρία του Κεμπέκ ΑΝΤΩΝΗ Δ. ΜΑΓΓΑΝΑ, Καθηγητή Τομέα Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται στα παιδιά που βρίσκονται σε δυσκολία και τις οικογένειές τους στην Επαρχία του Κεμπέκ στον Καναδά. In this publication the author presents the social services offered by the Province of Quebec to the juveniles in difficulty ant their families. Ι. Εισαγωγή Πρόσφατα έλαβα από το Κεμπέκ του Καναδά ένα νέο κείμενο που αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για να το μεταφέρω στους Έλληνες ειδικούς. Αφορούσε την ποιότητα, την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνέχεια των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται στα «παιδιά σε δυσκολία» 1. Όπως είχαμε τονίσει και παλαιότερα η Επαρχία αυτή του Καναδά ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από τον υπόλοιπο Καναδά στηριζόμενη στο προνοιακό σύστημα για το χειρισμό των προβλημάτων που αφορούν τους νέους σε κίνδυνο 2. Η επιμονή του Κεμπέκ στο να επενδύει στα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για τους ανήλικους απέδωσε, πρόσφατα, καρπούς όταν στις στατιστικές της εγκληματικότητας στον Καναδά για το 2006 και ενώ για τις υπόλοιπες Επαρχίες το ποσοστό της βίαιης νεανικής παραβατικότητας αυξήθηκε για τις ανθρωποκτονίες, τις επιθέσεις και τις ληστείες, στην Επαρχία του Κεμπέκ υπήρξε μείωση της τάξης του 4% 3. Προσπαθώντας να βρω μια αντιστοιχία προς αυτά που γίνονται στην Ελλάδα ξεκίνησα με τα νομοθετικά κείμενα. Κατ αρχάς σε πολλούς τομείς η νομοθεσία είναι πολύ παλιά, αν όχι πεπαλαιωμένη. Η οργάνωση και λειτουργία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων ρυθμίζεται με Διάταγμα του Η λειτουργία και η οργάνωση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ρυθμίζεται με Προεδρικό Διάταγμα του και ο καθορισμός του αντικειμένου εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών με Διάταγμα του Όσον αφορά την πιο πρόσφατη 1. Orientations relatives aux standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience. La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2007, section Documentation, rubrique Publications. 2. Βλ. Α. Μαγγανά, Η νομοθεσία για τους ανηλίκους στο Κεμπέκ στο Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 1999, σελ Βλ. ακόμη του ίδιου, Το εγκληματικό φαινόμενο στην πράξη, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ.113 επ. 3. Crime Statistics in Canada, 2006 (By Warren Silver) Juristat (Canadian Centre for Justice Statistics) Statistics Canada- Catalogue no xie, Vol. 27, no ΚΔ 3/1943. Βλ. Ι. Φαρσεδάκη (επιμ.), Δίκαιο Ανηλίκων, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, ΠΔ 49/ ΠΔ 891/1978. Μάλιστα, βάσει του άρθρου 7 του Δ/τος αυτού οι αρμοδιότητες του κοινωνικού λειτουργού παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον αφορά την νομοθεσία 7 αν και εμφανίζεται άρτια τόσο νομοτεχνικά όσο και κατ ουσίαν μας είχε οδηγήσει στην ακόλουθη διαπίστωση: «Είναι κρίμα που, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να προβλέψουμε ότι μια νομοθεσία που έγινε με τις καλλίτερες προθέσεις (πρόκειται για το Νόμο 3189/2003) κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά, όπως έγινε και με τη σωφρονιστική νομοθεσία. Και τούτο γιατί λείπει ο συνδετικός κρίκος, ο συντονιστικός μηχανισμός για όλ αυτά τα μέτρα. Διότι ποιος θα είναι υπεύθυνος, υπόλογος για το παιδί; Η αστυνομία; Οι κοινωνικοί λειτουργοί ή οι επιμελητές ανηλίκων;» 8. Προς την ίδια κατεύθυνση ο Καθ. Νέστ. Κουράκης δήλωσε πρόσφατα: «Το νέο νομοσχέδιο ( ) υποστηρίζει αυτή τη νέα φιλοσοφία (της αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας με εναλλακτικά μέτρα). Ωστόσο θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια ώστε οι ουσιαστικές διατάξεις του να μην παραμείνουν κενό γράμμα καθότι είναι ελλιπέστατος ο σχεδιασμός των υποστηρικτικών δομών που θα μπορούσαν να μετουσιώσουν σε έργο με δυναμική και προοπτική τις διατάξεις αυτές» 9. πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας: «Άρθρο 7 Παρ. 1: Ο κοινωνικός λειτουργός εις τον τομέα της εγκληματικότητας συμβάλλει τη συνεργασία ετέρων ειδικών εις την πρόληψιν ή αντιμετώπισιν συναισθηματικών ή κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, ατόμων, άτινα περιέρχονται εις κατάστασιν κοινωνικού κινδύνου, ή υποπίπτουν εις αντικοινωνικήν ή εγκληματικήν συμπεριφοράν και μεριμνά διά την κοινωνικήν επανένταξιν αυτών. Παρ. 2: Το έργον του κοινωνικού λειτουργού εις τον τομέα της εγκληματικότητας συνίσταται αφ ενός μεν εις την διερεύνησιν των συνθηκών ή καταστάσεων αίτινες αποτελούν τους γενεσιουργούς λόγους του κοινωνικού κινδύνου ή της αντικοινωνικής ή εγκληματικής συμπεριφοράς ( ) αφ ετέρου δε εις την παροχήν εις αυτά και το περιβάλλον των ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρος, προκειμένου ταύτα, διά της αξιοποιήσεως των κοινωνικών σχέσεων μετά του περιβάλλοντός των, να αποκατασταθούν κοινωνικώς και επαγγελματικώς και να αποβούν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. 7. Βλ. για παράδειγμα τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΠΔ 95/2000) και ιδίως το Ν 2646/1998 (Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 18 τη λήψη μέτρων για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα την κοινωνική φροντίδα των παραβατικών ανηλίκων, ορφανών ή ανηλίκων με οικογενειακά προβλήματα) και το Ν 3189/2003 (Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων) νόμοι επηρεασμένοι από τη διεθνή και ευρωπαική νομοθεσία για τα δικαιώματα των παιδιών (βλ. Δίκαιο ανηλίκων, ό.π. υποσ. 4). 8. ΠοινΔικ 2003, 1176 επ. 9. Ν. Κουράκης/Ε. Σταθουλοπούλου, «Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων». Στο Στρ. Γεωργούλας (επιμ.) Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα, Τιμητικός Τόμος για τον Καθ. Στ. Αλεξιάδη, Αθήνα, ΚΨΜ, 2007, σελ. 45(54). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) 13 Στη συνέχεια προτίθεμαι να παρουσιάσω τα κυριότερα σημεία του νέου πενταετούς Σχεδίου Δράσης της Επαρχίας του Κεμπέκ ( ) για τους «Νέους σε δυσκολία». Πρόκειται για μια προσέγγιση ολοκληρωμένη που ασχολείται με τα κριτήρια πρόσβασης, ποιότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και συνέχειας των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά 10. Α. Γενικές κατευθύνσεις Δύο αρχές βρίσκονται στη βάση της οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας γενικότερα στην Επαρχία του Κεμπέκ στον Καναδά. Πρόκειται για την ευθύνη του κοινού και την ιεράρχηση των διαφόρων υπηρεσιών. Η ευθύνη του πληθυσμού υποχρεώνει τους υπεύθυνους παροχής υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη κοινότητα να μοιραστούν αυτή την ευθύνη με το κοινό. Αυτό μεταφράζεται ειδικότερα: στην προσβασιμότητα σε ένα όσο το δυνατό πληρέστερο σύνολο υπηρεσιών, στην καθοδήγηση και συμπαράσταση των ατόμων μέσα στο σύστημα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, στη σύγκλιση των προσπαθειών για να διατηρηθεί και βελτιωθεί η υγεία και το ευ-ζην του πληθυσμού. Ιεράρχηση των υπηρεσιών σημαίνει τη διευκόλυνση της διαδρομής των ατόμων στα διάφορα επίπεδα των υπηρεσιών χάρη σε μηχανισμούς σύνδεσης μεταξύ των δικαιούχων αυτών των υπηρεσιών. Επιπλέον επιτρέπει να προσδιορισθεί η ευθύνη και ο καταλογισμός. Κατ αρχάς τρία επίπεδα υπηρεσιών αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ: οι γενικές, οι εξειδικευμένες και οι υπερεξειδικευμένες. Η διαίρεση αυτή αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος σωματικής ή ψυχικής υγείας. Η ιεράρχηση των υπηρεσιών στοχεύει να εξασφαλίσει στα άτομα την ενδεδειγμένη υπηρεσία, τη σωστή στιγμή, στην ενδεδειγμένη τοποθεσία και την ενδεδειγμένη γνώση και εμπειρία. Διάφοροι μηχανισμοί προβλέπονται για την προσφυγή στις εξειδικευμένες υπηρεσίες αλλά και για το σχεδιασμό των ειδικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο άτομο μετά την επάνοδό του στον κανονικό ρυθμό ζωής. Ένα ποσοστό 10-15% των νέων σε δυσκολία και των οικογενειών τους θα συναντήσουν δυσκολίες προσαρμογής. Το , τα Κέντρα Νεότητας του Κεμπέκ δέχθηκαν γύρω στις επισημάνσεις, μεταξύ των οποίων το 47% με βάση τη νομοθεσία για την προστασία της νεότητας. Παράλληλα με αυτές τις επισημάνσεις περισσότερες από αιτήσεις παροχής υπηρεσιών περνούν από τα Κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος, το περίπου νέοι που τέλεσαν αδικήματα παρακολουθούνται βάσει της ποινικής νομοθεσίας για νέους. Σ αυτούς τους νέους και τις οικογένειές τους απευθύνονται οι κατευθύνσεις που περιέχονται σ αυτό το δοκίμιο. Β. Το Προγραμμα υπηρεσιών για νέους σε «δυσκολία» Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε νέους, από την πολύ μικρή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, οι οποίοι συναντούν προβλήματα στην ανάπτυξη ή τη συμπεριφορά τους η παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής (παραβατικότητα, βία, τάσεις αυτοκτονίας, κ.λπ.). Το Πρόγραμμα απευθύνεται και στους νέους που έχουν ανάγκη βοήθειας για την ασφάλεια και την ανάπτυξή 10. Orientations relatives aux standards d accès, de continuité, de qualité, d efficacité et d efficience. La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2007, section Documentation, rubrique Publications. τους (καταχρήσεις, αμέλεια κ.λπ.) ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο και περιλαμβάνει υπηρεσίες για τις οικογένειες αυτών των νέων. Το ειδικό Κέντρο δράσης που βρίσκεται στο ΚΚΥΚΥ (Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας) περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής παρακολούθησης. Παρεμβάσεις σε περιπτώσεις αμέλειας. Παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης και εντατική παρακολούθηση. Υπηρεσίες επανένταξης και παρακολούθησης της τοποθέτησης του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις για βοήθεια και υποστήριξη δεν σταμάτησαν να αυξάνονται. Για τα ΚΚΥΚΥ πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 15,4% όσον αφορά τη βοήθεια στους νέους και τις οικογένειές τους. Για τα Κέντρα Νεότητας, ο εντοπισμός και στη συνέχεια ο χειρισμός περιπτώσεων προστασίας της νεότητας αυξήθηκε κατά 22% και 23% κατά την ίδια περίοδο. Η αύξηση αυτή δημιουργεί μια πίεση με συνέπεια ορισμένες Υπηρεσίες να μη μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια που έχουν ορισθεί. Διάφορα Πορίσματα Εργασιών έχουν καταδείξει τα προβλήματα: Ανεπάρκεια των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες κοντά στους χώρους όπου διαμένουν οι οικογένειες, υπερφόρτωση των εξειδικευμένων υπηρεσιών που δημιουργεί μακρές λίστες αναμονής, απουσία σαφήνειας στους μηχανισμούς πρόσβασης, μια, συχνά ελλιπής, συνέχεια στην υπόθεση, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός μετακινήσεων των παιδιών που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή Ιδρύματα, μια αύξουσα «δικαστικοποίηση» των περιπτώσεων, έλλειψη υποστήριξης για τα παιδιά που φεύγουν από τα Κέντρα Νεότητας στα 18 τους χρόνια, υπηρεσίες ψυχικής υγείας δύσκολα προσβάσιμες αποτελούν παραδείγματα των ελλείψεων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας δείχνουν τις κατευθύνσεις που πρέπει ν ακολουθηθούν για την προσφορά καλλίτερων υπηρεσιών στα παιδιά και τους γονείς τους. Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προσφορά υπηρεσιών διαθέσιμων κοντά στους χώρους που διαμένουν οι οικογένειες ώστε να αποφευχθεί η χειροτέρευση ορισμένων καταστάσεων. Όμως για να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις που θα επιτρέψουν: να εξασφαλισθεί ότι είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων και των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι, να εξασφαλισθεί με σαφήνεια, πληρότητα και ταχύτητα η πρόσβαση των νέων και των οικογενειών τους στις γενικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στη στιγμή και στο χώρο που έχουν ανάγκη, να βελτιωθεί η συνοχή και η συνέχεια της παρέμβασης μέσω ενός καλλίτερου συντονισμού, να εξασφαλισθεί ότι η νομοθεσία για την προστασία της νεότητας χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη προσοχή, να ανέβει η ποιότητα των υπηρεσιών και των κλινικών παρεμβάσεων μέσω μιας ενδυνάμωσης των ικανοτήτων-αρμοδιοτήτων των παρεμβαινόντων και των διαχειριστών. Όσον αφορά τη θέση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ για το Σχέδιο Στρατηγικής , όσον αφορά τους νέους σε δυσκολία και τις οικογένειές τους, το Υπουργείο δίνει την έμφαση στην παρέμβαση όσο γίνεται νωρίτερα, με ένταση και με συνέχεια και όσο πιο κοντά γίνεται στο περιβάλλον όπου ζουν οι νέοι με τις οικογένειές τους ώστε να προληφθεί η χειροτέρευση και η επανάληψη των προβλημάτων κοινωνικής δυσπροσαρμοστικότητας. Η στρατηγική της υπουργικής παρέμβασης στηρίζεται σε τρεις άξονες: Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

3 14 ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ο πρώτος άξονας στοχεύει στο να προληφθούν οι δυσκολίες προσαρμογής και ανάπτυξης στους νέους και τις οικογένειές τους μέσω των γενικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ΚΚΥΚΥ. Ο δεύτερος άξονας συγκεντρώνει τα μέτρα που στοχεύουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στα μέτρα αυτά πράγμα που θα επιτρέψει στη συνέχεια να γενικευθεί η χρήση των μέτρων κάνοντάς τα πιο προσιτά. Ο απώτερος στόχος αυτής της δράσης είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών ώστε να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες και δυσκολίες των νέων και των οικογενειών τους. Τέλος ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στα μέτρα που θα εξασφαλίσουν μια εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και μια καλλίτερη προσαρμογή των μέτρων προς τις ανάγκες των νέων και των οικογενειών τους. Οι υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές αποτέλεσαν τις βάσεις για να βγουν οι αρχές που πρέπει να οδηγούν τις παρεμβάσεις που θα γίνονται στους νέους και τις οικογένειές τους. i. Η παρέμβαση στην οικογένεια Η οικογένεια αποτελεί τον κατ εξοχήν χώρο για να εξασφαλίσει την ανάπτυξη των νέων. Όσον αφορά τους γονείς είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Η ανάπτυξη των νέων αποτελεί συλλογική υπευθυνότητα. Μέσα σ αυτή την προοπτική η κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει τους γονείς στην εκπλήρωση των ρόλων τους απέναντι στο παιδί. Αυτή η συμμετοχή της κοινότητας στην υποστήριξη των νέων και των οικογενειών τους αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή και των φορέων του δικτύου υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, των κοινοτικών οργανώσεων για τους νέους και την οικογένεια, των Δήμων κ.λπ. Πρέπει να γίνονται προληπτικές παρεμβάσεις για τους νέους προτού εμφανισθούν τα προβλήματα και αν τελικά οι παρεμβάσεις βοήθειας κρίνονται αναγκαίες πρέπει να είναι διαθέσιμες πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Όταν γίνονται με επιμέλεια, ένταση και συνέχεια, σε στενή συνεργασία με τους νέους και τους γονείς τους. Όταν είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες ζωής των νέων και των γονιών τους. Όταν πραγματοποιούνται στο περιβάλλον όπου ζουν οι νέοι με σεβασμό των προσωπικών, οικογενειακών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. α) Η αίτηση παροχής υπηρεσιών Σύμφωνα με το Πρόγραμμα οι γονείς, οι νέοι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της κοινότητας απευθύνονται στο ΚΚΥΚΥ της περιοχής τους για να ζητήσουν βοήθεια. Η αίτηση αποτιμάται από την υπηρεσία υποδοχής, αποτίμησης, κατεύθυνσης και αναφοράς και γίνεται αντικείμενο χειρισμού από τις γενικές υπηρεσίες όταν πρόκειται για πρόβλημα που δεν χρειάζεται προχωρημένη ρύθμιση. Στην περίπτωση, όμως που απαιτείται μια συνέχεια στην παρακολούθηση η αίτηση προωθείται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Προγράμματος «Νέοι σε δυσκολία». Στην ανάγκη πραγματοποιείται μια προσωπική επαφή με άλλες υπηρεσίες του ΚΚΥΚΥ. Ακόμη οι νέοι και οι οικογένειές τους μπορεί να προωθηθούν σε μια άλλη ενδεδειγμένη υπηρεσία του τοπικού δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών ή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το ΚΚΥΚΥ κατευθύνει τους νέους και τις οικογένειές τους και στην ανάγκη τους συνοδεύει μέσω μηχανισμών προσωπικής σύνδεσης. Μερικά προγράμματα προσφέρονται με βάση τη στρατηγική του «reaching out» όπως εκείνα που προσφέρονται στη γέννηση ενός παιδιού και κατά τη μικρή ηλικία σε οικογένειες που διαβιούν σε ευάλωτο περιβάλλον. Ακόμη, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία της νεότητας τα Κέντρα Νεότητας δέχονται τις κλήσεις που αφορούν παιδιά των ο- ποίων η ασφάλεια ή η ανάπτυξη βρίσκονται σε κίνδυνο. β) Άμεση στήριξη των οικογενειών Πρόκειται για το σύνολο των μέτρων άμεσης υποστήριξης στις οικογένειες με τη μορφή μιας ανάπαυλας, επείγουσας βοήθειας, οικιακής βοηθού ή άλλης υλικής βοήθειας που θα συντελέσουν στο να κρατήσουν το παιδί στο περιβάλλον του και να αποφευχθεί η μεταφορά του σε ανάδοχη οικογένεια ή Ίδρυμα. Η άμεση υποστήριξη των οικογενειών περιλαμβάνει τις μορφές της έκτακτης οικονομικής βοήθειας για να προσφέρει μια ανάπαυλα για τους γονείς ή τη φύλαξη των παιδιών ώστε να μπορέσει το παιδί να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου ή να πάει σε μια κατασκήνωση κ.λπ. Η υποστήριξη μπορεί ακόμη να πάρει τη μορφή της παροχής μιας οικιακής βοηθού στο σπίτι ώστε να βοηθήσει ή να υποκαταστήσει πρόσκαιρα τους γονείς στη φροντίδα των παιδιών, να προετοιμάζει το φαγητό κ.λπ. Οι γονείς στους οποίους απευθύνεται αυτή η υπηρεσία έχουν χαμηλά εισοδήματα, είναι κοινωνικά απομονωμένοι ή αδυνατούν πρόσκαιρα, να παίξουν το γονεικό τους ρόλο, λόγω ασθένειας ή της έλευσης ενός νεογέννητου ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που απαιτεί μια χρονικά περιορισμένη υποστήριξη. Η υπηρεσία συντελεί στη διατήρηση της κινητικότητας των γονέων, τη μείωση των καταχρήσεων και της παραμέλησης και στην αποφυγή της θέσης του παιδιού σε μια κατάσταση όπου η οικογενειακή ισορροπία θα είναι διαταραγμένη. Συντελεί, ακόμη, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της αυτοεκτίμησης για το παιδί. Τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με τη συνεισφορά του οικογενειακού και του κοινοτικού περιβάλλοντος του παιδιού. Τα μέτρα υποστήριξης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πλάνου παρέμβασης στην περίπτωση που ο νέος επωφελείται της παρακολούθησης του ΚΚΥΚΥ και υποστηρίζουν την παρέμβαση από τους ειδικούς. Τα κριτήρια πρόσβασης είναι χαλαρά και η βοήθεια είναι γρήγορα διαθέσιμη. Μια ελάχιστη οικονομική συμμετοχή ζητείται από την οικογένεια με στόχο να την υπευθυνοποιήσει στην εξεύρεση λύσεων. Οι αντικειμενικοί στόχοι αυτής της παρέμβασης είναι: Να επιτραπεί στους γονείς να συνεχίζουν να παίζουν το γονεικό τους ρόλο. Να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες κοινωνικών επαφών και να ζήσουν θετικές εμπειρίες. Να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες για οικονομική βοήθεια. Τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, εξουθενωμένες από το βάρος των ευθυνών που συνδέονται με μια νέα εγκυμοσύνη ή με την παρουσία πολλών παιδιών ή που παρουσιάζουν δυσκολίες στην άσκηση του ρόλου τους ως γονείς (ενδείξεις παραμέλησης από την πλευρά των γονέων, προβλήματα οργάνωσης κ.λπ.) καθώς και σε οικογένειες των οποίων οι γονείς που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ασθένειας ή παραμονής σε νοσοκομείο ή που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα ψυχικής υγείας (π.χ. κατάθλιψη) ή προβλήματα τοξικομανίας. γ) Πρόγραμμα υποστήριξης νεαρών γονιών Πρόκειται για την εντατική και συνεχή υποστήριξη των γονέων που ζουν σε ευάλωτο περιβάλλον μέσω επισκέψεων στο σπίτι και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος από τη 12η εβδομάδα της κύησης μέχρι το παιδί να γίνει πέντε χρόνων. Στόχος είναι να ευνοηθεί η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του παιδιού, η υποστήριξη των γονιών στην άσκηση του ρόλου τους και η μείωση των καταστάσεων καταχρήσεων, παραμέλησης και βίας απέναντι στα παιδιά. δ) Παρακολούθηση των οικογενειών Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) 15 Η ατομική παρακολούθηση συνίσταται σε επισκέψεις κατ οίκον, προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των νεαρών ευάλωτων γονιών. Πραγματοποιούνται με κάποιον ειδικό παρεμβαίνοντα εμπιστοσύνης που είναι έμπιστος της οικογένειας. Ο παρεμβαίνων αυτός υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Οι παρεμβάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επιτρέπουν να υπάρξει ανταπόκριση στις ανάγκες των οικογενειών, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνήθειες ζωής αυτών των ανθρώπων, να ευνοηθεί η συνολική ανάπτυξη των παιδιών, να συνδεθούν καλλίτερα οι γονείς με τα παιδιά τους και να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες δράσης των γονέων όντας κοντά τους κατά την πραγματοποίηση των σχεδίων για τη ζωή τους. Ο παρεμβαίνων προσφέρει τη βοήθειά του για να ελαττωθούν οι κίνδυνοι παραμέλησης και κακοποίησης. ε) Ψυχοκοινωνική παρακολούθηση Η υπηρεσία αυτή συνίσταται στη βοήθεια και υποστήριξη ατομική, οικογενειακή και ομαδική, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, που προσφέρεται στα παιδιά ή τους γονείς που παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Προσφέρεται από τα ΚΚΥΚΥ και στόχος είναι να προληφθεί η χειροτέρευση της κατάστασης και ο περιορισμός των δυσκολιών κοινωνικής προσαρμογής ή των συνεπειών που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Η ψυχοκοινωνική παρακολούθηση εγγράφεται στα πλαίσια μιας σχεδιασμένης παρέμβασης που στοχεύει να αλλάξει την κατάσταση και χαράζεται σε συνεργασία με το παιδί και τους γονείς. Οι ανάγκες που αναγνωρίζονται απαιτούν ιδιαίτερες υπηρεσίες μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Οι δυσκολίες μπορεί να συνδέονται με προβλήματα στις σχέσεις παιδιών-γονέων, με προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού, με την παρουσία ενδείξεων παραμέλησης από τους γονείς, με σεξουαλική κακοποίηση από κάποιο τρίτο, με μια έκθεση στην ενδοσυζυγική βία και άλλα. Προβλέπονται ακόμη προγράμματα ομαδικής παρέμβασης με στόχο να μη χειροτερεύσει η κατάσταση και να περιορισθούν οι δυσκολίες προσαρμογής. ζ) Πρόγραμμα παρέμβασης σε περίπτωση παραμέλησης Πρόκειται για το σύνολο των πολύμορφων και διαφοροποιημένων παρεμβάσεων που έχουν συνέχεια και μακρά διάρκεια στους γονείς που παραμελούν ή είναι επιρρεπείς προς την παραμέληση και στα παιδιά τους και έχει ως στόχο τη διατήρηση ή επιστροφή του παιδιού στην οικογένεια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πολυδιάστατες ενέργειες που λαμβάνουν υπ όψιν τις υλικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών. Υπεύθυνοι είναι τα ΚΚΥΚΥ σε συνεργασία με τα Κέντρα Νεότητας. η) Πρόγραμμα παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης και εντατικής παρακολούθησης Αφορά το σύνολο των εντατικών παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα και επανένταξης που στοχεύουν στην επίλυση της κρίσης, στην αποφυγή απομάκρυνσης του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον και στη γρήγορη κινητοποίηση της οικογένειας, ώστε να επιτευχθεί μια εξισορρόπηση της κατάστασης. Οι παρεμβάσεις σε κατάσταση κρίσης και εντατικής παρακολούθησης γίνονται όταν επίκειται η απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα προσφέρεται βραχυπρόθεσμα και για μικρή χρονική διάρκεια, μέχρι να κοπάσει η κρίση ή να απαιτούνται λιγότερο έντονες παρεμβάσεις και οι κανονικές υπηρεσίες να μπορούν πλέον να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τα προβλήματα αφορούν, ειδικότερα, απαράδεκτες συμπεριφορές ή συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιών και οι παρεμβάσεις εντάσσονται σ ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα και χαρακτηρίζεται από μια ένταση της παρέμβασης στο περιβάλλον όπου υπάρχει η κρίση (σπίτι, σχολείο κ.λπ.). Στοχεύουν να κατευνάσουν την κρίση, να αλλάξουν την κατάσταση και ανήκουν σ ένα συνολικό πλάνο παρέμβασης. ii. Οι υπευθυνότητες της Διεύθυνσης Προστασίας της Νεότητας Οι υπευθυνότητες της ΔΠΝ αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Υποδοχή της κλήσης, το χειρισμό της κλήσης και την απόφαση αν θα πρέπει να δοθεί ή όχι συνέχεια στην κλήση. Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα και τις 365 μέρες του χρόνου για να επιτρέπεται σε οποιαδήποτε στιγμή η ανακοίνωση-καταγγελία της κατάστασης ενός παιδιού. Το άτομο που προβαίνει στην καταγγελία μπορεί να το κάνει μέσω τηλεφώνου, fax, εγγράφως ή να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο Κέντρο Νεότητας κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. Η απάντηση στην κλήση του καταγγέλλοντα πραγματοποιείται την ίδια μέρα. α) Αποτίμηση της κατάστασης Πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων αποτίμησης και προώθησης της κλήσης-καταγγελίας που κρατήθηκε από τη Δ/νση Προστασίας της Νεότητας. Η αποτίμηση συνίσταται στο να αποφασισθεί αν η ασφάλεια ή η ανάπτυξη του παιδιού βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε θετική περίπτωση, η προώθηση γίνεται ανάμεσα στο εθελούσιο ή δικαστικό καθεστώς ή επιλογή και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε περίπτωση που κρατήθηκε η κλήση-καταγγελία ο παρεμβαίνων προβαίνει στην αποτίμηση της κατάστασης. Έρχεται υποχρεωτικά και από την αρχή σε επαφή με τον καταγγέλλοντα, αποφασίζει αν στοιχειοθετούνται τα γεγονότα που καταγγέλθηκαν, εκτιμά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το ευάλωτο του παιδιού, την ικανότητα των γονέων και των πλησίον για να υποστηρίξουν το παιδί και τους γονείς του. β) Απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον και την τοποθέτηση του παιδιού σε ένα υποκατάστατο περιβάλλον με σκοπό να διασφαλισθεί η προστασία του παιδιού και να ευνοηθεί η ανάπτυξη ή η επανένταξή του. iii. Υπηρεσίες που άπτονται του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για τους νέους Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών για την αποτίμηση της κατάστασης και την προώθηση των νεαρών παραβατικών μετά από αναφορά της περίπτωσης από τον Εισαγγελέα στον Διευθυντή Προστασίας της Νεότητας (ΔΠΝ). Σύμφωνα με το Πρόγραμμα εξωδικαστικών κυρώσεων, η φύση του αδικήματος για το οποίο κατηγορείται ο νέος αφήνει στον Εισαγγελέα τη διακριτική ευχέρεια να αναφέρει την περίπτωση στο ΔΠΝ για να προβεί στην αποτίμηση και, αν χρειασθεί, στην επιλογή της κατάλληλης κύρωσης για να αντιληφθεί ο νέος τις συνέπειες της πράξης του, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπ όψιν οι ανάγκες του. «Η διαφορική αποτίμηση των νεαρών παραβατικών είναι μια κλινική διαδικασία που επιτρέπει να γνωρίσουμε το νέο και να διαγνώσουμε το βαθμό στον οποίο έχει υιοθετήσει και εμπλακεί σε παραβατικές δραστηριότητες καθώς και το βαθμό της κοινωνικής του προσαρμογής. Εκτός από την παραβατική συμπεριφορά ο παρεμβαίνων εξετάζει τη γενικότερη συμπεριφορά του νέου στο περιβάλλον όπου ζει. Η αποτίμηση θα μας επιτρέψει, κατ αρχάς, να διακρίνουμε αν πρόκειται για κοινή και συνηθισμένη παραβατική συμπεριφορά των νέων ή για μια σοβαρότερη εμπλοκή με την παραβατικότητα». Η αποτίμηση που ζητά ο Εισαγγελέας πραγματοποιείται από τον παρεμβαίνοντα του Κέντρου Νεότητας, ο οποίος συναντά το νέο και τους γονείς του κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης συνέντευξης και στην ανάγκη μπορεί να έλθει σε επαφή και με άλλους ενήλικους που μπο- Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

5 16 ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ρούν να τον διαφωτίσουν. Παράλληλα το θύμα εκθέτει τις απόψεις του για τις βλάβες που υπέστη και τι αναμένει και οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται στον παρεμβαίνοντα. Μέσα στα πλαίσια της δράσης του ο παρεμβαίνων χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια που του επιτρέπουν να διερευνήσει την κατάσταση «ακριβοδίκαια και σε ατομική βάση» για να μπορέσει να αποφασίσει τις κατευθύνσεις που θα δοθούν. Η κατάληξη μπορεί να είναι για το νέο η προσφυγή σε μια εξωδικαστικη (εναλλακτική) κύρωση, η παραπομπή στον Εισαγγελέα για να γίνει η δίωξη ή η παύση της διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Προστασίας της Νεότητας αποφασίζει να επιβάλλει μια εξωδικαστική κύρωση ο νέος κατευθύνεται προς έναν οργανισμό εναλλακτικής δικαιοσύνης της περιοχής του με τον οποίο υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για την επιτήρηση των εξωδικαστικών κυρώσεων. Οι αντικειμενικοί στόχοι συνίστανται στο: Να προσδιορισθεί μέχρι ποιο σημείο ο νέος έχει εμπλακεί στην παραβατικότητα. Να προσδιορισθούν οι παράγοντες που ευνοούν την εμπλοκή του στην παραβατικότητα και να γίνει μια πρόγνωση των μελλοντικών κινδύνων υποτροπής. Να αποτιμηθούν οι δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει ο νέος καθώς και η ικανότητά του να επωφεληθεί των υπηρεσιών που προσφέρονται. Να προσδιορισθούν οι πλέον ενδεδειγμένες για την περίπτωση λύσεις στο επίπεδο της βοήθειας, των συμβουλών, της επιτήρησης, του ελέγχου και της πλαισίωσης. Να προσδιορισθούν οι στόχοι της παρέμβασης. Να προσδιορισθεί η πιο κατάλληλη κύρωση για να διασφαλισθεί η προστασία της κοινωνίας, η υπευθυνοποίηση των νέων καθώς και η διαφύλαξη των ευκαιριών επανένταξης προσφέροντας, ταυτόχρονα, την καλλίτερη δυνατή ανταπόκριση στης ανάγκες του νέου. Η δράση αυτή αφορά νέους που κατηγορούνται ότι τέλεσαν κάποιο αδίκημα μεταξύ 12 και 17 χρόνων και τους οποίους παραπέμπει ο Εισαγγελέας στο ΔΠΝ και ο παρεμβαίνων έρχεται σε μια πρώτη επαφή με το νέο μέσα σε επτά μέρες από την παραλαβή της αίτησης από το Κέντρο Νεότητας. Οι παρεμβαίνοντες έχουν πρόσβαση σε κριτήρια αποτίμησης σαφή και σε αναγνωρισμένα εργαλεία διάγνωσης και πρόβλεψης του κινδύνου υποτροπής (Jesness, δελτίο εγκληματομετρικό, κοινωνική προσαρμοστικότητα, λίστα των κινδύνων και των αναγκών κ.λπ.) καθώς και σε κλινικούς οδηγούς. Οι αποτιμήσεις στηρίζονται στις συναντήσεις με το νέο, τους γονείς του και τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του καθώς και, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, στις βλάβες που υπέστη το θύμα και στο τι περιμένει. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων από την πρόσληψή τους οι παρεμβαίνοντες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης και στη συνέχεια συμμετέχουν στο Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης του Υπουργείου. Τέλος πλαισιώνονται από επαγγελματίες επιβλέποντες. Η πρόταση του ΔΠΝ για τη μεταχείριση του νέου αποστέλλεται στον Εισαγγελέα σε 30 μέρες από τότε που παραλήφθηκε η αίτηση από το Κέντρο Νεότητας. α) Εκθέσεις και Πραγματογνωμοσύνες με βάση το Νόμο για το Σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για τους νέους Πρόκειται για το σύνολο των δράσεων που συνδέονται με τη σύνταξη και την κατάθεση εκθέσεων που ζητούνται από το δικαστήριο, ήτοι εκθέσεις πριν την έκδοση της απόφασης, ιατρικές, ψυχολογικές ή ψυχιατρικές εκθέσεις κ.λπ. Οι ενέργειες που συνδέονται με τις εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες γίνονται όταν υπάρχει δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το ΔΠΝ μια έκθεση πριν την έκδοση της απόφασης για να διαφωτίσει το δικαστή για την ποινή που πρέπει να επιβληθεί στο νέο και για το αν θα πρέπει να μεταφερθεί στο σύστημα δικαιοσύνης για ενήλικους. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη να ζητήσει συμπληρωματικές εκθέσεις όταν πιστεύει ότι ο νέος πάσχει από μια ασθένεια ή διαταραχή σωματική, διανοητική ή ψυχολογική. Η έκθεση πριν την έκδοση της απόφασης παρουσιάζει ένα συνολικό πορτραίτο του νέου και μια συνολική εικόνα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, των μέσων και των ικανοτήτων που υπάρχουν καθώς και των απόψεων του θύματος. Τέλος προσδιορίζεται ο βαθμός και οι παράγοντες που ευνοούν την υποτροπή β) Η Συμφωνία γύρω από την εξωδικαστική κύρωση, διαχείριση της μη συμμόρφωσης, και ποινές με βάση την ποινική νομοθεσία για τους νέους. Πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν την εκτέλεση των ποινών για νέους που τέλεσαν κάποιο αδίκημα και τελούν υπό επιτήρηση, την επανεκτίμηση της συμφωνίας για τις εξωδικαστικές κυρώσεις, τη διαχείριση της μη συμμόρφωσης και την εξέταση που προβλέπεται από το νόμο ή σε προαιρετική βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΔΠΝ ή το δικαστήριο. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους νέους παραβατικούς μπορεί να είναι δικαστικές ή εξωδικαστικές. 1) Οι εξωδικαστικές κυρώσεις είναι μέτρα που προσφέρονται ως εναλλακτική λύση στη δικαστική διαδικασία και στοχεύουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου, να υποστηρίξουν την επανένταξή του εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την ασφάλεια του κοινού. Οι κυρώσεις αυτές απευθύνονται κατά κανόνα στους νέους που δεν έχουν εμπλακεί στη σοβαρή παραβατικότητα, που τέλεσαν τα πρώτα τους αδικήματα και παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο για την κοινότητα. Τυπικά παραδείγματα αυτών των κυρώσεων που εγγράφονται στο πλάνο παρέμβασης με τον ανήλικο και τους γονείς του είναι τα μέτρα αποζημίωσης προς το θύμα, τα μέτρα αποκατάστασης προς την κοινότητα και τα μέτρα ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η εφαρμογή τους ανατίθεται στους οργανισμούς εναλλακτικής δικαιοσύνης. Στην περίπτωση της εξωδικαστικής κύρωσης ο παρεμβαίνων κάνει μια γραπτή συμφωνία με το νέο για τη φύση της κύρωσης και το πώς θα εφαρμοσθεί στην πράξη. Ο παρεμβαίνων πληροφορεί τους γονείς και τον οργανισμό εναλλακτικής δικαιοσύνης για την απόφαση που λήφθηκε με το νέο. Ο οργανισμός εναλλακτικής δικαιοσύνης με τη σειρά του πληροφορεί το θύμα που εκδήλωσε την επιθυμία να κρατηθεί ενήμερο για τη φύση της κύρωσης και την απόφαση. Μετά από αίτηση του θύματος, ο παρεμβαίνων ανακοινώνει το όνομα του νέου στον οποίο επιβάλλεται η κύρωση καθώς και την κύρωση. Η εν συνεχεία αποτίμηση της αρχικής συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές διότι μπορεί νέες συνθήκες να εμποδίζουν το νέο να εκπληρώσει αυτά που συμφωνήθηκαν. Ο παρεμβαίνων δίνει αναφορά στον Εισαγγελέα για το βαθμό συμμόρφωσης του νέου προς τις υποχρεώσεις που συμφώνησε. Ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα κλείσει το φάκελο ή αν θα προβεί σε δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο θα λάβει υπ όψιν τις προσπάθειες που κατέβαλε ο νέος. 2) Οι δικαστικές κυρώσεις περιλαμβάνουν τις ποινές που το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει με απόφαση στην περίπτωση που ο νέος παραδέχθηκε την ενοχή του ή κρίθηκε ένοχος. Οι ακόλουθες κυρώσεις περιλαμβάνουν ορισμένες υποχρεώσεις από την πλευρά του ΔΠΝ ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής τους: η απόλυση με όρους, η κοι- Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2010 (ΕΤΟΣ 2ο) 17 νωφελής εργασία, η αποζημίωση του θύματος μέσω εργασιών, η δοκιμασία-επιτήρηση, τα προγράμματα εντατικής βοήθειας και υποστήριξης, και η παρακολούθηση προγραμμάτων εγκεκριμένων από το ΔΠΝ. Ο παρεμβαίνων θέτει σε εφαρμογή τους όρους εκτέλεσης της ποινής και της πλαισίωσης του νέου που στοχεύουν την αλλαγή της συμπεριφοράς και την επανένταξη του νέου. Ένα πλάνο παρέμβασης σχεδιάζεται με το νέο και τους γονείς του. Το πλάνο αυτό στηρίζεται στην παραβατικότητα του ανηλίκου, στο βαθμό του κινδύνου υποτροπής που παρουσιάζει και στις ανάγκες του νέου. Η παρέμβαση περι λαμβάνει ενέργειες επιτήρησης και ελέγχου μέσω άμεσης ή έμμεσης επαλήθευσης της εκπλήρωσης των όρων που επιβλήθηκαν καθώς και δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής φύσης καθώς και επανένταξης. Μέσα στα πλαίσια της φύλαξης ο ΔΠΝ πρέπει να προβεί στην αποτίμηση της κατάστασης του ανηλίκου και να προσδιορίσει τους όρους επιτήρησης που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την επανένταξη του νέου και την προστασία της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, ο παρεμβαίνων κρατά επαφή με τους εμπλεκόμενους στη συμφωνία και προβαίνει σε αναθεωρήσεις του πλάνου παρέμβασης. Υπάρχει ακόμη και πλάνο εξατομικευμένης παρέμβασης όταν οι περιστάσεις το απαιτούν στις περιπτώσεις που η συμμετοχή διαφόρων ιδρυμάτων και οργανισμών κρίνεται απαραίτητη. Εξ αλλου οι δικαστικές αποφάσεις περιλαμβάνουν όρους και απαιτούν από τον παρεμβαίνοντα να ελέγξει αν εφαρμόζονται από το νέο. Όταν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση αποτιμάται μαζί με το νέο και το περιβάλλον του για να κριθεί η φύση της παράβασης σε σχέση με το προφίλ εγκληματικότητας που παρουσιάζει ο νέος ώστε να αποτιμηθεί ο κίνδυνος που παρουσιάζει για την προστασία του κοινού. Ανάλογα με τις συνθήκες της μη συμμόρφωσης η απάντηση μπορεί να συνίσταται στην επαναφορά στην τάξη μέσω της επιβολής νέων όρων, μια εξέταση από το δικαστήριο για μεταβολή της ποινής ή ακόμη επίσημη καταγγελία για να επιβληθούν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση. Με στόχο την προστασία της ασφάλειας του κοινού, μπορούν να ληφθούν από το ΔΠΝ άμεσα μέτρα αναμένοντας τη δικαστική απόφαση για τη μη συμμόρφωση που μπορεί να συνίσταται στην ανάκληση της υφ όρον απόλυσης και στην επιστροφή σε καθεστώς εγκλεισμού για 24 ώρες μετά από ένταλμα που εκδίδει ο ΔΠΝ. Τέλος υπάρχει και ο έλεγχος των ποινών που επιβλήθηκαν στο νέο. Οι έλεγχοι συνίστανται σε μια διαδικασία αποτίμησης από το δικαστήριο των προηγούμενων αποφάσεων όσον αφορά την ποινή ή τους όρους που επιβλήθηκαν. Μερικοί έλεγχοι προβλέπονται από το νόμο ενώ άλλοι είναι προαιρετικοί μετά από αίτηση των εμπλεκομένων μερών. Έλεγχοι προβλέπονται για τους όρους της δοκιμασίας-επιτήρησης που επιβλήθηκαν όταν επισυμβούν περιστάσεις που επηρεάζουν την ικανότητα του νέου να συμμορφωθεί προς αυτούς. Πολυάριθμοι έλεγχοι προβλέπονται για την επανεξέταση των δικαστικών κυρώσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο παρεμβαίνων συντάσσει μια έκθεση αποτίμησης που πληροφορεί το δικαστήριο για τη συμπεριφορά των νέων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις και προτείνει τη διατήρηση ή την αλλαγή. Οι αντικειμενικοί στόχοι των ελέγχων αυτών είναι η: Προστασία του κοινού μέσω του ελέγχου της συμπεριφοράς των νέων ώστε να προληφθεί η υποτροπή. Επιμόρφωση των νέων σχετικά με τις κοινωνικές αξίες και συνειδητοποίηση για τις συνέπειες της παραβατικής συμπεριφοράς τους. Υπευθυνοποίηση των νέων σε σχέση με την παραβατική συμπεριφορά τους μέσω της αποκατάστασης της βλάβης που προκλήθηκε στο θύμα και το κοινωνικό σύνολο. Να επιτραπεί στους νέους να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους και να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για την επανένταξή τους. Υποστήριξη των γονέων στην πλαισίωση των νεαρών παιδιών. Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για να διασφαλισθούν η ασφάλεια του κοινού και η αξιοπιστία των μέτρων που επιβλήθηκαν στους ανηλίκους. γ) Υπηρεσίες επανένταξης Πρόκειται για παρεμβάσεις επικεντρωμένες στους νέους που στοχεύουν να αλλάξουν ορισμένες συμπεριφορές τους και να αποκαταστήσουν την ικανότητά τους να διαβιώνουν στο περιβάλλον τους, ώστε να συνεχισθεί η ανάπτυξή τους. Η βοήθεια απευθύνεται και στους νέους γονείς με δυσκολίες προσαρμογής για να τους στηρίξει στην εκμάθηση του γονεικού τους ρόλου. Η επανένταξη είναι μία διαδικασία βοήθειας που θα επιτρέψει στο νέο του οποίου η ανάπτυξη απειλείται από τις δυσκολίες επαφής με το περιβάλλον του να επανέλθει σ αυτό ώστε να βρει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να συνεχισθεί η ανάπτυξή του, να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ικανότητές του και να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του για τη ζωή μέσα σε ένα πλαίσιο αυτονομίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται και στους γονείς που παρουσιάζουν δυσκολίες για να τους στηρίξει στην άσκηση του ρόλου τους και προσφέρεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σε άλλους χώρους όπου συχνάζει ο νέος ή σε υποκατάστατο χώρο φιλοξενίας. ΙΙΙ. Παρατηρήσεις Το Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών στους νέους σε δυσκολία της Επαρχίας του Κεμπέκ στον Καναδά που παρουσιάσαμε χαρακτηρίζεται, χωρίς αμφιβολία από πληρότητα, συνέπεια και συνέχεια. Το παιδί (και κατά προέκτασιν οι γονείς του) απολαμβάνει της φροντίδας των κοινωνικών υπηρεσιών πριν ακόμη γεννηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο στην περίπτωση που κατέληξε να τελέσει κάποιο αδίκημα. Πρέπει να είναι πραγματικά υπερήφανοι οι κάτοικοι του Κεμπέκ που ζουν σε μια κοινωνία που επιμένει εδώ και μισόν αιώνα περίπου να αντιμετωπίζει τα νέα παιδιά με ιδιαίτερη ευαισθησία αποφεύγοντας την υιοθέτηση σκληρών κατασταλτικών μέτρων, όπως έγινε στη γειτονική χώρα τις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στον αγγλόφωνο Καναδά. Και ας μη νομισθεί ότι η προσπάθεια αυτή έγινε χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση της δικαστού (Ανηλίκων) Andree Ruffo, η οποία δικάστηκε γιατί παρέβη τον Κώδικα Δεοντολογίας των δικαστών αρνούμενη, μεταξύ άλλων, να σταματήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της για να μη μειωθούν οι πόροι που δίνονταν για τα παιδιά 11. Θα αισθανόμουν, πραγματικά, απογοήτευση αν μου δινόταν το επιχείρημα: «αυτά τα πράγματα είναι εξωπραγματικά για την Ελλάδα». Η Χώρα μας ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να ευθυγραμμισθεί προς τις πολιτικές των άλλων ανεπτυγμένων χωρών απέναντι στα παιδιά που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Το αν η Ελλάδα αποφασίσει να επενδύσει με περισσότερο θάρρος και κοινωνική ευαισθησία για την ευάλωτη αυτή πληθυσμιακή κατηγορία θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα τα οποία, όμως, είναι αλληλένδετα. Από την πολιτική βούληση των Κυβερνήσεων και από την πίεση που θα ασκήσει η κοινή γνώμη, ο απλός πολίτης. Είναι βέβαιο ότι η διάθεση κονδυλίων γι αυτό το σκοπό αποτελεί άμεση προτεραιότητα και για μια ακόμη φορά θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία των απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών και η στελέχωσή τους με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό το οποίο, Δόξα τω Θεώ, η Χώρα μας διαθέτει σε αφθονία αλλά το οποίο, για βιοποριστικούς λόγους, υποχρεώνεται να απασχολείται σε εντελώς άσχετες με την ειδικότητα του εργασίες. 11. The Honorable Andree Ruffo v. The Conseil de la Magistrature etc. C. S. Canada, Βλ. Α. Μαγγανά, Πόσο ανεξάρτητος είναι ένας δικαστής;, ΠοινΔικ 1998, 365. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληματολογία από το 2009

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία δράσεων η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17

Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ 17 Κοινωνικές έρευνες-έγκαιρη παρέμβαση-γνωμοδοτικός ρόλος της ΥΕΑ Προληπτική παρέμβαση Η ποινική δικαιοσύνη ασχολείται με τον ανήλικο παραβάτη κυρίως εφόσον έχει προβεί σε παράβαση του ποινικού κώδικα ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής Μάρτιος 2011 Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόταση διατυπώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου και υπό την «σκέπη» του Δικαστηρίου Ανηλίκων λειτουργούν οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, οι οποίες υπάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Χαρά Ταπανίδου Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Το δίκαιο πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απάντηση του ΣΕΔΑ στο υπ αρ. πρωτ. 70364/7-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο η Επιτροπή για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Ανήλικοι παραβάτες. Αδιέξοδα και προοπτικές

Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Ανήλικοι παραβάτες. Αδιέξοδα και προοπτικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Ανήλικοι παραβάτες. Αδιέξοδα και προοπτικές Κογιαννάκη Ευαγγελία: Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Δικασίμου, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας Πυκνή Μυρσίνη: Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα!

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! ΚείμενοΑρχών γιατηνπαιδικήπροστασία στηνελλάδα Καλούνται να το υιοθετήσουν από κοινού δημόσιοι καιμηκυβερνητικοίφορείςπαιδικήςπροστασίας, επαγγελματίες&

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Στοχεύοντας στη Πρόληψη Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ΟΑΠ ΣΕΑ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Στόχος Παρέμβασης ΟΑΠ: Αντιμετώπιση σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΕΘΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά από χρόνια προσπαθειών για προσανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι τον εγκλεισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528 Αθήνα, 12.3.2008 Αρ.Πρωτ. 796 Προς: Την Πρόεδρο και τα Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/6061/2013 Προς Αξιότιμο κο Αντώνη Ρουπακιώτη, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου 2009 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Αποστολή», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως φορέας λειτουργίας του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική, στο πλαίσιο της Ενταγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα. Μελισσά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010 Ομιλία του Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Εσωτερικών Δρος. Λάζαρου Σ. Σαββίδη στο Ετήσιο Συνέδριο κατά της Εμπορίας Γυναικών με Σκοπό τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση που διοργανώνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου *Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint) Παιδιά θύματα βίας-ανήλικοι παραβάτες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αγαπητοί γονείς, Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015. Εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 4ετής Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Preventing Hnur Related Vilence by educatin and dialgue thrugh Immigrant NGOs ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ερωτήσεις και συζήτηση για το βιβλίο «Στα 20 ξεκινάς να σαπίζεις» ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Örebr Cunty Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Με την ενίσχυση των δράσεων της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης και του Παρατηρητηρίου για τη Βία αναχαιτίζεται η σχολική παραβατικότητα

Με την ενίσχυση των δράσεων της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης και του Παρατηρητηρίου για τη Βία αναχαιτίζεται η σχολική παραβατικότητα ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 8 Aπριλίου 2016 Με την ενίσχυση των δράσεων της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης και του Παρατηρητηρίου για τη Βία αναχαιτίζεται η σχολική παραβατικότητα Πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα