9-24, και, της ίδιας, Reflections on Writing a History of Women Teachers, Harvard Educational Review, vol. 67(1997), No. 4, pp

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9-24, και, της ίδιας, Reflections on Writing a History of Women Teachers, Harvard Educational Review, vol. 67(1997), No. 4, pp. 635-657."

Transcript

1 Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. «Γυναίκες εκπαιδευτικοί: Ο ρόλος τους στην αφύπνιση και διαµόρφωση φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα κατά το 19 ο αιώνα και το Μεσοπόλεµο» Εισαγωγικά Η διάσταση του φύλου στην ιστορία του επαγγέλµατος των εκπαιδευτικών είχε υποβαθµιστεί ή αγνοούνταν για πολλά χρόνια από τους ιστορικούς της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερες αναφορές στην ιστορία των γυναικών εκπαιδευτικών, τη σηµασία της διδασκαλίας για τις γυναίκες και την προσφορά τους στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει, µέχρι σήµερα, συνολική συστηµατική µελέτη και έρευνα που να καλύπτει όλες τις διαστάσεις του σχετικού προβληµατισµού. Στο θέµα αυτό αναφέρονται ορισµένα άρθρα και µονογραφίες για την εκπαίδευση και τη θέση της δασκάλας, τις πρώτες φοιτήτριες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, τη σηµασία της προφορικής ιστορίας, την προσφορά της δασκάλας στον υπόδουλο ελληνισµό, το ρόλο επώνυµων γυναικών παιδαγωγών - εκπαιδευτικών. 1 Τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η σηµασία του φύλου έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, η κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας, οι ζωές και το έργο των εκπαιδευτικών έχουν συγκεντρώσει µεγάλο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία. 2 Η φεµινιστική ιστοριογραφία θέτει υπό αµφισβήτηση την απεικόνιση και τις ιδεολογικές δοµές της έννοιας της/του εκπαιδευτικού όπως αυτή παρουσιάζεται στην παραδοσιακή βιβλιογραφία, και δείχνει την ανάγκη της αναδόµησης του κόσµου των εκπαιδευτικών, αναλύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει κατασκευαστεί η κοινωνική τους ταυτότητα. Ο µετασχηµατισµός, ειδικότερα, της εκπαίδευσης σε «γυναικεία υπόθεση» από τα µέσα του 19ου και εξής απασχολεί ιδιαίτερα τη σχετική έρευνα. Το πεδίο των σχετικών ερευνών, εποµένως, διευρύνεται σήµερα αισθητά. Γίνονται προσπάθειες να διερευνηθούν πτυχές της καθηµερινής ζωής των εκπαιδευτικών και να ανιχνευθούν οι σχέσεις ανάµεσα στις προσωπικές περιγραφές και στην πολύπλοκη ατοµική και επαγγελµατική πραγµατικότητα. Η εξέλιξη των γυναικείων διεκδικήσεων στην Ελλάδα, των συλλόγων και των εντύπων, από την «Εφηµερίδα των Κυριών» και την Καλλιρρόη Παρρέν στο 19 ο αιώνα µέχρι τα φεµινιστική κίνηση και τα έντυπα του Μεσοπολέµου, είναι γνωστό ότι ήδη έχει µελετηθεί, από σηµαντικές συναδέλφους ιστορικούς. 3 Αποµένουν, όµως, πολλά να γίνουν σχετικά µε το ρόλο και την πολυδιάστατη προσφορά των γυναικών εκπαιδευτικών στην αφύπνιση και διαµόρφωση φεµινιστικής συνείδησης. Χρέος και οφειλή ηµών των νεωτέρων γυναικών εκπαιδευτικών να αναδείξουµε και να προβάλλουµε το έργο των πρωτοπόρων Ελληνίδων του 19 ου και 20 ου αιώνα. 4 Στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης γενικότερα, και του διδασκαλικού επαγγέλµατος ειδικότερα, διαγράφονται µε σαφήνεια δύο περίοδοι: α) Η περίοδος από τις πρώτες ως τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου 1 Σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία στο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ιερευνώντας το Φύλο: Η διάσταση του φύλου στη Γενική, Επαγγελµατική και Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, K. Weiler Women s History and the History of Women Teachers, Journal of Education, Vol. 171(1989), No. 3, pp. 9-24, και, της ίδιας, Reflections on Writing a History of Women Teachers, Harvard Educational Review, vol. 67(1997), No. 4, pp Ε. Αβδελά και Α. Ψαρρά, Ο Φεµινισµός στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα, Γρηγόρης, 1985, Ε. Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών: η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα ( ), Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1987, και, Κ. Ξηραδάκη, Το Φεµινιστικό κίνηµα στην Ελλάδα Πρωτοπόρες Ελληνίδες , Αθήνα, εκδ. Γλάρος, Σχετικά θέµατα προσεγγίζονται σε ειδικό ερευνητικό πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ «Πυθαγόρας» του Υπουργείου Παιδείας. Στη µεθοδολογία της έρευνας αυτής η έµφαση δόθηκε σε πηγές που έχουν σχέση µε Αλληλογραφία, Αυτοβιογραφικά και Λογοτεχνικά Κείµενα, Λόγους ιευθυντριών Παρθεναγωγείων, ηµοσιεύσεις και αρθρογραφία γυναικών εκπαιδευτικών. Βλ. σχετικά: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Η διάσταση του φύλου στη δόµηση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και το προφίλ των γυναικών εκπαιδευτικών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ειδολογικές και µεθοδολογικές συνιστώσες», Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας, «Η ελληνική παιδεία από τον 18 ο ως τον 20ό αιώνα-ερευνητικές συνιστώσες», Πρακτικά Επιστηµονικού Συµποσίου, Φλώρινα, 2005, σσ

2 αιώνα, στην οποία η βασική εκπαίδευση γίνεται πλατιά αποδεκτή και η διδασκαλία στην Προσχολική και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση προσδιορίζεται ως η κατάλληλη εργασία για τις γυναίκες ( ). 5 β) Η περίοδος από τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα και εξής ( ) στην οποία αρχίζει να γίνεται εµφανής η επαγγελµατική εξέλιξη και την αύξηση του αριθµού των διδασκαλισσών από τη µία, και η διεκδίκηση συµµετοχής των γυναικών στη δηµόσια ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση από την άλλη. 6 Σούλα Αντωνίου, Ελισάβετ Μπέσιλα, Σιδηρούλα Ζιώγου, Κατερίνα αλακούρα Περίοδος Α -19 ος αιώνας: Από την οικοδιδασκαλία στον επαγγελµατικό χώρο της Αθµιας και Βθµιας Εκπαίδευσης Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηµοτικής Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά µε τη νοµοθεσία του 1834 δηµιούργησε πολλές ανάγκες για εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων. Η ρύθµιση αυτή, σε συνδυασµό µε την ιδεολογία για τη διαφοροποίηση στην εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών, έκανε από πολύ νωρίς αισθητή την ανάγκη συµµετοχής των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελµα. Η αναγκαιότητα αυτή αποτέλεσε πρόκληση στην κυρίαρχη ιδεολογία για τις διαφορετικές σφαίρες δραστηριότητας των δύο φύλων, όσο και αν ο µισθός των διδασκαλισσών ήταν χαµηλότερος και οι συνθήκες εργασίας ιδιαίτερα δύσκολες για τις γυναίκες. 7 Ένας από τους λόγους που η διδασκαλία έγινε αποδεκτή ως καθαρά "γυναικείο επάγγελµα" σ αυτή την πρόωρη περίοδο ήταν το ότι όριζε το σχολείο ως συνέχεια της οικογένειας. Το επιχείρηµα ότι το σχολείο αποτελούσε τη συνέχιση της οικογένειας φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε, επίσης, για να δικαιολογήσει την εµπειρία της διδασκαλίας για τις νέες γυναίκες που θα δίδασκαν µερικά χρόνια πριν παντρευτούν και ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Θεωρώντας το σχολείο ως προέκταση της οικογένειας, ορίζεται η διδασκαλία ως η πλέον κατάλληλη απασχόληση για την ειδική φύση των γυναικών, µε τη µεγαλύτερη ευαισθησία, την αγάπη για τα παιδιά, την ευγένεια και ανεκτικότητα του χαρακτήρα τους. Από τα µέσα του 19 ου αιώνα και εξής µία νέα επαγγελµατική διάσταση προέκυψε για τις νέες δασκάλες, µε σηµαντικές προεκτάσεις για το ρόλο και την 5 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν., Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση, ό.π., σσ

3 κοινωνική τους παρουσία. Η απαγόρευση της συνεκπαίδευσης από το 1852 και εξής, ο χωρισµός των δηµοτικών σχολείων σε αρρένων και θηλέων, καθώς και η λειτουργία πολλών ιδιωτικών Παρθεναγωγείων, έδωσαν την ευκαιρία σε πολλές ικανές δασκάλες να αναλάβουν θέσεις ιευθυντριών στα σχολεία και να διαδραµατίσουν πιο ουσιαστικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο. Η εικόνα των διδασκαλισσών στο 19 ο αιώνα περιέχει, λοιπόν, αρκετές αντιφάσεις. Από τη µία η διδασκαλία θεωρήθηκε ως αναµφισβήτητα γυναικεία απασχόληση, συνδεδεµένη στενά µε το ρόλο της γυναίκας ως µητέρας και ο γνωστός καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα έδωσε έµφαση σε αυτή τη γνωστή δοµή. Από την άλλη πλευρά όµως, η διδασκαλία προσέφερε στις γυναίκες οικονοµική ανεξαρτησία µε σχετικά καλούς (αν και άνισους) µισθούς, υπευθυνότητα στο επάγγελµα µε την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και ενίσχυε, παράλληλα, την κοινωνική τους θέση και παρουσία στην τοπική κοινωνία. Αυτές οι πραγµατικότητες έχουν συνδεθεί, στον 19 ο αιώνα, σε µεγάλη έκταση µε τη διπλή θέση των διδασκαλισσών. Ο πρώτος ρόλος της απλής δασκάλας αντανακλά τη θέση της γυναίκας ως συζύγου και µητέρας, ενώ η δεύτερη πιο δυναµική εικόνα της διεκδίκησης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας συνδέθηκε µε τις ανύπαντρες δασκάλες. Γάµος - οικογενειακή ζωή και επάγγελµα αποτέλεσαν, µε τον τρόπο αυτό, ιδιότητες ασυµβίβαστες και οι δασκάλες στο 19 ο αιώνα έπρεπε να επιλέξουν τη µητρότητα ή την εργασία. 8 Οι αντιφάσεις όµως συνεχίζονται. Ενώ, δηλαδή, θεωρήθηκε η διδασκαλία ως ένας κατάλληλος ρόλος για τις ανύπαντρες γυναίκες, υπήρχε, συχνά, µία διάχυτη υποψία για προσωπική αποτυχία εκείνων που επέλεγαν την επαγγελµατική αντί της οικογενειακής ζωής. Έτσι, ενώ για τις περισσότερες δασκάλες, η αγαµία αποτελούσε προσωπική επιλογή, συχνά χαρακτηρίζονται µε αρνητικό τρόπο ως νευρωτικές, µοναχικές, ανικανοποίητες, γενικά, ως ανδρική έλλειψη. Ένα, µόνο, χαρακτηριστικό παράδειγµα: Σε άρθρο της εφηµερίδας "Εµπρός" του 1903 µε τίτλο "Εικών ιδασκαλίσσης" διαβάζουµε: «και εισέρχοµαι µετ ολίγον εις το πρώτον ηµοτικόν Σχολείον το οποίον έτυχεν έµπροσθέν µου. Βλέπω έναν κύριον σπανόν, βλοσυρόν µε ολίγα γενάκεια και ένα είδος αντεριού - Είσθε ο διδάσκαλος; ερωτώ δειλώς. Είµαι η διδασκάλισσα, κύριε». 9 Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα, η κατάργηση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και η καθιέρωση των συνδιδακτικών σχολείων (µε πολλές τάξεις και δασκάλους/ες) σε συνδυασµό µε τις νέες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και την αστικοποίηση, επηρέασαν την οργάνωση των σχολείων σε µία πιο συστηµατική - γραφειοκρατική κατεύθυνση. Έτσι, καθώς η οργάνωση των σχολείων βασιζόταν όλο και περισσότερο στο ιδεώδες του επαγγελµατισµού και της ορθολογιστικής επιχείρησης, ξέφευγε, σταδιακά, από το παλιότερο ιδανικό της θεώρησης του σχολείου ως προέκτασης της οικογένειας, της ιδεολογίας δηλαδή που έβλεπε τη διδασκαλία των γυναικών ως επέκταση του ρόλου τους από το σπίτι στο σχολείο. Η νέα αυτή οργάνωση των ηµοτικών σχολείων και η λειτουργία πολλών Ανώτερων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων προσέφεραν µεγάλες ευκαιρίες στις γυναίκες εκπαιδευτικούς να καταλάβουν ένα σηµαντικό αριθµό διευθυντικών θέσεων στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία θηλέων και σε ορισµένες, µε αυξηµένα προσόντα, να διεκδικήσουν και να καταλάβουν ανώτερες θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία, όπως Επιθεωρήτριες ηµοτικών σχολείων θηλέων. Η άνοδος των γυναικών εκπαιδευτικών σε διευθυντικές και ανώτερες θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας συνδυάζεται, την εποχή αυτή, µε τη διεκδίκηση ίσης αµοιβής και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, µέσα από γυναικείες οµάδες πίεσης αρχικά και πιο οργανωµένους γυναικείους συλλόγους στη συνέχεια. 10 Συνοπτικά, η ιδεολογία που θεωρούσε ότι η δασκάλα ακολουθούσε την αληθινή της φύση διδάσκοντας στο σχολείο ως επέκταση του σπιτιού, ανατράπηκε από τις εξής αλλαγές: α) από την ολοένα αυξανόµενη απαίτηση για βελτίωση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, β) από την ανάπτυξη ενός γραφειοκρατικού σχολικού συστήµατος, γ) από την άνοδο ικανών γυναικών εκπαιδευτικών σε διευθυντικές και ανώτερες θέσεις και, δ) από τη διάδοση των πρώτων φεµινιστικών αιτηµάτων στη διαµόρφωση και προώθηση των οποίων συµµετείχαν και οι ίδιες οι δασκάλες. Στις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα όµως, παρουσιάζεται έντονο το ενδιαφέρον των ελληνίδων για συµµετοχή στη δηµόσια ευτεροβάθµια και Ανώτατη εκπαίδευση. Απόφοιτες των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, ξεπερνώντας τα τυπικά εµπόδια, κατορθώνουν να εξασφαλίσουν, µετά από εξετάσεις, Απολυτήριο Γυµνασίου και από το 1890 και εξής έχουµε τις εγγραφές των πρώτων φοιτητριών στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Η Ιωάννα Στεφανόπολι εγγράφεται το 1890 στη Φιλοσοφική Σχολή και οι αδελφές 8 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση, ό.π., σ. 173 και "Αι έγγαµοι διδασκάλισσαι", Εφηµερίς των Κυριών, αρ (15-29 Μαρτίου 1912) και "Η εργασία των υπάνδρων", Εφηµ. Εστία, 30 Μαρτίου "Εικών διδασκαλίσσης", Εφηµ. Εµπρός, 8 Μαΐου Πρόκειται για την οµάδα της Καλ. Παρρέν µε την «Εφηµερίδα των Κυριών» από το 1889 και το «Σύνδεσµο υπέρ των ικαιωµάτων της γυναικός» από το 1920 και εξής. 3

4 Αγγελική και Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου στην Ιατρική το Την ίδια εποχή, πολλά Παρθεναγωγεία άρχισαν να επιδιώκουν υψηλή ακαδηµαϊκή κατάρτιση κοντά στο κοινωνικό γόητρο. ιαµορφώνεται µε τον τρόπο αυτό σταδιακά, κυρίως στις αρχές του αιώνα µας µία διαφοροποίηση στην οργάνωση των Παρθεναγωγείων, διαφοροποίηση που βασιζόταν σε εκπαιδευτικούς κανόνες που προσπαθούσαν να συνδυάσουν τις επαγγελµατικές - ακαδηµαϊκές και τις κοινωνικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Οι κανονισµοί γνωστών Παρθεναγωγείων επισηµαίνουν µε έµφαση την προσπάθεια που καταβάλλεται στο συγκεκριµένο ίδρυµα να ενωθεί το υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο µε την κοινωνική αναγνώριση. Στο σηµείο, αυτό, βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί η ιδιοτυπία της γυναικείας εκπαίδευσης και το γεγονός ότι ο ερευνητής δυσκολεύεται, συχνά, να προσδιορίσει µε ακρίβεια τον τύπο του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκει, γιατί δεν υπάρχουν αυστηρά διαχωριστικά όρια στα διάφορα τµήµατα του ίδιου Παρθεναγωγείου. Γεγονός είναι ότι τα Ανώτερα τµήµατα µε τις γυµνασιακές τάξεις επιδιώκουν, σταδιακά, την πλήρη εξοµοίωση στον τρόπο λειτουργίας µε τα δηµόσια Γυµνάσια αρρένων. Από τις διακηρύξεις των σχολείων αυτών φαίνεται καθαρά η προσπάθεια που καταβάλλουν να µη χάσουν το κοινωνικό τους γόητρο και να κατορθώσουν, παράλληλα, να επιτύχουν υψηλά ακαδηµαϊκά επίπεδα. Ιδιαίτερη έµφαση φαίνεται πως δίνεται στο οικογενειακό περιβάλλον που εξασφαλίζει το σχολείο και στην αυστηρότητα της σχολικής ζωής. Παράλληλα µε τις συστηµατικές απαιτήσεις για βελτίωση της γυναικείας εκπαίδευσης και την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των Ανώτερων Παρθεναγωγείων, οι Ελληνίδες διεισδύουν, στις αρχές του αιώνα µας, και στα δευτεροβάθµια σχολεία των αρρένων εξασφαλίζοντας χωρίς να προηγηθεί ειδική νοµοθετική ρύθµιση, την εγγραφή τους στα δηµόσια Ελληνικά σχολεία και Γυµνάσια των αρρένων και διεκδικώντας την ανοχή της κοινωνίας στο θέµα της συνεκπαίδευσης. Η λύση, δηλαδή, στο αδιέξοδο που έχει δηµιουργηθεί µε το µεγάλο αριθµό διδασκαλισσών, δίνεται από τις ίδιες τις µαθήτριες µε κάποιο «ριζοσπαστικό» τρόπο, χωρίς το Υπουργείο να δώσει επίσηµα σχετική άδεια, φανερώνοντας τί άλλο παρά τη διαφορετική επιλογή τους; 12 Τα δηµόσια σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όµως, καθώς και η φοίτηση στο Πανεπιστήµιο προσέφεραν στις µαθήτριες ένα θεσµικό περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο των Παρθεναγωγείων, αφού τις εφοδίασε µε ένα επιπρόσθετο ρεπερτόριο ικανοτήτων και αξιών. Παράλληλα, όµως, όπως φαίνεται από τις πηγές της εποχής, οι µαθήτριες που επιδιώκουν υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις, καθώς και οι πρώτες φοιτήτριες αντιµετωπίζουν στην προσωπική τους ζωή το δίληµµα και τις αντινοµίες που, πολύ επιτυχηµένα, ονοµάστηκε "διπλή προσαρµογή". 13 Έπρεπε, δηλαδή, να αποδεικνύουν συνέχεια στους άλλους και στον εαυτό τους τη θηλυκότητά τους µέσα στη µη θηλική φύση των προσπαθειών τους, σε µία εποχή µάλιστα που συνεχώς επισείεται ο κίνδυνος της δηµιουργίας "κοινωνικού κυκεώνα" και υπάρχει έντονη δυσπιστία απέναντι στη λόγια γυναίκα. Για το Σουρή, π.χ., η σοφή γυναίκα αποτελεί «περίεργόν τι τέρας που ναι µισή γυναίκα και το µισό γοργόνα», 14 ενώ ένας µικρός µαθητής θεωρεί, στα 1890, ως απαγορευτικό στοιχείο για τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο την προοπτική των συµµαθητριών του να εγγραφούν στο Πανεπιστήµιο. 15 εν είναι τυχαίο, λοιπόν, ούτε µπορούµε να αφήσουµε ασχολίαστο το γεγονός ότι την ίδια εποχή αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς η φιλολογία που θεωρούσε τις γυναίκες ανίκανες για φιλοσοφικοοικονοµική και πολιτική σκέψη, φιλολογία που στηρίχθηκε σε λογικοφανή και επιστηµονικά τεκµηριωµένα επιχειρήµατα και για την ενίσχυση της οποίας επιστρατεύθηκε ακόµα και η ευγονική προβάλλοντας το δίληµµα ανάµεσα σε «γερές µητέρες» και «ασθενικές διανοούµενες». 16 Η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρα µας επιβεβαιώνει τις νοµοθετικά επιβεβληµένες ανισότητες, που υποστηρίχθηκαν όµως και από 11 Για τους αριθµούς των πρώτων φοιτητριών ( ) και τις επιλογές τους βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη Εκπαίδευση, ό.π. 12 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Η µικτή εκπαίδευση στα δευτεροβάθµια σχολεία στην Ελλάδα: προοπτικές και δηµόσιες συζητήσεις από τις αρχές του αιώνα µας µέχρι σήµερα», στο: Β. εληγιάννη - Σ. Ζιώγου, Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληµατισµός, Θεσσαλονίκη, 1993, σσ Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες, ό.π., σ Γ. Σουρή, "Αι σοφαί γυναίκες", Ποικίλον Ηµερολόγιον του 1892, Αθήνα, Ο διωγµός των φοιτητριών. - Μαµά! δεν πηγαίνω πλειά στο Νηπιαγωγείο, γιατί έρχονται και κορίτσια. - Και τι µ αυτό; - ε θέλω να είµαι µαζί µε φοιτητρίας! Εφηµ. "Το Άστυ", Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Φρονίµους», ό.π. 4

5 πολύ λιγότερο τυπικούς µηχανισµούς. Και ενώ οι τυπικοί περιορισµοί που επιβλήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση µεταβλήθηκαν σταδιακά και βελτιώθηκαν, οι άτυποι έλεγχοι παρέµειναν µεγαλύτερο διάστηµα και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδυναµώθηκαν. 5

6 Περίοδος Β. Πρώτες δεκαετίες του 20ούα αιώνα-μεσοπόλεµος: Κοινωνική παρουσία και διεκδικήσεις των γυναικών εκπαιδευτικών Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα αποτελεί το µεταίχµιο µιας νέας εποχής και για την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στη χώρα µας. Το 1904, χρονιά σύγκλησης του Πρώτου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, συµβολίζει το τέλος µιας εποχής και σηµατοδοτεί τη µετάβαση σε µια άλλη. 1 Επισηµαίνεται το γεγονός ότι συµµετείχαν, σε σύνολο 979 µελών, 155 γυναίκες-σύνεδροι, δασκάλες, κυρίως, καθηγήτριες, διευθύντριες σχολείων, εκπρόσωποι Ανώτερων Παρθεναγωγείων, Συλλόγων και πολλών άλλων φορέων. 2 Στα πρακτικά του συνεδρίου αυτού έχει καταγραφεί το «κύκνειο άσµα» των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τοποθετήσεων των εκπροσώπων της γυναικείας εκπαίδευσης του 19ου αιώνα, όπως είναι, η Αικατερίνη Λασκαρίδου, Πρόεδρος του Τµήµατος της Γυναικείας Αγωγής, η Καλλιρρόη Παρρέν, η Καλλιόπη Κεχαγιά, η Σεβαστή Καλλισπέρη, η Ελένη Μπουκουβάλα κ.ά. 3 Επισηµαίνεται, στο σηµείο αυτό, το γεγονός ότι ενώ είναι παρούσες πολλές γνωστές και σηµαντικές γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ Πρόεδρος του Τµήµατος είναι η Αικατερίνη Λασκαρίδου, την εισηγητική έκθεση στο Τµήµα της Γυναικείας Αγωγής παρουσίασε ο Αριστοτέλης Κουρτίδης µε βάση τα δώδεκα υποµνήµατα που υποβλήθηκαν. Στο συνέδριο αυτό καταγράφτηκαν απόψεις που αναδεικνύουν µε σαφήνεια τις αντιφάσεις σχετικά µε την εκπαίδευση των κοριτσιών, αντιφάσεις που προσδιορίζουν το παρελθόν και, παράλληλα, σηµατοδοτούν το µέλλον. Συνοµολογείται, σε γενικές γραµµές, µε έµφαση η εθνική σηµασία της γυναικείας εκπαίδευσης γιατί διαπιστώθηκε ότι «εθνική ατονία κατέλαβε την σύγχρονον γενεάν των ελληνίδων, ότι ήθη ξένα επεκάθησαν ως σκωρία επί της ελληνικής καρδίας», 4 η Καλ. Παρρέν υποβάλλει αιτήµατα για ίδρυση επαγγελµατικών σχολών θηλέων και επιµένει στις προτάσεις αυτές, αλλά, από την άλλη, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης στην εισηγητική έκθεση που παρουσίασε, υπογραµµίζει τις περιορισµένες πνευµατικές ικανότητες των κοριτσιών και επισηµαίνει τους κινδύνους της διανοητικής εργασίας για τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Τα διλήµµατα για την κοινωνία είναι εµφανή: «Το σκάφος κινδυνεύει και µόνη σωτηρία αποµένει να ριφθεί µέρος του φορτίου εις την θάλασσαν. Ακούσατε την κραυγήν του κινδύνου εκ Σµύρνης: Τα κοράσιά µας ευτραφή και υγιέστατα όταν εισάγωνται εις το σχολείον, εξέρχονται τούτου µετ ολίγα έτη κατωχρά, ισχνά και καχεκτικά, τα µάλλον επιµελή, ένια δε και φθισικά». 5 Στις αρχές του 20ού αιώνα η δραστηριότητα των µορφωµένων γυναικών αναπτύσσεται, επίσης, σταδιακά σε διάφορους τοµείς. Ενας µεγάλος αριθµός αρθρογραφεί στην «Εφηµερίδα των Κυριών» και σε άλλα έντυπα της εποχής, συµµετέχει στις συλλογικές δραστηριότητες των γυναικών (την εποχή αυτή δραστηριοποιούνται πολλοί γυναικείοι σύλλογοι µε εθνικό-κοινωνικό-φιλανθρωπικό-πολιτιστικό, κυρίως, χαρακτήρα) αλλά στα µέλη του Ελληνικού ιδασκαλικού Συλλόγου καταγράφεται, σε σύνολο 363 µελών το , µόνον µία γυναίκα, η Ελένη Ιερεµιάδου, δασκάλα στο Οµήρειο της Σµύρνης, και το επόµενο έτος, σε σύνολο 478 µελών, προστίθεται µία ακόµη δασκάλα, η Χρυσή Αθανασιάδου, ιευθύντρια του Ανώτερου Παρθεναγωγείου στο Ρέθυµνο. 6 Επισηµαίνεται ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το γεγονός, βέβαια, ότι λίγα χρόνια αργότερα, το 1912, συστήνεται ο «Πανελλήνιος ιδασκαλικός Σύνδεσµος των Κυριών» µε πρόεδρο τη Σταµατίνα Καζαντζή, διδάκτορα της Φιλολογίας. 7 Μέσα στο χρονικό πλαίσιο λοιπόν που γίνεται γνωστή και στη χώρα µας η θεωρία του κοινωνικού αρβινισµού και αρχίζουν να διαχέονται και να συζητιούνται οι απόψεις του G. Stanley - Hall από την Αµερική και του S. Freud από την Ευρώπη, οι πρώτες µορφωµένες ελληνίδες αγωνίστηκαν και νίκησαν. Μετά την είσοδο της πρώτης φοιτήτριας στη Φιλοσοφική Σχολή το 1890, η Σχολή που συγκεντρώνει στη συνέχεια το µεγαλύτερο αριθµό φοιτητριών είναι η Ιατρική. Η Ιατρική Σχολή κατέχει την πρώτη θέση στην ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα και για το λόγο ότι έχει να παρουσιάσει τις πρώτες γυναίκες Υφηγήτριες. Η Αγγελική Παναγιωτάτου και η Άννα Κατσίγρα είναι οι πρώτες Ελληνίδες που κατέκτησαν τον τίτλο της Υφηγήτριας, η πρώτη το 1908 και η δεύτερη το Η διεκδίκηση του τίτλου της υφηγήτριας από την Αγγελική Παναγιωτάτου το 1908 αποτέλεσε, για την ακαδηµαϊκή κοινότητα, πεδίο νέων 1 Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον, Αθήναι 31 Μαρτίου-4 Απριλίου 1904, Αθήναι, Συµµετέχουν δεκαοχτώ (18) εκπρόσωποι της «Ενώσεως των Ελληνίδων», δύο (2) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, έξι (6) του Παρθεναγωγείου της Ασπασίας Σκορδέλη, µία του Ζαππείου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως. Η γεωγραφική διασπορά είναι πολύ ευρεία αφού περιλαµβάνει διάφορα κέντρα του ελληνισµού µέσα και έξω από το κράτος. Ανδρ. Φωτιάδου, «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον-Αθήναι, Μάρτιος-Απρίλιος 1904». Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήµατος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Ι.Α.Ν.Ε., 1998, σσ «Τµήµα της Γυναικείας Αγωγής», Πρώτον, ό.π., σσ Πρώτον, ό.π., σ Πρώτον, ό.π., σ «Κατάλογος των εταίρων του Ελληνικού ιδασκαλικού Συλλόγου», Παιδαγωγικόν ελτίον, τόµ. Α (1906), σσ και τόµ. Β (1907), σσ «Εορτή του Πανελληνίου ιδασκαλικού Συνδέσµου Κυριών», Ελληνική Επιθεώρησις, τ.ε, αρ. 56 (Ιούνιος 1912), σσ και «Ο Πανελλήνιος ιδασκαλικός Σύνδεσµος των Κυριών», αρ (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1912), σσ εν είναι γνωστή η διάρκεια και η παραπέρα δράση του Συλλόγου αυτού. 8 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Γυναίκες, ό.π., σσ

7 αµφισβητήσεων. Συναντά, πρώτα, την αντίδραση µιας οµάδας φοιτητών: «...αποδοκιµάζεται η Παναγιωτάτου, η επιστηµονικά µορφωµένη γυναίκα από τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου µας» σχολιάζεται στο «Νουµά». 9 Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου, µετά από κάποιους προβληµατισµούς που θεωρούσαν «υπερβολικήν την απαίτησιν», αναγνώρισε «διά µεγάλης πλειοψηφίας το δικαίωµα της υφηγεσίας των γυναικών», θέτοντας όµως, σύµφωνα µε τον τύπο της εποχής, συγκεκριµένους περιορισµούς: «Κατά πληροφορίας τας οποίας ελάβωµεν παρά των κ.κ. Καθηγητών δεν δύνανται αι υφηγήτριαι να διορισθώσι καθηγήτριαι διότι αντίκειται εις την γενικήν διάταξιν του Νόµου απαγορεύουσαν να καταλάβωσιν αι γυναίκες δηµοσίας θέσεις». 10 Τα σχόλια αυτά είναι ενδεικτικά του κλίµατος µέσα στο οποίο διεκδίκησαν επιστηµονική εξέλιξη και επαγγελµατική σταδιοδροµία οι γυναίκες. Στον αγώνα αυτό, βέβαια, των Ελληνίδων υπάρχουν και οι «σύµµαχοι» που χαρακτηρίζουν τη σχετική κίνηση «πρόοδο» και «εξέλιξη». «Αι ελληνίδες δεν αστειεύονται», σχολιάζει αρθρογράφος της «Πινακοθήκης». «Εισήλθον ως φοιτήτριαι εις το Πανεπιστήµιον, εξήλθον δοκτορέσσαι και τώρα ζητούν να εισέλθουν πάλιν ως υφηγήτριαι όµως». 11 Σε κείµενα της εποχής, τέλος, µε εµφανή δόση ειρωνείας προφητεύονται «τα µελλούµενα»: «...Λοιπόν οι κ.κ. καθηγηταί ας παρασκευασθούν να δεχθούν το αναπόδραστον. Αργά ή γρήγορα θ αποκτήσουν και συναδέλφους µε φουστάνια. Κατ αρχάς αι ανδρικαί των προλήψεις θα θεωρήσουν την συνεργασίαν ταύτην ως υποβιβάζουσαν την επιστήµην και την σοβαρότητα του Πανεπιστηµίου, αλλ έπειτα θα συνηθίσουν και δεν θα έχουν καν όρεξιν να γελάσουν όταν αι καθηγήτριαι θα προσέρχοντι να διδάξουν ευρισκόµεναι εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν. Εις όλα συνηθίζουν οι άνθρωποι. Και άµα γίνη η αρχή, δεν θα είνε δύσκολο να προϊδη τις την ηµέραν καθ ήν το Πανεπιστήµιόν µας θα γίνη γυναικείον κατάστηµα». 12 Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, εποµένως, σφραγίζουν δύο ακραία γεγονότα: Το κλείσιµο του Ανώτερου Παρθεναγωγείου στο Βόλο από τη µια, και η υποστήριξη της Υφηγεσίας της Αγγελικής Παναγιωτάτου στην Ιατρική Σχολή από την άλλη. Η ανάγκη ουσιαστικών παρεµβάσεων της πολιτείας για τη βελτίωση της γυναικείας εκπαίδευσης γίνεται σταδιακά εµφανέστερη, γεγονός που επιβεβαιώνεται µε την υποβολή το 1908 Νοµοσχεδίων από τον υπουργό Σ. Στάη «Περί οργανώσεως της γυναικείας εκπαιδεύσεως» και «Περί ιδρύσεως διδασκαλείου θηλέων». 13 Τα Νοµοσχέδια αυτά, κατά την Καλ. Παρρέν, «αποτελούν µίαν τελείαν ριζικήν αναγέννησιν διά την Ελληνίδα», και σχολιάζονται ευνοϊκά ως η πρώτη σοβαρή ένδειξη ενδιαφέροντος για τη γυναικεία εκπαίδευση από την πλευρά της πολιτείας µε τον ενδεικτικό τίτλο «Αι Ελληνίδες Σουφραζέστ». 14 Ακολουθούν τα Νοµοσχέδια Ι. Τσιριµώκου µε εισηγητή τον. Γληνό το 1913 και η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 (Υπουργοός Κ. Γόντικας). Στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα η κοινωνική πραγµατικότητα µεταβάλλεται και στη χώρα µας αισθητά. Να πως αρχίζει το 1916 η αγγελία της «Ακαδηµίας της γυναικείας παιδεύσεως διά κυρίας και δεσποινίδας» του Η. Κωνσταντινίδη, που µας εξηγεί πώς και γιατί συστήθηκε:«κάθε στοχαστικός παρατηρητής βλέπει ολοφάνερα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια µια µεγάλη µεταβολή έγινε στην ψυχή της γυναίκας στην Ελλάδα. Πρωτύτερα ήταν εξαρτηµένη ολότελα από τον άντρα, πατέρα, ή αδερφό, και το µόνο επάγγελµα που της επέτρεπε η κοινωνία ν ακολουθήση για να ζήση - αν δεν υπήρχαν άλλα χέρια να δουλέψουν γι αυτήν - ήταν να γίνη δασκάλα, µοδιστρούλα ή εργάτρια σε κανένα εργοστάσιο. Τώρα βλέπουµε τη γυναίκα να ζητά περισσότερη θέση κάτω από τον ήλιο, να θέλη να υψωθή ίσα µε τον άντρα και να διεκδική όλα τα επαγγέλµατα που απαιτούν τάξη, προσοχή, διανοητική εργασία και κάποια µόρφωση. Τράπεζες, υπουργεία, ταχυδροµεία, µεγάλα καταστήµατα εγέµισαν από κορίτσια, δακτυλογράφους, γραφείς, τηλεφωνήτριες, ταµίες». 15 Η επαγγελµατική δραστηριότητα των ελληνίδων διευρύνεται σταδιακά µε τη συµµετοχή τους σε διάφορους χώρους, 16 και η γυναικεία εκπαίδευση αναβαθµίζεται αισθητά µε την ίδρυση, στο επίπεδο της Γενικής και Επαγγελµατικής Β/θµιας Εκπαίδευσης, Αστικών Σχολείων και ιδασκαλείων Θηλέων το 1914, 17 9 Λιγεία «Κάτι για τη χειραφέτηση», Ο Νουµάς, 8 του Φλεβάρη «Η χθεσινή συνεδρίασις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου. Αι γυναίκες Υφηγήτριαι», Εµπρός, 25 Μαΐου Πινακοθήκη, έτ. Η (Ιούνιος-Ιούλιος 1908), σ ιαβάτης «Αι Καθηγήτριαι», Εµπρός, 28 Μαΐου Εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια υποβληθέντα εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της ηµοσίας Εκπαιδεύσεως Σ. Ε. Στάη κατά Νοέµβριον του 1908, (χ.χ., χ.τ.). 14 Κ. Παρρέν, «Αι Ελληνίδες Σουφραζέστ», Εφηµερίς των Κυριών, περ. Β, έτ. 22ον (1908), αρ. 957, σσ και αρ. 958, σσ Κ. Κ., «Μία ανακοίνωση για τη γλώσσα µας. Η γλώσσα µας στην κοινωνική ζωή», ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου, τόµ. 6 (1916), σ Βλ. σχετικά, Ε. Αβδελά, ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα στον δηµόσιο τοµέα, , Αθήνα, Ιδρυµα Ερευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,1990, σσ Β.. της 8ης Σεπτεµβρίου 1914 «Περί χορηγίας αδείας εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων», Φ.Ε.Κ., αρ. 255 (11 Σεπτεµβρίου 1914), και Ν.. 26ης Αυγούστου 1914 «Περί ιδρύσεως ιδασκαλείων εκατέρου των φύλων προς µόρφωσιν διδασκάλων της ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», Ν.381, Φ.Ε.Κ., αρ.335 (19 Νοεµβρίου 1914). Βλ. στη συνέχεια της εισήγησης αυτής τα σχετικά µε τα Αστικά Σχολεία και τα ιδασκαλεία Θηλέων. 7

8 αυτοτελών Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων θηλέων από το 1917 κ.εξής 18 και τη νοµοθετική κατοχύρωση, το 1918, των «Πρακτικών Σχολών Θηλέων», στο επίπεδο της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 19 Στην πνευµατική ζωή η συµµετοχή, επίσης, διευρύνεται και ελληνίδες λόγιες και λογοτέχνιδες γράφουν στο Νουµά (Κλ. Μαλάµου, Ειρ. εντρινού, Άλκης Θρύλος, Γ. Καζαντζάκη,. Μοάτσου κ.ά.) και στο ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου: Αικ. Βαρουξάκη, Ο. Βελλίνη, Αύ. Θεοδωροπούλου, Π. έλτα, Μ. εσύπρη, Αύ. Θέρου, Γ. Καζαντζάκη, Α. Μελά - Κατσίγρα, Μ. Λογοθέτη, Ζ. Ναυπλιώτη, Ε. Νεγρεπόντη - Ουράνη, Ο. Οικονόµου, Κ. Παρρέν, Π. Χριστάκου. Στα 890 συνολικά µέλη του Εκπαιδευτικού Οµίλου καταγράφονται 158 γυναίκες. Συµπεριλαµβάνονται δασκάλες, καθηγήτριες, λογοτέχνιδες, λόγιες, εκπρόσωποι συλλόγων, µέλη της ανώτερης αστικής τάξης. Αντιπροσωπευτικά ονόµατα κατά περίπτωση: Πηνελόπη έλτα, Αύρα Θεοδωροπούλου, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Ναταλία Μελά, Αγλαΐα Μεταλληνού, Ιωάννα Σεφεριάδου κ.ά. 20 Το 1910 η Κατίνα Παπά συµπεριλαµβάνεται στα µέλη της Φοιτητικής Συντροφιάς, το 1911 η Άννα Κατσίγρα υποστηρίζει την Υφηγεσία της στην Ιατρική Σχολή 21 και την ίδια χρονιά η Αύρα Θεοδωροπούλου πρωτοστατεί στην ίδρυση του «Κυριακού Σχολείου Εργατριών» στην Αθήνα. 22 Γίνεται σαφές ότι οι πρώτες απόφοιτες του Πανεπιστηµίου Αθηνών κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη γενικότερη κοινωνική, πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου. ηµοσιεύουν επιστηµονικές µονογραφίες, σχολικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά έργα, δηµοσιογραφούν και αρθρογραφούν στα γνωστά περιοδικά της εποχής, εκδίδουν οι ίδιες ηµερολόγια και περιοδικά, ακολουθούν το κίνηµα του εκπαιδευτικού δηµοτικισµού, συµµετέχουν σε διαλέξεις, λαϊκά µαθήµατα, καλλιτεχνικές εκθέσεις και συναυλίες. 23 Κατά την τρίτη δεκαετία του 20 ού αιώνα ( ) καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η συµµετοχή γυναικών εκπαιδευτικών στους συλλογικούς αγώνες των γυναικών και τη διαµόρφωση κοινωνικής οπτικής µε νέα σωµατεία και µορφές δράσης: «Σοσιαλιστικός Οµιλος Γυναικών» ( Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, Πηνελόπη Χριστάκου, Μαρία Χατζηµιχάλη, Αννα Πετρίδου, Πετρούλα Τζοβάρα), «Σύνδεσµος Ελληνίδων υπέρ των ικαιωµάτων της Γυναικός» ( Αύρα Θεοδωροπούλου, Μαρία Νεγρεπόντη, Μαρία Σβώλου, Ρόζα Ιµβριώτη κ.ά.), «Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων», «Σύλλογος Ελληνίδων Επιστηµόνων», κ.ά., στην Αθήνα και η «Φεµινιστική Ενωση Μακεδονίας Θράκης» στη Θεσσαλονίκη (1928 Ελένη Παγκάλου, Ελπίδα Αντωνιάδου). Τα σωµατεία αυτά ιεραρχούν και προβάλλουν τα γυναικεία αιτήµατα προχωρώντας στη διεκδίκηση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Κυκλοφορούν, επίσης, γυναικεία περιοδικά («Ελληνίς», , «Ο Αγώνας της Γυναίκας», , «Σοσιαλιστική Ζωή», , στην Αθήνα, και οι βραχύβιες «Εφηµερίς των Γυναικών», 1929, και «Φεµινιστική», 1930, στη Θεσσαλονίκη), γίνονται πολλές εκδόσεις βιβλίων και γενικού περιεχοµένου περιοδικών από γυναίκες. 24 Ιδιαίτερης και πολυδιάστατης σηµασίας γεγονός θεωρείται η έλευση των προσφύγων µετά το 1922, που είχε ως αποτέλεσµα η συλλογική δραστηριότητα των γυναικών να αυξηθεί αισθητά σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός ότι το 1926 το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων περιλαµβάνει στον κατάλογο των µελών του 70 γυναικείους συλλόγους (25 των Αθηνών, 6 της Θεσσαλονίκης, 5 της Μιτυλήνης κ.ά.). 25 Ιδιαίτερης σηµασίας για το θέµα που µας ενδιαφέρει εδώ θεωρείται η ίδρυση το 1921 και λειτουργία, βραχύχρονη έστω, της «Ανωτέρας Γυναικείας Σχολής» µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου για τα ικαιώµατα της Γυναίκας, τη συνεργασία του. Γληνού και τη συµµετοχή γνωστών λογίων. Η Μυρσίνη Κλεάνθους διδάσκει στη Σχολή αυτή Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία. Το πλαίσιο του γενικού προβληµατισµού αναπτύσσεται µε σαφήνεια και διορατικότητα στην εισαγωγική οµιλία του. Γληνού µε θέµα «Γυναικείος Ανθρωπισµός». 26 Η Σχολή αυτή µε διετή κύκλο σπουδών έχει σκοπό «να δώση ανώτερη ιστορική, καλλιτεχνική, φιλοσοφική και κοινωνιολογική µόρφωση στις γυναίκες, που θέλουν να κατανοούν και να υποβοηθούν τις τάσεις του συγχρόνου πολιτισµού και πρό πάντων του νεοελληνικού και να µετέχουν συνειδητά στη σύγχρονη προοδευτική κίνηση». 27 Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης επισηµαίνεται η αύξηση του αριθµού των Β/θµιων σχολείων θηλέων (το 1929 λειτουργούν 23 Ελληνικά Σχολεία, 7 Γυµνάσια, 16 Αστικά Σχολεία, 4 Αρσάκεια, 2 Εµπορικές σχολές), η αισθητή αύξηση του αριθµού των µαθητριών, η 18 Β.. της 2ας Σεπτεµβρίου 1917 «Περί ονοµασίας Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων Αθηνών ως τοιούτων των θηλέων», Φ.Ε.Κ., αρ. 189 (5 Σεπτεµβρίου 1917). 19 Νόµος 1329/ «Περί πρακτικών σχολών θηλέων», Φ.Ε.Κ., αρ. 89/ Αλ. ηµαράς, Εκπαιδευτικός Οµιλος. Κατάλογος µελών Σύνθεση-Περιγραφή-Εκτιµήσεις. Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Καλ. Παρρέν, «Η νέα Υφηγήτρια», Εφηµερίς των Κυριών, περ. Β, έτ. 25ον, αρ (15 Απριλίου-15 Μαΐου 1911). 22 Αύρα Θεοδωροπούλου, «Το Κυριακό Σχολείο Εργατριών», ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου, τόµ. 5 (1915), σσ Λεπτοµερείς αναφορές στις σχετικές δραστηριότητες βλ. Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου, Γυναίκες και Ανώτατη, ό.π., σσ Έ. Αβδελά - Αγγ. Ψαρρά, ό.π., σσ και Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου, «Οι γυναίκες των γραµµάτων και του πολιστισµού στη Θεσσαλονίκη - 19ος αιώνας - Μεσοπόλεµος: Ονοµάτων επίσκεψις», Θεσσαλονικέων Πόλις, αρ. τεύχ.8 (Ιούνιος 2002), σσ «Κατάλογος των µελών του Ε.Σ.Ε.», Ελληνίς, έτ. Στ, αρ. 12 ( εκέµβριος 1926), σσ Α. Γληνού, Γυναικείος ανθρωπισµός, Αθήναι, Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή, 1921, σσ Ό.π., σ

9 αύξηση του αριθµού των φοιτητριών στα δύο, πλέον, Πανεπιστήµια (Αθηνών και Θεσσαλονίκης), και, τέλος, η αισθητή διεύρυνση της επαγγελµατικής δράσης των Ελληνίδων. 28 Ολα τα παραπάνω, και κυρίως το επίµονο και επίµαχο αίτηµα για ισοπολιτεία, συνιστούν, όπως διαγράφεται, όχι ρητά βέβαια τη δεκαετία αυτή, αυτό που θα ονοµάζαµε «γυναικείο κίνδυνο». Μια διάσταση του «κινδύνου» αυτού διακρίνεται στη διαµάχη για την ισοµισθία δασκάλων - διδασκαλισσών και τις φανερές αντιρρήσεις των δασκάλων που καταγράφονται στο περιοδικό «ιδασκαλικόν Βήµα» από το 1924 έως το Κατά τη δεκαετία ο αριθµός των διδασκαλισσών που συµµετέχουν στο συνδικαλιστικό τους όργανο είναι πολύ µεγάλος και η συµµετοχή τους ενεργή αφού στον Πειραιά ιδρύεται χωριστός σύλλογος διδασκαλισσών. Η παρουσία των διδασκαλισσών γίνεται έντονα αισθητή µε την αρθρογραφία στο «ιδασκαλικόν Βήµα», τα υποµνήµατα και τη συµµετοχή στις διεκδικήσεις του κλάδου και των γυναικών εκπαιδευτικών ειδικότερα. 30 Σε γενικές γραµµές, όµως, καταγράφονται ιδιαίτερα θετικές πρακτικές για τις γυναίκες µετά τη Μεταρρύθµιση του Η Μαρία Αµαριώτου συµµετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ως µέλος του Εκπαιδευτικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, και ένας µεγάλος αριθµός καθηγητριών δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Ο.Λ.Μ.Ε. 31 υναµική καταγράφεται, επίσης, η παρουσία εκπαιδευτικών, διδασκαλισσών και καθηγητριών, στα εκπαιδευτικά συνέδρια που διοργανώνονται αυτή την περίοδο, όπου αποτυπώνουν συγκεκριµένα αιτήµατα για τη βελτίωση της γυναικείας εκπαίδευσης και διεκδικήσεις για την κατοχύρωση και προώθηση της επαγγελµατικής τους θέσης και εξέλιξης. Στο «Εκπαιδευτικό Συνέδριο ιευθυντών και Υποδιευθυντών των ιδασκαλείων της ηµοτικής Εκπαιδεύσεως και των Νηπιαγωγών» (Σεπτέµβριος 1930) συµµετέχουν µε λόγο η Μ. Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, Ρ. Ιµβριώτη, Αν. Τζοαννοπούλου, Σ. Λασκαρίδου, Στ. Μαρκέτου. «Η κ. Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου συνιστά τον µη χωρισµόν των ιδασκαλείων εις αρρένων και θηλέων και αναπτύσσει δια µακρών τους λόγους, οι οποίοι επιβάλλουν τούτο. Τονίζει επίσης την ανάγκην της διδασκαλίας όχι απλώς οικοκυρικού, αλλά ευρυτέρας σηµασίας από κοινωνικής απόψεως µαθήµατος των καθηκόντων της γυναικός». 32 Η ίδια εκπαιδευτικός µαζί µε τη Ρ. Ιµβριώτη προτείνουν επίσης να ορισθεί ειδικό Συνέδριο για την εξέταση του ζητήµατος της γυναικείας εκπαίδευσης κα το Συνέδριον «οµοθύµως» αποδέχεται την πρόταση αυτή. Στο θέµα της συνεκπαίδευσης, τέλος, η στάση της Ρ. Ιµβριώτη είναι, επίσης, θετική και «συνιστά όπως ο εκπαιδευτικός κόσµος αντιταχθή εις την υφισταµένην σχετικήν κοινωνικήν παράδοσιν». 33 Στο «Συνέδριο Προστασίας Μητρότητος και Παιδικής ηλικίας» της ίδιας χρονιάς (1930), συµµετέχουν η Α. Κατσίγρα, Ζ. Φράγκου, Μ. Παπαδηµητρίου, Α. Τριανταφυλλίδου, Α. Παπαδηµητρίου, Μ. Αµαριώτου, και η Μ. Σβώλου. Στα πορίσµατα του Συνεδρίου αυτού συµπεριλαµβάνεται και πρόταση για το θέµα της συνεκπαίδευσης που αφορά «Την ίδρυσιν προτύπων πειραµατικών σχολείων προς ακριβή έρευναν παρ ηµίν του ζητήµατος της συνεκπαιδεύσεως εν τη Μέση Εκπαιδεύσει µετά καταλλήλων προγραµµάτων και ειδικώς µορφωµένου προσωπικού». 34 Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί η ίδρυση Γυµνασίων θηλέων και, συνεκδοχικά, ο διορισµός φιλολόγων και άλλων ειδικοτήτων καθηγητριών, 28 Λ. Κόττου, «Η εκπαίδευση των Ελληνίδων από το 1830 έως σήµερα», στο: Ζ. Φράγκου (επιµ.), Γύρω από το παιδί, Αθήνα, Σύλλογος προς ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων, Βιβλ.Ι.Σιδέρη, 1930, σ Ε. Αβδελά, ό.π. 29 Κατά το διάστηµα έχουν καταγραφεί αντιδράσεις κατά της ισοµισθίας δασκάλων/ διδασκαλισσών που είχε θεσµοθετηθεί το Πρόκειται για διαµάχη εκπροσώπων του κλάδου που, και µετά την νοµοθετική κατοχύρωση, διατυπώνουν επιχειρήµατα εναντίον της ισοµισθίας. Καταγράφονται, στο ιδασκαλικό Βήµα, έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τις παντρεµένες δασκάλες, και προτάσεις για αποποµπή τους από την υπηρεσία. Βλ. ενδεικτικά, ιδασκαλικόν Βήµα, έτ. Α (1924), αρ. 2, σ. 3, αρ. 5. σ. 4, αρ. 6, σσ. 1-2, αρ. 21, σ. 7 και αρ. 30, σ. 4. Επίσης, Ε. Σουρή - Οικονόµου, «Η ισοµισθία», ιδασκαλικόν Βήµα, έτ. Α (1924), αρ. 9, σ. 3, Α. Αρταβάνη, «Τα δίκαια των διδασκαλισσών», έτ. Α (1925), αρ , σ. 14. Ειδικό σχολιασµό στο Ε. Αβδελά, «Η θέση της δασκάλας. Λόγοι και αντίλογοι σε ένα µεσοπολεµικό επαγγελµατικό έντυπο», ίνη, 3 (1988), σσ Θ. Αθανασιάδης, Η ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας στο Μεσοπόλεµο. (Η ίδρυση και η πορεία της), ιδ. ιατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1999, σσ. 781 και Εφη Αβδελά, «Η θέση», ό.π. 31 Κατά τα σχολ. έτη και οι συνδροµήτριες στο ελτίον της Ο.Λ.Μ.Ε. είναι 65 και 80 αντίστοιχα, πολλές αρθρογραφούν και γενικά είναι έντονα αισθητή η δράση και η παρουσία τους. Στις συνελεύσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. συµµετέχουν ενεργά η Μ. Κλεάνθους - Παπαδηµητρίου, η Ρ. Ιµβριώτη και η Ε. ασκαλάκη. Βλ. ενδεικτικά, ελτίον Ο.Λ.Μ.Ε., αρ.73 (Σεπτέµβριος 1930), σσ ελτίον της Ο.Λ.Μ.Ε., αρ. φ (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 1930), σ Ο.π., σσ ελτίον Ο.Λ.Μ.Ε., αρ. φ. 55 (Νοέµβριος 1930), σσ. 98 και 100. Κατά το σχολικό έτος , λειτουργούν ήδη 7 δηµόσια Γυµνάσια θηλέων, 14 αρρένων, 121 µικτά, και 19 Ανώτερα Παρθεναγωγεία. Λειτουργούν, παράλληλα, 13 Πρακτικά Λύκεια και 228 Ηµιγυµνάσια, όλα, σχεδόν, µικτά. Στα σχολεία αυτά εγγράφονται , περίπου, µαθήτριες σε σύνολο , περίπου, µαθητικού πληθυσµού. 34 Τα εφτά Γυµνάσια θηλέων κατανέµονται γεωγραφικά στα εξής αστικά κέντρα: ύο στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Χανιά. 9

10 ορισµένες από τις οποίες κατέλαβαν την επόµενη δεκαετία τις πρώτες θέσεις γυναικών Γυµνασιαρχών (Ρόζα Ιωάννου-Ιµβριώτη, Μαρία Πολυµενάκου, Κατίνα Παπά). Επιλογικά, παρόλο που καταγράφονται αρκετές διαφοροποιήσεις στις προτάσεις του αστικού χώρου για την εκπαίδευση των γυναικών (από το 1911 µέχρι το 1929), είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η εκπαίδευση των θηλέων έρχεται στο προσκήνιο και αποτελεί κεντρικό άξονα µεταρρυθµιστικών προτάσεων. Οι κυβερνήσεις του Ελ. Βενιζέλου, εποµένως, προσδιορίζουν, µε ευαισθησία, καθορίζουν µε διορατικότητα το νέο σκηνικό για τις Ελληνίδες, παρεµβαίνουν, επηρεάζουν αλλά και υπηρετούν τις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις. Στο διεθνή χώρο, σύµφωνα µε εκπροσώπους της φεµινιστικής προσέγγισης, επιφυλακτικότητα της πλειονότητας των κοινωνικών (προοδευτικών) αναδοµιστών να αµφισβητήσουν τη διάκριση των δύο φύλων δεν καταγράφεται µόνον ως µια θεωρητική αδυναµία αλλά και ως πρακτική, καθώς σπάνια ή ελάχιστοι µόνον από αυτούς αναγνώριζαν τη σηµασία του γεγονότος ότι το 1/3 (την εποχή αυτή) των εκπαιδευτικών που έπρεπε να υλοποιήσουν την αιτούµενη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ήταν γυναίκες. 35 Επιλογικά για το ρόλο και την παρέµβαση των γυναικών εκπαιδευτικών Στη συζήτηση για τους ρόλους των φύλων, στο λόγο και αντίλογο που διαµορφώνεται από τις αρχές του 19 ου αιώνα και επιτείνεται στις τελευταίες δεκαετίες, συµµετέχουν δυναµικά και οι γυναίκες εκπροσωπούµενες, κυρίως, από τις δασκάλες της εποχής. Ως προς τις βασικές παραµέτρους των γυναικείων θέσεων γίνεται σαφές ότι οι γυναίκες επιχειρούν να διευρύνουν τα ασφυκτικά πλαίσια της έµφυλης ιδεολογίας αλλά στηρίζονται σε αυτή ακριβώς την ιδεολογία µε στόχο τη σταδιακή διεύρυνσή της. Ο λόγος των γυναικών στο 19 ο αιώνα συνοµιλεί µε τον κυρίαρχο λόγο της έµφυλης ιδεολογίας, αλλά, ταυτόχρονα, επιχειρεί να ανατρέψει τις απόψεις αυτές. Στις αρχές του 20 ου αιώνα και το Μεσοπόλεµο γυναίκες εκπαιδευτικοί (δασκάλες και καθηγήτριες) είναι πολλά από τα µέλη των φεµινιστικών οργανώσεων και στα σχετικά κείµενα διαµορφώνεται σταθερά ένας γυναικείος πολιτικός, διεκδικητικός λόγος. Μαζική πλέον παρουσία των γυναικών στο επάγγελµα, σχετικά υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, αύξηση του αριθµού των καθηγητριών, συµµετοχή στους αγώνες για ισοµισθία και ισοπολιτεία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χώρο και επιτρέπουν να εκφραστεί ένας λόγος γυναικών µε συνείδηση της ιδιαίτερης θέσης του φύλου τους. Υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση αυτή λειτούργησε τόσο η εκπαίδευση όσο και η εθνική διάσταση και η κοινωνική προσφορά. Σε αυτοβιογραφικά κείµενα διδασκαλισσών αποτυπώνονται υψηλές προσδοκίες για το ρόλο τους (χωρίς θεωρητική τεκµηρίωση και θεµελίωση όµως) αλλά σκεπτικισµός για την αποτελεσµατικότητα. Καταγράφονται, επίσης, ακραία αισθήµατα φροντίδας - αλτρουϊσµού και αυτοθυσίας των διδασκαλισσών (κοινωνική µητρότητα) σε συνθήκες έντονων ιεραρχικών σχέσεων, ελέγχου και επιτήρησης της ιδιωτικής ζωής και της δηµόσιας δράσης. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, σε αυτοβιογραφικά κείµενα καθηγητριών γίνεται εµφανής η κριτική για το ρόλο και την παρουσία των διδασκαλισσών. Αναδεικνύεται θεωρητικός προβληµατισµός για τη φιλοσοφία της παιδείας και το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών, ενηµέρωση για τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες (αρχές νέας αγωγής), συζήτηση για την κοινωνική θέση, το ρόλο και τις διεκδικήσεις των γυναικών σε σχέση µε το σχολείο και την εκπαίδευση. Γενικά, καταγράφεται σιγουριά για το ρόλο και αισιοδοξία για τις δυνατότητες παρέµβασης των γυναικών εκπαιδευτικών σε αντίθεση µε την ανασφάλεια και αβεβαιότητα των διδασκαλισσών. 36 Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού, εποµένως, προσέφερε στις γυναίκες τη δυνατότητα για εργασία και οικονοµική ανεξαρτησία, αλλά, παράλληλα, αποτέλεσε τη βάση για κοινωνική παρουσία και συµµετοχή στους εθνικούς αγώνες καθώς και την αφετηρία για συλλογική δράση και διεκδικήσεις πολιτικών δικαιωµάτων από τις Ελληνίδες. 35 Βλ. σχετικά F.Maher, John Dewey, Progressive Education, and Feminist Pedagogies: Issues in Gender and Authority, στο: K. Weiler (ed.), Feminist Engagements: Reading, resisting, and revisioning male theorists in education and cultural studies, New York-London, Routledge, 2001, σσ Λεπτοµερείς αναλύσεις και αναφορές στα σχετικά κείµενα συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση του ερευνητικού προγράµµατος «Πυθαγόρας» που πρόκειται να δηµοσιευτεί σύντοµα. Βλ. υποσ

11 Ευαθαλία Αδάµ Σαπφώ Λεοντιάς 11 Αικατερίνη Λασκαρίδου

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Φύλο και εργασία Συμμετείχαν οι μαθητές: Αθανασόπουλος Δημήτρης Αντωνίου Κατερίνα Γκιώνη Έλλη Κακαλής Αντώνης Καλλίρη Έφη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγιγνώσκουσα στη νεοελληνική τέχνη: θεσµικές αλλαγές στην εκπαίδευση των γυναικών στην καµπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα. Βασιλική Σαρακατσιάνου

Η αναγιγνώσκουσα στη νεοελληνική τέχνη: θεσµικές αλλαγές στην εκπαίδευση των γυναικών στην καµπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα. Βασιλική Σαρακατσιάνου Η αναγιγνώσκουσα στη νεοελληνική τέχνη: θεσµικές αλλαγές στην εκπαίδευση των γυναικών στην καµπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα Βασιλική Σαρακατσιάνου Η αναγιγνώσκουσα, η γυναίκα που διαβάζει καθισµένη αναπαυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Φύλο στην Ελλάδα: Σχολιασμένη καταγραφή τής βιβλιογραφίας

Εκπαίδευση και Φύλο στην Ελλάδα: Σχολιασμένη καταγραφή τής βιβλιογραφίας 1 Εύη Κλαδούχου Ιανουάριος 2005 Εκπαίδευση και Φύλο στην Ελλάδα: Σχολιασμένη καταγραφή τής βιβλιογραφίας Στόχο τής συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η συγκέντρωση και η συνοπτικά σχολιασμένη καταγραφή τού

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ *

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ * ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η ΒΟΣΠΟΡΙΣ * Τα λίγα ελληνόγλωσσα γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα αποτέλεσαν για τις λόγιες Ελληνίδες της εποχής, τις γράφουσες κατά τον Εμμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΠΟΦΟΙΤΕΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α και η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΠΟΦΟΙΤΕΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α και η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ AΠΟΦΟΙΤΕΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α και η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1 Kυριακή Φραντζή This paper examines the ways in which factors such as gender and class co-exist and interact in the

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα"

A ιεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα" 9, 10, 11 Μαίου 2001 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα