Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/ Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/11-11-11 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις:"

Transcript

1 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 103/ Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: Α) Συζήτησε το θέμα της Εσωτερικής Αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκρότησε Επιτροπή αποτελούμενη: α) Από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. β) Από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. γ) Από τους Προέδρους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εσωτερικής ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης των Τμημάτων και των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βάση την επιστημονική συνάφεια, την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και των υποδομών του Ιδρύματος, τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η Επιτροπή καλείται, μέσα από σαφή επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και ανάλογη τεκμηρίωση, να καταθέσει εντός δύο μηνών στο Ίδρυμα την Έκθεσή της. Β) Ενέκρινε την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα και ιδιώτες από το Εργαστήριο «Βιομαθηματικών» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οικονομική διαχείριση του οποίου θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Γ) 1) Όρισε τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Κοζανίδη ως Εκπρόσωπο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναπληρωματικό του τον Επίκουρο Καθηγητή, κ. Δημήτριο Παντελή. Γ) 2) Όρισε την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Ελευθερία Τσέλιου ως Εκπρόσωπο του Παιδαγωγικό Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αναπληρωματικό της το Λέκτορα, κ. Ιωάννη Πεχτελίδη. Δ) Ενέκρινε την πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 294/ συνεδρίασή του, η οποία έχει ως εξής: «Εγκρίνεται η παράταση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου σε Τμήματα που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις τους (λόγω καταλήψεων), μέχρι τις 14 Οκτωβρίου (με σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων). Για τα Τμήματα αυτά, λόγω μη συμπλήρωσης των απαραίτητων δεκατριών (13) εβδομάδων, θα περιοριστεί η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου Φεβρουαρίου κατά μία εβδομάδα. Δηλαδή το χειμερινό εξάμηνο θα διαρκέσει από έως Η οποιαδήποτε απώλεια μαθημάτων για τα Τμήματα αυτά καθ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου συνεπάγεται αυτόματα την οριστική απώλεια του εξαμήνου. Η έναρξη των μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών αρχίζει οπωσδήποτε στις 10 Οκτωβρίου Για όλα τα Τμήματα το χειμερινό εξάμηνο κατοχυρώνεται μόνο με πρόγραμμα μαθημάτων δεκατριών (13) εβδομάδων. Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου ολοκληρώνεται στις 10 Φεβρουαρίου 2012». Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

2 Ε) Σχετικά με την παραπομπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, συγκρότησε Επιτροπή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), αποτελούμενη από τους: Α) κ. Ιωάννη Μεσσήνη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, ως Πρόεδρο. Β) κ. Ιωάννη Κουτεντάκη, Πρόεδρο και Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος. Γ) κ. Γεώργιο Φθενάκη, Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος, προκειμένου να διευκρινισθεί σε χρονικό περιθώριο ενός μήνα από τη λήψη της παρούσας απόφασης, αν η αναφερόμενη στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) συμπεριφορά μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Στ) Ι) Όρισε μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέχρι τις τους εξής υπαλλήλους: α) Ιωάννη Δασκαλόπουλο, κλάδου ΠΕ, Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. β) ) Ασημένια Κουρουτζίδου, κλάδου ΠΕ, Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως μέλος και αναπληρώτρια του Προέδρου. γ) Βασίλειο Σπανό, κλάδου ΠΕ, Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως μέλος. δ) Ευάγγελο Μπεζάτη, κλάδου ΠΕ, Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως αναπληρωματικό μέλος της κας Ασημένιας Κουρουτζίδου. ε) Αθανάσιο Καραμποτάκη, κλάδου ΠΕ, Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως αναπληρωματικό μέλος του κ. Βασιλείου Σπανού. ΙΙ) Εισηγητής ορίστηκε ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδας. ΙΙΙ) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίστηκε η κα Ελένη Παπαδημητρίου, μόνιμη υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κλάδου ΤΕ, Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β με αναπληρωτή τον κ. Κώστα Καφετζόπουλο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κλάδου ΔΕ, Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ. Ζ) Αποφάσισε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης και ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης από έως και του ακαδημαϊκού έτους , στο Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεώργιο Ευθυβουλίδη, λόγω παράλληλης απασχόλησής του στην Εταιρεία Theta Microelectronics. Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

3 Στ) Αποφάσισε τη χορήγηση άδειας απουσίας και ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης από έως και του ακαδημαϊκού έτους , στον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ελευθέριο Τσουκαλά, για διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ. Ζ) Απέρριψε το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιορδάνη Κουτσόπουλου, για προώθηση του διορισμού του (χωρίς αναμονή έγκρισης νέας πίστωσης) στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε εφαρμογή της αρ. Φ /133095/Β2/ εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Στην παραπάνω απόφαση μειοψήφησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Παναγιώτης Μποζάνης. Η) Συζήτησε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συμφώνησε με όλα τα ποσά εσόδων και εξόδων, του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Πρύτανη και την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει την εξής εικόνα: EΣOΔA: ευρώ EΞOΔA: ευρώ Επίσης, αποφάσισε να χαρακτηριστούν δεκτικοί εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στον υπόψη προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012 οι παρακάτω KAE, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία εξόφλησης δαπανών: K.A.E.: 0711, 0721, 0731, 0732, 0824, 0829, 0831, 0859, 0894, 1611, 4121, 4122, Eξουσιοδοτείται ο Πρύτανης για τις απαραίτητες ενέργειες. Θ) Ενέκρινε την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών επί της Οικονομικής Διαχείρισης χρήσεως 2009 του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ι) Εξέλεξε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού χρήσεως 2010 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής: Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

4 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές 1. Παπαντώνης Σταύρος του Θωμά 2. Αποστολάκου Δημητρούλα του Μιχαήλ Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές: 1. Χαρίσης Βασίλειος του Κωνσταντίνου 2. Γκάσιου Σωτηρία του Θωμά Ια) Αποδέχτηκε τη δωρεά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βιβλίων, χειρογράφων ελλήνων λογοτεχνών, cd και πινάκων ζωγραφικής από τον κ. Θεόδωρο Ε. Θεοδώρου. Ιβ) Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 2, 7 και 29 του Π.Δ. 156/1987 ιδρυτικού του ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" (Φ.Ε.Κ. 81/1987, τ.α ), τα οποία αντικαθίστανται ως ακολούθως: Άρθρο 2 Έδρα ως εξής: Άρθρο 2. Έδρα 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Βόλος. 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) τη Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση, μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκ/τα στην έδρα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ή στην έδρα των επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Άρθρο 7 ως εξής: Άρθρο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) και εκφράζεται με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 3. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του διατάγματος αυτού. 4. Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Άρθρο 29 Κάλυψη κεφαλαίου ως εξής: Άρθρο 29. Κάλυψη κεφαλαίου. Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

5 Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, αποφάσισε την κατανομή των εσόδων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ποσοστό 10% υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και σε ποσοστό 90% για τους σκοπούς του ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ". Ιγ) Επικύρωσε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 290/ συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τα Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά της μειοδότριας Κ/Ξίας ΚΑΛΦΑΣ Ο.Ε. ΖΩΗ ΚΩΝ. ΚΑΛΦΑ ΜΠΕΛΛΟΥ για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΤΙΡΙΟ Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ Β ΑΙΘΟΥΣΕΣ». Επίσης, επικύρωσε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 293/ συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τα Επικαιροποιημένα Δικαιολογητικά της μειοδότριας Εταιρείας ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. για το έργο με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ». Ιδ) Ενέκρινε το από Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με τις εξής παρατηρήσεις: 1. Τοποθέτηση των ενισχυμένων διαδοκίδων σχήματος U σε όλους τους χώρους του κτιρίου με υπερυψωμένο δάπεδο που δεν έχουν τοποθετηθεί, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και 2. Έλεγχος όλων των στηρίξεων των οδηγών στα εξωτερικά ρολά ηλιοπροστασίας και αντικατάσταση ή ενίσχυση των τμημάτων που θα απαιτηθούν, με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Ιε) Όρισε τα παρακάτω μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τριών ετών από , ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Νικόλαος Ηλιού, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος. 2. Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος και αναπληρωτής του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου. 3. Αναστάσιος Σταματέλλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, ως μέλος. 4. Κωνσταντίνος Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος. 5. Ηλίας Σαρρής, Πολιτικός Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. 6. Ιωάννης Τσιρνόβας, Τοπογράφος Μηχανικός. Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Βασίλειος Κανακούδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος θα αναπληροί τον κ. Ευριπίδη Μυστακίδη. 2. Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος θα αναπληροί τον κ. Αναστάσιο Σταματέλλο. 3. Βασίλειος Μπουρδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος θα αναπληροί τον κ. Κωνσταντίνο Αδαμάκη. 4. Ευάγγελος Παπανικολάου, Πολιτικός Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, ο οποίος θα αναπληροί τον κ. Ηλία Σαρρή. 5. Αθανάσιος Παπαστάμος, Πολιτικός Μηχανικός ο οποίος θα αναπληροί τον κ. Ιωάννη Τσιρνόβα. Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, μόνιμος υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιστ) Υιοθέτησε το παρακάτω ψήφισμα για την εργασιακή εφεδρεία, το οποίο απεστάλη σε όλα τα ΜΜΕ της Θεσσαλίας: «Ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας υπονομεύει το αναμφισβήτητο κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία, αντιβαίνει στη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και από την άποψη αυτή αδυνατεί να εξασφαλίσει τη συναίνεση της Συγκλήτου. Σε ό,τι αφορά γενικά στα Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι δραματικές περικοπές στη χρηματοδότηση και η σοβαρή μείωση του προσωπικού του έχουν προκαλέσει εντονότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του. Η πιθανή εμμονή της Πολιτείας στην υλοποίηση της εργασιακής εφεδρείας και στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας του, με απρόβλεπτες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο, και ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. Θεωρούμε απολύτως εύλογη και επιβεβλημένη την εξαίρεση του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου από το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, χωρίς τη συνδρομή του οποίου το εκπαιδευτικού έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί». Αποφάσεις συνεδρίασης Συγκλήτου 103/

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα