ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ"

Transcript

1 ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013

2

3 ηµοσίευση 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΟΛΠΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013

4 Εξώφυλλο: Πανοραµική φωτογραφία του Κόλπου Χρυσοχούς

5 Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς αποτελεί Σχέδιο Ανάπτυξης όπως ορίζεται στον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο. Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς ετοιµάστηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 10 και 11 του Νόµου, αφού λήφθηκαν υπόψη, µεταξύ άλλων, οι απόψεις του Κοινού Συµβουλίου, που συστάθηκε µε βάση τις πρόνοιες των άρθρων 12Α και 12Β του Νόµου, οι γραπτές απόψεις και εισηγήσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, σώµα η αρχή που υποβλήθηκαν µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 12Γ του Νόµου και τα συµπεράσµατα από τη δηµόσια ακρόαση που διενεργήθηκε µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 12 του Νόµου. Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς δηµοσιεύεται µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18, εδάφια (2) και (3) του Νόµου. Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών µε την ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως µε την ηλεκτρονική διεύθυνση

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Περιοχή Τοπικού Σχεδίου Ιστορική Αναδροµή ΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ οµή Περιοχής Προβλήµατα Περιοριστικοί παράγοντες Προοπτικές Ανάπτυξης Αγορά Γης και Ακινήτων Εισαγωγή Τέλους Πολεοδοµικής Αναβάθµισης σε Ιδιοκτησίες που Ευεργετούνται από την Εκπόνηση ή Τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενικά Βασικοί Στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πληθυσµός Απασχόληση ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γενικά Λειτουργική Ιεράρχηση/ Κατηγοριοποίηση Οδικού ικτύου Κύριο και Βασικό ευτερεύον Οδικό ίκτυο: Γενική Πολιτική που διέπει το ρόλο/ λειτουργία του Κυκλοφοριακή ιαχείριση Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) ίκτυο Πεζοδροµίων, Πεζοδρόµων και Ποδηλατοδρόµων Στάθµευση Πρότυπα για Παροχή και ιαµόρφωση Χώρων Στάθµευσης Αξιολόγηση Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από Ορισµένους Τύπους Αναπτύξεων Ειδικές Πρόνοιες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Προβλήµατα Η Στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Ειδικοί Στόχοι και Προοπτικές i

8 6.5 Περιβαλλοντικός Πλούτος Χωροθετικές και Άλλες Πολιτικές Ειδικές Πρόνοιες ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Πολιτιστική Κληρονοµιά Αρχαιολογική Κληρονοµιά Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµική Κληρονοµιά Βασικοί Στόχοι Μέτρα για Επίτευξη των Βασικών Στόχων Αρχαία Μνηµεία και Αρχαιότητες ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) Περιοχές Μεµονωµένων Κτισµάτων και Κτιρίων Αναπτύξεις στην Κοιλάδα του Ποταµού της Χρυσοχούς Εξειδικευµένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Χαρακτήρα Οικοδοµών Περιοχές Ειδικού Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος Υπόλοιπες Περιοχές του Τοπικού Σχεδίου ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΜΗΣΗΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενικά Συντελεστές Ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ Γενικά Προβλήµατα Η Στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Στόχοι και Προοπτικές Χωροθετική Στεγαστική Πολιτική Οικιστική ανάπτυξη σε Τουριστικές Ζώνες Ανέγερση Μεµονωµένης Κατοικίας σε Περιοχές εκτός του Ορίου Ανάπτυξης Κίνητρα και Προϋποθέσεις µε Πολεοδοµικά Οφέλη Κοινωνική Στέγη Άλλες Χρήσεις εντός Οικιστικής Ζώνης Ωφέλιµα Εµβαδά και Ανάµειξη Τύπων Οικιστικών Μονάδων Υποδιαίρεση Οικιστικών Μονάδων Ειδικές Πρόνοιες Μηχανισµοί Ενεργοποίησης της Αδρανούσας Γης εντός Ορίου Ανάπτυξης και Επίλυσης άλλων Ειδικών Πολεοδοµικών Προβληµάτων ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Γενικά Προβλήµατα ii

9 11.3 Ειδική Στρατηγική για την Εµπορική και Γραφειακή Ανάπτυξη Βασικοί Στόχοι και Κατευθύνσεις Κατηγορίες Εµπορικών ραστηριοτήτων Κατηγορίες Περιοχών Εµπορικής και Γραφειακής ραστηριότητας Χωροθετική Πολιτική Απαιτούµενα Έγγραφα για Εξέταση Αιτήσεων για Υπεραγορές, Υπερκαταστήµατα, Οργανωµένα Εµπορικά Κέντρα και Πολυκαταστήµατα Εξέταση Αίτησης για Υπερκατάστηµα εκτός των Καθορισµένων Περιοχών Άλλες Πρόνοιες Άλλες Κεντρικές Λειτουργίες Ευρύτερης Εξυπηρέτησης και Υπηρεσίες ηµόσιας Ωφέλειας Αξιολόγηση Αιτήσεων Γενικά Κριτήρια Πρόνοιες σε Περιπτώσεις Αλληλεπικαλύψεων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική και Βασικοί Στόχοι Κατηγορίες Βιοµηχανικών/ Βιοτεχνικών Αναπτύξεων και Αποθηκών Γενική Χωροθετική Πολιτική Χωροθετική Πολιτική για Βιοµηχανικές Αναπτύξεις Κατηγορίας Α Χωροθετική Πολιτική για Βιοµηχανικές Αναπτύξεις Κατηγορίας Β ή Γ Χωροθετική Πολιτική για Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Κατηγορίας Α Χωροθετική Πολιτική για Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Κατηγορίας Β Χωροθετική Πολιτική για Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Κατηγορίας Γ Αποθηκευτική Ανάπτυξη Γενικά Χωροθετικά Κριτήρια Αναβάθµιση Βιοµηχανικών/ Βιοτεχνικών Ζωνών και Μέτρα Προστασίας Γειτονικών Χρήσεων Ειδικές Πρόνοιες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης Βασικοί Στόχοι Περιοχές Τουριστικής Ανάπτυξης Χωροθετική Τουριστική Πολιτική Ολοκληρωµένα Τουριστικά Συγκροτήµατα Προσθήκες Μετατροπές Τουριστικής Μονάδας Τουρισµός Υγείας Εµπλουτιστικά Έργα σε Τουριστικές Μονάδες Κίνητρα για Εµπλουτιστικά Έργα σε Τουριστικές Μονάδες Άλλες Πρόνοιες ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ iii

10 14.1 Γενικά Προβλήµατα Η Στρατηγική του Τοπικού Σχεδίου Στόχοι και Προοπτικές Χωροθετική Πολιτική για Εκπαιδευτήρια Φροντιστήρια, Ινστιτούτα, Σχολές Χορού και Ωδεία Ειδικές Σχολές Συντελεστής όµησης Επέκταση Υφιστάµενων Εκπαιδευτηρίων Γενικές Προϋποθέσεις για Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Αποδέσµευση Χώρων Καθορισµένων για Ανέγερση Εκπαιδευτηρίων Εφαρµογή ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης Βασικοί Στόχοι Χωροθετική Πολιτική για Νοσηλευτήρια, ιαγνωστικά και Άλλα Ιατρικά Κέντρα Χωροθετική Πολιτική για Ιδιωτικά Ιατρεία Βασικές Προϋποθέσεις για Χωροθέτηση Νοσηλευτηρίων Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριµνας Κριτήρια Εξέτασης Αιτήσεων ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης Βασικοί Στόχοι Χωροθετική Πολιτική για Κλειστές Αθλητικές ιευκολύνσεις Χωροθετική Πολιτική για Ανοικτές Αθλητικές ιευκολύνσεις Υποστηρικτικές Χρήσεις και Παρεµπίπτουσες Κλειστές Αθλητικές ιευκολύνσεις σε Ανοικτές Αθλητικές ιευκολύνσεις Άλλες Πρόνοιες ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης Βασικοί Στόχοι Χωροθετική Πολιτική για ιευκολύνσεις Αναψυχής/ Ψυχαγωγίας Ήπιας Μορφής Χωροθετική Πολιτική για ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Συνήθους Μορφής Χωροθετική Πολιτική για ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Οχληρής Μορφής Χωροθετική Πολιτική για ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας σε Τουριστικές iv

11 Ζώνες Χωροθετική Πολιτική για Αυτοτελείς Αίθουσες εξιώσεων Εξειδικευµένες ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Χωροθετική Πολιτική για Σύνθετες Εξειδικευµένες ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Άλλες Εξειδικευµένες ιευκολύνσεις Αναψυχής και Ψυχαγωγίας ιαβουλεύσεις µε τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Εξέταση Αιτήσεων Χωροθέτηση γηπέδων γκολφ στην περιοχή της Λίµνης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης Βασικοί Στόχοι και Προοπτικές Χωροθετική Πολιτική για Πολιτιστική Υποδοµή Χωροθετική Πολιτική για Ανέγερση και Τοποθέτηση Μνηµείων και Παρεµβάσεις Τέχνης σε Ανοικτούς Χώρους ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Γεωργία Κτηνοτροφία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης και Βασικοί Στόχοι Χωροθετική Πολιτική ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης και Βασικοί Στόχοι Περιοχές Εξειδικευµένων Αναπτύξεων Κατηγορίες Εξειδικευµένων Αναπτύξεων Περιοχές Εφαρµογής Ειδικής Χωροθετικής Πολιτικής Κατηγορίες και Βασικές Παράµετροι Βασικές προϋποθέσεις Άλλες Πρόνοιες ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Γενικά Προβλήµατα Βασικοί Στόχοι Χωροθετική Πολιτική v

12 23 ΥΠΟ ΟΜΕΣ Γενικά Καθορισµός των Έργων Υποδοµής Προβλήµατα Σχετικά µε τις Υποδοµές Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης και Βασικοί Στόχοι Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής Ειδικές Πρόνοιες Πολιτικής Αναπτύξεις Παροχέων Ηλεκτρισµού και Τηλεπικοινωνιών ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Γενικά Χωροθέτηση Πρατηρίων Πετρελαιοειδών ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άσκηση Πολεοδοµικού Ελέγχου για Κυβερνητικές Αναπτύξεις ιαδικασία Εξασφάλισης Απόψεων από την Πολεοδοµική Αρχή ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γενικά Χωροθετική Πολιτική Τηλεοπτικοί ή/ και Ραδιοφωνικοί Σταθµοί Μεταλλευτική και Λατοµική Ανάπτυξη ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά Σχέδια Περιοχής Πολεοδοµικό Έργο ιαµόρφωσης στο Λατσί Μέτρα Πολιτικής για Άλλες Θεµατικές Ενότητες ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Γενικά Βασική Πολιτική ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Γενικά Προβλήµατα Ειδική Στρατηγική Ανάπτυξης - Στόχοι Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής Γενικές Πρόνοιες vi

13 Πίνακες Πίνακας 4.1 Κατανοµή Πληθυσµού Περιοχής Τοπικού Σχεδίου Πίνακας 4.2 Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής Πληθυσµού Περιοχής Μελέτης Πίνακας 4.3 Πίνακας 6.1 Πίνακας 10.1 Πίνακας 10.2 Πίνακας 11.1 Πίνακας 11.2 Πίνακας 12.1 Πίνακας 29.1 Απασχόληση Κατά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας Τύποι Τοπικών Πάρκων Ωφέλιµα Εµβαδά Οικιστικών Μονάδων Ωφέλιµα Εµβαδά Οικιστικών Μονάδων σε Περιπτώσεις Οικιστικής Ανάπτυξης σε Τουριστικές Ζώνες Εκθεσιακοί Χώροι Χωροθετική Εµπορική και Γραφειακή Πολιτική Χωροθετική Πολιτική για Βιοµηχανικές/ Βιοτεχνικές Αναπτύξεις και Αποθήκες Ενδεικτικές Αποστάσεις γύρω από Κάθε Κατηγορία Μονάδων, οι οποίες Καθορίζουν την Περιοχή για ιαβούλευση της Πολεοδοµικής Αρχής µε τον ιευθυντή του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας vii

14 Παραρτήµατα Τα πιο κάτω αποτελούν τα Παραρτήµατα του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς και περιέχονται σε ξεχωριστό τεύχος µε τίτλο «Παραρτήµατα Τοπικών Σχεδίων 2012», το οποίο δηµοσιεύθηκε τον εκέµβριο του 2012 και φέρει την ένδειξη «Εγκριµένα», ή όπως αυτό θα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Σχεδίου. Όπου στα Παραρτήµατα γίνεται αναφορά στην «πρώτη δηµοσίευση του Τοπικού Σχεδίου», ή και στην ηµεροµηνία «1/12/1990», για την περίπτωση του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς εφαρµόζεται η ηµεροµηνία της πρώτης του δηµοσίευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ (2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερµηνεία Όρων που χρησιµοποιούνται στο Τοπικό Σχέδιο Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής Κατευθυντήριες Γραµµές για την Αισθητική και Ποιοτική Βελτίωση του οµηµένου Περιβάλλοντος Πρόνοιες για Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Προσαρτήµατα Τα πιο κάτω αποτελούν τα Προσαρτήµατα του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 Επιτρεπόµενες Χρήσεις σε Καθορισµένες Πολεοδοµικές Ζώνες/ Περιοχές του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς Αρχαία Μνηµεία εντός των Ορίων του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς Στοιχεία Περιβαλλοντικού Πλούτου viii

15 Ένθετα Σχέδια 1. Περιοχή Μελέτης και ιοικητική οµή 2. Χρήση Γης Τοπικού Σχεδίου 3. Πολεοδοµικές Ζώνες Τοπικού Σχεδίου 4. Χρήση Γης Περιοχής Πυρήνα Πόλης Χρυσοχούς 5. Χρήση Γης Περιοχής Πυρήνα Προδροµιού 6. Κύριο Οδικό ίκτυο και ίκτυο Ποδηλατοδρόµων 7. Περιβαλλοντικός Πλούτος Άλλα Σχέδια Τοπικού Σχεδίου Τα σχέδια Πολεοδοµικών Ζωνών και Χρήσης Γης (σε κλίµακα 1:10.000), καθώς και τα λεπτοµερή σχέδια Πολεοδοµικών Ζωνών και οδικών χαράξεων, σε διάφορες κλίµακες, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Τοπικού Σχεδίου. Ο ακριβής επηρεασµός ακίνητων ιδιοκτησιών από πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου φαίνεται στα µεγαλύτερης κλίµακας διαθέσιµα σχέδια. Τα πιο πάνω διατίθενται για επιθεώρηση στα Γραφεία των Τοπικών Αρχών, της Επαρχιακής ιοίκησης Πάφου και στα Γραφεία του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως (Τοµέας Ελέγχου Κεντρικά Γραφεία και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου). ix

16 x

17 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο καθορισµός και προγραµµατισµός στόχων αναπτυξιακής πολιτικής και µέτρων και προνοιών για την υλοποίησή τους, αποτελούν τη βάση για την ορθολογική πολεοδοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Η πολεοδοµική και χωροταξική νοµοθεσία στην Κύπρο, ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος, ψηφίστηκε το 1972, µε στόχο τη διασφάλιση ορθολογικής οργάνωσης και προγραµµατισµού της ανάπτυξης και επαρκή προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Εκ των πραγµάτων, ο Νόµος τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή την 1 η εκεµβρίου 1990 και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις του στοχεύουν στη βελτίωσή του και στην προσαρµογή και ανταπόκριση σε νέα δεδοµένα, ώστε να αποτελεί µία σύγχρονη και ευέλικτη νοµοθεσία, εναρµονισµένη µε τις κατευθύνσεις και διαδικασίες που προωθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου. Το παρόν Σχέδιο αποτελεί την πρώτη δηµοσίευση του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς. Η ανάγκη για εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου προέκυψε από τη σηµασία της περιοχής ως γεωγραφικό κέντρο, καθώς και κέντρο απασχόλησης, της βόρειας Επαρχίας Πάφου Στο Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς προδιαγράφονται οι γενικές αρχές µε βάση τις οποίες θα προάγεται, ελέγχεται και ρυθµίζεται η ανάπτυξη στην περιοχή του Σχεδίου. Αναµένεται ότι µε την εφαρµογή του Τοπικού Σχεδίου θα επιτευχθεί σταδιακά ισόρροπη ανάπτυξη και πολεοδοµική εξυγίανση της περιοχής του Σχεδίου Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς διαφέρει ουσιαστικά από τα Τοπικά Σχέδια των αστικών συγκροτηµάτων, λόγω του αστικο-αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, των φυσικών, οικονοµικών και κοινωνικών της ιδιοµορφιών, και της συµµετοχής της σε ένα σύµπλεγµα οικισµών όπου ο ρόλος του καθενός αντιµετωπίζεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Βασικές επιδιώξεις του σχεδιασµού αυτού είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συµπλέγµατος, η ανάπτυξή του µέσα από τοπικές συνέργειες και η ανάδειξη του περιφερειακού του ρόλου ως µια ενιαία λειτουργική ενότητα Το Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς αποδίδει έµφαση στην ποιοτική βελτίωση των χωροθετικών πολιτικών για ανάπτυξη, ώστε να συνάδουν µε τις σύγχρονες και αναγνωρισµένες τάσεις πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες και τάσεις της αγοράς. Το κείµενο του Τοπικού Σχεδίου αποτελεί εύχρηστο εγχειρίδιο για επαγγελµατίες, συµβάλλει στην κατανόηση του πολεοδοµικού πλαισίου και διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων για ανάπτυξη Τα βασικοί σχέδια του Τοπικού Σχεδίου (Πολεοδοµικές Ζώνες και Χρήση Γης) δηµοσιεύονται σε χωροµετρική βάση κτηµατικών σχεδίων, γεγονός που διευκολύνει τον άµεσο εντοπισµό των πολεοδοµικών δεδοµένων για κάθε ιδιοκτησία (πολεοδοµική ζώνη,

18 2 χρήση γης, επηρεασµός από δρόµους πρωταρχικής σηµασίας και βασικούς συλλεκτήριους δρόµους). 1.2 Περιοχή Τοπικού Σχεδίου Η περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς βρίσκεται στην Επαρχία Πάφου, στο βορειοδυτικό άκρο της Κύπρου, και περιλαµβάνει τις διοικητικές περιοχές του ήµου Πόλης Χρυσοχούς (ενορίες Προδροµιού και Πόλης Χρυσοχούς) και των Κοινοτικών Συµβουλίων Χρυσοχούς, Πελαθούσας και Μακούντας, καθώς και της κοινότητας Καραµούλληδων. Συνορεύει στα βόρεια µε τη Μεσόγειο θάλασσα (Κόλπος Χρυσοχούς), στα βορειοανατολικά µε την Αργάκα, στα νοτιοανατολικά µε την Κυνούσα, στα νότια µε τη Λυσό, τον Άγιο Ισίδωρο, τη Στενή και το Γουδί, στα νοτιοδυτικά µε τη ρούσια και στα δυτικά µε την Ανδρολίκου και το Νέο Χωριό. Η συνολική έκταση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου ανέρχεται σε εκτάρια περίπου Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας από την τελευταία απογραφή πληθυσµού το 2011, ο πληθυσµός της περιοχής ανερχόταν σε άτοµα. Λόγω της συνεχιζόµενης κατοχής, η σύνδεση της περιοχής µε την υπόλοιπη Κύπρο γίνεται στα νότια µε την πόλη της Πάφου και στη συνέχεια, µέσω του εθνικού οδικού δικτύου, µε τις υπόλοιπες ελεύθερες περιοχές Η ανάπτυξη της περιοχής στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή (Χρυσοχού, Μακούντα, Πελαθούσα) και τριτογενή (Πόλη Χρυσοχούς) τοµέα της οικονοµίας. Ο δευτερογενής τοµέας αποτελεί τον τελευταίο σε σπουδαιότητα τοµέα απασχόλησης των εργαζοµένων της περιοχής του Σχεδίου Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς από άποψη προγραµµατισµού της ανάπτυξης είναι η σχετική γεωγραφική αποµόνωση και η µεγάλη απόσταση από τα κύρια αστικά κέντρα. Ο γεωγραφικός της εγκλωβισµός, εξαιτίας της στρατιωτικής κατοχής του βόρειου τµήµατος της χώρας, αναµένεται να αµβλυνθεί µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ή και να αρθεί, µε την επανένωση του Νησιού και την απρόσκοπτη πλέον ανατολική σύνδεση της περιοχής προς Μόρφου. 1.3 Ιστορική Αναδροµή Η Πόλη Χρυσοχούς αποτελεί τον σηµαντικότερο οικισµό της περιοχής του Σχεδίου. Βρίσκεται κτισµένη πάνω στο αρχαίο Βασίλειο του Μαρίου και περιβάλλεται από µια αχανή νεκρόπολη. Το Μάριο ιδρύθηκε τον 7 ο π.χ. αιώνα και γνώρισε περίοδο ακµής από τον 8 ο π.χ. αιώνα ως ένα από τα σπουδαιότερα εµπορικά κέντρα του νησιού στους Κυπροκλασσικούς χρόνους, πλούσιο σε κοιτάσµατα χαλκού, µε ανεπτυγµένη κεραµοποιία και σηµαντικό λιµάνι που αποτέλεσε την έδρα του εµπορίου χαλκού µε τη ύση. Στις εκβολές του ποταµού Χρυσοχούς έχουν ανευρεθεί αρχαίες λιµενικές εγκαταστάσεις, που πιστεύεται ότι είναι το λιµάνι του Μαρίου.

19 Το Μάριο διατηρούσε στενές σχέσεις µε τους Σόλους και εµπορικούς δεσµούς µε την κυρίως Ελλάδα, ιδιαίτερα την Αττική, γεγονός που µαρτυρεί η πληθώρα των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Ο Πτολεµαίος Α γκρέµισε ολοκληρωτικά την πόλη από τα θεµέλιά της το 312 π.χ. και µετέφερε τους κατοίκους της στην Πάφο λόγω της συµµαχίας του Μαρίου µε τον άλλο διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Αντίγονο. Η πόλη ανοικοδοµήθηκε µετά από πάροδο χρόνου από τον Πτολεµαίο Β ( π.χ.) και µετονοµάστηκε σε Αρσινόη. Η νέα πόλη αποτέλεσε ένα φωτεινό ιστορικό-πολιτιστικό κέντρο κατά τα Ελληνιστικά χρόνια και συνέχισε την εκπολιτιστική της πορεία µέχρι το τέλος της αρχαιότητας Αργότερα, όταν η Κύπρος περιήλθε στους Λατίνους και η περιοχή έγινε στόχος επιδροµών, ο ρόλος της Αρσινόης υποβαθµίστηκε σταδιακά και οι κάτοικοι της κατέφυγαν στα ορεινά και στην ενδοχώρα. Ως Πόλη Χρυσοχούς έγινε γνωστή πολύ αργότερα, και για την ονοµασία αυτή η πιο βάσιµη εκδοχή στηρίζεται στην όµορφη και εύφορη της γη (χρυσοχόα γη) που δίνει µε αφθονία το «χρυσάφι» στους ανθρώπους που τη φροντίζουν. Μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωµανούς το , η περιοχή ερηµώνεται και αποψιλώνεται πληθυσµιακά Κατά το 18 αιώνα η Πόλη Χρυσοχούς δεν ήταν παρά µόνο ένα µικρό χωριό, µέρος ενός τεράστιου τσιφλικιού. Περί τα τέλη του 19 ου αιώνα, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, η περιοχή επαναδραστηριοποιείται και επανοικοδοµείται, ενώ ξεπροβάλλουν νέα αξιόλογα κτίρια και αρχοντικά, αρκετά από τα οποία διατηρούνται µέχρι σήµερα, σχηµατίζοντας τον κεντρικό πυρήνα του οικισµού. Ο ήµος Πόλης, αν και πληθυσµιακά είναι από τους µικρότερους ήµους της Κύπρου, έχει το προνόµιο να αποτελεί ένα από τους παλαιότερους ήµους, εφόσον ιδρύθηκε το Μέχρι και πριν την Ανεξαρτησία που η οικονοµία της Κύπρου ήταν κατεξοχήν αγροτική, η περιοχή της Πόλης βρισκόταν σε άνθηση λόγω της πλούσιας γεωργικής της γης και του µεταλλείου της Λίµνης. Η στασιµότητα που παρατηρήθηκε στη συνέχεια οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως είναι η µηχανοποίηση της γεωργίας και η απελευθέρωση εργατικού δυναµικού, το κλείσιµο του µεταλλείου της Λίµνης, η γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής µετά το 1974 και η µετακίνηση των Τουρκοκυπρίων κατοίκων της Η Χρυσοχού, η Πελαθούσα, η Μακούντα και οι Καραµούλληδες αποτελούν µικρές πληθυσµιακά κοινότητες γύρω από την Πόλη Χρυσοχούς. Οι κοινότητες παρουσίασαν σηµαντική δραστηριότητα την περίοδο γύρω στο 1960, ενώ ειδικά µετά την τουρκική εισβολή, µε την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων κατοίκων τους, άρχισαν να φθίνουν σηµαντικά, µε µικρή άνοδο πλέον µετά το Οι Καραµούλληδες αποτελούν µικρή κοινότητα και σε έκταση, που δεν διαθέτει Κοινοτικό Συµβούλιο Η Χρυσοχού, η οποία χωροθετείται νότια της Πόλης Χρυσοχούς, βρίσκεται και αυτή στην εύφορη κοιλάδα που αρδεύεται από τον ποταµό Χρυσοχούς. Γι αυτό και η ονοµασία της προέρχεται, όπως και της Πόλης Χρυσοχούς, από την όµορφη και εύφορη χρυσοχόα της γη Στην Πελαθούσα υπάρχουν αρχαία ευρήµατα που δηλώνουν την ύπαρξη αρχαίου οικισµού στη περιοχή. Στην Πελαθούσα υπάρχουν δύο οικισµοί, ο Μυρµιγκώφ και η Λίµνη. Για την προέλευση της ονοµασίας της υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη συσχετίζει την ονοµασία του χωριού µε το αρχαίο ρήµα «πελάθω» που σηµαίνει

20 4 «συνορεύω, γειτονεύω» και αναφέρεται στη γειτνίαση του χωριού µε το µεταλλείο της Λίµνης, όπου εργαζόταν η πλειοψηφία των κατοίκων του. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στο φυτό «ασπάλαθος ή σπαλαθιά» που συναντάται ευρέως στην περιοχή, µε µετονοµασία σε Ασπαλαθούσα και τελικά Πελαθούσα Η πολυκύµαντη ιστορία της περιοχής και η επικάλυψη των διαφόρων ιστορικών περιόδων στον ίδιο χώρο, καταδεικνύουν την αρχαιολογική σηµασία της, που κρύβει ακόµη στη γη πολλούς από τους θησαυρούς της, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, την περιβαλλοντική της αξία αλλά και την προϊστορία της έναντι πολλών άλλων αναπτυγµένων σήµερα περιοχών της Κύπρου.

21 5 2 ΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2.1 οµή Περιοχής Ο ήµος Πόλης Χρυσοχούς αποτελεί τον κύριο οικισµό στην περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς, ενώ περιβάλλεται από µικρές κοινότητες οι οποίες εξαρτώνται πολυεπίπεδα από τον ήµο. Η παραθαλάσσια περιοχή έχει µερικώς αναπτυχθεί τουριστικά εντός των καθορισµένων Τουριστικών Ζωνών. Επίκεντρο της τουριστικής περιοχής είναι η περιοχή Λατσί, που αποτελεί ένα σηµαντικό πόλο δραστηριότητας µε τις εκεί διευκολύνσεις αναψυχής/ ψυχαγωγίας και τις τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις, καθώς και µε το αλιευτικό καταφύγιο που αναµένεται να συντελέσει, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού. Στον αντίποδα του Λατσιού, στα ανατολικά της περιοχής του Σχεδίου και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή της Λίµνης και τις κοινότητες Μακούντα, Πελαθούσα και Κυνούσα, αναµένεται να δηµιουργηθεί ένας νέος πόλος δραστηριότητας, τουρισµού και αθλητισµού, που θα αποτελείται από δύο γήπεδα γκολφ Το ακτινωτό κύριο οδικό δίκτυο που καταλήγει στο κέντρο της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και οι άλλοι δευτερεύοντες δρόµοι που οδηγούν στην Πελαθούσα, Μακούντα και Χρυσοχού, αποτελούν σηµαντικό µέρος της δοµής της περιοχής. Οι τελευταίοι από αυτούς δεν συγκλίνουν κατ ανάγκη στο κέντρο του ήµου και είναι σε µεγάλο βαθµό υποβαθµισµένοι. Η ανάπτυξη της περιοχής του Σχεδίου δεν συνδυάζεται µε την ανάπτυξη ενός συγκροτηµένου και ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, που θα συνέδεε τους οικισµούς µεταξύ τους και θα τους επέτρεπε να λειτουργήσουν οργανικά ως ενιαίο σύµπλεγµα Σηµαντικό συστατικό της δοµής του Σχεδίου αποτελούν οι πυρήνες των οικισµών, ορισµένοι από τους οποίους παραµένουν υποβαθµισµένοι. Η Πόλη Χρυσοχούς µε τους δυο της πυρήνες, της Πόλης και του Προδροµιού, που δεσπόζουν της θάλασσας, αναπτύχθηκαν χωρίς σοβαρούς περιορισµούς. Η ανάπτυξη ωστόσο όλων των οικισµών δεν φαίνεται να αντανακλά το ρόλο και τη σηµασία που αναµένεται να διαδραµατίσουν στο ενιαίο σύµπλεγµα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί σηµασία στην οργάνωση και αναβάθµισή τους Στις νεότερες περιοχές κατοικίας παρατηρείται ασυνεχής και διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη, λόγω κυρίως των µεγάλων περιοχών ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στις Τουριστικές Ζώνες όπου η τουριστική/ παραθεριστική ανάπτυξη είναι διάσπαρτη, µε εξαίρεση την περιοχή του Λατσιού που είναι πυκνοδοµηµένη. Οι σκόρπιες µεµονωµένες κατοικίες εκτός Ορίου Ανάπτυξης επιτείνουν το φαινόµενο της διασποράς Η ασυνέχεια της ανάπτυξης και η περιορισµένη συνοχή του ηµιαστικού αυτού συµπλέγµατος οφείλεται ουσιαστικά στην παρεµβολή αναξιοποίητων θυλάκων γης, στη σηµαντική έκταση τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, στο ελλιπές οδικό δίκτυο, στο ολιγοϊδιοκτησιακό καθεστώς και στο φαινόµενο της µεµονωµένης κατοικίας εκτός Ορίου Ανάπτυξης.

22 Βασική επιδίωξη στον τοµέα της χωρικής δοµής είναι η λειτουργική σύνδεση των οικισµών σε ένα ενιαίο σύνολο, η αναβάθµιση των παραδοσιακών τους πυρήνων και η διασφάλιση του αστικο-αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, µε ήπιες και σωστά ενταγµένες στο περιβάλλον αναπτύξεις. Παράλληλα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα λειτουργικά σηµεία αναφοράς, που θα προσφέρουν υπηρεσίες/ διευκολύνσεις, όχι µόνο για το σύνολο της περιοχής του Σχεδίου, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια. 2.2 Προβλήµατα Τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήµατα της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου είναι τα ακόλουθα: Φυσική υποβάθµιση των πυρήνων των οικισµών: Η εµφανής φυσική φθορά των κτιρίων και η σχεδόν ανύπαρκτη υποδοµή έχουν ως αποτέλεσµα τη χαµηλή ποιότητα ζωής, το µαρασµό των παραδοσιακών κέντρων και τη συµφόρηση της τροχαίας κίνησης. ιάσπαρτη ανάπτυξη και απουσία πολεοδοµικής συνοχής: Η απρογραµµάτιστη διασπορά της οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης καθιστά αντιοικονοµική την παροχή δικτύων υποδοµής, υπηρεσιών και διευκολύνσεων, υπονοµεύει την ορθολογική γεωργική ανάπτυξη, υποβαθµίζει το περιβάλλον και περιορίζει τη συνοχή των Περιοχών Ανάπτυξης. (γ) (δ) (ε) (στ) Ανεπάρκεια υποδοµής και υπηρεσιών: Το οδικό δίκτυο δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τις αναγκαίες περιφερειακές συνδέσεις και την εσωτερική διακίνηση στην περιοχή, ενώ υπάρχει έλλειψη πεζοδροµίων, πεζοδρόµων ποδηλατοδρόµων και χώρων στάθµευσης. Παράλληλα, η ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων κοινοτικών διευκολύνσεων, όπως οργανωµένοι χώροι πρασίνου, παιδότοποι κλπ., περιορίζει σηµαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις ανέσεις κατοικίας. Ιδιοµορφίες διακατοχής της γης: Σχεδόν το 41% της έκτασης της περιοχής του Σχεδίου και 30% περίπου του αποθέµατος γης σε Οικιστικές Ζώνες είναι Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, ενώ σηµαντικό ποσοστό ανήκει σε µεγαλοϊδιοκτήτες. Αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι ο περιορισµός της προσφοράς γης για ανάπτυξη, τα κενά στην οργάνωση των οικισµών και το «πάγωµα» στρατηγικών αστικών χώρων. Ανάµειξη ασυµβίβαστων χρήσεων: Η γειτνίαση και ανάµειξη συχνά ασυµβίβαστων χρήσεων γης επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του περιβάλλοντος κατοικίας, εργασίας και αναψυχής και δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας, υγείας και ανέσεων. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η ύπαρξη εργαστηρίων και γκαράζ στις κεντρικές περιοχές των οικισµών. Αρχιτεκτονική ανοµοιογένεια: Αυτή είναι αποτέλεσµα της µέχρι πρόσφατα αδυναµίας ρύθµισης θεµάτων αισθητικής και περιβαλλοντικής ένταξης των

23 7 οικοδοµών στο χώρο, της φθοράς και καταστροφής αξιόλογων κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, αλλά και τη κακής ένταξης νέων κτιρίων σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα. Κατά τον τρόπο αυτό διακόπτεται η ιστορική συνέχεια και υποβαθµίζεται η ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. (ζ) Υποβαθµισµένη αστική εικόνα: Η απουσία λεπτοµερούς σχεδιασµού χαρακτηριστικών περιοχών του Σχεδίου, όπως είναι το παραδοσιακό κέντρο και η δυτική πλευρά του ιστορικού πυρήνα της Πόλης Χρυσοχούς, οι παράκτιες περιοχές κ.ο.κ., επηρεάζει αρνητικά την ανάδειξη της φυσιογνωµίας/ ταυτότητας του χώρου και τη σωστή εκτίµηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του. 2.3 Περιοριστικοί παράγοντες ιάφοροι παράγοντες περιορίζουν τις δυνατότητες ουσιαστικής αναδιοργάνωσης των οικισµών του Σχεδίου και συνεπώς, το εύρος των δυνατών επιλογών ανάµεσα σε εναλλακτικές µορφές και µέτρα πολεοδοµικής παρέµβασης. Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται παρακάτω: (γ) (δ) (ε) Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος καθυστέρησε να εφαρµοστεί στο σύνολό του και έτσι το νοµικό πλαίσιο ήταν ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό. Ως εκ τούτου, το Τοπικό Σχέδιο ενεργεί σε µεγάλο βαθµό διορθωτικά προς αντιµετώπιση των συσσωρευµένων για πολλά χρόνια προβληµάτων. Ο τρόπος λειτουργίας των µηχανισµών της αγοράς γης έχει αποδείξει τις σηµαντικές ατέλειες της ελεύθερης αγοράς, όπως είναι η κερδοσκοπία και η κατακράτηση της ιδιοκτησίας, που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την οργάνωση και τη συνεκτικότητα της δοµής των οικισµών. Το υψηλό οικονοµικό κόστος που αναµένεται ότι θα προκαλέσουν πιθανές αποζηµιώσεις σε ατοµικές ιδιοκτησίες αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα, που αποθαρρύνει τον ορθολογικό προγραµµατισµό και την εφαρµογή µέτρων πολεοδοµικής πολιτικής και κυρίως την παροχή υπηρεσιών και υποδοµών. Στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά σηµαντικές δεσµεύσεις σε ό,τι αφορά τη δοµή και τις δυνατότητες της ανάπτυξης, την κατανοµή των χρήσεων γης και το οδικό δίκτυο. Αυτές οι δεσµεύσεις δεν µπορούν να αγνοηθούν και περιορίζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παρέµβασης για αναβάθµιση της δοµής και λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Οι υψηλές τιµές και το σύστηµα διακατοχής της γης, που χαρακτηρίζεται από τον κατακερµατισµό του κλήρου και την πολυϊδιοκτησία, σε συνδυασµό µε τη µακρόχρονη κατακράτηση γης µε άµεση δυνατότητα ανάπτυξης και τη σηµαντική έκταση Τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών, υπονοµεύουν την προσπάθεια για ενθάρρυνση συµπαγών και ενιαία σχεδιασµένων αναπτύξεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.. 9 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα που προτείνονται χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα μέτρα που προτείνονται χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Σύντομη περίληψη Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα