Αριθμός Αριθμός 3378

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4448. Αριθμός 3378"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ Στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ενημέρωσε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ότι την 1 Σεπτεμβρίου 2010 συνήψε προσύμφωνο πώλησης και αγοράς μειοχών για την απόκτηση του 43% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, από τους μέτοχους της της οικογένειας Παπαδάκη, και Χατζηθεοδώρου. Σύμφωνα με πρόνοια του προσυμφώνου πώλησης και αγοράς μετοχών της 1 ης Σεπτεμβρίου 2010, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 8 του Καταστατικού της εξαγοραζόμενης εταιρείας θα ολοκληρωθεί και η συμφωνία που συνήφθη οιις 23Λ2/2009 μεταξύ της εξαγορσζοασας ετοφείας και της οικογΐνεια ιης μετόχου της εξαγοραζόμενης εταιρείας κας Μαίρης Χαζάκου για την απόκτηση του 14,8% του μετοχικού κεφαλαίου της. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ με ποσοστό 57.8% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι ελληνική εταιρεία, 100% θυγατρική της εταιρείας VIVARTIA Συμμετοχών ΑΕ Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών και ποτών, ο οποίος αφορά το χώρο του λευκού γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του σοκολατουχου γάλακτος, του συμπυκνωμένου γάλακτος, και των φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων. Περαιτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μέσω των διαφόρων Θυγατρικών εταιρειών του και στους κλάδους ι ης αρτοποιίας και ζαχαρωδών, των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας και των κατεψυγμένων τροφίμων Η υπό εξαγορά ειαφεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ δραστηριοποιείται σϊον κλάδο των γαλακτοκομικών και των ποτών, παράγοντας και διανέμοντας γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο παστεριωμένο γάλα, γιαούρτια Ευρωπαϊκού και παραδοσιακού τύπου, τυροκομικά προϊόντα, επιδόρπια και ρυζόγαλο, ζελέ και κρέμες γάλακτος, προϊόντα χωρίς χοληστερίνη και φυσικούς χυμούς και φρουτοποτα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 ΤΜΗΜΑ Β 2946 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 170,86 (εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα έξι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 637 που δηλώθηκε ως απολεσθέν 3380 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί αε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού γία 512,56 (πεντακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα οκτώ σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 638 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 1.366,88 (χίλια τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 297 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 4.271,50 (τέσσερίς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 104 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. 33S3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 2.562,90 (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 105 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση ττου θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοτιοιητίκού για 854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 172 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριβμός 3385 ΧΡΗΜΑΤίΙΪΗΡίΟ ABQN ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (!) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύιτρου αποφάσισε όπως στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μηιρώσ Αξιών Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. ΑριΒμός 3386 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Απο το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λευκωσίας ανακοινώνεται οτι η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και η έβδομη οειρΰ επιμορφωτικών μαθημάτων για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2010, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω- Χώρος Ολυμπιακό σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λαταιά) Ημέρες.ΐΐ σειρά: 22/09/2010, 23/09/2010 και 24/09/2010 $' σειρά' 12/10/2010, 13/10/2010 και 14/10/2010 3" σειρά. 19/10/2010, 20/10/2010 και 21/10/ η σειρά: 22/10/2010, 26/10/2010 και 27/10/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: : ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα νια απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω- Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεοοιί, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός Ημέρες: 27/9/2010, 28/9/2010, 29/9/2010. Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: :00.

4 TMHiVlA Β 2948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την εταιρεία Σκύρα Λίμα Δημοσία Λτδ, του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyraont Quarries I id που ανήκει στην εταιρεία ΓΙούλλας Τσαδιώτης Λτδ Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της τιου πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2010, Λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρτική έρευνα της Υπηρεσίας της έχει διαπιστώσει ότι η Πίο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(!}/1999, ως έχει τροποποιηθεί, παρουσιάζει όμως σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Ετπτροπής, διαφαίνεται ότι υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν και αξιολογηθούν. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται: Στο συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών στη σχετική αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών στη συγκεκριμένη αγορά.» Στο γεγονός ότι τα αδρανή υλικά είναι η πρώτη ύλη για διάφορες κατασκευές π.χ, οδοποιία, μικρά και μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Οι διαβρωτικοί δεσμοί (δηλαδή συνεταιρισμοί σε λατομεία στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική αγορά και συνεταιρισμοί σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος) που υπάρχουν μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών αλλά και των ομίλων στους οποίους ανήκουν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα επόμενα στάδια της αγοράς, δημιουργούν πιθανότητες συντονισμού των συμπεριφορών τους. β β β Στο γεγονός ότι ο όμιλος εταιρειών Ιακώβου που εμπλέκεται στη σκοπούμενη συγκέντρωση ασχολείται με όλο το φάσμα των αγορών επόμενου σταδίου και η εξασφάλιση, ως εκ τούτου, μεγάλων ποσοτήτων της τιρώτης ύλης αποτελεί βασικό παράγοντα επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Έχοντας υπόψη ίο γεγονός ότι (1) αριθμός λατομείων ήδη ελέγχονται από ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, οι οποίοι έχουν την οικονομική δύναμη να προβαίνουν σε περαιτέρω εξαγορές λατομείων με σκοπό την εξασφάλιση για δικό τους λογαριασμό κυρίως των πρώτων υλών για τα κατασκευαστικά έργα, και (2) το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένο τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία άλλες δύο συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά τμημάτων της εταιρείας Hellenic Mining Public Copany Ltd από τις εταιρείες Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Λτδ και Χαρίλαος Αποστολίδης Δημόσια Λτδ και Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικοί) κεφαλαίου της εταιρείας K.Kythreotis Holdings Public ltd από την εταιρεία Neesis Asphalt Co Ltd μέσω Δημόσιας Πρότασης), δημιουργείται εκ τιρώτης όψεως η ανησυχία τα λατομεία να περιέλθουν στον έλεγχο μερικών μόνο μενάλων κατασκευαστικών εταιρειών. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να αξιολογηθεί κατά πόσο υπάρχει πράγματι το ενδεχόμενο οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις να καταλήξουν οε έλεγχο των πρώτων υλών των κατασκευαστικών έργων από μερικές μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικών έργων, αποκλείοντας σε τελική ανάλυση τους μικρότερους παίκτες από την αγορά. Στο γεγονός ότι οι φραγμοί εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά παρουοιάζονται να είναι ιδιαίτερα ψηλοί όπως, για παράδειγμα, ο εντοπισμός πετρώματος, η ένταξη της τοποθεσίας του πετρώματος σε Λατομική ζώνη, η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και προνομίων λατομείου, το ψηλό κόστος της σχετικής επένδυσης, κ.ά. Στο ότι, πριν από τή σκοπούμενη συγκέντρωση, το πιο μεγάλο μερίδιο της παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας Skyraont, διοχετεύεται στις εταιρείες του ομίλου Αθηνοδώρου και το υπόλοιπο σε διάφορους άλλους παίκτες στην αγορά. Μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση και αφού ο σκοπός της προτεινόμενης συγκέντρωσης είναι η εξασφάλιση των πρώτων υλών, η υλοποίηση της πράξης αυτής ενδεχομένως να οδηγήσει αε σημαντικό περιορισμό της προμήθειας λατομικών υλικών προς τρίτους. «Στο ότι η έλλειψη στοιχείων, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, όσον αφορά το έτοιμο σκυρόδεμα, δεν επιτρέπει την ασφαλή κατάληξη κατά πόσο η σχετική αγορά έτοιμου σκυροδέματος αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα συγκέντρωση Κρίνοντας στη βάση των πιο πάνω που ενδεικτικά παρατίθενται η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφοράς συγκέντρωσης και έτσι προτίθεται να πράξει. Όπως γίνεται αντιληπτό μεοα από τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης θα καταστεί δυνατή η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πρόσθετων πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλούς και έγκυρης γνώμης για τη σκοπούμενη συγκέντρωση. Σημειώνεται προς γνώση κάθε ενδιαφερόμενου οτι σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(i)/1999, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, παρέχεται έπειτα απο αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η ευκαιρία να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία ίου άρθρου 28 η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης

5 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ L ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΡΥΟΜΙΣΤΙΚ11 ΑΡΧΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει οτι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της Αδειας Λειτουργίας και Παράγωγης Ν 419(Α)/Π Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) στην περιοχή των κοινοτήτων Κοαιη και Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας Ισχύος 49.5MW Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Λαμβάνοντας υπόψη 1 Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών του 2003 εως 2008 (Ν i??(ij/2003 & Ν 239(Ι)/2004 & Ν 143{Ι)/2005) & Ν 1 /3(Ι)/2006 & Ν 92(Ι)/2008), 2 Τις διαταξπς των τιερι Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτριαμου (Εκδοση Αδειων) και συγκεκριμένα το Μέρος III -Τροποποίηση Αδειας και (Ί ελη Αδειων} Κανονισμών του 2004, 3 Την Αδεια Λειτουργίας και Παράγωγης Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν 419(Α)/ΠΊ8 2006, Ισχύος 49.5MW της εταιρείας Moglia Trading Ltd, στην περιοχή Κοαιη και Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4 Τις επιστολές τηζ εταιρείας Mogha Trading Ltd, ημερομηνίας 08/07/2010, 04/08/2010 & 26/08/2010 με τις οττοιες ζήτα επτο την ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε Τροποποίηση ο Της Α' Φάσης υλοποίησης της πιο πάνω Αδειας Λειτουργίας Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο}, στην περιοχή Κοαιη καϊ Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, αττο 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε 10.8MW, εξ* (6) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.8MW έκαστη, ο Του κατειοκευαατη και τύπου των Ανεμογεννητριών Απο General Electric ισχύος 1 5MW έκαστη αε Vestas V100 ισχύος 1 8MW" έκαστη, ο ίου συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε ι Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος ιι Το μεγιατο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος ιι; Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας Να β, απο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ) 5 Την γνωστοποίηση χορηγήσεως Πολεοδομικής Αδειας Λ Α Ρ/0 0491/2008 ημερομηνίας 31/05/2010, για την Δημιουργία Αιολικού Πάρκου και την έγκριση εγκατάστασης εξι (6) Ανεμογεννητριών στο Φυλο/Σχεδιο XL/36, 6 Τα εγκριμενα από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικησεως χωρομετρικα σχέδια (Φ/Σχ XL/36), 7 Την επιστολή του Ιμηματος Πολιτικής Αεροπορίας με αριθμό φακέλου , ημερομηνίας 11/08/2010, προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας & Οίκησεως με την οποία το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δεν φέρει ένσταση οι Ανεμογεννήτριες με αρϊθμο 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος, το μεγίστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος και τέλος το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 6, οπο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ), και αφού εξέτασαν ολα τα σχεπκα έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο την αίτηση όσον και την άδεια Ν 419{Α)/Π , που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία Mogha Trading Etd, ΑΠΟΦΑΣίΣΕ οτι προτείνει να προβεί σε τροποποίηση β Της Α' Φάσης της Αδείας Λειτουργίας Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Ν 419(Α)/Π , της εταιρείας Mogfia Trading Ltd απο 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες σε 10.8MW, φ (6) Ανεμογεννήτριες, Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών απο General Electric, Ισχύος 1 5MW έκαστη, σε Vesias V100, Ιαχυας 1 8MW έκαστη, β 1 ου συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε ιν Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος, ν Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος νι Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 6, απο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( } Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση κατόπιν συμφωνίας, της τπο πάνω αδείας της εταιρείας Mogha Trading Ltd, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Mogha Tiading Ltd, θα δημοσιευτεί ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποαταλει αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται απο τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειων) Κανονισμούς Αρθρο 13(3) Συμφωνά με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειων) Κανονισμών του 2004 Αρθρο 13 (2) (γ) οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ήμερων απο την ήμερα της δημοσίευσης στην Επιαημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει παραστάσεις η ενστάσεις αναφορικά με την προτεινομένη τροποττοιηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδο Γρίβα Διγενή 81-83, 3 0i όροφος, 1080 Λευκωσία τηλ

6 2950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΙΙΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή των κοινοτήτων Κόσιη και Αγία Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 49,5MW. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντος υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005) δ Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008), 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος II! - Τροποποίηση Αδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, 3. Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Λ)/Κ , Ισχύος 49.5MW της εταιρείας Moglia Trading Lid, στην περιοχή Κόσιη και Αγία Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4. Τις επιστολές της εταιρείας Moglia Trading Ltd, ημερομηνίας 08/07/2010, 04/08/2010 & 26/08/2010 με τις οποίες ζητά από την ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε Τροποποίηση: ο ο Της Α' Φάσης υλοποίησης της πιο πάνω Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Κόσιη και Αγία Άννα της Επαρχίας Λάρνακας, από 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε 10.8MW, έξι (6) Ανεμογεννήτριες, Ισχύος 1,8MW έκαστη, Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών. Από General Electric ισχύος 1.5MW έκαστη, σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW ο Του συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε: ί. Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ύψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, ϋ. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, iii. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ). 5. Την γνωστοποίηση χορηγήσεως Πολεοδομικής Άδειας ΛΑ Ρ/0 0491/2008 ημερομηνίας 31/05/2010, για την Δημιουργία Αιολικού Πάρκου και την έγκριση εγκατάστασης έξι (6) Ανεμογεννητριών στο Φύλο/Σχέδιο XL/36, 6. Τα εγκρφένα από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως χωρομετρικά σχέδια (Φ/Σχ. XU36), 7. Τις επιστολές του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με αριθμό φακέλου , ημερομηνίας 11/08/2010 και , ημερομηνίας 30/08/2010, προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως με την οποία το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δεν φέρει ένσταση οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ΰψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει το 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος και όσον αφορά την Ανεμογεννήτρια No. 6 υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκσκαφή του υφιστάμενου εδάφους το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ), και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο την αίτηση όσον και την άδεια Ν.419(Α)/Κ , που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία Moglia Trading Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι προτείνει να προβεί σε τροποποίηση:» Της Α' Φάσης της Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ν.419(Α)/Κ , της εταιρείας MogHa Trading Ltd από 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες, σε 10,8MW, έξι (6) Ανεμογεννήτριες, β χ Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε Vestas V100, Ισχύος 1.8MW έκαστη, Του συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε: iv. Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ύψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, ν. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, vi. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ). Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση κατόπιν συμφωνίας, της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Mogiia Trading Ltd, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Moglia Trading Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 13(3). Σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Αρθρο 13-(2) (γ), οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3" 1 όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μ,<; «ι w ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 51/2010 Αρ. Φακέλου: ,10 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταννελία του Συνδέσυου Ενκεκοιυένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισυού και των Υπηρεσιών Κοινωνικά Eunuεpίαc Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος κ. Λεοντιος ΒρυωνΙδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 15 Σεπτεμβρίου 2009 Α. Εισανωνή ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία, που υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής στις 6 Μαΐου 2009 από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου δια της Προέδρου του, κας Λαύρας Ηρακλέους (στο εξής ο «καταγγέλλων»), εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (στο εξής το «Υπουργείο»), και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (στο εξής το «ΥΚΕ») αναφορικά με παράβαση των άρθρων 3 και Οτου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008(στο εξής ο «Νόμος»), Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα. το Υπουργείο επεκτείνει τη δωρεάν προδημοτική εκπαίδευση ενώ παράλληλα τα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία είναι δέκτες διευκολύνσεων τις οποίες δεν επωφελούνται τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Αυτό, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία υπέρ των δημοσίων-κοινοτικών νηπιαγωγείων. Επίσης, ο καταγνέλλων καταγγέλλει τη διακοπή από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της προμήθειας σχολικών ειδών προς τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Τέλος, η καταγγελία στρέφεται εναντίον μιας σειράς τροποποιήσεων στον περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους περί Λειτουργίας Παιδοκομικών Σταθμών Κανονισμούς, οι οποίες προωθούνται από τις ΥΚΕ. Β. Ιστορικό της διαδικασίας 2. Στις 6 Μαΐου 2009, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής δια της Προέδρου του, κας Λαύρας Ηρακλέους, εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου. 3. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαϊου 2009, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία. 4. Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας απέστειλε μια σειρά ερωτηματολογίων προς το εμπλεκόμενα μέρη. 5. Στις 17 Δεκεμβρίου 2009, η Υπηρεσία απέστειλε προς τον καταγγέλλοντα σχετικό ερωτηματολόγιο. 6. Ο κοταγγέλλων με επιστολή του με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2009 ζήτησε παράταση είκοσι (20) ημερών για την υποβολή των απαντήσεων του στο πιο πάνω ερωτηματολόγια, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. 7. Η Υπηρεσία με επιστολή της με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2010 ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμο ότι η ημερομηνία υποβολής των απαντήσεων του έχει παρέλθει από τις 16 Ιανουαρίου 2010 και ζήτησε να προσκομίσει άμεσο τις ζητούμενες πληροφορίες. 8. Η Υπηρεσία με σχετικό σημείωμα της προς την Επιτροπή με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2010, την ενημέρωσε ότι ο καταγγέλλων δεν έχει υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες μετά και από την πάροδο της παράτασης που δόθηκε.

8 ΤΜΗΜΑ Β 2952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ί Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να σταλεί επιστολή προς τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμο με την οποία να τον καλεί να υποβάλει τις απαντήσεις ίου εντός δέκα ημερών. Στις 8 Φεβρουαρίου 2010, η Υπηρεσία απέστειλε τη σχετική επιστολή στον καταγγέλλοντα 10 Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντας μ ε επιστολή του με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2010 ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να υποβάλει τις εν λόγω απαντήσεις εντός δέκα (10) ημερών και ότι μόλις είναι έτοιμοι οι πελάτες του να απαντήσουν θα ανταποκριθούν. 11. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου αποφάσισε να δοθεί μισ ακόμα παράταση δεκαπέντε ημερών για την υποβολή των απαντήσεων του καταγγελλοντος. Η Υπηρεσία ενημέρωσε σχετικά τον καταγγέλλοντα 12 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 17 Μαρτίου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία, μετά από την εκπνοή και της τελευταίας παράτασης που δόθηκε στον καταγγέλλοντα να ολοκληρώσει την προκαιαρκτική της έρευνα και να καταθέσει ενώπιον της σχετικό σημείωμα. 13 Η Υπηρεσία υπέβαλε το τελικό της σημείωμα στις 17 Μαίου 2010, σημειώνοντας ότι ο καταγγέλλων δεν είχε αποστείλει καμία από τις ζητηθείσες πληροφορίες, στην επιστολή της Υπηρεσίας με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου? Η Επιιροπή κατά τη συνέδριο της στις 14 Ιουνίου 2010 έλαβε την προκαταρκτική της απόφαση 15. Η προκαταρκτική απόφαση της επιτροπής κοινοποιήθηκε προς τα εμπλεκόμενα μέρη με ξεχωριστές επιστολές με ημερομηνία 5 Ιουλίου Το Υπουργείο με επιστολή του με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2010 ενημέρωσε ιην Επιτροπή ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της προκαταρκτικής της απόφασης 17 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2010 προχώρησε στην οριστικοποίηση της προκαταρκτικής της απόφασης. Γ. Εμπλεκόμενα Μέρη Καταγγέλλων Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου 13. Η υπό εξέταση καταγγελία υποβάλλεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων εκ μέρους των μελών του. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτιών Νηπιαγωγείων Κύπρου είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Μέλη του είναι πτυχιούχοι ιδιοκτήτες η ιδιοκτήτριες Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στην Κύπρο εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, 19, Η Επιτροπή σημειώνει ότι σκοποί του Συνδέσμου σύμφωνα με το Καταστατικό του είναι η προώθηση των σκοπών κσι των συμφερόντων ή επιδιώξεων των Νηπιαγωγείων στην Κύπρο με κάθε νόμιμο μέσο, η εξασφάλιση προστασίας του επαγγέλματος των μελών, η επαφή πάνω σε οργανωμένη βάση κα: η συνεργασία μεταξύ ίων μελών για ανιιμετώπιση και επίλυση θεμάτων ή προβλημάτων που αφορούν το επάγγελμα των μελών, καθώς επίσης και η συνεργασία των μελών και η αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού Επιπλέον, είναι η θέσπιση κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων των μελών στην Κύπρο, η συνεργασία, οι επαφές και οι παραστάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και/ή με οποιαδήποτε άλλη Αρχή, Κυβερνητική ή μη, για προώθηση των συμφερόντων ίων μελών και η επίλυση σχετικών προβλημάτων, η πρόοδος και ανάπτυξη του επαγγέλματος των Νηπιαγωγών στην Κύπρο, η εξεύρεση, εκπαίδευση ή επιμόρφωση καιάλληλου προσωπικού, η οργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων συμβουλίων, σεμιναρίων ή διαλέξεων. Επιπρόσθετοι σκοποί του Συνδέσμου είναι η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών σαν εργοδοτών, Ιδιοκτήτων ή Διευθυντών Νηπιαγωγείων, η ανάπτυξη σχέσεων και η τακτική επικοινωνία με τους γονείς ή συνδέσμους γονέων για ιην ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η εξασφάλιση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού κάθε είδους είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, όπως επίσης και εκπαιδευτικών εντύπων και βιβλίων, όπως επίσης και η εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης η οποία ήθελε θεωρηθεί από Διοικητικό Συμβούλιο ως συναφής ή συντελεστική στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς. Καταγγελλόμενοι Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 20. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι βασικό μέλημα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την εθνική ιούς κληρονομιά και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτόιητα την ελληνική γλώσσα, ιην ελληνορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ταυτόχρονα, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση, καλλιεργώντας τους στάσεις αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας των μελών των άλλων εθνικών ομάδων. Επίσης σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται στη Δημοτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών ενός σχολείου, ανεξάρτητο από τις διαφορετικές εθνικές ή άλλες καταβολές του καθενός. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η Κύπρος αποτελεί πια επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτονόητο ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση επιτελείται σημαντικό έργο, ώστε οι νεαροί μαθητές να αποκτήσουν από πολύ νωρίς επίγνωση της ταυτότητας τους ως ευρωπαίοι πολίτες. 22. Οι διάφοροι τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: τη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία: Δημόσια και Ιδιωτικά), την Προδημοτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία: Δημόσια, Κοινοτικά, Ιδιωτικά), την Ειδική Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ενταγμένα σε δημοτικά σχολεία), την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Παροικιακά Σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία), τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τις Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις. 23. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι όσον αφορά την προδημοτική εκπαίδευση, αυτή βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπάγονται σ'αυτό τόσο τα δημόσια όσο και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία (κρατικά νηπιαγωγεία). Φυσικά κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπάγονται και τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Όσον αφορά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, δηλαδή μέχρι τριών ετών, αυτά φοιτούν σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 24. Η Επιτροπή σημειώνει ότι βασικός σκοπός της Αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η αποστολή σχολικών χρειωδών και η ολόχρονη εξυπηρέτηση των σχολείων. 25. ΣΕ συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς (Υ.Α.Π., Δ/ντές Δημοτικής / Μέαης /Τεχνικής Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές) προβαίνει σε προκήρυξη προσφορών για όλα τα είδη που αποστέλλονται ατα σχολεία: Βιβλία, Γραφική Ύλη, Διδακτικά Μέσα, Υλικά Χημείας / Φυσικής / Βιολογίας / Οικιακής Οικονομίας / Σχεδιασμού και Τεχνολογίας / Μουσικής / Τέχνης / Φυσικής Αγωγής. 26. Στη συνέχεια με τη συνεργασία των επιτυχόντων προσφοροδοιών φροντίζει για την παραλαβή και αποθήκευση των ειδών αυτών μέχρι την αποστολή τους στα σχολεία. Η Αποθήκη αναλαμβάνει την παρακολούθηση τήρησης των συμβολαίων και την ετοιμασία ενταλμάτων πληρωμής για κάθε παραλαβή και σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας προωθεί τις πληρωμές. Σημειώνεται ότι η Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει ξεχωριστό νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης αλλά λειτουργεί με βάση τους Κανονισμούς των Αποθηκών που ισχύουν για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. 27. Ο προγραμματισμός ετοιμασίας των αποστολών γίνεται από την Αποθήκη σε στενή συνεργασία με τα σχολεία, τις σχολικές εφορείες και τις κοινοτικές αρχές. 28. Με την ετοιμασία χρονοδιαγράμματος η Αποθήκη αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει όλα τα δημόσια σχολεία προδημοτικής /δημοτικής /μέσης /τεχνικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και τα παροικιακά σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σχολεία σε άλλες χώρες άπου φοιτούν ΕΑληνόποί/Λα, κατόπιν παραγγελιών τους. Η παράδοση κατά επαρχία γίνεται από συμβασιούχο μεταφορέα και προσωπικό της Αποθήκης. 29. Εκτός αυτών η Αποθήκη διενεργεί και πωλήσεις γραφικής ύλης, υλικών τέχνης και διδακτικών μέσων σε όλα τα δημόσια σχολεία και τα εγκεκριμένα ιδιωτικά. 30. Επίσης πωλούνται και βιβλία εκδόσεως Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ) οε ιδιώτες. 31. Η Αποθήκη εξυπηρετεί περίπου 1000 εκπαιδευτικές μονάδες. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32. Ot Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπηρεοίες Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής ουνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στην παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων. 33. Οι κύριες λειτουργίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για επίτευξη των πιο τιάνω στόχων αφορούν: " Ί η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη Κυπριακή Δημοκρατία, Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά μι: τους τύπους νηπιαγωγείων που λειτουργούν εντός χης Κυριακής Δημοκρατίας βρίσκονται οτην ειπαημη ισιοσελίδα του Yironpyeiou Παιδείας και Πολιτκιμού h Ι Ιρ: //www. oec. go v. cy/if cie/ty ρ ο i, jii ρ i agogc ίο ιι. h tin Ι

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ www.stop-discrimination.org.cy Σιμωνίδου 14, (Κτίριο ΕΤΚΑ/ΠΕΟ), 1045 Λευκωσία, Τηλ: 22877673, Φαξ: 22877672 Web: www.inek.org.cy - e-mail:info@inek.org.cy 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 12 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.13 μ.μ. Αρ. 3 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Παρακαλώ να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην οικονομία μας

Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην οικονομία μας ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 292 Ιούνιος 2012 Η ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και τολμηρές τομές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος 2 (ΕΣΩΦΥΛΛΟ) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2013-2014 έκθεση πεπραγμένων έκατη Βουλευτική Περίοδος Τρίτη Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα