Αριθμός Αριθμός 3378

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4448. Αριθμός 3378"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ Στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση της πιο πάνω προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)99, ως έχει τροποποιηθεί. Με την εν λόγω κοινοποίηση, η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ενημέρωσε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ότι την 1 Σεπτεμβρίου 2010 συνήψε προσύμφωνο πώλησης και αγοράς μειοχών για την απόκτηση του 43% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, από τους μέτοχους της της οικογένειας Παπαδάκη, και Χατζηθεοδώρου. Σύμφωνα με πρόνοια του προσυμφώνου πώλησης και αγοράς μετοχών της 1 ης Σεπτεμβρίου 2010, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 8 του Καταστατικού της εξαγοραζόμενης εταιρείας θα ολοκληρωθεί και η συμφωνία που συνήφθη οιις 23Λ2/2009 μεταξύ της εξαγορσζοασας ετοφείας και της οικογΐνεια ιης μετόχου της εξαγοραζόμενης εταιρείας κας Μαίρης Χαζάκου για την απόκτηση του 14,8% του μετοχικού κεφαλαίου της. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ με ποσοστό 57.8% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι ελληνική εταιρεία, 100% θυγατρική της εταιρείας VIVARTIA Συμμετοχών ΑΕ Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών και ποτών, ο οποίος αφορά το χώρο του λευκού γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του σοκολατουχου γάλακτος, του συμπυκνωμένου γάλακτος, και των φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων. Περαιτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μέσω των διαφόρων Θυγατρικών εταιρειών του και στους κλάδους ι ης αρτοποιίας και ζαχαρωδών, των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας και των κατεψυγμένων τροφίμων Η υπό εξαγορά ειαφεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ δραστηριοποιείται σϊον κλάδο των γαλακτοκομικών και των ποτών, παράγοντας και διανέμοντας γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο παστεριωμένο γάλα, γιαούρτια Ευρωπαϊκού και παραδοσιακού τύπου, τυροκομικά προϊόντα, επιδόρπια και ρυζόγαλο, ζελέ και κρέμες γάλακτος, προϊόντα χωρίς χοληστερίνη και φυσικούς χυμούς και φρουτοποτα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 ΤΜΗΜΑ Β 2946 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 170,86 (εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα έξι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 637 που δηλώθηκε ως απολεσθέν 3380 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί αε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού γία 512,56 (πεντακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα οκτώ σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 638 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 1.366,88 (χίλια τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 297 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 4.271,50 (τέσσερίς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 104 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. 33S3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 2.562,90 (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 105 που δηλώθηκε ως απολεσθέν ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση ττου θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοτιοιητίκού για 854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 172 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

3 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριβμός 3385 ΧΡΗΜΑΤίΙΪΗΡίΟ ABQN ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (!) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύιτρου αποφάσισε όπως στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μηιρώσ Αξιών Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. ΑριΒμός 3386 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Απο το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λευκωσίας ανακοινώνεται οτι η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και η έβδομη οειρΰ επιμορφωτικών μαθημάτων για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2010, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω- Χώρος Ολυμπιακό σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λαταιά) Ημέρες.ΐΐ σειρά: 22/09/2010, 23/09/2010 και 24/09/2010 $' σειρά' 12/10/2010, 13/10/2010 και 14/10/2010 3" σειρά. 19/10/2010, 20/10/2010 και 21/10/ η σειρά: 22/10/2010, 26/10/2010 και 27/10/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: : ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα νια απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω- Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεοοιί, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός Ημέρες: 27/9/2010, 28/9/2010, 29/9/2010. Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: :00.

4 TMHiVlA Β 2948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την εταιρεία Σκύρα Λίμα Δημοσία Λτδ, του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyraont Quarries I id που ανήκει στην εταιρεία ΓΙούλλας Τσαδιώτης Λτδ Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της τιου πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2010, Λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρτική έρευνα της Υπηρεσίας της έχει διαπιστώσει ότι η Πίο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(!}/1999, ως έχει τροποποιηθεί, παρουσιάζει όμως σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Ετπτροπής, διαφαίνεται ότι υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν και αξιολογηθούν. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται: Στο συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών στη σχετική αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών στη συγκεκριμένη αγορά.» Στο γεγονός ότι τα αδρανή υλικά είναι η πρώτη ύλη για διάφορες κατασκευές π.χ, οδοποιία, μικρά και μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Οι διαβρωτικοί δεσμοί (δηλαδή συνεταιρισμοί σε λατομεία στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική αγορά και συνεταιρισμοί σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος) που υπάρχουν μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών αλλά και των ομίλων στους οποίους ανήκουν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα επόμενα στάδια της αγοράς, δημιουργούν πιθανότητες συντονισμού των συμπεριφορών τους. β β β Στο γεγονός ότι ο όμιλος εταιρειών Ιακώβου που εμπλέκεται στη σκοπούμενη συγκέντρωση ασχολείται με όλο το φάσμα των αγορών επόμενου σταδίου και η εξασφάλιση, ως εκ τούτου, μεγάλων ποσοτήτων της τιρώτης ύλης αποτελεί βασικό παράγοντα επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Έχοντας υπόψη ίο γεγονός ότι (1) αριθμός λατομείων ήδη ελέγχονται από ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, οι οποίοι έχουν την οικονομική δύναμη να προβαίνουν σε περαιτέρω εξαγορές λατομείων με σκοπό την εξασφάλιση για δικό τους λογαριασμό κυρίως των πρώτων υλών για τα κατασκευαστικά έργα, και (2) το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένο τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία άλλες δύο συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά τμημάτων της εταιρείας Hellenic Mining Public Copany Ltd από τις εταιρείες Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Λτδ και Χαρίλαος Αποστολίδης Δημόσια Λτδ και Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικοί) κεφαλαίου της εταιρείας K.Kythreotis Holdings Public ltd από την εταιρεία Neesis Asphalt Co Ltd μέσω Δημόσιας Πρότασης), δημιουργείται εκ τιρώτης όψεως η ανησυχία τα λατομεία να περιέλθουν στον έλεγχο μερικών μόνο μενάλων κατασκευαστικών εταιρειών. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να αξιολογηθεί κατά πόσο υπάρχει πράγματι το ενδεχόμενο οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις να καταλήξουν οε έλεγχο των πρώτων υλών των κατασκευαστικών έργων από μερικές μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικών έργων, αποκλείοντας σε τελική ανάλυση τους μικρότερους παίκτες από την αγορά. Στο γεγονός ότι οι φραγμοί εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά παρουοιάζονται να είναι ιδιαίτερα ψηλοί όπως, για παράδειγμα, ο εντοπισμός πετρώματος, η ένταξη της τοποθεσίας του πετρώματος σε Λατομική ζώνη, η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και προνομίων λατομείου, το ψηλό κόστος της σχετικής επένδυσης, κ.ά. Στο ότι, πριν από τή σκοπούμενη συγκέντρωση, το πιο μεγάλο μερίδιο της παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας Skyraont, διοχετεύεται στις εταιρείες του ομίλου Αθηνοδώρου και το υπόλοιπο σε διάφορους άλλους παίκτες στην αγορά. Μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση και αφού ο σκοπός της προτεινόμενης συγκέντρωσης είναι η εξασφάλιση των πρώτων υλών, η υλοποίηση της πράξης αυτής ενδεχομένως να οδηγήσει αε σημαντικό περιορισμό της προμήθειας λατομικών υλικών προς τρίτους. «Στο ότι η έλλειψη στοιχείων, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, όσον αφορά το έτοιμο σκυρόδεμα, δεν επιτρέπει την ασφαλή κατάληξη κατά πόσο η σχετική αγορά έτοιμου σκυροδέματος αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα συγκέντρωση Κρίνοντας στη βάση των πιο πάνω που ενδεικτικά παρατίθενται η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφοράς συγκέντρωσης και έτσι προτίθεται να πράξει. Όπως γίνεται αντιληπτό μεοα από τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης θα καταστεί δυνατή η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πρόσθετων πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλούς και έγκυρης γνώμης για τη σκοπούμενη συγκέντρωση. Σημειώνεται προς γνώση κάθε ενδιαφερόμενου οτι σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(i)/1999, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, παρέχεται έπειτα απο αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η ευκαιρία να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία ίου άρθρου 28 η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης

5 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ L ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΡΥΟΜΙΣΤΙΚ11 ΑΡΧΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει οτι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της Αδειας Λειτουργίας και Παράγωγης Ν 419(Α)/Π Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) στην περιοχή των κοινοτήτων Κοαιη και Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας Ισχύος 49.5MW Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Λαμβάνοντας υπόψη 1 Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών του 2003 εως 2008 (Ν i??(ij/2003 & Ν 239(Ι)/2004 & Ν 143{Ι)/2005) & Ν 1 /3(Ι)/2006 & Ν 92(Ι)/2008), 2 Τις διαταξπς των τιερι Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτριαμου (Εκδοση Αδειων) και συγκεκριμένα το Μέρος III -Τροποποίηση Αδειας και (Ί ελη Αδειων} Κανονισμών του 2004, 3 Την Αδεια Λειτουργίας και Παράγωγης Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν 419(Α)/ΠΊ8 2006, Ισχύος 49.5MW της εταιρείας Moglia Trading Ltd, στην περιοχή Κοαιη και Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4 Τις επιστολές τηζ εταιρείας Mogha Trading Ltd, ημερομηνίας 08/07/2010, 04/08/2010 & 26/08/2010 με τις οττοιες ζήτα επτο την ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε Τροποποίηση ο Της Α' Φάσης υλοποίησης της πιο πάνω Αδειας Λειτουργίας Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο}, στην περιοχή Κοαιη καϊ Αγια Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, αττο 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε 10.8MW, εξ* (6) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.8MW έκαστη, ο Του κατειοκευαατη και τύπου των Ανεμογεννητριών Απο General Electric ισχύος 1 5MW έκαστη αε Vestas V100 ισχύος 1 8MW" έκαστη, ο ίου συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε ι Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος ιι Το μεγιατο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος ιι; Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας Να β, απο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ) 5 Την γνωστοποίηση χορηγήσεως Πολεοδομικής Αδειας Λ Α Ρ/0 0491/2008 ημερομηνίας 31/05/2010, για την Δημιουργία Αιολικού Πάρκου και την έγκριση εγκατάστασης εξι (6) Ανεμογεννητριών στο Φυλο/Σχεδιο XL/36, 6 Τα εγκριμενα από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικησεως χωρομετρικα σχέδια (Φ/Σχ XL/36), 7 Την επιστολή του Ιμηματος Πολιτικής Αεροπορίας με αριθμό φακέλου , ημερομηνίας 11/08/2010, προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας & Οίκησεως με την οποία το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δεν φέρει ένσταση οι Ανεμογεννήτριες με αρϊθμο 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος, το μεγίστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος και τέλος το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 6, οπο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ), και αφού εξέτασαν ολα τα σχεπκα έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο την αίτηση όσον και την άδεια Ν 419{Α)/Π , που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία Mogha Trading Etd, ΑΠΟΦΑΣίΣΕ οτι προτείνει να προβεί σε τροποποίηση β Της Α' Φάσης της Αδείας Λειτουργίας Σταθμού Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) Ν 419(Α)/Π , της εταιρείας Mogfia Trading Ltd απο 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες σε 10.8MW, φ (6) Ανεμογεννήτριες, Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών απο General Electric, Ισχύος 1 5MW έκαστη, σε Vesias V100, Ιαχυας 1 8MW έκαστη, β 1 ου συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε ιν Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 εως 4 να έχουν μέγιστο υψος 145 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος, ν Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα απο το υφιστάμενο έδαφος νι Το μέγιστο υψος της Ανεμογεννήτριας No 6, απο το μέσο υψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( } Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση κατόπιν συμφωνίας, της τπο πάνω αδείας της εταιρείας Mogha Trading Ltd, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Mogha Tiading Ltd, θα δημοσιευτεί ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποαταλει αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται απο τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειων) Κανονισμούς Αρθρο 13(3) Συμφωνά με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειων) Κανονισμών του 2004 Αρθρο 13 (2) (γ) οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ήμερων απο την ήμερα της δημοσίευσης στην Επιαημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει παραστάσεις η ενστάσεις αναφορικά με την προτεινομένη τροποττοιηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδο Γρίβα Διγενή 81-83, 3 0i όροφος, 1080 Λευκωσία τηλ

6 2950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΙΙΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση της Αδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή των κοινοτήτων Κόσιη και Αγία Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, Ισχύος 49,5MW. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντος υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005) δ Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008), 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος II! - Τροποποίηση Αδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, 3. Την Αδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν.419(Λ)/Κ , Ισχύος 49.5MW της εταιρείας Moglia Trading Lid, στην περιοχή Κόσιη και Αγία Αννα της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4. Τις επιστολές της εταιρείας Moglia Trading Ltd, ημερομηνίας 08/07/2010, 04/08/2010 & 26/08/2010 με τις οποίες ζητά από την ΡΑΕΚ να προχωρήσει σε Τροποποίηση: ο ο Της Α' Φάσης υλοποίησης της πιο πάνω Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στην περιοχή Κόσιη και Αγία Άννα της Επαρχίας Λάρνακας, από 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε 10.8MW, έξι (6) Ανεμογεννήτριες, Ισχύος 1,8MW έκαστη, Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών. Από General Electric ισχύος 1.5MW έκαστη, σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW ο Του συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε: ί. Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ύψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, ϋ. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, iii. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ). 5. Την γνωστοποίηση χορηγήσεως Πολεοδομικής Άδειας ΛΑ Ρ/0 0491/2008 ημερομηνίας 31/05/2010, για την Δημιουργία Αιολικού Πάρκου και την έγκριση εγκατάστασης έξι (6) Ανεμογεννητριών στο Φύλο/Σχέδιο XL/36, 6. Τα εγκρφένα από το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως χωρομετρικά σχέδια (Φ/Σχ. XU36), 7. Τις επιστολές του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με αριθμό φακέλου , ημερομηνίας 11/08/2010 και , ημερομηνίας 30/08/2010, προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως με την οποία το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας δεν φέρει ένσταση οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ΰψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει το 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος και όσον αφορά την Ανεμογεννήτρια No. 6 υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκσκαφή του υφιστάμενου εδάφους το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ), και αφού εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο την αίτηση όσον και την άδεια Ν.419(Α)/Κ , που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία Moglia Trading Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι προτείνει να προβεί σε τροποποίηση:» Της Α' Φάσης της Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ν.419(Α)/Κ , της εταιρείας MogHa Trading Ltd από 12MW, οκτώ (8) Ανεμογεννήτριες, σε 10,8MW, έξι (6) Ανεμογεννήτριες, β χ Του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, Ισχύος 1.5MW έκαστη, σε Vestas V100, Ισχύος 1.8MW έκαστη, Του συνολικού μέγιστου ύψους των Ανεμογεννητριών έτσι ώστε: iv. Οι Ανεμογεννήτριες με αριθμό 1 έως 4 να έχουν μέγιστο ύψος 145 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, ν. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.5 να μην υπερβαίνει τα 130 μέτρα από το υφιστάμενο έδαφος, vi. Το μέγιστο ύψος της Ανεμογεννήτριας Νο.6, από το μέσο ύψος θάλασσας, να μην υπερβαίνει τα 455 μέτρα ( ). Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση κατόπιν συμφωνίας, της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Mogiia Trading Ltd, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Moglia Trading Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 13(3). Σύμφωνα με τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Αρθρο 13-(2) (γ), οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3" 1 όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μ,<; «ι w ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 51/2010 Αρ. Φακέλου: ,10 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταννελία του Συνδέσυου Ενκεκοιυένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισυού και των Υπηρεσιών Κοινωνικά Eunuεpίαc Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος κ. Λεοντιος ΒρυωνΙδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 15 Σεπτεμβρίου 2009 Α. Εισανωνή ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία, που υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής στις 6 Μαΐου 2009 από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου δια της Προέδρου του, κας Λαύρας Ηρακλέους (στο εξής ο «καταγγέλλων»), εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (στο εξής το «Υπουργείο»), και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (στο εξής το «ΥΚΕ») αναφορικά με παράβαση των άρθρων 3 και Οτου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008(στο εξής ο «Νόμος»), Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα. το Υπουργείο επεκτείνει τη δωρεάν προδημοτική εκπαίδευση ενώ παράλληλα τα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία είναι δέκτες διευκολύνσεων τις οποίες δεν επωφελούνται τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Αυτό, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία υπέρ των δημοσίων-κοινοτικών νηπιαγωγείων. Επίσης, ο καταγνέλλων καταγγέλλει τη διακοπή από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της προμήθειας σχολικών ειδών προς τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Τέλος, η καταγγελία στρέφεται εναντίον μιας σειράς τροποποιήσεων στον περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους περί Λειτουργίας Παιδοκομικών Σταθμών Κανονισμούς, οι οποίες προωθούνται από τις ΥΚΕ. Β. Ιστορικό της διαδικασίας 2. Στις 6 Μαΐου 2009, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής δια της Προέδρου του, κας Λαύρας Ηρακλέους, εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου. 3. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαϊου 2009, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία. 4. Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας απέστειλε μια σειρά ερωτηματολογίων προς το εμπλεκόμενα μέρη. 5. Στις 17 Δεκεμβρίου 2009, η Υπηρεσία απέστειλε προς τον καταγγέλλοντα σχετικό ερωτηματολόγιο. 6. Ο κοταγγέλλων με επιστολή του με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2009 ζήτησε παράταση είκοσι (20) ημερών για την υποβολή των απαντήσεων του στο πιο πάνω ερωτηματολόγια, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. 7. Η Υπηρεσία με επιστολή της με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2010 ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμο ότι η ημερομηνία υποβολής των απαντήσεων του έχει παρέλθει από τις 16 Ιανουαρίου 2010 και ζήτησε να προσκομίσει άμεσο τις ζητούμενες πληροφορίες. 8. Η Υπηρεσία με σχετικό σημείωμα της προς την Επιτροπή με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2010, την ενημέρωσε ότι ο καταγγέλλων δεν έχει υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες μετά και από την πάροδο της παράτασης που δόθηκε.

8 ΤΜΗΜΑ Β 2952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ί Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να σταλεί επιστολή προς τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμο με την οποία να τον καλεί να υποβάλει τις απαντήσεις ίου εντός δέκα ημερών. Στις 8 Φεβρουαρίου 2010, η Υπηρεσία απέστειλε τη σχετική επιστολή στον καταγγέλλοντα 10 Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντας μ ε επιστολή του με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2010 ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να υποβάλει τις εν λόγω απαντήσεις εντός δέκα (10) ημερών και ότι μόλις είναι έτοιμοι οι πελάτες του να απαντήσουν θα ανταποκριθούν. 11. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου αποφάσισε να δοθεί μισ ακόμα παράταση δεκαπέντε ημερών για την υποβολή των απαντήσεων του καταγγελλοντος. Η Υπηρεσία ενημέρωσε σχετικά τον καταγγέλλοντα 12 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 17 Μαρτίου 2010 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία, μετά από την εκπνοή και της τελευταίας παράτασης που δόθηκε στον καταγγέλλοντα να ολοκληρώσει την προκαιαρκτική της έρευνα και να καταθέσει ενώπιον της σχετικό σημείωμα. 13 Η Υπηρεσία υπέβαλε το τελικό της σημείωμα στις 17 Μαίου 2010, σημειώνοντας ότι ο καταγγέλλων δεν είχε αποστείλει καμία από τις ζητηθείσες πληροφορίες, στην επιστολή της Υπηρεσίας με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου? Η Επιιροπή κατά τη συνέδριο της στις 14 Ιουνίου 2010 έλαβε την προκαταρκτική της απόφαση 15. Η προκαταρκτική απόφαση της επιτροπής κοινοποιήθηκε προς τα εμπλεκόμενα μέρη με ξεχωριστές επιστολές με ημερομηνία 5 Ιουλίου Το Υπουργείο με επιστολή του με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2010 ενημέρωσε ιην Επιτροπή ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της προκαταρκτικής της απόφασης 17 Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2010 προχώρησε στην οριστικοποίηση της προκαταρκτικής της απόφασης. Γ. Εμπλεκόμενα Μέρη Καταγγέλλων Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου 13. Η υπό εξέταση καταγγελία υποβάλλεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων εκ μέρους των μελών του. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτιών Νηπιαγωγείων Κύπρου είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Μέλη του είναι πτυχιούχοι ιδιοκτήτες η ιδιοκτήτριες Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στην Κύπρο εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, 19, Η Επιτροπή σημειώνει ότι σκοποί του Συνδέσμου σύμφωνα με το Καταστατικό του είναι η προώθηση των σκοπών κσι των συμφερόντων ή επιδιώξεων των Νηπιαγωγείων στην Κύπρο με κάθε νόμιμο μέσο, η εξασφάλιση προστασίας του επαγγέλματος των μελών, η επαφή πάνω σε οργανωμένη βάση κα: η συνεργασία μεταξύ ίων μελών για ανιιμετώπιση και επίλυση θεμάτων ή προβλημάτων που αφορούν το επάγγελμα των μελών, καθώς επίσης και η συνεργασία των μελών και η αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού Επιπλέον, είναι η θέσπιση κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων των μελών στην Κύπρο, η συνεργασία, οι επαφές και οι παραστάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και/ή με οποιαδήποτε άλλη Αρχή, Κυβερνητική ή μη, για προώθηση των συμφερόντων ίων μελών και η επίλυση σχετικών προβλημάτων, η πρόοδος και ανάπτυξη του επαγγέλματος των Νηπιαγωγών στην Κύπρο, η εξεύρεση, εκπαίδευση ή επιμόρφωση καιάλληλου προσωπικού, η οργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων συμβουλίων, σεμιναρίων ή διαλέξεων. Επιπρόσθετοι σκοποί του Συνδέσμου είναι η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών σαν εργοδοτών, Ιδιοκτήτων ή Διευθυντών Νηπιαγωγείων, η ανάπτυξη σχέσεων και η τακτική επικοινωνία με τους γονείς ή συνδέσμους γονέων για ιην ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η εξασφάλιση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού κάθε είδους είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, όπως επίσης και εκπαιδευτικών εντύπων και βιβλίων, όπως επίσης και η εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης η οποία ήθελε θεωρηθεί από Διοικητικό Συμβούλιο ως συναφής ή συντελεστική στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς. Καταγγελλόμενοι Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 20. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι βασικό μέλημα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την εθνική ιούς κληρονομιά και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτόιητα την ελληνική γλώσσα, ιην ελληνορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ταυτόχρονα, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση, καλλιεργώντας τους στάσεις αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας των μελών των άλλων εθνικών ομάδων. Επίσης σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται στη Δημοτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών ενός σχολείου, ανεξάρτητο από τις διαφορετικές εθνικές ή άλλες καταβολές του καθενός. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η Κύπρος αποτελεί πια επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτονόητο ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση επιτελείται σημαντικό έργο, ώστε οι νεαροί μαθητές να αποκτήσουν από πολύ νωρίς επίγνωση της ταυτότητας τους ως ευρωπαίοι πολίτες. 22. Οι διάφοροι τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: τη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία: Δημόσια και Ιδιωτικά), την Προδημοτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία: Δημόσια, Κοινοτικά, Ιδιωτικά), την Ειδική Εκπαίδευση (Ειδικά Σχολεία και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ενταγμένα σε δημοτικά σχολεία), την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Παροικιακά Σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία), τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τις Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις. 23. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι όσον αφορά την προδημοτική εκπαίδευση, αυτή βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπάγονται σ'αυτό τόσο τα δημόσια όσο και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία (κρατικά νηπιαγωγεία). Φυσικά κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπάγονται και τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Όσον αφορά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, δηλαδή μέχρι τριών ετών, αυτά φοιτούν σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς δημόσιους, κοινοτικούς και ιδιωτικούς, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 24. Η Επιτροπή σημειώνει ότι βασικός σκοπός της Αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η αποστολή σχολικών χρειωδών και η ολόχρονη εξυπηρέτηση των σχολείων. 25. ΣΕ συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς (Υ.Α.Π., Δ/ντές Δημοτικής / Μέαης /Τεχνικής Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές) προβαίνει σε προκήρυξη προσφορών για όλα τα είδη που αποστέλλονται ατα σχολεία: Βιβλία, Γραφική Ύλη, Διδακτικά Μέσα, Υλικά Χημείας / Φυσικής / Βιολογίας / Οικιακής Οικονομίας / Σχεδιασμού και Τεχνολογίας / Μουσικής / Τέχνης / Φυσικής Αγωγής. 26. Στη συνέχεια με τη συνεργασία των επιτυχόντων προσφοροδοιών φροντίζει για την παραλαβή και αποθήκευση των ειδών αυτών μέχρι την αποστολή τους στα σχολεία. Η Αποθήκη αναλαμβάνει την παρακολούθηση τήρησης των συμβολαίων και την ετοιμασία ενταλμάτων πληρωμής για κάθε παραλαβή και σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας προωθεί τις πληρωμές. Σημειώνεται ότι η Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει ξεχωριστό νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης αλλά λειτουργεί με βάση τους Κανονισμούς των Αποθηκών που ισχύουν για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. 27. Ο προγραμματισμός ετοιμασίας των αποστολών γίνεται από την Αποθήκη σε στενή συνεργασία με τα σχολεία, τις σχολικές εφορείες και τις κοινοτικές αρχές. 28. Με την ετοιμασία χρονοδιαγράμματος η Αποθήκη αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει όλα τα δημόσια σχολεία προδημοτικής /δημοτικής /μέσης /τεχνικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και τα παροικιακά σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σχολεία σε άλλες χώρες άπου φοιτούν ΕΑληνόποί/Λα, κατόπιν παραγγελιών τους. Η παράδοση κατά επαρχία γίνεται από συμβασιούχο μεταφορέα και προσωπικό της Αποθήκης. 29. Εκτός αυτών η Αποθήκη διενεργεί και πωλήσεις γραφικής ύλης, υλικών τέχνης και διδακτικών μέσων σε όλα τα δημόσια σχολεία και τα εγκεκριμένα ιδιωτικά. 30. Επίσης πωλούνται και βιβλία εκδόσεως Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ) οε ιδιώτες. 31. Η Αποθήκη εξυπηρετεί περίπου 1000 εκπαιδευτικές μονάδες. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32. Ot Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπηρεοίες Κοινωνικής Ευημερίας στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής ουνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στην παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων. 33. Οι κύριες λειτουργίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για επίτευξη των πιο τιάνω στόχων αφορούν: " Ί η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στη Κυπριακή Δημοκρατία, Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά μι: τους τύπους νηπιαγωγείων που λειτουργούν εντός χης Κυριακής Δημοκρατίας βρίσκονται οτην ειπαημη ισιοσελίδα του Yironpyeiou Παιδείας και Πολιτκιμού h Ι Ιρ: //www. oec. go v. cy/if cie/ty ρ ο i, jii ρ i agogc ίο ιι. h tin Ι

10 Β 2954 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010» Την τιαροχή επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της οποίας επιτυγχανειαι η ένταξη/επανένταξη Ληπτών δημοσίου βοηθήματος στη αγορά εργασίας με ΟΚΟΤΓΟ την κοινωνική ενσωμάτωση τους, ο Την ενδυνάμωση της οικογένειας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο ρόλο της, e Τη στήριξη ατόμων και οικογενειών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ο Την διασφάλιση προστασίας και φροντίδας παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, Β Την κινητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο, Β Την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικά ιδρύματα και ανάδοχες οικογένειες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 34 Κάτω σπο την εποπτεία των ΥΚΕ υπάγονται οι παιδοκομικοί και βρεφοκομικοί σταθμοί Α_Αγπκείυενο της καταννελίαο-ισχυριαμοί του καταγγέλλονται; 35. Η Επιτροπή έχει εξετάσει τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος όπως αυτοί προβάλλονται στην καταγγελία του με ημερομηνία 6 Μαίου β Θεσμοθέτηση δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης και εξαγγελία επέκτασης της δωρεάν προδημοτικης εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων χρονών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ευνοϊκή μεταχείριση των δημοσίων-κοινοτικών νηπιαγωγείων σε σχέση με τα ιδιωτικά 36 Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι υπάρχει παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της προδημοτικής εκπαίδευσης ενώ έχει εξαγγείλει την επέκταση της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει παιδιά από τη ηλικία των τεσσάρων χρόνων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια 37. Ο καταγγέλλων αναφέρει επίσης σι ην καταγγελία του ότι η επιλογή των μαθητών στους δημόσιους σταθμούς ή νηπιαγωγεία δε γίνεται στη βάση κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων Ο καταγγέλλων συνεχίζει αναφέροντας ότι «. στην ουσία η καταβολή των διδάκτρων, εκεί όπου γίνεται, επιχορηγείται από την κυβέρνηση, τα δε δίδακτρα που καταβάλλοντα δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το κόστος τταροχής των υπηρεσιών.. Επειδή η επιλογή των μαθητών δεν γίνεται με βάση οποιαδήποτε κριτήρια και στην ουσία αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι να εγγράφονται στα δημόσια νηπιαγωγεία όσοι από τους αιτητές προλάβουν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, παρουσιάζεται η κατάσταση οι μη «επιτυχόντες» να απευθύνονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία Και οτις δυο περιπτώσεις πρόκειται για καθαρά επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στην έννοια του Δικαίου του Ανταγωνισμού καθότι υπάρχει προσφορά υπηρεσιών έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν η αμοιβή αυτή επιχορηγείται στις περιπτώσεις των δημοσίων ή κοινοτικών νηπιαγωγείων ή σταθμών. Υπό αυτή τη έννοια τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σταθμοί δέχονται τον ανταγωνισμό των δημόσιων ή κοινοτικών νηπιαγωγείων ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία ωφελούνται από την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων (χορηγίες, επιχορηγήσεις, χαλαρώσεις υπό την έννοια που αποδίδεται στη λέξη προκειμένου περί τις διατάξεις πού αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη σχετική δανειοδότηστ) νια σκοπούς ανέγερσης ή επέκτασης υφιστάμενων δημοσίων νηπιαγωγείων ή μεθόδων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και επιμόρφωσης προσωπικού» 38. Με άλλα λόγια, ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι τα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία με διάφορα μέσα ενισχύονται λειτουργικά και οικονομικά από το κράτος χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες διευκολύνσεις και προς τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όπως είναι οι επιχορηγήσεις 39. Ο καταγγέλλων θεωρεί ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν στη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ενώ οι απώλειες τους δεν αντισταθμίζονται με οποιαδήποτε μορφή στήριξης η επιχορήγησης από το κράτος (π χ, επιχορήγηση μέρους των διδάκτρων στους γονείς των οποίων ία παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία), όπως γίνεται σε άλλους τομείς της οικονομίας Β Αποκλεισμός ίων ιδιωτικών νηπιαγωγείων από τη χρήση της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 40. Ο καταγγέλλων αναφέρει στην καταγγελία του ότι στις 4 Ιανουαρίου 2008 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του απέκλεισε αυθαίρετα, αιφνίδια και αδικαιολόγητα τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία από τη χρήση της αποθήκης του, με αποτέλεομα να επιβαρύνει κατά τρόπο καταστροφικό και δυσανάλογο το κόστος Λειτουργίας των ιδιωτικών νηπ ιαγωγείων ή παιδοκομικών σταθμών 41. Ο καταγγέλλων θεωρεί ότι με την απόφαση του αυτή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του μέσω της Αποθήκης και εφάρμοσε διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ιδιωτικών σχολείων και νηπιαγωγείων γενικότερα σε θέματα και υλικά που είναι άμεσα συνδεδεμένα και αναγκαία με την είσοδο ή παρουσία των καταγγελλόντων στη συγκεκριμένη αγορά

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα η εν Λόγω απόφαση Λήφθηκε χωρίς καμιά διαβούλευση ή ενημέρωση. Μετά από παρέμβαση της ΟΕΒ και του καταγγέλλοντσς η εφαρμογή της απόφασης αναστάληκε και θα τύχει εφαρμογής για τη σχολική χρονιά ο Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προωθούν σειρά τροποποιήσεων στον Περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους Περί Λειτουργίας Παιδοκομικών Σταθμών Κανονισμούς. 43. Οσον αφορά τον τελευταίο ισχυρισμό, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι «οι Υπηρεσίες Κοινωνικής ευημερίας, προωθούν σειρά τροποποιήσεων στον περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους Περί Λειτουργίας Παιδοκομικών Σταθμών Κανονισμούς με τις οποίες παραβιάζονται τα άρθρα 3 και 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, προωθείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων-κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων σε σημείο που η βιωσιμότητα των ιδιωτικών νηπιαγωγείων να καθίσταται αβέβαιη.». Ε. Αρμοδιότητα Έννομο συμφέρον 44. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Νόμος, δυνάμει του άρθρου 35, απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: «35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ κσι/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί αε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» 45. Αναφορικά με την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος των σωματείων, συμβουλίων και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων για υποβολή καταγγελιών για την προστασία των συμφερόντων των μελών τους, η Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις της αναγνώρισε την ύπαρξη τέτοιου εννόμου συμφέροντος με την έννοια του άρθρου 35 του Νόμου περί Προοτασίας του Ανταγωνισμού Σύμφωνα με το καταστατικό του καταγγέλλοντος μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι πτυχιούχοι ιδιοκτήτες ή ιδιοκτήτριες Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στην Κύπρο εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του καταγγέλλοντος είναι μεταξύ άλλων και η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών σαν εργοδοτών, Ιδιοκτητών ή Διευθυντών Νηπιαγωγείων. 47. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου σύμφωνα με το καταστατικό του αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο και στο όνομα του Προέδρου αυτού. 48. Στη συνεδρία του εν λόγω Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις β Μαΐου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή της τιαρούσας καταγγελίας εκ μέρους των μελών του. 49. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, στην υπό εξέταση καταγγελία, ο καταγγέλλων ετηκαλείιαι ότι η επέκταση της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης, χωρίς την αντίστοιχη οικονομική στήριξη των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, θα δημιουργήσει σοβαρές απώλειες στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Ως εκ τούτου, ως προς τον πρώτο ισχυρισμό, ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον, γιατί τα μέλη του επηρεάζονται άμεσα από την εν λόγω ενέργεια του αρμόδιου Υπουργείου. 50. Σύμφωνα με το δεύτερο ισχυρισμό του καταγγέλλοντας, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχουν αποκλειστεί από τη χρήση της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, κατά τρόπο καταστροφικό και δυσανάλογο το κόστος λειτουργίας των ιδιωτικών νηπιαγωγείων ή παιδοκομικών σταθμών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ως προς αυτό τον ισχυρισμό ο καταγγέλλων έχει έννομο συμφέρον αφού, τυχόν αποκλεισμός των μελών του από την αποθήκη του Υπουργείου, ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Οπως αναφέρθηκε και τπο πάνω, ο καταγγέλλων καλείται, σύμφωνα με το Καταστατικό του, να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του. 51. Σύμφωνα με τον τρίτο ισχυρισμό του καταγγέλλοντος οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προωθούν μια σειρά τροποποιήσεων στον περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους περί Λειτουργίας Παιδοκομικών Σταθμών Κανονισμούς, που καθιστούν, κατά την έκφραση του καταγγέλλοντας αβέβαιη τη βιωσιμότητα των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι κατά την υποβολή της καταγγελίας δεν υπάρχει έννομο συμφέρον, 52. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η κατ' ισχυρισμό παράβαση ως αυτή καθορίστηκε στην καταγγελία, των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας και των ενδεχόμενων προβλημάτων που προκύπτουν από μία τέτοια 2 Ανιόφαση ΕΠΑ 71/2009, Καταγγελία της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων αναφορικά με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Επκροχή Προστασίας Ανταγωνισμού, παρ Απόφαση επί της καταγγελίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και των ιτοοοσφαιρκπών Κώστα Μαλεκου και Αγγέλου Ευθυμίου εναντίον της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου {ΚΟΠ} για παράβαση των άρθρων 4 του περί Προστασίας τοιι Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως έχει τροποποιηθεί (19/11/2008}

12 Β 2956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 τροποποίηση, δεν υφίσι'αται κατά το στάδιο της υποβολής της καταγγελίας. Ως εκ τούτου, ο οποιοσδήποτε είτε υπαρκτός ή πιθανός κίνδυνος αισθητής οικονομικής βλάβης ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση δεν μπορεί να εξεταστεί αφού δεν υφίσταται καν η κατ' ισχυρισμό παράβαση. ΣΤ. Εξέταση των κατ' ισνυρισυό παραβάσεων Θεσμοθέτηση δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης και εξαγγελία επέκτασης της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων χρονών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ευνοϊκή μεταχείριση των δημσσίων-κοινοτικών νηπιαγωγείων σε σχέση με τα ιδιωτικά. 53. Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι υπάρχει παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της πρσδημοτικής εκπαίδευσης ενώ έχει εξαγγείλει ην επέκταση της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης ώστε νσ καλύπτει παιδιά από τη ηλικία των τεσσάρων χρόνων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ο καταγγέλλων κάνει εξάλλου αναφορά στις αυξημένες διευκολύνσεις που παρέχονται στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία ή σταθμούς σε σχέση με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 54. Με αυτό τον τρόπο, ο καταγγέλλων θεωρεί ότι μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και οι απώλειες τους δεν αντισταθμίζονται με οποιαδήποτε μορφή στήριξης ή επιχορήγησης από το κράτος {π.χ. επιχορήγηση μέρους των διδάκτρων στους γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικό νηπιαγωγεία), όπως γίνειαι σε άλλους τομείς της οικονομίας. 55. Τόσο για την παράβαση του άρθρου 3 όσο και για την παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου απαιτείται η καταγγελλόμενη συμπεριφορά να προέρχεται από επιχείρηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει πιο κάτω κατά πόσο η υπό εξέταση δραστηριότητα συνιστά δηλαδή η παροχή προδημοτικής εκπαίδευσης συνιστά εμπορική ή οικονομικής φύσεως δραστηριότητας καθιστώντας το Υπουργείο επιχείρηση ως προς αυτή τη δραστηριότητα του. * Θεσμοθέτηση δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης και εξαγγελία επέκτασης της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης ώστε να καλύπτει παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων χρονών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια Επιχείρηση 58. Σε σχέση με το θεσμό της δωρεάν παροχής προδημοτικής/προσχολικής εκπαίδευσης και ως προς το εάν αυτή θεωρείται άοκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας η Επιτροπή σημειώνει ότι ο καταγγέλλων, πέραν από τις θέσεις του στο έγγραφο της καταγγελίας, δήλωσε τα ακόλουθα στο πλαίσιο των απαντήσεων του: «Βεβαίως ευθύς εξαρχής Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το παράπονο των ιδιωτικών νηπιαγωγείων δεν έγκειται στην επέκταση του θεσμού της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης. Τούτο θα ήτο ανήκουστο αλλά και εκτός λογικής. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι στο θέμα όπου το κρότος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά κοινωνική πολιτική ασφαλέστατα οι διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού δεν έχουν θέση καθότι αυτές τυγχάνουν εφαρμογής μόνο επί επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Όμως στο βαθμό όπου αυτή η δωρεάν ττροδημοτική εκπαίδευση δεν καλύπτει παγκυπρίως τον αριθμό των μαθητών, ούτε και μπορεί να προσφερθεί από τα δημόσια ή κοινοτικά νηπιαγωγεία θα πρέπει να προσφέρεται και από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στα οποία προσφεύγουν οι γονείς των μαθητών οι οποίοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν στα δημόσια ή κοινοτικά νηπιαγωγεία ή γιατί δεν υπάρχουν δημόσια ή κοινοτικά νηπιαγωγεία για να καλύψουν τις ανάγκες ή επειδή ασκούν απλώς το δικαίωμα επιλογής των είτε το κράτος δεν ασκεί κοινωνική πολιτική αλλά επιχειρηματική τιαύτη με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία να τύχουν της ίδια μεταχείρισης από τα δημόσια με την επιχορήγηση του συνόλου των τελών και των διδάκτρων όπως συμβαίνει στα δημόσια ή τα κοινοτικά. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει το κράτος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού και να αποφεύγει ενέργειες όπως οι αναφερόμενες πιο πάνω. Υπογραμμίζεται ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες παραβιάζουν τα άρθρα 3 και 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 και έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν οτα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τη συνεχή αύξηση του κόστους το οποίο επωμίζονται τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και ιη σημαντική παρακώλυση και νόθευση του ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων-κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων.», 57. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το γεγονός ότι μία δραστηριότητα έχει δημόσιο ενδιαφέρον και τα όργανα που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής δημόσιος υπηρεσίας, αυτό δεν σημαίνει κατά απόλυτο τρόπο ότι όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού. Στην υπόθεση Fira Abulanz Giocker" το ΔΕΕ θεώρησε ότι οι οργανισμοί ιατρικής προστασίας, οι οποίοι είχαν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου, ήταν επιχειρήσεις σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού. Επομένως, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται στη βάση των δικών της ιδιαιτεροτήτων. 58. Η Επιτροπή παραπέμπει στο άρθρο 2 του Νόμου, το οποίο ορίζει ως «επιχείρηση» α[κ]άθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι 3 Case C-475/99 Fira Abulanz Glockner v. Landkreis Siidwestpfalz, ECR [2001], page i-8089

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή [.]». 59. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το ΔΕΕ έδωσε μια ευρεία ερμηνεία στην έννοια της επιχείρησης ορίζοντας ως επιχείρηση «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο ρε τον οποίο χρηματοδοτείται» 4. Επομένως σημαντική είναι η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΔΕΚ όρισε ως οικονομική δραστηριότητα «κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στη προσφορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη αγορά»,'' Εντούτοις, το ΔΕΕ όρισε ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής «ΣΕΚ») δεν εφαρμόζονται «σε δραστηριότηια η οποία από τη φύση της, το σκοπό της, τους κανόνες οι οποίοι την διέπουν, δεν ανήκει στη σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητος ή συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας». Επιπλέον, η επιδίωξη κέρδους δεν συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την ύπαρξη οικονομικής δραστήριοιητας Επίσης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι είναι δυνατό μια οντότητα να συνιστά επιχείρηση σε ορισμένες ως προς ορισμένες δραστηριότητες της και ως προς άλλες όχι. Ειδικότερα αναφορικά με τις δημόσιες αρχές, αυτές μπορεί να συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και 5εν ασκούν δημόσια εξουσία. 0 Έτσι στη υπόθεση Aluiniu Iports fro Eastern Europe, ένας εμπορικός οργανισμός ο οποίος αποτελούσε μέρος ενός υπουργείου θεωρήθηκε επιχείρηση νια το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 61 ΣΕΚ, στο πλαίσιο της υπό εξέταση δραστηριότητας, Η Επιτροπής καταληκτικά τονίζει ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η φύση της εν λόγω δραστηριότητας. 61. Θα πρέπει ωστόΰο να εξεταστεί εάν η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση η εν λόγω δραστηριότητα δεν θεωρείται οικονομική δραστηριότητα και δεν εξετάζεται υπό το φώς των διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου. Σία ιιλαίσιο της ίδιας συλλογιστικής εάν μία δραστηριότητα του Κράτους αποτελεί βασική λειτουργία και υποχρέωση του προς τους πολίτες, τότε η εν λόγω δραστηριότητα ανήκει στο σκληρό πυρήνα των υποχρεώσεων του Κράτους και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια της οικονομικής δραστηριότητας Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η περίπτωση του Συστήματος Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι ιδιάζουσα. Στην απόφαση Hubel and 1 \ το ΔΕΕ ερμηνεύοντας την έννοια των υπηρεσιών κάτω από το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, κρίθηκε ότι η παροχή μαθημάτων διδασκόμενα σε τεχνολογικό ινστιτούτο το οποίο ανήκει οτη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν συνιστά παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα να ΔΕΕ ανέπτυξε το ακόλουθο σκεπτικό «με τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, το κράτος δεν αποβλέπει στην άσκηση αμειβομένων δραστηριοτήτων, αλλά εκττληρώνει την αποστολή του απέναντι στον πληθυσμό του στον κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. Εξάλλου, το εν λόγω σύστημα χρηματοδοτείται, κατά γενικό κανόνα, από το δημόσιο προϋπολογισμό και όχι από τους μαθητές ή τους γονείς τους. Ο χαρακτήρας της δραστηριότητας αυτής δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι, ενίοτε, οι μαθητές ή οι γονείς τους υποχρεούνται να κσταβάλλουν δίδακτρα, προκειμένου να συνεισφέρουν, σε ορισμένο βαθμό, στις δαπάνες λειτουργίας του συστήματος......το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ έχει την έννοια ότι μαθήματα διδασκόμενα σε τεχνολογικό ινστιτούτο το οποίο ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπηρεοϊες κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως.». 63. Ως εκ τούτου σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, την οποία και υιοθετεί η Επιτροπή, η δημόσια εκπαίδευση και οι δραστηριότητες που εντάσοονται στο πλαίσιο της δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οικονομική δραστηριότητα. Αντίθετα, η εκπαίδευση η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Την ίδια προσέγγιση υιοθέτησε και n Ευρωπαϊκή Εττιτροπή στη υπόθεση Netherlands-Digitalo. ' 2 4 Υπόθεση C-41/90 Klaus Hefner and Fritz Elser v. Macrotron GbH, ECR f 1991] page Υπόθεση C-118/85 Coission ν Italy ( [1987] ECR, Υπόθεση C-309/99 Wouters v. Algecnc Raad van tie Neilerlandschc Ordc van Advocaten [2002] ECR I [2002] 4 CMLR 913,?tap. 57. ' Υπόθεση C-244/94, Federation Frantai.se des Socicies d Assurance ν Mi'sterede I 'Agriculture el de la Peche [1995] ECli , Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Fil purchases by Gentian lelevision stations, OJ. 1989, L 284, 36 * Για την έννοια της άσκησης δημόσια εξουσίας βλέπετε Απόφαση ΕΠΑ 71/2009, Καταγγελία της Παγκύιφιας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων αναφορικά με χο Γραφείο Τύκοοκαι Πληροφοριών. Επιτροπή Προοτασίας Ανταγωνισμού, παρ '' Απόβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση Aluiniu Iports fro Eastern Europe [1985] OJ L92/1 '" Υπόθεση C-364/92, SAT v. E-wocontrol, [ 1994] ECR 1-43, παρ ' Υπόθεση C-263/86, Βελγικό Δημόσιο κατά Rene Hubel και της συζύγου run Marie -Tiicrcsc Edel Αίτηση ίου Justice de i'aix του Kaviuviuu της Ncufchateau (ΒΕΛΓΙΟ) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως,παρ. 18., Βλέπε επίσης Faull, Jonathan, Nikpay, AH, Faull and Nikpay, «EC law of copetition», 1999, second edition, Oxford University Press, σελ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 15 Ιανουαρίου ΝΝ 152/2001, Nelherands-Digitale Iiversiteit.

14 Β 2958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει το ΔΕΕ και στην υπόθεση Slephan Max i3, όπου έκρινε ότι «..τα μαθήματα που διδάσκονται σε ίδρυμα ανωτάτης εκπαιδεύσεως χρηματοδοτούμενο κυρίως αϊτό τον δημόσιο προϋπολογισμό δεν αποτελούν υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 60 της Συνθήκης της ΕΟΚ.» Ως εκ τούϊου, δεν αποτελούν και οικονομική δραστηριότητα. 65. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η απόφαση της ίδιας της Επιτροπής σε σχέση με τα Κρατικό Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Απόφαση ΕΠΑ 31/2009). Στην εν λόγω υπόθεση κρίθηκε ότι «το Κρότος στην περίπτωση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης εκτελεί κοινωνική αποστολή στον τομέα εκπαίδευσης και ότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα». Περαιτέρω, στην ίδια υπόθεση η Επιτροπή έκρινε ότι σπό το νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των KiE, προκύπτει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης, συνιστώντας συμπληρωματική δημόσια εκπαίδευση που το κράτος έχει υποχρέωση να παραχωρεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. u Επιτροπή σημειώνει τις θέσεις του Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες, οι δραστηριότητες του στον τομέα της προδημοτικής εκπαίδευσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσω του οποίου εκπληρώνει την υποχρέωση του να προσφέρει ποιοτικά προγράμματα σε μηδενικό ή ελάχιστο κόστος για τους αποδέκτες τους. Μ λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων διέπεται από τον περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμο (Κ.Δ.Π. 225/2008), Σύμφωνα με το άρθρο 8(1) της Κ.ώ.Π. 225/2008 «Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε νηπιαγωγείο εκτός αν έχει συμπληρώσει ηλικία τριών χρόνων πριν από την 1 η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή». Στο Ιδιο άρθρο προνοείται ότι «Στα νηπιαγωγεία όταν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν συμπληρώνεται γίνεται επιλογή από την Επιτροπή Επιλογής παιδιών μικρότερης ηλικίας από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης...». 67. Η Επιτροπή κρίνει ότι όλες οι δραστηριότητες των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων που αφορούν όλα τα παιδιά που μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά, στη βάση οποιωνδήποτε ηλικιακών ή άλλων κριτηρίων που θέτει ο εκάστοτε Νόμος, εντάσσονται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης που οφείλει το κράιος να παρέχει στους πολίτες του στη βάση του άρθρου 20 του Συντάγματος. 68. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση των κρατικών νηπιαγωγείων (δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων) η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω δραστηριότητα δε εμπίπτει στην έννοια της υπηρεσίας και επομένως της οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, δε συνιστούν επιχειρήσεις. Η προδημοτική εκπαίδευση εμπίπτει στον σκληρό πυρήνα των υποχρεώσεων και των λειτουργιών που πρέπει να επιτελεί το Κράτος και αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή λαμβάνει, Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος «Έκαστος έχει το δικαίωμα να εκπαιδεύεται...». Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα οφείλει το κράτος να το διασφαλίσει ως βασική υποχρέωση του. Επομένως, η Υτιηρεσία θεωρεί ότι ο πρώτος ισχυρισμός του καταγγέλλοντας θα πρέπει να απορριφθεί αφού οι παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου προέρχονται μόνο από επιχειρήσεις και εν προκειμένω η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως προς τις υπό εξέταση δραστηριότητες της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση πολύ περισσότερο ως ένωση επιχειρήσεων. 69. Αντίθετα, η Επιτροπή κρίνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θεωρούνται ότι υπάγονται στην έννοια της οικονομικής δραστηριότητας. 70. Συμπερασματικά, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η παροχή δωρεάν προδημοτικής- εκπαίδευσης από δημόσιους φορείς (αρμόδια τμήματα Υπουργείων και Κοινότητες) εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης και δε συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όσον αφορά την παροχή προδημοτικής εκπαίδευσης, δε συνιστούν επιχείρηση με την έννοια του Νόμου. > Ευνοϊκή μεταχείριση των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων σε σχέση με τα ιδιωτικά 71. Η Επιτροπή παραπέμπει στο άρθρο 6(1)(γ) του Νόμου σύμφωνα με το οποίο «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ιοοδύνσμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική ατον ανταγωνισμό θέση. α. 72. Η Επιτροπή διαπιστώνει εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, ότι η Αποθήκη του Υπουργείου δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε σχετική αγορά, απαραίτητο συστατικό στοιχείο της παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία δε συνιστούν επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης των δημόσιων νηπιαγωγείων σε σχέση με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, αφού τα πρώτα δε συνιστούν επιχειρήσεις με την έννοια του Νόμου, Αντίθετα, όσον αφορά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα οποία συνιστούν επιχειρήσεις, αυτά αντιμετωπίζονται από την Αποθήκη κατά τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1 )(γ) του Νόμου.,3 Υπόθεση C-1Q9/92, Stephan Max Wirth κατά Landershauptstat -Αίτηση για έκδοση προδικαστικής απόφασης (Γερμανία) Ι4 Απόφαση ΕΠΑ 31/2009, Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου εναντίον των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

15 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αποκλεισμός των ιδιωτικών νηπιαγωγείων από τη χρήση της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 73. Ο καταγγέλλων αναφέρει στην καταγγελία του άτι ατις 4 Ιανουαρίου 2008 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του απέκλεισε αυθαίρετα, αιφνίδια και αδικαιολόγητα τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία από τη χρήση της Αποθήκης του, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει κατά τρόπο καταστροφικό και δυσανάλογο το κόστος λειτουργίας των ιδιωτικών νηπιαγωγείων ή παιδοκομικών αταθμών. 74. Ο καταγγέλλων θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποτελεί κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του μέσω της Αποθήκης γεγονός που οδηγεί σε διάκριση εις βάρος των ιδιωτικών σχολείων και νηπιαγωγείων γενικότερα σε θέματα και υλικά που είναι άμεσα συνδεδεμένα και αναγκαία με την είσοδο ή παρουσία των καταγγελλόντων στη συγκεκριμένη αγορά. 75. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα. η εν λόγω απόφαση λήφθηκε χωρίς καμιά διαβούλευση ή ενημέρωση. Μετά από παρέμβαση της ΟΕΒ και του καταγγέλλοντος η εφαρμογή της απόφασης αναστάληκε και θα τύχει εφαρμογής νια τη σχολική χρονιά Η διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης από την άλλη επισημαίνει ότι «αττό τη σχολική χρονιά δεν θα μπορούν (τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία) να έχουν από την Αποθήκη υλικά τέχνης, γραφική ύλη και διδακτικά μέσα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από βιβλιοπωλεία ή άλλες επιχειρήσεις. Τα διδακτικά εγχειρίδια...που εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕ&Β) και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων θα τα προμηθεύονται από την Αποθήκη δωρεάν αφού αυτά τα βιβλία δεν διατίθενται στο εμπόριο. Επίσης τα βιβλία παυ εκδίδει η ΥΑΠ πέραν των σχολικών εγχειριδίων μπορούν να τα αγοράζουν από την Αποθήκη, αφού δεν διατίθενται στο εμπόριο. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατέληξε σε αυτή την απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι η δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή παραχώρηση ειδών που υπάρχουν στο εμπόριο καταστρατηγεί τον Κανονισμό 87, που αφορά την έκδοση αποθεμάτων για ιδιωτική χρήση» (Τόμος 1, ερ.55). Εξέταση κατ' Ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 6(1) του Νόμου 77. Σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του Νόμου: «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών. (γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.». 78. Η Εππροπή σημειώνει ότι προτού γίνει η ανάλυση των σχετικών αγορών στην υπό εξέταση υπόθεση και η εξέταση της ύπαρξης ή μη δεσπόζουσας θέσης της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δραστηριότητες της αποθήκης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού («η Αποθήκη») θεωρούνται ως οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, εάν, ως προς τις συγκεκριμένες αυτές δραστηριότητες, η Αποθήκη θεωρείται επιχείρηση. Επιχείρηση 79. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή πιο πάνω, το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» «[κ]άθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες...» ανεξάρτητα από τη νομική του φύση. Ως οικονομική δραστηριότητα ορίζεται «κάθε δραστηριότητα η οποία συνίσταται στη προσφορά αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη αγορά». 80. Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η αποθήκη του δε λειτουργεί στη βάση κάποιου ξεχωριστού νομοθετικού πλαισίου αλλά λειτουργεί στη βάση των Κανισμών Αποθηκών που ισχύουν για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Η Αποθήκη συνιστά Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Αποθήκη, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργούσε πριν από το Σύμφωνα με τον κατάλογο που προσκόμισε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η Αποθήκη προμηθεύει τόσο τα δημόσια όσο και ία ιδιωτικά νηπιαγωγεία με μεγάλη ποικιλία προϊόντων γραφικής ύλης (τετράδια, μολύβια, πέννες, ρίγες, μελάνι, κιμωλίες, ψαλίδια χαρτόνια κτλ) και υλικά τέχνης. Για τα προϊόντα αυτά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία καταβάλλουν το αντίτιμο που αναγράφεται στον τιμοκατάλογο της Αποθήκης, Με άλλα λόγια πρόκειται για προμήθεια αγαθών, 81. Όπως επισημαίνει και στις απαντήσεις του το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέχρι και τη λήψη της απόφασης για διακοπή της πρόσβασης των ιδιωτικών νηπιαγωγείων στην Αποθήκη τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είχαν πάντοτε πρόσβαση στα προϊόντα της Αποθήκης. 82. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι είναι δυνατό μια οντότητα να συνιστά επιχείρηση ως προς ορισμένες δραστηριότητες της και ως προς κάποιες άλλες όχι. Ειδικότερα, αναφορικά με τις δημόσιες αρχές, αυτές μπορεί να

16 2960 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ΐ)ς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν ασκούν δημοσία εξουσία ' 5 Έτσι στη υπόθεση Aluiniu Iparls fro Eastern Europe, ίνας εμπορικός οργανισμός ο οποίος αποτελούσε μέρος ενός υπουργείου θεωρήθηκε επιχείρηση για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 81 ΣΕΚ. 1δ Καθοριστικός παράγοντας είναι η φύση της εν Λόγω δραστηριότητας 83 Στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Λειτουργούν τουλάχιστον ογδόντα ένα (81) βιβλιοπωλεία τα οκοία παρέχουν ταυτόχρονα και γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής Η Αποθήκη μέχρι κα! την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις 4 Ιανουαρίου 2008, παρείχε τα αποθέματα της και στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε τακτική βάση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παροχή γραφικής ύλης, ειδών ζωγραφικής και άλλων εκπαιδευτικών υλικών προς τα νηπιαγωγεία γιο όλα τα προηγούμενα χρονιά συνιστά οικονομική δραστηριότητα, με ι η έννοια ίου Νόμου 84 Ως εκ τούτου, η επιτροπή θεωρεί ότι ως προς αυτή της τη δραστηριότητα, η Αποθήκη συνιστά επιχείρηση με την έννοια του Νομού. Σχετικές αγορές Σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών Εκπαιδευτικά Υλικά (Γραφική Ύλη-ίτίδη ζωγραφικής-βιβλία) 85. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της ορίζει ότι η σχετική ογορά, για σκοπούς εφαρμογής ίων κανόνων ανταγωνισμού, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακπ ριστικών, ίων υμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται!7 86 Σύμφωνα με ισχυρισμό του καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού «με τις εξουσίες που του παρέχει το κράτος κατέχει δεσπόζουσα θέση αφού έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση της αποθήκης του Υπουργείου, από την οποία τα νηπιαγωγεία προμηθεύονται με τα αναγκαία υλικά εδώ και δεκαετίες... Παρακαλούμε επομένως όπως εξετασθεί το συγκεκριμένο παράπονο ως ειδικότερη αναφορά με το κράτος -επιχειρηματία να προσφέρει υπηρεσίες αναλωσίμων τις οποίες ασκεί προς βλάβη των ιδιωτικών νηπιαγωγείων)!. 87 Ο καταγγέλλων δεν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν τη θέοη του ότι η Αποθήκη του Υπουργείου κατέχει δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε αγορά. 88 Η Επιτροπή δεν υιοθετεί τη γενική θέση του καταγγέλλονιος για κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την Αποθήκη. Πρώτον, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ως προς σε ποια σχετική αγορά ο καταγγέλλων θεωρεί ότι κατέχει η Αποθήκη ίου Υπουργείου δεσπόζουσα θέση Το γεγονός καί μόνο του ελέγχου και διαχείρισης της Αποθήκης δεν επαρκεί για να θεωρηθεί ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε αγορά όπως δεσπόζουσα θέση δε θεωρείται ότι κατέχει ένας βιβλιοπώλης-χαρτοπώλης από μόνο ίο γεγονός του ελέγχου της επιχείρησης του. 89. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην παρούσα υπόθεση η Αποθήκη παρέχει μια ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών (γραφικής ύλης, ειδών ζωγραφικής-βιβλία). Με εξαίρεση ορισμένα βιβλία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και τα οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου θα εξακολουθούν να διατίθενται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ία υπόλοιπα προίόντα, τα οποία εντάσσονται στη ευρύτερη αγορά των εκπαιδευτικών υλικών είναι διαθέσιμα σύμφωνα με ιης έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία σε ένα μεγάλο αριθμό βιβλιοπωλείων ή και άλλων καταστημάτων όπως υπεραγορών. 90. Ο τρόπος που γίνονται οι παραγγελίες προς την Αποθήκη είναι ο ακόλουθος. Μία φορά το χρόνο τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αποστέλλουν τις παραγγελίες τους σε ειδικό έντυπο όπου υπήρχε ο κατάλογος όλων των διαθέσιμων ττρος τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία προϊόντων ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου συμπληρωματικές παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Με άλλα λόγια γίνονταν μαζικές παραγγελίες ειδών βιβλιοπωλείου 91. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω στοιχεία κρίνει ότι για το σκοπό της παρούσας υπόθεσης η σχετική αγορά είναι η αγορά εκπαιδευτικών υλικών (γραφική ύλη-είδη ζωγραφικής-βιβλία) Σχετική γεωγραφική αγορά 92 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της ορίζει ότι «η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οροί του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά» is Για την έννοια της άσκησης δημόσια εξουσίας βλτ.:π;τί: Απόφαση Ι-ΓΙΑ 7Ι/2009. Καταγγτλία της Παγκύκριας Ενωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων αναφορικά με to Γραφείο Τύκοηκαι Πληροφοριών Εκπροκή Προαχαα'ιας Ανταγωνισμού, nop "' Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υϊΐοθεση Aluiniu Iports fro Eastern Europe [1985] OJ L92/1 17 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, lit C 372 ιης

17 ΤΡΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή κρίνει ότι στην παρούσα υπόθεση η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η επικράτεια ι ης Κυπριακής Δημοκρατίας αφού οι όροι του ανταγωνισμού της παροχής των εν λόγω αγαθών, δηλαδή γραφικής ύλης, ειδών ζωγραφικής και άλλων εκπαιδευτικών υλικών, εντός της Δημοκρατίας Θεωρούνται επαρκώς ομοιογενείς. Σχέση urro εξέταση αγοράς με την παροχή υπηρεσιών από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία Υπηρεσίες που παρέχονται οπό τα ιδιωτικά νηπιαγωγείο 94. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα η σχετική αγορά που επηρεάζεται από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά είναι η προσψσρά υπηρεσιών στη νηπιακή και πρααχοκική ηλικία και η οποία ασκείταί μέσω των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και σταθμών. 95. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης σε παιδιά ηλικίας έως ιεσσάρων ετών στη βάση εγκεκριμένου προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπλέον, ορισμένα νηπιαγωγεία παρέχουν επιπλέον και σίτιση προς τα παιδιά και μεταφορά από και προς το νηπιαγωγείο. 96. Η Επιτροπή κρίνει ότι η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται τα ιδιωτικό νηπιαγωγεία είναι η αγορά προσφοράς υπηρεσιών φύλαξης, φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών που βρίσκονται σε νηπιακή και προσχολική ηλικία. 97. Η Επιτροπή κρίνει ότι στην παρούσα υπόθεση αϊτό γεωγραφική άποψη, η αγορά παροχής υπηρεσιών φύλαξης, φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών που βρίσκονται σε νηπιακή και προσχολική ηλικία χαρακτηρίζεται από ένα τοπικό στοιχείο αφού η υποκατάσταση μεταξύ ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι γεωγραφικώς περιορισμένη, εντούτοις, υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των περιοχών και συνεπώς η περιοχή που 8α πρέπει να ληφθεί υπόψη από πλευράς ανιαγωνισμού θα μπορούσε να περιλαμβάνει μικρές αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές. Από την πλευρά της προσφοράς, όπως το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το περιεχόμενο τους καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο εγκρίνει τη Λειτουργία και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ιδιωτικού νηπιαγωγείου. 98. Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω παρατηρήσεων και για το σκοπό της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή κρίνει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι εθνική και καλύπτει την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού οι όροι του ανταγωνισμού της παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας θεωρούνται επαρκώς ομοιογενείς Δεσπόζουσα θέση στην υπό εξέταση σχετική αγορά 99. Μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση, όταν διαθέτει οικονομική δύναμη που της δίνει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και της επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές.», Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει και από συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι, εάν κριθούν αυτοτελώς, δεν αποτελούν απαραίτητα ικανή προϋπόθεση για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αλλά, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, οδηγούν στη δημιουργία της. Η διαπίστωση της ατομικής δεσπόζουσας θέσης εξαρτάται infer alia και από μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης στη σχετική αγορά, από το ποσοστό συμμετοχής άλλων ανταγωνιστών στην αγορά-δομή της αγοράς και τους φραγμούς εισόδου μιας επιχείρησης στην αγορά Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του κατάγγελλαν το ς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού «με τις εξουσίες που του παρέχει το κράτος κατέχει δεσπόζουσα θέση αφού έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση της αποθήκης του Υπουργείου, από την οποία τα νηπιαγωγεία προμηθεύονται με τα αναγκαία υλικά εδώ και δεκαετίες Παρακαλούμε επομένως όπως εξετασθεί το συγκεκριμένο παράπονο ως ειδικότερη αναφορά με το κράτος -επιχειρηματία να προσφέρει υπηρεσίες αναλωσίμων τις οποίες ασκεί προς βλάβη των ιδιωτικών νηπιαγωγείων»(τόμος 1, ερ.62) Ο καταγγέλλων δεν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία να υποστηρίζουν τη θέση του ότι η Αποθήκη του Υπουργείου κατέχει δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε αγορά, 103. Η Επιτροπή δεν υιοθετεί τη γενική αυτή θέση του καταγγέλλοντος. Πρώτον, δεν είναι ξεκάθαρο ως προς το σε ποια σχετική αγορά ο καταγγέλλων θεωρεί ότι κατέχει η Αποθήκη του Υπουργείου δεσπόζουσα θέση. Το γεγονός και Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Υπουργού, είναι αρμόδιο βάσει του περί ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμο το» 1971 να χορηγεί άδειες ίδρυσης K λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, του εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζουν και γενικότερα τη συμμόρφωση των ιδιωτικών οχολείων προς ιις διατάξκις του Νόμου, Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω του Διευθυντή τους, είναι αρμόδιες βάσει του περί Παίδων Νόμου του 2008 να εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφή/λειτουργία των πωοοκομικών σταθμών, να επιθεωρεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες κτλ.!5 C-G/72 f.uropebalhge Corp v. Continental Can, C-27/76, United Brands v. Coission nap.ss, C-85/76 Hoffann-La Roche v. Coission, nap.3s-39

18 Β 2962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 μόνο του ελέγχου και διαχείρισης της Αποθήκης δεν επαρκεί για να θεωρηθεί ότι κατέχει η τελευταία δεσπόζουσα θέση σε οποιαδήποτε αγορά όπως δεσπόζουσα θέση δε θεωρείται ότι κατέχει ένας βιβλιοπώλης-χαρτοπώλης από μόνο το γεγονός του ελέγχου της επιχείρησης του και των προϊόντων της Η θέση της Αποθήκης του Υπουργείου ως επιχείρησης σε μια αγορά θα πρέπει να συγκριθεί με αντίστοιχες επιχειρήσεις, οι οποίες προμηθεύουν αντίστοιχα προϊόντα εντός των γεωγραφικών ορίων που αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός. Εν προκειμένω, τέτοιες επιχειρήσεις που προμηθεύουν εκπαιδευτικά υλικά (Γραφική Ύλη-Είδη ζωγραφικής-βιβλία) είναι παραδείγματος χάρη τα βιβλιοπωλεία/χαρτοπωλεία, υπεραγορές και περίπτερα Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Υπηρεσία μέσω του ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Βιβλιοπωλών Κύπρου αριθμεί σήμερα τουλάχιστον ογδόντα ένα μέλη. Ο σύνδεσμος δεν έχει ως μέλη του όλα τα βιβλιοπωλεία που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Επίσης ορισμένα από τα μέλη του δραστηριοποιούνται σε περισσότερες πόλεις π.χ. Αγρότης, Μαυρομάτης, Πάργα. Τα πιο πάνω είδη που χορηγούσε η Αποθήκη μέχρι και τη σχολική χρονιά προς τα ιδιωτικό νηπιαγωγεία διατίθενται επίσης και σε μεγάλες υπεραγορές και περίπτερα. Από τα πιο πάνω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας που προμηθεύουν ανάλογη ποικιλία και γκάμα των προϊόντων που προμήθευε μέχρι πρόσφατα η Αποθήκη τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την έρευνα της Υπηρεσίας, η οποία εξέτασε το ποσοστό πωλήσεων της Αποθήκης σε ορισμένα βασικά προϊόντα με τα οποία προμηθεύει τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Η Υπηρεσία χρησιμοποίησε ορισμένα στατιστικά στοιχεία που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τις εισαγωγές του 2008 στην Κύπρο όσον αφορά ορισμένα σημαντικά είδη που χορηγούσε η Αποθήκη μέχρι και τη σχολική χρονιά προς τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι πωλήσεις της Αποθήκης στα πιο πάνω επιμέρους αγαθά δεν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Η Επιτροπή σημείωσε ότι στη βάση της έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία ακόμα και εξετάζοντας κάποια επιμέρους σημαντικά εκπαιδευτικά υλικά, όπως μολύβια, χαρτί, πινέλα, μπογιές, το ποαοστό που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της Αποθήκης σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της αγοράς, ενισχύει τη θέση ότι η Αποθήκη κατέχει δεσπόζουσα θέση στην προμήθεια των εκπαιδευτικών υλικών εντός της Δημοκρατίας Η Επιτροπή επίσης σημειώνει ότι η κατ' ισχυρισμό άρνηση παροχής των υλικών της Αποθήκης δεν αφορά ουσιαστικά όλα τα υλικά. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδεία και Πολιτισμού, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα εξακολουθήσουν να προμηθεύονται δωρεάν τα διδακτικά εγχειρίδια που εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων καθώς επίσης θα μπορούν να αγοράζουν από την Αποθήκη τα βιβλία που εκδίδει η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, αφού αυτά δεν διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεν στοιχειοθετείται κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την Αποθήκη σε οποιαδήποτε σχετική αγορά και επομένως οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση της εν λόγω κατ' ισχυρισμό παράβασης παρέλκει. Δηλαδή παρέλκει η εξέταση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς είτε ως άρνηση προμήθειας είτε ως εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης, αφού ελλείπει το βασικό συστατικό στοιχείο της παράβασης του άρθρου 6 του Νόμου, η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα προέκυψε, όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, μετά την εξέταση μιας σειράς παραγόντων όπως είναι: Πρώτον, η ύπαρξη άλλων παρόμοιων με την Αποθήκη σημείων πώλησης εκπαιδευτικών υλικών. Δεύτερον, τα χαμηλά ποσοστά των πωλήσεων κάποιων βασικών υλικών της Αποθήκης. Τρίτον, η συνέχιση παροχής από την Αποθήκη των υλικών που τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν μπορούν να προμηθευτούν σε άλλα σημεία πώλησης. Εξέταση κατ' Ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου 110. Σύμφωνα με ι ο άρθρο 6(2) του Νόμου «Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται προς αυτή ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προμηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη τους, ακόμη κι ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, και δε διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνίσταται ιδιαίτερα, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων.» Όσον αφορά στη έννοια της επιχείρησης και των σχετικών αγορών υιοθετείται η ίδια ανάλυση που έγινε σε σχέση με την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Σχέση οικονομικής εξάρτησης υ Πηγή επίσημη ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας: h 11 p.tavww, of. go v. cy/ ο f/cy s ia t/siat i s I ics. ns f/p u b I i cati ons _gr/pu b 1 ic a I i on s _g r? Op cnfor & Open Vi e w& Re s ir ieitocaiegory= 15&S ictp=l&calegory=l&subjeci=5&subsubji:i;t=l&,subsiibtext=99&

19 ΓΜΗίνίΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή επισημαίνει οτι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου συνιστώ η ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δεσπόζουσας Θέσης της επιχείρησης απο την οποία μια άλλη επιχείρηση εξαρτάται ' 113 Σχέση οικονομικής εξάρτησης υπάρχει μεταξύ άλλων όταν μια επιχείρηση προμηθεύεται ένα ορισμένο είδος προϊόντων η υπηρεσιών απο μια άλλη επιχείρηση χωρίς η πρώτη να διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση Θεωρείται ότι δεν υπάρχει ισοδύναμη λύση είτε όταν δεν προσφέρεται καθόλου τέτοια εναλλακτική λύση η όταν οι προσφερόμενες λύσεις συνδέονται με σοβαρό μειονεκτήματα Σοβαρά μειονεκτήματα υπάρχουν αταν α: προσφερόμενες Αι/σεις προσφέρονται με δυσμενέστερους όρους, ττου θα έχουν ως αποτέλεσμα την περιελευση της εξαρτώμενης επιχείρησης σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση αφού μειώνεται σημαντικά η ικανότητα της να ονταπεξελθει στον ελεύθερο ανταγωνισμό η ακόμη και σε αδυναμία να συνεχίσει τη λειτουρνια της 114 Εν προκειμένω και όπως έχει διαφανεί απο τα στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία, ολα τα εκπαιδευτικά υλικά τα οποία τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία προμηθεύονταν απο την Αποθήκη διατίθενται από βιβλιοπωλεία υπεραγορές και περίπτερα οε ολόκληρη την Επικράτεια της Δημοκρατίας 115 Η Επιτροπή με βάση τα σίοιχεια της έρευνας και των στοιχείων που βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο, επισημαίνει οτι τα ποσά των ετήσιων παραγγελιών που καταβάλλονται απο τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία προς την Αποθήκη είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με τα δίδακτρα που καταβαλλουν οι μαθητές των ιδιωτικών νηπιαγωγείων Οπως προκύπτει από την έρευνα το κοοτος των παραγγελιών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων προς την Αποθήκη αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τα έσοδα που έχει ενα ιδιωτικό νηπιαγωγείο?ε πολλές περιπτώσεις το κόστος της ετησίας παραγγελίας ενός νηπιαγωγείου δε ξεπερνά τα δίδακτρα ενός μαθητή για ενα μήνα Επομένως, το μέτρο αυτό λόγω της μικρής οικονομικής επίπτωσης που μπορεί ενδεχομένως να έχει στο προϋπολογισμό των νηπιαγωγείων δεν μπορεί από μονό του να επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό κάποιο νηπιαγωγείο ωοτε να καταστήσει τη λειτουργία του αδύνατη 1! 6 Η Επιτροπή επίσης σημειώνει οτι συμφωνά με την επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Ιδιωτικών Σχολείων Σχολών και Ιδρυμάτων με ημερομηνία 2 Ιουνίου 2008 το Υιΐουργειο δα συνεχίσει να προμηθεύει τα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων με βιβλία που εκδίδονται απο ι ην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων αφού τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να τα εξασφαλίστουν απο το εμπόριο επομένως η Αποθήκη θα εξακολουθήσει να προμηθεύει στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία τα προϊόντα της για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή προμήθειας 117 Κρίνοντας στη βάση όλων των πιο πάνω παραγόντων η Επιτροπή καταλήγει οτι δεν υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης μεταξύ των ιδιωιικων νηπιαγωγείων και της Αποθήκης αφού στην πράξη τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία έχουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις για προμήθεια των εκπαιδευτικών τους υλικών και αυτές δε συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα που να καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία τους Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει οτι δε στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νομού αφού δεν υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης με τη έννοια του Νομού 118 Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο σε σχετική του επιστολή προβάλλει τους ακολούθους λογούς για τη διακοπή της προμήθειας προς ία ιδιωτικά) «Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είχαν απο παλιά πρόσβαση στα αποθέματα της Αποθήκης Γν τούτοις πάντα υπήρχαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση τους επειδή τα αποθέματα δεν ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση και των ιδιωτικών νηπιαγωγείων που σταδιακά ηυξυνε ολοένα Επιπλέον η διαδικασία προμήθειας με υλικά από την Αποθήκη δημιουργούσε πρόβλημα στην έγκαιρη εξυπηρέτηση των Δημοσίων νηπιαγωγείων Διαχρονικά με την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών σχολών σημειωνετο καθυστερημένη και ελλιπής προμήθεια των υλικών στα Δημοσία σχολεία, αφού η Αποθήκη στην προσπάθεια της να μην κατηγορηθεί για αρνητική στάση στην αντιμετώπιση των αναγκών των ιδιωτικοί σχολών προσπαθούσε να τα εξυπηρετήσει άμεσα Όμως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς Τονίζουμε οτι η αυξημένη ζητηοη στα υλικά εξυπακουει και την ανάγκη μεγαλυτέρων αποθεμάτων από υλικά στην Αποθήκη έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ιδιωτικών σχολών οι οποίες χρόνο με το χρόνο αυξάνονται Συνεκδοχικά έττρεπε να αυξηθούν και τα κονδύλια για την κάλυψη των αυξημένων ποσοτήτων στις διάφορες προσφορές που διενεργεί ο κλάδος προσφορών να αναζητηθούν επιπρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι καθώς και να ενισχυθεί τα ανθρωπινό δυναμικό της Αποθήκης» Εξέταση κατ ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου 119 Συμφωνά με το άρθρο 3 του Νόμου 2 ' Για 7Εερισσοτερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης (abuse of econoic dependence/superior bargaining position) βλέπετε ICN 7' h Annual Confeience Kyoto April 2008, Report on Abuse of Superior Bargaining Position liltp //www intern at lonalcopctitionnetwork org/niedwlibrary/uiiilateral_conduct/asbp l pdf Βλέπετε επίσης αναφορικά με τη έννοια της σχέσης οικονομικής εξάρτησης Απόφαση ΕΠΑ 3/2009, Καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Lid εναντίον της εταιρείας Feieos Ltd για πιθανολογούμενη ταρα/ίοο?; του Νομού Ι3(/}/2008, Απόφαση ΕΠΑ 141 /2008, Καταγγελία απο Φάρμα Αθανασης Ολυμπίου και Υιοί Ατό εναντίον της Συνεργατικής Εταιρείας Κτηνοτροφών ί!αφοι> Ατό (ΣΥΝ ΕΚΤΗ)

20 ΤΜΗίνϊΑ Β 2964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1 ΗΣ 2^ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 «όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων η ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αττοφαοεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα ι ην παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού ενιός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται (α) οτον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των ιιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής (β) στον περιορισμό η στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων (γ) σιη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών η των πηγών προμήθειας (δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό Θέση (ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή σίτο μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους η συμφωνά με τις κρατούσες εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών» 120 Η επιτροπή παρατηρεί ότι όσον αφορά το δεύτερο ισχυρισμό, δεν μπορεί να σιοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου αφού δεν ττληρούταί η πρώτη προϋπόθεση που θέτει ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 3 του Νομού, δηλαδή η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, απόφαση ένωσης (επιχειρήσεων η εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων Επίσης σημειώνεται, οτι ο καταγγελλων ε ν έχει προσκομίσει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης μιας τέτοιας σύμπραξης = Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προωθούν σειρά τροποποιήσεων στον Περί Παίδων Νόμο του 2006 και στους Περί Λειτουργίας Παιδοκομικων Σταθμών Κανονισμούς 121 Οπως αναλύθηκε ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει οτι ως προς ιον τρίτο ισχυρισμό ο καταγγελλων κατά την υποβολή της καταγγελίας δεν είχε έννομο συμφέρον αφού κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας οι καταγγελλόμενες τροποποιήσεις που προωθούσαν οι ΥΚΕ δεν ειχσν υιοδετηθει 122 Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει η προώθηση τροποποιήσεων στον περί Παίδων Νόμο του 2008 και στους περί Λειτουργίας Παιδοκομικων Γταθμών Κανονισμούς οι ΥΚΕ εξ ορισμού της δε συνιστά άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά δημοσίας εξουσίας Ζ Συμπέρασμα 123 Υπό το φως ίων όσων έχουν αναλυθεί πιο πάνω, η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας, το σχετικό σημείωμα και την απάντηση του Υπουργείου με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2010, ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετείται-ϊτοράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και ως εκ τούτου, απορρίπτει ομόφωνα την υπό αναφορά κσταγγελία Κωστάκης Χρώσφορου Π ρ σε 5poojflflΕπιτροπής Προστασίας του^μγωνισμού

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 78/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2963 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 78 Οι περί Συνδέσμων Γονέων, Ομοσπονδιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπριες εξετάσεις 2017

παγκύπριες εξετάσεις 2017 παγκύπριες εξετάσεις 2017 σκοπός Η χορήγηση απολυτηρίου Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού Κατάταξης Πιστοποιητικού Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου + Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S 112-150335 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα