Oι συνεχείς προσπάθειες των αρµοδίων και υπευθύνων, αποδεικνύουν ότι το Eκπαιδευτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oι συνεχείς προσπάθειες των αρµοδίων και υπευθύνων, αποδεικνύουν ότι το Eκπαιδευτικό"

Transcript

1 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠPOΣ IOPIΣTIKOI ΠAPAΓONTEΣ ΠOY IAΣΦAΛIZOYN THN ΠOIOTHTA ΣTHN EKΠAI EYΣH Σύνοψη συµπερασµάτων έρευνας για την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση Tου Nίκου B. Bιταντζάκη Eισαγωγή - Προβληµατισµοί Oι συνεχείς προσπάθειες των αρµοδίων και υπευθύνων, αποδεικνύουν ότι το Eκπαιδευτικό Σύστηµα της χώρας µας, παρά τις όποιες αδυναµίες του, επιδιώκει να τοποθετήσει τους εκπαιδευόµενους στο επίκεντρο των υπηρεσιών που τους προσφέρει και δείχνει να αφουγκράζεται τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προκειµένου µέσα από τη δηµιουργία δοµηµένων προγραµ- µάτων να επιδιώξει να τις ικανοποιήσει. Kαι αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού στο σύνολο οποιουδήποτε Eκπαιδευτικού Συστήµατος τίποτα δεν θα πρέπει να είναι πιο σηµαντικό από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους, ανεξάρτητα µε το αυτοί είναι παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες. Kατά πόσο όµως, τα εφαρµοζόµενα σήµερα προγράµµατα σπουδών και οι διαδικασίες Eκπαίδευσης καλλιεργούν διαχρονικά (στην Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Tριτοβάθµια Eκπαίδευση) χαρακτήρες µε νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας; Tελικά η Ποιότητα καλλιεργείται στους χαρακτήρες των εκπαιδευοµένων, µέσω των θεσµοθετηµένων προγραµµάτων σπουδών ή αφήνεται η καλλιέργειά της στην καλή θέληση των εκπαιδευτών, που µέσω της διδασκαλίας τους και της συµπεριφοράς τους, θα προσπαθήσουν να την κάνουν κτήµα των εκπαιδευοµένων; Aλλά, στην περίπτωση αυτή, πώς µπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις συχνές αλλαγές, των οποίων και οι ίδιοι αποτελούν µέρος, συµµετέχοντας και βελτιώνοντας διαρκώς το σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, µε τρόπο που να επιτρέψει στους σηµερινούς µαθητές να µη «χάσουν» το µέλλον στο οποίο θα κληθούν να ενταχθούν αργότερα; Eπίσης, πώς είναι δυνατόν στην Eλλάδα, όλοι σχεδόν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των Tµη- µάτων της Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης, όπου διδάσκεται το µάθηµα της Ποιότητας, να γνωρίζουν για τον Juran, τον Deming, τον Taguchi κ.ά., αλλά ελάχιστοι να γνωρίζουν για τη συµβολή του Aριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Hρόδοτου, του Περικλή, του Σωκράτη στην Ποιότητα και συγκεκριµένα όπως αυτή εκφράζεται σε επίπεδο βελτιστοποίησης του ατόµου ή της επονοµα- O Nίκος B. Bιταντζάκης είναι µέλος Σ.E.Π. του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου στη ιοικητική Eπιχειρήσεων και Oργανισµών.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 ζόµενης «Προσωπικής Ποιότητας»; Kαι η άγνοια αυτή να διαιωνίζεται µέχρι και σήµερα, εποχή όπου πολλοί από τους σύγχρονους ειδικούς του Management (των αρχών της ιοίκησης) και της Ποιότητας αναφέρονται συχνά στον Πλάτωνα, τον Aριστοτέλη, τον Σωκράτη, στην Aκρόπολη των Aθηνών και στο Xρυσού Aιώνα του Περικλέους (5ο αιώνα π.x.), στο Mέγα Aλέξανδρο, τον Aχιλλέα ή τον Hρόδοτο, ενώ πολλές από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και Oργανισµούς θέτουν ως όραµα τους τα αποφθέγµατά τους και εφαρµόζουν τις µεθόδους τους; Ή α- κόµη και ότανο ρ. Juran στο βιβλίο του µε τίτλο «A history of managing for Quality», υιοθετεί την εικόνα του Παρθενώνα ως το πλέον αντιπροσωπευτικό εξώφυλλο; H αναγκαιότητα να διαπλάσουµε χαρακτήρες και να καλλιεργήσουµε νοοτροπίες ποιότητας Hθέληση µας, να απαντήσουµε στα προαναφερθέντα ερωτήµατα, µας οδήγησε στη διενέργεια έρευνας µε σκοπό να διαπιστώσουµε κατά πόσο έχουν ενταχθεί και εφαρµόζονται στοιχεία και διαδικασίες που προάγουν και διασφαλίζουν την Ποιότητα στον ευρύτερο Eκπαιδευτικό χώρο, εστιάζοντας, στην προκειµένη περίπτωση, στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση. Tο ερέθισµα δόθηκε από έρευνά µας, που προηγήθηκε και από την οποία διαπιστώθηκε ό- τι η ύλη των µαθηµάτων της Ποιότητας, έτσι όπως διδάσκεται ως Έλεγχος Ποιότητας, ιασφάλιση Ποιότητας ή ιοίκηση Oλικής Ποιότητας, µέσω των Προγραµµάτων Σπουδών στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση, στις Σχολές των οποίων οι απόφοιτοι θα στελεχώσουν µελλοντικά τις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων και οργανισµών, δεν δίνει καµία ιδιαίτερη έµφαση στο α- ντικείµενο της Bελτίωσης της Προσωπικής Ποιότητας των µελλοντικών στελεχών, µε την έννοια της δηµιουργίας χαρακτήρων και της καλλιέργειας νοοτροπίας, αξιοπιστίας και σωστής συµπεριφοράς, αλλά αντιθέτως η καλλιέργεια αυτής της Ποιότητας «αφήνεται κυρίως στην καλή θέληση» των διδασκόντων. Eπίσης, στο µάθηµα της ιοίκησης Aνθρωπίνων Πόρων ή ιοίκηση Προσωπικού, (στις α- ντίστοιχες πάντοτε Σχολές), διδάσκονται ενότητες Προγραµµατισµού Aνθρώπινου υναµικού, συστήµατα επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και εξέλιξης, συστήµατα αµοιβών και κινήτρων, αξιολόγησης της απόδοσης, ή τέλος ενότητες που κάπως προσεγγίζουν, όπως αυτές της Hγεσίας και ιοίκησης Oµάδων. Όµως, οι πρόσφατες καταρρεύσεις επιχειρησιακών κολοσσών (ENRON, WORLDCOM, Parmalat...), δεν έγιναν επειδή οι εταιρίες αυτές δεν είχαν επενδύσει σε επιχειρησιακά και λειτουργικά συστήµατα και διαδικασίες Ποιότητας ή/και ιοίκησης Aνθρώπινου υναµικού που διασφάλιζαν την υψηλή παραγωγικότητά τους και αποδοτικότητά τους. Aντιθέτως, είχαν πολλά τέτοια συστήµατα, που και µε τη βοήθεια της δηµιουργικής λογιστικής και ενός αµφισβητούµενου ρόλου Eπιχειρήσεων Συµβουλευτικών Yπηρεσιών, παρουσίαζαν στους µετόχους τους και στο ευρύ κοινό µια πολύ καλή «εικονική πραγµατικότητα». Όµως δεν είχαν επενδύσει καθόλου, ή είχαν επενδύσει πολύ λανθασµένα σε κάτι πολύ βασικό στην προσωπική ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην αφοσίωση των υψηλόβαθµων και καλοπληρωµένων στελεχών τους. ηλαδή σε αξίες που διαµορφώνονται οπωσδήποτε σε πολύ µικρότερες ηλικίες, από τις αρχές και το περιβάλλον των οικογενειών και των γονέων και στη συνέχεια από τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης των παιδιών. Kατά συνέπεια η αντιµετώπιση του προβλήµατος της προσωπικής Bελτίωσης Ποιότητας των νέων, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά από τις ρίζες και τις πηγές του Eκπαιδευτικού µας Συστήµατος και όχι από την κορυφή του.

3 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H έρευνα και η ανάλυση του δείγµατος Hέρευνα µας για την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση, θεωρείται ως ελάχιστη συµβολή στη συνεχή βελτίωση του Eκπαιδευτικού Συστήµατος της χώρας, εφόσον καταφέραµε τελικά να µεταφέρουµε, ατόφια «τα µηνύµατα των καιρών», µέσα από τις απόψεις και προτάσεις των «µαχόµενων εκπαιδευτικών» που συµµετείχαν σε αυτήν, αλλά και µέσα από τις διαπιστώσεις µας, έτσι όπως αποτυπώνονται στα συµπεράσµατά µας. Πρέπει να σηµειωθεί, ό- τι η παρούσα έρευνα δεν υποστηρίχθηκε ούτε παρακινήθηκε από οποιονδήποτε φορέα και ως εκ τούτου έχει εκµηδενιστεί και η ελάχιστη πιθανότητα υποκειµενικού προσανατολισµού των ευρηµάτων της. H επιλογή των τάξεων του ηµοτικού Σχολείου, έγινε µε γνώµονα το «εύπλαστο» του χαρακτήρα των µαθητών που φοιτούν στις τάξεις του, καθιστώντας τους τοιουτοτρόπως, ως το πλέον πρόσφορο έδαφος για την αφοµοίωση των παρεχοµένων στοιχείων Ποιότητας. Στοιχεία τα οποία -ευνοούµενα από τη συγκυρία της διάπλασης του χαρακτήρα τους- οσµώνται και ε- ναρµονίζονται σε αυτόν µάλλον ως εγγενή, παρά ως επίκτητα. Ως εκ τούτου, τα άτοµα (παιδιά) δεν λειτουργούν ως απλοί δέκτες στείρας πληροφόρησης, αλλά µετέχουν ενεργά προσλαµβάνοντας τα προαναφερθέντα στοιχεία και εντάσσοντάς τα σε πτυχές άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη νοοτροπία και τη συµπεριφορά τους όπως αυτή δοµείται και οδηγεί µακροπρόθεσµα στην ευρύτερη κοινωνική τους ένταξη. H έρευνα διενεργήθηκε το χρονικό διάστηµα 8 Nοεµβρίου 2002 έως 18 Aπριλίου 2003, µέσω αυτοσυµπληρούµενου ερωτηµατολογίου το οποίο απευθυνόταν σε ιευθυντές και Eκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης και στόχος της ήταν, να διερευνήσει την αντίληψη των Eκπαιδευτικών Λειτουργών αναφορικά µε το ποσοστό διείσδυσης και εφαρµογής της έννοιας της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση δηλαδή στο ηµοτικό Σχολείο. H αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη της εγγενή στοιχεία όπως καλλιέργεια χαρακτήρων µε νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας, καθώς και τον τρόπο που αυτάπροάγονται µέσω των διαδικασιών και των προγραµµάτων που ισχύουν στα ηµοτικά Σχολεία. H έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Λεκανοπέδιο της Aττικής. Για την επίτευξη της αντιπροσωπευτικότερης κάλυψης / διασποράς του δείγµατος, επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο σχολεία και από τις τέσσερις Nοµαρχίες της Aττικής. Tο ποσοστό συµµετεχόντων σχολείων σε όλες τις περιπτώσεις υπερέβαινε το 15%του συνόλου τους ανά Nοµαρχία. Tο ποσοστό συµπλήρωσης και επιστροφής των ερωτηµατολογίων δεν υπερέβη το 57% (ελάχιστη τιµή 26%). H δοµή του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε για να εκπονηθεί η έρευνα ήταν τέτοια που να επιτρέπει τη σύνθεση των αποτελεσµάτων και την τελική «οµογενοποίησή» τους σε ο- κτώ ευρύτερες θεµατολογικές ενότητες. Συγκεκριµένα: I. Ύπαρξη στοιχείων Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση. II. Eναρµονισµός του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών µε τις µαθησιακές ανάγκες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. III. O ρόλος του ασκάλου και η σπουδαιότητά του για την προαγωγή της Ποιότητας. IV. Eσωσχολικές δραστηριότητες που προάγουν την ποιότητα και πώς αυτές κατατάσσονται βάσει προτεραιοτήτων. V. Pόλος των γονέων και κηδεµόνων για την ανάπτυξη της Ποιότητας. VI. Θέµατα που προκύπτουν από την εισροή µαθητών προερχόµενων από πληθυσµιακές µειονότητες και τρόποι αντιµετώπισής τους.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 109 VII. Ποιοτικές διαφορές που ενδεχοµένως παρατηρούνται µεταξύ ηµοσίων και Iδιωτικών Eκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης. VIII. Tρόποι Kρατικής παρέµβασης µε σκοπό την εισαγωγή και βελτίωση της ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση. H δοµή της έρευνας είχε τρισχιδή υφή, καθώς πρόκειται για τρεις επιµέρους έρευνες ενοποιηµένες σε µία ευρύτερη που ουσιαστικά συµπεριλάµβανε: α) µία έρευνα που αφορούσε τα ηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως συνολική εικόνα, β) µία αντίστοιχη έρευνα για τα Iδιωτικά, και γ) µία έρευνα που κατέστησε εφικτή την ανάλυση των δεδοµένων ανά Nο- µαρχία. Tα συµπεράσµατα που ακολουθούν στη συνέχεια, αποτελούν σύνοψη των ευρηµάτων της ευρύτερης έρευνας κατά θεµατολογική ενότητα (που συµπεριλαµβάνει τις τρεις επιµέρους ε- νοποιηµένες). Σηµειώνεται επίσης ότι λόγω αντικειµενικών δυσχερειών (π.χ. µη χρηµατοδότηση της έρευνας από κανένα φορέα), η έρευνα δεν επεκτάθηκε εκτός Λεκανοπεδίου Aττικής. Όµως το δείγµα του Λεκανοπεδίου µπορεί να θεωρηθεί ως ικανό ώστε να εξαχθούν ορισµένα αξιόπιστα συµπεράσµατα για την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση της Eλληνικής Eπικράτειας. Eνδεικτικά, αναφέρεται ότι ο αριθµός των Σχολείων ηµόσιων και Iδιωτικών του Λεκανοπεδίου Aττικής ανέρχεται σε 1106 λειτουργούντα, από τα οποία τα 999 υπάγονται στο ηµόσιο ε- νώ τα υπόλοιπα 107 είναι Iδιωτικών συµφερόντων. O αριθµός αυτός, σε συνδυασµό µε το γεγονός πως στο Λεκανοπέδιο Aττικής κατοικεί σχεδόν το 34% του πληθυσµού της Eλλάδος (µε βάση την απογραφή του 2001), καθώς και την ύπαρξη συσσώρευσης ατόµων προερχοµένων α- πό µετανάστες, παλιννοστούντες, αλλοδαπούς, Aθίγγανους κ.τ.λ.) αρκετά αντιπροσωπευτικό του συνόλου της Eπικράτειας. Eιδικότερα για τα ηµόσια Σχολεία Tα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε ηµόσια ηµοτικά Σχολεία και των τεσσάρων Nο- µαρχιών του Λεκανοπεδίου Aττικής µε αντιπροσωπευτικό τρόπο που να εξασφαλίζει α) την ύπαρξη ικανού δείγµατος ανά Nοµαρχία, και β) την κατά το εφικτό αναλογική µε το πληθυσµιακό µέγεθος / (αριθµό των Σχολείων) διάθεσής τους. Έτσι, στη Nοµαρχία Aθηνών που αναλογικά θα συγκέντρωσε το 64% των Σχολείων (και κατά συνέπεια αντίστοιχο αριθµό ερωτηµατολογίων), επιλέχθηκε να συµπληρωθεί το ήµισυ α- πό τον αναλογούντα αριθµό ερωτηµατολογίων. Tο εναποµείναν ποσοστό που προέκυψε, κατανεµήθηκε αναλογικά στις υπόλοιπες τρεις Nοµαρχίες εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού δειγµατοληπτικού µεγέθους που να διασφαλίζει την εγκυρότητα των δεδοµένων. Eπίσης, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν συνολικά ανά Nοµαρχικά ήταν απόρροια παραγόντων όπως του αριθµού των ερωτη- µατολογίων που επιστράφηκαν όσο και του ποσοστού αυτών που ήταν σωστά 1 και πλήρη-οπότε και µπορούσαν να συµπεριληφθούν. Eρωτηµατολόγια ηµόσια Σχολεία ιανεµήθηκαν 557 / 100% Eπιστράφηκαν 248 / 44,5% Xρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 213 / 38,2% εν συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα 35 / 6,3%

5 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Eιδικότερα για τα Iδιωτικά Σχολεία Aντίστοιχα, κατεβλήθη προσπάθεια, ούτως ώστε από τα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν (και κρίθηκαν ως έγκυρα κατά τη διαδικασία συλλογής τους), από τα Iδιωτικά η- µοτικά Σχολεία της Aττικής, να διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος (που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/5 του συνόλου των Iδιωτικών Σχολείων του Nόµου). Eρωτηµατολόγια ηµόσια Σχολεία ιανεµήθηκαν 98 / 100% Eπιστράφηκαν 46 / 46,9% Xρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 42 / 42,8% εν συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα 4 / 4,1% Eιδικότερα συµπεράσµατα της έρευνας κατά θεµατολογική ενότητα Συνοπτικά συµπεράσµατα για τα ανωτέρω περιγραφέντα θέµατα, για τα οποία κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να καταγράψουν τις απόψεις τους, παρατίθενται στη συνέχεια: I. Ύπαρξη στοιχείων Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση H συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συµφώνησε µε την αναγκαιότητα της ε- φαρµογής της Ποιότητας κατά την Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση (ποσοστό 97%). Eστιάζοντας, στη συνέχεια, στους επιµέρους τοµείς που απαρτίζουν / συµβάλλουν στη µορφοποίηση της έννοιας «Ποιότητα», η µεγαλύτερη σπουδαιότητα προσδόθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό (38%- ως φορέα και «διαµεσολαβητή» της Ποιότητας αυτής), ακολουθούµενο από παράγοντες όπως η κτιριακή υποδοµή (20%), τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (19%), το επίπεδο των µαθητών και το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. II. Eναρµονισµός του αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών µε τις µαθησιακές ανάγκες Eπιχειρώντας πάραυτα να διερευνηθεί η συνάφεια που υπάρχει µεταξύ της ανάγκης εφαρ- µογής της Ποιότητας -όπως αυτή διαφαίνεται από την προηγούµενη παράγραφο- και του υ- πάρχοντος Προγράµµατος Σπουδών, προκύπτει πως µόνον ο ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι το σηµερινό Πρόγραµµα εστιάζει σε θέµατα Ποιότητας των γνώσεων. Tο 75% περίπου των εκπαιδευτικών, διατείνεται πως η δόµηση του προγράµµατος εστιάζει στην Ποσότητα των προσφεροµένων γνώσεων (ποσοστό που διευρύνεται περαιτέρω στα Iδιωτικά Σχολεία της ίδιας βαθµίδας). Mάλιστα, περίπου ο ένας στους δύο εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκε α- ναφορικά µε το κατά πόσο διακρίνει στοιχεία Ποιότητας στο Πρόγραµµα Σπουδών ή δήλωσε άγνοια / αδυναµία του να εκφέρει άποψη ή τήρησε αρνητική στάση. Ως κυριότερη εναλλακτική πρόταση διεξόδου από αυτήν την «ατραπό», αποτελεί σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς ο εµπλουτισµός του υπάρχοντος προγράµµατος σπουδών µε στοιχεία Ποιότητας (61%), λύση που προτιµάται σε σχέση τόσο µε την εισαγωγή νέων µαθηµάτων (28%) όσο και σε σχέση µε το ενδεχόµενο εισαγωγής ειδικού µαθήµατος για την Ποιότητα (11%). Παράλληλα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (86%) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσε πως θεωρεί ανεπαρκή τη δοµή των προφορικών εξετάσεων και των τεστ ως µέθοδο ποιοτικότερης αξιολογήσεως των µαθητών. Eνώ, όταν ζητήθηκε να εκφέρουν άποψη αναφορικά µε την προτεινόµενη επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος προέκυψε πως οι απόψεις των ερωτηθέντων διίστανται. Tο 42% υποστηρίζει πως λύση αποτελεί η συµµετοχή στα δρώµενα εντός της τάξης, περίπου ένα ίσο ποσοστό (40%) θεωρεί βέλτιστη προσέγγιση τη συµµετοχή των µαθητών σε µαθήµατα και εκτός τάξε-

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 111 ως, ενώ τέλος ένα 19% των ερωτηθέντων θεωρεί ως λύση τις εργασίες που ανατίθενταιγια το σπίτι (Ποσοστά που διατηρούνται και στα Iδιωτικά Σχολεία). III. O Pόλος του ασκάλου και η σπουδαιότητά του Aναφορικά µε το ρόλο / χαρακτήρα / προσανατολισµό που πρέπει να έχει η Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση ώστε να προάγει την παρεχόµενη Ποιότητα, η επικρατούσα άποψη από πλευράς εκπαιδευτικών είναι αυτή της Mαθητοκεντρικής προσέγγισης (88%), µε τις υπόλοιπες επιλογές (ήτοι, Bιβλιοκεντρική και ασκαλοκεντρική) να υπολείπονται κατά πολύ. Yπό το ίδιο πρίσµα, ο ρόλος του ασκάλου πρέπει να είναι αυτός του Συµβούλου - Συνεργάτη ικανού τόσο να ρεθίσµατα από την πλευρά των µαθητών. Bασικός παράγοντας σύµφωνα µε τους ερωτώµενους για να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί η ύπαρξη πνεύµατος Aλληλοσεβασµού (27%), Συνεργασίας (25%), Eπικοινωνίας (21%), Eµπιστοσύνης (20%), και Φιλίας (8%). IV. Eσωσχολικές δραστηριότητες που προάγουν την Ποιότητα Ένας άλλος, εξίσου σηµαντικός τοµέας για τον οποίο ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών, είναι η προτεραιοποίηση των σηµείων που κατά την άποψή τους πρέπει να διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη για να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των Ποιότητας. Aναφορικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα οι τοµείς που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά είναι η δηµιουργική εργασία (36%), η συµπεριφορά των µαθητών (25%) και τα συναισθήµατα των µαθητών (21%). Ως επιπλέον παράµετρος για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η διαδικασία του µαθήµατος να γίνεται υπό το πνεύµα συνεργασίας (40%), µε διαλεκτικό (31%) και δηµοκρατικό τρόπο (29%). V. O ρόλος των γονέων και κηδεµόνων στην ανάπτυξη της Ποιότητας Παράλληλα, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε το εάν θεωρούν τη συµ- µετοχή των γονέων και κηδεµόνων ως αρωγό στη διαδικασία του προάγειν την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση ή όχι. Σηµείο µε το οποίο συµφώνησε σχεδόν το σύνολο των ερωτώµενων (ποσοστό καταφατικών απαντήσεων 95%). ιερευνώντας περαιτέρω τον τρόπο µε τον οποίο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η συµβολή των γονέων µπορεί να αποδειχθεί επωφελής για την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση, προέκυψε ότι ως θέµα µείζονος σηµασίας προβάλει η ανάγκη συνεργασίας των γονέων / κηδεµόνων µε τα παιδιά τους (41% -παράµετρος που προάγει και το θέµα της ενδο-οικογενειακής συνοχής-), ακολουθούµενο από τη δηµιουργία οµάδων (33% ζήτηµα που άπτεται και της δηµιουργίας ευρύτερων φορέων όπως λ.χ. Συλλόγων κ.τ.λ.), ενώ η τρίτη κατατάσσεται η οικονοµική ενίσχυση (26%). VI. Mαθητές από Πληθυσµιακές Mειονότητες Mία ακόµη παράµετρος που ετέθη προς αξιολόγηση, ήταν αυτή της φοίτησης µεταναστών / παλιννοστούτων ή Aθίγγανων στα Σχολεία που συµµετείχαν στην έρευνα. Eρώτηµα που α- παντήθηκε καταφατικά από το 90% των ερωτηθέντων ασκάλων. Eιδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως περισσότερο ενδεδειγµένα (από τα παιδαγωγικά και διδακτικά προγράµµατα που ήδη εφαρµόζονται καθιστώντας αποδοτικότερη τη φοίτηση των παιδιών που προέρχονται από πληθυσµιακές µειονότητες), τα προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας (43%), την ε- ξατοµικευµένη διδασκαλία (28%), τη δηµιουργία ειδικών τάξεων υποδοχής (23%) και τέλος την εφαρµογή διαπολιτισµικής αγωγής (5%). Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι οι δύο στους τρεις ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς θεωρούν τα ήδη εφαρµοζόµενα προγράµµατα ως ικανά να εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη εναρµόνιση των προερχοµένων

7 112 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH από πληθυσµιακές µειονότητες παιδιών µέσα στην Παιδαγωγική Kοινότητα, ενώ το εναποµείναν 1/3 θεωρεί ως ορθότερη τη δηµιουργία ξεχωριστών Σχολείων για την ενσωµάτωση των συγκεκριµένων παιδιών. Tα ίδια άτοµα εµβαθύνοντας περαιτέρω, θεωρούν ως βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις τη δηµιουργία Eιδικών Σχολείων (27%) και τη διδασκαλία στη µητρική γλώσσα των µαθητών (5%). Παράλληλα όµως, παρατηρείται και το φαινόµενο περίπου το 70% των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τους µαθητές που προέρχονται από πληθυσµιακές µειονότητες. Tα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε αµιγώς µαθησιακά θέµατα (40%), θέ- µατα συµπεριφοράς (21%), θέµατα ένταξης (20%), Kοινωνικά (13%) και Πολιτιστικά θέµατα (4%). VII. Eνδεχόµενες διαφορές Ποιότητας µεταξύ ηµοσίων και Iδιωτικών Σχολείων ιερευνήθηκε επίσης η άποψη που έχουν διαµορφώσει οι εκπαιδευτικοί αναφορικά µε το διαχωρισµό της Eκπαίδευσης σε ηµόσια και Iδιωτική και κατά πόσο ο διαχωρισµός αυτός µεταφράζεται σε Ποιότητα αποδιδόµενου έργου. Aπό τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι στο συγκεκριµένο ζήτηµα οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται πλήρως, µε το ήµισυ αυτών να υποστηρίζει πως ο προαναφερθείς διαχωρισµός δεν συµβάλλει στη δηµιουργία µαθητών «δύο ταχυτήτων», ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι συµβάλλει καταλυτικά. Πάραυτα, µόνο ένα 40% των εκπαιδευτικών του ηµοσίου θεωρεί ότι στα Iδιωτικά Σχολεία προσφέρεται ποιοτικότερο εκπαιδευτικό έργο σε σύγκριση µε τα ηµόσια. (Ποσοστό που διπλασιάζεται ό- ταν απαντάται το ίδιο ερώτηµα από εκπαιδευτικούς Iδιωτικών Σχολείων). Oι τοµείς σους ο- ποίους εστιάζουν οι εκπαιδευτικοί, -θεωρώντας τη συµβολή τους ως καθοριστική για να συντελεστεί η όποια διαφοροποίηση µεταξύ ηµοσίων και Iδιωτικών Σχολείων υπέρ των δεύτερων - είναι οι ακόλουθοι: η ύπαρξη καλύτερων συνθηκών διδασκαλίας, το υψηλότερο οικονοµικό ε- πίπεδο των µαθητών, καθώς και το αυξηµένο ποσοστό απαιτήσεων των γονέων ως απόρροια της καταβολής διδάκτρων. Eνώ, στην αξιολόγηση των κριτηρίων που θα οδηγούσαν ένα γονέα στο να επιλέξει να εµπιστευθεί την εκπαίδευση του παιδιού του σε Iδιωτικό Σχολείο ο παράγοντας της ύπαρξης µηδαµινού αριθµού αλλοδαπών µαθητών συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (28%), ακολουθούµενος από τον παράγοντα της κοινωνικής προβολής 925%), της ύ- παρξης καλύτερων συνθηκών διδασκαλίας (24%), την έλλειψη εµπιστοσύνης στα ηµόσια Σχολεία (18%) και τέλος την ύπαρξη καλύτερα καταρτισµένων ασκάλων (6%). IX. Tρόποι Kρατικής παρέµβασης Eνδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε το ερώτη- µα «Ποιο Eκπαιδευτικό Σύστηµα θεωρείται ιδεώδες», όπου τα ποσοστά ισο-κατανεµήθηκαν µεταξύ των επιλογών κανένα (27%, προφανώς θεωρώντας το υπάρχον σύστηµα ως το καταλληλότερο), το Aµερικάνικο (24%), το Aγγλικό (24%), το Γερµανικό (16%) και τέλος το Γαλλικό µε ποσοστό 8%. Eνώ ως παράγοντες τροχοπέδης στην εφαρµογή της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση αναφέρθηκαν η ελλιπής Kρατική χρηµατοδότηση, η απροθυµία των φορέων, το µη συµβατό πρόγραµµα σπουδών και η ελλιπής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Kρατική παρέµβαση, για στήριξη της προσπάθειας εισαγωγής και εφαρµογής της Ποιότητας, θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να υπάρξει µε τη διενέργεια σεµιναρίων (41%), την προσαρµογή του Προγράµµατος (35%) ή µε µία ευρύτερη διαφοροποίηση του ισχύοντος συστήµατος (24%). Πιο συγκεκριµένα πιστεύουν ότι χρειάζεται ενίσχυση της διδασκαλίας (20%), δηµιουργική εκπαίδευση (17%), καλλιέργεια σχέσης µαθητή-συµµαθητή (15%), καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας (14%), καλλιέργεια της συµπεριφοράς (14%) και την εισαγωγή ειδικού µαθήµατος Ποιότητας (5%).

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 113 Tέλος, ένα ποσοστό 43% των ερωτηθέντων δηλώνει πως το προταθέν από το Yπουργείο Παιδείας σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συµβάλλει στη βελτίωση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση, ενώ το 44% δηλώνει πως δεν συµβάλλει και ένα 13% δηλώνει άγνοια ή αδυναµία να απαντήσει το συγκεκριµένο ερώτηµα. Γενικά Συµπεράσµατα Aπό τα προαναφερθέντα ειδικά συµπεράσµατα της έρευνας προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το Eκπαιδευτικό Σύστηµα της χώρας µας έχει παρουσιάσει σηµαντικές βελτιώσεις από πλευράς νέων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών καθώς και διεύρυνσης θεµατολογικών αντικειµένων διδασκαλίας, υπάρχουν ακόµη πολύ σηµαντικοί τοµείς (κυρίως στα υφιστάµενα Προγράµµατα Σπουδών, στις διαδικασίες Eκπαίδευσης και στο ανθρώπινο δυναµικό), που έχουν ανάγκη βελτίωσης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση. Eπειδή δε διαπιστώνεται ότι οι τοµείς αυτοί έχουν άµεση σχέση µε το έµψυχο υλικό, που είναι οι µαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι προβληµατισµοί γίνονται ιδιαίτερα σοβαροί, γιατί στη διάρκεια της Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης είναι που καλλιεργούνται βασικά οι εύπλαστοι χαρακτήρες των παιδιών ώστε να αποκτήσουν νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας. Kαι είναι επιτακτική ανάγκη να διαπλάσουµε τις γενεές των µαθητών µας καλλιεργώντας χαρακτήρες Ποιότητας. «Nα µάθουµε τα παιδιά µας να απαιτούν Ποιότητα». Kατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί / δάσκαλοι επιφορτίζονται µε το ιδιαίτερα δύσκολο έργο να προσπαθήσουν µέσω των εκάστοτε θεσµοθετούµενων προγραµµάτων σπουδών, και των ό- ποιων συνθηκών εργασίας, να καλλιεργήσουν µε τη διδασκαλία τους και την υποδειγµατική συµπεριφορά τους, χαρακτήρες εκπαιδευοµένων µε νοοτροπίες Ποιότητας. H εκπαίδευση από πλευράς εκπαιδευτικών µε «διάθεση και µεράκι», οι εφαρµογές καλών πρακτικών διδακτικής και η αποτελεσµατική διαχείριση της τάξης, είναι σχετικά ανεξάρτητες από τους διαθέσιµους πόρους στους προϋπολογισµούς, τις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδο- µές, και άλλες παρεµφερείς παραµέτρους. H πραγµατική βελτίωση της Ποιότητας της Eκπαίδευσης µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της δέσµευσης των εκπαιδευτικών για κοινή προσπάθεια και της υποστήριξής τους από τους γονείς και τους όποιους συνεργάτες κάθε Σχολικής Mονάδας. H τάξη / αίθουσα διδασκαλίας είναι ο πυρήνας της µάθησης, ο χώρος ανάπτυξης της προσωπικότητας αλλά και της διαφορετικότητας κάθε µαθητή. Ένας χώρος όπου από τους µαθητές µπορεί να αναπτυχθεί «οποιαδήποτε λογική». Oι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργήσουν µέσα σε αυτόν το χώρο όχι µόνο ως ποµποί αλλά και ως δέκτες των σύγχρονων προβλη- µατισµών των µαθητών τους, και να τροφοδοτούν οργανωµένα και µε τεκµηριωµένες προτάσεις βελτίωσης τους γονείς, το Σχολείο, την Tοπική Aυτοδιοίκηση, τις Nοµαρχίες Eκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, για όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και θέµατα που πηγάζουν από την καθηµερινότητα και βελτιώνουν την Ποιότητα της Eκπαίδευσης και κατά συνέπεια την Ποιότητα της ζωής. Kάθε πρόγραµµα που αφορά στη βελτίωση της Eκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί το προϊόν συνεργασίας των εκπαιδευτικών, των γονέων, των εκπαιδευοµένων και των όποιων αρ- µοδίων επιστηµονικών υπευθύνων και συνεργατών των Σχολικών Mονάδων. Ως εκ τούτου η α- νάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε Eκπαιδευτικού Συστήµατος και κάθε Eκπαιδευτικού Προγράµµατος. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση κάθε προγράµµατος βελτίωσης της Ποιότητας στην εκπαίδευση, διαδραµατίζουν οι ιδιαίτεροι δηµογραφικοί, κοινωνι-

9 114 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κο-οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες, που χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές τοποθεσίες και κοινωνίες και οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Όµως, παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον που βρίσκεται ένα Σχολείο ή / και που µεγαλώνουν συνήθως οι µαθητές αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τον προσδιορισµό του επιπέδου της Ποιότητας της παρεχοµένης Eκπαίδευσης, οι πρόσφατες αριστείες µαθητών προερχοµένων από οµάδες µειονοτήτων στη χώρα µας, αποδεικνύουν ότι η Ποιότητα και η ισότητα µπορούν να συνυπάρχουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ανεξαρτήτως οικονοµικού επιπέδου ατό- µων, οικογενειών και περιοχών / τοποθεσιών. Aνακεφαλαιώνοντας θα µπορούσε να καταλήξουµε ότι οι παράγοντες που προσδιορίζουν και µπορούν (ο καθένας από την πλευρά του αλλά και µε τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία τους) να διασφαλίσουν την Ποιότητα στην εκπαίδευση, σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον, είναι οι γονείς και η οικογένεια, οι εκπαιδευόµενοι, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Σχολικών Mονάδων, η ιοίκηση και η ιεύθυνση των Σχολικών Mονάδων, η κτιριακή και η υλικοτεχνική υποδοµή, τα προγράµµατα σπουδών και οι λειτουργικές διαδικασίες. BIBΛIOΓPAΦIA - APΘPOΓPAΦIA - EI HΣEOΓPAΦIA α) Στην Eλληνική γλώσσα Aγγελάκου Kώστα: Eφηµερίδα H Kαθηµερινή: α) «O νάρθηκας των Aναλυτικών Προγραµµάτων», 25 Iουλίου 2004, σελ. 5. β) «ιάλογος ή δέσµευση για τα αυτονόητα», 10 Oκτωβρίου 2004, σελ. 14. Aγγελή Λεωνίδα: «Tο δηµόσιο σχολείο προς τον 21ο αιώνα: Tο παράδειγµα της Aγγλίας στο 19ο και 20ο αιώνα». Θέµατα Παιδείας, τεύχος 6, Kαλοκαίρι 2001, σελ Aθανασούλα - Pέππα Aναστασίας: «Kατάρτιση και επιµόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης στο Eλληνικό Eκπαιδευτικό Σύστηµα», Oργάνωση και ιοίκηση Σχολικών Mονάδων, Πρακτικά Συνεδρίου Oµοσπονδίας Iδιωτικών Eκπαιδευτικών Λειτουργών Eλλάδας (OIEΛE), Aθήνα 2001, σελ Aλαχιώτη Σταµάτη: «H συζήτηση για την Παιδεία και η πρόταση για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστη- µα», Eφηµερίδα H Kαθηµερινή, 5 Mαρτίου 2002, σελ. 8. Aλαχιώτη Σταµάτη: «Oικοδοµώντας την παιδεία του 21ο αιώνα», συνέντευξη, ηµόσιος Tοµέας, τεύχος 181, Iανουάριος 2002, σελ Aναστασίου Παναγιώτη: «Kάτι κουρασµένοι δάσκαλοι», Eφηµερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία, 23 Mαΐου 2004, σελ. 58. Aνδρέου Aποστόλου: ιοικητική Eνηµέρωση: α) «H επιµόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης», τεύχος 8, Mάιος 1997, σελ β) «Tα επίκαιρα προβλήµατα της οργάνωσης και της διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», τεύχος 21, Σεπτέµβριος 2001, σελ γ) «Aλλαγές, αναδιαρθρώσεις και τροποποιήσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης ( )», τεύχος 24, Σεπτέµβριος 2002, σελ δ) «Yποστηρικτικοί θεσµοί στο Eλληνικό Eκπαιδευτικό Σύστηµα», τεύχος 29, Aπρίλιος - Mάιος - Iούνιος 2004, σελ Aραβανή Γεωργίου: «Πειθαρχία και εκπαίδευση. O ρόλος των ποινών και των αµοιβών στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο», Eκδόσεις Γρηγόρη, Aθήνα 2004, ISBN Bαξεβάνογλου Aλίκης: «Oι γονείς χρηµατοδοτούν, τα φροντιστήρια διδάσκουν», Eφηµερίδα H Kαθηµερινή, 25 Iουλίου 2004, σελ. 5. Bέργου Nτάνι: «34% Φροντιστήριο από το ηµοτικό», Eφηµερίδα Eλευθεροτυπία, 7 Iουνίου 2004, σελ. 18. Bουκουβαλίδη Bασίλη: «Προβληµατισµοί για την Παιδεία στον 21ο Aιώνα», Nέα Παιδεία, τεύχος 97, Xει- µώνας 2001 σελ

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 115 Bλάχου Θανάση: «H µεταρρύθµιση που εκκρεµεί», Eφηµερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία, 17 Oκτωβρίου 2004, σελ. 30. Γαλάνη., Kαραγιάννη N.: «Nέοι, ωραίοι, αλλά µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα», Eφηµερίδα Tο Bήµα, 7 εκεµβρίου 2001, σελ. A22. Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά ενός νέου Σχολείου: protash/3/cprotash3.html, 10/11/2004. Γεωργιάδη Nικολάου-Παπαδόπουλου Λαζάρου: «O σύλλογος διδασκόντων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», ιοικητική Eνηµέρωση, τεύχ. 24 Σεπτέµβριος 2002, σελ Γεωργούση Παν.: «H Mέτρηση και η Aξιολόγηση της Eπίδοσης των µαθητών», Aυτοέκδοση, Aθήνα 1999, ISBN Γιαννάκου Mαριέττας: α) «Ποιες αλλαγές θα γίνουν στην Eκπαίδευση», συνέντευξη στον B. Xιώτη, Eφηµερίδα Tο Bήµα, 10 Oκτωβρίου 2004, σελ. A10. β) «Tο όραµά µας για την παιδειά», Eφηµερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία, 17 Oκτωβρίου 2004, σελ. 14. Γκότοβου Aθανασίου: Eφηµερίδα H Kαθηµερινή: α) «Πίσω από τις ανάγκες παιδείας του πληθυσµού», 25 Iουλίου 2004, σελ. 5. β) «Συναίνεση όλων για ήπιες παρεµβάσεις», 10 Oκτωβρίου 2004, σελ. 14. Γονιός στην εποχή του παιδιού-βασιλιά. Άρθρο στην Eφηµερίδα H Kαθηµερινή, 25 Aπριλίου 2004, σελ. 31. άρρα Mαρία: «H βελτίωση της Ποιότητας: Nέα πρόκληση και προοπτική για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα», Eργασία 11η στο βιβλίο «H Eκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21ου Aιώνα. Nέες ο- ρίζουσες και προοπτικές», Eκδόσεις A.A. Λιβάνη, Aθήνα 2002, ISBN αφέρµου Oλύµπιου: «Tο σχολείο στην εποχή της γνώσης και των µεταβολών», Nέα Παιδεία, τεύχος 97, Xειµώνας 2001, σελ εληθανάση Mαρία: Eφηµερίδα H Kαθηµερινή: α) «Σωστή επικοινωνία, πάνω από όλα, σηµαίνει να ακούµε», 25 Aπριλίου 2004, σελ. 31. β) «Eιρηνική συνύπαρξη δηµόσιας-ιδιωτικής Παιδείας στην Kύπρο», 27/4/2004, σελ. 5. ερβιτσιώτη N. Kώστα: «Aνταγωνιστικότητα µε ιοίκηση Oλικής Ποιότητας» εύτερη έκδοση, Eκδόσεις Interbooks, Aθήνα 2001, ISBN ηµητρόπουλου Γ. Eυστ.: Eκδόσεις Γρηγόρη: α) «Oι Eκπαιδευτικοί και το επάγγελµά τους», Aθήνα 1999, ISBN β) «Eκπαιδευτική αξιολόγηση». Mέρος Πρώτο. H αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Mέρος εύτερο, H αξιολόγηση του µαθητή, Aθήνα 2002, ISBN Eξοργισµένος ο Πρωθυπουργός από τις πρωτοβουλίες του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου. Άρθρο στην Eφηµερίδα ηµότης Aνταποκριτής, 15 Oκτωβρίου 2004, σελ. 2. Eπιφυλακτικοί οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση. Aντιδράσεις συνδικαλιστών για τους 14 δείκτες του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου. Άρθρο στην Eφηµερίδα Tο Bήµα, 13 Φεβρουαρίου 2002, σελ. 10. Eυαγγελόπουλου Σπύρου: «Πώς οι µαθητές / τριες θέλουν τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη», Nέα Παιδεία, τεύχος 96, Φθινόπωρο 2000, σελ Eυθυµίου Πέτρου: «Oι προϋποθέσεις του εθνικού διαλόγου», Eφηµερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία, 17 Oκτωβρίου 2004, σελ. 51. Zηγού Στ.: Aυτοέκδοση: «Eυρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα και ενιαίο σχολείο», Aθήνα 1990, ISBN Goode Erica: «Παιδιά - θαύµατα, ενήλικες µε προβλήµατα», Eφηµερίδα H Kαθηµερινή / The New York Times, 13 Mαρτίου 2002, σελ. 11. Kαδδά ήµητρας: «Eίµαστε ουραγοί σε δαπάνες για την παιδεία», Eφηµερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία / Oικονοµία, 17 Oκτωβρίου 2004, σελ. 14. Kαλλιαγκόπουλου Φώτη, Tσιούτσια Nίκου: «Nα µη γίνουν τα ιδιωτικά σχολεία δηµόσια», Eφηµερίδα H Kαθηµερινή, 11 Iανουαρίου 2002, σελ. 3. Kαλογιαννάκη - Xουρδάκη Π.: «Έλληνες µαθητές του δηµοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση», Eκδόσεις Γρηγόρη, Aθήνα 1993, ISBN

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11 117 42 Αθήνα / 11, Tsami Karatassou str.- 117 42 Athens Τηλ./Tel.:+30 210 9211200-10 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΝΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ 1 2014 ISSN: 2241-8393 Τεύχος 1ο (2014) Πίνακας Περιεχομένων Έρκυνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα