14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι."

Transcript

1 Reading Inscriptions in Literary Epigram Joseph Day 11 September Heraclitus 1 HE (= AP 7.465): ἁ κόνις ἀρτίσκαπτος, ἐπὶ στάλας δὲ μετώπων σείονται φύλλων ἡμιθαλεῖς στέφανοι. γράμμα διακρίναντες, ὁδοιπόρε, πέτρον ἴδωμεν, λευρὰ περιστέλλειν ὀστέα φατὶ τίνος. ξεῖν, Ἀρετημιάς εἰμι πάτρα Κνίδος Εὔφρονος ἦλθον (5) εἰς λέχος ὠδίνων οὐκ ἄμορος γενόμαν, δισσὰ δ ὁμοῦ τίκτουσα τὸ μὲν λίπον ἀνδρὶ ποδηγόν γήρως, ἓν δ ἀπάγω μναμόσυνον πόσιος. 2. Callimachus 40 HE (= 15 Pf. = AP 7.522): Τιμονόη. τίς δ ἐσσί; μὰ δαίμονας οὐ σ ἂν ἐπέγνων εἰ μὴ Τιμοθέου πατρὸς ἐπῆν ὄνομα στήλῃ καὶ Μήθυμνα, τεὴ πόλις. ἦ μέγα φημί χῆρον ἀνιᾶσθαι σὸν πόσιν Εὐθυμένη. 3. Mênophila s epitaph, stele, Sardis, late IIc BCE (SGO i.408-9, 04/02/11 = Pfuhl- Möbius ( ) i.141, no. 418 = GVI 1881): ὁ δῆμος Μηνοφίλαν Ἑρμαγένου. {wreath} {niche} κομψὰν καὶ χαρίεσσα πέτρος δείκνυσι. τίς ἐντί; Μουσῶν μανύει γράμματα Μηνοφίλαν. τεῦ δ ἕνεκεν στάλᾳ γλυπτὸν κρίνον ἠδὲ καὶ ἄλφα, βύβλος καὶ τάλαρος, τοῖς δ ἔπι καὶ στέφανος; ἦ σοφία μ μὲν βίβλος, ὁ δ αὖ περὶ κρατὶ φορηθείς (5) ἀρχὰν μανύει, μουνογόναν δὲ τὸ ἕν, εὐτάκτου δ ἀρετᾶς τάλαρος μάνυμα, τὸ δ ἄνθος τὰν ἀκμάν, δαίμων ἅντιν ἐληΐσατο. κούφα τοι κόνις ἀμφὶ πέλοι τοιῇδε θανούσῃ. αἴ, ἄγονοι δὲ γονεῖς, τοῖς ἔλιπες δάκρυα. (10) 4. Alcaeus 16 HE (= AP 7.429): δίζημαι κατὰ θυμὸν ὅτου χάριν ἁ παροδῖτις δισσάκι φεῖ μοῦνον γράμμα λέλογχε λίθος λαοτύποις σμίλαις κεκολαμμένον. ἦ ῥα γυναικί τᾷ χθονὶ κευθομένᾳ Χιλιὰς ἦν ὄνομα; τοῦτο γὰρ ἀγγέλλει κορυφούμενος εἰς ἓν ἀριθμός. (5) ἢ τὸ μὲν εἰς ὀρθὰν ἀτραπὸν οὐκ ἔμολεν, ἁ δ οἰκτρὸν ναίουσα τόδ ἠρίον ἔπλετο Φειδίς; νῦν Σφιγγὸς γρίφους Οἰδίπος ἐφρασάμαν. αἰνετὸς οὑκ δισσοῖο καμὼν αἴνιγμα τύποιο, φέγγος μὲν ξυνετοῖς ἀξυνέτοις δ ἔρεβος. (10) 1

2 5. Posidippus, New Poems = 104 AB: ϲτῆθι τεταρ π [όμενοϲ..... ε]ὔμετρο ν, ο ὐ μέγα ϲ{ε} αἰτ[ῶ ὡϲ γνῶιϲ [ ± 15 ] Ἐρ ετριέα εἰ δὲ βάδην ὑπάγει ϲ, μ [άθ]ε καί*, φ λε, τὸν Μενεδήμ ωι ϲυϲχολάϲαντ εϲ. [......] π ά τερ, ἀνδρὶ ϲοφῶι. *AB. 6. Apollônios epitaph, base block?, Tymnos (Karia), mid-iii BCE (SGO i.18, 01/02/01 = IK 38 [Rhod.Peraia] 209 = GVI 1260): ὦ ξένε, θάησαι, παριὼν ἰδὲ τόνδε δράκοντα, ἀνδρὸς ἐπὶ κρατεροῦ σάματι φαινόμενον ὅς ποκα ναυσὶ θοαῖς πάτρας ὕπερ ἄλκιμον ἦτορ δεικνύμενος πολλοὺς ὤλεσε δυσμενέων πολλὰ δ ὅ γ ἐν χέρσωι κατενήρατο φοίνια δοῦρα (5) ἀνδρῶν ἀντιπάλων σάρκας ἐρειδόμενος. νῦν δὲ θανὼν γηραιὸς ἐφ αὑτῶι τόνδε δράκοντα εἵσατο, τοῦδε τάφου θοῦρον ἔμεν φύλακα, ὃν καὶ ἐπ ἀσπίδος εἶχεν, ὅτ Ἄρεος ἔργα ἐπονεῖτο, πολλὰ ἐπὶ δυσμενέσιν πήματα μαιόμενος. (10) τοὔνομα δ εἴ κ ἐθέληις αὐτοῦ καὶ πατρὸς ἀκοῦσαι, εἰδήσεις ἐτύμως τὰ κατώτατα γράμματ ἀναγνούς. vacat Ἀπολλώνιος Ἀ θ [ην]ίωνος. 7. Antiphilus 21 GP (= AP 6.97): δοῦρας Ἀλεξάνδροιο, λέγει δέ σε γράμματ ἐκεῖνον ἐκ πολέμου θέσθαι σύμβολον Ἀρτέμιδι ὅπλον ἀνικήτοιο βραχίονος. ἆ καλὸν ἔγχος, ᾧ πόντος καὶ χθὼν εἶκε κραδαινομένῳ. ἵλαθι, δοῦρας ἀταρβές ἀεὶ δέ σε πᾶς τις ἀθρήσας (5) ταρβήσει μεγάλης μνησάμενος παλάμης. 8. Callimachus 24 HE (= 54 Pf. = AP 6.147): τὸ χρέος ὡς ἀπέχεις, Ἀσκληπιέ, τὸ πρὸ γυναικός Δημοδίκης Ἀκέσων ὤφελεν εὐξάμενος, γιγνώσκειν ἢν δ ἆρα λάθῃ καὶ μιν ἀπαιτῇς φησὶ παρέξεσθαι μαρτυρίην ὁ πίναξ. 9. Panamuês dedication, base of bronze statue, Halikarnassos, ca. 475 (CEG 429 = SGO i.47, 01/12/05): αὐδὴ τεχνήεσσα λ θο, λέγε τ ς τόδ ἄ [γαλμα] στῆσεν Ἀπόλλωνος βωμὸν ἐπαγλαΐ[σας]. Παναμύης υἱὸς Κασβώλλιος, εἴ μ ἐπ [οτρύνεις?] ἐξειπ ν, δεκάτην τήνδ ἀνέθηκε θε[ῶι]. 2

3 10. Mantiklos dedication, bronze statuette,?thebes, ca. 700 (CEG 326): Μάντικλός μ ἀνέθεκε ϝεκαβόλοι ἀργυροτόξσοι τᾶς {δ}δε κάτας τὺ δέ, Φοῖβε, δίδοι χαρίϝετταν ἀμοιβ [άν]. 11. Callimachus 26 HE (= Pf. 48 = AP 6.310): εὐμαθίην ᾐτεῖτο διδοὺς ἐμὲ Σῖμος ὁ Μίκκου ταῖς Μούσαις, αἱ δὲ Γλαῦκος ὅκως ἔδοσαν ἀντ ὀλίγου μέγα δῶρον. ἐγὼ δ ἀνὰ τῇδε κεχηνώς κεῖμαι τοῦ Σαμίου διπλόον, ὁ τραγικός παιδαρίων Διόνυσος ἐπήκοος οἱ δὲ λέγουσιν (5) ἱερὸς ὁ πλόκαμος, τοὐμὸν ὄνειαρ ἐμοί. 12. Callimachus 25 HE (= 56 Pf. = AP 6.149): φησὶν ὅ με στήσας Εὐαίνετος οὐ γὰρ ἔγωγε γιγνώσκω νίκης ἀντί με τῆς ἰδίης ἀγκεῖσθαι χάλκειον ἀλέκτορα Τυνδαρίδῃσι. πιστεύω Φαίδρου παιδὶ Φιλοξενίδεω. 13. Dialogues: a. CEG 120 (= GVI 1831; base block, Demetrias, ca. 450?): σφίξ, hαίδ[α]ο κύον, τίν ε [ ca.4? ] οπιν [ ( ) φυ]λάσεις hεμέν[α ca.2? ] ρο[ ca.6 ]δο[ ] ἀπο<φ>θιμ[ένο]; ξεῖ [ν(ε) ( ) ἀπο] φθ [ιμένο(ιο) ( ) ] [ ]. b. Simonides 31 FGE (= APl 23): εἶπον τίς, τίνος ἐσσί, τίνος πατρίδος, τί δ ἐνίκης; Κασμύλος, Εὐαγόρου, Πύθια πύξ, Ῥόδιος. 14. Callimachus 22 HE (= 34 Pf. = AP 6.351): τίν με, λεοντάγχ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον θῆκε τίς; Ἀρχῖνος. ποῖος; ὁ Κρής. δέχομαι. 15. Posidippus 38 AB = New Poems : Ἀρϲινόηι μ [ἀνέθ]ηκεν Ἐπικρατὶϲ ὧδ ἐ[πεὶ ὕδω]ρ ἐκ φιάληϲ [ἔπιεν] πρῶτον ἐλευθέριον, εἶπέ τε ν[ίϲϲεο] χαῖρέ τ, ἐλευθερ ηϲ μ[εδέουϲα, καὶ δέξα[ι....]ν δῶρον Ἐπικρατ δ[οϲ. 16. Callimachus 21 HE (= 33 Pf. = AP 6.347): Ἄρτεμι, τὶν τόδ ἄγαλμα Φιληρατὶς εἵσατο τῇδε ἀλλὰ σὺ μὲν δέξαι, πότνια, τὴν δὲ σάου. 17. Myron s heifer: AP , 793-8, and Posidippus 66 AB; e.g., Antipater of Sidon 40 HE (= AP 9.724): ἁ δάμαλις, δοκέω, μυκήσεται ἦ ῥ ὁ Προμηθεύς 3

4 οὐχὶ μόνος, πλάττεις ἔμπνοα καὶ σύ, Μύρων. 18. Smikuthos epitaph, stele base, Kerameikos, ca. 510 (CEG 51 = IG I ): οἰκτίρο προσορ [ν] παιδὸς τόδε σ μα θανόντος Σμικύθ[ο], hός τε φίλον ὄλεσε ν ἔλπ ἀγαθέν. 19. Posidippus 142 AB (= 19 HE = APl 275): τίς πόθεν ὁ πλάστης; Σικυώνιος. οὔνομα δὴ τίς; Λύσιππος. σὺ δὲ τίς; Καιρὸς ὁ πανδαμάτωρ. τίπτε δ ἐπ ἄκρα βέβηκας; ἀεὶ τροχάω. τί δὲ ταρσοὺς ποσσὶν ἔχεις διφυεῖς; ἵπταμ ὑπηνέμιος. χειρὶ δὲ δεξιτερῆι τί φέρεις ξυρόν; ἀνδράσι δεῖγμα (5) ὡς ἀκμῆς πάσης ὀξύτερος τελέθω. ἡ δὲ κόμη τί κατ ὄψιν; ὑπαντιάσαντι λαβέσθαι, νὴ Δία. τἀξόπιθεν δ εἰς τί φαλακρὰ πέλει; τὸν γὰρ ἅπαξ πτηνοῖσι παραθρέξαντά με ποσσὶν οὔτις ἔθ ἱμείρων δράξεται ἐξόπιθεν. (10) τοὔνεχ ὁ τεχνίτης σε διέπλασεν; εἵνεκεν ὑμέων, ξεῖνε, καὶ ἐν προθύροις θῆκε διδασκαλίην. 20. Meleager 122 HE (= AP 7.428): ἁ στάλα, σύνθημα τί σοι γοργωπὸς ἀλέκτωρ ἔστα καλλαΐνᾳ σκαπτροφόρος πτέρυγι ποσσὶν ὑφαρπάζων νίκας κλάδον, ἄκρα δ ἐπ αὐτᾶς βαθμῖδος προπεσὼν κέκλιται ἀστράγαλος; ἦ ῥά γε νικάεντα μάχᾳ σκαπτοῦχον ἄνακτα (5) κρύπτεις; ἀλλὰ τί σοι παίγνιον ἀστράγαλος; πρὸς δ ἔτι λιτὸς ὁ τύμβος ἐπιπρέπει ἀνδρὶ πενιχρῷ ὄρνιθος κλαγγαῖς νυκτὸς ἀνεγρομένῳ. οὐ δοκέω, σκᾶπτρον γὰρ ἀναίνεται ἀλλὰ σὺ κεύθεις ἀθλοφόρον νίκαν ποσσὶν ἀειράμενον; (10) οὐ ψαύω καὶ τᾷδε τί γὰρ ταχὺς εἴκελος ἀνὴρ ἀστραγάλῳ; νῦν δὴ τὠτρεκὲς ἐφρασάμαν φοῖνιξ οὐ νίκαν ἐνέπει, πάτραν δὲ μεγαυχῆ ματέρα Φοινίκων τὰν πολύπαιδα Τύρον ὄρνις δ ὅττι γεγωνὸς ἀνὴρ καί που περὶ Κύπριν (15) πρᾶτος κἠν Μούσαις ποικίλος ὑμνοθέτας σκᾶπτρα δ ἔχει σύνθημα λόγου, θνάσκειν δὲ πεσόντα οἰνοβρεχῆ προπετὴς ἐννέπει ἀστράγαλος. καὶ δὴ σύμβολα ταῦτα τὸ δ οὔνομα πέτρος ἀείδει, Ἀντίπατρον, προγόνων φύντ ἀπ ἐρισθενέων. 21. Leonidas 7 HE (= AP 6.204): Θῆρις ὁ δαιδαλόχειρ τᾷ Παλλάδι πῆχυν ἀκαμπῆ καὶ τετανὸν νώτῳ καμπτόμενον πρίονα καὶ πέλεκυν ῥυκάναν τ εὐαγέα καὶ περιαγές 4

5 τρύπανον ἐκ τέχνας ἄνθετο παυσάμενος. 22. Antipater of Sidon 42 HE (from Peek, Philologus 1957) = I.Delos 2549 (ca. 100): πέντε τάδ ἀμφ[ιβόατε] Φι[λό]στρατε θήκ[αο δῶρα] ἀστὲ Παλαιστίνα[ς θε]οῖ σι φυλασσομένας Ζανὶ μὲν εὐρυμέδο[ντι] θυηδόκον ἁγνὸν ἄγαλμα μαρμαῖρον σμύρνα[ι] πίονι καὶ λιβάνωι, παιδὶ δὲ τᾶι Λατοῦς Σκύλλαν βορόν, ἅρπαγα φωτ [ῶν] (5) καὶ σκαφέων, ἄμφω ταῦτα παναργύρεα, Φοίβωι δ εὐπλοκάμωι χρυσέα ῥυτὰ νεκταρέοιο ἄξια τᾶς μακάρων οὐρανίου σταγόνος, Δάλου δὲ προμάχοισι δορισκάπτροι ς α ὖ ἔφηνας κίοσιν εὖ δισσὰν παστάδ ἐρειδομέναν. (10) εἴης πᾶς μακάριστος ὅτι πλούτοιο γ[ε]ραίρεις ἀγλαΐαι θνατῶν φῦλα καὶ ἀθανάτων. Ἀντιπάτρου Σ[ι]δωνίου. 23. Epigrams and Delian inventories: a. Groups, e.g., ID 1442A.52-3 = Hamilton 2000, Serapeion D.185: chitôniskos and chlamys and belt and brooch with silver disk, dedication of Hierokleia for Harp(h)okratês. b. Specific items, e.g., spinning instruments at ID 1442B.56 = Hamilton 2000, Artemision D.132: silver distaffs, spindles 47 (dr). Cf. Archias 8 GP (= AP 6.39): αἱ τρισσαὶ Σατύρη τε καὶ Ἡράκλεια καὶ Εὐφρώ θυγατέρες Ξούθου καὶ Μελίτης Σάμιαι, ἁ μὲν ἀραχναίοιο μίτου πολυδινέα λάτριν ἄτρακτον δολιχᾶς οὐκ ἄτερ ἀλακάτας, ἁ δὲ πολυσπαθέων μελεδήμονα κερκίδα πέπλων (5) εὔθροον, ἁ τριτάτα δ εἰροχαρῆ τάλαρον, οἷς ἔσχον χερνῆτα βίον δηναιόν, Ἀθάνα πότνια, ταῦθ αἱ σαὶ σοὶ θέσαν ἐργάτιδες. c. Quantitative remarks: i. Numbers, e.g., ID 1403BbI.83-4 = Hamilton 2000, Poros D.29: two shields with inscriptions and four without. Cf. Leonidas 34 HE (= AP 6.129): ὀκτώ τοι θυρεούς, ὀκτὼ κράνη, ὀκτὼ ὑφαντούς θώρηκας, τόσσας θ αἱμαλέας κοπίδας, ταῦτ ἀπὸ Λευκανῶν Κορυφασίᾳ ἔντε Ἀθάνᾳ Ἅγνων Εὐάνθευς θῆχ ὁ βιαιομάχος. ii. Material, e.g., a and b above. Cf. Antipater HE (22 above). iii. Size, e.g., ID 1403BbI.61-2 = Hamilton 2000, Poros D.1: a phialê in plinth about 5 palms (παλαστῶν). Cf. Leonidas 40 HE (= AP 6.286): τῆς πέζης τὰ μὲν ἄκρα τὰ δεξιὰ μέχρι παλαιστῆς καὶ σπιθαμῆς οὔλης Βίττιον εἰργάσατο, θάτερα δ Ἀντιάνειρα προσήρμοσε, τὸν δὲ μεταξύ 5

6 Μαίανδρον καὶ τὰς παρθενικὰς Βιτίη. κουρᾶν καλλίστη Διός Ἄρτεμι, τοῦτο τὸ νῆμα (5) πρὸς ψυχῆς θείης, τὴν τριπόνητον ἔριν. d. Condition, e.g., ID 1439A = Hamilton 2000, Apollo D.119, concerning two disks with Gorgon faces: and on the other there is one wing and two heads of snakes these have now fallen off and are in the temple and the two intertwined tails of the Gorgon are on the posts of the door. Cf. Mnasalces 6 HE (= AP 6.264): ἀσπὶς Ἀλεξάνδρου τοῦ Φυλέος ἱερὸν ἅδε δῶρον Ἀπόλλωνι χρυσοκόμᾳ δέδομαι, γηραλέα μὲν ἴτυν πολέμων ὕπο, γηραλέα δέ ὀμφαλόν ἀλλ ἀρετᾷ λάμπομαι ἇς ἔκιχον ἀνδρὶ κορυσσαμένα σὺν ἀριστέι ὅς μ ἀνέθηκε. (5) ἐμμὶ δ ἀήσσατος πάμπαν ἀφ οὗ γενόμαν. 24. Leonidas 8 HE (= AP 6.205): τέκτονος ἄρμενα ταῦτα Λεοντίχου αἵ τε χαρακταί ῥῖναι καὶ κάλων οἱ ταχινοὶ βορέες, στάθμαι καὶ μιλτεῖα καὶ αἱ σχεδὸν ἀμφιπλῆγες σφῦραι καὶ μίλτῳ φυρόμενοι κανόνες αἵ τ ἀρίδες ξυστήρ τε καὶ ἐστελεωμένος οὗτος (5) ἐμβριθής, τέχνας ὁ πρύτανις, πέλεκυς, τρύπανά τ εὐδίνητα καὶ ὠκήεντα τέρετρα καὶ γόμφων οὗτοι τοὶ πίσυρες τορέες ἀμφίξουν τε σκέπαρνον ἃ δὴ χαριεργῷ Ἀθάνᾳ ὡνὴρ ἐκ τέχνας θήκατο παυόμενος. 25. Leonidas 52 HE (= AP 6.4): εὐκαπὲς ἄγκιστρον καὶ δούνακα δουλιχόεντα χὠρμιὴν καὶ τὰς ἰχθυδόκους σπυρίδας καὶ τοῦτον νηκτοῖσιν ἐπ ἰχθύσι τεχνασθέντα κύρτον, ἁλιπλάγκτων εὕρεμα δικτυβόλων, τρηχύν τε τριόδοντα, Ποσειδαώνιον ἔγχος, (5) καὶ τοὺς ἐξ ἀκάτων διχθαδίους ἐρέτας ὁ γριπεὺς Διόφαντος ἀνάκτορι θήκατο τέχνας ὡς θέμις, ἀρχαίας λείψανα τεχνοσύνας. 26. Antipater (Sid.?or Thess.) 54 GP (= AP 6.109): γηραλέον νεφέλας τρῦχος τόδε καὶ τριέλικτον ἰχνοπέδαν καὶ τὰς νευροτενεῖς παγίδας κλωβούς τ ἀμφιρρῶγας ἀνασπαστούς τε δεράγχας καὶ πυρὶ θηγαλέους ὀξυπαγεῖς στάλικας καὶ τὰν εὔκολλον δρυὸς ἰκμάδα τόν τε πετηνῶν (5) ἀγρευτὰν ἰξῶι μυδαλέον δόνακα καὶ τρυφίου τρίκλωστον ἐπισπαστῆρα βόλοιο ἄρκυν τε κλαγερῶν λαιμοπέδαν γεράνων 6

7 σοί, Πὰν ὦ σκοπιῆτα, γέρας θέτο παῖς Νεολάιδα Κραῦγις ὁ θηρευτὰς Ἀρκὰς ἀπ Ὀρχομενοῦ. 27. Herodas (Di Gregorio): Kokkalê: ἆ, καλῶν, φίλη Κυννοῖ, ἀγαλμάτων τίς ἦρα τὴν λίθον ταύτην τέκτων ἐπο<ί>ει καὶ τίς ἐστιν ὁ στήσας; Kunnô: οἱ Πρηξιτέλεω παῖδες οὐκ ὁρῆις κεῖνα ἐν τῆι βάσι τὰ γράμματ ; Εὐθίης δ αὐτά ἔστησεν ὁ Πρήξωνος. 28. Kallimachos dedication, Nike on column, Athenian Akropolis, (CEG 256 = IG I 3 784): Flute 1 [Καλίμαχός μ ἀν]έθεκεν Ἀφιδναῖο[ς] τ ἀθεναίαι ἄν [γελον ἀθ]ανάτον hοὶ Ὀ [λύνπια δόματ ] ἔχοσιν. vacat Flute 2 [ (?Καλίμαχος) πολέ]μαρχος Ἀθεναίον τὸν ἀγ να τὸν Μα [ραθ νι πρὸ h]ελένον ὀ[ ( ) ca.11 ] παισὶν Ἀθεναίον μν [εμ? ]. 7

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ.

KALLIMACOU EPIGRAMMATA. Τίμων (ο ὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; τ ὸ σκότος ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀΐδ ῃ. KALLIMACOU EPIGRAMMATA Εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ ἤγαγεν ἐμνήσθην δ' ὁσσάκις ἀμφότεροι ἥλιον ἐν λέσχ ῃ κατεδύσαμεν. ἀλλ ὰ σ ὺ μέν που, ξεῖν' Ἁλικαρνησε ῦ, τετράπαλαι σποδιή, 5 α ἱ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 11/09/13 Maria Kanellou m.kanellou@ucl.ac.uk Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 1. Homeric Epics ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ looking like golden Aphrodite (cf. Οd.17.37, Οd.19.54, Ιl.19.282,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ

Ὡς τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα παμμέγιστον, καὶ Χαιοεςηρςήοιξι Οἴκξι εἰπ ςὸμ Ἅγιξμ ἔμδξνξμ Μεγαλξμάοςσοα Γεώογιξμ ςὸμ Τοξπαιξτόοξμ Ἐκ χειρογράφου δημοσιευθέμτος εἰς τὸ ἔργομ «Ὑμμογραφικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου», ἐπιμελείᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα