Ντίνα Καµπουράκη. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Αντικείµενο µελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ντίνα Καµπουράκη. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Αντικείµενο µελέτης"

Transcript

1 Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση Ντίνα Καµπουράκη Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αντικείµενο µελέτης Ορισµός της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και θεµελιώδεις αρχές. Παρουσίαση τεχνικών εφαρµογής της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης ιαχείριση συνθηµατικών Ψηφιακά πιστοποιητικά Έξυπνες κάρτες Βιοµετρικά Συστήµατα 2 1

2 Ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση Ταυτοποίηση (identification) ενός λογικού υποκειµένου καλείται η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία το λογικό υποκείµενο παρέχει σε ένα ΠΣ τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να συσχετιστεί µε ένα από τα αντικείµενα που δικαιούνται προσπέλασης στους πόρους (resources) του. Αυθεντικοποίηση (authentication) ενός λογικού υποκειµένου, καλείται η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία ένα λογικό υποκείµενο παρέχει σε ένα ΠΣ τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να ελεγχθεί η βασιµότητα της συσχέτισης που επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης. 3 Τεχνικές εφαρµογής ελέγχων αυθεντικοποίησης Τύπος I: Κάτι που το λογικό υποκείµενο γνωρίζει (πχ. ένα συνθηµατικό ή ένα PI ) Τύπος II: Κάτι που το λογικό υποκείµενο κατέχει (µαγνητική συσκευή αναγνώρισης πχ έξυπνη κάρτα ή ψηφιακό πιστοποιητικό ) Τύπος III: Κάτι που χαρακτηρίζει το λογικό υποκείµενο µε βάση µονοσήµαντα βιοµετρικά χαρακτηριστικά του (συστήµατα βιοµετρικής τεχνολογίας, πχ. εφαρµογές δακτυλικών αποτυπωµάτων, αναγνώριση φωνής και ίριδας µατιού) Τύπος IV: Κάτι που προσδιορίζει την τοποθεσία που βρίσκεται το λογικό υποκείµενο (πχ διεύθυνση IP). 4 2

3 Παράδειγµα Σχήµατα αυθεντικοποίησης προστατευόµενων πόρων Προστατευόµενος πόρος Πλατφόρµα, Host Σύστηµα ιαχείρισης ικτύου (σύστηµα αρχείων και εκτυπώσεων) Υπηρεσία ικτύου (Web, FTP, Telnet) Κάτι που γνωρίζεις Όνοµα χρήστη/ συνθηµατικό Όνοµα χρήστη/ συνθηµατικό Όνοµα χρήστη/ συνθηµατικό Κάτι που έχεις Κάτι που είσαι Γεωγραφική θέση Ιδιωτικό κλειδί - Έξυπνη κάρτα Ιδιωτικό κλειδί - Έξυπνη κάρτα - Ψηφιακό πιστοποιητικό Ιδιωτικό κλειδί - Έξυπνη κάρτα Βιοµετρικό σύστηµα (δακτυλικό αποτύπωµα, γεωµετρία χεριού, αναγνώριση προσώπου0 Βιοµετρικό σύστηµα (δακτυλικό αποτύπωµα, γεωµετρία χεριού, αναγνώριση προσώπου0 Αναγνωριστικό υπολογιστή ή ΙP διεύθυνση Έλεγχος χρονικής στιγµής ή θέση του Η/Υ από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση ιεύθυνση IP Πίνακας Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Όνοµα χρήστη/ συνθηµατικό ιεύθυνση IP 5 Σύστηµα Αυθεντικοποίησης Αποτελείται από : Το σύνολο Α που περιέχει τις πληροφορίες µε βάση τις οποίες κάθε λογικό υποκείµενο αποδεικνύει την ταυτότητά του. Το σύνολο C που περιέχει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που αποθηκεύει και χρησιµοποιεί το σύστηµα ώστε να επικυρώνει πληροφορίες αυθεντικοποίησης. Το σύνολο F των συµπληρωµατικών συναρτήσεων που δηµιουργούν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες για την αυθεντικοποίηση. ηλαδή, για f F, τότε f: A C. Το σύνολο L των συναρτήσεων αυθεντικοποίησης που αναγνωρίζουν ένα λογικό υποκείµενο. ηλαδή, για l L, l: A x C {true, false}. Το σύνολο S λοιπών συναρτήσεων επιλογής που δίνουν τη δυνατότητα σε ένα λογικό υποκείµενο να δηµιουργήσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες της αυθεντικοποίησης ή τις συµπληρωµατικές πληροφορίες. 6 3

4 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 1(2) Τύπος I: Κάτι που γνωρίζει Μειονεκτήµατα: 1. Τα τεκµήρια αυθεντικοποίησης εύκολα µπορούν να αντιγραφούν 2. Συνήθως είναι εύκολο να τα µαντέψει κανείς, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις 3. Συνήθως µπορούν να αποκαλυφθούν µε αυτοµατοποιηµένες µεθόδους (http://www.whatsmypass.com/the-top-500-worst-passwords-of-alltime) Πλεονεκτήµατα: 1. Εύκολη υλοποίηση και εφαρµογή 2. Τροποποιούνται εύκολα 3. ε χάνονται ή κλέβονται 4. Αν και είναι απλά στη χρήση τους, στην περίπτωση που είναι ένας µοναδικός συνδυασµός αριθµών και γραµµάτων, δεν αποκαλύπτονται εύκολα 7 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 2(2) Τύπος IΙ: Κάτι που κατέχει Μειονεκτήµατα: 1. Υψηλό κόστος 2. Μπορούν να χαθούν ή να κλαπούν Πλεονεκτήµατα: 1. εν αντιγράφονται εύκολα καθώς κατασκευάζονται από ειδικά υλικά τα οποία δεν είναι ευρέως διαθέσιµα Τύπος IΙΙ: Κάτι που το χαρακτηρίζει Μειονεκτήµατα: 1. υσκολίες στην κατασκευή αξιόπιστων συσκευών αναγνώρισης µε χαµηλό κόστος 2. εν είναι αλάνθαστα Πλεονεκτήµατα: 1. Παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια από τον Τύπο I και Τύπο II. 8 4

5 Συνθηµατικά Τύπος Ι. Συνθηµατικό είναι η πληροφορία η οποία σχετίζεται µε ένα λογικό υποκείµενο και η οποία επιβεβαιώνει την ταυτότητα του λογικού υποκειµένου 9 Συνθηµατικά Πλεονεκτήµατα Απλή λειτουργία, περιορισµένη σχεδιαστική πολυπλοκότητα Χαµηλό κόστος (δεν απαιτεί πρόσθετο εξοπλισµό υλοποίησης ή εξειδικευµένες γνώσεις ή επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών του ΠΣ) Παροχή ικανοποιητικού βαθµού προστασίας. 10 5

6 Συνθηµατικά Μειονεκτήµατα Πιθανότητα τυχαίας αποκάλυψης του συνθηµατικού Πιθανότητα αποκάλυψης συνθηµατικού µε συστηµατικό τρόπο Πιθανότητα αποκάλυψης του συνθηµατικού κατά τη διάρκεια της µετάδοσής του (ειδικά σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα) 11 Κριτήρια Επιλογής Συνθηµατικών Μήκος Συνθηµατικού: ορίζεται ελάχιστο µήκος για τα συνθηµατικά Μορφότυπο Συνθηµατικού: συνδυασµός γραµµάτων, αριθµών και ειδικών χαρακτήρων. Αποφυγή εύκολων συνθηµατικών: εκπαίδευση των χρηστών Οδηγίες φύλαξης: να φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος. Αλλαγή συνθηµατικών: να εφαρµόζεται αυτόµατος έλεγχος αλλαγής των συνθηµατικών από τους χρήστες 12 6

7 Ψηφιακά Πιστοποιητικά Τύπος ΙΙ. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν τη µορφή δυαδικών αρχείων και η λειτουργία τους στηρίζεται στην Κρυπτογραφία ηµόσιου Κλειδιού. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό της αποκάλυψης της ταυτότητας του χρήστη, ενσωµατώνοντας ψευδώνυµα αντί της πραγµατικής ταυτότητάς τους. 13 Πρότυπα Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1(2) PKIX (Internet PKI based on X.509) SPKI (Simple Public Key Infrastructure) PGP (Pretty Good Privacy) 14 7

8 Πρότυπα Ψηφιακών Πιστοποιητικών 2(2) Τύπος πιστοπο ιητικού PKIX (Χ.509) SPKI PGP Χαρακτηριστικά εµπιστοσύνης και πιστοποίησης Ιεραρχική εµπιστοσύνη, Ονοµατοδοσία οικουµενικής εµβέλειας, ια-πιστοποίηση, Πολιτικές και δηλώσεις πρακτικών Αυτόνοµη αρχή πιστοποίησης, Ονόµατα τοπικής εµβέλειας, εν απαιτούνται δηλώσεις πρακτικών Πλέγµα εµπιστοσύνης, Πολλαπλές εναλλακτικές διαδροµές πιστοποίησης, Υπογραφή πιστοποιητικού από οποιονδήποτε, εν επιβάλλεται πολιτική Πεδίο αναγνώρισης πιστοποιητικού Οικουµενικά µοναδικό (Χ.500): ιακριτικό όνοµα επιλεγµένο από τον πάροχο Τοπικό και αυθαίρετο: ηµόσιο κλειδί Οικουµενικά µοναδικό αλλά µη σταθερό: ιεύθυνση 15 Έξυπνες Κάρτες Τύπος ΙΙ. ιαθέτουν Μικροεπεξεργαστή Υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα δεδοµένα που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται Εφαρµογές: Ηλεκτρονικό πορτοφόλι, Κάρτα Ασθενούς, Κινητά τηλέφωνα, Έλεγχος λογικής πρόσβασης σε δίκτυα, Έλεγχος φυσικής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις κλπ. 16 8

9 Έξυπνες Κάρτες - Τµήµατα Η µνήµη εργασίας (working memory Random Access Memory) Η µη διαγράψιµη µνήµη ROM (Read Only Memory) Η µνήµη εφαρµογών (EEPROM) Μυστική Περιοχή (Secret Area) Περιοχή Ιστορικού Πρόσβασης (Access Area) Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης (Public Area) Περιοχή Εργασίας (Work Area) 17 Έξυπνες Κάρτες ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ταυτοποίηση του κατόχου της έξυπνης κάρτας γίνεται µέσω του µυστικού προσωπικού κωδικού του (PIN). Ο κωδικός συγκρίνεται µε τον αντίστοιχο κωδικό που είναι αποθηκευµένος στη µυστική περιοχή της µνήµης της έξυπνης κάρτας. Η διαδικασία σύγκρισης εκτελείται εσωτερικά στην έξυπνη κάρτα 18 9

10 Έξυπνες Κάρτες ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Στόχος: ιασφάλιση γνησιότητας της έξυπνης κάρτας (δηλ. έκδοση από εξουσιοδοτηµένο φορέα) Η αυθεντικοποίηση µπορεί να γίνει µε: χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και ασύµµετρων κρυπτογραφικών αλγορίθµων που προαναφέρθηκαν αξιοποιώντας συµµετρικούς αλγόριθµους κρυπτογράφησης (για παράδειγµα DES). 19 ιαδικασία Πιστοποίησης Έξυπνων Καρτών Σειριακός Αριθµός Κάρτας (48 bits) + ADDR (16 bits) Μητρικός DIV Μυστικός (64 bits) Κωδικός (64 bits) DES Μητρικός Μυστικός Κωδικός (64 bits) εδοµένα και Λειτουργίες Εσωτερικά στη Μητρική ADDR (16 bits) Έξυπνη Κάρτα [ADDR] (32 bits) Μητρική Έξυπνη Κάρτα R (64 bits) R1 R2 Μητρικός Μυστικός Κωδικός (64 bits) Σειριακός Αρτιθµός Κάρτας (48 bits) + [ADDR] (32 bits) R1 R2 R' (64 bits) DES Κλειδί/Κωδικός Κάρτας (64 bits) Κάρτες Χρηστών 20 10

11 ιαδικασία Αυθεντικοποίησης 21 Συστήµατα Αυθεντικοποίησης KERBEROS 1(2) Kατασκευάστηκε στο ΜΙΤ για να προστατεύσει τις υπηρεσίες δικτύου που αναπτύσσονταν στα πλαίσια του προγράµµατος Athena. Oργανωµένο σε πεδία (realms). Σε κάθε πεδίο υπάρχει ένας κεντρικός και φυσικά ασφαλής εξυπηρέτης αυθεντικοποίησης (Authentication Server AS), που έχει κοινό µε κάθε συµµετέχοντα P ένα µυστικό κλειδί Κp. Αν ο Ρ είναι χρήστης, τότε το Κp παράγεται από το συνθηµατικό του, χρησιµοποιώντας µονόδροµη συνάρτηση σύνοψης. Το σύστηµα λειτουργεί παρέχοντας στους συµµετέχοντες εισιτήρια (tickets), τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να αποδείξουν την ταυτότητά τους και µυστικά κλειδιά για ασφαλείς επικοινωνίες µεταξύ των συµµετεχόντων

12 Συστήµατα Αυθεντικοποίησης KERBEROS 2(2) Bασίζεται σε πρωτόκολλα διανοµής κλειδιών. Aργότερα τροποποιήθηκαν για να περιλάβουν και χρονοσφραγίδες. Το πρωτόκολλο µπορεί να συνοψισθεί ως εξής: 1: C AS : U,TGS 2: AS C : Tc,tgs, {TGS, K, tstart, texpire}ku 3: C TGS : S, Tc,tgs, Ac,tgs 4: TGS C : Tc,s, {S, K, t start, t expire}κ 5: C S : Tc,s, Ac,s 6: S C : {t }Κ Tο πρωτόκολλο περιλαµβάνει τρεις ανταλλαγές: Μια ανταλλαγή µεταξύ του C και του AS στα βήµατα 1 και 2, µια ανταλλαγή µεταξύ του C και του TGS στα βήµατα 3 και 4 και µια ανταλλαγή µεταξύ του C και ενός S στα βήµατα 5 και Συστήµατα Αυθεντικοποίησης SESAME Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλειας για εφαρµογές που λειτουργούν σε ανοµοιογενή υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προσφέρει βασικές λειτουργίες ασφάλειας µε τις οποίες οι κατασκευαστές υλοποιούν τα τελικά προϊόντα πληροφορικής. Παρουσιάζει οµοιότητες µε το σύστηµα αυθεντικοποίησης KERBEROS. Αρχιτεκτονική οµή: Εξυπηρετητής Αυθεντικοποίησης (Authentication Server - AS) Εξυπηρετητής εκχώρησης δικαιωµάτων (Privilege Attribute Server - PAC) Εξυπηρετητής διανοµής κλειδιών (Key Distribution Server - KDS) 24 12

13 Βιοµετρικά Συστήµατα 1(5) Τύπος ΙΙΙ. Η διαδικασία ταυτοποίησης µε εφαρµογή συστηµάτων βιοµετρικής τεχνολογίας, βασίζεται σε φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώµατος ως αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνωρισιµότητα του λογικού υποκειµένου από ένα ΠΣ. Κύρια τεκµήρια συνήθως είναι: ακτυλικά αποτυπώµατα Ίριδα µατιού Χροιά φωνής Γεωµετρία χεριού DNA. υνατότητα περιορισµού της αποκάλυψης της ταυτότητας του χρήστη µε ενσωµάτωση ψευδωνύµων αντί της πραγµατικής ταυτότητάς τους. 25 Βιοµετρικά Συστήµατα 2(5) Κατηγορίες τεχνική µέτρησης ανθρώπινων φυσικών χαρακτηριστικών τεχνική µέτρησης της συµπεριφοράς. Βασικές Έννοιες ανοχή σε σφάλµατα µέθοδος αποθήκευσης των προτύπων ανάλυσης

14 Βιοµετρικά Συστήµατα 3(5) Χαρακτηριστικά Ακρίβεια Ταχύτητα Αξιοπιστία Αποθήκευση δεδοµένων και Απαιτήσεις επεξεργασίας ιαδικασία Καταχώρισης Μοναδικότητα Παραποίηση στοιχείων Αποδοχή του χρήστη 27 Βιοµετρικά Συστήµατα 4(5) Πλεονεκτήµατα εν απαιτούν χρήση κλειδιού, κάρτας ή άλλης συσκευής από το χρήστη εν απαιτούν την αποµνηµόνευση Συνθηµατικού πρόσβασης εν απαιτούν τη διαχείριση σχετικά µε την τροποποίηση στοιχείων συνθηµατικών για την πρόσβαση κλπ Η πιθανότητα ορθής αναγνώρισης βασίζεται σε µοναδικά χαρακτηριστικά Τα κριτήρια είναι µόνιµα και δεν απαιτούν ανανέωση (εξαίρεση αποτελεί η αναγνώριση φωνής, η σύγκριση υπογραφής και η αναγνώριση πληκτρολόγησης, που απαιτούν ανανέωση µε το γήρας του χρήστη) Μειονεκτήµατα Παλαιότερων Βιοµετρικών Συστηµάτων Υψηλό κόστος Αργοί χρόνοι απόκρισης Απαιτήσεις για µεγάλες βάσεις δεδοµένων Υψηλό ποσοστό απόρριψης, απαίτηση για εφαρµογή τεχνικών λήψης αντιγράφων ασφαλείας για την αυθεντικοποίηση µε έµµεσο αποτέλεσµα τη δυσαρέσκεια του χρήστη Υψηλές απαιτήσεις συντήρησης Μακροσκελείς διαδικασίες καταχώρισης Η κοινωνική αντίληψη ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων συνδυάζεται µε εγκληµατική δραστηριότητα Η κοινωνική αντίληψη ότι η χρήση ακτινοβολίας βλάπτει την υγεία Η αντίσταση των χρηστών 28 14

15 Βιοµετρικά Συστήµατα 5(5) Εφαρµογές Έλεγχος πρόσβασης σε κρίσιµες εγκαταστάσεις Ευρεία διείσδυση σε τοµείς όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, αστυνοµικές υπηρεσίες, εµπορικούς οργανισµούς κλπ. Ισπανία: εθνικό σύστηµα δακτυλοσκόπησης για τα προνόµια των ανέργων και το σύστηµα υγείας Ρωσία: µελλοντικά σχέδια για την εγκατάσταση ενός παρόµοιου εθνικού συστήµατος στις τράπεζες. Τζαµάικα: Οι πολίτες είναι υποχρεωµένοι να ακουµπούν τον αντίχειρά τους σε οθόνες όποτε συµµετέχουν ως ψηφοφόροι στις εκλογές. Γαλλία και Γερµανία: ελέγχεται σε πειραµατική φάση ειδικός εξοπλισµός ο οποίος θα εισάγει την ψηφιακή απεικόνιση του δακτυλικού αποτυπώµατος στην πιστωτική κάρτα. Η πιο αµφιλεγόµενη µορφή εφαρµογής των βιοµετρικών συστηµάτων, είναι η αναγνώριση του DNA. Αστυνοµικές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες όπως στον Καναδά, τη Γερµανία και τις ΗΠΑ, έχουν δηµιουργήσει τεράστιες βάσεις δεδοµένων µε δείγµατα DNA από ανθρώπους που έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις. 29 Συµπεράσµατα Η διαδικασία της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης αποτελούν µέρος της ασφάλειας των υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων. Η αναγνώριση και η επαλήθευση της ταυτότητας ενός λογικού υποκειµένου που αιτείται προσπέλασης σε ένα αυτοµατοποιηµένο Πληροφοριακό Σύστηµα αποτελεί το βασικό στοιχείο της διαδικασίας ελέγχου της προσπέλασης

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου

Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία της Ζωής Η. Μουτοπούλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Extensible Authentication Protocol Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μας για όλα όσα μας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ(MSc) σταπληροφοριακασυστηματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKHΕΡΓΑΣΙΑ «Αξιολόγηση αρχιτεκτονικών Discovery Services για την υποστήριξη ιχνηλασιµότητας

Διαβάστε περισσότερα