Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM"

Transcript

1 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1

2 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, αλλά γρήγορα έγινε αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Επιπρόσθετα στην ψηφιακή μετάδοση, το GSM ενσωματώνει πολλές υπηρεσίες και χαρακτηριστικά, όπως η συμβατότητα με το ISDN και το παγκόσμια περιαγωγή (roaming) με άλλα δίκτυα GSM. 2

3 Tεχνολογία του δικτύου GSM Η τεχνολογία του GSM βασίζεται στη μετατροπή του αναλογικού σήματος φωνής σε ψηφιακό και τη μετάδοση του γύρω απο τις συχνότητες 900 ή 1800 ή 1900 ΜΗz, σε κανάλια εύρους 200 KHz. 3

4 Tεχνολογία του δικτύου GSM Η εκπομπή απο το σταθμό βάσης (downlink) για το GSM 900 γίνεται στην περιοχή MHz,ενώ η εκπομπή από τα κινητά τερματικά (uplink) στην περιοχή MHz. Για το GSM 1800 (ή όπως είναι πιο γνωστό, Digital Cellular System Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστημα 1800), οι αντίστοιχες συχνότητες είναι MHz για το downlink και ΜΗz για το uplink. 4

5 Tεχνολογία του δικτύου GSM Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι το κάθε κανάλι έχει εύρος 200 KHz,στο μεν GSM 900 έχουμε 125 κανάλια εκπομπής/λήψης, ενώ στο DCS Οι συνηθισμένες τιμές για τις ισχύεις εκπομπής είναι για τους σταθμούς βάσης του GSM περίπου 10 W για μέγιστη ακτίνα κάλυψης 30 km,ενώ στο DCS δεν ξεπερνά τα 8 km. Τα κινητά τερματικά δεν ξεπερνούν τα 2 W για το GSM και το 1 W για το DCS. 5

6 Tεχνολογία του δικτύου GSM Σε κάθε κανάλι του σταθμού βάσης μπορούν να συνομιλούν ταυτόχρονα οκτώ διαφορετικά κινητά τηλέφωνα. Η κοινή χρήση του καναλιού επιτυγχάνεται με τεχνική TDMA (Τime Division Multiple Access-Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Χρόνου) οκτώ χρονοθυρίδων. Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, το μήκος του TDMA πλαισίου είναι 4,615 msec. 6

7 Tεχνολογία του δικτύου GSM O κάθε σταθμός εκπέμπει μόνο για διάρκεια μιας χρονοθυρίδας στη διάρκεια του TDMA πλαισίου και σιγεί για τις υπόλοιπες επτά. Η διάρκεια εκπομπής του κάθε σταθμού είναι προφανώς το ένα όγδοο του συνολικού μήκους του πλαισίου, δηλαδή περίπου 577 μsec. 7

8 SIM Subscriber Identity Module BSC Base Station Controller MSC Mobile services Switching Center ME Mobile Equipment HLR Home Location Register EIR Equipment Identity Register BTS Base Transceiver Station VLR Visitor Location Register AuC Authentication Center 8

9 9

10 Το δίκτυο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: Τον κινητό σταθμό (Mobile Station - MS) Το υποσύστημα σταθμών βάσης (Base Station Subsystem - BSS) Το υποσύστημα μεταγωγής και δικτύου (Network and Switching Subsystem - NSS) Το υποσύστημα λειτουργίας και υποστήριξης (Operation and Support Subsystem-OSS) 10

11 Κινητός Σταθμός (Mobile Station - MS) Ο κινητός σταθμός ή κινητό τερματικό αποτελείται από τον κινητό εξοπλισμό (τερματικό) και από μια έξυπνη κάρτα, η οποία ονομάζεται Subscriber Identity Module (SIM). Η SIM εξασφαλίζει την προσωπική κινητικότητα, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες στις οποίες είναι συνδρομητής, άσχετα με το τερματικό με το οποίο συνδέεται. Βάζοντας την κάρτα SIM σε άλλο τερματικό μπορεί ο χρήστης να δέχεται και να πραγματοποιεί κλήσεις και να λαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. 11

12 Το κινητό τερματικό είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο από τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI). Η κάρτα περιέχει τον αριθμό International Mobile Subscriber Identity (IMSI), ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης από το δίκτυο, ένα μυστικό κλειδί για πιστοποίηση και άλλες πληροφορίες. Το IMEI και το IMSI είναι ανεξάρτητα και γι αυτό επιτρέπεται η προσωπική κινητικότητα. Η κάρτα SIM προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες από έναν μυστικό προσωπικό αριθμό που ονομάζεται Personal Identity Number (PIN). 12

13 Υποσύστημα Σταθμών Βάσης (Base Station Subsystem BSS) 13

14 14

15 Χειριστή σταθμών βάσης (Base Station Controller BSC) 15

16 16

17 Υποσύστημα μεταγωγής και δικτύου (Network and Switching Subsystem - NSS) Ο βασικός ρόλος του υποσυστήματος αυτού είναι η διαχείριση των επικοινωνιών μεταξύ των χρηστών του δικτύου και άλλων χρηστών, όπως χρήστες κινητής τηλεφωνίας, χρήστες ISDN, χρήστες σταθερής τηλεφωνίας κ.α. Το NSS συμπεριλαμβάνει και βάσεις δεδομένων για να αποθηκεύει πληροφορίες για τους συνδρομητές, αλλά και να διαχειρίζεται την κινητικότητά τους. 17

18 Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Switching Center MSC) 18

19 Το Διαβιβαστικό Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Επικοινωνιών (Gateway MSC GMSC) 19

20 Καταχωρητής Θέσης Οικείων (Home Location Register HLR) 20

21 Καταχωρητής Θέσης Οικείων (Home Location Register HLR) 21

22 EQUIPMENT IDENTITY REGISTER (EIR) 22

23 VISITORS LOCATION REGISTER (VLR) 23

24 VISITORS LOCATION REGISTER (VLR) 24

25 Το Κέντρο Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας (Authentication Center AuC) Το Κέντρο Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας (Authentication Center AuC), το οποίο είναι ένας καταχωρητής που χρησιμοποιείται για σκοπούς ασφαλείας, παρέχει τις παραμέτρους που χρειάζονται για την πιστοποίηση και την κρυπτογραφία, οι οποίες βοηθούν να επαληθευθεί η ταυτότητα του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, το AuC αποθηκεύει το μυστικό κλειδί που υπάρχει στην κάρτα SIM κάθε συνδρομητή. 25

26 Υποσύστημα Λειτουργίας και Υποστήριξης (Operation and Support Subsystem-OSS) Το υποσύστημα αυτό συνδέεται με διάφορα μέρη του NSS και με το BSC, με σκοπό τον χειρισμό και την παρακολούθηση του συστήματος GSM. Επίσης, είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό του φορτίου κίνησης από το BSS. Ο αυξανόμενος αριθμός των σταθμών βάσης, όμως, λόγω της ανάπτυξης των δικτύων, προκάλεσε τη μεταφορά κάποιων εργασιών προς τα BTS, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος της συντήρησης των δικτύων. 26

27 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ GSM 27

28 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ GSM 28

29 Κατανομή Συχνοτήτων του δικτύου GSM Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Unit ITU), η οποία διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τη διεθνή κατανομή φάσματος, προσδιόρισε δυο ζώνες συχνοτήτων εύρους 25 MHz για να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη: τη ζώνη MHz για την άνω ζεύξη (από το κινητό τερματικό προς το σταθμό βάσης) και τη ζώνη MHz για την κάτω ζεύξη (από το σταθμό βάσης προς το κινητό τερματικό). 29

30 Απορίες και Ερωτήσεις στο Ευχαριστώ 30

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Ενότητα #6 Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 GSM ίκτυο Κινητών Επικοινωνιών Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.1. Εισαγωγή Το 1982 το GSM αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρόταση για την µετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά.

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστόλου Φανή (ΑΜ: Τ-1315) Βουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές

Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Κινητό & ασύρματο επιχειρείν: Τεχνολογίες & εφαρμογές Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 26.10.2010 Ατζέντα Κινητές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM

Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Εντοπισμός θέσης μέσω συστήματος GPS-GSM Κωδικός:09119YΣ Ονοματεπώνυμο: 1-ΣΥΜΕΟΥ ΣΙΜΟΣ (503702) 2-ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(504206) Υπεύθυνος Καθηγητής: ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημ ανάληψης:20/02/2009 Ημ. Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Μελέτη των απειλών και υλοποίηση μηχανισμών για την ασφάλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Γενιά 2.5G - GPRS Τι είναι το GPRS? General Packet Radio Service για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης στο GSM Το GPRS είναι ένα GSM service για end-to to-end packet switching

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον καθηγητή Ζουμπουλίδη Βασίλειο από την σπουδάστρια Μοιρασγεντή Αγγέλα ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced

Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Οι Γενιές των Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και Παρουσίαση των Συστημάτων 4ης Γενιάς LTE και LTE-Advanced ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λύκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 8 : Δίκτυο GPRS-EDGE Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας. Wireless LAN to Cellular Network Internetworking

Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας. Wireless LAN to Cellular Network Internetworking Διασύνδεση δικτύων WLAN και κινητής τηλεφωνίας Wireless LAN to Cellular Network Internetworking Κοντόπουλος Γεώργιος Εργασία στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Μεταπτυχιακό MIS, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Πτυχιακή Εργασία «Τεχνολογίία WCDMA» Επιμέλεια: Κολλιόπουλος Σταύρος T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Εισηγητής : Αθανάσιος Λάμπρου Άρτα 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Η Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα