ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Χατζηπασχάλη Παρασκευή ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν με κάθε τρόπο στην αποπεράτωση της. Πρώτα απ όλα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στους καθηγητές μου, που μου παρείχαν το έναυσμα και τα εφόδια για την ενασχόληση με ένα τόσο ενδιαφέρον για μένα αντικείμενο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον κ. Χατζή Βασίλειο, επιβλέποντα της εργασίας για την αποτελεσματική κι επαγγελματική καθοδήγηση του σε όλη την πορεία της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Τον ευχαριστώ θερμά για την ηθική κι επιστημονική του υποστήριξη. Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στους κατοίκους της Καβάλας, της Θάσου και της Κατερίνης, για την προθυμία και την ειλικρίνεια που επέδειξαν στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων κατά τη διαδικασία της έρευνας, καθιστώντας τα αποτελέσματα αυτής ακριβή και πραγματικά. Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένεια, τους φίλους μου και την κ. Κολιοπάνου Γεωργία για την ηθική τους υποστήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς και τους συμφοιτητές μου στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την όποια συνεργασία και συμπαράσταση τους. Σελίδα 2 από 62

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βασικές έννοιες Ταυτοποίηση με βιομετρικές μεθόδους Φυσιολογικά χαρακτηριστικά Δακτυλικό αποτύπωμα Αναγνώριση ίριδας Αναγνώριση αμφιβληστροειδούς Αναγνώριση προσώπου Αναγνώριση φωνής Άλλες κατηγορίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τεχνολογία συστήματος chip κάρτας Έξυπνη κάρτα RFID ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εφαρμογές της έξυπνης κάρτας Εφαρμογές του RFID Άλλες εφαρμογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή του δείγματος Παρουσίαση ερωτηματολογίου Σκοποί και στόχοι Στατιστική ανάλυση Περιγραφική ανάλυση Ιστογράμματα συχνοτήτων Ενοποίηση ερωτήσεων σε μια κατηγορία Έλεγχοι ανεξαρτησίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδα 3 από 62

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέμα της παρούσας εργασίας είναι τα σύγχρονα συστήματα ταυτοποίησης και πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ταυτότητα.ξεκινούμε με το πρώτο κεφάλαιο, όπου γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση.αναφερόμαστε σε βασικές έννοιες, καθώς και στην ταυτοποίηση με διάφορες βιομετρικές μεθόδους όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωμα, η αναγνώριση ίριδας, αμφιβληστροειδούς, προσώπου, φωνής, καθώς και κάποιες άλλες κατηγορίες. Συνεχίζουμε με το τρίτο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με τεχνολογικά θέματα, όπως είναι η τεχνολογία ενός τέτοιου συστήματος, η έξυπνη κάρτα και το RFID. Ακολουθεί μία μικρή ανάλυση για τη δομή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις εφαρμογές της έξυπνης κάρτας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα κοινωνικά θέματα κ τους προβληματισμούς που προκύπτουν. Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έρευνα που διεξήχθη σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα καθώς και στα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Επίσης περιγράφουμε την ερευνητική μεθοδολογία την οποία ακολουθήσαμε στη δική μας έρευνα, περιγράφουμε το δείγμα μας και παρουσιάζουμε το ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί κανείς να βρει στο παράρτημα της παρούσας έρευνας. Τέλος, αναφερόμαστε στους σκοπούς και στους στόχους μας και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη στατιστική ανάλυση. Σελίδα 4 από 62

5 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Βασικές Έννοιες Έλεγχος Πρόσβασης: Ο όρος παραπέμπει σε ένα σύνολο λογικών ή φυσικών μηχανισμών ασφάλειας που σχεδιάζονται-εφαρμόζονται για να προστατέψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (π.χ. είσοδος στο σύστημα, ανάγνωση, εγγραφή, είσοδος στο δίκτυο, κ.α.), στους πόρους-αγαθά του συστήματος. Ο όρος «έλεγχος πρόσβασης» (Newman, 2010), συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαδικασιών στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι, ηλεκτρονικές διατάξεις, προγράμματα, και άλλος ηλεκτρονικός ή μη εξοπλισμός, με σκοπό: α) Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να έχει πρόσβαση στο σύστημα β) Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Το αντιστάθμισμα (trade-off) μεταξύ ασφάλειας και λειτουργικότητας καθιστά σαφές, πως: 1. Η υιοθέτηση πολύπλοκων και εξεζητημένων μέτρων ασφαλείας επιτυγχάνει το στόχο B, αλλά δυσχεραίνει την υλοποίηση του στόχου A, 2. Η υιοθέτηση «χαλαρών» μέτρων ασφάλειας επιτυγχάνει το στόχο A, ωστόσο καθιστά δύσκολη και επίφοβη την υλοποίηση του στόχου Β. Κλοπή Ταυτότητας - Πλαστοπροσωπία. Στις επιθέσεις αυτές, μια οντότητα Α αποκτά ικανό αριθμό προσωπικών πληροφοριών ή αντικειμένων που ανήκουν σε (πιστωτικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, κωδικοί passwords, PINs, αριθμοί πιστωτικών καρτών, κρυπτογραφικά κλειδιά) ή αφορούν σε (προσωπικά στοιχεία - ονόματα, διευθύνσεις) μια οντότητα B, ώστε o A να μπορεί να: Σελίδα 5 από 62

6 πραγματοποιήσει συναλλαγές με ανθρώπους, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, υποκρινόμενος τον Β, αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που ανήκουν ή χρησιμοποιεί ο Β και είναι αποθηκευμένες σε Η/Υ, αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (μη ζητηθείσα αλληλογραφία - spam, κακόβουλο λογισμικό, phishing) με πλαστή ταυτότητα αποστολέα. να διαπράξει ένα ηλεκτρονικό έγκλημα (π.χ. επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης, εισβολή σε συστήματα) ενοχοποιώντας στη συνέχεια τον Β. Η έννοια του υποκειμένου ως γνωστόν μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους, προγράμματα, Η/Υ ή άλλες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η έννοια της ταυτοποίησης δεν αφορά μόνον τους μηχανισμούς για την ταυτοποίηση α) ανθρώπων από ανθρώπους ή β) ανθρώπων από προγράμματα ή Η/Υ αλλά και γ) τους μηχανισμούς για την ταυτοποίηση προγραμμάτων ή διατάξεων από άλλα προγράμματα ή διατάξεις. Συνήθως οι πρώτες δύο κατηγορίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διαχείρισης διότι εμπλέκεται ο άνθρωπος. Τέτοια μπορεί να είναι το πρόβλημα της απομνημόνευσης των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, απώλεια καρτών, κλειδιών ή και επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (Lyon D, 2009). Ταυτοποίηση Χρήστη. Διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες συστημάτων ταυτοποίησης χρήστη (Adeoye, 2012): 1) Ταυτοποίηση SYK, 2) Ταυτοποίηση SYH, 3) Ταυτοποίηση SYA. Σελίδα 6 από 62

7 Η ταυτοποίηση SYK (Something You Know - SYK) προϋποθέτει την απομνημόνευση από το χρήστη μιας μυστικής πληροφορίας, και συνήθως σχετίζεται με έννοιες και τεχνικές όπως: 1. Στατικοί κωδικοί (δηλαδή κωδικοί που δεν αλλάζουν ή που αλλάζουν σπάνια): Passwords, PINs 2. Τεχνικές Πρόκλησης - Απάντησης (challenge-response) 3. Κωδικοί μιας χρήσης (one-time passwords) 4. Χρήση συστημάτων ψηφιακής υπογραφής Για τις μεθόδους ταυτοποίησης 2 και 4 συχνά γίνεται χρήση καρτών ή άλλων διατάξεων (Password generators). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα ταυτοποίησης αποτελεί συνδυασμό SYK (όταν η χρήση της κάρτας εξουσιοδοτείται με τη γνώση ενός κωδικού PIN) και SYH (η κάρτα περιέχει τα απαραίτητα κλειδιά και πληροφορίες για την ταυτοποίηση του χρήστη). Η ταυτοποίηση με τη φυσική κατοχή ενός αντικειμένου (Something you Have -SYH) αποτελεί ίσως τον απλούστερο και λιγότερο ασφαλή τύπο ταυτοποίησης, για αυτό συχνά συνδυάζεται με κάποιον από τους άλλους δύο τύπους ταυτοποίησης. Η κατοχή ενός αντικειμένου που μπορεί να κλαπεί, δανειστεί, απολεσθεί, δε μπορεί να θεωρηθεί το πλέον αξιόπιστο κριτήριο για να πιστοποιήσει κανείς την ταυτότητα ενός υποκειμένου. Η ταυτοποίηση με βιομετρικές μεθόδους (Something you Are - SYA) αφορά ανθρώπους και μόνον, και θα εξεταστεί ξεχωριστά. Ο συνδυασμός και των τριών τρόπων ταυτοποίησης αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο. Ωστόσο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ένα υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις), σπάνια υιοθετούνται συστήματα που ενσωματώνουν και τους τρεις τύπους SYK, SYH, SYA, και αυτό λόγω κόστους και μειωμένης λειτουργικότητας. Η πλέον δημοφιλής τεχνική είναι η ταυτοποίηση SYK (Όνομα χρήστη - user name και κωδικός - password). Σελίδα 7 από 62

8 2.2 Ταυτοποίηση με Βιομετρικές Μεθόδους Βιομετρία. Είναι η επιστήμη μέτρησης και στατιστικής ανάλυσης βιολογικών δεδομένων. Στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας, ο όρος αναφέρεται σε τεχνολογικές μεθόδους που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση χαρακτηριστικών του ανθρώπινου σώματος ή/και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης στους πόρους του συστήματος, ή στα πλαίσια της φυσικής ασφάλειας (physical security) σε σημεία ενδιαφέροντος (Jain & άλλοι, 1999; Zhang, 2000; Schouten και άλλοι, 2008; (Newman, 2010). Στόχος Α: Επαλήθευση Ταυτότητας (Identity Verification): Σύγκριση ενός χαρακτηριστικού με ένα χαρακτηριστικό της βάσης δεδομένων, με σκοπό την εύρεση «ταιριάσματος» (matching). Υποερώτημα που απαντάται: Είναι ο Α όντως ο Α; Στόχος Β: Ταυτοποίηση (Identification): Σύγκριση ενός χαρακτηριστικού με όλα τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων, με σκοπό την εύρεση ενός «ταιριάσματος». Υποερώτημα που απαντάται: Ποια είναι η ταυτότητα του υποκειμένου; Η έννοια της ταυτοποίησης παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με την επαλήθευση ταυτότητας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέγεθος της βάσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, η ταυτοποίηση καθίσταται μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Στην πράξη, οι βιομετρικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την επαλήθευση ταυτότητας (identity verification) των χρηστών ενός συστήματος, στα πλαίσια της ταυτοποίησης SYA (Something You Are). Σελίδα 8 από 62

9 Απαιτήσεις Συστήματος Ένα σύστημα (ή συσκευή) βιομετρίας συνήθως αποτελείται από: Διαδικασίες και συσκευές εισόδου και εξαγωγής χαρακτηριστικών από το αρχικό δείγμα, Έναν αποθηκευτικό χώρο (π.χ. μια Βάση Δεδομένων- ΒΔ) με τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί, Διαδικασίες αναγνώρισης (σύγκρισης και εξαγωγής αποτελέσματος). Λήψη δείγματος: Κατά το στάδιο της εγγραφής, λαμβάνεται το πρώτο δείγμα από ένα υποκείμενο. Η ποιότητα του πρώτου δείγματος είναι σημαντική για τη μετέπειτα αναγνώριση του υποκειμένου. Εάν η ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική, τότε η διαδικασία λήψης πρέπει να επαναληφθεί. Συνήθως, η λήψη του πρώτου δείγματος, πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ειδικού προσωπικού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση του δείγματος και η εξαγωγή χαρακτηριστικών. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Το δείγμα που αποκτάται κατά το στάδιο της εγγραφής, δεν αποθηκεύεται στη ΒΔ με την αρχική του μορφή. Το πρώτο δείγμα περιέχει ορισμένη ποσότητα πληροφορίας που δεν είναι χρήσιμη, και επομένως πρέπει να απομονωθεί. Ένα πολύ μικρό υποσύνολο του δείγματος που αποκτάται, θεωρείται ως μοναδικό για το υποκείμενο, και παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (άρα είναι χρήσιμο) κατά τον έλεγχο πρόσβασης. Η ποιότητα και η ποσότητα των χαρακτηριστικών του δείγματος που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξαρτώνται από το είδος της βιομετρικής μεθόδου. Η διαδικασία της εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι απωλεστική (lossy). Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά που εξάγονται, δεν είναι ικανά να οδηγήσουν στην τέλεια αναδημιουργία του αρχικού δείγματος. Αποθήκευση χαρακτηριστικών: Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται μπορούν να αποθηκευτούν σε μία "έξυπνη κάρτα, σε μια βάση δεδομένων σε κάποιον εξυπηρετητή (server), σε έναν σταθμό εργασίας ή απευθείας στο τερματικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης/ταυτοποίηση. Σελίδα 9 από 62

10 Αναγνώριση: Σε ένα «ιδανικό» σύστημα, η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη του πρώτου δείγματος είναι η ίδια με τη συσκευή που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη του δείγματος που πρόκειται να ελεγχθεί. Επίσης, οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν παρόμοιες με τις συνθήκες του περιβάλλοντος κατά το στάδιο της εγγραφής. Παραδείγματα αποτελούν το φόντο (background) κατά την αναγνώριση προσώπου, ο θόρυβος κατά την αναγνώριση φωνής, η υγρασία κατά την αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος κλπ. Στην πράξη, η ποιότητα του δείγματος που αποκτάται στο στάδιο του ελέγχου πρόσβασης, είναι χαμηλή σε σύγκριση με την ποιότητα του δείγματος που αποκτήθηκε κατά την εγγραφή. Σε γενικές γραμμές τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά (ίριδα, αμφιβληστροειδής, δαχτυλικό Αποτύπωμα) είναι πιο αξιόπιστα από τα συμπεριφοριστικά (βάδισμα, υπογραφή, πληκτρολόγηση). Αυτό συμβαίνει επειδή οι εξωγενείς συνθήκες (συναισθηματική κατάσταση, ασθένεια) είναι πιο εύκολο να μεταβληθούν κατά τη λήψη ενός συμπεριφοριστικού δείγματος. Ένα βιομετρικό χαρακτηριστικό δε μπορεί ποτέ να είναι 100% ίδιο με το χαρακτηριστικό που ελήφθη κατά την εγγραφή. Αυτό συμβαίνει επειδή το περιβάλλον ή/και άλλοι εξωγενείς παράγοντες (ζέστη, φωτισμός, υγρασία, σκόνη, συναισθηματική/πνευματική κατάσταση, κόπωση, ασθένεια) επηρεάζουν τη διαδικασία. Επομένως, ένα σύστημα που ελέγχει (και απαιτεί) 100% ταύτιση για να επιτρέψει την πρόσβαση, θα ήταν πρακτικά άχρηστο, αφού θα απέρριπτε πολλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ανάλογα προβλήματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις όπου, ένα σύστημα είναι πολύ «χαλαρό», δηλαδή αποφαίνεται θετικά ακόμα και στην περίπτωση όπου το ποσοστό ομοιότητας είναι χαμηλό. Το σύστημα αυτό θα ήταν επίσης πρακτικά άχρηστο, αφού θα επέτρεπε την πρόσβαση σε πολλούς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Είναι σαφές ότι τα ποσοστά FRR και FAR είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το σημείο ισορροπίας είναι το σημείο εκείνο κατά το οποίο έχουμε αποδεκτά ποσοστά FAR και FRR, και εξαρτάται από την πολιτική ασφάλειας του συστήματος. Το σημείο ισορροπίας απεικονίζει την ακρίβεια του συστήματος, Σελίδα 10 από 62

11 και συγκεκριμένα το ποσοστό διαφοροποίησης που επιτρέπεται μεταξύ του αρχικού και του τελικού δείγματος: αν η διαφοροποίηση είναι μικρότερη του σημείου ισορροπίας, τότε ο χρήστης γίνεται αποδεκτός, αλλιώς ο χρήστης απορρίπτεται. Σε συστήματα υψηλού επιπέδου ασφάλειας, όπου η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από τη λειτουργικότητα, το FAR διατηρείται σε πολύ μικρά επίπεδα με συνέπεια το ποσοστό εξουσιοδοτημένων χρηστών που απορρίπτονται από το σύστημα να είναι υψηλό. Σε αυτήν την περίπτωση συνήθως χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές διαδικασίες, όπως προσωπικό ασφάλειας για τον φυσικό έλεγχο της ταυτότητας όσων το σύστημα απορρίπτει. Σ αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε τι σημαίνουν οι όροι FAR και FRR. FAR ή FMR = false accept rate (ψευδής βαθμός αποδοχής) ή false match rate (ψευδής βαθμός ταιριάσματος): Η πιθανότητα ότι το σύστημα λανθασμένα ταιριάζει το πρότυπο εισαγωγής πληροφορίας με ένα περίγραμμα που δεν ταιριάζει στη βάση δεδομένων. Μετράει το ποσοστό άκυρων εισαγωγών πληροφορίας τα οποία λανθασμένα γίνονται αποδεκτά. Στην περίπτωση της κλίμακας ομοιότητας, εάν το άτομο είναι πραγματικά απατεώνας, αλλά το ποσοστό ταιριάσματος είναι υψηλότερο από το όριο, τότε φέρεται ως αυθεντικό που αυξάνει το FAR και γι αυτό το λόγο η απόδοση επίσης βασίζεται πάνω στην επιλογή του ορίου τιμής. FRR ή FNMR = false reject rate (ψευδής βαθμός απόρριψης) ή false non-match rate (ψευδής βαθμός μη ταιριάσματος): Η πιθανότητα ότι το σύστημα αποτυγχάνει να ανιχνεύσει ένα ταίρι ανάμεσα στο πρότυπο εισαγωγής πληροφορίας και ένα ταιριαστό περίγραμμα στη βάση δεδομένων. Μετράει το ποσοστό των έγκυρων εισαγωγών πληροφορίας που λανθασμένα απορρίπτονται (www.wikipedia.org). Λανθασμένη αποδοχή - Λανθασμένη Απόρριψη 1. FAR - ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης γίνεται δεκτός 2. FRR - ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης απορρίπτεται Σελίδα 11 από 62

12 3.Αντιστάθμιση μεταξύ ασφάλειας-λειτουργικότητας Σε συστήματα χαμηλού-μέσου επιπέδου ασφαλείας, όπου η λειτουργικότητα είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια, το FRR διατηρείται σε πολύ μικρά επίπεδα, με συνέπεια το ποσοστό εξουσιοδοτημένων χρηστών που γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα να είναι υψηλό. Ανίχνευση Ζωής. Η ανίχνευση ζωής είναι σημαντική, ιδίως σε περιβάλλοντα όπου το σύστημα δεν επικουρείται από προσωπικό ασφάλειας. H ανίχνευση ζωής διαφέρει από μέθοδο σε μέθοδο, και σχετίζεται με το εκάστοτε χαρακτηριστικό (φυσιολογικό ή συμπεριφοριστικό) που εξετάζεται. 2.3 Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά Δαχτυλικό Αποτύπωμα (Fingerprint) Ο έλεγχος πρόσβασης με τη χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) είναι από τις πλέον κλασσικές τεχνικές ταυτοποίησης. Οι πρώτες αυτοματοποιημένες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 60 στις ΗΠΑ για την διαλεύκανση εγκλημάτων. Λήψη δείγματος: Οι παραδοσιακές μέθοδοι κάνουν χρήση μελάνης για την αποτύπωση του δείγματος σε χαρτί. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας σαρωτής για την ψηφιοποίηση του δείγματος. Τα σύγχρονα συστήματα περιλαμβάνουν αναγνώστες (readers) βασισμένους σε: Τεχνολογίες φωτός (οπτικοί - optical): Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών βασίζεται στις διαφοροποιήσεις της αντανάκλασης του φωτός (χρήση LED) ανάλογα με το είδος της επιφάνειας στην οποία προσκρούει. Ένα μειονέκτημα των οπτικών αναγνωστών είναι ότι η ακρίβεια τους επηρεάζεται από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Σιλικόνη (Silicon): To δάχτυλο τοποθετείται σε μια επιφάνεια σιλικόνης που αποτελείται από μικροσκοπικά στοιχεία (pixels) - Όσο μεγαλύτερος είναι ο Σελίδα 12 από 62

13 αριθμός των pixels (μεγαλύτερη ανάλυση) τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα (500 dpi). Με τη χρήση ειδικών αισθητήρων μετρώνται χαρακτηριστικά όπως η πίεση ή/και η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του δαχτύλου και των pixels. Οι αναγνώστες που βασίζονται στη χρήση ολοκληρωμένων (chips) σιλικόνης, χαρακτηρίζονται από το χαμηλό τους μέγεθος και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου το μικρό μέγεθος είναι σημαντικό (κινητή τηλεφωνία, φορητοί Η/Υ). Εξαγωγή χαρακτηριστικών Υπέρηχοι (ultrasonic): Η χρήση υπέρηχων εξάγει τα χαρακτηριστικά του δέρματος που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του δάχτυλου (η οποία μπορεί να επηρεάζεται από σκόνη ή αμυχές). Θεωρούνται περισσότερο ακριβή (και ακριβά) από τους οπτικούς αναγνώστες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι οι γραμμές και οι καμπύλες (τα σημεία «Minutiae») από τις οποίες αποτελείται κάθε δαχτυλικό αποτύπωμα, και οι οποίες (στο σύνολο τους) είναι μοναδικές για κάθε υποκείμενο. Περίπου 30 τέτοια σημεία εξάγονται από κάθε αποτύπωμα, ενώ το συνολικό μέγεθος του αποτυπώματος που εξάγεται δεν ξεπερνάει το 1 ΚΒ. Η πιθανότητα δύο άτομα να έχουν περισσότερα από 8-10 τέτοια σημεία, θεωρείται πάρα πολύ μικρή. Πλεονεκτήματα: H αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος είναι γνωστή και γρήγορη μέθοδος, εμφανίζει σχετικά υψηλή ακρίβεια κατά την επαλήθευση ταυτότητας & την ταυτοποίηση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι πλούσια σε πληροφορία (δηλαδή, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ δύο υποκειμένων). Μειονεκτήματα: Η αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος επηρεάζεται συχνά από αλλαγές στο περιβάλλον, όπως η ηλικία, η σκόνη, η υγρασία, η καταπόνηση του χεριού λόγω εργασίας. Επίσης, όταν το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι χαμηλής ποιότητας, η εξαγωγή των χαρακτηριστικών είναι δύσκολη. Σελίδα 13 από 62

14 2.3.2 Αναγνώριση Ίριδας (Iris Recognition) Η ίριδα είναι η κυκλική επιφάνεια που περικλείει την κόρη του ματιού. Η ίριδα του ματιού περιέχει ένα πλούσιο και πολύπλοκο μωσαϊκό γραμμών και σχημάτων (υπάρχουν περίπου 200 τέτοια σημεία), τα οποία είναι μοναδικά για κάθε υποκείμενο. Οι μέθοδοι αναγνώρισης (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) που βασίζονται στην ίριδα θεωρούνται από τις πλέον ακριβείς (accurate) μεθόδους: H έρευνα έχει δείξει ότι ο έλεγχος πρόσβασης με τη χρήση του αποτυπώματος της ίριδας εμφανίζει ποσοστά ακρίβειας μεγαλύτερα και από τις μεθόδους αναγνώρισης DNA. Λήψη Δείγματος: Πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας (με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας) από κοντινή απόσταση. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει υψηλή ανάλυση, ώστε να μην απολεστούν τα χαρακτηριστικά της ίριδας. Ανίχνευση ζωής: Ορισμένα τερματικά ανιχνεύουν τις περιοδικές διακυμάνσεις του μεγέθους της κόρης του ματιού, ώστε να αποφευχθούν επιθέσεις επανάληψης (replay attacks), τοποθέτηση φωτογραφίας της ίριδας μπροστά στην κάμερα. Πλεονεκτήματα: Το αποτύπωμα της ίριδας παραμένει αναλλοίωτο στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι αρκετά πλούσια, το μέγεθος του αποτυπώματος είναι μικρό, ενώ η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, τόσο κατά τον έλεγχο πρόσβασης όσο και κατά την ταυτοποίηση. Μειονεκτήματα: Η μέθοδος απαιτεί τη λήψη φωτογραφίας από πολύ κοντινή απόσταση και σε υψηλή ανάλυση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ενοχλητικό για πολλούς χρήστες του συστήματος. Επίσης, η μέθοδος δεν ενδείκνυται για ταυτοποίηση σε πολυσύχναστους χώρους, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους (αναγνώριση προσώπου). Σελίδα 14 από 62

15 2.3.3 Αναγνώριση Αμφιβληστροειδούς (Retina) Η μέθοδος αυτή (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) ανιχνεύει και καταγράφει το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων στον αμφιβληστροειδή του ματιού. Η ρέτινα δεν είναι άμεσα ορατή. Επομένως, ή λήψη του δείγματος απαιτεί τη χρήση ακτινοβολίας (υπέρυθρη, ή laser) για να φωτιστεί / αναδειχθεί ο αμφιβληστροειδής. Στη συνέχεια αποκτάται η εικόνα της ρέτινας η οποία και αναλύεται για την εύρεση και εξαγωγή των μοναδικών χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται περιέχονται στο πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων που ξεκινούν από το οπτικό νεύρο και διατρέχουν τη ρέτινα, που είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Η ακρίβεια της μεθόδου είναι πάρα πολύ υψηλή, και τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι πλούσια. Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση ταυτότητας αλλά και για ταυτοποίηση. Στην πράξη χρησιμοποιείται για επαλήθευση ταυτότητας σε συστήματα πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Πλεονεκτήματα: Το αποτύπωμα της ρέτινας παραμένει αναλλοίωτο στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου (με εξαιρέσεις, λόγω ασθενειών του ματιού). Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι αρκετά πλούσια (περίπου 400 χαρακτηριστικά), το μέγεθος του αποτυπώματος είναι μικρό (<100 B), ενώ η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, τόσο κατά την επαλήθευση ταυτότητας όσο και κατά την ταυτοποίηση. Μειονεκτήματα: Η ρέτινα είναι πιο ευπαθής σε ασθένειες του ματιού, σε σχέση με την ίριδα. Συνήθως απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη καθοδήγηση του υποκειμένου στη λήψη του δείγματος κατά την εγγραφή και τον έλεγχο πρόσβασης. Επίσης, η μέθοδος απαιτεί τη λήψη φωτογραφίας από πολύ κοντινή απόσταση και σε υψηλή ανάλυση, κάτι που θεωρείται ενοχλητικό για τους χρήστες του συστήματος (ιδίως, όταν γίνεται χρήση δέσμης laser κατά τη λήψη του δείγματος). Ανίχνευση ζωής: Η ανίχνευση ζωής συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα για τα συστήματα αναγνώρισης ρέτινας, αφού τα συστήματα αυτά απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό ασφάλειας κατά την επαλήθευση/ταυτοποίηση. Σελίδα 15 από 62

16 2.3.4 Αναγνώριση Προσώπου (Facial Recognition) Λήψη Δείγματος: Σε ιδανικές συνθήκες, ο χρήστης στέκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από την κάμερα και κοιτάζει προς την κάμερα. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Αρχικά, το λογισμικό αναλαμβάνει να εντοπίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στη φωτογραφία. Στη συνέχεια εξάγονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου (π.χ. θέση ματιών, μύτης, στόματος, καθώς και η απόσταση μεταξύ τους). Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) ενδείκνυνται κυρίως για έλεγχο πρόσβασης χρηστών σε συστήματα χαμηλού-μέσου επιπέδου ασφαλείας, καθώς τα χαρακτηριστικά που εξάγονται δεν είναι πλούσια. Πλεονεκτήματα: Τα τελευταία χρόνια, η ακρίβεια των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο υπολείπεται άλλων μεθόδων. Μειονεκτήματα: Δυσκολία διάκρισης μεταξύ ατόμων με υψηλό ποσοστό ομοιότητας όπως τα δίδυμα. Η ακρίβεια του συστήματος επηρεάζεται από εξωγενείς (φωτισμός) και άλλους παράγοντες (ηλικία, πληγές, αλλαγή μαλλιών, γυαλιά). Επιπλέον, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου συχνά εγείρουν αντιδράσεις καθώς η λήψη του αποτυπώματος μπορεί να γίνει και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου. Ανίχνευση ζωής: Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα αναγνώρισης δεν επικουρείται από προσωπικό ασφάλειας, το σύστημα είναι ευπαθές σε επιθέσεις επανάληψης (επίδειξη φωτογραφίας). Στα πλαίσια ενός μηχανισμού ανίχνευσης ζωής συνήθως ζητείται από το χρήστη να μεταβάλλει κάποιο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (κλείσιμο ματιών, κίνηση στόματος, μορφασμοί). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερη κάμερα με σκοπό τη φωτογράφηση του προφίλ του υποκειμένου. Σελίδα 16 από 62

17 2.3.5 Αναγνώριση Φωνής (Voice Recognition) Η αναγνώριση φωνής (ή αλλιώς αναγνώριση ομιλούντος - speaker recognition) διαφέρει από την αναγνώριση ομιλίας. Τα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας (www.biometrics.gov) έχουν ως στόχο την αναγνώριση του περιεχομένου της ομιλίας (π.χ. συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης), ενώ τα συστήματα αναγνώρισης φωνής έχουν ως στόχο την αναγνώριση του υποκειμένου που ομιλεί. Λήψη Δείγματος: H λήψη του φωνητικού δείγματος είναι μια απλή διαδικασία η οποία συνήθως χρησιμοποιεί ένα μικρόφωνο, συνδεδεμένο με έναν πολυμεσικό Η/Υ. Κατά την εγγραφή το σύστημα ζητεί από το χρήστη να εκφωνήσει μια ή περισσότερες λέξεις/φράσεις). Αργότερα, κατά την αναγνώριση, το σύστημα θα ζητήσει από το χρήστη να εκφωνήσει την ίδια φράση. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Στη συνέχεια γίνεται εξαγωγή ορισμένων φωνητικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης φωνής, τα οποία σχετίζονται με τη φωνητική οδό του ατόμου (φωνητική οδός: αρχίζει από το άνοιγμα των φωνητικών χορδών περιλαμβάνει τον φάρυγγα, τη στοματική και ρινική κοιλότητα και έχει μέσο μήκος για τους άνδρες 17 cm) Πλεονεκτήματα: Σε αντίθεση με άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά, η φωνή ενός ανθρώπου δε «χάνεται». Η μέθοδος είναι η πλέον αποδεκτή από τους χρήστες του συστήματος, λόγω ευκολίας (και διακριτικότητας) στον τρόπο λήψης του αποτυπώματος. Επίσης η μέθοδος είναι ιδανική για απομακρυσμένη πρόσβαση (μέσω ενός τηλεφώνου). Η μέθοδος εμφανίζει καλή αναλογία κόστους/απόδοσης, εφόσον δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, παρά μόνον ειδικό λογισμικό Μειονεκτήματα: Η ακρίβεια της μεθόδου αναγνώρισης μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς (θόρυβος) ή άλλους παράγοντες (συναισθηματική φόρτιση, ηλικία ομιλούντος, ασθένεια). Σελίδα 17 από 62

18 Ανίχνευση ζωής: Τα συστήματα που ζητούν από το χρήστη τη διατύπωση συγκεκριμένης λέξης/φράσης, είναι ευπαθή σε επιθέσεις επανάληψης. Αρκετά συστήματα αναγνώρισης κάνουν χρήση ενός μηχανισμού πρόκλησης-απάντησης (challenge-response): Κατά την εγγραφή ζητείται από το χρήστη η διατύπωση περισσότερων από μία λέξεων/φράσεων (η εκφώνηση μιας λίστας από αριθμούς). Κατά την αναγνώριση, το σύστημα ζητάει μια λέξη και ο χρήστης καλείται να την εκφωνήσει Άλλες Κατηγορίες Αναγνώριση Αποτυπώματος παλάμης - Αποτελεί διαφοροποίηση της μεθόδου αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος. Χρησιμοποιεί οπτικούς αναγνώστες. Αναγνώριση Αγγείων χεριού - Βασίζεται στο γεγονός ότι το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων στο ανθρώπινο χέρι (στο πίσω τμήμα του χεριού) είναι μοναδικό. Η λήψη του αποτυπώματος γίνεται με μια κάμερα και τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας: Τα αγγεία του χεριού απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία και κατ αυτόν τον τρόπο η παρουσία τους απεικονίζεται στη φωτογραφία που λαμβάνεται. Η τεχνική βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της έρευνας (Schouten και άλλοι, 2008). Αναγνώριση δέρματος νυχιού. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, αναγνωρίζονται οι γραμμές και οι κοιλότητες στην επιφάνεια του δέρματος, κάτω από το νύχι του δαχτύλου. Διαφοροποιείται ελαφρά από τη μέθοδο αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος. Χρησιμοποιεί οπτικούς αναγνώστες. Αναγνώριση DNA. Είναι μία από τις πλέον ακριβείς μεθόδους αναγνώρισης. H αναγνώριση μέσω του DNA απαιτεί την ύπαρξη δειγμάτων αίματος, ιστού και ως εκ τούτου δεν ευνοείται η ευρεία χρήση της σε συστήματα πρόσβασης. Η ταχύτητα αναγνώρισης δεν είναι μεγάλη (στο εργαστήριο, οι βέλτιστοι χρόνοι που επιτυγχάνονται είναι της τάξης των 10 λεπτών). Σελίδα 18 από 62

19 Αναγνώριση σχήματος αυτιού. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό που ενσωματώνεται σε ακουστικά τηλεφώνου. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Αναγνώριση οσμής σώματος. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο (www.biometrics.gov). Σελίδα 19 από 62

20 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1 Τεχνολογία συστήματος chip κάρτας Το chip είναι ένας μικροεπεξεργαστής, μικροϋπολογιστής, υψηλής τεχνολογίας, που διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα σε μνήμη αναλογικά με το μέγεθός του, προσφέρει δυνατότητες πολλαπλών και σύνθετων λειτουργιών, μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές εφαρμογές. Με το chip, οι κάρτες είναι πιο ασφαλείς από ποτέ, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιγραφούν οι πληροφορίες που αποθηκεύουν. Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα στην πραγματοποίηση συναλλαγών και παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Σταδιακά, όλες οι κάρτες, τα τερματικά και τα ΑΤΜ θα προσαρμοστούν στα νέα τεχνολογικά πρότυπα που παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας οπουδήποτε (http://www.gonational.gr/chip.html). Παράλληλα, και μέχρι το σύνολο των τερματικών και ΑΤΜ να αντικατασταθεί, οι κάρτες θα συνδυάζουν και την τεχνολογία της μαγνητικής πίστας στην πίσω όψη, για να γίνονται αποδεκτές παντού. Όταν χρησιμοποιείται μια chip κάρτα σε επιχείρηση που διαθέτει τερματικά νέας τεχνολογίας, θα εισάγεται πλέον σε ειδική εσοχή των τερματικών, αντί να περνάει από την μαγνητική ταινία. Φανταστείτε να μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε μετρητά, αποδείξεις, πιστωτικές κάρτες, κουπόνια, κλειδιά σε μία κάρτα. Σύντομα αυτό θα είναι πραγματικότητα με τη βοήθεια της chip τεχνολογίας. Ο κόσμος αλλάζει οπότε αλλάζουν και οι πιστωτικές κάρτες. Έτσι θα μπορεί ο καθένας να είναι σε θέση να μεταφέρει όλο αυτό το σύνολο χαρτιών και πλαστικού που δυσκολεύουν τη ζωή μας, σε μία μόνο κάρτα. Θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε χρεωστικούς, αλλά και πιστωτικούς λογαριασμούς, με μία μόνο κάρτα. Η κάρτα θα μπορεί να αποθηκεύει ηλεκτρονικές αποδείξεις για οτιδήποτε αγοράζει. Θα μπορεί να καταγράφει τους πόντους ανταμοιβής που θα συλλέγει από τα αγαπημένα του εμπορικά καταστήματα, καθώς και από τα προγράμματα πιστότητας. Πρέπει Σελίδα 20 από 62

21 επίσης, να ξεχάσει τα κουπόνια ειδικών προσφορών, τις δωροεπιταγές, τις κάρτες προγραμμάτων πιστότητας, τα ταξιδιωτικά και ψυχαγωγικά εισιτήρια, τα ασφαλιστικά πιστοποιητικά. Στην ουσία, μπορεί να ξεχάσει κάθε τι που μπορεί να αποθηκευθεί σε ψηφιακή μορφή. Μέσα από την τεχνολογία chip, η πολύλειτουργική κάρτα θα μπορούσε να αντικαταστήσει όλα τα παραπάνω και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον (www.visa.gr). 3.2 Έξυπνη κάρτα Στην τεχνολογία του chip βασίζεται η έξυπνη κάρτα. Έξυπνη κάρτα (smart card) είναι μια κάρτα, η οποία έχει το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Εσωτερικά, όμως, διαφέρει σημαντικά από αυτήν. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα απλό κομμάτι πλαστικού, στο οποίο έχει ενσωματωθεί μια μαγνητική ταινία (magnetic stripe), στην οποία είναι εγγεγραμμένα κάποια στοιχεία του χρήστη. Η έξυπνη κάρτα, αντίθετα, ενσωματώνει ένα μικροεπεξεργαστή, ο οποίος βρίσκεται κάτω από μια επαφή από χρυσό, προσαρμοσμένο στη μια πλευρά της. Οι πρώτες έξυπνες κάρτες εμφανίστηκαν το 1984 με τη μορφή προπληρωμένων τηλεφωνικών έξυπνων καρτών (Finkenzeller, 2010). Η βασική διαφορά των δύο τύπων καρτών είναι ότι, ενώ τα δεδομένα στη μαγνητική ταινία είναι εύκολο να παραλλαχθούν ή και να διαγραφούν, ακόμη και τυχαία, αυτό δεν είναι δυνατό στην έξυπνη κάρτα, γιατί ο μικροεπεξεργαστής της δεν περιέχει δεδομένα για το χρήστη: O μικροεπεξεργαστής της κάρτας και ο υπολογιστής, με τον οποίο συνδέεται, επικοινωνούν πριν ο πρώτος επιτρέψει την πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στη μνήμη της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η παραχάραξη των δεδομένων κι έτσι ο χρήστης διασφαλίζεται, αν η κάρτα του βρεθεί σε διαφορετικά από τα δικά του χέρια (Jurgensen και άλλοι, 2002). Η έξυπνη κάρτα, με λίγα λόγια (Mayes & άλλοι, 2008): μπορεί να συμμετέχει σε μια αυτόματη ηλεκτρονική συναλλαγή χρησιμοποιείται κυρίως για να προσθέσει ασφάλεια δεν πλαστογραφείται ή αντιγράφεται εύκολα Σελίδα 21 από 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μαζί της εξελίσσονται και οι συναλλαγές μας. Για την καλύτερη, ευκολότερη και κυρίως ασφαλέστερη χρήση τους, οι κάρτες έγιναν πιο έξυπνες. Ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να δέχεστε κάρτες με Chip & ΡΙΝ

Γιατί να δέχεστε κάρτες με Chip & ΡΙΝ **** Δύο χρόνια μετά τη μετάβαση στις έξυπνες κάρτες (Chip) και στην Ελλάδα, οι ελληνικές Τράπεζες, σταδιακά, από την 1η Ιουλίου 2011 υιοθετούν τη χρήση του προσωπικού τετραψήφιου αριθμού PIN για τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνα Καµπουράκη. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Αντικείµενο µελέτης

Ντίνα Καµπουράκη. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Αντικείµενο µελέτης Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση Ντίνα Καµπουράκη Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αντικείµενο µελέτης Ορισµός της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και θεµελιώδεις αρχές. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κος. Ιωαννίδης Δημοσθένης Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ djoannid@iti.gr

Κος. Ιωαννίδης Δημοσθένης Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ djoannid@iti.gr Κος. Ιωαννίδης Δημοσθένης Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ djoannid@iti.gr Συνοπτικά το έργο «ACTIBIO» Στόχοι, τεχνολογίες και πιλοτικές εφαρμογές Προστασία δεδομένων και ηθικά ζητήματα Συμβουλευτική Επιτροπής Ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 27.10.2010 Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές με τεχνολογία Chip & PIN

Αγορές με τεχνολογία Chip & PIN Αγορές με τεχνολογία Chip & PIN Το PIN μας είναι η υπογραφή μας! Ευκολία, άνεση και ασφάλεια με Chip & PIN. Σε μία εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, δεν θα μπορούσαν παρά να εξελίσσονται παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Παρουσίαση της έννοιας Οι άυλες πληρωμές λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύχθηκαν περισσότερα από 200

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία...

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... 2 Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα» συνεδριακή λύση Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ηλεκτρονικές Yπηρεσίες Καρτών Alpha Bank Οι κάρτες Alpha Bank αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν συνεχώς τις υπηρεσίες συναλλαγών και ενημερώσεως, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Αρχή Προστασίας Δεδομένων zorkadis@dpa.gr Παρουσίαση στην Ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Πνευματικά Δικαιώματα» Χανιά, 22 Ιουνίου 2007 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2 Έλεγχος Πρόσβασης & Επαλήθευση Ταυτότητας

2 Έλεγχος Πρόσβασης & Επαλήθευση Ταυτότητας 2 Έλεγχος Πρόσβασης & Επαλήθευση Ταυτότητας 2.1 Βασικές Έννοιες Έλεγχος Πρόσβασης: Ο όρος παραπέµπει σε ένα σύνολο λογικών ή φυσικών µηχανισµών ασφάλειας που σχεδιάζονται-εφαρµόζονται για να προστατέψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ειδικά σχεδιασμένος για να ανιχνεύει πυροβόλα όπλα σε εισόδους με υψηλό ρυθμό κυκλοφορίας, ο HI-PE/CF συνδυάζει την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα CEIA με τον πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τηλέφωνο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τηλέφωνο Β 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συµπεριφοράς που προσδίδει στον άνθρωπο µια ξεχωριστή θέση σε σχέση µε τα υπόλοιπα έµβια όντα, είναι η οµιλία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα