ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Χατζηπασχάλη Παρασκευή ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν με κάθε τρόπο στην αποπεράτωση της. Πρώτα απ όλα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στους καθηγητές μου, που μου παρείχαν το έναυσμα και τα εφόδια για την ενασχόληση με ένα τόσο ενδιαφέρον για μένα αντικείμενο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον κ. Χατζή Βασίλειο, επιβλέποντα της εργασίας για την αποτελεσματική κι επαγγελματική καθοδήγηση του σε όλη την πορεία της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Τον ευχαριστώ θερμά για την ηθική κι επιστημονική του υποστήριξη. Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στους κατοίκους της Καβάλας, της Θάσου και της Κατερίνης, για την προθυμία και την ειλικρίνεια που επέδειξαν στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων κατά τη διαδικασία της έρευνας, καθιστώντας τα αποτελέσματα αυτής ακριβή και πραγματικά. Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένεια, τους φίλους μου και την κ. Κολιοπάνου Γεωργία για την ηθική τους υποστήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς και τους συμφοιτητές μου στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την όποια συνεργασία και συμπαράσταση τους. Σελίδα 2 από 62

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Βασικές έννοιες Ταυτοποίηση με βιομετρικές μεθόδους Φυσιολογικά χαρακτηριστικά Δακτυλικό αποτύπωμα Αναγνώριση ίριδας Αναγνώριση αμφιβληστροειδούς Αναγνώριση προσώπου Αναγνώριση φωνής Άλλες κατηγορίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τεχνολογία συστήματος chip κάρτας Έξυπνη κάρτα RFID ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εφαρμογές της έξυπνης κάρτας Εφαρμογές του RFID Άλλες εφαρμογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή του δείγματος Παρουσίαση ερωτηματολογίου Σκοποί και στόχοι Στατιστική ανάλυση Περιγραφική ανάλυση Ιστογράμματα συχνοτήτων Ενοποίηση ερωτήσεων σε μια κατηγορία Έλεγχοι ανεξαρτησίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελίδα 3 από 62

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέμα της παρούσας εργασίας είναι τα σύγχρονα συστήματα ταυτοποίησης και πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική ταυτότητα.ξεκινούμε με το πρώτο κεφάλαιο, όπου γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση.αναφερόμαστε σε βασικές έννοιες, καθώς και στην ταυτοποίηση με διάφορες βιομετρικές μεθόδους όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωμα, η αναγνώριση ίριδας, αμφιβληστροειδούς, προσώπου, φωνής, καθώς και κάποιες άλλες κατηγορίες. Συνεχίζουμε με το τρίτο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με τεχνολογικά θέματα, όπως είναι η τεχνολογία ενός τέτοιου συστήματος, η έξυπνη κάρτα και το RFID. Ακολουθεί μία μικρή ανάλυση για τη δομή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις εφαρμογές της έξυπνης κάρτας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα κοινωνικά θέματα κ τους προβληματισμούς που προκύπτουν. Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έρευνα που διεξήχθη σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα καθώς και στα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Επίσης περιγράφουμε την ερευνητική μεθοδολογία την οποία ακολουθήσαμε στη δική μας έρευνα, περιγράφουμε το δείγμα μας και παρουσιάζουμε το ερωτηματολόγιο το οποίο μπορεί κανείς να βρει στο παράρτημα της παρούσας έρευνας. Τέλος, αναφερόμαστε στους σκοπούς και στους στόχους μας και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη στατιστική ανάλυση. Σελίδα 4 από 62

5 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Βασικές Έννοιες Έλεγχος Πρόσβασης: Ο όρος παραπέμπει σε ένα σύνολο λογικών ή φυσικών μηχανισμών ασφάλειας που σχεδιάζονται-εφαρμόζονται για να προστατέψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (π.χ. είσοδος στο σύστημα, ανάγνωση, εγγραφή, είσοδος στο δίκτυο, κ.α.), στους πόρους-αγαθά του συστήματος. Ο όρος «έλεγχος πρόσβασης» (Newman, 2010), συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαδικασιών στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι, ηλεκτρονικές διατάξεις, προγράμματα, και άλλος ηλεκτρονικός ή μη εξοπλισμός, με σκοπό: α) Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να έχει πρόσβαση στο σύστημα β) Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Το αντιστάθμισμα (trade-off) μεταξύ ασφάλειας και λειτουργικότητας καθιστά σαφές, πως: 1. Η υιοθέτηση πολύπλοκων και εξεζητημένων μέτρων ασφαλείας επιτυγχάνει το στόχο B, αλλά δυσχεραίνει την υλοποίηση του στόχου A, 2. Η υιοθέτηση «χαλαρών» μέτρων ασφάλειας επιτυγχάνει το στόχο A, ωστόσο καθιστά δύσκολη και επίφοβη την υλοποίηση του στόχου Β. Κλοπή Ταυτότητας - Πλαστοπροσωπία. Στις επιθέσεις αυτές, μια οντότητα Α αποκτά ικανό αριθμό προσωπικών πληροφοριών ή αντικειμένων που ανήκουν σε (πιστωτικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, κωδικοί passwords, PINs, αριθμοί πιστωτικών καρτών, κρυπτογραφικά κλειδιά) ή αφορούν σε (προσωπικά στοιχεία - ονόματα, διευθύνσεις) μια οντότητα B, ώστε o A να μπορεί να: Σελίδα 5 από 62

6 πραγματοποιήσει συναλλαγές με ανθρώπους, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, υποκρινόμενος τον Β, αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που ανήκουν ή χρησιμοποιεί ο Β και είναι αποθηκευμένες σε Η/Υ, αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (μη ζητηθείσα αλληλογραφία - spam, κακόβουλο λογισμικό, phishing) με πλαστή ταυτότητα αποστολέα. να διαπράξει ένα ηλεκτρονικό έγκλημα (π.χ. επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης, εισβολή σε συστήματα) ενοχοποιώντας στη συνέχεια τον Β. Η έννοια του υποκειμένου ως γνωστόν μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους, προγράμματα, Η/Υ ή άλλες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η έννοια της ταυτοποίησης δεν αφορά μόνον τους μηχανισμούς για την ταυτοποίηση α) ανθρώπων από ανθρώπους ή β) ανθρώπων από προγράμματα ή Η/Υ αλλά και γ) τους μηχανισμούς για την ταυτοποίηση προγραμμάτων ή διατάξεων από άλλα προγράμματα ή διατάξεις. Συνήθως οι πρώτες δύο κατηγορίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διαχείρισης διότι εμπλέκεται ο άνθρωπος. Τέτοια μπορεί να είναι το πρόβλημα της απομνημόνευσης των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, απώλεια καρτών, κλειδιών ή και επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (Lyon D, 2009). Ταυτοποίηση Χρήστη. Διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες συστημάτων ταυτοποίησης χρήστη (Adeoye, 2012): 1) Ταυτοποίηση SYK, 2) Ταυτοποίηση SYH, 3) Ταυτοποίηση SYA. Σελίδα 6 από 62

7 Η ταυτοποίηση SYK (Something You Know - SYK) προϋποθέτει την απομνημόνευση από το χρήστη μιας μυστικής πληροφορίας, και συνήθως σχετίζεται με έννοιες και τεχνικές όπως: 1. Στατικοί κωδικοί (δηλαδή κωδικοί που δεν αλλάζουν ή που αλλάζουν σπάνια): Passwords, PINs 2. Τεχνικές Πρόκλησης - Απάντησης (challenge-response) 3. Κωδικοί μιας χρήσης (one-time passwords) 4. Χρήση συστημάτων ψηφιακής υπογραφής Για τις μεθόδους ταυτοποίησης 2 και 4 συχνά γίνεται χρήση καρτών ή άλλων διατάξεων (Password generators). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα ταυτοποίησης αποτελεί συνδυασμό SYK (όταν η χρήση της κάρτας εξουσιοδοτείται με τη γνώση ενός κωδικού PIN) και SYH (η κάρτα περιέχει τα απαραίτητα κλειδιά και πληροφορίες για την ταυτοποίηση του χρήστη). Η ταυτοποίηση με τη φυσική κατοχή ενός αντικειμένου (Something you Have -SYH) αποτελεί ίσως τον απλούστερο και λιγότερο ασφαλή τύπο ταυτοποίησης, για αυτό συχνά συνδυάζεται με κάποιον από τους άλλους δύο τύπους ταυτοποίησης. Η κατοχή ενός αντικειμένου που μπορεί να κλαπεί, δανειστεί, απολεσθεί, δε μπορεί να θεωρηθεί το πλέον αξιόπιστο κριτήριο για να πιστοποιήσει κανείς την ταυτότητα ενός υποκειμένου. Η ταυτοποίηση με βιομετρικές μεθόδους (Something you Are - SYA) αφορά ανθρώπους και μόνον, και θα εξεταστεί ξεχωριστά. Ο συνδυασμός και των τριών τρόπων ταυτοποίησης αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο. Ωστόσο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ένα υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις), σπάνια υιοθετούνται συστήματα που ενσωματώνουν και τους τρεις τύπους SYK, SYH, SYA, και αυτό λόγω κόστους και μειωμένης λειτουργικότητας. Η πλέον δημοφιλής τεχνική είναι η ταυτοποίηση SYK (Όνομα χρήστη - user name και κωδικός - password). Σελίδα 7 από 62

8 2.2 Ταυτοποίηση με Βιομετρικές Μεθόδους Βιομετρία. Είναι η επιστήμη μέτρησης και στατιστικής ανάλυσης βιολογικών δεδομένων. Στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας, ο όρος αναφέρεται σε τεχνολογικές μεθόδους που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση χαρακτηριστικών του ανθρώπινου σώματος ή/και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης στους πόρους του συστήματος, ή στα πλαίσια της φυσικής ασφάλειας (physical security) σε σημεία ενδιαφέροντος (Jain & άλλοι, 1999; Zhang, 2000; Schouten και άλλοι, 2008; (Newman, 2010). Στόχος Α: Επαλήθευση Ταυτότητας (Identity Verification): Σύγκριση ενός χαρακτηριστικού με ένα χαρακτηριστικό της βάσης δεδομένων, με σκοπό την εύρεση «ταιριάσματος» (matching). Υποερώτημα που απαντάται: Είναι ο Α όντως ο Α; Στόχος Β: Ταυτοποίηση (Identification): Σύγκριση ενός χαρακτηριστικού με όλα τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων, με σκοπό την εύρεση ενός «ταιριάσματος». Υποερώτημα που απαντάται: Ποια είναι η ταυτότητα του υποκειμένου; Η έννοια της ταυτοποίησης παρουσιάζει το μεγαλύτερο τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με την επαλήθευση ταυτότητας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέγεθος της βάσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, η ταυτοποίηση καθίσταται μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Στην πράξη, οι βιομετρικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την επαλήθευση ταυτότητας (identity verification) των χρηστών ενός συστήματος, στα πλαίσια της ταυτοποίησης SYA (Something You Are). Σελίδα 8 από 62

9 Απαιτήσεις Συστήματος Ένα σύστημα (ή συσκευή) βιομετρίας συνήθως αποτελείται από: Διαδικασίες και συσκευές εισόδου και εξαγωγής χαρακτηριστικών από το αρχικό δείγμα, Έναν αποθηκευτικό χώρο (π.χ. μια Βάση Δεδομένων- ΒΔ) με τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί, Διαδικασίες αναγνώρισης (σύγκρισης και εξαγωγής αποτελέσματος). Λήψη δείγματος: Κατά το στάδιο της εγγραφής, λαμβάνεται το πρώτο δείγμα από ένα υποκείμενο. Η ποιότητα του πρώτου δείγματος είναι σημαντική για τη μετέπειτα αναγνώριση του υποκειμένου. Εάν η ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική, τότε η διαδικασία λήψης πρέπει να επαναληφθεί. Συνήθως, η λήψη του πρώτου δείγματος, πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ειδικού προσωπικού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση του δείγματος και η εξαγωγή χαρακτηριστικών. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Το δείγμα που αποκτάται κατά το στάδιο της εγγραφής, δεν αποθηκεύεται στη ΒΔ με την αρχική του μορφή. Το πρώτο δείγμα περιέχει ορισμένη ποσότητα πληροφορίας που δεν είναι χρήσιμη, και επομένως πρέπει να απομονωθεί. Ένα πολύ μικρό υποσύνολο του δείγματος που αποκτάται, θεωρείται ως μοναδικό για το υποκείμενο, και παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (άρα είναι χρήσιμο) κατά τον έλεγχο πρόσβασης. Η ποιότητα και η ποσότητα των χαρακτηριστικών του δείγματος που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εξαρτώνται από το είδος της βιομετρικής μεθόδου. Η διαδικασία της εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι απωλεστική (lossy). Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά που εξάγονται, δεν είναι ικανά να οδηγήσουν στην τέλεια αναδημιουργία του αρχικού δείγματος. Αποθήκευση χαρακτηριστικών: Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται μπορούν να αποθηκευτούν σε μία "έξυπνη κάρτα, σε μια βάση δεδομένων σε κάποιον εξυπηρετητή (server), σε έναν σταθμό εργασίας ή απευθείας στο τερματικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης/ταυτοποίηση. Σελίδα 9 από 62

10 Αναγνώριση: Σε ένα «ιδανικό» σύστημα, η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη του πρώτου δείγματος είναι η ίδια με τη συσκευή που χρησιμοποιείται κατά τη λήψη του δείγματος που πρόκειται να ελεγχθεί. Επίσης, οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν παρόμοιες με τις συνθήκες του περιβάλλοντος κατά το στάδιο της εγγραφής. Παραδείγματα αποτελούν το φόντο (background) κατά την αναγνώριση προσώπου, ο θόρυβος κατά την αναγνώριση φωνής, η υγρασία κατά την αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος κλπ. Στην πράξη, η ποιότητα του δείγματος που αποκτάται στο στάδιο του ελέγχου πρόσβασης, είναι χαμηλή σε σύγκριση με την ποιότητα του δείγματος που αποκτήθηκε κατά την εγγραφή. Σε γενικές γραμμές τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά (ίριδα, αμφιβληστροειδής, δαχτυλικό Αποτύπωμα) είναι πιο αξιόπιστα από τα συμπεριφοριστικά (βάδισμα, υπογραφή, πληκτρολόγηση). Αυτό συμβαίνει επειδή οι εξωγενείς συνθήκες (συναισθηματική κατάσταση, ασθένεια) είναι πιο εύκολο να μεταβληθούν κατά τη λήψη ενός συμπεριφοριστικού δείγματος. Ένα βιομετρικό χαρακτηριστικό δε μπορεί ποτέ να είναι 100% ίδιο με το χαρακτηριστικό που ελήφθη κατά την εγγραφή. Αυτό συμβαίνει επειδή το περιβάλλον ή/και άλλοι εξωγενείς παράγοντες (ζέστη, φωτισμός, υγρασία, σκόνη, συναισθηματική/πνευματική κατάσταση, κόπωση, ασθένεια) επηρεάζουν τη διαδικασία. Επομένως, ένα σύστημα που ελέγχει (και απαιτεί) 100% ταύτιση για να επιτρέψει την πρόσβαση, θα ήταν πρακτικά άχρηστο, αφού θα απέρριπτε πολλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ανάλογα προβλήματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις όπου, ένα σύστημα είναι πολύ «χαλαρό», δηλαδή αποφαίνεται θετικά ακόμα και στην περίπτωση όπου το ποσοστό ομοιότητας είναι χαμηλό. Το σύστημα αυτό θα ήταν επίσης πρακτικά άχρηστο, αφού θα επέτρεπε την πρόσβαση σε πολλούς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Είναι σαφές ότι τα ποσοστά FRR και FAR είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το σημείο ισορροπίας είναι το σημείο εκείνο κατά το οποίο έχουμε αποδεκτά ποσοστά FAR και FRR, και εξαρτάται από την πολιτική ασφάλειας του συστήματος. Το σημείο ισορροπίας απεικονίζει την ακρίβεια του συστήματος, Σελίδα 10 από 62

11 και συγκεκριμένα το ποσοστό διαφοροποίησης που επιτρέπεται μεταξύ του αρχικού και του τελικού δείγματος: αν η διαφοροποίηση είναι μικρότερη του σημείου ισορροπίας, τότε ο χρήστης γίνεται αποδεκτός, αλλιώς ο χρήστης απορρίπτεται. Σε συστήματα υψηλού επιπέδου ασφάλειας, όπου η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από τη λειτουργικότητα, το FAR διατηρείται σε πολύ μικρά επίπεδα με συνέπεια το ποσοστό εξουσιοδοτημένων χρηστών που απορρίπτονται από το σύστημα να είναι υψηλό. Σε αυτήν την περίπτωση συνήθως χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές διαδικασίες, όπως προσωπικό ασφάλειας για τον φυσικό έλεγχο της ταυτότητας όσων το σύστημα απορρίπτει. Σ αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε τι σημαίνουν οι όροι FAR και FRR. FAR ή FMR = false accept rate (ψευδής βαθμός αποδοχής) ή false match rate (ψευδής βαθμός ταιριάσματος): Η πιθανότητα ότι το σύστημα λανθασμένα ταιριάζει το πρότυπο εισαγωγής πληροφορίας με ένα περίγραμμα που δεν ταιριάζει στη βάση δεδομένων. Μετράει το ποσοστό άκυρων εισαγωγών πληροφορίας τα οποία λανθασμένα γίνονται αποδεκτά. Στην περίπτωση της κλίμακας ομοιότητας, εάν το άτομο είναι πραγματικά απατεώνας, αλλά το ποσοστό ταιριάσματος είναι υψηλότερο από το όριο, τότε φέρεται ως αυθεντικό που αυξάνει το FAR και γι αυτό το λόγο η απόδοση επίσης βασίζεται πάνω στην επιλογή του ορίου τιμής. FRR ή FNMR = false reject rate (ψευδής βαθμός απόρριψης) ή false non-match rate (ψευδής βαθμός μη ταιριάσματος): Η πιθανότητα ότι το σύστημα αποτυγχάνει να ανιχνεύσει ένα ταίρι ανάμεσα στο πρότυπο εισαγωγής πληροφορίας και ένα ταιριαστό περίγραμμα στη βάση δεδομένων. Μετράει το ποσοστό των έγκυρων εισαγωγών πληροφορίας που λανθασμένα απορρίπτονται (www.wikipedia.org). Λανθασμένη αποδοχή - Λανθασμένη Απόρριψη 1. FAR - ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης γίνεται δεκτός 2. FRR - ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης απορρίπτεται Σελίδα 11 από 62

12 3.Αντιστάθμιση μεταξύ ασφάλειας-λειτουργικότητας Σε συστήματα χαμηλού-μέσου επιπέδου ασφαλείας, όπου η λειτουργικότητα είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια, το FRR διατηρείται σε πολύ μικρά επίπεδα, με συνέπεια το ποσοστό εξουσιοδοτημένων χρηστών που γίνονται αποδεκτοί από το σύστημα να είναι υψηλό. Ανίχνευση Ζωής. Η ανίχνευση ζωής είναι σημαντική, ιδίως σε περιβάλλοντα όπου το σύστημα δεν επικουρείται από προσωπικό ασφάλειας. H ανίχνευση ζωής διαφέρει από μέθοδο σε μέθοδο, και σχετίζεται με το εκάστοτε χαρακτηριστικό (φυσιολογικό ή συμπεριφοριστικό) που εξετάζεται. 2.3 Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά Δαχτυλικό Αποτύπωμα (Fingerprint) Ο έλεγχος πρόσβασης με τη χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) είναι από τις πλέον κλασσικές τεχνικές ταυτοποίησης. Οι πρώτες αυτοματοποιημένες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 60 στις ΗΠΑ για την διαλεύκανση εγκλημάτων. Λήψη δείγματος: Οι παραδοσιακές μέθοδοι κάνουν χρήση μελάνης για την αποτύπωση του δείγματος σε χαρτί. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας σαρωτής για την ψηφιοποίηση του δείγματος. Τα σύγχρονα συστήματα περιλαμβάνουν αναγνώστες (readers) βασισμένους σε: Τεχνολογίες φωτός (οπτικοί - optical): Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών βασίζεται στις διαφοροποιήσεις της αντανάκλασης του φωτός (χρήση LED) ανάλογα με το είδος της επιφάνειας στην οποία προσκρούει. Ένα μειονέκτημα των οπτικών αναγνωστών είναι ότι η ακρίβεια τους επηρεάζεται από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Σιλικόνη (Silicon): To δάχτυλο τοποθετείται σε μια επιφάνεια σιλικόνης που αποτελείται από μικροσκοπικά στοιχεία (pixels) - Όσο μεγαλύτερος είναι ο Σελίδα 12 από 62

13 αριθμός των pixels (μεγαλύτερη ανάλυση) τόσο πιο ακριβή είναι τα αποτελέσματα (500 dpi). Με τη χρήση ειδικών αισθητήρων μετρώνται χαρακτηριστικά όπως η πίεση ή/και η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του δαχτύλου και των pixels. Οι αναγνώστες που βασίζονται στη χρήση ολοκληρωμένων (chips) σιλικόνης, χαρακτηρίζονται από το χαμηλό τους μέγεθος και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου το μικρό μέγεθος είναι σημαντικό (κινητή τηλεφωνία, φορητοί Η/Υ). Εξαγωγή χαρακτηριστικών Υπέρηχοι (ultrasonic): Η χρήση υπέρηχων εξάγει τα χαρακτηριστικά του δέρματος που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του δάχτυλου (η οποία μπορεί να επηρεάζεται από σκόνη ή αμυχές). Θεωρούνται περισσότερο ακριβή (και ακριβά) από τους οπτικούς αναγνώστες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι οι γραμμές και οι καμπύλες (τα σημεία «Minutiae») από τις οποίες αποτελείται κάθε δαχτυλικό αποτύπωμα, και οι οποίες (στο σύνολο τους) είναι μοναδικές για κάθε υποκείμενο. Περίπου 30 τέτοια σημεία εξάγονται από κάθε αποτύπωμα, ενώ το συνολικό μέγεθος του αποτυπώματος που εξάγεται δεν ξεπερνάει το 1 ΚΒ. Η πιθανότητα δύο άτομα να έχουν περισσότερα από 8-10 τέτοια σημεία, θεωρείται πάρα πολύ μικρή. Πλεονεκτήματα: H αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος είναι γνωστή και γρήγορη μέθοδος, εμφανίζει σχετικά υψηλή ακρίβεια κατά την επαλήθευση ταυτότητας & την ταυτοποίηση. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι πλούσια σε πληροφορία (δηλαδή, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ δύο υποκειμένων). Μειονεκτήματα: Η αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος επηρεάζεται συχνά από αλλαγές στο περιβάλλον, όπως η ηλικία, η σκόνη, η υγρασία, η καταπόνηση του χεριού λόγω εργασίας. Επίσης, όταν το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι χαμηλής ποιότητας, η εξαγωγή των χαρακτηριστικών είναι δύσκολη. Σελίδα 13 από 62

14 2.3.2 Αναγνώριση Ίριδας (Iris Recognition) Η ίριδα είναι η κυκλική επιφάνεια που περικλείει την κόρη του ματιού. Η ίριδα του ματιού περιέχει ένα πλούσιο και πολύπλοκο μωσαϊκό γραμμών και σχημάτων (υπάρχουν περίπου 200 τέτοια σημεία), τα οποία είναι μοναδικά για κάθε υποκείμενο. Οι μέθοδοι αναγνώρισης (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) που βασίζονται στην ίριδα θεωρούνται από τις πλέον ακριβείς (accurate) μεθόδους: H έρευνα έχει δείξει ότι ο έλεγχος πρόσβασης με τη χρήση του αποτυπώματος της ίριδας εμφανίζει ποσοστά ακρίβειας μεγαλύτερα και από τις μεθόδους αναγνώρισης DNA. Λήψη Δείγματος: Πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας (με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας) από κοντινή απόσταση. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει υψηλή ανάλυση, ώστε να μην απολεστούν τα χαρακτηριστικά της ίριδας. Ανίχνευση ζωής: Ορισμένα τερματικά ανιχνεύουν τις περιοδικές διακυμάνσεις του μεγέθους της κόρης του ματιού, ώστε να αποφευχθούν επιθέσεις επανάληψης (replay attacks), τοποθέτηση φωτογραφίας της ίριδας μπροστά στην κάμερα. Πλεονεκτήματα: Το αποτύπωμα της ίριδας παραμένει αναλλοίωτο στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι αρκετά πλούσια, το μέγεθος του αποτυπώματος είναι μικρό, ενώ η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, τόσο κατά τον έλεγχο πρόσβασης όσο και κατά την ταυτοποίηση. Μειονεκτήματα: Η μέθοδος απαιτεί τη λήψη φωτογραφίας από πολύ κοντινή απόσταση και σε υψηλή ανάλυση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ενοχλητικό για πολλούς χρήστες του συστήματος. Επίσης, η μέθοδος δεν ενδείκνυται για ταυτοποίηση σε πολυσύχναστους χώρους, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους (αναγνώριση προσώπου). Σελίδα 14 από 62

15 2.3.3 Αναγνώριση Αμφιβληστροειδούς (Retina) Η μέθοδος αυτή (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) ανιχνεύει και καταγράφει το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων στον αμφιβληστροειδή του ματιού. Η ρέτινα δεν είναι άμεσα ορατή. Επομένως, ή λήψη του δείγματος απαιτεί τη χρήση ακτινοβολίας (υπέρυθρη, ή laser) για να φωτιστεί / αναδειχθεί ο αμφιβληστροειδής. Στη συνέχεια αποκτάται η εικόνα της ρέτινας η οποία και αναλύεται για την εύρεση και εξαγωγή των μοναδικών χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται περιέχονται στο πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων που ξεκινούν από το οπτικό νεύρο και διατρέχουν τη ρέτινα, που είναι διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Η ακρίβεια της μεθόδου είναι πάρα πολύ υψηλή, και τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι πλούσια. Ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση ταυτότητας αλλά και για ταυτοποίηση. Στην πράξη χρησιμοποιείται για επαλήθευση ταυτότητας σε συστήματα πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Πλεονεκτήματα: Το αποτύπωμα της ρέτινας παραμένει αναλλοίωτο στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου (με εξαιρέσεις, λόγω ασθενειών του ματιού). Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι αρκετά πλούσια (περίπου 400 χαρακτηριστικά), το μέγεθος του αποτυπώματος είναι μικρό (<100 B), ενώ η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, τόσο κατά την επαλήθευση ταυτότητας όσο και κατά την ταυτοποίηση. Μειονεκτήματα: Η ρέτινα είναι πιο ευπαθής σε ασθένειες του ματιού, σε σχέση με την ίριδα. Συνήθως απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη καθοδήγηση του υποκειμένου στη λήψη του δείγματος κατά την εγγραφή και τον έλεγχο πρόσβασης. Επίσης, η μέθοδος απαιτεί τη λήψη φωτογραφίας από πολύ κοντινή απόσταση και σε υψηλή ανάλυση, κάτι που θεωρείται ενοχλητικό για τους χρήστες του συστήματος (ιδίως, όταν γίνεται χρήση δέσμης laser κατά τη λήψη του δείγματος). Ανίχνευση ζωής: Η ανίχνευση ζωής συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα για τα συστήματα αναγνώρισης ρέτινας, αφού τα συστήματα αυτά απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό ασφάλειας κατά την επαλήθευση/ταυτοποίηση. Σελίδα 15 από 62

16 2.3.4 Αναγνώριση Προσώπου (Facial Recognition) Λήψη Δείγματος: Σε ιδανικές συνθήκες, ο χρήστης στέκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από την κάμερα και κοιτάζει προς την κάμερα. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Αρχικά, το λογισμικό αναλαμβάνει να εντοπίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στη φωτογραφία. Στη συνέχεια εξάγονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου (π.χ. θέση ματιών, μύτης, στόματος, καθώς και η απόσταση μεταξύ τους). Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου (www.biometrics.gov, Schouten και άλλοι, 2008) ενδείκνυνται κυρίως για έλεγχο πρόσβασης χρηστών σε συστήματα χαμηλού-μέσου επιπέδου ασφαλείας, καθώς τα χαρακτηριστικά που εξάγονται δεν είναι πλούσια. Πλεονεκτήματα: Τα τελευταία χρόνια, η ακρίβεια των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο υπολείπεται άλλων μεθόδων. Μειονεκτήματα: Δυσκολία διάκρισης μεταξύ ατόμων με υψηλό ποσοστό ομοιότητας όπως τα δίδυμα. Η ακρίβεια του συστήματος επηρεάζεται από εξωγενείς (φωτισμός) και άλλους παράγοντες (ηλικία, πληγές, αλλαγή μαλλιών, γυαλιά). Επιπλέον, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου συχνά εγείρουν αντιδράσεις καθώς η λήψη του αποτυπώματος μπορεί να γίνει και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου. Ανίχνευση ζωής: Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα αναγνώρισης δεν επικουρείται από προσωπικό ασφάλειας, το σύστημα είναι ευπαθές σε επιθέσεις επανάληψης (επίδειξη φωτογραφίας). Στα πλαίσια ενός μηχανισμού ανίχνευσης ζωής συνήθως ζητείται από το χρήστη να μεταβάλλει κάποιο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (κλείσιμο ματιών, κίνηση στόματος, μορφασμοί). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερη κάμερα με σκοπό τη φωτογράφηση του προφίλ του υποκειμένου. Σελίδα 16 από 62

17 2.3.5 Αναγνώριση Φωνής (Voice Recognition) Η αναγνώριση φωνής (ή αλλιώς αναγνώριση ομιλούντος - speaker recognition) διαφέρει από την αναγνώριση ομιλίας. Τα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας (www.biometrics.gov) έχουν ως στόχο την αναγνώριση του περιεχομένου της ομιλίας (π.χ. συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης), ενώ τα συστήματα αναγνώρισης φωνής έχουν ως στόχο την αναγνώριση του υποκειμένου που ομιλεί. Λήψη Δείγματος: H λήψη του φωνητικού δείγματος είναι μια απλή διαδικασία η οποία συνήθως χρησιμοποιεί ένα μικρόφωνο, συνδεδεμένο με έναν πολυμεσικό Η/Υ. Κατά την εγγραφή το σύστημα ζητεί από το χρήστη να εκφωνήσει μια ή περισσότερες λέξεις/φράσεις). Αργότερα, κατά την αναγνώριση, το σύστημα θα ζητήσει από το χρήστη να εκφωνήσει την ίδια φράση. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Στη συνέχεια γίνεται εξαγωγή ορισμένων φωνητικών χαρακτηριστικών της ανθρώπινης φωνής, τα οποία σχετίζονται με τη φωνητική οδό του ατόμου (φωνητική οδός: αρχίζει από το άνοιγμα των φωνητικών χορδών περιλαμβάνει τον φάρυγγα, τη στοματική και ρινική κοιλότητα και έχει μέσο μήκος για τους άνδρες 17 cm) Πλεονεκτήματα: Σε αντίθεση με άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά, η φωνή ενός ανθρώπου δε «χάνεται». Η μέθοδος είναι η πλέον αποδεκτή από τους χρήστες του συστήματος, λόγω ευκολίας (και διακριτικότητας) στον τρόπο λήψης του αποτυπώματος. Επίσης η μέθοδος είναι ιδανική για απομακρυσμένη πρόσβαση (μέσω ενός τηλεφώνου). Η μέθοδος εμφανίζει καλή αναλογία κόστους/απόδοσης, εφόσον δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, παρά μόνον ειδικό λογισμικό Μειονεκτήματα: Η ακρίβεια της μεθόδου αναγνώρισης μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς (θόρυβος) ή άλλους παράγοντες (συναισθηματική φόρτιση, ηλικία ομιλούντος, ασθένεια). Σελίδα 17 από 62

18 Ανίχνευση ζωής: Τα συστήματα που ζητούν από το χρήστη τη διατύπωση συγκεκριμένης λέξης/φράσης, είναι ευπαθή σε επιθέσεις επανάληψης. Αρκετά συστήματα αναγνώρισης κάνουν χρήση ενός μηχανισμού πρόκλησης-απάντησης (challenge-response): Κατά την εγγραφή ζητείται από το χρήστη η διατύπωση περισσότερων από μία λέξεων/φράσεων (η εκφώνηση μιας λίστας από αριθμούς). Κατά την αναγνώριση, το σύστημα ζητάει μια λέξη και ο χρήστης καλείται να την εκφωνήσει Άλλες Κατηγορίες Αναγνώριση Αποτυπώματος παλάμης - Αποτελεί διαφοροποίηση της μεθόδου αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος. Χρησιμοποιεί οπτικούς αναγνώστες. Αναγνώριση Αγγείων χεριού - Βασίζεται στο γεγονός ότι το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων στο ανθρώπινο χέρι (στο πίσω τμήμα του χεριού) είναι μοναδικό. Η λήψη του αποτυπώματος γίνεται με μια κάμερα και τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας: Τα αγγεία του χεριού απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία και κατ αυτόν τον τρόπο η παρουσία τους απεικονίζεται στη φωτογραφία που λαμβάνεται. Η τεχνική βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της έρευνας (Schouten και άλλοι, 2008). Αναγνώριση δέρματος νυχιού. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, αναγνωρίζονται οι γραμμές και οι κοιλότητες στην επιφάνεια του δέρματος, κάτω από το νύχι του δαχτύλου. Διαφοροποιείται ελαφρά από τη μέθοδο αναγνώρισης δαχτυλικού αποτυπώματος. Χρησιμοποιεί οπτικούς αναγνώστες. Αναγνώριση DNA. Είναι μία από τις πλέον ακριβείς μεθόδους αναγνώρισης. H αναγνώριση μέσω του DNA απαιτεί την ύπαρξη δειγμάτων αίματος, ιστού και ως εκ τούτου δεν ευνοείται η ευρεία χρήση της σε συστήματα πρόσβασης. Η ταχύτητα αναγνώρισης δεν είναι μεγάλη (στο εργαστήριο, οι βέλτιστοι χρόνοι που επιτυγχάνονται είναι της τάξης των 10 λεπτών). Σελίδα 18 από 62

19 Αναγνώριση σχήματος αυτιού. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό που ενσωματώνεται σε ακουστικά τηλεφώνου. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Αναγνώριση οσμής σώματος. Η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο (www.biometrics.gov). Σελίδα 19 από 62

20 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1 Τεχνολογία συστήματος chip κάρτας Το chip είναι ένας μικροεπεξεργαστής, μικροϋπολογιστής, υψηλής τεχνολογίας, που διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα σε μνήμη αναλογικά με το μέγεθός του, προσφέρει δυνατότητες πολλαπλών και σύνθετων λειτουργιών, μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές εφαρμογές. Με το chip, οι κάρτες είναι πιο ασφαλείς από ποτέ, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιγραφούν οι πληροφορίες που αποθηκεύουν. Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα στην πραγματοποίηση συναλλαγών και παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Σταδιακά, όλες οι κάρτες, τα τερματικά και τα ΑΤΜ θα προσαρμοστούν στα νέα τεχνολογικά πρότυπα που παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας οπουδήποτε (http://www.gonational.gr/chip.html). Παράλληλα, και μέχρι το σύνολο των τερματικών και ΑΤΜ να αντικατασταθεί, οι κάρτες θα συνδυάζουν και την τεχνολογία της μαγνητικής πίστας στην πίσω όψη, για να γίνονται αποδεκτές παντού. Όταν χρησιμοποιείται μια chip κάρτα σε επιχείρηση που διαθέτει τερματικά νέας τεχνολογίας, θα εισάγεται πλέον σε ειδική εσοχή των τερματικών, αντί να περνάει από την μαγνητική ταινία. Φανταστείτε να μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε μετρητά, αποδείξεις, πιστωτικές κάρτες, κουπόνια, κλειδιά σε μία κάρτα. Σύντομα αυτό θα είναι πραγματικότητα με τη βοήθεια της chip τεχνολογίας. Ο κόσμος αλλάζει οπότε αλλάζουν και οι πιστωτικές κάρτες. Έτσι θα μπορεί ο καθένας να είναι σε θέση να μεταφέρει όλο αυτό το σύνολο χαρτιών και πλαστικού που δυσκολεύουν τη ζωή μας, σε μία μόνο κάρτα. Θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε χρεωστικούς, αλλά και πιστωτικούς λογαριασμούς, με μία μόνο κάρτα. Η κάρτα θα μπορεί να αποθηκεύει ηλεκτρονικές αποδείξεις για οτιδήποτε αγοράζει. Θα μπορεί να καταγράφει τους πόντους ανταμοιβής που θα συλλέγει από τα αγαπημένα του εμπορικά καταστήματα, καθώς και από τα προγράμματα πιστότητας. Πρέπει Σελίδα 20 από 62

21 επίσης, να ξεχάσει τα κουπόνια ειδικών προσφορών, τις δωροεπιταγές, τις κάρτες προγραμμάτων πιστότητας, τα ταξιδιωτικά και ψυχαγωγικά εισιτήρια, τα ασφαλιστικά πιστοποιητικά. Στην ουσία, μπορεί να ξεχάσει κάθε τι που μπορεί να αποθηκευθεί σε ψηφιακή μορφή. Μέσα από την τεχνολογία chip, η πολύλειτουργική κάρτα θα μπορούσε να αντικαταστήσει όλα τα παραπάνω και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον (www.visa.gr). 3.2 Έξυπνη κάρτα Στην τεχνολογία του chip βασίζεται η έξυπνη κάρτα. Έξυπνη κάρτα (smart card) είναι μια κάρτα, η οποία έχει το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Εσωτερικά, όμως, διαφέρει σημαντικά από αυτήν. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα απλό κομμάτι πλαστικού, στο οποίο έχει ενσωματωθεί μια μαγνητική ταινία (magnetic stripe), στην οποία είναι εγγεγραμμένα κάποια στοιχεία του χρήστη. Η έξυπνη κάρτα, αντίθετα, ενσωματώνει ένα μικροεπεξεργαστή, ο οποίος βρίσκεται κάτω από μια επαφή από χρυσό, προσαρμοσμένο στη μια πλευρά της. Οι πρώτες έξυπνες κάρτες εμφανίστηκαν το 1984 με τη μορφή προπληρωμένων τηλεφωνικών έξυπνων καρτών (Finkenzeller, 2010). Η βασική διαφορά των δύο τύπων καρτών είναι ότι, ενώ τα δεδομένα στη μαγνητική ταινία είναι εύκολο να παραλλαχθούν ή και να διαγραφούν, ακόμη και τυχαία, αυτό δεν είναι δυνατό στην έξυπνη κάρτα, γιατί ο μικροεπεξεργαστής της δεν περιέχει δεδομένα για το χρήστη: O μικροεπεξεργαστής της κάρτας και ο υπολογιστής, με τον οποίο συνδέεται, επικοινωνούν πριν ο πρώτος επιτρέψει την πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στη μνήμη της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η παραχάραξη των δεδομένων κι έτσι ο χρήστης διασφαλίζεται, αν η κάρτα του βρεθεί σε διαφορετικά από τα δικά του χέρια (Jurgensen και άλλοι, 2002). Η έξυπνη κάρτα, με λίγα λόγια (Mayes & άλλοι, 2008): μπορεί να συμμετέχει σε μια αυτόματη ηλεκτρονική συναλλαγή χρησιμοποιείται κυρίως για να προσθέσει ασφάλεια δεν πλαστογραφείται ή αντιγράφεται εύκολα Σελίδα 21 από 62

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μας για όλα όσα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E-MBA) ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: το κλειδί για το εθνικό σύστημα υγείας του μέλλοντος Κουτσούκου Κατερίνα Α.Μ.: E-MBA 0220

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΡΔΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ INTERNET BANKING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (5 ο Εξάμηνο) ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΘΗΝΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Π05066 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics»

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» «Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΔΕ ΕΤΥ Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α Κα β ά λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία : Περιγραφή Τεχνολογίας RFID. Εξέταση περίπτωσης Πολεμικής Αεροπορίας. Πιλοτική Εφαρμογή Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εμπεριστατωμένη έρευνα για την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων. Thorough research into the safety of mobile phones

Τίτλος Εργασίας: Εμπεριστατωμένη έρευνα για την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων. Thorough research into the safety of mobile phones ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Εργασίας: Εμπεριστατωμένη έρευνα για την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων Thorough research into the safety of

Διαβάστε περισσότερα