Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα 17 Κεφάλαιο 1 - Aσφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών: Εννοιολογική Θεμελίωση, Δ. Γκρίτζαλης Εισαγωγή Αγαθά Ιδιοκτήτης και Χρήστης Ιδιότητες Ζημιά Κίνδυνοι Στόχοι Εξασφάλιση Μέτρα Προστασίας Ασφάλεια Υποδομών 43 Παράρτημα Α - Απόδοση Aγγλικών όρων στην Ελληνική γλώσσα 47 Παράρτημα Β - Απόδοση Ελληνικών όρων στην Αγγλική γλώσσα 53 Κεφάλαιο 2 Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση, Κ. Καμπουράκη Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση Κατηγορίες Αυθεντικοποίησης Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Δεδομένων Αυθεντικοποίησης Δεδομένα Αυθεντικοποίησης Συνθηματικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά Έξυπνες κάρτες Συστήματα Αυθεντικοποίησης Σύστημα KERBEROS Σύστημα SESAME Βιομετρικά Συστήματα Χαρακτηριστικά Βιομετρικών Συστημάτων Δακτυλικά αποτυπώματα Αναγνώριση προσώπου Ίριδα ματιού Κριτήρια Αξιολόγησης 85

2 4 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 2.8 Σύνοψη 86 Βιβλιογραφικές αναφορές 89 Αντιστοίχηση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 91 Κεφάλαιο 3 - Τεχνολογίες Διαχείρισης Ταυτότητας, Κ.Μουλίνος Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ορισμός Παραδείγματα Διαχείρισης Ταυτότητας Διαχείριση Τοπικής Ταυτότητας Διαχείριση Ταυτότητας Δικτύου Διαχείριση Παγκόσμιας Ταυτότητας Τεχνολογίες Διαχείρισης Ταυτότητας Μοναδιαία αυθεντικοποίηση Συγχρονισμός Συνθηματικών Διαχείριση ταυτότητας με χρήση Τρίτων Οντοτήτων Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Έμπιστες Τρίτες Οντότητες Security Markup Language (SAML) Διαχείριση ταυτότητας και προστασία δεδομένων Προστάτης ταυτότητας (Identity Protector) Ανώνυμοι επανα-ταχυδρομητές Re-webbers Δίκτυα Iδιωτικότητας Δικτυοενδιάμεσοι Διαχείριση Cookies Open Profiling Standard Platform for Privacy Preferences Σύνοψη 115 Βιβλιογραφικές Αναφορές 117 Αντιστοίχηση Ελληνικών Αγγλικών Όρων 119 Κεφάλαιο 4 - Έλεγχος Προσπέλασης, Κ. Λαμπρινουδάκης Εισαγωγή Εννοιολογική Θεμελίωση Λειτουργίες Προσπέλασης Τρόποι προσπέλασης Δικαιώματα Προσπέλασης και Χαρακτηριστικά Προσπέλασης UNIX 128

3 Περιεχόμενα Windows NT Το Μοντέλο του Πίνακα Ελέγχου Προσπέλασης Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης Λίστες Ελέγχου Δικαιωμάτων Προσπέλασης Δημιουργία και Διαχείριση της Λίστας Ελέγχου Δικαιωμάτων Προσπέλασης Ανάκληση Δικαιωμάτων Προσπέλασης Λίστες Δυνατοτήτων Υλοποίηση Δυνατοτήτων Αντιγραφή και Ενίσχυση Δυνατοτήτων Ανάκληση Δικαιωμάτων Προσπέλασης Σύγκριση Δυνατοτήτων - Λιστών Ελέγχου Δικαιωμάτων Προσπέλασης Ομάδες και Αρνητικά Δικαιώματα Αξιοποίηση των Ομάδων στις Λίστες Ελέγχου Δικαιωμάτων Προσπέλασης Προστατευτικοί Δακτύλιοι Έλεγχος Προσπέλασης Βασισμένος σε Ρόλους Σύνοψη 148 Βιβλιογραφικές Αναφορές 151 Αντιστοίχηση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 153 Κεφάλαιο 5 - Πολιτικές και Φορμαλιστικά Μοντέλα Ασφάλειας, Σ. Κ. Κάτσικας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Υποκείμενα και Αντικείμενα Δικτυώματα Έλεγχος Προσπέλασης Πολιτικές ελέγχου προσπέλασης Φορμαλιστικά Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης Μοντέλο Bell-Lapadula Μοντέλο Σινικού Τείχους Μοντέλα Πολιτικών RBAC Μοντέλο Harrison-Ruzzo-Ullman Μοντέλο Graham-Denning Μοντέλο Ανάκλησης-Παραχώρησης (Take-Grant) Μοντέλα ροής πληροφορίας (information flow models) 171

4 6 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 5.7 Μη-παρεμβολή (non-interference) Διασφάλιση ακεραιότητας Πολιτικές διασφάλισης ακεραιότητας Φορμαλιστικά μοντέλα διασφάλισης ακεραιότητας Μοντέλο Biba Μοντέλο Clark-Wilson Μοντέλο Εξουσιοδότησης Ροής Εργασιών (Workflow Authorisation Model WAM) Έλεγχοι εξουσιοδότησης βασισμένοι σε εργασίες (Task-Based Authorisation Controls TBAC) Σύνοψη 181 Βιβλιογραφικές Αναφορές 183 Κεφάλαιο 6 - Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων, Δ. Λέκκας Εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Προστασία Λ.Σ Ευπάθειες και απειλές Παράμετροι ασφαλείας ΛΣ Αυθεντικοποίηση χρηστών Συνθηματικά Βιομετρικές Μέθοδοι Αγνωστικά Πρωτόκολλα Δημόσιου κλειδιού Έλεγχος Προσπέλασης Διαθεσιμότητα Συστήματος Αρχή Διαχωρισμού Επανάχρηση μνήμης Χρονισμός Διεργασιών και Διακόπτες Ακεραιότητα Λογισμικού και Δεδομένων Μέθοδος Φραγμών Μέθοδος Καταχωρητών Σελιδοποίηση Σύνολα Ελέγχου και Συνόψεις Αρχείων Μηχανισμοί Ανοχής Σφαλμάτων σε Συστήματα Δίσκων Καταγραφή και Παρακολούθηση Εμπιστευτικότητα Ευαίσθητων Δεδομένων Πρόσθετοι μηχανισμοί ασφαλείας 198

5 Περιεχόμενα Προληπτικοί Κατασταλτικοί Ανάπτυξη ασφαλών ΛΣ Αρχές Σχεδίασης Ασφαλών ΛΣ Μεθοδολογία Σχεδίασης Ασφάλειας Πιστοποίηση Ασφάλειας ΛΣ Μελέτη περίπτωσης: UNIX Γενικές Αρχές Ασφάλειας Αυθεντικοποίηση Διαχείριση Χρηστών Εξουσιοδότηση Καταγραφή και Παρακολούθηση Πρόσθετοι Μηχανισμοί Ασφαλής Διαγραφή Αρχείων Προστασία Συσκευών Wrappers Μελέτη περίπτωσης: Windows NT/ Γενικές Αρχές Ασφάλειας Αυθεντικοποίηση Διαχείριση Χρηστών Εξουσιοδότηση Σύστημα Αρχείων NTFS Πολιτικές Ασφάλειας Διαχείριση Χρηστών Δικαιώματα Χρηστών Εγγενείς Ομάδες Καταγραφή και Παρακολούθηση Πρόσθετοι Μηχανισμοί Σχέσεις Εμπιστοσύνης Υποχρεωτικά Προφίλ Σύνδεση Χρήστη με Έξυπνη Κάρτα Σύνοψη 222 Βιβλιογραφικές Αναφορές 225 Αντιστοίχηση Ελληνικών Αγγλικών Όρων 227 Κεφάλαιο 7 - Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Θ. Μπαλόπουλος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 229

6 8 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ερωτήματα (Queries) Πλεονεκτήματα από τη Χρήση των Βάσεων Δεδομένων Απαιτήσεις Ασφάλειας Ακεραιότητα (Integrity) Δεδομένων Διαθεσιμότητα (Availability) Συστήματος Ευαίσθητα Δεδομένα (Sensitive Data) Ακεραιότητα Δεδομένων και Διαθεσιμότητα Συστήματος Αυθεντικοποίηση Χρήστη (Authentication) Ιστορικό Προσπέλασης (Audit Record of Access) Συναλλαγή (Transaction) και Ενημέρωση Δύο Φάσεων Έλεγχος Χρονικής Σύμπτωσης (Concurrency Control) Ακεραιότητα Οντότητας και Αναφορική Ακεραιότητα Επιμελητές (Monitors) Πλεονασμός (Redundancy) Ασφάλεια για Ευαίσθητα Δεδομένα Τρόποι Αποκάλυψης Ευαίσθητων Δεδομένων Ασφάλεια έναντι Ακρίβειας Πρόσβαση μέσω Συμπεράσματος (Inference) Βάσεις Δεδομένων Πολλαπλών Επιπέδων Απαιτήσεις Ασφάλειας Προτάσεις Υλοποίησης Στοιχεία Ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων Oracle Ακεραιότητα σε επίπεδο Βάσης Ακεραιότητα σε επίπεδο Δεδομένων Διαθεσιμότητα Αυθεντικοποίηση Έλεγχος Προσπέλασης Ιστορικό Προσπέλασης Κρυπτογράφηση Σύνοψη 245 Βιβλιογραφικές Αναφορές 247 Aντιστοίχηση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 249 Κεφάλαιο 8 Κακόβουλο Λογισμικό, Ι. Ηλιάδης Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση Κακόβουλου Λογισμικού Είδη Κακόβουλου Λογισμικού Ιομορφικό Λογισμικό 254

7 Περιεχόμενα Μη Ιομορφικό Κακόβουλο Λογισμικό Αντιμετωπίζοντας το κακόβουλο λογισμικό Κακόβουλο λογισμικό που εμφανίζεται ως δεδομένα και ως εντολές Κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα του χρήστη Διάσχιση Τομέων Προστασίας Έλεγχος Ακεραιότητας Αρχείων Έλεγχος ενεργειών που δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές Κρυπτογραφικός έλεγχος ασφαλείας κώδικα Τεχνικές Αντιμετώπισης Κακόβουλου Λογισμικού Αντιβιοτικό Λογισμικό Μελέτες περίπτωσης Ιός CIH Μακρο-Ιός Melissa Μακρο-Ιός ILoveYou Σύνοψη 276 Βιβλιογραφικές Αναφορές 279 Αντιστοίχηση Ελληνικών Αγγλικών Όρων 281 Κεφάλαιο 9 - Διασφάλιση και Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων και Προϊόντων, Σ.Γκρίτζαλης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Διασφάλιση Σκοπός της Διασφάλισης Ζητήματα Διασφάλισης Λειτουργικότητα Ισχύς Μηχανισμών Υλοποίηση Ευχρηστία Διασφάλιση: Εταιρείες και Χρήστες - Δύο Οπτικές Μέθοδοι Διασφάλισης Διασφάλιση Έργου Διασφάλιση Διαδικασιών Ενέργειες Συνεχιζόμενης Διασφάλισης Αξιολόγηση Στόχοι της Αξιολόγησης Σκοποί και Μέθοδοι της Αξιολόγησης Δομή Κριτηρίων Αξιολόγησης 295

8 10 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 9.8 Συστήματα Αξιολόγησης TCSEC - Trusted Computer System Evaluation Criteria - Orange Book ΤΝΙ - Trusted Network Interpretation - Red Book CTCPEC - Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria ITSEC - Information Technology System Evaluation Criteria CISR - Commercial International Security Requirements FC - The Federal Criteria FIPS-140 Federal Information Processing Standards CC - Common Criteria SSE-CMM System Security Engineering Capability Maturity Model Σύνοψη 327 Βιβλιογραφικές Αναφορές 329 Αντιστοίχηση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 331 Κεφάλαιο 10 - Προσεγγίσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ε. Κιουντούζης Εισαγωγή Σύστημα, Πληροφοριακό Σύστημα, Ασφάλεια Π.Σ Ασφάλεια Πληροφοριακού Συστήματος Η Ασφάλεια ως Απαίτηση Δικαιούχων Επίβουλοι του συστήματος Εννοιολογικό πλαίσιο συζήτησης Προσεγγίσεις με βάση βέλτιστες πρακτικές Ερευνητικές Προσπάθειες Μοντελοποίηση υπευθυνοτήτων Μοντέλα επαλλήλων στρωμάτων Ενσωμάτωση ασφάλειας κατά την ανάπτυξη Συμπεράσματα 347 Βιβλιογραφικές Αναφορές 349 Κεφάλαιο 11 - Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων, Σ. Κοκολάκης Εισαγωγή Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας ΠΣ Επικινδυνότητα και συναφείς έννοιες 353

9 Περιεχόμενα Η μεθοδολογία της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας ΠΣ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Μέθοδοι Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας ΠΣ Γενικά Security By Analysis (SBA) MARION Η μέθοδος CRAMM Επιλογή κατάλληλης μεθόδου Μελέτη περίπτωσης: ΕΤΟ Α.Ε Γενικά Περιγραφή της αρχικής κατάστασης Επιλογή μεθόδου Εφαρμογή Συμπεράσματα Σύνοψη 389 Βιβλιογραφικές Αναφορές 391 Αντιστοίχηση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 393 Κεφάλαιο 12 - Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Μ. Καρύδα Εισαγωγή Διαχείριση Ασφάλειας και Πολιτικές Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Έννοιες Σκοπιμότητα Πολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Είδη, μορφές και χαρακτηριστικά πολιτικών ασφαλείας Τεχνικές και οργανωσιακές πολιτικές ασφάλειας Μορφή Πολιτικών Ασφάλειας Αρχές Διαμόρφωσης Πολιτικών Ασφαλείας Εμπλεκόμενοι στην Ανάπτυξη Πολιτικών Ασφάλειας Ανάλυση Επικινδυνότητας και Πολιτική Ασφάλειας Ανάπτυξη Πολιτικών Ασφάλειας βασισμένη σε Πρότυπα Περιεχόμενο των Πολιτικών Ασφάλειας Άξονες της Πολιτικής Ασφάλειας Γενικά χαρακτηριστικά Πολιτικών Ασφάλειας Προσεγγίσεις στη διαμόρφωση Πολιτικών Ασφάλειας Παράδειγμα Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Εφαρμογή των Πολιτικών Ασφαλείας Πληροφοριακών 417

10 12 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Συστημάτων Αξιοποίηση των Πολιτικών Ασφάλειας Παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής των Πολιτικών Ασφάλειας Αναθεώρηση Πολιτικών Ασφάλειας Σύνοψη 421 Βιβλιογραφικές Αναφορές 423 Αντιστοίχηση Ελληνικών Αγγλικών Όρων 425 Κεφάλαιο 13 - Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων, Β. Τσούμας Εισαγωγή Βασικοί Ορισμοί Ελεγκτικής ΠΣ Σημασία του Ελέγχου ΠΣ Χαρακτήρας του Ελέγχου ΠΣ Η λειτουργία του Ελέγχου ΠΣ Οργάνωση του Ελέγχου ΠΣ Διαχείριση ελεγκτικών πόρων Σχεδιασμός Ελέγχου ΠΣ Κίνδυνοι και Ανάλυση Επικινδυνότητας Μηχανισμοί Ελέγχου ΠΣ Στόχοι των Μηχανισμών Ελέγχου Το πλαίσιο COBIT Διαδικασίες Ελέγχου ΠΣ Κατηγοριοποίηση των Μηχανισμών Ελέγχου Διεξαγωγή Ελέγχου ΠΣ Κατηγοριοποίηση των Ελέγχων ΠΣ Μεθοδολογία Ελέγχου Τύποι Προγραμμάτων Ελέγχου Περιορισμοί και Κίνδυνοι του Ελέγχου ΠΣ 456 Βιβλιογραφικές Αναφορές 459 Αντιστοίχιση Ελληνικών - Αγγλικών Όρων 461 Κεφάλαιο 14 - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Λ. Μήτρου Εισαγωγή Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι αλλαγές στο Κράτος και στην Οικονομία Η έννοια των Προσωπικών Δεδομένων Πληροφορία και δεδομένο 468

11 Περιεχόμενα Προσωπική πληροφορία : Το κριτήριο Το περιεχόμενο μιας πληροφορίας και η διάκριση σε απλές και ευαίσθητες πληροφορίες Ο νομοθετικός προσδιορισμός της προσωπικής πληροφορίας ή δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα Το Αίτημα της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Η Νομοθετική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Η Διεθνής Διάσταση Υπερεθνικές πρωτοβουλίες και Συμβάσεις Η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 479 κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Οι βασικές συνιστώσες της κοινοτικής νομοθεσίας: Αρχές και σύστημα προστασίας Δημόσια και ιδιωτική επεξεργασία Οι βασικές επιλογές του κοινοτικού νομοθέτη Η αρχή της διαφάνειας της επεξεργασίας Ο θεσμικός έλεγχος της προστασίας προσωπικών δεδομένων Ερμηνευτικές αρχές και νομοθετικές κατευθύνσεις Το Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων Τα συνταγματικά θεμέλια της προστασίας προσωπικών δεδομένων πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος ( Το νέο συνταγματικό δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων Άρθρο 9 Α Ο Νόμος 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Βασικά χαρακτηριστικά και πεδίο εφαρμογής του νόμου Το σύστημα των ουσιαστικών ρυθμίσεων Γνωστοποίηση - ευαίσθητα δεδομένα και ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας Τα δικαιώματα του ατόμου Εισαγωγή και οργάνωση θεσμικού ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων Κυρώσεις 512

12 14 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 14.9 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Πεδίο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας - Η σχέση του δικαιώματος ελεύθερης επικοινωνίας με άλλα δικαιώματα Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας Οι περιορισμοί του απορρήτου της επικοινωνίας Νέες μορφές επικοινωνίας και νέοι κίνδυνοι παραβίασης του απορρήτου Τα προβλήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο H φύση του Διαδικτύου Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο Η ρύθμιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ο Ν. 2774/99 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Η νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Μια «τεχνολογικά ουδέτερη» Οδηγία Ενισχυμένη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών Η ρύθμιση των cookies Δεδομένα κίνησης, χρέωσης και θέσης Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής Κατάλογοι συνδρομητών Αυτόκλητες (μη ζητηθείσες) κλήσεις Ασφάλεια δεδομένων και δικτύων 538 Βιβλιογραφικές Αναφορές 539 Συνοπτικά Βιογραφικά Σημειώματα των Συγγραφέων 547

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ... 23 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 24 1.1.1. Μια σύντομη περιγραφή... 24 1.1.2. Απόψεις στο ηλεκτρονικό έγκλημα... 24 1.1.3. Κατηγορίες ηλεκτρονικού εγκλήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2010-03 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής 23 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Το Πρότυπο PCI DSS Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής Αάλ Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου Τεχνολογικοί Μηχανισμοί Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (E-BANKING): ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Γρηγόριος Πραστάκος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα