ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τα επίπεδα ασφαλείας των συστημάτων Radio Frequency Identification (RFID) systems. (Παράρτημα Καστοριάς) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΕΡΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ (ΑΕΜ:508) Επιβλέπων: Σπυρίδων Νικολάου Καθηγητής Εφαρμογών

2 Καστοριά, Νοέμβριος 2012

3 3

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τα επίπεδα ασφαλείας των συστημάτων Radio Frequency Identification (RFID) systems. (Παράρτημα Καστοριάς) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της ΣΕΡΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ (ΑΕΜ:508) Επιβλέπων: Σπυρίδων Νικολάου Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7 η Νοεμβρίου Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρμογών... Μιχάλας Άγγελος Προϊστάμενος Τμήματος... Γεωργιάδης Παντελής Επιστημονικός Συνεργάτης Καστοριά, Νοέμβριος

5 Copyright 2012 Σερδάρη Πετρούλα Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), αν και σχετικά νέα τυγχάνει να εξελίσσεται συνεχώς και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και αγοράς. Έχει ως βασική δυνατότητα να ταυτοποιεί μοναδικά αντικείμενα στα οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη οπτικής επαφής αλλά και την παρακολούθηση και άντληση πληροφοριών για αντικείμενα τα οποία έχουν ενταχθεί σε ένα σύστημα RFID συνδυάζοντας ολοκληρωμένα κυκλώματα και αισθητήρες. Η διαδικασία ανίχνευσης γίνεται εξ αποστάσεως κάνοντας χρήση ραδιοκυμάτων και η άντληση και η επεξεργασία πληροφοριών πραγματοποιείται με ψηφιακή τεχνολογία. Η εν λόγω τεχνολογία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μια μεγάλη κλίμακα εφαρμογών. Μεγάλη σημασία δίνεται και στην ασφάλεια των συστημάτων RFID καθώς και στις κρυπτογραφικές μεθόδους αλλά και σε διάφορους μηχανισμούς και υπηρεσίες ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί για την προστασία τους από ανεπιθύμητους κινδύνους και επιθέσεις. Συνοπτικά, με την παρούσα εργασία επιδιώκονται οι εξής στόχοι: Να μελετηθεί η τεχνολογία RFID, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία της. Να παρουσιαστούν οι εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής. Να παρουσιαστούν διάφορα πρότυπα, όπως το EPC, κ.α. Να αναλυθούν οι απειλές και επιθέσεις που υφίστανται τα συστήματα RFID καθώς και τα μέτρα προστασίας τους. Να περιγραφούν τα θέματα και μηχανισμοί ασφάλειας των συστημάτων RFID. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: RFID, κρυπτογραφία, ασφάλεια, επιθέσεις, ετικέτες, αναγνώστες, ραδιοκύματα, κεραία, πρότυπα, συχνότητα. 6

7 ABSTRACT The Radio Frequency IDentification technology (RFID) although relatively new attracts the interest of the scientific community and market those benefits from its constant evolvement. Its basic ability is to identify unique items that do not require the existence and visual monitoring for gathering information about objects that are integrated in a system combining RFID chips and sensors. The scanning process is done remotely using radio waves pumping and processing of information carried by digital technology. RFID technology is particularly effective in a wide range of applications, like monitoring of goods in the pharmaceutical industry, monitoring of animals, etc. The aim of this diploma thesis is to examine the security issues of RFID systems. In other words, this thesis analyses the main cryptographic methods and security mechanisms and services that have been developed to protect RFID systems from unwanted risks and attacks. In summary, the study covers the following objectives: - To present the RFID technology, features and functionality. - To present the applications of this technology. - To present various standards related to RFID such as EPC, etc. - To analyze the threats and attacks on RFID systems and present methods and countermeasures for their protection. - To describe the issues and security mechanisms of systems RFID. KEΥWORDS: RFID, HMNB, cryptography, security, attacks, tags- transponders, readers- interrogators, radio waves, antenna, standard, frequency. 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Νικολάου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση του συγκεκριμένου θέματος καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που μου προσέφερε για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται ξεχωριστά στους γονείς μου, για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή τους με όποιο τρόπο μπορούσαν, όχι μόνο για την πτυχιακή μου εργασία αλλά και καθ όλη την διάρκεια σπουδών μου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ABSTRACT...7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ...12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...13 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - RFID Αυτόματη Αναγνώριση Ορισμός Ιστορία Γραμμωτού Κώδικα Γραμμωτός Κώδικας- Λειτουργία Ιστορική Αναδρομή των RFID Εφαρμογές της Τεχνολογίας RFID Ταυτοποίηση Αντικειμένων Τομέας Παραγωγικής Διαδικασίας Τομέας Υγείας Ασφάλεια και Έλεγχος Πρόσβασης Τομέας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μελλοντικές Εφαρμογές της Τεχνολογίας RFID Προβλήματα και Σκέψεις για την τεχνολογία RFID...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - RFID Εισαγωγή στην τεχνολογία RFID Αρχιτεκτονική Συστημάτων RFID Πώς Λειτουργεί ένα Σύστημα RFID Συστατικά Μέρη των Συστημάτων RFID Ετικέτες (Tags) Κεραία (Antenna) Μέγεθος και Τύπος Κεραίας Προβλήματα Λειτουργίας Ετικετών Αναγνώστες RFID (Readers or Interrogators) Ελεγκτής / Μονάδα Ελέγχου RFID

10 Κατηγορίες Αναγνωστών RFID Προβλήματα Λειτουργίας Αναγνωστών Βάση Δεδομένων και Ενδιάμεσο Λογισμικό Λειτουργίες του Ενδιάμεσου Λογισμικού Κατηγορίες Ετικετών με Βάση Διάφορα Κριτήρια Πηγή Ενέργειας Ενεργές Ετικέτες (Active Tags) Παθητικές Ετικέτες (Passive Tags) Ημι παθητικές Ετικέτες (Semi passive Tags) Δυνατότητα Ανάγνωσης - Γραφής Ανάγνωσης και Εγγραφής (Read / Write) Μόνο Ανάγνωσης (Read Only) Μιας Εγγραφής Πολλών Αναγνώσεων (Write Once Read Many, WORM) Συχνότητα Λειτουργίας και Εμβέλεια Ανάγνωσης Υλικό Τοποθέτησης Λειτουργικότητα Κατασκευή και Εφαρμογή Έξυπνες Ετικέτες (Smart Labels) Ετικέτα Δίσκος (Disk Tag) Γυάλινοι Σωλήνες (Glass Tubes) Ετικέτα Ενωτίου (Ear Tag) Συχνότητα Λειτουργίας Συστημάτων RFID Χαμηλή Συχνότητα (Low Frequency) Υψηλή Συχνότητα (High Frequency) Πολύ υψηλή Συχνότητα (Ultra High Frequency) Μικροκυματική Συχνότητα (Microwave Frequency) Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάγνωση Δεδομένων Σύγκριση της Τεχνολογίας RFID και BARCODE Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα των RFID Πρότυπα Τεχνολογίας RFID Κατηγορίες Προτύπων RFID Πρότυπα τεχνολογίας (Technology standards) Πρότυπα τεχνολογίας δεδομένων (Data content standards)

11 Πρότυπα εφαρμογών (Application standards) Πρότυπα προσαρμογής και ελέγχου (Conformance and control standards) Πρότυπα ορολογίας (Terminology standards) Οργανισμοί Προτυποποίησης Τεχνολογίας RFID ISO EPC GLOBAL ETSI IEC Κατασκευαστές Συστημάτων RFID...75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RFID Ασφάλεια Συστημάτων RFID Βασικές Έννοιες Ασφάλειας και Μηχανισμοί Ασφάλειας Εμπιστευτικότητα (confidentiality) Διαθεσιμότητα (availability) Ακεραιότητα (integrity) Εξουσιοδότηση (authorization) Ανωνυμία (anonymity) Έλεγχος πρόσβασης Μη Αποποίηση- Αποδοχή (non- repudiation) Πιστοποίηση Ταυτότητας - Αυθεντικότητα (authentication) Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Επιθέσεις κατά των Συστημάτων RFID Βασικοί Τύποι και Τεχνικές Επιθέσεων Τύποι Επιθέσεων Τεχνικές Επιθέσεων Επιθέσεις από τις Ίδιες τις Ετικέτες Παράδειγμα Επίθεσης Πιθανοί Κίνδυνοι από τη Χρήση Συστημάτων RFID Μέτρα Ασφαλείας για την Προστασία των RFID Πρωτόκολλο Ασφάλειας των Συστημάτων RFID Μελέτη Περίπτωσης Περιγραφή Πρωτοκόλλου Αυθεντικότητα- Πιστοποίηση Ανεξιχνίαση Αποσυγχρονισμός

12 3.8 Αμφισβήτηση για την Εφαρμογή Συστημάτων RFID ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ RFID ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή Τι είναι η Κρυπτογραφία Συμμετρική Κρυπτογράφηση Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού Ψηφιακή Υπογραφή Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Μηνυμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.114 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ Εικόνα 1-1. Συστατικά του UPC γραμμωτού κωδικού Εικόνα 1-2. Ιστορική αναδρομή RFID Εικόνα 1-3. Ετικέτα RFID για ταυτοποίηση ζώων Εικόνα 1-4. Ετικέτα RFID για την πληρωμή διοδίων Εικόνα 1-5. Εφαρμογές RFID στον τομέα της υγείας Εικόνα 1-7. Έλεγχος πρόσβασης και RFID chip σε ετικέτα Εικόνα 1-8. Εφαρμογή Ετικέτας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα Εικόνα 2-1. Λειτουργία συστήματος RFID Εικόνα 2-2. Αρχιτεκτονική συστήματος RFID Εικόνα 2-3. Συστατικά Ετικέτας RFID Εικόνα 2-4. Κάτοψη Ετικέτας RFID Εικόνα 2-5. Σχεδιάγραμμα τύπων κεραίας / σύζευξη ετικετών RFID Εικόνα 2-6. Αναγνώστης RFID Εικόνα 2-7. Αναγνώστες RFID κατά την χρήση τους Εικόνα 2-8. Διασύνδεση RFID αναγνώστη με το RFID σύστημα Εικόνα 2-9. Έξυπνη Ετικέτα (smart label) και έξυπνη κάρτα μη επαφής (contactless) 54 Εικόνα Ετικέτα Δίσκος (disk) Εικόνα Ετικέτα γυάλινου σωλήνα (glass tube) Εικόνα Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων Εικόνα Σύγκριση προτύπων για την τεχνολογία RFID Εικόνα Τα πρότυπα του EPC Global

13 Εικόνα 3-1. Τύποι Επιθέσεων σε RFID συστήματα Σχήμα 3-1. Το πρωτόκολλο HMNB Σχήμα 3-2. Επίθεση αποσυγχρονισμού στο πρωτόκολλο HMNB Σχήμα 4-1. Ένα συμμετρικό κρυπτοσύστημα Σχήμα 4-2. Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού.107 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1. Η ανάπτυξη του RFID ανά δεκαετία Πίνακας 2-1. Χαρακτηριστικά σταθερών και ολοκληρωμένων αναγνωστών RFID Πίνακας 2-2. Χαρακτηριστικά RFID χειρός και ενσωματωμένων αναγνωστών Πίνακας 2-3. Ενεργές, παθητικές και ημι παθητικές ετικέτες RFID Πίνακας 2-4. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα ενεργών, παθητικών & ημι- παθητικών ετικετών Πίνακας 2-5. Σύγκριση μεταξύ αναγνώσιμων, επανεγγράψιμων και ετικετών μίας εγγραφής Πίνακας 2-6. Κατηγορίες RFID ετικετών με βάση την λειτουργικότητά τους Πίνακας 2-7. Συχνότητες και χρήσεις RFID συστημάτων Πίνακας 2-8. Οι ιδιότητες & χαρακτηριστικά των συχνοτήτων σε RFID συστήματα. 61 Πίνακας 2-9. Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα (barcode) και RFID Πίνακας Κλάσεις ετικετών RFID Πίνακας Κατασκευαστές RFID συστημάτων Πίνακας 3-1. Υπηρεσίες και μηχανισμοί ασφάλειας...79 Πίνακας 3-2. Επαλήθευση του αναγνώστη και η διαδικασία ενημέρωσης του πρωτόκολλου HMNB

14 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακάτω, γίνεται μια συνοπτική αναφορά για τη δομή της εργασίας, η οποία έχει οργανωθεί σε 4 κεφάλαια: Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των RFID. Συγκεκριμένα, γίνεται συνοπτική ιστορική αναδρομή της αυτόματης αναγνώρισης RFID και του ραβδωτού κώδικα (barcode). Επίσης, γίνεται και μια σύντομη αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης των συστημάτων RFID και barcode. Τέλος, παρουσιάζονται ενδεικτικές εφαρμογές των συστημάτων RFID που μπορούν να υλοποιηθούν σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και οι εφαρμογές. Μάλιστα, εξετάζονται οι δυνατότητες της τεχνολογίας RFID για μελλοντική χρήση. Στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται το τεχνολογικό υπόβαθρο των RFID. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι βασικές έννοιες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η αρχιτεκτονική και ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων RFID. Επιπλέον, θα μελετήσουμε τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη λειτουργία των συστημάτων RFID. Στο κεφάλαιο 3, εξετάζονται τα θέματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας που αφορούν την τεχνολογία RFID καθώς και μέτρα προστασίας για τα συστήματα RFID. Δίνεται έμφαση στους πιθανούς κίνδυνους και επιθέσεις κατά των συστημάτων RFID, Επιπλέον, γίνεται αναφορά και για πιθανές μελλοντικές χρήσεις της τεχνολογίας RFID. Μάλιστα γίνεται αναφορά στο πρωτόκολλο HMNB, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των συστημάτων RFID. Επίσης, γίνεται και μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του πρωτοκόλλου αλλά και πιθανών επιθέσεων που πιθανό να δεχτεί. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας (ή κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού) και περιγράφονται οι αλγόριθμοι υλοποίησης της συμμετρικής κρυπτογραφίας και κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Γίνεται επίσης, μελέτη των συναρτήσεων κατακερματισμού αλλά και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσα από την υλοποίηση της κρυπτογραφίας του δημοσίου κλειδιού. Τέλος, στο κεφάλαιο 5, παρατίθενται τα συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις που προέκυψαν από τη μελέτη της εργασίας αυτής. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - RFID 1.1 Αυτόματη Αναγνώριση Η ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών, είχε ως αποτέλεσμα να γίνει επιτακτική η ανάγκη για αναγνώριση των αντικειμένων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν απλές ετικέτες οι οποίες επέτρεπαν στους εμπόρους να αναγνωρίζουν πακέτα προϊόντων χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος για κάθε πακέτο ξεχωριστά. Με αποτέλεσμα η αυτόματη αναγνώριση να δίνει την δυνατότητα να καθορίζεται ταχύτερα το περιεχόμενο ενός πακέτου ως συνέπεια να ελαττώνεται το κόστος αλλά και ο χρόνος μεταφοράς. Μέχρι τότε τα δεδομένα των απογραφών, παρείχαν ένα αποτελεσματικό μέσο καταγραφής (accounting). Για την ακρίβεια, κάποιες από τις αρχαιότερες μορφές ανθρώπινης γραφής αποτελούνταν από απογραφές οι οποίες καταγράφονταν σε πλάκες Ορισμός Αυτόματη Αναγνώριση ή auto- id, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διαδικασία της αυτόματης συλλογής δεδομένων και της αυτόματης ταυτοποίησης που διενεργείται σε πραγματικό χρόνο. Στις τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης ανήκουν και η τεχνολογία των ραβδωτών κωδικών (barcodes) και η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID), κτλ Ιστορία Γραμμωτού Κώδικα Η ιδέα της αυτόματης αναγνώρισης (auto - ID) προβλημάτισε το 1949 έναν απόφοιτο φοιτητή στο Drexel Institute of Technology με το όνομα Norman Woodland. Ο Woodland επιχείρησε να λύσει το πρόβλημα συσχετίζοντας το με τον κώδικα Μορς. Ο κώδικας Μορς χρησιμοποιούνταν για την κωδικοποίηση μηνυμάτων και αποτελούνταν από απλές τελείες και παύλες ( dots and dashes ) οι οποίες μπορούσαν να διαβαστούν αυτόματα από τους ανθρώπους. Αναφέρεται ότι ο Woodland έγραψε ένα μήνυμα κωδικοποιημένο με τον κώδικα Μορς και Στη συνέχεια επέκτεινε τις τελείες και τις παύλες προς τα κάτω δημιουργώντας έτσι τις λεπτές και παχιές γραμμές οι οποίες εμφανίζονται στον γνωστό γραμμωτό κώδικα. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη δομή του γραμμωτό κώδικα: 15

16 (A) Κωδικός της εφαρμογής (Application Code), (B) Κωδικός του κατασκευαστή (Manufacturer Code), (C) Κωδικός Προϊόντος (Product Code), (D) Ψηφίο Ελέγχου Αθροίσματος (Checksum Digit) Εικόνα 1-1. Συστατικά του UPC γραμμωτού κωδικού Γραμμωτός Κώδικας- Λειτουργία Ο γραμμωτός κώδικας (barcode), είναι μια αναπαράσταση πληροφοριών η οποία μπορεί να αναγνωστεί από μηχανή και βρίσκεται αναγραμμένος σε μια επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, σε κάρτες αναγνώρισης (ID -cards) και σε πακέτα μεταφορικών εταιρειών. Σκοπός της χρήσης του γραμμωτού κώδικα αποτελεί ο προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου προϊόντος, ενός ανθρώπου ή μια τοποθεσίας. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο γραμμωτό κώδικα έχουν τη μορφή μιας μικρής εικόνας με γραμμές και διαστήματα. Παρ όλα αυτά, ένας γραμμωτός κώδικας είναι στην πραγματικότητα ένας δυαδικός κώδικας, δηλαδή μια αλληλουχία από 0 και 1, αυτή η αλληλουχία δημιουργεί ένα κείμενο το οποίο μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Για την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, απαιτείται η χρήση οπτικών σαρωτών που ονομάζονται αναγνώστες ραβδωτών κωδικών (barcode readers). Όμως, για να είναι εφικτή η σάρωση / ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα δεν αρκεί η ύπαρξη ενός αναγνώστη, αλλά θα πρέπει και η μορφή εμφάνισης του γραμμωτού κώδικα να είναι σαφής και να υπάρχει επαρκής αντίθεση ανάμεσα στις γραμμές και στα διαστήματα. Οι σαρωτές / αναγνώστες, αξιοποιούν διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να διαβάσουν τους κώδικες και οι πιο συνηθισμένες είναι τα λέιζερ και οι κάμερες. 1.2 Ιστορική Αναδρομή των RFID Η χρήση του συστήματος RFID ακόμα και σήμερα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Από πολλούς θεωρούνται ο διάδοχος των Bar Codes. Αυτό δεν είναι όμως 16

17 αλήθεια. Είναι διαφορετικής τεχνολογίας, απευθύνονται σε διαφορετικές εφαρμογές και μερικές φορές το ένα υπερκαλύπτει το άλλο. Μπορούν να λύσουν πολλά από τα προβλήματα των bar codes αλλά θα συνυπάρχουν για πολλά χρόνια. Όπως όλα, και τα συστήματα RFID παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να αντιμετωπιστούν και έτσι η χρήση τους να είναι πιο προσιτή στους ενδιαφερόμενους. Ας δούμε, όμως πως ξεκίνησε η χρήση των συστημάτων RFID. Η ιστορική εξέλιξη των συστημάτων RFID ξεκινάει από την εποχή του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου με την χρήση των ραντάρ. Η ανακάλυψη έγινε το 1935 από τον σκοτσέζο φυσικό Robert Alexander Watson Watt, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο σύστημα γνωστό ως Identify: Friend or Foe (IFF) το οποίο είναι βασισμένο σε παθητικούς ανακλαστήρες ραντάρ, για να μπορεί να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα εχθρικά από τα φιλικά αεροσκάφη. Σ αυτήν την εφαρμογή τοποθέτησαν έναν πομπό σε κάθε βρετανικό αεροπλάνο, όταν ο πομπός λάμβανε σήματα από σταθμούς ραντάρ στο έδαφος, άρχιζε να εκπέμπει πίσω ένα σήμα από τα αεροσκάφος που το προσδιόριζε ως φιλικό. Το σύστημα RFID, λειτουργεί πάνω στην ίδια κεντρική ιδέα. Ένα από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο σύγγραμμα το οποίο μελετά την RFID είναι η εργασία του Harry Stockman Communication by Means of Reflected Power το Στη δεκαετία του 50 υπήρξε μια θεωρητική εξερεύνηση των τεχνικών του RFID με έναν ικανοποιητικό αριθμό από επιστημονικά άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν. Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για το RFID από την επιστημονική ερευνητική κοινότητα. Διάφορες τεχνικές σύζευξης, μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνίας αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο. Ιδιαίτερα την δεκαετία του 1960 αρχίζει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις, σαν αντικλεπτικό σύστημα. Η δεκαετία του 1980 ήταν η εποχή εξερεύνησης των RFID τεχνικών ακολουθώντας τις τεχνικές εξελίξεις στα ραδιοκύματα και το ραντάρ. Η δεκαετία του 1990, συντελέστηκε ουσιαστικά η πλήρης εφαρμογή της τεχνολογίας RFID. Η αύξηση της εμπορικής χρήσης οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας προτύπων έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές δραστηριότητες τυποποίησης έλαβαν χώρα κυρίως την δεκαετία του Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Προτύπων (ISO) και η Διεθνής Ηλεκτρονική Επιτροπή (IEC) ανέπτυξαν πρότυπα για διάφορους τομείς. Η αποδοχή που συνέχισε να λαμβάνει η τεχνολογία RFID, κινιτοποιησε περισσότερες δραστηριότητες τυποποίησης από διάφορους οργανισμούς (ANA, EAN, UCC). Η δημιουργία ενός παγκοσμίου 17

18 προτύπου για τον προσδιορισμό προϊόντων ανατέθηκε στο Auto ID Center του πανεπιστημίου MIT και ονομάστηκε Electronic Product Code (EPC). Στην παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται συνοπτικά η χρονολογική εξέλιξη της τεχνολογία RFID. Εικόνα 1-2. Ιστορική αναδρομή RFID. Πίνακας 1-1. Η ανάπτυξη του RFID ανά δεκαετία. 18

19 Η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification), πιο γνωστή ως RFID, αποτελεί νέα και διαχρονικά εξελισσόμενη τεχνολογία και η εφαρμογή της έχει σαν στόχο την ταυτοποίηση, παρακολούθηση αλλά και άντληση πληροφοριών για αντικείμενα ή και έμβια όντα τα οποία έχουν ενταχθεί σε ένα RFID σύστημα. Στις μέρες μας, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και υιοθετείται σε πολλές εφαρμογές παγκοσμίως. Η διαδικασία ανίχνευσης των στοιχείων που ταυτοποιούνται γίνεται εξ αποστάσεως με χρήση ραδιοκυμάτων και η άντληση και η επεξεργασία των πληροφοριών πραγματοποιείται με ψηφιακή τεχνολογία. Πρόκειται για μια τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης που συγκεντρώνει σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη υποδομών απανταχού υπολογιστικής (ubiquitous computing) και συστημάτων ελέγχου. Επίσης, αναφέρεται από πολλούς πως είναι η μετεξέλιξη των ραβδωτών κωδικών (barcodes). [9] [24] [27] [20] 1.3 Εφαρμογές της Τεχνολογίας RFID Στην εποχή μας η τεχνολογία RFID παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές εφαρμογές και λειτουργίες αλλά και συγχρόνως έχει δημιουργήσει τη βάση για νέες. Όπως προαναφέρθηκε μια από τις βασικές εφαρμογές της τεχνολογίας RFID είναι η αναγνώριση αντικειμένων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και των επιχειρήσεων. Κάποιες από τις εφαρμογές της τεχνολογίας που έχουν ήδη εμφανιστεί μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο ενώ άλλες είναι ήδη πραγματικότητα χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν γίνει αντιληπτές. Μάλιστα, η εφαρμογή της τεχνολογία RFID, δεν είναι ευρέως εφαρμόσιμη στην Ελλάδα αν και αναπτύσσεται πάνω από 6 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, επίσης το απαιτούμενο φάσμα συχνοτήτων απελευθερώθηκε τον Απρίλιο του Αξίζει να αναφερθεί, ότι αρχικά χρησιμοποιούνταν στις στρατιωτικές εφαρμογές αλλά από τότε έχει επεκταθεί και στον εμπορικό τομέα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο σημαντικές εφαρμογές της RFID τεχνολογίας σε διάφορους τομείς βασιζόμενη στο αντικείμενο και στην μεθοδολογία της εφαρμογής τους.[17] Ταυτοποίηση Αντικειμένων Με βασικό χαρακτηριστικό την ταυτοποίηση αντικειμένων η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών, όπως η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός ζώων, τα συστήματα συλλογής απορριμμάτων, τα σημεία πωλήσεων (point of sales), τα 19

20 συστήματα πρόσβασης σε θεματικά πάρκα και πολυχώρους (theme parks), τα συστήματα διαχείρισης αποσκευών, η διαχείριση βιβλιοθηκών, ο εντοπισμός ταχυδρομικών πακέτων και πολλά άλλα. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε κάποια από αυτά με σκοπό να υπογραμμιστούν μερικές από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας RFID. o εκτροφή ζώων: η τεχνολογία RFID, βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον κλάδο εκτροφής ζώων. Είναι από τους πρώτους κλάδους που εφαρμόζονται τα συστήματα αναγνώρισης και μάλιστα χρησιμοποιούνται εδώ για περίπου 30 χρόνια για τον εντοπισμό και την μοναδική ταυτοποίηση των ζώων. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μηρυκαστικά και χοιρίδια παθητικές ετικέτες (ετικέτες περιλαίμιου, ενωτίου, κεραμικές και γυάλινος σωλήνας) και αναγνώστες σταθεροί ή χειρός που λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες (LF). Η εφαρμογή RFID στον συγκεκριμένο κλάδο προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως η άμεση, αυτόματη και ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων, η πρόληψη πλαστογραφίας και ο έλεγχος γνησιότητας των ενδεικτικών που φέρουν τα ζώα καθώς και η ιχνηλασιμότητα/ καταγραφή των ζώων από την γέννησή τους μέχρι την σφαγή και την πώληση τους. Εκτός αυτών, χρησιμοποιούνται για την αυτόματη παροχή τροφής και την εκτίμηση των επιδόσεων των ζώων. Τα τελευταία χρόνια, είναι επιτακτική η ανάγκη τεκμηρίωσης της καταγωγής, του τρόπου εκτροφής και κυρίως της υγείας του ζώου για την επιλογή του από τους υποψήφιους καταναλωτές, λόγω των επιδημιών που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς (για παράδειγμα η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, η γρίπη των χοίρων) οι οποίες είναι αποτελούν απειλή για την υγεία των καταναλωτών. o παρακολούθηση ζώων (animal tracking): όλο και συχνότερα πολλοί οργανισμοί αλλά και ιδιώτες εξοπλίζουν με ετικέτες RFID κατοικίδια, αγροτικά αλλά ζώα που είναι είδος υπό εξαφάνιση έτσι ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, η διάσωση και η διαχείριση τους. Στο εξωτερικό και κυρίως στις ΗΠΑ πολλοί ιδιοκτήτες έχουν εμφυτεύσει RFID chips στα κατοικίδια τους (γατιά, σκύλους κλπ.) [1]. Επίσης, το 2000 στο Λος Άντζελες το δημοτικό συμβούλιο εφάρμοσε ένα μέτρο με το οποίο απαιτούσε την εμφύτευση ενός micro chip σε κάθε ζώο που θα υιοθετούνταν από τα καταφύγια της πόλης. Αυτό είχε ως στόχο, εάν χάνονταν κάποιο ζώο να περισυλλεγούν από τα καταφύγια και μετά να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους, διότι τα καταφύγια διαθέτουν αναγνώστες RFID. 20

21 Μάλιστα, κάποιοι ερευνητές έχουν εντοπίσει δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα με τη χρήση συστημάτων RFID σε συνδυασμό με GPS δέκτη. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τον πομπό μπορούν να συλλέγουν δεδομένα από δορυφόρο. Συμπεραίνουμε, πως η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στον κλάδο της εκτροφής των ζώων καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητη. Εικόνα 1-3. Ετικέτα RFID για ταυτοποίηση ζώων. [20] o σημεία πωλήσεων (point of sales, POS): ένας ακόμα σημαντικός χώρος στον οποίο έχει βρει μεγάλη εφαρμογή η τεχνολογία RFID, είναι αυτός των σημείων πωλήσεων. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής τους είναι τα συστήματα είσπραξης διοδίων (για παράδειγμα E- pass στην Αττική οδό), τα συστήματα ταχείας πληρωμής (για παράδειγμα drive through καταστήματα της εταιρείας MacDonald s), τα συστήματα αυτόματης πώλησης υγρών καυσίμων (για παράδειγμα το σύστημα Mobil/ Exxon Speed pass, ουσιαστικά γίνεται αυτόματη πώληση καυσίμων) και πολλά άλλα. Εδώ, οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κουπόνια (tokens) για πληρωμές τα οποία μοιάζουν με πιστωτικές κάρτες και περιέχουν ένα σειριακό αριθμό, ο οποίος αποστέλλεται από έναν αναγνώστη μέσω του δικτύου και ένας απομακρυσμένος υπολογιστής χρεώνει το λογαριασμό του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα λειτουργούν ως εξής: ο καταναλωτής έχει στην κατοχή του μια ετικέτα RFID, όπως σε μορφή έξυπνης κάρτας, η οποία έχει την δυνατότητα χρέωσης ή πίστωσης και του επιτρέπει την αγορά προϊόντων. Στο σημείο πώλησης (για παράδειγμα το πέρασμα των διοδίων) έχει εγκατασταθεί ένας αναγνώστης ο οποίος χρεώνει με αυτόματο τρόπο τον καταναλωτή κατά την διέλευσή του. 21

22 Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID στον καταναλωτή είναι άμεσες, διότι αποφεύγεται η αναμονή σε ουρές, διότι δεν απαιτούνται μετρητά ή χρήση πιστωτικής κάρτας. Συνοψίζοντας, τα συστήματα RFID είναι οικονομικότερα για τις εταιρείες αλλά και πιο προσοδοφόρα, αφού δεν είναι απαραίτητη παρουσία υπαλλήλου για την πληρωμή και λειτουργούν χωρίς ωράριο. Εικόνα 1-4. Ετικέτα RFID για την πληρωμή διοδίων Τομέας Παραγωγικής Διαδικασίας Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ετικέτας RFID είναι πως έχει την ικανότητα να κάνει αισθητή την παρουσία της. Εν συντομία καθιστά εφικτή την παρουσία ή απουσία ενός προϊόντος στο οποίο είναι προσαρμοσμένη η ετικέτα RFID σε ένα συγκεκριμένο χώρο. αυτό το χαρακτηριστικό δεν θα μπορούσε να μείνει αναξιοποίητο από τις επιχειρήσεις αφού μπορούν να εντοπίσουν τα ελαττωματικά προϊόντα κατά την ανάλωσή τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συνεχίσουν στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας RFID είναι η δυνατότητα ταυτοποίησης εξαρτημάτων κατά τη συναρμολόγηση ενός προϊόντος, αφού δεν απαιτείται οπτική επαφή ανάμεσα σε ετικέτα και αναγνώστη σε αντίθεση με την τεχνολογία των barcode. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο σε εφαρμογές που για πολλούς λόγους (προστασία ετικέτας από φθορά, marketing) δεν μπορεί να υπάρχει barcode στη συσκευασία. Μια σημαντική εφαρμογή της τεχνολογίας αποτελεί η δυναμική διαχείριση των αποθηκών. Ένα σύστημα διαχείρισης της αποθήκης μπορεί να αποκτήσει καλύτερη γνώση για τα προϊόντα στο χώρο αποθήκευσης, ενώ με τα barcodes απαιτείται η 22

23 επικόλληση ετικετών σε κάθε ράφι αντίθετα με τις RFID ετικέτες το σύστημα διαχείρισης αποθήκης ενημερώνεται δυναμικά και εξυπηρετεί στη βέλτιστη σχεδίαση και διαχείριση του υπόλοιπου της αποθήκης. Τέλος, η τεχνολογία RFID εφαρμόζεται αποδοτικά και στην διαχείριση του εξοπλισμού. Η εφαρμογή ενεργών ετικετών RFID βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν οποιαδήποτε στιγμή ευκολότερα τον υπάρχον εξοπλισμό τους(για παράδειγμα με το σύστημα RFIDμπορεί να εντοπιστεί η τοποθεσία ενός εργαλείου που είναι κρίσιμο κάποια στιγμή κατά την παραγωγή χωρίς να καθυστερεί για την αναζήτηση του) Τομέας Υγείας Στο χώρο της υγείας η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται για την βέλτιστη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων, των ασθενών αλλά και του υλικού που αφορά εξετάσεις ασθενών (αίμα, κ.α.). Όσον αφορά τη φαρμακοβιομηχανία η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται για τη παρακολούθηση (tracking) των φαρμάκων και η ταυτοποίηση αυτών, στοχεύοντας στην αποφυγή κλοπής κατά τη μεταφορά τους, φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών αλλά και την παραποίηση/ πλαστογράφηση (counterfeiting). Επειδή τα φάρμακα είναι ευπαθή προϊόντα και συνάμα μεγάλης επικινδυνότητας για τους καταναλωτές, επιβάλλεται να υπάρχει αποδοτικότερος έλεγχος και δυνατότητα γρήγορης ανάκλησης αυτών. Μάλιστα, με τη χρήση των συστημάτων RFID σε νοσοκομεία επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των ιατρικών δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ασθενείς και η παρακολούθηση αυτών για αποφυγή λαθών, προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Επίσης, η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ασθενών, κυρίως εμβρύων εντός των νοσοκομείων για θέματα ασφαλείας. Επιπλέον, μία ακόμα εφαρμογή στο χώρο της υγείας είναι η παρακολούθηση και η διευκόλυνση ατόμων με κάποια είδους αναπηρία ή ηλικιωμένων. Εικόνα 1-5. Εφαρμογές RFID στον τομέα της υγείας. 23

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών

Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) στη Διαχείριση των Πελατών Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου vzeimp@fme.aegean.gr Σύρος, 27.10.2010 Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Αρχή Προστασίας Δεδομένων zorkadis@dpa.gr Παρουσίαση στην Ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Πνευματικά Δικαιώματα» Χανιά, 22 Ιουνίου 2007 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο

Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Τεχνολογία RFID και Έλεγχος Προσπέλασης με βάση το Πλαίσιο Σταματούδη Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστής: Μανιτσάρης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID

SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID SENSAP ΑΕ Τεχνολογίες RFID Εταιρική Παρουσίαση Νοέμβριος 2008 SENSAP Microsystems SA η ταυτότητα μας Η SENSAP ΑΕ ιδρύεται το 2002 Το 2007 λαμβάνει νομική μορφή ΑΕ Σήμερα διαχειρίζεται τα ακόλουθα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

Barcode. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Barcde Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Η τεχνολογία του Barcde Τεχνολογία αυτόματης ταυτοποίησης προϊόντων Συστοιχία μαύρων μπαρών και κενών διαστημάτων Σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LOGISTICS / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Στα πλαίσια των σύγχρονων αποθηκών χρησιμοποιούνται κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1 Fifth Edition by William Stallings The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημοσθένης Παππάς Εκπονηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

RFID NETWORKING ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5707/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

RFID: Threats against privacy and countermeasures

RFID: Threats against privacy and countermeasures RFID: Threats against privacy and countermeasures Π. Ριζομυλιώτης Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου 24/1/2012 1 Logistics Την άλλη εβδομάδα οι 2 πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 2011 2012 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RFID ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. USE OF RFID SYSTEMS IN MARBLES ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεϖιστήµιο Πατρών Τµήµα Ιατρικής ιατµηµατικό Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Πληροφορική Εϖιστηµών Ζωής ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η τεχνολογία RFID στον χώρο της υγείας Παγκράτης Παναγιώτης Α.Μ. 525 Εϖιβλέϖων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/11/2011. Παράρτημα Χανίων ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τ.Ε.Ι 30/11/2011 Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικής Τµήµα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Παράρτημα Χανίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέµα ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (RFID) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Διπλωματική Εργασία στο: RFID SECURITY Αριστέλα Καλυβιώτη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

CamiBOX. ασύρματη εικόνα. καλώς όρισες... CamiBOX - ασύρματη εικόνα

CamiBOX. ασύρματη εικόνα. καλώς όρισες... CamiBOX - ασύρματη εικόνα CamiBOX ασύρματη εικόνα καλώς όρισες... Συνοπτικά σκοπός της CamiBOX πλεονεκτήματα κατασκευαστική λύση παραδείγματα χρήσης εγκατάσταση και ενεργοποίηση εύκολες λύσεις βλαβών πρακτικό παράδειγμα Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Αξιοποίηση Τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για τη Διαχείριση Οδικών Αξόνων Ιωάννα Παπαγεωργίου Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Εξεταστές:

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Κινητή Τηλεφωνία Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Τι θα παρακολουθήσουμε Ιστορική αναδρομή Τι είναι το κινητό Πότε Από ποιον Και γιατί Γενιές Πως λειτουργεί Οικονομικά στοιχεία Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes. Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes. Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική Supply Chain Management Forum 2003, Ledra Marriott Hotel, 26/02/2003 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διάλεξη 8 η Βασίλης Στεφανής Περιεχόμενα Τι είναι κρυπτογραφία Ιστορική αναδρομή Αλγόριθμοι: Καίσαρα Μονοαλφαβιτικοί Vigenere Vernam Κρυπτογραφία σήμερα Κρυπτογραφία Σκοπός Αποστολέας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις.

! Εκτός από προϊόντα μπορείτε να κωδικοποιήσετε υπηρεσίες και θέσεις. Βήμα 1 ο Ελάτε σε επαφή μαζί μας. Με την εγγραφή σας στην 520 Barcode Hellas αποκτάτε ένα Εταιρικό Πρόθεμα, έναν παγκοσμίως μοναδικό αριθμό, βάσει του οποίου θα κωδικοποιήσετε τα προϊόντα σας.! Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ R.F.I.D. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα