Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1

2 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας UNISYSTEMS Α.Ε. για την καθοριστική συνεισφορά της στην παρούσα έρευνα αγοράς και την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Valuation & Research Specialists Value Invest Investment Research & Analysis Journal 2

3 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. 3

4 Σεπτέμβριος 2003 SYSTEM INTEGRATION Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Ο ακριβής ορισμός του λεγόμενου System Integration και οι επιπτώσεις του στην αποτίμηση των Ελληνικών εισηγμένων εταιριών του Κλάδου της Πληροφορικής αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης φιλολογίας και αντιπαράθεσης κατά τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερα κατά τις εύπορες χρηματιστηριακές εποχές όπως την περίοδο 1997 μέχρι και 1999 οι εισηγμένες εταιρίες του Κλάδου της Πληροφορικής υιοθέτησαν την κακή συνήθεια να αυτοαποκαλούνται system integrators ή να δηλώνουν την προσέγγιση αυτής της ιδιότητας, με απώτερο σκοπό την απαίτηση υψηλότερων αποτιμήσεων από τη χρηματιστηριακή αγορά. Η υπερτίμηση των κλαδικών εταιριών ως αποτέλεσμα των προσδοκιών περί των αναμενόμενων σημαντικών εσόδων από το πολυδιαφημισμένο system integration αποτέλεσε μία κατάσταση βραχείας διάρκειας, οδηγώντας αμέσως μετά τις αποτιμήσεις πολλών εταιριών σε τροχιά βίαιης προσαρμογής. Τα μεγάλης κλίμακας έργα πληροφορικής δεν παρουσιάσθηκαν με τους επιθυμητούς ρυθμούς στο προσκήνιο και οι εταιρίες χωρίς να είναι σε θέση να παίξουν το ρόλο του έμπειρου και καταξιωμένου system integrator, είχαν ήδη προβεί σε υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (αγορά ασώματων ενεργητικών στοιχείων, όπως τεχνογνωσίας, πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, κ.λ.π.), επιδεινώνοντας σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοοικονομική τους εικόνα. Σε τελική ανάλυση, η ανάδειξη και καταξίωση μιας εταιρίας πληροφορικής ως system integrator έρχεται ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας και ενός αποσαφηνισμένου στρατηγικού σχεδιασμού, στοιχεία τα οποία όμως δεν φαίνεται να χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την πορεία εξέλιξης αρκετών επιχειρήσεων στον Ελληνικό Κλάδο. 4

5 Ορισμός του System Integration (Ενοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής) Καθοριστικό ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας με την ενσωματωμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του, διαμέσου των ετών. Αμέσως πιο κάτω ακολουθούν τρεις εναλλακτικοί ορισμοί για το system integration καθώς και ένας (απλός) κανόνας του αντίχειρα προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο πρακτικός διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων εταιριών του Ελληνικού Κλάδου Πληροφορικής. Τεχνικός Ορισμός: System Integration είναι το πάντρεμα στοιχείων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 1 (h/w και s/w), αλλά και διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου συστήματος. Το σύστημα αυτό προορίζεται να εξυπηρετεί ένα συνήθως ευρύ σύνολο επιχειρηματικών λειτουργιών. Οικονομικός Ορισμός: Αποτελεί μία υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην οποία η Εταιρία παροχέας αυτών των υπηρεσιών ικανοποιεί τις εξειδικευμένες πληροφοριακές ανάγκες του πελάτη, δημιουργώντας ένα καινούριο αποτέλεσμα, βασισμένο στην υψηλή τεχνογνωσία της και την εμπειρία των ανθρώπινων πόρων της. Χρηματιστηριακός Ορισμός: Υπηρεσία η οποία δημιουργεί υψηλότερα περιθώρια κέρδους έναντι των παραδοσιακών στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών πληροφορικής και ταυτόχρονα ενισχύει την υιοθέτηση ευνοϊκότερων υποθέσεων στη διαδικασία αποτίμησης μιας εταιρίας system integrator. Κανόνας του Αντίχειρα (Rule of Thumb): System Integrators δύναται να θεωρηθούν εκείνες οι εταιρίες του Κλάδου της Πληροφορικής, οι οποίες διαθέτουν άνω του 50% των εσόδων τους από συγκεκριμένα έργα ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, περιθώριο καθαρού (π.φ.) κέρδους της τάξεως του 15% - 20% για την τελευταία (κατ ελάχιστον) 3ετία δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων και ανθρώπινο δυναμικό με 10ετή και πλέον δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο τομέα πληροφορικής (γεγονός το οποίο εξασφαλίζει και τη συσσώρευση της αναγκαίας τεχνογνωσίας). Επίσης System Integrators δύναται να θεωρηθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ένα μεγάλο τμήμα που ασχολείται με συγκεκριμένα έργα, όπως π.χ. ισχύει στην περίπτωση της Intracom μετά την απορρόφηση της Intrasoft. Κατά τον ορισμό ενός έργου ως System Integration πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τόσο η κλίμακα όσο και ο βαθμός σύνθεσης του εν λόγω έργου είναι συνήθως υψηλοί. Αυτό με τη σειρά του οφείλεται στο αναγκαίο «πάντρεμα» ετερογενών δεδομένων (όπως hardware, system 1 Ένα σύστημα πληροφορικής αποτελείται τόσο από τα στοιχεία τεχνολογίας όσο και από τις διαδικασίες. 5

6 software, διαδικασιών), προκειμένου να προκύψει το επιθυμητό λειτουργικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια στην πράξη, δημιουργούνται νέες διαδικασίες βασιζόμενες στη σύγκλιση διαφόρων εφαρμογών ή τομέων - όπως της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 2 - οι οποίες με τη σειρά τους διευκολύνουν ή και αντικαθιστούν τις ανθρώπινες διαδικασίες. Τα Χαρακτηριστικά ενός Έργου System Integration Με βάση τις πρακτικές που ακολουθούνται σήμερα στην Ελληνική αγορά πληροφορικής, ο χρόνος διάρκειας ενός έργου αποτελείται κατά κύριο λόγο από το χρόνο υλοποίησής του και από τη διάρκεια ζωής των συστημάτων πληροφορικής που έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Ως παράδειγμα και όχι ως εξαντλητικός κανόνας θα μπορούσε να αναφερθεί ότι για ένα τυπικό έργο ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής, ο συνολικός χρόνος διάρκειας δύναται να ανέρχεται μεταξύ 5-10 ετών, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων ετών ανανέωσης και εκμοντερνισμού του έργου. 3 Κατά την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, ο system integrator προμηθεύεται συστήματα από διάφορους προμηθευτές στρατηγικούς εταίρους και βάσει του κατάλληλου σχεδιασμού προχωρεί στην αναγκαία ενοποίηση που θα επιτρέψει τη ομαλή τους λειτουργία επάνω σε μία ενιαία πλατφόρμα. Στην πράξη υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ο system integrator καλείται να διορθώσει ή να επεκτείνει ένα υπάρχον έργο, δηλαδή ένα (εγκατεστημένο) σύστημα πληροφορικής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή για την ανάγκη ή τις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη και να την ενοποιήσει σταδιακά εφαρμογή προς εφαρμογή με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα που ήδη εφαρμόζει ο εν λόγω πελάτης. Βέβαια η ιδανικότερη περίπτωση είναι η εξ αρχής δημιουργία ενός καινούριου πληροφοριακού συστήματος, καθώς αυτή η ανάληψη συνεπάγεται μεγαλύτερα, συστηματικότερα και συγκριτικά πιο διασφαλισμένα μελλοντικά έσοδα για τον system integrator. 2 Είναι πολλές οι περιπτώσεις υλοποίησης έργων πληροφορικής όπου απαιτείται η χρησιμοποίηση κεντρικών ή περιφερειακών συστημάτων πληροφορικής. 3 Η εγκατάσταση και η ομαλή λειτουργία ενός έργου προϋποθέτει την ανανέωση αρκετών επιμέρους συστημάτων στο μέλλον με την έλευση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι το αρχικώς υλοποιηθέν έργο πληροφορικής παρουσίασε αδυναμίες ή ελλείψεις στη λειτουργία του. Αντίθετα, ο εκμοντερνισμός ενός έργου αποτελεί μία συνήθη περίπτωση ανεξάρτητα της αρχικής ποιότητας σχεδιασμού και εγκατάστασης του έργου. 6

7 Οι τύποι των λειτουργικών συστημάτων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ένας system integrator δύναται να είναι μεταξύ των άλλων: Unix, Linux, Windows, καθώς και proprietary λειτουργικά συστήματα. Βέβαια όπως προαναφέρθηκε, τα συστήματα συνδυάζονται μεταξύ τους ή εγκαθίστανται με σκοπό την ενιαία λειτουργία τους - και μέσω της διαδικασίας αυτής λαμβάνει χώρα η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Η θετική προέκταση της ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής για την εταιρία πελάτη ενός system integrator, έγκειται στο γεγονός της αύξησης της παραγωγικότητας των διαδικασιών της και έμμεσα στην μείωση του ανά μονάδα κόστους λειτουργίας της. Το Στρατηγικό Πνεύμα ενός System Integrator Ιστορικά στην Ελλάδα, οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν επιχειρηματικές οντότητες με μακρά πορεία στο χώρο της πληροφορικής και πλούσιο χαρτοφυλάκιο έργων. Σε θεωρητικό επίπεδο, καίριο σημείο για τη διαχρονική επιτυχία ενός system integrator είναι η επιλογή των κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση των ευκαιριών μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή, αποτελεί η συσσώρευση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από μία εταιρία για μία σειρά ετών, προκειμένου στο μέλλον να αναλαμβάνει ολοένα και υψηλότερης κλίμακας έργα πληροφορικής. Παράλληλα, ο system integrator οφείλει να διατηρεί ανοικτές συνεργασίες με όλους τους δυνατούς προμηθευτές ή στρατηγικούς εταίρους, προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέγει την καλύτερη δυνατή λύση ή συνδυασμό λύσεων για τον εκάστοτε πελάτη του. Εδώ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί μέχρι σήμερα η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρία πληροφορικής Unisystems. Η εν λόγω εταιρία διατηρεί στενή και στρατηγική συνεργασία με τη Unisys εδώ και μερικές δεκαετίες. Ωστόσο η συνεργασία αυτή δεν είναι αποκλειστική ή με άλλα λόγια δεν είναι περιοριστική, καθώς η Unisystems είναι σε θέση να συνεργάζεται και με άλλους προμηθευτές γνώσης 4 ή πληροφοριακού εξοπλισμού και συνεπώς να διαλέγει τα καλύτερα δυνατά συστήματα πληροφορικής για την κάθε περίπτωση. Σε γενικές γραμμές, η παραπάνω πολιτική ανάγεται ως ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον κάθε system integrator στο σημερινό μικρο-οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς. Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα λεγόμενα κλασσικά έργα system integration στην Ελληνική Πληροφορική αποτελούν έργα υψηλών προδιαγραφών αλλά και υψηλού οικονομικού προϋπολογισμού, 4 Ο system integrator χρειάζεται τεχνογνωσία (πόρους γνώσης) την οποία λαμβάνει από τους προμηθευτές «γνώσης», δηλαδή στρατηγικούς συνεργάτες όπως είναι και οι προμηθευτές του στο επίπεδο των συστημάτων πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτόν, ο system integrator εκτελεί αποτελεσματικότερα και βεβαίως πιο αξιόπιστα το έργο του για λογαριασμό του εκάστοτε εταιρικού πελάτη. 7

8 με αποτέλεσμα να απαιτείται όχι μόνο η επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων με τον πιο ευέλικτο τρόπο, αλλά και η ύπαρξη ενός μεγάλου κεφαλαίου γνώσης που πρέπει να «δαπανάται» μέσω μιας χρονικά ταχύτερης οδού. Τα Επιμέρους Στάδια ενός Έργου Ενοποίησης Συστημάτων Στα πλαίσια ενός μεγάλου και ολοκληρωμένου έργου πληροφορικής system integration, απαιτείται ένα αρχικό χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 2 ετών προκειμένου να ολοκληρωθεί το στάδιο της γενικότερης μελέτης, αλλά και της ειδικότερης περιγραφής των λειτουργικών αναγκών (requirements definition), τις οποίες θα καλύψει το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα, στη διάρκεια του αρχικού αυτού χρονικού διαστήματος, είναι δυνατόν η εταιρία πληροφορικής («system integrator») να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον εταιρικό πελάτη, ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο για τις ιδίες ανάγκες του. H παροχή των παραπάνω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών διασφαλίζει σε γενικές γραμμές υψηλά περιθώρια κέρδους σε μία εταιρία πληροφορικής, χωρίς όμως ταυτόχρονα να συνεπάγεται ότι η ίδια εταιρία θα αναλάβει και την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Συνεπώς ενδέχεται η περιγραφή των λειτουργικών αναγκών και η σχετική μελέτη που θα προετοιμασθεί για ένα έργο πληροφορικής, να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές επάνω στις οποίες θα γίνει ο σχετικός διαγωνισμός για την πρόσληψη του καλύτερου δυνατού system integrator. Βαθμός Πολυπλοκότητας Έργου Οι παραπάνω δύο θετικά συσχετιζόμενες παράμετροι καθορίζουν και το χρόνο υλοποίησης ενός έργου πληροφορικής. Όσο μεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα τόσο εντονότερη είναι η ανάγκη για υπηρεσίες system integration. System Integration Ακολουθώντας χρονικά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης, η υλοποίηση ενός έργου ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής δύναται να διαρκέσει από 1 έως 3 χρόνια, ενώ στη διάρκεια αυτής της περιόδου συνηθίζεται να λαμβάνει χώρα η σταδιακή παράδοση του έργου. Στην περίπτωση αυτήν, ο system integrator που επιλέγεται φαίνεται να εξασφαλίζει ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, τα οποία όμως να είναι ενδεχομένως χαμηλότερα έναντι του σταδίου της περιγραφής των λειτουργικών αναγκών του έργου. Για παράδειγμα, το στάδιο της μελέτης δύναται να προσφέρει περιθώρια 8

9 (καθαρού π.φ.) κέρδους της τάξεως του 25% - 30% σε σύγκριση με περιθώρια της τάξεως του 15% - 20% για το στάδιο της υλοποίησης. Τέλος, με την έναρξη της λειτουργίας ενός έργου πληροφορικής, αρχίζει η λεγόμενη «ζωή του έργου», η οποία δύναται να υπερβαίνει τα 5 έτη και να φθάνει σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα της τάξεως των 10 ετών. Στο διάστημα αυτό, ο system integrator συνήθως βάσει του αρχικού συμβολαίου ανάληψης του έργου επωμίζεται με την ευθύνη συντήρησης (σε ετήσια βάση) του έργου και ενδεχόμενης ανανέωσής του εφόσον προκύψει κάποια νέα ανάγκη ή τεχνολογία με την πάροδο του χρόνου. Χρόνος Διάρκειας Ενός Έργου Ενοποίησης των Συστημάτων Πληροφορικής ( System Integration ) Υλοποίηση & Λειτουργία Έργου 1 2 Έτη 1 3 Έτη Επόμενα Έτη Διάρκεια Ζωής του Έργου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Υλοποίηση & Σταδιακή Παράδοση Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συντήρηση & Ανανέωση Έργου Συνολική Ζωή Έργου : 5 10 Έτη Η Οικονομική Απόδοση ενός Έργου Ενοποίησης Συστημάτων Βάσει της τελευταίας εμπειρίας στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής, το οικονομικό μέγεθος ενός ενδεικτικού έργου ενοποίησης συστημάτων δύναται να ανέρχεται στο επίπεδο μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης ενδέχεται να ισχύει η αναλογία βάσει της οποίας, το μεγαλύτερο μέρος του έργου να αφορά σε αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μηχανογραφικών σωμάτων hardware), ενώ μόνο ένα μικρότερο («καθαρό») τμήμα να αφορά στην ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ανερχόμενο π.χ. στο 10% - 20% του συνόλου του κόστους. Το μικτό περιθώριο κέρδους του παραπάνω υποτιθέμενου έργου το οποίο έχει συναντηθεί αρκετά συχνά στην Ελληνική αγορά - μπορεί να αρχίζει από το επίπεδο του 20% και να υπερβαίνει το 25%, ενώ φυσικά το μικτό περιθώριο κέρδους του «καθαρού» τμήματος του εν λόγω έργου δύναται να είναι και υψηλότερο. Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο του μικτού περιθωρίου κέρδους του «καθαρού» τμήματος, αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο συνολικός προϋπολογισμός ενός έργου, ενώ μετά από ένα συγκεκριμένο ύψος συνολικού προϋπολογισμού, το περιθώριο μικτού κέρδους αρχίζει και βαίνει μειούμενο. 9

10 Ενδεικτικές Παράμετροι ενός Πρόσφατου Έργου στην Ελληνική Αγορά Στα μέσα του Απριλίου 2003 ανακοινώθηκε η ανάθεση του έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στη "Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου" έναντι του ποσού των Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το αντικείμενο του έργου ήταν το ακόλουθο: (α) Η εγκατάσταση της συνολικής απαραίτητης υποδομής εξοπλισμού, λογισμικού συστημάτων, προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών λογισμικού για την υποστήριξη τόσο της διαδικασίας ψηφιοποίησης των δελτίων ποινικού μητρώου, όσο και της μελλοντικής δημιουργίας ασφαλούς δικτύου ευρείας περιοχής για πρόσβαση και χρήση των βάσεων δεδομένων από απομακρυσμένες θέσεις εργασίας. (β) Η εγκατάσταση ολόκληρης της απαραίτητης υποδομής για τη χρήση ψηφιακών κλειδιών στις παντός τύπου επικοινωνίες και εργασίες του προσωπικού του Υπουργείου. (γ) Η αυτόματη έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου. Το ενδεικτικό αυτό έργο ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής αναλήφθηκε από την κοινοπραξία Delta Singular Unisystems και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου Το Ανθρώπινο Δυναμικό ενός System Integrator Σε αντίθεση με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού ενός system integrator δεν αποτελεί κατ ανάγκη σημείο υπεροχής για μία εταιρία στον κλάδο. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο το γεγονός, ο μέσος όρος ηλικίας να είναι υψηλός, καθώς η μακρόχρονη εμπειρία και τα συνολικά χρόνια τεχνογνωσίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας. Συνεπώς, στρατηγικό πλεονέκτημα φαίνεται να αποτελεί η συσσωρευμένη τεχνογνωσία, εξειδίκευση αλλά και εν γένει εμπειρία, η οποία για τους επαγγελματίες του κλάδου έρχεται μετά από πολλά χρόνια παρουσίας σε έργα ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Μάλιστα, οι εισηγμένες εταιρίες αναφέρουν συχνά ως ένδειξη της υπεροπλίας τους, το συνολικό άθροισμα των ετών που συγκεντρώνει το ανθρώπινο δυναμικό τους στην εξειδίκευση των έργων που είναι σε θέση να αναλάβει. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό δύναται να αποτελεί συνήθως μερίδιο της τάξεως του 50% των συνολικών απασχολούμενων ανθρώπινων πόρων. H Προϋπηρεσία ενός System Integrator ως Καθοριστικός Παράγοντας Επιτυχίας Η ιστορία των τελευταίων ετών στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής, αποδεικνύει ότι από την εμπειρία και την εν γένει «προϋπηρεσία» ενός 10

11 «system integrator» σε έργα του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Τραπεζικού Τομέα, προκύπτουν καθοριστικά στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχία ενός μεγάλου και σύνθετου έργου Πληροφορικής. Συνεπώς το λεγόμενο track record αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση για τη μελλοντική καθιέρωση εταιριών στο χώρο αυτόν, αλλά και την αύξηση των πιθανοτήτων ανάληψης αξιόλογων σε οικονομικό προϋπολογισμό έργων πληροφορικής. «Πραγματικοί» & Δυνητικοί System Integrators στην Ελλάδα Κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά, πολλές εισηγμένες και μη εταιρίες διαδραμάτισαν το ρόλο του «system integrator» σε διάφορα έργα πληροφορικής για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Ανεξάρτητα από την εκάστοτε κλίμακα των παραπάνω έργων και τη χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτών, οι εταιρίες οι οποίες αποτελούν σήμερα αμιγείς «system integrators» είναι σημαντικά λιγότερες εκ του συνόλου των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο με έργα ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Αντίθετα, στο εγχώριο περιβάλλον ως «καθαροί» «system integrators» πρέπει να νοούνται εκείνες οι εταιρίες (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη) με σημαντικά έσοδα (ως ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών) από την ενοποίηση συστημάτων πληροφορικής για μία μεγάλη περίοδο οικονομικών χρήσεων (περίπου 5 ετών). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει επιγραμματικά τους πραγματικούς και δυνητικούς «system integrators» στη σημερινή Ελληνική αγορά πληροφορικής: Πραγματικοί System Integrators Ι.Β.Μ. Unisystems Intracom (Intrasoft) Bull Informer Δυνητικοί System Integrators Αltec Πουλιάδης & Συνεργάτες Info-Quest Logic-DIS Delta Singular Σημείωση: Οι εταιρίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούν το συνολικό δείγμα της κάθε κατηγορίας. Οι Διαφορές μεταξύ Outsourcing (Εξωπορισμός) και Systems Integration (Ενοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής) Δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες οι παραπάνω δύο όροι χρησιμοποιούνται με επικαλυπτόμενο τρόπο από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές κατά την αποτίμηση μιας εταιρίας 11

12 πληροφορικής. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο εξωπορισμός αποτελεί μία εντελώς διαφορετική δραστηριότητα σε σύγκριση με την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, η οποία σήμερα τυγχάνει να επιτελείται από ολοένα και περισσότερους «system integrators» διεθνώς, σε μία προσπάθεια των τελευταίων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να εμπλουτίσουν τις αντίστοιχες πηγές εσόδων. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο εξωπορισμός προϋποθέτει από μία εταιρία πληροφορικής να διαθέτει μικρότερη τεχνογνωσία σε σύγκριση με εκείνη που απαιτείται για την υλοποίηση υψηλής κλίμακας έργων «system integration». Στην Ελληνική αγορά πληροφορικής, κλασσικό και ταυτόχρονα διαχρονικό παράδειγμα επιτυχημένου εξωποριστή αποτελεί η πρώην Δέλτα Πληροφορική και νυν Delta Singular (που είναι η νέα εταιρία που προέκυψε μετά τη συγχώνευση πρώτης με την Singular, μία ηγετική εταιρία στο χώρο του λογισμικού στην Ελλάδα). Στη δε διεθνή αγορά αγορά, παρατηρείται το φαινόμενο βάσει του οποίου πολλές εταιρίες όπως π.χ. η EDS - επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους από τον τομέα του «system integration» στο χώρο του «outsourcing», ικανοποιώντας τη στρατηγική επιλογή αύξησης των πηγών εσόδων τους. Στην Ελληνική αγορά, φαίνεται ότι ακόμη δεν υπάρχουν εκείνα τα μεγέθη των εταιριών πελατών που θα δικαιολογούσαν την ύπαρξη περισσότερων και ακόμη πιο αξιόλογων σε οικονομικό μέγεθος εξωποριστών πληροφορικής, καθώς η Delta Singular παραμένει έως σήμερα η πρώτη - με διαφορά - εταιρία στο συγκεκριμένο χώρο δραστηριότητας, με ιδιαίτερα μικρούς σε οικονομικούς όρους ανταγωνιστές. Η Στρατηγική Θέση των "System Integrators" στην Ελλάδα και τον Κόσμο Βασικές Τεχνολογίες Εταιρίες System Προμηθευτές Σύμβουλοι Περιοχή Εταιρίες Συστημάτων Integrators Ολοκληρωμένων Δραστηριότητας OEM Λογισμικού Λύσεων Προμηθευτές και Εξοπλισμού HP COMPAQ IBM EDS ACCENTURE Εταιρίες MOTOROLA SUN BULL CAP GEMINI Ανταγωνιστές INTEL MICROSOFT ORACLE SYSTEM INTEGRATORS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: Unisystems, IRAJ - VRS Equity Research. Ιστορικοί Σταθμοί στην Ανάπτυξη του System Integration Αμέσως πιο κάτω αναφέρονται οι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί κατά την εμφάνιση και την ανάπτυξη του λεγόμενου «system integration» στη διεθνή αγορά πληροφορικής. Όπως θα φανεί στις επόμενες παραγράφους, η ανάπτυξη της ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής ευνοήθηκε από την αντίστοιχη ανάπτυξη των προτύπων πληροφορικής αλλά και από την 12

13 καθιέρωση της ανοικτής πλατφόρμας που επέτρεψαν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων και οδήγησαν σε αποτελεσματικότερα ενιαία συστήματα πληροφορικής. Δεκαετία 1960: Χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής κυρίως για τις εσωτερικές ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (proprietary IT systems). Δεκαετία 1970: Υλοποίηση των πρώτων βημάτων στην ενοποίηση, διαφορετικών μεταξύ τους ή μη συμβατών, πληροφοριακών συστημάτων. Εμφάνιση και κατανόηση της ανάγκης να «επικοινωνήσει» (ή να «μιλήσει») η μία εφαρμογή με την άλλη, καθώς και με τον αντίστοιχο μηχανογραφικό εξοπλισμό (hardware). Δεκαετία 1980: Το Αμερικανικό Δημόσιο και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί καθορίζουν πρότυπα για την επικοινωνία των συστημάτων μεταξύ τους. Δημιουργία των λεγόμενων ανοικτών συστημάτων (π.χ. λειτουργικό σύστημα UNIX), τα οποία ακολουθούσαν πρότυπα και επέτρεψαν την ευκολότερη συνεργασία και διασύνδεση συστημάτων πληροφορικής. Δεκαετία 1990: Ακολουθούνται και εφαρμόζονται de facto πρότυπα πάνω στα οποία τα προϊόντα «επικοινωνούν» (ή «μιλούν») μεταξύ τους. Π.χ. η Microsoft Corp. δημιουργεί το περιβάλλον των Windows, το οποίο λειτουργεί σε μεγάλη ποικιλία h/w και εμφανίζει συμβατότητα στα συστήματα ποικίλων προμηθευτών. Επίσης στην περίοδο αυτή, μετεξελίσσονται διάφορα συστήματα - όπως π.χ. δημιουργείται το γνωστό Linux, το οποίο ελκύει κυρίως εταιρικούς χρήστες. To Mελλοντικό System Integration στην Ελλάδα Ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιείται το μελλοντικό «system integration» τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα δεν είναι απόλυτα προβλέψιμος. Από την άλλη πλευρά όμως και βάσει των πρώτων ενδείξεων φαίνεται να εξάγονται ορισμένα αρχικά συμπεράσματα ως προς τη φύση των εταιριών που θα δραστηριοποιούνται και ως προς τις απαιτήσεις τις οποίες θα καλούνται αυτές να ικανοποιήσουν στην έντονα ανταγωνιστική αγορά της πληροφορικής. Σήμερα λοιπόν, φαίνεται σταδιακά να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται διάφοροι φορείς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι (ή 13

14 θεωρούνται ως specialists) στην παραγωγή συστημάτων και εφαρμογών, οι οποίες με τη σειρά τους είναι ολοένα και πιο συμβατ-οί / -ές με πολλά συστήματα πληροφορικής που ήδη κυκλοφορούν και διακινούνται στην αγορά. Οι φορείς αυτοί ή εταιρίες εκτιμάται ότι θα δρουν συμπληρωματικά ως προς τους «systems integrators» παρέχοντας στους δεύτερους τα αναγκαία εκείνα μέσα υλοποίησης των διαδικασιών ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής. Hardware / Software System Integration Τα Λειτουργικά και Καθαρά Περιθώρια Κέρδους Ενός Έργου System Integration Παραδοσιακά, οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων εμφανίζουν διαχρονικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τις υπόλοιπες εταιρίες πληροφορικής. Ακόμη και εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά καιρούς διακηρύττουν την υψηλή εξειδίκευσή τους και δραστηριοποίησής του στον τομέα του «system integration», εύκολα επιβεβαιώνονται ή και διαψεύδονται όταν γίνει η εμπεριστατωμένη ανάλυση του κύκλου εργασιών τους (βάσει ΣΤΑΚΟΔ ή άλλων κριτηρίων κατηγοριοποίησης) αλλά και η προσεκτική ανάγνωση των λογιστικών τους καταστάσεων. Σε πρακτικούς όρους, τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους των «system integrators» τεκμηριώνονται από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες τους και τα παραγόμενα προϊόντα τους δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στους εταιρικούς πελάτες τους. Ο κύκλος εργασιών αυτών των εταιριών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας (βάσει του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή Α.Ε.Π.), καθώς και από το μέγεθος των επενδύσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων σε συστήματα πληροφορικής. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο υψηλότερες και πολυπλοκότερες είναι οι ανάγκες μιας οικονομίας σε ενοποιημένα συστήματα πληροφορικής, τόσο κρισιμότερος και ζωτικότερος ο ρόλος των «system integrators», αλλά και τόσο μεγαλύτερα δύναται να είναι τα περιθώρια κερδοφορίας αυτών των εταιριών. Στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συγκεκριμενοποιηθούν οι σχετικές εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές της παραπάνω σχέσης, καθώς το μέγεθος αλλά και οι απαιτήσεις (όπως τουλάχιστον έχουν φανεί μέχρι σήμερα στην πράξη και όχι όπως πολλοί παράγοντες θα ήθελαν πιστεύουν ότι ισχύει στη θεωρία) είναι ιδιαίτερα μικρές και περιορισμένες, λόγω των γνωστών διαρθρωτικών προβλημάτων και της ανεπάρκειας κεφαλαίων εκ μέρους του κράτους και των επιχειρήσεων. 14

15 Δραστηριότητες Box Moving Υπηρεσίες System Integration Καθαρό Περιθώριο Κέρδους Χαμηλότερο του 10% Καθαρό Περιθώριο Κέρδους στην Περιοχή του 20% Σημείωση: Η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική και όχι αντιπροσωπευτική για όλες τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής. Ο δείκτης του περιθωρίου κέρδους αναφέρεται στη βάση των καθαρών κερδών προ φόρων. Ο Μύθος των Υψηλότερων Αποσβέσεων Οι «system integrators» δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρίες πληροφορικής στην Ελληνική αγορά. Κατά συνέπεια, η εντύπωση ότι ενσωματώνουν μεγαλύτερες αποσβέσεις στα πάγια στοιχεία τους μάλλον δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα όπως αυτήν τουλάχιστον παρουσιάζεται στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις. Αυτό βέβαια είναι φυσικό καθώς το σημαντικότερο μέσο στην υλοποίηση των υπηρεσιών τους είναι η συσσωρευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού τους και λιγότερο η «ποσότητα» των περιουσιακών τους στοιχείων που ασφαλώς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Συνεπώς, οι αποσβέσεις δεν «φθείρουν» το «bottom line» των «system integrators» περισσότερο από ότι ισχύει στις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής και κατά τον τρόπο αυτόν δεν φαίνεται να απαιτείται κάποια ειδική μεταχείριση όσον αφορά στις υποθέσεις αποτίμησης, σε επίπεδο αποσβέσεων. Ο Λόγος Τιμής / Κέρδη ανά Μετοχή ( P/E ) των System Integrators Υπό ομαλές οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, μία εταιρία system integrator διακρίνεται από τα ακόλουθα στοιχεία: (1) Παρουσιάζει διαχρονικά σταθερότερα έσοδα προερχόμενα από τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της τεχνικής υποστήριξης / συντήρησης λόγω των μακροχρόνιων συμβολαίων που συνάπτει με τους εταιρικούς της πελάτες για την υλοποίηση των έργων ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής. (2) Δεν εμφανίζει τους ευμετάβλητους ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο πωλήσεων ή κερδοφορίας (π.χ. ιδιαίτερα υψηλούς ή ιδιαίτερα αρνητικούς), που χαρακτηρίζουν πολλές επιχειρήσεις της λεγόμενης Νέας Οικονομίας. (3) Η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρίας system integrator εμφανίζεται χαμηλή, καθώς η Ελληνική αγορά στόχος είναι μάλλον περιορισμένη. 15

16 Ενδεικτικά, ένα απλό άθροισμα των κύκλων εργασιών των μεγαλύτερων εταιριών ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να δείχνει έναν ετήσιο τζίρο της Ελληνικής αγοράς στο επίπεδο των 150 εκατ. ευρώ. Συνεπώς σε ποιο βαθμό μία τέτοια εταιρία δικαιολογεί έναν υψηλότερο λόγο «τιμή προς κέρδη ανά μετοχή» ( P/E ) σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του Κλάδου της Πληροφορικής ή της Νέας Οικονομίας; Θεωρητικά και σε ομαλές χρηματιστηριακές συνθήκες - μία εταιρία system integrator δεν «μπορεί να απαιτεί» ένα premium στην κεφαλαιοποίησή της, καθώς δεν φαίνεται να ενσωματώνει ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες κερδοφορίας, οι οποίες θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν ένα υψηλότερο P/E και ίσως ένα ελκυστικότερο PEG («τιμή προς κέρδη ανά μετοχή» / «ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας»). Τελικά όμως στην πράξη, ο εν λόγω κανόνας δύναται να ανατρέπεται ανάλογα με τις προσδοκίες των επενδυτών, τις ιδιομορφίες μιας εταιρίας, αλλά και τους κύκλους της χρηματιστηριακής αγοράς. Υψηλότερο P/E Εταιρίες Πληροφορικής με Δυναμικές / Καινοτομικές Δραστηριότητες Χαμηλότερο P/E System Integrators Οι Eπιπτώσεις στα Μοντέλα και τις Υποθέσεις Αποτίμησης ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Peer Valuation Discounted Cash Flow Dividend Discount Model Επίπεδο Κερδοφορίας Περιθώρια Κέρδους Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανάπτυξη Μερισμάτων Net Asset Value ROE, ROA (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα Περιθώρια Κέρδους στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής [ Οικονομική Χρήση 2002 ] Εταιρίες Μικτό Περιθώριο Καθαρό Περιθώριο (K.π.φ.) Unisystems 35,69% 20,51% Altec 22,21% 6,45% Πουλιάδης 10,94% 0,11% Infoquest 7,12% -4,61% LogicDis 50,40% -34,19% Delta Singular 37,44% 24,78% Byte 21,58% 8,25% Informer 36,16% 21,67% Informatics 13,86% 3,68% Quality & Reliability 24,18% 4,39% Compucon 74,14% 34,18% Πηγή: "Valuation & Research Specialists" ("VRS"). 17

18 SYSTEM INTEGRATION - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ Application Service Provider (ASP) (Παροχέας Χρήσης Εφαρμογών ή Π.Χ.Ε.) = Εταιρία τεχνολογίας η οποία δανείζει προγράμματα και υπηρεσίες σε πελάτες. Ο Π.Χ.Ε. παρέχει και διαχειρίζεται (ρυθμίζει) εφαρμογές που υποστηρίζουν επαγγελματικές διαδικασίες στο διαδίκτυο. Cellular MultiProcessing (CMP) (Κυψελοειδείς Πολυεπεξεργαστές ή Κ.Π.Ε.) = H αρχιτεκτονική του server Unisys, η οποία εφαρμόζει σχέδια χαρακτηριστικά κεντρικών μονάδων επεξεργασίας στους servers, τα οποία με τη σειρά τους βασίζονται στα βιομηχανικά κριτήρια των τεχνολογιών των εταιριών Intel και Microsoft. Οι Κ.Π.Ε. παρέχουν τη δυνατότητα σε τέτοιους servers να επιτύχουν υψηλού επιπέδου απόδοση, κλιμάκωση και αξιοπιστία. e-business = Η χρήση τόσο της τεχνολογίας όσο και των νέων επαγγελματικών στρατηγικών με σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν παρέχει ένα κανάλι πωλήσεων, marketing και πληροφοριών στην οικονομία του διαδικτύου. e-commerce = H χρήση της τεχνολογίας με σκοπό τη διεξαγωγή οικονομικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο - όπως αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών - συνήθως μέσω του διαδικτύου. Η οικονομική πλευρά των συναλλαγών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. e-government (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) = Η εφαρμογή των τεχνολογιών και στρατηγικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Electronic Customer Relationship Management (e-crm) (Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) = Συνδυασμένη - συντονισμένη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί την πληροφορική αποσκοπώντας στην κατανόηση και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. End-to-End Solutions (Ολοκληρωμένες λύσεις) = Το ολοκληρωμένο συμπλήρωμα της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και των λύσεων, το οποίο απευθύνεται στις ανάγκες ενός οργανισμού από την έναρξη ενός επιχειρηματικού τεχνολογικού προγράμματος έως την ολοκλήρωσή του. Enterprise - Class Servers (Επιχειρηματικοί Servers Ποιότητας) = Μηχανικός εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί με πρόγραμμα στοχεύοντας στη διεκπεραίωση - ικανοποίηση των αναγκών πληροφορικής μεγάλων τμημάτων ή οργανισμών. Οι επιχειρηματικοί servers ποιότητας προσφέρουν αξιοπιστία και κλιμάκωση (ένταση εργασίας). 18

19 e-procurement (Ηλεκτρονική Προμήθεια) = Η απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή μέσω άλλων καναλιών πραγματικού χρόνου. e-tailer = Πωλητής λιανικής σε πραγματικό χρόνο. Legacy Systems (Κληροδότηση Συστημάτων) = Η αρχαιότερη τεχνολογία πληροφορικής που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό. Τα εν λόγω συστήματα διεκπεραιώνουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες και μπορούν να ενσωματωθούν σε πιο σύγχρονα συστήματα. m-commerce (Εμπόριο μέσω Κινητής Τηλεφωνίας) = Η χρήση των εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, όπως των ασύρματων τηλεφώνων, με στόχο τη διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Mission - Critical (Κρίσιμη Αποστολή) = Ουσιώδες ως προς τη διαχείριση της επιχείρησης. Οι εργασίες της Κρίσιμης Αποστολής πρέπει να διεκπεραιώνονται στη βάση του 24x7. Scalability (Κλιμάκωση) = Η δυνατότητα της τεχνολογίας να διεκπεραιώνει όλο και μεγαλύτερο όγκο εργασιών. Smart Card (Έξυπνη κάρτα) = Κάρτα, παρεμφερής της πιστωτικής ή της κάρτας πληρωμής, η οποία περιέχει ένα μικροϋπολογιστή και μνήμη που μπορεί να αποθηκεύσει ένα ψηφιακό Ψηφίο Αναγνώρισης, πληροφορίες που αφορούν λογαριασμούς, ιατρικά αρχεία κ.λ.π.. Vertical Solution (Κάθετη Λύση) = Επιχειρηματικές διαδικασίες σχεδιασμένες να απευθύνονται στις απαιτήσεις μιας εξειδικευμένης βιομηχανίας, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή του δημόσιου τομέα. Wireless Application Protocol (WAP) (Eφαρμογή Ασύρματου Πρωτοκόλλου) = Πρότυπη Τεχνολογία που επιτρέπει τις ασύρματες συναλλαγές μέσω ψηφιακών τηλεφώνων και hand-held τερματικών. 19

20 Σημειώσεις 20

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Στις αρχές Απριλίου, η µετοχή διέσπασε καθοδικά τον κινητό µέσο όρο 30 ηµ. και κινήθηκε πτωτικά µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα 11,0 ευρώ. Από τα µέσα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η ανοδική κίνηση της µετοχής που είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου του 2007 διακόπηκε στις 7 Ιανουαρίου όπου η µετοχή άρχισε να κινείται πτωτικά ακολουθώντας το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το IRAJ ( Investment Research & Analysis Journal ) δικτυακός τόπος της Εταιρίας Εξειδικευμένων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων Valuation & Research Specialists ( VRS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA)

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA) Νοέμβριος 2002 IRAJ VIEW on EBITDA Η Ελαφρότητα του EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) και των Παραγώγων Δεικτών Αποτίμησης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών Πως Πρέπει να Χειριζόμαστε Έναν Περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις 16 Φεβρουαρίου 2009 Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις Από τα µέσα του 2007, οι διεθνείς αγορές µετοχών εισήλθαν σε ένα πτωτικό κύκλο τιµών, ο οποίος στην αρχή φάνηκε βραχύβιος αλλά στη συνέχεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL www.iraj.gr Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Εισηγµένες Εταιρίες Αντλούν Κεφάλαια από τους Επενδυτές µε Αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ Με την υποστήριξη των εταιριών Επαγγελµατική Πιστοποίηση Certificate in Corporate Finance από το Securities

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Forward Earnings

IRAJ VIEW on Forward Earnings Οκτώβριος 2002 IRAJ VIEW on Forward Earnings Στην Ελληνική Αγορά Μετοχών, τα Προβλεπόμενα Κέρδη ανά Μετοχή Τείνουν να Αποτελούν Έναν Πιο Ρευστό Οδηγό Επενδυτικής Συμπεριφοράς σε Σύγκριση με το Κοντινό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ από τις ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ποια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αποφεύγουν να Εκθέτουν οι Εισηγμένες Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΑΝΑΛΥΣΗ του ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι Μύθοι γύρω από τον Ορισμό της Αποτίμησης σε Φιλοσοφικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Year 2002

IRAJ VIEW on Year 2002 Ιανουάριος 2003 IRAJ VIEW on Year 2002 Η Ανασκόπηση του Έτους 2002 Έργα και Ημέρες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης * Το 2002 αποτέλεσε ένα έτος διευρυνόμενης χρηματιστηριακής ατονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

OI ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

OI ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης για τους Επενδυτές OI ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 28/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Ρόκας [ ARCr.AT ] VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS. 4,62 ευρώ (11/12/2002) P/E (Eνοπ. K.μ.φ. & μ.δ.μ Ε) 12,38x

Χ. Ρόκας [ ARCr.AT ] VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS. 4,62 ευρώ (11/12/2002) P/E (Eνοπ. K.μ.φ. & μ.δ.μ Ε) 12,38x VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Χ. Ρόκας [ ARCr.AT ] 4,62 ευρώ (11/12/2002) P/E (Eνοπ. K.μ.φ. & μ.δ.μ. 2002 Ε) 12,38x Κλάδος Δραστηριότητας: Μεταλλικές Κατασκευές / Αιολική Ενέργεια Δραστηριότητες: Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 27/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, PhD Finance Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.), PhD Cand. Εισηγητές: Ιωάννης Ασημακόπουλος, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα