Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E."

Transcript

1 Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΚΠ-ΑΠ) της ANTAKOM A.E. (ADACOΜ Qualified Certificates CA Certification Practice Statement) Σε Υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. Έκδοση 1.3 Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Φεβρουαρίου 2003 Προτεινόμενη Ημερομηνία Ισχύος: 11 Φεβρουαρίου 2003 ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ I -

2 ANTAKOM A.E. ANTAKOM A.E., Λ.Συγγρου 190 Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ:(+30) FAX:(+30) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ANTAKOM A.E ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε..Με επιφύλαξη παντός Δικαιώματος. Η ANTAKOM AE διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης και απαγορεύεται ρητά κάθε δημοσίευση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή τμήματος του παρόντος καθώς και κάθε εκμετάλλευσή του εν γένει από οιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ANTAKOM A.E. H ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ευχαριστεί θερμά τη Δικηγόρο Αθηνών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αρ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ για τη συμβολή της στη σύνταξη και τελική διαμόρφωση του κειμένου του Κανονισμού Πιστοποίησης της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ. Κατ εξαίρεση, παραχωρείται, μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής και διανομής του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικώντης ANTAKOM A.E. και χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εφόσον (i) το ανωτέρω μήνυμα περί ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ II -

3 πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εισαγωγικές παράγραφοι αναγράφονται εμφανώς στην εισαγωγή κάθε αντιγράφου, και (ii) το παρόν έγγραφο έχει αναπαραχθεί πλήρως και επακριβώς και προσδιορίζει την ANTAKOM A.E. ως δικαιούχο κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται ή απορρέει από τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης. Οιοδήποτε αίτημα για κάθε άδεια αναπαραγωγής του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. (ΚΠ-ΑΠ) θα πρέπει να απευθύνεται προς τη ANTAKOM A.E., Λ.Συγγρού 190, ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Αθήνα, τ.κ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ: (+30) FAX:(+30) Υπ όψιν: Κανονισμοί και Εξωτερικές Σχέσεις. Τηλ: (+30) FAX:(+30) Κόμβος: Σημείωση: Παραχωρείται από τη ANTAKOM Α.Ε άδεια χρήσης του παρόντα Κανονισμού Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. σε συνεργάτες του δικτύου της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ προς χρήση του για την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα ANTAKOM και ADACOM Qualified Certificates αποτελούν σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της ANTAKOM A.E.. ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ III -

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ 1.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΠ-ΑΠ 1.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1.5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 2. ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. 2.1 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Αναφορά στην Έκδοση και Χειρισμό Πιστοποιητικών Υπηρεσίες Ασφάλειας Διαχείριση Τομέα ΥΔΠ-ΑΠ 2.2 ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ADACOM Qualified Certificates) Πιστοποιητικά Τάξεως 3 (ΔΤΑΕ) 2.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Επιβεβαίωση της Ταυτότητας του Συνδρομητή Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού του ΠΥΠ-ΑΠ Προστασία Ιδιωτικού Κλειδιού Συνδρομητή Πιστοποιητικού (και Αιτούντος) Λειτουργικοί Έλεγχοι 2.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ Μηχανισμοί Επεκτάσεων Αναγνώριση και Κρισιμότητα των Ειδικών Επεκτάσεων Αλυσίδες Πιστοποιητικών (Certificate Chains) και Tύποι ΠΥΠ-ΑΠ Επεκτάσεις Πιστοποιητικού Συνδρομητή Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Βασικών Περιορισμών ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ IV -

5 2.4.6 Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Χρήσης Κλειδιού Επέκταση Οριζόμενη από τον ISO περί Πολιτικής Πιστοποιητικού Επαυξημένη Ονοματοθεσία και Επεκτάσεις της ANTAKOM A.E. 2.5 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΥΔΚ ΤΗΣ ANTAKOM A.E Δημόσιες Πρωτεύουσες Αρχές Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών(ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA)) Αρχές Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών(ΑΠ-ΑΠ) Τοπικές Αρχές Εγγραφής (ΤΑΕ) και Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ) Αρχή Ονοματοθεσίας Χώρος Αποθήκευσης της ANTAKOM A.E Δημοσίευση από το Χώρο Αποθήκευσης της ANTAKOM A.E. 3. ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΎΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠ ΜΗ-ΑΝΗΚΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ANTAKOM A.E. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΠ-ΑΠ Εφαρμογή ΑΠ Μη-ανήκουσας στη ANTAKOM A.E Υποβολή στη ANTAKOM A.E. της Αίτησης για ΑΠ Μη-ανήκουσα στη ANTAKOM A.E Έγκριση για την Έναρξη Δραστηριοτήτων της ΑΠ 3.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ANTAKOM A.E.ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 3.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΠ-ΑΠ 3.4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 3.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 3.6 ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 3.7 ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 3.9 ΈΛΕΓΧΟΣ 3.10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3.11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ 3.12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.13 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3.14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ V -

6 Θέσεις Εμπιστοσύνης Έρευνα και Συμμόρφωση Απομάκρυνση Προσώπων από Θέσεις Εμπιστοσύνης 3.15 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ Έγκριση Λογισμικού και Συσκευών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Προσωπικό σε Θέσεις Εμπιστοσύνης 3.16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ 3.17 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ Προστασία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Δηλώσεις από τον ΠΥΠ-ΑΠ Αποδοχή των Απόρρητων Μεριδίων από τους Τηρητές Απόρρητων Μεριδίων Προστασία του Απόρρητου Μεριδίου Διαθεσιμότητα και Παράδοση των Απόρρητων Μεριδίων Τήρηση Μητρώου από τους Εκδότες και Τηρητές Απόρρητων Μεριδίων Ευθύνη του Τηρητή Απόρρητου Μεριδίου Αποζημίωση από τον Εκδότη Απόρρητων Μεριδίων 3.18 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.19 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προδιαγραφές Ασφάλειας Επικοινωνίας Προδιαγραφές Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 3.20 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3.21 ΛΗΞΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΥΠ-ΑΠ Προδιαγραφές πριν από τη Διακοπή Επανέκδοση Πιστοποιητικών από Διάδοχο ΠΥΠ-ΑΠ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 4.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Αποκλειστικότητα του Κατόχου. Ελεγχόμενη Πρόσβαση στα Ιδιωτικά Κλειδιά Μη-Αποποίηση Ευθύνης για την προστασία των Ιδιωτικών Κλειδιών 4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ VI -

7 5. ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 5.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Προσωπική Παράσταση 5.2 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 5.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 6. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 6.1 ΕΝΕΡΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 6.2 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΠ- ΑΠ 6.3 ΆΡΝΗΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 6.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς το Συνδρομητή Δηλώσεις του ΠΥΠ-ΑΠ προς Χρήστες 6.5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6.6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ 6.7 ΧΡΟΝΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 6.8 ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6.9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ 7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 7.1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 7.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 7.3 ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 7.4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 7.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 8.1 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 8.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 8.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 8.5 ΑΞΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ VII -

8 8.6 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.7 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.8 ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 9.1 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ 9.2 ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ 9.3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ 9.4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΠΥΠ-ΑΠ 9.5 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 9.6 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 9.7 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ 9.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ Επί των Πιστοποιητικών Υφιστάμενες Υποχρεώσεις 9.9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ 10. ΛΗΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 10.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ 10.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.3 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ANTAKOM A.E., ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ 11.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 11.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. (ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΥΠ- ΑΠ ) 11.4 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 11.5 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ ΤΩΝ ΠΥΠ-ΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 11.6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 11.7 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ VIII -

9 12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12.1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 12.2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΗ-ΑΚΥΡΩΝ ΌΡΩΝ 12.3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 12.4 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Απόπειρα Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών - Διακεκριμένη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ΔΟΕ) της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ THΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12.6 ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 12.7 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 12.8 ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΠ-ΑΠ 12.9 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΠ-ΑΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΠ-ΑΠ Μεταβολή των Στοιχείων του Συνδρομητή που Τηρούνται από κάποιον ΠΥΠ-ΑΠ Τροποποίηση του ΚΠ-ΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝ ΙΣΧΥ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 13.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.ΈΚΔΟΣΗ 1.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ IX -

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τον Κανονισμό Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. (ΚΠ-ΑΠ) και περιγράφει τη δομή και τις διαδικασίες τις οποίες υιοθετεί. Καταλήγει με έναν πίνακα των ακρωνυμιών και των συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στον ΚΠ-ΑΠ. Ιστορικό που αφορά στα Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον ΠΥΠ-ΑΠ ή και την ANTAKOM Α.Ε. Για την πλήρη κατανόηση του παρόντος ΚΠ, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι γενικά εξοικειωμένος με τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και τις ΥΔΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ANTAKOM συνιστά στον αναγνώστη να ενημερωθεί περαιτέρω στη χρήση της κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού και της υποδομής δημόσιου κλειδιού όπως εφαρμόζονται στο ΔΕ-V. Γενικές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ANTAKOM στη διεύθυνση Συμμόρφωση με τα Ισχύοντα Κριτήρια και το Θεσμικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Οι κανονισμοί που προβλέπονται στον παρόντα ΚΠ έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις των γενικά αποδεκτών κριτηρίων του Προγράμματος AICPA/CICA WebTrust περί Αρχών Πιστοποίησης, του Πλαισίου Κανονισμών και Πολιτικής ΥΔΚ ANS X9.79:2001 και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΑΠ. Η δομή του παρόντος ΚΠ γενικά αντιστοιχεί στο Πλαίσιο Πολιτικής Πιστοποιητικών Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού και Κανονισμών Πιστοποίησης X.509 για το Διαδίκτυο (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework), γνωστό και ως RFC 2527 της Ομάδας Δράσης Μηχανικής Διαδικτύου (Internet Engineering Task Force), ενός οργάνου καθορισμού κριτηρίων για το Διαδίκτυο. Το πλαίσιο RFC 2527 αποτελεί πλέον πρότυπο στη βιομηχανία ΥΔΚ. Ο - 1 -

11 παρών ΚΠ είναι σύμφωνος με το πλαίσιο RFC 2527 ώστε να καθιστά ευκολότερη την απεικόνιση της πολιτικής και τις συγκρίσεις, την αξιολόγηση, και την εσωτερική λειτουργία για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ. Επίσης, η υπηρεσία Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού που παρέχεται μέσω του Κέντρου Πιστοποίησης της ANTAKOM AE είναι σύμφωνη με την οδηγία ΕΕ 1999/93 περί ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς και με το ΠΔ 150/01 το οποίο ορίζει ότι η ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και που δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Η ANTAKOM έχει προσαρμόσει τον ΚΠ με τη δομή του RFC 2527 (με κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες κρίθηκαν σκόπιμες και απαραίτητες εξαιτίας της πολυπλοκότητας της Υπηρεσίας Ψηφιακής Πιστοποίησης της ANTAKOM ΑΕ) και το θεσμικό πλαίσιο για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, προσφέροντας στους Παρόχους Υπηρεσιών Διαπίστευσης και στους πιστοποιημένους συνδρομητές της ένα σύνολο από state of the art υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν την τήρηση όλων των προϋποθέσεων για την παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και την δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών. 1.1 Περίληψη Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. είναι βασισμένος στον Κανονισμό Πιστοποίησης της ANTAKOM (Έκδοση 1.2) καθώς και στην Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.Ε. αναφέρει τους κανονισμούς που εφαρμόζονται από τη ANTAKOM A.Ε., τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησής της (ΠΥΠ-ΑΠ) και τους εξουσιοδοτημένους ΠΥΠ-ΑΠ, διαφορετικούς από τη ANTAKOM A.E., που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. κατά την έκδοση και το χειρισμό πιστοποιητικών και τη διατήρηση υποδομής δημόσιου κλειδιού (ΥΔΚ) βάσει πιστοποιητικού. Περιγράφει λεπτομερώς και διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης, από την εγκατάσταση ΠΥΠ-ΑΠ, την έναρξη λειτουργίας του ΠΥΠ-ΑΠ και - 2 -

12 του χώρου αποθήκευσης, μέχρι την εγγραφή συνδρομητών. Ο ΚΠ-ΑΠ διέπει την έκδοση, το χειρισμό, τη χρήση, την αναστολή, την ανάκληση, και την ανανέωση πιστοποιητικών. Σκοπός του ΚΠ-ΑΠ είναι η νομική δέσμευση και η παροχή πληροφοριών προς όλους τους συμβαλλομένους που δημιουργούν, χρησιμοποιούν και εγκυροποιούν πιστοποιητικά στα πλαίσια των ΥΔΠ-ΑΠ. Ως τέτοιος, ο ΚΠ-ΑΠ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διενέργεια ΥΔΠ-ΑΠ, όπως αναπαριστάται στο Διάγραμμα 1. Συμβάσεις Πιστοποιούμενων Συνδρομητών Συμβάσεις Χρηστών ADACOM A.E. Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Αιτήσεις για Πιστοποιητικό Πολιτική Ασφάλειας της ADACOM A.E. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ADACOM A.E.. Συνδρομητές Αποδέκτες Χρήστες (Relying Parties) Χώρος Αποθήκευσης της ADACOM A.E. Συχνά Υποβαλλόμενα Ερωτήματα ADACOM A.E. ΣΧΗΜΑ 1 Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. Ο παρών ΚΠ-ΑΠ διέπει μόνο ένα μέρος του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη ANTAKOM A.E. Άλλες υπηρεσίες της ANTAKOM A.E. είναι πιθανόν να μην συμπεριλαμβάνονται στην ιεραρχία ΠΥΠ-ΑΠ. Οι ΥΔΠ-ΑΠ - 3 -

13 αναπόφευκτα θα εξελιχθούν ώστε να εξυπηρετήσουν άλλες δομές, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της αγοράς. Ο παρών ΚΠ-ΑΠ τροποποιείται περιοδικά ώστε να αντανακλά τις καινούριες υπηρεσίες και να βελτιώνει εν γένει την υποδομή των ΥΔΠ- ΑΠ. Βλ. ΚΠ-ΑΠ Δομή του ΚΠ-ΑΠ Ο ΚΠ-ΑΠ υιοθετεί τη μέθοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αυτή του συνολικού κύκλου ζωής ή άλλως, από αρχής μέχρι τέλους, για την περιγραφή των διαδικασιών πιστοποίησης. Ξεκινά με την εγκατάσταση ΠΥΠ-ΑΠ και διαδικασιών έναρξης και στη συνέχεια καλύπτει γενικές λειτουργίες ΠΥΠ-ΑΠ, εγγραφή, χρήση πιστοποιητικών και αναστολή, ανάκληση και λήξη πιστοποιητικών. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής περιλαμβάνουν τη χρονολογική αναπαράσταση των γεγονότων και τη συμβατότητα με την αναμενόμενη διάρθρωση και υποδομή των διαδικασιών στο χώρο των επικεφαλής εταιρειών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Εγκατάσταση των Λειτουργιών ΥΔΠ της ADACOM A.E. [ΚΠ 3] Αίτηση για Πιστοποιητικό [ΚΠ 4] Λήξη & Ανανέωση Πιστοποιητικού [ΚΠ 10] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ANTAKOM Επικύρωση Αίτησης για Πιστοποιητικό [ΚΠ 5] Αναστολή και Ανάκληση Πιστοποιητικού [ΚΠ 9] Έκδοση Πιστοποιητικού [ΚΠ 6] Χρήση του Πιστοποιητικού [ΚΠ 8] Αποδοχή Πιστοποιητικού από Συνδρομητές [ΚΠ 7] - 4 -

14 ΣΧΗΜΑ 2 ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΠ-ΑΠ 1.3 Αναφορά στον ΚΠ-ΑΠ Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών αναφέρεται σε άλλα έγγραφα ως ο ΚΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. ή ο Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E.. Εσωτερικά, αναφέρεται ως ο ΚΠ-ΑΠ ή ως ΚΠ-ΑΠ _ και τα παραρτήματά του ως Παράρτημα 13._. Ο ΚΠ-ΑΠ τροποποιείται περιοδικά. Οι εκδόσεις του ΚΠ-ΑΠ υποδηλώνονται από τον αριθμό έκδοσης που ακολουθεί τον ΚΠ-ΑΠ (π.χ. έκδοση 1.2 ή ΚΠ-ΑΠ 1.2 ). 1.4 Δημοσίευση Ο παρών ΚΠ-ΑΠ δημοσιεύεται: (i) σε ηλεκτρονική μορφή εντός του χώρου αποθήκευσης της ANTAKOM A.E. στη διεύθυνση https://www.adacom.com (ii) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) από τη (iii) σε μορφή εγγράφου από την ANTAKOM A.E., Λ.Συγγρού 190 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ τ.κ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ:(+30) FAX:(+301) , Υπ όψιν :Νομικό Τμήμα Κάθε αναφερόμενος Δικτυακός κόμβος (World Wide Web URL) από την ΑDACOM A.E. έχει στόχο την επίκληση του πρωτοκόλλου ασφαλείας HTTP (Hypertext Transfer Protocol Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Υπερκειμένου) εντός του SSL (Secure Sockets Layer Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων) για τη διευκόλυνση της ανάκτησης εγγράφου σε ασφαλή μορφή (όταν χρησιμοποιείται φυλλομετρητής (browser) που υποστηρίζει SSL. Κάθε τέτοιο έγγραφο είναι επίσης διαθέσιμο και σε μη-ασφαλή μορφή αντικαθιστώντας το https:// με το Η ασφαλής μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην επίσημη έκδοση όλων των εγγράφων που είναι προσπελάσιμα μέσω του Διαδικτύου και περιέχονται στο χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E

15 1.5 Εξυπηρέτηση Πελατών, Εκπαίδευση, και Κατάρτιση Οπως προαναφέρθηκε, η μελέτη του παρόντος ΚΠ-ΑΠ προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης είναι εν γένει εξοικειωμένος με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ΥΔΚ, και τις ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνουμε την κατάρτιση στη χρήση τεχνικών δημόσιου κλειδιού προτού ο αναγνώστης υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό. Πληροφορίες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαθέσιμες από τη ANTAKOM A.E. στη διεύθυνση https://www.adacom.com και https://sec.adacom.com/repository/private. Πρόσθετη βοήθεια παρέχεται από τους εκπρόσωπους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της ANTAKOM ΌΛΟΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΥΔΠ-ΑΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ (Ι) ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ (II) ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΥΔΚ, ΚΑΙ ΚΠ-ΑΠ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ANTAKOM A.E

16 1.6 Πίνακας Ακρωνυμιών και Συντομογραφιών FTP GMT File Transfer Protocol Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Ηλεκτρονικού Αρχείου Greenwich Mean Time Μέση Ώρα Γκρήνουιτς HTTP Hypertext Transfer Protocol Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Υπερκειμένου HTTPS Hypertext Transfer Protocol with SSL Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Υπερκειμένου με SSL PIN Personal Ιdentification Νumber προσωπικός αριθμός ενεργοποίησης RSA S/MIME SSL URL WWW ή Web Κρυπτογραφικό σύστημα (βλ. ορισμούς) Secure Multipurpose Internet Mail Extensions Επεκτάσεις Ασφαλείας Διαδικτυακού Ταχυδρομείου Πολλαπλών Χρήσεων Secure Sockets Layer Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων uniform resource locator εντοπιστής ομοιογενών πόρων ή δικτυακός κόμβος World Wide Web Παγκόσμιο Δίκτυο X.509 το πρότυπο ITU-T για πιστοποιητικά και το αντίστοιχο πλαίσιο ταυτοποίησής τους ΑΗΣ ΑΠ ΑΥΠ ΔΑ-A ΔΤΑΕ ΔΤΡ ΚΑΠ ΚΚ Ασφαλής Ηλεκτρονική Συναλλαγή Αρχή Πιστοποίησης Αίτημα Υπογραφής Πιστοποιητικού Διαδικασίες Ασφάλειας ANTAKOM A.E. Διαχειριστής Τοπικής Αρχής Εγγραφής Δοκίμιο τροποποίησης (προς ένα πρότυπο ISO) Κατάσταση ανακληθέντων πιστοποιητικών Κοινό Κλειδί - 7 -

17 ΚΠ-ΑΠ ΜΕΣΣ ΠΑΠ-ΑΠ (ROOT CA) ΠΚΔΚ Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. Μη-Επαληθευμένα Στοιχεία Συνδρομητή Πρωτεύουσα Αρχή δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών ANTAKOM Πρότυπα Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού ΠΥΠ-ΑΠ Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικώντης ΣΔΟ Σχετικό Διακριτικό Όνομα ΣΕΜ Συμφωνία Εμπιστων Μερών ΤΑΕ ΥΔΚ Τοπική Αρχή Εγγραφής Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού ΥΔΠ-ΑΠ Υπηρεσίες Δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ - 8 -

18 2. ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. Το κεφάλαιο αυτό επεξηγεί την υποδομή στην οποία βασίζεται η παροχή των υπηρεσιών δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E., καθώς επίσης τις επεκτάσεις των πιστοποιητικών, τη σήμανση του χρόνου και το χώρο αποθήκευσης της ANTAKOM A.E Υποδομή Εμπιστευτικότητας Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E.(ΥΔΠ-ΑΠ) έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων γενικών υπηρεσιών ασφάλειας προς ικανοποίηση των τεχνικών, επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών των χρηστών για ηλεκτρονικές υπογραφές και άλλες υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου. Για την επίτευξη των ανωτέρω, οι εγκεκριμένοι από τη ANTAKOM A.E. πάροχοι υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΠΥΠ-ΑΠ βλ. ορισμούς) λειτουργούν ως έμπιστα τρίτα πρόσωπα για την έκδοση, χειρισμό, αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πρακτικές. Προυπόθεση της παροχής Αναγνωρισμένων πιστοποιητικών θεωρείται η προηγούμενη έγκριση από την ΕΕΤΤ των υπηρεσιών της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. όπως και κάθε άλλου ΠΥΠ-ΑΠ μη ανήκον στην ΑΝΤΑΚΟΜ καθώς επίσης και η συμμόρφωση με το ΠΔ 150/2001 και ιδιαίτερα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τον 248/71 Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι λειτουργίες χειρισμού και διαχείρισης των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. έχουν δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση ενός μεγάλου, δημόσιου και ευρέως κατανεμημένου κοινού χρηστών με υψηλές ανάγκες επικοινωνίας και ασφάλειας πληροφοριών. Για τη διαβεβαίωση των χρηστών ως προς την πλήρη ομοιογένεια των υπηρεσιών της ANTAKOM A.E. γίνεται μια γενική αναφορά των πρακτικών χειρισμού και διαχείρισης που εφαρμόζονται για την προστασία της ακεραιότητας των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. στον ΚΠ-ΑΠ. Ως αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών, οι ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. εξυπηρετούν ένα ευρύ και γεωγραφικά διασπαρμένο κοινό, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες αυτές. Οι διάφορες λογικές οντότητες του συστήματος εφαρμογής των ΥΔΠ-ΑΠ περιγράφονται στον ΚΠ-ΑΠ

19 Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την ΑDACOM ή από ένα ΠΥΠ-ΑΠ, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ είναι λειτουργικά σύμφωνα και η χρήση τους επάλληλη με τα πιστοποιητικά που εκδίδει η ANTAKOM ή άλλος ΠΥΠ-ΑΠ εξουσιοδοτημένος από την ANTAKOM A.E. που έχει την άδεια να χρησιμοποιεί τα σήματα της ANTAKOM για να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ΚΠ-ΑΠ Γενική Αναφορά στην Έκδοση και Χειρισμό Πιστοποιητικών Ένας ΠΥΠ-ΑΠ ενεργεί ως έμπιστο τρίτο πρόσωπο για να διευκολύνει την επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ ενός δημόσιου κλειδιού και ενός συγκεκριμένου νομικού προσώπου (βλ. ορισμό για ονοματοθεσία ). Η επιβεβαίωση αυτή ρητά δηλώνεται από ένα πιστοποιητικό ένα μήνυμα το οποίο είναι υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά και εκδίδεται από έναν ΠΥΠ-ΑΠ (βλ. ΚΠ-ΑΠ 2.5). Ο υψηλού επιπέδου χειρισμός της διαδικασίας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών αυτής περιλαμβάνει καταγραφή, ονοματοθεσία, κατάλληλη ταυτοποίηση του αιτούντος, έκδοση, ανάκληση, αναστολή και διαδικασίες ελέγχου. Η ονοματοθεσία μπορεί να λάβει χώρα, κατά κύριο λόγο, από τη ANTAKOM A.E. ή από άλλο πρόσωπο. Η ονοματοθεσία των συνδρομητών ακολουθεί μία διαδικασία καταγραφής διακριτή από αυτή που εφαρμόζεται για το χειρισμό πιστοποιητικών η οποία καθορίζει πότε τα πιστοποιητικά είναι έγκυρα και λειτουργικά. Συνεπεία μίας αίτησης για πιστοποιητικό, εκδίδεται πιστοποιητικό προς τον αιτούντα. Ο αιτών πιστοποιητικό θα πρέπει να εξετάσει το πιστοποιητικό, να αποφανθεί εάν είναι χαρακτηρισμένο ως αναγνωρισμένο και, εφόσον ικανοποιηθεί, να αποδεχθεί το πιστοποιητικό μέσω της διαδικασίας καταγραφής πιστοποιητικού. Ο νέος πιστοποιημένος συνδρομητής συμφωνεί ρητά να δεσμεύεται από τη Σύμβαση Συνδρομητή και όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα ΚΠ-ΑΠ. Ο χειρισμός πιστοποιητικών περιλαμβάνει επίσης την απενεργοποίηση των πιστοποιητικών και την απενεργοποίηση των αντίστοιχων ιδιωτικών κλειδιών, μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την ανάκληση και την αναστολή πιστοποιητικών. Πρόσθετες υπηρεσίες των ΠΥΠ-ΑΠ μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάταξη, κατανομή, δημοσίευση, αποθήκευση και ανάκτηση πιστοποιητικών σύμφωνα με την ιδιαίτερη προοριζόμενη χρήση τους

20 2.1.2 Υπηρεσίες Ασφάλειας Οι υπηρεσίες δημόσιας Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών της ANTAKOM A.E. υποστηρίζουν διάφορους μηχανισμούς ασφάλειας για την προστασία των επικοινωνιών και των πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά από μόνα τους ωστόσο, δεν αποτελούν τέτοιο μηχανισμό. Αντιθέτως, οι ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. παρέχουν το πλαίσιο εντός του οποίου οι υπηρεσίες ασφάλειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα επικοινωνούντα πρόσωπα. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές υπογραφές και την επαλήθευσή τους για τη διευκόλυνση της προστασίας της επικοινωνίας καθώς και των συναλλαγών και της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και με τη χρήση ανοικτών δικτύων δεδομένων και παρέχει το μέσο για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι υπηρεσίες ασφάλειας παρέχουν πράγματι τις σκοπούμενες εγγυήσεις. Οι υπηρεσίες ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση των κινδύνων ασφάλειας σε περιβάλλον που καθορίζεται από το χρήστη. Οι χρήστες επιλέγουν μηχανισμούς ασφάλειας, τεχνολογία ασφάλειας, συμβάσεις υπηρεσιών ασφάλειας και ΥΔΠ-ΑΠ κατάλληλες για τα αναμενόμενα από το χρήστη επίπεδα κινδύνου, ώστε να διασφαλιστούν από όποια πιθανή έκθεση σε κίνδυνο. Οι ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιου κλειδιού RSA για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την πιστοποίηση. Ωστόσο, η ANTAKOM A.E. στοχεύει στην υποστήριξη και άλλων προτύπων ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς εμφανίζεται ζήτηση στην αγορά για εναλλακτικές λύσεις Διαχείριση Τομέα ΥΔΠ-ΑΠ Η διαχείριση των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E. γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ορισμένες δραστηριότητες των ΥΔΠ-ΑΠ να μπορούν να λάβουν χώρα από πρόσωπα διαφορετικά από τη ANTAKOM A.E.. Διατηρείται παράλληλα ομοιόμορφη ποιότητα υπηρεσιών, παρά τη λειτουργική και φυσική διασπορά της παροχής υπηρεσιών. Η αρχή στην οποία υπόκειται η διαχείριση τομέα στηρίζεται στην αυστηρή ανάθεση αρμοδιοτήτων. Για την επίτευξη αυτού, η ANTAKOM A.E. στηρίζεται στη συμφωνία με αποκεντρωμένους, ελεγχόμενους ΠΥΠ-ΑΠ για την πραγματοποίηση ορισμένων δημοσιευμένων πρακτικών

21 Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ είναι εξουσιοδοτημένος από έναν ανώτερο ΠΥΠ-ΑΠ να παρέχει ορισμένες ΥΔΠ-ΑΠ με προδιαγεγραμμένο τρόπο. Κάθε ΠΥΠ-ΑΠ επίσης ενεργεί ως ΤΑΕ εκτός εάν αναθέσει σε άλλο πρόσωπο την ευθύνη αυτή. Ορισμένες από τις λειτουργίες αυτές αφορούν στη δημιουργία ΠΥΠ-ΑΠ, ενώ άλλες αφορούν στην εκτέλεση των εξουσιοδοτημένων διαδικασιών από έναν ΠΥΠ-ΑΠ μόλις ένας ανώτερος ΠΥΠ-ΑΠ δώσει την έγκριση. Για την ενίσχυση της ομοιογένειας των ΥΔΠ-ΑΠ, οι ανώτεροι ΠΥΠ-ΑΠ αναθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι τακτικές διαχείρισης της ANTAKOM A.E. διασφαλίζουν ότι αυτόνομα πρόσωπα συμφωνούν να εκτελούν διαδικασίες-πρακτικές, περιλαμβανομένης της έκδοσης και χειρισμού των πιστοποιητικών, με τρόπο ο οποίος θα διατηρεί τη ομοιογένεια των ΥΔΠ-ΑΠ της ANTAKOM A.E Τάξεις Πιστοποιητικών Η ANTAKOM A.E. επί του παρόντος υποστηρίζει δύο διακριτές τάξεις πιστοποιητικών στα πλαίσια των ΥΔΠ της. Κάθε τάξη προβλέπει ένα καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Οι επόμενες παράγραφοι περιγράφουν κάθε τάξη πιστοποιητικών. Επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στον Πίνακα 2 (Χαρακτηριστικά Πιστοποιητικών που Επηρεάζουν την Εμπιστοσύνη). ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ANTAKOM A.E. Η ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΥΠ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

22 2.2.1 Aναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ADACOM Qualified Certificates) Περιγραφή: Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκδίδονται προς : φυσικά πρόσωπα Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ADACOM Qualified Certificates παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων συνδρομητών αφού απαιτούν την προσωπική (φυσική) τους παράσταση ενώπιον μίας ΤΑΕ ή εκπροσώπου της. Το ιδιωτικό κλειδί το οποίο αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να παραχθεί και να αποθηκευτεί σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 150/2001. Για τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εφαρμόζονται εξειδικευμένες διαδικασίες με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων συνδρομητών Πιστοποιητικά Τάξεως 3 (ΔΤΑΕ) Ένας άλλος τύπος πιστοποιητικού φυσικού προσώπου είναι το πιστοποιητικό ΔΤΑΕ Τάξης 3. Εκδίδεται για τις εξουσιοδοτημένες χρήσεις ΔΤΑΕ και μόνο, αποκλειστικά προς ορισμένους εξουσιοδοτημένους Διαχειριστές ΤΑΕ (ΔΤΑΕ) οι οποίοι είναι υπάλληλοι ΤΑΕ, μη-ανήκουσες στη ANTAKOM A.E.. Ο ΔΤΑΕ θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί νομίμως και εγγράφως από τη σχετική ΤΑΕ ως προϋπόθεση για την έγκριση και έκδοση του πιστοποιητικού ΔΤΑΕ. Το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό ΔΤΑΕ Τάξης 3 θα πρέπει να παραχθεί και να αποθηκευτεί με αξιόπιστο τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές αναφορικά με τις ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής (όπως smart cards). Επίπεδο διαβεβαιώσεων: Το επίπεδο διαβεβαιώσεων είναι παρόμοιο με αυτό των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Κανονισμός Πιστοποίησης Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013] Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Συμμετρική & Ασύμμετρη Κρυπτογραφία-Ακεραιότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές σε θέµατα που άπτονται της Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης και της Εθελοντικής ιαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν κείµενο καταρτίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Σχεδίαση και Ανάπτυξη για το ΕΚΕΦΕ Δ : Χαράλαμπος Κουτσούρης, MSc. CISA, CISSP Κέντρο Δικτύου Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλ. noc@ariadne-t.gr, 2106503125 Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 27/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ.

Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ. Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για την υποβολή στοιχείων συναλλαγών στο σύστημα TRS από Ε.Π.Ε.Υ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα,27/01/2015-14:49

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα,27/01/2015-14:49 ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,27/01/2015-14:49 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 14. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 14. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 14 Fifth Edition by William Stallings Chapter 14 Key Management and Distribution No Singhalese, whether man or woman, would venture out of the house without a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Transaction Reporting System (TRS)

Transaction Reporting System (TRS) Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη χρήση τους στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TRS από Εταιρείες Ανάπτυξης Λογισμικού Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα