Μουσική και χορός. Ψηφίδες πολιτισμού στα Μεσόγεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσική και χορός. Ψηφίδες πολιτισμού στα Μεσόγεια"

Transcript

1 Ζωή Ν. Μάργαρη Εθνολόγος, Κοινωνική ανθρωπολόγος Μουσική και χορός. Ψηφίδες πολιτισμού στα Μεσόγεια ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στη σύνθετη πολιτισμική γεωγραφία της Αττικής. Η μουσικοχορευτική παράδοση, ακρογωνιαίος λίθος κοινοτικού αυτοπροσδιορισμού, αποτελεί έκφραση της συλλογικής ταυτότητας όλων των κατοικούντων εθνοπολιτισμικών πληθυσμιακών ομάδων ντόπιων και μη όντας παράλληλα αποτέλεσμα επικοινωνιακών οικονομικοπολιτισμικών δικτύων, τοπικών και υπερτοπικών. Επεξεργαζόμενοι λοιπόν την πολύπλοκη σχέση του μουσικοχορευτικού φαινομένου σε όλες τις εκδηλώσεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου με άξονα την ιδεολογία αυτοπροσδιορισμού και ενίσχυσης κάθε τοπικής κοινότητας, μπορούμε να μελετήσουμε την πορεία διαμόρφωσης συλλογικής συνείδησης ιδιαιτερότητας. Ο χορός, το τραγούδι, η φορεσιά, όλα εξυπηρετούν τη σύσταση κάθε ιδιαίτερης κοινοτικής πολιτισμικής συνισταμένης. Υπό το πρίσμα αυτό θα ήταν παράλειψη, για την πληρέστερη και εις βάθος εθνολογική έρευνα των Μεσογείων, η απουσία του τομέα καταγραφής και μελέτης πολιτισμικής ταυτότητας, όπως αυτή εκφράζεται στη μουσική και το χορό. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει την προσέγγιση του μουσικοχορευτικού φαινομένου των «Αρβανίτικων» κοινοτήτων των Μεσογείων στη διαχρονική του πορεία, συνδέοντας τις προφορικές παραδόσεις περιγραφής επιτέλεσης με την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη του προαναφερθέντος χορευτικού φαινομένου υλοποιήθηκε με ανθρωπολογικούς ορίζοντες, συνθετικά σε συγχρονικό και διαχρονικό επίπεδο με παράλληλη χρήση διαφόρων πηγών και διαφορετικών πληροφοριών. Στην προσπάθεια αποτύπωσης της πληρέστερης δυνατής εικόνας προσεγγίσαμε το χορό σε πολλά επίπεδα, θέτοντας διαφορετικούς άξονες μελέτης κάθε φορά Αναλυτικότερα η μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε συμπεριλάμβανε: βιβλιογραφική έρευνα γενικότερη και ειδικότερη για το χορό σε εκδεδομένο και ανέκδοτο υλικό, μελέτη αρχείων εικόνας και ήχου. Παράλληλα με σκοπό τη συγκέντρωση στοι-

2 492 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ Μία πρώτη διαπίστωση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όμως, αποτελεί το γεγονός ότι όπως άλλωστε είχε επισημάνει και ο Αλεξάκης (1996: 154) οι εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής στα Μεσόγεια ήταν πολύ περιορισμένες. 2 Η ομαδική-κοινοτική διασκέδαση στα Μεσόγεια ήταν θεσμοθετημένη σε ορισμένες περιόδους του κυκλικού χρόνου με κύρια σημεία τα θρησκευτικά πανηγύρια με τα τοπικά κουρμπάνια, το Πάσχα και την αποκριά. Στις προαναφερθείσες περιστάσεις οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να χορέψουν «συλλογικά» και οικογενειακά, οι δε νέοι έβρισκαν σε αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις τη δυνατότητα να διασκεδάσουν και να γνωριστούν. Οι συγκεκριμένες χορευτικές εκδηλώσεις λειτουργούσαν στις τοπικές κοινωνίες με διττό τρόπο. Εκτός από τη διασκέδαση που παρείχαν στους μετέχοντες, εξυπηρετούσαν την κοινωνική ανάγκη ευρέσεως συντρόφου. 3 Οι περιστάσεις χορευτικής επιτέλεσης, όπως κατεγράφησαν συνολικά, με μικρές αποκλίσεις από χωριό σε χωριό, ήταν συνδεδεμένες: 1. Με τα έθιμα του κύκλου του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών κύκλων, π.χ. βλάστησης, εργασίας Με τα έθιμα του κύκλου της ζωής: όπως ο αρραβώνας, ο γάμος και οι βαφτίσεις. Οι παραπάνω χορευτικές περιστάσεις είχαν, όπως είναι φυσικό, διαφορετικό χώρο επιτέλεσης και τελετουργικής δομής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία συμβατική διάκριση, προκειμένου να προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια το χορό ως έκφραση της κοινωνικής ζωής. Θα διαχωρίσουμε τις χορευτικές περιστάσεις σε χείων, προκειμένου να έχουμε πληρέστερη εικόνα του μουσικοχορευτικού φαινομένου, έγιναν συνεντεύξεις με κατοίκους των Μεσογείων (νεότερους και ηλικιωμένους). Τέλος οι ερευνητές άντλησαν στοιχεία για το χορό με συμμετοχική παρακολούθηση στα γλέντια της περιοχής (οργανωμένα και μη). 2. Τα χωριά της Λαυρεωτικής δεν είχαν αρχικά διαμορφωμένες πλατείες, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη του περιορισμένου κοινωνικού βίου. 3. Το νυφοδιάλεγμα ή νυφοπάζαρο γινόταν, σύμφωνα με τις περιγραφές των παλαιοτέρων με έμμεσο και άμεσο τρόπο. Βλ. Μαρία Μιχαήλ-Δέδε «Τα πανηγύρια της Αττικής», Πρακτικά Β Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, σελ , και της ιδίας, Ο χορός και το τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής, Αθήνα 1988, σελ Αυτό μετά την ημερολογιακή μεταρρύθμιση της 23ης Μαρτίου του 1924, που πραγματοποιήθηκε από τον τότε αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, δημιούργησε το εσωτερικό σχίσμα των Ελλήνων ορθοδόξων. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ακολούθησε το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο, ονομάστηκαν νεοημερολογίτες. Οι υπόλοιποι που διατήρησαν το Ιουλιανό ημερολόγιο και ονομάστηκαν παλαιοημερολογίτες (οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονται ως «μόνοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί»). Στην περιοχή που μελετούμε υπάρχει μία ευάριθμη κοινότητα παλαιοημερολογιτών, γεγονός το οποίο περιπλέκει τις εθιμικές-θρησκευτικές εκδηλώσεις του κυκλικού χρόνου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι «τα μοναστήρια της περιοχής Κερατέας είναι όλα παλαιοημερολογίτικα», Χρίστος Γ. Ρώμας, Η Κερατέα της Αττικής, εκδ. Χρυσή Τομή, 1985, σελ. 121.

3 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 493 δύο υποκατηγορίες αλληλοδιαπλοκής με κριτήριο το χώρο επιτέλεσης. Η πρώτη κατηγορία εμπεριέχει τα ανοιχτά κοινοτικά χοροστάσια, ή όπως ήταν παλαιότερα γνωστά «τους δημόσιους χορούς», ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τα οικογενειακά και φιλικά γλέντια εντός και εκτός σπιτιού στα οποία μετέχουν πολύ λιγότερα άτομα. Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, η χορευτική φυσιογνωμία των Αρβανιτών στα Μεσόγεια αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γυναικείο ρεπερτόριο. Σε όλες τις χορευτικές περιστάσεις επιτέλεσης, των παραπάνω κατηγοριών, οι γυναίκες διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 5 Στις παραδοσιακές κοινωνίες τα κοινοτικά χοροστάσια πάνδημα και μη ήταν μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα, η κυρίαρχη μορφή χορευτικής συνεύρεσης κάθε κοινότητας. 6 Στα χωριά των Μεσογείων, οι δημόσιοι χοροί ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον κυκλικό χρόνο. Οι θρησκευτικές εορτές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Λαμπρή, κλπ. αποτελούσαν πάντα την αφορμή για κοινωνικές επαφές και δημόσιες χορευτικές εμφανίσεις, όπως και οι γιορτές του κύκλου της βλάστησης και της εργασίας, π.χ. το θέρος, στα «τελειώματα» του οποίου γινόντουσαν πολλά γλέντια. Στη Ν.Α. Λαυρεωτική συναντούσαμε παλαιότερα πλήθος τέτοιων χοροστασιών, το Πάσχα, το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων, στις θρησκευτικές εορτές ή όπως είναι πιο γνωστά στα πανηγύρια-κουρμπάνια της περιοχής. 7 Το κυρίαρχο κοινοτικό χοροστάσι όμως, σε όλα σχεδόν τα χωριά της περιοχής ήταν αυτό της Αποκριάς και ειδικότερα της Κυριακής της Τυρινής. 8 Η κορύφωση του κοινοτικού αποκριάτικου εθίμου ήταν κατά παράδοξο τρόπο ο γυναικείος δημόσιος χορός. Στην Κερατέα για παράδειγμα, με τη συνοδεία οργάνων, οι γυναίκες χόρευαν υπό τα βλέμματα των ανδρών, στο Μπιζάνι. 9 Έτσι λοιπόν σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τους άνδρες να μεταμφιέζονται και να τελετουργούν χορευτικά, σχεδόν κατ απο- 5. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από τις προφορικές διηγήσεις και από φωτογραφικό υλικό του περασμένου αιώνα. 6. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα πασχαλινά χοροστάσια, οι Τρανοί χοροί της Λαμπρής και τα Καγκελάρια. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Δ. Λουκάτου, Πασχαλινά και της Άνοιξης, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1980, σελ Τα γνωστότερα πανηγύρια που συγκέντρωναν πλήθος κόσμου ήταν: της Ζωοδόχου Πηγής στο Πανί και του Αγίου Γεωργίου στον Κουβαρά. 8. Όλες τις Κυριακές του Τριωδίου οι Μεσογείτες, άνδρες και γυναίκες κυρίως μεταμφιεζόντουσαν και έκαναν επισκέψεις σε συγγενικά και φιλικά σπίτια όπου γλεντούσαν τραγουδώντας. Σύμφωνα με τον Χρίστο Γ. Ρώμα (1985: 110) «η πιο γνωστή μασκαράτα ήταν οι Μουσούνες (μάσκες). Δεν έλειπαν εντούτοις οι επίσημες φορεσιές, κυρίως οι φουστανέλες». 9. Το Μπιζάνι, όπως αναφέρεται σε χοτζέτι του 1819, ήταν ο Τούρκικος μαχαλάς της Κερατέας στην πλατεία του οποίου ήταν το κονάκι του σπάχη (τούρκος διοικητής-αξιωματούχος αρχηγός του ιππικού) των Μεσογείων.

4 494 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ κλειστικότητα, η ανδρική χορευτική παρουσία στη Μεσογείτικη αποκριά είναι πολύ περιορισμένη. Παρόλο που ξαφνιάζει, η εν λόγω χορευτική δραστηριότητα δεν είναι καθόλου παράξενη. Είναι αντιθέτως απολύτως αναμενόμενη, όπως έχει διαμορφωθεί η αρβανίτικη κοινωνική φυσιογνωμία. Η κοινωνική λειτουργία του χορού ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένη στη γυναίκα. Σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες έπρεπε στην ηλικία της εφηβείας 10 να κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στο δημόσιο χορό. Η χορευτική αυτή παρουσία αποτελούσε τη διαβατήρια τελετή ενηλικίωσης της κοπέλας, και όπως ξεκάθαρα εξέφραζε η τοπική έκφραση «βγήκε στο μεϊντάνι», σηματοδοτούσε την μετάβαση από την παιδική ηλικία σε αυτή του γάμου. Το χοροστάσι ήταν το επίκεντρο της δημόσιας εμφάνισης στα Μεσόγεια, αφού μέχρι τον περασμένο αιώνα οι χώροι κοινωνικής συνεύρεσης ήταν πολύ περιορισμένοι. Οι κύριες γυναικείες κοινωνικές δραστηριότητες περιορίζονταν στο γειτόνεμα ή μαχαλά και το νυχτέρι. 11 Σε αντίθεση με τους κύριους χώρους κοινωνικοποίησης γυναικών, τη γειτονιά και το σπίτι, που ήταν ευρύτατα διαδεδομένα, ο κατ εξοχήν αντίστοιχος ανδρικός χώρος, το καφενείο, ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Έτσι η ψυχαγωγία του ανδρικού πληθυσμού ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι τη δεκαετία του 1870 που ξαναλειτούργησαν τα μεταλλεία του Λαυρίου. 12 Στην περιοχή λοιπόν, εκτός από τους ντόπιους γεωργούς συγκεντρώθηκαν και εργάτες που κατοίκησαν κυρίως την Κερατέα και τα Καλύβια. Τότε εντοπίζεται η δημιουργία και λειτουργία των πρώτων καφενείων, τα οποία όμως φαίνεται πως δεν έγιναν αμέσως αποδεκτά αφού οι συχνάζοντες σε αυτά θεωρούνταν «παρακμιακοί μέθυσοι». Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι πως τα καφενεία και οι ταβέρνες ήταν ένας από τους χώρους χορευτικής δραστηριότητας, μολονότι η μέθη είχε συνδεθεί, άδικα μάλλον, με την επιτέλεση. Η ταβέρνα και το καφενείο παρέμειναν αυστηρώς «ανδρικά» μέχρι το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου. Έπειτα έχουμε μαρτυρίες γυναικών (ώριμης κοινωνικής ηλικίας) που αναφέρουν συμμετοχή σε γλέντια στις ταβέρνες και τα καφενεία, αλλά πάντα με τη συνοδεία άνδρα συγγε- 10. Η Μαρία Μιχαήλ-Δέδε (1988: 24) καθορίζει αυτή την πρώτη δημόσια χορευτική εμφάνιση των κοριτσιών στα δεκατέσσερά τους χρόνια. 11. Με τον όρο νυχτέρι περιγράφουμε αυτό που οι Αρβανίτισες των Μεσογείων αποκαλούν «περνάω τη νύχτα μαζί». 12. Τον Απρίλιο του 1864 δόθηκε από το ελληνικό δημόσιο άδεια στην ιταλογαλλική εται ρεία «Σερπιέρι, Ρον ντε Φρεσινέ, Ιλαρίων και Σία» για εξόρυξη και εκμετάλλευση των μεταλλείων του Λαυρίου. Έπειτα από πολλές περιπέτειες στα μεταλλεία που τελικά επαναλειτούργησαν υπό την «Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου» των Σερπιέρι και Α. Συγγρού, βρήκαν δουλειά πολύ ξένοι εργάτες, που μετοίκησαν στο Λαύριο χωρίς τις οικογένειές τους.

5 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 495 νούς και μέσα σε ιδιαίτερο εορταστικό πλαίσιο ή φιλική συγκέντρωση. Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες απείχαν του χορευτικού δρωμένου. Το χορευτικό ρεπερτόριο των Αρβανιτών στα Μεσόγεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως φαίνεται αποτελεί την σύνθεση τριών βασικών συνθετικών στοιχείων. Μία αρχική διαχωριστική γραμμή τοποθετείται, από τους ίδιους τους επιτελεστές, ανάμεσα στους χορούς του παραδοσιακά ελληνικού και ξένου ευρωπαϊκού, όπως συχνά αποκαλείται, ρεπερτορίου. Όσο και αν ακούγεται παράξενη, για μία αυστηρά κλειστή και παραδοσιακά συντηρητική κοινωνία όπως οι Αρβανίτες, η ύπαρξη δυτικών χορών στο τοπικό ρεπερτόριο δεν είναι τελικά. Στα Μεσόγεια, ιδιαίτερα στην Κερατέα, το Κορωπί και το Μαρκόπουλο, μετά την επαναλειτουργία των μεταλλείων του Λαυρίου, συναντάται μία μεταστροφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των κατοίκων από τις γεωκτηνοτροφικές 13 ασχολίες στις βιοτεχνικές και μικρές βιομηχανικές. Κατά συνέπεια, όπως ήταν αναμενόμενο, ακολουθεί αντίστοιχη μετατροπή των πρώην αγροτικών κοινωνιών σε αστικές, με όλα τα επακόλουθα της μετατροπής αυτής (Ρώμας 1985: 17). Επιπλέον, τα Μεσόγεια δεν απείχαν πολύ από την Αθήνα, με την οποία άλλωστε υπήρχε από το 1897 τακτική συγκοινωνία χάριν της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Λαυρίου. 14 Η αστικοποίηση της Β.Α. Λαυρεωτικής παρατηρείται, όσον αφορά τουλάχιστον τα πολιτισμικά δεδομένα, κυρίως κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Η δημιουργία νέων χώρων ψυχαγωγίας, όπως τα ζαχαροπλαστεία, άλλαξε τη στάση των αυστηρών της εποχής. Δειλά-δειλά οι Μεσογείτες άρχισαν να διασκεδάζουν οικογενειακώς στους καινούργιους αυτούς χώρους, γεγονός που οδήγησε στην αλλαγή περιβάλλοντος και παρεχομένων υπηρεσιών και στους παλαιότερους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης, όπως τα καφενεία. Έγιναν τοιουτοτρόπως δημοφιλέστερα στις γυναίκες, με αποτέλεσμα να φιλοξενούν συχνότερα φιλικές και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Στους προαναφερθέντες χώρους η εμφάνιση του γραμμοφώνου και της λατέρνας (ρομβίας-οργανάκι) έδωσαν νέο αέρα. Οργανώ- 13. Η κοπαδιάρικη κτηνοτροφία δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στα Μεσόγεια. Με εξαίρεση μία μικρή τοπική μειοψηφία, με αυτή ασχολούνταν ξένοι Βλάχοι που ερχόντουσαν για να διαχειμάσουν κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Δωρίδος. Οι εν λόγω Βλάχοι, σύμφωνα με τη μορφή της κοινωνικής τους οργάνωσης (συγκρότηση σε πολυπυρηνικές οικογένειες, Αλεξάκης 1996: 82), το τσελιγκάτο, εγκαθίστανται έξω από τ αρβανιτοχώρια, στα κονάκια που έστηναν σε νοικιασμένα βοσκοτόπια. 14. Παπαγιαννάκης, Λ., Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι , εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1982.

6 496 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ θηκαν χοροεσπερίδες, 15 με αρκετές αντιδράσεις στην αρχή. 16 Όμως οι χοροεσπερίδες σε συνδυασμό με τα χοροδιδασκαλεία, που κάνουν το 1930 την εμφάνισή τους στο χώρο της Λαυρεωτικής, 17 εισάγουν τον ευρωπαϊκό τρόπο διασκέδασης στα Μεσόγεια. Μολονότι όμως θα μπορούσαμε αφελώς να υποθέσουμε πως το φαινόμενο περιορίζεται στην αστική άρχουσα τάξη, αντιθέτως διαχέεται και υιοθετείται έστω και μερικώς και από τις χαμηλότερες. Παρά το γεγονός ότι το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω πολιτιστικές δραστηριότητες (μαθήματα χορού, χοροεσπερίδες) ήταν εξαιρετικά υψηλό και δεν είχαν όλοι την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα ετέθη ένας παραδοσιακός μηχανισμός μάθησης στην υπηρεσία του ρεπερτορίου της Εσπερίας, ούτως ώστε να γίνει κτήμα όλων. Όπως έχουμε προαναφέρει, ένας από τους χώρους κοινωνικοποίησης γυναικών ήταν ο μαχαλάς και το γειτόνεμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες γυναικών από το Κορωπί, μέσα από το γειτόνεμα (την αυστηρά γυναικεία παρέα, οι λιγότερο πλούσιες κοπέλες διδάσκονταν από τις μαθήτριες του χοροδιδασκάλου τα βήματα του Ταγκό, του Φοξ-τροτ και του Φοξ-σανκγλέ. Έτσι μέσα από την θύελλα των αρχικών αντιδράσεων, που μάλλον έκαναν εντονότερη την διάθεση των νέων για μάθηση, το χορευτικό ρεπερτόριο των κατοίκων της Μεσογαίας γης διευρύνθηκε σημαντικά. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι, σύμφωνα με τις λίγες γραπτές πηγές και τις αναρίθμητες προφορικές μαρτυρίες, το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο φαίνεται πως περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην δεύτερη κατηγορία περιστάσεων χορευτικής επιτέλεσης που περιλαμβάνει τα οικογενειακά και φιλικά γλέντια εντός και εκτός σπιτιού στα οποία μετέχουν πολύ λιγότερα άτομα. Αυτό είναι εν μέρει αυτονόητο αν εξετάσουμε τον χορό των Αρβανιτών ως κοινωνικό φαινόμενο διαχρονικά στην συγκεκριμένη περιοχή. Όπως έχει ήδη λεχθεί, το κύριο πρόσωπο της κοινωνικής λειτουργίας του χορού ήταν η γυναίκα. 18 Κατά συνέπεια, 15. Η πρώτη χοροεσπερίδα, που οργανώθηκε στην περιοχή, έγινε στην Κερατέα το 1930 περίπου. 16. Χαρακτηριστικό είναι ένα τοπικό γεγονός της δεκαετίας του 1930 που παραμένει ακόμα ζωντανό στη μνήμη των κατοίκων του Κορωπίου. Στο κεντρικότερο καφενείο της αγοράς, μέλη της άρχουσας αστικής τάξης (νέοι επιστήμονες και υπάλληλοι) είχαν οργανώσει αποκριάτικη χοροεσπερίδα, κατά την οποία οι Ευρωπαϊκοί χοροί είχαν την τιμητική τους. Την επόμενη μέρα ασκήθηκε αυστηρότατη κοινωνική κριτική στους μετέχοντες μιας και οι εναγκαλιασμοί ανδρών και γυναικών εθεωρήθησαν οργιώδεις. 17. Έχουμε μαρτυρίες ότι ο πρώτος χοροδιδάσκαλος εγκαταστάθηκε και άρχισε να διδάσκει στο Κορωπί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του Οι μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι λόγω του απαγορευτικά υψηλού κόστους των μαθημάτων μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν μόνον οι γόνοι των υψηλότερα οικονομικά κοινωνικών τάξεων. 18. Πρέπει να σημειώσουμε πως η κύρια χρονική περίοδος που ο χορός, ως τελετουργική κυρίως επιτέλεση, συνόδευε την γυναίκα ήταν οι τρεις διαβατήριες τελετές από την παιδική ηλικία στη μητρότητα. Αναλυτικά, πρώτον η συμμετοχή στον πρώτο δημόσιο χορό το

7 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 497 αφού τα αυστηρά ήθη της εποχής, οριοθετούσαν τη δυνατότητα δημόσιας χορευτικής παρουσίας μέσα στο στενό πλαίσιο των διαβατήριων τελετών, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ενταχθεί το δυτικότροπο ρεπερτόριο στον κύκλο των χορών τελετουργικής επιτέλεσης. 19 Ας έρθουμε τώρα στο «παραδοσιακό ρεπερτόριο» ή «Ελληνικό ρεπερτόριο» όπως είναι ευρύτατα γνωστό. 20 Το χορευτικό ρεπερτόριο των Αρβανιτών στα Μεσόγεια που περιλαμβάνει ιδιοτοπικές παραλλαγές ευρέως διαδεδομένων χορευτικών τύπων αποτελεί τη σύνθεση τριών κεντρικών παραμέτρων. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτή του αρβανίτικου τοπικού ρεπερτορίου με χαρακτηριστικό χορό το σουρτό ή συρτό, η δεύτερη παράμετρος είναι αυτή που αποτελείται από χορούς άλλων εθνοπολιτισμικών ομάδων, όπως οι Βλάχοι, και άλλων ανθρωπογεωγραφι κών ενοτήτων, όπως οι Αρβανίτες της Κούλουρης, και τρίτη αυτή του σχολικού ρεπερτορίου ή καλύτερα όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες ανάγκες η παράμετρος της εκπαίδευσης. Ας δούμε τώρα τις παραπάνω παραμέτρους αναλυτικότερα. 1. Πρώτα αυτή του αρβανίτικου τοπικού ρεπερτορίου. Χαρακτηριστικός χορός το σουρτό ή συρτό. Ο Σουρτός: αποτελούσε το βασικό κινησιακό μοτίβο πάνω στο οποίο ερμηνεύονταν χορευτικά τα περισσότερα από τα αρβανίτικα τοπικά τραγούδια γεγονός που υπογραμμίζει κατά την άποψή μας την παλαιότητά του στο τοπικό χορευτικό ρεπερτόριο. Παράλληλα είναι ο χορός βγάλσιμο στο μεϊντάνι που σηματοδοτούσε το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία και συνοδευόταν από την αρχή των προξενιών και των προτάσεων γάμου, δεύτερον η συμμετοχή στο δημόσιο χορό των αρραβωνιασμένων, τρίτον η συμμετοχή στο δημόσιο χορό με την καλή νυφική φορεσιά (φούντι) μετά το γάμο και για διάστημα ενός έτους. Έπειτα ακολουθούσε η τεκνοποιία, το μεγάλωμα των παιδιών και μετά από χρόνια στον πρώτο δημόσιο χορό της κόρης ή της εγγονής η γυναίκα έπαιρνε την νέα της διττή θέση στο χορευτικό τελετουργικό. Αυτή της συνοδού για την κόρη κριτή για τις μέλλουσες νύφες των γιων. 19. Υπερβολικό ίσως παράδειγμα της αξίας της τελετουργικής χορευτικής επιτέλεσης γυναικείας διαβατήριας τελετής (στην προκειμένη περίπτωση της αρραβωνιασμένης), αποτελεί το παράδειγμα κατάλυσης απαγόρευσης πένθους. Την παραμονή της επίσημης συμμετοχής της κόρης στο δημόσιο χορό των αρραβωνιασμένων πέθανε ο μικρότερος αδερφός της. Η μητέρα προκειμένου να συμμετάσχει η κόρη στο χορό ενεργά-χορευτικά και η ίδια παθητικά-θεατής απέκρυψε το θάνατο και τον φανέρωσε μόνο μετά το τέλος του χορευτικού δρωμένου. 20. Με τον όρο παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί καταλήγουμε πολύ συχνά σε απλοποιημένα ιδεολογήματα που παρουσιάζουν όλες τις εθνοπολιτισμικές ομάδες εντός τον στενών γεωπολιτικών συνόρων της χώρας να μοιράζονται ένα κοινό εθνικό ρεπερτόριο. Η αρχική αυτή αντιμετώπιση των ιδιοτοπικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρωπογεωγραφικής ομάδας παρουσιάστηκε μέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο της δημιουργίας εθνικών κρατών. Μιας και η συγκεκριμένη ιδέα έχει πια ξεπεραστεί από τους επιστήμονες του αντικειμένου, θα ήταν ίσως σκόπιμο, σε ό,τι σχετίζεται με τον χορό να αποφύγουμε την πανελλήνια διάσταση και να επικεντρωθούμε στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας.

8 498 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ που συνδυασμένος με το αντίστοιχο τραγούδι τελετουργικής επιτέλεσης συνόδευε τα διαβατήρια έθιμα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις το ποιητικό κείμενο του τραγουδιού ήταν εκείνο που καθόριζε την κινητική εξέλιξη του χορού Η δεύτερη παράμετρος αποτελείται από το σύνολο χορών άλλων εθνοπολιτισμικών ομάδων, όπως οι Βλάχοι, και άλλων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων, όπως οι Αρβανίτες της Κούλουρης. Οι Αρβανίτες των Μεσογείων από τις αρχές του 19ου αιώνα ήταν σε επαφή με πολλές και διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες και ανθρωπογεωγραφικές ενότητες. 22 Από τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, εξαιτίας των συχνών επιθέσεων του Ομέρ Βρυώνη στα χωριά της Αττικής, 23 πολλοί αρβανίτες χωρικοί μετοίκισαν στην Αίγινα και τη Σαλαμίνα (Ρώμας 1985: 59). Αλλά και αργότερα ο στρατός του Κιουταχή υποχρεώνει εκ νέου σε μετεγκατάσταση στην Κέα. Μετά την παράδοση της Ακρόπολης στους Τούρκους ( ) άλλοι φεύγουν για την Σαλαμίνα, την Αίγινα, την Ύδρα και τη Σύρο. Η πλειοψηφία επέστρεψε στην Αττική μετά την ανακήρυξη της Ελλάδος σε Ανεξάρτητο κράτος με το πρωτόκολλο του Λονδίνου ( ) αλλά διατήρησαν στενές σχέσεις με τους τόπους φιλοξενίας. 24 Από τις επαφές αυτές φαίνεται να έχει επηρεαστεί πολύ το ιδιοτοπικό ρεπερτόριο. Χοροί, όπως το χασάπικο και το χασαποσέρβικο, μάλλον παρουσιάζονται 21. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα το παρακάτω τραγούδι που λεγόταν παλαιότερα στους αρραβώνες από τους νέους, αφού αποσύρονταν από το γλέντι οι ηλικιωμένοι: Μπροστινός με το μαντήλι ζάχαρη έχει στα χείλη και αυτή που ναι κοντά του να χαρεί την εμορφιά του και αυτή που ναι πιο πέρα σαν την άσπρη περιστέρα και αυτή που ναι στη μέση Παναγιά μου πως μ αρέσει και αυτή που είναι πίσω ας σταθεί να τη φιλήσω. Εδώ (σύμφωνα και με γραπτές πηγές) οι νέοι φρόντιζαν να χορεύει πρώτος ο γαμπρός και τελευταία η νύφη, οπότε σύμφωνα με την επιταγή του στίχου έπρεπε να σταθεί να τη φιλήσει ο γαμπρός. (Γ. Χατζησωτηρίου Τα Λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής, σελ ). 22. Για τις σχέσεις των Αρβανιτών με τους ντόπιους βλ. και Γκίκα, Γ.Π., Οι Αρβανίτες και το Αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα, Αθήνα, σελ Ο Waddington την αναφέρει ως «κυνήγι των Ελλήνων». 24. Δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι οι τόποι προσωρινής φιλοξενίας των Αρβανιτών της Αττικής έχουν αρβανίτικη καταγωγή, πράγμα που διευκόλυνε την εγκατάσταση λόγω πρότερων επαφών και αναθέρμανε τις μετέπειτα σχέσεις. Π.χ. οι σχέσεις με την Ύδρα ήταν μέχρι και πρόσφατα ισχυρές.

9 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 499 ως ρεπερτόριο υιοθετημένο από την Κούλουρη. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, Κουλουριώτες μουσικοί έπαιζαν στα πανηγύρια της Κερατέας. 25 Άλλο ιδιοτοπικό χαρακτηριστικό μοτίβο αποτελεί η παραλλαγή του μπάλλου, όπως την συναντούμε σε όλα τα χωριά της Λαυρεωτικής. Με μικρές αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή, ο μπάλλος αποτελεί το μόνο χορό κατά τον οποίο η διάταξη των χορευτών δεν είναι σε κύκλο. Οι χορευτές σε ζεύγη, 26 με ελεύθερη διάταξη στο χώρο κινούνταν κρατώντας μαντίλια. Ξεκινούν από απόσταση και ουδέποτε αγγίζονται μεταξύ τους, παρόλο που πρόκειται για τον χορό κατά τον οποίο οι σύζυγοι και οι αρραβωνιασμένοι χόρευαν μαζί. Οι Βλάχοι διαδραμάτισαν πιο συγκεκριμένο ρόλο στη διαμόρφωση του τοπικού ρεπερτορίου. 27 Ο χορός Ζαχαρούλα, που συνδυάζεται με το φερώνυμο τραγούδι και αποδίδεται με διαφορετικό βηματικό μοτίβο σε κάθε κοινωνική ομάδα βλαχόφωνων (π.χ. Γραμουστιάννοι), στα μεσόγεια λόγω της συνύπαρξης αρβανιτών και βλάχων παρουσιάζεται με μία ενδιαφέρουσα ιδιοτοπική παραλλαγή. 1. Τέλος ας δούμε την επίδραση της εκπαίδευσης στο τοπικό ρεπερτόριο. Από την δεκαετία του ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτιστική κίνηση των Μεσογείων. Στην Κερατέα κυριαρχεί η φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού Χρίστου Ενισλείδη (που δίδαξε από ). Οργάνωσε τη σχολική ζωή και πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως ο προσκοπισμός, οι φυσιολατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε λοιπόν στα μεσόγεια από νωρίς ένα οργανωμένο σύστημα σχολικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσα από το οποίο μαθαίνονται οι Ελληνικοί Εθνικοί χοροί: ο Τσάμικος και ο Καλαματιανός. Η άποψη ότι οι δύο αυτοί χοροί αποτελούν στοιχείο εκπαίδευσης τόσο κινητικής όσο και ιδεολογικής αποτελεί το γεγονός ότι συνοδεύονται συνήθως από τραγούδια (λόγια μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις) με στίχους μόνο στην ελληνική. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι ή χορευτική φυσιογνωμία των Αρβανιτών στα Μεσόγεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της διττής έκφανσής της. Η πολυδιάστατη μορφή της χαρακτηρίζεται στα κοινοτικά χοροστάσια σε εξωτερι- 25. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε τακτική σύνδεση της Κούλουρης με το Λαύριο από το φέριμποτ «Σαλαμίνα». 26. Τα ζεύγη των χορευτών σχηματίζονταν από: α. δύο χορευτές του ιδίου φύλλου, π.χ άνδρας-άνδρας ή γυναίκα-γυναίκα, ή β. από άνδρα-γυναίκα που είχαν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 27. Ορισμένοι από τους βλαχοποιμένες, που όπως προαναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας εργασίας, διαχείμαζαν μόνο στην περιοχή των Μεσογείων και της ΒΑ Λαυρεωτικής, μετά από γαμήλιες στρατηγικές (φαινόμενο εξωγαμίας μεταξύ Αρβανιτών και Βλάχων) μέρος τους εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Μαρκοπούλου. Το Μαρκόπουλο πήρε αρκετούς βλάχους γαμπρούς που δούλεψαν όχι μόνο ως κτηνοτρόφοι αλλά και ως αγρότες, διότι σε όσους ξένους αποφάσιζαν οι Μαρκοπουλιώτες να δεχθούν για εγκατάσταση στο χωριό τους έδιναν αγροτεμάχια από το κτήμα του ιερού ναού της Αγίας Θέκλας.

10 500 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ κούς χώρους από την γυναικεία παρουσία. Οι γυναικείοι τελετουργικοί χοροί, σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις, αποτελούν κύριο-δομικό στοιχείο της κάθε κοινότητας. Οι άνδρες απέχουν σχεδόν των χορευτικών τελετουργικών δρώμενων ενώ στα οικογενειακά γλέντια και τις χοροεσπερίδες λειτουργούν άλλοτε υποστηρικτικά των γυναικών και άλλοτε αυτόνομα. Όπως είναι φυσικό, παράλληλα με το χώρο και τους κύριους επιτελεστές διαμορφώνεται και το χορευτικό ρεπερτόριο. Στα κοινοτικά χοροστάσια σε εξωτερικούς χώρους κυριαρχούν τελετουργικοί κυκλικοί χοροί του ευρύτερου αρβανίτικου χορευτικού ρεπερτορίου που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις κατηγορίες χορευτικών τύπων του «παραδοσιακού ρεπερτορίου», τοπικού και υπερτοπικού, με τις ιδιοτοπικές παραλλαγές τους που αναφέραμε προηγουμένως. Εξαίρεση αποτελούν οι χοροί σε ζεύγη που απουσιάζουν εντελώς από τα κοινοτικά χοροστάσια, ενώ εν αντιθέσει κυριαρχούν στις χοροεσπερίδες και τα οικογενειακά γλέντια που λαμβάνουν χώρα σε περιορισμένο χώρο. Εκεί εμφανίζονται και οι χοροί τις Εσπερίας, που εναλλάσσονται με αυτούς σε ελεύθερα ζεύγη από το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Η παρούσα εισήγηση δεν αποτελεί παρά την εισαγωγή στη μελέτη της χορευτικής φυσιογνωμίας των Αρβανιτών στα Μεσόγεια, η οποία μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν υπεραπλουστευμένη, με συμβάσεις σιωπηλής παρακολούθησης ή και ηθελημένης απόκρυψης δεδομένων. Μετά τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια γίνεται επιτακτική η ανάγκη επισταμένης μελέτης του χορευτικού φαινομένου των αρβανιτόφωνων μέσα στην σύνθετη πολιτισμική γεωγραφία των Μεσογείων. Οι Αρβανίτες αναμφισβήτητα πια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού η μουσικοχορευτική τους παράδοση δεν αποτελεί μόνο την έκφραση της συλλογικής τους ταυτότητας, δηλώνει παράλληλα τα αποτελέσματα των πολιτισμικών και επικοινωνιακών τοπικών και υπερτοπικών δικτύων που επικρατούσαν στα Μεσόγεια καθώς και τα προϊόντα της κρατικής-συστηματικής εκπαίδευσης. Η προσέγγιση του μουσικοχορευτικού φαινομένου στη διαχρονία του, συνδέοντας τις προφορικές παραδόσεις περιγραφής επιτέλεσης με την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα, ερμηνεύει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι πολιτισμικοί εθνικοί ιδεότυποι, η υπερτοπική αρβανίτικη ιδεολογία, κατά το παρελθόν και το παρόν και δίνουν το ερμηνευτικό πλαίσιο της ομογενοποιήσεως των τοπικών μουσικοχορευτικών ιδιαιτεροτήτων προκειμένου να ενταχθούν στο ύφος του κοινού εθνικού παραδοσιακού χορευτικού ρεπερτορίου. Summary The history of Mesogeia presents special interest within the complicated cultural geography of Attica. The musical dance tradition, the corner stone of munici-

11 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 501 pal self-defining, expresses the group identity of all the ethnocultural population groups, whether local or not, being, in parallel, the result of communicative economical and cultural networks, local and regional. In this way, by elaborating the complicated relationship of the musical and dancing phenomenon which can be noticed in all the expressions of private and public life using as axis the ideology of self-defining and support of every local community, it is possible to study the route to the creation of group conscience of particularity. Dance, singing, dressing, are all contributing to the formulation of each individual cultural parameter of the community. Taking all these into consideration in order to have a more complete and in depth ethnological research regarding Mesogeia, the absence of the registration and study domain of the cultural identity as it is expressed in music and dance would consist an omission. The aim of this study is the approach of the musical dance phenomenon of the Mesogeia communities in the course of time, by connecting the oral tradition of the performance description with the corresponding social reality. Βιβλιογραφία Αλεξάκης, Ε.Π. 1993: «Περί της Βιτόρας ή του στοιχειού του σπιτιού. Η συμβολική συγκρότηση της οικογένειας και της συγγένειας στους Αρβανίτες της Αττικής», Εθνολογία, τόμος Β, σελ : Τα παιδιά της σιωπής. Οικογένεια, συγγένεια και γάμος στους Αρβανίτες της ΝΑ. Αττικής-Λαυρεωτικής ( ), Αθήνα. Γκίκας, Γ.Π. Οι Αρβανίτες και το Αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα, Αθήνα χ. χ. Ενισλείδης, Χρ., Αττικά, τόμοι 1-4, Αθήνα. 1925: Η Κερατέα της Αττικής, Τοπογραφία -Αρχαιολογία-Ιστορία-Μνημεία-Σημειώσεις, Αθήνα (ο συγγραφέας εμφανίζεται με το ψευδώνυμο: Στρατοκόπος, Χρ.). Ιερέας Ιωάννης Ηλίας 1993: Μαρκόπουλο, ο τόπος μου και η ιστορία του, Μαρκόπουλο, εκδ. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου. Λέκκα-Χαντζή, Β. 1992: Μεσογείτικος Κεφαλόδεσμος, καλαμάτες και μαντηλάκια, Αθήνα. Λουκάτου, Δ. 1980: Πασχαλινά και της Άνοιξης, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα. Μιχαήλ-Δέδε, Μ. 1985: «Από το ήθος της ζωής στα Μεσόγεια», Πρακτικά Α Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Οκτωβρίου 1984), Καλύβια, σελ : «Τα πανηγύρια της Αττικής» Πρακτικά Β Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, (Καλύβια Οκτωβρίου 1985), Καλύβια, σελ

12 502 ΖΩΗ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗ 1986: Από τη ζωή των Μεσογείων Αττικής, Αθήνα. 1988: Ο χορός και το τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής, Αθήνα. Μπίρη, Κ.Η. 1960: Αρβανίτες, οι Δωριείς του νεότερου Ελληνισμού. Ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών, Αθήνα. Παπαγιαννάκης, Λ. 1982: Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι , εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. Ρώμας, Χρ. Γ. 1987: Η Κερατέα της Αττικής, εκδ. Χρυσή Τομή. Σιμόπουλος, Κ. 1970: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τόμος Α, Αθήνα. Φουρίκης, Π.Α. «Η εν τη Αττική ελληναλβανική διάλεκτος», Περιοδικό Αθηνά, τόμος 45, Αθήνα , σελ. 50. Χατζησωτηρίου, Γ.Δ 1973: Ιστορία της Παιανίας και των Ανατολικά του Υμηττού περιοχών ( ), Αθήνα. 1984: «Τα χαρακτηριστικά του Μεσογείτικου πληθυ σμού» περιοδικό Χρυσή Τομή, τεύχος 29, σελ : «Προέλευση και σύνθεση του πληθυσμού της ΝΑ. Αττικής (Μεσογαίας και Β. Λαυρεωτικής)», Πρακτικά Α Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, (Καλύβια Οκτωβρίου 1984), Καλύβια, σελ : «Τα επώνυμα στη ΝΑ. Αττική και η σύγκριση αυτών με άλλες περιοχές του Ελληνικού και του Ν. Αλβανικού χώρου» Πρακτικά Β Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, (Καλύβια Οκτωβρίου 1985), Καλύβια, σελ : Τα Λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής, Αθήνα.

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης Έθιμα γάμου διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥΣ Σχολικό έτος 2006 2007 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το δημοτικό τραγούδι: ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τις Απόκριες στο Δήμο Θηβαίων με Βλάχικο Γάμο, Γιορτή της Φασολάδας, Κιθαιρώνεια, Γαϊτανάκι και Κούλουμα!!!! Πολλές και ποικίλου ενδιαφέροντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Νάξος» Χοροί Έθιµα Φορεσιές Λαογραφία

«Νάξος» Χοροί Έθιµα Φορεσιές Λαογραφία ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ «Νάξος» Χοροί Έθιµα Φορεσιές Λαογραφία Σάββατο & Κυριακή 26-27 Μαρτίου 2005-03-11 Εισηγητής : Ψαρρός Απόστολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Καρναβάλι Νάουσας. digitalarchive

Καρναβάλι Νάουσας. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Καρναβάλι Νάουσας Το Καρναβάλι της Νάουσας είναι ένα από τα πιο σημαντικά της Ελλάδας. Τα Μπουλούκια, οι Μπούλες και οι Γενίτσαροι αποτελούν παραδοσιακά, μοναδικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώντας την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη βιβλιογραφικών αναφορών για τον Ικαριώτικο χορό.

Μελετώντας την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη βιβλιογραφικών αναφορών για τον Ικαριώτικο χορό. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα ο χορός γενικά αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας των ατόμων και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής δράσης. Αυτό ισχύει και για τον Ικαριώτικο που είναι ο αντιπροσωπευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Νέος χρόνος με διασκέδαση! Μήνας με τα κρύα του ο πρώτος, το ξενοδοχείο «Χίλτον» προσφέρει ζεστασιά και μουσική. Μπάντα εποχής διανθίζει τη βραδιά του 1970, με τον Γιώργο Κοτσώνη στο πιάνο,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΙΑΣ Σχολικό έτος 2007 2008 ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ήθη και έθιμα του Πάσχα Υπεύθυνη προγράμματος: Δώρα Χαραλαμπή ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το Πάσχα είναι η πιο μεγάλη, η πιο λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7ΛΡ-ΕΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2014

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7ΛΡ-ΕΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2014 ΘΕΜΑ: 8 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Ενθυμημάτων της πενηντάχρονης πορείας (1962-2012) του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Τα δώρα του Φεστιβάλ»

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; 2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή ενδυμασία και χορός, μέσα από δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Παραδοσιακή ενδυμασία και χορός, μέσα από δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παραδοσιακή ενδυμασία και χορός, μέσα από δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Σεπτέμβριος 2012 Η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58)

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα της πολύτιμης προσφοράς του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης στα Πολιτιστικά δρώμενα της Αρκαδίας, με το τριήμερο Σεμινάριο Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella)

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella) Τσούμας Θανάσης Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Η Ταραντέλα (Tarantella) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην ΣΤ τάξη δεν έγινε τυχαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που λειτουργεί στην Καλαµπάκα από το 2008. Αυτή την στιγµή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό»

Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Ομιλία στο ΠΕΣΥ 29 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Προσφυγικό Μεταναστευτικό» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τούτες τις ημέρες μπροστά στα μάτια μας, με τη θάλασσα της Μεσογείου να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη

Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη Φωτογραφίες από τον Σύλλογο εν Αθήναι Βονιτσάνων & αρχείο Γιώργου Μπελεσιώτη 1 Στην Βόνιτσα υπάρχει το έθιμο του Αχυρένιου Γληγοράκη το οποίο αναβιώνει κάθε Καθαρά Δευτέρα στην πόλη της Βόνιτσας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ» 4,5 και 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2009 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ (Τράπεζα Ελλάδος) Το Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχε

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου

Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Τουρισμός και παράδοση της Πελοποννήσου Μαθητές: Γιαννιώτης Δημήτρης, Εύδου Δέσποινα, Μπάμπης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Τάσος, Σουπιώνη Ελένη, Σταμκοπούλου Δήμητρα Επιβλέπουσα: Παπαχρήστου Μαρία Εισαγωγή Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Ενότητα 5: Η ανάδειξη της Τέχνης και του χορού ως στοιχεία πολιτισμικής ταυτότητας Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Στον Πεζόδρομο Αμφείας: 07/02 Street party με dj, δυναμική έναρξη του καλαματιανού καρναβαλιού, με το κέφι στο αποκορύφωμα, μετά την παραλαβή των λαβάρων, ώρα 19:30 εως

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Λύκειο Κορίνθου Τριήμερη Περιβαλλοντική Επίσκεψη ΒΟΛΟΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ

1 ο Λύκειο Κορίνθου Τριήμερη Περιβαλλοντική Επίσκεψη ΒΟΛΟΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 1 ο Λύκειο Κορίνθου Τριήμερη Περιβαλλοντική Επίσκεψη ΒΟΛΟΣ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ Πρώτη ημέρα Αναχώρηση από Κόρινθο και άφιξη στο Βόλο με δύο ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Εκεί καταλύσαμε στο ξενοδοχείο «Νεφέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com

Click to add text. Ζωή Διονυσίου Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο dionyssiou@gmail.com 27ο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής 9-10 Οκτωβρίου 2015, Σπάρτη - Μονεμβασιά Μουσική επικοινωνία στην οικογένεια: στόχοι και πρακτικές του προγράμματος μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια του Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1

2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 2003-2016 Στράτος Φ. Κυριαζίδης ( http://www.stratari.gr ) 1 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 0 0 0 ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 1 Αναλήψεις Υπηρεσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Προγραμματισμός απολύμανσης κτηρίου Με ημερομηνία 31-8 κλείνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Πρακτικά ημερίδας έναρξης ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 20 Οκτωβρίου 2012 Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Ημερίδα έναρξης στο Βουργαρέλι στις 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 Τεύχος Δεύτερο Χειμώνας 2014 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 20 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. Όλοι οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 11.00 π.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ. Από τον Βασιλιά Άσωτο Διοργάνωση: Δήμος 11.00 π.μ. ΠΕΡΑΝΤΖΑΔΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ. Δρόμοι με κατάληξη στην Κεντρική Πλατεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου

Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Α πό τα πανάρχαια χρόνια, ο χορός είναι δεμένος στενά με τη μαγεία, τη θρησκεία, τη γιορτή, την εργασία, τον έρωτα και το θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή»

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» εγκαίνια: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 20:00 Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μανόλη Γιανναδάκη, καθηγητή χαρακτικής στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός. Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές

Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός. Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές Durkheim: Λειτουργισμός & Θετικισμός Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές Emile Durkheim(1858-1917) Γεννήθηκε στη Γαλλία. Γιός Ραβίνου, παράλληλα με τις σπουδές του εντρύφησε στην εβραϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΔΙΣΜΟ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΙ!!! ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗ Ε. ΓΑΛΑΝΗ Α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα - Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ, ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Καθηγητές: Ζαρφτζιάν Μαριλένα, mazarf@otenet.gr Τουλούμης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα