ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Τεύχος 1. Σχ. Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Τεύχος 1. Σχ. Έτος 2012-13"

Transcript

1 Τεύχος 1 Σχ. Έτος Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αποτελεί η σχολική ένταξη των µαθητών Ροµά ένα όνειρο που εκπορεύεται και συντηρείται από ορισµένους «ευφάνταστους» Παιδαγωγούς; Η µαθητική εφηµερίδα ΡΟΜΑλέων, συµβολική στον τίτλο της, έρχεται να επιβεβαιώσει όλους όσους διαβλέπουν µια ελπιδοφόρα προοπτική στη σχολική και κοινωνική ένταξη των µαθητών Ροµά. Η παιδαγωγική δράση µπορεί να αναζητήσει το διάλογο και να καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον ήδη διαµορφωµένο εαυτό του µαθητή Ροµά και στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να ενταχθεί. Η εν λόγω σχολική εφηµερίδα προετοιµάζει τους µαθητές να εκφράσουν µε δύναµη ιδέες και συναισθήµατα που αναπτύσσονται στις σχέσεις, τις επιθυµίες και τις απορρίψεις του άλλου. Και αυτός ο άλλος παύει να είναι ο εχθρικός άλλος που αρνείται να κατακτηθεί από το συµµαθητή του, αναδεικνύεται ως µια διαφορετική προέκταση της ίδιας της µαθητικής ύπαρξης. ίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους µαθητές Ροµά να υφάνουν τους δεσµούς τους µε το σχολικό περιβάλλον και να εγκαταστήσουν τη σχολική πραγµατικότητα µέσα τους. Από αυτούς τους δεσµούς αλληλεπίδρασης οι µαθητές Ροµά αντλούν την ενέργεια της προσωπικής τους δηµιουργικότητας και ταυτόχρονα µεταβιβάζουν ασυνείδητα ενδιαφέροντά τους σε κάτι κοινωνικά αποδεκτό. Βασική γι αυτό προϋπόθεση αποτελεί η χωρική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η εµπειρία σε ενταγµένα θεσµικά πλαίσια, όπως το σχολείο και η εργασία, όπου εφαρµόζονται κανόνες συνεργατικής αλληλεπίδρασης, ο στιγµατισµός, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι φοβίες παραµερίζονται ευκολότερα παρά σε µη δοµηµένα πλαίσια, όπου δεν κυριαρχεί η κανονικότητα των επαφών και των συνεργασιών (δρόµος, λαϊκή αγορά, πάρκα, καφετέριες κτλ.). Από µια πρώτη ανάγνωση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σε έρευνες του Κέντρου ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκύπτει ότι οι µαθητές Ροµά στις χωρικά ενταγµένες περιοχές έχουν αυξηµένη παρουσία στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η βαθµολογική τους κατάσταση είναι καλύτερη από εκείνη των χωρικά διαχωρισµένων µαθητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ουσιαστική είναι η συµβολή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν αποφεύγουν να εργάζονται σε ενταγµένα σχολεία και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικές διδακτικές στρατηγικές. Το πρόγραµµα για την εκπαίδευση των παιδιών Ροµά θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο σχολείο προωθεί τη δηµιουργική συνεργασία Ροµά και µη Ροµά µαθητών και η οποία τους βοηθά να σπάσουν το φαύλο κύκλο του διαχωρισµού που διαιωνίζει πολλά από τα προβλήµατά τους. Γ. Π. Μάρκου, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ, οι υπεύθυνοι των δράσεων και οι συνεργάτες µας κάναµε µια πρώτη προσπάθεια για να οργανώσουµε τη σύνταξη µιας σχολικής εφηµερίδας. Έτσι, καλέσαµε τους δασκάλους των σχολείων που συνεργάζονται µε το Πρόγραµµα να περάσουν αυτό το µήνυµα στους µικρούς µας φίλους και να µας στείλουν κάποιες από τις εργασίες τους, για να εκτυπωθούν αυτούσιες, όπως είναι στα κείµενα, χωρίς διορθώσεις για ορθογραφικά ή γραµµατικά λάθη που τυχόν υπάρχουν. Πληµµυρίσαµε από το υλικό που στείλατε, γι αυτό και θα το µοιράσουµε και σε άλλα τεύχη που ακολουθούν. Ο ΡΟΜΑλέων είναι έτοιµος και... νάτος στα χέρια σας! Υπεύθυνοι Σύνταξης: Εύα Μουρελάτου, Βούλα Παπαγιάννη, Χρήστος Παρθένης Συνεργάτες: Σωκράτης Αβραµόπουλος, Βακίνα Κρούσκου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής Τηλ.: Fax: : : : keda-roma : :

2 «η ΑΙΘΟΥΣΑ των ΧΡΟΜΑΤΩΝ» Το σχολείο στο οποίο υπηρετούµε είναι το 2ο ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, µία σχολική µονάδα στην οποίο φοιτά ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών οικογενειών Ροµά. Είναι γεγονός πως οι µαθητές Ροµά που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από οικογένειες που στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στη σχολική κοινότητα και να τηρήσουν βασικούς κανόνες κοινωνικά αποδεκτής συµπεριφοράς. Η συνύπαρξη µαθητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντάσεων και προστριβών µεταξύ τους καθώς κάθε µαθητής µετέφερε στο σχολείο τη διαφορετική κουλτούρα, πολιτισµική παράδοση ακόµα και γλώσσα της κοινωνικής οµάδας από την οποία κατάγεται. Καθηµερινά ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό της σχολικής µονάδας έρχονταν αντιµέτωποι µε κρούσµατα λεκτικής και σωµατικής βίας και φαινόµενα εκφοβισµού και συγκρούσεων µεταξύ των µαθητών τόσο στη διάρκεια του µαθήµατος όσο και την ώρα των διαλειµµάτων. Το βασικό θέµα κάθε συνεδρίασης ήταν η εύρεση τρόπων αντιµετώπισης αυτών των περιστατικών που θα στόχευε στην αµοιβή και τον έπαινο µιας συµπεριφοράς και όχι στην τιµωρία και την ποινή. Με την έναρξη του σχολικού έτους τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος που στόχο είχε την οµαλή ένταξη αυτών των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον αλλά και την ενδυνάµωση των σχέσεων µε τους µαθητές άλλων τάξεων και κυρίως τη δηµιουργία δίαυλων επικοινωνίας µεταξύ τους. Αποφασίστηκε η δηµιουργία µιας αίθουσας δραστηριοτήτων, η οποία ονοµάστηκε «Αίθουσα των χροματων», µε την ελπίδα ότι θα έδινε µια νέα διέξοδο στον µονόπλευρο και αδιέξοδο τρόπο σκέψης και δράσης που υιοθετούσαν κάποιοι µαθητές. Η «Αίθουσα των χροματων» δηµιουργήθηκε µε τη συνεργασία των δασκάλων και του διευθυντή προκειµένου να χρησιµοποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εκτονώνονται οι συγκρούσεις µε τη δηµιουργική απασχόληση των µαθητών. Μία αίθουσα στην οποία κυριαρχεί ένα έντονο σχέδιο graffiti µε την αλφαβήτα και λέξεις ευγενείας γραµµένες στην ελληνική αλλά και τη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι Ροµά, µε τραπέζι του πινγκ-πονγκ, σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια, µαγνητικούς πίνακες και τραπέζι επικοινωνίας διαφωνούντων, το οποίο χρησιµοποιούν οι µαθητές που θέλουν να επιλύσουν τις διαφορές τους χρησιµοποιώντας διάλογο και επιχειρήµατα. Tα αποτελέσµατα που καταγράφτηκαν στην επίδοση των µαθητών είναι ενθαρρυντικά καθώς αποτελεί κίνητρο η επίσκεψη της αίθουσας. Άλλωστε αυτό που επιδιώξαµε από την αρχή ήταν ο έπαινος και η αµοιβή µιας καλής συµπεριφοράς και όχι η ποινή και η τιµωρία µιας ανεπιθύ- µητης ενέργειας. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην «Αίθουσα των χροματων» βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν τα ποικίλα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη διδασκαλία της αξίας του νοµίσµατος του ευρώ, η οποία εµπεδώνεται εύκολα και πρωτότυπα µέσα από επιτραπέζια οµαδικά παιχνίδια που καλούν τους µαθητές σε εικονικές συναλλαγές (Μονόπολη). Οι µαθητές λοιπόν κατακτούν τη µεταγνώση, δηλαδή µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν και κυρίως συνδέουν τη γνώση µε τις προκλήσεις της καθηµερινότητας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Συµµετέχουν έτσι ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συµµετέχουν και οι ίδιοι µε την επιλογή της κατάλληλης δραστηριότητας. (Μονόπολη). 2ο. Σχ. Ζεφυρίου Ο διευθυντής, Φάσσαρης Γεώργιος 10ο Σ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ζωγραφιές µαθητών του Εργαστηρίου ηµιουργικής Απασχόλησης (Ε ΑΜ) (τµήµα Α - Β τάξη). Το θέµα ήταν: «Το δικό µας ερηµονήσι» και ήταν µία από τις εργασίες που έκαναν τα παιδιά µετά την επεξεργασία του αντίστοιχου ποιήµατος του Ελύτη. Εργασία µαθητών 2ου Σ Ερέτριας Το site του 10ου ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας είναι το εξής: Εκεί υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες της εργασίας

3 Παρουσίαση της όπερας Ο κουρέας της Σεβίλλης από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο 2ο. Σχ. Ζεφυρίου Είναι γεγονός αναµφισβήτητο πως η επαφή του ανθρώπου µε κάθε είδος τέχνης έχει την καθοριστική δύναµη να διαπλάθει την προσωπικότητα του αλλά και να ενισχύει τη συναισθηµετική του ωριµότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής µε τίτλο "Η όπερα διαδραστικά στα δηµοτικά σχολεία" ξεκίνησε το Μάιο του Στο σχολείο µας παρουσιάστηκε στις 25/10/2012 η όπερα του Ροσσίνι Ο κουρέας της Σεβίλλης. Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής οι µαθητές γνωρίσαν το µαγικό κόσµο µιάς σπουδαίας τέχνης, της όπερας, η οποία συνδιάζει αρµονικά σχεδόν το σύνολο των τεχνών. Η ευκαιρία που δόθηκε στους µαθητές να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής της όπερας του Ροσσίνι και να γνωρίσουν τον κόσµο της όπερας από µέσα, αφού τις δυο µέρες που διαρκεί λαµβάνουν µέρος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής της όπερας, τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την αξία της συµµετοχής, της συνεργασίας, καθώς και της επικοινωνίας και επιπλέον εξοικειώθηκαν µε ρόλους και καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις απέναντι στους συµµαθητές τους αλλά και τους εκπαιδευτές. Το σύνολο της διαδικασίας βοήθησε στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας που σκοπό έχει την ένταξη του ατόµου στο ευρύτερο σύνολο και στην προετοιµασία του ως ενεργού πολίτη της κοινωνίας. Το πρόγραµµα αποτελεί µια προσφορά στην εκπαίδευση αλλά και µια σηµαντική επένδυση στη δηµιουργία και την ανάπτυξη του µελλοντικού κοινού της όπερας. Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τους µαθητές ήταν σηµαντική και ιδιαίτερα ευχάριστη για τους ίδιους. Τα έθιµα του γάµου Λίγες µέρες πριν την ηµέρα του γάµου κάνουµε τα λουλούδια. ηλαδή στολίζουµε το σπίτι της νύφης µε λουλούδια, βάζουµε µια κανάτα µε νερό κι έρχονται καλεσµένοι οι οποίοι ρίχνουν στην κανάτα κέρµατα και παίρνουν ένα λουλούδι. Το µπαϊράκι: Το έθιµο αυτό γίνεται τρεις µέρες πριν το γάµο. Το µπαϊράκι είναι ένα ξύλο που έχει µπροστά µια διχάλα. Οι φίλοι του γαµπρού πάνε και κόβουν από µια αχλαδιά ένα κλωνάρι. Στη µια µεριά της διχάλας βάζουνε ένα µήλο ενώ στην άλλη ένα πορτοκάλι. Στη συνέχεια κρεµούν κουλούρια και στις δύο µεριές του ξύλου. Επίσης, βάζουν ένα κόκκινο µαντίλι που πάνω του ράβουν λίρες και το έχουµε στο σπίτι της νύφης. Μετά πάνε στο σπίτι του γαµπρού τον παίρνουν φίλοι και φίλες και χορεύουν όλοι µαζί. Ύστερα πάνε το µπαϊράκι στο σπίτι της νύφης. Όταν φεύγει η νύφη για την εκκλησία και αφού οι γονείς της 4o Σ Καµατερού δαγκώσουν από λίγο µήλο, λίγο πορτοκάλι και λίγο κουλούρι, το πετάει στο σπίτι τής µάνα της, για να αφήσει χαρα και ευτυχία φεύγοντας. Κατόπιν αρχίζει το γλέντι. Μέλι και καρύδια: όταν το ζευγάρι φτάσει στο κατώφλι του νέου τους σπιτικού, η µητέρα του γαµπρού ταΐζει τους νεόνυµφους µε µέλι και καρύδια µε αση- µένια κουτάλια, για να έχουν γλυκιά ζωή και να είναι σιδερένιοι. Την άλλη µέρα του γάµου, η νύφη και ο γαµπρός πάνε στο σπίτι της νύφης για να δώσουν λουλούδια. Μαγειρεύουν κοτόσουπα για να ριζώσουνε. Τα ονόµατα στο παπούτσι της νύφης: Όταν η νύφη ντύνεται, οι ανύπαντρες κοπέλες που παρευρίσκονται στο γάµο γράφουν µε µολύβι τα ονόµατά τους στη σόλα των παπουτσιών της. Η παράδοση λέει πως όποιας κοπέλας το όνοµα σβηστεί αυτή θα παντρευτεί πρώτη. Εργασία των µαθητών του τµήµατος Ε1 του 3ου Σ Ζεφυρίου Περισσότερες εργασίες µαθητών από το 4o Σ Καµατερού µπορείτε να βρείτε µε τη βοήθεια των δασκάλων σας στο ιστολόγιο: Τα παιδιά δηµιουργούνε... Λαϊκή Αγορά - Πολιτείες Σχήµατα, υφές, χρώµατα, άτακτα δοµηµένες φόρµες, άλλες πιο πειθαρχηµένες, γραµµές- άλλες ταραγµένες άλλες ακολουθώντας µια πιο ήπια διαδροµή- ερµηνεύουν τον κόσµο γύρω µας και µέσα µας, υπαρκτό ή φανταστικό. Λαϊκή αγορά, µε αναφορές στο έργο του Παναγιώτη Τέτση, δένδρα διακοσµητικά που κρατούν τη φόρµα τους παραπέµποντας στον Γκούσταβ Κλίµτ, πολιτείες και χωριά όπου τα συµπληρωµατικά χρώµατα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, πάντρεµα υλικών, κολάζ, ακουαρέλα, ξυλοµπογιές, παστέλ. Κοµµάτι- κοµµάτι ξεδιπλώνεται όλος ο εσωτερικός κόσµος των παιδιών, ενισχύεται η οµαδικότητα, µια και δεν υπάρχει το «εγώ» αλλά το «εµείς» και τα παιδιά µαθαίνουν ότι το δικό τους δηµιούργηµα είναι µοναδικό αλλά µπορεί να υπάρξει µόνο σε σχέση µε το διπλανό τους κατά την ώρα της εργασίας, και µετά, όταν πια το έργο είναι τελειωµένο και στηµένο. Οι εργασίες είναι των µαθητών της Γ,, Ε, ΣΤ τάξης του 4oυ Σ Καµατερού, που υλοποιήθηκαν στο µάθηµα των Εικαστικών. 4o Σ Καµατερού

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ Στο πλαίσιο του µαθήµατος των Εικαστικών των Ε ΑΜ, (Εργαστήρια ηµιουργικής Απασχόλησης Μαθητών), τα παιδιά σκέφτονται, επιθυµούν και τελικά κατασκευάζουν τον δικό τους χαρταετό!!! Οι εργασίες είναι των µαθητών του 4oυ Σ Καµατερού «Ηµερίδα ενηµέρωσης για την ασφάλεια στο ιαδίκτυο» Στο πλαίσιο της οργάνωσης παιδαγωγικών συναντήσεων και προώθησης του ρόλου του σύγχρονου σχολείου προς την κοινωνία, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 το πρωί για τους µαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου και το απόγευµα στις 6:00 µ.µ. για την εκπαιδευτική κοινότητα, ηµερίδα µε θέµα: «Παιδί και Ασφάλεια στο ιαδίκτυο» Όπου σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Προγράµµατος «Αριάδνη» της µονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστη- «Το Παραµύθι της Παναγιώτας» µίου Αθηνών, υπήρξε µια ενηµέρωση στα παιδιά της ΣΤ τάξης και στους γονείς των µαθητών του Σχολείου µας για την «εισβολή» του ιαδικτύου στην καθηµερινότητα των παιδιών και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην ψυχοσωµατική του ανάπτυξη και την διαµόρφωση στάσεων και αξιών. 4o Σ Καµατερού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΙΞ Tα παιδιά µε την φαντασία τους και τον αυθορµητισµό τους, δηµιουργούνε µέσα από τον Η/Υ κόµικς, φτιάχνοντας µικρές ιστοριούλες και παιδικές περιπέτειες. Παραµύθι το οποίο δηµιουργήθηκε από µαθητές Ροµά στο 5ο.Σ. Άνω Λιοσίων στο Τ.Υ. (Τµήµα Υποστήριξης) 4o Σ Καµατερού

5 Δραστηριότητες του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο 6ο Νηπ. Ασπροπύργου Φυτέψαµε σποράκια και λουλούδια στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» µε τα φυτά της άνοιξης Κάνουµε γυµναστική µε την κα Αφροδίτη, συνεργάτιδα του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» «Ψαρεύουµε γράµµατα» και µαθαίνουµε να φτιάχνουµε λέξεις Παίζουµε κουκλοθέατρο µε δόντια και στόµα, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». 5. Φοράµε όλοι το πιο ωραίο χαµόγελό µας που φτιάξαµε µόνοι µας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». 6. Χορεύουµε µε τον σκελετούλη που φτιάξαµε µόνοι µας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». 7. Γνωριµία µε τα µουσικά όργανα στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά». Ανακύκλωση 9ο ΔΣ Θήβας Φωτογραφίες από εργασίες µαθητών του 9ου Σ Θήβας µε θέµα την ανακύκλωση, µετά από παρουσίαση από υπεύθυνους του δήµου Θήβας στους µαθητές για το πρόγραµµα ανακύκλωσης του ήµου. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΛΕΞΙΚΟ Το 9ο ηµοτικό Σχολείο Θήβας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από Ροµά µαθητές. Στα πλαίσια της διαπολιτισµικότητας και για να κατανοήσουµε καλύτερα την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο ζωής των µαθητών µας αποφασίσαµε να σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα που θα καταγράφει την κουλτούρα και τον πολιτισµό των Ροµά. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν η Β, Ε και ΣΤ τάξη του σχολείου µας. Μιλήσαµε για τον τρόπο ζωής τους, τα ήθη και τα έθιµά τους, τις ασχολίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, τη µουσική τους, τον τόπο κατοικίας τους και την ιστορία τους και προσπαθήσαµε οι δραστηριότητες να έχουν βιωµατικό και διαθεµατικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι γνώρισαν κοµµάτια του πολιτισµού τους που δε γνώριζαν και εµείς ιχνογραφήσαµε τον τρόπο σκέψης τους και τις συνήθειές τους. Αναµφίβολα, όµως, σε έναν πολιτισµό βασικό κοµµάτι αποτελεί η γλώσσα. Η Ροµανί γλώσσα δεν είναι γραπτή και παραδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά. Η καταγραφή της µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση και αποκρυπτογράφησή της. Το «µικρό λεξικό» αποτελεί την υλοποίηση της ιδέας - µε την ένθερµη συµµετοχή των παιδιών - για τη δηµιουργία ενός λεξικού της Ροµανί γλώσσας που να απευθύνεται κυρίως σε παιδιά. Στόχος µας, λοιπόν, ήταν να είναι µικρό σε έκταση και χρηστικό. Το λεξικό περιέχει τις λέξεις που χρησιµοποιούνται στις περισσότερες εκφράσεις που χρησιµοποιούν καθηµερινά οι Ροµά και δεν είναι ίδιες µε τις ελληνικές. Προφανώς, δεν αποτελεί προϊόν επιστηµονικής έρευνας, αλλά διαβάζοντάς το µπορούµε να κατανοήσουµε ορισµένα στοιχεία της Ροµανί γλώσσας. Η συλλογή των λέξεων αποτέλεσε µια χρονοβόρα διαδικασία στην οποία βοήθησαν αγόγγυστα οι µαθητές του σχολείου µας. Ότι κάποιος θέλει να γνωρίσει την κουλτούρα τους και όχι το αντίθετο τους ενθουσίασε. Τους φάνηκε φανταστικό ότι οι δάσκαλοί τους που δεν είναι Ροµά, µπορούν να ανταλλάξουν κουβέντες µαζί τους στη γλώσσα τους. Μας διόρθωναν στην προφορά κατά την καταγραφή των λέξεων και ήταν πολύ λεπτοµερείς. Συζητούσαν έντονα µεταξύ τους σχετικά µε τη σωστή ερµηνεία κάθε φορά και µάθαιναν και τα ίδια από τους συµµαθητές τους καινούριες λέξεις που δε γνώριζαν. Στο τέλος, αγάπησαν περισσότερο και τις δύο γλώσσες και εµπλούτισαν και στις δύο το λεξιλόγιό τους, πράγµα που άλλωστε ήταν ένα από τα ζητούµενα του προγράµµατος. Και εµείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ήρθαµε πιο κοντά στα παιδιά και κατανοήσαµε τον τρόπο σκέψης τους, προσαρµόζοντας ανάλογα τον τρόπο διδασκαλίας µας για να γίνει πιο αποτελεσµατικός. Μαθαίνοντας λεπτοµέρειες και στοιχεία του πολιτισµού τους, µπορέσαµε να αντιληφθούµε σε µεγαλύτερο βαθµό τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και να τα εντάξουµε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι είναι ανάγκη στις µέρες µας το σχολείο να στοχεύει στη διαπολιτισµικότητα και όχι στην αφοµοίωση των µαθητών. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τους εκπαιδευτικούς και για τους µαθητές. Εµείς το βιώσα- µε κατά την εφαρµογή του προγράµµατος και θεωρούµε ότι έτσι ενισχύεται ο δεσµός µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ιδιαίτερα µαθητών µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Το λεξικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος, στον σύνδεσµο: Οι εκπαιδευτικοί Β, Ε & ΣΤ τάξης του 9ου.Σ. Θήβας, Μπατσαρά Πηνελόπη, Πίκλας Ιωάννης

6 Φωτογραφίες από εκδηλώσεις και εργασίες μαθητών του 9ου ΔΣ Θήβας που έγιναν εντός και εκτός του σχολείου Επίσκεψη των δασκάλων και των µαθητών του 9ου Σ Θήβας στο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Θήβας ηµιουργία λαχανόκηπου στον χώρο του σχολείου από µαθητές του 9ου Σ Θήβας µε τη βοήθεια του δασκάλου τους. Στα παιδιά δόθηκαν ερεθίσµατα να ασχοληθούν µε γλωσσοδέτες. Αντέγραψαν, διάβασαν και έµαθαν απέξω τα εξής: Καληµέρα καµηλάρη Καµηλάρη καληµέρα Μια πάπια µα ποια πάπια; Μια πάπια µα ποια πάπια; Μια πάπια µε παπιά. Επίσης οι µαθητές εµπνεύστηκαν από το σχολικό περιβάλλον και µε τη βοήθεια της δασκάλας έγραψαν το παρακάτω τετράστιχο: «Μου αρέσει το σχολείο και πηγαίνω µε χαρά γράµµατα πολλά να µάθω για να βρω καλή δουλειά» Εκπαιδευτικοί: Μπλατσιώτη Αφένδρα - Χόνδρου Χρυσούλα 24ο Σ Χαλκίδας Ένταξη των µαθητών της ΣΤ' δηµοτικού στο γυµνάσιο ράσεις µέσω του Προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την ένταξη των µαθητών της ΣΤ' δηµοτικού στο γυµνάσιο. Εδώ γίνεται συζήτηση και µαζεύουµε υπογραφές από τους γονείς µε σκοπό την οργάνωση καλοκαιρινών µαθηµάτων προετοιµασίας µαθητών για το γυµνάσιο. Τη συζήτηση συντόνισαν η κοινωνική λειτουργός κ. Έρη Μερκούρη και η συντονίστρια ψυχολόγος κ. Φυλιώ Χρήστου. Τα µαθήµατα ανέλαβε η εκπαιδευτικός του 23ου δηµοτικού σχολείου Αχαρνών κ. Ίριδα ασκαλοπούλου. Στην οργάνωση της συγκέντρωσης βοήθησαν οι διαµεσολαβητές κ. Στράτος Αγγελόπουλος και κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος. Ακολούθησε επίσκεψη των µαθητών στο γυµνάσιο της περιοχής και επικοινωνία µε καθηγητές του 1ου γυµνασίου Αχαρνών. Σήµερα από τους 12 µαθητές της τάξης παρακολουθούν κανονικά περίπου οι µισοί, αριθµός "επιτυχία" σε σύγκριση µε προηγούµενες. Επίσκεψη του 9ου Σ Θήβας στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του δήµου Θήβας. Εργασία µαθητών του 9ου Σ Θήβας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας όπου και ζωγράφισαν φρούτα. ζωγραφίζω τον εαυτό µου Στα πλαίσια του ΚΣΑ που γίνεται στο 23ο δηµοτικό σχολείο Αχαρνών µε την ψυχολόγο κ. Σανδήλου Αγγελική. Εδώ έχει ζητηθεί από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει τον εαυτό του και στη συνέχει να αναφέρει θετικά και αρνητικά στοιχεία του εαυτού του. Είναι εντυπωσιακό πως όταν ζητηθεί από τα παιδιά παραδέχονται τα λάθη τους και αναφέρουν πολλά θετικά στοιχεία. Αξίζει να παρατηρήσουµε την εργασία του Σπύρου που ζωγράφισε µαύρο το πρόσωπό του γιατί είναι πιο µελαχρινός και στη µέση του σώµατός του ζωγράφισε την καρδιά του. ασκαλοπούλου Ίριδα 23ο Σ Αχαρνών ασκαλοπούλου Ίριδα 23ο Σ Αχαρνών

7 Έργα μαθητών ΔΣ Καλοχωρίου- Παντειχίου Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά», την Τετάρτη 24 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε από τους συνεργάτες του προγράµµατος ένα θεατρικό παιχνίδι µε µαθητές Ροµά στο 4ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού. Οι µικροί µαθητές που διαµένουν στον καταυλισµό της Ν. Αλικαρνασσού και που φοιτούν στο εν λόγω σχολείο ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη χαρά στο κάλεσµα «δύο παράξενων εξερευνητών» που θέλησαν να µοιραστούν µαζί τους την εµπειρία ενός ταξιδιού µέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Το παιχνίδι πραγµατοποιήθηκε στην πολύ όµορφη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία δια- µορφώθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε τη συνδροµή του διευθυντή κ. Περυσινάκη και των εκπαιδευτικών. Οι µαθητές που συµµετείχαν ήταν εικοσιπέντε, αγόρια και κορίτσια από επτά έως δώδεκα ετών. Το θέµα δεν είχε συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο, αλλά καθώς οι Ροµά είναι Οµάδα ταξιδευτών οι εµψυχωτές θέλησαν να ανακαλέσουν µνήµες και εµπειρίες των παιδιών από ταξίδια. Παράλληλα, επειδή το Θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθηµερινή παραστασιολογία των σχολείων, είναι ένα καθαρά δηµιουργικό συµβάν που προσφέρει στα παιδιά άµεση ικανοποίηση. Τα παιδιά ύστερα από τη φάση της σωµατικής έκφρασης και τα παιχνίδια των ρόλων, ταξίδεψαν σε ένα φανταστικό νησί που έπρεπε να εξερευνήσουν, αλλά και να επικοινωνήσουν µε πλάσµατα που πρώτη φορά συναντούσαν. Στο τέλος µεταµορφώθηκαν σε πειρατές και νεράιδες αποχαιρετώντας το µαγικό νησί µε έναν ξέφρενο χορό υπό τις µελωδίες του Goran Bregović. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά µέσα από το θεατρικό παιχνίδι εξέφρασαν πολλά συναισθήµατα και εµπειρίες που δεν µπορούν εύκολα να εκφράσουν µε τον λόγο, κινητοποίησαν όλες τις αισθήσεις και τη φαντασία τους. Στο τέλος του παιχνιδιού, τα παιδιά και οι εµψυχωτές σχηµάτισαν έναν κύκλο και όλοι έδωσαν την υπόσχεση για µια ακόµη συνάντηση και ένα ακόµη θεατρικό παιχνίδι. 4ο Σ Ν. Αλικαρνασσού ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΜΕ ΡΟΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ «Μια Οι µαθητές µας την ώρα που παρασκευάζουν τα γλυκά στα εργαστήρια του τµήµατος Ζαχαροπλαστικής Τέχνης µε τη βοήθεια των σπουδαστών της Σχολής και του καθηγητή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης κ. Βαρνάβα. Οι µαθητές µας την ώρα που σερβίρουν τις δηµιουργίες τους στη γιορτή που διοργάνωσε το Πρόγραµµα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά. Εκπαιδευτική δραστηριότητα επαγγελµατικού προσανατολισµού µαθητών Ροµά στη Ρόδο Στις 8 Απριλίου του 2013, 8 µαθητές του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» στη Ρόδο, που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και στην Α Γυµνασίου, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Επαγγελµατικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων του Υπουργείου Τουρισµού στη Ρόδο. Οι µαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής που βρίσκονται σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Ρόδου και πήραν µέρος σε 4ωρο εργαστηριακό µάθηµα στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Τέχνης της Σχολής. Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας ήταν να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τις συνθήκες φοίτησης, και µετέπειτα εργασίας, ενός επαγγέλµατος που είναι δηµοφιλές σε τουριστικές περιοχές όπως η Ρόδος, να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις φοίτησης στις ΕΠΑ.Σ. Τουριστικών Επαγγελµάτων αλλά και να εισαχθούν στα βασικά µυστικά της Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. Μέσα από το 4ωρο εργαστηριακό µάθηµα οι µαθητές, µαζί µε τους σπουδαστές της Σχολής, παρασκεύασαν µεγάλη ποικιλία και ποσότητα σιροπιαστών γλυκών τα οποία πρόσφεραν στην καλλιτεχνική εκδήλωση που οργάνωσε το Πρόγραµµα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά. Στη Ρόδο λειτουργούν και οι τρεις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Τουριστικών Επαγγελµάτων (Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες, Ζαχαροπλαστική Τέχνη, Μαγειρική Τέχνη). Οι προϋποθέσεις φοίτησης, η διαδικασία εισαγωγής, καθώς και ο αριθµός των εισακτέων ορίζονται από προκήρυξη που δηµοσιεύεται στις αρχές Ιουλίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Α Λυκείου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο χρόνια. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαµβάνει δύο κύκλους σπουδών: α) Τον θεωρητικό, που αρχίζει το µήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει το µήνα Μάιο του επόµενου έτους και β) τον πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει το µήνα Ιούνιο και λήγει στις 15 Σεπτεµβρίου. Οι µαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση µε µέριµνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε επιλεγµένες ξενοδοχειακές µονάδες. Ευχαριστούµε το διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. κ. Κουντούρη Παναγιώτη, τον καθηγητή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης της Σχολής κ. Βαρνάβα και τους πρωτοετείς σπουδαστές του τµήµατος Ζαχαροπλαστικής Τέχνης για τη φιλοξενία. Παρακολουθήστε βίντεο από στιγµιότυπα της επίσκεψης εδώ: Στη δράση συµµετείχαν µαθητές από το 3ο, το 15ο και 17ο.Σ. Ρόδου και από το 5ο Γυµνάσιο Ρόδου. Οι εκπαιδευτικοί του Προγράµµατος που συντόνισαν τη δράση: Νεφέλη Βρατσάλη, Ξένια Λάµπρου ζαχαρένια µέρα»

8 Ο Τόπος µας Ένας χαρταετός κάνει βόλτα στην Άµφισσα Τι ωραία που είναι η Άµφισσα από ψηλά! εν χορταίνω να τριγυρνώ ανάµεσα στα πανέµορφα νεοκλασικά σπίτια της! Μαγεύουν κάθε επισκέπτη! Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους και οι αρχοντικές τους πινελιές δηµιουργούν µια αίσθηση µαγείας και σε µεταφέρουν σε µια άλλη εποχή. Αχ! κουράστηκα... Ας κάτσω να ξεκουραστώ στο ηµαρχείο... Αυτό το ξεχωριστό κτίριο δωρεά του Ιωάννη Γιδόγιαννου. Στις µέρες του ηλεκτροφωτίστηκε η πόλη µας και αναπτύχθηκε η βιοτεχνία και η βιοµηχανία. Τι ωραία που είναι η Άµφισσα! Κάθε γωνιά της κρύβει κάτι ξεχωριστό! Άννα Τ., Παναγιώτα Κ., Λένα Σ., Ελεάννα Σ., Στ' τάξη Αναδηµοσίευση άρθρου από την σχολική εφηµερίδα «Τα ανήσυχα µολύβια», τεύχος 2, 2ου 8/θέσιου Σ Άµφισσας 2ο 8/θέσιο Σ Άµφισσας 10ο ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας Ε ΑΜ - Τµήµα Πληροφορικής Εµψυχωτής: Γεώργιος Τσάλλας - Καθηγητής Πληροφορικής Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (21 Μαρτίου), µαθητές της Ε και ΣΤ Τάξης του 10ου ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας, δηµιούργησαν µικρές ιστορίες, χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Προγραµµατισµού Scratch. Τα έργα (project) στο Scratch οικοδοµούνται από αντικείµενα που λέγονται µορφές. Μπορείτε να δώσετε οδηγίες σε µια µορφή ώστε να κινηθεί, να παίξει µουσική ή να αλληλεπιδράσει µε άλλες µορφές. Για να πείτε στη µορφή τι να κάνει, συνενώνετε εικονικές εντολές (που µοιάζουν µε τουβλάκια) µεταξύ τους σε στήλες που ονοµάζονται σενάρια ενεργειών (κώδικες, script). Όταν κάνετε κλικ σε ένα σενάριο, το Scratch «τρέχει» τις εντολές από την κορυφήτου σεναρίου έως τον πάτο. Θέλουµε ανοιχτή τη δική µας βιβλιοθήκη! Εµείς, τα παιδιά της Άµφισσας, θέλουµε την παιδική βιβλιοθήκη µε ανοιχτές της πόρτες της. Θέλου- µε το δικό µας χώρο για να διαβάζουµε βιβλία. ε µπορούµε άλλο πια να πηγαίνουµε στις βιβλιοθήκες των µεγάλων! Εκεί, τα βιβλία είναι χοντρά και χωρίς εικόνες, ενώ τα δικά µας παιδικά είναι ελάχιστα. Ο χώρος µοιάζει άχαρος και δεν µπορεί να αγκαλιάσει τα µικρά παιδιά. Νιώθουµε σαν ξένοι... Τι καλά να άνοιγε ξανά η δική µας βιβλιοθήκη, όπου όλα έµοιαζαν ονειρεµένα! Τα χαµηλά τραπεζάκια, τα χαρούµενα παιδιά, τα ωραία παιχνίδια, τα πολύχρωµα βιβλία δηµιουργούσαν ένα ζεστό κλίµα για εµάς τα παιδιά. Τώρα, όλα είναι παρελθόν και εµείς ψάχνουµε ακόµα µια ζεστή φωλιά. Μακάρι να άνοιγε ξανά η δική µας βιβλιοθήκη! Γιάννης Β., Μαργαρίτα Κ., Μαρίνα Α., Μαρίζα Ξ., Μαριλία Τ., Ε τάξη Αναδηµοσίευση άρθρου από την σχολική εφηµερίδα «Τα ανήσυχα µολύβια», τεύχος 2, 2ου 8/θέσιου Σ Άµφισσας 2ο 8/θέσιο Σ Άµφισσας Με το Scratch οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προγραµµατιστές φτιάχνοντας µε τα δικά τους διαδραστικά σενάρια (παιχνίδια, ιστορίες) σε ένα περιβάλλον φιλικό και διασκεδαστικό. Στον σύνδεσµο που ακολουθεί, µπορείτε να δείτεόλο το σενάριο Ευχαριστούµε θερµά τους Οµίλους Εταιρειών: 1. Unilever για την ευγενική προσφορά σε οδοντόκρεµες και οδοντόβουρτσες µε την επωνυµία AIM, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας "Τα όντια µου" σε 11 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης και 4 καταυλισµούς και οικισµούς Ροµά καθώς και για την προσφορά πλακών σαπουνιού µε την επωνυµία DOVE, για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε τίτλο «Πλένω τα χέρια µου!» σε 71 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης και 4 καταυλισµούς και οικισµούς Ροµά στο πλαίσιο Καινοτόµων ράσεων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιείται από το Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση». 2. Γρ. Σαράντης για την ευγενική προσφορά σε υγρό κρεµοσάπουνο µε την επωνυµία SANITAS, για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε τίτλο «Πλένω τα χέρια µου!» σε 16 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης στο πλαίσιο Καινοτόµων ράσεων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιείται από το Κέντρο ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση».

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1) Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου ( ιαστάσεις της Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμηση *) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (α)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πολιτιστικό πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 6/θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 2009 2010 ΤΑΞΗ Ε Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κουρίτα Αγγελική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ομάδα εργασίας: Γάβανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών...

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Τεύχος 5o Iαν - Φεβ. 2008 2ο ηµ. Σχ. Ατσιπόπουλου Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Περιεχόµενα... Αποκριάτικο πάρτυ 2009 «Ο πίνακας από την αρχή»...σελ. 2 «Τα παραµύθια στη ζωή µας»...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Α ) Εκπαιδευτικοί: Αγάθη Θεοδούλου Ριάνα Θεοδούλου ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αρκετές φορές οι μαθητές μας έχουν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!!

Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό ελτίο Νο 4, Σεπτέμβριος 2015 Έτοιμοι, ορεξάτοι; Φύγαμε!!!! Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους και όλες μία δημιουργική και καλή Σχολική Χρονιά 2015-2016! Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» από το Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης της /νσης Εποπτείας ΝΠ ήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Future

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος

SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος SUMMER CAMP Καλοκαιρινές Δραστηριότητες Φτιάχνουµε τη δική µας πόλη κράτος Για παιδιά 4 έως 12 ετών µε : Ατέλειωτη όρεξη για παιχνίδι Επιτέλους ένα καλοκαιρινό πρόγραµµα που συνδυάζει τις έξυπνες δραστηριότητες,

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα