Χειμερινό εξάμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χειμερινό εξάμηνο 2007 1"

Transcript

1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές τριβής και την μεταφορά θερμότητας λόγω ροής διαμέσου σωλήνων. Αυτοί σχετίζονται με την πτώση πίεσης και την ροή θερμότητας διαμέσου ενός σωλήνα. Η εξωτερική και εσωτερική ροή έχουν έχουν μια βασική διαφορά. Στην εξωτερική ροή το ρευστό έχει μία ελεύθερη επιφάνεια οπότε το οριακό στρώμα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το άπειρο. Αντίθετα στην εσωτερική ροή έχουμε πλήρη περιορισμό του ρευστού από τις επιφάνειες του σωλήνα οπότε έχουμε κάποια όρια στο μέγεθος του οριακού στρώματος. Έχουμε σχέσεις για διάφορα προβλήματα ροής σε σωλήνες τα οποία περιλαμβάνουν στρωτή και τυρβώδη ροή καθώς και σωλήνες με κυκλική και μη-κυκλική διατομή. Για στρωτή ροή μπορούμε να βρούμε θεωρητικές σχέσεις για το h. Για τυρβώδη ροή οι σχέσεις που έχουμε είναι εμπειρικές. Όπως και πριν ισχύει η γενική σχέση, Nu f ( Re, Pr) ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας Χειμερινό εξάμηνο 007 1

2 Ροή σε Σωλήνες Έχουμε ένα ρευστό το οποίο εισρέει σε έναν κυκλικό σωλήνα με ομοιόμορφη ταχύτητα. Περιοχή υδροδυναμικής εισόδου (hydrdynaic entrance regin) Υδροδυναμικά αναπτυγμένη περιοχή (fully develed regin) u r u(r,x) r ο δ x Οριακό στρώμα ταχύτητας x fd,t Παρατηρούμε την ανάπτυξη οριακών στρωμάτων ταχύτητας και θερμότητας. Οι περιοχές από την είσοδο του σωλήνα μέχρι του σημείου στο οποίο τα οριακά στρώματα αναμιγνύονται στην κεντρική γραμμή ονομάζονται περιοχές υδροδυναμικής και θερμικής εισόδου. Το μήκος αυτών των περιοχών ονομάζεται μήκος υδροδυναμικής και θερμικής εισόδου (L h και L t ). Η περιοχή πέρα από την περιοχή υδροδυναμικής εισόδου, όπου έχουμε πλήρη ανάπτυξη της κατανομής της ταχύτητας (η ταχύτητα μένει αμετάβλητη), ονομάζεται υδροδυναμικά αναπτυγμένη περιοχή. Το αντίστοιχο ισχύει για το θερμικό οριακό στρώμα. Σε αυτή την περίπτωση η αδιάστατη κατανομή θερμοκρασίας δεν μεταβάλλεται, (Τ- )/( - ). ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 3 Ροή σε Σωλήνες V0 Σε ένα σωλήνα η ταχύτητα του ρευστού μεταβάλλεται από μία μηδενική τιμή στην επιφάνεια ως μία μέγιστη τιμή στο κέντρο του σωλήνα. Για V ax υπολογισμούς συνήθως χρησιμοποιούμε την μέση ταχύτητα, V. (δεν έχουμε πλέον ταχύτητα in ελεύθερης ροής όπως στην εξωτερική ροή). Αυτή η ταχύτητα παραμένει σταθερή όταν έχουμε Πραγματική κατανομή ασυμπίεστη ροή. Σε εφαρμογές θέρμανσης και ρu Ac ψύξης μπορεί να έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές της μέσης ταχύτητας λόγω αλλαγής στην ή πυκνότητα του ρευστού ως αποτέλεσμα της μεταβολής της θερμοκρασίας. ρu( r, x) dac Ac Η τιμή της μέσης ταχύτητας προσδιορίζεται μέσω οπότε της αρχής της διατήρησης της μάζας λόγω ροής διαμέσου ενός σωλήνα. ρ u( r, x) [ kg / ] με V Ιδανική κατανομή π Ac 4 c Ac u ρac r Για μη συμπιεσμένη ροή μέσα από ένα κυλινδρικό σωλήνα με ακτίνα r : u u( r x)rdr r, 0 ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 4 da Χειμερινό εξάμηνο 007

3 Ροή σε Σωλήνες (θερμικές επιδράσεις) Θεωρείστε ότι έχουμε ομαλή ροή με ομοιόμορφη θερμοκρασία Τ(r,0) i στην είσοδο του σωλήνα με ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφανείας i ή ροή θερμότητας q. Ο ισοθερμικός πυρήνας μικραίνει με την ανάπτυξη του οριακού στρώματος Όπως και με την ταχύτητα η θερμοκρασία ενός ρευστού, κατά την διάρκεια δά ροής μέσα από οποιαδήποτε διατομή, μεταβάλλεται από την θερμοκρασία στην επιφάνεια του τοιχώματος,, μέχρι ένα μέγιστο ή ελάχιστο στο κέντρο του σωλήνα. Όπως και με την ταχύτητα για υπολογισμούς χρησιμοποιούμε την μέση θερμοκρασία, Τ. Αυτή παραμένει σταθερή στην διατομή. Μεταβάλλεται όμως προς την κατεύθυνση της ροής αν έχουμε ψύξη η θέρμανση του ρευστού. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 5 Ροή σε Σωλήνες (θερμικές επιδράσεις) Η τιμή της μέσης θερμοκρασίας και η συσχέτιση της με την μεταφορά θερμικής ενέργειας προσδιορίζεται μέσω της ικανοποίησης της αρχής διατήρησης της ενέργειας λόγω ροής διαμέσου ενός σωλήνα: Οπότε, E t c c δ c ρ udac A c c ρuda [ kj / ] c r ακτίνα r A c u( x, r) ( x, r) rdr c ur Όπως και πριν ισχύει ο Νόμος Ψύξης του Νεύτωνα για την τοπική ροή θερμότητας: q h ( ) [ W / ] Για μη συμπιεσμένη ροή μέσα από ένα κυλινδρικό σωλήνα με " Σε ένα σωλήνα η τριβή μεταξύ των στρωμάτων του ρευστού αυξάνει ελαφρά την θερμοκρασία λόγω μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε θερμική. Όταν αναλύουμε ένα πρόβλημα συνήθως έχουμε να κάνουμε με μία από δύο περιπτώσεις. Σταθερή θερμοκρασία στην επιφάνεια (π.χ. βρασμός στην εξωτερική επιφάνεια): Τ σταθερό Σταθερή ροή θερμότητας στην επιφάνεια (π.χ. ακτινοβολία): q σταθερή ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 6 Χειμερινό εξάμηνο 007 3

4 Περιοχές Ροής σε ένα Σωλήνα Ο αριθμός Reynld για ροή σε σωλήνα ορίζεται από, uh Re v Όπως και πριν αποτελεί κριτήριο για τον προσδιορισμό ρ της περιοχής ροής σε ένα σωλήνα. Πρέπει να τονιστεί ότι η τραχύτητα της επιφάνειας του σωλήνα καθώς και οι διακυμάνσεις της ροής είναι πολύ πιο σημαντικές από ότι στις άλλες περιπτώσεις που μελετήσαμε. Για σωλήνα ο κρίσιμος αριθμός Reynld 300. Σε αντίθεση με την ροή γύρο από επιφάνειες για την ροή μέσα από ένα σωλήνα ο αριθμός Reynld είναι σταθερό. ηλαδή η ροή είναι είτε τυρβώδης είτε στρωτή πρακτικά σε όλο το μήκος ενός σωλήνα. Re Τύπος ροής Re < 300 Στρωτή 300 Re Re Re > 4000 Re > Μεταβατική Τυρβώδης ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 7 Υδραυλική ιάμετρος (hydraulic diaeter) Για την ροή σε σωλήνες διάφορων διατομών ο αριθμός Nuelt και ο παράγοντας τριβής την πλήρως αναπτυγμένης ροής χρησιμοποιούμαι την υδραυλική διάμετρο h : 4Ac h P Όπου Α c είναι το εμβαδό της διατομής της ροής (flw cr ectinal area) και η υγρή περίμετρος (wetted erieter) του σωλήνα. Οπότε ο αριθμός Reynld δίνεται από, ρuh 4 Re μ Pμ Και για ένα κυλινδρικό σωλήνα: ρ u 4 Re μ Υπολογισμοί για τον αριθμό Nuelt με βάση την υδραυλική διάμετρο περιέχονται σε πίνακες. Κάποια παραδείγματα περιέχονται στον πίνακα 8.1 του βιβλίου του Increra και στον πίνακα 6-1 του βιβλίου του Hlan. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 8 Pμ Χειμερινό εξάμηνο 007 4

5 Μήκος Υδροδυναμικής και Θερμικής Εισόδου Ο αριθμός Prandtl αποτελεί μέτρο της ανάπτυξης του οριακού στρώματος ταχύτητας καθώς και του θερμικού οριακού στρώματος. Pr >> 1 (π.χ. λάδια) οριακό στρώμα ταχύτητας πολύ μεγαλύτερο από το θερμικό. Pr 1 (π.χ. αέρια) ) τα δύο οριακά στρώματα είναι ίσα Pr << 1 (π.χ. υγρά μέταλλα) το θερμικό οριακό στρώμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το οριακό στρώμα ταχύτητας. Το μήκος της υδροδυναμικής και θερμικής εισόδου δίνεται προσεγγιστικά από, x fd, h Lh, la 0.05Re x fd, t Lt, la 0.05Re Pr x fd, ht Lh, tur Lt, tur 10 < < 60 Η πτώση πίεσης και η ροή θερμότητας είναι υψηλότερες στις περιοχές εισόδου ενός σωλήνα. Στις εισόδους ο παράγοντας τριβής και ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας είναι η υψηλότεροι δυνατοί και μειώνονται σταδιακά μέχρι να φτάσουμε στις αναπτυγμένες περιοχές. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 9 Ροή σε Σωλήνες (πλήρως αναπτυγμένη περιοχή) Θεωρείστε ότι έχουμε σταθερή ροή και σταθερές ιδιότητες, οι υδροδυναμικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ταχύτητας δεν αλλοιώνονται στην πλήρως αναπτυγμένη περιοχή. Μια άλλη χρήσιμη ποσότητα για την ανάλυση ροής σε σωλήνα είναι η πτώση πίεσης, P, κατά μήκος της ροής. Η πίεση είναι αναγκαία για την διατήρηση της ροής. Η πτώση της πίεσης μπορεί να προσδιοριστεί γνωρίζοντας τον παράγοντα τριβής, f, όπου, L ρu ΔP f [ N / ] W u ΔP V ΔP ρ και V u Ac ρ f ( dp dx) ρ u Όπου W είναι η ισχύς άντλησης που απαιτείται για να υπερβούμε μια συγκεκριμένη πτώση πίεσης και V είναι η ογκομετρική παροχή του ρευστού διαμέσου του σωλήνα. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 10 Χειμερινό εξάμηνο 007 5

6 Ροή σε Σωλήνες (πλήρως αναπτυγμένη περιοχή) Παράγοντας τριβής (πτώση πίεσης) και συντελεστής τριβής (οπισθέλκουσα δύναμη πάνω στην επιφάνεια) για στρωτή ροή σε μία κυλινδρική σωλήνα: 64 f C f f 4 Re f Re f Re Re Re < 10 > 10 Παράγοντας τριβής (πτώση πίεσης) για τυρβώδη ροή σε μία κυλινδρική σωλήνα (Petukhv): - 6 ( 0.790ln Re 1.64) 3000 < Re < 5 10 f Γενικά μιλώντας για τυρβώδη ροή παίρνουμε τον παράγοντα τριβής από διαγράμματα Mdy τα οποία συνδέουν τον παράγοντα τριβής f, τον αριθμό Reynld, Re, και την επιφανειακή τραχύτητα (urface rughne), e. 4 4 ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 11 Ροή σε Σωλήνες (πλήρως αναπτυγμένη περιοχή) Τυρβώδης ροή σε τραχείς κυλινδρικές σωλήνες διάγραμμα Mdy: ρu Πτώση πίεσης από το σημείο x 1 στο x : Δ 1 f 1 ( x x ) Και η απαίτηση για ισχύ ώστε να έχουμε υπέρβαση της πτώσης πίεσης : P ΔV Δ ρ ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Χειμερινό εξάμηνο 007 6

7 Ροή σε Σωλήνες (πλήρως αναπτυγμένη περιοχή) Προϋπόθεση για πλήρως αναπτυγμένη θερμική περιοχή: x x Επίδραση στην τοπική συναγωγική σταθερά: ( x) ( r, x) ( x) ( x) ( x ) ( r, x ) ( x) ( x) fd, t 0 r r r r r Οπότε αν θεωρήσουμε ότι έχουμε σταθερές ιδιότητες: " q k h f k ( x ) h f ( x ) f ( x) Αλλαγή της συναγωγικής σταθεράς από το χείλος προσβολής μέχρι την πλήρως αναπτυγμένη περιοχή: ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 13 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Ο υπολογισμός της (x) είναι αναγκαία παράμετρος των αναλύσεων εσωτερικής ροής. Αρχίζουμε με το ισοζύγιο ενέργειας για ένα όγκο ελέγχου. [ ( + d ) ] c d dq c + cnv Ολοκληρώνοντας από την έσοδο ως την έξοδο του σωλήνα έχουμε, ( ) q cnv c,, i ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 14 Χειμερινό εξάμηνο 007 7

8 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Μπορούμε να πάρουμε μία παραγωγική εξίσωση με την οποία να υπολογίσουμε το (x) χρησιμοποιώντας την σχέση, " " qp P d qp P dqcnv h( ) h( ) c dx c c c Ειδική περίπτωση 1: Ομοιόμορφη επιφανειακή ροή θερμότητας. " d qp f dx c ( x) " q P ( x ), i + x c " Ολικός ρυθμός θερμότητας: qcnv qpl ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 15 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Ειδική περίπτωση : Ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας. d d( Δ ) P h Δ dx dx c Με Δ Αν ολοκληρώσουμε από το x 0 σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του σωλήνα έχουμε, ( x), i Px ex c hx 1 hx x x 0 h dx x Συνθήκες για ολόκληρο το σωλήνα: Δ, PL ha ex h i ex Δ, i c c Δ Δi qcnv haδl Δl Για κυλινδρικό σωλήνα: ln( Δ Δi ) A πl ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 16 Χειμερινό εξάμηνο 007 8

9 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Η μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας Τ l περιγράφει μία ακριβή κατανομή των πραγματικών θερμοκρασιών ενός ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα. Αυτή αποτελεί μία αναπαράσταση της μέσης διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ρευστού και της επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψύξη (Τ < i, Τ ο ) και για θέρμανση (Τ > i, Τ ο ) ενός ρευστού σε ένα σωλήνα. Η αδιάστατη παράμετρος ha /c ονομάζεται Αριθμός Μεταφερόμενων Μονάδων (Nuber f ranfer Unite). Συμβολίζεται με τα αρχικά ΑΜΜ ή NU. Αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφοράς θερμότητας. Για ΑΜΜ > 5 η θερμοκρασία εξόδου του ρευστού σχεδόν ισούται με την θερμοκρασία επιφάνειας. Με άλλα λόγια όσο και να επεκτείνουμε το μήκος του σωλήνα δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την μεταφορά θερμότητας. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 17 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Μπορούμε να έχουμε και μία προσεγγιστική κατανομή των θερμοκρασιών ενός ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα. q cnv ha Δ ave ha ( ) ave Τ ave είναι η κατάλληλη μέση διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ρευστού και της επιφάνειας. Μπορούμε να εκφράσουμε την Τ ave προσεγγιστικά αν θεωρήσουμε ότι η μέση θερμοκρασία του ρευστού μεταβάλλεται γραμμικά κατά μήκος του σωλήνα (αυτό σπάνια συμβαίνει για σταθερή ). i + Δave Δa b Η χρήση της σχέσης Τ l είναι προτιμητέα. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 18 Χειμερινό εξάμηνο 007 9

10 Υπολογισμός της Μέσης Θερμοκρασίας Ειδική περίπτωση 3: Ομοιόμορφη εξωτερική θερμοκρασία ρευστού. Δ, U A 1 ex i ex Δ, i c c R Δl q U A Δl R tt tt ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 19 Ροή σε Σωλήνες Ομαλή ροή σε κυλινδρικό σωλήνα: Ο τοπικός αριθμός Nuelt στην περιοχή πλήρως αναπτυγμένης στρωτής ροής σε ένα κυκλικό σωλήνα προσδιορίζεται από: h Nu 4.66 Ομοιόμορφη επιφανειακή ροή θερμότητας, q. k h Nu 3.36 Ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας,. k Η τιμή του Nu είναι σταθερή σε όλη την πλήρως αναπτυγμένη περιοχή αλλά η τιμή του εξαρτάται από την θερμική κατάσταση της επιφάνειας. Ο αριθμός Nuelt για τις περιοχές ανάπτυξης (ταχύτητα και θερμότητα) μπορεί να προσδιοριστεί ρ από την εξίσωση των Sieder και ate. Όλες οι παράμετροι ρ εκτός από το ιξώδες στην επιφάνεια υπολογίζονται στην μέση τιμή της θερμοκρασίας. 1 3 Re Pr Nu 1.86 L μ b μ 0.14 Pr < 0.5 ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 0 Χειμερινό εξάμηνο

11 Ροή σε Σωλήνες Nu 0.03Re 4 5 Pr n 0.4θέρμανση n > 10,000, L 10 Τυρβώδης ροή σε κυλινδρικό σωλήνα (Re > 10,000) Για ομαλή επιφάνεια και αναπτυγμένη τυρβώδη ροή έχουμε τις ακόλουθες σχέσεις των ittu- Belter (ισχύουν για μικρές διαφορές θερμοκρασίας Τ - ). >, n 0.3ψύξη <, n 0αέρια 0.7 Pr 160, Re Η εξίσωση του Petukhv λαμβάνει υπόψη και την τραχύτητα της επιφάνειας: Nu ( f 8) Pr 000, 10 < Re < Re Pr 3 ( f 8) ( Pr 1) Οι επιδράσεις της τραχύτητας των τοιχωμάτων και μεταβατικών συνθηκών (Re > 3000) μπορούν να ληφθούν υπόψη χρησιμοποιώντας την συσχέτιση του Gnielinki. Nu ( f 8)( Re 1000 ) 3 ( f 8) 1 ( Pr 1) Pr ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες Μη κυλινδρικοί σωλήνες: Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε χρήση της υδραυλικής διαμέτρου ως το χαρακτηριστικό μήκος: 4A h P Εφόσον ο τοπικός συναγωγικός συντελεστής αλλάζει καθώς κινούμαστε κατά μήκος της περιφέρειας ενός σωλήνα και πλησιάζει το μηδέν στις γωνίες, συσχετισμοί για την πληρως αναπτυγμένη περιοχή έχουν να κάνουν με μέσες τιμές συναγωγικών σταθερών με βάση την περιφέρεια. Για στρωτή ροή ο τοπικός αριθμός Nuelt είναι μία σταθερά (ίδε πίνακα 8.1 Increra) ο οποίος βασίζεται στην επιφανειακή θερμική κατάσταση ( ή q ) και στο λόγο πλάτους και ύψους της διατομής του μη κυλινδρικού σωλήνα. Για τυρβώδη ροή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις των Gnielinki ή ittu-belter ως μία πρώτη προσέγγιση ανεξάρτητα από τις θερμικές συνθήκες στην επιφάνεια. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας Χειμερινό εξάμηνο

12 Επίδραση της Περιοχής Εισόδου (effect f the entry regin) Ο τρόπος με τον οποίο μειώνεται ο αριθμός Nuelt από το στόμιο του σωλήνα μέχρι την πλήρως αναπτυγμένη περιοχή για στρωτή ροή εξαρτάται από την τρόπο ανάπτυξης των θερμικών και ιξωδών οριακών στρωμάτων στην περιοχή εισόδου καθώς και από την θερμική κατάσταση της επιφάνειας. Συνδιασμένο μήκος εισόδου (cbined entry length) Τα θερμικά και ιξώδη οριακά στρώματα αναπτύσσονται παράλληλα από ομοιόμορφα προφίλ στο στόμιο. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 3 Επίδραση της Περιοχής Εισόδου Θερμικό μήκος εισόδου Το προφίλ της ταχύτητας είναι πλήρως αναπτυγμένο στο στόμιο και η ανάπτυξη οριακών στρωμάτων στην περιοχή εισόδου περιορίζεται σε θερμικές επιδράσεις. Μέσος αριθμός Nuelt για στρωτή ροή σε κυλινδρικό σωλήνα με ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφανείας (σχέση Sieder-Τate): 1 3 [ Re Pr ( L ) ] ( μ μ ) Σχέση Hauen: Nu Nu Re Pr 1.86 L 1 3 [ Re Pr ( L ) ] ( μ μ ) Nu / > μ μ ( L) Re Pr [( L) Re Pr] 3 < ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 4 Χειμερινό εξάμηνο 007 1

13 Επίδραση της Περιοχής Εισόδου Μέσος αριθμός Nuelt για τυρβώδη ροή σε κυλινδρικό σωλήνα Η επίδραση της εισόδου και των επιφανειακών θερμικών συνθηκών έχουν μικρότερη επίδραση και μπορούμε να μην τις λάβουμε υπόψη. Σωλήνες μεγάλου μήκους (L/ > 60): Nu Nu, fd Σωλήνες μικρού μήκους (L/ < 60): Nu C 1+ Nu L, fd ( ) C 1, 3 Μέσος αριθμός Nuelt για στρωτή ροή σε μη κυκλικούς σωλήνες Ο μέσος αριθμός Nuelt εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον λόγο πλάτους και ύψους της διατομής καθώς και από την περιοχή εισόδου και τις επιφανειακές θερμικές συνθήκες. Μέσος αριθμός Nuelt για τυρβώδη ροή σε μη κυκλικούς σωλήνες Ως μία πρώτη προσέγγιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις σχέσεις για κυλινδρικούς σωλήνες κάνοντας χρήση της υδραυλικής διαμέτρου h. Γενικά για υπολογισμό του μέσου αριθμού Nuelt ανεξάρτητα από συνθήκες ροής ή γεωμετρία σωλήνα, οι παράμετροι υπολογίζονται στην μέση θερμοκρασία Τ (υπάρχουν εξαιρέσεις): ( ) +, i, ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 5 Επίδραση της Περιοχής Εισόδου Τοπικές και μέσες τιμές του αριθμού Nuelt για στρωτή ροή στην είσοδο σωλήνα κυκλικής διατομής για πλήρως αναπτυγμένο προφίλ ταχύτητας δίνονται γραφικά ως συνάρτηση του αριθμού Graetz ο οποίος ορίζεται ως: Gz Re Pr x Στην περίπτωση τυρβώδους ροής τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα και δεν μπορούν να εκφρασθούν ως συνάρτηση του αριθμού Graetz. Έχουν αναπτυχθεί γραφήματα τα οποία παρουσιάζουν τον Nu ως συνάρτηση των Re και Pr. Όσο πιο ψηλή η τιμή του Pr τόσο πιο μικρό το μήκος εισόδου. Στην περίπτωση τυρβώδους ροής το μήκος της περιοχής θερμικής εισόδου είναι πολύ πιο μικρό από ότι για την στρωτή ροή. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 6 Χειμερινό εξάμηνο

14 Ομόκεντροι Κύλινδροι (cncentric tube) Για περιπτώσεις ροής μέσα από ομόκεντρους κυλίνδρους η μεταφορά θερμότητας λόγω συναγωγής μπορεί να λαμβάνει χώρα από ή προς την εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού κυλίνδρου και την εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού κυλίνδρου. Οι επιφανειακές θερμικές συνθήκες μπορεί να χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφη θερμοκρασία (Τ,i,, ) ή από ομοιόμορφη ροή,, θερμότητας (q i, q ). ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 7 Ομόκεντροι Κύλινδροι (cncentric tube) Οι συναγωγικοί συντελεστές οι οποίοι σχετίζονται με την κάθε επιφάνεια είναι: q " " h ( ) q h ( ) i i, i, hi h Nui k h i h h Nu k Πλήρως αναπτυγμένη στρωτή ροή Οι αριθμοί Nuelt εξαρτώνται από τον λόγο i / και από τις επιφανειακές θερμικές συνθήκες (πίνακες 8. και 8.3 Increra). Πλήρως αναπτυγμένη τυρβώδης ροή Μπορεί να γίνει χρήση των σχέσεων για κυλινδρικούς σωλήνες αντικαθιστώντας το με το h. ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 8 Χειμερινό εξάμηνο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 00 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ STOKES ΣΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΣΗ, ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NACA0012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών

Ντετερμινιστικά Συστήματα. Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών Ντετερμινιστικά Συστήματα Στοιχεία Χαοτικής Ανάλυσης Χρονοσειρών 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 1.1 Δυναμικά συστήματα 1.1.1 Ορισμοί Κάθε σύστημα του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα