1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 4. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7"

Transcript

1

2 1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων Η έννοια της Ροής Είδη Ροής 4 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο Netshow - Media Player Real Server - RealPlayer NetMeeting Άλλα προϊόντα Τεχνολογίας Ροής 17 Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή Μετά τη ραγδαία εξάπλωση του ιαδικτύου (Internet) σε όλο τον κόσµο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη παροχής πολυµεσικών υπηρεσιών µέσω του ιαδικτύου. Οι βασικές πολυµεσικές υπηρεσίες στο ιαδίκτυο είναι οι ακόλουθες : 1) Αναπαραγωγή κινούµενη εικόνας - video Τα δεδοµένα του video µπορούν να είναι αποθηκευµένα σε αρχείο ή να µεταδίδονται εκείνη τη στιγµή από κάποια πηγή όπως για παράδειγµα ένας τηλεοπτικός σταθµός. 2) Αναπαραγωγή ήχου - audio Και πάλι ο ήχος µπορεί να προέρχεται από ζωντανή πηγή (π.χ. ραδιοφωνικό σταθµό, οµιλία προέδρου εταιρείας) ή να είναι αποθηκευµένη σε αρχείο. Εάν ο ακροατής µπορεί να απαντήσει µέσω οµιλίας καταλήγουµε στην ιαδικτυακή τηλεφωνία. 3) Τηλεδιάσκεψη Στην τηλεδιάσκεψη µπορούµε να έχουµε ζωντανές συζητήσεις µεταξύ χρηστών του ιαδικτύου µε την µετάδοση τόσο ήχου όσο και εικόνας. 4) Τηλεσυνεργασία Στην Τηλεσυνεργασία υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινών εφαρµογών από όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην Τηλεσυνεργασία. Έτσι για παράδειγµα µπορούν όλοι οι τηλεσυνεργαζόµενοι να επεξεργάζονται το ίδιο αρχείο κειµένου. 5) Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση Μέσω αυτής της υπηρεσίας υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι να µην βρίσκονται στο ίδιο χώρο αλλά να επικοινωνούν µέσω του ιαδικτύου µε την παροχή τόσο εικόνας όσο και ήχου. 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα Τα συνήθη πολυµεσικά αρχεία που περιέχουν ψηφιακό ήχο ή (και) κινούµενη εικόνα (πχ. αρχεία.wav,.avi,.mov,.mpg) έχουν σχεδιασθεί για να αναπαράγονται τοπικά, δηλαδή να είναι αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο του Η/Υ ή σε κάποιο CD-ROM και έτσι να έχουµε ανά πάσα στιγµή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σηµείο των δεδοµένων των πολυµεσικών αρχείων. Ακολουθώντας το ίδιο µοντέλο και στην περίπτωση των πολυµεσικών εφαρµογών του ιαδικτύου, θα έπρεπε να περιµένουµε την πλήρη µεταφορά όλων των δεδοµένων του πολυµεσικού αρχείου στον Η/Υ µέσω του ιαδικτύου και µόνο στη συνέχεια θα είχαµε την δυνατότητα αναπαραγωγής των δεδοµένων. Αυτό όµως είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα µια και τα πολυµεσικά αρχεία είναι µεγάλα σε µέγεθος και ο χρόνος που θα έπρεπε να αναµένει ο χρήστης του ιαδικτύου δεν θα ήταν σε αποδεκτά όρια (πόσοι από εµάς θα είχαµε την υποµονή να αναµένουµε την αποστολή ενός πολυµεσικού αρχείου 10 MB από ένα µόντεµ των bps, αρχείο που µπορεί να ήταν κάποιο που τελικά δεν µας ενδιέφερε). Βλέπουµε δηλαδή ότι η ταχύτητα µεταβίβασης δεδοµένων κάνει απαγορευτική την χρήση των συνήθων πολυµεσικών αρχείων. Σελίδα 3

4 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 3.1 Η έννοια της Ροής Στη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών µέσα από το ιαδίκτυο, το ζητούµενο είναι η ύπαρξη ενός τρόπου µεταβίβασης πολυµεσικών δεδοµένων που να επιτρέπει την έναρξη της αναπαραγωγής του αµέσως µόλις ο χρήστης κάνει κλήση του πολυµεσικού αρχείου. Η λύση δίνεται µε την εισαγωγή της έννοιας της Ροής (Stream). Ροή είναι µια ταξινοµηµένη αλληλουχία από bytes µε τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Μια διακίνηση ροής δεδοµένων έχει µια αρκετά υψηλή αλλά συγκεκριµένη ταχύτητα. 2. Τα δεδοµένα µιας ροής πρέπει να µεταφέρονται ακολουθιακά. 3. Τα δεδοµένα µιας ροής εισάγουν αυστηρούς περιορισµούς αλλά έχουν ανοχή σε λάθη. Βέβαια το πρωτόκολλο του ιαδικτύου (IP) δεν σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη την ανάγκη παροχής ροής δεδοµένων. Το πρωτόκολλο προβλέπει "τεµαχισµό" των δεδοµένων και µεταφοράς τους στον παραλήπτη σε "πακέτα", πιθανά και µέσω διαφορετικών διαδροµών. Τα πακέτα µπορεί να φτάσουν εκτός σειράς και είναι ο παραλήπτης αυτός που είναι υπεύθυνος να τα ταξινοµήσει. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ροή δεδοµένων που απαιτείται στις πολυµεσικές εφαρµογές. Έτσι οδηγηθήκαµε στην υλοποίηση της Ροής δεδοµένων µέσω προϊόντων τεχνολογίας Ροής. Στην τρέχουσα περίοδο τα προϊόντα αυτά δίνονται µε την µορφή plug-ins δηλαδή µε την µορφή επιπρόσθετων εφαρµογών στο υπάρχον φυλλοµετρητή (browser) που διαθέτει ο χρήστης (π.χ. τον Netscape Navigator ή τον Internet Explorer). 3.2 Είδη Ροής Ανάλογα µε τον τρόπο υλοποίησης της Ροής έχουµε δύο είδη Ροής. Ι) Μονή Ροή (Unicast) Στην περίπτωση της Μονής Ροής, µεταξύ του πελάτη (client) που λαµβάνει τα δεδοµένα και του εξυπηρετητή (server) που παρέχει τα δεδοµένα, υπάρχει µία σύνδεση από σηµείο σε σηµείο (point to point). Έτσι κάθε ένας πελάτης λαµβάνει την δική του ξεχωριστή Ροή δεδοµένων από τον εξυπηρετητή. Εποµένως εάν υπάρχουν 15 πελάτες συνδεδεµένοι στον ίδιο εξυπηρετητή, ο εξυπηρετητής παρέχει 15 ξεχωριστές Μονές Ροές, µία για κάθε πελάτη. Αυτό έχει φυσικά οδηγεί σε κατανάλωση µεγάλο εύρους ζώνης του ιαδικτύου. Υπάρχουν δύο ειδών Μονές Ροές : Η Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή και η Εκπεµπόµενη Μονή Ροή. Στην Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή ο χρήστης-πελάτης είναι αυτός που ζητά την σύνδεση και κατ' απαίτηση του µεταφέρονται τα πολυµεσικά δεδοµένα που ο ίδιος επέλεξε (εικόνα 1). Μάλιστα εάν το πολυµεσικό αρχείο που ζήτησε είναι δεικτοδοτούµενο (indexed) ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ξεκινά (play) ή να σταµατά (stop) την ροή, να µεταφέρεται Σελίδα 4

5 γρήγορα µπροστά (fast forward) ή γρήγορα πίσω (rewind) ή ακόµα να κάνει προσωρινή παύση (pause) της µετάδοσης. Αυτό το είδος της Ροής προσφέρει τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της Ροής και καθιστά τον πελάτη ενεργό χρήστη της πολυµεσικής εφαρµογής. Εξυπηρετητής Εικόνα 1 : Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή Αντίθετα στην Εκπεµπόµενη Ροή, ο πελάτης είναι παθητικός µια και δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει την Ροή (εικόνα 2). ηλαδή δεν µπορεί να κινηθεί µπροστά ή πίσω στο video ή audio. Η Ροή αυτή µπορεί να παροµοιασθεί µε αυτήν των σταθµών της Τηλεόρασης ή του Ραδιοφώνου όπου δεν έχουµε δυνατότητα να κινηθούµε µπροστά ή πίσω στο εκπεµπόµενο πρόγραµµα. Στην Εκπεµπόµενη Μονή Ροή όλοι οι πελάτες λαµβάνουν το ίδιο περιεχόµενο, ο καθένας ξεχωριστά µε την δική του Ροή. Αυτού του είδους είναι η Ροή που πραγµατοποιείται κατά την εµφάνιση του περιεχοµένου των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών στο ιαδίκτυο. Βέβαια εκτός της ζωντανής πηγής (live source), Εκπεµπόµενη Ροή µπορούµε να έχουµε και για τα στοιχεία ενός αποθηκευµένου αρχείου. Π) Πολλαπλή Ροή (Multicast) Εκτός της Μονής Ροής, υπάρχει και η Πολλαπλή Ροή στην οποία όλοι οι πελάτες ενός δικτύου που επιτρέπει την Πολλαπλή Ροή µοιράζονται την ίδια Ροή (εικόνα 3). Σε αυτή την περίπτωση έχουµε το πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης εύρους ζώνης του δικτύου. Βέβαια όπως είπαµε το δίκτυο πρέπει να επιτρέπει Πολλαπλή Ροή και τέτοια δίκτυα είναι τα τοπικά δίκτυα Ethernet (LAN Ethernet) και δίκτυα στα οποία όλοι οι δροµολογητές (routers) τους οποίους διασχίζει η Ροή επιτρέπουν την Πολλαπλή Ροή (Multicasting Enabled Routers). Σελίδα 5

6 Εικόνα 3 : Πολλαπλή Ροή Η χρήση της Πολλαπλής Ροής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και στην περίπτωση ύπαρξης Intranet. Εάν για παράδειγµα 20 πελάτες που βρίσκονται σε διαφορετικά τµήµατα Ethernet- LAN ενός Intranet λαµβάνουν την ίδια µετάδοση video πολλαπλής ροής από κάποιον εξυπηρετητή στο Internet, υπάρχει µία µόνο ροή πακέτων video που αποστέλλεται από τον εξυπηρετητή. Η µοναδική αυτή ροή φτάνει µέχρι τον δροµολογητή που συνδέει το Intranet µε το Internet και στη συνέχεια δηµιουργούνται, τοπικά στον δροµολογητή, αντίγραφα της ροής, ένα για κάθε ξεχωριστό τµήµα LAN (εικόνα 3). Παράδειγµα Πολλαπλής Ροής είναι η παράδοση ενός λόγου από τον πρόεδρο µιας εταιρείας στους υπαλλήλους του. εν µπορούν όλοι οι υπάλληλοι να παραστούν και έτσι ο λόγος εισάγεται στο δίκτυο και τον λαµβάνουν όλοι στα γραφεία τους. Είναι πολύ πιθανό ένας µεγάλος αριθµός ατόµων να θέλουν να λάβουν αυτό το κοµµάτι δεδοµένων και παρέχοντας το µέσω Μονής Ροής, στο δίκτυο θα καταναλωθεί πολύ περισσότερο εύρος ζώνης για να το υποστηρίξει. Έτσι παρέχεται µέσω Πολλαπλής Ροής. Το ιδεατό δίκτυο που δηµιουργείται από εκείνα τα τµήµατα του ιαδικτύου στα οποία παρέχεται η δυνατότητα παροχής Πολλαπλής Ροής (Νησιά Πολλαπλής Ροής) ονοµάζεται Mbone (Multicast Backbone On the InterNEt). Πολλαπλή Ροή, η οποία πρέπει να περάσει από περιοχές του ιαδικτύου όπου δεν υποστηρίζεται η Πολλαπλή Ροή, µεταδίδεται σαν Μονή Ροή µέχρι να συναντήσει το επόµενο σηµείο του ιαδικτύου που υποστηρίζει Πολλαπλή ροή (Νησί Πολλαπλής Ροής). Η λειτουργία αυτή δίνεται στην εικόνα 4. Σελίδα 6

7 Εικόνα 4: Μετάδοση Πολλαπλής Ροής µέσω Νησιών Πολλαπλής Ροής και Τούνελ Μονής Ροής. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο Την τρέχουσα περίοδο οι εταιρίες που παρέχουν προϊόντα τεχνολογίας Ροής δεν έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πρότυπο, µε αποτέλεσµα η κάθε µία από αυτές να προσφέρουν ανεξάρτητα πρότυπα και προϊόντα. Στην πλειοψηφία τους τα προϊόντα τους αποτελούνται από plug-ins στους φυλλοµετρητές που χρησιµοποιεί ο κάθε χρήστης και λειτουργούν µε τις αρχές του µοντέλου πελάτη-εξυπηρετητή. Τα σηµαντικότερα ακολουθούν. 4.1 Netshow - Media Player To Netshow αποτελεί την πρόταση της Microsoft στα προϊόντα τεχνολογίας Ροής εδοµένων. Υποστηρίζει τη µετάδοση audio, video και απλών αρχείων πάνω από συγκροτηµένα intranets, LANs αλλά και το Internet. To Netshow υποστηρίζει τόσο την Πολλαπλή όσο και την Μονή Ροή. Μάλιστα µπορεί να επεκτείνει την χρήση της Πολλαπλής Ροής και σε δίκτυα που δεν υποστηρίζουν Πολλαπλή Ροή, χρησιµοποιώντας εξυπηρετητές Netshow τοπικά σε κάθε τέτοια περιοχή του δικτύου. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται κατανοµή εξυπηρετητών (server distribution). Συνδέοντας έναν εξυπηρετητή µε κάποιον άλλο µπορούµε να ξεπεράσουµε εκείνους που δεν είναι ικανοί για Πολλαπλή Ροή. To Netshow υποστηρίζει την µετάδοση αποθηκευµένων δεδοµένων (αρχεία ήχου - εικόνας) καθώς και δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως για παράδειγµα live audio ή video. Επίσης υποστηρίζει τη δυνατότητα του κλιµακωτού video (Scalable video), της δηµιουργίας δηλαδή πολλών ροών video διαφορετικού εύρους ζώνης στο ίδιο αρχείο. Οι Ροές video κωδικοποιούνται µε διαφορετικό ρυθµό µέσα στο επιλεγµένο µέγιστο εύρος ζώνης. Θα πρέπει να πούµε ότι το Netshow είναι το πρόγραµµα εξυπηρετητής για την παροχή πολυµεσικών υπηρεσιών στο ιαδίκτυο και απαιτεί Λειτουργικό Σύστηµα Windows NT. Για να µπορούµε σαν χρήστες του ιαδικτύου να έχουµε πρόσβαση στα πολυµεσικά δεδοµένα που µας παρέχει ένας εξυπηρετητής Netshow θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα πελάτη Media Player της Microsoft το οποίο διανέµεται δωρεάν στο ιαδίκτυο (εικόνα 5). Το πρόγραµµα αυτό µπορούµε να το φανταστούµε ως ένα φυλλοµετρητή όπως Σελίδα 7

8 τον Internet Explorer ή τον Netscape Navigator µόνο που ο Media Player χρησιµοποιείται όχι για αρχεία υπερκειµένου αλλά για πολυµεσικά αρχεία. Με την εγκατάσταση του µας δίνονται µια σειρά από σηµεία στο ιαδίκτυο από τα οποία µπορούµε να αναπαράγουµε πολυµεσικά αρχεία (εικόνα 6). Εικόνα 5 : Ο Media Player της Microsoft Η Microsoft δηµιούργησε το δικό της πρότυπο µετάδοσης πολυµεσικών αρχείων και το ονόµασε MMS (Microsoft Media Server) πρωτόκολλο. Έτσι όταν καλούµε κάποιο πολυµεσικό αρχείο µέσω του Media Player θα πρέπει να εισάγουµε URL (Uniform Resource Location) της ακόλουθης µορφής "mms://server/path/filename" όπου server_name η διεύθυνση του εξυπηρετητή που περιέχει το αρχείο, path το πλήρες µονοπάτι στον εξυπηρετητή στον οποίο υπάρχει το αρχείο και filename το όνοµα του αρχείου. Ο Media Player υποστηρίζει την αναπαραγωγή διαφόρων τύπων πολυµεσικών αρχείων όπως για παράδειγµα αρχεία ήχου (π.χ. µε επέκταση wav,snd,mid,mp3) αλλά και κινούµενης εικόνας-ήχου (π.χ. µε επέκταση mpg,mov,avi). Μάλιστα υποστηρίζει και την αναπαραγωγή και αρχείων τύπου ra που όπως θα δούµε δηµιουργήθηκε από το ανταγωνιστικό προϊόν RealPlayer. Η ίδια όµως η Microsoft πρότεινε το δικό της τύπο αρχείου για πολυµεσικά δεδοµένα που µεταδίδονται µέσα από την τεχνολογία της Ροής. Ο τύπος αυτός ονοµάζεται Advanced Stream Format ή πιο απλά asf. Στα εργαλεία που συνοδεύουν τον εξυπηρετητή Netshow περιλαµβάνεται και µετατροπέας που µετατρέπει αρχεία άλλου πολυµεσικού τύπου σε asf αρχεία. Έτσι εάν κάποιος για παράδειγµα θελήσει να ζητήσει την αναπαραγωγή του πολυµεσικού αρχείου kamaral.asf που βρίσκεται στον πειραµατικό Netshow εξυπηρετητή του πανεπιστηµίου µας που εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή rea.it.uom.gr, θα πρέπει να εισάγει στο Media Player την εξής διεύθυνση "mms://rea.it.uom.gr/kamaral.asf' Σελίδα 8

9 Εικόνα 6: Σηµεία στο ιαδίκτυο µε πολυµεσικά δεδοµένα Βέβαια δίνεται η δυνατότητα µέσα από τον φυλλοµετρητή µας να κατευθυνθούµε σε πολυµεσικά αρχεία. Έτσι ενώ περιπλανιόµαστε σε κάποιες ιστοσελίδες µπορεί κάποια σύνδεση (link) να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός πολυµεσικού αρχείου. Επειδή το πρωτόκολλο mms δεν αναγνωρίζεται από τους φύλλο µετρητές, η σύνδεση γίνεται µέσα ενός αρχείου ανακατεύθυνσης (redirection) το οποίο περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβαση στο πολυµεσικό αρχείο. Τα αρχεία ανακατεύθυνσης έχουν κατάληξη asx. Έτσι µέσα σε µια ιστοσελίδα που γράφουµε µπορούµε να εισάγουµε τον ακόλουθο HTML κώδικα "<Α HREF=http://server/file.asx>" ο οποίος δηµιουργεί σύνδεσµο µε το asx αρχείο file.asx το οποίο µε την σειρά του θα οδηγήσει στην αναπαραγωγή του asf αρχείου για το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την αναπαραγωγή του. Η αναπαραγωγή των πολυµεσικών δεδοµένων µπορεί να γίνει είτε µε την χρήση του Media Player και την αναπαραγωγή µέσα σε κάποιο τµήµα της ιστοσελίδας που διαβάζουµε (εικόνα 7) είτε µε την αυτόµατη εκκίνηση του Media Player ως ανεξάρτητης εφαρµογής και την σύνδεση του µε το asf αρχείο (εικόνα 8) Σελίδα 9

10 k^pt^nghofcidurti 4* W fth*4u CKM MW*H> inpn in \>nnr ' IL-.-J/:,Ι^ΙΛΛ Σελίδα 10

11 Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κατά την σύνδεση µε τον εξυπηρετητή που παρέχει τα πολυµεσικά αρχεία και πριν την αναπαραγωγή των δεδοµένων, υπάρχει κάποια φάση µεταφοράς και αποθήκευσης δεδοµένων (buffering) από τον εξυπηρετητή προς τον πελάτη. Η αναπαραγωγή αρχίζει µόνο όταν τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του χρήστη είναι τόσα ώστε να επιτρέπουν την αναπαραγωγή (εικόνα 9). Αυτό το είδος αποθήκευσης δικαιολογεί και την κάποια χρονική υστέρηση (της τάξης των δευτερολέπτων) µεταξύ αυτού που αναπαράγεται στον χρήστη και αυτού που εκπέµπει η ζωντανή πηγή. 4.2 Real Server - RealPlayer Η ανταγωνιστική πρόταση σε αυτή της Microsoft είναι αυτή της εταιρίας Real. Αντίστοιχα µε το ζεύγος εξυπηρετητή-πελάτη Netshow-Media Player της Microsoft, η Real προτείνει το ζεύγος RealServer - RealPlayer. Ο Εξυπηρετητής της παρέχει µε τεχνολογία Ροής πολυµεσικά δεδοµένα σε αρχεία τύπου ra. Αυτός ο τύπος αρχείου είναι δηµιούργηµα της Real και βάση αυτού µπορούµε σήµερα να έχουµε µέσω του ιαδικτύου πρόσβαση στο πρόγραµµα πολλών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Υποστηρίζονται και δύο τύποι µεταρχείων (metafiles) µε επέκταση ram και rpm για να υλοποιούν ανακατεύθυνση όπως και στην περίπτωση των αρχείων asx της Microsoft (µεταρχεία ram οδηγούν στην έναρξη του RealPlayer ως ανεξάρτητης εφαρµογής ενώ µεταρχεία rpm οδηγούν στην έναρξη του RealPlayer ως plug-in και έτσι η αναπαραγωγή γίνεται µέσα από τον φύλλο µετρητή). Οι διάφοροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί για να παρέχουν τα προγράµµατα τους στους χρήστες του ιαδικτύου θα πρέπει να αγοράσουν τον RealServer. Αντίθετα οι χρήστες θα πρέπει απλά να εγκαταστήσουν το πρόγραµµα πελάτη RealPlayer (εικόνα 10) που διανέµεται δωρεάν στο ιαδίκτυο. Ο RealPlayer δίνει µια σειρά από κανάλια (channels) στο αριστερό του τµήµα στα οποία µπορούν να συνδεθούν οι χρήστες. Επιπλέον σηµεία του ιαδικτύου µε πολυµεσικά δεδοµένα δίνονται στην επιλογή "Sites" του Μενού του προγράµµατος. Στην επιλογή "Presets" του µενού δίνεται ανά θέµα µια σειρά µε σηµεία στο ιαδίκτυο που παρέχουν ραδιοφωνική µετάδοση (εικόνα 11). Σελίδα 11

12 File View Options Presets ^ites JHelp,.i Enter your Audio/Video search here Σελίδα 12

13 Ο RealPlayer δίνει τη δυνατότητα της αυτόµατης αναπαραγωγής πολυµεσικών αρχείων µε την είσοδο του χρήστη σε κάποια ιστοσελίδα. Έτσι την ώρα που διαβάζουµε κάποια ιστοσελίδα µπορούµε παράλληλα να ακούµε µια ηχογραφηµένη ξενάγηση στα διάφορα σηµεία της ιστοσελίδας. Ο τρόπος µε το οποίο αλληλεπιδρούν ο φυλλοµετρητής του χρήστη και ο RealServer εξυπηρετητής για να αναπαραχθούν τα πολυµεσικά δεδοµένα δίνεται στην εικόνα 12. Τα βήµατα είναι τα εξής : 1) Ο χρήστης µέσω του φυλλοµετρητή του επικοινωνεί µε τον εξυπηρετητή υπερκειµένου. 2) Ο εξυπηρετητής υπερκειµένου του αποστέλει δεδοµέσα µέσα από µία ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα περιέχει ένα σύνδεσµο µε κάποιο πολυµεσικό αρχείο τύπου που υποστηρίζει η Real. 3) Ο σύνδεσµος αυτός ενεργοποιεί το πρόγραµµα πελάτη RealPlayer και στο οποίο µεταφέρει την διεύθυνση στο ιαδίκτυο που περιέχει το πολυµεσικό αρχείο. 4) Ο RealPlayer βάση της διεύθυνσης αυτής επικοινωνεί µε το RealServer και του ζητά την αναπαραγωγή του συγκεκριµένου πολυµεσικού αρχείου. 5) Ο RealServer ξεκινά την ροή πολυµεσικών δεδοµένων προς τον RealPlayer. 6) Ο RealPlayer λαµβάνει τα δεδοµένα και αφού τα επεξεργαστεί τα στέλνει στα ηχεία. Φυλλοµετρητής Ιστοσελίδα Ο Εξυπηρετητής Real Εξυπηρετητής Υπολογιστής Χρήστη Εικόνα 12 : ιαδικασία αναπαραγωγής δεδοµένων µέσα από φυλλοµετρητή χρησιµοποιώντας τον RealPlayer. 4.3 NetMeeting Το πρόγραµµα Netmeeting αποτελεί την πρόταση της Microsoft στο θέµα της Τηλεσυνεργασίας. Χρησιµοποιώντας το Netmeeting ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Σελίδα 13

14 1) Να συναντήσει ή και να γνωρίσει νέους χρήστες του ιαδικτύου ή ενός Intranet. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 13 ο χρήστης αφού συνδεθεί σε κάποιο κόµβο µε χρήστες αντιστοίχων προγραµµάτων τηλεσυνεργασίας (π.χ. ils.hol.gr), µπορεί να δει µια λίστα µε τους χρήστες του κόµβου εκείνη την στιγµή. Από αυτή µπορεί να επιλέξει µε ποιον ή µε ποιους θέλει να συνδιαλεχθεί. Εάν αποδεχθεί την πρόταση ο αντίστοιχος χρήστης, ξεκινά η τηλεσυνεργασία. Εικόνα 13 : Χρήστες ιαδικτύου συνδεδεµένοι στον κόµβο ils.hol.gr 2) Να συνοµιλήσει µε κάποιον χρήστη του ιαδικτύου µε την προϋπόθεση ο υπολογιστή του να έχει µικρόφωνο, κάρτα ήχου και ηχεία (τηλέφωνο µέσω ιαδικτύου). Μάλιστα µπορεί να δει το άτοµο µε το οποίο συνοµιλεί µε την προϋπόθεση ο υπολογιστή του απέναντι χρήστη να έχει κάµερα βίντεο. Αφού ο απέναντι χρήστης αποδεχθεί την πρόταση τηλεσυνεργασίας, ελέγχεται το υλικό του υπολογιστή και εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποστολής ήχου ή και εικόνας ανοίγει επιπλέον παράθυρο µέσω του οποίου αλληλεπιδρούν µέσω οµιλίας και εικόνας οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία (εικόνα 14). Σελίδα 14

15 Εικόνα 14 : υνατότητα αποστολής οµιλίας και εικόνας στο Netmeeting 3) Να χρησιµοποιήσει λευκό πίνακα (whiteboard) στον οποίο θα µπορούν να γράψουν όλοι οι χρήστες της τηλεσυνεργασίας. Κάτω από το βασικό µενού του προγράµµατος υπάρχει το κουµπί "Whiteboard" (εικόνα 14). Εάν το πατήσουµε, εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, ένας λευκό πίνακας (εικόνα 15). Σε αυτόν µπορούν ταυτόχρονα να γράψουν και να σκιτσάρουν οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία. Έτσι µπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να βρουν λύσεις βάση κοινού σχεδιασµού. Σελίδα 15

16 4) Να στείλει δακτυλογραφηµένα µηνύµατα στους συνοµιλητές τους όπως και να λάβει από αυτούς. Κάτω από το βασικό µενού υπάρχει το κουµπί "Chat" (εικόνα 14). Εάν το πατήσουµε, εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη το παράθυρο της εικόνας 16. Σε αυτό όλοι οι συµµετέχοντες στην διάσκεψη µπορούν να γράψουν στο πεδίο "Message" και έτσι να γίνουν πιθανά ευρείς και εκτενείς συζητήσεις. Εικόνα 16 : Συνοµιλία µέσω δακτυλογραφηµένων µηνυµάτων στο Netmeeting 5) Να µοιράζεται την ίδια εφαρµογή µε άλλους χρήστες του ιαδικτύου και έτσι να τηλεσυνεργάζεται. Κάτω από το βασικό µενού υπάρχει το κουµπί "Share" (εικόνα 14). Πατώντας το εµφανίζεται µία λίστα από τις εφαρµογές που τρέχουν στον υπολογιστή του χρήστη και τις οποίες πιθανά να ήθελε να µοιραστεί µε τους υπόλοιπους χρήστες της τηλεσυνεργασίας (εικόνα 17). Εάν για παράδειγµα δώσει δικαίωµα πρόσβασης σε εφαρµογή word, excel, powerpoint κτλ. τότε οι υπόλοιποι χρήστες της τηλεσυνεργασίας µπορούν να πάρουν τον έλεγχο της εφαρµογής και να επεξεργαστούν το περιεχόµενο της. Βέβαια µόνο ένας χρήστης την φορά µπορεί να έχει τον έλεγχο και έτσι δεν µπορεί κάποιος χρήστης να επεξεργάζεται π.χ. την πρώτη σελίδα ενός κειµένου Word ενώ ταυτόχρονα κάποιος άλλος τη δέκατη. Επίσης για να αρχίσει η συνεργασία θα πρέπει οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία να πατήσουν το κουµπί "Collaborate" που βρίσκεται κάτω από το βασικό µενού. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα αυτή για να µην υπάρχουν προβλήµατα από ανεπιθύµητες ενέργειες τηλεσυνεργατών. Σελίδα 16

17 6) Να στείλει αρχεία του υπολογιστή του σε οποιοδήποτε από τους συνοµιλητές του. Κάτω από την επιλογή "Tools" του κεντρικού µενού, ο χρήστης µπορεί να διαλέξει την επιλογή "File Transfer". Στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια αρχεία θέλει να στείλει σε κάποιον από τους συνοµιλητές του. Αφού επιλέξει τα αρχεία που θέλει να στείλει, µπορεί να πατήσει το κουµπί "Send" και να τα αποστείλει στον συνοµιλητή του ο οποίος θα τα δεχθεί στο προκαθορισµένο κατάλογο του σκληρού του δίσκου. 5. Αλλα προϊόντα Τεχνολογίας Ροής Όπως ήδη αναφέραµε, λόγο της έλλειψης προτύπου για την µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων υπάρχουν πολλά προϊόντα από ανεξάρτητες εταιρίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε την πρόταση της εταιρείας VDO που διανέµει δωρεάν τον πρόγραµµα πελάτη VDOPlayer. Το πρόγραµµα αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα 17. Μειονέκτηµα είναι ότι παρόλη την καλή ποιότητα video δεν έχουµε την δυνατότητα να προχωρήσουµε το video προς τα µπρος ή προς τα πίσω και όταν σταµατήσουµε το video δεν µπορούµε να το συνεχίσουµε από εκεί που το αφήσαµε αλλά θα πρέπει να ξαναπαιχθεί από την αρχή. Εικόνα 17 : Ο VDOLive Player Άλλη αντίστοιχη πρόταση είναι αυτή της εταιρίας Vosaic. Εδώ έχουµε πάλι πολύ καλή ποιότητα στο video αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητες µετακίνησης µέσα στο video προς τα µπρος και προς τα πίσω. Στην εικόνα 18 βλέπουµε τον πρόγραµµα πελάτη της Vosaic µέσα σε φύλλο µετρητή. Σελίδα 17

18 Εντυπωσιακά είναι και τα Surround Videos που προσφέρει η Microsoft στο σηµείο πώλησης αυτοκινήτων που διαθέτει (http://carpomt.msn.com). Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει εξωτερικά αλλά και εσωτερικά το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει. Με την χρήση των κουµπιών πλοήγησης (εικόνα 19) ο χρήστης µπορεί να περιστρέψει την εικόνα και να δει όλο το εσωτερικό και εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η εικόνα µπορεί επίσης να µετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω αλλά και να µεγεθυνθεί. ιευθύνσεις ιαδικτύου απ όπου ιανέµονται ωρεάν οι εφαρµογές στις οποίες αναφερθήκαµε Προϊόν Media Player RealPlayer Netmeeting VDOLive Player Vosaic Player ιεύθυνση Σελίδα 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι δίκτυο υπολογιστών και τι διαδίκτυο; Πώς λειτουργεί και πάνω σε ποιες αρχές στηρίζεται; Τι χρειαζόµαστε για να συνδεθούµε στο internet; Ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού.

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Κωνσταντίνος Μαχαίρας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας. Σκοπός κεφαλαίου. Στόχοι κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας. Σκοπός κεφαλαίου. Στόχοι κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Σκοπός κεφαλαίου Βασικά θέµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης εικόνας Οι επιµορφούµενοι σε αυτό το κεφάλαιο θα γνωρίσουν κάποια προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, ήχου και κινούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet

Εισαγωγικά στοιχεία. Τι είναι το Internet; Ιστορία του Internet EΝΟΤΗΤΑ 4 Η : INTERNET Εισαγωγικά στοιχεία Τι είναι το Internet; Το Internet ( ιαδίκτυο) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα