1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 4. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο 7"

Transcript

1

2 1. Εισαγωγή 3 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα 3 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων Η έννοια της Ροής Είδη Ροής 4 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο Netshow - Media Player Real Server - RealPlayer NetMeeting Άλλα προϊόντα Τεχνολογίας Ροής 17 Σελίδα 2

3 1. Εισαγωγή Μετά τη ραγδαία εξάπλωση του ιαδικτύου (Internet) σε όλο τον κόσµο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη παροχής πολυµεσικών υπηρεσιών µέσω του ιαδικτύου. Οι βασικές πολυµεσικές υπηρεσίες στο ιαδίκτυο είναι οι ακόλουθες : 1) Αναπαραγωγή κινούµενη εικόνας - video Τα δεδοµένα του video µπορούν να είναι αποθηκευµένα σε αρχείο ή να µεταδίδονται εκείνη τη στιγµή από κάποια πηγή όπως για παράδειγµα ένας τηλεοπτικός σταθµός. 2) Αναπαραγωγή ήχου - audio Και πάλι ο ήχος µπορεί να προέρχεται από ζωντανή πηγή (π.χ. ραδιοφωνικό σταθµό, οµιλία προέδρου εταιρείας) ή να είναι αποθηκευµένη σε αρχείο. Εάν ο ακροατής µπορεί να απαντήσει µέσω οµιλίας καταλήγουµε στην ιαδικτυακή τηλεφωνία. 3) Τηλεδιάσκεψη Στην τηλεδιάσκεψη µπορούµε να έχουµε ζωντανές συζητήσεις µεταξύ χρηστών του ιαδικτύου µε την µετάδοση τόσο ήχου όσο και εικόνας. 4) Τηλεσυνεργασία Στην Τηλεσυνεργασία υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κοινών εφαρµογών από όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην Τηλεσυνεργασία. Έτσι για παράδειγµα µπορούν όλοι οι τηλεσυνεργαζόµενοι να επεξεργάζονται το ίδιο αρχείο κειµένου. 5) Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση Μέσω αυτής της υπηρεσίας υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι να µην βρίσκονται στο ίδιο χώρο αλλά να επικοινωνούν µέσω του ιαδικτύου µε την παροχή τόσο εικόνας όσο και ήχου. 2. ιαδίκτυο και Πολυµέσα Τα συνήθη πολυµεσικά αρχεία που περιέχουν ψηφιακό ήχο ή (και) κινούµενη εικόνα (πχ. αρχεία.wav,.avi,.mov,.mpg) έχουν σχεδιασθεί για να αναπαράγονται τοπικά, δηλαδή να είναι αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο του Η/Υ ή σε κάποιο CD-ROM και έτσι να έχουµε ανά πάσα στιγµή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σηµείο των δεδοµένων των πολυµεσικών αρχείων. Ακολουθώντας το ίδιο µοντέλο και στην περίπτωση των πολυµεσικών εφαρµογών του ιαδικτύου, θα έπρεπε να περιµένουµε την πλήρη µεταφορά όλων των δεδοµένων του πολυµεσικού αρχείου στον Η/Υ µέσω του ιαδικτύου και µόνο στη συνέχεια θα είχαµε την δυνατότητα αναπαραγωγής των δεδοµένων. Αυτό όµως είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα µια και τα πολυµεσικά αρχεία είναι µεγάλα σε µέγεθος και ο χρόνος που θα έπρεπε να αναµένει ο χρήστης του ιαδικτύου δεν θα ήταν σε αποδεκτά όρια (πόσοι από εµάς θα είχαµε την υποµονή να αναµένουµε την αποστολή ενός πολυµεσικού αρχείου 10 MB από ένα µόντεµ των bps, αρχείο που µπορεί να ήταν κάποιο που τελικά δεν µας ενδιέφερε). Βλέπουµε δηλαδή ότι η ταχύτητα µεταβίβασης δεδοµένων κάνει απαγορευτική την χρήση των συνήθων πολυµεσικών αρχείων. Σελίδα 3

4 3. Ροή Πολυµεσικών εδοµένων 3.1 Η έννοια της Ροής Στη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών µέσα από το ιαδίκτυο, το ζητούµενο είναι η ύπαρξη ενός τρόπου µεταβίβασης πολυµεσικών δεδοµένων που να επιτρέπει την έναρξη της αναπαραγωγής του αµέσως µόλις ο χρήστης κάνει κλήση του πολυµεσικού αρχείου. Η λύση δίνεται µε την εισαγωγή της έννοιας της Ροής (Stream). Ροή είναι µια ταξινοµηµένη αλληλουχία από bytes µε τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Μια διακίνηση ροής δεδοµένων έχει µια αρκετά υψηλή αλλά συγκεκριµένη ταχύτητα. 2. Τα δεδοµένα µιας ροής πρέπει να µεταφέρονται ακολουθιακά. 3. Τα δεδοµένα µιας ροής εισάγουν αυστηρούς περιορισµούς αλλά έχουν ανοχή σε λάθη. Βέβαια το πρωτόκολλο του ιαδικτύου (IP) δεν σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη την ανάγκη παροχής ροής δεδοµένων. Το πρωτόκολλο προβλέπει "τεµαχισµό" των δεδοµένων και µεταφοράς τους στον παραλήπτη σε "πακέτα", πιθανά και µέσω διαφορετικών διαδροµών. Τα πακέτα µπορεί να φτάσουν εκτός σειράς και είναι ο παραλήπτης αυτός που είναι υπεύθυνος να τα ταξινοµήσει. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ροή δεδοµένων που απαιτείται στις πολυµεσικές εφαρµογές. Έτσι οδηγηθήκαµε στην υλοποίηση της Ροής δεδοµένων µέσω προϊόντων τεχνολογίας Ροής. Στην τρέχουσα περίοδο τα προϊόντα αυτά δίνονται µε την µορφή plug-ins δηλαδή µε την µορφή επιπρόσθετων εφαρµογών στο υπάρχον φυλλοµετρητή (browser) που διαθέτει ο χρήστης (π.χ. τον Netscape Navigator ή τον Internet Explorer). 3.2 Είδη Ροής Ανάλογα µε τον τρόπο υλοποίησης της Ροής έχουµε δύο είδη Ροής. Ι) Μονή Ροή (Unicast) Στην περίπτωση της Μονής Ροής, µεταξύ του πελάτη (client) που λαµβάνει τα δεδοµένα και του εξυπηρετητή (server) που παρέχει τα δεδοµένα, υπάρχει µία σύνδεση από σηµείο σε σηµείο (point to point). Έτσι κάθε ένας πελάτης λαµβάνει την δική του ξεχωριστή Ροή δεδοµένων από τον εξυπηρετητή. Εποµένως εάν υπάρχουν 15 πελάτες συνδεδεµένοι στον ίδιο εξυπηρετητή, ο εξυπηρετητής παρέχει 15 ξεχωριστές Μονές Ροές, µία για κάθε πελάτη. Αυτό έχει φυσικά οδηγεί σε κατανάλωση µεγάλο εύρους ζώνης του ιαδικτύου. Υπάρχουν δύο ειδών Μονές Ροές : Η Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή και η Εκπεµπόµενη Μονή Ροή. Στην Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή ο χρήστης-πελάτης είναι αυτός που ζητά την σύνδεση και κατ' απαίτηση του µεταφέρονται τα πολυµεσικά δεδοµένα που ο ίδιος επέλεξε (εικόνα 1). Μάλιστα εάν το πολυµεσικό αρχείο που ζήτησε είναι δεικτοδοτούµενο (indexed) ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ξεκινά (play) ή να σταµατά (stop) την ροή, να µεταφέρεται Σελίδα 4

5 γρήγορα µπροστά (fast forward) ή γρήγορα πίσω (rewind) ή ακόµα να κάνει προσωρινή παύση (pause) της µετάδοσης. Αυτό το είδος της Ροής προσφέρει τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της Ροής και καθιστά τον πελάτη ενεργό χρήστη της πολυµεσικής εφαρµογής. Εξυπηρετητής Εικόνα 1 : Κατ' Απαίτηση Μονή Ροή Αντίθετα στην Εκπεµπόµενη Ροή, ο πελάτης είναι παθητικός µια και δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει την Ροή (εικόνα 2). ηλαδή δεν µπορεί να κινηθεί µπροστά ή πίσω στο video ή audio. Η Ροή αυτή µπορεί να παροµοιασθεί µε αυτήν των σταθµών της Τηλεόρασης ή του Ραδιοφώνου όπου δεν έχουµε δυνατότητα να κινηθούµε µπροστά ή πίσω στο εκπεµπόµενο πρόγραµµα. Στην Εκπεµπόµενη Μονή Ροή όλοι οι πελάτες λαµβάνουν το ίδιο περιεχόµενο, ο καθένας ξεχωριστά µε την δική του Ροή. Αυτού του είδους είναι η Ροή που πραγµατοποιείται κατά την εµφάνιση του περιεχοµένου των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών στο ιαδίκτυο. Βέβαια εκτός της ζωντανής πηγής (live source), Εκπεµπόµενη Ροή µπορούµε να έχουµε και για τα στοιχεία ενός αποθηκευµένου αρχείου. Π) Πολλαπλή Ροή (Multicast) Εκτός της Μονής Ροής, υπάρχει και η Πολλαπλή Ροή στην οποία όλοι οι πελάτες ενός δικτύου που επιτρέπει την Πολλαπλή Ροή µοιράζονται την ίδια Ροή (εικόνα 3). Σε αυτή την περίπτωση έχουµε το πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης εύρους ζώνης του δικτύου. Βέβαια όπως είπαµε το δίκτυο πρέπει να επιτρέπει Πολλαπλή Ροή και τέτοια δίκτυα είναι τα τοπικά δίκτυα Ethernet (LAN Ethernet) και δίκτυα στα οποία όλοι οι δροµολογητές (routers) τους οποίους διασχίζει η Ροή επιτρέπουν την Πολλαπλή Ροή (Multicasting Enabled Routers). Σελίδα 5

6 Εικόνα 3 : Πολλαπλή Ροή Η χρήση της Πολλαπλής Ροής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και στην περίπτωση ύπαρξης Intranet. Εάν για παράδειγµα 20 πελάτες που βρίσκονται σε διαφορετικά τµήµατα Ethernet- LAN ενός Intranet λαµβάνουν την ίδια µετάδοση video πολλαπλής ροής από κάποιον εξυπηρετητή στο Internet, υπάρχει µία µόνο ροή πακέτων video που αποστέλλεται από τον εξυπηρετητή. Η µοναδική αυτή ροή φτάνει µέχρι τον δροµολογητή που συνδέει το Intranet µε το Internet και στη συνέχεια δηµιουργούνται, τοπικά στον δροµολογητή, αντίγραφα της ροής, ένα για κάθε ξεχωριστό τµήµα LAN (εικόνα 3). Παράδειγµα Πολλαπλής Ροής είναι η παράδοση ενός λόγου από τον πρόεδρο µιας εταιρείας στους υπαλλήλους του. εν µπορούν όλοι οι υπάλληλοι να παραστούν και έτσι ο λόγος εισάγεται στο δίκτυο και τον λαµβάνουν όλοι στα γραφεία τους. Είναι πολύ πιθανό ένας µεγάλος αριθµός ατόµων να θέλουν να λάβουν αυτό το κοµµάτι δεδοµένων και παρέχοντας το µέσω Μονής Ροής, στο δίκτυο θα καταναλωθεί πολύ περισσότερο εύρος ζώνης για να το υποστηρίξει. Έτσι παρέχεται µέσω Πολλαπλής Ροής. Το ιδεατό δίκτυο που δηµιουργείται από εκείνα τα τµήµατα του ιαδικτύου στα οποία παρέχεται η δυνατότητα παροχής Πολλαπλής Ροής (Νησιά Πολλαπλής Ροής) ονοµάζεται Mbone (Multicast Backbone On the InterNEt). Πολλαπλή Ροή, η οποία πρέπει να περάσει από περιοχές του ιαδικτύου όπου δεν υποστηρίζεται η Πολλαπλή Ροή, µεταδίδεται σαν Μονή Ροή µέχρι να συναντήσει το επόµενο σηµείο του ιαδικτύου που υποστηρίζει Πολλαπλή ροή (Νησί Πολλαπλής Ροής). Η λειτουργία αυτή δίνεται στην εικόνα 4. Σελίδα 6

7 Εικόνα 4: Μετάδοση Πολλαπλής Ροής µέσω Νησιών Πολλαπλής Ροής και Τούνελ Μονής Ροής. 4. Προϊόντα Τεχνολογίας Ροής στο ιαδίκτυο Την τρέχουσα περίοδο οι εταιρίες που παρέχουν προϊόντα τεχνολογίας Ροής δεν έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πρότυπο, µε αποτέλεσµα η κάθε µία από αυτές να προσφέρουν ανεξάρτητα πρότυπα και προϊόντα. Στην πλειοψηφία τους τα προϊόντα τους αποτελούνται από plug-ins στους φυλλοµετρητές που χρησιµοποιεί ο κάθε χρήστης και λειτουργούν µε τις αρχές του µοντέλου πελάτη-εξυπηρετητή. Τα σηµαντικότερα ακολουθούν. 4.1 Netshow - Media Player To Netshow αποτελεί την πρόταση της Microsoft στα προϊόντα τεχνολογίας Ροής εδοµένων. Υποστηρίζει τη µετάδοση audio, video και απλών αρχείων πάνω από συγκροτηµένα intranets, LANs αλλά και το Internet. To Netshow υποστηρίζει τόσο την Πολλαπλή όσο και την Μονή Ροή. Μάλιστα µπορεί να επεκτείνει την χρήση της Πολλαπλής Ροής και σε δίκτυα που δεν υποστηρίζουν Πολλαπλή Ροή, χρησιµοποιώντας εξυπηρετητές Netshow τοπικά σε κάθε τέτοια περιοχή του δικτύου. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται κατανοµή εξυπηρετητών (server distribution). Συνδέοντας έναν εξυπηρετητή µε κάποιον άλλο µπορούµε να ξεπεράσουµε εκείνους που δεν είναι ικανοί για Πολλαπλή Ροή. To Netshow υποστηρίζει την µετάδοση αποθηκευµένων δεδοµένων (αρχεία ήχου - εικόνας) καθώς και δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως για παράδειγµα live audio ή video. Επίσης υποστηρίζει τη δυνατότητα του κλιµακωτού video (Scalable video), της δηµιουργίας δηλαδή πολλών ροών video διαφορετικού εύρους ζώνης στο ίδιο αρχείο. Οι Ροές video κωδικοποιούνται µε διαφορετικό ρυθµό µέσα στο επιλεγµένο µέγιστο εύρος ζώνης. Θα πρέπει να πούµε ότι το Netshow είναι το πρόγραµµα εξυπηρετητής για την παροχή πολυµεσικών υπηρεσιών στο ιαδίκτυο και απαιτεί Λειτουργικό Σύστηµα Windows NT. Για να µπορούµε σαν χρήστες του ιαδικτύου να έχουµε πρόσβαση στα πολυµεσικά δεδοµένα που µας παρέχει ένας εξυπηρετητής Netshow θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα πελάτη Media Player της Microsoft το οποίο διανέµεται δωρεάν στο ιαδίκτυο (εικόνα 5). Το πρόγραµµα αυτό µπορούµε να το φανταστούµε ως ένα φυλλοµετρητή όπως Σελίδα 7

8 τον Internet Explorer ή τον Netscape Navigator µόνο που ο Media Player χρησιµοποιείται όχι για αρχεία υπερκειµένου αλλά για πολυµεσικά αρχεία. Με την εγκατάσταση του µας δίνονται µια σειρά από σηµεία στο ιαδίκτυο από τα οποία µπορούµε να αναπαράγουµε πολυµεσικά αρχεία (εικόνα 6). Εικόνα 5 : Ο Media Player της Microsoft Η Microsoft δηµιούργησε το δικό της πρότυπο µετάδοσης πολυµεσικών αρχείων και το ονόµασε MMS (Microsoft Media Server) πρωτόκολλο. Έτσι όταν καλούµε κάποιο πολυµεσικό αρχείο µέσω του Media Player θα πρέπει να εισάγουµε URL (Uniform Resource Location) της ακόλουθης µορφής "mms://server/path/filename" όπου server_name η διεύθυνση του εξυπηρετητή που περιέχει το αρχείο, path το πλήρες µονοπάτι στον εξυπηρετητή στον οποίο υπάρχει το αρχείο και filename το όνοµα του αρχείου. Ο Media Player υποστηρίζει την αναπαραγωγή διαφόρων τύπων πολυµεσικών αρχείων όπως για παράδειγµα αρχεία ήχου (π.χ. µε επέκταση wav,snd,mid,mp3) αλλά και κινούµενης εικόνας-ήχου (π.χ. µε επέκταση mpg,mov,avi). Μάλιστα υποστηρίζει και την αναπαραγωγή και αρχείων τύπου ra που όπως θα δούµε δηµιουργήθηκε από το ανταγωνιστικό προϊόν RealPlayer. Η ίδια όµως η Microsoft πρότεινε το δικό της τύπο αρχείου για πολυµεσικά δεδοµένα που µεταδίδονται µέσα από την τεχνολογία της Ροής. Ο τύπος αυτός ονοµάζεται Advanced Stream Format ή πιο απλά asf. Στα εργαλεία που συνοδεύουν τον εξυπηρετητή Netshow περιλαµβάνεται και µετατροπέας που µετατρέπει αρχεία άλλου πολυµεσικού τύπου σε asf αρχεία. Έτσι εάν κάποιος για παράδειγµα θελήσει να ζητήσει την αναπαραγωγή του πολυµεσικού αρχείου kamaral.asf που βρίσκεται στον πειραµατικό Netshow εξυπηρετητή του πανεπιστηµίου µας που εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή rea.it.uom.gr, θα πρέπει να εισάγει στο Media Player την εξής διεύθυνση "mms://rea.it.uom.gr/kamaral.asf' Σελίδα 8

9 Εικόνα 6: Σηµεία στο ιαδίκτυο µε πολυµεσικά δεδοµένα Βέβαια δίνεται η δυνατότητα µέσα από τον φυλλοµετρητή µας να κατευθυνθούµε σε πολυµεσικά αρχεία. Έτσι ενώ περιπλανιόµαστε σε κάποιες ιστοσελίδες µπορεί κάποια σύνδεση (link) να οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός πολυµεσικού αρχείου. Επειδή το πρωτόκολλο mms δεν αναγνωρίζεται από τους φύλλο µετρητές, η σύνδεση γίνεται µέσα ενός αρχείου ανακατεύθυνσης (redirection) το οποίο περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβαση στο πολυµεσικό αρχείο. Τα αρχεία ανακατεύθυνσης έχουν κατάληξη asx. Έτσι µέσα σε µια ιστοσελίδα που γράφουµε µπορούµε να εισάγουµε τον ακόλουθο HTML κώδικα "<Α HREF=http://server/file.asx>" ο οποίος δηµιουργεί σύνδεσµο µε το asx αρχείο file.asx το οποίο µε την σειρά του θα οδηγήσει στην αναπαραγωγή του asf αρχείου για το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την αναπαραγωγή του. Η αναπαραγωγή των πολυµεσικών δεδοµένων µπορεί να γίνει είτε µε την χρήση του Media Player και την αναπαραγωγή µέσα σε κάποιο τµήµα της ιστοσελίδας που διαβάζουµε (εικόνα 7) είτε µε την αυτόµατη εκκίνηση του Media Player ως ανεξάρτητης εφαρµογής και την σύνδεση του µε το asf αρχείο (εικόνα 8) Σελίδα 9

10 k^pt^nghofcidurti 4* W fth*4u CKM MW*H> inpn in \>nnr ' IL-.-J/:,Ι^ΙΛΛ Σελίδα 10

11 Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κατά την σύνδεση µε τον εξυπηρετητή που παρέχει τα πολυµεσικά αρχεία και πριν την αναπαραγωγή των δεδοµένων, υπάρχει κάποια φάση µεταφοράς και αποθήκευσης δεδοµένων (buffering) από τον εξυπηρετητή προς τον πελάτη. Η αναπαραγωγή αρχίζει µόνο όταν τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του χρήστη είναι τόσα ώστε να επιτρέπουν την αναπαραγωγή (εικόνα 9). Αυτό το είδος αποθήκευσης δικαιολογεί και την κάποια χρονική υστέρηση (της τάξης των δευτερολέπτων) µεταξύ αυτού που αναπαράγεται στον χρήστη και αυτού που εκπέµπει η ζωντανή πηγή. 4.2 Real Server - RealPlayer Η ανταγωνιστική πρόταση σε αυτή της Microsoft είναι αυτή της εταιρίας Real. Αντίστοιχα µε το ζεύγος εξυπηρετητή-πελάτη Netshow-Media Player της Microsoft, η Real προτείνει το ζεύγος RealServer - RealPlayer. Ο Εξυπηρετητής της παρέχει µε τεχνολογία Ροής πολυµεσικά δεδοµένα σε αρχεία τύπου ra. Αυτός ο τύπος αρχείου είναι δηµιούργηµα της Real και βάση αυτού µπορούµε σήµερα να έχουµε µέσω του ιαδικτύου πρόσβαση στο πρόγραµµα πολλών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Υποστηρίζονται και δύο τύποι µεταρχείων (metafiles) µε επέκταση ram και rpm για να υλοποιούν ανακατεύθυνση όπως και στην περίπτωση των αρχείων asx της Microsoft (µεταρχεία ram οδηγούν στην έναρξη του RealPlayer ως ανεξάρτητης εφαρµογής ενώ µεταρχεία rpm οδηγούν στην έναρξη του RealPlayer ως plug-in και έτσι η αναπαραγωγή γίνεται µέσα από τον φύλλο µετρητή). Οι διάφοροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί για να παρέχουν τα προγράµµατα τους στους χρήστες του ιαδικτύου θα πρέπει να αγοράσουν τον RealServer. Αντίθετα οι χρήστες θα πρέπει απλά να εγκαταστήσουν το πρόγραµµα πελάτη RealPlayer (εικόνα 10) που διανέµεται δωρεάν στο ιαδίκτυο. Ο RealPlayer δίνει µια σειρά από κανάλια (channels) στο αριστερό του τµήµα στα οποία µπορούν να συνδεθούν οι χρήστες. Επιπλέον σηµεία του ιαδικτύου µε πολυµεσικά δεδοµένα δίνονται στην επιλογή "Sites" του Μενού του προγράµµατος. Στην επιλογή "Presets" του µενού δίνεται ανά θέµα µια σειρά µε σηµεία στο ιαδίκτυο που παρέχουν ραδιοφωνική µετάδοση (εικόνα 11). Σελίδα 11

12 File View Options Presets ^ites JHelp,.i Enter your Audio/Video search here Σελίδα 12

13 Ο RealPlayer δίνει τη δυνατότητα της αυτόµατης αναπαραγωγής πολυµεσικών αρχείων µε την είσοδο του χρήστη σε κάποια ιστοσελίδα. Έτσι την ώρα που διαβάζουµε κάποια ιστοσελίδα µπορούµε παράλληλα να ακούµε µια ηχογραφηµένη ξενάγηση στα διάφορα σηµεία της ιστοσελίδας. Ο τρόπος µε το οποίο αλληλεπιδρούν ο φυλλοµετρητής του χρήστη και ο RealServer εξυπηρετητής για να αναπαραχθούν τα πολυµεσικά δεδοµένα δίνεται στην εικόνα 12. Τα βήµατα είναι τα εξής : 1) Ο χρήστης µέσω του φυλλοµετρητή του επικοινωνεί µε τον εξυπηρετητή υπερκειµένου. 2) Ο εξυπηρετητής υπερκειµένου του αποστέλει δεδοµέσα µέσα από µία ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα περιέχει ένα σύνδεσµο µε κάποιο πολυµεσικό αρχείο τύπου που υποστηρίζει η Real. 3) Ο σύνδεσµος αυτός ενεργοποιεί το πρόγραµµα πελάτη RealPlayer και στο οποίο µεταφέρει την διεύθυνση στο ιαδίκτυο που περιέχει το πολυµεσικό αρχείο. 4) Ο RealPlayer βάση της διεύθυνσης αυτής επικοινωνεί µε το RealServer και του ζητά την αναπαραγωγή του συγκεκριµένου πολυµεσικού αρχείου. 5) Ο RealServer ξεκινά την ροή πολυµεσικών δεδοµένων προς τον RealPlayer. 6) Ο RealPlayer λαµβάνει τα δεδοµένα και αφού τα επεξεργαστεί τα στέλνει στα ηχεία. Φυλλοµετρητής Ιστοσελίδα Ο Εξυπηρετητής Real Εξυπηρετητής Υπολογιστής Χρήστη Εικόνα 12 : ιαδικασία αναπαραγωγής δεδοµένων µέσα από φυλλοµετρητή χρησιµοποιώντας τον RealPlayer. 4.3 NetMeeting Το πρόγραµµα Netmeeting αποτελεί την πρόταση της Microsoft στο θέµα της Τηλεσυνεργασίας. Χρησιµοποιώντας το Netmeeting ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Σελίδα 13

14 1) Να συναντήσει ή και να γνωρίσει νέους χρήστες του ιαδικτύου ή ενός Intranet. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 13 ο χρήστης αφού συνδεθεί σε κάποιο κόµβο µε χρήστες αντιστοίχων προγραµµάτων τηλεσυνεργασίας (π.χ. ils.hol.gr), µπορεί να δει µια λίστα µε τους χρήστες του κόµβου εκείνη την στιγµή. Από αυτή µπορεί να επιλέξει µε ποιον ή µε ποιους θέλει να συνδιαλεχθεί. Εάν αποδεχθεί την πρόταση ο αντίστοιχος χρήστης, ξεκινά η τηλεσυνεργασία. Εικόνα 13 : Χρήστες ιαδικτύου συνδεδεµένοι στον κόµβο ils.hol.gr 2) Να συνοµιλήσει µε κάποιον χρήστη του ιαδικτύου µε την προϋπόθεση ο υπολογιστή του να έχει µικρόφωνο, κάρτα ήχου και ηχεία (τηλέφωνο µέσω ιαδικτύου). Μάλιστα µπορεί να δει το άτοµο µε το οποίο συνοµιλεί µε την προϋπόθεση ο υπολογιστή του απέναντι χρήστη να έχει κάµερα βίντεο. Αφού ο απέναντι χρήστης αποδεχθεί την πρόταση τηλεσυνεργασίας, ελέγχεται το υλικό του υπολογιστή και εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποστολής ήχου ή και εικόνας ανοίγει επιπλέον παράθυρο µέσω του οποίου αλληλεπιδρούν µέσω οµιλίας και εικόνας οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία (εικόνα 14). Σελίδα 14

15 Εικόνα 14 : υνατότητα αποστολής οµιλίας και εικόνας στο Netmeeting 3) Να χρησιµοποιήσει λευκό πίνακα (whiteboard) στον οποίο θα µπορούν να γράψουν όλοι οι χρήστες της τηλεσυνεργασίας. Κάτω από το βασικό µενού του προγράµµατος υπάρχει το κουµπί "Whiteboard" (εικόνα 14). Εάν το πατήσουµε, εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, ένας λευκό πίνακας (εικόνα 15). Σε αυτόν µπορούν ταυτόχρονα να γράψουν και να σκιτσάρουν οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία. Έτσι µπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να βρουν λύσεις βάση κοινού σχεδιασµού. Σελίδα 15

16 4) Να στείλει δακτυλογραφηµένα µηνύµατα στους συνοµιλητές τους όπως και να λάβει από αυτούς. Κάτω από το βασικό µενού υπάρχει το κουµπί "Chat" (εικόνα 14). Εάν το πατήσουµε, εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες που συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη το παράθυρο της εικόνας 16. Σε αυτό όλοι οι συµµετέχοντες στην διάσκεψη µπορούν να γράψουν στο πεδίο "Message" και έτσι να γίνουν πιθανά ευρείς και εκτενείς συζητήσεις. Εικόνα 16 : Συνοµιλία µέσω δακτυλογραφηµένων µηνυµάτων στο Netmeeting 5) Να µοιράζεται την ίδια εφαρµογή µε άλλους χρήστες του ιαδικτύου και έτσι να τηλεσυνεργάζεται. Κάτω από το βασικό µενού υπάρχει το κουµπί "Share" (εικόνα 14). Πατώντας το εµφανίζεται µία λίστα από τις εφαρµογές που τρέχουν στον υπολογιστή του χρήστη και τις οποίες πιθανά να ήθελε να µοιραστεί µε τους υπόλοιπους χρήστες της τηλεσυνεργασίας (εικόνα 17). Εάν για παράδειγµα δώσει δικαίωµα πρόσβασης σε εφαρµογή word, excel, powerpoint κτλ. τότε οι υπόλοιποι χρήστες της τηλεσυνεργασίας µπορούν να πάρουν τον έλεγχο της εφαρµογής και να επεξεργαστούν το περιεχόµενο της. Βέβαια µόνο ένας χρήστης την φορά µπορεί να έχει τον έλεγχο και έτσι δεν µπορεί κάποιος χρήστης να επεξεργάζεται π.χ. την πρώτη σελίδα ενός κειµένου Word ενώ ταυτόχρονα κάποιος άλλος τη δέκατη. Επίσης για να αρχίσει η συνεργασία θα πρέπει οι συµµετέχοντες στην τηλεσυνεργασία να πατήσουν το κουµπί "Collaborate" που βρίσκεται κάτω από το βασικό µενού. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα αυτή για να µην υπάρχουν προβλήµατα από ανεπιθύµητες ενέργειες τηλεσυνεργατών. Σελίδα 16

17 6) Να στείλει αρχεία του υπολογιστή του σε οποιοδήποτε από τους συνοµιλητές του. Κάτω από την επιλογή "Tools" του κεντρικού µενού, ο χρήστης µπορεί να διαλέξει την επιλογή "File Transfer". Στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια αρχεία θέλει να στείλει σε κάποιον από τους συνοµιλητές του. Αφού επιλέξει τα αρχεία που θέλει να στείλει, µπορεί να πατήσει το κουµπί "Send" και να τα αποστείλει στον συνοµιλητή του ο οποίος θα τα δεχθεί στο προκαθορισµένο κατάλογο του σκληρού του δίσκου. 5. Αλλα προϊόντα Τεχνολογίας Ροής Όπως ήδη αναφέραµε, λόγο της έλλειψης προτύπου για την µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων υπάρχουν πολλά προϊόντα από ανεξάρτητες εταιρίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε την πρόταση της εταιρείας VDO που διανέµει δωρεάν τον πρόγραµµα πελάτη VDOPlayer. Το πρόγραµµα αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα 17. Μειονέκτηµα είναι ότι παρόλη την καλή ποιότητα video δεν έχουµε την δυνατότητα να προχωρήσουµε το video προς τα µπρος ή προς τα πίσω και όταν σταµατήσουµε το video δεν µπορούµε να το συνεχίσουµε από εκεί που το αφήσαµε αλλά θα πρέπει να ξαναπαιχθεί από την αρχή. Εικόνα 17 : Ο VDOLive Player Άλλη αντίστοιχη πρόταση είναι αυτή της εταιρίας Vosaic. Εδώ έχουµε πάλι πολύ καλή ποιότητα στο video αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητες µετακίνησης µέσα στο video προς τα µπρος και προς τα πίσω. Στην εικόνα 18 βλέπουµε τον πρόγραµµα πελάτη της Vosaic µέσα σε φύλλο µετρητή. Σελίδα 17

18 Εντυπωσιακά είναι και τα Surround Videos που προσφέρει η Microsoft στο σηµείο πώλησης αυτοκινήτων που διαθέτει (http://carpomt.msn.com). Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει εξωτερικά αλλά και εσωτερικά το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει. Με την χρήση των κουµπιών πλοήγησης (εικόνα 19) ο χρήστης µπορεί να περιστρέψει την εικόνα και να δει όλο το εσωτερικό και εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η εικόνα µπορεί επίσης να µετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω αλλά και να µεγεθυνθεί. ιευθύνσεις ιαδικτύου απ όπου ιανέµονται ωρεάν οι εφαρµογές στις οποίες αναφερθήκαµε Προϊόν Media Player RealPlayer Netmeeting VDOLive Player Vosaic Player ιεύθυνση Σελίδα 18

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 REAL PLAYER

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 REAL PLAYER REAL PLAYER A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Real Player είναι ένα πρόγραµµα που σας επιτρέπει να βλέπετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y5 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιεχόµενα (1) Εικόνα Κάµερες DVD Recorder/Player Οπτικοποιητής Οθόνες Plasma Προβολέας Ήχος Μικρόφωνα επιτραπέζια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού.

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόµενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασµό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.6. Επικοινωνία πραγµατικού χρόνου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.6 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει να µπορούν να: Παίρνουν µέρος σε ένα φόρουµ συζητήσεων. Χρησιµοποιούν ένα πρόγραµµα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα