Register your product and get support at PPX2450 PPX2480. Használati útmutató

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Használati útmutató"

Transcript

1 Register your product and get support at PPX2450 PPX2480 GR Használati útmutató

2 Tartalom Περίληψη... 3 Αγαπητέ πελάτη... 3 Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες ασφαλείας... 4 Εγκατάσταση της συσκευής... 4 Επισκευές... 4 Παροχή ηλεκτρικού Περίληψη... 6 Πάνω μέρος της συσκευής... 6 Πλάγια όψη... 6 Κάτω μέρος της συσκευής... 6 Τηλεχειριστήριο... 7 Περίληψη των λειτουργιών μενού Πρώτη θέση σε λειτουργία... 9 Εγκατάσταση της συσκευής... 9 Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας... 9 Πρώτη εγκατάσταση... 9 Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου Χρήση του τηλεχειριστηρίου Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (VGA) Σύνδεση με καλώδιο προσαρμογέα ήχου/βίντεο (CVBS) Σύνδεση με καλώδιο βίντεο component (YPbPr/YUV)...13 Σύνδεση των ακουστικών Κάρτα μνήμης / Μονάδα δίσκου USB Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB Αναπαραγωγή μέσων Αναπαραγωγή βίντεο Αναπαραγωγή φωτογραφιών Αναπαραγωγή μουσικής Διαχείριση αρχείων Ρυθμίσεις Σέρβις Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας Καθαρισμός Προβλήματα/Λύσεις Παράρτημα Τεχνικά χαρακτηριστικά Αξεσουάρ Philips PPX

3 Περίληψη Αγαπητέ πελάτη Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προβολέα τσέπης της εταιρίας μας. Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες εμπειρίες με τη συσκευή και τις πάμπολλες λειτουργίες της! Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης Με τη βοήθεια εγκατάστασης που περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες θα μπορέσετε να λειτουργήσετε γρήγορα και εύκολα τη συσκευή σας. Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες. Σύμβολα Συμβουλές και κόλπα Τα σύμβολα αυτά αντιπροσωπεύουν συμ βουλές για την πιο αποτελεσματική και εύκολη χρήση της συσκευής σας. ΠΡΟΣΟΧΉ! Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομέ νων! Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για ζημιές στη συσκευή ή πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκα λέσει τραυματισμούς ή ζημιές. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για πρόσωπα! Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για κινδύ νους για πρόσωπα. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές. 3

4 1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Μην κάνετε ρυθμίσεις ή αλλαγές που δεν περιγράφο νται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, ζημιές στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων. Συμμορφωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Εγκατάσταση της συσκευής Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε μία επίπεδη επιφάνεια. Εγκαταστείστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σ' αυτά και να τραυματιστεί ή να κάνει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια. Μην αγγίζετε καλώδια ρεύμα τος ή την πρίζα παροχής με βρεγμένα χέρια. Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της συσκευής, και μην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστά ερμάρια ή κιβώτια. Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κουβέρτες ή χαλιά, και μην καλύψετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αλλιώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγία. Προστατεύστε τη συσκεύη από το άμεσο φως του ήλιου, τη ζέστη, από μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από την υγρασία. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε θερμάνσεις ή συσκευές κλιματισμού. Συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διά στημα, η επιφάνεια ζεσταίνεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην εικόνα προβολής. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν ζεσταθεί πολύ. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο παροχής αν διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξένα αντικείμενα και φροντίστε να εξεταστεί από τεχνικό συνεργείο σέρβις. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή. Μην αγγίζετε το φακό του προβολέα. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο παροχής τάσης. Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό, σβήστε την αμέσως και βγάλτε το καλώδιο παροχής από την πρίζα. Φροντίστε ώστε να εξεταστεί η συσκευή από τεχνικό συνεργείο σέρβις. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες. Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να σχηματιστεί δρόσος στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει δυσλειτουργίες: όταν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σε θερμό χώρο μετά την αναθέρμανση ενός κρύου χώρου όταν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε τη δημιουργία δρόσου: 1 Κλείστε τη συσκευή σε πλαστικό σακούλι πριν τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο για να την προσαρμόσετε στις συνθήκες του χώρου. 2 Περιμένετε μια ως δυο ώρες πριν να βγάλετε τη συσκευή από το πλαστικό σακούλι. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποείται σε περιβάλ λον με πολλή σκόνη. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα σώματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κατασκευαστικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά. Επισκευές Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή να επιδιορθώνεται μόνο από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις. Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής, αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση. Παροχή ηλεκτρικού Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα δικτύου που παρέχεται με τη συσκευή (βλέπτε Παράρτημα / Τεχνικά χαρακτηριστικά). Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης. Όλα τα μέρη της συσκευής λειτουργούν με την τάση που αναγράφεται στην συσκευή. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με τον χρόνο. Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό, η μπαταρία είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις για να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς. 4 Philips PPX

5 ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες αποκλειστικά με ίδιου ή παρόμοιου τύπου μπαταρίες. Σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την πρίζα. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τάση πριν καθαρίσετε την επιφάνεια της. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! LED υψηλής ισχύος Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με λυχνία LED (Light Emitting Diode) υψηλής ισχύος που εκπέμπει μεγάλη φωτεινότητα. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί ερεθισμός ή ζημιά στα μάτια. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής. Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5

6 2 Περίληψη Πάνω μέρος της συσκευής 1 Τροχός ρύθμισης για την ευκρίνεια της εικόνας. Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επι φάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Εάν ο προβολέας τσέπης τοποθετηθεί εκτός αυτών των ορίων, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται πλέον ευκρινής. Γι' αυτό μη γυρίσετε με βία τον τροχό εστίασης, για να αποφύγετε ζημιές στο φακό. 2 Ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω, ένα επίπεδο φακέλου προς τα πίσω / διακοπή λειτουργιών 3 Πλήκτρα πλοήγησης / Πλήκτρο OK à Επιβεβαίωση δεδομένων εισόδου / έναρξη, διακοπή της αναπαραγωγής βίντεο/μουσικής ή της προβολής διαφανειών / Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, με απενεργοποιημένη την αναπαραγωγή εικόνων, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου τίτλου À/Á Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής: Ρύθμιση έντασης ήχου /κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, αναζήτηση εικόνας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός a b c Πλάγια όψη 1 ON/OFF Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2 Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας Ένδειξη φόρτισης με συνδεδεμένο τροφοδοτικό: Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας Πράσινο: Φορτισμένη μπαταρία 3 Δέκτης του σήματος τηλεχειρισμού 4 Ï Έξοδος ήχου Σύνδεση ακουστικών ή σύνδεση για εξωτερικά ηχεία 5 HDMI Σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής με έξοδο HDMI μέσω καλωδίου προσαρμογέα 6 SD/MMC Υποδοχή κάρτας μνήμης (SD/SDHC/ MMC) ˆ ý Σύνδεση USB για υπολογιστή (μεταφορά αρχείων) ή για μονάδα δίσκου USB (με παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα) DC IN Σύνδεση τροφοδοτικού h gf e Κάτω μέρος της συσκευής Υποδοχή τριπόδου d c a a b 6 Philips PPX

7 Τηλεχειριστήριο ZOOM ¾ Μεγέθυνση ακίνητης εικόνας. Έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ( /, À/Á) για τη μετατόπιση της εικόνας Ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω, ένα επίπεδο φακέλου προς τα πίσω / διακοπή λειτουργιών Πλήκτρα πλοήγησης à Επιβεβαίωση επιλογής /, À/Á Πλήκτρα πλοήγησης / Πλοήγηση στο μενού / Τροποποίηση ρυθμίσεων / Τροποποίηση ρυθμίσεων / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, επιλογής του προηγούμενου ή του επόμενου τίτλου À/Á κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, προσαρμογής της έντασης ήχου / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, αναζήτηση εικόνας προς τα πίσω ή προς τα εμπρός ƒ Πλήκτρο αναπαραγωγής : αναζήτηση με εικόνα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο T Έναρξη / διακοπή της αναπαραγωγής ; αναζήτηση με εικόνα μπροστά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο Πλήκτρο φωτεινότητας N ß O Μείωση / αύξηση της φωτεινότητας Πλήκτρο έντασης ήχου N Μείωση της έντασης ήχου «Σίγαση ήχου N Αύξηση της έντασης ήχου Περίληψη 7

8 Περίληψη των λειτουργιών μενού 1 Μετά το άναμμα της συσκευής εμφανίζεται το κυρίως μενού. 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης /, À/Á. 3 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 4 Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο επιστρέφετε στο κυρίως μενού. Βίντεο Επιλογή αρχείων για αναπαραγωγή βίντεο Προέλευση Στην εξωτερική είσοδο βίντεο, εναλλαγή μεταξύ HDMI, AV, COMPONENT ή VGA Εικόνες Επιλογή αρχείων για προβολή διαφα νειών Προβολή φακέλων Επιλογή αρχείων για ανα παραγωγή. Αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων. (Επισημάνετε τα αρχεία με το Á και επιβεβαιώστε με το à). Μουσική Επιλογή αρχείων για αναπαραγωγή μουσικής Ρυθμίσεις Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συσκευή Σύμβολα στο κυρίως μενού Ο επιλεγμένος τόπος αποθήκευσης εμφανίζεται μαρ καρισμένος λευκός. Μονάδα δίσκου USB ƒ Κάρτα μνήμης Εσωτερική μνήμη Στάθμη φόρτισης ενσωματωμένης μπαταρίας. Το σύμβολο αυτό αναβοσβήνει κόκκινο όταν πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία. Όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, δεν προβάλλεται κανένα σύμβολο. 8 Philips PPX

9 3 Πρώτη θέση σε λειτουργία Εγκατάσταση της συσκευής Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή επίπεδη πάνω σε ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Δεν είναι απαραίτητο να την τοποθετήσετε με κλίση ως προς την επιφάνεια προβολής. Η συσκευή αντισταθμίζει την παραμόρφωση από την κεκλιμένη προβολή. Για την περίπτωση όπου η συσκευή πρέπει να αναση κωθεί, διατίθεται ένα τρίποδο ως αξεσουάρ. Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΉ! Τάση δικτύου στον τόπο χρήσης! Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύμα τος στον τόπο χρήσης. 1 Βάλτε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής. 2 Συνδέστε τον αντάπτορα με την υποδοχή τάσης στον τοίχο. 3 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει πράσινο. 4 Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστο 3 ώρες πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πρώτη εγκατάσταση 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Στρέψτε τη συσκευή προς την αντίστοιχη επιφάνεια προβολής ή τον τοίχο. Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Προσέχετε ώστε ο προβολέας να έχει τοποθετηθεί σταθερά. 3 Εστιάστε την εικόνα με τον τροχό ρύθμισης στο πάνω μέρος της συσκευής. 4 Πατήστε το / για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού. 5 Επιβεβαιώστε πατώντας à. Αντί της επιλογής γλώσσας εμφανί ζεται το κυρίως μενού Η συσκευή έχει ήδη εγκατασταθεί. Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού, κάντε το εξής: 1 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις 2 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 3 Πατήστε το / για να επιλέξετε Γλώσσα. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 5 Πατήστε το / για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 7 Ολοκληρώστε με. Πρώτη θέση σε λειτουργία 9

10 Τοποθέτηση ή αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου 3 Σπρώξτε την μπαταριοθήκη στο τηλεχειριστήριο μέχρι να κλειδώσει. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου CR Σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.. 1 Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών από το τηλεχειριστήριο, ανοίγοντας την ασφάλεια ( ) και τραβώντας τη θήκη προς τα έξω (ƒ). Συνήθως η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι ένας χρόνος. Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί, αντικαταστήστε την μπαταρία. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Έτσι αποφεύγετε τον κίνδυνο διαρροής και τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο. Να γίνεται απαλλαγή των χρησιμοποιημέ νων μπαταριών σύμφωνα με τις διατάξεις ανακύκλωσης που ισχύουν στη χώρα σας. 2 Βάλτε τη νέα μπαταρία στην μπαταριοθήκη με τους θετικούς και αρνητικούς πόλους όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο της μπαταριοθήκης στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Δώστε προσοχή στην πολικότητα! 10 Philips PPX

11 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Γυρίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να βλέπει προς το δέκτη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μόνο όταν η γωνία είναι μικρότερη από 60 μοίρες και η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ αυτού και του δέκτη. ΠΡΟΣΟΧΉ! Η μη κατάλληλη χρήση των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη ή κίνδυνο φωτιάς και τραυματι σμούς. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο. Αποφύγετε την παραμόρφωση, καταστροφή ή εξάντληση των μπαταριών. Αποφύγετε την επαφή με γυμνή φλόγα και νερό. Αντικαταστήστε αμέσως τις κενές μπατα ρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχει ριστήριο εάν πρόκειται να μην το χρησι μοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρώτη θέση σε λειτουργία 11

12 4 Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που παρέχονται για τη σύνδεση του προβολέα, ή εκείνα που έχετε αγοράσει ως αξεσουάρ. την ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε SVGA (800x600). Παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης Καλώδιο βίντεο (CVBS) Καλώδιο προσαρμογέα USB για μονάδα δίσκου USB Καλώδια σύνδεσης που διατίθενται ως αξεσουάρ Καλώδιο βίντεο Component YUV /YPbPr...(PPA 1210 / ) Καλώδιο ήχου VGA...(PPA 1250 / ) Καλώδιο σύνδεσης ipod / iphone /ipad...(ppa 1280 / ) Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI σε Mini-HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τον προβολέα σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή. 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου VGA (το PPX2480 παρέχεται, το PPX2450 διατίθεται ως αξεσουάρ) στη θύρα VGA του προβολέα. 2 Συνδέστε το βύσμα VGA στη θύρα Mini-HDMI του υπολογιστή και τον ακροδέκτη στη θύρα εξόδου ήχου του υπολογιστή. 3 Ρυθμίστε την ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ανάλογα και ρυθμίστε το σήμα VGA όπως αν χρησιμοποιούσατε εξωτερική οθόνη. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες αναλύσεις: Ανάλυση Συχνότητα ανανέωσης πλαισίων VGA 640 x Hz 1 Επιλέξτε Μενού > Προέλευση και αλλάξτε σε HDMI. 2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα HDMI του προβολέα. 3 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα Mini-HDMI της συσκευής αναπαραγωγής. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (VGA) SVGA 800 x Hz XGA 1024 x Hz Ανάλυση οθόνης Το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με ανάλυση (60Hz). 4 Επιλέξτε Μενού > Προέλευση και αλλάξτε σε VGA. Πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν ενεργο ποιούν αυτόματα την εξωτερική έξοδο βίντεο, όταν έχει συνδεθεί μια δεύτερη οθόνη, όπως ένας προβολέας. Για την ενεργοποίηση της εξωτερικής εξόδου βίντεο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορητού υπο λογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου VGA (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τον προβολέα σε υπολογιστή, σε φορητό υπολογιστή ή σε κάποια PDA. Ο προβολέας υποστηρίζει τις ακόλουθες αναλύσεις: VGA/ SVGA/XGA. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, ρυθμίστε 12 Philips PPX

13 Σύνδεση με καλώδιο προσαρμογέα ήχου/βίντεο (CVBS) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προσαρμογέα ήχου/ βίντεο (καλώδιο A/V) του προβολέα για τη σύνδεση βιντεοκάμερας, συσκευής αναπαραγωγής DVD και ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν μια κίτρινη (βίντεο), μια κόκκινη (ήχος δεξιά) και μια άσπρη (ήχος αριστερά) υποδοχή. Σύνδεση με καλώδιο βίντεο component (YPbPr/YUV) Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση αυτή για τη μέγιστη ποιότητα εικόνας. Το καλώδιο αυτό διατίθεται ως αξεσουάρ. Οι υποδοχές αυτών των συσκευών διαθέτουν για το σήμα βίντεο τα χρώματα πράσινο (Y), μπλε (U/Pb), κόκκινο (V/Pr), και για το σήμα ήχου τα χρώματα κόκκινο (ήχος δεξιά) και άσπρο (ήχος αριστερά). 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο A/V στη θύρα AV του προβολέα. 2 Συνδέστε την υποδοχή ήχου/βίντεο της συσκευής βίντεο με ένα καλώδιο βύσματος του εμπορίου με το καλώδιο A/V του προβολέα. 3 Επιλέξτε Μενού > Προέλευση και αλλάξτε σε AV. Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέ σων Κάποιες συσκευές βίντεο (π.χ. Pocket Multimedia Player) απαιτούν ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση. Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν. Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής πολυμέσων Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής πολυ μέσων για το πώς να περάσετε την έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές. 1 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο Component (αξεσουάρ) στη θύρα HDMI του προβολέα. 2 Συνδέστε τις ανάλογες χρωματιστές υποδοχές της συσκευής βίντεο με ένα συνηθισμένο καλώδιο Component-Cinch και αυτό με το καλώδιο βίντεο Component του προβολέα. YCbCr Προσέξτε ότι σε κάποιες συσκευές, οι έξοδοι YPbPr επισημαίνονται ως YCbCr. Δύο κόκκινα βύσματα cinch Λάβετε υπόψη όταν κάνετε σύνδεση πως το καλώδιο διαθέτει δύο κόκκινα βύσματα Cinch. Ένα βύσμα για το δεξί σήμα ήχου και ένα βύσμα για το σήμα βίντεο Component V/Pr. Αν αυτά τα βύσματα συνδεθούν με τις λανθασμένες υποδοχές, η εικόνα θα προβάλλεται πράσινη και ο ήχος του δεξιού ηχείου θα είναι ελαττωματικός. 3 Επιλέξτε Μενού > Προέλευση και αλλάξτε σε Component. Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής 13

14 Σύνδεση με φορητές συσκευές πολυμέ σων Κάποιες συσκευές βίντεο (π.χ. Pocket Multimedia Player) απαιτούν ειδικό καλώδιο για τη σύνδεση. Αυτά ή παρέχονται με τη συσκευή ή μπορούν να αγοραστούν από τον κατασκευαστή της συσκευής πολυμέσων. Λάβετε υπόψη πως πιθανόν μόνο τα γνήσια καλώδια του κατασκευαστή να λειτουργούν. Σύνδεση των ακουστικών 1 Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής. 2 Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ακουστικών του προβολέα. Το ηχείο του προβολέα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά. Αλλαγή εξόδου σήματος της συσκευής πολυμέσων Διαβάστε το εγχειρίδιο της συσκευής πολυ μέσων για το πώς να περάσετε την έξοδο σήματος σε αυτές τις υποδοχές. 3 Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής. Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής. Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο. 14 Philips PPX

15 5 Κάρτα μνήμης / Μονάδα δίσκου USB Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης Σύνδεση μέσου αποθήκευσης USB 1 Συνδέστε μια κάρτα μνήμης με τις επαφές της στραμμένες προς τα επάνω, στην υποδοχή SD/ MMC που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MMC. 2 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μέσα στη συσκευή μέχρι να εμπλακεί. ΚΊΝΔΥΝΟΣ! Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης! Μην αφαιρέσετε σε καμία περίπτωση την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή τη διαβά ζει. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να προκαλέσετε ζημιά στα αρχεία ή να τα κατα στρέψετε. Για να βεβαιωθείτε πως δε γίνεται πρό σβαση στην κάρτα μνήμης, πατήστε στο κυρίως μενού το πλήκτρο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιλεγεί το σύμβολο για την εσωτερική μνήμη. 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογέα USB στη θύρα Mini-USB που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. 2 Μόνο τότε συνδέστε τη μονάδα δίσκου USB στο καλώδιο προσαρμογέα. Μονάδα δίσκου USB με σύνδεση Mini-USB Προσέξτε ότι το καλώδιο προσαρμογέα πρέπει να συνδέεται πάντα στον προβο λέα και όχι στη μονάδα δίσκου USB. Μόνο με το καλώδιο προσαρμογέα γίνε ται σωστή μετατροπή του σήματος μεταξύ σύνδεσης υπολογιστή και μονά δας δίσκου USB. 3 Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε ελαφρά πάνω στην κάρτα. 4 Η κάρτα μνήμης βγαίνει από τη συσκευή. Κάρτα μνήμης / Μονάδα δίσκου USB 15

16 6 Αναπαραγωγή μέσων Πλήκτρα πλοήγησης Όλα τα εικονιζόμενα πλήκτρα είναι πλή κτρα του τηλεχειριστηρίου. Αναπαραγωγή βίντεο Αναπαραγωγή βίντεο (USB/ κάρτα SD/εσωτερική μνήμη) 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού. 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Βίντεο. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το / επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 7 Πατώντας το / επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε. 9 Πατήστε το για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στην επισκόπηση. 10 Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή Αναζήτηση με εικόνα πίσω / μπροστά: Πατήστε στο τηλεχειριστήριο :/; ή στη συσκευή À/Á. Πατήστε το T για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο τηλεχειριστήριο με τα πλήκτρα N/O. Πατήστε το «ή επανειλημμένως το N για να απενεργοποιήσετε πλήρως την ένταση ήχου. Μορφές αρχείων Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρχείου όπως *.mov, *.avi, *.m4v. Πολλοί από αυτούς τους τύπους έχουν μορφή container που περιέχει κωδικοποιημένα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Τέτοια αρχεία ήχου/εικόνας είναι π.χ. MPEG-4, H.264, MP3, AAC. Για να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων αυτών, πρέπει η συσκευή να τα διαβάσει και να αποκωδικοποιήσει τα σήματα ήχου/ εικόνας. Έχετε υπόψη σας πως λόγω διαφορετικών κωδικο ποιητών ήχου και εικόνας (encoders), η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει μερικά αρχεία. Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου Container Τύπος βίντεο *.avi, *.mov, *.mp4 MJPEG, MPEG-4, H.264 *.mkv MPEG-4, H.264 *.ts MPEG-2, H.264 *.m2ts H.264 *.3gp H.263 Προβολή των αρχείων βίντεο Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία βίντεο τα οποία μπορεί να αναπαράγει ο Pocket Projektor. *.flv *.asf *.rm, *.rmvb *.dat *.vob *.mpg, *.mpeg FLV (έως 800 x 600) ASF Real video MPEG-1 MPEG-2 MPEG-1, MPEG-2 8 Πατήστε το à για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. 16 Philips PPX

17 Αναπαραγωγή βίντεο (Θύρα Mini-HDMI) 1 Συνδέστε την έξοδο βίντεο/ήχου της εξωτερικής συσκευής στη θύρα HDMI του προβολέα τσέπης. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά καλώδια και τους αντάπτορες καλωδίων (βλέπε επίσης Κεφάλαιο Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής, σελίδα 12). 2 Διαβάστε το εγχειρίδιο της εξωτερικής συσκευής για το πώς να ανάψετε την έξοδο εικόνας. Συνήθως περιγράφεται στα ανάλογα μενού ως "TV out". 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή. 4 Αλλάξτε την ένταση ήχου πατώντας το N/O. Αλλαγή ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 1 Πατήστε το πλήκτρο ή. 2 Πατήστε το πλήκτρο / για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Φωτεινότητα: Ρύθμιση φωτεινότητας Αντίθεση: Ρύθμιση αντίθεσης Κορεσμός: Ρύθμιση έντασης χρώματος Smart Settings: Κάλεσμα προκαθορισμένων ρυθμίσεων για φωτεινότητα / αντίθεση / ένταση χρώματος Ένταση ήχου: Ρύθμιση έντασης ήχου 3 Αλλάξτε τη ρύθμιση πατώντας το À/Á. Η αλλαγμένη ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Αλλαγή περαιτέρω ρυθμίσεων 1 Πατήστε το πλήκτρο à. 2 Πατήστε το πλήκτρο / για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις εικόνας: Αλλαγή φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης χρώματος Ρυθμίσεις ήχου: Ρύθμιση πρίμων, μπάσων και έντασης ήχου Λειτουργία εξοικον.ενέργ.: Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μειώνεται η ένταση φωτός για να αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας με την ενσωματωμένη μπαταρία. 3 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 4 Αλλάξτε τη ρύθμιση πατώντας à και /. 5 Επιβεβαιώστε πατώντας à. Αναπαραγωγή φωτογραφιών 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού. 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Εικόνες. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το / επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 7 Στην οθόνη θα προβάλλονται μινιατούρες φωτογραφίες ως σύνοψη. Προβολή μινιατούρων ή λίστα Στις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε αν η σύνοψη θα προβάλλεται ως μινιατούρες φωτογραφίες ή ως λίστα. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης και στη μονάδα δίσκου USB Εάν στην κάρτα μνήμης ή στη μονάδα δίσκου USB υπάρχουν αποθηκευμένες πολλές φωτογραφίες, ενδέχεται να απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για την εμφάνιση της επισκόπησης. 8 Πατήστε το À/Á ή το / για να επιλέξετε την εικόνα από την οποία θέλετε να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών. Αναπαραγωγή μέσων 17

18 9 Πατήστε το à για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών. 7 Πατώντας το / επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε. Μεγέθυνση / σμίκρυνση Με το πλήκτρο ¾ μπορείτε να μεγεθύ νετε την εμφανιζόμενη εικόνα κατά τη διάρκεια της προβολής διαφανειών. Με το πλήκτρο À/Á/ / μετακινήστε τη μεγεθυσμένη εικόνα. 10 Πατήστε το T για να διακόψετε την προβολή διαφανειών. 11 Πατήστε το πλήκτρο για να ολοκληρώσετε το slideshow και να επιστρέψετε στη σύνοψη. 12 Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Αναπαραγωγή μουσικής Διακοπή αναπαραγωγής εικόνων Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναπα ραγωγή εικόνων κατά τη διάρκεια της ανα παραγωγής μουσικής, προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια (βλέπε επίσης Κεφάλαιο Ρυθμίσεις μουσικής, σελίδα 21). Μόλις πατήσετε το πλήκτρο, εμφανίζεται ξανά η εικόνα και λειτουργεί ο εξαεριστήρας. 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού. 8 Πατήστε το à για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. 9 Πατήστε το T για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Πλοήγηση με απενεργοποιημένη την αναπαραγωγή εικόνων Πατήστε το / για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο τίτλο. Πατήστε το T για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε το για να επιστρέψετε για επιλογή. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο τηλεχειριστήριο με τα πλήκτρα N/O. Πατήστε το «ή επανειλημμένως το N για να απενεργοποιήσετε πλήρως την ένταση ήχου. Διαχείριση αρχείων Αντιγραφή αρχείων 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Μουσική. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το / επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ της εσωτε ρικής μνήμης, του συνδεδεμένου μέσου αποθήκευσης USB ή της κάρτας μνήμης. 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού. 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Προβολή φακέλων. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 18 Philips PPX

19 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το / επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 7 Πατώντας το / επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε. Δεν υπάρχουν αρχεία (0 αρχεία) Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία που μπορεί να αναπαράγει ο προβολέας. 8 Επισημάνετε το αρχείο πατώντας το Á. Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο, το μαρκάρισμα θα σβηστεί. Μαρκάρισμα ολόκληρου φακέλου Μπορείτε επίσης να μαρκάρετε ολό κληρο φάκελο για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του. Λάβετε υπόψη πως η διαδικασία αντιγραφής μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο στην περίπτωση μεγάλων φακέλων. 9 Πατήστε το / για να επιλέξετε και άλλα αρχεία. 10 Πατήστε το à. 11 Πατήστε το / για να επιλέξετε Αντιγραφή. 15 Γίνεται αντιγραφή των αρχείων. Λάθος Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία της αντιγραφής, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο συγκεκριμένο μέσο. Αφαίρεση μέσου αποθήκευσης Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιγραφή και αφαιρέστε στη συνέχεια το μέσο αποθήκευσης. Διαγραφή αρχείων Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία από την εξωτερική μνήμη, το συνδεδεμένο μέσο αποθήκευσης USB ή την κάρτα μνήμης. 1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού. 12 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 13 Πατήστε το / για να επιλέξετε τη θέση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή: Κάρτα SD, Εσωτερική μνήμη ή Μνήμη USB. 14 Επιβεβαιώστε πατώντας à. Υφίστανται ήδη τα αρχεία Εάν αυτά τα αρχεία υπάρχουν ήδη, μπορείτε να πατήσετε τα / και à για να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να αντικατασταθούν ή όχι. Αν δε θέλετε να αντικαταστήσετε τα υφιστάμενα αρχεία, θα προστεθεί ένας αριθμός στο κάθε όνομα αρχείου. 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε Προβολή φακέλων. 4 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 5 Εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ή μονάδα δίσκου USB: Χρησιμοποιώντας το / επιλέξτε την εσωτερική μνήμη, τη μονάδα δίσκου USB ή την κάρτα μνήμης. 6 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 7 Πατώντας το / επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν υπάρχουν αρχεία (0 αρχεία) Προβάλλονται μόνο εκείνα τα αρχεία που μπορεί να αναπαράγει ο προβολέας. 8 Επισημάνετε το αρχείο πατώντας το Á. Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο, το μαρκάρισμα θα σβηστεί. 9 Πατήστε το / για να επιλέξετε και άλλα αρχεία. 10 Πατήστε το à. Αναπαραγωγή μέσων 19

20 11 Πατήστε το / για να επιλέξετε Διαγραφή. 12 Επιβεβαιώστε πατώντας à. 13 Πατήστε το / για να επιλέξετε ένα το αρχείο θα διαγραφεί ή εάν η διαδικασία θα διακοπεί. Σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (USB) Με το καλώδιο USB, μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα τσέπης με έναν υπολογιστή ώστε να κάνετε μεταφορά ή διαγραφή των αρχείων μεταξύ της εσωτερικής μνήμης, μιας συνδεδεμένης κάρτας μνήμης και του υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων του προβολέα στον υπολογιστή. 14 Επιβεβαιώστε πατώντας à. Λάθος Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία της διαγραφής, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο μέσο δεν έχει προστασία από εγγραφή. Διαγραφή φωτογραφιών από την κάρ τα μνήμης Λάβετε υπόψη πως όταν διαγράφετε φωτο γραφίες μέσω του Η/Υ, πιθανόν οι υπόλοιπες φωτογραφίες να μην προβάλλονται σωστά όταν ξαναβάλετε την κάρτα μνήμης στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Μπορεί μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές να αποθηκεύουν επιπρόσθετες πληροφορίες όπως προεπισκοπήσεις, προσανατολισμό εικόνας κλπ. σε ξεχωριστούς φακέλους. Για το λόγο αυτό, κάντε διαγραφή των φωτογραφιών μόνο στην φωτογραφική μηχανή. 1 Συνδέστε τον σύνδεσμο Mini-USB στον προβολέα τσέπης και τον σύνδεσμο USB στον υπολογιστή. 2 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι. 3 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία. Επιτυχής σύνδεση Εάν έχετε συνδέσει τον προβολέα μέσω USB με υπολογιστή, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον προβολέα. 4 Αν είναι ήδη τοποθετημένη κάρτα μνήμης, θα παρουσιαστεί ως επιπρόσθετη μονάδα δίσκου. 5 Μπορείτε να κάνετε αντικατάσταση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδομένων μεταξύ υπολογιστή, κάρτας μνήμης (εάν υπάρχει) και εσωτερικής μνήμης. 20 Philips PPX

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Οδηγίες χρήσης

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Οδηγίες χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 GR Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Αγαπητέ πελάτη... 3 Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης... 3 1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10 Google Media Smart Player Οδηγίες Χρήσεως itv-10 (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για καθημερινή χρήση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά.. 2 2. Λίστα αξεσουάρ........2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα