Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Νέας ψηφιακής γενιάς συσκευών εικόνας και ήχου για οχήµατα Με ζωντανά χρώµατα TFT & οθόνη επαφής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Νέας ψηφιακής γενιάς συσκευών εικόνας και ήχου για οχήµατα Με ζωντανά χρώµατα TFT & οθόνη επαφής"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Νέας ψηφιακής γενιάς συσκευών εικόνας και ήχου για οχήµατα Με ζωντανά χρώµατα TFT & οθόνη επαφής για 1 & 2din ΨΗΦΙΑΚΕΣ DIGITAL συσκευές LM Car Navigation & Entertainment System Πριν λειτουργήσετε τις µονάδες, διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. Για να αποφύγετε τραυµατισµούς ή ατυχήµατα, διαβάστε τα παρακάτω µέτρα προστασίας πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε τις µονάδες & φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΕLECTRIC LIFE HELLAS αεβε Τηλ

2 Μέτρα Προστασίας Για να αποφύγετε οποιοδήποτε τραυµατισµό ή ζηµιά κατά της συσκευή παρακαλούµε 1) ποτέ να µην δοκιµάστε να επισκευάσετε την συγκεκριµένη συσκευή - κατάλληλος είναι µόνο επαγγελµατίας τεχνικός της εταιρίας µε τεχνογνωσία πάνω στην συγκεκριµένη συσκευή 2) Μην ρίξετε ποτέ πάνω στη συσκευή οποιοδήποτε υγρό ή την εκθέσετε σε υπερβολική θερµότητα ή οποιαδήποτε ηλεκτρική εκκένωση 3) Καθαρίστε την οθόνη µόνο µε ειδικά στεγνά µαντηλάκια και µην βάλετε πάνω στην οθόνη οποιοδήποτε χηµική ουσία (βενζίνη, οινόπνευµα κλπ) 4) Προσοχή µην βάλετε οποιαδήποτε ξένο αντικείµενο ή µικρό σώµα µέσα στην συσκευή, µπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωµα ή και να την καταστρέψει. 5) Να βγάλετε την συσκευή από τη φίσα του ρεύµατος α) αν κάποιο καλώδιο έχει φθαρεί ή κοπεί β) αν σας χυθεί οποιοδήποτε υγρό γ) αν έχει δεχθεί κάποια βίαιη συµπεριφορά ή έχει σπάσει δ) αν για κάποιο λόγο σπάσει η οθόνη lcd (µην προσπαθήσετε να ακουµπήσετε την οθόνη µε γυµνά χέρια και τους υγρούς κρυστάλλους!) 6) την τοποθέτηση να την κάνει πάντα άνθρωπος επαγγελµατίας, εξουσιοδοτηµένος µε γνώσεις και σχετική εµπειρία 7) Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε σηµείο όπου εκτίθεται απευθείας στον ήλιο, σε υπερβολική θερµότητα ή στην πιθανότητα να βραχεί από νερό. 8) Μην αγγίζετε το υγρό κρυστάλλων σε περίπτωση που η οθόνη LCD έχει καταστραφεί ή σπάσει λόγο σύγκρουσης. Το υγρό κρυστάλλων µπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία σας, ακόµα και θανατηφόρο. Εάν το υγρό κρυστάλλων από την οθόνη έρθει σε επαφή µε το σώµα σας ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετέ το καλά µε σαπούνι αµέσως. 9) Μην σκουπίζετε την οθόνη µε σκληρό ύφασµα ή µε ύφασµα που έχετε µουσκέψει σε αιθέρια διαλυτικά, όπως διαλυτικό µπογιάς και οινόπνευµα. 10) Εάν η οθόνη ακουµπήσει σε ένα εµπόδιο ενώ ανασηκώνεται ή πέφτει, θα σταµατήσει αυτόµατα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το εµπόδιο και µετά συνεχίστε τη λειτουργία. 11)Εάν η µονάδα δεν λειτουργεί σωστά, δοκιµάστε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο επαναφοράς των αρχικών ρυθµίσεων (reset). Εάν δεν λυθεί το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε την µονάδα. 12) Όταν αντικαθιστάτε µία ασφάλεια, θα πρέπει χρησιµοποιήσετε µία ασφάλεια που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τάσης ρεύµατος που αναγράφονται στην αρχική ασφάλεια. Εάν χρησιµοποιήσετε ασφάλεια µε λάθος στοιχεία, υπάρχει η πιθανότητα να προκληθούν προβλήµατα στη λειτουργία της µονάδας. 13) Θα πρέπει πάντα να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας πάντα ενώ οδηγείτε. Εάν εµπλακείτε ποτέ σε ατύχηµα, ο τραυµατισµός θα είναι πολύ πιο σοβαρός αν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας. 14) Όταν πετάτε τις χρησιµοποιηµένες µονάδες, θα πρέπει να ακολουθείτε τους κανονισµούς των αρµόδιων φορέων που ισχύουν στη χώρα σας. 15)) Μην συνδέσετε οποιοδήποτε βεντιλατέρ εξαερισµού ή οτιδήποτε που µπορεί να βλάψει την συσκευή Πού θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση Πριν εγκαταστήσετε αυτήν τη µονάδα, ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς. εν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη µονάδα σε σηµεία όπου: - Θα εµποδίζει την ορατότητα του οδηγού. - Θα εµποδίζει τη λειτουργία του συστήµατος αερόσακων. - Θα εµποδίζει τη λειτουργία του οχήµατος, ειδικά το τιµόνι, τον λεβιέ των ταχυτήτων ή το πετάλι του φρένου. Πληροφορίες Η εγκατάσταση αυτής της µονάδας απαιτεί ειδικές γνώσεις και θα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση της συσκευής δεν ισχύει & η εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζηµία γίνει σε αυτή ή στο όχηµα που γίνει προσπάθεια να τοποθετηθεί. Συµπύκνωση Υγρασίας Εάν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος γύρω από τη µονάδα αλλάξει απότοµα, υπάρχει η πιθανότητα εµφάνισης του φαινοµένου συµπύκνωσης υγρασίας µέσα από την οθόνη. Περιµένετε για λίγο, µέχρι η υγρασία να εξατµιστεί και η µονάδα επιστρέψει στην κανονική µορφή της. Πληροφορίες για την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) Μην πιέζετε την οθόνη LCD της µονάδας, επειδή αυτό θα µπορούσε να παραµορφώσει την εικόνα ή να προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα να µην υπάρχει καλή εικόνα και η οθόνη LCD να καταστραφεί. - Καθαρίζετε την οθόνη LCD µε ένα ελαφρώς νοτισµένο µαλακό ύφασµα. - Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εµπορίου ή αντιστατικό σπρέι. - Μην χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε θερµοκρασίες κάτω από 5 ή πάνω από 45 C. Εάν είχατε σταθµεύσει το αυτοκίνητό σας σε ψυχρό ή ζεστό µέρος, η εικόνα ίσως δεν είναι καθαρή. Η οθόνη δεν έχει καταστραφεί και η εικόνα θα καθαρίσει µετά την αποκατάσταση της κανονικής θερµοκρασίας µέσα στο αυτοκίνητο. Μερικές µόνιµες µπλε ή κόκκινες κουκκίδες µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη. Αυτές ονοµάζονται «φωτεινά σηµεία» και µπορεί να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD είναι ένα προηγµένο τεχνολογικό επίτευγµα και το 99,99% των εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται στις οθόνες δεν παρουσιάζουν ελαττώµατα. Υπάρχει ωστόσο η πιθανότητα ένα ποσοστό µικρότερο του 0,01% των εξαρτηµάτων να είναι ελαττωµατικό και κατά συνέπεια, να µην φωτίζεται σωστά. Χρηση της οθονης αφης Η Οθόνη Αφής είναι λειτουργική και αξιόπιστη, θα πρέπει ωστόσο να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω. 1 Μην τρίβετε σκληρά την οθόνη, το απαλό άγγιγµα είναι αρκετό, 2 Η Οθόνη Αφής δεν είναι αδιάβροχη. Υπάρχει η πιθανότητα να εισέλθει νερό στο ηλεκτρονικό κύκλωµα της συσκευής µέσα από την οθόνη 3 Η Οθόνη Αφής περιλαµβάνει ένα εξάρτηµα από γυαλί, εποµένως δεν πρέπει να την χτυπάτε ή να την πιέζετε δυνατά. 4 Προστατεύεστε την οθόνη από υψηλές θερµοκρασίες, σκόνη και υγρασία. Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου (1) Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη για να το λειτουργήσετε. (2) Το τηλεχειριστήριο ίσως δεν λειτουργεί κανονικά όταν εκτίθεται απευθείας στο φως του ήλιου. (3) Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε µέρη µε υψηλή θερµοκρασία ή κάτω από το φως του ήλιου. 2

3 (4) Θα πρέπει να προσέχετε ώστε το τηλεχειριστήριο να µην πέσει κάτω από τα πόδια του οδηγού, όπου θα µπορούσε να εµποδίζει το φρένο ή τον συµπλέκτη. Χρήση της µπαταρίας Λιθίου 1 ) Χρησιµοποιήσετε µόνο µία µπαταρία Λιθίου CR2025 (3V). Αφαιρέστε την µπαταρία σε περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για ένα µήνα ή περισσότερο. 2 ) Μην επαναφορτίζετε, µην αποσυναρµολογείτε, µην θερµαίνετε και µην πετάτε την µπαταρία στη φωτιά. 3 ) Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά εργαλεία για να πιάσετε την µπαταρία. 4 ) Μην αποθηκεύετε την µπαταρία µαζί µε µεταλλικά εργαλεία. 5) Σε περίπτωση διαρροής του υγρού της µπαταρίας, καθαρίστε καλά το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε νέα µπαταρία. 6) Όταν πετάτε χρησιµοποιηµένες µπαταρίες, θα πρέπει να υπακούτε στους κανονισµούς των αρµόδιων φορέων της χώρας σας. 7) Κρατήστε την µπαταρία µακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αµέσως µε ένα γιατρό. Εγκατάσταση της µπαταρίας Αφαιρέστε τον δίσκο από το πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε την µπαταρία µε τους πόλους (+) και (-) προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, αφαιρέστε την ταινία που εξέχει από τον δίσκο. ίσκοι Αναπαραγωγής Σε αυτήν τη µονάδα µπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD, Video CD και CD στους οποίους υπάρχουν τα λογότυπα που βλέπετε εδώ. Αριθµοί περιοχών σε δίσκους DVD βίντεο Οι δίσκοι DVD βίντεο µε µη συµβατούς αριθµούς περιοχών δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε αυτήν τη συσκευή. (Αυτή η µονάδα είναι συµβατή µε δίσκους περιοχής 0 (µηδέν). DVD Player και Φροντίδα Χρησιµοποιείτε µόνο κανονικούς, στρογγυλούς δίσκους. Εάν εισάγετε δίσκους χωρίς κανονικό στρογγυλό σχήµα, υπάρχει η πιθανότητα εµπλοκής τους µέσα στο DVD player ή η µη σωστή αναπαραγωγής τους. Ελέγχετε όλους τους δίσκους για την περίπτωση που έχουν σπασίµατα, γδαρσίµατα ή έχουν σκεβρώσει πριν την αναπαραγωγή. Οι δίσκοι που έχουν σπασίµατα, γδαρσίµατα ή έχουν σκεβρώσει ίσως να µην αναπαράγονται σωστά. Μην χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους. Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής (είναι η επιφάνεια όπου δεν υπάρχουν γράµµατα) όταν πιάνετε το δίσκο. Τοποθετείτε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιµοποιείτε. Μην αφήνετε τους δίσκους κάτω από το φως του ήλιου και µην τους εκθέτετε σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην κολλάτε ετικέτες, µην γράφετε και µην χρησιµοποιείτε χηµικές ουσίες στην επιφάνεια των δίσκων. Για να καθαρίσετε τη βρωµιά από ένα δίσκο, σκουπίστε το δίσκο µε ένα µαλακό ύφασµα, ξεκινώντας από το κέντρο και συνεχίζοντας προς την περιφέρεια του δίσκου. Εάν χρησιµοποιείτε το σύστηµα θέρµανσης όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή, υπάρχει περίπτωση σχηµατισµού υγρασίας στα εξαρτήµατα µέσα στο DVD player. Η υγρασία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην καλή λειτουργία του DVD player. Εάν πιστεύετε ότι η υγρασία δηµιουργεί προβλήµατα, σβήστε το DVD player για µία ώρα περίπου, ώστε να του δώσετε την ευκαιρία να στεγνώσει και καθαρίστε τους νοτισµένους δίσκους που ίσως έχετε µε ένα µαλακό ύφασµα, ώστε να αφαιρέσετε την υγρασία. Τα τραντάγµατα που προκαλούνται από ανωµαλίες στην επιφάνεια των δρόµων µπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή των δίς ίσκοι DVD Με µερικούς δίσκους DVD βίντεο, υπάρχει η πιθανότητα να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες λειτουργίες. Υπάρχει η πιθανότητα να µην µπορείτε να αναπαράγετε κάποιους δίσκους DVD βίντεο. Τύπος δίσκου που περιέχει εγγραφές συµπιεσµένου οπτικοακουστικού µέσου µε υψηλή ποιότητα βίντεο και ήχου, όπως µία ταινία, ο οποίος έχει µεγάλη χωρητικότητα και δυνατότητα επεξεργασίας ψηφιακού σήµατος. DVD: Digital Versatile Disc (Ψηφιακός Ευέλικτος ίσκος) Ανώτερο µενού / µενού (DVD) Μερικοί δίσκοι DVD προβάλλουν περισσότερους από έναν τίτλους στην οθόνη. Αυτή η οθόνη ονοµάζεται µενού τίτλων. Το µενού DVD είναι το στοιχείο του µενού που θα χρησιµοποιείτε για την επιλογή των ρυθµίσεων. Το µενού DVD µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή κατά την αναπαραγωγή, ώστε να εκτελεστούν ρυθµίσεις σύµφωνα µε το τρέχον λογισµικό, όπως είναι η εναλλαγή ήχου µεταξύ Dolby digital και PCM, η αλλαγή της γλώσσας των υπότιτλων και της φωνής. Κατά τη χρήση δίσκων DVD-R/DVD-RW, µπορείτε να αναπαράγετε µόνο αρχεία βίντεο και όχι αρχεία υπολογιστών. Όταν χρησιµοποιείτε δίσκους DVD-R/DVD-RW, επιτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί µε τη µορφή Video (κατάσταση video). εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW που έχουν εγγραφεί µε τη µορφή Video Recording (κατάσταση VR). εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί µε τη µορφή Video (κατάσταση video), εξαιτίας χαρακτηριστικών του δίσκου, γδαρσιµάτων ή βρωµιάς στο δίσκο, υγρασίας, κ.λπ. στο φακό της µονάδας. Υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής και το περιβάλλον. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνεται µε τη σωστή µορφή. ίσκοι CD-R/CD-RW 3

4 Όταν χρησιµοποιείτε δίσκους CD-R/CD-RW, επιτρέπεται η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν οριστικοποιηθεί. Υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή CD recorder µουσικών δίσκων ή σε έναν προσωπικό υπολογιστή, εξαιτίας χαρακτηριστικών του δίσκου, γδαρσιµάτων ή βρωµιάς στο δίσκο, υγρασίας, κ.λπ. στο φακό της µονάδας. Υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής και το περιβάλλον. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνεται µε τη σωστή µορφή. (Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της εφαρµογής.) Υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW αν εκτεθούν απευθείας σε ηλιακό φως, σε υψηλές θερµοκρασίες ή αν οι συνθήκες φύλαξης στο αυτοκίνητο δεν είναι ιδανικές. Υπάρχει η πιθανότητα οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειµένου που έχουν εγγραφεί σε έναν δίσκο CD-R/CD-RW να µην προβάλλονται από τη µονάδα. (Σε περίπτωση δίσκου δεδοµένων ήχου CD-DA). Εάν εισάγετε έναν δίσκο CD-RW στη µονάδα, ο χρόνος που παρέρχεται µέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου θα είναι περισσότερος σε σχέση µε έναν συµβατικό δίσκο CD ή CD-R. ιαβάστε τα µέτρα προστασίας για τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν τους χρησιµοποιήσετε. MP3 Το MP3 είναι η συντόµευση των λέξεων MPEG audio layer3 και εκφράζει τη βασική µορφή της τεχνολογίας συµπίεσης ήχου. Σε αυτήν τη συσκευή µπορούν να αναπαραχθούν αρχεία MΡ3 που έχουν αποθηκευτεί σε δίσκους CD-ROM CD-R και CD-RW. Μπορούν επίσης να αναπαραχθούν δίσκοι που είναι συµβατοί µε το πρότυπο ISO9660 επίπεδο 1 και 2, ή µε το σύστηµα ROMEO and JOLIET. Μπορούν επίσης να αναπαραχθούν δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε πολλαπλές συνόδους. Τα αρχεία MΡ3 δεν είναι συµβατά µε τη µεταφορά δεδοµένων ανάγνωσης. Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων του ονόµατος αρχείου (µαζί µε την επέκταση του ονόµατος.mp3) είναι 32 (η αρίθµηση ξεκινά από τον πρώτο χαρακτήρα). Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων του ονόµατος φακέλου είναι 32. Εάν το αρχείο έχει εγγραφεί µε το σύστηµα ROMEO and JOLIET, θα προβάλλονται µόνο οι πρώτοι 32 χαρακτήρες. Κατά την αναπαραγωγή δίσκων µε MP3 και CD-DA, όπως είναι οι δίσκοι CD-EXTRA και MIXED-MODE CD, το σύστηµα µπορεί να εναλλαχθεί µόνο µεταξύ των MP3 και CD-DA. Η επιλεγµένη σει ρά αναπαραγωγής φακέλων και άλλες λειτουργίες θα είναι η σειρά εγγραφής που εφαρµόζει το λογισµικό. Εποµένως, η αναµενόµενη σειρά αναπαραγωγής δεν θα είναι διαφορετική από την πραγµατική σειρά αναπαραγωγής. Σε κάποια προγράµµατα λογισµικού ωστόσο, δεν επιτρέπεται η επιλογή της σειράς αναπαραγωγής. Το αρχείο είναι συµβατό µε το σύστηµα ετικετοδότησης Id3 Label έκδοση 1.0 και 1.1, προκειµένου να προβάλλονται τίτλοι και συντελεστές των κοµµατιών. Αυτή η λειτουργία ισχύει µόνο για την αναπαραγωγή αρχείων MP3 στα 32, 44.1 και 48 KHz. Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των συχνοτήτων δείγµατος 16, 22, 05, 24, 32, 44.1 και 48 KHz. Η ποιότητα ενός αρχείου MP3 µπορεί να βελτιωθεί όταν αυξηθεί ο ρυθµός µετάδοσης bit (bit rate). Αυτή η συσκευή µπορεί να αναπαράγει ηχογραφήσεις µε ρυθµό µεταξύ 8 KBPS και 320 KBPS. Για να απολαύσετε µουσικής καλής ποιότητας, προτείνουµε η εγγραφή των αρχείων να γίνεται µε ρυθµό µετάδοσης bit µεγαλύτερο των 128 KBPS. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την ονοµασία ενός αρχείου MP3, προσθέστε την σχετική επέκταση ονόµατος αρχείου.mp3. Αυτή η συσκευή θα αναπαράγει αρχεία µε την επέκταση.mp3 ως Mp3. Μην χρησιµοποιείτε αυτήν την επέκταση σε διαφορετικά αρχεία (όχι MΡ3), ώστε να αποφύγετε ενοχλητικό θόρυβο και άλλα προβλήµατα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Volume control button Ρύθµιση ήχου φωνής. Γυρίστε το µπουτόν µε σήµα VOL προς τα δεξιά για αύξηση της έντασης ήχου (από 0~40) και προς τα αριστερά για µείωση της έντασης ήχου. Πατήστε το µπουτόν για να σβήσετε τη συσκευή DVD disk in & out button - Μπουτόν για να βάζετε και να βγάζετε ένα δίσκο dvd Τη στιγµή που θα βάλετε ένα δίσκο µέσα στη συσκευή, η συσκευή θα αρχίζει να το διαβάζει αµέσως & θα το βγάλει αυτοµάτως έξω αν πατήσετε αυτό το µπουτόν (eject) Band Radio Button - Μπουτόν µπάντας ραδιοφώνου Πατήστε BAND για να αρχίσει η λειτουργία της συσκευής και απευθείας µπείτε στο µενού του ραδιοφώνου. Πατήστε BAND για να επιλέξετε µεταξύ FM1,FM2, FM3 & AΜ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. MUTE BUTTON µπουτόν άµεσης διακοπής ήχου Πατήστε το µπουτόν MUTE αν επιθυµείτε να µειώσετε αυτοµάτως τον ήχο της συσκευής & ξαναπατήστε για να το επαναφέρετε. Τον ήχο στην προηγούµενη ένταση. SRC FUNCTION BUTTON - επιλογή πηγής Πατήστε αυτό το µπουτόν για να ενεργοποιήσετε την συσκευή και στη συνέχεια ---- σε λειτουργία της συσκευής --πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ DVD / V-CDC / USB / Card / TV / Ραδιοφώνου Radio /Bluetooth / IPOD/ AUX/ GPS / σβήσιµο της συσκευής / ρυθµίσεις ήχου/ ρυθµίσεις χρωµάτων/ επιλογή χρήσης ηµέρας & νύχτας / προγραµµατισµοί/ και έξοδος. Αν πατηθεί παρατεταµένα για 3 δευτερόλεπτα θα σβήσει η συσκευή. IR λήψη Μην καλύπτετε το µάτι των υπερύθρων για να µπορεί να δέχεται και να λαµβάνει σήµα το τηλεχειριστήριο της συσκευής System set up button (µπουτόν ρυθµίσεων) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να µπείτε στις ρυθµίσεις. Ξαναπατήστε για να µπείτε στις ρυθµίσεις ήχου, εικόνας, χρήσης,οθόνης αφής, ρεύµατος, επόµενης σελίδα, προηγούµενης σελίδας, µάρκα αυτοκινήτου (car logo), ελέγχου, λειτουργίας, συστήµατος & χειριστηρίων τιµονιού. Navigation setup (µπουτόν πλοήγησης) Πατήστε το µπουτόν navi, για να µπείτε κατευθείαν στην πλοήγηση. Ξαναπατήστε navu για να βγείτε από την πλοήγηση και να ξαναµπείτε στις υπόλοιπες λειτουργίες. Αν πατήσετε παρατεταµένα το navi πηγαίνεται από Normal σε multi..?? DVD (µπουτόν για να αναπαραγωγή δίσκων) Πατήστε DVD για να εισέλθετε απευθείας στη λειτουργία DVD. System reset button (µπουτόν επαναφορφοράς ρυθµίσεων) Πατήστε το µπουτόν reset Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Power button Πατήστε το µπουτόν power για να ενεργοποιήσετε την συσκευή & ξαναπατήστε παρατεταµένα για να την απενεργοποιήσετε. 4

5 Angle (µικρότερη κλίση οθόνης) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να µειώσετε την κλίση της οθόνης (αυτή η ρύθµιση δεν είναι δυνατή, µοντέλα µε σταθερό πάνελ οθόνης. Angle (µεγαλύτερη κλίση οθόνης) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να αυξήσετε την κλίση της οθόνης (αυτή η ρύθµιση δεν είναι δυνατή, µοντέλα µε σταθερό πάνελ οθόνης. LCD in & out panel (µπουτόν να µπεί και να βγεί το lcd panel) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να εξέλθει από τη συσκευή το lcd πάνελ (οθόνη) (αυτό είναι δυνατό στα 1din µοντέλα. Περιγραφή µπουτόν τηλεχειριστηρίου 1.Power button Πατήστε το µπουτόν power για να ενεργοποιήσετε την συσκευή & ξαναπατήστε το για να την απενεργοποιήσετε. 2. Display Angle Minish Button (µικρότερη κλίση οθόνης) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να µειώσετε την κλίση της οθόνης (αυτή η ρύθµιση δεν είναι δυνατή, µοντέλα µε σταθερό πάνελ οθόνης. 3. Display Angle Increase Button (µεγαλύτερη κλίση οθόνης) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να αυξήσετε την κλίση της οθόνης (αυτή η ρύθµιση δεν είναι δυνατή, µοντέλα µε σταθερό πάνελ οθόνης. 4. LCD in & out panel (µπουτόν να µπεί και να βγεί το lcd panel) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να εξέλθει από τη συσκευή το lcd πάνελ (οθόνη) (αυτό είναι δυνατό στα 1din µοντέλα. 5. (Day/Night button) Πατήστε για να βάλετε σε λειτουργία την πρωινή ή βραδυνή λειτουργία. 6. Image mode button (Μπουτόν ρυθµισης εικόνας ) Πατήστε αυτό το µπουτόν για να ρυθµίσετε την φωτεινότητα, το κοντράστ της οθόνης και την οξύτητα από 0~ Picture in picture (PIP) button Πατήστε αυτό το µπουτόν για να δείτε µίας λειτουργίας την εικόνα µέσαε σε µιας άλλης λειτουργία την εικόνα. 8. Audio setup button. Ρυθµίσεις ήχου. 9. DVD (µπουτόν για να αναπαραγωγή δίσκων) Πατήστε DVD για να εισέλθετε απευθείας στη λειτουργία DVD. 10. Μπουτόν επιλογής κατεύθυνσης Πάνω 11. SRC Player button. Μπουτόν για να εισέλθετε στο κύριο µενού. 12. Μπουτόν κατεύθυνσης - Αριστερά 13. Μπουτόν κατεύθυνσης - εξιά 14. Μπουτόν επιβεβαίωσης επιλογής 15. Navigation (µπουτόν πλοήγησης) Πατήστε το µπουτόν navi, για να µπείτε κατευθείαν στην πλοήγηση. Ξαναπατήστε παρατεταµένα navi για να βγείτε από την πλοήγηση. 16. Μπουτόν κατεύθυνσης - Κάτω 17. Radio button Πατήστε για να εισέλθετε στην λειτουργία ραδιοφώνου και ξαναπατήστε για να επιλέξετε µπάντα από FMI, FM2,FM3, AM 18. Receive button. Αφότου έχετε εισέλθει στην λειτουργία του Bluetooth πατήστε αυτό το µπουτόν για να απαντήσετε σε µία εισερχόµενη κλίση. 19. Hang up button. Oταν είσαστε στην λειτουργία του Bluetooth πατήστε αυτό το µπουτόν για να τερµατίσετε µία κλίση. 20. Main menu button. Πατήστε το µπουτόν µενού για να παγώσετε εικόνα ή ήχο και γα εισέλθετε στην επιλογή των περιεχοµένων του δίσκου (υποµενού) 5

6 21. Eject button. Πατήστε αυτό το µπουτόν για να βγάλετε τον δίσκο από τη συσκευή. 22.Πατήστε το µπουτόν αυτό για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου και ξαναπατήστε το αν θέλετε να την διακόψετε προσωρινά. 23. Stop button Πατήστε το µπουτόν αυτό για να διακόψετε εντελώς την αναπαραγωγή του δίσκου. 24. Information button Πατηστε το µπουτόν αυτό για να δείτε πληροφορίες του δίσκου όπως τίτλο & νούµερο τραγουδιού. 25. Last song Πατήστε το µπουτόν αυτό για να ξανακουστεί το ίδιο τραγουδι, πατήστε 2 φορές για να ακουστεί το προηγούµενο. 26. Next song Πατήστε το µπουτόν αυτό για να ακουστεί το επόµενο τραγούδι. 27. Fast Rewind Πατήστε το µπουτόν αυτό για να πάτε πίσω την αναπαραγωγή του δίσκου. 28. Fast forward Πατήστε το µπουτόν αυτό για να πάτε εµπρός την αναπαραγωγή του δίσκου. 29. System setup button Πατήστε το µπουτόν αυτό για να µπείτε στις ρυθµίσεις. 30. Volume (-) button Πατήστε το µπουτόν αυτό για να χαµηλώσετε την ένταση του ήχου. 31. Volume (+) button Πατήστε το µπουτόν αυτό για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. 32. Mute button Πατήστε το µπουτόν αυτό για την απότοµη διακοπή ήχου. 33. Number button Πατήστε τα µπουτόν 1-10 για να επιλέξετε µνήµη o Οδηγίες για ενεργοποίηση & απενεργοποίηση συσκευής - Οperation for turn on & off the player Πατήστε το SRC µπουτόν για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Πατήστε το SRC µπουτόν παρατεταµένα για να απενεργοποιήσετε την συσκευή. o Κεντρικό µενού -The main menu Όταν η οθόνη ανάψει πατώντας το SRC µπαίνουµε στο κεντρικό µενού. Υπάρχουν 17 µπουτόν στο κεντρικό µενού όπως στη φωτό. (DVD) Χρησιµοποιώντας πολύ υψηλής ανάλυσης ψηφιακό πάνελ 800x480 βλέπετε ταινίες µε µεγάλη ευκρίνειa και πολύ ζωντανά χρώµατα. Η µονάδα µπορεί να παίξει Format DVD/VCD/CD/MP3/MPEG/CD-R/WMA/JPEG. (VCD) Aγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµαvcd για να αναπαράγετε vcd xρησιµοποιώντας πολύ υψηλής ανάλυσης ψηφιακό πάνελ 800x480 βλέπετε ταινίες µε µεγάλη ευκρίνειa και πολύ ζωντανά χρώµατα. Η µονάδα µπορεί να παίξει (USB) Αφού συνδέσετε την συσκευή usb, αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα USB για να αναπαραχθούν τα αρχεία που περιέχει η συσκευή - µπορεί να αναπαράγει αρχεία WMN/AVI/MPEG/MP3/MP4/JPEG. (Card) Αφού τοποθετήσετε την sd κάρτα, αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη SD στην οθόνη για να αναπαραχθούν τα αρχεία που περιέχονται στην κάρτα αρχεία WMN/AVI/MPEG/MP3/MP4/JPEG. (TV) Aγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα TV για να δείτε τηλεόραση. (Radio) Αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα RADIO για να ακούσετε ραδιόφωνο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 32 σταθµούς FM/AM. (Bluetooth) Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο να συνδέσετε το κινητό σας µε την παρούσα συσκευή και να µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία κλίση χωρίς να κρατάτε το κινητό σας. (IPOD) Αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα IPOD, συνδέστε την συσκευή σας IPOD και µπείτε στο µενού. (AUX) Αν έχετε συνδέσει µία εξωτερική συσκευή στην είσοδο video, αγγίξτε το εικονίδιο για να συνδεθείτε. (GPS) Αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα µπείτε στο µενού της πλοήγησης. (SETUP) Αγγίξτε το µπουτόν αυτό για να µπείτε σο µενού ρυθµίσεων εικόνας, ήχου, ώρας κλπ. (EXIT µπουτόν ) Αγγίξτε το µπουτόν ΕΧΙΤ για να βγείτε από το κεντρικό µενού. Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να ρυθµίσετε τον ήχο των πλήκτρων. Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να αλλάξετε το χρώµα φωτισµού των µπουτόν. Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να µπείτε στην βραδινή λειτουργία (µειωµένος φωτισµός για να µην ενοχλείστε την νύχτα) - αν ξαναγγίξετε να επιστρέψετε στην πρωινή λειτουργία (κανονικός φωτισµός συσκευής) Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να γυρίσετε την οθόνη 6

7 o Βασικές λειτουργίες του DVD Μόλις βάλετε δίσκο στη συσκευή η οθόνη θα αλλάξει αµέσως εικόνα και θα παρουσιαστεί η κάτωθι εικόνα. (SRC) Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να µπείτε στο µενού (PIP) Αγγίξτε αυτό το µπουτόν για να κάνετε χρήση της λειτουργίας «picture in picture» (εικόνα µέσα στην εικόνα), ξαναγγίξτε το εικονίδιο PIP και θα βγείτε από την λειτουργία PIP. Αγγίξτε το µπουτόν για να αλλάξετε το back round της οθόνης. Αγγίξτε το µπουτόν για να βγείτε από το µενού Aγγίξτε το µπουτόν αυτό για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να µπείτε στο µενού του dvd, να επιλέξετε από τα αρχεία του δίσκου ή κάποιο κεφάλαιο του δίσκου που επιθυµείτε. Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να πάτε στο προηγούµενο κεφάλαιο του δίσκου Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να πάτε στο επόµενο κεφάλαιο του δίσκου. Αγγίξτε να για παύσετε την αναπαραγωγή του δίσκου Αγγίξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του δίσκου, ξαναγγίξτε για να παύσετε προσωρινά την αναπαραγωγή και αγγίξτε άλλη µία φορά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή του δίσκου Αγγίξτε αυτό το µτουτόν για να µπουτόν για να µπείτε στις ρυθµίσεις του dvd (dvd setup) Όταν µπείτε video µενού setup, αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να πάτε πίσω στο αρχικό µενού του dvd. Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να βγάλετε το δίσκο από τη συσκευή Αγγίξτε το εικονίδιο TITLE για να δείτε τον τίτλο του δίσκου & το νούµερο του προγράµµατος (αν διατίθεται από το δίσκο) Αγγίξτε το εικονίδιο για να κάνετε αναπαραγωγή του δίσκου σε προηγούµενα αρχεία Αγγίξτε το εικονίδιο για να κάνετε αναπαραγωγή του δίσκου σε επόµενα αρχεία Αν το δισκάκι διαβάζει ένα αρχείο που έχει τη δυνατότητα επιλογής από πολλές γλώσσες, µπορείτε να επιλέξετε µία άλλη γλώσσα, εδώ. Αγγίξτε το εικονίδιο µε την ένδειξη INFO και θα πληροφορηθείτε για τον τίτλο του και τον αριθµό του κεφαλαίου Αγγίξτε το εικονίδιο µε την ένδειξη REPEAT για να ξαναγίνει αναπαραγωγή του δίσκου Aγγίξτε το εικονίδιο CUSER για να εµφανιστεί ή όχι στην οθόνη το πληκτρολόγιο µε τον κένσορα. Αγγίξτε τα σύµβολα πάνω /κάτω/δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε κεφάλαιο ή τραγούδια και για επιβεβαίωση αγγίξτε το σύµβολο του enter που είναι στο κέντρο. Αγγίξτε στην οθόνη τον νούµερο του επιθυµητού τραγουδιού ή κεφαλαίου της ταινίας που επιθυµείτε. 7

8 o ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MENU DVD Στο συγκεκριµένο σηµείο των ρυθµίσεων πατήστε SETUP για εισέλθετε το µενού των ρυθµίσεων. Υπάρχουν 4 είδη προγραµµατισµών. Οι ρυθµίσεις που θα κάνετε γίνονται και χωρίς δίσκο, απλά όταν βάλετε δισκο µπορεί να χρειάζονται επιπλέον ρυθµίσεις. Κάνετε τις επιλογές όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα: 8

9 o Ρυθµίσεις Virtual CD Av αγγίξετε το εικονίδιο VCD θα µπείτε στο παρακάτω µενού: εικόνα του δίσκου που προτιµάτε είναι η εικόνα του εικονικού δίσκου είναι η εικόνα πραγµατιοκού δίκσου είναι η αυτόµατη αποµόνωση ήχου Aγγίξτε το µπουτόν αυτό για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου για να πάτε σε προηγούµενο τραγούδι, για να πάτε σε επόµενο τραγούδι, για να πάτε σύντοµα σε προηγούµενο τραγούδι, για να πάτε σύντοµα σε επόµενο τραγούδι, µπουτόν για διαγραφή τραγουδιού, τυχαία αναπαραγωγή, κυκλική αναπαραγωγή, κανονική συµπίεση δίσκου, γρήγορη συµπίεση δίσκου. Ρυθµίσεις: 1. Μόλις βάλετε δίσκο VCD στη συσκευή η οθόνη θα αλλάξει αµέσως και θα µπείτε στο µενού του vcd. 2. Για να αντιγράψετε τα αρχεία του vcd στην συσκευή απλά επιλέξτε κανονική συµπίεση δίσκου ήγρήγορη συµπίεση δίσκου 3. Όταν βάλετε δίσκο VCD στη συσκευή µπορείτε να το ακούσετε ή να το διαγράψετε o USB ρυθµίσεις Τοποθετήστε την κάρτα USB µέσα στην ειδική σχισµή της συσκευής & αυτοµάτως θα ανοίξει το µενού που βλέπετε. Αγγίξτε το κενό της οθόνης για να εµφανιστούν οι ρυθµίσεις του µενού. Oι ρυθµίσεις είναι αντίστοιχες µε εκείνες του µενού του dvd. o Εικόνα για χρήση σαν Logo στο γενικό µενού του dvd Μπορείτε να βάλετε µία εικόνα που θα φαίνεται στην οθόνη της συσκευής την ώρα που θα είναι στην αρχική σελίδα του dvd. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή όταν έχετε συνδέσει µία συσκευή usb ή µία κάρτα sd για να διαβάσει µία εικόνα ή ένα αρχείο Mp4. Η εικόνα είναι µε αρχείο jpg ανάλυσης 720*500 σε 1Μ. 1. Όταν δείτε την εικόνα ή mp4 που προτιµάτε πατήστε το µπουτόν του play/pause και αυτοµάτως θα παγώσει η εικόνα 2. Στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα και µπείτε στο µενού 2. Όπως απεικονίζεται παρακάτω: 3.Αγγίξτε το εικονίδιο µε το σύµβολο CAPTURE, µετά αγγίξτε το εικονίδιο SETUP, µπείτε στο µενού του dvd και θα δείτε την ακόλουθη εικόνα: 9

10 Αγγίξτε το µενού που θα εµφανιστεί και θα δείτε να παρουσιάζεται στην οθόνη ένα υποµενού. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε και κλείστε το µενού του dvd αγγίζοντας το σύµβολο X Αγγίξτε το εικονίδιο TITLE, και η διαδικασία της αποθήκευσης θα ξεκινήσει. 4. Περιµένετε λίγο µέχρι να ολοκληρωθεί η αποθήκευση του λογότυπου/ εικόνας o SD card ρυθµίσεις Εισάγετε την κάρτα sd στη σωστή σχισµή της συσκευής και αµέσως θα ενεργοποιηθεί το σχετικό µενού. Αγγίξτε την οθόνη στο κενό που θα εµφανιστεί και αµέσως θα δείτε όλα τα µπουτόν επιλογών µπροστά σας. Το µενού είναι ακριβώς το ίδιο µε το µενού του USB. o Ρυθµίσεις του αναλογικού συστήµατος τηλεόρασης TV Aγγίξτε το εικονίδιο TV από το κεντρικό µενού για να εισέλθετε στις επιλογές του µενού Aγγίξτε το µπουτόν αυτό για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Αγγίξτε το µπουτόν SET και διαλέξτε µεταξύ < > για να επιλέξετε µεταξύ των συστηµάτων PAL/NTSC/SECAM/PAL-M/PAL-N Eπίσης πατήστε < > για να επιλέξετε µεταξύ σηµάτων BG/DK/M/N. Για NTSC/PAL-M επιλέγετε σύστηµα M. Για SECAM επιλέγετε σύστηµα BG/DK Για PAL-N επιλέγετε σύστηµα N. ΠΡΟΣΟΧΗ: στην ΕΛΛΑ Α έχουµε PAL BG o ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Αγγίζοντας το εικονίδιο µε το σήµα RADIO, ραδιοφώνου, ή το αντίστοιχο του τηλεχειριστηρίου, ή το µπουτόν BAND στην οθόνη, εισέρχεστε στο µενού του ραδιοφώνου και στις µπάντες FM1/FM2/FM3/AM και βλέπετε την παρακάτω εικόνα: Μπουτόν επιλογής µπάντας FM1/FM2/FM3/AM Μπουτόν αυτόµατης αναζήτησης και αποθήκευσης σταθµών. 10

11 Μπουτόν µενού spectrum Μπουτόν αυτόµατης διακοπής του ήχου τηλεχειριστήριο. Aγγίξτε το µπουτόν αυτό για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου ή ρυθµίστε την ένταση από το Η RDS λειτουργία υποστηρίζεται στις ευρωπαικές χώρες. AF: δίνονται χρήσιµες πληροφορίες την συγκεκριµένη στιγµή TA: ίνονται πληροφορίες που αφορούν την κίνηση στους δρόµους (εάν αυτή η πληροφορία αυτή υποστηρίζεται στην χώρας σας). PTY: ίνονται πληροφορίες για τον τύπο του προγράµµατος, που εκπέµπει κάθε πρόγραµµα. Ηµιαυτόµατη αναζήτηση σταθµών προς τα πάνω ή προς τα κάτω Αναζήτηση σταθµών προς τα πάνω ή προς τα κάτω Αν αγγίξετε την συχνότητα στο κέντρο του κύκλου θα εµφανιστεί ένα ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο για να επιλέξετε την ακριβή συχνότητα που επιθυµείτε π.χ Μπουτόν εξόδου από το µενού Μπουτόν επιβεβαίωσης των ψηφίων που επιλέξατε. Αν δηλαδή πληκτρολογήσατε την συχνότητα που επιθυµείτε, αγγίξτε αυτό µπουτόν για επιβεβαίωση. Μπουτόν διαγραφής του ψηφίου που επιλέξατε o ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH H συγκεκριµένη συσκευή σας επιτρέπει να συνδέσετε το κινητό σας µε την συσκευή και να επικοινωνείτε µέσω του κινητού σας χωρίς να κρατάτε την συσκευή στο χέρι. Αγγίξτε το εικονίδιο µε το σήµα BLUETOOTH & στην οθόνη θα εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα Αν αγγίξετε αυτό το µπουτόν θα ανοίξει το µενού των ρυθµίσεων του Bluetooth. ENABLE PAIR: Το µπουτόν αυτό είναι για να συνδέσετε το κινητό σας (εφόσον υποστηρίζει αυτή την λειτουργία) µε την συσκευή. Για να συνθεθούν θα σας ζητηθεί ένας κωδικός. Όταν σας ζητηθεί πληκτρολογήστε τον κωδικό DISABLE PAIR. Αν αγγίξετε αυτή την επιλογή θα βγείτε από το µενού σύνδεσης των δύο συσκευών AUTO CONNECT : Αν πατήσετε αυτό το µπουτόν θα γίνει αυτόµατη σύνδεση CONNECT: Aν πατήσετε αυτό το µπουτόν θα ξεκινήσει η συνδεση των συσκευών DISCONECT: Αν αγγίξετε αυτή την επιλογή θα διακοπεί η σύνδεση των δύο συσκευών AUTO ANSWER: Επιλογή για αυτόµατη απάντηση εισερχόµενης κλίσης 11

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. In-Car Audio Visual Navigation ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ In-Car Audio Visual Navigation Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του δέκτη. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 CAUTIONS: This appliance contains a laser system PRODUCT.

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα συνδέοντας μια συσκευή USB που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Σύστημα πλοήγησης Columbus Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. Σύστημα πλοήγησης Columbus Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER Σύστημα πλοήγησης Columbus Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα αυτοκίνητο ŠKODA το οποίο είναι εφοδιασμένο με το σύστημα πλοήγησης Columbus (καλούμενο στο εξής: σύστημα ραδιοπλοήγησης).

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6. Εγχειρίδιο χρήσης NX504E FX504E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 6.2 ΙΝΤΣΩΝ CAUTIONS This appliance contains

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...3 Επαναρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BOLERO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BOLERO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BOLERO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Γενικές σημειώσεις................... Οδηγίες χρήσης............................... Χαρακτήρες στο κείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ DNN9250DAB DNN6250DAB ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD DNR8025BT Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα συνδέοντας μια συσκευή USB που περιέχει ένα αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVA-W505R IVA-W502R

Mobile Media Station IVA-W505R IVA-W502R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα