Πολιτικές ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών Policies for academic digital collections

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικές ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών Policies for academic digital collections"

Transcript

1 Πολιτικές ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών Policies for academic digital collections Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης s: Alexandros Koulouris, Sarantos Kapidakis Ionian University, Department of Archive and Library Sciences, Laboratory on Digital Libraries and Electronic Publishing, s: Περίληψη Εξετάζουµε και αναλύουµε τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ψηφιακών συλλογών δέκα πρωτοπόρων ακαδηµαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε παράγοντες, όπως, ο τρόπος δηµιουργίας του υλικού (ψηφιοποιη, ψηφιακό), η µέθοδος πρόσκτησης, η πνευµατική ιδιοκτησία κτλ. Ενδιαφερόµαστε για βιβλιοθήκες που έχουν συλλογές µε ποικίλους τύπους ψηφιακού υλικού (εικόνα, ήχος κτλ.), διάφορους πνευµατικούς δηµιουργούς και ιδιοκτήτες (βιβλιοθήκη, ιδιώτες, οργανισµούς όπως εκδότες κτλ.), διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής και ποικίλες µεθόδους πρόσκτησης (άδεια χρήσης, αγορά, ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης ή άλλων πνευµατικών δηµιουργών κτλ.). Οι βιβλιοθήκες που εξετάζουµε και που ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια, είναι οι κεντρικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µεγάλων πανεπιστηµίων που αποτελούν το συντονιστικό όργανο των επιµέρους βιβλιοθηκών των τµηµάτων των πανεπιστηµίων. Αναλύουµε τη σχέση παραγόντων και πολιτικών, καταδεικνύοντας πως η µέθοδος πρόσκτησης και η πνευµατική ιδιοκτησία επηρεάζουν τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ψηφιακών συλλογών. Εξάγουµε µερικές ποσοτικές παρατηρήσεις και καταλήγουµε σε γενικούς κανόνες για το ποιοι παράγοντες οδηγούν σε συγκεκριµένες πολιτικές. Για παράδειγµα, όταν η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού, η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση είναι ελεύθερη µε τον όρο να υπάρχει αναφορά στην πηγή ή παρέχεται ελεύθερα µε βάση τον κανόνα της «θεµιτής χρήσης», και η εµπορική αναπαραγωγή απαιτεί γραπτή άδεια από τη βιβλιοθήκη και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη. Εξάγουµε την κοινή πρακτική στις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής. Για παράδειγµα, η πρόσβαση για τους χρήστες της βιβλιοθήκης ή του πανεπιστηµίου είναι πάντα ελεύθερη µέσα από τη βιβλιοθήκη ή το πανεπιστήµιο, ανεξάρτητα από την πνευµατική ιδιοκτησία και τον τύπο δηµιουργίας του υλικού. Επίσης, όταν υπάρχουν αβεβαιότητες για τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν γνωρίζουµε που ανήκουν κοινή λύση είναι η αναπαραγωγή (ιδιωτική και εµπορική) να κρίνεται ανά περίπτωση. ηλαδή, δεν υπάρχει κανόνας και κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά και µπορεί να έχει διαφορετική αντιµετώπιση. Τέλος, κάνουµε µια αντιστοίχιση και σύγκριση µεταξύ των συµβατικών και ψηφιακών πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής, καταδεικνύοντας κυρίως τις διαφορές τους. 1

2 Λέξεις κλειδιά: Πολιτικές, πρόσκτηση, πρόσβαση, πνευµατικά δικαιώµατα, αναπαραγωγή, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές συλλογές, ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, διαχείριση δικαιωµάτων πρόσβασης, διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας Abstract We examine and classify the access and reproduction policies of the digital collections of ten leading academic digital libraries according to factors such as the creation type of the material (digitized, born-digital), the acquisition method, the copyright ownership etc. We are interested in libraries, which have collections with various creation types or types of material (video, audio etc.), various copyright owners (libraries, individuals, organizations such as publishers etc.), diversified access and reproduction policies and various acquisition methods (license, purchase, digitization of library or third-party material etc.). The examined libraries, corresponding to the above criteria, are central academic libraries of big universities that act as the coordinating bodies for all the department libraries of the universities. We analyze the relationship of the factors and the policies, showing how the acquisition method and the copyright ownership affect the access and reproduction policies for the digital collections. We derive some quantitative remarks and we conclude with rules about which factors lead to specific policies. For example, when the library has the copyright of the material, the reproduction for private use is provided usually free with a credit to the source or otherwise mostly under fair use provisions and the commercial reproduction needs written permission from and fees given to the library. We extract the common practice on access and reproduction policies. For example, the oncampus onsite access is always free independently of the copyright ownership and the creation type of the material. In addition, when there are copyright uncertainties a common solution is the reproduction (private and commercial) to be on case-by-case basis. Finally, we map the conventional access and reproduction policies to digital and we compare them, showing mostly their differences. Keywords: Policies, acquisition, access, copyright, reproduction, digital libraries, digital collections, academic libraries, access rights management, intellectual property rights management Εισαγωγή Εξετάζουµε τους παράγοντες και τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύουµε τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ταξινοµούµε τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής, σύµφωνα µε παράγοντες, όπως, ο τύπος δηµιουργίας του υλικού (ψηφιοποιη, γεννη ), η µέθοδος πρόσκτησης, η πνευµατική ιδιοκτησία κτλ. Αναλύουµε κάθε πολιτική και εξάγουµε κάποιες ποσοτικές παρατηρήσεις, για τη σχέση παραγόντων και πολιτικών. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξάγουµε την κοινή πρακτική και καταλήγουµε σε κάποιους γενικούς κανόνες για τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, κάνουµε µια αντιστοίχιση και σύγκριση µεταξύ 2

3 των συµβατικών και ψηφιακών πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής. Τέλος, τα συµπεράσµατα µας περιέχονται στο πέµπτο κεφάλαιο. 1. Πολιτικές των ψηφιακών συλλογών Σ αυτό το κεφάλαιο, αναλύουµε εν συντοµία τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών για κάθε βιβλιοθήκη χωριστά. 1.1 Πολιτικές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Aladin (ADL) του Washington Research Library Consortium Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Aladin (ADL) περιέχει ψηφιοποιη υλικό από τις ειδικές συλλογές επτά πανεπιστηµίων του Washington Research Library Consortium, οι οποίες, εκτός από τη συλλογή Felix E. Grant (FEG), είναι ελεύθερα προσβάσιµες σε εσωτερικούς (φοιτητές, διδάσκοντες, προσωπικό της βιβλιοθήκης και του πανεπιστηµίου) και εξωτερικούς (χρήστες εκτός πανεπιστηµίου) χρήστες µέσω διαδικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ιδιωτική αναπαραγωγή (ή αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση) είναι ελεύθερη µε τον όρο να υπάρχει αναφορά στην πηγή. Η συλλογή FEG, είναι περιορισµένη µόνο για εσωτερικούς εγγεγραµυς χρήστες για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (εµπορική αναπαραγωγή, διανοµή, αναδιανοµή, δηµοσίευση, αναδηµοσίευση, µεταβίβαση σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο, αντιγραφή, αποθήκευση σε οποιοδήποτε µέσο, συστηµατικό ή καταχρηστικό downloading κτλ.) απαιτεί γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στον πνευµατικό δηµιουργό (συνήθως σε άλλους δηµιουργούς και σπανιότερα, στο Πανεπιστήµιο της Περιφέρειας του Columbia) (University of the District of Columbia 2003). 1.2 Πολιτικές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Κολεγίου του Dartmouth (DCDL) Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κολεγίου του Dartmouth (DCDL), περιέχει γεννη υλικό στο οποίο έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα ή το οποίο έχει αποκτήσει µε άδεια χρήσης, όπου άλλοι έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα. Λόγω των αδειών χρήσης, οι ψηφιακές πηγές, έχουν µια ποικιλία διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης (ελεύθερη, ελεύθερη µόνο για εσωτερικούς χρήστες, ελεύθερη µόνο για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου κτλ.). Επίσης, η αναπαραγωγή πέρα από τον κανόνα της θεµιτής χρήσης, απαιτεί γραπτή άδεια από τον κάτοχο της πνευµατικής ιδιοκτησίας (την DCDL ή οποιοδήποτε άλλο πνευµατικό ιδιοκτήτη) (Dartmouth College Library 2004). 1.3 Πολιτικές της Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης του Harvard (HUL) Η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Harvard (HUL), περιέχει ψηφιοποιη ή/και γεννη υλικό στο οποίο έχει τα πνευµατική δικαιώµατα, ή είναι αποθηκευ στη βιβλιοθήκη ή έχει αποκτηθεί µε άδεια χρήσης από τη βιβλιοθήκη, και παρέχεται µόνο για εκπαιδευτική ή ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί γραπτή άδεια από τη HUL (Harvard University Library 1999). Η HUL είναι υπεύθυνη για τη χρήση και αναπαραγωγή του υλικού, ανεξάρτητα από την πνευµατική ιδιοκτησία. Οι περισσότερες ψηφιακές πηγές είναι προσβάσιµες µόνο για εσωτερικούς χρήστες. Άλλες, λόγω του τύπου του υλικού ή των αδειών χρήσης, είναι προσβάσιµες µόνο για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν συνήθως πρόσβαση στις περισσότερες ψηφιακές πηγές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πηγές, όπως, οι ετήσιες εκθέσεις του Harvard, που είναι προσβάσιµες απ όλους. 3

4 1.4 Πολιτικές της Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης του Northwestern (NUL) Η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Northwestern (NUL), αποκτά γεννη υλικό µέσω αδειών χρήσης ή αγοράς και ψηφιοποιεί υλικό στο οποίο κατέχει τα πνευµατικά δικαιώµατα, ή υλικό άλλων πνευµατικών ιδιοκτητών που είναι ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς από τους πνευµατικούς ιδιοκτήτες. Κάθε συλλογή ή τύπος υλικού µπορεί να έχει διαφορετικούς περιορισµούς και όρους πνευµατικών δικαιωµάτων ή αναπαραγωγής. Λόγω της αβεβαιότητας αυτής, η αναπαραγωγή, κρίνεται ανά περίπτωση σύµφωνα µε την πνευµατική ιδιοκτησία. Το γεννη υλικό παρέχεται µε διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης (ελεύθερη, ελεύθερη για εσωτερικούς χρήστες, ελεύθερη για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου, ελεύθερη για εσωτερικούς και µερική για εξωτερικούς κτλ.) ανάλογα µε την κατηγορία χρηστών (φοιτητές, προσωπικό και διδακτικό προσωπικό, απόφοιτοι, και συνδεδεµένα µέλη και επισκέπτες), την πνευµατική ιδιοκτησία, τις άδειες χρήσης του υλικού ή άλλες συµφωνίες. Οι ψηφιοποιηµένες πηγές, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων (π.χ. Video Encyclopedia of the 20th Century), είναι ελεύθερα προσβάσιµες σε όλους τους χρήστες µέσω διαδικτύου. 1.5 Πολιτικές των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου της North Carolina (NCSUL) Οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου της North Carolina (NCSUL), ψηφιοποιούν το υλικό που έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα και αποκτούν γεννη υλικό άλλων πνευµατικών ιδιοκτητών µέσω αδειών χρήσης ή αγοράς. Ωστόσο, τα πνευµατικά δικαιώµατα του ψηφιακού υλικού είναι µπερδεµένα ή περίπλοκα, και διαφέρουν όπως και η πρόσβαση (ελεύθερη, µόνο για εσωτερικούς χρήστες, µόνο για εσωτερικούς και κάποιους εξωτερικούς χρήστες κτλ.) από συλλογή σε συλλογή. Μόνο οι εσωτερικοί χρήστες µπορούν να αναπαράγουν, για µη εµπορικούς, προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις πηγές που έχουν αποκτηθεί µέσω αδειών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται (NCSU Libraries 2002). Η αναπαραγωγή, πέρα από τον κανόνα της θεµιτής χρήσης, απαιτεί γραπτή άδεια και πληρωµή των δικαιωµάτων χρήσης στον πνευµατικό ιδιοκτήτη. 1.6 Πολιτικές της Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης του Cambridge (CUL) Η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Cambridge (CUL), αποκτά γεννη υλικό άλλων πνευµατικών ιδιοκτητών µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς και σπανιότερα µέσω εθελοντικής κατάθεσης, και ψηφιοποιεί υλικό στο οποίο έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. To γεννη υλικό παρέχεται µε διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης, όπως, ελεύθερη, µόνο για εσωτερικούς χρήστες, µόνο για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου κτλ. (Cambridge University Library 2003). Οι ψηφιοποιηµένες συλλογές, εκτός από τη συλλογή Gutenberg Bible, είναι ελεύθερα προσβάσιµες για προσωπική έρευνα και µη εµπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στην CUL. ιαφορετικά, όταν το υλικό έχει άλλους πνευµατικούς ιδιοκτήτες και όχι την CUL, οποιαδήποτε άλλη χρήση χρειάζεται γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στους πνευµατικούς ιδιοκτήτες, αλλά, η CUL µπορεί να χρεώσει επιπλέον για την παροχή της υπηρεσίας. 4

5 1.7 Πολιτικές της Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης του Cornell (COUL) Η Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Cornell (COUL), ψηφιοποιεί υλικό στο οποίο έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα και αποκτά γεννη υλικό άλλων πνευµατικών ιδιοκτητών µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς. Οι ψηφιακές συλλογές, στις οποίες η COUL έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ιδιωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς µόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέρα από αυτή που επιτρέπεται από τον κανόνα της θεµιτής χρήσης, απαιτεί γραπτή άδεια από την COUL η οποία θα δίνεται ή όχι ανά περίπτωση. Επίσης, η COUL µπορεί να απαιτήσει κάποια πληρωµή για τη χρήση, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται από το είδος της προτεινόµενης χρήσης (Cornell University Library 2003). Σε ψηφιακές συλλογές που η πνευµατική ιδιοκτησία ανήκει σε άλλους και όχι στην COUL, η χρήση, πέρα από τον κανόνα της θεµιτής χρήσης, απαιτεί γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στους πνευµατικούς ιδιοκτήτες. Οι ψηφιακές συλλογές έχουν δύο πολιτικές πρόσβασης: ελεύθερη (Samuel J. May Anti-Slavery Collection SJMAS, Historical Monograph Collection HM, Cornell University Image Collections IC κτλ.) ή µόνο για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου (Past Masters PM, Patrologia Latina PL κτλ.). Ωστόσο, ακόµη και οι ελεύθερα προσβάσιµες συλλογές, έχουν διαφοροποιήσεις στους όρους πνευµατικής ιδιοκτησίας, πρόσβασης και αναπαραγωγής. 1.8 Πολιτικές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Miguel de Cervantes (MdCDL) Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Miguel de Cervantes (MdCDL), ψηφιοποιεί υλικό στο οποίο έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα ή υλικό χωρίς πνευµατικά δικαιώµατα ή ελεύθερο υλικό άλλων πνευµατικών ιδιοκτητών, και δηµιουργεί γεννη υλικό στο οποίο έχει επίσης τα πνευµατικά δικαιώµατα. Επιπλέον, αποκτά ψηφιοποιη ή γεννη υλικό µέσω αδειών χρήσης στο οποίο έχει την πνευµατική ιδιοκτησία ή αυτή ανήκει σε ιδιώτες, ανάλογα µε τους όρους των αδειών χρήσης. Η πρόσβαση για όλους τους χρήστες και η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη σε όλες τις συλλογές. Η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται. 1.9 Πολιτικές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Νέας Ζηλανδίας (NZDL) Οι ψηφιοποιηµένες συλλογές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Νέας Ζηλανδίας (NZDL), είναι ελεύθερα προσβάσιµες, µε τη χρήση του λογισµικού ψηφιακών βιβλιοθηκών Greenstone, για όλους τους χρήστες µέσω διαδικτύου. Τα πνευµατικά δικαιώµατα µπορεί να ανήκουν σε διάφορους ιδιοκτήτες ή σε κανένα (public domain), ωστόσο, οι συλλογές είναι ελεύθερα προσβάσιµες. Ο χρήστης µπορεί να δει, να κατεβάσει και να εκτυπώσει το υλικό χωρίς περιορισµούς και χρέωση (π.χ. Computer Science Technical Reports, Music Library). Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή, αλλά η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται Πολιτικές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Glasgow (GDL) Η κατανεµηµένη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Glasgow (GDL), περιέχει ψηφιοποιη και γεννη υλικό που δηµιουργείται και συντηρείται από διαφορετικά προγράµµατα, οργανισµούς, ινστιτούτα, πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες και ιδιώτες. Το ψηφιακό υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιµο για όλους τους χρήστες µέσω διαδικτύου. Τα πνευµατικά δικαιώµατα διαφέρουν και µπορεί να ανήκουν σε διάφορους πνευµατικούς ιδιοκτήτες, όπως, εκδότες, 5

6 βιβλιοθήκες, ιδιώτες κτλ., ανάλογα τη συλλογή. Συνήθως, η αναπαραγωγή για µη προσωπική χρήση, απαιτεί γραπτή άδεια από τον πνευµατικό ιδιοκτήτη. 2. Ταξινόµηση των πολιτικών Στον Πίνακα 1, ταξινοµούµε τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ακαδηµαϊκών ψηφιακών συλλογών, σύµφωνα µε τον τύπο δηµιουργίας του υλικού, τη µέθοδο πρόσκτησης και την πνευµατική ιδιοκτησία. Αναλύουµε τη σχέση παραγόντων και πολιτικών και καταδεικνύουµε τις διαφοροποιηµένες πολιτικές που προκύπτουν. Έπειτα, παρουσιάζουµε τις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής που χρησιµοποιούνται για το ψηφιοποιη και το γεννη υλικό χωριστά. Η πρώτη στήλη δείχνει τον τύπο δηµιουργίας του υλικού, δηλαδή, αν το υλικό είναι ψηφιοποιη ή γεννη, αλλά, µια συλλογή µπορεί να έχει ή κάποιο από τα δύο ή και τα δύο. Η δεύτερη δείχνει τη µέθοδο πρόσκτησης του υλικού. Βιβλιοθήκη σηµαίνει ότι η βιβλιοθήκη έχει δηµιουργήσει το δικό της ψηφιακό υλικό, στο οποίο έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. Άδεια σηµαίνει ότι η βιβλιοθήκη απόκτησε το υλικό της µέσω άδειας χρήσης του υλικού, και αγορά σηµαίνει ότι αγόρασε το υλικό της. Πίνακας 1. Παράγοντες πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής για ψηφιακές συλλογές Τύπος δηµιουργί ας του υλικού, Γεννη, Γεννη, Γεννη Μέθοδος πρόσκτησης του υλικού Πνευµατικός ιδιοκτήτης Offcampus πρόσβα ση Offsite πρόσβα ση Ιδιωτική αναπαρ αγωγή Εµπο ρική αναπ αραγ ωγή Γραπτή άδεια για αναπαραγωγ ή από Πληρωµή για αναπαραγωγ ή Παραδεί γµατα Συλλογ ών ή Βιβλιοθ ηκών Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι ADL Βιβλιοθήκη τρίτων Ιδιώτες, Οργανισµοί Βιβλιοθήκη+ Όχι Όχι Ναι Ναι FEG Ναι Κυρίως ναι Ανά περίπτω ση Ανά περίπ τωση Ανά περίπτωση Ανά περίπτωση NUL, NCSUL Βιβλιοθήκη ιαφέρει Ναι Μερική Fair use Όχι Όχι Όχι NCSUL τρίτων Βιβλιοθήκη+ Ναι Κυρίως ναι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ναι Ναι Fair use Ναι Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη SJMAS Βιβλιοθήκη τρίτων τρίτων τρίτων Public domain Ιδιώτες Public domain Ιδιώτες, Οργανισµοί, Public domain Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ναι Άδεια, Αγορά Οργανισµοί CUL Μερική Μερική Fair use Ναι Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη HM Ναι Μερική Fair use Ναι Ναι Ναι Ναι Μερι κή! IC Βιβλιοθήκη Όχι MdCDL Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι NZDL Μερική Κυρίως όχι Κυρίως όχι Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ναι Ναι Βιβλιοθήκη Άδεια ιαφέρει Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι MdCDL τρίτων Ιδιώτες, Οργανισµοί Ναι Ναι Ναι Ναι κυρίως HUL GDL 6

7 Γεννη Γεννη Γεννη Γεννη Γεννη Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Ναι Μερική Fair use Ναι Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Άδεια, DCDL Οργανισµοί Μερική Όχι Fair use Ναι Αγορά Ανά Ανά Άδεια, Ανά Ανά NUL, Μερική Όχι περίπτω περίπ Αγορά Οργανισµοί περίπτωση περίπτωση NCSUL ση τωση Άδεια, ιαφέρει Ναι Μερική Fair use Όχι Όχι Όχι NCSUL Αγορά Άδεια, Αγορά, Εθελοντική κατάθεση Οργανισµοί ιαφέρε ι Κυρίως όχι Ναι Όχι Όχι Όχι CUL Άδεια Ιδιώτες Ναι Όχι Fair use Όχι Όχι Όχι PM, PL + Συνήθως, η βιβλιοθήκη είναι ο πνευµατικός ιδιοκτήτης του ψηφιοποιηυ υλικού, αλλά ενίοτε υπάρχουν άλλοι ιδιοκτήτες ή το υλικό δεν έχει πνευµατικά δικαιώµατα.! Συνήθως, η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται, αλλά σε µερικές περιπτώσεις επιτρέπεται µερικώς µε γραπτή άδεια από την MdCDL. Η τρίτη παρουσιάζει τον πνευµατικό ιδιοκτήτη. Βιβλιοθήκη σηµαίνει ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού διαχειρίζονται από τη βιβλιοθήκη, δηλαδή είναι δοτά, και κατέχονται από τον οργανισµό στον οποίο ανήκει η βιβλιοθήκη. Η τέταρτη δείχνει την πολιτική πρόσβασης για τους εσωτερικούς χρήστες εκτός πανεπιστηµίου (off-campus). Η πολιτική πρόσβασης για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου (on-campus) είναι πάντοτε ελεύθερη. Η πέµπτη δείχνει την πολιτική πρόσβασης για τους εξωτερικούς χρήστες (offsite). Η έκτη δείχνει αν επιτρέπεται η ιδιωτική αναπαραγωγή. Η έβδοµη δείχνει αν επιτρέπεται η εµπορική αναπαραγωγή. Η όγδοη παρουσιάζει αν απαιτείται γραπτή άδεια για την αναπαραγωγή και ποιος τη χορηγεί. Ιδιοκτήτης σηµαίνει, άλλος πνευµατικός ιδιοκτήτης και όχι η βιβλιοθήκη. Η ένατη παρουσιάζει αν απαιτείται κάποια πληρωµή για την αναπαραγωγή και σε ποιόν πρέπει να δοθεί. Η δέκατη περιέχει ονόµατα από συγκεκριµένες συλλογές ή βιβλιοθήκες, για όλες τις συλλογές τους, που ανταποκρίνονται ή αντιστοιχούν στις πολιτικές. Τέλος, ταξινοµούµε τον πίνακα σύµφωνα µε τον τύπο δηµιουργίας του υλικού. Έτσι, δηµιουργούνται τρεις κατηγορίες ή επίπεδα: ψηφιοποιη, ψηφιοποιη και γεννη, και γεννη. 2.1 Παράγοντες και πολιτικές για το ψηφιοποιη υλικό Η πρόσβαση για εσωτερικούς χρήστες εκτός πανεπιστηµίου (off-campus) είναι ελεύθερη όταν η βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί το δικό της υλικό και έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η πρόσβαση για εξωτερικούς χρήστες (offsite) είναι ελεύθερη ή ενίοτε απαγορεύεται. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή ή σπανιότερα, παρέχεται ελεύθερα µε βάση τον κανόνα της θεµιτής χρήσης. Η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη ή ενίοτε απαγορεύεται. Η off-campus πρόσβαση είναι ελεύθερη, ή επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται όταν η βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί το δικό της υλικό, αλλά η βιβλιοθήκη ή/και άλλοι ιδιοκτήτες ή/και κανένας (public domain) έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η offsite πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται. Η ιδιωτική αναπαραγωγή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης ή σπανιότερα, είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή. Η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται, ή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη ή σε άλλους ιδιοκτήτες. Η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς όταν η βιβλιοθήκη αποκτά ψηφιοποιη υλικό µέσω αδειών χρήσης και αγοράς, και κυρίως η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η offsite πρόσβαση απαγορεύεται κυρίως. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή. Η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια 7

8 από τη βιβλιοθήκη και κάποια πληρωµή κυρίως στη βιβλιοθήκη ή ενίοτε σε άλλους ιδιοκτήτες. Η off-campus πρόσβαση είναι ελεύθερη όταν η βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί το δικό της ή/και τρίτων υλικό ή αποκτά ψηφιοποιη υλικό µέσω αδειών χρήσης, και η βιβλιοθήκη ή/και άλλοι ιδιοκτήτες ή/και κανένας έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η offsite πρόσβαση είναι ελεύθερη ή σπανιότερα, επιτρέπεται µερικώς. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή ή σπανιότερα παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης. Η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται ή σπανιότερα, επιτρέπεται µερικώς µε γραπτή άδεια από τη βιβλιοθήκη, ή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη ή σε άλλους ιδιοκτήτες. 2.2 Παράγοντες και πολιτικές για το γεννη υλικό Η off-campus πρόσβαση είναι ελεύθερη όταν η βιβλιοθήκη δηµιουργεί το δικό της γεννη υλικό και έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η offsite πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης. Η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη. Η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή διαφέρει ανά συλλογή όταν η βιβλιοθήκη αποκτά γεννη υλικό µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς ή/και εθελοντικής κατάθεσης, και άλλοι ιδιοκτήτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η offsite πρόσβαση απαγορεύεται κυρίως. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης ή σπανιότερα είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή. Η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται, ή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή σε άλλους ιδιοκτήτες. Η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή είναι ελεύθερη όταν η βιβλιοθήκη αποκτά γεννη υλικό µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς, και τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στη βιβλιοθήκη και σε άλλους ιδιοκτήτες ή διαφοροποιούνται ανά τεκµήριο. Η offsite πρόσβαση απαγορεύεται ή σπανιότερα, επιτρέπεται µερικώς. Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης, ή κρίνεται ανά περίπτωση. Η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται, ή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια από τη βιβλιοθήκη και κάποια πληρωµή κυρίως στη βιβλιοθήκη και ενίοτε σε άλλους ιδιοκτήτες, ή κρίνεται ανά περίπτωση. 2.3 Ποσοτική ανάλυση του πίνακα και παρατηρήσεις Από την παραπάνω ανάλυση, βλέπουµε ότι συγκεκριι παράγοντες οδηγούν σε συγκεκριµένες πολιτικές. Εξάγουµε µερικές ποσοτικές παρατηρήσεις για το ποιοι παράγοντες οδηγούν σε συγκεκριµένες πολιτικές. Οι παρατηρήσεις των πολιτικών οµαδοποιούνται συνήθως κάτω από τον παράγοντα της πνευµατικής ιδιοκτησίας Πρόσκτηση και πνευµατική ιδιοκτησία Οι βιβλιοθήκες προτιµούν (περίπου 79%) να ψηφιοποιούν το δικό τους υλικό, στο οποίο έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα Επίσης, οι βιβλιοθήκες συχνά ψηφιοποιούν ελεύθερο υλικό τρίτων (περίπου 43%) ή public domain (περίπου 21%) υλικό 8

9 Το γεννη υλικό αποκτιέται κυρίως (περίπου 70%) µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς από άλλους πνευµατικούς ιδιοκτήτες (οργανισµούς, ιδιώτες κτλ.) Ενίοτε (περίπου 30%), οι βιβλιοθήκες δηµιουργούν το δικό τους γεννη υλικό, στο οποίο συνήθως έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα Το γεννη υλικό σπάνια (περίπου 10%) κατατίθεται εθελοντικά Όταν η πρόσκτηση του γεννηυ υλικού είναι κυρίως µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς, τότε τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες (περίπου 43%) ή στη βιβλιοθήκη και άλλους ιδιοκτήτες (περίπου 29%), αλλιώς, διαφέρουν ανά τεκµήριο (περίπου 28%) Πνευµατική ιδιοκτησία, off-campus και offsite πρόσβαση Η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται (περίπου 68%) ή επιτρέπεται µερικώς (περίπου 22%) αλλιώς, απαγορεύεται (περίπου 5%) ή διαφοροποιείται ανά συλλογή (περίπου 5%) Η offsite πρόσβαση επιτρέπεται (περίπου 42%) ή επιτρέπεται µερικώς (περίπου 21%) ή απαγορεύεται (περίπου 37%) Όταν υπάρχουν περιορισµοί λόγω των αδειών χρήσης ή τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες, τότε η offsite πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται. Ενίοτε (περίπου 11%), ακόµη και όταν η βιβλιοθήκη είναι ο πνευµατικός ιδιοκτήτης, η offsite πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται γιατί η βιβλιοθήκη επιτρέπει µόνο πρόσβαση για εσωτερικούς χρήστες Η off-campus και η offsite πρόσβαση διαφέρουν ενίοτε (περίπου 47%). Σ αυτές τις περιπτώσεις, όταν η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς, η offsite πρόσβαση απαγορεύεται λόγω των περιορισµών των αδειών χρήσης και των πνευµατικών δικαιωµάτων. Επίσης, όταν η off-campus πρόσβαση επιτρέπεται, η offsite πρόσβαση επιτρέπεται µερικώς ή απαγορεύεται, γιατί, είτε η βιβλιοθήκη επιτρέπει µόνο πρόσβαση για εσωτερικούς χρήστες ή τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες. Τέλος, όταν η off-campus πρόσβαση διαφέρει ανά τεκµήριο, η offsite πρόσβαση απαγορεύεται Πνευµατική ιδιοκτησία και ιδιωτική αναπαραγωγή Η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι συνήθως ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή (περίπου 53%) ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης (περίπου 37%) ή κρίνεται ανά περίπτωση (περίπου 10%) Όταν η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή (περίπου 50%) ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης (περίπου 50%) Όταν κυρίως η βιβλιοθήκη, ή η βιβλιοθήκη και άλλοι ιδιοκτήτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή (περίπου 60%) ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης (περίπου 20%) ή κρίνεται ανά περίπτωση (περίπου 20%) Όταν άλλοι ιδιοκτήτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η ιδιωτική αναπαραγωγή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης (περίπου 67%) ή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή (περίπου 33%) 9

10 2.3.4 Πνευµατική ιδιοκτησία και εµπορική αναπαραγωγή Η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται (περίπου 53%) µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στον ιδιοκτήτη (βιβλιοθήκη ή/και άλλους ιδιοκτήτες) ή απαγορεύεται (περίπου 37%) ή κρίνεται ανά περίπτωση (περίπου 10%) Όταν η εµπορική αναπαραγωγή απαιτεί γραπτή άδεια, τότε, απαιτείται επίσης και κάποια πληρωµή η οποία δίνεται στον ιδιοκτήτη Η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη, περίπου 75% (όταν η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα) και µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στους ιδιοκτήτες, περίπου 40% (όταν η βιβλιοθήκη και ιδιώτες και οργανισµοί έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα) Όταν οργανισµοί ή ιδιώτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται (περίπου 67%) ή επιτρέπεται (περίπου 33%) µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στους ιδιοκτήτες Όταν οργανισµοί έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται (περίπου 50%) µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στους ιδιοκτήτες ή απαγορεύεται (περίπου 50%) Όταν ιδιώτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, συνήθως, η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται Όταν κυρίως η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται (περίπου 67%) µε γραπτή άδεια (κυρίως από τη βιβλιοθήκη και σπανιότερα από άλλους ιδιοκτήτες) και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη και στους ιδιοκτήτες ή κρίνεται ανά περίπτωση (περίπου 33%) Όταν η βιβλιοθήκη και οργανισµοί έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, τότε, συνήθως, η εµπορική αναπαραγωγή κρίνεται ανά περίπτωση Όταν η βιβλιοθήκη και ιδιώτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τότε, η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια (από τη βιβλιοθήκη ή άλλους ιδιοκτήτες) και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη και στους άλλους ιδιοκτήτες Όταν η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα ή/και κανένας, τότε, η εµπορική αναπαραγωγή επιτρέπεται µερικώς µε γραπτή άδεια από τη βιβλιοθήκη ή επιτρέπεται µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στη βιβλιοθήκη 3. Κανόνες και προτάσεις πολιτικών Εξάγουµε κάποιους γενικούς κανόνες για το ποιοι παράγοντες οδηγούν σε συγκεκριµένες πολιτικές. Η κοινή πρακτική δείχνει ότι η πρόσβαση για τους εσωτερικούς χρήστες είναι πάντα ελεύθερη εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου, ανεξάρτητα από την πνευµατική ιδιοκτησία και τον τύπο δηµιουργίας του υλικού. Επίσης, όταν υπάρχουν αβεβαιότητες για τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν γνωρίζουµε που ανήκουν κοινή λύση είναι η αναπαραγωγή (ιδιωτική και εµπορική) να κρίνεται ανά περίπτωση. Παρουσιάζουµε τους κανόνες πολιτικής για το ψηφιοποιη (Σχήµα 1) και το γεννη (Σχήµα 2) υλικό χωριστά. Τα χοντρά βέλη δείχνουν τον πιο κοινό κανόνα. Οι τελείες δείχνουν τις πολιτικές πρόσβασης και οι παύλες τις πολιτικές ιδιωτικής και εµπορικής αναπαραγωγής. 10

11 Σχήµα 1. Κανόνες πολιτικής για το ψηφιοποιη υλικό (τελείες: πολιτικές πρόσβασης, παύλες: πολιτικές αναπαραγωγής) Πρόσκτηση: Ελεύθερο υλικό τρίτων Πνευµατική ιδιοκτησία: Βιβλιοθήκη/ Όχι off-campus Όχι offsite Ναι off-campus Μερική offsite Πρόσκτηση: βιβλιοθήκης Ναι offcampus Όχι offsite Πνευµατική ιδιοκτησία: Βιβλιοθήκη Πνευµατική ιδιοκτησία: ιαφέρει Πρόσκτηση: Άδεια Ναι offcampus Ναι offsite Πρόσκτηση: Public domain Πνευµατική ιδιοκτησία: Κανένας Όχι Εµπορική Εµπορική: Άδεια και fees Ιδιωτική: Fair use Ιδιωτική: Ναι (αναφορά) Ιδιωτική & Εµπορική Ανά περίπτωση Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν καταλήξει να ψηφιοποιούν το δικό τους υλικό στο οποίο έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα. Κοινή πρακτική είναι οι βιβλιοθήκες να κρατούν τα πνευµατικά δικαιώµατα για τις ψηφιοποιηµένες εκδόσεις του ελεύθερου υλικού τρίτων και του public domain υλικού. Λογική επιλογή είναι οι βιβλιοθήκες να παρέχουν το δικό τους ψηφιοποιη υλικό, στο οποίο έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, µε ελεύθερη πρόσβαση για εσωτερικούς (on και off-campus) και εξωτερικούς χρήστες, να επιτρέπουν την ιδιωτική αναπαραγωγή µε αναφορά στην πηγή και να απαιτούν γραπτή άδεια και πληρωµή για την εµπορική αναπαραγωγή. Όταν η πνευµατική ιδιοκτησία ποικίλει (βιβλιοθήκες και άλλοι ιδιοκτήτες, άλλοι ιδιοκτήτες µόνο κτλ.) κοινή προσέγγιση είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης για εσωτερικούς χρήστες και η απαγόρευση της πρόσβασης για εξωτερικούς χρήστες. Η ιδιωτική και εµπορική αναπαραγωγή πρέπει να επιτρέπεται µόνο στους εσωτερικούς χρήστες, µε αναφορά στην πηγή, και µε γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στον ιδιοκτήτη (βιβλιοθήκη ή/και άλλοι ιδιοκτήτες) αντίστοιχα. 11

12 Σχήµα 2. Κανόνες πολιτικής για το γεννη υλικό (τελείες: πολιτικές πρόσβασης, παύλες: πολιτικές αναπαραγωγής) Πρόσκτηση: βιβλιοθήκης Πνευµατική ιδιοκτησία: Βιβλιοθήκη Όχι Εµπορική Πνευµατική ιδιοκτησία: ιαφέρει Ναι off-campus Ναι offsite Ναι off-campus Μερική offsite Εµπορική: Άδεια και fees Γεννη Ψηφιακά Πρόσκτηση: Άδεια, Αγορά Μερική offcampus Όχι offsite Ιδιωτική: Ναι (αναφορά) Ιδιωτική: Fair use Πνευµατική ιδιοκτησία: Βιβλιοθήκη και Πρόσκτηση: Εθελοντική κατάθεση Πνευµατική ιδιοκτησία: Ιδιωτική & Εµπορική Ανά περίπτωση Ναι offcampus Όχι offsite Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αποκτούν το γεννη υλικό µέσω αδειών χρήσης ή/και αγοράς από οργανισµούς (π.χ. εκδότες) και ιδιώτες, µόνο όταν είναι υπεύθυνες για τη χρήση του υλικού. Η κοινή πρακτική δείχνει ότι συνήθως, άλλοι ιδιοκτήτες έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού που έχει αποκτηθεί µέσω αδειών χρήσης. Λογική επιλογή είναι οι βιβλιοθήκες να παρέχουν το δικό τους γεννη υλικό, στο οποίο έχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα, µε ελεύθερη πρόσβαση για εσωτερικούς και µε µερική πρόσβαση για εξωτερικούς χρήστες, να επιτρέπουν την ιδιωτική αναπαραγωγή µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης και να απαιτούν γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή για την εµπορική αναπαραγωγή. Όταν υπάρχουν περιορισµοί λόγω των αδειών χρήσης και η πνευµατική ιδιοκτησία ποικίλει (βιβλιοθήκες και άλλοι ιδιοκτήτες, άλλοι ιδιοκτήτες µόνο κτλ.), κοινή προσέγγιση είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης για εσωτερικούς χρήστες εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου, µερικής πρόσβασης για εσωτερικούς χρήστες εκτός πανεπιστηµίου και η απαγόρευση της πρόσβασης για εξωτερικούς χρήστες. Η κοινή πρακτική δείχνει ότι η ιδιωτική αναπαραγωγή είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή ή παρέχεται ελεύθερα µε τον κανόνα της θεµιτής χρήσης και η εµπορική αναπαραγωγή απαγορεύεται. 4. Αντιστοίχιση µεταξύ συµβατικών και ψηφιακών πολιτικών Αντιστοιχούµε και συγκρίνουµε τις συµβατικές µε τις ψηφιακές πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής, καταδεικνύοντας κυρίως τις διαφορές τους. Η συµβατική πρόσβαση εντός βιβλιοθήκης για το έντυπο υλικό, αντιστοιχεί στην πρόσβαση µέσω διαδικτύου εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµίου για το ψηφιακό υλικό. Ωστόσο, η πρόσβαση µέσω διαδικτύου, µπορεί να είναι παράλληλη και ταυτόχρονη, κάτι που δεν ισχύει µε τη συµβατική πρόσβαση 12

13 λόγω του περιορισυ αριθµού αντιτύπων. Ο συµβατικός δανεισµός για τους εσωτερικούς χρήστες αντιστοιχεί στην πρόσβαση τους µέσω διαδικτύου. Στο συµβατικό δανεισµό, ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη, αντίθετα, η πρόσβαση µέσω διαδικτύου είναι αποµακρυσµένη. Ο συµβατικός διαδανεισµός αντιστοιχεί στην πρόσβαση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες µέσω διαδικτύου. Ωστόσο, ο διαδανεισµός είναι πολύπλοκος, χρονοβόρος, περιορισς για χρήστες διασυνδεδεµένων βιβλιοθηκών και χρειάζεται τη µεσολάβηση του βιβλιοθηκονόµου. Αντίθετα, η πρόσβαση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες µέσω διαδικτύου είναι απλή, γρήγορη, αποµακρυσµένη, δηλαδή από οπουδήποτε, και χωρίς τη µεσολάβηση του βιβλιοθηκονόµου. Η ψηφιακή αναπαραγωγή, αντιστοιχεί στη συµβατική αναπαραγωγή (φωτοαντιγραφή) βάσει του κανόνα της θεµιτής χρήσης και στη συµβατική διαδικασία διανοµής τεκµηρίων. Ωστόσο, ο βιβλιοθηκονόµος µπορεί να περιορίσει την έκταση της φωτοαντιγραφής και να επιβάλει περιορισµούς στους τοπικούς χρήστες. Αντίθετα, στην ψηφιακή αναπαραγωγή δεν µπορούν να επιβληθούν περιορισµοί και είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να σεβαστεί τον κανόνα της θεµιτής χρήσης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιορισµοί λόγω των αδειών χρήσης ή λόγω πνευµατικής ιδιοκτησίας, η βιβλιοθήκη µπορεί να απαγορεύσει όχι µόνο την αναπαραγωγή αλλά και την αποµακρυσµένη, µέσω διαδικτύου, πρόσβαση. 5. Συµπεράσµατα Εξετάζουµε τη σχέση µεταξύ παραγόντων και πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής των ψηφιακών συλλογών πρωτοπόρων ακαδηµαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Αναλύουµε και ταξινοµούµε τις πολιτικές και καταλήγουµε σε µερικούς γενικευυς κανόνες για το ποιοι παράγοντες οδηγούν σε συγκεκριµένες πολιτικές. Για παράδειγµα, όταν η βιβλιοθήκη έχει τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού, η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση είναι ελεύθερη µε αναφορά στην πηγή σε ποσοστό 50% ή παρέχεται ελεύθερα µε βάση τον κανόνα της θεµιτής χρήσης σε ποσοστό 50%. Επίσης, η πνευµατική ιδιοκτησία καθορίζει την πολιτική εµπορικής αναπαραγωγής, η οποία όταν επιτρέπεται, απαιτεί γραπτή άδεια και κάποια πληρωµή στον ιδιοκτήτη. Τέλος, εξάγουµε την κοινή πρακτική στις πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής, και αντιστοιχούµε και συγκρίνουµε τις συµβατικές µε τις ψηφιακές πολιτικές. Βιβλιογραφία Cambridge University Library, (2003) Access to Electronic Resources [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. Cornell University Library, (2003) Guidelines for Using Text and Images from Cornell Digital Library Collections [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. Dartmouth College Library, (2004) Copyright Policy and Guidelines [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. Harvard University Library, (1999) LDI Intellectual Property and Copyright [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. 13

14 NCSU Libraries, (2002) Electronic Resources Conditions of Use [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. University of the District of Columbia, (2003) Radio Interviews [ ιαθέσιµο στο [Ηµεροµηνία πρόσβασης ]. 14

Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης / Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, akoul@ionio.gr, sarantos@ionio.gr Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών

Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλέξανδρος Κουλούρης Κέρκυρα, Οκτώβριος 2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελευθερία Τζανάκη Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο tzanaki@libh.uoc.gr Κάλλη Καραδάκη Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Βιβλιοθήκες Φορείς πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Κουλούρας. Alexandros Koulouris. Sarantos Kapidakis. alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης

Αλέξανδρος Κουλούρας. Alexandros Koulouris. Sarantos Kapidakis. alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης Αλέξανδρος Κουλούρας alkoulouris@yahoo.com Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Alexandros Koulouris alkoulouris@yahoo.com Sarantos Kapidakis

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM

διοίκηση υπηρεσιών και διαδικασιών : μοντέλα CMM ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κλωντίνη Δέρβου 1, Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record.

Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. HOLDING & ITEMS ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ NEO HOLDING KAI NEO ΙΤΕΜ Αφού έχουμε τελειώσει την εγγραφή, μαρκάρουμε από αριστερά το TOC60 (βάση των holdings), και κάνοντας δεξί κλικ επιλέγουμε Load/Create Record. Εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο. Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana

Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο. Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3-5/11/2010 Ψηφιακές βιβλιοθήκες & πρόσβαση στο περιεχόμενο Πρόσφατες εξελίξεις σε Google Books & Europeana Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοιχτού κώδικα (Open Source Programs)

Προγράμματα ανοιχτού κώδικα (Open Source Programs) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στην Επιστήμη της Πληροφορίας με κατεύθυνση: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Εργασία στο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της βιβλιοθήκης και. του αρχείου για την ψηφιακή εποχή

Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της βιβλιοθήκης και. του αρχείου για την ψηφιακή εποχή Νομικό Πλαίσιο + Τεχνονομικές υποδομές + Διαχειριστικά Μοντέλα Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της βιβλιοθήκης και του αρχείου για την ψηφιακή εποχή Πρόδρομος Τσιαβός 03.02.06 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας

Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Εργασία 2010 Σχολιασμός των όρων του facebook ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών με βάση τους νόμους 2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα