Κεφάλαιο Εμείς δε οι υπόλοιποι είμαστε εξ ερωτήματος, από τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα, τα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 13. 164 Εμείς δε οι υπόλοιποι είμαστε εξ ερωτήματος, από τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα, τα"

Transcript

1 120 Κεφάλαιο 13 Θεωρήματα για την αναπαραγωγή του οργανωμένου εγκλήματος (ΟΕ) σε επίπεδο μελών ή την ένταξη του ατόμου στο οργανωμένο έγκλημα θεωρήματα για τη σχέση του οργανωμένου εγκλήματος με την τοπική κοινωνία Η αναπαραγωγή του ΟΕ ή, από μικροκοινωνιολογική ή ανθρωπολογική οπτική, η ένταξη του ατόμου στο ΟΕ αποτελεί ένα σημαντικό μεν επιμέρους δε ζήτημα στη συνολική θεώρηση του ΟΕ. Η πλειονότητα των σχετικών θεωρημάτων που έχουν διατυπωθεί ισχύουν για την ένταξη του ατόμου στο έγκλημα γενικά, ενώ υπάρχουν και θεωρήματα που εστιάζουν στην ένταξη του ατόμου ειδικά στο οργανωμένο έγκλημα. Προσεγγίζοντας ένα θεώρημα πρέπει να προσεχθεί το ότι συχνά η σημασία του έγκειται στο ερώτημα που θέτει μάλλον παρά στην απάντηση που παρέχει σ` αυτό. Έτσι, το ερώτημα του γιατί υπάρχει το ΟΕ είναι ποιοτικά διαφορετικό από το ερώτημα του ποια είναι τα αίτια που προκαλούν το ΟΕ. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα προϋποθέτει μια συνολική κοινωνιακή θεώρηση (με κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και ιστορική διάσταση) ώστε να γίνει αντιληπτή η θέση του ΟΕ στην κοινωνία και οι σχέσεις του με το σύνολο των τομέων της. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα παραπέμπει σε μιαν απλουστευτική αιτιο-λογία, ο δε συνδυασμός μερικών αιτίων δεν είναι δυνατό να άρει το γεγονός της απουσίας μιας συνολικής θεωρίας πλαισίου. Ανάλογα, το ερώτημα κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους τρόπους ανανεώνεται το ΟΕ είναι ποιοτικά διαφορετικό από το ερώτημα σχετικά με το τι είδους άτομα εντάσσονται στο ΟΕ. Και πάλι, ενώ η απάντηση στο πρώτο ερώτημα απαιτεί μιαν ευρύτερη κοινωνιακή θεωρητική αφετηρία, η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα οδηγεί σε μιαν απλουστευτική αιτιο-λογία. Αν και η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα φαίνεται να μην είναι δεδομένη, αυτό που εμφανίζεται σαν δεδομένο από τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα ευθύς εξαρχής είναι ότι στο ΟΕ εντάσσονται ελαττωματικά άτομα (κακοί, ανήθικοι, ψυχο/κοινωνιοπαθείς, αντικοινωνικοί κοκ.) ή άτομα που κάποια ιδιαιτερότητά τους αντιμετωπίζεται ως ελάττωμα-μειονέκτημα από το ίδιο το ερώτημα (χωρίς οικογένεια, φτωχοί, χωρίς μόρφωση, μετανάστες κοκ.). 164 Κατά κανόνα, η απόψεις που εμφανίζονται να εστιάζουν στην ελαττωματικότητα συγκεκριμένων ατόμων ή κοινωνικών κατηγοριών (χρόνια άνεργοι, μετανάστες κλπ.) συναρτώνται και αξιοποιούνται στο πλαίσιο συντηρητικών πολιτικών μηδενικής ανοχής του εγκλήματος και σταυροφοριών δίωξης των εγκληματιών μάλλον παρά μείωσης του εγκλήματος. Μια δέσμη θεωρημάτων που έλκουν την καταγωγή τους από την ιταλική θετικιστική σχολή και τον Cesare Lombroso (τέλη του 19 ου αιώνα) επιχειρεί να εδράσει την εγκληματική δράση γενικά σε κάποια ψυχικά-ψυχολογικά στοιχεία ή τύπους προσωπικότητας. Εξέχουσα θέση μεταξύ τους έχει και το θεώρημα περί της κοινωνιοπαθούς προσωπικότητας, μιας σαφώς αντικοινωνικής προσωπικότητας. Το εν λόγω θεώρημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της βιοψυχολογίας κατά τη δεκαετία του 1950 για να γνωρίσει μια διάδοση στις επόμενες δεκαετίες. Κατά τον Cleckley (1976), οι φορείς κοινωνιοπαθούς 164 Εμείς δε οι υπόλοιποι είμαστε εξ ερωτήματος, από τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα, τα ακριβώς αντίθετα. Συνεπώς απολαμβάνουμε τη θέση κυριαρχίας να διαβάζουμε μελέτες γι` αυτούς και να προβληματιζόμαστε πάνω στο πώς να τους μεταχειριστούμε.

2 121 προσωπικότητας είναι άτομα χρόνια αντικοινωνικά, συναισθηματικά ανώριμα, αφερέγγυα, και ανειλικρινή, χωρίς συναισθηματικούς συνδέσμους με άλλα άτομα, ομάδες ή ιδεώδη, χωρίς αίσθημα ευθύνης και χωρίς αίσθημα ενοχής. 165 Ο Hare εκτιμά ότι τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά, η αδυναμία αίσθησης ευθύνης και αίσθησης ενοχής, είναι κυρίως συνδεδεμένα με την εγκληματικότητα αφού αποτελούν ισχυρούς συντελεστές για συμπεριφορές που περιλαμβάνουν παράβαση του νόμου. 166 Η διαπίστωση ότι περίπου το ¼ των κρατουμένων στις φυλακές (ΗΠΑ, δεκαετία 1970) εμφανίζουν κοινωνιοπάθεια ενισχύει μεν τον σύνδεσμό της με την ένταξη στο ΟΕ αφού πολλά από τα μέλη ομάδων ΟΕ έχουν διαδικασθεί στις φυλακές. Από την άλλη πλευρά, είναι μάλλον συζητήσιμο το κατά πόσον κάποιοι κοινωνιοπαθείς καταλήγουν στις φυλακές ή κατά πόσον η φυλάκιση προκαλεί (παροδικά ή μόνιμα) κοινωνιοπάθεια. Το θεώρημα περί του εγκλήματος ως ορθολογικής επιλογής, ένα άλλο θεώρημα σχετικά με τους λόγους ένταξης του ατόμου στο έγκλημα, βρίσκεται στο αυτό επίπεδο με το θεώρημα περί κοινωνιοπαθούς προσωπικότητας εφόσον εστιάζει στο άτομο και εξαφανίζει την ευρύτερη κοινωνία. Συγχρόνως, βρίσκεται στον αντίποδά του. Κατάγεται από την κλασική σχολή του Δικαίου και τον Cesare Beccaria (τέλη του 18 ου αιώνα). Από τη μια πλευρά, το θεώρημα περί κοινωνιοπάθειας κατανοεί το άτομο ως εάν να διαθέτει περίπου μηδενική αυτονομία, η δε έλλειψη αυτονομίας αποδίδεται σε ψυχικές ορμές ή ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας. Από την άλλη, το θεώρημα της ορθολογικής επιλογής κατανοεί το άτομο ως αποφασιστικά (αν όχι απολύτως) αυτόνομο, αποδίδει δε την αυτονομία του αυτή στο ότι είναι σε θέση να προχωρά σε επιλογές στη ζωή του με βάση τον ορθό λόγο που διαθέτει. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι μια σειρά εγκληματικών ενεργειών έχουν ως αφετηρία τους ψυχολογικές καταστάσεις εκδίκησης, οργής, μίσους, ζήλιας κοκ. Άλλες έχουν ως αφετηρία τους λογικές ανάγκες (πχ., επιβίωση, διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες) ή παράλογες επιθυμίες (πχ., καταναλωτισμός, επιβολή). Μια τρίτη δε κατηγορία έχει να κάνει με τις ενέργειες που έχουν ως αφετηρία τους το κέρδος. Πολύ συχνά, στη διάπραξη μιας εγκληματικής ενέργειας συμβάλλουν σε διαφορετικό βαθμό στοιχεία και από τις τρεις κατηγορίες. Η θεώρηση της ορθολογικής επιλογής του εγκλήματος προτείνει ότι, άσχετα από τους λόγους ή το πλαίσιο διάπραξης ενός εγκλήματος, η απόφαση για τη διάπραξή του είναι ορθολογική. Το άτομο συνεκτιμά τα κέρδη και τις ζημίες που συνεπάγεται η ενέργειά του, καθώς και τις πιθανότητες εντοπισμού και τιμωρίας του που θα μπορούσε να ακυρώσει τα κέρδη και να εντείνει τις ζημίες. 167 Ειδικά στο ΟΕ, τα κέρδη από τη διάπραξη μιας σειράς 165 C. Clerkley. The Mask of Insanity, Saint Luis: Mosby Publications, R. D. Hare. A Research, Scale for the Assessment of Psychopathy in Criminal Populations, Personality and Individual Differences, τ. 1, σσ Μόνο που στην περίπτωση που κάποια έχει να επιλέξει ανάμεσα στο να κλέψει ή στο να εκπορνευτεί ή στο να κοιμηθεί νηστική (η ίδια ή και το παιδί της) καμία από τις επιλογές δεν είναι ηθική και αξιοπρεπής (άρα και ορθολογική). Η ίδια η κατάσταση στην οποία ζει η συγκεκριμένη κοπέλα είναι ανήθικη και αναξιοπρεπής (άρα και ανορθολογική). Οπότε, η (προβαλλόμενη ως επιστημονική) προσπάθεια να εντοπιστεί μια ερμηνεία της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης κοπέλας που ζει στη συγκεκριμένη κατάσταση στα γονίδιά της ή τον ψυχισμό της ή την ορθολογική της επιλογή φέρει ένα ανεξίτηλο στίγμα χυδαιότητας. Μπορεί μια ανάλογη ανακάλυψη να είναι εύκολη και τηλεοπτική. Μπορεί να δείχνει κακούς, ανήθικες και πολλά άλλα. Μπορεί να δείχνει στους μηχανισμούς καταστολής της σύγχρονης κοινωνίας σε ποιους και ποιες πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και να παραβλέπουν όλους τους άλλους, έστω και όταν προχωρούν σε αντικοινωνικές και επιβλαβείς δράσεις. Μπορεί να δείχνει ποιους και ποιες πρέπει να φοβόμαστε και να ζητούμε τη δίωξή τους εμείς οι καθώς πρέπει, οι σώφρονες, οι κανονικοί και οι υπάκουοι. Μπορεί διακριτικά να αθωώνει και να νομιμοποιεί μια κοινωνία που φέρει ως συστατικό της και επιβάλλει ανάλογες καταστάσεις. Μόνο που τίποτε από όλα αυτά δεν είναι σκοπός της

3 122 ενεργειών μπορεί να μην είναι οικονομικά και μόνον. Υπάρχουν ενέργειες που δεν έχουν ως άμεσο στόχο το οικονομικό κέρδος αλλά τη διατήρηση ή επέκταση του προσωπικού κύρους ή του κύρους της ομάδας για παράδειγμα, η απόφαση μιας ομάδας ΟΕ για εκτέλεση ενός εισαγγελέα πολύ συχνά δεν έχει άμεσο κέρδος αλλά τη δημιουργία προϋποθέσεων που διευκολύνουν τη μελλοντική δράση. Η δολοφονία του εισαγγελέα πιέζει τις διωκτικές αρχές ώστε να είναι πιο συντηρητικές στη δράση τους, και ανεβάζει το κύρος της ομάδας στο διεθνή υπόκοσμο. 168 Τα θεωρήματα που ακολουθούν σχετικά με την ένταξη του ατόμου στο έγκλημα διαφέρουν ως προς την κλίμακα προσέγγισης του ζητήματος και τη σχολή που ανήκει ο κάθε εγκληματολόγος ή κοινωνιολόγος με το όνομα του οποίου έχουν συνδεθεί. Έχουν όμως ως κοινό τους τόπο το ότι προσεγγίζουν το έγκλημα ως κοινωνιακό φαινόμενο. Καταρχήν, το θεώρημα του R. Merton περί ανομίας, μια θεωρία μέσου βεληνεκούς κατά τον ίδιο, έχει ως πλαίσιο την ευρύτερη θεωρία του E. Durkheim. 169 Ο Merton εκτιμά ότι το έγκλημα αποτελεί κανονικότητα στις ΗΠΑ αποφεύγει δε τη γενίκευση σε κάθε κοινωνία και κάθε ιστορική εποχή λόγω του ότι σε όλα τα πεδία της αμερικανικής κοινωνίας επικρατεί ένα είδος παθολογικού υλισμού: ο πλουτισμός και η (κυρίως μέσω αυτού) κοινωνική άνοδος αποτελούν κριτήρια σεβασμού και αποδοχής από τους άλλους, και κριτήρια αυτοσεβασμού και αυταποδοχής. 170 Ο Merton βλέπει την αμερικανική κοινωνία ως μία κατ` εξοχήν μακιαβελλική κοινωνία: οι σκοποί τείνουν να είναι το παν, ενώ τα μέσα έχουν έναν κυρίως τεχνικό χαρακτήρα, με τις ηθικές και νομικές συντεταγμένες να βρίσκονται μάλλον στο περιθώριο, ως εμπόδια προς εξουδετέρωση ή παράκαμψη. Η πλειονότητα των ατόμων οδηγείται στη διαπίστωση ότι δεν τους διατίθενται τα απαραίτητα μέσα ώστε να επιτύχουν τους καθολικά αποδεκτούς σκοπούς. Μερίδα δε προχωρά σε καινοτομίες ως προς τα μέσα και η εγκληματικότητα γενικά ή το οργανωμένο έγκλημα ειδικότερα συνιστούν ανάλογες καινοτομίες παράκαμψης των αδιεξόδων. Ανάλογες θέσεις έχει διατυπώσει ο D. Bell, ειδικά για τους μετανάστες εκτιμώντας ότι, διαπιστώνοντας πως η κλίμακα κοινωνικής ανόδου είναι κλειστή γι` αυτούς, προχώρησαν στη δημιουργία νέων κλιμάκων ώστε να αναρριχηθούν προς στην κορυφή. Οι επιστήμης. Βλ. Γρ.Λάζος. Κριτική Εγκληματολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, κεφ. 6, Αξιολογική ουδετερότητα ή «με ποιους είμαστε;», σσ Το θεώρημα της ορθολογικής επιλογής αποτελεί συστατικό στοιχείο της κλασικής θεωρίας, και ευρύτερα της κλασικής αστικής κοσμοθεωρίας, εφόσον ίσχυσε στην πολιτική οικονομία, την πολιτική θεωρία και το δίκαιο. Στην κλασική σχολή της εγκληματολογίας πρωτο-εμφανίστηκε στα επιχειρήματα του Cesare Beccaria και του Jeremy Bentham κατά το 18ο αιώνα: τα άτομα είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ορθολογικά, συνεκτιμώντας κέρδη και ζημίες, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Εφόσον δε οι παραβάτες του νόμου έπραξαν με βάση τον ορθό λόγο, είναι και υπεύθυνοι των πράξεών τους. Συνεπώς, η άμεση και ανάλογη τιμωρία είναι σε θέση να πείσει τους ιδίους και όλους τους άλλους ώστε να μην επαναλάβουν την πράξη τους. Βέβαια, είναι συζητήσιμο το κατά πόσον ο ορθολογισμός είναι δυνατό να αναχθεί σε μιαν οικονομιστική λογιστική συνεκτίμησης κερδών-ζημιών. Επιπλέον, για να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης ορθολογικής απόφασης πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικές από τις οποίες το άτομο καλείται να επιλέξει κάποια. Αν δεν υπάρχουν (πραγματικές) εναλλακτικές δεν υπάρχει και δυνατότητα ελεύθερης ορθολογικής επιλογής ή μάλλον υπάρχει μόνο στο επίπεδο των υψηλών ιδεωδών. Βλ. την κριτική του J. Habermas σχετικά στο The Theory of Communicative Action, Boston: Beacon Press, 1981, κεφ Anomie, Anomia, and Social interaction, Anomie and Deviant Behavior, Μ. Β. Clinard (επιμ.), New York: Free Press, σσ Για παράδειγμα, στην αμερικανική καθομιλουμένη, η έννοια free δεν είναι συνώνυμη του ελληνικού ελεύθερο αλλά του δωρεάν. Κατά προέκταση, ελεύθερος είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει με την ειδική όμως έννοια ότι δεν πληρώνει, αυτός που δεν καταβάλλει κάποιο τίμημα.

4 123 Taylor, Walton και Young τονίζουν πως όταν οι ευκαιρίες για κοινωνική επιτυχία κατανέμονται με άνισο τρόπο και μάλιστα ο τρόπος αυτός υποστηρίζεται από το νόμο η αξιοποίηση παράνομων τρόπων πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη, άσχετα από τον τύπο προσωπικότητας ή τη μπενθαμική ικανότητα της ορθολογικής σκέψης. 171 Στο σημείο αυτό όμως τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί την εγκληματολογική και τη συναφή κοινωνιολογική σκέψη. Έστω ότι γίνεται δεκτό πως ανάλογα με τη θεωρητική αφετηρία οι αντιφάσεις του καπιταλισμού ή οι κοινωνικές ανισότητες ή η κατάσταση ανομίας οδηγούν κάποιες μικρές ή μεγάλες μερίδες του πληθυσμού σε κατάσταση αδιεξόδου, και σε περίοδο που δεν είναι δυνατές οι πολιτικές διευθετήσεις σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Και πάλι τίθεται το ερώτημα του γιατί κάποιοι και όχι όλοι στρέφονται στην εγκληματική καινοτομία. Μια απάντηση το στο ερώτημα έχει δοθεί σε δύο βαθμίδες. Καταρχήν, ακολουθώντας τον Merton, οι R. Cloward και L. Ohlin ήρθαν να καταθέσουν το θεώρημα της διαφορικής ευκαιρίας (differential opportunity): «Πολλοί νεαροί στην εφηβεία και την πρώτη ενηλικίωση βιώνουν μιαν ακραία στέρηση να γεννιέται από τη βεβαιότητα ότι η θέση τους στην οικονομική δομή είναι σχετικά σταθεροποιημένη και δεν επιδέχεται αλλαγής πρόκειται για μιαν απόγνωση η οποία εντείνεται ακόμα περισσότερο από την έκθεσή τους στην πολιτιστική ιδεολογία όπου η αποτυχία να κατευθύνει κάποιος τον εαυτό ανοδικά θεωρείται ως ηθικό μειονέκτημα και η αποτυχία αυτής της ανόδου θεωρείται ως απόδειξη γι` αυτό». 172 Η κατάσταση της στέρησης οδηγεί σε τρεις διαφορετικούς τύπους απάντησης, ανάλογα με τις ευρύτερες συνθήκες: Πρώτο, μιαν υποκουλτούρα υποχώρησης: Έχει ως κέντρο της τη χρήση ναρκωτικών, και για τους φορείς της ο σκοπός της οικονομικής επιτυχίας και τη κοινωνικής ανόδου υποκαθίσταται από κάποιον αμεσότερο και εφικτό: την άνοδο που προσφέρουν τα ναρκωτικά. Δεύτερο, μιαν υποκουλτούρα σύγκρουσης. Και πάλι τα ιδεώδη περί οικονομικήςκοινωνικής επιτυχίας υποκαθίσταται, αυτή τη φορά με τη δημιουργία ομάδων ή συμμοριών που προχωρούν στην άσκηση βίας και πρόκληση καταστροφών. Τρίτο, μιαν υποκουλτούρα εγκληματικότητας. Η δράση σε ομάδες έχει σαφή ωφελιμιστικό χαρακτήρα, τα κυρίαρχα κοινωνικά ιδεώδη διατηρούνται αλλά για να προσεγγισθούν με διαφορετικά μέσα. Η υποκουλτούρα εγκληματικότητας προσεγγίζει σαφώς στην οργανωμένη εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον σε κάποιο πρώτο στάδιο σχηματισμού της. Και πάλι όμως, τίθεται ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λάβει μια πρώτη έστω απάντηση. Το γεγονός ότι ένα άτομο ή ένας αριθμός ατόμων διατίθενται να στραφούν σε εγκληματική πολύ δε περισσότερο οργανωμένη εγκληματική δράση δεν σημαίνει και ότι θα έχουν την ευκαιρία ή την ικανότητα να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες. Μια γενική τάση αποτελεί αναγκαίο πλαίσιο, αλλά το πέρασμα στην εγκληματική δράση απαιτεί να υπάρχουν τα μέσα και το νόημα όχι μόνον σε επίπεδο ζωής ή δεκαετίας αλλά και από μέρα σε μέρα. Οι Cloward και Ohlin αναφέρουν ότι, όπως και οι νόμιμες, οι παράνομες ευκαιρίες για επιτυχία δεν είναι ισοκαταμερισμένες στην κοινωνία. Οι σχετικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και υλοποιούνται σε ένα μικρό σχετικά αριθμό προνομιακών θέσεων που θα καταληφθούν από ανάλογο αριθμό ατόμων. Στο ερώτημα του ποιος θα αναλάβει τις θέσεις αυτές ο E. Sutherland έρχεται να καταθέσει μιαν απάντηση: όποιος διδαχθεί. Με το θεώρημα του περί διαφορικών συναναστροφών (differential association), ο Sutheland εκτιμά ότι η εγκληματική συμπεριφορά, πολύ δε περισσότερο η οργανωμένη εγκληματική συμπεριφορά, διδάσκεται τόσο εμμέσως όσο και αμέσως. Παράγοντες όπως η 171 Taylor, I, P. Walton, και J. Young. The New Criminology, New York: Harper and Row, 1973, σσ Cloward, R. A. και L. E. Ohlin. Delinquency and Opportunity, New York: Free Press, 1970, σ. 107.

5 124 στέρηση, η περιορισμένη πρόσβαση σε νόμιμες εναλλακτικές δημιουργούν μια κατάσταση όπου οι ορισμοί που ενισχύουν την παραβίαση του νόμου υπερέχουν των ορισμών τήρησης του νόμου. Συγχρόνως, μια σειρά στοιχείων του υποκόσμου, όπως οι σωματέμποροι, οι έμποροι ναρκωτικών κοκ. προσφέρουν μια δέσμη προτύπων που είναι φανερά επιτυχημένα και προδιαθέτουν προς μίμηση. Κατά τους C. Shaw και H. McKay, σε πολλά αστικά κέντρα υπάρχουν ή αναπτύσσονται ορισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα που αποδεικνύονται μάλλον εγκληματογόνα. Η παρουσία μεγάλου αριθμού ενηλίκων που επιδίδονται συστηματικά σε διάφορων τύπων παράνομες δραστηριότητες καθιστά δυνατό για τα παιδιά και τους νεαρούς εφήβους να έλθουν σε διαρκή επαφή με το έγκλημα ως καριέρα και ως οργανωμένη δραστηριότητα ομάδων. Πρόκειται για τρόπους ζωής που τα νεαρά άτομα διδάσκονται σε εγγύτητα και συναναστροφή με άτομα των οποίων την εγκληματική δράση είναι σε θέση να διαπιστώνουν και να κατανοούν στις χιλιάδες μικρολεπτομέρειες της καθημερινότητας, σε συνθήκες όπου η διάκριση νόμιμου και παράνομου έχει δευτερεύουσα και περιφερειακή σημασία. 173 Σύμφωνα με τον Sutherland, η διαφορικές συναναστροφές σε κοινωνικούς χώρους που προδιαθέτουν προς το έγκλημα λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές που λειτουργούν σε κοινωνικούς χώρους που επιδιώκουν τον πλούτο και την επιτυχία εντός των ορίων του νόμου. Σ` αυτές τις συναναστροφές, το άτομο εξειδικεύεται, συχνά χωρίς να γίνεται συνειδητό ή και επιδιωκόμενο, σε ζητήματα διάπραξης του εγκλήματος τεχνικές, νοοτροπίες, μορφές νομιμοποίησης της δράσης και αποδοχής του εαυτού. Σταδιακά, η μαθησιακή διαδικασία προσδίδει ικανότητες και νοήματα που ενισχύουν αποφασιστικά την ενασχόληση με ανάλογες δράσεις ως τρόπο ζωής μάλλον παρά ως ένα τυχαίο περιστατικό που έλαβε χώρα μια φορά και μόνον. Μία άλλη οπτική γωνία προσέγγισης του ΟΕ αποδίδει μεγάλη έμφαση στους τρόπους που είναι ενταγμένο στις διάφορες τοπικές κοινωνίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Η οπτική αυτή συμφωνεί με τις περισσότερες από τις απόψεις που προαναφέρονται σχετικά με την αναπαραγωγή του ΟΕ σε στελεχικό δυναμικό και τη στρατολόγηση νέων μελών. Συγχρόνως, μελετά ευρύτερα τη σχέση ΟΕ και τοπικής κοινωνίας, τους τρόπους που συνέχονται, αλληλεπιδρούν και αλληλοενισχύονται. Με βάση τον R. Warren, η τοπική κοινωνία δεν συμπίπτει με γεωγραφικές ή νομικές κατανομές αλλά με μια σειρά από κοινωνικές λειτουργίες που οργανώνονται στο πλαίσιό της καθιστώντας την ένα σχετικά αυτόνομο αστυκό κοινωνικό υποσύστημα. Πρόκειται για λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή, ενώ, συγχρόνως, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και άλλες ανάγκες και οργανωτικά σχήματα. 174 Ο Warren έχει εντοπίσει και προτείνει ορισμένες τοπικο-κοινωνικές λειτουργίες που εκτιμά ότι είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της σχετικά αυτόνομης ύπαρξης και ταυτότητάς της: το δίκτυο παραγωγής-διακίνησης-κατανάλωσης, η κοινωνικοποίηση των νέων, ο κοινωνικός έλεγχος, η κοινωνική συμμετοχή, και η αλληλο-υποστήριξη. Η λειτουργία του δικτύου παραγωγής-διακίνησης-κατανάλωσης αποτελεί το βασικό συστατικό της τοπικής κοινωνίας που επιτρέπει την παρουσία και δράση του ΟΕ, και του προσφέρει τη δυνατότητα να απολαμβάνει και τις άλλες λειτουργίες. Η αγορά δεν είναι σε θέση να παράσχει (με νόμιμο τρόπο) στις πολυπληθείς αυτές τοπικές κοινωνίες μια σειρά αγαθών στις αναγκαίες ποσότητες και σε τιμές που να είναι εφικτές στα συνήθως χαμηλά εισοδήματα των κατοίκων τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα μόνο ή κυρίως ναρκωτικών ουσιών. Η τοπική αγορά ναρκωτικών είναι διαπλεγμένη μέσα σε μιαν ευρύτερη παράνομη αγορά που προωθεί σε τιμές εφικτές ένα πλήθος αγαθών: ηλεκτρικές συσκευές διαρκείας (τηλεοράσεις, video, ραδιο-cd-κασσετόφωνα κλπ.), ρολόγια, τηλέφωνα, είδη ρουχισμού, τσιγάρα, έως ρολόγια και βαφές μαλλιών, και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να 173 C. Shaw και H. D. McKay. Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: University of Chicago Press, (Πρωτοεκδόθηκε το 1942.) 174 R. L. Warren. The Community in America, New York: Rand McNally, 1973.

6 125 ζητηθεί σε τόσο μεγάλες ποσότητες ώστε να υπόσχεται κέρδος γι` αυτούς που θα αναλάβουν το ρίσκο του εφοδιασμού της αγοράς Το ΟΕ όχι μόνον είναι σε θέση να προωθηθεί στις τοπικές αυτές κοινωνίες μέσω της προώθησής του στις τοπικές αγορές αλλά είναι δυνατό και να γεννηθεί σ` αυτές τις συνθήκες. Το ΟΕ έχει συμφέρον να προωθηθεί και στις νόμιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία. Εξασφαλίζει μια συγκάλυψη των δράσεών του, δυνατότητα ξεπλύματος των παράνομων εσόδων του, μίξη των παράνομων εσόδων με νόμιμα έσοδα από τις τοπικές επιχειρήσεις κ. ά. Όμως, και οι τοπικές νόμιμες επιχειρήσεις έχουν συχνά συμφέρον να συνεργαστούν με το ΟΕ. Πολύ συχνά το ΟΕ προωθεί κλεμμένα αγαθά σε νόμιμες επιχειρήσεις σε χαμηλές τιμές και βέβαια προς αμοιβαίο όφελος. Επίσης, το ΟΕ μπορεί να αξιοποιηθεί εναντίον ανταγωνιστών, ιδίως πρωτο-εμφανιζόμενων. Σε τοπικό επίπεδο είναι ακόμα πιο εύκολο οι επιχειρήσεις να ζητήσουν τη συνδρομή του ΟΕ για να κρατηθούν οι εργαζόμενοι υπάκουοι και να περιοριστούν οι απαιτήσεις τους. Εκτός από τις περιπτώσεις τοκογλυφίας όπου ο επιχειρηματίας προσφεύγει στο ΟΕ γιατί έχει άμεση ανάγκη κεφαλαίου που το τραπεζικό σύστημα δεν του προσφέρει, οι νόμιμες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις που δεν θα τους ήταν δυνατές αν δεν στηρίζονταν σε κεφάλαια που τους παρέχει το ΟΕ. Είναι όμως και η τοπική κοινωνία που ωφελείται από την παρουσία του ΟΕ. Καταρχήν, η δημιουργία επιχειρήσεων από το ΟΕ, η συνεργασία του με επιχειρήσεις και η στήριξή του σε άλλες διασφαλίζουν την ύπαρξη θέσεων εργασίας και την αύξησή τους. Στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας που συνήθως είναι ανεκπαίδευτοι και άνεργοι προσφέρει θέσεις εργασίας, για παράδειγμα, θυρωρού, γκαρσονιού, υπαλλήλου κοκ. Κατά δεύτερο λόγο, η διακίνηση των παράνομων αγαθών στην περιοχή απαιτεί επίσης την πρόσληψη από το ΟΕ συνήθως νεαρών κατοίκων για διάφορες μορφές παράνομης απασχόλησης. Μεταξύ άλλων, προσφέρει στις νεαρές κοπέλες που βρίσκονται σε πολλαπλό αδιέξοδο την λεγόμενη ελεύθερη επιλογή της πορνείας. Σε ένα άλλο επίπεδο, τα μέλη του ΟΕ προβαίνουν σε «επιδεικτική κατανάλωση» που, μαζί με τα γενικά τους έξοδα, αποτελεί παράγοντα συντήρησης των τοπικών μικρο-επιχειρήσεων. Πρέπει δε να ληφθεί υπ` όψιν ότι το ΟΕ παρέχει ασφάλεια ενάντια στο επιθετικό μικρο-έγκλημα που τείνει να αναπτύσσεται σε περιοχές εκτεταμένης οικονομικής και πολιτιστικής φτώχειας. Επίσης, συχνά είναι μόνο μέσω του ΟΕ που η τοπική κοινωνία είναι σε θέση να προσφύγει στην πολιτική εξουσία για να δει αιτήματά της να ικανοποιούνται. Στις συνθήκες αυτές δεν προκαλεί έκπληξη η θέση του Ianni που αναφέρεται παραπάνω αλλά και των Potter και Jenkins: σε πολλές από τις τοπικές κοινωνίες αστικών κέντρων όπου έχει ήδη αναπτυχθεί, το ΟΕ δεν βλέπεται ως ένα απόλυτο κακό. 175 Τα άτομα που είναι σε διάφορους βαθμούς ενταγμένα στο ΟΕ δεν είναι αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία, πολύ δε περισσότερο την τοπική κοινωνία. Έχουν συγγενείς, φίλους και γνωστούς με τους οποίους δεν διακόπτουν τις σχέσεις τους από τη στιγμή που εντάσσονται σε οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, και πέρα από τις υπηρεσίες που συμπτωματικά προσφέρει, το ΟΕ δεν αποτελεί ξένο σώμα αλλά μάλλον ανεκτό κοινωνικό γεγονός στην τοπική κοινωνία ένα πλέγμα σχέσεων που είναι ενταγμένες στις σχέσεις που συνθέτουν το περιβάλλον κοινωνικό σώμα. Θα μπορούσε ίσως να ειπωθεί ότι το ΟΕ αποτελεί έναν μη νόμιμο τρόπο αλλά πάντως έναν τρόπο για την άρση ή έστω την εξουδετέρωση της εκτεταμένης ανομίας που επικρατεί σε πολλές τοπικές κοινωνίες σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 175 G. W. Potter και P. Jenkins. The City and the Syndicate: Organizing Crime in Philadelphia, Lexington: Ginn Press, Είναι πολύ πιθανό ότι ανάλογες εξελίξεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας μέσα στην επόμενη εικοσαετία εφόσον το κράτος πρόνοιας και η δημόσια εκπαίδευση συνεχίσουν να υποχωρούν και να αδυνατίζουν. Φαίνεται πως ήδη εμφανίζονται τοπικές κοινωνίες στην Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα που ομολογούν με τις αναφερόμενες απόψεις και διαπιστώσεις σε σχέση με αστικά κέντρα των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας.

7 Ίσως, το ΟΕ, μέσα σε όλα του τα μειονεκτήματα, είναι σε θέση να υποχρεώνεται να προσφέρει μιαν ελάχιστη κουλτούρα (και τους πόρους για μιαν ελάχιστη κουλτούρα) σε τοπικές κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες που κάπου περισσεύουν από τον προγραμματισμό της ευρύτερης νόμιμης κοινωνίας και οικονομίας. Η δε χαμογελαστή δημοκρατική πολιτεία τείνει, με τη μορφή του σκυθρωπού αυταρχικού κράτους, μάλλον να τις έχει περικυκλώσει κατασταλτικά παρά να επιχειρεί την ενδυνάμωση, την οικονομική, πολιτική, πολιτισμική αναβάθμισή τους. Ο Γ. Πανούσης (2002) αναφέρει ότι «η αντι-κοινωνία, ο κόσμος των φτωχών, περιθωριακών, απόκληρων αρχίζει σιγά-σιγά να ζει έξω από το δίκιο και τους δημοκρατικούς θεσμούς και πολλές φορές αναζητεί τρόπους επιβίωσης στην παρανομία». Είναι κάθε άλλο παρά υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτελεί προϊόν κάποιων κακών, σατανικών, ανήθικων λομπροζιανών ή σελντονικών (υπ)ανθρώπων αλλά γιγαντώνεται σε συνθήκες σαν κι αυτές. 126

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η οικονομική εγκληματικότητα Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες

Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες Γίνεται ή γεννιέται ένας εγκληματίας; Βιολογικές και εγκληματολογικές θεωρίες Α Λυκειου Α Τετραμηνο 2012-2013 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 6: Ρατσισμός Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 Επάγγελμα και κοινωνιολογική θεωρία Το επάγγελμα κατέχει κεντρική θέση στην κοινωνιολογική θεωρία από το 19 ο αιώνα, όταν συγκροτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής συμπεριφοράς Θέματα Διάλεξης Οι κανόνες συμπεριφοράς Η σκέψη για τους ηθικούς κανόνες Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανεργία των ντόπιων που οφείλεται στη μετανάστευση αλλοδαπών, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 10: Ο Κριτικός Στοχασμός στον Εργασιακό Χώρο Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κοινωνιολογία

Οικονομική Κοινωνιολογία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 Οικονομική Κοινωνιολογία Διδάσκων: Δημήτρης Λάλλας Νέα Οικονομική Κοινωνιολογία Η νέα Οικονομική Κοινωνιολογία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2013-2014 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Έγκλημα και Τιμωρία: αναζητώντας τη χρυσή τομή» A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ )

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) Διδάσκουσα: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Ο Φραντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή μας η συνειδητοποίηση ότι ο φυλακισμένος, «εχθρός» της κοινωνίας, ο εκτός νόμου άνθρωπος του υπόκοσμου είναι μια ανθρώπινη οντότητα, που αντί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:

Κ. Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως εργαλείο αντιμετώπισης κοινωνικών καταστάσεων και επίτευξης οραμάτων της κοινωνίας Η περίπτωση του Αναλυτικού Προγράμματος του Ελληνικού Νηπιαγωγείου Κ. Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Κογκίδου, Δ. & Τσιάκαλος Γ. Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Η Κυριακάτικη Αυγή στις 24 Απριλίου 2005 και στο: Γ. Τσιάκαλος (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Ερευνητική ομάδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου : Αλεξάνδρα Ανδρούσου,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ Κείμενο Εθελοντισμός Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές. Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου;

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Η Eκπαιδευτική και Επαγγελματική απόφαση: Υλοποίηση ενός συμβατικού ή ενός ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Ελένη Παπαστεφάνου Διευθύντρια Γυμνασίου Ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα: Εύκολα γίνεται αντιληπτό

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος.

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Γ. Μπλιώνης Κύκλος συζητήσεων για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

«ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΆΒΒΑΤΟ 6 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΉ 7 ΜΑΪΟΥ 2017 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Είναι η εξελικτική πορεία του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς

Security Project. Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς Security Project Μετασχηματισμοί αστικού χώρου-απειλές-κρίσεις Δρ. Εμμανουήλ Σκουλάς «Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει υποβαθμιστεί την τελευταία πενταετία λόγω της ανύπαρκτης οικοδόμησης», σχολιάζει ο αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 1. Η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά Οι πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση, διακίνηση και εμπορία τοξικών ουσιών θεωρούνται εδώ και πολλά χρόνια ως ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2 Το όραμά μας: Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την Κοινότητα Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Αθήνα, Ιούνιος 2003

Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την Κοινότητα Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Αθήνα, Ιούνιος 2003 Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την Κοινότητα Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούνιος 2003 ΝΕΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Οι νέοι ρόλοι των δημόσιων βιβλιοθηκών στην

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση)

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) (1): Η διαδικασία ς και κατάρτισης (Ε&Κ) αντιμετωπίζεται εντός του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος»

«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση του ΚΟΚ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο

Αναμόρφωση του ΚΟΚ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο Ημερίδα Πολιτεία και Πολίτες: Συνέργεια για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων 21 Μαρτίου 2017 Αναμόρφωση του ΚΟΚ και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο Ιωάννης Αλεξάκης Προϊστάμενος Τμήματος Οδικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ)

Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ) 12 Κεφάλαιο 3 Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ) Με βάση τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο περασμένο κεφάλαιο είναι εμφανές ότι τουλάχιστον στις συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα