ΜΕΛΕΤΗ. ΑριθµΠρωτ. Αριθµός µελέτης: 31/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. ΑριθµΠρωτ. Αριθµός µελέτης: 31/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 ΑριθµΠρωτ. Αριθµός µελέτης: 31/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συκιές 15/3/12 1

2 Η µελέτη αυτή αφορά την Προµήθεια Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ συνολικού προϋπολογισµού ,70 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που µε την προµήθεια αυτού του Εξοπλισµού επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων: Σύγχρονος Εξοπλισµός Συνεδριάσεων Σύγχρονος εξοπλισµός καταγραφής πρακτικών των Συνεδριάσεων Ζωντανή Μετάδοση των Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου.Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 23 της Υ.Α / (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες έτοιµο προς Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αντικειµενικός σκοπός είναι η προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού για την αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία συνίσταται από την κεντρική µονάδα ελέγχου µε δυνατότητες χειρισµού µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, µικρόφωνα συνέδρων, απαιτούµενος υπολογιστής-server, κάµερες για την καταγραφή και την αναπαραγωγή των συµβουλίων, συσκευή διανοµής εικόνας, software διαχείρισης καµερών-ψηφιακής εγγραφής, βίντεο-προβολέα για την αναµετάδοση δεδοµένων και εικόνας, πανί προβολής, φορητός υπολογιστής για την αναπαραγωγή αρχείων για τις παρουσιάσεις, απαιτούµενους λοιπούς εξοπλισµούς για την ζωντανή αναµετάδοση των συνεδριάσεων µέσω live streaming και διάφορα υποστηρικτικά συστήµατα για την άρτια λειτουργία τον εν λόγο συστηµάτων. Για την διασφάλιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισµού µε ορθό και αποτελεσµατικό τρόπο κρίνεται σκόπιµο ο δήµος Νεάπολης Συκεων, να προχωρήσει στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα τον χειρίζεται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του.σ. Τα αντικείµενα που είναι απαραίτητο να καλύπτονται στην βάση των αναγκών του ηµοτικού Συµβουλίου, ακολουθούν τον εξής θεµατικό άξονα: 1. Λεπτοµερής σχεδίαση-ανάλυση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής. 2. Προµήθεια νέου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη διενέργεια και τη ζωντανή µετάδοση των συνεδριάσεων. 3. Εγκατάσταση του εξοπλισµού στην Αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. οκιµές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήµατος. 5. Παράδοση τεκµηρίωσης. 6. Εκπαίδευση του προσωπικού του ήµου στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωµένου συστήµατος. 7. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 3

4 8. Ανάλυση απαιτήσεων µε την συµµετοχή του προσωπικού µας, µε κεντρικό στόχο να οριστεί το εύρος και η έκταση της κάθε εργασίας σε επίπεδο εφαρµογών πληροφορικής. Στόχος η επιτυχής εκπλήρωση των εργασιών σε όσο το δυνατόν καλύτερη κλίµακα χρόνου. Οποιαδήποτε αλλαγή του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισµού µας, όπως και οποιαδήποτε απαίτηση του οργανισµού µας κριθεί εύλογη και σύννοµη, δηµιουργεί την υποχρέωση στον ανάδοχο αναπροσαρµογής των παραπάνω. 9. Ο εξοπλισµός συνεδριακής εγκατάστασης, καταγραφής πρακτικών και ζωντανής µετάδοσης, θα παραµετροποιηθεί κατάλληλα ώστε χειριζόµενα από τον αρµόδιο υπάλληλο, να λειτουργεί άνευ προβληµάτων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, να καταχωρεί τα δεδοµένα (πρακτικά) αυτόµατα σε ανάλογο αποθηκευτικό χώρο ή και θα ενηµερώνεται χειροκίνητα σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα βάση προδιαγραφών κατασκευαστή και χρήσης. Οµοίως, η παραµετροποίηση θα είναι η ίδια και για τη ζωντανή µετάδοση των συνεδριάσεων. 10. Τακτικοί και έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι. 11. Έλεγχο λογισµικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (factory Acceptance Teste-FAT) όσο και σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης ( On-site Acceptance Test- OSAT) 12. Ολοκληρωµένη διαχείριση ροών εργασίας, που απαιτούν τη συµµετοχή περισσοτέρων από ένα χρήστες. 13. Έλεγχο ασφαλείας δεδοµένων και δηµιουργία κυκλώµατος δικαιωµάτων χρηστών και παρακολούθηση ιστορικού για λόγους ασφαλείας. 14. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των νέων συστηµάτων και απαιτήσεων µε στόχο την άµεση αξιοποίηση του. Επιδιωκόµενοι στόχοι µε την προµήθεια αυτού του Εξοπλισµού επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων: Σύγχρονος Εξοπλισµός Συνεδριάσεων Σύγχρονος εξοπλισµός καταγραφής πρακτικών των Συνεδριάσεων Ζωντανή Μετάδοση των Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΝΑΛΥΣΗ Οι ενδεικτικές προδιαγραφές είναι 1Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συνεδριακή µονάδα µε δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον 100 συνέδρων, ψηφιακό έλεγχο λειτουργιών,σύνδεση µε υπολογιστή µέσω θύρας USB για την διαχείριση των λειτουργιών µε ανάλογο λογισµικό [on line] διαχείρισης. Πλήρη έλεγχο των µικροφωνικών µονάδων [on line]. υνατότητα ελέγχου της στάθµης του ήχου των µονάδων,της εξόδου εγγραφής σύστηµα καταγραφής οµιλιών µε δυνατότητα επιλογής στην φόρµα εγγραφής υνατότητα διασύνδεσης µε λογισµικό διαχείρισης καµερών για την δυνατότητα Teleconference,live streaming. 4

5 υνατότητα µέσω του προγράµµατος αυτόµατης αναγνώρισης των θέσεων των συνέδρων µε ονοµαστική θέση για την λειτουργία των καµερών υνατότητα επιλογής ανοικτής συνοµιλίας,συνοµιλίας µέχρι και 6 συνέδρων, µε επιλογή του προέδρου υνατότητα κράτησης σειράς προτεραιότητας για την οµιλία τουλάχιστον 10 συνέδρων µέσω του λογισµικού. Chime tone στην λειτουργία του προέδρου. Το σύστηµα θα φέρει ενσωµατωµένο κύκλωµα προστασίας για µικροφωνισµούς και περιήγηση από τα µικρόφωνα.. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ισχύς κατανάλωσης µέχρι 200 W Συνολική απόκριση 50Hz µέχρι 20ΚΗz Λόγος απόκρισης σήµατος προς θόρυβο>= 85dba 2 Tτουλάχιστον εξόδους balanced [ισοσταθµισµένες] 4τουλαχιστον εισόδους για χρήση εξωτερικών γραµµών ή µικροφώνων Τάση για χρήση πυκνωτικών µικροφώνων Έξοδο/είσοδο ηχητικού σήµατος για τηλεδιάσκεψη ιασύνδεση κοµβίου για την λειτουργία [προειδοποίησης πιο αργής οµιλίας] για τον µεταφραστή 2 Α ) ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΕ ΡΩΝ H µικροφωνική µονάδα συνέδρου θα φέρει αποσπώµενο µικρόφωνο υπερκαρδιοηδές µε βραχίονα 60cm. Θα φέρει φωτεινό δακτύλιο ένδειξης οµιλίας, 2 εξόδους ακουστικών. Η διασύνδεση τους θα γίνεται µέσω connectors. Η µονάδα θα έχει την δυνατότητα επιλογής χρήσης ως µονάδα προέδρου-συνέδρου ή µεταφραστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος µικροφώνου : υπερκαρδιοηδές Συνολική απόκριση :70hz-18khz Λόγος σήµατος προς θόρυβο >- 60dba Εσωτερικός οριοδείκτης[limiter]: up to +32db Mic auto-off signal threshold : -20db Απόκριση εξόδου : 125hz-16khz 2Β) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ Το λογισµικό διαχείρισης καµερών θα συνεργάζεται µε το λογισµικό διαχείρισης του συνεδριακού. 5

6 Ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα διαχείρισης κάθε κάµερας ξεχωριστά καθώς και παραµετροποίησης των λειτουργιών τους για την on line απεικόνιση των συνεδριάσεων. Ειδικότερα θα υπάρχει δυνατότητα αυτόµατου εντοπισµού του κάθε συνέδρου κάθε φορά που θα έχει τον λόγο. Μέσω του συγκεκριµένου συστήµατος θα γίνεται και η απευθείας αναµετάδοση της εικόνας µέσω του λογισµικού του live streaming. Γ) Υπολογιστής σύλληψης εικόνας/ήχου(server) µε ανάλογο αποθηκευτικό χώρο για τήρηση αρχείου. Χαρακτηριστικά Υπολογιστή: *Επεξεργαστής Intel Core *Μνήµη τουλάχιστον 4 GB DDR3-RAM * RAID, Sound, Ethernet Controller *Εγγραφέας DVD χ18 Κάρτα γραφικών µε 256 MB DDR3-RAM * ίσκος συστήµατος τουλάχιστον 300 GB (16 MB cache/10,000 rpm/ S-ATA-II) *Λογισµικό Microsoft Windows 7 Professional 32-Bit *Αποθηκευτικό χώρο (πλέον του δίσκου συστήµατος) τουλάχιστον 6 ΤΒ µε προστασία δεδοµένων *Τροφοδοτικό, ποντίκι, πληκτρολόγιο *Οθόνη Υ/Η τουλάχιστον 23 τεχνολογίας LED ) Τηλεχειριζόµενη έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 752H x 582V System PAL 18x οπτικό ζουµ Ενσωµατωµένο (F1.8 ~ F2.1, f = 5,1 mm ~ 51 mm) 120x Zoom (οπτικό ζουµ 18x, ψηφιακό ζουµ 12x) True Day & Night (Αυτοκινούµενο IR φίλτρο αποκοπής) BLC Αντιστάθµιση οπίσθιου φωτισµού Eευαισθησία φωτισµού στα 0.01 Lux Ταχύτατη και οµαλή κίνηση µε συνεχή περιστροφή προρυθµιζόµενες µνήµες, 8 κινήσεων, 4 ειδών, 8 οµάδες RS-485 επικοινωνία, πρωτόκολλο Pelco D, Pelco P Σειριακή σύνδεση µε υπολογιστή µέσω RS232 E) ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 6

7 Η συσκευή διανοµής εικόνας και ήχου θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή για την διαχείριση έως 4 καµερών και πηγών ήχου. Θα φέρει δυνατότητα έως15 θέσεις µνήµης και RS 232 θύρα επικοινωνίας. Θα συνεργάζεται µέσω του λογισµικού διαχείρισης των καµερών BNC είσοδοι για εικόνα RCA είσοδοι για τον ήχο Έξοδος εικόνας σε composite Έξοδος ήχου σε XLR ΣΤ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ(LIVE STREAMING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LIVE STREAMING ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αριθµός δικτυακών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών Μηνιαίο bandwidth Αριθµός ταυτόχρονων χρηστών Ποιότητα εκποµπής ήχου & εικόνας µετάδοσης (Kb/sec) Radio, Video, Cam stream (Bitrate) Μέγεθος εικόνας βίντεο /Ανάλυση Πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο Εργαλεία και µετατροπείς Μεταφορά δεδοµένων Απευθείας εκποµπή από κάµερα ή άλλη πηγή από τον Η/Υ µας Αναµετάδοση τηλεοπτικού σήµατος από άλλη πηγή Εκποµπή αρχείων από τον υπολογιστή υνατότητα ακρόασης, µελών µε κωδικό (Private auth.) Επιλογή εκποµπής µόνο video stream Επιλογή εκποµπής µόνο radio stream Ακρόαση video stream Ακρόαση radio stream 1 Απεριόριστο Απεριόριστος ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Οποιαδήποτε κατά επιλογή σας, έως 600 kb Απεριόριστη Windows media video asf,.wma,.wmv,.wm Απεριόριστη Όλοι οι media players & browsers Όλοι οι media players & browsers 7

8 On Live player στην ιστοσελίδα / Embedded code Στατιστικά video stream Script παρακολούθησης σωστής λειτουργίας ιακοπές στην µετάδοση Εγγύηση 100% Υποστήριξη : ,Τηλέφωνο, Live chat * Ποτέ Υποστηριζόµενα Λογισµικά Streaming (ενδεικτικά): Adobe Flash Media Live Encoder, Microsoft Expression, QuickTime Broadcaster, Telestream Wirecast Ζ) ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Χαρακτηριστικά : Οθόνη : 15.6" LED 1366 x 768 Κάρτα Γραφικών : Ενσωµατωµένη Intel HD Graphics MB Επεξεργαστής : Intel Core i3 2330M 2.20 GHz Μνήµη : 4 GB DDR3 Σκληρός ίσκος : 500 GB Η) ΒΙΝΤΕΟ-ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Χαρακτηριστικά: Ανάλυση 1024 x 768 Φωτεινότητα (lumens) 2500 Τυπική αντίθεση 3800:1 Αναλογία εικόνας 4:3 Μέγιστη διαγώνιος οθόνης 300'' ιάρκεια ζωής λάµπας (ώρες) 4500 (normal), 6000 (eco) Είσοδοι 2 x RGB D-Sub 15pin, 2 x Stereo Mini Jack, 2 x RCA Audio, 1 x Composite, 1 x S-Video Έξοδοι 1 x RGB D-Sub 15pin, 1 x Stereo Mini Jack Ήχος 1x 1W Θ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΝΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Χαρακτηριστικά: Τύπος: Ηλεκτρικό πανί προβολής τηλεχειριζοµενο 8

9 Επιφάνεια οθόνης: Ύφασµα υψηλής ανάλυσης. Η επιφάνεια της οθόνης µπορεί να καθαριστεί και είναι ανθεκτική στη φωτιά και στον καπνό. Συµβατότητα: Κατάλληλη για χρήση µε όλων των ειδών τους projectors. Χρώµα πανιού: Άσπρο µατ. Πάχος πανιού: τουλάχιστον 0.45µµ. ιαστάσεις προβολής: 265 x 149cm. Ισχύς/ Ταχ. µοτέρ: 20W / 19rpm/min ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού του ήµου διάρκειας τουλάχιστον µίας (1) εργάσιµης ηµέρας µε 5 ώρες το πολύ, σε ωράριο της ελεύθερης επιλογής της Υπηρεσίας µας (πρωί-απόγευµα ή Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριµένα τύπο συσκευών και συστηµάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / συντήρησης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήµατος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει χειριστική εκπαίδευση για το κυρίως υπό προµήθεια υλικό του έργου της παρούσας. Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος µηχανικός της Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράµµατος της εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της εγκαταστάσεως. Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και καθορίζεται από την διάρκεια της. Το περιεχόµενα της εκπαίδευσης θα είναι κατ ελάχιστο το εξής : α) Για τους χρήστες του συστήµατος (1 άτοµο) Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέµατα λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων. Η λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει την κανονική και οµαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιµο του συστήµατος, τη χειροκίνητη αρχειοθέτηση των αρχείων και αρχείων αποθήκευσης. β) Για τους προγραµµατιστές / µηχανικούς συστηµάτων (1 άτοµα) Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήµατος της συνεδριακής εγκατάστασης και ζωντανής µετάδοσης, προωθηµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, εφαρµοσµένα προγράµµατα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή τους µε τη βάση αρχείων καταγραφής κ.λ.π. Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαµβάνονται : i. Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια ii. Αριθµός ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα (Χειριστές Η/Υ- Μικροφωνικής Εγκατάστασης) που απαιτείται να εκπαιδευτούν 9

10 iii. iv. Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά µε το θέµα Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος (πρακτική) v. Άλλα στοιχεία σχετικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού. Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην Υπηρεσία έκθεση µε τα τελικά συµπεράσµατα που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσµα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει την Υπηρεσία µε εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι κατ ελάχιστο τα εξής : α) Θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήµατος, όπως η θέση του συστήµατος σε λειτουργία και ο τρόπος να πραγµατοποιείται βοηθητική αποθήκευση (back up) δεδοµένων για λόγους ασφαλείας. Επίσης το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στο µηχανικό συστηµάτων του ήµου. β) Εγχειρίδια εξοπλισµού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισµού θα περιέχουν πλήρη έντυπα όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: - Συστήµατα υπολογιστών και περιφερειακών - Εξοπλισµός συνεδριακής εγκατάστασης και ζωντανής µετάδοσης Τα εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή των συσκευών και της θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιµών, επισκευών και ρυθµίσεων µέχρι επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιµοποιουµένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών στοιχείων. γ) Όλοι οι κώδικες των προγραµµάτων (source & object) θα παραδοθούν σε οπτικό µέσο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφ όσον ζητηθεί από την υπηρεσία να παρέχει συντήρηση διάρκειας ενός (1) έτους, µετά την λήξη της δωρεάν εγγύησης για το σύνολο του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της συντήρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software), µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις συστάσεις και απαιτήσεις του κατασκευαστή.. Στην προσφορά για τη Σύµβαση Συντήρησης θα περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία σε ότι αφορά : - Αναλυτικά τις εργασίες συντήρησης - την περιοδικότητα και διάρκεια και το ωράριο µέσα στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιείται. Οι ηµεροµηνίες και ώρες θα καθορίζονται µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία. - Στο µέσο χρόνο απόκρισης µεταξύ τηλεφωνικής κλήσης και άφιξης του εξειδικευµένου προσωπικού για την αντιµετώπιση βλαβών και το προβλεπόµενο 10

11 ωράριο απόκρισης καθώς και οι όροι για αντιµετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου. - Στη δυνατότητα διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόµενου συστήµατος ανταλλακτικών. - Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούµενα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν στο απόθεµα, καθώς και ο µέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος αναµονής µέχρι την άφιξή τους. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του υπόδειγµα σύµβασης συντήρησης. Επιπλέον, µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και σε χρονικό διάστηµα ενός έτους, η Υπηρεσία εκτιµά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 40 ώρες PER CALL Υποστήριξης. Η Συντήρηση και η Τηλεφωνική Υποστήριξη θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Εµπειρία, ειδίκευση Με την προσφορά θα δοθεί κατάλογος µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων µοντέλων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα εταιρεία ή από άλλες (συνοπτική αναφορά). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α/α Κριτήριο Απαίτηση 1 Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Βαθµός Κριτηρίων 20 Στοιχεία Προσφ. Βαθµός Προσφ. 2 3 Στελέχωση της οµάδας έργου 5 Ποιότητα και λειτουργικότητα των προσφερόµενων ειδών 25 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ BΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 70% 11

12 ΟΜΑ Α Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ α/α Κριτήριο Απαίτηση Βαθµός Κριτηρίων 1 Χρόνος παράδοσης 30 ηµέρες Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 12 Μήνες 10 3 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης Επί πλέον 24 Μήνες 10 4 Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών ιαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών παρεχόµενα service ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ BΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 30% 20 Στοιχεία Προσφ. Βαθµός Προσφ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1. ιακύµανση βαθµολογίας. Η βαθµολογία προσαυξάνεται κατά 20% σε περίπτωση υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών και µειώνεται κατά 20% σε περίπτωση που το προσφερόµενο τεχνικό στοιχείο υπολείπεται του προδιαγραφόµενου, εκτός των επί ποινή αποκλεισµού ζητουµένων. 2. Ο Γενικός Βαθµός είναι Γ.Β = 0,7 Χ (Βαθµός Α Οµάδας) + 0,30 Χ (Βαθµός Β Οµάδας) \14 3. Ανοιγµένη Τιµή Προσφοράς είναι: Γενικός Βαθµός Α.Τ.Π = Οικονοµική Προσφορά 4. Συµφερότερη Προσφορά είναι Αυτή που παρουσιάζει την µεγαλύτερη Ανοιγµένη Τιµή Προσφοράς 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΕΝ ΕΙΞΗ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ 1 Επιτραπέζια µικρόφωνα ΤΕΜ. 250, ,00 2 Κεντρική Μονάδα Ελέγχου ΤΕΜ. 800, ,00 3 Υπολογιστής server ΤΕΜ , ,00 4 Κάµερα υψηλής ευκρίνειας ΤΕΜ , ,00 5 Βίντεο-προβολέας ΤΕΜ. 900, ,00 6 Πανί προβολής ΤΕΜ. 900, ,00 7 Λογισµικό live streaming ΤΕΜ , ,00 8 Φορητός υπολογιστής ΤΕΜ. 550, ,00 9 Λογισµικό διαχείρισης καµερών ΤΕΜ. 650, ,00 10 Συσκευή διανοµής εικόνας και ήχου ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.609,70 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,70 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,70 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α/Α ΕΝ ΕΙΞΗ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 1 Επιτραπέζια µικρόφωνα ΤΕΜ. 250,00 2 Κεντρική Μονάδα Ελέγχου ΤΕΜ. 800,00 3 Υπολογιστής server ΤΕΜ ,00 4 Κάµερα υψηλής ευκρίνειας ΤΕΜ ,00 5 Βίντεο-προβολέας ΤΕΜ. 900,00 6 Πανί προβολής ΤΕΜ. 900,00 7 Λογισµικό live streaming ΤΕΜ ,00 8 Φορητός υπολογιστής ΤΕΜ. 550,00 9 Λογισµικό διαχείρισης καµερών ΤΕΜ. 650,00 10 Συσκευή διανοµής εικόνας και ήχου ΤΕΜ ,00 Οι παραπάνω τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα αγοράς. 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα του.σ Άρθρο 2 ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Της αρ /93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). β) Του εν ισχύει.κ.κ. Άρθρο 3 ο Συµβατικά τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Η µελέτη της Τ.Υ. γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων δ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο την τεχνοοικονοµικά συµφερόµενη προσφορά µε τους όρους που έχει καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 15

16 Άρθρο 5 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας. Παρέχεται σε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. Άρθρο 7 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερη του (1) έτους Άρθρο 8 ο Έκπτωση του αναδόχου Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο µπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 9 ο Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ηµέρες. Άρθρο 10 ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η λειτουργία του συστήµατος δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 16

17 Άρθρο 11 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο Νεάπολης Συκεων. Άρθρο 12 ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή του υπό προµήθεια συστήµατος θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος Νεάπολης Συκεων. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων, η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΕΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ ΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥ Η ΗΜ. ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ 17

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο (προµήθεια) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: ηµοτικό Κατάστηµα Καλονερίου Ταχ Κώδικας: 50003 Πληροφορίες: ηµήτριος Ρήγας Τηλέφωνο: 2465350208 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 24/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Μ. Κουκούλη Τηλέφωνο: 210 5294860 &-68 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής - λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα