: EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": EJTN. : Barcelona (Spain) : Criminal Justice I"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Barcelona (Spain) Ηµεροµηνία : 9-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Criminal Justice I :15ήςοµάδα Εισαγγελικών Λειτουργών µε επικεφαλή τον κ. Λ. Πατσαβέλλα Σχόλια Από τις 9 έως και τις 12 Οκτωβρίου 2013 κατόπιν σχετικής απόφασης της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών, συµµετείχα ως αρχηγός αποστολής της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών επικεφαλής 14 εισαγγελικών λειτουργών, σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργάνωσε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας το Ευρωπαϊκό ικαστικό ίκτυο Εκπαίδευσης (European Judicial Training Network-EJTN) στα πλαίσια του προγράµµατος εκπαίδευσης µε τίτλο EJTN CRIMINAL PROJECT I International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice : EAW and MLA simulations. Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας µε σκοπό να συνεισφέρει στη δηµιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης, βασισµένου στην αµοιβαία κατανόηση. Προς τούτο, το EJTN, µετά από σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε καθόλη τη διάρκεια του 2012 κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες µεταξύ διαφορετικών δικαστικών αρχών των Κρατών Μελών, προκειµένου να γίνει δυνατή η ενδυνάµωση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ τους και η διάδραση µεταξύ των διαφορετικών δικαστικών συστηµάτων στα Κράτη Μέλη, όπως εξάλλου προβλέπεται

2 και από το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης (OJEU C 115/1). Η εκπαίδευση βασίζεται στη µέθοδο µαθαίνω δηµιουργώντας. Μέσω µιας διαδικασίας προσοµείωσης, οι συµµετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί ασχολούνται µε την επεξεργασία µιας υπόθεσης που είναι εµπνευσµένη από πραγµατικά περιστατικά και αφορά ταυτόχρονα εθνική και διασυνορριακή δικαστική συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνονται στη χρήση των διαφόρων ευρωπαϊκών νοµικών εργαλείων (το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης, την Απόφαση Πλαίσιο για την Εκτέλεση Εντολών Κατάσχεσης Περιουσίας και Αποδείξεων, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαστικής Συνδροµής του 2000 κλπ). Λόγω της µεγάλης επιτυχίας και αποδοχής που έτυχε από τους συµµετέχοντες δικαστικούς λειτουργούς το πρόγραµµα εκπαίδευσης, συνεχίσθηκε και κατά το Ειδικότερα, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σεµινάρια: 6-8 Μαρτίου 2013 στη Γαλλία µε τη συµµετοχή Γαλλίας, Ιταλίας και Ρουµανίας, Απριλίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή Πορτογαλίας, Φιλανδίας και Σουηδίας, Ιουνίου 2013 στο Βέλγιο µε τη συµµετοχή Βελγίου, Γερµανίας και Πολωνίας, 9-11 Οκτωβρίου 2013 στην Ισπανία µε τη συµµετοχή Ισπανίας, Τσεχίας και Ελλάδος, ενώ το τελευταίο πρόκειται να λάβει χώρα στις Οκτωβρίου 2013 στην Πορτογαλία µε τη συµµετοχή Πορτογαλίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας κατά το χρονικό διάστηµα από 9 έως και 11 Οκτωβρίου 2013 συµµετείχαν από τη χώρα µας 14 εισαγγελικοί λειτουργοί από τον πρώτο βαθµό, καθώς και 30 αλλοδαποί δικαστικοί λειτουργοί (15 από την Ισπανία και 15 από την Τσεχία). Κατά την πρώτη ηµέρα του Σεµιναρίου, του οποίου οι εργασίες έλαβαν χώρα στην Σχολή ικαστών της Βαρκελώνης, απεύθυνε χαιρετισµό στους συµµετέχοντες η κα Maria Isabel Tomas, Προϊσταµένη του Τµήµατος ιεθνών Σχέσεων της Ισπανικής Σχολής ικαστών και ο Luis Pereira,

3 Γενικός Γραµµατέας του EJTN. Ακολούθως οι συµµετέχοντες χωρίσθηκαν σε τρεις οµάδες (ανά χώρα) προκειµένου να µελετήσουν µια υπόθεση (mirror case) µε δράστες µιας εγκληµατικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην τέλεση απατών σχετικές µε αγοραπωλησίες εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα και στο ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος στις άλλες εµπλεκόµενες χώρες (Τσεχία και Ισπανία) αλλά και στην Ελλάδα. Τα αυτά πραγµατικά περιστατικά δόθηκαν και στις τρεις εθνικές οµάδες, πλην όµως στο κείµενο που δόθηκε σε κάθε µία αναφέρονταν µόνον όσα πραγµατικά περιστατικά αφορούσαν τις δικαστικές αρχές της οικείας χώρας. Μετά από τη µελέτη της υπόθεσης πρόεκυψε η ανάγκη εκδόσεως ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης και αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής. Η Ελληνική οµάδα µε δική µας πρωτοβουλία χωρίσθηκε σε δύο υποοµάδες προκειµένου να γίνει καλύτερη επεξεργασία των εκκρεµών ζητηµάτων, έτσι ώστε η µία υποοµάδα να ασχοληθεί µε την έκδοση των αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής, ενώ η άλλη µε την έκδοση των ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης, ενώ ο υπογράφων είχε το συντονιστικό ρόλο µεταξύ των δύο υποοµάδων. Ο επιµερισµός αυτός της εργασίας της Ελληνικής οµάδας, είχε ως αποτέλεσµα, πριν µάλιστα από το τέλος της πρώτης ηµέρας εκπαίδευσης, την ολοκλήρωση των ανατεθεισών σ αυτήν εργασιών (συγγραφή και παράδοση στους υπευθύνους του EJTN όλων των αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής και των ευρωπαϊκών ενταλµάτων έκδοσης στην αγγλική), µάλιστα πριν από την Ισπανική και την Τσεχική οµάδα, αποσπώντας τα συγχαρητήρια των υπευθύνων του προγράµµατος. Τη δεύτερη ηµέρα του Σεµιναρίου, ο καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Essex του Ηνωµένου Βασιλείου, Steve Peers, έκανε προς όλες τις εθνικές οµάδες µια παρουσίαση µε θέµα: International judicial cooperation in criminal matters: concurring jurisdictions, ne bis in idem and transfer of criminal proceedings, αναλύοντας το υπάρχον νοµικό πλαίσιο για τη

4 δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δυσκολίες και τις προτεινόµενες λύσεις. Ειδικότερα δε, παρουσίασε τη δυνατότητα της Eurojust να προτείνει (µη δεσµευτικά) την ανάληψη µιας υπόθεσης από µια από τις εµπλεκόµενες δικαστικές αρχές περισσοτέρων Κρατών Μελών που έχουν συντρέχουσα δικαιοδοσία στην ίδια υπόθεση. Ακολούθως, συµµετέχοντες από την Ελληνική οµάδα µετέβησαν στην αίθουσα της Ισπανικής οµάδας και της Τσεχικής οµάδας και αντίστοιχα Ισπανοί και Τσέχοι δικαστικοί λειτουργοί ήλθαν στην αίθουσα της Ελληνικής οµάδας, προκειµένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες εκτέλεσης των αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής και ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί. Την τελευταία ηµέρα του Σεµιναρίου, έλαβε χώρα µε τη συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων µια συντονιστική συνάντηση στα πλαίσια της Eurojust, στην οποία τρεις δικαστικοί λειτουργοί από κάθε συµµετέχουσα εθνική οµάδα παρουσίασαν τα ευρήµατα της υπόθεσής τους, τα αιτήµατα δικαστικής συνδροµής και τα ευρωπαϊκά εντάλµατα συλλήψεως που είχαν εκδώσει, προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα εκτέλεσής τους από τις άλλες συµµετέχουσες χώρες, καθώς και πιθανές λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήµατα σύγκρουσης δικαιοδοσίας. Από τη συντονιστική συνάντηση αυτή, προέκυψε ότι καµία από τις τρεις εµπλεκόµενες στην αυτή υπόθεση δικαστικές αρχές, δεν µπορούσε να διώξει αποτελεσµατικά την οργανωµένη εγκληµατική οµάδα, χωρίς τη συνδροµή των άλλων δύο εµπλεκοµένων δικαστικών αρχών, ενώ κάθε µία διεκδικούσε την αποκλειστική αρµοδιότητα για τη δίωξη και εκδίκαση της υποθέσεως. Από τις άλλες δύο εθνικές οµάδες, η Τσεχική ήταν αυτή που ήταν διατεθιµένη, λόγω της αρχής της σκοπιµότητας (opportunity principle) που διαπνέει την ποινική δίωξη στο δικονοµικό της σύστηµα, να προβεί σε µεταφορά της ποινικής της διαδικασίας στις άλλες δύο χώρες και κυρίως στην Ισπανία, ενώ η οµάδα της Ισπανίας διεκδικούσε ολόκληρο

5 το φάκελο της υπόθεσης από τις άλλες δύο χώρες, το ίδιο δε και η χώρα µας, λόγω της αρχής της νοµιµότητας (legality principle) που επικρατεί στα θέµατα δικαιοδοσίας στο ποινικό δικονοµικό µας δίκαιο. Τελικά, λόγω κυρίως και της ανελαστικότητας του ελληνικού δικονοµικού δικαίου στα θέµατα αυτά, η υπόθεση µεταφέρθηκε, µε συµβουλή και της Eurojust στην Ελλάδα και οι άλλες δύο χώρες απεκδύθηκαν την δική τους δικαιοδοσία. Σηµειωτέον εδώ, ότι οι συµµετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί από τις άλλες δύο οµάδες (Τσέχοι και Ισπανοί) προέβησαν στην παρατήρηση ότι η Ελλάδα, παρότι έχει συµβληθεί στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαστικής Συνδροµής (MLA 2000) δεν την έχει ακόµη ενσωµατώσει στο εθνικό της δίκαιο, ενώ επίσης δεν έχει µεταφέρει στην εθνική της νοµοθεσία την Απόφαση Πλαίσιο του Συµβουλίου για την Εκτέλεση Εντολών Κατάσχεσης Περιουσίας και Αποδείξεων (2003/577/ ΕΥ) της και έτσι δυσχεραίνεται το έργο των δικαστικών αρχών, καθώς δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν προς την Ελλάδα τα εξελιγµένα αυτά νοµικά εργαλεία. Από την πλευρά µας σηµειώσαµε πως οι διαδικασίες ενσωµάτωσης των παραπάνω κειµένων έχουν δροµολογηθεί στη χώρα µας και είναι θέµα πολύ λίγου χρόνου να µεταφερθούν στο εσωτερικό εθνικό µας δίκαιο. Συµπερασµατικά, η συγκεκριµένη συνεκπαίδευση µε συναδέλφους από άλλα Κράτη Μέλη, θεωρώ ότι προσέδωσε προστιθέµενη αξία στις εργασίες του EJTN και ωφέλησε τα µέγιστα τους έλληνες δικαστικούς λειτουργούς που συµµετείχαν, κατά γενική οµολογία τους, καθώς ήλθαν σε µια γόνιµη επαφή µε άλλες έννοµες τάξεις και συναδέλφους δικαστικούς λειτουργούς, εφάρµοσαν νοµικά κείµενα τα οποία είναι νοµικά εργαλεία πρώτης γραµµής όσον αφορά τη δικαστική συνδροµή και τις εκδόσεις και τα οποία πλέον, όσο περνά ο καιρός και εµβαθύνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνακόλουθα η ανάγκη για

6 αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του οργανωµένου διασυνορριακού εγκλήµατος γίνεται επιτακτικότερη, η χρήση τους θα είναι σχεδόν καθηµερινή στα εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία της χώρας. Τέλος, προτείνω ανεπιφύλακτα να συνεχισθεί η συµµετοχή της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών στα προγράµµατα εκπαίδευσης του EJTN.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την εφαρµογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ/IEC 17024 ΦΟΡΕΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα