ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454"

Transcript

1 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 DODGE 27 ΚΤ ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 4 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 AUDI A.G. 14 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 VOLKS WAGEN 9 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 DODGE 27 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 9 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 DAIHATSU 9 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 SUZUKI 9 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN EUROPE 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN EUROPE 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HYNDAI MOTOR 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN MOTOR 16 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 15 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN MOTOR 16 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 0, ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN EUROPE 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΣΡΑΚΣΕΡ 18 NH INTERNATIONAL SA ΚΑΛΗ 18 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN EUROPE 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 ISUZU 16 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

2 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 20 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 DAIHATSU 9 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 KY KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 2,5 22 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 MAN 34 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 3,6 23 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN EUROPE 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 9 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΕ 14 FIAT 122 KY ΚΑΛΗ 29 ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΕ 14 FIAT 171 KY3571ME 1986 ΚΑΛΗ 30 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,23 31 ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΗ (εξαρτθςθ) 25 ATLAS-COPCO 48 KY ΚΑΛΗ Χωρθτικότθτα (lt) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 TOYOTA 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 SUZUKI 9 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΣΡΑΚΣΕΡ 18 HOLDER 50 Ρ20449KY 1989 ΚΑΛΗ 35 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 MERCENTES 23 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 2,48 36 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CORPORATION 27 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 LAND-ROVER 16 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 9 IVECO 17 KY ΚΑΚΗ Aρ.κζςεων 15 2

3 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 39 ΣΡΑΚΣΕΡ 18 STAYER Θ 1986 ΚΑΛΗ 40 ΣΡΑΚΣΕΡ 18 MERCEDES 72,2 19Δ 1985 ΚΑΛΗ 41 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN 16 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 0, ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 LAND ROVER 16 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 VW 13 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 LADA 12 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 LADA 12 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN 16 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 0, ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 MERCEDES 23 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 2,27 51 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

4 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 58 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 DAIHATSU 11 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 DODGE 27 ΚΤ ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,6 60 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 DAIHATSU 10 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 DAIHATSU 10 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 SUZUKI 14 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 SUZUKI 9 ΚΤ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΣΡΑΚΣΕΡ 18 LAMBORGHINI 52 ΚΤ ΚΑΛΗ 66 ΣΡΑΚΣΕΡ 18 FORD 16 A/A 2005 ΚΑΛΗ 67 ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΑ 28 RENAULT 150 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (m3) 7 68 ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΑ 28 IVECO 35 KY ΚΑΛΗ Χωρθτικότθτα (m3) ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΑ 28 HIND 80 KY ΚΑΛΗ Χωρθτικότθτα (m3) 7,66 70 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 THOMAS 33 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 4,75 71 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 THOMAS 59 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 73 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN 18 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,5 74 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 CITROEN 17 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1 75 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 NISSAN 18 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,2 76 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 4

5 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 77 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 78 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 BEDFORD 35 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 79 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 80 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 IVECO 35 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6 81 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 IVECO SRA 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6 82 ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 GAP-DIMAN-NISSAN 106 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6 84 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 THOMAS 33 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 5 85 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 86 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 87 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 88 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6 89 ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΑ 28 RENAULT 33 KY ΚΑΚΗ Χωρθτικότθτα (m3) 5 90 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6 91 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 BMW 12 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 BMW 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 HBM-NOBAS 150 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΦΟΡΣΩΣΕ 17 FUREPIL MACHINE 103 KY ΚΑΛΗ 5

6 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 96 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ19 MOFMAN 117 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (lt) ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ19 PAPAKOSTANTINOU 90 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Χωρθτικότθτα (lt) ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 MBV 30 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) 5 99 ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 BOMAG 23,5 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΦΟΡΣΩΣΕ - ΕΚΚΑΦΕΙ (τυπου JCB) 16 MASAE-FERCV 60 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 101 ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 MERCEDES 140 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΟΦΟΡΑ 28 BEDFORD 150 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (m3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ19 PAPAKOSTANTINOU 90 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (lt) ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ19 RENAULT 122 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (lt) ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΩΝ19 GAP 90 KY ΜΕΣΡΙΑ Χωρθτικότθτα (lt) ΕΚΧΙΟΝΙΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ (τυπου 21Φρεηασ) MERCEDES-UNIMO 90 KY ΜΕΣΡΙΑ 107 ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 VIBROMAX 21 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ 29 IVECO-PENNELLI 174 ME ΚΑΛΗ Χωρθτικότθτα (m3) ΦΟΡΣΩΣΕ 17 PANTA 30 KY ΚΑΛΗ 110 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΠΛΤΗ ΚΑΔΩΝ 29 IVECO-FIAT SPA 174 KY ΚΑΛΗ Χωρθτικότθτα (m3) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΡΕ 13 FRSCH 150 KY ΜΕΣΡΙΑ Μικοσ Μαχαιριοφ (ft) ΦΟΡΣΩΣΕ - ΕΚΚΑΦΕΙ (τυπου JCB) 16 MASAE-FERCISION 60 KY ΚΑΚΗ 113 ΦΟΡΣΩΣΕ - ΕΚΚΑΦΕΙ (τυπου JCB) 16 MASAE-FERCUSION 60 KY ΚΑΚΗ 114 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΩΘΡΟ 30 IVECO 180 KY ΚΑΛΗ 6

7 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 115 ΦΟΡΣΩΣΕ 17 FOREDIL-MACHINE 106 KY ΚΑΛΗ 116 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΩΘΡΟ 30 VCM 110 KY ΚΑΛΗ 117 ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ 27 FOREDIL MACHINE 113 KY ΚΑΛΗ 118 ΟΔΟΣΡΩΣΗΡΑ 31 MITCHUBISHI 135 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ίδιον Βάροσ (tn) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 120 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 121 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 122 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FIAT-IVECO 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 0, ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FIAT-IVECO 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 0, ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD 17 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 125 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 OPEL 11 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 127 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 128 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 IVECO SPA 35 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,8 129 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 6,5 130 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 CHRYSLER 35 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 OPEL 7 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 973 7

8 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 134 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 AUDI 12 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 OPEL 7 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HYUNDAI 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 14 ZKZ ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 AUDI 17 AZA ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 BMW 21 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HYUNDAI 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HUYNDAI 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HYUNDAI 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HUYNDAI 16 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SUZUKI 14 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 AUDI 14 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 10 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 VW 10 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 10 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

9 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 153 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 NISSAN 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 BMW 12 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 SCODA 11 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 KIA 8 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 KIA 14 KY ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 MERCEDES 14 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 BMW 13 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ (pick up) 6 FORD TRANSIT 17 KY ΜΕΣΡΙΑ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,1 162 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 NISSAN 23 KY ΚΑΚΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 2,7 163 ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 12 BRIMACK 18 KY ΚΑΛΗ Σόνοι ωφελίμου (tn) 1,8 164 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 TOYOTA 8 KY ΚΑΚΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 VW 11 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 CITROEN 12 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΕΠΙΒΑΣΗΓΑ 10 HONDA 13 KY ΕΚΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 3125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας.

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας. Η Νο1 Αυτοκινητοβιομηχανία σε πωλήσεις Επαγγελματικών Οχημάτων την τελευταία 20ετία, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα επιλογών για να καλύψετε κάθε επαγγελματική σας ανάγκη, από το θρυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες 31 Πρώτο Θέμα Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 VW PASSAT CC Ακόμα πιο... CC το νέο VW Passat εν κινήσει Η τετραθέσια coupe έκδοση του Passat ξεκίνησε σαν ένα αυτοκίνητο για «εξειδικευμένο» κοινό, όμως η εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι Κανονισμοί (123/85, 1475/95, 1400/02) στην Ελλάδα Τα πρώτα δίκτυα (1990 1995). Η εμφάνιση των πολυεθνικών. Η πρώτη μετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Υψηλή σχέση ποιότητας τιμής σε ανοξείδωτες προπέλες για 9.9-300+hp, τρίφτερες, τετράφτερες,αριστερόστροφες και δεξιόστροφες προπέλες.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Υψηλή σχέση ποιότητας τιμής σε ανοξείδωτες προπέλες για 9.9-300+hp, τρίφτερες, τετράφτερες,αριστερόστροφες και δεξιόστροφες προπέλες. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Οι προπέλες υψηλών επιδόσεων Turning Point διατίθενται ως ανοξείδωτες και αλουμινίου για όλα τα είδη και μάρκες κινητήρων. Διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Στρατηγικό μάρκετινγκ Στρατηγικό μάρκετινγκ Σε ποιές αγορές θα κινηθούμε ; Τι θέση θα επιδιώξουμε και πως θα την επιτύχουμε ; ανάλογα με τους στόχους μας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα, ικανότητες Ανάλυση ελκυστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING

SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING B I E D E R M A N N SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING BIEDERMANN LAMINATORS Η σωστή πλαστικοποίηση και η επικόλληση αποτελούν την τελική επεξεργασία μιας εικόνας πριν την παράδοση στον πελάτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. European Automobile Manufacturers Association

CO 2. European Automobile Manufacturers Association ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ European Automobile Manufacturers Association Συνδυάζοντας τις προσπάθειες για επίτευξη μεγαλύτερων και αποτελεσματικότερων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Εταιρική Φήμη Social Media & Brand Value

Κοινωνικά Δίκτυα και Εταιρική Φήμη Social Media & Brand Value Κοινωνικά Δίκτυα και Εταιρική Φήμη Social Media & Brand Value Ξενίδου Δ. Αικατερίνη Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Γεωργίου Ανδρέας Μάνθου Βασιλική Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011)

ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 2011) Φύζη κινδύνοσ ΑΝΑΚΛΗΔΙ RAPEX- ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ (ΔΣΟ 20) No Κοινοποιούζα τώρα Προϊόν Μέηρα ποσ έτοσν ληθθεί από ηην Κοινοποιούζα τώρα 20503/ ΠΟΛΩΝΙΑ Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα νρήκαηα Πξντόλ: Δπηβαηηθό Δινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range Τροφοδοσία με Κατσαβίδι ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ s 10-a battery powered screwdriver s 10-a Κωδ. Αρ. 0700 662 x Μαγνητική βάση μύτης

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ.

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Αριθμός Απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015. Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία Τροφίμων ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

Eπεξεργασία Τροφίμων ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ GP 380W, 0,5 HP, 1.400 R.P.M. 230/ 50Hz ΔIAΣT. MXΠXY: 250X290X310 mm, ΔIAΣT. ΣTOMIOY 110X65 390 ΤΥΡOΤΡΙΦΤHΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ATHOS W 210 /400 RPM, ΔIAΣT. MXΠXY: 370X230X590

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΤ.19/2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 27 Μαρτίου 2015 Ηµεροµηνία Υποβολής: 22 Μαΐου 2015 Cyta Τ Θ 24929, 1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΞ: 22701773

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικά, µικροµεσαία,

Κλασικά, µικροµεσαία, NEA & AΡΙΘΜΟΙ Με ενδιαφέρον... > 2-3 Seat Ibiza 1.2 TSi ΤΕΣΤ SEAT LEON 1.6 TDI > 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PEUGEOT 107 > 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κλασικά, µικροµεσαία, πετρελαιοκίνητα CITROËN C4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL000050 ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL000050 ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ CENTER Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΝ ΜΕ EMAS ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ EL000050 ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα